REGIOLINE NONPROFIT KFT PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REGIOLINE NONPROFIT KFT. 7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1. KOZPONT@REGIOLINE.ORG.HU WWW.REGIOLINE.ORG.HU WWW.UJSZECHENYITERV.GOV.HU"

Átírás

1 P-04 PROTOKOLL A RENDVÉDELMI SZERVEK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK FELADAT, FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR PROTOKOLL-LEÍRÁS Ki lehet áldozat? Előforduló bűncselekmény típusok A bűnmegelőzéssel és áldozattá válás megelőzésével kapcsolatos intézményi munka keretei Intézményi áldozatsegítés Bűnmegelőzési és áldozatvédelemi tevékenységek struktúrája JAVASLATOK... 23

3 1 A PROTOKOLL CÉLJA A protokoll célja,a projektben együttműködő partnerként résztvevő Rendvédelmi szervek áldozatsegítő tevékenységének bemutatása, ezen tevékenységek megtervezése és ellenőrzése. 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG A protokoll kiterjed a rendvédelmi szervek áldozatsegítő tevékenységére. 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Áldozat Áldozatvédelem Áldozatsegítés Bántalmazás Gyermek-és ifjúságvédelem Gyermekjólét Fizikai erőszak Szexuális erőszak a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés természetes személy sértettje. Az a természetes személy, aki a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet szenvedett el (testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, vagyoni kárt). az áldozatvédelem (viktimológia) a bűncselekmény sértettjével, a sértett és az elkövető kapcsolatával foglalkozó ismeretrendszer, az áldozatok tudományos igényű tanulmányozását jelenti. a bűncselekmény áldozatává vált személyek részére nyújtott szolgáltatás és kárenyhítés bármely olyan magatartás, amely fizikai, lelki vagy szexuális sérelmet okoz, vagy annak veszélyével jár. Bántalmazásnak számít minden olyan korlátozó intézkedés, amelyet büntetésként alkalmaznak, továbbá kínzást, kegyetlen, megalázó bánásmódot jelent. mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, melyek a gyermek gondozását, eltartását, egészségügyi ellátását, testi, szellemi, erkölcsi fejlődését segítik elő, oldják meg. a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni, információs és egyéb jogainak biztosítása. sérülések vagy sérülések és szenvedések megelőzésének hiánya, ideértve a mérgezést és fojtogatást, amennyiben bizonyítható vagy okkal feltételezhető, hogy azokat akarattal előidézték és tudatosan nem jelezték előre. áthelyeződött szexuális kontaktus (nemi szervek simogatása, a genitális szexuális kapcsolat, az orális vagy anális közösülés), tevékenység vagy viselkedés, ideértve az érintést, szexuális kap-

4 csolatot és olyan személy általi kihasználást, akinek gyermek van gondjaira bízva vagy aki belőle hasznot húz, de a kontaktus nélküli részvétel is, mint például pornográf fotók, filmek felvétele és/vagy vetítése. Érzelmi erőszak ide tartoznak a gyermek érzelmi fejlődését súlyosan hátráltató tevékenységek, amik az önbecsülés megsértésében, sorozatos megalázások, elutasítások formájában valósulhatnak meg. A gyermek erőszakos elkülönítése, megfélemlítése, kényszerítése, a szeme láttára zajló erőszakos cselekedetek, vagy súlyos családi konfliktusokban való aktív-passzív részvétel szintén hátrányos lehet. Mobbing (pszichoterror): egy csoportnak az egyénnel szemben alkalmazott lelki terrorja, mely súlyos lelki és testi károsodásokat okoz, a tartós félelmektől kezdve, a pszichoszomatikus betegségeken át egészen az öngyilkosságig.

5 4 FELADAT, FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR Rendőrség: általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését, megakadályozását és felderítését, szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében, ellátja a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat, közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el, ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat, gondoskodik a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának végrehajtásáról, továbbá védi a Magyarország szempontjából különösen fontos személyek életét, testi épségét, őrzi a kijelölt létesítményeket, engedélyezi és felügyeli a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet, büntetés-végrehajtási feladatokat lát el, ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a veszélyhelyzet és a váratlan támadás esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat, továbbá rendkívüli állapot idején és váratlan támadás esetén közreműködik az államhatárt fegyveresen vagy

6 felfegyverkezve átlépő személyek kiszorításában, valamint elfogásában és lefegyverzésében, őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes átlépését, ellátja a hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat, ellenőrzi az államhatáron áthaladó személy- és járműforgalmat, a szállítmányokat,valamint végzi a határátléptetést, továbbá biztosítja a határátkelőhelyek rendjét, irányítja a határesemények kivizsgálásával megbízott magyar szervek tevékenységét, felügyeli az államhatár felmérésével, megjelölésével, a határjelek felújításával kapcsolatos munkák végzését, megteszi az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedéseket, továbbá elhárítja az államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekményeket, elvégzi a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú ellenőrzést, Magyarország területén - felderíti a terrorszervezeteket, - megelőzi, felderíti, illetve elhárítja magánszemélyek, csoportok, szervezetek terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit és megakadályozza azt, hogy bűncselekményt kövessenek el, - megakadályozza, hogy magánszemélyek, csoportok, szervezetek terrorszervezet működését anyagi források biztosításával vagy más módon elősegítsék, a fenntartó kezdeményezésére közreműködik az általános és középiskola rendjének fenntartásában.

7 A rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a rászorulónak. A rendőrség tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait. A rendőrség a feladatának ellátása során - együttműködik az állami és a helyi önkormányzati szervekkel, a társadalmi és a gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal és azok közösségeivel; - segítséget nyújt az állami és a helyi önkormányzati szervek hivatalos eljárásának zavartalan lefolytatásához; - támogatja a helyi önkormányzatoknak és az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló önkéntes tevékenységét. Polgárőr Egyesületek Szövetsége: összefogja, koordinálja, segíti a megye területén bűnmegelőzési céllal megalakult polgárőr egyesületek mindennapi munkáját Polgárőrség: Gyermek- és ifjúságvédelem területén ifjúságvédelmi járőrszolgálat végrehajtása az erre hívatott állami szervekkel közösen a bevásárlóközpontokban, plázákban, főleg az iskolai tanítás idején a kábítószert fogyasztók felismerése, jelzésadás az intézkedő hatóságok felé, illegális kábítószer ültetvények (indiai vadkender) felismerése, felderítése, jelzésadás. a felvilágosító, megelőző munkában való részvétel,

8 Bűnmegelőzési célú szociális, karitatív tevékenység ellátása, a járőrözések során odafigyelés a társadalom perifériájára szorult hajléktalanokra. Önállóan, vagy a Vöröskereszt és a családvédelmi szolgálatok munkatársaival az idős, magára maradt személyek felkeresése, tájékozódás és segítségnyújtás napi életvitelük normalizálása érdekében. Bűnmegelőzési akciók, kampányok szervezés Együttműködés a városokban folyó polgárőri munka hatékonyságának növelése érdekében az önkormányzat, a rendőrség, a közterület felügyelet szociális és karitatív szervezetek, a gyermek-és családvédelmi szolgálatok, a személy- és vagyonvédelemmel foglalkozó vállalkozások, valamint a városi vagyonkezelő intézmények képviselőivel. részvétel a rendőrség által szervezett bűnügyi, bűnmegelőzési, közlekedésrendészeti és baleset-megelőzési akciókban, segítség a közlekedés- és vagyonbiztonsági propaganda és szóróanyagok terjesztésében Személy,- vagyonvédelmi- és Magánnyomozói Szakmai Kamara a személy- és vagyonvédelmi, a vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő, valamint a magánnyomozói tevékenységgel összefüggő ügyekben, képviseli és védi a személy- és vagyonvédelmi, a vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő, valamint a magánnyomozói szakma tekintélyét, a kamara tagjainak, testületeinek, és az általa nyilvántartott vállalkozások általános szakmai érdekeit; megalkotja a kamara alapszabályát, közreműködik a szakma szakmai irányelvei, továbbá a szolgáltatások teljesítésének szakmai követelményeire vonatkozó ajánlások kidolgozásában;

9 véleményt nyilvánít a személy- és vagyonvédelmi, a vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő, valamint a magánnyomozói tevékenységet érintő jogszabályokról, kezdeményezi jogszabályok kiadását; a személy- és vagyonvédelmi, a vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő, valamint a magánnyomozói tevékenység végzésére jogosító szakképesítések tekintetében a rendészetért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt, a szakmai minősítő rendszert, közreműködik a szakképzésben és a vizsgáztatásban, valamint javaslatot tesz az állam által elismert szakképesítésre, a szakmai vizsgaszabályzatra, a szakmai vizsga szervezését engedélyező, valamint a vizsgaszervezési tevékenységek ellenőrzése során szakértőként kirendelhető személyekre;megalkotja a kamara etikai szabályait; etikai eljárást folytat le, az etikai szabályokat megszegő tagjaival szemben; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek adatvédelmi szabályai megtartásával a természetes személy tagjairól névjegyzéket, a vállalkozásokról nyilvántartást vezet a kamarai tagság vagy nyilvántartási kötelezettség megszűnéséig vagy megszüntetéséig, és ezekről - személyazonosításra alkalmatlan módon - statisztikai adatokat szolgáltat;a rendőri szervekkel, a személyés vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény által előírt mértékű adatcserét folytat, a kapott adatok nyilvántartása, és az általa kezelt adatok közlése útján; tagjai, valamint az általa nyilvántartott vállalkozások szakirányú tevékenységéhez kapcsolódó konferenciákat, kiállításokat, vásárokat és

10 más rendezvényeket szervez, önkormányzati szabályzatának megfelelően minősíti és felügyeli tagjai vásári, kiállítási megjelenését, tevékenységét; hazai és nemzetközi szakmai és jogi információkat gyűjt, és ezekről tájékoztatást ad tagjainak, az általa nyilvántartott vállalkozásoknak, illetve tagjai és a nyilvántartott vállalkozások érdekében más személyeknek; kapcsolatot tart az illetékes gazdasági kamarákkal, továbbá hasonló jellegű hazai és külföldi szakmai kamarákkal és szövetségekkel, egyesületekkel, a rendvédelmi szervekkel és az önkormányzatokkal; kezdeményezi szabványok kiadását; valamennyi személy- és vagyonőr tekintetében elbírálja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározottak szerint benyújtott panaszt; tagjai támogatására - a kamara önkormányzati szabályzataiban meghatározott elvek szerint - segélyalapot hoz létre és használ fel. Igazságügyi Szolgálat: Jogi Segítségnyújtó Szolgálat működtetése segítséget adni mindazok jogainak érvényre juttatásához, akik arra hátrányos helyzetük miatt egyébként nem képesek. általános ügyfélszolgálat és jogi tanácsadás működtetése peren kívüli ügyekben jogi segítő közreműködés, peres eljárásokban pedig a bíróság előtti képviseletet ellátó pártfogó ügyvédet biztosítja a rászorulók számára Pártfogó Felügyelői Szolgálat működtetése

11 külön magatartási szabályként előírható programok biztosítása, részvétel a közösségi büntetések végrehajtásában, a büntető igazságszolgáltatáson kívüli, közösségi szereplők bevonásával közvetítői eljárások lefolytatásával hozzájárul ahhoz, hogy a bűncselekményekkel okozott károk mérséklődjenek, az elkövető személyes felelősségvállalása erőteljesebbé váljon. önkéntesen igénybe vehető utógondozás biztosításával segíti elő az elítéltek integrációs esélyeinek növelését, a bűnismétlés megelőzését. biztosítja, hogy a büntetés-végrehajtás, a bűnmegelőzés és az áldozatok érdekei fokozottan érvényesüljenek. Áldozatsegítő Szolgálat működtetése: bűnözés okozta káros hatások csökkentése és a bűncselekményeket elszenvedők társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése Áldozatsegítő pszichológus: egyéni és/vagy csoportos lelki segítséget nyújt Családsegítő szolgálat: a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást bántalmazók és bántalmazottak számára, a családgondozást, így a családban jelentkezőműködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, a bántalmazóvá vagy áldozattá válással veszélyeztetett csoportok, így például tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenve-

12 délybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. Jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálat felé, valamint hatósági eljárást kezdeményez elsősorban a gyámhatóságnál. Információ ad, szolgáltatást nyújt, vagy közvetít a bántalmazott gyermek családja, vagy törvényes képviselője számára: a rendőrségi feljelentés lehetőségéről jogsegély szolgálatokról, krízis-otthonokról, családok átmeneti otthonairól, áldozatsegítőszolgálatról, pszichoterápiás és családterápiás lehetőségekről. Gyermekjóléti Szolgálat: szorosan együttműködik a Családsegítő Szolgálattal elsődleges feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a jelzőrendszer tagjainak működtetése, a lehetőségekről, jogokról, támogatásokról való tájékoztatás és a gyermekkel foglalkozó intézmények koordinálása a szabadidős programok szervezése, a családok támogatása is hatáskörébe tartozik. Egészségügyi szolgáltatók (alap ( alap-és szakellátás) llátás): a bántalmazott számára megfelelő orvosi, egészségügyi ellátást nyújtja, az érintett első ízben történő orvosi ellátásakor, ha az érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett és a sérülés feltehetően bűncselekmény következménye, a kezelőorvos a rendőrségnek és/vagy a gyámhatóságnak haladéktalanul bejelenti az érintett személyazonosító adatait.

13 a kezelőorvos a beteg személyazonosító adatairól a lehető legrövidebb időn belül értesíti az egészségügyi szolgáltató betegjogi képviselőjét a beteg érdekében szükséges intézkedések megtétele céljából. jelzéssel él a lakóhely szerinti családsegítő-és gyermekjóléti szolgáltató felé a bántalmazás okozta krízishelyzet miatt Szociális szolgáltatást nyújtó intézmények (nappali ellátást nyújtó, bentlakást nyújtó intézmények, Szenvedélybetegeket ellátó intézmény, Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye, Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye, Hajléktalanok éjjeli menedéke, és átmeneti szállása, Lakóotthonok, stb): étkeztetés házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása, hajléktalanok nappali melegedője fogyatékkal élők nappali intézménye jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása közösségi pszichiátriai ellátás otthoni szakápolás prevenciós, szabadidős programok szervezése, tájékoztatás szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása drogambulancia és drogrehabilitációsintézet működtetése rehabilitációs otthon működtetése Bűncselekmény esetén hatósági eljárást kezdeményez. A bántalmazás megszűntetése érdekében szorosan együttműködik a hatóságokkal

14 5 PROTOKOLL-LEÍRÁS 5.1 Ki lehet áldozat? Áldozat, minden polgár, akinek a sérelmére elkövettek bűncselekményt. Potenciális célcsoportnak két szélsőséges korosztály, a gyermekkorúak és az idősek számítanak. A gyerekek még tapasztalatlanok, rutintalanok, bizalommal vannak, az idősek hiszékenyek, szeretetre éhesek, ők fizikai és pszichikai szempontból is jobban ki vannak téve a bűncselekményeknek. 5.2 Előforduló bűncselekmény típusok A bűncselekmények 2/3-a vagyon elleni. Fő fajtái: lopás, betöréses lopás, gépkocsi feltörés, hétvégi-ház feltörés, trükkös lopás. Kisebb számban, de előfordul személy elleni bűncselekmény is (könnyűsúlyos testi sértés) és garázdaság.

15 5.3 A bűnmegelőzéssel és áldozattá válás megelőzésével kapcsolatos intézményi munka keretei Alapvető feladatok Megyei és Városi Rendőrkapitányság: A rendőrség olyan állami szerv, melynek fő feladata a közbiztonság és a belső rend védelme, a törvények és bizonyos szabályok betartatása, a szabályszegőkkel szembeni eljárás megindítása. A testület a közigazgatás olyan rendészeti, polgári, fegyveres szervezete, amely a törvényvégrehajtás oldalán működik, miáltal védelmező és kényszerítő erővel felruházott, az erőszakot végső esetben alkalmazó intézmény. Alapfeladatai közé tartoznak: bűnügyi jellegű közrendvédelmi közlekedésrendészeti igazgatásrendészeti tevékenységek Pécsen kívül jelenleg további négy településen (Mohács, Komló, Siklós, Szigetvár) találhatóak kihelyezett rendőrkapitányságok. A kapitányságok mellett kisebb szervezeti egységek rendőrőrsök - is működnek, így közelebb kerülnek a lakossághoz és a problémákhoz a rendőrök A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 1991-ben alakult meg, számos kollégával és rendkívül széles körű tevékenységstruktúrával. Jelenleg 5 fő hivatásos kolléga dolgozik az osztályon, az alábbi területeken: drogprevenció családon belüli erőszak ifjúságvédelem

16 áldozatvédelem vagyonvédelem Az osztály elsődleges feladata a bűnmegelőzés, hangsúly az áldozatvédelmen, áldozatsegítésen van és a védekezési lehetőségekre történő figyelemfelhíváson. Nagy hangsúlyt helyez a Rendőrkapitányság az állomány kommunikációs képességeinek felmérésére, fejlesztésére, már a felvételi eljárástól kezdve, az iskolarendszerű képzésen keresztül a munka során történő képzésekig. Az állami intézmények közül jelenleg a rendőrségre helyeződik az áldozatvédelemi tevékenység súlypontja. A rendőrségi bűnmegelőzés általános célja a bűnelkövetővé és áldozattá válás megelőzése, melynek módszere, hogy az alapfeladatainak ellátása során összegyűjtött információit feldolgozza és proaktív jelleggel, célcsoportonként szortírozva átadja az állampolgároknak azért, hogy ők maguk váljanak képessé a bekövetkezendő jogsértések kockázatának csökkentésére és a biztonságuk megerősítésére. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége A szervezet 1995-ben alakult. Jelenleg 110 település tartozik a Szövetséghez, a szervezet 9 fős elnökséggel és 2 munkabizottsággal működik. Alapvető feladata hogy összefogja, koordinálja, segítse a megye területén bűnmegelőzési céllal megalakult polgárőr egyesületek mindennapi munkáját, ennek érdekében érdekvédelmi, érdek-képviseleti, érdekérvényesítő és tájékoztatási feladatokat lát el. Három alapfeladatuk a járőr-, figyelő-, és jelzőőri szolgálat működtetése. Személy és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara A Kamara önálló költségvetéssel, gazdálkodási önállósággal rendelkező szervezete. Feladatai a képviseleten kívül jogsegély szolgálat, szakmai útmutatás,

17 szakmai kiállítások, konferenciák szervezése, információnyújtás. A kamara a személy- és vagyonvédelmi, a vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő, valamint a magánnyomozói tevékenység folytatására jogosult, a kamarai tagságot önként vállaló természetes személyek önkormányzattal rendelkező, közfeladatot és általános szakmai érdekképviseleti feladatokat ellátó köztestülete. A kamara a feladatait a megyékben és a fővárosban működő területi szervezetei, valamint országos szervezete útján látja el Bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok A korszerű bűnmegelőzési stratégia olyan célkitűzések összessége, ame- lyekkel mérsékelni kell a bűncselekményeket előidéző okok hatását, csökkenteni kell a sértetté válás veszélyét, növelni az egész közösség biztonságát, javítani az élet minőségét, az emberi jogok érvényesülését. A bűnmegelőzési stratégia hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, a piac biztonságos működéséhez, a bűnözés okozta erkölcsi és anyagi károk csökkentéséhez. A bűnmegelőzési stratégia prioritásai: A bűnözés csökkentése, a városok biztonságának fokozása, a közterületek rendjének fenntartása a gyermek-és fiatalkorú bűnözés csökkentése

18 a droghasználat-és a kábítószeres bűnözés kezelése, megelőzése a családon belüli erőszak megelőzése, az idős egyedül élők fokozott védelme az áldozattá válás megelőzése, az áldozat segítés, az áldozat kompenzációja, a bűnismétlés megelőzése A prioritásokból adódó feladatok a bűn-okok feltárása, megállapítása a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása a bűnmegelőzés célrendszerének meghatározása az elsőbbséget élvező célok és feladatok meghatározása a bűnmegelőzésben együttműködők közötti folyamatos partnerségi viszony fenntartása a társadalmi megelőzési program és az ezzel kapcsolatos információk hatékony továbbítása folyamatos kommunikálása Az áldozattá válás megelőzésével ével kapcsolatos intézményi feladatok Az objektív biztonság és a szubjektív biztonságérzet közelítése és javítása, a közbiztonság javítása, a bűnözés csökkentése A közösségi bűnmegelőzés rendszerének kiépítése. Partnerségi viszony megteremtése az illetékes rendészeti szervek, helyi intézményi struktúra, gazdasági élet helyi szereplői, az önkormányzatok, a lakossági- és civil szerveződések minél szelesebb rétege között, Akut problémák, krízisek gyors kezelése, a szubjektív biztonságérzet javítása technikai eszközökkel és humánerőforrások útján

19 A bűnmegelőzésben résztvevő szakemberek képzése, együttműködése 5.4 Intézményi áldozatsegítés Felismerés Kulcsfontosságú a rendőrség szerepe az áldozatsegítésben, hiszen először ők találkoznak az áldozattal Az áldozatsegítés során alkalmazott módszerek Rendőrség: Az áldozatvédelem során prevenciós tevékenységet végeznek Az áldozatsegítés fázisában az áldozat vagy maga jelentkezik, vagy a rendőr személyes észlelés alapján jut el hozzá, esetleg harmadik fél bejelentését követően. Ha olyan bűncselekmény történt, ami alapján a károsult kárenyhítésre jogosult, felhívják a figyelmét ennek lehetőségére és az Igazságügyi Szolgálat megfelelő szervéhez irányítják őt. A rendőrség áldozatnak tekinti a sértett családtagját is. Rendkívül fontos az áldozatok családtagjaival történő kommunikálás is, ennek érdekében is folyamatos tanuláson mennek keresztül a kollégák Polgárőrség: egyre gyakoribb, hogy a Polgárőrökhöz fordulnak a lakosok, nem a rendőrséghez rögtön. Ez elsősorban a polgárőrök iránt érzett bizalom, és a beleérző képesség. Ezt követően a Polgárőrök értesítik az illetékes hatóságot, megszervezik az ingatlan őrzését, forgalmat irányítanak, stb.

20 Személy,- vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Vonuló szolgálat, járőrszolgálat, megfigyelő rendszer során értesülnek a cselekményről Minden esetben értesítik a rendőrséget (vagy ők, vagy az áldozat), a Kamara tagjainak a feladata az elkövető feltartóztatása, az áldozatokkal való foglalkozás, amíg Hatóság munkatársai a helyszínre nem érnek Fontos feladatuk a tanácsadás (akár a bűntett helyszínén, akár betérve a kamara ügyfélszolgálatára) Prevenciós tevékenységek, kommunikációs tevékenységek Rendőrség: Bűn-és balesetmegelőzési alosztály munkatársai, prevenciós programok megvalósítása révén közel 40 kidolgozott programmal rendelkeznek, különböző célcsoportra vonatkozóan, számos felkérésnek tesznek eleget, vesznek részt rendezvényeken, előadásokon, pl.: oktatási intézményekben, nyugdíjas klubokban A sajtón keresztül történő kommunikáció sarkalatos pontja a rendőrségi munkának, ezt professzionális sajtószóvivők segítségével oldják meg Havi rendszerességgel megjelenő hírlevelek (tájékoztatás+tanácsadás) Saját rendezvények szervezése, melyek középpontjában a prevenció áll, pl.: A vakáció biztonságos legyen Tájékoztató kiadványok Prevenció szempontjából legfogékonyabb célcsoport a gyerekek, fiatal iskolások, legnehezebben kezelhetőek pedig az időskorúak Polgárőrség: Közvetlen a kapcsolat a lakossággal: ők maguk alkotják a polgárőrséget, ezért könnyű az elérésük, sokszor informális jellegű Bűnmegelőzési célú kiadványok, szórólapok készítése Önkormányzati újságokban való megjelenés Lakossági fórumokon való részvétel

21 Kistelepülések helyi TV adóin való megjelenés Közösségi rendezvények Személy,- vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara: Szakmai kiállítások, konferenciák, melyről tudományos anyag készül Ügyfélszolgálat (tájékoztatás, információszolgáltatás) működtetése Újsághirdetések megjelentetése

22 5.5 Bűnmegelőzési és áldozatvédelemi tevékenységek struktúrája Bőnmegelızés és áldozatvédelem Kikkel együttmőködve? Milyen tevékenységek? Rendırség- Bőnmegelızési Osztálya prevenciós programok megvalósítása, sajtón keresztül történı kommunikáció, havi rendszerességgel megjelenı hírlevelek, tájékoztató kiadványok Igazságügyi Hivatal-Áldozatsegítı Szolgálata kiképzett ügyintézıvel történı segítı beszélgetés, tájékoztatás az igénybe vehetı szolgáltatásokról, személyes konzultáció, jogi segítségnyújtás Közoktatási intézmények jelzırendszer mőködtetése, szociális munkás-iskola pszichológus foglalkoztatása, kamerarendszer bevezetése, nevelıtestület folyamatos képzése Szociális-és egészségügyi intézmények varázspálca program, szülıklub, nyugdíjasklub, kamaszprogram, szabadidıs programok szervezése, tájékoztatás, rendırségi elıadások, kapcsolattartás a szomszédokkal, családdal Polgárırség Személy-, vagyonvédelmi-és magánnyomozói Szakmai Kamara Bőnmegelızési célú kiadványok, szórólapok készítése, Önkormányzati újságokban való megjelenés, Lakossági fórumokon való részvétel Civil szervezetek, települési önkormányzatok információnyújtás, tanácsadás, rendszeres segítés, egyéni esetkezelés, tájékoztató füzetek kiadása, lelki segítségnyújtás, képzés, mediáció, pszichológiai, addiktológiai tanácsadás, rendırségi elıadások szervezése, mentor programok, Kik az áldozatok-sértettek? Gyerekekfiatalok Idısek Felnıttek Nık Hajléktalanok Droghasználók Bőnelkövetık Áldozatokkal foglalkozó intézmények munkatársai

23 6 JAVASLATOK Az érzelmi támogatás elősegítése az áldozatsegítés során. Az egyéni mentálhigiénés munka keretein belül lehetőség nyílna a professzionális segítő beszélgetésekre, segítő kapcsolat kiépítésére. Szakmai párbeszéd erősítése a bűnmegelőzés, a szociális területen dolgozó, az áldozatvédelemmel foglalkozó szakemberek, és a civil szervezetek képviselőinek együttműködésével.

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu P-02 PROTOKOLL A SZOCIÁLIS-ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA... 3 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 3 4 FELADAT,

Részletesebben

REGIOLINE NONPROFIT KFT. 7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1. KOZPONT@REGIOLINE.ORG.HU WWW.REGIOLINE.ORG.HU WWW.UJSZECHENYITERV.GOV.HU

REGIOLINE NONPROFIT KFT. 7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1. KOZPONT@REGIOLINE.ORG.HU WWW.REGIOLINE.ORG.HU WWW.UJSZECHENYITERV.GOV.HU P-05 PROTOKOLL A CIVIL SZERVEZETEK, ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA... 3 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BÁN BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELVEK Készítették: Gyurkó Szilvia Mózes Ernőné Németh Margit Papp Krisztina Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A bántalmazás definíciója:... 3

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program Családokért Önkormányzati Társulás Szakmai Program Tartalomjegyzék 1. A társulás településeinek földrajzi elhelyezkedése, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete... 4 1.1 Demográfiai tendenciák

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2013.

SZAKMAI PROGRAM 2013. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2013. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2012.

SZAKMAI PROGRAM 2012. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2012. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 42/361-311, 42/561-080 42/361-676 Email: szakoly@szakoly.hu 371/2012. SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. Püspökladány, 2014. április 22. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 3. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 3. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 3. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2007. évi tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő testület 2011. május 26 án tartandó ülésére, 1. számú - értékelés az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú - napirendi

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM Családsegítő Intézet 3300 Eger, Kertész u. 3. Tel. (06-36) 784-825 E-mail: csskeger@chello.hu Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben