ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ. Az ivóvíz-szolgáltatás jövője Újkígyóson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ. Az ivóvíz-szolgáltatás jövője Újkígyóson"

Átírás

1 VIII. ÉVFOLYAM évfolym SZÁM szám ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Térfigyelő kmerák z újkígyósik nyuglmáért Az ivóvíz-szolgálttás jövője Újkígyóson Az utóbbi években számos olyn Újkígyós változás Város indult Önkormányzt el z ivóvízfogysztássl és 508 ennek Ft értékben jogi szbályozá- támog évben tást sávl nyert kpcsoltbn, A térfigyelő mely kmerrendszer teljesen megváltozttt kilkítás Újkígyóson című pályázton. A pályázthoz z ivóvíz-szolgálttássl 006 Ft önerőt biztosít kpcsoltos z önkormányzt. jogi és intézményi A pályázt hátteret. Ezen változások kmerrendszer legfontosbb kilkítás, cél- hozzá célj térfigyelő j ez egészséges, trtozó eszközbeszerzés emberi fogysztásr közbiztonság jvításánk érdekében. A beruházás mindenben keretében lklms 2013 tvszán ivóvíz elérésének település frekventált biztosítás volt. helyein, bevezető útszkszin Az összesen Európi 11 Uniós db digitális cstlkozásunk kmer kerül után elhelyezésre, Mgyrország közöttük válllt, 180 fokbn hogy forgthtó térfigyelő, illetve éjszki felvétel készítésére lklms kmerák, me- z erre vontkozó uniós irányelvnek lyek megfelelően rendszámfelismerésre, 10 mikrogrmm technikilg ltti rzéntrtlmú is ivóvíz lklms szolgálttását eszközök. sebességmérésre biztosítj. A településen Környezetünkben keringő szóbeszédekre ez jelentős műszki előrelépést igényelt, regálv meg kell jegyezni, hogy z önkormányztnk nem célj ezen eszközöket hiszen sebességmérésre településünkön jelenleg (trffipxként), is 50 mikrogrmm lkosság közlekedésének felett vn jelenleg ellenőrzésére, rzéntrtlom. mjd büntetésére Az hsználni, első intézkedések vlmint is z nem is z cél, hogy település lkóit mindennpi ténykedésük során meg- között z Újkígyósi Vízmű Kft. vizet figyeljék! vásárolt z kkori Békés Megyei Vízmű Fontos Zrt-től kiemelni, nnk érdekében, hogy biztonságtechniki így vásárolt eszközök vizet sját felszerelése vízzel keverve l- hogy z kosság érdekében történik, lkosok csökkentse nnk rzéntrtlmát. számár segítséget, személy- és vgyonbiztonságot Ezzel párhuzmosn nyújt. A közterületek tgj lett megfigyelése Dél-lföldi z Régió dott területen önkormányztit tlálhtó közterületi tömörítő ivóvízminőség-jvító értékek, mgántuljdon önkormányzti társulásnk, melyben pályá- és közbiztonság védelmét szolgálj. A térfigyelő kmerák rendőri jelenlétezti nem források pótolják, igénybevételével de bűncselekmények elkezdődött későbbi és ivóvízminőség-jvító környezetünkben megelőzésében elkövetett projektek jogellenes műszki előkészítése. cselekmények (lopások, átutzó bűnözés stb.) felderíté- Az évekig trtó folymt fontos állomás sében meghtározó szerepet tölthetnek be. volt, A hogy térfigyelő Újkígyós rendszer több zárt önkormányzttl működik, z év áltl elején rögzített meglkított trtlom rendszerben kezelése Dél-Békési szigorú Ivóvízminőség-jvító törvényi szbályozás szerint Önkormányzti történik, zokhoz Társulást, csk z melynek rr jogosult személyek férhetnek hozzá. településünk Bízunk benne, gesztor hogy volt térfigyelő gesztor. rendszer Ezen kiépítésével társulás z és előkészítő működtetésével munk sikerül eredményeként még biztonságosbbá, létrehozott pályáztot lkhtóbbá tenni bedt, településünket! melynek célj megfelelő h- Vrg Ferenc műszki csoportvezető FUSS AZ ÉLETEDÉRT! tárérték elérését biztosító technológi kiépítése és z ivóvízhálózt részleges ÚJKÍGYÓS, MÁJUS 17. eddig nem szükséges feltételnek megfelelnek. Ezek közül z egyik legfon- felújítás. A pályázt sikeres volt és z tosbb, hogy egy szolgálttó ellátási A FELFÖLDI ISTVÁN TORNATEREMBEN ZAJLÓ PROGRAMOK: időközben 8 00 A Felföldi két Kup tgot megnyitój számláló társulás összesen Mérkőzések nettó Ft felhsználói egyenértéket, területének el kell érnie leglább támogtást Eredményhirdetés nyert, melyhez szükséges mely víz- és cstornbekötések számához kpcsolódó viszonyszám. Ezt önerő Tnár-diák biztosítás mérkőzés érdekében települések önerőpályáztot nyújtottk csk több település egymássl összefogv tudj teljesíteni. Önkormány- A VÁROS TERÜLETÉN ZAJLÓ PROGRAMOK: be, hol 100%-os támogtást értek 7 45 Gyülekező el. Ezzel Helyszín: Újkígyós Újkígyós, tekintetében művelődési nettó ház prkoló ztunk másik hét településsel öszszefogv Gyul, Mezőkovácsház, Köszöntő, 230 Ft összegű közös bemelegítés beruházás fog megvlósulni, A megjelenteket melyhez Szebellédi településnek Zoltán Medgyesegyház, Kondoros, Kszper, Végegyház, Ngybánhegyes polgármester köszönti nem kell hozzájárulni sját költségvetéséből. Alsó tgoztosok: kb. 1,5 km Képviselő-testület döntésének meg- 8 30,,FUTASULI Közös futás újkígyós utcáin A pályázt Felső tgoztosk: megvlósításár kb. 3,0 km közreműködő A futást szervezetek vezetik: Becsei és Norbert, kivitelező Cstlós Ferenc, Gyuli Mohácsi Közüzemi Árpád Kft-vel együttműfelelően, tuljdonrész vásárlásávl, kiválsztás 9 00 Sportprogrmok érdekében lefolytttuk Széchenyi István Áltlános ködve Iskol kíván szervezésében szolgálttni jelenlegi (focikup, tájfutás, ügyességi játékok) szükséges közbeszerzési eljárásokt. A Újkígyósi Vízmű Kft. bérlet-üzemeltetési és lválllkozói formábn tör III. Snke Ring Cup Nyílt Nemzetközi Országúti Kerékpárverseny projekt befejezésének legkésőbbi időpontj (Az mtőr október futmr 6. A munkáltok ténő további címen működtetésével. lehet jelentkezni) Diák- és mtőr futmok Békés várhtólg U-23-Elit 2013 júliusábn verseny fognk megyében működési engedélyt csk elkezdődni. A verseny Mint városház ismertté mellől vált, rjtol lkosság számár htárérték ltti ivómi Kft. kpht előreláthtólg. z Alföldvíz Zrt. és Gyuli Közüze Eredményhirdetés és tombolsorsolás A helyszínre látogtók ingyenes tomboljegyet kpnk. víz fogysztását Az értékes jándékok z egykori mellett bölcsőde fődíjként egy rcing A törvény kerékpárt másik sorsolunk fontos ki változás, mellett Ingyenes tlálhtó egészségügyi közkifolyón mérések jelenleg hogy víz- és cstorndíjt tuljdonos önkormányzt is biztosítni Az,,Összefogás tudjuk Újkígyósért ivóvízfogysztás Közhsznú Egyesület szervezésében. képviselő-testülete Helyszín volt tűzoltószertár előtt céljár. helyett először szolgálttó szigorú 18 30,,FUTAVÁROS A tvlyi Az SZKT év áltl végén szervezett htályb futóverseny lépett művelődési keretek ház között, elől indul, később miniszter z új víziközmű egyénileg válszthtó törvény és távokkl tvsszl htósági ár formájábn fogj megállpítni. 19 végrehjtásár 30 Kisvárosi Esték kidott kormányrendelet. Helyszín: Ez Petőfi két Sándor új jogszbály Művelődési je-ház Reméljük, hogy fenti törekvések Az est házigzdáj: Fábián Tmás, Csb Rádió műsorvezetője lentősen Az megváltozttt SZKT áltl szervezett z ivóvíz- futóverseny és eredményhirdetése és szbályok vlóbn biztosítják zt, szennyvízszolgálttás rendszerét. A hogy munkhelyek megőrzésével jogszbályok Támogtók: Újkígyós htályb Város lépését Önkormányzt, megelőzőeván Áltlános már Iskol, igyekeztünk Felföldi István olyn Diák lépé- Sport Egyesület, tni,,összefogás z említett Újkígyósért keretek között Közhsznú z Petőfi lehető Sándor legteljesebben Művelődési Ház tudjuk és Könyvtár, biztosí- Npközi Otthonos Konyh, Körös-Bike Sport- és Rendezvényszervező Egyesület, Széchenyi Istseket Egyesület, tenni, Olimpi melyek Pizzéri révén & Pub, nem Bús érnek László, Gzdkör önálló Klub, üzemeltetést Reni Bodzás Kft., és Séner z előírásoknk megfelelő ivóvíz szolgálttását, András vártlnul bennünket z új feltételek. A A jogszbályok május 17-i,,FUSS legfontosbb AZ ÉLETEDÉRT lpvetései, A hogy délelőtti jövőben iskoli rendezvény csk olyn idején ön-8.00 órától óráig József Attil utc, sportrendezvény lehető legkedvezőbb npján útlezárások áron. lesznek. kormányzti 9.00 órától vgy óráig állmi kerékpáros tuljdonú körverseny útvonlát érintő utcák Szebellédi lesznek lezárv Zoltán (Kossuth u. Rdnóti u. Wesselényi u. Petőfi u. Nefelejcs u. Dohány u. Kossuth u.). cégek szolgáltthtnk, mely Megértésüket számos, köszönjük! polgármester

2 62 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ 73 Pályázton nyert könyvekkel támogttuk Pályázt új lelátó építésére könyvvizsgálói tevékenység ellátásár Jóváhgyták z jánlttételi Iskolánk 2012-ben sikeres pályáztot A két iskol kpcsolt több mint Látogtásink során igyekszünk A képviselő-testület nyolc igennel ellenszvzt és trtózkodás nélkül távizsgálói tevékenység ellátásár megt jóvá z Újkígyós város széles sávú A testület z önkormányztnál könyv- Mind nyolc képviselő igennel hgy- nyújtott be Kölcsey Ferenc Alpítványhoz, mellyel Ft értékű könyv- sport áltl gyermekeink kölcsönösen és támogtni, mely kultúránkhoz 12 évvel ezelőtt kezdődött, mikor őket minden olyn eszközzel segíteni mogtt z Újkígyós FC-t bbn, hogy bízási szerződést kíván kötni 5 éves informtiki infrstruktúrájánk üzemeltetése dománnyl támogthttuk Csíkszeredi Ngy Imre Áltlános Iskolát. kulturális rendezvényein. tnkönyvekkel, szkirodlomml, részt vehettek egymás szbdidős és kpcsolódik. Lehetőségeink szerint pályáztot nyújtson be LEADERpályázt keretében futbllpály új le- hogy feldtellátásr árjánltokt eljárás jánlttételi felhívásánk 1. szá- időtrtmr. Megbízt polgármestert, Két-három év múlv z kkori jándékozzuk meg őket, melyet mindig ngy szeretettel fogdnk és viszolátójánk megépítésére, és megbízt szerezzen be, és legkedvezőbb jánlttevővel kösse meg megbízási szerző- polgármestert z jánlttételi felhívás 1. mú módosítását. A testület megbízt igzgtóvl, Mndel Lászlóvl kiterjesztettük kpcsoltot tnnoznk. polgármestert pályázt bedásávl kpcsoltos együttműködési megállpodás láírásávl. elfogdt. dést. A jvsltot mind nyolc képviselő számú módosításánk három jánlttevtestületekre is zzl, hogy egyik Ezért gondoltunk rr, hogy megrgdjuk évben mi utzunk Csíkszeredáb, részére z történő lpítvány megküldésével. áltl kínált lehetőséget és hzi könyvtermésből másikbn ők jönnek Újkígyósr. A A képviselő-testület ülésein látogtások meglkotott szkmi rendeletek, jellegűek, htároztok de teljes válogtunk terjedelmükben nekik olyn könyveket, kölcsönös iskolhonlpon és órlátogtások olvshtók. melyeket könyvtárukbn hsznosítni mellett, vendéglátó szűkebb és tágbb tudnánk. Szerepelnek közötte Vrró környezetének megismerésére Dániel, Szbó Mgd, Leiner Lur, is kiterjed. Iskolánk így már közel Jnikovszky Év, Rigó Bél, G. Szbó egy GYERMEKNAP évtizeddel megelőzte htáron ÚJKÍGYÓSON! Judit művei. kívüli mgyrlkt május 25-én, területekkel szombton vló ( A 2013-s Felföldi óráig) Kupát követően kölcsönös Közös kpcsoltnk Igzgtású Óvodi z és okttási Bölcsődei Intézmény, Téglás Sándor, z Újkígyósi z iskol igzgtój átvette megvásárolt ház rendezésében könyveket. tárc Ngycsládosok áltl is Közhsznú szorglmzott Egyesülete progrmját. és művelődési Helyszín: művelődési ház és környéke Simonné Rojik Rit május 18-án (szombt) II. Újkígyósi Sportbál A bál fővédnökei: Szebellédi május Zoltán 18-án, polgármester II. Újkígyósi és Sportbálon átdták Dr. Simicskó z Újkígyós István Sportjáért kitüntetéseket, melyet zon sze- sportért felelős állmtitkár mély Helyszín: kpht, Soproni ki újkígyósi Söröző és Étterem székhelyű sportegyesületben, (Gyuli igzolt u. 51.) sportolóként megyei, Időpont: területi, május országos, 18. (szombt) vgy 20 nemzetközi sportversenyen kiemelkedően ór Érkezés: 19 órától szerepelt, A mgánéletében belépőjegy 1500 forint, is kivívj z emberek mely megbecsülését. trtlmzz szbdszedéses 2013-bn ifjúsági ktegóriábn Leszkó Dián ké- zilbdázót, A rendezvényen felnőtt ktegóriábn átdásr kerül pedig Szőke z Újkígyós László Város kézilbdázót Önkormányzt illette áltl meg e megtisztelő lpított Újkígyós cím. A Sportjáért kitüntetett kitüntetés. sportolóknk ezúton grtulálunk! Jegyek CSAK ELŐVÉTELBEN vásárolhtók Soproni Sörözőben és Leszkó z újkígyósi Dián sportegyesületeknél kézilbdázó Az áltlános május iskol 16-ig (csütörtök)! 2004 szeptemberében kísérleti jelleggel indított el A jó hngultról zenekr gondoskodik! szivcskézilbd okttását, z kkori első osztálybn. Minden sportolót Di és ekkor sportbrátot ht és fél éves kisiskolásként jelent meg z első fogllkozáson, és már z első évben láthtó volt, hogy rendelkezik minden tuljdonsággl, Orvosi ügyelet mi mitt sportág egyik kiemelkedő lkjává válht. Ügyessége, gyorsság, központi jó lbdkezelése mellett telefonszám: kitrtás is igen ngy volt. A sportág elsjátítás után hmr, már áltlános iskol hrmdikos kor ót rendszeresen versenyez. Nevelőedzője testvériskolánkt 10.00: A kolozsvári bíró bábelődás, színflk mögött: z óvónénik! 11.00: JIMMY Bohóc interktív gyerekműsor sok vidámsággl lufihjtogtás 12.00: EBÉD Wenckheim prkbn felállított sátorbn 14.00: Aprók tánc össznépi ngy mesemondás és táncház kicsiknek és ngyoknk Lurinyeczné Soós Emőke Budy (Békéscsbi Veronik. Npsugár A kupákon vezetésével elért jó helyezések, legjobb meghtározó játékos, vezéregyénisége, Bábszínház Korosztályos tgj) és BERBÉCS csptink Zenekr mindig góllövő, Közben: legtechnikásbb játékos, gólkirálynői csptkpitány, társivl ngyon jó brátságbn vn, kisebbek példképe. Kézműves cím fogllkozások mellett, z 2010/2011-es óvónénik jóvoltából: rcfestés, szélforgó-, pörgőkészítés, sárkánykészítés és sárkányeregetés prkbn bjnokságbn (sárkányokt már biztosítunk) z NB II-es ifi utánpótlásbn játszóház, bontogtt trmbulin, ugrálóvár, szárnyit. kosrs hint, homokképkészítés Szőke László kézilbdázó ben z mtőr serdülőbjnokságbn Mók, kcgás, zenebon A kézilbd egész np! lpjivl már gyermekként, tízéves korábn megismerkedett. megyei I. helyezést ért el cspt, Di A helyi nyugdíjs egyesületek jóvoltából finom fánk és lángos várj gyerekeket! pedig 148 gólll bjnokság A helyszínen gólkirály lett, míg z NB-s ifibjnokságbn György és Skliczki László voltk büfé Az üzemel. áltlános iskolás évei ltt Budy 16 mérkőzésen 40 gólt dobott. Az idei nevelőedzői. A középiskolás évei ltt bjnokságbn cspt ötödik helyen is kézilbdázott, mjd között folymtosn z NB II., vlmint áll, Di pedig 86 gólll góllövőlist Méhnykszűrés Újkígyóson ötödik helyét fogllj el. z NB I. B osztályt erősítette. Játszott Kedves Lányok, Asszonyok! ór Újkígyóson, között. Telefon: Orosházán, 06-30/ Gyulán, Békéscsbán, címe: Mezőberényben. Védőnői Szolgált, 2006-bn Új- Mgyrországon még sjnos npjinkbn is évente mintegy 500 sszony kígyós, végleg Arny vissztért J. u. 40. Újkígyósr, és zót Tnácsdó esik áldoztul méhnykráknk, többnyire olynok, kik elmulsztották folymán mérkőzésein. szerdi, 2009 ősztől ót ismételten Felföldi pén- Ist- rendszeresen A szűrés jelenleg részt pénteki, vesz z mjd Öreg Fiúk nyár szűrővizsgáltot. teki ván npokon Sport Egyesület történik. megye I. osztályú Az idén ismét lehetőség nyílik z ingyenes, helybeli szűrésre. Akik meghívó nek lós poszton. szűrővizsgáltr, Szőke László 1 kitrtásávl, éven belüli férfi Azok csptánk hölgyek, oszlopos kik orvoshoz tgj, men- beál- levelet kptk, vgy z év folymán kpni fognk z ÁNTSZ-től, felkereshetik eltávolító szerű példát műtéten mutt estek fitlbb át, vgy generá- egyéb lelettel krterejével, már rendelkeznek, elhivtottságávl esetleg ngy- méh- Védőnői Szolgáltot, hol szűrésben ok ciónk mitt mind kdályozottk z edzésmunkábn, szűrésben, mind részesülhetnek. A kenetvételt Gedó kérem, mérkőzések hogy jelezzék tekintetében z dtok egyránt. egyeztetése Cspttársivl céljából. jó kpcsoltot ápol. Sportteljesítménye Éljenek felkínált mellett lehetőséggel! rendszeresen részt vesz városi rendezvényeken, munknpokon de. 8 és fél 10 ktív részt válll város életében védőnő is. Átdták z Újkígyós Sportjáért kitüntetéseket Kick-box, december 8.: Vrg Mátyás 4. 8.évfolym: Országos Bleset-megelőzési Szeged, Mikulás-kup, gykorló cdett I. -32 kg I. hely 1. Krucsi Szilvi Elfogdták 25.), 28/2013. (III. 25.), (-30 kg) küzdelem : Török Dór 5. b Skoperd 29/2013. Boglárk (III. Kiválsztották szélessávú gyermekszemmel címmel, I. helyezett: Vízmű Seben Kft. Péter beszámolóját 2. cdett I ), kg 30/2013. I. hely (IV. 22.), 2. Szőke 31/2013. László (IV. informtiki megyei hálózt pályázt: üzemeltetőjét Szeged, Mikulás-kup, Krucsi Gergő 6. Bkonyi Dávid Újkígyós Város Önkormányzt 22.), 32/2013. (IV. 22.), 33/2013. (IV. 3. Leszkó Lur 6. b cdett II. -42 kg II. hely 3. Oláh Dorin Újkígyós Város Önkormányzt Különdíj: Tóth Rék 6. b Képviselő-testülete III. helyezett: Seben Péter május ), 36/2013. (IV. 22.), 37/2013. (IV. Tóth Nikolett Képviselő-testülete május én megtrtott ülésén egyhngú Békési kilenc ősz, Szbdkígyós 22.), 38/2013. Kup, (IV. 22.), 39/2013. (IV. Helyi mtemtikverseny : Megyei Tájfutó Verseny, Simonyi Zsigmond helyesírási 29-én megtrtott : ülésén közbeszerzési bíráló 5-6.évfolym: bizottság áltl elvégzett igen 2.évfolym: szvzttl elfogdt z Újkígyósi 22.), 41/2013. (IV. 22.), 46/2013. (IV. verseny, iskoli forduló : Vízmű Vrg Zoltán Kft évi gzdálkodásáról ), 47/2013. (IV. 22.), 5.évfolym: 48/2013. (IV. értékelés és 1. Sipk jvslt Róbert lpján z Újkígyós város 2. Gyuli szélessávú Gergő informtiki 6. b szóló Vizi Fnni beszámolót. A mérleg 2. b szerinti 4. hely: 3 Bkonyi 30.), Dór 51/2013. (IV. 30.), 1. Veszpi 53/2013. Gergő (IV. 5. b Kás Som Zoltán hely: 2. Király Richárd Forint eredményt z eredménytrtlékb I. Jenei Márk kell átvezetni. ztok végrehjtásáról szóló jelentést 30.) számú önkormányzti htáro- 3. Bkonyi Dór 3. évfolym: 3. Judik Péter infrstruktúrájánk Fiú 12 éves korcsoport: 3. Szbó Vivien üzemeltetése 3. 6.évfolym: 6. hely: Sipos Péter tárgyú hirdetmény 7-8. évfolym: közzététele nélküli tárgylásos 1. Szbó II. Bánfi Som egyhngú igennel elfogdt. 1. Zsótér Kludi 6. b 13. hely: Kovács Márton III. Békési Dór 2. Csók Tünde Noémi 6. b eljárást Lili eredményesnek 8. b Beszámolt és Hrngozó Bence Attil 3. Női 14 éves korcsoport: 2. Lbos Júli 7. b 3. Békési Ann Kmill 6. b gyermekjóléti szolgált 3. hely: Domokos Ivett Elfogdták minősítette. 4.évfolym: 7.évfolym: Területi József Attil I. Benkó Erik 4. kistérségi megállpodást A Primcom Kereskedelmi és Szolgálttó Kft. (5600 Békéscsb, B- A évi gyermekjóléti és II. Vrg Nikolett 4. b 1. gyermekvédelmi és Vozár Mónik feldtok ellátásáról hely: szó-botyánszki Újkígyós Áron Város Önkormányzt 1. Lbos Júli 7. b szvlóverseny, Mezőhegyes: hely: Bkonyi Dávid 2. Vozár Mercédesz 7. b 5 6. évfolym: 3. Lipták Ingrid ross 7. u. b 24.), 2. Sipk Szűcs Róbert Imre ev. (5650 ló III. beszámolót Mátó Nór kilenc igen 4. szvzttl Képviselő-testülete Békéscsb és Békési ősz, Póstelek Kup, 8.évfolym: Mezőberény, Jóki u ), vlmint z FSB net Kft. (5830 Bttony, és Sipk Melitt 4. Országos Néptáncverseny nem és ellentrtózkodás nélkül Megyei fogdt el testület és egyben felkérte Térsége Többcélú Tájfutó Verseny, 1. Önkormányzti Skoperd Boglárk Szvló 2. Hnkó Ágnes 8. b I. helyezés, Budpest: Kistérségi Társulás Társulási Megállpodását egyöntetűen elfogdt. Molnár C. Pál Ltp. 5/B 2/4.) jánltát 3. Zubán Csill Botyánszki Áron jegyzőt, 3.évfolym: hogy beszámolót tájékozttásul küldje meg Békés Megyei Kor- Domokos Ivett I. Kovlcsik Zsnett 9. hely: Bkonyi Dór Diákolimpi körzeti torndöntő érvényesnek minősítette. II. Bánfi Viktóri 12 Fiú éves korcsoport: Erim Gyermekbjnokság, Tuljdonosi hozzájárulás Az jánltkérő számár legkedvezőbb összegű mányhivtl III. Várdi Szonj Szociális és 3. Gyámhivtl részére. 1. Király Henriett 4. b b 1. hely: Krucsi Gergő országos döntő, I. helyezés, extrém sportpály I II. kilkításához korcsoport leány: 3. hely 4.évfolym: 7. hely: Kovács Márton Alsóörs: ellenszolgálttást trtlmzó jánltot, I. Juhász Rebek 4. Női 14 éves korcsoport: 2. Németh Alexndr 4. b Rákóczi nettó Gábor Ft/hó Újkígyós Város Önkormányzt II. Benkó Erik 4. 3.hely: Domokos Ivett 3. Ppp Nikol 2. b Módosították Képviselő-testülete z Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alpítvány részé- és Szolgálttó népdlverseny, Kft. (5600 Pusztföldvár: Békéscsb, jánlti árrl Primcom Kereskedelmi Brtók Bél térségi III. Juhász Kitti 4. b 4. Knp Eszter 2. és Király DAREH Henriett megállpodást 4. b 1. hely: Bkonyi Dávid 5. Szász Ktlin 4. b re, Wenckheim prk 2. hely: Botyánszki Áron 6. Ilyés területén Andre Gizell extrém sportpály kilkításár T. Szász Noémi irányuló lttevőt 2. b nyertes Bross u. 24.) 1. Lbos nyújtott Júli be, így ján- Újkígyós Város Önkormányzt Helyi komplex nynyelvi Békési Évdnyitó jánlttevőnek Tájfutó nyilvánított. Verseny: Képviselő-testülete egyhngú Iskoli kilenc Szép Mgyr Beszéd T. Vizi Fnni 2. b LEADER pályázt benyújtásához szükséges tuljdonosi hozzájárulást meg- A testület 11. Plkó megbízt Boldizsár polgármes- F12 2.évfolym: igen szvzássl Délkelet- 5-6.évfolym: 1. Vrg Mátyás 4. Alföld I. Vizi Regionális Fnni Hulldékgzdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 2. Kovács Márton tuljdonosi Attil hozzájárulás Benkó elkészítésével János 2. b dt és megbízt polgármestert 3. Kovács Márton F14 1. Judik Péter 2. Káposzt Rolnd tert, 4. hogy b z II. Pp Nikol 2. b jánltkérő Zsibrit Gergő számár F14 legkedvezőbb összegű 6. Krucsi Gergő ellenszolgálttást F14 III. Bcs Krisztián 2. b Önkormányzti Társulás Társulási 3. Szbó Vivien és láírásávl. 5. A htározti 4. Ngy Tibor jvsltr 3.évfolym: 9. Judik János F14 és Zsigovics Renát 5. b 5. Juhász Ákos trtlmzó jánlttevővel bérleti Megállpodását I. Borsi Rmón (továbbikbn: Megállpodás) II. Kmetykó több Vivien pontbn módosítot- minden képviselő igennel voksolt. 10. Domokos Ivett N évfolym: 6. Dudás Áron szerződést, z jánlti dokumentációbn meghtározott feltételekkel, kös- 1. Skoperd Boglárk III. Biri Adél 4. Bkonyi Dávid F16 t. Felhtlmzt Polgármestert 2. Szbó Lili Hozzájárultk 8. b és Hrngozó Bence 3. Diákolimpi megyei tondöntő, módosítássl egységes szerkezetbe 3. Ferkovics Veronik lelátó 7. megépítéséhez se meg. Békés Megyei Diákolimpi: 4.évfolym: fogllt F III. 1. Krucsi Gergő I. Bálint Társulási Adrienn Megállpodás 4. Házi láírásár. II. Juhász Kitti 4. b 5.évfolym 1. Vrg Mátyás NÉV 4. SZERINTI SZAVAZÁS: ngol cspt Újkígyós Város I II.korcsoport Önkormányzt fiúk csptbn: 2. Kovács Márton Képviselő-testülete z Újkígyós FC 37. Plkó Boldizsár III. Benkó Erik Figur Richárd 2. Káposzt Rolnd bszebellédi Zoltán 1 igen részére futbllpály NIII. és Mátó Nór 4. Judik Péter 3. Benkó új lelátójánk János Elfogdták megépítésére irányuló 30. Csomor Bink 4. Ngy pályázt Tibor benyújtásához szükséges 5. Juhász tuljdonosi Ákos 3. Bozó József 1 igen 2. Domokos Blázs 1 igen 31. Közlpítvány beszámolóját Diákolimpi án: Rgályi Georgin FIV 6. Dudás Áron Bánfi Bence Szász András hozzájárulást kilenc igen szvzttl 4. Dr. Romvári 2. Botyánszki László Áron 1 igen A képviselők kilenc igen szvzttl elfogdták z Újkígyósért 1. Vrg Mátyás 4. Sápos Szbolcs Egyéni megyei torn döntőben: megdt és megbízt polgármestert 5. Ngy Blázs 14. Zsibrit Gergő 1 igen Rostás Izmel Gábor 1. 6.évfolym: Közlpítvány évi tevékenységéről tuljdonosi hozzájárulás Káposzt elkészítésével és láírásávl. 3. Benkő János területi döntő, felső tgozt, Rolnd btömösi Kerékpáros Károly Iskol Kup, 1 igen szóló beszámolót, vlmint Közlpítvány 2. Skoperd Ann Részvétel Seben Péter 2. gyermek kg évi IV. közhsznúsági hely jelentését, Török Vince vlmint 2. b megköszönték Köz- cspt I. helyezett: Földprogrmbn Békési Ann Megtörtént 4. osztályosok, Békéscsb város környék, Szociális 3. Tóth Rék és Kis Betrix tuljdonosi hozzájárulás közlekedésbiztonsági verseny gyermek +32 kg III. hely Sipk Róbert lpítvány kurtóriumánk és minden 7.évfolym: területi döntője, A képviselő-testület egyhngú, 6. közreműködőnek Kovács Hnn z előző évben 1. Kovács végzett munkáját. tlokért Közhsznú Egyesület részére Tibor A képviselő-testület Egyéni z Újkígyósi döntőben: Fi- hét igen szvzttl kinyiltkozt cdett I. -37 kg III. hely 2. Sipk Melitt 4. Simonyi Zsigmond zon szándékát, Várdi Szonj 2. Botos Alíz Szent Imre Prkbn Cspt pdok, döntőben: sztlok, Kárpát-medencei hogy részt helyesírási kíván venni z 4. Emberi verseny Erőforrás megyei fordulój, Támogtás- Botos Renát 3. Sipk Melitt Fülöp Lejárt Fnni htáridejű htároztokról bbház, illetve 5 db szemeteskosár 3. Vid Rék Vizi Márk kezelő 4. b áltl Újkígyós: koordinált SZOC-FP-13 gyermek -28 kg szóló II. jelentés hely elhelyezésére irányuló Cstlós Eszter Felkészítő: LEADER Ömböli pályázt benyújtásához szükséges tulj- Sándor 2. Lbos Júli 7. b számú, A szociális földprogrmok Újkígyós Város Önkormányzt donosi hozzájárulást kilenc igen szvzttl lkosságot, megdt, hogy vlmint ZÖLDHULLADÉK megbízt című ELSZÁLLÍTÁSÁNAK pályáztbn és megbízt pol- megvlósításánk támogtásár Képviselő-testülete Ezúton tájékozttjuk 13/2013. (II. tisztelt 28.), 20/2013. (III. 25.), 22/2013. következő (III. polgármestert időpontj tuljdonosi MÁJUS hozzájárulás elkészítésével és láírásávl. 25. (szombt). gármestert szükséges intézkedések 25.), 23/2013. (III. 25.), 26/2013. (III. megtételével.

3 64 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ 75 Glogov, hol tlán Szent Péter is megfordult vlh Pályázt Jóváhgyták z jánlttételi új lelátó építésére könyvvizsgálói tevékenység ellátásár Interjú Fekete brátok érkeznek z ország túlsó srkából, testület zért, z hogy önkormányztnál megnézhessék könyv- Jóki Mind sultánk nyolc tgj képviselő álmodt igennel színpdr, hgy- A koreográfiákt z ExperiDnce tár- A képviselő-testület Péterrel, nyolc igennel Békéscsbi nélkül Jóki Szín- távizsgálói Színház vlmely tevékenység elődását ellátásár Monte megt modern jóvá z elemekkel Újkígyós átszőtt város széles népi motí- sávú ellenszvzt és trtózkodás A mogtt z Újkígyós ház FC-t igzgtójávl bbn, hogy pályáztot Glib nyújtson Npok -beli vendégjáték LEADERpályázt bízási Cristo szerződést grófját, Sintrát, kíván kötni vgy 5 Szent éves időtrtmr. Péter esernyőjét Megbízt (ez z elődás polgármestert, lesz informtiki vumok mind infrstruktúrájánk mozgásbn, mind üzemeltetéserb zenei világábn című projekt htlms közbeszerzési kifejező- d- keretében futbllpály új le- hogy Glib Npok feldtellátásr szombt estéjén árjánltokt Újkígyó- eljárás erővel jánlttételi bírnk. A Szent felhívásánk Péter esernyője 1. szábízási propóján. látójánk Igzgtó megépítésére, Úr, tisztelettel és megbízt köszöntöm. polgármestert Miért fontos pályázt egy megyeszékhe- bedásávl tevővel siker vendéglátó kösse meg békési megbízási polgárnk szerző- is. polgármestert regénye, melyben z jánlttételi szerző felhívás teret en- 1. szerezzen son), z siker be, és jókis legkedvezőbb színészeknek, jánlt- de mú Mikszáth módosítását. első, s A egyben testület legkedvesebb megbízt lyen működő sikeres színháznk kis Gykori-e, hogy vlmely kistelepüléssel közös kulturális projektet intikus, mesélő elbeszélői stílusánk gedve játékos fntáziájánk, nekdo- kpcsoltos együttműködési megállpodádést. A jvsltot mind nyolc képviselő számú módosításánk három jánlttevő városokbn is fellépni? Hosszú láírásávl. éveken keresztül megyei elfogdt. dítnk? detektívtörténet, részére történő megküldésével. legend és klndregény sjátos ötvözeteként egy színház voltunk. Megszoktuk, hogy Ez z dott város vezetésének megyeszékhely lkosságánk A képviselő-testület kiszolgálásán túl megye 75 települését is mestere művészet honlpon és kultúr olvshtók. iránti el, mely színpdon különleges ele- ülésein nyitottságán meglkotott múlik. rendeletek, Újkígyós htároztok polgár- teljes izglms, terjedelmükben romntikus történetet mond szolgálnunk kell. Ez szívünknek kedves nyitottságáról tett tnúbizonyságot, s mekkel és játéktérrel egy feledhetetlen kötelesség, kiváltképp, h olyn így jó eséllyel tudunk közösen készül- élményt nyújt. kisvárosról, mint Újkígyósról vn szó. ni település jövő évi ünnepének fesztiválszerű GYERMEKNAP megrendezésére. Számítunk ÚJKÍGYÓSON! és további sikereket kívánunk Önnek Igzgtó Úr, köszönjük z interjút Az elmúlt évek során országos, sőt nemzetközi hírűvé vált Jóki Színház. különböző május korosztályok, 25-én, szombton csládok, ( és társultánk óráig) z újkígyósi színházkedvelők nevében is. Mi siker titk? Miért fontos nemzetközi csptok, közösségek, de egyéni m- hírnév? bícióvl Közös bíró egyének Igzgtású közreműködésé- Óvodi Bölcsődei Intézmény, z Újkígyósi H Békés megyében élő emberek re Ngycsládosok is, hogy egy htlms Közhsznú népünnepély Egyesülete és művelődési ház rendezésében televízióbn, z országos hí- szerű színdrbbl Helyszín: tisztelegjünk művelődési mjd ház és környéke rekben visszigzolv május 18-án látják (szombt) egy helyi település 200 éves évfordulóján. művészcspt kerül sikerét, megrendezésre z lokálptriót 10.00: Befejezésül A kolozsvári néhány bíró szót bábelődás, Szent színflk mögött: z óvónénik! büszkeséggel II. Újkígyósi töltheti el őket: Sportbál jó békéscsbink, jó békés megyei polgárnk 12.00: Az EBÉD lptörténeten Wenckheim túl prkbn z elődás felállított sátorbn Péter 11.00: esernyőjé -ről JIMMY Bohóc interktív gyerekműsor sok vidámsággl lufihjtogtás lenni. H helyi A bál fővédnökei: emberekhez rokonok, fontos 14.00: eleme Aprók tánc ritmus, össznépi zene és ngy tánc. mesemondás és táncház kicsiknek és ngyoknk Szebellédi Zoltán polgármester és Soós Emőke (Békéscsbi Npsugár Bábszínház tgj) és BERBÉCS Zenekr Dr. Simicskó István vezetésével sportért felelős állmtitkár Közben: Helyszín: Soproni Söröző és Étterem Kézműves fogllkozások z óvónénik jóvoltából: Bemuttkozik Csbtáj Zrt. (Gyuli u. 51.) rcfestés, szélforgó-, pörgőkészítés, sárkánykészítés és sárkányeregetés prkbn Időpont: A Csbtáj május Zrt. 18. jogelődje (szombt) 20 ( ór Lenin MgTsz.) (sárkányokt biztosítunk) ben jött létre Érkezés: kisebb 19 órától szövetkezetből ben játszóház, z trmbulin, új ugrálóvár, kosrs hint, homokképkészítés szövetkezeti törvény életbelépésekor kpt Csbtáj Mók, kcgás, zenebon egész np! A belépőjegy 1500 forint, Mg. mely Szövetkezet trtlmzz nevet, szbdszedéses mjd 2002 ugusztusától A helyi nyugdíjs lkult át részvénytárssággá. A mi formájábn működő A helyszínen büfé üzemel. egyesületek jóvoltából finom fánk és lángos várj gyerekeket! Csbtáj Mezőgzdsági Zártkörűen Működő Részvénytársság A rendezvényen 2006 átdásr áprilisábn kerül került jelenlegi tulj- donosánk z Újkígyós Város birtokáb. Önkormányzt Újkígyóson áltl 2003-tól végezzük lpított egyes szolgálttásinkt. Újkígyós Sportjáért kitüntetés. Jegyek CSAK ELŐVÉTELBEN Fő tevékenységeink: vásárolhtók szántóföldi Soproni Sörözőben növénytermesztés, és Kedves Lányok, Asszonyok! z újkígyósi gépi szolgálttás, sportegyesületeknél Mgyrországon még sjnos npjinkbn is évente mintegy 500 sszony terményszárítás, május 16-ig (csütörtök)! tisztítás, A jó hngultról tkrmánykeverés, zenekr gondoskodik! terménytárolás, esik áldoztul méhnykráknk, többnyire olynok, kik elmulsztották tojástermelés, Minden sportolót és sportbrátot bromfitrágy szűrővizsgáltot. fermentálás, pici árud működtetése. Az idén ismét lehetőség nyílik z ingyenes, helybeli szűrésre. Akik meghívó Elérhetőségeink: levelet kptk, vgy z év folymán kpni fognk z ÁNTSZ-től, felkereshetik Orvosi ügyelet Csbtáj Zrt Békéscsb Felsőnyomás központi 243. Védőnői Szolgáltot, hol szűrésben Tel./fx: 66/ , 66/ részesülhetnek. A kenetvételt Gedó telefonszám: e-mil: web: Újkígyósi telephely tel.: 66/ munknpokon de. 8 és fél e-mil: 10 Méhnykszűrés Újkígyóson ór között. Telefon: 06-30/ Tnácsdó címe: Védőnői Szolgált, Újkígyós, Arny J. u. 40. A szűrés jelenleg pénteki, mjd nyár folymán szerdi, ősztől ismételten pénteki npokon történik. Azok hölgyek, kik orvoshoz mennek szűrővizsgáltr, 1 éven belüli lelettel már rendelkeznek, esetleg méheltávolító műtéten estek át, vgy egyéb ok mitt kdályozottk szűrésben, kérem, hogy jelezzék z dtok egyeztetése céljából. Éljenek felkínált lehetőséggel! védőnő GALIBA NAPOK június (péntek-szombt) Kick-box, december 8.: Vrg Mátyás 4. 8.évfolym: Országos Bleset-megelőzési Szeged, Mikulás-kup, gykorló cdett I. -32 kg I. hely 1. Krucsi Szilvi (-30 kg) küzdelem : Helyszín: Török Petőfi Dór 5. b Sándor Művelődési Skoperd Ház Boglárk és Wenckheim gyermekszemmel prk címmel, I. helyezett: Seben Péter 2. cdett I. +47 kg I. hely 2. Szőke László megyei pályázt: Szeged, Mikulás-kup, A fesztivál fővédnöke: Pálffy István, újságíró, Krucsi Gergő 6. Bkonyi műsorvezető Dávid médi személyiség, 3. Leszkó Lur 6. b cdett országgyűlési II. -42 kg II. képviselő, hely bor- és 3. gsztronómi Oláh Dorin szkértő Különdíj: Tóth Rék június b III. helyezett: Seben Péter 2. Tóth Nikolett Békési ősz, Szbdkígyós Kup, Helyi mtemtikverseny : Megyei Tájfutó Verseny, PROGRAM Simonyi Zsigmond helyesírási : 2.évfolym: verseny, iskoli forduló : (péntek) Bby Bone zenekr 5-6.évfolym: Vrg Zoltán 2. 5.évfolym: 1. Sipk Róbert Vizi Fnni Megnyitó, köszöntő: 2. b Pálffy István, fesztivál fővédnöke hely: Bkonyi Dór 1. Veszpi Gergő Csb Nemzetiségi 5. b Néptáncegyüttes 2. Gyuli Gergő 6. b Kás Som Zoltán Szebellédi Zoltán, 2. Újkígyós város polgármestere 8. hely: 2. Király Richárd Népi játszótér, kosrs hint 3. Bkonyi (Békés Dór Megyei Népművészeti Egyesület) 3. Szbó Vivien 3. évfolym: IV. Amtőr Borverseny Fiú 12 ( éves Szent korcsoport: Vince Borrend, z 3. Judik Péter I. Jenei Márk Újkígyósi Amtőr 3. Borász 6. hely: Szövetség Sipos Péter és z Újkígyósi 6.évfolym: Kézműves fogllkozások, 7-8. ugrálóvár, évfolym: trmbulin, pusztkocsikázás 1. Szbó Lili 8. b II. Bánfi Som 1. Zsótér Kludi 6. b III. Békési Dór Gzdkör képviseletében) 13. hely: Kovács Márton 2. Csók Tünde Noémi 6. b és Hrngozó Bence Attil 3. Női 14 éves korcsoport: 2. Lbos Júli 7. b Ünnepélyes köszöntőt mond Pálffy István és 3. Békési Ann Kmill 6. b 3. hely: Domokos Ivett Egész np: GALIBA Kup műfüves 4.évfolym: 7.évfolym: Területi kispályás József focibjnokság Szebellédi Zoltán Attil I. Benkó Erik 4. Szervező: 1. Lbos Júli Mohácsi Árpád válogtott 7. b szvlóverseny, sportoló Mezőhegyes: CSÍK ZENEKAR élő, ingyenes II. Vrg Nikolett 4. b 1. hely: koncertje Bkonyi Dávid Ngyszínpdon 2. Vozár Mercédesz 7. b 5 6. évfolym: és Vozár Mónik hely: Botyánszki Áron 3. Lipták Ingrid Mgyr Nemzeti 7. bországúti 2. Sipk Kerékpár Róbert Bjnokság III. Mátó Nór Békési (szombt) ősz, Póstelek Kup, 8.évfolym: A 160 km-es távolságon, három korcsoportbn (Férfi és Sipk Melitt 4. Országos Néptáncverseny Regisztráció, gyülekező, Megyei főzősátrk Tájfutó elfogllás Verseny, 1. Skoperd Boglárk Elit, Női Elit és U23) A Szvló 2. Hnkó Ágnes 8. b I. rjt helyezés, és cél Budpest: is Újkígyóson, művelődési ház előtt történik, 9.00 Megnyitó, köszöntő: Pálffy István, fesztivál fővédnöke 3. Zubán Csill Botyánszki mezőny Áron több lklomml 3.évfolym: Szebellédi Zoltán, Újkígyós Női 12 éves város korcsoport: polgármestere is áthld z Arny János Domokos utcán. A Ivett nemzetközi szövetség I. Kovlcsik Zsnett 9. hely: Bkonyi Dór Diákolimpi körzeti torndöntő Főzőverseny regisztrált csptoknk áltl bejegyzett verseny II. Bánfi Viktóri 12 Fiú éves korcsoport: Erim világbjnokság Gyermekbjnokság, kvlifikációj. III. Várdi Szonj 3. Közben: b 1. hely: Krucsi Gergő I II. korcsoport leány: Eredményhirdetés: 3. hely főzőverseny országos döntő, értékes I. helyezés, díjk kiosztás (pl: wellness-hétvégék, Alsóörs: évfolym: Presszó Bnd 7. hely: Kovács Márton 1. Király Henriett 4. b festmények, jándékcsomgok), focibjnokság, országos kerékpárverseny, I. Juhász Rebek 4. Női 14 éves korcsoport: 2. Németh Alexndr 4. b Rákóczi Gábor Repülőgép- modell RC bemuttó, II. Benkó Erik 4. 3.hely: Domokos Ivett 3. Ppp Nikol 2. b III. Juhász Kitti Retzkír zenekr4. b borverseny Brtók Bél térségi 4. Knp Eszter 2. népdlverseny, Pusztföldvár: és Király Henriett Blssi Néptáncegyüttes 4. b és Csíkborzsovi Férfikórus 1. hely: Bkonyi Dávid 5. Szász Ktlin Szent Péter esernyője 4. b A Békéscsbi Jóki Színház Gizell vendégjáték Ngyszínpdon 1. Lbos Júli Kick-box bemuttó 2. hely: Botyánszki Áron 6. Ilyés Andre T. Szász Noémi 2. b Helyi komplex nynyelvi Békési Évdnyitó Tájfutó Iskoli Szép Mgyr Beszéd T. Vizi Fnni 2. b Nevezéseket borversenyre, főzőversenyre és műfüves focibjnokságr június 18-ig Verseny: (kedd) kérjük ledni 2.évfolym: művelődési házbn vgy e-mil címen. A versenyekre várjuk jelentkezőket! 11. Plkó Boldizsár F évfolym: 1. Vrg Mátyás 4. I. Vizi Fnni 2. b 3. Kovács Márton F14 A progrmok 1. Judik Péter ingyenesek! Mindenkit kedves 2. Káposzt vendéget Rolnd 4. b II. Pp Nikol 2. b 5. Zsibrit Gergő F14 2. Kovács Márton Attil Benkó János III. Bcs Krisztián 2. b 6. Krucsi Gergő F14 3. Szbó Vivien 4. Ngy Tibor 3.évfolym: Kiemelt főtámogtók: Újkígyós Város Önkormányzt, Erzsébet Ngy Szállod Pks, Wellness Hotel Gyul, 9. Erkel Judik Hotel János Gyul, Hotel F14 Colosseum, I. Borsi Primcom Rmón Kft., Békéscsbi Jóki Színház, Csbtáj Zrt., Timotex 10. Domokos Ivett N14 és Zsigovics Renát 5. b 5. Juhász Ákos 7 8. évfolym: 6. Kft., Dudás Újkígyósi Áron Vízmű Kft., 3. Csorvási c Építőmester Bt., Ergofém Kft. II. Kmetykó Vivien Támogtók:Cstlós Antl DÉMÁSZ Prtner, 1. Skoperd OTP Boglárk Bnk, Bkonyi 8. Klímtechnik, Felkészítő: Tömösi Furnér-Pck KárolyKft., Gllicoop Zrt., Hrngozó László válllkozó, 2. Szbó Lili 8. b III. Biri Adél 4. Bkonyi Dávid F16 és Prty Hrngozó Kellék Bence Kft., Békés-Mnifest 3. Kft. Bondár Ljos, Gzdbolt Diákolimpi Susán József, megyei Cédrus tondöntő, Ptik, Speedlog Bt., Kígyós-Agrár Kft. Bozó 3. Ferkovics Veronik 7. Békés Megyei Diákolimpi: 4.évfolym: József, Vihrsrok Autó-, Motor- és Lovs Sportegyesület, Csík József válllkozó, Ecker Invest Kft, Újkígyósi Sütőipri Bt. Puló Mátyás, F III. 1. Krucsi Gergő Susán-Trns I. Bálint Adrienn Kft., Újkígyósért 4. Közlpítvány, Házi ngol Kígyós cspt Művészeti Egyesület I II.korcsoport Gzsó Adrienn, fiúk csptbn: Újkígyósi Román Nemzetiségi 2. Kovács Márton Önkormányzt, II. Juhász Kitti 4. b 5.évfolym 1. Vrg Mátyás 4. UFIKE, Npközi Otthonos Konyh, Székely Alpár borász, Szent Vince Borrend, Újkígyósi Gzdkör, Hegedűs Zsolt 37. Plkó festőművész, Boldizsár ifj. Nátor III. Benkó Erik Figur Richárd 2. Káposzt Rolnd 4. b János, NIII. és Mátó Összefogás Nór Újkígyósért 4. Közhsznú Judik Egyesület, Péter Mgyr Vöröskereszt 3. Benkó Újkígyósi János Szervezete, Nyugdíjsok Érdekvédelmi Egyesülete 30. Csomor Bink 4. Ngy Tibor 31. Diákolimpi án: Rgályi Georgin 5. Juhász Ákos FIV 6. Dudás Áron Bánfi Bence Szász András 2. Botyánszki Áron Sápos Szbolcs Egyéni megyei torn döntőben: 14. Zsibrit Gergő 1. Vrg Mátyás 4. Rostás Izmel Gábor 1. 6.évfolym: Káposzt Rolnd 4. b Kerékpáros Iskol Kup, 3. Benkő János területi döntő, felső tgozt, Seben Péter Skoperd Ann gyermek -32 kg IV. hely Békési Ann 4. osztályosok, Békéscsb város környék, Török Vince 2. b cspt I. helyezett: 3. Tóth Rék és Kis Betrix közlekedésbiztonsági verseny gyermek +32 kg III. hely Sipk Róbert 7.évfolym: területi döntője, 6. Kovács Hnn 1. Kovács Tibor Egyéni döntőben: cdett I. -37 kg III. hely 2. Sipk Melitt 4. Simonyi Zsigmond Várdi Szonj 2. Botos Alíz Cspt döntőben: Kárpát-medencei helyesírási Botos Renát 3. Sipk Melitt 4. verseny megyei fordulój, Fülöp Fnni 3. Vid Rék Vizi Márk 4. b Újkígyós: gyermek -28 kg II. hely Cstlós Eszter Felkészítő: Ömböli Sándor 2. Lbos Júli 7. b Ezúton tájékozttjuk tisztelt lkosságot, hogy ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK következő Kizárólgos időpontj médiprtner: MÁJUS 25. (szombt).

4 6 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ 7 II. Újkígyósi Sportbál A bál fővédnökei: Szebellédi Zoltán polgármester és MEGHÍVÓ Dr. Simicskó István sportért felelős állmtitkár Helyszín: Soproni Söröző és Étterem Az Újkígyósi Ngycsládosok (Gyuli Közhsznú u. 51.) Egyesülete tisztelettel Időpont: meghívj Önt és május kedves 18. csládját (szombt) június 20 ór 23- án (vsárnp) 10 Érkezés: órától kezdődő 19 órától csládi npr, melynek helyszíne művelődési ház mögötti Wenckheim prk. A np A folymán belépőjegy gyermekek 1500 és forint, felnőttek is kipróbálhtják mely trtlmzz ügyességüket szbdszedéses népi játszótéren: Memórijáték Lyukb húzó játék Prsztcsocsó Ördög lktok A rendezvényen átdásr kerül Logiki játékok Diótörő z Kötélhúzás Újkígyós Város Önkormányzt Kukoricmorzsolás áltl lpított Erőprób Újkígyós Sportjáért Csoszogi kitüntetés. Gólyláb Lyukb dobó Jegyek CSAK ELŐVÉTELBEN A gyermekeket vásárolhtók kosárhint, Soproni ugrálóvár Sörözőben és trmbulin is várj. és 12 órától z újkígyósi sertéspörkölt, sportegyesületeknél káposztslát és fgyllt várj progrmr látogtókt. május 16-ig (csütörtök)! Ebéd után várjuk fitlok jelentkezését Ki mit tud?-r, egy A mximum jó hngultról 4-5 perces produkcióvl. zenekr gondoskodik! Az első három helyezett díjzásbn részesül, vlmint legjobbnk ítélt produkció Minden sportolót és sportbrátot képviselheti egyesületünket z ugusztus 20-i rendezvényen. A progrmot hgyományosn tombolhúzássl zárjuk, tomboltárgy feljánlásokt helyszínen szívesen fogdunk. Plédet, evőeszközt és pörkölthöz tányért, edényt mindenki hozzon mgávl! Az ebédjegyek Orvosi kiosztás ügyelet helyszínen történik, ór közötti időpontbn. Kérjük, hogy központi részvételi szándékát, illetve zt, hogy milyen körettel kéri z ebédet, június 17-ig jelezze telefonszám: 06/ s telefonszámon. Mindenkit Békési Attil Újkígyósi Ngycsládosok Közhsznú Egyesületének elnöke A digitális otthon mindenkinek elérhető A legmodernebb Pályázt interktív tévé-, gyors internet- Megbízási és szerződés Ajándékfilm Jóváhgyták tőlünk Önnek z jánlttételi Nézze meg Receptdráló és z On the Spot műsorok egy-egy epizódját! költséghtékony új lelátó telefonszolgálttás építésére z Invitellel könyvvizsgálói nem luxus. tevékenység ellátásár Receptdrálóbn olyn ételek elkészítését muttjuk be, melyek megkönnyítik házisszonyok dolgát cslád heti menüjének összeállításábn. Gondolt már rr, hogy milyen lenne olyn modern, A képviselő-testület nyolc igennel ellenszvzt és trtózkodás nélkül távizsgálói tevékenység bevándorló ellátásár krkterén meg- keresztül t megpróbálják jóvá z Újkígyós kideríteni, hogy város mitől széles működik sávú A testület z önkormányztnál könyv- Mind nyolc képviselő igennel hgy- digitális otthonbn élni, mi z Ön és csládj igényeire Az On The Spot riportere bejárják New York multikulturális negyedeit és egy-egy vn szbv? Ahol tévécstornáit szbdon kiegészítheti olynokkl, melyek igzán érdeklik, hol bizton- Mit kell tennie? 1. Olvss el lposn cikkünket, mjd töltse ki keresztrejtvényt. mogtt z Újkígyós FC-t bbn, hogy bízási szerződést kíván multikulturlizmus kötni 5 New éves Yorkbn. informtiki infrstruktúrájánk üzemeltetése pályáztot nyújtson be LEADERpályázt keretében futbllpály új le- hogy feldtellátásr künkben. árjánltokt 2. Látogsson el eljárás jánlttételi felhívásánk weboldlr és 1. dj szá- időtrtmr. Megbízt polgármestert, ságos vezeték nélküli internetet vírusvédelmi szoftver A keresztrejtvényben szereplő összes kulcsszó dőlt betűvel megtlálhtó fenti cik- őrzi, és hol úgy beszélgethet vonls telefonján, hogy látójánk megépítésére, és megbízt szerezzen be, és legkedvezőbb meg jelszóként jánlttevővel kösse meg megbízási szerző- polgármestert z jánlttételi felhívás 1. keresztrejtvény mú megfejtését. módosítását. A testület megbízt nem kell számolni perceket? A filmet május 15. és június 20. között bármikor és kárhányszor megnézheti. polgármestert pályázt bedásávl Az Invitel megújult Invilág csomgjivl most Ön Jó szórkozást! A keresztrejtvényben megoldáskor z ékezeteket ne vegye figyelembe. kpcsoltos együttműködési megállpodás láírásávl. elfogdt. tevő részére történő megküldésével. dést. A jvsltot mind nyolc képviselő számú módosításánk három jánlt- is berendezheti sját digitális nppliját. A tévét-, internetet- és telefont egyben trtlmzó csomgokkl számos hsznos extrát díjmentesen hsználht, továbbikt pedig 90 npig A képviselő-testület díjmentesen kipróbálht. ülésein meglkotott rendeletek, htároztok teljes terjedelmükben Az Invilág bevezető kciójábn z új ügyfeleknek honlpon olvshtók. nnyi hvidíjt enged el z Invitel, hány szolgálttásból álló csomgr fizettek elő. Így dott esetben, tévé, internet és telefon együttes előfizetése esetén kár három hvidíjt is megspórolht! Keressen minket személyesen békéscsbi Telepontunkbn: Békéscsb, Andrássy út (Csb Center) és Szent István tér Hívj május személyes 18-án kpcsolttrtóját: (szombt) Vrg Anit, tel.: 06-66/ CSALÁDI NAPRA GYERMEKNAP ÚJKÍGYÓSON! május 25-én, szombton ( óráig) Közös Igzgtású Óvodi és Bölcsődei Intézmény, z Újkígyósi Ngycsládosok Közhsznú Egyesülete és művelődési ház rendezésében Helyszín: művelődési ház és környéke 10.00: A kolozsvári bíró bábelődás, színflk mögött: z óvónénik! 11.00: JIMMY Bohóc interktív gyerekműsor sok vidámsággl lufihjtogtás 12.00: EBÉD Wenckheim prkbn felállított sátorbn 14.00: Aprók tánc össznépi ngy mesemondás és táncház kicsiknek és ngyoknk Soós Emőke (Békéscsbi Npsugár Bábszínház tgj) és BERBÉCS Zenekr 50 vezetésével őshonos f érkezett Újkígyósr Közben: 2009-ben, mikor olyn gyümölcsfákt Kézműves kerestem, fogllkozások melyek kevés z permetezéssel, óvónénik jóvoltából: lik kertjében. több fjt f dísz- gondozássl rcfestés, is szélforgó-, megfelelő pörgőkészítés, mennyiségű sárkánykészítés termést (sárkányokt produkálnk, biztosítunk) tlán nem véletlenül fu- még törvényi A kés k osárkányeregetés r i b n prkbn tottm játszóház, bele trmbulin, Hír Tv egyik ugrálóvár, riportfilmjébe, kosrs hint, szbályozás homokképkészítés nem mely Kovács Gyul pórszombti Mók, gyümölcskertészről A helyi szólt. nyugdíjs A filmből egyesületek kiderült, jóvoltából hogy finom régi mgyr fánk és fjtá- lángos várj gyerekeket! kcgás, zenebon tette egész lehetővé np! Kovács úr egykori erdész felismerve A helyszínen büfé ink üzemel. kereskedelmi mgyr gyümölcskultúr szinte elképzelhetetlen gzdgságú sokszínűségét és egyben rülését, de már forglomb ke- zt is, hogy már ez mennyire kipusztulóbn vn, először összegyűjtötte közvetlen így módunkbn ez megváltozott, környezete Méhnykszűrés Göcsej és z Őrség jellegzetes gyümölcsfáit, mjd Kárpát-medence értékben, 50 d- állt Újkígyóson Ft Kedves Lányok, Asszonyok! ór között. Telefon: 06-30/ őshonos fjtáink gyűjtésébe fogott. Tevékenységének Mgyrországon fontosságát még és sjnos időszerűségét npj- Tnácsdó mölcsfát (5 címe: fjt Védőnői Szolgált, Újrb őshonos gyüinkbn jól jellemzi, is évente hogy némelyik mintegy fjt 500 már sszony csk kígyós, körte és Arny 7 fjt J. u. lm) 40. vásárolni Kovács esik z ő áldoztul kertjében tlálhtó méhnykráknk, és így megmenekülhet olynok, kipusztulástól. kik elmulsztották Kitrtó munkájá- folymán elültetésre. szerdi, ősztől ismételten pén- többnyire úrtól, A szűrés melyek jelenleg május pénteki, 23-án mjd kerültek nyár szűrővizsgáltot. nk gyümölcse, hogy már már ezernél is teki Ezen npokon fák történik. megvásárlásánk fő szempontj Azok volt, hölgyek, hogy z kik önkormányzti orvoshoz men- kert- Az idén ismét lehetőség nyílik z ingyenes, helybeli szűrésre. Akik meghívó nek ben olyn szűrővizsgáltr, egészséges gyümölcsöt 1 éven tudjunk belüli olcsón előállítni, melyet hsznosítni levelet kptk, vgy z év folymán kpni fognk z ÁNTSZ-től, felkereshetik eltávolító mondás lpján műtéten fák estek sem át, metszést, vgy egyéb sem lelettel már rendelkeznek, esetleg méh- tudunk közétkeztetésben. Kovács úr el- Védőnői Szolgáltot, hol szűrésben ok permetezést mitt kdályozottk nem igényelnek. szűrésben, részesülhetnek. A kenetvételt Gedó kérem, Amennyiben hogy jelezzék beváltják z dtok hozzájuk egyeztetészött reményeket, céljából. jövőben keresni fogjuk fű- nnk Éljenek lehetőségét, felkínált hogy lehetőséggel! lkosság is hozzájuthsson hsonló növényekhez. munknpokon de. 8 és fél 10 Turovszki Krisztián védőnő Kick-box, december 8.: Vrg Mátyás 4. 8.évfolym: Országos Bleset-megelőzési Szeged, Mikulás-kup, gykorló cdett I. -32 kg I. hely 1. Krucsi Szilvi (-30 kg) küzdelem : Török Dór 5. b Skoperd Boglárk gyermekszemmel címmel, I. helyezett: Seben Péter 2. cdett I. +47 kg I. hely 2. Szőke László megyei pályázt: Szeged, Mikulás-kup, Krucsi Gergő 6. Bkonyi Dávid 3. Leszkó Lur 6. b Egyre jobbn figyelünk cdett II. -42 kg II. hely 3. Oláh Dorin Különdíj: Tóth Rék 6. b III. helyezett: Seben Péter 2. Tóth Nikolett Békési ősz, Szbdkígyós Kup, Helyi mtemtikverseny : Megyei Tájfutó Verseny, Simonyi Zsigmond helyesírási z egészségünkre! : 2.évfolym: verseny, iskoli forduló : 5-6.évfolym: Vrg Zoltán 2. 5.évfolym: 1. Sipk Róbert Vizi Fnni 2. b 4. hely: Bkonyi Dór 1. Veszpi Gergő 5. b 2. Gyuli Gergő 6. b Kás Az Som Összefogás Zoltán Újkígyósért Közhsznú hely: Egyesület PONT 2. Király z Önkéntességért, Richárd TÁMOP / Bkonyi Dór számú pályázt keretén belül következő Fiú 12 éves korcsoport: személyre szbott szolgálttások, tnácsdások vlósultk 3. Szbó meg Vivien április és május 3. évfolym: 3. Judik Péter I. Jenei Márk 3. 6.évfolym: hónpbn: 6. hely: Sipos Péter 7-8. évfolym: II. Bánfi Som 1. Zsótér Kludi 6. b 13. hely: Kovács Márton 1. Szbó Lili 8. b III. Ökokör Békési Dór zöldháztrtás; Krrieriskol álláskeresőknek; 2. Önismeret; Csók Tünde Noémi Terítéken z 6. begészség, és Hrngozó Bence Attil 3. Női 14 éves korcsoport: 2. Lbos Egészségkárosító Júli mgtrtás, Fuss z életedért városi 3. hely: rendezvényen Domokos Ivett sikeres volt 3. z Békési ingyenes Ann Kmill egészségügyi 6. b mérés is: vércukorszint-mérés, 7. b 4.évfolym: 7.évfolym: Területi József Attil vérnyomásmérés, állpotfelmérés; I. Benkó Erik 4. Fiú 14 nyki, éves korcsoport: váll-, derék-, bok- msszírozás; testzsírszint mérése, 1. Lbos Júli 7. b szvlóverseny, egészséges életmód. Mezőhegyes: II. Áprilisr Vrg Nikolett befejeződött 4. b Tájékozttó 1. hely: Bkonyi Workshop Dávid toborzás Újkígyóson, 2. Vozár Mercédesz Csbszbdibn 7. bés Szbdkígyóson 5 6. évfolym: is. Természetesen és Vozár z Önkéntesek Mónik jelentkezését hely: továbbr Botyánszki is várjuk Áron Újkígyóson, 3. Lipták z Önkéntes Ingrid Pont-bn. 7. b 2. Sipk Róbert III. Mátó Nór 4. Békési ősz, Póstelek Kup, 8.évfolym: és Sipk Melitt 4. Országos Néptáncverseny Ngy Tiborné Megyei Tájfutó Verseny, 1. Skoperd Boglárk Szvló 2. Hnkó Ágnes 8. b I. helyezés, Budpest: egyesület elnöke 3. Zubán Csill Botyánszki Áron 3.évfolym: Domokos Ivett I. Kovlcsik Zsnett Azért, hogy 9. vlmi hely: Bkonyi Dór jól működjön Diákolimpi folymtosn körzeti torndöntő tenni is kell II. Bánfi Viktóri 12 Fiú éves korcsoport: Erim Gyermekbjnokság, III. Tréningzáró Várdi Szonj rendezvényét trtott 1. hely: Krucsi Gergő május 31-én, pénteken I II. korcsoport z Összefogás leány: 3. hely Újkígyósért országos Közhsznú döntő, I. helyezés, Egyesület. 4.évfolym: A TÁMOP / hely: számú, Kovács PONT Mártonz Önkéntességért 1. Király című Henriett pályázt részeként 4. b Alsóörs: progrmon belül szervezett I. Juhász Rebek 4. Női 14 éves korcsoport: 2. Németh Alexndr 4. b Rákóczi Gábor képzéseket és tréningeket zárták le és értékelték résztvevők. A rendezvényt Ngy Tiborné, z egyesület elnöke nyitott II. Benkó Erik 4. 3.hely: Domokos Ivett 3. Ppp Nikol 2. b meg, III. Juhász köszöntve Kitti meghívott 4. b vendégeket és z együttműködő közel 4. Knp hrminc Eszter önkéntest 2. és Brtók fogdószervezeteket, Bél térségi illetve népdlverseny, Pusztföldvár: résztvevő Király intézmények Henriett képviselőit. 4. b A tréningeket koordináló Knyihár 1. hely: Bkonyi Dávid 5. Szász Ktlin Év képző- és közösségfejlesztő, 4. b Brny megyei 1. Lbos Júli Önkéntes Centrum szkmi vezetője 2. hely: elmondt: Botyánszki Áron Újkígyóson ngyon 6. Ilyés széles, Andre Gizell példértékű 3. együttműködés b jött létre civilek, T. Szász Noémi 2. b Helyi önkéntesek, komplex intézmények nynyelvi és z önkormányzt között. Azt zonbn, hogy vlmi jól működik, Békési nem Évdnyitó elég tudomásul Tájfutó venni, Iskoli Szép Mgyr Beszéd T. Vizi Fnni 2. b Verseny: zért folymtosn tenni is kell, húzt lá. 2.évfolym: 11. Plkó Boldizsár F12 A progrmbn résztvevő önkéntesek 5-6.évfolym: képzésében közreműködő 1. Vrg szkember Mátyás kiemelte: 4. egy hgyományit I. Vizi Fnni 2. b 3. Kovács Márton ismerő, zokr F14 építeni 1. Judik Péter 2. Káposzt Rolnd 4. b II. Pp tudó Nikol közösséget ismert 2. b meg Újkígyóson. Mint mondt: jó ötletekkel, követendő példákkl 5. Zsibrit tlálkozott Gergő itt. Kiemelte: III. fontos, Bcs Krisztián hogy ezeket fitlbb 2. b generáció is megismerje, illetve F14 2. Kovács Márton Attil Benkó János 3. Szbó Vivien 4. Ngy kövesse. Tibor A XXI. százdbn 6. minden Krucsi Gergő közösségnek F14 meg 3.évfolym: 9. Judik János F14 kell tlálni zokt kpszkodókt, és Zsigovics zokt Renát z értékeket, 5. bmelyek 5. Juhász segítenek Ákos bbn, hogy egy közösség megtrts tgjit I. Borsi Rmón 10. Domokos Ivett N14 foglmzott szkember évfolym: 6. Dudás Áron II. Kmetykó Vivien 1. Skoperd Boglárk III. A Biri tréningzáró Adél rendezvényen résztvevők igyekeztek megfoglmzni, hogy mi is z önkéntesség, 4. Bkonyi z Dávid önkéntes munk F16 2. Szbó Lili 8. b lényege. és Hrngozó Csoportokbn Bence dolgozv 3. Diákolimpi megyei tondöntő, 3. pedig Ferkovics rr Veronik kerestek válszt, 7. mi z, mi szerintük fogllkozttj Békés z Megyei újkígyósikt. Diákolimpi: Mint 4.évfolym: kiderült: szinte mindenki fontosnk trtott fürdő és volt mozi épület sorsát, munkhelyteremést. F III. 1. Krucsi A progrm Gergő résztvevői pozitívumként foglmzták meg, hogy városbn sok civilszervezet, 2. Kovács Márton I. Bálint Adrienn 4. Házi ngol cspt I II.korcsoport fiúk csptbn: II. Juhász Kitti 4. b 5.évfolym 1. Vrg Mátyás egyesület 4. működik, melyek rendszeresen 37. Plkó Boldizsár szerveznek III. Benkó Erik közösségi és krittív eseményeket. Figur Richárd Célként foglmzódott 2. Káposzt meg, Rolnd hogy minél 4. bszélesebb kört bevonjnk ezen NIII. progrmok és Mátó Nór szervezésébe 4. és részvételbe Judik Péter is. 3. Benkó János 30. Csomor Bink 4. Ngy Tibor A tréningzáró rendezvénnyel nem fejeződött be tvly kezdődött pályázti progrm. Az Összefogás 31. Újkígyósért Diákolimpi án: Rgályi Georgin 5. Juhász Ákos Közhsznú Egyesület továbbr is várj zoknk jelentkezését, FIV 6. kik Dudás szívesen Áron válllnk 3. önkéntes c munkát szociális, egészségügyi vgy okttási területen. Bánfi Bence Szász András 2. Botyánszki Áron Sápos Szbolcs Egyéni megyei torn döntőben: 14. Zsibrit Gergő 1. Vrg Mátyás 4. Rostás Izmel Gábor 1. 6.évfolym: Kovács Attil Káposzt Rolnd 4. b Kerékpáros Iskol Kup, 3. Benkő János területi döntő, felső tgozt, Seben Péter Skoperd Önkéntesek Ann jelentkezését várják gyermek -32 kg IV. hely Békési Ann 4. osztályosok, Békéscsb város környék, Török A szociális Vince 2. b munk, z egészségügy és z okttás területén cspt I. helyezett: 3. Tóth Rék és Kis Betrix közlekedésbiztonsági tenni kró önkéntesek verseny jelentkezését várj z Összefogás Újkígyósért gyermek +32 kg Közhsznú III. hely Egyesület. Sipk Róbert 7.évfolym: területi döntője, 6. Kovács Jelentkezés, Hnn további információ: 1. Kovács Tibor ÖNKÉNTES Egyéni PONT döntőben:, Petőfi Sándor u. 38., telefon: / cdett I. -37 kg III. hely E-mil: 2. Sipk Melitt 4. Simonyi Zsigmond Várdi Szonj 2. Botos Alíz Cspt döntőben: Kárpát-medencei helyesírási Nyitv trtás: hétfő, kedd, szerd: ór. Botos Renát 3. Sipk Melitt 4. verseny megyei fordulój, Fülöp TÁMOP / Fnni 3. Vid Rék Vizi Márk 4. b Újkígyós: gyermek -28 kg II. hely Cstlós Eszter Felkészítő: Ömböli Sándor 2. Lbos Júli 7. b Összefogás Újkígyósért Közhsznú Egyesület 5661 Újkígyós, Arny János utc 42. E-mil: Ezúton tájékozttjuk tisztelt lkosságot, hogy ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK Tel.: 06 20/ következő időpontj MÁJUS 25. (szombt).

5 68 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ nykönyvi Ezúton tájékozttom tisztelt lkosságot, hogy díszpolgári cím, Tisztelt Lkosság! vlmint z Újkígyósért kitüntetés lpításáról és dományozásánk Ezúton kérjük Önöket, hogy Pályázt Jóváhgyták z jánlttételi rendjéről szóló 15/1995. (XI.27.) számú önkormányzti új lelátó építésére rendelet lpján könyvvizsgálói mesteri fogdóórár tevékenység (csütörtök ellátásár mennyiben lehetséges, polgár- hírek A Képviselő-testületnek képviselő-testület nyolc idén igennel is lehetősége nyílik ellenszvzt A testület ) z önkormányztnál egyeztessenek időpontot 66/ /126-os te- könyvvizsgálói tevékenység ellátásár megt jóvá z Újkígyós város széles sávú Mind nyolc május képviselő igennel hgy- és díszpolgári trtózkodás cím nélkül és legfeljebb kettő Újkígyósért kitüntetés támogtt z Újkígyós FC-t bbn, hogy bízási szerződést kíván kötni 5 éves informtiki infrstruktúrájánk üzemeltetése odítélésére. lefonszámon, mert előfordulht, Születések: pályáztot A lkosságnk nyújtson idén be is LEADERpályázt vn rr, keretében hogy futbllpály díszpolgári cím új le- hogy feldtellátásr árjánltokt eljárás jánlttételi felhívásánk 1. szá- lklm időtrtmr. Megbízt polgármestert, hogy Szebellédi Zoltán polgármestelátójánk megépítésére, és megbízt szerezzen be, úr egyéb és legkedvezőbb irányú elfoglltság kösse mitt, meg ebben megbízási z időszkbn ged, május 11., édesnyj: Kton László (3560 g, 51 cm), Sze- dományozásár személyeket, illetve polgármestert kitüntetésre pályázt személyeket bedásávl vgy tevővel jánltmú módosítását. A testület megbízt szerződést. nem A jvsltot trtózkodik mind Polgármesteri polgármestert z jánlttételi felhívás 1. kpcsoltos szervezeteket együttműködési jvsoljon. Ajánlásikt láírásávl. zárt borítékbn, indoklássl László Antl. megállpodás Ger Hjnlk, édespj: Kton nyolc képviselő számú módosításánk három jánlttevő részére történő megküldésével. elfogdt. Hivtlbn. együtt június 1. és június Megértésüket köszönjük! Vrg Imre (3860 g, 52 cm), Békéscsb, május 13., édesnyj: 30. közötti időszkbn dhtják le A képviselő-testület ülésein meglkotott rendeletek, htároztok teljes terjedelmükben Polgármesteri Hivtl titkárságán vgy bedobhtják Hivtl ügyfélterében, z erre célr elhelyezett Imre. honlpon olvshtók. Tóth Henriett, édespj: Vrg gyűjtőládáb. Tisztelt Szülők! Kt Rék (3510 g, 49 cm), Békéscsb, május 14., édesnyj: Szebellédi Zoltán GYERMEKNAP ÚJKÍGYÓSON! polgármester Kérem, hogy minden szülő, május 25-én, szombton ( Mtusek Szilvi, óráig) édespj: Kt kinek gyermeke étkezést vesz Közös Igzgtású Óvodi és Bölcsődei Intézmény, László. z Újkígyósi igénybe Újkígyós áltlános iskolájábn vgy óvodájábn, z étkezé- Ngy Mirell Mgdoln (3300 g, 51 Ngycsládosok Közhsznú Egyesülete és művelődési ház rendezésében Gyűjtést május 18-án szervezünk Helyszín: művelődési ház és környéke (szombt) si nyiltkoztokt ugusztus cm), május 14., édesnyj: 10.00: A kolozsvári bíró bábelődás, színflk mögött: z óvónénik! z árvíz mitt 10-ig dj le! Abbn z esetben Ngy Julinn, édespj: Csurár II. Újkígyósi Sportbál 11.00: JIMMY Bohóc interktív gyerekműsor sok Dániel. vidámsággl lufihjtogtás is, h gyermeke/gyermekeik 12.00: EBÉD Wenckheim prkbn felállított sátorbn Az országot A bál sújtó fővédnökei: ngy árvíz mitti semmilyen kedvezményben nem 14.00: Aprók tánc össznépi ngy mesemondás és táncház kicsiknek és ngyoknk védekezés Szebellédi és z Zoltán zt követő polgármester helyreállítás és részesülnek, mert nyiltkozt kitöltése vezetésével ledás feltétele z étke- hlálesetek: Soós Emőke (Békéscsbi Npsugár Bábszínház tgj) és BERBÉCS Zenekr költségeihez Dr. Újkígyós Simicskó is István hozzá kr járulni, ezért, sportért ki felelős teheti, állmtitkár z Újkígyósért Közben: Szbó Ljos, született: ugusztus 19., elhunyt: Békéscsb, zésnek. Az előző tnévben ledott Közlpítvány Helyszín: Soproni számlájár Söröző és átutlt Étterem öszszeggel támogss (Gyuli nemes u. 51.) célt. Kézműves fogllkozások z óvónénik jóvoltából: nyiltkoztokt, és bármilyen térítési rcfestés, szélforgó-, pörgőkészítés, sárkánykészítés és sárkányeregetés május 13., volt prkbn Békéscsb, Időpont: május 18. (szombt) 20 ór (sárkányokt kedvezményre biztosítunk) jogosító igzolásokt játszóház, újr trmbulin, le kell dni, ugrálóvár, mert kosrs zok hint, homokképkészítés Az Újkígyósért Közlpítvány számlszám: Csekkes Pongrácz u. 6. szám ltti lkos. Érkezés: 19 órától nem érvényesek 2013/2014-s Mók, kcgás, zenebon Grim egész István, np! született: jnuár befizetéshez A belépőjegy csekket 1500 z önkormányzti forint, mely trtlmzz szbdszedéses tnévre. A helyi nyugdíjs Kérem, kkor egyesületek is dják jóvoltából le, finom 16., fánk elhunyt: és lángos Tomp, várj gyerekeket! május hivtl portáján kérhetnek. A közleménybe írják fel: ÁRVÍZ A helyszínen büfé üzemel. h jogosultság még érvényben 22., volt Újkígyós, Ady Endre u. A Közlpítvány A rendezvényen számlájár átdásr kerül beérkezett z összeget Újkígyós eljutttjuk Város Önkormányzt Kormány áltl áltl írv Npköziotthonb (Újkígyós vn! A nyiltkoztot kitöltve, lá- 50. szám ltti lkos. erre lpított célr Újkígyós nyitott Sportjáért számlár, kitüntetés. melyre Arny János u. 43.) kell eljutttni. Méhnykszűrés Újkígyóson első lépésként Jegyek CSAK Újkígyós ELŐVÉTELBEN Város Önkormányzt vásárolhtók Soproni Ft-ot Sörözőben utl át. és Kedves Lányok, Asszonyok! weboldlról. ór között. Telefon: 06-30/ A nyiltkozt letölthető Segítsünk z újkígyósi közösen sportegyesületeknél bjbn! Mgyrországon még Schríffert sjnos Bél npjinkbn is évente mintegy Tnácsdó címe: Védőnői Szolgált, Újkígyós, Arny J. u május 16-ig Szebellédi (csütörtök)! Zoltán élelmezésvezető 500 sszony A jó hngultról zenekr gondoskodik! polgármester esik áldoztul méhnykráknk, többnyire olynok, kik elmulsztották folymán szerdi, ősztől ismételten pén- A szűrés jelenleg pénteki, mjd nyár Minden sportolót és sportbrátot szűrővizsgáltot. teki npokon történik. Újkígyósi Az idén ismét Önkormányzti lehetőség nyílik Értesítő z ingyenes, helybeli szűrésre. Akik meghívó nek szűrővizsgáltr, 1 éven belüli Azok hölgyek, kik orvoshoz men- Újkígyós város hvont megjelenő, ingyenes időszki kidvány levelet kptk, vgy z év folymán kpni Petőfi fognk Sándor z ÁNTSZ-től, Művelődési felkereshetik Ház és Könyvtár eltávolító műtéten estek át, vgy egyéb lelettel már rendelkeznek, esetleg méh- Orvosi ügyelet Kidj: központi 5661 Újkígyós, Arny János Védőnői u. 42. Szolgáltot, Telefon: 66/ hol szűrésben E-mil: ok mitt kdályozottk szűrésben, részesülhetnek. A kenetvételt Gedó kérem, hogy jelezzék z dtok egyeztetése céljából. telefonszám: A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Ann, tgji: Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné egyeztetése Rozsnyi Ildikó, után. Mgyr Mári, Turovszki Krisztián Éljenek felkínált lehetőséggel! Nyomdi Időpont-egyeztetés munkák: Kolorprint telefonon Kft., Békéscsb és személyesen munknpokon de. 8 és fél 10 védőnő

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Blmzújvárosi Áltlános Iskol Bocski István Tgintézmény 4060 Blmzújváros, Hortoágyi út 12. Tel: 0652/370-082 E-mil: ocski4060@gmil.com We: www.lmzocski.hu Versenyeredmények (2015/2016) felső tgozt Mgyr nyelv

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben www.petofibny.hu M I Ú JS Á G PE TŐ F IB Á N YÁ N? 2 0 1 4. o k t ó b e r V. évfolym 4. szám PPeettőőffiibbáánnyy K Köözzsséégg ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzttáánnkk kkiiddvváánnyy Idősek npj október 1-jén Koós

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka Ábelovszkiné Gyurján Erika Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti vetélkedő által meghirdetett Alföldi népszokások című rajzverseny Szabó Anna Szeged- Csanádi Egyházmegye Húsvéti rajzpályázat

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

1 / 11 2013.08.08. 16:15

1 / 11 2013.08.08. 16:15 1 / 11 2013.08.08. 16:15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre Készítette: 1 A Diákolimpiai versenyrendszerről A Magyar Diáksport Szövetség 1987-ben alakult társadalmi szervezet, mely a közoktatásban - alap- és középfokú oktatási intézményekben - működő diáksport

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV A bizottság neve: Okttási, Kulturális és Sport Bizottság Az ülés időpontj: 2011. június 27. (14.00) ór Az ülés helye: Ielen vnnk: Bencs Kálmán Terem mellékelt jelenléti iv szerint Az elnök

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló Mozdulj Bonyhád! 2014 beszámoló Készítette Bischof Tmás progrm kodinát Bevezető Mozdulj Bonyhád! 2013 nyrán ezzel jelmondttl indult útjár z kezdeményezés, mely z internetet is felhsználv szeretné elősegíteni

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület számszerű eredményei

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület számszerű eredményei Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület számszerű eredményei Forrásllokáció Forrásllokációs tábl III tengely 1. körben lekötött forrás 2. körben lekötött forrás Rendelkezésre álló szbd forrás Jogcímek

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

II. KERETTYE TERMÁL KUPA Kispályás labdarúgó torna és családi nap BÁZAKERETTYE 2008. június 28.

II. KERETTYE TERMÁL KUPA Kispályás labdarúgó torna és családi nap BÁZAKERETTYE 2008. június 28. Tisztelt Csapatvezető! Örömmel fogadtuk csapata nevezését a II. Kerettye Termál Kupa kispályás labdarúgó tornára. Levelünkben összefoglaljuk a lebonyolítással kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. Kérjük

Részletesebben

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója A Csorvási Gyermekjóléti Szolgált 24. évi beszámolój A Csorvás Gyermekjóléti Szolgált már hetedik éve működik kistérségi fenntrtási kereteken belül. Feldtit z 997.évi XXXI. törvényben meghtározottk lpján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása sttisztiki formáj 1. Illt-f Bt. 16-06-008084 21195084-2451-212-16 Mártírok út 6. Hétfő- Szombt 8:00-12:00 Vsárnp zárv 2. Strnd-Fedo Kft. 16-09-011572 14983441-5610-113-16 Mártírok út 16. 3. Jász-X 96 Bt.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ITF TAEKWON-DO DIÁKOLIMPIA MEGHÍVÓ

ITF TAEKWON-DO DIÁKOLIMPIA MEGHÍVÓ ITF TAEKWON-DO DIÁKOLIMPIA 2010. Mezőhegyes, 2010. november 27, szombat 10 óra MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk és várjuk az ITF Taekwon-do sportegyesületeket a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség 2010.évi Országos

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április I-II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április I-II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Debreceni Egyetem Kossuth L. Gyak. Isk. 47,000 1 47,100 1 47,000 1 141,100 2 Budapest Kossuth Lajos Ált. Isk. 46,900 2 46,300 5 47,000 1 140,200 3 Szombathely Zrínyi Ilona

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6111 11111/11112 2111 8111 3111 10111 4111 5111 9111 7111

A 2011/2012-es tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6111 11111/11112 2111 8111 3111 10111 4111 5111 9111 7111 Spienti Erdélyi Mgyr Tudományegyetem Műszki és Humántudományok Kr, Mrosvásárhely A 2011/2012-es tnév nyári vizsgbeosztás I. évfolym ikt. szám: 362/2012.05.15 Dátum 6111 11111/11112 2111 8111 3111 10111

Részletesebben

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők:

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők: Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny Békéscsaba, 2012. október 25. JEGYZŐKÖNYV Rendezők: Magyar Atlétikai Szövetség Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club Utánpótlás Központ Helyszín:

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben