LILLAFÜRED 2009 VIII. Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LILLAFÜRED 2009 VIII. Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23."

Átírás

1 2009. február HÍRLÁNC LILLAFÜRED 2009 VIII. Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK április A konferencia célja A konferenciasorozat hagyományaihoz híven, ebben az évben is a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatásával kapcsolatos főbb tendenciákkal, új koncepciókkal, módszerekkel foglalkozik. A társadalom minden tagjának érdeke, hogy gyermekeink képzetten, minél több ismerettel kerüljenek ki az iskolapadból, és a felnövekvő nemzedéknek is fontos, hogy megkapják azt a tudást, amely által cselekvőképes felnőttekké válhatnak. A konferencia szándéka a problémák feltárása, a lehetőségek bemutatása, fókuszálva a különleges gondozást igénylő gyermekekre a kora gyermekkortól a munkavállalásig. A konferencia főbb témakörei - A sajátos nevelési igény meghatározásának nehézségei - A közoktatás szereplőinek jogai - Esélyegyenlőség a mai közoktatásban - A pedagógiai szakszolgálatok jövője - Hazai és külföldi tapasztalatok bemutatása - Az inklúziós folyamatot segítő ajánlások - Az intézményi funkcióváltás szükségességének szempontjai - Diagnosztikai kérdések rendszerszinten és szervezeti szinten A konferencia plenáris eladásai vitaindító gondolatokat fogalmaznak meg, amelyek részletes tematikus feldolgozása szekciókban történik. A feldolgozott témák gyakorlatorientált bemutatására work shopokon kerülhet sor. Az előadók a fenti témák neves szakemberei közül kerülnek ki, akik a különböző érintett csoportok (tanárok, diákok, szülők) érdekeinek azonosítása mentén mutatják be a hazai tapasztalatokat és cselekvési lehetőségeket. A konferencia időpontja: április Helyszíne: Lillafüred, Hotel Palota Szállás: Hotel Palota, Tókert Panzió Felhívjuk kollégáink figyelmét, hogy a Hotel Palota átalakítása miatt a szálláshelyek csak korlátozott számban lesznek elérhetőek. Mivel a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk, a lehetőségeken túli igényeket a Tókert Panzióban tudjuk biztosítani. Jelentkezési határidő: március 31. A jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük küldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Bozsikné Vig Mariann 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. Fax:46/ További információ: Bozsikné Vig Mariann 20/ , 1

2 HÍRLÁNC február JELENTKEZÉSI LAP Lillafüred, április Név (nyomtatott betűkkel):..... Munkahely: Levelezési cím:... A számlát az alábbi címre kérem:..... Telefon: Fax:.... Szolgáltatások április 21. április 22. április 23. Összeg Szállás 2 ágyas, fürdőszobás szobában (9.500,-Ft/fő/éj) Ft Étkezés Ebéd (3.500,-Ft/fő/alkalom) Fogadás (5.000,-Ft/fő) Vacsora (3.500,-Ft/fő) Ft Ft Ft A továbbképzés részvételi díja ,-Ft/fő Áraink a 20%-os ÁFA-t nem tartalmazzák! Összesen: Ft Kérjük, jelezze, hogy dohányzik igen nem vegetáriánus étkezést igényel igen nem szobatársnak kérem:... hányadik alkalommal vesz részt a lillafüredi konferencián: A konferencia költségét számlánk átvétele után 8 napon belül kérjük kiegyenlíteni március 31-e után a részvétel lemondása 25 % kezelési költség felszámolásával lehetséges. Jelentkezést és lemondást csak írásban fogadunk el! Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés március 31-ig mondható le. Vállalom, hogy a határidőn túl történő lemondás esetén a fenti kezelési költséget befizetem jelentkező aláírása 2

3 2009. február HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézetben 2009 elején induló akkreditált pedagógus-továbbképzések A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása-matematikai kereszttantervi programcsomag (B) a évfolyam számára A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/78/2006. A továbbképzés időpontja: február 12-én 14 órától február 23-án 9 órától február 19-én 14 órától február 20-án 9 órától A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A továbbképzés célja, hogy a évfolyamokon matematikától különböző műveltségterületeken oktató pedagógusok megismerjék a kompetencia alapú matematika kereszttantervi programcsomag elméleti, pedagógiai, szakmai hátterét. Kapjanak betekintést a programcsomag fejlesztési tervébe, a modulok készítésének és használatának elvi és gyakorlati hátterébe. Felkészülhessenek a programcsomagok adaptálására és alkalmazására saját szakóráikon, alkalmassá váljanak a különböző műveltségterületeken (Ember a természetben, Ember és társadalom, Földünk környezetünk, Magyar nyelv és irodalom) a matematikai kompetenciafejlesztésre. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. Tematikai egységenkénti, valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik - ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel. A tanfolyam végét követően maximum 10 oldalas záródolgozat leadása. A műhelymunkán való részvétel. Tartalmi követelmények - Ismerje a kompetenciafejlesztés, ezen belül a matematikai kompetencia fogalmát, értelmezését. - Ismerje a kompetencia alapú oktatás fejlesztendő területeit és ezek fejlesztési lehetőségeit a évfolyamokon. 3

4 HÍRLÁNC február - Ismerje a matematikai kompetenciaterület kereszttantervének alapjait, tartalmát és módszereit, kiemelten a differenciálást, a kooperatív technikákat, az általános gondolkodási képességek (a rendszerező képesség, a kombinatív képesség, az induktív és deduktív gondolkodás) fejlesztésének lehetőségeit. - Legyen tájékozott a programcsomag tartalmi elemei közötti összefüggésekben. - Legyen jártas a programcsomag tartalmi elemeinek adaptálásában a saját szakóráin a helyi sajátosságok figyelembevételével. A továbbképzés rövid tematikája A magyar közoktatás tartalmi szabályozási rendszere háromszintű. A jövőben a tartalmi szabályozás középső szintjén az oktatási programcsomagok mind fontosabb szerepet kapnak. A továbbképzés célkitűzése, hogy teljes körűen támogassa az NFT humánerőforrás fejlesztési koncepciójának oktatást érintő megvalósulását. E feladatok a magyar közoktatás egészének tartalmi és módszertani megújulását célozzák olyan eszközök felhasználásával, amelyek előzmény nélküliek e szektorban. A programfejlesztési munka projektek keretében zajlik. Minden projekt felöleli a fejlesztő munka teljes ciklusát: a programcsomagok elemeinek létrehozását, azok kipróbálását, szükség szerinti korrekcióját, a széles körű bevezetés támogatását, hosszú távú követését, hatásvizsgálatát és minőségbiztosítását. A hallgatók a képzés során megismerik azt a kompetenciarendszert, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Terv kiemelten kezel, valamint azokat az oktatási programcsomagokat, amelyek öt kiemelt kompetenciaterületen jöttek létre (szövegértési-szövegalkotás, matematika, idegen nyelvi, életpálya-építés, szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, valamint az óvoda területe), és a közoktatási intézményekben alkalmazhatók. A továbbképzés időtartamának 20 százalékában a kompetencia alapú oktatási programcsomagok pedagógiai, szakmai, módszertani és pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 80 százaléka pedig gyakorlatorientált műhelymunka. A képzés 1., 3. és 4. tematikai egysége általánosan minden kompetenciaterületre ugyanaz; míg a többi kifejezetten a matematikai kompetencia fejlesztését szolgálja, az általánosan elsajátítandó ismeretektől kiindulva a korosztálybeli különbségek felé haladva. A matematika továbbképzés időtartamának kb. egyharmadában a matematikai kompetencia specialitásait és fejlesztésének módszereit bemutató előadásokra kerül sor, tekintettel a matematika kompetencia fejlesztésére más műveltségterületeken. A többi idő a hatékony gyakorlati felkészítést szolgáló műhelymunka. A képzés különlegessége, hogy a foglakoztatásokban a pedagógusok módszertani megújulását szolgáló sokoldalú tevékenység folyik: játék, eszközhasználat, különböző munkaformák megvalósítása. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 4

5 2009. február HÍRLÁNC A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon Az alapítási engedély száma: OM 298/45/2006. Az indítási engedély száma: OKM-4/75/2006. A továbbképzés időpontja: február 19-én 14 órától február 20-án 9 órától február 26-án 14 órától február 27-én 9 órától A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja A továbbképzés a pedagógusokat felkészíti arra, hogy képesek legyenek a közoktatási intézményekben a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazására. A szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag elméleti, pedagógiai, pszichológiai, szakmai, módszertani hátterének, dokumentumainak, fejlesztési feladatainak, a modulok használatának elvi és gyakorlati megismertetése. A képzés arra irányul, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak az oktatási programcsomag helyi viszonyokra történő adaptálására, a különböző műveltségterületeken a kompetenciafejlesztésre. A továbbképzés lehetőséget ad a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag jellemzőinek megismerésére, miszerint a kisiskolások nevelésének legkiválóbb hagyományait megőrizve és továbbfejlesztve, az alternatív pedagógiák jól bevált gyakorlati tapasztalatait felhasználva, egyúttal a neveléstudomány legújabb eredményeire is építve új utakat keres a kisiskolások kommunikációs kultúrájának, a szövegértés, szövegalkotás kompetenciaterületének a mainál eredményesebb fejlesztéséhez. A továbbképzés formai és tartalmi követelményei Formai követelmények Részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 100 %-a. A műhelymunkában való részvétel. Záródolgozat terjedelme legalább 10 oldal. A leadási határidő: a továbbképzés befejezése után 30 napon belül. Tartalmi követelmények Ismerje a kompetenciafejlesztés fogalmát és lehetőségeit. Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kezdőszakaszának kompetenciaterületén elkészült oktatási programcsomagok elméleti hátterét, fogalmát, szerkezetét, tartalmi jegyeit, felhasználásának módszertani lehetőségeit. 5

6 HÍRLÁNC február Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag adaptálás módját, és legyen képes az iskola helyi adottságainak és céljainak megfelelő oktatási programcsomag alkalmazására. Ismerje az értékelő elemző fejlesztő tevékenység módszereit, értékelési szempontjait a program minőségének fenntartása érdekében. A továbbképzés rövid tematikája A továbbképzés időtartamának 20 %-ában a kompetencia alapú oktatási programcsomagok pedagógiai, szakmai, módszertani és pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 80 %-a pedig gyakorlat orientált műhelymunka. A programcsomag a gyermek egyéni fejlődési jellemzőihez igazoldó pedagógiai szemléletmód ösztönzésével növeli a sajátos nevelési igényű diákok együttnevelésének, eredményes fejlesztésének esélyeit. A program tartalmának felfelé nyitott, többféle elágazási lehetőségnek utat engedő szabályozottságával kedvez a gyakorlati felhasználásban szükség szerint alkalmazható többféle módszertani eljárásrendszer alkalmazásának, a sokszínűség eredményességet szolgáló érvényesülésének. Kompetencia alapú tanulási stratégiát részesít előnyben, ezért tekintettel a korosztály jellemzőire a kezdő olvasás-és írástanításban kiemelt szerepet szán a cselekvéses tanulásnak. Legmarkánsabb új vonása, hogy a kompetencia terület fejlesztési feladatait, illetve azok megvalósulását a program nem tanévekben, hanem folyamatban jelöli meg. Ezzel reális esélyt teremt a tanulók kulturális, képességbeli, és tanulási szükségletekben megmutatkozó különbözőségeinek kezeléséhez, minőségi elmozdulást hozhat a lényegesen hatékonyabb alapozás tekintetében, alkalmazásával megelőzhető a lemorzsolódás, feleslegessé válik a szegregáció. A tanúsítvány kiadásának feltételei: a továbbképzés 100 %-án, illetve a műhelymunkán való részvétel A hallgatók részvételének feltételei: főiskolai végzettség, pedagógus szakképzettség A hallgató saját eszközei: saját íróeszközök A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 6

7 2009. február HÍRLÁNC Alapítási engedélyszám: OM 298/57/2006. Indítási engedélyszám: OM 298/57/2006. A kooperatív tanulás A továbbképzés időpontja: február , 13 órától március , 13 órától A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja Az általános iskolában dolgozó pedagógusok felkészítése a kooperatív tanulás gyakorlati alkalmazására. A kooperatív tanulás elméletét adó társadalomfilozófiai és szociálpszichológiai alapoknak, a korszerű stratégiai oktatási módszerek alapelveivel, az együttműködő tanulás módszereinek, szervezésének, tervezésének, az oktatás folyamatában való alkalmazás lehetőségeinek, valamint a pedagógus-szerep új dimenzióinak megismertetése. A kooperatív tanulásirányításhoz szükséges alapvető készségek, jártasságok és képességek kialakítása. Az elméleti ismereteknek részben kooperatív saját élményű feldolgozásán keresztül gyakorlati tapasztalat nyújtása. Az előírt tartalmai követelmények az alábbiak megismerése, értelmezése, alkalmazása: A kooperatív tanulás társadalmi és szociálpszichológiai hátteréül szolgáló korszerű elméletek. A korszerű stratégiai tanítási tanulási módszerek főbb jellemzői A kooperatív tanulás fejlesztő hatásának mechanizmusa A csoportalakítás, a csoportfejlesztés, a kommunikáció- és gondolkodás-fejlesztés, a tanulóknak szóló visszajelzés korszerű módszerei, valamint az oktatási folyamatban alkalmazható kooperatív tanulási módszerek Az előírt formai követelmények Minimális részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90 százaléka. A tematikai egységenként értékelés visszajelzés-jellegű, kritérium az aktív részvétel és a csoporttagokhoz való kooperatív viszony. Záródolgozatként óratervezet benyújtása, valamint tesztlap kitöltése. 7

8 HÍRLÁNC február Kötelező szakirodalom Balog László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Könyvkiadó, Bp. I-V. rész, o. (össz.: 66. oldal) N. Kollár Katalin Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Bp fejezet, o. (össz.: 171. oldal) Ajánlott szakirodalom Balogh László (2000): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Kossuth Egyetem Kiadó, Debrecen. Horvát Attila (1994): Kooperatív technikák. OKI, Bp. Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Bp. Roeders, Paul (1997): A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, Bp. Vastagh Zoltán (1999): Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. A hallgatók saját eszközei Papír, íróeszköz, színes ceruza, vagy toll, vagy filctoll (4 szín), kötelező irodalom. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Dialógusok 2009 konferencia Sátoraljaújhely Széphalom január

9 2009. február HÍRLÁNC Az egyéni tanulási stratégiák fejlesztése Az alapítási engedély száma: OKM-2/19/2006. Az indítási engedély száma: OKM-2/19/2006. A továbbképzés időpontja: február , 13 órától március , 13 órától A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A különböző közoktatási és tanácsadó intézményekben dolgozó pedagógusok, pszichológusok, felkészítése a tanulók egyéni tanulása során megfigyelt (és/vagy a tanuló és/ vagy a szülők, és/vagy a pedagógusok által jelzett) tanulásmódszertani problémák feltárására és korrigálására. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek az egyéni tanulásmódszertani problémákat önállóan diagnosztizálni, a diagnosztizálás alapján az egyéni tanulást segítő fejlesztési tervet összeállítani, s megvalósítani, továbbá az ehhez szükséges terminológia- és eszközrendszert adekvátan kiválasztani és használni. Az előírt tartalmi követelmények Tanulásdiagnosztikai kompetencia: konkrét ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkezzenek a hazai gyakorlatban alkalmazott tanulásdiagnosztikai eszközöket illetően (pl. milyen változókat mérnek, hány évesek körében használhatók, milyen tanulás módszertani problémák feltárásár és milyen fejlesztési célok megfogalmazására alkalmasak, hogyan kell használni azokat stb.). Tanulásmódszertani kompetencia: a konkrét ismeret szintjén és a jártasság szintjén is sajátítsanak el az egyéni tanulásfejlesztésben alkalmazható tanulási módszereket. Tanulásfejlesztési kompetencia: képesek legyenek a diákok körében a tanulásdiagnosztika és a tanulás módszertani fejlesztés átfogó megtervezésére, megvalósítására; a diagnosztika során feltárt tanulási problémák korrigálására alkalmas tanulási módszerek kiválasztására, nevelésére és oktatására. A képzésben való részvétel feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus-képesítés. A program tematikája A képzés indokoltsága: a pedagógiai, pedagógia-pszichológiai szakirodalomban több évtizede visszatérő motívum, hogy a tanulók többsége inadekvát, felszínes, javarészt reproduktív tanulási módszereket alkalmaz. E tanulási problémák jelentős része azonban feltárható, s megfelelő fejlesztőeljárások révén korrigálható! Az első tematikai egység a tanulásdiagnosztika és-fejlesztés alapfogalmait és elméleti hátterét járja körül. Megismerkedünk a tanuláselméletek,- modellek fogalmával, valamint a tanulási taktika, stratégia, stílus fogalmával. Külön figyelmet fordítunk a tanulás IPOO-modelljére. 9

10 HÍRLÁNC február A következőkben tanulásdiagnosztikával kapcsolatosan az alábbi kérdések kerülnek megvitatásra. Mi a tanulásdiagnosztika célja? Milyen módszerei vannak a tanulásdiagnosztikának? Milyen előnyei és hátrányai vannak az egyes módszereknek? Hogyan kell használni a tanulásdiagnosztikai megfigyelési szempontsorokat, kérdőíveket, teszteket, interjú és tartalomelemzés módszereket? Hogyan mérhető a tanulók teljesítménye az IPOO-modell egyes fázisaiban? Az utolsó tematikai egység a tanulásfejlesztésre koncentrál. Olyan kérdések merülnek itt fel, mint: Milyen módon fejleszthető a tanulás? Hogyan fejleszthető a tanulás input (információbemenet) fázisa? Hogyan fejleszthető a tanulás output (feleléssel, dolgozatírással stb., tehát információprezentációval jellemezhető) fázisa? Melyek a tanulásszervezés fejlesztésének lehetőségei? A hallgatók saját eszközei: papír, íróeszköz. A tanúsítvány kiadásának feltételei az összóraszám 90 %-án való részvétel az ellenőrző feladatok elvégzése a záródolgozat követelményeinek teljesítése A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Dialógusok 2009 konferencia Sátoraljaújhely Széphalom január

11 2009. február HÍRLÁNC Alapítási engedélyszám: OKM-3/179/2008. Indítási engedélyszám: OKM-3/179/2008. Iskolai tehetséggondozás A továbbképzés időpontja: február , 13 órától március , 13 órától A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A különböző közoktatási intézményekben, nevelési tanácsadókban dolgozó pedagógusok, pedagógus munkakörben foglalkoztatott pszichológusok felkészítése az iskolai tehetség-gondozás elméletének és gyakorlatának témakörében. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek az iskolai tehetséggondozás megtervezésére, megvalósítására a saját szakterületükön; alkalmasakká váljanak gyorsító és gazdagító programok tervezésére, megvalósítására, fejlesztésére. Tartalmi követelmények 1. Ismerniük kell a tehetséggel, tehetségfejlesztéssel kapcsolatos fogalmakat, s adekvát módon kell használniuk azokat. 2. Ismerniük kell az iskolai tehetséggondozás főbb módszereit, s e módszerek tervezé-sével kapcsolatos kompetenciát kell szerezniük 3. Jártasságot kell szerezniük a komplex tehetséggondozó programok tervezésében. A képzés indokoltsága A hazai nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjaiban rendre feltűnik a tehetsé-ges tanulókkal történő kiemelt foglalkozás, törődés motívuma. Ugyanakkor iskoláinkban csak elvétve akadnak, akik megalapozott szakismeretekkel rendelkeznek a tehetséges tanulók gondozásával kapcsolatban. E továbbképzés keretében ezt a szakmai űrt igyek-szünk pótolni. Jelen képzést azoknak a pedagógusoknak, nevelőtestületeknek ajánljuk, akik tehetséggondozással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik révén is szeretné-nek hozzájárulni a diákok, az iskola és saját hatékonyságuk növeléséhez. Tematikai egységek és a hozzájuk tartozó módszerek, munkaformák A javarészt konkrét, gyakorlati munkára építő képzés során a hallgatók megismerkednek a tehetséggondozás elméleti alapjaival, s a gyakorlatban (egyéni és kiscsoportos formában) szereznek jártasságot a tárgykörben. Részletesen szó lesz az alábbi témakörökről: 11

12 HÍRLÁNC február 1. Alapfogalmak a tehetség meghatározásához: lényeges megismerni, hogyan is defini-álható a tehetség fogalma, hiszen a szakemberek csak akkor tudják tudatosan fejleszteni a tehetséget, ha megismerik annak természetét. 2. Az iskolai tehetséggondozás főbb módszerei: a tananyag minőségével és mennyisé-gével, a tanulásra szánt idő mértékével, a tehetségesek személyiségfejlesztésével kapcso-latos elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el a résztvevők. 3. Komplex tehetséggondozó programok: hazai és külföldi programok megismerésén túl magába a programkészítés folyamatába kalauzolja el a résztvevőket. 4. A komplex fejlesztő programok használata: a tehetségfejlesztő programok hatásvizs-gálata az a szabályozó tényező, amely e programok minőségbiztosításához és továbbfej-lesztéséhez egyaránt szükséges. Ennek elméleti és gyakorlati lehetőségeiről is szó lesz. A képzés sajátosságai A résztvevők a képzés során megtörtént esetek szóbeli ismertetésén alapuló életszerű feladatokat oldanak meg (többnyire kiscsoportos formában), amelyek révén az egyes témakörökben szerzett elméleti ismereteiket a gyakorlatban is tesztelhetik. Ezáltal rövid idő alatt juthatnak olyan szakmai rutinhoz, amely lehetővé teszi, hogy a tehetséggondozás tervezése terén magas színvonalon fejthessék ki tevékenységüket. A továbbképzést tartják: a Debreceni Egyetem oktatói A tanúsítvány kiadásának feltételei - Az összóraszám 90 %-án való részvétel. - Az elméleti ismereteket felmérő teszt és a záródolgozat követelményeinek teljesí-tése. A teszt az elméleti ismereteket, a záródolgozat a gyakorlati jellegű kompe-tenciát méri. A tesztet a tanfolyam végén töltik ki a hallgatók. A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u

13 2009. február HÍRLÁNC Az 5-6. évfolyamon tanító pedagógusok felkészítése a bevezető kezdő szakasz utáni átmenet megkönnyítésére, az eredményes képességfejlesztésre (pedagógiai, pszichológiai, módszertani ismeretek) Az alapítási és indítási engedély száma: OKM-3/141/2007. Jelentkezési határidő: március 6-án 9 órától A továbbképzés óraszáma: 120 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: létszámtól föggően Ft/fő A továbbképzési program alapítója: OKÉRT Oktatási és Szolgáltató Bt. A program ismertetése A tanítási tanulási folyamatban hosszú távon az vezet eredményre, ha az oktatási intézmények céljaiban és gyakorlatában prioritásként jelenik meg a tanulók készségeinek, képességeinek fejlesztése. A bevezető kezdő szakasz utáni 5-6. évfolyamon történő oktatásban az átmenet problémáira a pedagógiai gyakorlatban ma még kevéssé van válasz. Ezért is, és a kompetenciamérések többnyire lehangoló eredményei miatt nagy szükség van a fejlesztésre, javításra. Erre reagál a törvényi szabályozás, amikor kimondja az 5-6. évfolyamos átmenet idejére a nem szakrendszerű oktatás bevezetését. A 120 órás akkreditált képzés célja, hogy a hat-tizenkét éves korosztály életkori sajátosságainak megfelelő pedagógiai pszichológiai ismeretek elsajátításával, hatékony módszerek megismerésével az átmenetben érintett pedagógusok felkészüljenek a képességfejlesztő pedagógiai tevékenységre. A képzés során olyan témák feldolgozására kerül sor, mint a nem szakrendszerű oktatás szabályozási háttere (jogszabályok, NAT), a tanulás pszichológiai feltételei (a 6-12 éves korosztály életkori sajátosságai, a kognitív funkciók zavarai, a tanulói megismerés, a motiváció), a megváltozott pedagógus szerep pedagógus kompetenciák (a hatékony tanulást segítő tanári viselkedésmódok, csoportismeretek, konfliktus-felismerés- és kezelés, pedagógus kommunikáció), pedagógiai módszertani ismeretek, a tanulási folyamat szervezése és irányítása (a képességek eredményes fejlesztése, a differenciált oktatás, a kooperatív oktatás), a tanulás tanítása (tanulásmódszertan), a tanulók értékelése (szöveges értékelés). Cél, hogy a pedagógusok saját élményű tanulás útján jussanak azokhoz az ismeretekhez, amelyeket pedagógiai munkájuk során hasznosítani fognak. A képzés gyakorlatorientált, az alkalmazott munkaformák közül a legjelentősebb részt a kiscsoportos foglalkozások, a munkáltatás teszi ki. Az elmélet - gyakorlat aránya: 32 óra/ 88 óra. Az előadások az új ismeretek közvetítésén túl a fogalmi rendszer tisztázására szolgálnak. A továbbképzés sikeres teljesítésének feltétele záródolgozat írása és annak szóbeli bemutatása, megvédése. A záródolgozat: 3-4 órát lefedő modulvázlat elkészítése (követelmények: fejlesztendő kompetenciák, tevékenységek, módszerek, tanulói értékelési módok megjelölése). A dolgozat értékelési szempontjai: összhang a fejlesztés módszerek értékelés között, kapcsolódás a NAT fejlesztési feladatokhoz, a fejlesztés sorrendjének egymásra épülése, indokoltsága. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 13

14 HÍRLÁNC február A szociális készségek, képességek fejlesztése az óvodában és az általános iskola 1-4. évfolyamán A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/202/2006. A továbbképzés időpontja: március 12-én órától március 13-án 9.00 órától március 19-én órától március 20-án 9.00 órától A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A résztvevő óvodapedagógusok és tanítók pszichológiai és pedagógiai ismereteinek interdiszciplináris megközelítésű, interaktivitásra és kooperatív tevékenység-központúságra épülő fejlesztése, amelynek segítségével alkalmassá válnak: - az általuk nevelt gyermekek szociális kompetenciájának hatékony alakítására, korrigálására; - a tudásalapú társadalomban kívánatos, az európai értékrendnek megfelelő szociális attitűdök megalapozására. Pedagógusi szemlélet formálása az értékpluralizmus, a bátorító nevelés, valamint a segítő attitűd hatékonyabb adaptálása, az önreflektív személyiség alakítása érdekében. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. Tevékeny részvétel a foglalkozásokon. A feladatok egyéni megfigyelési szempontok szerinti elvégzése, lejegyzése. Záródolgozat: a továbbképzés tartalmát tükröző egyéni munka (esettanulmány), nevelési helyzet, saját pedagógiai gyakorlat 5-8 oldalas leírása, határidőre történő leadása. A továbbképzés tartalmi követelményei A hallgatók ismerjék - A 3-10 éves korú gyermek viselkedését alapvetően meghatározó szociális kompetencia elemeit: kommunikációs, döntési, szabálykövető, életvezetési, együttműködési, problémamegoldó, kapcsolatteremtési, empátiás és identifikációs, altroizmus, rivalizációs, konfliktusmegoldó készség. - A gyermek szociális kompetenciáját befolyásoló közvetlen (családi és intézményes nevelési), valamint közvetett tényezők (szociális és gazdasági feltételek, kulturális normák és értékek, a szülők szociális kapcsolatrendszere stb.) és a tárgyi környezet hatását. A szociális készségek, képességek fejlesztésének feltételeit és humanisztikus szemléletű módszereit. A pedagógus modellszerepének jelentőségét. Legyenek képesek a fenti 14

15 2009. február HÍRLÁNC ismeretek alkalmazására saját szakterületük konkrét helyzeteinek megfigyelése és elemző bemutatása során. A továbbképzés rövid tematikája A) A szociális kompetencia fejlettségének színvonala alapvetően meghatározza az emberek társas viselkedését. Korunkban a társadalmi kihívások gyors fejlődése, az átalakult értékrendszer a megszokottól eltérő feladatok elé állítják a közoktatást, a pedagógusképzést és továbbképzést. A 30 órás tanfolyam interdiszciplináris megközelítéssel, aktivitással és kooperatív tevékenységközpontúsággal kívánja a résztvevők pedagógiai hatékonyságát erősíteni a gyerekek szociális kompetenciájának fejlesztése érdekében. B) A szociális készségek, képességek pszichológiai és pedagógiai megközelítése: frontális, csoportos és egyéni munka, előadás, magyarázat, team-munka, tréningjellegű tevékenység, beszélgetés, megbeszélés, értékelés. Az interakció és a kommunikáció szerepe a szocializáció folyamatában: frontális, kiscsoportos, közös és egyéni munka, előadás, magyarázat, beszélgetés, kooperatív tevékenység, egyéni feladatmegoldás, értékelés. Az óvodai és iskolai nevelés szerepe a szociális kompetencia fejlesztésében: frontális, csoportos, egyéni munka, előadás, beszélgetés, tréning-gyakorlatok, értékelés. A szociális kompetencia fejlesztésének módszerei. A pedagógus, mint modell: frontális, kooperatív-kiscsoportos, kiscsoportos, közös tevékenység, egyéni prezentáció, vita, értékelés A szociális kompetencia fejlesztése a gyakorlatban bemutató foglalkozások: frontális, csoportos, egyéni közlés, megbeszélés, megfigyelés, elemzés, prezentáció, értékelés. C) A hangsúly a résztvevő pedagógusok team-munkáján és a gyakorlaton van. A frontális előadások a tanfolyam harmadát adják, kétharmad részben kooperatív témafeldolgozás, megbeszélés, valamint saját élményű megfigyelés és tréning-jellegű foglalkoztatás zajlik. D) Minden foglalkozás végén a Nap értékelése című írásos értékelőlap kitöltésére kerül sor. A lap kérdéseiben kiterjed a tartalmi és formai jellemzőkre, az előadók tevékenységére, a saját aktivitás jellemzőire. A munkaformák végén a vezető értékeli az aktivitást, az együttműködést, az egyéni részvétel jellemzőit. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 15

16 HÍRLÁNC február Tanulom magamat, tanulom a diákot - hatékony módszerek a nehezen kezelhető pedagógiai helyzetekre Az alapítási engedély száma: OKM-3/131/2008. Az indítási engedély száma: OKM-3/131/2008. A továbbképzés időpontja: március 27-én órától; március 28-án 9.00 órától április 3-án órától április 4-én 9.00 órától április 18-án órától április 19-én 9.00 órától A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.) A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja A mindennapi iskolai élet folyamatában a pedagógusok képesek legyenek az oktatási tevékenységen túl - a tanulót, mint személyiséget komplexen szemlélve - a nevelésre is hangsúlyt fektetni. Saját élmény keretében jártasságot szerezzenek személyiség-megismerő technikák alkalmazásában. Probléma megoldási -, konfliktus kezelő módszerek elsajátítása (személyiség-és szociálpszichológiai megközelítés). Értékközvetítő modellnyújtás feltételeinek kialakítása az ön-identifikáló képesség elsajátításával és a tapasztalatok továbbadásával. Hatékony kommunikációs módszerek elsajátítása. A továbbképzés rövid tematikája A megváltozott akceleráció, az urbanizáció s általában a felgyorsult világ szemléletváltást igényel a pedagógus részéről az iskolai környezetben tapasztalható problémák kezelése érdekében. Fontos, hogy a pedagógus közeledjen az ifjúsághoz, s képes legyen megújult módszerekkel és eszközökkel átadni az ismeretanyagot, elsajátíttatni az új információkat. Képes legyen az oktatás folyamatában operátori szerepet betölteni, az oktatást-nevelést kompetencia alapokra helyezni. Az ellenőrzés és az értékelés a képzés folyamatában valójában nem a klasszikus értelemben értendő, hanem a játékok, dramatizálások, kérdőívek alapján önmagukról kapnak információt, visszajelzést a pedagógusok: pl. bizonyos helyzetekben - hogyan reagálnak, milyen a kommunikációs stílusuk, milyen személyiség-jegyekkel rendelkeznek, amelyek meghatározzák munkájának eredményességét, stb.. A kapott információk adaptálásának mértékét a záródolgozaton keresztül tudjuk mérni : valóban képes-e a pedagógus új aspektusban közelíteni egy adott problémára? Képes-e megújulni gondolkodásában, attitűdjében? A tanúsítvány kiadásának feltételét a hiányzott óraszámhoz és a leadott és megvédett dolgozathoz kötjük. Korábbi tapasztalataink alapján a dolgozatok csoport szintű referálását tervezzük annak érdekében, hogy a dolgozatokból is mindenki kamatoztatni tudjon. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u

17 2009. február HÍRLÁNC TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL MEGRENDELÉSE a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által szervezett tanfolyamra Cím: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. Fax: 46/ Az alábbi továbbképzésre jelentkezem Címe Ha az első helyen megjelölt tanfolyam nem indul, akkor az alábbi képzésre jelentkezek Kódszáma Címe Az alábbi témákban javasolok továbbképzést szervezni A megrendelő intézmény neve:.. címe:. A hallgató neve: leánykori neve:.... anyja neve:... születési helye, ideje:..... lakcíme:.... telefon/ . A képzés költéségének számlázási címe: Az indító a megrendeléstől való visszalépést kizárólag írásban a képzés megkezdése előtt 30. napig fogadja el. A kiszámlázott részvételi díjat stornó számla megküldésével tudja érvényteleníteni, az időközben kifizetett díjat 8 munkanapon belül visszautalja. Amennyiben a megrendeléstől való visszalépést a megadott határidőn belül nem jeleztem írásban, a kiszámlázott követeléstől nem áll módjukban eltekinteni. Kelt:. P.h.. hallgató munkáltató 17

18 HÍRLÁNC február Kézműves ötletbörze (óvónőknek, tanítóknak, kézimunkát kedvelőknek) A foglalkozás időpontja: március 3. (14 17 óra) március 5. (14 17 óra) (más-más kézműves termékek alkotásának elsajátításával eltöltött 3 tanóra) Helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Cím: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. Részvételi díj: 5.000,-Ft/fő A jelentkezés módja: a következő nyomtatvány beküldésével. A jelentkezési lapot február 15-ig az intézet címére, László Béláné intézeti munkatárs nevére kérjük eljuttatni. Téma: textil-, gyöngy- és fonaltechnikák (pl. foltvarrás, gyöngyszövés, körmönfonás); ünnepekhez fűződő tárgyak; használati tárgyak; ajándékok; díszek; ékszerek stb. készítése; ötletcsere. Minden foglalkozásra hozni kell: ollót, cérnát, tűt, vonalzót és előre megbeszélt textilt! JELENTKEZÉSI LAP Alulírott jelentkezem a /az.. című nem akkreditált továbbképzésre. A jelentkező neve: A jelentkező levelezési címe: A jelentkező elérhetősége (telefon, fax, ): A képzés költségét viselő intézmény megnevezése: A képzés költségét viselő intézmény levelezési címe: A képzés költségét viselő intézmény elérhetősége (telefon, fax, ): A képzés költségének számlázási címe: Kelt: hó - n.... költségviselő aláírása PH jelentkező aláírása 18

19 2009. február HÍRLÁNC Némettanári képzések a Miskolci Egyetemen I. NÉMETTANÁRI MESTERKÉPZÉS (MA) A Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézetének Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke a sikeres akkreditáció eredményeképpen 2009 szeptemberétől megkezdi a négy féléves némettanári mesterképzést nappali és levelező formában. A némettanári mesterképzést az kezdheti meg, aki germanisztika német alapszakos (BA) bölcsész képesítést szerzett, korábban német nyelvtanár szakon végzett, német nyelv és irodalom szakos főiskolai oklevéllel rendelkezik, tanítói oklevelet szerzett, legalább jó minősítésű német műveltségi szakterülettel. A némettanári mesterképzésben összekapcsolódnak a pedagógiai ismeretek és képességek a magas szintű német nyelvtudással. A hallgatók korszerű módszertani ismeretekre tesznek szert, megszerzik, illetve továbbfejlesztik a pedagógus pályához szükséges tanári kompetenciákat. A német nyelvi-szakmai képzés területei: nyelvtudományi ismeretek, kultúra és irodalomtudományi ismeretek, szakmódszertani ismeretek, kutatásmódszertan. A mesterszakos hallgatók pszichológiai-pedagógiai tárgyait és a tanítási gyakorlatot a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete koordinálja. A képzéssel kapcsolatos további információk: 3515 Miskolc-Egyetemváros, BTK, Modern Filológiai Intézet, Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, A/6 épület fsz. 27. szoba; Kegyesné dr. Szekeres Erika tanszékvezető, egyetemi adjunktus, tel.: 46/ II. ANGOL ÉS NÉMET GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI SZAKNYELVTANÁR SZAKIRÁNYÚ TO- VÁBBKÉPZÉS A szakirányú továbbképzés három féléves, tanítási gyakorlattal kiegészített. Elmélyíti és szakmai ismeretekkel egészíti ki az általános (angol illetve német) nyelvtanári ismereteket. A továbbképzés keretében a hallgatók megismerkednek az angol/német gazdasági és üzleti szaknyelv sajátosságaival, nyelvi fordulataival, módszertani szempontból elemzik az aktuális angol és német gazdasági és üzleti nyelvvel foglalkozó szakkönyveket, tananyagokat állítanak össze, s elsajátítják a szaknyelv-tanítás speciális módszertanát. Ezzel a képzési formával a hétévente esedékes továbbképzési kötelezettség teljesíthető. A képzéssel kapcsolatos további információk: 3515 Miskolc-Egyetemváros, BTK, Modern Filológiai Intézet, Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, A/6 épület fsz. 27. szoba; Kegyesné dr. Szekeres Erika tanszékvezető, egyetemi adjunktus; tel.: 46/ Miskolc-Egyetemváros, BTK, Modern Filológiai Intézet, Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, A/6 épület fsz. 8. szoba; dr. Lénárt Levente tanszékvezető, egyetemi adjunktus; tel.: 46/ /

20 HÍRLÁNC február V E R S E N Y E K Óvodai szavalóverseny A zádorfalvai Petőfi Sándor Körzeti Általános Iskola és Óvoda szavalóversenyt hirdet az iskola névadójának tiszteletére. Jelentkezni lehet: 1 8. osztályosoknak. A szavalóversenyen való részvétel feltétele egy kötelező és egy szabadon választott vers előadása. Kötelező versek: - alsó tagozat - Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma osztály - Petőfi Sándor: Arany Lacinak osztály - Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet A szavalóverseny megrendezésének időpontja: március 12., 9 óra Helye: Petőfi Sándor Körzeti Általános Iskola és Óvoda Jelentkezési határidő: március 1. Cím: Petőfi Sándor Körzeti Általános Iskola és Óvoda 3726 Zádorfalva, Nagy út 42. Tel./Fax: 48/ III. Szerencsi Gyermek Szólótánc Fesztivál A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde rendezi meg a Szerencsi Gyermek Szólótánc Fesztivált. A fesztiválon a gyerekek két korosztályban versenyezhetnek. I. korosztály: 1997., 1998., 1999., években született gyerekek. II. korosztály: 1993., 1994., 1995., években született gyerekek. Kötelező táncok: /1,5-2 perces improvizáció/ I. korosztály: A tanult táncanyag II. korosztály: Bodrogközi lassú és friss csárdás Szabadon választott táncanyag: A kötelező táncok mellett a II. korosztályban versenyzőknek szabadon választott táncokat is be kell mutatniuk, bármely más tájegység anyagából 1,5-2 perces improvizáció formájában. A versenyen lehetőség van arra, hogy a páros táncokban a pár egyik tagja kísérő legyen, ő nem minősül versenyzőnek. Ha a párokat nem azonos korosztályú gyerekek alkotják - ez vonatkozik a kísérőre is -, akkor az idősebb gyerek korosztályába kell a párt besorolni. A kötelező és szabadon választott táncokat a Pipás zenekar kíséri. Zenekari próbára a verseny napján biztosítanak lehetőséget. A gyerekek a korosztályok szerint szakmai zsűri előtt versenyeznek a díjakért, különdíjakért. A verseny időpontja: március 27-én 15 óra A verseny próbájának ideje: óra. Jelentkezési határidő: február 27. A határidőn túl - szervezési feladataik miatt - nem tudnak jelentkezést elfogadni. Információ: Bajári Éva 30/

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23.

Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23. 2009. április HÍRLÁNC Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23. A konferencia célja A konferenciasorozat hagyományaihoz híven, ebben az évben is a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

2008. október HÍRLÁNC

2008. október HÍRLÁNC 2008. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére. Tisztelt Intézményvezetők!

Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére. Tisztelt Intézményvezetők! 2009. május HÍRLÁNC V E R S E N Y E K Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére Tisztelt Intézményvezetők! Ezúton tájékoztatjuk Önöket

Részletesebben

2009. január HÍRLÁNC

2009. január HÍRLÁNC 2009. január HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2008. december elsején létrehozott szervezeti struktúrája Igazgató: Budai Erzsébet telefon:

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012 Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2012/2013. TANÉVRE Általános és középiskolát

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 3. Pedagógiai program és helyi tanterv Szemere Bertalan

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 32 AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 1 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július

Részletesebben

2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK

2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK 2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET 2011 Összeállította: Modláné Görgényi Ildikó szakmai irányításával, Kiszter István, Leffler Adrienn, Longauer Marianna

Részletesebben

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Módszertani kézikönyv Összeállította és szerkesztette: Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó Lektorálta: Dr. Balogh

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés... 4 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben