Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCA Kleinová Adriana Uč. pre I. stupeň ZŠ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCA. 2001 Kleinová Adriana Uč. pre I. stupeň ZŠ"

Átírás

1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCA 2001 Kleinová Adriana Uč. pre I. stupeň ZŠ

2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta Katedra algebry a teórie čísel Téma: Motivačné úlohy z matematiky na 1. stupni ZŠ Téma: Motivációs feladatok matematikából az alapiskola alsó tagozatán Konzultant: Doc. RNDr. Tóth János, PhD 2001 Kleinová Adriana Uč. Pre 1. stupeň ZŠ

3 Köszönetnyilvánítás Szeretném megköszönni szakdolgozatom vezetőjének, Tóth János tanár úrnak, azt a segítséget, amelyet szakdolgozatom kidolgozásánál nyújtott.

4 Becsületbeli nyilatkozat Alulírott Klein Adriana kijelentem, hogy szakdolgozatom konzultáns tanárom segítségével és a feltüntetett szakirodalom felhasználásával önállóan készítettem el.

5 Tartalom Bevezetés 1. I. rész: Oktatáselméleti kérdések A motiváció lényege tanítási óra keretén belül Külső motiváció Belső motiváció Matematika tanitásának motiválása az alapiskola alsó tagozatán Társasjátékok Logikai játékok Tréfás fejtörők Különleges számitások Labirintusok Eltüntetős trükkök Gyufarejtvények Matematika tanitásának célja évfolyam tananyaga évfolyam tananyaga évfolyam tananyaga évfolyam tananyaga 10. II. rész: Motivációs feladatok évfolyam 12. Feladatgyűjtemény 12. Aritmetika Tudsz már összeadni és kivonni? 12. Sárkány 12. Ki tudja legtöbb nevét a számnak? 12. Találós kérdések 12. Mese: A gomba alatt, Répa 13. Számolj 1-től 10-ig! 17. Páros páratlan 18. Szinek számok 18.

6 Katicabogár számoló 19. Geometria Megfigyelő kifestő 19. Megfigyelő játék 20. Mi következik? 20. Kirakós 21. Útkereső 21. Megoldások 22. Módszertani megjegyzések a feladatokhoz évfolyam 30. Feladatgyűjtemény 30. Aritmetika Céllövészet 30. Mágikus négyzet 30. Favágóverseny 30. Teli poharak 31. Játék a nyilakkal 31. Számparipa 32. Idős bácsi 32. Mennyi ez? 32. Találós kérdések 33. Geometria Tekergő kígyó 33. Rabló pandúr 34. Kivirágzó rügyek 34. A mezei nyúl és a vadászkutya 36. Patkányfogó 36. Lóverseny 37. Mi van a képen? 38. Pontösszekötő fejtörő 38. Céltábla 38. Kötőtűk 39.

7 Megoldások 39. Módszertani megjegyzések a feladatokhoz évfolyam 48. Feladatgyűjtemény 48. Aritmetika Hurrá utazunk! 48. Osztás 48. Baracklekvár 49. Elégett számla 49. Találós kérdések 49. Labirintus 50. Geometria Szinezd ki a virágokat! 51. Virágok 51. Állatok 51. Rajzoljunk! 52. Az elveszett vonal 52. Vándorló kalap 52. Oroszlánok és vadászok 53. Gyufarejtvények 54. Megoldások 54. Módszertani megjegyzések a feladatokhoz évfolyam 61. Feladatgyűjtemény 61. Aritmetika Malomkerék 61. Pizza szeletelés 61. Oszd fel az időt! 62. Földtáblák 62. Gyorshorgászat 62. Találós kérdések 62. Gyufarejtvények 63.

8 Geometria Számold meg a kockákat! 63. Dobozold a pontokat! 64. Varázslatos tangram 64. Hol a nyuszi? 65. Gubancos fejtörők 65. Gyufarejtvények 66. Megoldások 67. Módszertani megjegyzések a feladatokhoz 70. Befejezés 73. Zhrnutie 74. Felhasznált irodalom 80.

9 Diplomamunka 1. Bevezetés Az alapiskola fontos állomás a gyermek életében. A környezetváltozás, a követelmények növelése és a felelősségteljes élet nagymértékben formálja a tanulók személyiségét. Ügyeljünk arra, hogy a tanitási óra láncolatában jól érezze magát a gyermek, szerezzen neki örömöt a tanulás és vonzza az új dolgok felfedezése. Vegyen aktivan részt az órában és ne tekintse fölöslegesnek esetleg unalmasnak. E követelmény teljesitése sok mindentől függ: pedagógus személyiségétől, iskolai környezettől, tanitási folyamat jellegétől. Fontos momentum minden tanitási óra keretén belül a motiváció, mivel nagymértékben befolyásolja a gyermek érdeklődését, aktivitását és viszonyát a tantárgyhoz. A motivációs feladatok felhasználásával szinesebbé, vonzóbbá tehetjük a tanulást és bármilyen tantárgy keretén belül felhasználható, alkalmazható. Szakdolgozatomban a matematika óra motiválásával foglalkozom és néhány motiváló feladatot gyűjtöttem, amit az óra bármely részében fel lehet használni. Az első részben oktatáselméleti kérdéseket válaszolok meg. Foglalkozom a motiváció lényegével és felhasználhatóságával. A második rész a tulajdonképpeni fő rész. Motivációs feladatok gyűjteményét tartalmazza, melyeket évfolyam szerint csoportositottam és minden feladathoz módszertani megjegyzést fűztem. Szakdolgozatom kidolgozásához a befejező résznél feltüntetett irodalmat használtam.

10 Diplomamunka 2. I. rész Oktatáselméleti kérdések 1. A motiváció lényege tanítási óra keretén belül A tudomány és a társadalom előrehaladásával egyben az iskolaügy is változik. Szaktudományok gyors fejlődésével az információk mennyisége gyarapodik, így az oktatás képzési és nevelési eredmények növelésével próbál lépést tartani a fejlődéssel. Nem csak tartalmi változásokról van szó, hanem maga az oktatás folyamata is modernizálódott. Célja, hogy élvezetesebbé, könnyebbé, vonzóbbá, hatékonyabbá tegye a tanítási órát, kihasználva a külső (környezeti, társadalmi hatások stb.) és belső (érdeklődés, tudásvágy, gondolkodás stb.) feltételeket. Igyekszik a lehető legtöbb tanulót aktívan bevonni és fontos, hogy az elsajátított ismereteket tartósan megőrizzék. A mai kor feladata az eredményes, racionális képzés és nevelés valamennyi tantárgy keretén belül, tehát a matemetikaórán is. Fő hangsúly a logikus gondolkodás fejlesztésén van. A tanulás életcélja az embernek, születésétől kezdve haláláig tanul. Problémáival főleg a pszichológia foglalkozik, de más tudományág témái közé is sorolhatjuk. Céltudatos tanulás nem létezhet pszichikai aktivitás nélkül és ezt motiváció segítségével tudjuk fokozni. A tanítás tanulás folyamatát úgy bonyolítsuk le, hogy abban ne a külső kényszer motívumai késztessék a tanulót az ismeretszerzésre, hanen a belső erőket mozgósító pszichikai indítékok, melyek hatása kellő intenzitású és hosszantartó. Iskolai praxban megmutatkozott, hogy motivációként eredményesen használhatunk érdekes, szórakoztató feladatokat, játékokat, fejtörőket, amely nem csak a tanuló érdeklődését kelti fel, hanem egyben a gondolkodását is

11 Diplomamunka 3. fejleszti. Ezek a didaktikai játékok, feladatok, fejtörők az óra bármely részében felhasználhatók: bevezető résznél motivációként, az óra fő részénél a figyelemlankadás elleni küzdelemben. Fő hangsúly nem a feladatok önálló megoldásán van, hanem a kezdeményezésen, vállalkozáson és a kitartáson. A tanító közbenjárásával, segítségével is megoldhatóak a feladatok. A következő feltételeknek kell megfelelnie a motivációs feladatoknak: a tananyag témájával kapcsolatos készségeket fejlessze szövege érthető, érdekes, lebilincselő legyen megoldása ne legyen időigényes mutasson rá az új ismeret elsajátításának szükségességére meglepő eredményük is lehet Ismerünk külső és belső motivációt Külső motiváció A külső motiváció olyan állapotot jelent a tanulásban, amikor a tanuló nem saját érdeklődéséből, hanem külső tényezők hatására végzi ezt a cselekvést. Az alapiskola alsó tagozatán gyakran alkalmazandó a motiváció e formája, mivel még a tanulók nem tudatosítják a tanulás fontosságát, tehát értékrenszerük más beállítódottságú. Tanulás szempontjából alacsonyabb értékű a külső motiváció, de 6 9 éves gyerekeknél előnyös a használata. Nagy hajtóerőként hat a munkák értékelése, jutalmazása esetleg bírálása, kritizálása. Megfelelő ráhatás (szülői, tanítói stb.) alkalmazásával a külső motiváció belsővé válhat Belső motiváció A belső motiváció olyan állapotot jelent, amely belső erőként hajtja az egyént a munka elvégzésére, tehát a tanulás élményszerűen lép fel. Kedvvel, érdeklődéssel tanul és a sikerélmény buzdítja értelmi erejének fokozására.

12 Diplomamunka 4. Sokmindent ki tud magából hozni, határozottabb, megbízik képességeiben, problémák megoldásában kitartóbb. 2. Matematika tanításának motiválása az alapiskola alsó tagozatán A tanítási óra keretén belül a kissé unalmassá vált feladatokat olyan motivácós feladatokkal kell felváltani, amelyek az órát változatosabbá, érdekesebbé és játékosabbá teszik. Variálhatóságuknak köszönhetően az óra bármely részében alkalmazható, csak tudni kell a megfelelő helyen és időben felhasználni. Pedagógussal szemben támasztott követelmény, hogy jól átgondolt, előre elkészített segédeszközökkel, motiváló feladatokkal, munkalapokkal szinesítse az óráját és ne e folyamat közben diktálja, amivel rengeteg időt elpocsékol. A tanulók a matematika többi tantárggyal kapcsolatos jelentőségéről a tantárgyközi kapcsolatok keretén belül szereznek tapasztalatokat. Igen jelentős a matematika és az anyanyelv közti kapcsolat például szöveges feladatok megértésénél, kérdések alkotásánál, válasz megfogalmazásánál stb. Továbbá fontos még: munkára nevelés és a matematika kapcsolata pl. a geometriában (a már ismert geometriai alakzatokat a tanulók papírból elkészíthetik), természeti ismeretek és a matematika kapcsolata (hosszúságmérés, tömegmérés, a folyadék térfogatának, az időnek és a hőmérsékletnek a mérése, grafikus ábrázolás). Vegyük figyelembe a korhozmértség elvét a feladatok kiválasztásánál. Ügyeljünk arra, hogy ne legyen túl igényes, nehéz annak a korosztálynak, amelyeknél alkalmazzuk, de egyben teljesítsék az oktatási célt, fejlesszék logikus gondolkodásukat. A túl nehéz vagy túl könnyű feladatok csökkentik a tanuló érdeklődését, elveszíti figyelmét és unatkozni kezd. Motiváló feladat nem csak csoporton belül, hanem individuálisan is alkalmazható, tehát a tehetséges, fejlett gondolkodású tanulók külön

13 Diplomamunka 5. munkalapot, feladatokat kapnak, amelyek igényesebbek, nehezebbek, ezáltal továbbfejlődik logikus gondolkodásuk. Az alapiskola alsó tagozat matematikai feladatainak válltozatosabbnak, játékosabbnak kell lennie, mint a felső tagozaton, és e feltétel biztosítását motivációs feladat alkalmazása teszi lehetővé. A következő motivációs feladatok használhatók az oktatás folyamatában: társasjátékok, logikai rejtvények, tréfás fejtörők, különleges számítások, labirintusok, eltüntetős trükkök, gyufarejtvények stb Társasjátékok E matematikai játék fajtája egyszerre jeleníti meg a problémát és a probléma megoldásához vezető utat. A táblás játékok, mint a dáma és a sakk, a játékosok kombinációs képességét teszi próbára. A kártyával, szerencsekerékkel vagy kockával játszott játékok pedig a valószínűségi szabályok felismerését követelik meg. A legtöbb játékban megtanulhatják azt, amit a matematikusok valós számok közötti műveleteknek hívnak. A játékosoknak megadott szabályok szerinti lépések többszöri megismétlésével kell a célt elérni. Vagyis mindezek alapján egy dámajáték nem sokban különbözik egy matematikai rejtvény megoldásától Logikai rejtvények Minden matematikai megoldás a logikus gondolkodásra épül. Valójában a logikus gondolkodás elsajátítása mindig nagy segítségére lehet a tanulónak, amikor matematikai vagy valamilyen egyéb problémával kerül szembe, legyen ez az életben vagy épp tanítási óra alatt. A logikus gondolkodás a jelenség alpos megfigyelésével kezdődik, majd felkutatja az összekapcsolódó részleteket, és kiszűri a zavaró tényezőket, végül pedig mindezek alapján levonja a megoldást nyújtó végkövetkeztetést.

14 Diplomamunka Tréfás fejtörők Ezek magyar népi gyermekköltészetből merített mondókák, versikék, amelyeknek mennyiségi megoldása van. Megköveteli a gondos odafigyelést, mert a benne szereplő számokkal, mennyiségekkel végzendő művelet nem mindig vezet megoldáshoz. Döntő tényező itt a szövegkörnyezet, mert nem mindig azt a kérdést teszi fel, amire az ember számítana, így rossz következtetés vonható le. Ezért szerepel tréfás fejtörők megnevezés alatt, de adhatnánk nekik becsapós fejtörők címet is Különleges számítások E motivációs feladatok csoportjában olyan hagyományos matamatikai feladatok szerepelnek, melyek bizonyos komoly számítást igényelnek. Jó néhány olyan matematikai területeket érintenek, mint a valószínűségszámítást, geometriát, számsorozatokat, de akad köztük olyan feladat is, melyet a tanuló ujjai segítségével is könnyen megold Labirintusok A jól megszerkeztett térképek és labirintusok még a legkomolyabb matematikusok fantáziáját is megmozgatják, mivel a megoldások során az őket egyébként is érdeklő geometriai, gráfelméleti és topológiai elvek kerülnek előtérbe. A labirintusok némelyikénél csak egy-egy trükkös megoldással lehet sikert elérni a látszólag reménytelen szituációkban. Vannak köztük olyan feladatok is, melyeknél a megfigyelés és a pontos következtetés levonása segít a megoldásban. Egy közös vonása azonban van a feladatoknak: egytől egyig igen szórakoztatóak!

15 Diplomamunka Eltüntetős trükkök Ezek a trükkök a rejtett felosztás matematikai elvén nyugszanak. Ez azt jelenti, hogy a geometriai alakzatokat fel lehet úgy bontani, hogy a részek újbóli összerakásával kapott alakzat teljesen új, és mégis a régi Gyufarejtvények Gyufarejtvények a motivációs feladatok érdekes csoportját képezik. Tartalmaz geometriai fejtörőket és aritmetikai műveleteket. A feladatok megoldásához mindig megadott számú gyufaszál áthelyezése vezet. 3. Matematika tanításának célja Az alapiskola matematikaoktatás célja olyan ember nevelése, aki készséggel és célszerűen fel tudja használni a matematikában szerzett tudását és eszközöket munkafeladatok effektív megoldására. Ezért ismerkednek meg a tanulók a matematikával elsősorban tevékenységük alapján, amely egyszerű formában a felnőttek munkájának a mása évfolyam tananyaga Számlálás numeráció a 20-as számkörben számfogalom kialakítása 20-ig írni és olvasni a természetes számokat a < > = relációk ismertetése és elsajátítása egyenlőtlenségek szemléltetése és megnevezése az előtte, utánna, közvetlen előtte és közvetlen utánna kapcsolatok kialakítása és fogalmak használata

16 Diplomamunka Számtani műveletek összeadás és kivonás a 20-as számkörben először 10-es átlépés nélkül majd a 10-es átlépésével, amit megelőz az a+7=10 tipusú egyenlet megoldása Szöveges feladatok Egyszerű szöveges feladatok megoldása és ennek minden tipusa összeadásra és kivonásra Geometriai alpvető geometriai síkalakzatok: négyzet, téglalap, háromszög, kör négyzetháló: tájékozódás föl, le, jobbra, balra, négyzethálóba való rajzolás geometriai test: a kocka évfolyam tananyaga Számlálás számolás 100-as számkörben, számok írása és olvasása természetes számok szemléltetése mennyiségileg és a számegyenesen halmaz elemeinek meghatározása 100-as számkörben összehasonlítani két tetszőleges számot a 100-as számkörben és leírni a megfelelő egyenlőtlenséget meghatározni az n-nél nagyobb vagy kissebb számot és összehasonlítani ezzel a kapcsolattal két halmaz elemeinek számát számok leírása felbontott alakban a tízes számrendszerben a 100-as számkörben Számtani műveletek összeadás és kivonás a 20-as számkörben a tízes alap átlépésével fejben fejbeni kétjegyű szám összeadása egyjegyű számmal fejben kétjegyű számból kivonni egyjegyű számot fejbeni összeadás és kivonás két kétjegyű szám körében, ahol legalább az egyik szám a 10 töbszöröse szorzás és osztás a 20-as számkörben

17 Diplomamunka 9. egyenletek megoldása amelyek megfelelnek a számtani műveletek kapcsán szerzett ismereteknek legalább szemléltetéssel megérteni a számkifejezésben használt zárójelek jelentőségét Szöveges feladatok valós helyzet kifejezése számpéldával vagy egyenlettel egyszerű szöveges feladat önálló megoldása Geometria szakasz, egyenes és félegyenes szakaszok hossza és mérése szakaszok összehasonlítása, egybevágó szakaszok geometriai alapalakzatok megnevezése [1] évfolyam tananyaga Számlálás es számkörben végzett számlálás meghatározni ezresével, százasával, tízesével és egyesével számolással az adott halmaz elemeinek számát, kijelölni az adott elemszámú halmazt számok elolvasása és leírása ( felbontott alakban is) a <, >, =, relációk Számtani műveletek kétjegyű szám összeadása és kivonása fejben összeadás és kivonás a es számkörben szorzás és osztás fejben az egyszeregy tartományában szorzás és osztás a 100-as számkörben maradékos osztás a 100-as számkörben egyenletek megoldása Szöveges feladatok egyszerű feladattipusok megoldása az átvett számtartomány keretében 2. osztályban megismert összetett szöveges feladattipusok megoldása

18 Diplomamunka Geometria körvonal, kör, gömb egyszerű szerkesztés körzővel: szakaszok összehasonlítása, áthelyezése adott félegyenesre, grafikus összegének és külömbségének megszerkesztése körző segítségével háromszög szerkesztése adott oldalakból [2] évfolyam tananyaga Számlálás véges halmaz elemszámainak meghatározása, adott elemszámú halmaz képzése természetes szám felbontott alakjának elolvasása és leírása természetes számok kerekítése adott nagyságrendbe számegyenesen való tájékozódás, számegyenes alkalmazása egyszerű feladatok megoldásánál meghatározni minden természetes számhoz a közvetlenül előtte és közvetlenül utánna lévő számot két természetes szám összehasonlítása és az eredmény leírása <, >, =, jelek segítségével leírni egyszerű esetekben az egyenlőtlenség valamennyi megoldásának halmazát kapcsos zárójelek segítségével és a megoldást kijelölni a számegyenesen Számtani műveletek egyszerű esetek összeadása és kivonása fejben szorzás, osztás, maradékos osztás számításban számtani műveletek tulajdonságainak alkalmazása (az összeadandók és tényezők felcserélése: a + b = b + a és a. b = b. a, összeadandók csoportosítása: (a + b) + c = a + (b + c), tényezők csoportosítása: (a. b). c = a. (b. c), disztributivitás: (a + b). c = a. c + b. c és a 0, illetve az 1 tulajdonsága adott számtani műveletekben)

19 Diplomamunka 11. fordított műveletek közti kölcsönös kapcsolatok, összefüggések ismerete és alkalmazása tizes számrendszertől eltérő számrendszerek római számok természetes számok összeadása és kivonása írásban, szorzás egy-, kettőés háromjegyű tényezővel, osztás egyjegyű osztóval, eredmény meghatározása becsléssel és ellenőrzése számítással törtek szemléltetése, adott séma kifejezése tört alakban Szöveges feladatok megoldani az összes egyszerű szöveges feladattipust egyszerű szöveges feladat alkotása adott témára összetett szöveges feladatok megoldása Geometria a következő geometriai alakzatok ismerete: pont, szakasz, félegyenes, egyenes, sík, félsík, háromszög, sokszög, négyszög, paralelogramma, téglalap, kör, körvonal, szög, egyenesszög, derékszög, gömb, kocka, téglatest, hasáb, gúla, henger hosszmértékek ismerete: m, cm, mm, km hosszmértékkel való mérés meghatározni a háromszög, négyzet, téglalap kerületét ismerni a cm 2, dm 2, m 2 területegységeket meghatározni a négyzet, téglalap területét [3]

20 Diplomamunka 12. II. rész Motivációs feladatok évfolyam 1.1. Feladatgyűjtemény ARITMETIKA Tudsz már összeadni és kivonni? A tanulók közt szétosztok összeadási és kivonási műveletekkel ellátott kártyákat. Ők lesznek a házikók. Kártyáikat magasba emelik, hogy mindenki láthassa, és a helyükről nem mozdulnak el. Akinek nem jut kártya, szétszéled a teremben. A tanító utasítására, Menjetek a 6-os számú házikóba!, a gyerekek a 6-os eredményű művelet alá állnak. Aki először ér a házikóhoz, megkapja a kártyát, tehát helyet cserél az előző tanulóval Sárkány A tanulók rajzlapra rajzolnak egy sárkányfejet és kifestik. Az összegyűjtött őszi faleveleket nagyság szerint kiválogatják, rendezik és felfűzik egy madzagra, amit a sárkány fejéhez ragasztanak Ki tudja a legtöbb nevét a számnak? A gyerekek 3 csoportban versenyeznek. Egy-egy szám nevét ki tudja jobban? Felírják a táblára a megadott szám alá a bontott alakot. Az a csapat győz, amelyk több helyes megoldást ír a megadott időre Találós kérdések a) Két anya, egy gyermek, mennyi az? b) Az én nagyapámnak, az apám apjának hány szeme volt?

21 Diplomamunka Mese A gomba alatt Gyönyörű nyári délután volt. A bogarak sütkéreztek, a legyek zümmögtek. Egy kis gomba volt csak látható a fű tövében. Egyszer csak feltámadt a szél, beborult az ég és eleredt az eső. Egy Hangya szaladt ki a sűrű fű közül. Hová bújjék? Észrevette az apró kis gombát, odaszaladt, és elbújt a kalapja alá.

22 Diplomamunka 14. Üldögélt a gomba tövében, várva, hogy eláljék az eső. Ámde az eső egyre jobban zuhogott. Egy agyonázott Pillangó vánszorgott a gombához. Hangyácska, Hangyácska, engedj ide engem is a gomba alá! Úgy eláztam, nem tudok repülni! Már hogyan is engednélek kérdezte a Hangya, hiszen magam is csak éppen hogy elférek alatta?! Sebaj! Kis helyen is elférnek, akik szeretik egymást. Erre aztán a Hangya beeresztette a Pillangót a gomba alá. Az eső meg egyre csak zuhogott. Futva jött Egérke. Engedjetek a gomba alá engem is! Patakban folyik a víz rajtam! Ugyan hogyan engedhetnénk ide? Nincs itt már szabad hely.

23 Diplomamunka 15. Húzzátok magatokat összébb egy kicsit! Összébbhúzták magukat és beengedték az Egérkét a gomba alá. Az eső zuhogott, sehogy sem akarta abbahagyni. Arra ugrándozott a Mókus és így sírt-rítt: Megázott a bundácskám, elfáradt a lábacskám! Engedjetek be engem is a gomba alá megszáradni, megpihenni, az eső végét kivárni! Nincs már több hely! Húzódjatok összébb, nagyon kérlek benneteket! Na jól van. Összébbhúzódtak, jutott hely a Mókusnak is. Ekkor a Nyúl ugrott ki a tisztásra, és meglátta a gombát.

24 Diplomamunka 16. Bújtassatok el! kiáltozta. Mentsetek meg! Üldöz a Róka! Sajnálom a Nyulat szólt a Hangya. Tudjátok mit? Húzódjunk összébb! Alighogy a Nyulat elrejtették, odaért a Róka is. Nem láttátok a Nyulat? kérdezte. Nem láttuk bizony! Közelebb lopakodott a Róka, és szaglászni kezdett. Nem itt bújt el? Ugyan, hogy bújhatott volna ide, hisz mi is csak épp hogy elférünk! Megcsóválta a farkát a Róka, és elment. Közben az eső is elállt, a nap kisütött. Előbújtak a gomba alól az álatkák, és örvendeztek.

25 Diplomamunka 17. A Hangya elgondolkozott, és azt mondta: Hát ez hogyan történhetett? Először még nekem is alig volt helyem a gomba alatt, a végén mégis mindannyian elfértünk! Gyerekek, ti már kitaláltátok? A megoldási résznél találhatóak a mesével kapcsolatos kérdések és a válaszok. E célból a Répa című mesét is el lehet dramatizálni és a vele kapcsolatos kérdések szintén a megoldási résznél vannak feltüntetve Számolj 1-től 10-ig! Annyi pontot tégy a kockák alá, ahány napocskát, ceruzát, fenyőfát, szalagot, csigaházat, kiflit, levelet, tulipánt, margarétát és szivecskét látsz a képen. Ha ismeritek már a számokat, azt is odaírhatjátok.

26 Diplomamunka Páros páratlan Rajzolj az üres keretbe annyi karikát, ahány alakzatot látsz. Számmal is odaírhatod. Mondjátok meg, hány pár alakzatot láttok egy-egy négyzetben! Milyen páratlan számokat tudtok mondani 1 és10 között? Szinek számok Végezd el a pillangó egyes részeire írt számtani műveleteket, és megtudod, milyen színt kell használnod. 10 sárga 7 kék 8 narancssárga 5 zöld 6 piros 2 barna

27 Diplomamunka Katicabogár számoló Számold meg minden katicabogár hátán a pettyeket. Add össze egy-egy levélen lévő katicabogarak pettyeit és az eredményeket állítsd növekvő sorrendbe. GEOMETRIA Megfigyelő kifestő Hét különböző ábrát látsz a képen. Mindegyik más színre van festve. A te dolgod, hogy rájöjj, hogyan kell kifestened a többit.

28 Diplomamunka Megfigyelő játék Hat jelet kell minden sorban elhelyezned és kiszinezned, de nem csak úgy találomra, hanem az első sor rendjét, ritmusát figyelve. Onnan kell kiolvasnod, hogy egy-egy jelet mi előzzön meg és milyen jel kövesse Mi következik? Jól nézd meg mind a négy sort! Találd ki, hogy ha folytatod őket, milyen jelet kell rajzolnod. Mit kíván a jelek eddigi sorrendje? Amit odarajzolsz, szinezd is ki.

29 Diplomamunka Kirakós Azonosítsd a képet alkotó elemeket. Melyik nincs a kép részletei között? Útkereső A sárga kukac szeretné megtalálni a falevélen üldögélő barátját. Kicsit kacskaringós út vezet hozzá. Ugye megmutatod neki, merre menjen?

30 Diplomamunka Megoldások ARITMETIKA Tudsz már összeadni és kivonni? Példa: A tanító egy pár tanuló között a következő műveletekkel ellátott kártyákat ossza szét: 2 + 3; 4 + 2; 5 + 2; 4 + 4; 5 + 4; 3 + 7; 10-6; 7-4; 6-4; A tanító utasítására, Menjetek a 6-os számú házikóba!, a tanulók a 4+2 művelet alá sorakoznak Sárkány A megoldás előre nem látható. Minél több és másfajta levelek gyűjtése előnyösebb, mivel így jobban érzékelhető a külömbség, jobban látható, hogy a Sárkány farka keskenyedik Ki tudja legtöbb nevét a számnak? Példa: Mind a három csapat ugyanazt a számot kapja: 6 Papírlapra felírják a 6-os bontott alakját: Megadott időn belül az eredményeket ellenőrizzük Tálálós kérdések a) Három ( anya, nagyanya, gyermek) b) Kettő, mivel csak nagyapáró van szó.

31 Diplomamunka Mese Kérdések A gomba alatt című meséből: Válaszok: Melyik állat bújt először a gomba alá? A Hangya volt az első. Ki következett közvetlen utánna? Közvetlen utánna jött a Pillangó. Milyen állatok jöttek a Mókus után? A Mókus után jött a Nyúl és a Róka. Milyen állat jött közvetlen a Mókus előtt? Közvetlen a Mókus előtt jött az Egér. Hány állat szerepelt a mesében? A mesében 6 állat szerepelt: a Hangya, a Pillangó, az Egér, a Mókus, a Nyúl és a Róka. Hány állat volt a gomba alatt? A gomba alatt 5 állat volt: a Hangya, a Pillangó, az Egér, a Mókus és a Nyúl. Ki nem bújt a gomba alá? A róka nem bújt a gomba alá. Hogyan fértek el 5-en a gomba alatt? Az esőben a gomba megnőlt. Kérdések a Répa című meséből: Válaszok: Ki volt a legelső a sorban? A legelső nagyapa volt. Ki volt a legutolsó a sorban? A legutolsó a kisegér volt. Ki állt a kisunoka mögött? A kisunoka mögött állt a kutya, a macska és a kisegér.

32 Diplomamunka 24. Ki állt közvetlen a kutya mögött? Közvetlen a kutya mögött a macska állt. Ki állt közvetlen a kutya előtt? Közvetlen a kutya előtt a kisunoka állt. Hányan szerepeltek a mesében? A mesében 6-an szerepeltek: a nagyapa, a nagymama, a kisunoka, a kutya, a macska és az egér Számolj 1-től 10-ig! napocska 1 ceruza 2 csigaház 5 tulipán 8 fenyőfa 3 kifli 6 margaréta 9 szalag 4 levél 7 szív Páros páratlan madár 2drb. 1pár gomba 8drb. 4pár levél 4drb. 2pár katicabogár 10drb. 5pár alma 6drb. 3pár Szinek számok

33 Diplomamunka Katicabogár számoló 1. levél: = 7 5. levél: = levél: = levél: = levél: = levél: = 9 4. levél: = 5 8. levél: = 8 GEOMETRIA Megfigyelő kifestő Két megoldása is lehet: 1. az alakzatok színe ugyanaz marad, tehát az alakzatok sorrendje változatlan, míg a színbeli sorrend változik. 2. a színbeli sorrend marad, csak az alakzatok sorrendje változik Megfigyelő játék Az egyforma alakzatok átlósan követik egymást és függőlegesen a kék négyzet után a narancssárga hároszög következik, majd a rózsaszín tulipán, a zöld kör és a piros szív Mi következik? 1. sor piros szív 2. sor narancssárga csillag 3. sor zöld fenyőfa 4. sor magyar zászló Kirakós A 6-os számú részlet nem tartozik a képhez.

34 Diplomamunka Útkereső 1.1. Módszertani megjegyzések a feladatokhoz ARITMETIKA Tudsz már összeadni és kivonni? Motivációként remekül felhasználható ez a mozgással összekötött feladat, mivel tanulás, gyakorlás mellett a tanulók felfrissülnek, levezetik fölösleges energiájukat és az óra további részében figyelmesebbek és nem fáradtak a kötött foglalkozástól. Pszichológiai tudnivaló, hogy az elsős gyermek mozgásigénye nagyobb. Képtelen huzamosabb ideig egy dologra koncentrálni, ezért a tanítási órának változatosabbnak, mozgékonyabbnak, jobban motiváltnak kell lennie, mivel az óvodai szabad környezetből átlép a kötöttebb iskolai környezetbe, ahol már a tanítási órát ülve kell követnie Sárkány E játék alkalmazásával érdekesebbé tehetjük az elrendezést és számolást egyesével. A tanulók megtanulják helyesen alkalmazni a legelső,

35 Diplomamunka 27. legutolsó, legkisseb, legnagyobb fogalmakat. A kész segédeszközön begyakorolják a rendezés közötti összefüggést Ki tudja legtöbb nevét a számnak? Ez a feladat a számok bontásának begyakorlására szolgál. Mivel versenyszerű, ezért megköveteli a gyors, fejben való számolást, emlékezést, hogy mely alakja van már leírva, logikus gondolkodást, hogy felfedezzék azt a szábályt, amivel a legkönnyebb és a legrövidebb úton megoldhatják a feladatot. Motiváló erőként hat a tanulókra az értékelés, vagyis a győztes jutalmazása Találós kérdések A tanulók a kérdést könnyen meg tudják válaszolni, de meg is kell indokolniuk, hogy hogyan értelmezik. Megköveteli a figyelmet, mert félre vezthet a szöveg. Fontos előbb megérteni, majd utána elvégezni a műveletet Mese Rendezett csoportok tanításánál A gomba alatt vagy a Répa című mesét felhasználhatjuk. A mese segítségül szolgál az előtt, mögött, közvetlen előtte, közvetlen mögötte kifejezések begyakorlására. A képek segítségével a gyerekek könnyen válaszolhatnak és egyben játékos formában tanulnak is Számolj 1-től 10-ig! Számfogalom kialakításánál előnyös használni képet (vagy tárgyakat), mivel a szines rajz nem csak motiválásként hat a tanulóra, hanem egyben segít a megértésben, hogy a számhoz mennyiség is kapcsolódik. Megtanulnak 10-ig számolni, de ez a tudás már nem verbális, mert a szám mögött már kép is van Páros páratlan Ez a játékos rajzos feladat pár fogalmának megértésére szolgál. A tanulók felírják az összeadási művelet eredményét és megmondják, hány pár alakzat található az adott képen. Párok alkotásánál jobb, ha a párokat

36 Diplomamunka 28. összekötik, így könnyebben meg tudják határozni számukat. Megtanulják, mit jelent a pár fogalma, így gond nélkül fel tudják sorolni a páros számokat Szinek számok Ez a feladat műveletek elvégzésén alapul, mivel az eredménytől függ a pillangó szine. Nem csupán kéttagú műveletet tartalmaz, megtalálható benne három, négy taggal végzendő művelet is. A feladat változatosabbá, érdekesebbé teszi az összeadást és a kivonást Katicabogár számoló A tanulók játékos formában végzik az összeadást. Tartalmaz kéttagú, háromtagú és négytagú műveletet. A tanulók feladata először a művelet felírása a levél alá, majd a megoldása és végül az eredmény ellenőrzése a pöttyök összeadásával. Egyben gyakorolják a számok növekvő, illetve csökkenő sorrendjét. GEOMETRIA Megfigyelő kifestő A feladatnak két megoldása is van, de elég ha csak az egyikkel el tudják végezni. A lényeg a szábály felfedezésében és megfogalmazásában van. Egyúttal megnevezik a síkbeli alakzatokat is, ami az első osztály tananyaga. Játékos formában a sorrend lényegével is megismerkednek Megfigyelő játék A tanulók feladata, hogy kép alapján megfogalmazzák a sorrendet, ami alapján ritmikusan, egymás után következnek az alakzatok. Közben a már tanult négyzetet, háromszöget, kört megnevezik és gyakorolják rajzolásukat Mi következik? Ez a feladat hasonló az előzőekhez, mivel ez is a sorrend fogalmának kialakításával foglalkozik. A tanulók megfigyelőképességén, logikus

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5 Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 20/20 II. forduló. A macska és az egér jobbra indulnak el. Ha az egér négyzetet ugrik, akkor a macska 2 négyzetet lép előre. Melyik négyzetnél éri utol a macska az

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

Tartalom Tartalom I. rész Játékok és fejtörők: összeadás és kivonás II. rész Játékok és fejtörők: szorzás és osztás

Tartalom Tartalom I. rész Játékok és fejtörők: összeadás és kivonás II. rész Játékok és fejtörők: szorzás és osztás Tartalom Tartalom A szerzőről, a fordítóról és a lektorról.... 7 Bevezetés.................................................................... 9 Áttekintő táblázatok.... 11 I. rész Játékok és fejtörők:

Részletesebben

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MATEMATIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben

Részletesebben

GEOMATECH TANULMÁNYI VERSENYEK 2015. ÁPRILIS

GEOMATECH TANULMÁNYI VERSENYEK 2015. ÁPRILIS GEOMATECH TANULMÁNYI VERSENYEK 2015. ÁPRILIS Eddig nehezebb típusú feladatokkal dolgoztunk. Most, hogy közeledik a tavaszi szünet, játékra hívunk benneteket! Kétszemélyes játékokat fogunk játszani és elemezni.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

1 pont Bármely formában elfogadható pl.:, avagy. 24 4

1 pont Bármely formában elfogadható pl.:, avagy. 24 4 2012. február 2. 8. évfolyam TMat2 feladatlap Javítókulcs / 1 Javítókulcs MATEMATIKA FELADATOK 8. évfolyamosok számára, tehetséggondozó változat TMat2 A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6 Kategória P 6 1. Írjátok le azt a számot, amely a csillag alatt rejtőzik: *. 5 = 9,55 2. Babszem Jankó 25 ször kisebb, mint Kukorica Jancsi. Írjátok le, hogy hány centiméter Babszem Jankó, ha Kukorica

Részletesebben

4. évfolyam A feladatsor

4. évfolyam A feladatsor Név: 4. évfolyam A feladatsor Osztály: Kedves Vizsgázó! Olvasd el figyelmesen a feladatokat, gondold át a megoldások menetét! Eredményes, sikeres munkát kívánunk!. a) Írd le számjegyekkel! Rendezd a számokat

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5.

MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5. MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5. I. rész Fontos tudnivalók A megoldások sorrendje tetszőleges. A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Minta 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész

Minta 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR I. rész A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok megoldásához

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 2. MODUL: TANGRAMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. MODUL SZÁMELMÉLET Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. Számelmélet Közös osztók, közös többszörösök Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Nagy Erika. Matekból Ötös. 5. osztályosoknak. www.matek.info

Nagy Erika. Matekból Ötös. 5. osztályosoknak. www.matek.info Nagy Erika Matekból Ötös 5. osztályosoknak www.matek.info 1 Készítette: Nagy Erika 2009 Javított kiadás 2010 MINDEN JOG FENNTARTVA! Jelen kiadványt vagy annak részeit tilos bármilyen eljárással (elektronikusan,

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT II. 135 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT II. 135 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT II. 135 perc A feladatok megoldására 135 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II/B

Részletesebben

Játékszabály. Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc. A doboz tartalma:

Játékszabály. Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc. A doboz tartalma: Játékszabály Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc A doboz tartalma: 75 fakocka (15 15 db öt színből) 5 db kétoldalú játéktábla pontozótábla 5 db pontszám jelölő

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A gombfoci szabályai szinte megegyeznek a futball szabályaival. Les nincs. A játékban két ember vesz részt. A versenyzők tíz-tíz darab mező ny játékosgombbal, egy-egy darab kapusgombbal

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben 46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben A matematikai készségek kialakítása, és megerősítése a magyar kártya segítségével Kidolgozta: Grósz Erzsébet fejlesztő pedagógus A magyar kártya méltatlanul

Részletesebben

V. Békés Megyei Középiskolai Matematikaverseny 2012/2013 Megoldások 11. évfolyam

V. Békés Megyei Középiskolai Matematikaverseny 2012/2013 Megoldások 11. évfolyam 01/01 1. Ha egy kétjegyű szám számjegyeit felcseréljük, akkor a kapott kétjegyű szám értéke az eredeti szám értékénél 108 %-kal nagyobb. Melyik ez a kétjegyű szám? Jelölje a kétjegyű számot xy. 08 A feltételnek

Részletesebben

Segédlet az Informatika alapjai I. című tárgy számrendszerek fejezetéhez

Segédlet az Informatika alapjai I. című tárgy számrendszerek fejezetéhez Segédlet az Informatika alapjai I. című tárgy számrendszerek fejezetéhez Sándor Tamás, sandor.tamas@kvk.bmf.hu Takács Gergely, takacs.gergo@kvk.bmf.hu Lektorálta: dr. Schuster György PhD, hal@k2.jozsef.kando.hu

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde

kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde kié nagyobb? A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése. Saját megfigyelések, megtapasztalások

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály 5. osztály Józsi bácsi egy farkassal, egy kecskével és egy fej káposztával egy folyóhoz érkezik, amin át szeretne kelni. Csak egy olyan csónak áll rendelkezésére, amellyel a felsoroltak közül csak egyet

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1.

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1. 4.Lecke / 1. 4. Lecke Körök és szabályos sokszögek rajzolása Az előző fejezetekkel ellentétben most nem újabb programozási utasításokról vagy elvekről fogunk tanulni. Ebben a fejezetben a sokszögekről,

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző 1 SET A SET játékszabályairól röviden, már ha valaki nem ismerné: Hogy néznek ki a kártyalapok? Minden kártyán van egy ábra, aminek 4 jellemzője van. Minden kategória további három különböző lehetőséget

Részletesebben

A matematikai feladatok és megoldások konvenciói

A matematikai feladatok és megoldások konvenciói A matematikai feladatok és megoldások konvenciói Kozárné Fazekas Anna Kántor Sándor Matematika és Informatika Didaktikai Konferencia - Szatmárnémeti 2011. január 28-30. Konvenciók Mindenki által elfogadott

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

18 állat-kártya (9 kutya és 9 macska) 18 akció-kártya (9 különböző típus, mindegyikből 2)

18 állat-kártya (9 kutya és 9 macska) 18 akció-kártya (9 különböző típus, mindegyikből 2) Wie Hund und Katz! Chris Baylis játéka 2-6 játékosnak 10 éves kortól Játékötlet A játékosoknak kutyákat és macskákat kell etetniük úgy, hogy élelem-kártyákat tesznek az állatok mellé. Amíg a kutyák a csontokat

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 2011. Pontozási útmutató

VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 2011. Pontozási útmutató 1. feladat: VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 011. Pontozási útmutató Egy szöcske ugrál a számegyenesen. Ugrásainak hossza egység. A számegyenesen a 10-et jelölő pontból a 1-et jelölő pontba ugrással

Részletesebben

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Sorozatok I. DEFINÍCIÓ: (Számsorozat) A számsorozat olyan függvény, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza, értékkészlete a valós számok egy részhalmaza. Jelölés: (a n ), {a n }.

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4 . Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 0/0 II. forduló = x + = x ++ = x +++ = x Ennek ismeretében mennyivel egyenlő ++++...+9+99=? A ) 0. D ) 0 000 6 C ) 0 D ) A Földközi-tengerben a só-víz aránya :

Részletesebben

Ismétlő feladatsor: 10.A/I.

Ismétlő feladatsor: 10.A/I. Ismétlő feladatsor: 0.A/I. Harasztos Barnabás 205. január. Feladat Mekkora az alábbi ábrán (szürkével) jelölt síkidom összterülete? A terület egységének a négyzetrács egy négyzetének területét tekintjük!

Részletesebben

Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival J á t é k s z a b á l y

Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival J á t é k s z a b á l y Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival Játékszabály A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE Az első játék előtt le kell választani a sablonról a zsetonokat és a játékos jelölőket. TÁRSASJÁTÉK 2 4 FŐ RÉSZÉRE JÁTÉKIDŐ KB.

Részletesebben

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály)

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály) MEGOLDÓKULCSOK 1. feladatsor (1. osztály) 1. feladat 8 9 10 14 15 16 10 11 12 18 19 20 1. pontdoboz: Hibátlan számszomszédok írása 1 pont, hiba 0 pont. 2. feladat 20 17 14 11 8 5 2 2. pontdoboz: Szabályfelismerésért

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Az egyszerűsítés utáni alak:

Az egyszerűsítés utáni alak: 1. gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6. 2 b 36 b 6 Az egyszerűsítés utáni alak: 2. A 2, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával elkészítjük az összes, különböző számjegyekből álló háromjegyű

Részletesebben

HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK

HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK I. Témakör: feladatok 1 Huszk@ Jenő IX.TÉMAKÖR I.TÉMAKÖR HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK Téma A halmaz fogalma, alapfogalmak, elemek száma, üres halmaz, egyenlő halmazok, ábrázolás Venn-diagrammal

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Matematika I

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Matematika I Matematika I (Analízis) Készítette: Horváth Gábor Kötelező irodalom: Ács László, Gáspár Csaba: Analízis 1 Oktatási segédanyagok és a tantárgyi követelményrendszer megtalálható a http://rs1.szif.hu/ horvathg/horvathg.html

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2. Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária sokszínû gyakorló kompetenciafejlesztõ munkafüzet. kötet Mozaik Kiadó Szeged, Színesrúd-készlet. Törtek bõvítése és egyszerûsítése

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A játékosok célja. A játék elemei. Spielablauf

A játékosok célja. A játék elemei. Spielablauf Donald X. Vaccarino játéka 2-4 játékos részére, 8 éves kortól A játék elemei 8 különböző játéktábla rész (A továbbiakban negyed) A játékosok célja Minden játékos települések ügyes megépítésével saját birodalmát

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

1.) Csaba egy 86 oldalas könyv 50 oldalát elolvasta. Hány nap alatt fejezi be a könyvet ha egy nap 9 oldalt olvas belőle? A) 6 B) 4 C) 3 D) 5

1.) Csaba egy 86 oldalas könyv 50 oldalát elolvasta. Hány nap alatt fejezi be a könyvet ha egy nap 9 oldalt olvas belőle? A) 6 B) 4 C) 3 D) 5 WWW.ORCHIDEA.HU 1 1.) Csaba egy 86 oldalas könyv 50 oldalát elolvasta. Hány nap alatt fejezi be a könyvet ha egy nap 9 oldalt olvas belőle? A) 6 B) 4 C) 3 D) 5 2.) Számítsd ki a végeredményt: 1 1 1 1 1

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár:

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: JELENTKEZÉSI LAP Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: Második fordulóba jutás esetén Windows 7 operációs rendszert, és Office 2007 programcsomagot fogsz

Részletesebben

TÁRSASJÁTÉK. 4. Egy bábut mindenki elhelyez a pontok számolására szolgáló táblán

TÁRSASJÁTÉK. 4. Egy bábut mindenki elhelyez a pontok számolására szolgáló táblán TÁRSASJÁTÉK A játék célja A játék az útonállók, lovagok, földművesek és szerzetesek világába vezet el: Mindegyikőjük célja, gyarapodni, pontokat szerezni. Hogyan? Lovag várat, várost épít, minél nagyobb

Részletesebben

A III. forduló megoldásai

A III. forduló megoldásai A III. forduló megoldásai 1. Egy dobozban pénzérmék és golyók vannak, amelyek vagy ezüstből, vagy aranyból készültek. A dobozban lévő tárgyak 20%-a golyó, a pénzérmék 40%-a ezüst. A dobozban levő tárgyak

Részletesebben