Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCA Kleinová Adriana Uč. pre I. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCA. 2001 Kleinová Adriana Uč. pre I. stupeň ZŠ"

Átírás

1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCA 2001 Kleinová Adriana Uč. pre I. stupeň ZŠ

2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta Katedra algebry a teórie čísel Téma: Motivačné úlohy z matematiky na 1. stupni ZŠ Téma: Motivációs feladatok matematikából az alapiskola alsó tagozatán Konzultant: Doc. RNDr. Tóth János, PhD 2001 Kleinová Adriana Uč. Pre 1. stupeň ZŠ

3 Köszönetnyilvánítás Szeretném megköszönni szakdolgozatom vezetőjének, Tóth János tanár úrnak, azt a segítséget, amelyet szakdolgozatom kidolgozásánál nyújtott.

4 Becsületbeli nyilatkozat Alulírott Klein Adriana kijelentem, hogy szakdolgozatom konzultáns tanárom segítségével és a feltüntetett szakirodalom felhasználásával önállóan készítettem el.

5 Tartalom Bevezetés 1. I. rész: Oktatáselméleti kérdések A motiváció lényege tanítási óra keretén belül Külső motiváció Belső motiváció Matematika tanitásának motiválása az alapiskola alsó tagozatán Társasjátékok Logikai játékok Tréfás fejtörők Különleges számitások Labirintusok Eltüntetős trükkök Gyufarejtvények Matematika tanitásának célja évfolyam tananyaga évfolyam tananyaga évfolyam tananyaga évfolyam tananyaga 10. II. rész: Motivációs feladatok évfolyam 12. Feladatgyűjtemény 12. Aritmetika Tudsz már összeadni és kivonni? 12. Sárkány 12. Ki tudja legtöbb nevét a számnak? 12. Találós kérdések 12. Mese: A gomba alatt, Répa 13. Számolj 1-től 10-ig! 17. Páros páratlan 18. Szinek számok 18.

6 Katicabogár számoló 19. Geometria Megfigyelő kifestő 19. Megfigyelő játék 20. Mi következik? 20. Kirakós 21. Útkereső 21. Megoldások 22. Módszertani megjegyzések a feladatokhoz évfolyam 30. Feladatgyűjtemény 30. Aritmetika Céllövészet 30. Mágikus négyzet 30. Favágóverseny 30. Teli poharak 31. Játék a nyilakkal 31. Számparipa 32. Idős bácsi 32. Mennyi ez? 32. Találós kérdések 33. Geometria Tekergő kígyó 33. Rabló pandúr 34. Kivirágzó rügyek 34. A mezei nyúl és a vadászkutya 36. Patkányfogó 36. Lóverseny 37. Mi van a képen? 38. Pontösszekötő fejtörő 38. Céltábla 38. Kötőtűk 39.

7 Megoldások 39. Módszertani megjegyzések a feladatokhoz évfolyam 48. Feladatgyűjtemény 48. Aritmetika Hurrá utazunk! 48. Osztás 48. Baracklekvár 49. Elégett számla 49. Találós kérdések 49. Labirintus 50. Geometria Szinezd ki a virágokat! 51. Virágok 51. Állatok 51. Rajzoljunk! 52. Az elveszett vonal 52. Vándorló kalap 52. Oroszlánok és vadászok 53. Gyufarejtvények 54. Megoldások 54. Módszertani megjegyzések a feladatokhoz évfolyam 61. Feladatgyűjtemény 61. Aritmetika Malomkerék 61. Pizza szeletelés 61. Oszd fel az időt! 62. Földtáblák 62. Gyorshorgászat 62. Találós kérdések 62. Gyufarejtvények 63.

8 Geometria Számold meg a kockákat! 63. Dobozold a pontokat! 64. Varázslatos tangram 64. Hol a nyuszi? 65. Gubancos fejtörők 65. Gyufarejtvények 66. Megoldások 67. Módszertani megjegyzések a feladatokhoz 70. Befejezés 73. Zhrnutie 74. Felhasznált irodalom 80.

9 Diplomamunka 1. Bevezetés Az alapiskola fontos állomás a gyermek életében. A környezetváltozás, a követelmények növelése és a felelősségteljes élet nagymértékben formálja a tanulók személyiségét. Ügyeljünk arra, hogy a tanitási óra láncolatában jól érezze magát a gyermek, szerezzen neki örömöt a tanulás és vonzza az új dolgok felfedezése. Vegyen aktivan részt az órában és ne tekintse fölöslegesnek esetleg unalmasnak. E követelmény teljesitése sok mindentől függ: pedagógus személyiségétől, iskolai környezettől, tanitási folyamat jellegétől. Fontos momentum minden tanitási óra keretén belül a motiváció, mivel nagymértékben befolyásolja a gyermek érdeklődését, aktivitását és viszonyát a tantárgyhoz. A motivációs feladatok felhasználásával szinesebbé, vonzóbbá tehetjük a tanulást és bármilyen tantárgy keretén belül felhasználható, alkalmazható. Szakdolgozatomban a matematika óra motiválásával foglalkozom és néhány motiváló feladatot gyűjtöttem, amit az óra bármely részében fel lehet használni. Az első részben oktatáselméleti kérdéseket válaszolok meg. Foglalkozom a motiváció lényegével és felhasználhatóságával. A második rész a tulajdonképpeni fő rész. Motivációs feladatok gyűjteményét tartalmazza, melyeket évfolyam szerint csoportositottam és minden feladathoz módszertani megjegyzést fűztem. Szakdolgozatom kidolgozásához a befejező résznél feltüntetett irodalmat használtam.

10 Diplomamunka 2. I. rész Oktatáselméleti kérdések 1. A motiváció lényege tanítási óra keretén belül A tudomány és a társadalom előrehaladásával egyben az iskolaügy is változik. Szaktudományok gyors fejlődésével az információk mennyisége gyarapodik, így az oktatás képzési és nevelési eredmények növelésével próbál lépést tartani a fejlődéssel. Nem csak tartalmi változásokról van szó, hanem maga az oktatás folyamata is modernizálódott. Célja, hogy élvezetesebbé, könnyebbé, vonzóbbá, hatékonyabbá tegye a tanítási órát, kihasználva a külső (környezeti, társadalmi hatások stb.) és belső (érdeklődés, tudásvágy, gondolkodás stb.) feltételeket. Igyekszik a lehető legtöbb tanulót aktívan bevonni és fontos, hogy az elsajátított ismereteket tartósan megőrizzék. A mai kor feladata az eredményes, racionális képzés és nevelés valamennyi tantárgy keretén belül, tehát a matemetikaórán is. Fő hangsúly a logikus gondolkodás fejlesztésén van. A tanulás életcélja az embernek, születésétől kezdve haláláig tanul. Problémáival főleg a pszichológia foglalkozik, de más tudományág témái közé is sorolhatjuk. Céltudatos tanulás nem létezhet pszichikai aktivitás nélkül és ezt motiváció segítségével tudjuk fokozni. A tanítás tanulás folyamatát úgy bonyolítsuk le, hogy abban ne a külső kényszer motívumai késztessék a tanulót az ismeretszerzésre, hanen a belső erőket mozgósító pszichikai indítékok, melyek hatása kellő intenzitású és hosszantartó. Iskolai praxban megmutatkozott, hogy motivációként eredményesen használhatunk érdekes, szórakoztató feladatokat, játékokat, fejtörőket, amely nem csak a tanuló érdeklődését kelti fel, hanem egyben a gondolkodását is

11 Diplomamunka 3. fejleszti. Ezek a didaktikai játékok, feladatok, fejtörők az óra bármely részében felhasználhatók: bevezető résznél motivációként, az óra fő részénél a figyelemlankadás elleni küzdelemben. Fő hangsúly nem a feladatok önálló megoldásán van, hanem a kezdeményezésen, vállalkozáson és a kitartáson. A tanító közbenjárásával, segítségével is megoldhatóak a feladatok. A következő feltételeknek kell megfelelnie a motivációs feladatoknak: a tananyag témájával kapcsolatos készségeket fejlessze szövege érthető, érdekes, lebilincselő legyen megoldása ne legyen időigényes mutasson rá az új ismeret elsajátításának szükségességére meglepő eredményük is lehet Ismerünk külső és belső motivációt Külső motiváció A külső motiváció olyan állapotot jelent a tanulásban, amikor a tanuló nem saját érdeklődéséből, hanem külső tényezők hatására végzi ezt a cselekvést. Az alapiskola alsó tagozatán gyakran alkalmazandó a motiváció e formája, mivel még a tanulók nem tudatosítják a tanulás fontosságát, tehát értékrenszerük más beállítódottságú. Tanulás szempontjából alacsonyabb értékű a külső motiváció, de 6 9 éves gyerekeknél előnyös a használata. Nagy hajtóerőként hat a munkák értékelése, jutalmazása esetleg bírálása, kritizálása. Megfelelő ráhatás (szülői, tanítói stb.) alkalmazásával a külső motiváció belsővé válhat Belső motiváció A belső motiváció olyan állapotot jelent, amely belső erőként hajtja az egyént a munka elvégzésére, tehát a tanulás élményszerűen lép fel. Kedvvel, érdeklődéssel tanul és a sikerélmény buzdítja értelmi erejének fokozására.

12 Diplomamunka 4. Sokmindent ki tud magából hozni, határozottabb, megbízik képességeiben, problémák megoldásában kitartóbb. 2. Matematika tanításának motiválása az alapiskola alsó tagozatán A tanítási óra keretén belül a kissé unalmassá vált feladatokat olyan motivácós feladatokkal kell felváltani, amelyek az órát változatosabbá, érdekesebbé és játékosabbá teszik. Variálhatóságuknak köszönhetően az óra bármely részében alkalmazható, csak tudni kell a megfelelő helyen és időben felhasználni. Pedagógussal szemben támasztott követelmény, hogy jól átgondolt, előre elkészített segédeszközökkel, motiváló feladatokkal, munkalapokkal szinesítse az óráját és ne e folyamat közben diktálja, amivel rengeteg időt elpocsékol. A tanulók a matematika többi tantárggyal kapcsolatos jelentőségéről a tantárgyközi kapcsolatok keretén belül szereznek tapasztalatokat. Igen jelentős a matematika és az anyanyelv közti kapcsolat például szöveges feladatok megértésénél, kérdések alkotásánál, válasz megfogalmazásánál stb. Továbbá fontos még: munkára nevelés és a matematika kapcsolata pl. a geometriában (a már ismert geometriai alakzatokat a tanulók papírból elkészíthetik), természeti ismeretek és a matematika kapcsolata (hosszúságmérés, tömegmérés, a folyadék térfogatának, az időnek és a hőmérsékletnek a mérése, grafikus ábrázolás). Vegyük figyelembe a korhozmértség elvét a feladatok kiválasztásánál. Ügyeljünk arra, hogy ne legyen túl igényes, nehéz annak a korosztálynak, amelyeknél alkalmazzuk, de egyben teljesítsék az oktatási célt, fejlesszék logikus gondolkodásukat. A túl nehéz vagy túl könnyű feladatok csökkentik a tanuló érdeklődését, elveszíti figyelmét és unatkozni kezd. Motiváló feladat nem csak csoporton belül, hanem individuálisan is alkalmazható, tehát a tehetséges, fejlett gondolkodású tanulók külön

13 Diplomamunka 5. munkalapot, feladatokat kapnak, amelyek igényesebbek, nehezebbek, ezáltal továbbfejlődik logikus gondolkodásuk. Az alapiskola alsó tagozat matematikai feladatainak válltozatosabbnak, játékosabbnak kell lennie, mint a felső tagozaton, és e feltétel biztosítását motivációs feladat alkalmazása teszi lehetővé. A következő motivációs feladatok használhatók az oktatás folyamatában: társasjátékok, logikai rejtvények, tréfás fejtörők, különleges számítások, labirintusok, eltüntetős trükkök, gyufarejtvények stb Társasjátékok E matematikai játék fajtája egyszerre jeleníti meg a problémát és a probléma megoldásához vezető utat. A táblás játékok, mint a dáma és a sakk, a játékosok kombinációs képességét teszi próbára. A kártyával, szerencsekerékkel vagy kockával játszott játékok pedig a valószínűségi szabályok felismerését követelik meg. A legtöbb játékban megtanulhatják azt, amit a matematikusok valós számok közötti műveleteknek hívnak. A játékosoknak megadott szabályok szerinti lépések többszöri megismétlésével kell a célt elérni. Vagyis mindezek alapján egy dámajáték nem sokban különbözik egy matematikai rejtvény megoldásától Logikai rejtvények Minden matematikai megoldás a logikus gondolkodásra épül. Valójában a logikus gondolkodás elsajátítása mindig nagy segítségére lehet a tanulónak, amikor matematikai vagy valamilyen egyéb problémával kerül szembe, legyen ez az életben vagy épp tanítási óra alatt. A logikus gondolkodás a jelenség alpos megfigyelésével kezdődik, majd felkutatja az összekapcsolódó részleteket, és kiszűri a zavaró tényezőket, végül pedig mindezek alapján levonja a megoldást nyújtó végkövetkeztetést.

14 Diplomamunka Tréfás fejtörők Ezek magyar népi gyermekköltészetből merített mondókák, versikék, amelyeknek mennyiségi megoldása van. Megköveteli a gondos odafigyelést, mert a benne szereplő számokkal, mennyiségekkel végzendő művelet nem mindig vezet megoldáshoz. Döntő tényező itt a szövegkörnyezet, mert nem mindig azt a kérdést teszi fel, amire az ember számítana, így rossz következtetés vonható le. Ezért szerepel tréfás fejtörők megnevezés alatt, de adhatnánk nekik becsapós fejtörők címet is Különleges számítások E motivációs feladatok csoportjában olyan hagyományos matamatikai feladatok szerepelnek, melyek bizonyos komoly számítást igényelnek. Jó néhány olyan matematikai területeket érintenek, mint a valószínűségszámítást, geometriát, számsorozatokat, de akad köztük olyan feladat is, melyet a tanuló ujjai segítségével is könnyen megold Labirintusok A jól megszerkeztett térképek és labirintusok még a legkomolyabb matematikusok fantáziáját is megmozgatják, mivel a megoldások során az őket egyébként is érdeklő geometriai, gráfelméleti és topológiai elvek kerülnek előtérbe. A labirintusok némelyikénél csak egy-egy trükkös megoldással lehet sikert elérni a látszólag reménytelen szituációkban. Vannak köztük olyan feladatok is, melyeknél a megfigyelés és a pontos következtetés levonása segít a megoldásban. Egy közös vonása azonban van a feladatoknak: egytől egyig igen szórakoztatóak!

15 Diplomamunka Eltüntetős trükkök Ezek a trükkök a rejtett felosztás matematikai elvén nyugszanak. Ez azt jelenti, hogy a geometriai alakzatokat fel lehet úgy bontani, hogy a részek újbóli összerakásával kapott alakzat teljesen új, és mégis a régi Gyufarejtvények Gyufarejtvények a motivációs feladatok érdekes csoportját képezik. Tartalmaz geometriai fejtörőket és aritmetikai műveleteket. A feladatok megoldásához mindig megadott számú gyufaszál áthelyezése vezet. 3. Matematika tanításának célja Az alapiskola matematikaoktatás célja olyan ember nevelése, aki készséggel és célszerűen fel tudja használni a matematikában szerzett tudását és eszközöket munkafeladatok effektív megoldására. Ezért ismerkednek meg a tanulók a matematikával elsősorban tevékenységük alapján, amely egyszerű formában a felnőttek munkájának a mása évfolyam tananyaga Számlálás numeráció a 20-as számkörben számfogalom kialakítása 20-ig írni és olvasni a természetes számokat a < > = relációk ismertetése és elsajátítása egyenlőtlenségek szemléltetése és megnevezése az előtte, utánna, közvetlen előtte és közvetlen utánna kapcsolatok kialakítása és fogalmak használata

16 Diplomamunka Számtani műveletek összeadás és kivonás a 20-as számkörben először 10-es átlépés nélkül majd a 10-es átlépésével, amit megelőz az a+7=10 tipusú egyenlet megoldása Szöveges feladatok Egyszerű szöveges feladatok megoldása és ennek minden tipusa összeadásra és kivonásra Geometriai alpvető geometriai síkalakzatok: négyzet, téglalap, háromszög, kör négyzetháló: tájékozódás föl, le, jobbra, balra, négyzethálóba való rajzolás geometriai test: a kocka évfolyam tananyaga Számlálás számolás 100-as számkörben, számok írása és olvasása természetes számok szemléltetése mennyiségileg és a számegyenesen halmaz elemeinek meghatározása 100-as számkörben összehasonlítani két tetszőleges számot a 100-as számkörben és leírni a megfelelő egyenlőtlenséget meghatározni az n-nél nagyobb vagy kissebb számot és összehasonlítani ezzel a kapcsolattal két halmaz elemeinek számát számok leírása felbontott alakban a tízes számrendszerben a 100-as számkörben Számtani műveletek összeadás és kivonás a 20-as számkörben a tízes alap átlépésével fejben fejbeni kétjegyű szám összeadása egyjegyű számmal fejben kétjegyű számból kivonni egyjegyű számot fejbeni összeadás és kivonás két kétjegyű szám körében, ahol legalább az egyik szám a 10 töbszöröse szorzás és osztás a 20-as számkörben

17 Diplomamunka 9. egyenletek megoldása amelyek megfelelnek a számtani műveletek kapcsán szerzett ismereteknek legalább szemléltetéssel megérteni a számkifejezésben használt zárójelek jelentőségét Szöveges feladatok valós helyzet kifejezése számpéldával vagy egyenlettel egyszerű szöveges feladat önálló megoldása Geometria szakasz, egyenes és félegyenes szakaszok hossza és mérése szakaszok összehasonlítása, egybevágó szakaszok geometriai alapalakzatok megnevezése [1] évfolyam tananyaga Számlálás es számkörben végzett számlálás meghatározni ezresével, százasával, tízesével és egyesével számolással az adott halmaz elemeinek számát, kijelölni az adott elemszámú halmazt számok elolvasása és leírása ( felbontott alakban is) a <, >, =, relációk Számtani műveletek kétjegyű szám összeadása és kivonása fejben összeadás és kivonás a es számkörben szorzás és osztás fejben az egyszeregy tartományában szorzás és osztás a 100-as számkörben maradékos osztás a 100-as számkörben egyenletek megoldása Szöveges feladatok egyszerű feladattipusok megoldása az átvett számtartomány keretében 2. osztályban megismert összetett szöveges feladattipusok megoldása

18 Diplomamunka Geometria körvonal, kör, gömb egyszerű szerkesztés körzővel: szakaszok összehasonlítása, áthelyezése adott félegyenesre, grafikus összegének és külömbségének megszerkesztése körző segítségével háromszög szerkesztése adott oldalakból [2] évfolyam tananyaga Számlálás véges halmaz elemszámainak meghatározása, adott elemszámú halmaz képzése természetes szám felbontott alakjának elolvasása és leírása természetes számok kerekítése adott nagyságrendbe számegyenesen való tájékozódás, számegyenes alkalmazása egyszerű feladatok megoldásánál meghatározni minden természetes számhoz a közvetlenül előtte és közvetlenül utánna lévő számot két természetes szám összehasonlítása és az eredmény leírása <, >, =, jelek segítségével leírni egyszerű esetekben az egyenlőtlenség valamennyi megoldásának halmazát kapcsos zárójelek segítségével és a megoldást kijelölni a számegyenesen Számtani műveletek egyszerű esetek összeadása és kivonása fejben szorzás, osztás, maradékos osztás számításban számtani műveletek tulajdonságainak alkalmazása (az összeadandók és tényezők felcserélése: a + b = b + a és a. b = b. a, összeadandók csoportosítása: (a + b) + c = a + (b + c), tényezők csoportosítása: (a. b). c = a. (b. c), disztributivitás: (a + b). c = a. c + b. c és a 0, illetve az 1 tulajdonsága adott számtani műveletekben)

19 Diplomamunka 11. fordított műveletek közti kölcsönös kapcsolatok, összefüggések ismerete és alkalmazása tizes számrendszertől eltérő számrendszerek római számok természetes számok összeadása és kivonása írásban, szorzás egy-, kettőés háromjegyű tényezővel, osztás egyjegyű osztóval, eredmény meghatározása becsléssel és ellenőrzése számítással törtek szemléltetése, adott séma kifejezése tört alakban Szöveges feladatok megoldani az összes egyszerű szöveges feladattipust egyszerű szöveges feladat alkotása adott témára összetett szöveges feladatok megoldása Geometria a következő geometriai alakzatok ismerete: pont, szakasz, félegyenes, egyenes, sík, félsík, háromszög, sokszög, négyszög, paralelogramma, téglalap, kör, körvonal, szög, egyenesszög, derékszög, gömb, kocka, téglatest, hasáb, gúla, henger hosszmértékek ismerete: m, cm, mm, km hosszmértékkel való mérés meghatározni a háromszög, négyzet, téglalap kerületét ismerni a cm 2, dm 2, m 2 területegységeket meghatározni a négyzet, téglalap területét [3]

20 Diplomamunka 12. II. rész Motivációs feladatok évfolyam 1.1. Feladatgyűjtemény ARITMETIKA Tudsz már összeadni és kivonni? A tanulók közt szétosztok összeadási és kivonási műveletekkel ellátott kártyákat. Ők lesznek a házikók. Kártyáikat magasba emelik, hogy mindenki láthassa, és a helyükről nem mozdulnak el. Akinek nem jut kártya, szétszéled a teremben. A tanító utasítására, Menjetek a 6-os számú házikóba!, a gyerekek a 6-os eredményű művelet alá állnak. Aki először ér a házikóhoz, megkapja a kártyát, tehát helyet cserél az előző tanulóval Sárkány A tanulók rajzlapra rajzolnak egy sárkányfejet és kifestik. Az összegyűjtött őszi faleveleket nagyság szerint kiválogatják, rendezik és felfűzik egy madzagra, amit a sárkány fejéhez ragasztanak Ki tudja a legtöbb nevét a számnak? A gyerekek 3 csoportban versenyeznek. Egy-egy szám nevét ki tudja jobban? Felírják a táblára a megadott szám alá a bontott alakot. Az a csapat győz, amelyk több helyes megoldást ír a megadott időre Találós kérdések a) Két anya, egy gyermek, mennyi az? b) Az én nagyapámnak, az apám apjának hány szeme volt?

21 Diplomamunka Mese A gomba alatt Gyönyörű nyári délután volt. A bogarak sütkéreztek, a legyek zümmögtek. Egy kis gomba volt csak látható a fű tövében. Egyszer csak feltámadt a szél, beborult az ég és eleredt az eső. Egy Hangya szaladt ki a sűrű fű közül. Hová bújjék? Észrevette az apró kis gombát, odaszaladt, és elbújt a kalapja alá.

22 Diplomamunka 14. Üldögélt a gomba tövében, várva, hogy eláljék az eső. Ámde az eső egyre jobban zuhogott. Egy agyonázott Pillangó vánszorgott a gombához. Hangyácska, Hangyácska, engedj ide engem is a gomba alá! Úgy eláztam, nem tudok repülni! Már hogyan is engednélek kérdezte a Hangya, hiszen magam is csak éppen hogy elférek alatta?! Sebaj! Kis helyen is elférnek, akik szeretik egymást. Erre aztán a Hangya beeresztette a Pillangót a gomba alá. Az eső meg egyre csak zuhogott. Futva jött Egérke. Engedjetek a gomba alá engem is! Patakban folyik a víz rajtam! Ugyan hogyan engedhetnénk ide? Nincs itt már szabad hely.

23 Diplomamunka 15. Húzzátok magatokat összébb egy kicsit! Összébbhúzták magukat és beengedték az Egérkét a gomba alá. Az eső zuhogott, sehogy sem akarta abbahagyni. Arra ugrándozott a Mókus és így sírt-rítt: Megázott a bundácskám, elfáradt a lábacskám! Engedjetek be engem is a gomba alá megszáradni, megpihenni, az eső végét kivárni! Nincs már több hely! Húzódjatok összébb, nagyon kérlek benneteket! Na jól van. Összébbhúzódtak, jutott hely a Mókusnak is. Ekkor a Nyúl ugrott ki a tisztásra, és meglátta a gombát.

24 Diplomamunka 16. Bújtassatok el! kiáltozta. Mentsetek meg! Üldöz a Róka! Sajnálom a Nyulat szólt a Hangya. Tudjátok mit? Húzódjunk összébb! Alighogy a Nyulat elrejtették, odaért a Róka is. Nem láttátok a Nyulat? kérdezte. Nem láttuk bizony! Közelebb lopakodott a Róka, és szaglászni kezdett. Nem itt bújt el? Ugyan, hogy bújhatott volna ide, hisz mi is csak épp hogy elférünk! Megcsóválta a farkát a Róka, és elment. Közben az eső is elállt, a nap kisütött. Előbújtak a gomba alól az álatkák, és örvendeztek.

25 Diplomamunka 17. A Hangya elgondolkozott, és azt mondta: Hát ez hogyan történhetett? Először még nekem is alig volt helyem a gomba alatt, a végén mégis mindannyian elfértünk! Gyerekek, ti már kitaláltátok? A megoldási résznél találhatóak a mesével kapcsolatos kérdések és a válaszok. E célból a Répa című mesét is el lehet dramatizálni és a vele kapcsolatos kérdések szintén a megoldási résznél vannak feltüntetve Számolj 1-től 10-ig! Annyi pontot tégy a kockák alá, ahány napocskát, ceruzát, fenyőfát, szalagot, csigaházat, kiflit, levelet, tulipánt, margarétát és szivecskét látsz a képen. Ha ismeritek már a számokat, azt is odaírhatjátok.

26 Diplomamunka Páros páratlan Rajzolj az üres keretbe annyi karikát, ahány alakzatot látsz. Számmal is odaírhatod. Mondjátok meg, hány pár alakzatot láttok egy-egy négyzetben! Milyen páratlan számokat tudtok mondani 1 és10 között? Szinek számok Végezd el a pillangó egyes részeire írt számtani műveleteket, és megtudod, milyen színt kell használnod. 10 sárga 7 kék 8 narancssárga 5 zöld 6 piros 2 barna

27 Diplomamunka Katicabogár számoló Számold meg minden katicabogár hátán a pettyeket. Add össze egy-egy levélen lévő katicabogarak pettyeit és az eredményeket állítsd növekvő sorrendbe. GEOMETRIA Megfigyelő kifestő Hét különböző ábrát látsz a képen. Mindegyik más színre van festve. A te dolgod, hogy rájöjj, hogyan kell kifestened a többit.

28 Diplomamunka Megfigyelő játék Hat jelet kell minden sorban elhelyezned és kiszinezned, de nem csak úgy találomra, hanem az első sor rendjét, ritmusát figyelve. Onnan kell kiolvasnod, hogy egy-egy jelet mi előzzön meg és milyen jel kövesse Mi következik? Jól nézd meg mind a négy sort! Találd ki, hogy ha folytatod őket, milyen jelet kell rajzolnod. Mit kíván a jelek eddigi sorrendje? Amit odarajzolsz, szinezd is ki.

29 Diplomamunka Kirakós Azonosítsd a képet alkotó elemeket. Melyik nincs a kép részletei között? Útkereső A sárga kukac szeretné megtalálni a falevélen üldögélő barátját. Kicsit kacskaringós út vezet hozzá. Ugye megmutatod neki, merre menjen?

30 Diplomamunka Megoldások ARITMETIKA Tudsz már összeadni és kivonni? Példa: A tanító egy pár tanuló között a következő műveletekkel ellátott kártyákat ossza szét: 2 + 3; 4 + 2; 5 + 2; 4 + 4; 5 + 4; 3 + 7; 10-6; 7-4; 6-4; A tanító utasítására, Menjetek a 6-os számú házikóba!, a tanulók a 4+2 művelet alá sorakoznak Sárkány A megoldás előre nem látható. Minél több és másfajta levelek gyűjtése előnyösebb, mivel így jobban érzékelhető a külömbség, jobban látható, hogy a Sárkány farka keskenyedik Ki tudja legtöbb nevét a számnak? Példa: Mind a három csapat ugyanazt a számot kapja: 6 Papírlapra felírják a 6-os bontott alakját: Megadott időn belül az eredményeket ellenőrizzük Tálálós kérdések a) Három ( anya, nagyanya, gyermek) b) Kettő, mivel csak nagyapáró van szó.

31 Diplomamunka Mese Kérdések A gomba alatt című meséből: Válaszok: Melyik állat bújt először a gomba alá? A Hangya volt az első. Ki következett közvetlen utánna? Közvetlen utánna jött a Pillangó. Milyen állatok jöttek a Mókus után? A Mókus után jött a Nyúl és a Róka. Milyen állat jött közvetlen a Mókus előtt? Közvetlen a Mókus előtt jött az Egér. Hány állat szerepelt a mesében? A mesében 6 állat szerepelt: a Hangya, a Pillangó, az Egér, a Mókus, a Nyúl és a Róka. Hány állat volt a gomba alatt? A gomba alatt 5 állat volt: a Hangya, a Pillangó, az Egér, a Mókus és a Nyúl. Ki nem bújt a gomba alá? A róka nem bújt a gomba alá. Hogyan fértek el 5-en a gomba alatt? Az esőben a gomba megnőlt. Kérdések a Répa című meséből: Válaszok: Ki volt a legelső a sorban? A legelső nagyapa volt. Ki volt a legutolsó a sorban? A legutolsó a kisegér volt. Ki állt a kisunoka mögött? A kisunoka mögött állt a kutya, a macska és a kisegér.

32 Diplomamunka 24. Ki állt közvetlen a kutya mögött? Közvetlen a kutya mögött a macska állt. Ki állt közvetlen a kutya előtt? Közvetlen a kutya előtt a kisunoka állt. Hányan szerepeltek a mesében? A mesében 6-an szerepeltek: a nagyapa, a nagymama, a kisunoka, a kutya, a macska és az egér Számolj 1-től 10-ig! napocska 1 ceruza 2 csigaház 5 tulipán 8 fenyőfa 3 kifli 6 margaréta 9 szalag 4 levél 7 szív Páros páratlan madár 2drb. 1pár gomba 8drb. 4pár levél 4drb. 2pár katicabogár 10drb. 5pár alma 6drb. 3pár Szinek számok

33 Diplomamunka Katicabogár számoló 1. levél: = 7 5. levél: = levél: = levél: = levél: = levél: = 9 4. levél: = 5 8. levél: = 8 GEOMETRIA Megfigyelő kifestő Két megoldása is lehet: 1. az alakzatok színe ugyanaz marad, tehát az alakzatok sorrendje változatlan, míg a színbeli sorrend változik. 2. a színbeli sorrend marad, csak az alakzatok sorrendje változik Megfigyelő játék Az egyforma alakzatok átlósan követik egymást és függőlegesen a kék négyzet után a narancssárga hároszög következik, majd a rózsaszín tulipán, a zöld kör és a piros szív Mi következik? 1. sor piros szív 2. sor narancssárga csillag 3. sor zöld fenyőfa 4. sor magyar zászló Kirakós A 6-os számú részlet nem tartozik a képhez.

34 Diplomamunka Útkereső 1.1. Módszertani megjegyzések a feladatokhoz ARITMETIKA Tudsz már összeadni és kivonni? Motivációként remekül felhasználható ez a mozgással összekötött feladat, mivel tanulás, gyakorlás mellett a tanulók felfrissülnek, levezetik fölösleges energiájukat és az óra további részében figyelmesebbek és nem fáradtak a kötött foglalkozástól. Pszichológiai tudnivaló, hogy az elsős gyermek mozgásigénye nagyobb. Képtelen huzamosabb ideig egy dologra koncentrálni, ezért a tanítási órának változatosabbnak, mozgékonyabbnak, jobban motiváltnak kell lennie, mivel az óvodai szabad környezetből átlép a kötöttebb iskolai környezetbe, ahol már a tanítási órát ülve kell követnie Sárkány E játék alkalmazásával érdekesebbé tehetjük az elrendezést és számolást egyesével. A tanulók megtanulják helyesen alkalmazni a legelső,

35 Diplomamunka 27. legutolsó, legkisseb, legnagyobb fogalmakat. A kész segédeszközön begyakorolják a rendezés közötti összefüggést Ki tudja legtöbb nevét a számnak? Ez a feladat a számok bontásának begyakorlására szolgál. Mivel versenyszerű, ezért megköveteli a gyors, fejben való számolást, emlékezést, hogy mely alakja van már leírva, logikus gondolkodást, hogy felfedezzék azt a szábályt, amivel a legkönnyebb és a legrövidebb úton megoldhatják a feladatot. Motiváló erőként hat a tanulókra az értékelés, vagyis a győztes jutalmazása Találós kérdések A tanulók a kérdést könnyen meg tudják válaszolni, de meg is kell indokolniuk, hogy hogyan értelmezik. Megköveteli a figyelmet, mert félre vezthet a szöveg. Fontos előbb megérteni, majd utána elvégezni a műveletet Mese Rendezett csoportok tanításánál A gomba alatt vagy a Répa című mesét felhasználhatjuk. A mese segítségül szolgál az előtt, mögött, közvetlen előtte, közvetlen mögötte kifejezések begyakorlására. A képek segítségével a gyerekek könnyen válaszolhatnak és egyben játékos formában tanulnak is Számolj 1-től 10-ig! Számfogalom kialakításánál előnyös használni képet (vagy tárgyakat), mivel a szines rajz nem csak motiválásként hat a tanulóra, hanem egyben segít a megértésben, hogy a számhoz mennyiség is kapcsolódik. Megtanulnak 10-ig számolni, de ez a tudás már nem verbális, mert a szám mögött már kép is van Páros páratlan Ez a játékos rajzos feladat pár fogalmának megértésére szolgál. A tanulók felírják az összeadási művelet eredményét és megmondják, hány pár alakzat található az adott képen. Párok alkotásánál jobb, ha a párokat

36 Diplomamunka 28. összekötik, így könnyebben meg tudják határozni számukat. Megtanulják, mit jelent a pár fogalma, így gond nélkül fel tudják sorolni a páros számokat Szinek számok Ez a feladat műveletek elvégzésén alapul, mivel az eredménytől függ a pillangó szine. Nem csupán kéttagú műveletet tartalmaz, megtalálható benne három, négy taggal végzendő művelet is. A feladat változatosabbá, érdekesebbé teszi az összeadást és a kivonást Katicabogár számoló A tanulók játékos formában végzik az összeadást. Tartalmaz kéttagú, háromtagú és négytagú műveletet. A tanulók feladata először a művelet felírása a levél alá, majd a megoldása és végül az eredmény ellenőrzése a pöttyök összeadásával. Egyben gyakorolják a számok növekvő, illetve csökkenő sorrendjét. GEOMETRIA Megfigyelő kifestő A feladatnak két megoldása is van, de elég ha csak az egyikkel el tudják végezni. A lényeg a szábály felfedezésében és megfogalmazásában van. Egyúttal megnevezik a síkbeli alakzatokat is, ami az első osztály tananyaga. Játékos formában a sorrend lényegével is megismerkednek Megfigyelő játék A tanulók feladata, hogy kép alapján megfogalmazzák a sorrendet, ami alapján ritmikusan, egymás után következnek az alakzatok. Közben a már tanult négyzetet, háromszöget, kört megnevezik és gyakorolják rajzolásukat Mi következik? Ez a feladat hasonló az előzőekhez, mivel ez is a sorrend fogalmának kialakításával foglalkozik. A tanulók megfigyelőképességén, logikus

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó?

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? Az iskolai forduló feladatai 2006/2007-es tanév Kategória P 3 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? 2. Számítsd ki: 19 18 + 17 16 + 15 14 =

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5 Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 20/20 II. forduló. A macska és az egér jobbra indulnak el. Ha az egér négyzetet ugrik, akkor a macska 2 négyzetet lép előre. Melyik négyzetnél éri utol a macska az

Részletesebben

Tartalom Tartalom I. rész Játékok és fejtörők: összeadás és kivonás II. rész Játékok és fejtörők: szorzás és osztás

Tartalom Tartalom I. rész Játékok és fejtörők: összeadás és kivonás II. rész Játékok és fejtörők: szorzás és osztás Tartalom Tartalom A szerzőről, a fordítóról és a lektorról.... 7 Bevezetés.................................................................... 9 Áttekintő táblázatok.... 11 I. rész Játékok és fejtörők:

Részletesebben

GEOMATECH TANULMÁNYI VERSENYEK 2015. ÁPRILIS

GEOMATECH TANULMÁNYI VERSENYEK 2015. ÁPRILIS GEOMATECH TANULMÁNYI VERSENYEK 2015. ÁPRILIS Eddig nehezebb típusú feladatokkal dolgoztunk. Most, hogy közeledik a tavaszi szünet, játékra hívunk benneteket! Kétszemélyes játékokat fogunk játszani és elemezni.

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők!

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők! Előszó A/1 Kedves Kollégák és Szülők! A Varázslatos számoló című gyakorló a számtani alapokra építve segíti a tanulókat a számolás, a logikai gondolkodás gyakorlásában. Nagy hangsúlyt fektet az elemi számolási

Részletesebben

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MATEMATIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

Számolási eljárások 12. feladatcsomag

Számolási eljárások 12. feladatcsomag Számolási eljárások 3.12 Alapfeladat Számolási eljárások 12. feladatcsomag számok bontásának gyakorlása 20-as számkörben összeadás, kivonás gyakorlása 20-as számkörben A feladatok listája 1. Mennyi van

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is!

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Ha a zöld vonalak mentén lévő pöttyöket adod össze, akkor 5+5+5=, vagy 3 =. Ha a piros

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

1. Dóri, Samu és Bianka pénzt számoltak, és beváltották nagyobb egységekre. Rakd ki

1. Dóri, Samu és Bianka pénzt számoltak, és beváltották nagyobb egységekre. Rakd ki Számok ezerig. Dóri, Samu és Bianka pénzt számoltak, és beváltották nagyobb egységekre. Rakd ki játék pénzzel! a) Dóri pénze: Helyiérték-táblázatba írva: Százas Tízes Egyes 5 3 százas + 5 tízes + 3 egyes

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Írásbeli összeadás. Háromjegyű számok összeadása. 1. Végezd el az összeadásokat! 2. a) Számítsd ki, mennyibe kerül a következő 2-2 báb!

Írásbeli összeadás. Háromjegyű számok összeadása. 1. Végezd el az összeadásokat! 2. a) Számítsd ki, mennyibe kerül a következő 2-2 báb! Írásbeli összeadás Háromjegyű számok összeadása 1. Végezd el az összeadásokat! 254 + 200 = 162 + 310 = 235 + 240 = 351 + 124 = 2. a) Számítsd ki, mennyibe kerül a következő 2-2 báb! 213 Ft 164 Ft 222 Ft

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;...

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... Egész számok természetes számok ( ) pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... 0 negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... egész számok ( ) 1. Írd a következõ számokat a halmazábra megfelelõ helyére! 3; 7; +6 ; (

Részletesebben

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont) 1. tétel 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont). Adott az ábrán két vektor. Rajzolja meg a b, a b és az a b vektorokat! (6 pont)

Részletesebben

Sorba rakva majd kijön! (A szerialitás fejlesztése) Válogatott témák válogatott feladatok 6. feladatcsomag

Sorba rakva majd kijön! (A szerialitás fejlesztése) Válogatott témák válogatott feladatok 6. feladatcsomag KOMPLEX ELADATOK Válogatott témák válogatott megoldások 3.6 Sorba rakva majd kijön! (A szerialitás fejlesztése) Válogatott témák válogatott feladatok 6. feladatcsomag Életkor: ogalmak, eljárások: 10 14

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

Bingó Számok, számhalmazok, műveletek 4. feladatcsomag

Bingó Számok, számhalmazok, műveletek 4. feladatcsomag Számok, számhalmazok, műveletek 1.4 ingó Számok, számhalmazok, műveletek 4. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 10 év fejszámolás alapműveletek törtrész számítása százalékszámítás szám ellentettje

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

1 pont Bármely formában elfogadható pl.:, avagy. 24 4

1 pont Bármely formában elfogadható pl.:, avagy. 24 4 2012. február 2. 8. évfolyam TMat2 feladatlap Javítókulcs / 1 Javítókulcs MATEMATIKA FELADATOK 8. évfolyamosok számára, tehetséggondozó változat TMat2 A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Gyökvonás. Másodfokú egyenlet. 3. Az egyenlet megoldása nélkül határozd meg, hogy a következő egyenleteknek mennyi gyöke van!

Gyökvonás. Másodfokú egyenlet. 3. Az egyenlet megoldása nélkül határozd meg, hogy a következő egyenleteknek mennyi gyöke van! 1. Melyik a nagyobb? a) 6 5 vagy 5 7 b) vagy 11 10 vagy Gyökvonás 5 11 vagy 6 8 55 e) 7 vagy 60 16 1. Hozd egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket! a) 7 18 b) 1 5 75 8 160 810 650 8a 5 a 7a e) 15a

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

Próba érettségi feladatsor április 09. I. RÉSZ. 1. Hány fokos az a konkáv szög, amelyiknek koszinusza: 2

Próba érettségi feladatsor április 09. I. RÉSZ. 1. Hány fokos az a konkáv szög, amelyiknek koszinusza: 2 Név: osztály: Próba érettségi feladatsor 010 április 09 I RÉSZ Figyelem! A dolgozatot tollal írja; az ábrákat ceruzával is rajzolhatja A megoldást minden esetben a feladat szövege melletti fehér hátterű

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 10 325 337 30 103 000 002 2. Végezd el az alábbi műveleteket, ahol jelölve van ellenőrizz!

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. MODUL SZÁMELMÉLET Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. Számelmélet Közös osztók, közös többszörösök Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 2. MODUL: TANGRAMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6 Kategória P 6 1. Írjátok le azt a számot, amely a csillag alatt rejtőzik: *. 5 = 9,55 2. Babszem Jankó 25 ször kisebb, mint Kukorica Jancsi. Írjátok le, hogy hány centiméter Babszem Jankó, ha Kukorica

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola 2012. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

4. évfolyam A feladatsor

4. évfolyam A feladatsor Név: 4. évfolyam A feladatsor Osztály: Kedves Vizsgázó! Olvasd el figyelmesen a feladatokat, gondold át a megoldások menetét! Eredményes, sikeres munkát kívánunk!. a) Írd le számjegyekkel! Rendezd a számokat

Részletesebben

Játékszabály. Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc. A doboz tartalma:

Játékszabály. Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc. A doboz tartalma: Játékszabály Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc A doboz tartalma: 75 fakocka (15 15 db öt színből) 5 db kétoldalú játéktábla pontozótábla 5 db pontszám jelölő

Részletesebben

Kombinatorika A A B C A C A C B

Kombinatorika A A B C A C A C B . Egy ló, egy tehén, egy cica, egy nyúl és egy kakas megkéri a révészt, hogy vigye át őket a túlsó partra. Hányféle sorrendben szállíthatja át őket a révész, ha egyszerre vagy egy nagy testű állatot, vagy

Részletesebben

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Szakasz mert van két végpontja Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Tört vonal Szög mert van két szára és csúcsa Félegyenes mert van egy kezdőpontja 5 1 1 Két egyenes egymásra merőleges ha egymással

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

VI.3. TORPEDÓ. A feladatsor jellemzői

VI.3. TORPEDÓ. A feladatsor jellemzői VI.. TORPEDÓ Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Tengelyes és középpontos tükrözés, forgatás, eltolás és szimmetriák. Előzmények A tanulók ismerik a tengelyes tükrözést, középpontos tükrözést, 0 -os pont

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Nagy Erika. Matekból Ötös. 5. osztályosoknak. www.matek.info

Nagy Erika. Matekból Ötös. 5. osztályosoknak. www.matek.info Nagy Erika Matekból Ötös 5. osztályosoknak www.matek.info 1 Készítette: Nagy Erika 2009 Javított kiadás 2010 MINDEN JOG FENNTARTVA! Jelen kiadványt vagy annak részeit tilos bármilyen eljárással (elektronikusan,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

Borbély Sándor Országos Tanulmányi Verseny. Vác Matematika. 5. osztály. Javítókulcs. Összesen: 100 p. Név: Iskola:

Borbély Sándor Országos Tanulmányi Verseny. Vác Matematika. 5. osztály. Javítókulcs. Összesen: 100 p. Név: Iskola: Borbély Sándor Országos Tanulmányi Verseny Vác 2016 Matematika 5. osztály Javítókulcs Összesen: 100 p Név: Iskola: 1. Gábor új mobiltelefont kapott. A számát rejtvényben árulta el barátainak. Keresd meg

Részletesebben

Minta 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész

Minta 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR I. rész A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok megoldásához

Részletesebben

5 perc frontális Vers. 1. sz. mell. 2 perc frontális Csomagolópapír, 2. sz. mell. 5 perc frontális Tolerancia, egymásra figyelés, egymás türelmes

5 perc frontális Vers. 1. sz. mell. 2 perc frontális Csomagolópapír, 2. sz. mell. 5 perc frontális Tolerancia, egymásra figyelés, egymás türelmes Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, testséma megerősítése, finommotorika fejlesztése, hallási figyelem fejlesztése, logikus

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Halmazok:. Adott két halmaz: A = kétjegyű pozitív, 4-gyel osztható számok B = 0-nél nagyobb, de 0-nál nem nagyobb pozitív egész

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben 46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben A matematikai készségek kialakítása, és megerősítése a magyar kártya segítségével Kidolgozta: Grósz Erzsébet fejlesztő pedagógus A magyar kártya méltatlanul

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A tájékozódó felmérő feladatsorok értékelése A tájékozódó felmérések segítségével a tanulók

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT II. 135 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT II. 135 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT II. 135 perc A feladatok megoldására 135 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II/B

Részletesebben

Segédlet az Informatika alapjai I. című tárgy számrendszerek fejezetéhez

Segédlet az Informatika alapjai I. című tárgy számrendszerek fejezetéhez Segédlet az Informatika alapjai I. című tárgy számrendszerek fejezetéhez Sándor Tamás, sandor.tamas@kvk.bmf.hu Takács Gergely, takacs.gergo@kvk.bmf.hu Lektorálta: dr. Schuster György PhD, hal@k2.jozsef.kando.hu

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI A NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI 20-09-2 Terem: Munkaidő: 0 perc. A dolgozat megírásához íróeszközön kívül semmilyen segédeszköz nem használható! Csak és kizárólag tollal tölthető ki a feladatlap, a ceruzával

Részletesebben

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY IV. forduló MEGOLDÁSOK

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY IV. forduló MEGOLDÁSOK IV. forduló 1. Hány olyan legfeljebb 5 jegyű, 5-tel nem osztható természetes szám van, amelynek minden jegye prím? Mivel a feladatban számjegyekről van szó, akkor az egyjegyű prímszámokról lehet szó: 2;

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET TESZT MATEMATIKÁBÓL

Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET TESZT MATEMATIKÁBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET TESZT MATEMATIKÁBÓL a 2013/2014-es tanévben UTASÍTÁS A TESZT MEGÍRÁSÁHOZ

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok a MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ standardleírás

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5.

MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5. MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5. I. rész Fontos tudnivalók A megoldások sorrendje tetszőleges. A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 13. modul SZÖVEGES FELADATOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 13. modul: SZÖVEGES FELADATOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 3. évfolyam eszközök tánítók részére 1. félév 1. modul 1. melléklet 3. évfolyam tanító/1. DARABSZÁM tíz ház 2-3 kutya 4 regény 1. modul 1. melléklet 3. évfolyam

Részletesebben

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A gombfoci szabályai szinte megegyeznek a futball szabályaival. Les nincs. A játékban két ember vesz részt. A versenyzők tíz-tíz darab mező ny játékosgombbal, egy-egy darab kapusgombbal

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP J UHÁSZ I STVÁN P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ T é m a k ö r ö k é s p r ó b a f e l a d a t s o r 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP 1. oldal 9. OSZTÁLYOS PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK: I.

Részletesebben

Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET

Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA a 2011/2012-es tanévben TESZT 3 matematikából

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

HEXAÉDEREK. 5. Hányféleképpen lehet kiolvasni Erdős Pál nevét, ha csak jobbra és lefelé haladhatunk?

HEXAÉDEREK. 5. Hányféleképpen lehet kiolvasni Erdős Pál nevét, ha csak jobbra és lefelé haladhatunk? HEXAÉDEREK 0. Két prímszám szorzata 85. Mennyi a két prímszám összege? 1. Nyolc epszilon találkozik egy születésnapi bulin, majd mindenki kézfogással üdvözli egymást. Ha eddig 11 kézfogás történt, hány

Részletesebben

VI.1. NEVEZETESSÉGEK HÁROMSZÖGORSZÁGBAN. A feladatsor jellemzői

VI.1. NEVEZETESSÉGEK HÁROMSZÖGORSZÁGBAN. A feladatsor jellemzői VI.1. NEVEZETESSÉGEK HÁROMSZÖGORSZÁGBAN Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Háromszögek nevezetes vonalai és pontjai: szögfelező, oldalfelező merőleges, magasság, beírt kör és középpontja, körülírt kör

Részletesebben