Büntetés végrehajtási jog Vizsgakérdések 1979.évi 11.törvényerejű rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Büntetés végrehajtási jog Vizsgakérdések 1979.évi 11.törvényerejű rendelet"

Átírás

1 1 Büntetés végrehajtási jog Vizsgakérdések 1979.évi 11.törvényerejű rendelet 1. A büntetés-végrehajtási jog szerepe, jelentősége, helye a jogrendszerben. - a bűnözés elleni küzdelem egy része, szankciók végrehajtása + járulékos feladatok - jogi helyzet tartalma => általános állampolgári helyzetben bekövetkező változás - Büntető anyagi és büntető eljárásjog mellett helyezkedik el. A 3. pillér=> végre is kell hajtani 2. BV. Jog fogalma.? - Valamennyi fő és mellékbüntetések, büntetőjogi intézkedések, - Be. Törvényben meghatározott szabadságkorlátozó kényszerintézkedések végrehajtását, annak előkészítését + megkezdését, - végrehajtáshoz kapcsolódó járulékos feladatokat, - végrehajtásban közreműködő szervek és személyek feladatait, - a végrehajtás hatálya alatt állók jogi helyzetét, - a társadalomba való beilleszkedés módszerét, - jogok és kötelezettségek érvényesítésének módját szabályozza. 3. A büntetés-végrehajtási jog célja, alanyai, tárgya.? a) Célja - A büntetés-végrehajtás általános célja ugyanaz, mint az egész büntetőeljárás célja - hátrány okozási eleme az elkövetővel szemben (megtorlás), - az elkövető visszavezetése a társadalomba. (reszocializáció) b) Alanyai - Elítéltek, a büntető felelősségre vonás hatálya alatt állók. c) Tárgya - büntetőjogi szankciók, - a büntetőeljárás során alkalmazott, jogkorlátozással járó kényszerintézkedések, - a társadalomba visszavezetést szolgáló intézkedések. 4. A büntetés-végrehajtás rendszere. - megyei intézetek, - országos intézetek, - speciális intézetek (IMEI), - a szervezet élén az országos parancsnokság áll és az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyeli ezt is. 5. A Bv. Jog forrásainak főbb jellemzése. Jogforrások - Alkotmány, - Btk. - Be. - Nemzetközi egyezmények évi 11. tvr. a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, - 6/1996. IM rendelet.

2 2 6. A büntetés-végrehajtási jog főbb alapelvei. 1. Általános jellegű alapelvek (ezek az egész büntetés-végrehajtás alatt érvényesülnek) a) törvényesség b) egyenlőség c) jogállamiság követelménye 2. A magántitok és a személyes adatok védelme 3. Joggal való visszaélés tilalma 4. Az emberséges bánásmód 5. A normalizálás alapelve 6. A társadalomtól történő elkülönítés szükséges mértéke 7. Az egyéniesítés elve 8. A károsodás csökkentésének az elve 9. A nyitottság követelménye 7. A Bv. Jog elkülönítése más jogoktól. Büntető anyagi jog Büntetőeljárás jog Tágabb értelemben az egész be rendszerébe beletartozik a büntető-végrehajtási jog. 8. Az elítéltek és a büntető felelőségre vonás hatálya alatt állók jogi helyzetében beálló változás főbb jellemzői. - Az általános állampolgári jogokban bekövetkezett változás mértékét jelenti a jogi helyzet tartalmát. - Ennek megfelelően az állampolgári jogok a végrehajtás során csak olyan mértékben korlátozhatóak, amilyen mértékben szükséges. - Egyrészt a társadalmat kell megvédeni az elkövetőtől (társadalom védelme érdekében hozott intézkedés), ill. - az elkövetőt kell megvédeni a társadalom haragjától (az elkövető védelme érdekében hozott intézkedés). 9. A szabadságvesztést töltő elítélt jogai. Vannak a). Nem érvényesülő állampolgári jogok b). Korlátozottan érvényesülő állampolgári jogok c). Korlátlanul érvényesülő állampolgári jogok: - élethez és emberi méltósághoz való jog; - a személyi biztonság joga, - az egészséges szociális biztonsághoz való jog, jogképesség, - jóhírnévhez való jog, - gondolat, lelkiismereti és vallásszabadság joga, - magántitok védelme, - művelődéshez való jog, tudományos és művészeti tevékenység szabadság, - diszkrimináció tilalma

3 3 10. A szabadságvesztést töltő elítélt kötelességei. (12) 1. Közterhekhez való hozzájárulás (Szja, ha olyan jövedelme van) 2. Munkavédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos kötelessége teljesítése. 3. Feljelentési kötelezettség 4. Köteles tanúvallomást tenni 5. Szakértői vizsgálat tűrése 6. Alaptalan feljelentésektől való tartózkodás 7. Magánvádlóként bűnügyi költséget előlegezni 8. Tanúvallomást csak jogszabály szerinti esetekben tagadhatja meg 9. Köteles tartózkodni alaptalan polgári per kezdeményezésétől 10. Polgári, munkaügyi peres eljárásban nem mentesül a feleket terhelő kötelezettségek alól (perköltség, illetékfizetés) 11. Nem mentesül a polgári végrehajtás alól 12. Hozzá kell járulnia gyermeke jogainak biztosításához 11. A közérdekű munka, a pénzbüntetés, a mellékbüntetések végrehajtásának hatása az állampolgári jogi helyzetre. a) Közérdekű munka: (sajátos Bv.jog helyzetet eredményez) - Az elítélt nem kerül munkajogviszonyba a munkáltatóval, - de mindkettejüket megilletik és kötelezik a munkajogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek, - melyek nem ellentétesek a büntetés céljával. b) pénzbüntetés: (Az állampolgári jogi helyzetén alapvetően nem változtat) - munkabérét az előírt időpontig megfizetik. c) mellékbüntetések: (jellegüktől függően eltérő) 12. A jogi helyzet alakulásának főbb jellemzői a büntetőjogi intézkedések végrehajtása során. Ami lényegesen nem változtat a büntető felelősségre vonás alatt álló személy jogi helyzetén: - a megrovás és - a pártfogó felügyelet nélküli próbára bocsátás. 1. Kényszergyógykezelés: - a gyógyítás követelményétől függ a jogi helyzet változása. - az IMEI-ben (Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet) hajtják végre. 2. Kényszergyógyítás: - a szabadságvesztés ideje alatt, a kijelölt Bv. Intézetben, illetve fiatalkorú esetén javítóintézetben történik. - Gyógyító- nevelő csopotrtban helyezik el. Max.: 6 hónap. (nem gyógyszeres kezelés) - nem folytatható, ha az elítélt a szabadságvesztésből szabadul. 3. Javítóintézeti nevelés: - a hatálya alatt álló fiatalkorú jogi helyzetét a büntetés végrehajtásának speciális feladata befolyásolja. 4. Elkobzás: - a tulajdoni és a birtok viszonyokban eredményez változást.

4 4 5. Pártfogó felügyelet: - magatartási szabályok korlátozása 6. Utógondozás: - a szabadult elítélt segítséget kérhet. 13. Az előzetesen letartóztatott és az őrizetben lévő jogi helyzete. Előzetes letartóztatás:>> a terhelt a Bv. Intézet vagy a rendőrségi fogda fogva tartottja. Intézeti jogai: - Lehet 30 nap, ill. 2 hónap -Saját ruháját viselheti - Munkára nem kötelezhető, Eljárási célú szabadság elvonás, nem büntet - Letétben lévő pénzéből >>saját szükségletére fordíthatja Őrizet: >> rendőrségi fogdában hajtják végre 12/ 1998.(II.25.) BM rendelettel módosított 19/ 1995.(II.13.) BM.> rendőrrdégi fogdáról szóló rendelet, és a hosszabb ideje tartó gyakorlat szerint. Jogi helyzete: Ua. - max. 72 óra - bűnügyi nyilvántartás jogi helyzetre befolyással bír. - elzárás idegenrendészeti őrizet >> enyhébb a jogkorlátozás, mint a szabadságvesztésnél. 14. A szabadságvesztés végrehajtásának célja, feladata, teljesítésének biztosítéka Célja: Sepciál és Generál Prevenció A büntetés céljának realizálása, oly módon, hogy - a törvényben meghatározott joghátrány érvényesítése során kell a társadalomba való beilleszkedést, és - az újabb bűncselekmény elkövetésétől való tartózkodást elősegíteni. Feladata: A Bv. Szervezet feladata a szab.vesztés végrehajtása - állami szervek - börtön missziók - társadalmi szervezetek Irányítás:>> Igazságügyi miniszter. Gyakorlati igazgatás:>>bv.op. Teljesítésének biztosítéka: >> biztonsági intézkedések kényszerítő eszközök alkalmazása. Eszközrendszere: - ösztönzés, hátrányok kilátásba helyezése, - Közvetett kényszerítés alkalmazása, közvetlen kényszerítés. biztonsági intézkedések: (6) - biztonsági elkülönítés, különleges biztonsági körletben elhelyezés - elítélt mozgását korlátozó eszközök - személyi motozás - biztonsági ellenőrzés, szemle - ajtók zárva tartása - egyes jogok gyakorlásának felfüggesztése. kényszerítő eszközök alkalmazása.: (7) Csak Bv. szervezet hivatásos szolg. visz-ban álló tagja alkalmazhat. - testi kényszer, bilincs, könnygáz, elektromos sokkoló eszközök, szolgálati kutya, lőfegyver használat, gumibot

5 5 15. Emberséges bánásmód. Ügyészség vizsgálja!! (Elítélt emberi méltóságának tiszteletben tartása) - nem lehet kínzásnak alávetni - nem lehet kegyetlen bánás mód alk. - nem lehet rajta orvosi kísérletet végezni, vagy - beleegyezése nélkül tudományos vizsgálatnak alávetni. - beteg hozzátartozóját meglátogathatja - temetésre eltáv.>> az elítéltnek a parancsnok eng. Előzetes letartóztatásnál - a vádirat benyújtásáig>> ügyészi eng., utána Bírósági eng. 16. Biztonsági és rendfenntartó intézkedések, kényszerítő eszközök használata. Biztonsági és rendfenntartó intézkedések: - biztonsági elkülönítés, különleges biztonsági körletben elhelyezés - elítélt mozgását korlátozó eszközök - személyi motozás - biztonsági ellenőrzés, szemle - ajtók zárva tartása - egyes jogok gyakorlásának felfüggesztése. kényszerítő eszközök használata: kényszerítő eszközök alkalmazása.: (7) Csak Bv. szervezet hivatásos szolg. visz-ban álló tagja alkalmazhat. - testi kényszer, bilincs, könnygáz, elektromos sokkoló eszközök, szolgálati kutya, lőfegyver használat, gumibot 17. Halasztás a szabadságvesztés megkezdésére. -Lényege: az elítélt a szabadságvesztést a bíróság ált. engedélyezett időpontban kezdje meg. - csak szabadlábon lévő elítéltnek engedélyezhető Tartalmi előfeltétel: a kiszabott szab. Vesztés mértéke max.2 év. Időbeli előfeltétel: egy alkalommal max. 3 hónap halasztás adható. Eü. Előfeltétel: nincs időbeli, vagy tartalmi korlát, ha az elítélt életét betegség fenyegeti. Hivatalbóli engedély, ha az elítélt: - 4 hónapos terhes -A szülést követő 6 hónapig. Nincs helye halasztásnak: - ha közbiztonságot, közrendet súlyosan veszélyezteti - ha az elítélt elrejtőzésétől lehet tartani Határozat ellen fellebbezhet: - ügyész, védő, elítélt 18. A szabadságvesztés foganatba vétele, a felvételi eljárás, nyilvántartásba vétel. Foganatba vétel: (a szab.vesztés végrehajtását kizárja(4)/ - az elítélt halála, az elévülés, kegyelem, törvényben megh. egyéb ok. - A végrehajtás megkezdésének elsődleges + abszolút előfeltétele: A jogerős ítélet. - Jelentkezésre felhívás esetén, a Bv. Bíró felhívja az elítéltet a felvételi eljárás: ( a szab. Vesztés végrehajtásának megkezdését jelenti a Bv. Int. részéről.) - A befogadott elítéltet: Eü. Szempontból kell megvizsgálni. - Befogadási eljárás: - tárgak elvétele, azok letétbe helyezése. - Bv. Intézetbe szállítás Nyilvántartásba vétel: >> a végrehajtás törvényességének fontos feltétele.

6 6 - A fogvatartottról a fogvatartó helyi Bv. Szervezet, az Országos Parancsnokság központi nyilvántartást vezet. 19. A szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapítása a szabadságvesztés tartamának számítása. Kezdő: - a büntetésbe minden megkezdett nap beleszámít előzetes letartóztatás>>ítélet jogerős Utolsó: - a kezdő naphoz hozzáadni a kiszabott büntetés tartamát, -1= szabadulás napja. 20. A büntetés végrehajtásának átvétele és átengedése. Az elítélt átszállításának feltételei(6) 1. ha a végrehajtó állam állampolgára 2. ha az ítélet jogerős 3. ha az átszállítás iránti kérelem kézhezvételekor az elítélt személynek legalább 6 hónap letöltendő büntetése van hátra, vagy, ha a büntetés határozatlan időtartamról szól. 4. ha az átszállításhoz az elítélt személy illetve amikor kora, fizikai, vagy elmeállapota miatt a két állam közül az egyik azt szükségesnek tartja képviselője hozzájárult. 5. ha a büntető ítélet alapjául szolgáló cselekmények, vagy mulasztások a végrehajtó állam joga szerint bűncselekmények vagy azok lennének, ha területén követték volna el. 6. ha az ítélkező és a végrehajtó állam megegyeztek az átszállításban. Az Igazságügyi miniszter állást foglal az átvétel tárgyában>> értesíti a fővárosi Bíróságot végzéssel mondja ki a szabadságvesztés végrehajtásának átvételét. 21. Elhelyezési szabályok. - a Bv. Intézetek működéséhez szükséges helyiségek kialakítása, technika és egyéb feltételek biztosítása ( legalább 6m 3 légtér) - zárka ajtaja, ablaka>> biztonsági követelmények - személyenként jár az elítélteknek fekhely, szekrény - közös használatra, asztal, hulladéktartó - elkülönítési szabályok>> Nő férfi, beteg egészséges FOKOZATTÓL FÜGGETLENÜL EGYÜTT ELHELYEZHETŐK AZ ELÍTÉLTEK: - kórteremben, gyógyító nevelő csoportban, sport rendezvény, iskola - különböző Bv. Feladatokhoz, különböző helyiségekre van szükség. - zárka, folyóvizes mosdó, WC, körlet, zárka, lakóhelyiség. 22. Fokozat megválasztása. - A büntet és kiszabásánál a bíróság a törvényben előírtnál egyel szigorúbb vagy enyhébb végrehajtási fokozatot határozhat meg>>(mérlegelés) - A Bv. Intézet tesz előterjesztést a felnőtt korúra nézve előírt Bv. Fokozat kijelölése tárgyában, ha a fiatalkorú elítélt a 21. életévét betölti a szabadságvesztés végrehajtásának ideje alatt. - ha a fiatalkorú elítélt a jogerőre emelkedés után, de a szabadságvesztés megkezdése előtt a 21. életévét betölti>>az illetékes Bv.Bíró határozza meg a végrehajtási fokozatát. - a végrehajtás ideje alatt is megváltoztatható a fokozat>> (kifogástalanul teljesíti kötelességét és legalább büntetésének felét letöltötte. - a Bv. Bíró a fokozat megváltoztatásáról szóló döntését hatályon kívül helyezheti, az elítélt megváltozott magatartására figyelemmel. - a feltételes szabadság igazodik az új fokozathoz

7 7 23. Őrzés, felügyelet, ellenőrzés Őrzés: az elítélt meghatározott helyen való tartásának, életének és testi épségének a megóvása, az intézet és az ahhoz tartozó létesítmények, illetve területek védelme is. Tevékenység, amelyet jogszabály alapján rendszeresített fegyverrel, technikai eszközökkel, szolgálati kutyával látnak el. Felügyelet: az elítélt meghatározott helyen való tartózkodásának, tevékenységének folyamatos közvetett vagy közvetlen irányítása. Ellenőrzés: az elítélt meghatározott helyen való tartásának, tevékenységének időszakos figyelemmel kísérése. Fogva tartás biztonsága: olyan állapot fenntartása, amelyben az intézetben lévő személyek, anyagi javai sértetlensége biztosított. 24. Anyagi és egészségügyi ellátás Anyagi ellátás: az elítélt létfenntartását, eü-i állapotának megóvását és személyi tulajdonának megvédést jelenti. - étkeztetés: a végzett munka jellegének, életkornak eü-állapotnak megfelelően - személyi tulajdon: letétbe helyezés (az elítélt a letétjével szabadon rendelkezik) köteles a tartására fordított kiadásokhoz hozzájárulni, ha az elhunyt elítéltnek nincs hozzátartozója és senki nem gondoskodik a temetéséről BV intézet temeti el EÜ-Ellátás: az elítéltet a gyógyszerellátás térítés nélkül illeti meg, eü-panasszal jelentkező fogvatartottat a legközelebbi orvosi rendelésre elő kell állítani Gyógyítása: betegszobán, egészségügyi körletben, sürgős ellátás esetén orvosi mentőszolgálat Ha az IMEI-ben kivizsgálják és kórós elmeállapota miatt a szabadságvesztést nem lehet végrehajtani, IMEI elmeosztályára helyezik át A haláleseteket az orvos jelenti a parancsnoknak ő pedig az ügyésznek + területileg illetékes rendőrkapitányságnak EÜ-ellátással kapcsolatos önrendelkezési joga korlátozható, részt vehet véradásban, fertőzőket elkülöníteni, munkaképtelent 1 évig mentesíteni a munkavégzés alól 25. Nevelés, oktatás BV nevelés tudatos tervszerű tevékenység, célja egyénileg alakítsa helyes irányba a személyiség antiszociális irányultságát, erkölcsi megszilárdulást eredményezve. Nevelési eljárások: elítéltek életviszonyainak, cselekvéseinek, felfogásának alakítása BV szervezet biztosítja: alapfokú iskolai oktatás, szakirányú képzés, munkáltatás, terápiás foglalkoztatás, művészeti, sport, rehab. Programok Lehetőség középfokú tanulmányok, megkezdett felsőfokú tanulmányok folytatására. Szab. Veszt. Ideje alatt megszerzett bizonyítványt az oktatási intézmény a bv-intézetre utalás nélkül állítja ki. 26. Munkáltatás, szakmai képzés

8 8 Munkáltatás: szervezett foglakoztatás azon formája, amelyben az elítélt díjazás ellenében rendszeres munkát végez. Célja: testi, szellemi erő fenntartása, szakmai gyakorlat, társadalomba való visszailleszkedés megkönnyítése. Ha nincs munkáltatás az elítéltnek az intézet tisztán tartásában és ellátásában való, díjazás nélküli, kötelező részvétele Követelmény: olyan tevékenység végzése, amely a legjobban megközelíti a szabad társadalomban megszokott munkafeltételeket. Munkajog ált. rendelkezései sajátos BV. eltérésekkel Mukáltatás szervezete: bv int + gazdasági társaságok a munkáltató által kötött szerződés alapján az elítélt más gazdi társaságnál korlátozások mellett végezhet munkát Munkáltató köteles: egészséges, biztonságos feltételek, tájékoztatás, munkarend kialakítása, díjfizetés, veszélyességi fokozatokba sorolás. Elítélt köteles: kijelölt időben és helyen a munkát utasítások szerint végezni, elvárható szakértelem, előírások betartása Pihenőidő: munkaközi, napi, heti, fizetett szabadság Munkadíj: a minimum a minimál bér. 1/3-a Szakmai képzés: eredményes munkáltatás érdekében, kérelemre, képzés ideje alatt alapmunkadíj 1/3-ának megfelelő térítés illeti meg 27. A jogok gyakorlásának módja Személyesen, törvényes képviselet, jogi képviselet, meghatalmazottja útján. Követelmények: nem sértheti a közérdeket és mások jogait, nem veszélyezheti az intézet rendjét és biztonságát. Az elítélt jogainak védelme: panaszjog, fellebezés: sérelmezett határozat megtámadása, kereset:polgári jogi és családjogi ügyben bírósághoz fordulnak, ha az szab. Vesztésükkel nincs kapcsolatban Közvetlenül fordulhat: felügyeletét ellátó ügyészhez, állampolgári jogok ogy. Biztosához, nemzeti és etnikai jogok biztosához, nemzetközi szervezetekhez 28. Sajátosságok fiatalkorúak és a katonák nevelése terén szab. vesztésük végrehajtása során Fiatalkorúak: nevelő jelleg erősebb, szabvesztés kiszabása csak végső eszköz ( ha a büntetés vagy intézkedés célja más módon nem érhető el. Fiatalkorúak bv intézete két fokozat: börtön, fogház BV szempontból felső korhatár 21. életév. Nevelési terv: felkészítő részlegben való elhelyezés kötelező, környezettanulmány beszerzése, fiatalkorúak csoportosítása, hiányzó ált. iskolai végzettség pótlása, lehetőség szakmunkás/ betanított munkás vagy középfokú tanulmányok végzésére, oklevéllel jutalmazható, fegyelmi fenyítések = felnőtt korúaknál, gyámhatóság, pártfogó, hozzátartozó segítségénak igénybevétele (tv-es képviselővel évente 1x szülői értekezlet) Katonák: cél: törvénytisztelő, fegyelmezett katonává nevelés Katonai fogda ( a Magyar Honvédség BV feladatot ellátó katonai szervezet) elkülöníteni: hivatásos, továbbszolgáló, sorállományú elítélteket

9 9 VH alatt az elítéltek: nem rendelkeznek elöljárói és feljebbvalói joggal, fegyvert nem viselhetnek, fegyveres szolgálatot nem láthatnak el, jelzés nélküli egyenruhát kötelesek viselni. Jutalmazásra, fegyelmi felelősségre vonásra a BV intézet parancsnoka, helyettese, alegységparancsnoka jogosult. Látogatás: havi 2 alkalom, 2-2 óra 29. bv intézet rendje (általános/állandó elemek, különös/változó elemek) Állandó és változó elemek A végrehajtó szerv kötelezettségeinek és jogainak meghatározása, az elítélt jogainak és kötelezettségeinek meghatározása ezen belül: (házirend szabályozza, napirend, intézeten belüli foglalkoztatás, panaszok kérelmek, viselkedési szokások, látogatók fogadása, küldött/érkezett levelek, csomagok kezelése, helységek használata, egyházi szertartások, távbeszélő használata), tilalmak érvényesítése, felügyelet, őrzés, ellenőrzés, anyagi és eüellátás, gyógyítás, nevelés, oktatás, munkáltatás, a végrehajtás befejezésének előkészítése VH fokozatai: FEGYHÁZ: 3 évi vagy ennél hosszab tartamú szabvesztés, ha állam v. emberiség elleni bcs., terrorcel., életfogytal is büntethető katonai bcs. BÖRTÖN: büntett, vétség, ha visszaeső FOGHÁZ vétség kivéve, ha visszaeső 30. Elítéltek jutalmazása Cél: személyiségfejlesztés a fogvatartás rendjének biztosítása: dicséret, soron kívüli csomag fogadása, látogató fogadása, látogatási idő meghosszabítása, személyes szükségletekre fordítható összeg növelése, tárgyjutalom, pénzjutalom, fenyítés elengedése, végrehajtott fenyítés törlése a nyilvántartásból, rövid tartalmú eltáv, max. 24 óra kimaradás 31. A szabvesztre ítéltek fegyelmi fenyítése Büntetőjogi felelősség, ha vétkes magatartása bcs-t valósít meg, fegyelmi vétség, ha a bv rendjét vétkesen megszegi: pl. házirend megszegése, tiltott tárgy használata, más fogva tartottat elkövetésre szándékosan rábír, más részére az elkövetéshez szándékosan segítséget nyújt. Fegyelmi felelősség megállapítását kizárja: kórós elmeállapot, kényszer vagy fenyegetés, tévedés, jogos védelem, végszükség, olyan utasítás végrehajtásának megtagadása, amelynek teljesítésével fegyelmi vétséget követne el. Alkalmazható fenyítések: feddés (legenyhébb, erkölcsi), személyi szükségletre fordítható pénzösszeg csökkentése, magánelzárás (fegyház max. 30 nap, börtön 20 nap, fogház 10 nap) Fenyítés kiszabásánál figyelembe kell venni a fegyelmi sértés súlyát és az elítélt eddigi magatartását. Nem indítható fegyelmi eljárás ha a fegy. Vétség óta 6 hónap eltelt, tudomásszerzés óta 30 nap eltelt. 32: Az elítéltek kapcsolattartásának formái A szociális nevelés célja támogatni a személyes kapcsolatrendszer fenntartását a reszocializáció elősegítése érdekében. Formái: Levelezés (hozzátartozókkal korlátlanul), látogató fogadása havonta min 1x max. 4 személy 30 perc + kérelemre 30 perc, csomag fogadása (legalább havonként, küldhet is),

10 10 telefonbeszélgetés, meglátogathatja súlyos beteg hozzátartozóját, részt vehet temetésén + külső munkahelyen dolgozhat, bv intézetből való távollétek. 33. Átmeneti csoport Szabadulás utáni életre való felkészülés, ha az elítélt fegyház ill. börtönfokozatban kitöltött legalább 5 évet átmeneti csoportba kerülhet a várható szabadulás előtt max. 2 évvel Irányadó végrehajtási szabályok enyhébbek: engedélyezhető az intézetből eltáv 24 órát meg nem haladó időre, részt vehet intézeten kívüli munkában, csökkenthető az étrend meghatározottsága, a bv intézet kijelölt területén szabadon mozoghat, a pártfogóval rendszeresen érintkezhet, az elítéltek öntevékeny szervezetének munkájában fokozottan részt vehet, személyi szükségletre fordítható pénzösszeget vagy annak egy részét készpénzben is megkaphatja. 34: Gyógyító nevelő csoport Itt kell elhelyezni az IMEI-ben történt kivizsgálás után azt az elítéltet, akinek korlátozott beszámítási képességét állapították meg, kényszergyógykezelését rendelték el (pl. alkoholista), akit a szabvesztés végrehajtása alatti időben az IMEI-ben kezeltek és elmeállapota oly mértékben javult, hogy a szabvesztés végrehajtását nem akadályozza, személyiségzavara jellege/ súlyossága miatt indokolt 35. Enyhébb vh-i szabályok alkalmazása (fogház, börtön nem új fokozat) BV kódex 93. évi módosítás akkor, ha bünt. Célja az enyhébb vh-i szabályok alkalmazásával is elérhető Az elítélt a börtön ill. fogház vh-i szabályainál enyhébb szabályok szerint töltheti büntetését. Előfeltétele: fogházban 3, börtönben 6 hónap kitöltés. Kezdeményezheti: bv. intézet Előnyök: 24 órára, esetleg 48 órára eltávozhat, havonta 4x, ha nem végez munkát, személyes szükségletre fordítható pénzt KP-ban bv intézeten kívül is elköltheti, látogatófogadás a bvintézeten kívül is, ha a bv- intézeten kívül végez munkát felügyelete mellőzhető. 36. Fogvatartottak vallásgyakorlása A vallásgyakorlás joga sérül, annak gyakorlása nem lehet teljes körű a vh ideje alatt. Az elítélteket az egyházak lelkészei vagy más képviselői lelki gondozásban részesíthetik. Ha az elítélt magatartása a bv. intézet rendjét, biztonságát fenyegeti eltiltható a közös istentiszteleten való részvételtől, magánál tarthatja a vallásgyakorláshoz szükséges kegytárgyakat, lelkésszel való kapcsolattartást a bv. intézet ellenőrzés nélkül lehetővé teszi. Az intézet a lelkésztől nem kérhet felvilágosítást a tudomására jutott adatokról. 37. A közérdekű munka végrehajtása Magyaro-n az elítélt köteles a részére meghatározott munkát végezni, személyi szabadsága egyébként nem korlátozható, fiatalkorúval szemben akkor lehet kiszabni, ha az ítélet meghozatalakor 18. életévét betöltötte, helyét a bv. intézet vagy a gazdálkodó szervezet jelöli ki, végezheti folyamatosan, hetenként min. 1 napon, szabadidejében, halasztás 3 nap.

11 11 Munkaidő 4-8 óra, legrövidebb tartama 1nap = 6 óra, nem létesül munkaviszony, nincs díjazás. Hivatásos pártfogó ellenőrzi elítélt munkavégzését, munkahely eleget tesz-e a kötelezettségének, kijelölt munka hely köteles foglalkoztatni. 38. Közérdekű munka átváltoztatása szab vesztésre 1 napi közmunka = 1 napi szab. vesztés, fogházban kell végrehajtani, közérdekű munka, illetve hátralévő része nem hajtható végre, ha egészségi állapotában tartós változás, mély kimerültség végrehajtást nem teszi lehetővé, vagy más a bv kódexben meghatározott ok felmerül. 39. Pénzbüntetés végrehajtása A megyei bíróság gazdasági hivatala hajtja végre, megfizetni a kézhezvételtől számított 15 napon belül, ha nem fizeti meg fiatalkorú estén: behajtás, ennek eredménytelensége és ha a felnőttkorú nem fizeti meg: átváltoztatás szab. vesztésre. MO-n legkisebb mértéket 10 napi tételben legnagyobb mértéket 260 napi tételb, 1 napi tétel 100, 20 ezer forint 40. Pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre Nem azonos a szab. vesztésre ítéléssel, végrehajtása nem függeszthető fel, az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra sem, a büntetett fűződő hátrányok alóli mentesítés a pénzbüntetésre vonatkozó szabályok szerint következik be, összbüntetésbe nem foglalható 3 hónap fizetési halasztás indokolt esetben, enyhébb vh szabályok alkalmazását nem lehet elrendelni. Pénzbüntetés helyébe lépő szab. vesztést töltő elítélttek választójogukat gyakorolhatják. Fogház 1 napi tétel = 1 napi szab. vesztés 41. Mellékbüntetések végrehajtása Lehetőség, hogy egyes mellékbüntetések főbüntetésként is kiszabhatók (közügyektől, foglalkozástól, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, kiutasítás ezek önállóan is kiszabhatók, pénzmellékbüntetés) hatályosulása: az ítélet jogerőre emelkedésének napjától automatikusan megkezdődik, amíg a megszabott tartama le nem telik a főbüntetésre nézve nem állhat be mentesülés. Végrehajtásban közreműködők: bíróságok, bv csoportok, bírósági gazdasági hivatalok, bírósági végrehajtók, rendőri szervek Tartama: be kell számítani a félbeszakítás tartamát és a feltételes szabadságon töltött időt, nem számít be az az idő, amely alatt az elítélt kivonja magát a szabvesztés végrehajtása alól. Képlet: kezdőnap + a bíróság által kiszabott tartam beszámítható idő + be nem számítható idő

12 12 Mellékbüntetések nem foglalhatók összbüntetésbe, azonos tartalmú mellékbüntek közül azt kell végrehajtani, amelyik az elítéltre hátrányosabb I. jelzésű: bv csop. Előadója illetékes rendőrkapitányságnak II. jelzésű: bv csop bv intézetnek (szabvesztés megkezdése érdekében) az elítélt szabadulásakor is ilyet tölt ki a bv intézet III. jelzésű: bíróság illetékes rendőrkapitányságnak (ha a bíróság az elítéltet a járművezetéstől eltiltotta Halasztás nincs a mellékbüntetésnél, a kitiltás végrehajtása megszakítható, nyilvántartás a szabvesztre ítélt személyekről az illetékes rendőrkapitányság és a körzeti megbízott is vezet nyilvántartást 42. Büntetőjogi intézkedések végrehajtásának általános jellemzői Intézkedés a büntetés megvalósulását elősegítő szankció, fő rendeltetése, hogy a büntetés mellett, vagy önállóan, vagy más intézkedés mellett a büntető felelősségre vonás alatt álló személy nevelésével, gyógyításával, a szükségszerű joghátrány alkalmazásával szolgálja mind az általános, mind az egyéni megelőzést. Intézkedés: megrovás, próbára bocsátás, kényszergyógykezelés, alkoholisták kényszergyógykezelése, elkobzás, vagyonelkobzás, pártfogó felügyelet Intézkedések: Önállóan büntetés helyett: megrovás (nevelő jelleg) próbára bocsátás, kényszergyógykezelés (gyógyító jelleg), büntetés mellett: kényszergyógyítás, büntetés vagy intézkedés mellett: pártfogó felügyelet 43. Megrovás, próbára bocsátás Lényegesen nem változtat a büntetőjogi felőségre vonás alatt álló személyi jogi helyzetén Megrovás: nyom. Hatóság, ügyész, bíróság foganatosítja a terhelt jelenlétében, a hatóság rosszallását fejezi ki + felhívja az elkövetőt jövőben, tartózkodjék bcs. Elkövetésétől Próbára bocsátás: személyi feltételek (büntetlen előélet, beismerés, munkavégzés, kifogástalan életvitel), tárgyi feltételek ( a kár teljes vagy részleges megtérítése, cselekmény kísérleti szakban maradása) kizáró tényezők (munkaviszony hiánya, veszélyes elkövetési mód, méltányolhatatlan indíték) Próbára bocs def: a bíróság a 3 évi szabvesztésnél nem súlyosabban büntetendő csel. miatt a büntetés kiszabását próbaidőre elhalasztja, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja így is elérhető. 2 fajtája van: pártfogó felügyelet vagy a nélkül, tartama 1-3 év, meg kell szüntetni, ha a próbaidő alatt bcs miatt elítélt a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi. 44. A kényszergyógykezelés végrehajtásának sajátos szabályai. - elsődleges cél: a gyógyítás - feladat: a beteg állapot romlásának a megakadályozása, egészségének helyreállítása és újabb bűncselekmények megelőzése. - határozatlan idejig tart, erre kijelölt zárt intézrtben hajtják végre.> IMEI - fontos gyógyítási eszköz: munkaterápiás foglalkoztatás

13 13 - Adaptációs szabadságra bocsátás:>> 1 év után 30 napra. Fogolyszökést nem követhet el, rendszeresen ellenőrizni kell. - testi kényszer alkalmazható ( tilos bilincs, könnyfakasztó) - a beteg panaszát, kérelmét, közérdekű bejelentését az általános előírások szerint kell intézni. - személyes szabadság korlátozott - Felülvizsgálat: kezelés megkezdésétől számított 1 éven belül fellebbezhető. - Megszüntetés: > nem teljes gyógyulás az előfeltétel, hanem a kezelésnek megfelelő mértékű javulás - Kényszergyógykezelésnek nincs elévülése. 45. Kényszergyógyítás a büntetés-végrehajtási intézetekben. Elrendelhető, ha az elkövető bűncselekménye alkoholista, vagy kábítószer élvező, illetve kábító hatású anyagot fogyasztó életmódjával függ össze + 6 hónapot meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték. - Végrehajtás: >> Bv. Intézetben, kivizsgálás>> IMEI- ben. - jogi helyzete:>> egyenlő a szabadságvesztést töltő elítéltével. - Spec. Kötelezettsége:>> alávetni magát a gyógyító nevelésnek - nem folytatható, ha az elítélt szabadul.!!. 46. Elkobzás, vagyonelkobzás. A Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala hajtja végre az elkobzást. BGH. - a vagyonelkobzás foganatosítása a bírósági- végrehajtó feladata. - az elkobzott dolgot rendszerint értékesíteni kell, állami vállalat, szövetkezet, vagy magánkereskedő útján, árverésen. - ha értékesítésre alkalmatlan, meglehet semmisíteni - megkell semmisíteni, ha értékesítése szellemi tulajdont sértene. 47. A pártfogó felügyelet végrehajtása. >> társadalom védelmi célok. Cél:> az elkövető ellenőrzésével és irányításával elősegíteni annak megakadályozását, hogy ismételten bűncselekményt kövessen el, és segítséget nyújtson a társadalomba való beilleszkedéshez, szociális feltételek megteremtéséhez. A pártfogó felügyelet alatt álló személy köteles: - pártfogóval rendszeres kapcsolattartása. - ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást adni. - magatartási szabályokat megtartani. - Helye van feltételes szabadságnak - Hivatásos pártfogók hajtják végre. - Megszűnik, ha tartama letelt. - Fiatalkorúak pártfogó felügyeletét a Gyámhatóság látja el, a mellette működő hivatásos pártfogó mellett. - Katona pártfogó felügyeletét az arra kijelölt parancsnok hajtja végre. 48. Javítóintézeti nevelés. A bíróság akkor rendeli el, ha a fiatalkorú eredményes nevelése érdekében intézeti elhelyezés szükséges Feladata: nevelés, oktatás, szakmai képzés Javítóintézet: az oktatási min. felügyelete és közvetlen irányítása alatt áll. Rendtartását: az oktatási min. + az Igazságügyi min. határozza meg.

14 14 - a fiatalkorú társadalomba beilleszkedésének elősegítéséhez igénybe kell venni, a gyámhatóság, pártfogó felügyelő, karitatív szervezetek közreműköfését. Bíróság>> felfüggesztheti, elhalaszthatja. Igazságügyi miniszter:>> félbeszakíthatja. - különös figyelem, gyógypedagógiai nevelés. - a Javítóintézeti nevelés alatt törvényes képviselő gondozási és nevelési joga szünetel. El kell bocsátani, ha:> magatartása indokolja (ideiglenesen) > Véglegesen, ha a 19. életévet betölti. 49. A személyes szabadságot érintő intézkedések végrehajtásának főbb jellemzői. - Legsúlyosabban érintik a személyes szabadságot: Őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás, id. kényszergyógykezelés. - előzetes:>> az idézéssel szembeni mulasztás esetében, a terhelttel és a tanúval szemben. - motozás:>> tárgyi bizonyítási eszköz megtalálása esetén. - előállítás:>>aki ellen elfogató parancsot adtak ki, őrizetbe vételét, előállítását rendelték el, aki megszökött. 50. Az őrizet és az előzetes letartóztatás végrehajtása. 1. Őrizet: Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés max.:72 óra. - rendeltetése: addig is biztosítsa a terhelt jelenlétét, amíg annak ügyében a jogszabály szerinti intézkedés meg nem történik. - lehet Be. Vagy Bv. Intézet, vagy közbiztonsági idegenrendészeti őrizet. - A terhelt által megjelölt hozzátartozóját értesíteni kell. - jogok + kötelezettségek, elkülönítés. 2. Előzetes letartóztatás: Be. Kényszerintézkedés>> jogerős ítélet előtti, a terhelt személyes szabadságának megvonása. - Elrendelés:>>Bíróság, végzéssel - elrendelésére indítványt az Ügyész tesz. - lehető legrövidebb ideig tartson - Bv. Intézetben kell végrehajtani, vagy rendőrségi fogdában. 51. Az ügyészi és a bírósági rendelkezési jog az előzetes letartóztatás végrehajtása során. Ügyész:>> indítványozza és a Bíróság, rendeli el az előzetes letartóztatást. A büntetőeljárás szakaszától függően az ügyész ill. a bíróság gyakorolja a rendelkezési jogot (kizárólag ill. fakultatív). 52. Az előzetesen letartóztatott jogai és kötelezettségei. Jogai: - ruháját viselheti - letétben lévő pénzéből meghatározott összeget személyes szükségleteire fordíthat. - levelezés, látogatás fogadása, művelődés, sport, anyagi - EÜ ellátás, díjazott termelőmunka - Panasz, kérelem előterjesztése, kártérítési igény, szabad vallásgyakorlás, pihenés - fizetett szabadság rendszeresen végzett munka után. Kötelezettségei: - Bv. Intézet rendjét megtartani, utasításokat teljesíteni - a Bv. Intézet tisztántartásában résztvenni - szükséges orvosi vizsgálatokon, gyógykezeléseken résztvenni - tartására fordított összeget munkadíjából megfizetni, az okozott kárt megtéríteni. 53. Elmeállapot megfigyelése és az ideiglenes kényszergyógykezelés. - a személyi szabadságot korlátozó bizonyítási cselekmény - a megfigyelés 1 hónapig tarthat (+1 hónappal meghosszabbíthatja a bíróság az intézet véleménye alapján) - foganatosítható- szabadlábon lévő fogva tartott terhelttel szemben>>> IMEI

15 15 - részletes korrajzkivonatot az intézet megküldi az elrendelő bíróságnak 54. Az elítéltek utógondozása - nem büntetőjogi intézkedés, hanem bv intézmény célja: segítséget nyújtson a szabvesztésből szabadultnak a társadalomba beilleszkedéshez és azu ehhez szükségesszociális feltételek megteremtéséhez. - utógondozás és a pártfogó felügyelet különbségei: pártfogó felügyelet pártfogolt ellenőrzése, segítségnyújtás, hatóság határozattal elrendeli, magatartási szabályok, szankciók utógondozás támogatás, szabadult kérelmére történik, hivatásos pártfogók végzik, helyi önkormányzat szociális segélyt nyújt, munkahely, szállás segíteni találni 55. Járulékos bv feladatok - vagyoni jellegű joghátrányok érvényesítése, bűnügyi nyilvántartás és bv nyilvántartás, elzárás végrehajtása, idegenrendészet, szabadult elítéltek rendőrségi bűnmegelőzési ellenőrzése 56. Vagyoni jellegű igazságügyi követelés, joghátrány Elkobzás alá eső érték, vagyoni előny megfizetésére, állam javára történő bűnügyi költség megfizetésére kötelezés, védő, tanú, szakértő költségben marasztalása, rendbírság + polgári eljárás során kiszabott pénzbírság, elővezetés, rendőri kíséret költsége 57. Bűnügyi és bv nyilvántartás Bűnügyi nyilvántartás: bv határozatokról, BM Bűnügyi Nyilvántartó Osztálya (nyilvántartás, tájékoztatás) 15, 5, 3 év (szabadulás időtartama) BV országos parancsnoksága (szűkebb körű) kiterjed: elítéltekre, előzetesen letartóztatottakra, kényszergyógykezeltek, ideiglenesen kényszergyógyítottakra Tárgya: fogva tartott személyazonosító adatai + fotója 25 évig őrzik 58. A büntető felelősségre vonáson kívül eső jogkorlátozások végrehajtása 3 szintű szabályozás: Törvény: szabálysértési kódex, kormrendelet: egyes szabálysértésekről, IM-BM rendelet: végrehajtásról elzárás, idegenrendészeti őrizet 59. Elzárás végrehajtása A szabálysértési hatóság vagy a bíróság jogerős határozata alapján, BV INTÉZETBEN (rendőrségi fogdában) 1-60 nap, elkülönítés, nem hajtható végre ha az elkövető az elzárást kimondó határozata jogerőre emelkedése után 1 évet meghaladó időt tölt szabadságvesztésben, szigorított javító nevelő munkában, előzetes letartóztatásban 60. Idegenrendészeti őrizet Jogerősen kiutasított külföldiekkel szembeni cselekmény max 5 nap, de az őrizet helye szerinti illetékes helyi hatóság a külföldi kiutazásáig meghosszabíthatja max 18 hónap,

16 16 rendőrségi vagy bv intézetben, elkülönítés jogok és kötelezettségek, végrehajtás ügyészi felügyelet alatt áll, külföldit nyilatkoztatni kell kéri-e a hatósági tevékenység felülvizsgálatát. 61. BV garancia és kontrollrendszere Ügyészi törvényességi felügyelet, bírósághoz fordulás lehetősége, társadalmi ellenőrzés, ombudsmanhoz, nemzetközi szervezethez fordulás joga 62. BV ügyészi törvényességi felügyeletének jelentősége Rendeletek és célszerűségi vizsgálat, érvényesülnek e a fogvatartottak jogai, gondoskodni kell a társadalom jogainak védelméről Rendszeres soron kívüli, szükség szerint azonnali ellenőrzés, vizsgálat, halaszthatatlan jogi intézkedési jogosultság, indítványozási jogosultság minden (bűnüldöző, igazságszolgáltatási, végrehajtó, igazságügyi igazgatási szerv) irányába 63. Ügyészi törvényességi felügyelet módszerei, eszközei Őrizet, előzetes letartóztatás, idegenrendészet, szabvesztés végrehajtásának felügyelete. Fogvatartottak meghallgatása, panasz, kérelem bejelentésének intézése, rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatok (súlyos baleset), a többi fő és mellékbüntetés, intézkedés végrehajtásának felügyelete, bűnügyi nyilvántartás, utógondozás ESZKÖZÖK: rendelkezés: ha a jogszabályok megsértését észleli Jelzés: ha a fogvatartási körülményeket kifogásolja, tvsértésnek nem minősülő hiányosságok, kisebb tvsértés észlelése (fegyelmi, szabálysértési BE eljárást kezdeményez) 64. BV bíró hatásköre és illetékessége Hatásköre: szabvesztések fokozatának megváltoztatása, enyhébb vh szabályok alkalmazása, fenyítés elleni fellebezések elbírálása, feltételes szabadságra bocsátás, feltételes szab. megszüntetése, közérdekű munka vh helyéül munkahely kijelölése, más mh kijelölése, ( utóbbi 2 félbeszakítása, átváltoztatása szabvesztésre), a közérdekű munka helyébe lépő szv megkezdése, km végrehajthatóságának megszűnésének megállapítása, pártfogó felügyelet elrendelése, meghosszabítása, megszüntetése, fiatalkorú elbocsátása javítóintézetből, tanulmányok folytatásának elrendelése a jav intben az elítélt 19. életévének betöltése után, ideiglenes elbocsátás megszüntetése ILLETÉKESSÉGE: annak a bv intézetnek, javintézetnek a helye szerint illetékes bv bíró folytatja le az eljárást, ahol az elítélt büntetését tölti, ahol javintézetben van. 65. BV bíró eljárása

17 17 Viszonylagos az önállósága a be hez képest, BE különleges eljárásra vonatkozó szabályait megelőzik a BV kódex rendelkezései, kötelező a meghallgatás a BV bíró eljárásában, a vádló részvétele nem kötelező, de jelen lehet, ha a bv bíró az eljárási szabályokat megszegi eljárási szabálysértés, egyesbíróként jár el az egyes bíró vétségi eljárásban tartott tárgyalási szabályok szerint. 66. Jogorvoslat a bv bíró határozatai ellen A bv bíró határozatainak, valamint az ezek elleni fellebbezés során hozott 2. fokú határozatoknak a felülvizsgálására nincs lehetőség (kivétel halasztás és félbeszakítás kérdése) BV bíró eljárása során hozott végzések ellen fellebbezés 67. A társadalmi ellenőrzés szerepe az ombudsmanhoz, nk szervezetekhez fordulás lehetősége Társ ell. Nem tud megoldani törvényességi kérdéseket, de a problémákat a szakértelemmel rendelkező hatósághoz továbbíthatja NK szerek: Emberi Jogok Európai Bizottságához fordulás (Strasbourg) Ombudsman: csak szükség esetén tart ellenőrzést, csak az egyéni sérelmet tudja kivizsgálni, kiegészítő jogvédelem

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie. Egyes tételeknél szükséges B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Dr. Lajtár István, PhD

Dr. Lajtár István, PhD Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Wesselényi - sorozat Dr. Lajtár István, PhD tanszékvezető, egyetemi docens

Részletesebben

Közigazgatási szankciótan. Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013

Közigazgatási szankciótan. Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013 Közigazgatási szankciótan Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013 Történeti áttekintés II. vh előtt: - alapvetően büntetőjogi irodalom - Bűntett / vétség (= Csemegi) + kihágás (1879. évi XL. törvénycikk) -

Részletesebben

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői

A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016.

Részletesebben

A.18. A szabadságvesztés-büntetés kialakulása; a büntetési nem hatályos szabályozása (tartam és végrehajtási fokozatok). Az elzárás.

A.18. A szabadságvesztés-büntetés kialakulása; a büntetési nem hatályos szabályozása (tartam és végrehajtási fokozatok). Az elzárás. A.18. A szabadságvesztés-büntetés kialakulása; a büntetési nem hatályos szabályozása (tartam és végrehajtási fokozatok). Az elzárás. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről

ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről ... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria.../20.../...szám 1. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 1. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről,

Részletesebben

A közigazgatási szankcionálás

A közigazgatási szankcionálás Szabálysértési jog A közigazgatási szankcionálás Közigazgatásvédelem Büntetőjogi szankciók dekriminalizáció Közigazgatási szankciók bíróságok Szabálysértési büntetések és intézkedések Ágazat-specifikus

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban 1 A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása a bírói gyakorlatban A téma aktualitását az indokolja, hogy a büntető anyagi jog általános részében van arra vonatkozó szabály (Btk. 91.

Részletesebben

Közigazgatási szankciótan

Közigazgatási szankciótan Közigazgatási szankciótan Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013 Történeti áttekintés II. vh előtt: - alapvetően büntetőjogi irodalom - Bűntett / vétség (= Csemegi) + kihágás (1879. évi XL. törvénycikk) -

Részletesebben

/2013. (..) KIM rendelet

/2013. (..) KIM rendelet 1 /2013. (..) KIM rendelet a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódóan egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt,

Részletesebben

JÓVÁTÉTELI MUNKA. Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra

JÓVÁTÉTELI MUNKA. Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra JÓVÁTÉTELI MUNKA A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 9. Szabóné Dr. Szentmiklóssy

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról E törvényerejű rendelet célja az, hogy szabályozza a büntetések és intézkedések

Részletesebben

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék A tantárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgatók megismerjék a

Részletesebben

A közvetítői eljárás

A közvetítői eljárás A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló T/18090. számú törvényjavaslat közvetítői eljárást érintő rendelkezései 85. (4) A Be. 190. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki,

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

Közigazgatási szankciótan. Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2010

Közigazgatási szankciótan. Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2010 Közigazgatási szankciótan Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2010 Történeti áttekintés II. vh előtt alapvetően büntetőjogi irodalom Bűntett / vétség / kihágás Büntetőjogi felelősség (társadalomra veszélyesség)

Részletesebben

Törvény. I. Fõrész. 92. szám Ára: 27,50 Ft A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 1978. évi IV. törvény

Törvény. I. Fõrész. 92. szám Ára: 27,50 Ft A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 1978. évi IV. törvény MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1978. december 31., vasárnap 92. szám Ára: 27,50 Ft TARTALOMJEGYZÉK 1978. évi IV. tv. A Büntetõ Törvénykönyvrõl I. Fõrész Törvény 1978.

Részletesebben

A Bv. kódex (2013. évi CCXL tv.) legfontosabb, a perbíróságokat érintő változásai

A Bv. kódex (2013. évi CCXL tv.) legfontosabb, a perbíróságokat érintő változásai A Bv. kódex (2013. évi CCXL tv.) legfontosabb, a perbíróságokat érintő változásai Szabóné dr. Szentmiklóssy Eleonóra Debreceni Ítélőtábla 2015. május 29. Forrás: Börtönstatisztikai szemle 2015/1. Forrás:

Részletesebben

A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás.

A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás. A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc,

Részletesebben

Összbüntetés. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Összbüntetés. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében Összbüntetés A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 9. dr. Ficsór Gabriella

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

2.2. Az ügyész jogosítványai a nyomozás feletti felügyelet körében Az ügyész egyéb jogkörei Az ügyészségi szervezetrendszer...

2.2. Az ügyész jogosítványai a nyomozás feletti felügyelet körében Az ügyész egyéb jogkörei Az ügyészségi szervezetrendszer... TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...17 I. A BÜNTETŐELJÁRÁS MEGHATÁROZÁSA. 19 1. A büntetőeljárás fogalma és célja 19 2. A büntetőeljárás szakaszai...19 2.1. A nyomozási szakasz 20 2.2. Az ügyészi szakasz... 20 2.3.

Részletesebben

4.számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz

4.számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz 4. melléklet a 16/2014. (XII. 23.) OBH utasításhoz 4.számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz.. év.. hónap... számú minta Bírói/titkári egyéni havi adatszolgáltatás törvényszéki büntetés-végrehajtási

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

Általános tájékoztató a szabálysértési eljárásról

Általános tájékoztató a szabálysértési eljárásról Általános tájékoztató a szabálysértési eljárásról A szabálysértési jog hatályos joganyaga a 2012. évi II. tv. (Sztv.), amely tartalmazza a szabálysértési anyagi jog általános és különös részét, valamint

Részletesebben

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 E törvényerejű rendelet célja az, hogy szabályozza a büntetések és intézkedések (Btk IV. fejezet) végrehajtását, meghatározza

Részletesebben

Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében

Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében Szerző: dr. Maletics Balázs 2014. január 20. A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2013. július 1. napjával lépett hatályba és ekként

Részletesebben

Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016.

Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016. A.8. A jogellenességet (társadalomra veszélyességet) kizáró rendszere; a jogos védelem és a végszükség A.9. Az alannyá válást kizáró : a kóros elmeállapot, a kényszer és a fenyegetés; a kényszergyógykezelés

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

hatályos: 2015.01.02 -

hatályos: 2015.01.02 - 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól hatályos: 2015.01.02

Részletesebben

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok Kóta Tünde (igazgató, KIMISZ Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt KIMISZ nyitókonferencia

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Tájékoztató a közérdekű munka végrehajtásáról

Tájékoztató a közérdekű munka végrehajtásáról Tájékoztató a közérdekű munka végrehajtásáról A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 144. -a alapján az

Részletesebben

Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai. Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám. I. Bevezető 1. II. Ábrák. 1. sz.

Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai. Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám. I. Bevezető 1. II. Ábrák. 1. sz. I. Bevezető 1 Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai A 2012. évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) mérsékelt újszerűsége folytán

Részletesebben

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR a május 13-i előadáshoz. Igazságügyi igazgatási alapszak Büntetőjog I. 2015/2016. tanév, 2. félév

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR a május 13-i előadáshoz. Igazságügyi igazgatási alapszak Büntetőjog I. 2015/2016. tanév, 2. félév ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR a 2016. május 13-i előadáshoz Az intézkedések. A büntetés kiszabása. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések Igazságügyi

Részletesebben

Pártfogó felügyelet végrehajtása Közérdekű munka büntetés Környezettanulmány Pártfogó felügyelői vélemény Utógondozás...

Pártfogó felügyelet végrehajtása Közérdekű munka büntetés Környezettanulmány Pártfogó felügyelői vélemény Utógondozás... Pártfogó felügyelet végrehajtása... 1 Közérdekű munka büntetés... 4 Környezettanulmány... 6 Pártfogó felügyelői vélemény... 8 Utógondozás... 10 Büntetőügyekben alkalmazott közvetítői tevékenység... 12

Részletesebben

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (Kivonat - az elektronikus adat hozzáférhetetlenné

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015.

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Szakmai Program 6.sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A fegyelmi eljárás rendje, részletes szabályai Vonatkozó jogszabályok: 2013. évi CCXL. törvény 374-376. 1/2015.(

Részletesebben

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03.

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG BÜNTETŐJOG Büntető jog pillérei 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Hatályos 2015.I.1-től

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II.

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 1 Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazdaságának, valamint

Részletesebben

Általános jogi ismeretek IV.

Általános jogi ismeretek IV. Általános jogi ismeretek IV Dr Bárányos Bernadett ELTE ÁJK TÁMOP-557-08/1-2008-0001 I Általános büntetőjogi ismeretek TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Büntetőjog fogalma Objektív értelemben: a büntetőjog azon

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet 1. oldal, összesen: 86 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály

Részletesebben

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében Gyermekkor A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 8. dr. Ficsór Gabriella

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSEK KÖZALKALMAZOTTI TANANYAGHOZ. Jogi ismeretek

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSEK KÖZALKALMAZOTTI TANANYAGHOZ. Jogi ismeretek 1 FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSEK KÖZALKALMAZOTTI TANANYAGHOZ 1. Ismertesse a jog fogalmát! (4 Jogi ismeretek 2. Ismertesse a jogrendszer fogalmát! (2 3. Ismertesse a jogszabály érvényességének feltételeit és a

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL Betegjogi képviselő tevékenységei önkéntes, sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén. 1. PROTOKOLL CÉLJA

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

2004. évi törvény a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról I. RÉSZ A BÜNTETÉSEK ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

2004. évi törvény a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról I. RÉSZ A BÜNTETÉSEK ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI T E R V E Z E T! 2004. július 13. 2004. évi törvény a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról I. RÉSZ A BÜNTETÉSEK ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (1) E törvény rendelkezéseit

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016. A büntetőjog fogalma

Részletesebben

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve?

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve? 1 Megelőző elrendelése vagy mellőzése Bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható v. vádolt a gyermek Elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták a gyermeket

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek 92. szám Tartalomjegyzék 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 13450 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 92. szám II. Törvények

Részletesebben

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról I. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) módosítása Meghatározásra

Részletesebben

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről1. Magyarország nemzetközi jogi és európai uniós kötelezettségeinek figyelembe vételével,

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről1. Magyarország nemzetközi jogi és európai uniós kötelezettségeinek figyelembe vételével, 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről1 Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazdaságának, valamint

Részletesebben

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazdaságának, valamint

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

1978. évi IV. törvény ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. Időbeli hatály. Területi és személyi hatály

1978. évi IV. törvény ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. Időbeli hatály. Területi és személyi hatály A jogszabály mai napon hatályos állapota 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

Büntető elvi határozatok

Büntető elvi határozatok Szerkesztők: Dr. Berkes György Dr. Szabó Győző SUB Qöttlngen 208 396 551 Szerzők: Dr. Berkes György Dr. Katona Sándor Dr. Kiss Zsigmond Dr. Kónya István 7 Dr. Rabóczki Ede 98 A 2072 Büntető elvi határozatok

Részletesebben

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

2012. évi C. törvény Hatályos:

2012. évi C. törvény Hatályos: 2012. évi C. törvény Hatályos: 2014.05.06-2014.06.30 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 1 Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének,

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 1. 2 I. fejezet 6. 7 Büntetés végrehajtásának átvétele és átengedése 7. 8 A büntetőeljárás felajánlása 8. 8 A kiadatás és a menedékjog Lezárva: 2008. január 31. 1. oldal 1978. évi IV. törvény a Büntető

Részletesebben

A végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás Végrehajtás A végrehajtási eljárás Végrehajtás döntések gyakorlati érvényesülése Nem minden hatósági ügyben Aktusban rögzített kötelezettség kikényszerítése Közigazgatási szervek (Állami) kényszer Viszonylagos

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Büntetőjog általános rész. Témavezető: Prof. Dr. Domokos Andrea Előadó: dr. Kubisch Károly Ph.D. doktorandusz

Büntetőjog általános rész. Témavezető: Prof. Dr. Domokos Andrea Előadó: dr. Kubisch Károly Ph.D. doktorandusz Büntetőjog általános rész Témavezető: Prof. Dr. Domokos Andrea Előadó: dr. Kubisch Károly Ph.D. doktorandusz Kötelező: Irodalom 2012. évi C. tv. A Büntetőtörvénykönyvről Prof. Dr. Domokos Andrea: Büntető

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 / 85 2010.11.23. 20:08 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II.

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 1 Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazdaságának, valamint

Részletesebben

5'sz, ie g-v/o.z. dcezen MM 2 9. Tisztelt Elnök Úr! módosítójavaslato t 33.

5'sz, ie g-v/o.z. dcezen MM 2 9. Tisztelt Elnök Úr! módosítójavaslato t 33. ~~ a r fi litl l I LIlliftlr ~~ ;thi ti ]~f (111 i~ul~i~li11~fn {{ { ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Országgyü16 Hivatal a 5'sz, ie g-v/o.z dcezen- 2012 MM 2 9. Dr. Kövér László, az Országgy űlés elnökének részére

Részletesebben

A.15. A társas bűnelkövetési alakzatok (bűnszövetség, bűnszervezet, csoportos elkövetés) és a bűnkapcsolatok

A.15. A társas bűnelkövetési alakzatok (bűnszövetség, bűnszervezet, csoportos elkövetés) és a bűnkapcsolatok A.15. A társas bűnelkövetési alakzatok (bűnszövetség, bűnszervezet, csoportos elkövetés) és a bűnkapcsolatok Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016.

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA,

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, 1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, A BÜNTETŐ TÖRVÉNY VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI Btk. 2-4., 1/1999. Büntető jogegységi határozat A törvény hatálya arra a kérdésre ad választ, hogy mikor, hol és kivel

Részletesebben

X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA

X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA 188. E fejezet alkalmazásában a) pszichiátriai intézet: minden olyan egészségügyi szolgáltatást vagy azt is nyújtó ellátóhely, amely pszichiátriai

Részletesebben

TERVEZET MUNKAANYAG évi. törvény

TERVEZET MUNKAANYAG évi. törvény TERVEZET MUNKAANYAG 2011. évi. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról 1. (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben