Segítség a. 8. oldal. ki, tehát az Unió egyben a béke záloga is. szervezetek képviselõinek bemutatta az Uniót és annak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segítség a. 8. oldal. ki, tehát az Unió egyben a béke záloga is. szervezetek képviselõinek bemutatta az Uniót és annak"

Átírás

1 ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Tudnivalók - hírek - események VI. évfolyam 6. szám június Valóságos mai krimi 2. oldal Vámszabályok utazóknak 2. oldal Új rendelet az ivóvízrõl 4. oldal Leválás a távhõszolgáltatásról 6. oldal Segítség a munkanélkülivé vált oldal Ha új autót vásárolunk 14. oldal EP képviselõ a Képviselõi Klubnapon Elsõ kézbõl az Európai Unióról A Társadalmi Unió május 11-én rendezte a Pallas Páholyban aktuális képviselõi klubnapját, amelynek vendége Herczog Edit (MSZP) az Európai Parlament képviselõje volt. A képviselõasszony öt éve, 2004 óta tagja az Európai Parlamentnek, ahol a Belsõ Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság fõtagja, az Ipari, Energiaügyi és Kutatás-Fejlesztési Bizottság valamint a Költségvetési Ellenõrzõ Bizottság póttagja, továbbá tagja az EU-Kanada és az EU- EGT parlamentközi delegációknak, a Kis- és Középvállalkozás-fejlesztési és a Lisszaboni Stratégia Munkacsoportoknak. Elnökségi tagja az alábbi európai szervezeteknek: Európai Energia Fórum, Európai Internet Alapítvány, Fórum a Nukleáris Energia Jövõjéért, Kangaroo Csoport, Európai Parlament-Üzlet Fórum. A civil résztvevõk elõtt elsõsorban az Európai Unióról, az Unió fogyasztóvédelmi munkájáról, az ezzel öszszefüggõ feladatokról és lehetõségekrõl esett szó. A beszélgetésen jelent volt Wittich Tamás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fõigazgatója és Dr. Horváth Sándor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Elõtted a küzdés, elõtted a pálya, Az erõtlen csügged, az erõs megállja. És tudod: az erõ micsoda? - Akarat, Mely elõbb vagy utóbb, de borostyánt arat. E szép és magvas idézet Arany Jánostól származik a Domokos napjára címû költeménybõl. Milyen jó, hogy az általános iskola falain a 20. század közepén költemény részleteket is elhelyeztek. Ki gondolta még akkor, hogy majd 50 év múlva, a válsággal összefüggésben, e sorok jutnak eszembe. A teljességhez hozzátartozik az, hogy e lap fõszerkesztõje kért meg arra, hogy próbáljam meg egy cikkben összefoglalni a fogyasztóvédelmi hatóság és civil szervezetek közötti szorosabb együttmûködés lehetõségeit. A felkérésre rögtön a jelenlegi recessziós helyzet villant belém, amikor az ország szinte általános válságban van, amikor alapvetõ szociális vívmányok felülvizsgálata látszik indokoltnak, amikor új kormány igyekszik a válság leküzdésére a szükséges intézkedéseket megtenni, vajon kit érdekel a fogyasztóvédelem. E parciálisnak látszó kérdés felvetésének van-e most létjogosultsága? A beindult gondolatmenet során A januári földgázkorlátozás után ami Délkelet-Európa többi országában földgáz-válságot jelentett természetesen beszélnünk kellett az energiaellátás biztonságáról, az energiaellátás jelenérõl és jövõjérõl, tekintettel a földgázpiac július 1-jén hatályba lépõ új szabályaira is. Beszélnünk kellett a villamos energia piacának helyzetérõl, a piacnyitással kapcsolatos várakozások teljesülésérõl illetve nem teljesülésérõl, és néhány, a felhasználók számára jelentõs, de csak kevéssé tisztázott részlet-kérdésrõl, mint a KÁT egységár-képzése és a kiegyenlítõ energia elszámolása, valamint a villamos átviteli- és elosztó-hálózati engedélyeseknél 2008-ban elvégzett eszközés költség-felülvizsgálatról. Ez utóbbi részlet-kérdésekrõl a Fogyasztóvédelmi Osztály fõosztályvezetõ helyettese is. A képviselõasszony bevezetõjében bemutatta az Európai Unió szervezetét és mûködését, s csak ezt követõen világított rá, hogy az Európai Unió csupán egy eszköz a csatlakozott államok számára ahhoz, hogy lehetõségeik, elképzeléseik kiteljesedhessenek és ezzel az eszközzel okosan kell élni. Úgy vélte, hogy hatvannégy évvel a második világháború befejezése után, a tudatos belsõ piacépítés és a fogyasztóvédelem is az európai béke megõrzésének része. Az Unióhoz nem csatlakozott országokban konfliktusok vagy konfliktus közeli helyzetek alakulnak, alakultak A fogyasztóvédelemért Konferencia az energiapiacról MAVIR Zrt.-bõl és a Magyar Energia Hivatalból felkért elõadók tartottak magas színvonalú elõadásokat, míg a földgáz és a villamosenergia piacának elemzésére két kerekasztal-beszélgetés keretében került sor. A kerekasztal részvevõi a fogyasztók, a kereskedõk és a szállítók, a rendszerirányítók, a felügyelõ és a szabályozó hatóság, valamint a politika Folytatás az 5. oldalon ki, tehát az Unió egyben a béke záloga is. A képviselõasszony a következõkben a jelenlévõ társadalmi szervezetek képviselõinek bemutatta az Uniót és annak munkáját. Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete. Az Európai Parlamentben jelenleg 785 képviselõ ül, akiket az Európai Unió 27 tagállamának választói, 492 millió ember képviseletében küldtek Brüsszelbe, illetve Strasbourgba. A közel nyolcszáz képviselõ nyolc képviselõcsoportban foglal helyet, amelyek közül a két legnagyobb az Európai Néppárt és az Európa Parlament Szocialista képviselõcsoportja. Rajtuk kívül ott van még: a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért, a Nemzetek Európájáért Unió, a Zöldek / az Európai Szabad Szövetség, az Egységes Európai Baloldal / Északi Zöld Baloldal, a Függetlenség, Demokrácia és a Független képviselõk csoportjai. A magyar delegáció június 7-ig 24 tagú, de a júniusi választásokat követõen már csak 22 magyar képviselõ foglal helyet a padsorokban. A Parlamentben egyetlen képviselõcsoportnak sincs többsége, tehát, ha bármelyik képviselõcsoport keresztül szeretne Folytatás a 3. oldalon arra a meggyõzõdésre jutottam, hogy a válság, talán még jót is tesz olyan közügyekkel való aktív foglakozásnak, amelyek normál körülmények között valamilyen ok, okok miatt holtpontra jutottak. Ilyen ügy a civilek fogyasztóvédelmi szerepe. A társadalomkutatók feltételezései szerint az összetartozás-élménynek volt és van komoly védõhatása az emberi közösségekre is. A válságnak így lehet haszna: megnõhet az emberek közötti összetartozás szükségességének érzése. Ez is segíthet kilábalni a jelenlegi helyzetbõl, nem kizárólag a pénztõke rendbetétele vezethet egy szebb jövõbe, hanem a társadalmi tõke erõsítésének elõtérbe kerülése is kiutat eredményezhet. Miért ne kezdhetnénk a fogyasztóvédelemmel? Érdemes néhány mondatban foglalkozni a fogyasztók jelenlegi helyzetével, mennyire vannak megelégedve fogyasztói mivoltukban a kereskedõkkel, a szolgáltatókkal. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot felkeresõ majd 110 ezer ügyfél arra enged következtetni, hogy sokukat sérelem éri. A panaszok leginkább arról árulkodnak, hogy a fogyasztók nincsenek egy súlycsoportban a kereskedõkkel, szolgáltatókkal. A kereskedõ nem az elõírásoknak megfelelõen fogadja a vásárló minõségi reklamációját, nyilvánvaló anyag- vagy gyártói hiba esetén is elutasítja a fogyasztó igényét, jegyzõkönyvet nem vesz fel. Az akciós magazinban vonzó áru-kínálat szerepel, de a hipermarketben már az eladás napján sem lehet abból kapni. Folytatás az 7. oldalon A 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatása A fogyasztási cikkek piacfelügyelete I. A Rendelet végrehajtásának tervezett hazai irányai Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerzõdés 249. cikke értelmében a Rendelet általános hatályú, teljes egészében kötelezõ és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. A Rendelet elõírásai nem ismételhetõk meg nemzeti szabályozásban, ezért az ilyen tagállami rendelkezést deregulálni kell. A Rendelet végrehajtására tekintettel szükségtelen, indokolatlan önálló törvényben szabályozni a piacfelügyeletet általános jelleggel, hiszen maga a Rendelet szolgálja pont ezt a célt. Az önálló törvény indokoltsága nem kellõen világos és egyértelmû, a javasolt törvényi szabályozásba tartozó kérdések kormányrendeleti szinten hatékonyabban szabályozhatóak. Az, hogy ez konkrétan milyen módon történik majd meg, csak egy átvilágítást követõen válik egyértelmûvé. A fogyasztói forgalom tekintetében a piacfelügyeleti rendszer logikusan felépített, egyértelmû. A gazdasági célfelhasználású termékek piacfelügyeletével kapcsolatosan ez már nem mondható el, éppen ezért nem célszerû az e területen meglévõ hiányosságok ráhúzása a fogyasztói forgalom tekintetében végzett piacfelügyeletre is. Az egységes szabályozásra a piacfelügyeleti szabályozás kereteit önmagában megteremtõ Rendelet a garancia, hiszen annak végrehajtása - a tagállamon belül - nyilvánvalóan csak egységes értelmezés és koncepció mellett történhet, függetlenül attól, hogy a szükséges rendelkezések egy vagy több jogszabályban jelennek-e meg. A Rendelet végrehajtásához nem kapcsolódó piacfelügyeleti tárgyú kérdések rendezése nem képezi az elõterjesztés tárgyát. Sem közösségi jogi, sem pedig szakmai szempontból nem indokolt az egész magyar piacfelügyeleti rendszert teljesen újraszabályozni. Az egységes végrehajtás minõsége pedig nem a szabályozási szinttõl függ. A piacfelügyeletre vonatkozó egységes szabályozás megteremtése szükséges, azonban az egységes szabályozás azt is tartalmazhatja, hogy egységes elvek alapján, de különbözõ jogszabályokban történik ez meg. A Rendelet végrehajtása érdekében, a jogalkotásia jogalkotási feladatok pontos megállapításához a jogrendszer átvilágítására volt szükség. Az átvilágítás 8 minisztériumot és 14 piacfelügyeleti hatóságot érintett. Utóbbiak a következõk: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, Nemzeti Hírközlési Hatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, ÁNTSZ, Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, Rendõrség, Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Fõfelügyelõség, Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, Vám és Pénzügyõrség, Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, építésügyi hatóságok, környezetvédelmi hatóságok. A fogyasztási cikkek területén az átvilágítás 2 fõ területre korlátozódott. Az egyik a fogyasztóvédelemrõl szóló évi CLV. törvény, ennek 3. és 4. -ai, valamint a 45/A (1) bekezdése és a 47 (1) bekezdése. A másik, pedig az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet teljes egészében. E területek átvilágítását követõen a szakemberek arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a jelenlegi szabályozás - a hatályos jogszabályokban vagy más jogszabályokban fenntartandó, mivel az a lex speciális közösségi jogi aktus átültetését, végrehajtását szolgálja. Az Fgytv. tekintetében az illetékes hatóság a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Kormányrendelet tekintetében pedig gyûjtõfogalommal a piacfelügyeleti hatóságok az illetékes hatóságok. II. A Rendelet végrehajtását biztosító egységes piacfelügyeleti szabályozással összefüggõ feladatok A jelenlegi helyzetben önálló piacfelügyeleti törvény megalkotása nem indokolt, helyette az általános jellegû, törvényi szintû keretszabályozást a kereskedelemrõl szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) módosításával célszerû megvalósítani. Ennek oka, hogy a Kertv. a termékek forgalmazásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. A Rendelet a lex specialis elvének alkalmazásával Folytatás az 5. oldalon

2 2 A KONTROLL VI. évf. 6. szám Porszívó forintért! Valóságos mai krimi! Történetünk szereplõje (helyesebben elszenvedõje) egy magányos, nyugdíjas, ám jóhiszemû asszony, aki augusztusában meghívást kapott egy, a K.T. cég által szervezett termékbemutatóra a szomszédjában. A rendezvényen az üzletkötõ nagyon meggyõzõ volt, a meghívottakat sikerült rábeszélnie arra, hogy vásárlási szerzõdést kössenek fejenként egy-egy darab Ft értékû porszívóra, amelyek bizonyára hét nyelven beszéltek, ha használt darab létükre is Ft áron kötöttek rá szerzõdést, természetesen késõbbi szállítással. Akciósan, csak akkor, csak ott, és csak a nyugdíjasoknak állt a szerzõdési ajánlat. Természetesen Ft elõleggel történt a szerzõdéskötés, mely egy nyugdíjasnak már önmagában véve sem kis összeg. Az üzletkötõ arra is rábeszélte a jelenlévõket, hogy adják át neki a hitelfelvételhez szükséges papírokat, hogy ne kelljen azért az üzlet lebonyolítása elõtt kifáradniuk egy távoli kerületbe. A nyugdíjasok örültek az üzletkötõ elõzékenységének. A következõ munkanapra virradóan a nyugdíjas asszony a jó vétel mámorából kijózanodva kiszámolta, hogy a törlesztõ részleteket nem tudhatja teljesíteni, ezért tennie kell valamit, még mielõtt a szerzõdés valóban hatályba lépne. (Noha a szerzõdéskötéskor a K.T. üzletkötõje, akár szándékosan, akár trehányságból nem tett eleget az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerzõdésekrõl és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeirõl szóló 370/2004. (XII. 26.) Korm. Rendelet (a továbbiakban Korm. Rendelet) 3. -ában foglalt kötelezettségének, tehát az elállás lehetõségérõl nem tájékoztatta írásban a vásárlót.) Az addigra kétségbeesett asszony segítséget kért, így tudomást szerzett az elállási lehetõségrõl. Elõször telefonon próbálta lemondani a szerzõdést, ám az ügyintézõ az adatai rögzítését követõen közölte, hogy ilyen lemondási lehetõség nincs. Ekkor a nyugdíjas, kis segítséggel, ajánlott levélben jelezte elállási igényét, noha erre a továbbiakban nem is lett volna szükség, mert a Korm. Rendelet 3. (3) bekezdése alapján a szerzõdés, a tájékoztatási kötelezettség hiányában semmis. A semmis szerzõdés érvénytelenségére bárki, bármikor, formai kötöttség nélkül hivatkozhat (Ptk (1) bekezdése), és érvénytelen szerzõdés esetében a szerzõdéskötés elõtt fennállott helyzetet kell visszaállítani (Ptk (1) bekezdése). Annak ellenére, hogy a szerzõdés semmis volt, és a nyugdíjasnak vissza kellett volna kapnia a befizetett elõleget is, az asszony a békesség és biztonság kedvéért írásban is igyekezett a jogszabályban foglalt elállás lehetõségével élni. De a K.T-nek esze ágában sem volt a jogszabályoknak eleget tenni, és az üzleti tisztesség alapján eljárni, hanem a telefonon történõ lemondás napján a semmis szerzõdésre alapozott hitelkérelmet egy fõvárosi, többségében áruhitelezésrõl elhíresült Banknál, a hitelfelvevõ jelenléte nélkül, és a teljesítés igazolása nélkül benyújtotta. A Bank pedig a hitelösszeget folyósította a K.T. részére. Ha valakiben még pislákolt a bizalom, akkor annak megingatása céljából némi magyarázatot fûzünk az eljáráshoz: a Korm. Rendelet értelmében, a fogyasztónak 8 munkanap gondolkodási idõ áll a rendelkezésére, esetünkben az áru kézhezvételét követõen (minthogy a szerzõdéskötés nem esett egy idõbe az áru kiszállításával). A Banknak a hitelt tehát abban az esetben lett volna szabad folyósítani, ha a szerzõdés érvényes, ha a fogyasztó jelen van, és ha aláírásával hitelesítette az áru átvételérõl szóló nyilatkozatot, majd ezt követõen vagy lemond az elállási jogáról a helyszínen, vagy eredménytelenül telik el a nyolc munkanapi határidõ. A Bank azonban a hitelt, az áru átvételét megelõzõen, átvételi elismervény hiányában, az ügyfél személyes megjelenése nélkül folyósította a K.T-nek, a semmis szerzõdés keltét követõ 5. munkanapon. A jóhiszemû nyugdíjas tehát várta, hogy visszakapja a befizetett Ft-ját, mit sem sejtve a háta mögött, összehangolt mûködéssel történtekrõl. Ám a visszautalt összeg helyett a Banktól kapott egy értesítést, 60 db befizetési csekkel, összesen cca Ft összegben (minthogy a postázott csekkek már a néhány évre esedékes kamatot is tartalmazták). A bank telefonon azt a tájékoztatást adta, hogy a hitelkérelmet a szerzõdést követõ munkanapon (azaz a telefonon történt lemondás napján) adta le a K.T., és a folyósítás megtörtént. Arra a kérdésre, hogy miként történt ez a semmis szerzõdés alapján, anélkül, hogy az árucikket kézbesítették, vagy átadták volna, illetve az elállási határidõ lejárt volna, a banki ügyintézõ sem tudott válaszolni, nem vitatta azonban, hogy mindez csak a hatályos jogszabályok és üzletszabályzat megsértésével történhetett. Kifejtette azonban, hogy nem kellett volna hiszékenyen aláírni a hitelkérelmet. Már csak a megjegyzés szintjén kérdezem: nem mindegy ezek után, hogy a hitelkérelmet ki írta alá, ha úgysem tartottak be egyetlen szabályt sem? Ki vette volna észre, hogy nem a hitelfelvevõ írta alá a nyilatkozatot, ha egyetlen másik, vagy igazoltan tõle származó aláírás sem állt a Bank rendelkezésére? Volt tehát egy semmis szerzõdés, amelyre a mai napig meg sem kísérelte az eladó az áru átadását, ezért a mai napig nem telt volna le az elállási lehetõségre biztosított 8 munkanapi határidõ, még ha a szerzõdés érvényes lett volna is. Ezzel szemben a hitelt teljesen szabálytalanul folyósító Bank végrehajtási eljárást kezdeményezett. Nézzük tovább, hogyan történhetett meg mindez. A jóhiszemû fogyasztó felszólította az eladót, hogy az eredeti állapotot állítsa helyre, ellenkezõ esetben büntetõ feljelentést tesz. Az eladó válaszra sem méltatta. A jóhiszemû fogyasztó büntetõ feljelentést tett a K.T-vel szemben a Budapesti XIX. Ker. Rendõrkapitányságon, ahol a büntetõeljárás megindult. Eközben kapott egy felszólítást a Banktól, hogy kezdje meg a (kamataival és költségeivel együtt mintegy Ft összegû) tartozás törlesztését, mert lejárttá teszik és végrehajtást kezdeményeznek ellene. Nyugdíjas fogyasztónk, bízva a Bank jóindulatában és abban, hogy az eljárási hibáival okozott kár következményeit nem kívánja a fogyasztóra hárítani, írt a Banknak egy levelet, melyben tájékoztatta, hogy büntetõ eljárás van folyamatban, a nevében történt jogellenes hitelfelvételért, ezért kéri, tekintsenek el egyelõre a végrehajtástól, amíg tisztázódik, hogy valójában ki is vette fel a hitelt a nevében és ki is követett el bûncselekményt. A Bank azt a választ adta, hogy az eljárás befejezéséig felfüggeszti a végrehajtást. Az így keletkezett tartozásért semmit nem kapott jóhiszemû nyugdíjasnak tehát haladékot adtak, - gondolta - de tévedett. Hiszen ez nem a mesék világa, ez a valóság! Ezt követõen, a büntetõeljárásban kiadott idézés kézhezvételét követõen a K.T felkereste, hogy írja alá a hitelszerzõdés felbontását, mert csak akkor tudják rendezni a továbbiakat. (Vajon milyen továbbiakat? Hiszen nem vett semmit, érvényes szerzõdés nincs, árut nem kapott, de a nevében kifizetett a K.T-nek Ft-ot a Bank, és ennek következtében keletkezett egy kimondhatatlan és számára ebben az életében kifizethetetlen összegû tartozása.) Szerencsére, ezúttal segítséget kért, és így meg tudtuk akadályozni, hogy a nem általa kötött hitelszerzõdést õ kísérelje meg felbontani, felvállalva az eddig keletkezett eljárási költségeket és szerzõdésmódosítási díjat, avagy esetleg még az egyösszegû teljesítés ódiumát is. Sértetti meghallgatása során a nyomozóhatóság rákérdezett, hogy mikor vette át az árut, mire megmondta az igazat, hogy azt, bizony semmikor, meg sem kísérelték kézbesíteni. A nyomozóhatóság ekkor a banki eljárás szabálytalanságait kezdte firtatni: jelen volt-e, nem élt-e elállási jogával, hogy vehették fel a hitelt a nevében, ha nem vette át az árut, stb. Jóhiszemû nyugdíjasunk tövirõl hegyire elmesélte kálváriáját, nem is sejtve, hogy a Bank bosszúját miként vonja most magára. Nem is sejtette, hogy mi vár még reá, megnyugodva várta, a büntetõeljárás befejezését és azt, hogy végre valóban helyreálljon az eredeti állapot: aki nem vett és nem kapott semmit, nem tartozik semmiért. Csakhogy a Bank, minden elõzetes értesítés, vagy korábbi haladékot adó - válasza hatályon kívül helyezése nélkül, kiadta végrehajtásra a tartozást. Mit sem sejtõ nyugdíjasunk egyszer csak a következõ értesítést kapta (lásd fent). Igen, Kedves Olvasó, nincs benne semmi tévedés. A magát egyszerûen csak RAB-nak nevezõ cég, (amely név valóban elgondolkodtató egy ilyen eljárás végén) valamely szervezet, amelyrõl nem tudni, hogy egy gazdasági társaság, vagy végrehajtó, hiszen sem cégjegyzékszámot nem tartalmaz (amely gazdasági társaság esetében kötelezõen feltüntetendõ adat a hivatalos levelezés során), sem kamarai nyilvántartási számot (amelybõl megállapítható lenne, hogy a RAB kit, vagy mit takar, ha nem gazdasági társaság), anélkül, hogy a Bank felhatalmazását, vagy megbízását mellékelné (azaz eljárási jogosultságát legitimálná), egészen egyszerûen felszólítja a nyugdíjast az egyösszegben történõ befizetésre. Majd fenyegetõleg, a személyes meglátogatásról történõ intézkedés joghátrányát helyezi kilátásba. Jogszabályi hivatkozást nem tartalmaz, hogy mely törvény, melyik passzusa teszi lehetõvé a behajtás érdekében történõ személyes felkeresés (mint büntetés?, vagy eljárási cselekmény?) alkalmazását. Gyanítom, hogy talán azért nem, mert nincs egyetlen olyan törvény sem, amely bármiféle eljárásban, bárkinek lehetõvé tenné, hogy egy nem létezõ tartozás fejében, személyes felkeresésrõl intézkedjen a behajtás érdekében. Ez a fenyegetés még a magabiztos, életerõs felnõtt ember fejében is, legalábbis önbíráskodásra emlékeztetne, pláne, ha egy hivataloskodó Regionális Adósságbehajtás nevében jelentkezik. Talán megérthetõ, ha a címzett ilyen esetben legalábbis a bilincsre és gumibotra, ha nem éppen baseball-ütõre gondol. Igen, egyelõre idáig jutottunk. Félõ, hogy itt még nincs vége. Sajnos, megelõzni nem tudjuk a következõ lépéseket, mert a vétlen hibák tipizálása ellenére, a szabálytalanságok, a bûncselekmények elkövetése olyan széles palettát ölel fel, melyre elõzetesen felkészülni nem lehet. De, mivel ez üggyel hozzánk fordultak, s mivel nem csak erkölcsi, hanem nagyon is valósan fogyasztói érdek (s ha ez gyakorlat, talán több is) sérült, a Társadalmi Unió minden törvényes lehetõséget felhasznál annak érdekében, hogy ilyen üzleti és pénzügyi magatartással ne lehessen a védtelenek terhére, teljesítmény nélkül, csupán csalárdsággal haszonhoz jutni. dr. Ivanics Éva Vámszabályok utazóknak A nyár közeledtével egyre többen utaznak külföldre nyaralni. Ennek során fontos ismerni az utasforgalmi vámszabályokat, hiszen ezek határozzák meg, hogy milyen értékben hozhatunk be külföldrõl vámmentesen ajándékokat, termékeket, illetve hogyan vihetünk magunkkal élelmiszert, gyógyszereket, vagy éppen házi kedvencünket. Az úti cél szempontjából különbséget kell tenni aszerint, hogy az Európai Unión belüli, vagy azon kívüli helyre utazunk, mert más szabályok érvényesek a Közösségen belül, mint azon kívül. Közösségen belüli utazáskor a magáncélból szállított termékekre nincs korlátozás, azonban a jövedéki termékek esetében nem lehet nálunk több a kereskedelmi mennyiségnél. Ez azt jelenti, hogy kereskedelmi mennyiségnek minõsül cigarettából az összesen 800 szálat, szivarból 200 darabot, szivarkából 400 darabot, fogyasztási dohányból 1000 grammot, sörbõl 110 litert, köztes alkoholtermékbõl (például likõrökbõl) 20 litert, tömény szeszesitalokból 10 litert, borból 90 litert meghaladó mennyiség. Románia és Bulgária felõl azonban behozatali korlát van érvényben a cigarettára vonatkozóan, tehát ezen országokból, ebbõl a termékbõl csak 200 szál hozható be. Európai Unión kívülrõl vám- és adómentesen légi forgalomban 200 darab cigaretta, vagy 100 darab szivarka, vagy 50 darab szivar, vagy 250 gramm fogyasztási dohány hozható be, míg közúton, vasúton, vagy hajón 40 darab cigaretta, vagy 20 darab szivarka, vagy 10 darab szivar, vagy 50 gramm fogyasztási dohány. Ezen kívül tömény szeszesitalokból 1 liter, borból 4 liter, sörbõl 16 liter hozható be. Egyéb árukra vonatkozóan légi forgalomban 430 euró, közúton, vasúton és hajón 300 euró a vámmentes értékhatár. Ha az utazás alkalmával háziállatot is viszünk magunkkal, akkor azt az Európai Unión belül csak állatútlevéllel (pet passporttal) tehetjük meg, amelyet a lakóhely szerint illetékes állatorvos ad ki. Az Európai Unión kívüli országok esetében eltérõek a szabályok, azonban állatorvosi igazolásra ekkor is szükség van. A folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülõk külföldre csak a kezelõorvos által elõírt mennyiségû gyógyszert vihetik ki magukkal. Kivételek ez alól a nyugtató, élénkítõ vagy hallucinogén medicinák, mert ezek kiviteléhez külön engedélyek szükségesek. Könnyen romlandó termékek - például nyers hús, hentesáru, hústartalmú élelmiszerek, vagy tej - behozatala az Európai Unión kívüli országokból alapvetõen tilos. Májustól azonban megváltoztak az élelmiszerekre vonatkozó szabályok Horvátországba kiutazás, illetve Horvátországból beutazás esetén. Ennek megfelelõen mindkét ország irányába személyenként 10 kilogramm mennyiségig vihetõ hús, tej, valamint az ezekbõl készült termékek. Egyéb országok vonatkozásában azonban célszerû az adott ország diplomáciai képviseleténél érdeklõdni a kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében. Amennyiben az utas euró, vagy azt meghaladó öszszegû készpénzzel, vagy ennek megfelelõ készpénz-helyettesítõ eszközzel rendelkezik, úgy errõl a Közösségbe történõ belépéskor, vagy az Európai Unióból kilépéskor a vámhatóságnak írásban nyilatkozni kell. Az utasforgalmi vámszabályokról további részletek a Vám- és Pénzügyõrség honlapján (http://vam.gov.hu) találhatóak. Kõhalmi Dezsõ ny. pénzügyõr alezredes

3 A KONTROLL VI. évf. 6. szám 3 Elsõ kézbõl az Európai Unióról Folytatás az 1. oldalról vinni egy javaslatot a parlamentben, ehhez szövetségeket kell kötnie. Ebbõl következik, hogy a Fidesz és a szocialisták Brüsszelben sokszor azonos kérdésekben azonos gombot nyomtak meg. Az Unió parlamentjében, mondta Herczog Edit, a képviselõk húsz bizottságban dolgoznak, melyek a következõk: külügy; emberi jogok; biztonság és védelempolitika; fejlesztés; nemzetközi kereskedelem; költségvetés; költségvetés ellenõrzés; gazdasági és monetáris ügyek; foglalkoztatás és szociális ügyek; környezetvédelem, közegészségügy és élelmiszerbiztonság; ipar, kutatás és energiaügy; belsõ piac és fogyasztóvédelem; közlekedés és idegenforgalom; regionális fejlesztés; mezõgazdaság és vidékfejlesztés; halászat; kultúra és oktatás; jogi ügyek; állampolgári jogok, bel- és igazságügy; alkotmányos ügyek. Az Unió, folytatta a képviselõasszony a munka bemutatását, néhány dologról csak véleményt mond, más esetekben törvényeket alkot, míg néhány bizottság kizárólag a pénzügyekkel foglalkozik. Õ maga a jogalkotó bizottságok tagja, amelyet tudatosan választott. A maastricht-i szerzõdés mondja ki, melyek az Unió közös területei. Ha Magyarország elfogadja a lisszaboni szerzõdést, akkor törvényeket tud benyújtani és elfogadtatni. Magyarországnak a legnagyobb hátrányt jelenleg, vélte Herczog Edit, saját tudatlansága okozza, egy sereg dologról ugyanis nem tudunk. A közös európai piac közel fél milliárd embert jelent, márpedig ezzel a ténnyel alig foglakozunk, szögezte le a képviselõasszony. Az Európai Unióban jelenleg 23 millió kis- és középvállalkozás található, ebbõl 8% kísérli meg a más országok piacára való bejutást. Az árbevétel mindössze 15%-a jelenik meg egy másik ország piacán. Az Unió területén ma 41 ezer mamutcég található, akik megtalálták az utat más országok piacaira. Egyelõre az Unió 27 tagállamában teljesen eltérnek a fogyasztóvédelmi szabályok, ám ha ezeket a szabályokat egységesítik, akkor azokban az államokban amelyek jóval elõttünk járnak a fogyasztóvédelem területén az egységesítés stagnálást vagy visszaesést, míg az újonnan csatlakozóknál természetesen vélhetõen fejlõdést jelentene, véli Herczog Edit, aki szerint ez nem a legtökéletesebb megoldás, kompromiszszumra lesz szükség. Sok országban a fogyasztóvédelmi jogszabályokat korántsem a fogyasztók érdekében, hanem a piaci szereplõk érdekeinek megfelelõen alakították ki. Az egységesítés ellenzõi azt javasolták, hogy lényegében minden árufajtára egyenként és külön-külön kell megvalósítani a harmonizációt. Természetesen az egységes szabályozásnak, folytatta a képviselõasszony, csak akkor van értelme igazán, ha a vásárló mindenütt vásárol, ám ez egyelõre leginkább az interneten jellemzõ. Hollandiában például az emberek 80%-a már vásárolt interneten, Bulgáriában azonban a lakosságnak még csak mindössze 14%. Ráadásul interneten nem lehet mindent megvenni, jobbára csak mûszaki cikkeket. A továbbiakban Herczog Edit a közösség energiapolitikájáról beszélt röviden. Bár van egy rendelkezés arról, hogy az Unió országai összekapcsolhatják energiahálózataikat, ez ma még nem így van, lényegében minden tagállam önállóan látja el magát. Az energiapolitika nem közösségi politika. Közös csõhálózat a tervek szerint az elkövetkezõ tíz esztendõben jön majd létre. Az energiával az a probléma, mondja a képviselõasszony, hogy nem felismerhetõ, nem azonosítható, hogy kié, honnét érkezett, hiszen a gázatomra nincs azonosítószám írva. Ha a hálózatokat valóban összekapcsolják hazai vállalataink nagyon kicsik lesznek a piacon, véli a képviselõasszony, s elmondta még, hogy a belsõ piac fogyasztóvédelmi kérdéseivel is foglalkozik, így sajnos sokszor találkozik csalással, hamisítással, amely az európai GDP 14%-át érinti. Vannak fertõzött ágazatok, ahol a hamisítás komoly egészségvédelmi vagy balesetvédelmi gondokat okoz. Akadt példa, amikor valakinek a teste azért lökte ki a mûszívet operáció után, mert rossz minõségû anyagból készült, - említette meg a képviselõ asszony. Ijesztõ és elszomorító példaként említette, hogy Magyarországon sok hamis kontaktlencse jelent meg a piacon. Az esetek nagy többségében a termék sajnos nem megkülönböztethetõ az eredetitõl. Egy hamisított kontaktlencsét vagy gyógyszert ugyanis nem lehet felismerni. A frankfurti repülõtéren ezért vezették be, hogy idõközönként 24 órán belü minden küldeményt átvizsgálnak, s tavaly 500 hamisított gyógyszert találtak. A képviselõaszszony szerint a megoldás nem lehet más, mint hogy erõsíteni és fejleszteni kell a civil szervezeteket, mert nem lehet mindenhová rendõröket állítani. A képviselõasszony Európai Uniót és a parlamenti munkát bemutató elõadása után kérdések következtek. Szabó Miklós, a Társadalmi Unió elnöke röviden bemutatta a civil tömörülést, majd átadta a szót a tagszervezetek szakértõinek. Széplaki Ferenc a Pest megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke azt veti fel, hogy mekkora a zavar a hazai konfekcióruházat mérettáblázatai körül. Mindjárt hármat is használunk, hiszen a vásárlók hol az angol, hol a francia, hol az olasz jelölésekkel találkoznak. Azt javasolja, vagy tegyünk rendet, vagy térjünk vissza a régihez, amelyet még a csatlakozás elõtti években használtunk. Herczog Edit válaszában elmondja, hogy Európában valóban ki kell dolgozni egy közös mérettáblázatot, ezt már az Unió is látja, és már elindult valamiféle munka. Hozzátette, az is problémát jelent, hogy az egész európai társadalom már kicsit kövérebb, mint amikor a mérettáblázatok kialakultak. Szilágyi István a Centrum Egyesület képviselõje az után érdeklõdik hol tart a Nemzeti Digitális Közmû fejlesztése? Véleménye szerint a fejlesztés azért is volna fontos, mert az kapcsolódik az esélyegyenlõség és fogyasztóvédelem témáihoz, ráadásul az EU támogatja. Herczog Edit szerint nehezen halad az ügy, bár a digitális közmû fejlesztése valóban uniós cél, de példaként említette, hogy néhány hete a telekommunikációs csomag nem került elfogadásra az Unió parlamentjében, az ügy õszre tolódott. A digitális közmûvet mindenképpen ki kell építeni és a mostaninál nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szélessávú lefedettségnek is. Egy milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra, amelyet az Unió adott. Az egyelõre még nem tudható, hogy állami vagy magánerõbõl válik valóra a terv. Medvegy Magdolna, a Budapesti Fogyasztóvédelmi Iroda vezetõje emlékeztetett, volt egy olyan törekvés, hogy kiszorítsuk a piacról a bóvli kínai árukat. Az érdekli, vajon hol tart az ügy, egyáltalán történt-e bármi. Erre Wittich Tamás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fõigazgatója válaszolt, kiemelve, hogy Kína immár határozottan meg akarja változtatni a kínai termékekkel szemben kialakított kedvezõtlen képet. Azt szeretnék, ha Kínáról egy fejlett technológiát képviselõ ország képe alakulna ki. Ma már panaszt lehet tenni kínai gyártóra, ezt az illetékesek eljuttatják Kínába, ahol megkeresik a gyártót és meghozzák a megfelelõ intézkedéseket. A fõigazgató ígéretet tett, minden eszközzel próbálják visszaszorítani a Józsefvárosi-piac jelenséget. Dr. Horváth Sándor a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyasztóvédelmi Osztály fõosztályvezetõ helyettese emlékeztette a jelenlévõket, hogy az egységes európai fogyasztóvédelmi szabályok bevezetésével veszélybe kerülne egy bevált, másutt nem található magyar fogyasztóvédelmi vívmány is, mégpedig a kötelezõ jótállás intézménye., s hangsúlyozta, hogy növelni kell a belsõ piac iránti bizalmat. Herczog Edit hozzátette, hogy jelenleg sajnos év a piacgazdasági elmaradásunk a nyugat-európai országokhoz képest, s nem kevesen gondolják úgy, hogy európai uniós csatlakozásunk rontott a fogyasztóvédelmi lehetõségeinken. Kõhalmi Dezsõ a ceglédi fogyasztóvédelmi klub vezetõje örömmel újságolta, hogy az egyik ceglédi szakközépiskola tantervébe már beépítették a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatását. Megjegyezte még milyen jó volna, ha nem csupán panaszkönyvek, de dicsérõ könyvek is megjelennének végre a boltokban. Összefoglalásképpen Herczog Edit kifejtette azon véleményét, miszerint sokat lehet tenni a magyar piacért, hiszen a kis és közepes vállalkozások európai részvételét meg lehetne duplázni, ez reális cél volna. Minden eszközzel segíteni kell a kicsik piacra jutását. Immár Magyarországon is megtalálható az Enterprise Europe Network, amelynek Európaszerte 1500 irodája van, ebbõl hat Magyarországon. Ha ide bemegy egy kisvállalkozó ugyanazokhoz az információkhoz jut hozzá, mint bárhol másutt Európában, tehát az adatbázis azonos. Ez akár arra is megoldás, ha egy vállalkozás Európa bármely pontjáról szeretne társat találni vállalkozásához. Megszívlelendõ érdekességként, mintegy okulásul megemlíti, hogy Belgiumban a kis boltok is képesek megélni a piacon. A képviselõi klubnap végén, kihasználva az alkalmat, kérdést intéztem a képviselõ aszszonyhoz: - A magyar delegáció tagjai közül egyedül Ön foglalkozik fogyasztóvédelemmel és energiapolitikával. Miért választotta éppen ezeket a témákat? - Minden beszédemben hangoztatom, hogy az európai háziasszonyokat képviselem. Az európai háziasszonyok problémája az, amit meg kell oldani. A nõk a belsõ piacon legtöbbször vásárlóként jelennek meg. Ha a fogyasztóvédelmi jogokban elõrelépést tudunk elérni sokkal jobban fogjuk szeretni az Uniót. Úgy érzem, csak a fogyasztók tudják elérni, hogy több legyen a tisztességes piaci szereplõ. Sok még a tennivaló! Az új tagállamok fogyasztóinak meg kellett szokniuk, hogy a saját jogaikat maguknak kell érvényesíteniük, azokat senki nem járja ki helyettük. Saját magunkat kell megszerveznünk, de nem konfrontálódással, hanem együttmûködéssel. Személyes sikerem volt a 70 éveseknek nyújtott bankhitel. Korábban egy 70 éves ember nem kaphatott bankhitelt. Magam sem gondoltam, hogy térdre fogom kényszeríteni a bankokat. Végül sikerült, mert sok fogyasztó támogatott. Összesen 196 büntetõeljárást kezdeményeztek a PSZÁF (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)-nál. Ez adja a fogyasztóvédõk erejét. Ha mind a 196 büntetést kiszabják nem marad Magyarországon bank, amely ne tudná, hogy a 70 éveseknek is kell bankhitelt nyújtani. Bóka B. László Búcsú egy igaz baráttól! Búcsú egy igaz embertõl! Búcsú Biró Istvántól! Egy végleges és visszavonhatatlan búcsú, - nehezen elviselhetõ, pedig ez történt velünk a napokban, váratlanul és nagyon megrendítõen. Biró István, mindnyájunk Pistája, május 27-én, tevékeny életének 70. esztendejében elhunyt. Biró István szinte egész életét a Civil és Sport mozgalomnak szentelte. Az aktív sportolását befejezve, hosszú évekig sport vezetõként végezte példamutató és áldozatkész munkáját, törõdve a fiatalok sportszeretetre nevelésével. Szinte az egész országban, de fõleg Zuglóban, mint lokálpatrióta a helyi tömegsport rendezvényeknek kimagasló szervezõje volt. A Társadalmi Unió Budapest és Vonzáskörzete Regionális Szövetségének alakulásától az elnöke volt. Alapító tagként látott el társelnöki tisztséget a Civil Vállalkozók és Sportszervezetek Országos Szövetségében. Több Sportegyesület és Baráti Szövetség vezetõségi tagjaként Fizetünk érte. Szolgáltatás-e az OEP-ellátás? Számháború Foglalkoztat, hogy milyen céllal vezetik félre az embereket azok az intézmények, amelyek mûködéséhez valójában maguk a rájuk szorulók is hozzájárulnak? Rossz tapasztalataimat ezzel összefüggésben az Országos Egészségpénztárnál szereztem. Mûködésüket valószínûleg költségvetési forrásokból is fedezik, de kétségtelenül hozzájárulnak a munkavállalók is a munkaadók is, nem kevés járulékaikkal. Szolgáltatásaikra pedig az is jogosult, aki korábban már fizetett érte. Továbbá az is lényeges, hogy aki egészségi állapota miatt nem dolgozhat, és egyedüli jövedelemforrása az önkormányzattól kapott segélyösszeg, talán mégiscsak jogosan élvezné az OÉP szolgáltatásait, ha már a gyógyszerei is térítésmentesek, csak dobozdíjasok. Remélem, ezzel a gonddal nem állok egyedül, s nemcsak a saját fájdalmamat zengem világgá, amikor arról számolok be, hogy komoly egészségi problémával küzdõ fiammal a közelmúltban, gyógyszerei kiváltásakor azt közölték a patikában a gyógyszerészek, hogy személy szerint õ az OÉP ellátására nem jogosult, nincs név szerint a listájukon. Miért nincs? Ennek természetesen megpróbáltunk utána járni. Balszerencsénkre telefonon keresztül próbálkoztunk. A Teve utcai székházuk elég sok számmal rendelkezik, valamenynyit feljegyeztük. Aztán megkezdtük a reménytelennek bizonyult számháborút. Miképpen zajlott a próbálkozásunk? Az elsõ hívott számnál értesültünk arról, hogy bármilyen személyes ügyben fordulnánk is tevékenykedett. A Társadalmi Unió elnökségének tagjaként õszinte jó barátunk volt, akire mindig számíthattunk, aki aktívan vett részt a civil társadalom érdekképviseletében. Elnökségünk tagjaként okos, józan véleményével segített hasznossá tenni állásfoglalásunkat és kiadványainkat is. Egyik szerzõjeként õrzi nevét a 2002 márciusában kiadott Hazánk jelenérõl és jövõjéért, mit vár a Társadalmi Unió, Civil Szervezetek Országos Tömörülése a kormánytól címet viselõ civil programunk. A demokrácia híveként élt, dolgozott. Az általa irányított Szövetségek és Szervezetek programjain keresztül sokat tett a társadalmilag is nagyon fontos fogyasztóvédelem tudatosításáért. Õszinte hittel vallotta és terjesztette, hogy a fogyasztóvédelem nemcsak növeli a verseny tisztaságát, védi a fogyasztók egészségét, biztonságát, anyagi érdekeit, csökkenti a kiszolgáltatottságot a piacon erõfölényben lévõkkel szemben, hanem érvényt szerez az értéket a pénzért elv érvényesítésének. A Társadalmi Unió Elnöksége, Országos Szövetségei és Munkatársaink sosem felejtik el Biró Pistát, az igaz jó barátot. A Társadalmi Unió elnöksége és tagszövetségei nevében Szabó Miklós elnök és Széchenyi László fõtitkár hozzájuk közölte velünk egy gépi hang- hívjuk az ügyfélszolgálatukat, az 1- es melléken. Megtettük. Hosszas várakozás után közben azért zenét is hallottunk - ugyanezt mondta el a gépi hang, és késõbb már csak foglalt jelzést adtak, bármilyen mellék kapcsolása nélkül. Talán lejárt a munkaidejük? Nem, jóval korábban hívtuk az intézményt. A tényekrõl: a telefonszámaik sorrendjében az 1, 2, 3, 4-s számokon ugyanezt játszották el nekünk a gépi hangok, de az 5, 6, 7- es számaikon már ezzel sem fáradtak, azonnal foglaltat jelzett a telefon. Eljátszadoztak így velünk több, mint fél órán keresztül.. Ahelyett, hogy a gépi hang azt közölte volna: Te ostoba telefonáló! Ne hívj minket, nem vagyunk rád kíváncsiak! Mit akarsz, jöjj be személyesen, ha annyira fontos, amit kérdezni szeretnél. De maradhatsz otthon is, mert mi nem szívesen szentelünk rád idõt. Üdvözlettel: OEP. Egészségedre! Szó szerint nem ez történt, de tartalmilag ezt fejezte ki ez az úgynevezett ügyfélszolgálat. Valójában ez lenne az egészség ellátási fogyasztó védelem? Fogyasztjuk az életünket, ellátás nélkül? Semmi biztosat nem állíthatok. Annyit csak: pénzét pocsékolja, vagy az idejét, aki próbálkozik az OÉP felhívásával. A SZÁMUKRA (csupa nagybetûvel) mi fogyasztók csak addig számítunk, amíg eleget teszünk az adózás egészségügyi részleteinek. A cikk szerzõje közel félévszázada dolgozik, bár pár éve már nyugdíjasként, ugyan miért is illetné meg a beteg gyermekét az OÉP szolgáltatása, nem állampolgári, de legalább anyai jogon? -MOLDOVÁN-

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Egy fogyasztóbarát lépés 3. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 5. szám 2009. május Fegyvertény Nagykanizsán 3. oldal EU-lõre

Részletesebben

Közhangulat és fogyasztóvédelem

Közhangulat és fogyasztóvédelem ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 3. szám 2010. március Vigyázat, telefonos csalások 2. oldal Leválás a távhõrõl 3. oldal Fogyasztói bizalom

Részletesebben

csalhat-e a villanyóra?

csalhat-e a villanyóra? ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 5. szám 2010. május Azok a hivatalok, s hivatalként viselkedõk 2. oldal Kispénzûek nagy élménye 6. oldal

Részletesebben

Kétszer ad, ki gyorsan ad

Kétszer ad, ki gyorsan ad ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ A babakocsik biztonságáról 7. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 7. szám 2009. július A vevõnek mindig igaza van 3. oldal Mit

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 49. hét. (Magyar Nemzet, 2013. november 30., szombat, 11. oldal)

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 49. hét. (Magyar Nemzet, 2013. november 30., szombat, 11. oldal) Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 49. hét Bírósághoz fordul az Erste Az Erste Bank Hungary Zrt. bírósághoz fordul a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) november 19- i határozata kapcsán, amelyben

Részletesebben

Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik!

Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik! ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Tudnivalók - hírek - események Mindennapi kenyerünk 2. oldal Fogyasztóvédelem a Békában 3. oldal Tudnivalók lakásvásárlóknak 4. oldal Segítenek a kutyák 8. oldal

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Doubravszky György, a pénzügyi jogok biztosa szerint alternatív bankrendszer

Részletesebben

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 5. szám 2011. május Új irányok a távhőszolgáltatásban 4. oldal Bérlő és vevő

Részletesebben

Kenyérharcból. 10. oldal

Kenyérharcból. 10. oldal ORSZÁGOS Tudnivalók - hírek - események A mellékvízmérõk kötelezõ hitelesítésérõl 3. oldal FOGYASZTÓVÉDELMI http://www.akontroll.hu Az EU bekeményít 5. oldal Vásároljunk interneten? 6. oldal Hajléktalanipar

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 27. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 27. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 27. hét A rezsicsökkentés újabb fejezete A vezetékes, a tartályos és a palackos propán-bután (PB-) gáz is hatósági áras, és így 10 százalékkal olcsóbb lesz.

Részletesebben

XIX. évf. 1. sz. 2009. Január

XIX. évf. 1. sz. 2009. Január XIX. évf. 1. sz. 2009. Január 3 TARTALOM Szigorúbb vámszabályok 4. Lacetti Combisok, figyelem 5. Újdonság a BTI-ben 5. A cégautóadóról 6. Milliós kár a taxiban 6. Változást sürget a TFTSZ 10. Újabb nemlétező

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben

Egy kiszolgáltatott fogyasztó

Egy kiszolgáltatott fogyasztó ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Hungarikumok itthon és az EU-ban 4. oldal Szükséghelyzet a fõváros utcáin

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 34. hét. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata számos mulasztást tárt fel

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 34. hét. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata számos mulasztást tárt fel Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 34. hét Jogsértés a kéményseprőknél A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata számos mulasztást tárt fel Jogsértéseket tárt fel a kéményseprő-szolgáltatóknál

Részletesebben

A PSZÁF segít a pénzügyi problémák megoldásában!

A PSZÁF segít a pénzügyi problémák megoldásában! OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 7. szám 2011. július Szórakozás és fogyasztóvédelem 2. oldal Mennyire biztonságos a

Részletesebben

Heti sajtószemle. 2012. 31. hét

Heti sajtószemle. 2012. 31. hét Heti sajtószemle 2012. 31. hét Dinnyepolitika Kérészéletűnek bizonyult Budai Gyula parlamenti államtitkár, Simonka György fideszes képviselő (civilben a Magyar Dinnyeszövetség elnöke) és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Lapszemle 2012. 24. hét

Lapszemle 2012. 24. hét Lapszemle 2012. 24. hét Bepanaszolt szégyenfalak A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság törvénymódosítást kezdeményezhet az önkormányzati adóslisták miatt Az adózási, a foglalkoztatási vagy

Részletesebben

A végtisztesség ára 4. oldal

A végtisztesség ára 4. oldal OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 2. szám 2011. február Gyerekek a televízió előtt 2. oldal Hitelrontás a világhálón

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont 2012 ÁPRILIS. II. évfolyam 1. szám. A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Oktató és Információs Pont időszaki kiadványa Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont A Fejér Megyei Fogyasztóvédelmi Információs

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 32. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 32. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 32. hét Szívóágon A magyar költségvetés is bukik a dohánybizniszen" A világon évente közel hatmillió ember veszíti életét a dohányzás miatt. Ha a tendencia

Részletesebben

Karácsonyi Kerekasztal. fogyasztók Szép karácsony. hitel nélkül. legyen benne. Interneten A karácsonyik

Karácsonyi Kerekasztal. fogyasztók Szép karácsony. hitel nélkül. legyen benne. Interneten A karácsonyik Megvédjük a pénzét! Országos fogyasztóvédelmi újság 2009. december ünnepi szám Karácsonyi Kerekasztal Kereskedõk edõk és fogyasztók Szép karácsony k hitel nélkül A karácsonyi k fenyõ, hogy sokáig örömünk

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét Pályázat Gubás Csilla (műsorvezető): - Az idén 18. alkalommal hirdették meg a Magyar Termék Nagydíj pályázatait. Az 1998-ban alapított védjegy célja,

Részletesebben

Legyünk résen, ha túl kedvező az ajánlat, könnyen csalódás érhet külföldön - Fontos az utasbiztosítás,

Legyünk résen, ha túl kedvező az ajánlat, könnyen csalódás érhet külföldön - Fontos az utasbiztosítás, Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 4. hét Liszt, ami nincs Nem mindig stimmel a csomagoláson feltüntetett súly! Erre az eredményre jutott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) a nélkülözhetetlen

Részletesebben

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...6 CSATLAKOZÁS EURÓPÁHOZ...6 HAZAI HÁTTÉR...7 A MUNKAVÉDELEM KÖRE...9 II. EURÓPAI ELŐZMÉNYEK...12 A SZOCIÁLIS KARTA ÉS AZ EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY...12

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 18. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 18. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 18. hét Tudja, mi a mamikázás? Székesfehérvár (kn) - Mit tegyünk, ha egy árubemutatón ügyes marketinggel olyasmit vetetnek velünk, amit nem is akartunk megvenni?

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 6. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 6. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 6. hét Ismét tesztelik a szén-monoxid-mérő készülékeket Rendkívüli ellenőrzés keretében ismét vizsgálja a forgalomban lévő szén-monoxid-mérő készülékek biztonságát

Részletesebben

Meditáció karácsonyhoz közeledvén

Meditáció karácsonyhoz közeledvén Meditáció karácsonyhoz közeledvén Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény - kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg simogatást. Mi gyõzött érdességemen? Mitõl csókolhat

Részletesebben

XIV. évf. 5. sz. 2004. Május

XIV. évf. 5. sz. 2004. Május uj-mast1.qxd 5/12/04 7:32 AM Page 1 XIV. évf. 5. sz. 2004. Május uj-mast1.qxd 5/12/04 7:32 AM Page 3 3 TARTALOM Rendeződhet a fővárosi droszthelyzet? 4. Az Önök pénzéből, Önökért? 12. Mit vizsgált az Alkotmánybíróság?

Részletesebben