ária nfo MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁST TART. Jég, jég, jég! BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁST TART. Jég, jég, jég! BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa III. évfolyam II. szám február MEGHÍVÓ Jég, jég, jég! BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FEBRUÁR 14-ÉN (SZOMBAT), ÓRAKOR KÖZMEGHALLGATÁST TART. HELYE: A REGENS WAGNER KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KONFERENCIATERME (BALATONMÁRIAFÜRDŐ, RÁKÓCZI F. U. 2.). NAPIREND: 1. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI PROGRAMJÁRÓLTÁJÉKOZTATÓ ( ) A ÉVI ELVÉGZETT FELADATOKRÓL, PROGRAMOKRÓLTÁJÉKOZTATÓ ELŐADÓ: GALÁCZ GYÖRGY POLGÁRMESTER 2. A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV ISMERTETÉSE ELŐADÓ: GALÁCZ GYÖRGY POLGÁRMESTER A január eleji zimankós időjárásnak köszönhetően befagyott a Balaton. Kb. tíz évvel ezelőtt volt ilyen jó minőségű tükörsima jégfelület utoljára. Az önkormányzat a fizető strand területén kijelölte a korcsolyázható területet. Délutánonként de főleg hétvégeken sokan kijöttek a fizető strandra, nemcsak a helyiek, hanem Marcaliból is. Sokan húztak korcsolyát a lábukra, de voltak olyanok is szép számmal, akik csak csúszkáltak vagy nézelődtek. Sok helyütt ismerősök beszélgettek, több fiúcsapat is hokimeccset játszott, voltak kezdők és persze profik is. Olyan is akadt, aki 15 év kihagyás után csatolt újra korcsolyát a lábára. A legfiatalabb résztvevő egy hathónapos kisfiú volt, akit a szülei hoztak ki egy kis levegőzésre. A táskákból termoszok kerültek elő meleg teával és talán forralt borral is (?) melengetni a fázó sportolókat. Több településen (Fonyódon, Keszthelyen, Balatonberényben) zenés, sportversenyekkel egybekötött délutánt szerveztek. A hónap közepén érkező melegfront sajnos megolvasztotta a tó jegét ezért kicsit rövidre sikerült e koriszezon, de reméljük, jövőre újra tudunk majd csúúúúúúszkálni!! 3. LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK, HOZZÁSZÓLÁSOK KÉREM, HOGY RÉSZVÉTELÉVEL TISZTELJE MEG, HOZZÁSZÓLÁSAIVAL SEGÍTSE A KÖZMEGHALLGATÁS EREDMÉNYESSÉGÉT. MEGTISZTELŐ JELENLÉTÜKRE SZÁMÍTOK. BALATONMÁRIAFÜRDŐ, JANUÁR 30. GALÁCZ GYÖRGY SK. POLGÁRMESTER /kép és szöveg: Greffer Józsefné/

2 MáriaInfo február BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEIRŐL Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 6-án, órai kezdettel rendkívüli testületi ülést tartott. A testület úgy határozott, hogy az ÚMVP III. tengely keretében meghirdetett Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be a Balatonmáriafürdő központi strand főépület homlokzat felújítás tetőszerkezet építés tárgyában. A fejlesztés tervezett nettó összköltsége: ,- HUF + 20 % ÁFA: ,- HUF: = bruttó: ,- HUF. A képviselő-testület a saját forrás összegét, az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 21-én, órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott, ahol az alábbi döntések születettek. Aképviselő-testület elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót a kiegészítésekkel, - a DDRKH /2008. szám alatt tett törvényességi észrevételét a 18/2005. (XI.30.) rendelet vonatkozásában. A képviselő-testület a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet megalkotásával orvosolta. Arendelet célja: a.) az egészségügyi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi körzeteinek kialakítása, b.) Balatonmáriafürdő község lakossága a területi ellátási kötelezettség megállapítása során alanyi jogon, egyenlő mértékben és módon egészségügyi alapellátásban részesüljön. A képviselő-testület teljes terjedelmében megismerte és megtárgyalta a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal /2008.II. számú kiemelt célvizsgálatról készült feljegyzését. A képviselőtestület a hivatal indítványait elfogadta. Az indítványok alapján készített tájékoztatást, valamint intézkedési tervet elfogadta és felkérte a körjegyzőt, hogy a március havi ülésre készítse elő a 2009/2010. oktatási-nevelési évre vonatkozóan az indítható csoportok számának, valamint az intézménybe történő beiratkozás időpontjának meghatározását. A képviselő-testület utasította a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda vezetőjét, hogy az óvoda nevelési programját készítse el, azt a jogszabályban meghatározott szervezetekkel, személyekkel, szakértőkkel egyeztesse. A képviselő-testület a nevelési program elkészítéséhez Ft keretösszeget állapít meg évi költségvetésében. A képviselő-testület a település rászorult polgárainak jövőbeni ellátása érdekében felhatalmazta a polgármestert, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jövőbeni biztosítása érdekében a mikrokörzetek által létrehozandó intézményfenntartói társulási megállapodást aláírja. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete évi költségvetésében biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatosan felmerülő költségeket Ft összegben. A képviselő-testület a 200/2008.(XI.19.) számú határozatát visszavonta, és felhatalmazta a polgármestert, hogy Harcz Lajos vállalkozóval a évi bérleti díj megfizetése tekintetében megállapodást kössön, és az esedékes bérleti díjból Ft kedvezményt biztosítson. A képviselő-testület módosította a 214/2008.(XII.17.) számú képviselőtestületi határozatát és a évi közmeghallgatás időpontját az alábbiak szerint határozza meg: A közmeghallgatás időpontja február 14. (szombat) óra, helye a Regens Wagner Közhasznú Alapítvány konferencia-terme, Balatonmáriafürdő, Rákóczi F. u. 2. A képviselő-testület a Balatonmáriafürdő, Parti utca 115. szám, 1121/2 hrsz. alatti hétvégi ház beépítésű ingatlan szennyvízcsatorna hálózattal történő ellátást fontosnak és szükségesnek tartja. A szennyvízcsatorna engedélyezési műszaki terveinek illetve vízjogi létesítési engedély lefolytatására Farkas László tervező által adott bruttó Ft összegű árajánlatot elfogadta, és a munkák elvégzésével megbízta. A képviselő-testület a fenti összeg megfizetését a évi költségvetés terhére a tervek elkészülte és a vízjogi engedély megszerzése után vállalja. A műszaki tervek és a vízjogi létesítési engedély ismeretében a kivitelezésre vonatkozó újabb árajánlat beszerzése szükséges, melynek megérkezése után a képviselő-testület a beruházást újra napirendre tűzi. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 22-én, 9.00 órai kezdettel Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületével együttes testületi ülést tartott, A testület elfogadta a körjegyző és a Körjegyzőség köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelményeinek értékelését és a évi teljesítménykövetelmények meghatározását. A Körjegyzőség évi költségvetés tervezetét az alábbi kiegészítésekkel, javaslatokkal fogadta el: a. ) a körjegyző az adott évi költségvetés tervezetének elkészítésekor készítsen tételest kimutatást a kurtaxa ellenőrök által végzett munkával kapcsolatban (hány ellenőrzési jegyzőkönyvet készítettek, e jegyzőkönyvekben hány adóköteles vendégéjszakát rögzítettek, hány főt hivattak adategyeztetésre, jegyzőkönyv felvételre, mennyi külföldi személy fizetett kurtaxát, a kurtaxa esetében a magánszemélyek, cégek befizetéseinek alakulása stb.), b.) az adóemelésből adódó többletkiadásokkal kapcsolatban 650 E Ft-ot fizet a Körjegyzőség részére. c.)a hivatali épület felújításával kapcsolatos tervezői költségeket az önkormányzat évi költségvetésében nem tudja biztosítani. Az épület állagának megóvása érdekében a legszükségszerűbb és legköltségkímélőbb beruházásokat lehet tervezni. d.) a hivatali épület fűtésével kapcsolatosan további árajánlat bekérése szükséges. A képviselő-testület február 18- án (szerdán), órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, február 19-én (csütörtökön), 9.00 órai kezdettel Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületével pedig együttes ülést. Az ülések helye: az önkormányzat épületének emeleti tanácskozó-terme. /Galácz György polgármester/ Hirdetés Vucek Stevo cipész műhelye Balatonkeresztúr, Iskola u. 2. Cipő, csizma, táska, bőrárú, cipzárak javítása. Gyors, igényes, olcsó! Nyitva: kedden, pénteken:

3 MáriaInfo február KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ AHELYIADÓKRÓL Tisztelt Adózó! Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a 23/2008 (XII.1.) számú helyi adókról szóló rendelete alapján az építményadó mértékét megváltoztatta, a többi adónem mértéke változatlan maradt! Az építményadó mértékének emeléséből származó többletbevételt a település fejlesztésére fordítjuk. Az adó mérték változás miatt a évi építményadó határozattal kerül megállapításra. A határozat mellé 2 darab fizetési postautalványt, és számla egyenlegértesítőt mellékelünk, mely tartalmazza a befizetési határidőket. Az adók befizetését két egyenlő részletben kell teljesíteni: március 16-ig, illetve szeptember 15-ig. A évben csak azon ügyfeleink kapnak újabb fizetési értesítőt, akik a fenti határidőre befizetéseiket nem teljesítik. A helyi iparűzési adóelőleget március 16-ig kell megfizetni a múlt évi fizetési meghagyásban közölt összeg 50 %-ában, az esetleges különbözetet pedig legkésőbb június 2-ig. Helyi iparűzési adóbevallást az érintetteknek külön küldünk, azt szíveskedjenek mielőbb visszaküldeni, de legkésőbb június 2-ig. Idegenforgalmi adót, a beszedést követő hónap 15-ig kell befizetni és bevallani az idegenforgalmi ellenőröktől kapott bevallásokon, és csekkeken! A bevallások elmulasztása szankciót von maga után. Minden év Január 31-ig jelentést kell küldeni a vendégforgalom összesített adatairól, mely nyomtatvány szintén az adóellenőröknél található. Befizetéseiket csekkeken szíveskedjenek adónemenként külön-külön teljesíteni. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a helyi adókat közvetlenül a balatonmáriafürdői takarékszövetkezetnél is befizethetik! Ez az Ön részére kényelmes, míg az önkormányzat részére költségkímélő megoldás. Az önkormányzat jelentős díjat fizet a csekken történő befizetés esetén, ezért külön is megköszönöm közreműködését, ha közvetlenül a takarékszövetkezetnél fizeti be helyi adóját. Bevalláshoz szükséges nyomtatványok és a helyi adó rendeletünk a község honlapján is elérhető. (www.balatonmariafurdo.hu) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy függetlenül attól, hogy az ingatlanhoz kapcsolódik-e vagy sem fizető-vendég- látó engedély, az idegenforgalmi adót meg kell fizetni. Az adóellenőrzés tehát kiterjed e tekintetben minden ingatlanra. Tájékoztatásul közöljük, hogy ez évtől kezdődően az adóellenőreink által idegenforgalmi adó (kurtaxa) ellenőrzés a tulajdonos vagy megbízottja távollétében a vendég jelenlétében is lefolytatható és a vendég aláírásával jegyzőkönyv készíthető. E jegyzőkönyvet kötelezően megküldjük a tulajdonos részére tudomásulvétel végett. Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az adózással összefüggő illetékfizetési kötelezettségüket (igazolás, adó-érték bizonyítvány, kérelem, fellebbezés stb.) továbbra is az önkormányzati adóhatóságánál erre a célra szolgáló csekken kell befizetni. Az adózást érintő minden változásról, szíveskedjenek adócsoportunkat írásban értesíteni. (Ingatlan vásárlás, eladás, ingatlan területében bekövetkezett változás, lakcímváltozás, stb.) A változás bejelentését adóbevallás benyújtásával kell megtenni, a változást követő év január 15-ig. Amennyiben további kérdésük lenne az adózásra vonatkozóan, a körjegyzőség munkatársai szívesen állnak rendelkezésükre a 06 85/ es telefonon, illetve a körjegyzőség hivatala 2. sz. irodában. címünk: Köszönjük, hogy adóbefizetésével településünk fejlődését segíti. Az egyéb aktuális információk letölthetők honlapunkról: Balatonmáriafürdő, január hó Galácz György polgármester HIRDETÉS! Mestyán Valéria körjegyző A Hotel Napsugár (Balatonmáriafürdő Vilma u.1.) felvesz a 2009-es szezonra szakképzett szakácsot, nappali és éjszakai recepcióst s németül beszélő felszolgálót, valamint konyhai kisegítőt. Érdeklődni: 30/ Felhívás a nem kötelezően igénybe vehető TÜDŐSZŰRÉSRE! TISZTELT BALATONMÁRIAFÜRDŐI LAKOSOK! A 36/2008.(IX.23.) EüM. rendelet rendelkezik arról, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról szóló 51/1997.(XII.18.) NM rendelet 4. -a (az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról) g.) pontja alapján a mellkas szűrővizsgálat (tüdőszűrés) végzése a területileg illetékes tüdőszűrő állomások feladatkörébe tartozik. A rendelet melléklete határozza meg 40 éves kor feletti korcsoportot. Ez azt jelenti, hogy évente egy alkalommal jogosult a 40 éves kor feletti biztosított igénybe venni az ajánlott tüdőszűrést. Útiköltséget nem térítünk! Kérem TAJ-kártyáját és lakcím bejelentő igazolványát hozza magával! Helye: Tüdőgondozó Intézet Marcali Kossuth L. u. 42. Időpontja: február 18-án Amennyiben a jelölt időpontban megjelenni nem tud, a hét többi napján az alábbi időpontban pótolhatja: Hétfő ig és du ig Kedd ig és du ig Szerda ig és du ig Csütörtök ig és du ig /Tüdőgondozó Intézet Főorvosa Marcali/ HIRDETÉS! Marcaliban 2 szobás felújított lakás téglaépületben, hőszigetelt nyílászárókkal, egyedi mérőkkel, alacsony rezsivel eladó. Irányár: 8,4 Mill. Ft Telefon: 30/ * * * Eladó! Gyermek ágyneműtartós heverő új huzattal. Hálós járóka (kék-fehér) Tel.: * * * Eladó akác, vegyes, hársméz termelőtől. Cím: Bojtor István, Balatonmáriafürdő, Nefelejcs u.136.

4 MáriaInfo február KÖZ-ÉLETÜNK FELHÍVÁS! Biztosan Önök is felfigyeltek azokra a szomorú hírekre, hogy megfagyva találták lakásukban vagy a szabadban, idős és fiatal embereket. Azt is tudjuk, hogy ez a halálozási probléma elkerülhető lenne! Szerencsére a községeinkbe ez idáig nem fordult elő ilyen szomorú eset, köszönhető ez annak, hogy a kisebb közösségekben még működnek a személyközi kapcsolatok, családok, barátok, szomszédok figyelnek egymásra. Sokat jelent, ha felfigyelünk arra, hogy az a személy, akivel naponta találkozni szoktunk, pár nap óta nem látható, vagy a szomszédot napok óta nem látom, nem ég a villany, vagy nem füstöl a kémény. Különösen figyelmet igényel az olyan idős család, vagy személy, akinek nincsenek hozzátartozói, vagy távol laknak, ők a legveszélyeztetettebbek. Figyelnünk kell embertársainkra akkor is, amikor az időjárás miatt nehézkes a közlekedés, csúszósak, jegesek az utak, ha lehetőségünk van rá, kérdezzük meg az idős nehezen mozgó szomszédot, hogy szüksége van-e valamire, ellátása biztosított-e, van-e tűzifája, stb. Ha tudunk, segítsünk, de ha erre nincs lehetőségünk, kérem, jelezzék az Alapszolgáltatási Központhoz telefonon, vagy személyesen. Nem mehetünk el szó nélkül azon esetek mellett sem, amikor a túlzott alkoholfogyasztás vezetett a fagyhalálhoz, ennek elkerülése érdekében a szolgáltatóegységek segítségére is számítunk. Továbbra is kérném a község lakosságát, hogy legyenek segítségünkre a megelőző munkában, és ha valami problémát, gondot tapasztalnak a környezetükben, azt jelezzék a szolgálatunk felé, hogy segíthessünk a rászorulóknak. Együttműködésüket megköszönve, továbbra is számítunk segítőszándékú jelzéseikre! Elérhetőségeink: Alapszolgáltatási Központ Balatonkeresztúr Iskola u. 3. Tel: TÁJÉKOZTATÓ A HORGÁSZEGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRŐL Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr és Környéke Horgászegyesület január 25-én tartotta közgyűlését. A vezetőség beszámolt 2008 évi tevékenységéről, horgászversenyek eredményeiről, a taglétszám alakulásáról. Az egyesület taglétszáma 2008.ban 723 fő volt. A gazdasági felelős beszámolt az egyesület bevételeiről és kiadásairól, ismertette a év mérleget. Ezt követően az ellenőrző bizottság elnöke adott tájékoztatás. A következő napirendi pontban a közgyűlés módosította az alapszabályát. Tekintettel arra, hogy a tisztségviselők öt éves mandátuma lejárt így választásra került sor. A megválasztott új tisztségviselők az alábbiak: Elnök Bende Ottó Titkár: Gaál László Gazdasági felelős: Végh József, Felügyelő biztos: Fliszár László. Ezután a közgyűlés elfogadta a évi költségvetést. A leköszönő elnöknek Domonkos Gábornak 15 éves munkájáért köszönetét fejezte ki a közgyűlés és emlékplakettet, ajándékot adott át részére. A horgászegyesület tagbeléptetését és a jegyforgalmazást továbbra is Végh József végzi Balatonkeresztúr Iskola utca 24 szám alatti horgász - barkács üzletében. Egyesületi tagdíj új tag esetében 2000-Ft, folyamatos tagság esetén 1000-Ft, ifjúsági év között 500-Ft, gyermek 14 év alatt 100-Ft/év. Az egyesület új címe 8648 BalatonkeresztúrAdy u. 52. / Bende Ottó horgászegyesület elnöke/ ISKOLAI HÍREK A január mindig sok munkát és izgalmat jelent az iskolások számára, hiszen a karácsonyi örömök után máris ott a félévi bizonyítvány. Kinek-kinek az elvégzett munkájának megfelelően jelent ez jót vagy rosszat. - Iskolánkban ezt a terminust alsó tagozatban 12 tanuló zárta kiváló eredménnyel. A felső tagozatban 5 kitűnő és 11 jeles bizonyítvány lett. A félév során dicséretben 61 tanuló részesült, figyelmeztetésben A nyolcadik osztályosok már a továbbtanulásra készülnek, hiszen hamarosan be kell adniuk a jelentkezési lapokat. Bíznak benne, hogy ők is olyan sikeresek lesznek, mint az elődeik. - Jó volt hallani, hogy Bántó Zsuzsanna, a fonyódi Mátyás Király Gimnázium igazgatónője örömmel fogadja a keresztúri iskola diákjait, mert nagyon jól megállják a helyüket a középiskolájukban. - Január 22-én a magyar kultúra napján nagyon szép ünnepséggel emlékeztünk meg a Himnusz születéséről. A műsort Gehringer Gáborné és Börcziné Vlasics Valéria állította össze. - Sor került a Vekker c. iskolaújság rejtvénypályázatának díjkiosztására is. - Nagyon várják már tanulóink a farsangi bált, melyet a szülői munkaközösség tagjainak segítségével rendezünk meg február 7-én a Bene Ferenc Sportcsarnokban. Reméljük az idén is nehéz dolga lesz a zsűrinek, mikor el kell döntenie, hogy melyik volt az adott osztály legötletesebb jelmeze. Már árusítják a tombolát, a jegyek ára 50 Ft. Szívesen fogadunk felajánlásokat, hiszen az így befolyt összeget a diákok jutalmazására, rendezvények szervezésére, eszközök vásárlására fordítja az SZM. Köszönjük eddig nyújtott segítségüket! Január 17-től- 23-ig tartottuk sítáborunkat ahol 15 tanulónk vett részt. A tábort Gelencsér Lászlóné igazgató és Somogyi Zsolt tanár úr szervezte. - A szórakozás mellett természetesen komoly munka folyik a tanórákon, a törzsanyag elsajátítása mellett tanulmányi versenyekre készülünk, hogy az előző években elért szép sikereinket gyarapítsuk. /Horváthné Nagy Katalin/ GYÖNGYVIRÁGOS HÍREK Népdalkörünk a tavaszi fellépéseire készül. Ismét köztünk köszönthetjük Kiss Mihályt, aki újra elvállalta a népdalkör művészeti vezetését. Reméljük gyümölcsöző lesz a kapcsolatunk és sok szép népdallal kedveskedhetünk a tisztelt közönségnek. Egy kicsit abban is bízunk, hogy sok emberrel szerettetjük meg a népdalokat. Jó lenne, ha a fiatalokat is megérintené ez a műfaj, jönnének közénk énekelni, vagy csak érdeklődéssel végighallgatnának bennünket. Mert ha mi már nem énekelünk, ki fogja tovább ápolni a hagyományokat? A számtalan szép magyar népdallal vajon mi lesz? Szerencsére bővül az énekkar, már húszan vagyunk a klub létszám is nő, negyven fő. Most már csak egy igazi klubhelyiségre vágyunk, mert a sportpálya melletti helyiség/öltöző/nem igazán alkalmas, de örülünk, hogy egyenlőre ez is van. Ígéretünk van egy kulturált klubhelyiségre. Vasárnaponként, délután jövünk össze próbálni, kicsit beszélgetni, jól érezni magunkat. Nagyon sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a klubba és a népdalkörbe. Nemcsak keresztúriakat, szívesen várjuk a máriai lakosokat is, hiszen a népdalkörösök egy része is már máriai. Az idei évre is van már meg hívásunk több helyre, ahova szeretnénk eljutni. Anyagi körülményeink miatt viszont nem tudunk sok felkérést elfogadni, nagyon sokszor saját költségen utazunk. Ezért is köszönettel elfogadunk minden támogatást, segítséget. /Nemesné Vali/

5 MáriaInfo február SZÍNES HÍREK, INFORMÁCIÓK MEGYENAP A megyecímer adományozásának 511. évfordulója tiszteletére január 6-án Tab város volt az idei Megyenap helyszíne. Az ünnepi közgyűlésen adta át a Somogy polgáraiért díjakat Gelencsér Attila a megyei Közgyűlés elnöke. Az Örökségünk - Somogyország Kincse díjazottjai;lamping József, Vikár Béla, Szász Endre és Varga Imre munkássága, valamint a balatonkeresztúri templom! Az eseménysorozatban idén is sajtófotó kiállítás szerepelt és a hagyományos megyebált ismét a siófoki Hotel Azúrban rendezték meg. ITTHON LÁSS CSODÁT! Ez az idei marketing- kampányév szlogenje! A magyar kultúra napja alkalmából január 26-án Balatonfüreden tartották a Kulturális turizmus évének vidéki megnyitóját. Magyar Turizmus Zrt. szervezésében korábban a bor és gasztronómia, majd az ökoturizmus, tavaly a vizek éve, idén pedig a kultúra játssza a főszerepet. A kampányév célja, hogy a belés külföldi vendégek egyaránt megismerjék Magyarország kulturális értékeit. A tavaszi kampány a Balaton 7 nevű programmal indul Május 9-től, amelyben hét helyszínen hét eseményt kínálnak a vendégeknek. TORKOS CSÜTÖRTÖK Február 26-án sok vidéki étterem is féláron kínálja az étkezést a MT ZRT programja keretében. Cél hogy a vendéget visszacsábítsák az éttermekbe. BALATONI HAJÓZÁS Mind a 22 kikötővel rendelkező Balatonparti önkormányzat időre kifizette a rá eső összeget, így az összesen kétmilliárd forintos tőkeemelés első részlete: 576 millió forint már a balatoni hajózási társaság számláján van A fennmaradó mintegy másfél milliárd forintnyi tőkeinjekció előteremtésére négy évük van a tulajdonosoknak, a tetemes összeggel 2012-ig kell majd felpumpálniuk a társaság vagyonát. MAGYAR MADÁRTANI EGYESÜLET 2009 a KÉK VÉRCSE és a VETÉSI VARJÚ védelmének éve A vetési varjú Magyarországon széles körben elterjedt, 2001 óta védett faj. A fokozottan védett kék vércse hazánk egyik legkisebb, legszínesebb ragadozó madara. Különlegessége, hogy saját fészket nem épít, elsősorban a vetési varjak fészkeit foglalja el, és ragadozó madaraink közül egyedüliként telepesen költ 20 ÉVES A MAGYAR MÁLTAI SZERETET- SZOLGÁLAT! MAGYARORSZÁGNAK VAN A LEGNAGYOBB SZÍVE Ezzel a jelmondattal indította útjára a Máltai Szeretetszolgálat a évi ünnepi kampánysorozatát. Az új program első felhívása a hideg télben szenvedő, legrászorulóbb embertársaink megsegítésére irányul: hogy ki ne hűljenek az emberek. A tél folyamán folyamatosan meleg ruhát, takarókat gyűjtenek. A szolgálat országjáró körút keretében mutatja be az elmúlt két évtized alatt végzett tevékenységét. Az érintett települések mindegyike taglétszámával azonos mennyiségű textilszívet ajándékoz a vendégeknek. A jubileumi év végén a szíveket egyetlen hatalmas szívvé illesztik össze, így valósul meg Kozma Imre alapító szerzetes-elnök gondolata: Magyarországnak van a legnagyobb szíve. A Regens Wagner Otthon fiataljai is bekapcsolódtak a programba, és készítik a kis piros textilszíveket! BOSZORKÁNY BÁL VOLT BALATONBERÉNYBEN! Barjákné, Judit a Művelődési ház vezetője elmondta: 5 éve, a kedves Garai Istvánné kezdeményezésére rendezte meg a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoport- ja és a Művelődési Ház a vidám rendezvényt először. A hagyományt folytatják, az idén is fantasztikus, ötletes jelmezekben érkeztek a hölgyek. A jelmez-verseny idei győztese Béres Ferencné banya lett. Remekül szórakoztak a boszik, akik férfit nem engednek be maguk közé, Vágó Zoltánt is csak a fotózás idejére, aztán gyorsan kiseprűzték. A MARCALI BERNÁTH AURÉL GALÉRIÁBAN A Magyar Kultúra Napja alkalmából Jan. 22-én nyílt kiállítás Szekeres Emil festőművész munkáiból. Március 4-ig látogatható. ELŐZETESEK! A keszthelyi Balaton Színház és Kongresszusi Központ a hölgyeknek kedveskedik. Bálint napkor, február 14-én Esküvő kiállítás nyílik. Március eleje- a Nők Hete! Kozmetikai bemutatók, a Borbarát hölgyek programja, öltözködési tanácsok. Március 7 én Szekeres Adrienn koncertje, 8-n a sikeres Mama Mia zenés szórakoztató film vetítése. BALATONI BOROK HÁZA Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk! /Johann Wolfgang von Goethe/ Ön tudta? A keszthelyi Festetics kastély XVI. században épült pincerendszerében, nyitott meg augusztus 20-án a nagyközönség előtt a Balatoni Borok Háza, látogatható egyénileg, illetve csoportosan is, igény szerint, havi rendszerességgel tematikus borkóstolók kerülnek megrendezésre. FEKETE ISTVÁN január 25-én született a Somogy megyei Göllén ban megnyeri a Gárdonyi Géza Társaság történelmi regénypályázatát A koppányi aga testamentuma című regényével ban József Attila-díjat kap Tüskevár című regényéért. Könyvei háromszáz kiadásban jelentek meg; tizenhét-millió példányban keltek el magyarul, és hárommillióban még huszonkét országban. Jókait kivéve nincs ilyen sikeres magyar szerző.

6 MáriaInfo február PÉNZ PÉNZ PÉNZ NÉHÁNY BANKI-PÉNZÜGYI FOGALOM Adós akinek a Bank a kölcsönszerződés alapján a hitelt nyújtja, aki a kölcsön összegét és annak járulékait a szerződéses feltételeknek megfelelően köteles visszafizetni. Teljes vagyonával felel. Az adós kötelezettségei ugyanolyan mértékben terhelik az adóstársat. Kezes - aki arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az adós nem teljesít, ő fog helyette teljesíteni. Éppen ezért jól fontolja meg, hogy kinek vállal ekkora kockázatot. Hitel lehet bármire fordítható, un. Szabad-felhasználású, személyi kölcsön, amit jövedelemhez kötnek, vagy jelzálogjoghitel. Kamata változó. A szerződésmódosításra van mód, de az is költségekkel jár. Lakáscélú hiteleka deviza-alapú hitelek esetében a általában hosszú futamidőre köthetőek, jóval alacsonyabb kamattal. A bank biztosítékként a lakásra jegyez be jelzálogjogot. Mivel nyilvántartás és a törlesztés pénzneme eltér, az ügyfél az árfolyamváltozásból adódó kockázatot is vállalja. JÓ TANÁCSOK A SZAKEMBERTŐL Berkes Györgyné alpolgármester asszonnyal, a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet elnökével beszélgetünk: Az elmúlt hetekben másról sem hallunk, mint a világot sújtó pénzügyi- és gazdasági válságról, a Ft árfolyamról, szűkülő piacokról. Sokan elveszítik a munkájukat, családok kerülnek válsághelyzetbe a megemelkedő hitel-törlesztő részletek miatt. A helyzet komoly, a fejünk felett politikai csatározások zajlanak, döntések születnek az adókról és kilábalás lehetőségeiről. Mindannyiunkat érint, elbújni nem lehet Mi is ez a válság? Mennyire súlyos a helyzet? Az Egyesült Államokból kiinduló hitelválság hatása átgyűrűzött Európára, érinti az egész pénzrendszert. Kell-e aggódni a magyar bankrendszer miatt? Az MNB-nek és a PSZAF-nek (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) elégséges eszközei vannak a rendszer stabilitásának megőrzésére. A betétesek biztonságát segíti az Országos Betétbiztosítási Alap is, továbbra is biztonságban van a pénzünk, a betéti kamatok akár emelkedhetnek is. Közvetett hatások vannak, ilyenek az emelkedő hitelkamatok, a szigorúbb hitelbírálat. Mindenképpen óvatosabb pénzügyi döntések, és megszorító intézkedések szükségesek Árfolyamkockázat abból ered, hogy az ügyfél tartozását devizában tartják nyilván, míg a törlesztés forintban történik. Amennyiben a forint a hitel pénznemével szemben gyengül, az ügyfélnek az adott devizahitel havi törlesztő részleteinek megfizetéséhez több forintra lesz szüksége, azaz a hazai pénznemben fizetett törlesztőrészlete emelkedik. A forint erősödése esetén a devizahiteles ügyfélnek kevesebb forint is elegendő az adott havi devizamennyiség törlesztésre, azaz nyer az árfolyam-elmozduláson. Most éppen rendkívüli módon megemelkedtek a havi részletek. THM- Teljes hiteldíj az-az összeg, melyet az ügyfél a tőke összegének visszafizetésén felül a banknak tartozik fizetni. Gyorskölcsön- a gondok gyors és kényelmes (!) megoldása. Helybe hozzák a hitelt, a heti részletekért is házhoz megy az ügynök! Igaz, kezes és fedezet nélkül, de az-az ára, hogy a THM % is lehet! Ha belegondolunk, hogy a családi rezsi, és törlesztés mellett a jövedelem fennmaradó hányada biztonsággal elég a megélhetésre a futamidő végéig? Fontolja meg, hátha van más megoldás Mit tanácsol? Hogyan lehetünk a hétköznapi életünkben körültekintőek a pénzünket illetően. Mindenképpen józan takarékoskodásra van szükség mostani helyzetben, tanuljunk az idősebb generációtól, akiknek természetes, hogy feleslegesen nem pazarolnak energiát, élelmiszert, összébb húzzuk a nadrágszíjat. Gondoljuk meg a nagyobb befektetéseket, olvassuk el alaposan a bankok hirdetéseit. Azok, akiknek devizahiteleik vannak, és nehéz helyzetbe kerültek, mindenképpen tanácsolom, hogy ne várják meg, amíg több hónapos hátralékba kerülnek, mert a bankok igyekeznek a futamidő növelésével esetleg haladékkal, egyéb könnyítéssel élni, mint megvárni amíg bedől a hitel. Vegyük fel a kapcsolatot a bankkal, és tárgyaljunk a megoldás lehetőségeiről. Óvatosan kezeljük a gyors megoldásokat! Köszönöm a beszélgetést. / Benczik Ildikó/ Az oldalt a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet támogatta. Bar-lista - ebbe a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) azok az ügyfelek kerülnek fel, akik 3 hónap hátralékkal rendelkeznek. Öt évig nyilvántartják őket, ami a következő hitelfelvételeknél elutasítást eredményezhet. Bankkártyák Használhatjuk arra, hogy készpénzt vegyünk fel az automatákból és kártyaelfogadó helyeken fizethessünk vele. Bankbetét, Betéti kamat fialtathatjuk a pénzt, aki teheti! pl: fix lekötéssel, azaz megszabott futamidőre lekötve. Szó van róla, hogy esetleg a kamatadót eltörlik, akkor talán megéri. Takarékszámlákat nyithatunk, kötvényeket, állampapírokat vásárolhatunk. Mindenképpen valamiféle nyugdíj előtakarékosságra gondolnunk kellene, mert a nyugdíjrendszer állapotát ismerve úgyis csak magunkra számíthatunk. Csak remélhetjük, hogy a nyugdíjpénztári alapok kiheverik a jelenlegi válságot. /Szerk: Benczik Ildikó/ Rólunk A település bankjaként működő pénzintézet a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet fiókja. Egységünk a 10 fiók közül nagyságrendileg a második. 4 fő állandó létszámmal dolgozunk, munkájuk szerteágazó, valamennyi pénzügyi szolgáltatást ajánlani tudjuk ügyfeleinek, melyet más nagynevű bankok. A különbség csak az köztünk, hogy mi 100% magyar tulajdonú, 50 éve az országban, a térségben dolgozó bank vagyunk. Munkatársaim helyi emberek, rugalmasan, magas szakmai színvonalon, mégis mindenki számára érthetően keresik a legjobb lehetőséget akár hitel ügyben, akár megtakarítások elhelyezése esetén az ügyfelek számára. Vezetik településeink önkormányzati számláit. Itt szeretném felhívni a figyelmüket, hogy hamarosan következik az adók befizetése. Nem kell csekket kitölteni, a kirendeltségen be lehet fizetni és azonnal az önkormányzat számláján van az összeg. A nehezedő gazdasági helyzetben is erőnkhöz mérten támogatjuk az alapítványokat, civil szervezeteket. Várjuk azokat az embereket a lakosság köréből, akik még nem ügyfelei takarékszövetkezetünknek, keressék fel kirendeltségünket. Berkes Györgyné Elnök, ügyvezető *Hirdetés *

7 MáriaInfo február TÁJÉKOZTATÓ KÖZ-ÉLETÜNK BALATONMMÁRIAFÜRDŐ BALATONKERESZTÚR TURISZTIKAI EGYSÜLETE -JANUÁRI HÍREK én tartottuk egyesületünk rendes közgyűlését, melyen 20 fő írta alá a jelenléti ívet. Az aktuális napirendi pontok a következők voltak: 1. Ismertettük a 2008-as gazdasági és szakmai beszámolót, 2. 2 új elnökségi tagot választottunk Horváth Istvánné és Greffer Józsefné tisztségéről való lemondását követően, Gaál Juditot és Rózsa Istvánnét, akik pozitív gondolkodással máris nekiláttak az egyesület operatív feladatainak ellátásához. További változás az elnökség összetételében: a Balatonmáriafürdő Képviselő Testülete egyesületbe delegált tagja Hajas Béla lett es tervekről beszéltünk, ezen belül a TDM pályázati fejlemények ismertetése, a 2010-re tervezett új turisztikai iroda megvalósítása voltak a központi témák es tagsági díjakat vitattuk meg, melynek következtében a közgyűlés úgy határozott hogy a tagdíjak változatlanok maradnak, és a tagság létszámát szükséges úgy növelni, hogy szervezetünk megerősödjön. A tagtoborzás egyik eszköze az Önkormányzati portálon megjelenő szálláshely kínálati adatok összehangolása az egyesületi tagságban megjelenő szálláshely kínálati adatokkal. Az Önkormányzatok nem zárkódtak el ettől a javaslattól, az egyeztetések és a kidolgozás folyamatban van. A tagsági díj magában foglalja az egyesületi portálon való alap megjelenést, továbbá emlékeztetjük a kedves tagokat, hogy az egyesület működteti a turisztikai informatikai rendszert amelyhez hozzáférést biztosít a tagok részére. A rendszer hozzáféréséhez szükséges betanítást az információs iroda nyitása előtt előreláthatólag májusban szervezzük meg. Csatlakozási és tagdíj információk: Valamint telefonon: Fall Olívia Szabó Zoltánné Kovács László Somogyi Zsolt Tisztelt Olvasók! Közeleg az adóbevallások ideje! A civileknek adható 1 % felajánlásánál, kérem, vegyék figyelembe a helyi szervezeteket, ezzel segítve munkájukat! Ezúton közöljük felhívásukat, adataikat! Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesülete Az egyesületbe tartozik: a Sportkör, a Bárdos Lajos Női Kar, az Ősz Idő Nyugdíjas Klub, a Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör és a Gyöngyvirág Népdalkör Balaton M. & K. Amatőr Művészeti Egyesület / fúvószenekar / Adószáma: Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Tűzoltó Egyesület Adószáma : Polgárőr Egyesület Adószám : Sz.sz:: Csillagvirág Művészeti Modell Óvoda Adószám : Sz Sz: Tisztelt Szülők! Tisztelt Támogatók! Turisztikai Egyesület 2009-es tagsági díjai Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az Általános Iskoláért Alapítvány által szervezett, február 14-én 19 órakor kezdődő jótékonysági bálra. Jegyek válthatóak a Festetics Kristóf Általános Iskolában és a kuratórium tagjainál. Belépődíj: Ft (asztalfoglalással, vacsorával) Ha személyesen nem is tudunk mindenkihez elmenni, de szeretne valamit (tombolatárgyat) felajánlani a gyermekek számára, szíveskedjen azt az iskolába eljuttatni. Alapítványunk jogosult a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-ra, kérjük Önöket, hogy ezzel is támogassák kuratóriumunkon keresztül a gyermekeket. Adószámunk: Balatonkeresztúr, Támogatásukat előre is köszönjük: Gelencsér Lászlóné Bokros Gáborné igazgató kuratórium elnöke Kereskedelmi szálláshelyek (Hotelek, Panziók) 100 szobáig max Ft., 100 szoba felett max Ft 1500 Ft/ szoba Fizetővendéglátó szálláshelyek 1500 Ft/ szoba Éttermek, Vendéglők, Csárdák 200 Ft/ férőhely Strandi szolgáltatók Ft/ egység Kávézók, Fagyizók, Sörözők Ft/ egység Lovardák Ft/ egység Kiskereskedelmi egységek Ft/ egység Utazási vállalkozások Ft/ egység Idegenforgalmi szolgáltató irodák Ft/ egység Egyéb szolgáltatók Ft/ egység /Fall Olívia/ Magánszemélyek 5000 Ft Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 52. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007. Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 300 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Városház u. 1. (82)

8 MáriaInfo február REGENS WAGNER ALAPÍTVÁNY Barátságos, otthonos és példás rend van! A közösségi helyiségek tágasak, világosak, a sarokban számítógép, internet. A foglalkoztatókban pedig élénk nyüzsgés, vidám alkotókedv. ÉLET AZ OTTHONBAN A Regens Wagner Közhasznú Alapítvány mai otthonának elődjét 1912-ben Dr. Szigethy Károly nagykanizsai orvos építette. A déli part úri közönségének egyik első, színvonalas szállodája volt 36 szobával és Park Szálló néven működött hosszú évekig a hat holdas szép park közepén a tóparton. A szocialista időkben gyermeküdülőként szolgált, majd évekig üresen állt. A németországi Regens-Wagner Stiftungen a tevékenységének helyet keresve fedezte fel, vásárolta meg, és az eredeti hotel szép arányait, homlokzatát teljesen megőrizve az alapoktól újjáépítette és hozta létre a mai épületet. A ház belső kialakítása is igényes, természetes anyagokkal, szép harmonikus színekkel, hivalkodástól mentes esztétikus környezetet hozott létre. A németországi 13 Regens Wagner Alapítvány közel 40 intézményében nyújt több mint 6000 sérült számára ellátást. Az elsőt 1847 ben Johann Evanglist Wagner lelkész alapította, ott máig ferencrendi apácák is részt vesznek az ellátásban. A Balatonmáriafürdőn 2002 óta működő az egyetlen külföldi. Mára 25 felnőtt fiatal fogyatékkal élő állandó benntlakó van és igénybe veszik a környező teleülésekről a nappali ellátási formát, foglakoztatást is. Az intézmény ugyanúgy működik, mint bármely magyarországi alapítvány, teljesen független, önálló, nem egyházi, teljesen világi, és külföldről nem finanszírozzák. A működését az állami normatívákból, az ellátottak térítési díjaiból, a vendégház működéséből, valamint saját termékeiből és egyéb tevékenységéből fedezi. Az adó 1% támogatásra jogosultak de sajnos az innen származó pénz elenyésző. Mindenben a magyar szociális ellátás szabályai érvényesek, azoknak a legmagasabb színvonalon felel meg, A német hagyományos módszertani elveket, szakmai színvonalat azonban követik. Céljuk a kezdetektől máig, hogy a fogyatékkal élőknek minőségi életet biztosítsanak. A lakóknak olyan életformát alakít ki, hogy a normalizáció és integráció jegyében az ép társadalom életformáját a legjobban megközelítő módon tudjanak élni, ahogy mi bármelyikünk. Vagyis - a bennlakók ellátják magukat, rendben tartják a környezetüket és napi rendszeres alkotó tevékenységet végeznek, dolgoznak! Munkaszerződésük van, a szociális foglakoztatásban pénzkereső tevékenységet végeznek, hasznosan élnek. Munkájukkal az intézmény fenntartásához járulnak hozzá. A parkban gyógynövényeket gondoznak. A kézműves műhelyekben szőnyegeket szőnek, kerámiát készítenek egyéb dísztárgyakat állítanak elő megrendelésre és a környékbeli és helyi vásárokon értékesítik. De hasznos munkát végeznek a konyhában, a korszerű mosodában is. Vajna Katalin intézményvezetővel beszélgetünk és járunk körbe a szép épületben Néhányan kedvesen beinvitálnak, hogy nézzem meg a szobájukat! A házban az emeleten van a hotelszárny, ahol 22 ízléssel berendezett, minden igényt kielégítő, erkélyes vendégszobában nyaralókat fogadnak. Természetesen nemcsak fogyatékkal élőket. Ezt is a lakók működtetik, ők a szoba-asszonyok és mondhatom, mindenütt patikatisztaság van. Az igazgatónő elmeséli, hogy a vendégek visszatérnek, barátokat hoznak, telt házuk volt, mert azt a szeretetet, őszinte kedvességet, amivel a lakók fogadják őket, mindenki értékeli. De a napok persze nemcsak munkával telnek. A szabadidőben kirándulnak, saját busszal gyógyfürdőbe, múzeumba járnak, népitáncolnak és színjátszókör is van. A lakók szabadon élnek! Elutaznak, nyaralni mennek, rokont fogadnak, természetes módon élik az életet. Ebben segíti és támogatja őket a 13 fős szakképzett gondozóápoló- foglalkoztató személyzet, helyből és a környékről. Vajna Katalin elmondja: úgy érzik, ha volt is, mára a kezdeti ellenérzés is megszűnt, a falu befogadta őket. A faluközpont egyik vendéglőjébe napok alatt rámpa került, hogy igénybe vehessék a lakók - ez jó érzés volt. Közben kiderült, hogy a külföldi vendég nem nézi ki a sérültet, inkább értékeli a toleranciát. Mára sikerült ezt is megtanulni. A ház további vendégeket vonz a faluba, és élénkítette a turisztikai keresletet. Az intézmény valóban integrálódott, részt vesznek a helyi közéletben a fiatalok, fellépnek, minden rendezvényen ott vannak. Ha sétálnak, van, aki sütire teára vendégül látja őket. Karácsonyra ajándékcsomagok érkeznek. A konferenciatermet rendszeresen igénybe veszi az önkormányzat a rendezvényei céljára. Tavaly az Eu-s Önkéntes Szolgálat keretében német fiatalt fogadott az alapítvány, amely a legnagyobb elismerés díját érdemelte ki. Hasonlóra van lehetőség magyar fiatalok számára is külföldön, ez kitűnő nyelvgyakorlás és jó ajánlólevél. Mára a szociális ellátó szférában elismert lett az intézmény, szakmai színvonalával mintaként szolgál, amelyhez szívből gratulálok! Köszönöm a vendéglátást és kalauzolást! Élmény volt az alapítványnál vendégeskedni! /képek, szöveg: Benczik Ildikó/

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa II. évfolyam 1. szám 2008. február Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi.

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi. M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK Húsvét másnapján vidám közösségi rendezvény színhelye volt ismét az üzletközpont udvara. Vaslabán Csaba plébános

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN

ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. április HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN A hölgyek éppen a frissen mosott-vasalt szép terítőket igazgatják.

Részletesebben

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap XII. évfolyam 2. szám, 2008. február 180 Ft Közéleti lap A Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírására emlékezve 1989- tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004-ben

Részletesebben

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 12. szám 2011. december Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! MáriaInfo

Részletesebben

MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011.

MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011. MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa V. évfolyam VI. szám 2011. június SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011. MáriaInfo 2 2011. június HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

ária nfo Húsvéti huncutságok

ária nfo Húsvéti huncutságok M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 5. szám 011. május Húsvéti huncutságok Az üzletközpont udvarán ismét hangulatos húsvét hétfő délutánt töltött el

Részletesebben

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. június Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt néhány

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Fontosabb közérdekű határozatok

Fontosabb közérdekű határozatok Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri beszámoló Kedves pannonhalmi Polgárok! Hihetetlen, de valóság, mire Önök kézhez kapják a Pannonhalmi Híreket, már a második negyedévet

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Adózási információk. Megtelt a művelődési ház: tömeg volt a sváb bálon. Elfogadták a költségvetést. A nemzetiségi regisztráció

Adózási információk. Megtelt a művelődési ház: tömeg volt a sváb bálon. Elfogadták a költségvetést. A nemzetiségi regisztráció Közélet Kultúra Mindennapok 2014. március 10. 120 forint Elfogadták a költségvetést Februárban kétszer is ülésezett Nagymaros Város Képviselő-testülete. A rendkívüli ülésen a fő téma az idei költségvetés

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÍRLAP 2 Képviselõi lemondások és visszatáncolások A 2006. októberi választások óta folyamatosan érzékelhetõ volt

Részletesebben

Születésnap Csillagda

Születésnap Csillagda 2. oldal 2013. május Születésnap Csillagda Fotó: Vágfalvi Kata Fotók: Lukácsi Tibor Fotó: Szabó Lajos 2013. május 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár május havi programja Május

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

Március 15 Ünnepelt a város és az Irinyi Iskola

Március 15 Ünnepelt a város és az Irinyi Iskola 2. oldal 2015. április Március 15 Ünnepelt a város és az Irinyi Iskola Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2015. április 3. oldal Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február A VELENCEI 18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA január-február Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. december 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

Ha haladunk, jó irányba megyünk?

Ha haladunk, jó irányba megyünk? Ha haladunk, jó irányba megyünk? Korunk a rendkívül gyors és mélyreható változások kora. E változások életünk szinte minden területét érintik, ezért nem mentes tõlük a közoktatás sem. Gyakran felmerül

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXII. évfolyam, 2014. február 8. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A 2014-es költségvetés elé: biztonságos évet alapoztunk meg Köszöntöm a kedves Olvasót a Kisbíró

Részletesebben

Zárszámadások, támogatások. Növényi hulladék. Piros jelzés a zöld zsáknak?

Zárszámadások, támogatások. Növényi hulladék. Piros jelzés a zöld zsáknak? Akadálytalanul Több mint 600 fiatal atléta (307 lány és 325 fiú) vett részt a 15. Tiszaújvárosi Nemzetközi Atlétika Versenyen, melyet az atlétika világnapján rendeztek. /11. oldal Zárszámadások, támogatások

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó,

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó, XX. évfolyam 7. szám Jánoshalma 2005. július Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki fõtanácsosa Pippan Pongrác kérdésünkre

Részletesebben