Büntetés végrehajtási jog Vizsgakérdések 1979.évi 11.törvényerejű rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Büntetés végrehajtási jog Vizsgakérdések 1979.évi 11.törvényerejű rendelet"

Átírás

1 1 Büntetés végrehajtási jog Vizsgakérdések 1979.évi 11.törvényerejű rendelet 1. A büntetés-végrehajtási jog szerepe, jelentősége, helye a jogrendszerben. - a bűnözés elleni küzdelem egy része, szankciók végrehajtása + járulékos feladatok - jogi helyzet tartalma => általános állampolgári helyzetben bekövetkező változás - Büntető anyagi és büntető eljárásjog mellett helyezkedik el. A 3. pillér=> végre is kell hajtani 2. BV. Jog fogalma.? - Valamennyi fő és mellékbüntetések, büntetőjogi intézkedések, - Be. Törvényben meghatározott szabadságkorlátozó kényszerintézkedések végrehajtását, annak előkészítését + megkezdését, - végrehajtáshoz kapcsolódó járulékos feladatokat, - végrehajtásban közreműködő szervek és személyek feladatait, - a végrehajtás hatálya alatt állók jogi helyzetét, - a társadalomba való beilleszkedés módszerét, - jogok és kötelezettségek érvényesítésének módját szabályozza. 3. A büntetés-végrehajtási jog célja, alanyai, tárgya.? a) Célja - A büntetés-végrehajtás általános célja ugyanaz, mint az egész büntetőeljárás célja - hátrány okozási eleme az elkövetővel szemben (megtorlás), - az elkövető visszavezetése a társadalomba. (reszocializáció) b) Alanyai - Elítéltek, a büntető felelősségre vonás hatálya alatt állók. c) Tárgya - büntetőjogi szankciók, - a büntetőeljárás során alkalmazott, jogkorlátozással járó kényszerintézkedések, - a társadalomba visszavezetést szolgáló intézkedések. 4. A büntetés-végrehajtás rendszere. - megyei intézetek, - országos intézetek, - speciális intézetek (IMEI), - a szervezet élén az országos parancsnokság áll és az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyeli ezt is. 5. A Bv. Jog forrásainak főbb jellemzése. Jogforrások - Alkotmány, - Btk. - Be. - Nemzetközi egyezmények évi 11. tvr. a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, - 6/1996. IM rendelet.

2 2 6. A büntetés-végrehajtási jog főbb alapelvei. 1. Általános jellegű alapelvek (ezek az egész büntetés-végrehajtás alatt érvényesülnek) a) törvényesség b) egyenlőség c) jogállamiság követelménye 2. A magántitok és a személyes adatok védelme 3. Joggal való visszaélés tilalma 4. Az emberséges bánásmód 5. A normalizálás alapelve 6. A társadalomtól történő elkülönítés szükséges mértéke 7. Az egyéniesítés elve 8. A károsodás csökkentésének az elve 9. A nyitottság követelménye 7. A Bv. Jog elkülönítése más jogoktól. Büntető anyagi jog Büntetőeljárás jog Tágabb értelemben az egész be rendszerébe beletartozik a büntető-végrehajtási jog. 8. Az elítéltek és a büntető felelőségre vonás hatálya alatt állók jogi helyzetében beálló változás főbb jellemzői. - Az általános állampolgári jogokban bekövetkezett változás mértékét jelenti a jogi helyzet tartalmát. - Ennek megfelelően az állampolgári jogok a végrehajtás során csak olyan mértékben korlátozhatóak, amilyen mértékben szükséges. - Egyrészt a társadalmat kell megvédeni az elkövetőtől (társadalom védelme érdekében hozott intézkedés), ill. - az elkövetőt kell megvédeni a társadalom haragjától (az elkövető védelme érdekében hozott intézkedés). 9. A szabadságvesztést töltő elítélt jogai. Vannak a). Nem érvényesülő állampolgári jogok b). Korlátozottan érvényesülő állampolgári jogok c). Korlátlanul érvényesülő állampolgári jogok: - élethez és emberi méltósághoz való jog; - a személyi biztonság joga, - az egészséges szociális biztonsághoz való jog, jogképesség, - jóhírnévhez való jog, - gondolat, lelkiismereti és vallásszabadság joga, - magántitok védelme, - művelődéshez való jog, tudományos és művészeti tevékenység szabadság, - diszkrimináció tilalma

3 3 10. A szabadságvesztést töltő elítélt kötelességei. (12) 1. Közterhekhez való hozzájárulás (Szja, ha olyan jövedelme van) 2. Munkavédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos kötelessége teljesítése. 3. Feljelentési kötelezettség 4. Köteles tanúvallomást tenni 5. Szakértői vizsgálat tűrése 6. Alaptalan feljelentésektől való tartózkodás 7. Magánvádlóként bűnügyi költséget előlegezni 8. Tanúvallomást csak jogszabály szerinti esetekben tagadhatja meg 9. Köteles tartózkodni alaptalan polgári per kezdeményezésétől 10. Polgári, munkaügyi peres eljárásban nem mentesül a feleket terhelő kötelezettségek alól (perköltség, illetékfizetés) 11. Nem mentesül a polgári végrehajtás alól 12. Hozzá kell járulnia gyermeke jogainak biztosításához 11. A közérdekű munka, a pénzbüntetés, a mellékbüntetések végrehajtásának hatása az állampolgári jogi helyzetre. a) Közérdekű munka: (sajátos Bv.jog helyzetet eredményez) - Az elítélt nem kerül munkajogviszonyba a munkáltatóval, - de mindkettejüket megilletik és kötelezik a munkajogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek, - melyek nem ellentétesek a büntetés céljával. b) pénzbüntetés: (Az állampolgári jogi helyzetén alapvetően nem változtat) - munkabérét az előírt időpontig megfizetik. c) mellékbüntetések: (jellegüktől függően eltérő) 12. A jogi helyzet alakulásának főbb jellemzői a büntetőjogi intézkedések végrehajtása során. Ami lényegesen nem változtat a büntető felelősségre vonás alatt álló személy jogi helyzetén: - a megrovás és - a pártfogó felügyelet nélküli próbára bocsátás. 1. Kényszergyógykezelés: - a gyógyítás követelményétől függ a jogi helyzet változása. - az IMEI-ben (Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet) hajtják végre. 2. Kényszergyógyítás: - a szabadságvesztés ideje alatt, a kijelölt Bv. Intézetben, illetve fiatalkorú esetén javítóintézetben történik. - Gyógyító- nevelő csopotrtban helyezik el. Max.: 6 hónap. (nem gyógyszeres kezelés) - nem folytatható, ha az elítélt a szabadságvesztésből szabadul. 3. Javítóintézeti nevelés: - a hatálya alatt álló fiatalkorú jogi helyzetét a büntetés végrehajtásának speciális feladata befolyásolja. 4. Elkobzás: - a tulajdoni és a birtok viszonyokban eredményez változást.

4 4 5. Pártfogó felügyelet: - magatartási szabályok korlátozása 6. Utógondozás: - a szabadult elítélt segítséget kérhet. 13. Az előzetesen letartóztatott és az őrizetben lévő jogi helyzete. Előzetes letartóztatás:>> a terhelt a Bv. Intézet vagy a rendőrségi fogda fogva tartottja. Intézeti jogai: - Lehet 30 nap, ill. 2 hónap -Saját ruháját viselheti - Munkára nem kötelezhető, Eljárási célú szabadság elvonás, nem büntet - Letétben lévő pénzéből >>saját szükségletére fordíthatja Őrizet: >> rendőrségi fogdában hajtják végre 12/ 1998.(II.25.) BM rendelettel módosított 19/ 1995.(II.13.) BM.> rendőrrdégi fogdáról szóló rendelet, és a hosszabb ideje tartó gyakorlat szerint. Jogi helyzete: Ua. - max. 72 óra - bűnügyi nyilvántartás jogi helyzetre befolyással bír. - elzárás idegenrendészeti őrizet >> enyhébb a jogkorlátozás, mint a szabadságvesztésnél. 14. A szabadságvesztés végrehajtásának célja, feladata, teljesítésének biztosítéka Célja: Sepciál és Generál Prevenció A büntetés céljának realizálása, oly módon, hogy - a törvényben meghatározott joghátrány érvényesítése során kell a társadalomba való beilleszkedést, és - az újabb bűncselekmény elkövetésétől való tartózkodást elősegíteni. Feladata: A Bv. Szervezet feladata a szab.vesztés végrehajtása - állami szervek - börtön missziók - társadalmi szervezetek Irányítás:>> Igazságügyi miniszter. Gyakorlati igazgatás:>>bv.op. Teljesítésének biztosítéka: >> biztonsági intézkedések kényszerítő eszközök alkalmazása. Eszközrendszere: - ösztönzés, hátrányok kilátásba helyezése, - Közvetett kényszerítés alkalmazása, közvetlen kényszerítés. biztonsági intézkedések: (6) - biztonsági elkülönítés, különleges biztonsági körletben elhelyezés - elítélt mozgását korlátozó eszközök - személyi motozás - biztonsági ellenőrzés, szemle - ajtók zárva tartása - egyes jogok gyakorlásának felfüggesztése. kényszerítő eszközök alkalmazása.: (7) Csak Bv. szervezet hivatásos szolg. visz-ban álló tagja alkalmazhat. - testi kényszer, bilincs, könnygáz, elektromos sokkoló eszközök, szolgálati kutya, lőfegyver használat, gumibot

5 5 15. Emberséges bánásmód. Ügyészség vizsgálja!! (Elítélt emberi méltóságának tiszteletben tartása) - nem lehet kínzásnak alávetni - nem lehet kegyetlen bánás mód alk. - nem lehet rajta orvosi kísérletet végezni, vagy - beleegyezése nélkül tudományos vizsgálatnak alávetni. - beteg hozzátartozóját meglátogathatja - temetésre eltáv.>> az elítéltnek a parancsnok eng. Előzetes letartóztatásnál - a vádirat benyújtásáig>> ügyészi eng., utána Bírósági eng. 16. Biztonsági és rendfenntartó intézkedések, kényszerítő eszközök használata. Biztonsági és rendfenntartó intézkedések: - biztonsági elkülönítés, különleges biztonsági körletben elhelyezés - elítélt mozgását korlátozó eszközök - személyi motozás - biztonsági ellenőrzés, szemle - ajtók zárva tartása - egyes jogok gyakorlásának felfüggesztése. kényszerítő eszközök használata: kényszerítő eszközök alkalmazása.: (7) Csak Bv. szervezet hivatásos szolg. visz-ban álló tagja alkalmazhat. - testi kényszer, bilincs, könnygáz, elektromos sokkoló eszközök, szolgálati kutya, lőfegyver használat, gumibot 17. Halasztás a szabadságvesztés megkezdésére. -Lényege: az elítélt a szabadságvesztést a bíróság ált. engedélyezett időpontban kezdje meg. - csak szabadlábon lévő elítéltnek engedélyezhető Tartalmi előfeltétel: a kiszabott szab. Vesztés mértéke max.2 év. Időbeli előfeltétel: egy alkalommal max. 3 hónap halasztás adható. Eü. Előfeltétel: nincs időbeli, vagy tartalmi korlát, ha az elítélt életét betegség fenyegeti. Hivatalbóli engedély, ha az elítélt: - 4 hónapos terhes -A szülést követő 6 hónapig. Nincs helye halasztásnak: - ha közbiztonságot, közrendet súlyosan veszélyezteti - ha az elítélt elrejtőzésétől lehet tartani Határozat ellen fellebbezhet: - ügyész, védő, elítélt 18. A szabadságvesztés foganatba vétele, a felvételi eljárás, nyilvántartásba vétel. Foganatba vétel: (a szab.vesztés végrehajtását kizárja(4)/ - az elítélt halála, az elévülés, kegyelem, törvényben megh. egyéb ok. - A végrehajtás megkezdésének elsődleges + abszolút előfeltétele: A jogerős ítélet. - Jelentkezésre felhívás esetén, a Bv. Bíró felhívja az elítéltet a felvételi eljárás: ( a szab. Vesztés végrehajtásának megkezdését jelenti a Bv. Int. részéről.) - A befogadott elítéltet: Eü. Szempontból kell megvizsgálni. - Befogadási eljárás: - tárgak elvétele, azok letétbe helyezése. - Bv. Intézetbe szállítás Nyilvántartásba vétel: >> a végrehajtás törvényességének fontos feltétele.

6 6 - A fogvatartottról a fogvatartó helyi Bv. Szervezet, az Országos Parancsnokság központi nyilvántartást vezet. 19. A szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapítása a szabadságvesztés tartamának számítása. Kezdő: - a büntetésbe minden megkezdett nap beleszámít előzetes letartóztatás>>ítélet jogerős Utolsó: - a kezdő naphoz hozzáadni a kiszabott büntetés tartamát, -1= szabadulás napja. 20. A büntetés végrehajtásának átvétele és átengedése. Az elítélt átszállításának feltételei(6) 1. ha a végrehajtó állam állampolgára 2. ha az ítélet jogerős 3. ha az átszállítás iránti kérelem kézhezvételekor az elítélt személynek legalább 6 hónap letöltendő büntetése van hátra, vagy, ha a büntetés határozatlan időtartamról szól. 4. ha az átszállításhoz az elítélt személy illetve amikor kora, fizikai, vagy elmeállapota miatt a két állam közül az egyik azt szükségesnek tartja képviselője hozzájárult. 5. ha a büntető ítélet alapjául szolgáló cselekmények, vagy mulasztások a végrehajtó állam joga szerint bűncselekmények vagy azok lennének, ha területén követték volna el. 6. ha az ítélkező és a végrehajtó állam megegyeztek az átszállításban. Az Igazságügyi miniszter állást foglal az átvétel tárgyában>> értesíti a fővárosi Bíróságot végzéssel mondja ki a szabadságvesztés végrehajtásának átvételét. 21. Elhelyezési szabályok. - a Bv. Intézetek működéséhez szükséges helyiségek kialakítása, technika és egyéb feltételek biztosítása ( legalább 6m 3 légtér) - zárka ajtaja, ablaka>> biztonsági követelmények - személyenként jár az elítélteknek fekhely, szekrény - közös használatra, asztal, hulladéktartó - elkülönítési szabályok>> Nő férfi, beteg egészséges FOKOZATTÓL FÜGGETLENÜL EGYÜTT ELHELYEZHETŐK AZ ELÍTÉLTEK: - kórteremben, gyógyító nevelő csoportban, sport rendezvény, iskola - különböző Bv. Feladatokhoz, különböző helyiségekre van szükség. - zárka, folyóvizes mosdó, WC, körlet, zárka, lakóhelyiség. 22. Fokozat megválasztása. - A büntet és kiszabásánál a bíróság a törvényben előírtnál egyel szigorúbb vagy enyhébb végrehajtási fokozatot határozhat meg>>(mérlegelés) - A Bv. Intézet tesz előterjesztést a felnőtt korúra nézve előírt Bv. Fokozat kijelölése tárgyában, ha a fiatalkorú elítélt a 21. életévét betölti a szabadságvesztés végrehajtásának ideje alatt. - ha a fiatalkorú elítélt a jogerőre emelkedés után, de a szabadságvesztés megkezdése előtt a 21. életévét betölti>>az illetékes Bv.Bíró határozza meg a végrehajtási fokozatát. - a végrehajtás ideje alatt is megváltoztatható a fokozat>> (kifogástalanul teljesíti kötelességét és legalább büntetésének felét letöltötte. - a Bv. Bíró a fokozat megváltoztatásáról szóló döntését hatályon kívül helyezheti, az elítélt megváltozott magatartására figyelemmel. - a feltételes szabadság igazodik az új fokozathoz

7 7 23. Őrzés, felügyelet, ellenőrzés Őrzés: az elítélt meghatározott helyen való tartásának, életének és testi épségének a megóvása, az intézet és az ahhoz tartozó létesítmények, illetve területek védelme is. Tevékenység, amelyet jogszabály alapján rendszeresített fegyverrel, technikai eszközökkel, szolgálati kutyával látnak el. Felügyelet: az elítélt meghatározott helyen való tartózkodásának, tevékenységének folyamatos közvetett vagy közvetlen irányítása. Ellenőrzés: az elítélt meghatározott helyen való tartásának, tevékenységének időszakos figyelemmel kísérése. Fogva tartás biztonsága: olyan állapot fenntartása, amelyben az intézetben lévő személyek, anyagi javai sértetlensége biztosított. 24. Anyagi és egészségügyi ellátás Anyagi ellátás: az elítélt létfenntartását, eü-i állapotának megóvását és személyi tulajdonának megvédést jelenti. - étkeztetés: a végzett munka jellegének, életkornak eü-állapotnak megfelelően - személyi tulajdon: letétbe helyezés (az elítélt a letétjével szabadon rendelkezik) köteles a tartására fordított kiadásokhoz hozzájárulni, ha az elhunyt elítéltnek nincs hozzátartozója és senki nem gondoskodik a temetéséről BV intézet temeti el EÜ-Ellátás: az elítéltet a gyógyszerellátás térítés nélkül illeti meg, eü-panasszal jelentkező fogvatartottat a legközelebbi orvosi rendelésre elő kell állítani Gyógyítása: betegszobán, egészségügyi körletben, sürgős ellátás esetén orvosi mentőszolgálat Ha az IMEI-ben kivizsgálják és kórós elmeállapota miatt a szabadságvesztést nem lehet végrehajtani, IMEI elmeosztályára helyezik át A haláleseteket az orvos jelenti a parancsnoknak ő pedig az ügyésznek + területileg illetékes rendőrkapitányságnak EÜ-ellátással kapcsolatos önrendelkezési joga korlátozható, részt vehet véradásban, fertőzőket elkülöníteni, munkaképtelent 1 évig mentesíteni a munkavégzés alól 25. Nevelés, oktatás BV nevelés tudatos tervszerű tevékenység, célja egyénileg alakítsa helyes irányba a személyiség antiszociális irányultságát, erkölcsi megszilárdulást eredményezve. Nevelési eljárások: elítéltek életviszonyainak, cselekvéseinek, felfogásának alakítása BV szervezet biztosítja: alapfokú iskolai oktatás, szakirányú képzés, munkáltatás, terápiás foglalkoztatás, művészeti, sport, rehab. Programok Lehetőség középfokú tanulmányok, megkezdett felsőfokú tanulmányok folytatására. Szab. Veszt. Ideje alatt megszerzett bizonyítványt az oktatási intézmény a bv-intézetre utalás nélkül állítja ki. 26. Munkáltatás, szakmai képzés

8 8 Munkáltatás: szervezett foglakoztatás azon formája, amelyben az elítélt díjazás ellenében rendszeres munkát végez. Célja: testi, szellemi erő fenntartása, szakmai gyakorlat, társadalomba való visszailleszkedés megkönnyítése. Ha nincs munkáltatás az elítéltnek az intézet tisztán tartásában és ellátásában való, díjazás nélküli, kötelező részvétele Követelmény: olyan tevékenység végzése, amely a legjobban megközelíti a szabad társadalomban megszokott munkafeltételeket. Munkajog ált. rendelkezései sajátos BV. eltérésekkel Mukáltatás szervezete: bv int + gazdasági társaságok a munkáltató által kötött szerződés alapján az elítélt más gazdi társaságnál korlátozások mellett végezhet munkát Munkáltató köteles: egészséges, biztonságos feltételek, tájékoztatás, munkarend kialakítása, díjfizetés, veszélyességi fokozatokba sorolás. Elítélt köteles: kijelölt időben és helyen a munkát utasítások szerint végezni, elvárható szakértelem, előírások betartása Pihenőidő: munkaközi, napi, heti, fizetett szabadság Munkadíj: a minimum a minimál bér. 1/3-a Szakmai képzés: eredményes munkáltatás érdekében, kérelemre, képzés ideje alatt alapmunkadíj 1/3-ának megfelelő térítés illeti meg 27. A jogok gyakorlásának módja Személyesen, törvényes képviselet, jogi képviselet, meghatalmazottja útján. Követelmények: nem sértheti a közérdeket és mások jogait, nem veszélyezheti az intézet rendjét és biztonságát. Az elítélt jogainak védelme: panaszjog, fellebezés: sérelmezett határozat megtámadása, kereset:polgári jogi és családjogi ügyben bírósághoz fordulnak, ha az szab. Vesztésükkel nincs kapcsolatban Közvetlenül fordulhat: felügyeletét ellátó ügyészhez, állampolgári jogok ogy. Biztosához, nemzeti és etnikai jogok biztosához, nemzetközi szervezetekhez 28. Sajátosságok fiatalkorúak és a katonák nevelése terén szab. vesztésük végrehajtása során Fiatalkorúak: nevelő jelleg erősebb, szabvesztés kiszabása csak végső eszköz ( ha a büntetés vagy intézkedés célja más módon nem érhető el. Fiatalkorúak bv intézete két fokozat: börtön, fogház BV szempontból felső korhatár 21. életév. Nevelési terv: felkészítő részlegben való elhelyezés kötelező, környezettanulmány beszerzése, fiatalkorúak csoportosítása, hiányzó ált. iskolai végzettség pótlása, lehetőség szakmunkás/ betanított munkás vagy középfokú tanulmányok végzésére, oklevéllel jutalmazható, fegyelmi fenyítések = felnőtt korúaknál, gyámhatóság, pártfogó, hozzátartozó segítségénak igénybevétele (tv-es képviselővel évente 1x szülői értekezlet) Katonák: cél: törvénytisztelő, fegyelmezett katonává nevelés Katonai fogda ( a Magyar Honvédség BV feladatot ellátó katonai szervezet) elkülöníteni: hivatásos, továbbszolgáló, sorállományú elítélteket

9 9 VH alatt az elítéltek: nem rendelkeznek elöljárói és feljebbvalói joggal, fegyvert nem viselhetnek, fegyveres szolgálatot nem láthatnak el, jelzés nélküli egyenruhát kötelesek viselni. Jutalmazásra, fegyelmi felelősségre vonásra a BV intézet parancsnoka, helyettese, alegységparancsnoka jogosult. Látogatás: havi 2 alkalom, 2-2 óra 29. bv intézet rendje (általános/állandó elemek, különös/változó elemek) Állandó és változó elemek A végrehajtó szerv kötelezettségeinek és jogainak meghatározása, az elítélt jogainak és kötelezettségeinek meghatározása ezen belül: (házirend szabályozza, napirend, intézeten belüli foglalkoztatás, panaszok kérelmek, viselkedési szokások, látogatók fogadása, küldött/érkezett levelek, csomagok kezelése, helységek használata, egyházi szertartások, távbeszélő használata), tilalmak érvényesítése, felügyelet, őrzés, ellenőrzés, anyagi és eüellátás, gyógyítás, nevelés, oktatás, munkáltatás, a végrehajtás befejezésének előkészítése VH fokozatai: FEGYHÁZ: 3 évi vagy ennél hosszab tartamú szabvesztés, ha állam v. emberiség elleni bcs., terrorcel., életfogytal is büntethető katonai bcs. BÖRTÖN: büntett, vétség, ha visszaeső FOGHÁZ vétség kivéve, ha visszaeső 30. Elítéltek jutalmazása Cél: személyiségfejlesztés a fogvatartás rendjének biztosítása: dicséret, soron kívüli csomag fogadása, látogató fogadása, látogatási idő meghosszabítása, személyes szükségletekre fordítható összeg növelése, tárgyjutalom, pénzjutalom, fenyítés elengedése, végrehajtott fenyítés törlése a nyilvántartásból, rövid tartalmú eltáv, max. 24 óra kimaradás 31. A szabvesztre ítéltek fegyelmi fenyítése Büntetőjogi felelősség, ha vétkes magatartása bcs-t valósít meg, fegyelmi vétség, ha a bv rendjét vétkesen megszegi: pl. házirend megszegése, tiltott tárgy használata, más fogva tartottat elkövetésre szándékosan rábír, más részére az elkövetéshez szándékosan segítséget nyújt. Fegyelmi felelősség megállapítását kizárja: kórós elmeállapot, kényszer vagy fenyegetés, tévedés, jogos védelem, végszükség, olyan utasítás végrehajtásának megtagadása, amelynek teljesítésével fegyelmi vétséget követne el. Alkalmazható fenyítések: feddés (legenyhébb, erkölcsi), személyi szükségletre fordítható pénzösszeg csökkentése, magánelzárás (fegyház max. 30 nap, börtön 20 nap, fogház 10 nap) Fenyítés kiszabásánál figyelembe kell venni a fegyelmi sértés súlyát és az elítélt eddigi magatartását. Nem indítható fegyelmi eljárás ha a fegy. Vétség óta 6 hónap eltelt, tudomásszerzés óta 30 nap eltelt. 32: Az elítéltek kapcsolattartásának formái A szociális nevelés célja támogatni a személyes kapcsolatrendszer fenntartását a reszocializáció elősegítése érdekében. Formái: Levelezés (hozzátartozókkal korlátlanul), látogató fogadása havonta min 1x max. 4 személy 30 perc + kérelemre 30 perc, csomag fogadása (legalább havonként, küldhet is),

10 10 telefonbeszélgetés, meglátogathatja súlyos beteg hozzátartozóját, részt vehet temetésén + külső munkahelyen dolgozhat, bv intézetből való távollétek. 33. Átmeneti csoport Szabadulás utáni életre való felkészülés, ha az elítélt fegyház ill. börtönfokozatban kitöltött legalább 5 évet átmeneti csoportba kerülhet a várható szabadulás előtt max. 2 évvel Irányadó végrehajtási szabályok enyhébbek: engedélyezhető az intézetből eltáv 24 órát meg nem haladó időre, részt vehet intézeten kívüli munkában, csökkenthető az étrend meghatározottsága, a bv intézet kijelölt területén szabadon mozoghat, a pártfogóval rendszeresen érintkezhet, az elítéltek öntevékeny szervezetének munkájában fokozottan részt vehet, személyi szükségletre fordítható pénzösszeget vagy annak egy részét készpénzben is megkaphatja. 34: Gyógyító nevelő csoport Itt kell elhelyezni az IMEI-ben történt kivizsgálás után azt az elítéltet, akinek korlátozott beszámítási képességét állapították meg, kényszergyógykezelését rendelték el (pl. alkoholista), akit a szabvesztés végrehajtása alatti időben az IMEI-ben kezeltek és elmeállapota oly mértékben javult, hogy a szabvesztés végrehajtását nem akadályozza, személyiségzavara jellege/ súlyossága miatt indokolt 35. Enyhébb vh-i szabályok alkalmazása (fogház, börtön nem új fokozat) BV kódex 93. évi módosítás akkor, ha bünt. Célja az enyhébb vh-i szabályok alkalmazásával is elérhető Az elítélt a börtön ill. fogház vh-i szabályainál enyhébb szabályok szerint töltheti büntetését. Előfeltétele: fogházban 3, börtönben 6 hónap kitöltés. Kezdeményezheti: bv. intézet Előnyök: 24 órára, esetleg 48 órára eltávozhat, havonta 4x, ha nem végez munkát, személyes szükségletre fordítható pénzt KP-ban bv intézeten kívül is elköltheti, látogatófogadás a bvintézeten kívül is, ha a bv- intézeten kívül végez munkát felügyelete mellőzhető. 36. Fogvatartottak vallásgyakorlása A vallásgyakorlás joga sérül, annak gyakorlása nem lehet teljes körű a vh ideje alatt. Az elítélteket az egyházak lelkészei vagy más képviselői lelki gondozásban részesíthetik. Ha az elítélt magatartása a bv. intézet rendjét, biztonságát fenyegeti eltiltható a közös istentiszteleten való részvételtől, magánál tarthatja a vallásgyakorláshoz szükséges kegytárgyakat, lelkésszel való kapcsolattartást a bv. intézet ellenőrzés nélkül lehetővé teszi. Az intézet a lelkésztől nem kérhet felvilágosítást a tudomására jutott adatokról. 37. A közérdekű munka végrehajtása Magyaro-n az elítélt köteles a részére meghatározott munkát végezni, személyi szabadsága egyébként nem korlátozható, fiatalkorúval szemben akkor lehet kiszabni, ha az ítélet meghozatalakor 18. életévét betöltötte, helyét a bv. intézet vagy a gazdálkodó szervezet jelöli ki, végezheti folyamatosan, hetenként min. 1 napon, szabadidejében, halasztás 3 nap.

11 11 Munkaidő 4-8 óra, legrövidebb tartama 1nap = 6 óra, nem létesül munkaviszony, nincs díjazás. Hivatásos pártfogó ellenőrzi elítélt munkavégzését, munkahely eleget tesz-e a kötelezettségének, kijelölt munka hely köteles foglalkoztatni. 38. Közérdekű munka átváltoztatása szab vesztésre 1 napi közmunka = 1 napi szab. vesztés, fogházban kell végrehajtani, közérdekű munka, illetve hátralévő része nem hajtható végre, ha egészségi állapotában tartós változás, mély kimerültség végrehajtást nem teszi lehetővé, vagy más a bv kódexben meghatározott ok felmerül. 39. Pénzbüntetés végrehajtása A megyei bíróság gazdasági hivatala hajtja végre, megfizetni a kézhezvételtől számított 15 napon belül, ha nem fizeti meg fiatalkorú estén: behajtás, ennek eredménytelensége és ha a felnőttkorú nem fizeti meg: átváltoztatás szab. vesztésre. MO-n legkisebb mértéket 10 napi tételben legnagyobb mértéket 260 napi tételb, 1 napi tétel 100, 20 ezer forint 40. Pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre Nem azonos a szab. vesztésre ítéléssel, végrehajtása nem függeszthető fel, az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra sem, a büntetett fűződő hátrányok alóli mentesítés a pénzbüntetésre vonatkozó szabályok szerint következik be, összbüntetésbe nem foglalható 3 hónap fizetési halasztás indokolt esetben, enyhébb vh szabályok alkalmazását nem lehet elrendelni. Pénzbüntetés helyébe lépő szab. vesztést töltő elítélttek választójogukat gyakorolhatják. Fogház 1 napi tétel = 1 napi szab. vesztés 41. Mellékbüntetések végrehajtása Lehetőség, hogy egyes mellékbüntetések főbüntetésként is kiszabhatók (közügyektől, foglalkozástól, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, kiutasítás ezek önállóan is kiszabhatók, pénzmellékbüntetés) hatályosulása: az ítélet jogerőre emelkedésének napjától automatikusan megkezdődik, amíg a megszabott tartama le nem telik a főbüntetésre nézve nem állhat be mentesülés. Végrehajtásban közreműködők: bíróságok, bv csoportok, bírósági gazdasági hivatalok, bírósági végrehajtók, rendőri szervek Tartama: be kell számítani a félbeszakítás tartamát és a feltételes szabadságon töltött időt, nem számít be az az idő, amely alatt az elítélt kivonja magát a szabvesztés végrehajtása alól. Képlet: kezdőnap + a bíróság által kiszabott tartam beszámítható idő + be nem számítható idő

12 12 Mellékbüntetések nem foglalhatók összbüntetésbe, azonos tartalmú mellékbüntek közül azt kell végrehajtani, amelyik az elítéltre hátrányosabb I. jelzésű: bv csop. Előadója illetékes rendőrkapitányságnak II. jelzésű: bv csop bv intézetnek (szabvesztés megkezdése érdekében) az elítélt szabadulásakor is ilyet tölt ki a bv intézet III. jelzésű: bíróság illetékes rendőrkapitányságnak (ha a bíróság az elítéltet a járművezetéstől eltiltotta Halasztás nincs a mellékbüntetésnél, a kitiltás végrehajtása megszakítható, nyilvántartás a szabvesztre ítélt személyekről az illetékes rendőrkapitányság és a körzeti megbízott is vezet nyilvántartást 42. Büntetőjogi intézkedések végrehajtásának általános jellemzői Intézkedés a büntetés megvalósulását elősegítő szankció, fő rendeltetése, hogy a büntetés mellett, vagy önállóan, vagy más intézkedés mellett a büntető felelősségre vonás alatt álló személy nevelésével, gyógyításával, a szükségszerű joghátrány alkalmazásával szolgálja mind az általános, mind az egyéni megelőzést. Intézkedés: megrovás, próbára bocsátás, kényszergyógykezelés, alkoholisták kényszergyógykezelése, elkobzás, vagyonelkobzás, pártfogó felügyelet Intézkedések: Önállóan büntetés helyett: megrovás (nevelő jelleg) próbára bocsátás, kényszergyógykezelés (gyógyító jelleg), büntetés mellett: kényszergyógyítás, büntetés vagy intézkedés mellett: pártfogó felügyelet 43. Megrovás, próbára bocsátás Lényegesen nem változtat a büntetőjogi felőségre vonás alatt álló személyi jogi helyzetén Megrovás: nyom. Hatóság, ügyész, bíróság foganatosítja a terhelt jelenlétében, a hatóság rosszallását fejezi ki + felhívja az elkövetőt jövőben, tartózkodjék bcs. Elkövetésétől Próbára bocsátás: személyi feltételek (büntetlen előélet, beismerés, munkavégzés, kifogástalan életvitel), tárgyi feltételek ( a kár teljes vagy részleges megtérítése, cselekmény kísérleti szakban maradása) kizáró tényezők (munkaviszony hiánya, veszélyes elkövetési mód, méltányolhatatlan indíték) Próbára bocs def: a bíróság a 3 évi szabvesztésnél nem súlyosabban büntetendő csel. miatt a büntetés kiszabását próbaidőre elhalasztja, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja így is elérhető. 2 fajtája van: pártfogó felügyelet vagy a nélkül, tartama 1-3 év, meg kell szüntetni, ha a próbaidő alatt bcs miatt elítélt a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi. 44. A kényszergyógykezelés végrehajtásának sajátos szabályai. - elsődleges cél: a gyógyítás - feladat: a beteg állapot romlásának a megakadályozása, egészségének helyreállítása és újabb bűncselekmények megelőzése. - határozatlan idejig tart, erre kijelölt zárt intézrtben hajtják végre.> IMEI - fontos gyógyítási eszköz: munkaterápiás foglalkoztatás

13 13 - Adaptációs szabadságra bocsátás:>> 1 év után 30 napra. Fogolyszökést nem követhet el, rendszeresen ellenőrizni kell. - testi kényszer alkalmazható ( tilos bilincs, könnyfakasztó) - a beteg panaszát, kérelmét, közérdekű bejelentését az általános előírások szerint kell intézni. - személyes szabadság korlátozott - Felülvizsgálat: kezelés megkezdésétől számított 1 éven belül fellebbezhető. - Megszüntetés: > nem teljes gyógyulás az előfeltétel, hanem a kezelésnek megfelelő mértékű javulás - Kényszergyógykezelésnek nincs elévülése. 45. Kényszergyógyítás a büntetés-végrehajtási intézetekben. Elrendelhető, ha az elkövető bűncselekménye alkoholista, vagy kábítószer élvező, illetve kábító hatású anyagot fogyasztó életmódjával függ össze + 6 hónapot meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték. - Végrehajtás: >> Bv. Intézetben, kivizsgálás>> IMEI- ben. - jogi helyzete:>> egyenlő a szabadságvesztést töltő elítéltével. - Spec. Kötelezettsége:>> alávetni magát a gyógyító nevelésnek - nem folytatható, ha az elítélt szabadul.!!. 46. Elkobzás, vagyonelkobzás. A Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala hajtja végre az elkobzást. BGH. - a vagyonelkobzás foganatosítása a bírósági- végrehajtó feladata. - az elkobzott dolgot rendszerint értékesíteni kell, állami vállalat, szövetkezet, vagy magánkereskedő útján, árverésen. - ha értékesítésre alkalmatlan, meglehet semmisíteni - megkell semmisíteni, ha értékesítése szellemi tulajdont sértene. 47. A pártfogó felügyelet végrehajtása. >> társadalom védelmi célok. Cél:> az elkövető ellenőrzésével és irányításával elősegíteni annak megakadályozását, hogy ismételten bűncselekményt kövessen el, és segítséget nyújtson a társadalomba való beilleszkedéshez, szociális feltételek megteremtéséhez. A pártfogó felügyelet alatt álló személy köteles: - pártfogóval rendszeres kapcsolattartása. - ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást adni. - magatartási szabályokat megtartani. - Helye van feltételes szabadságnak - Hivatásos pártfogók hajtják végre. - Megszűnik, ha tartama letelt. - Fiatalkorúak pártfogó felügyeletét a Gyámhatóság látja el, a mellette működő hivatásos pártfogó mellett. - Katona pártfogó felügyeletét az arra kijelölt parancsnok hajtja végre. 48. Javítóintézeti nevelés. A bíróság akkor rendeli el, ha a fiatalkorú eredményes nevelése érdekében intézeti elhelyezés szükséges Feladata: nevelés, oktatás, szakmai képzés Javítóintézet: az oktatási min. felügyelete és közvetlen irányítása alatt áll. Rendtartását: az oktatási min. + az Igazságügyi min. határozza meg.

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 E törvényerejű rendelet célja az, hogy szabályozza a büntetések és intézkedések (Btk IV. fejezet) végrehajtását, meghatározza

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok

Részletesebben

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet 1. oldal, összesen: 86 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 / 85 2010.11.23. 20:08 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető

Részletesebben

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazdaságának, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek 92. szám Tartalomjegyzék 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 13450 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 92. szám II. Törvények

Részletesebben

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 181. szám 37409 II. Törvények 2012. évi CCXXIII. törvény abüntetõtörvénykönyvrõlszóló2012.évic.törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekrõl és egyes

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről* * A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el. A társadalmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 110. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 110. szám MAGYAR KÖZLÖNY 110. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 29., szombat Tartalomjegyzék 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről 62848 9/2013. (VI. 29.) KIM

Részletesebben

hatályos: 2015.01.02 -

hatályos: 2015.01.02 - 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól hatályos: 2015.01.02

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. június 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CXII. törvény a büntetőeljárások időszerűségének

Részletesebben

BÖRTÖNÜGYI SZEMLE SZÁMUNK SZERZÕI. Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

BÖRTÖNÜGYI SZEMLE SZÁMUNK SZERZÕI. Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága BÖRTÖNÜGYI SZEMLE Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Megjelenik negyedévente Huszonhetedik évfolyam 1. szám SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Elnök: DR. KÖKÉNYESI ANTAL Tagok: DR. CSORDÁS SÁNDOR DR.

Részletesebben

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot?

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot? 1.Milyen fő szakaszokra osztható a büntető eljárás? Három fő szakasza van: - Nyomozati szakasz bűncselekmény felderítés, és a bizonyítékok beszerzése.- terhelt nyomozási bíró - Vádemelés e rövid szakaszban

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. december 31. Tartalom Utasítások oldal 19/2014. (XII. 12.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai

Részletesebben

1978. évi IV. törvény a Büntet Törvénykönyvrl 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntet törvény célja. I. Fejezet A büntet törvény hatálya Idbeli hatály

1978. évi IV. törvény a Büntet Törvénykönyvrl 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntet törvény célja. I. Fejezet A büntet törvény hatálya Idbeli hatály 1978. évi IV. törvény a Büntet Törvénykönyvrl 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntet törvény célja 1. 2 I. Fejezet A büntet törvény hatálya Idbeli hatály 2. A bncselekményt az elkövetése idején hatályban lev törvény

Részletesebben

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

1994. évi XXXIV. törvény. a Rendőrségről

1994. évi XXXIV. törvény. a Rendőrségről 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányának és nemzetközi jogi kötelezettségeinek, valamint a jogállamiság követelményeinek megfelelően működő Rendőrség kialakítása

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében

Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében Szerző: dr. Maletics Balázs 2014. január 20. A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2013. július 1. napjával lépett hatályba és ekként

Részletesebben

1978. évi IV. törvény ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntetı törvény célja. I. fejezet. A büntetı törvény hatálya. Idıbeli hatály. Területi és személyi hatály

1978. évi IV. törvény ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntetı törvény célja. I. fejezet. A büntetı törvény hatálya. Idıbeli hatály. Területi és személyi hatály A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1. 1978. évi IV. törvény a Büntetı Törvénykönyvrıl ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntetı törvény célja I. fejezet A büntetı törvény hatálya Idıbeli hatály 2. A

Részletesebben

1. oldal, összesen: 52. 1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I.

1. oldal, összesen: 52. 1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. 1. oldal, összesen: 52 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Sopronkőhidai Fegyház és Börtön S o p r o n k ő h i d a Jóváhagyom: Csere László bv.vezérőrnagy büntetés-végrehajtás országos parancsnoka Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez. Általános indokolás

Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez. Általános indokolás Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez Általános indokolás I. Az új törvény megalkotásának alapvető indokai, annak tartalmi iránya A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

A szabadságelvonással járó szankciókról az új Btk.-ban

A szabadságelvonással járó szankciókról az új Btk.-ban Nagy Ferenc A szabadságelvonással járó szankciókról az új Btk.-ban Jelen tanulmány szerzője az új, azaz a 2013. július 1-jén hatályba lépett Btk. (2012. évi C. törvény) szankciórendszerének büntetőpolitikai

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben