A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tanévi munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tanévi munkaterve 2012-2013."

Átírás

1 Bevezetés A munkatervet a Pedagógiai Program, a tanévzáró értekezleten elhangzott javaslatok, a kompetencia-mérés, a tanév végi eredmények, a vizsgák eredményei, valamint a munkaközösségvezetők által benyújtott munkatervi javaslatok, valamint a munkaterv végén felsorolt jogszabályok alapján állítottuk össze. A feladatok meghatározásánál figyelembe vettük a nyáron megjelent új jogszabályokat, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság szakképzésre vonatkozó döntéseit, a beiratkozott tanulók létszámainak alakulását, valamint eloszlását az egyes feladatellátási helyek szerint. Általános információk A tanítás nélküli munkanapokon a munkaidő a Munka törvénykönyvében meghatározott napi 8 munkaóra reggel 7.30-tól ig. A munkaidő-nyilvántartást a beléptető-rendszer használatával kell vezetni. Munkaidőnyilvántartás vezetésére a kötetlen munkaidőben foglalkoztatott vezetőkön kívül mindenki kötelezett. A tanév munkarendjét az Iskola honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A tanév főbb eseményeivel kapcsolatos részletesebb információk és feladatok kiadására a belső levelezési rendszeren, illetve az iskolai belső hálózaton kerül sor. A Tanév eleji munkaterv a tanév munkarendjének 1. számú mellékletét képezi. Az egyes munkaközösségek munkatervei a tanév munkarendjének 2. számú mellékletét képezik. A Munkaterv elfogadása A munkaterv a nevelő testület, a szülői szervezet, a diákönkormányzat jóváhagyásával, valamint a Fenntartó elfogadásával lép életbe. A véleményezések kezdeményezéséért felelős: igazgató Határidő: szeptember 15. A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint annak a évi CXXIV. törvényi módosítása (továbbiakban együtt: Nkt.) szerint biztosítani kell a szülők és a diákok részvételét, beleszólását az intézményi szabályzatok, dokumentumok belső tartalmának véleményezésébe, továbbá a tankönyvek, taneszközök, egyéb felszerelések kiválasztásába, a tanév munkarendjének 1

2 elfogadásába. Ezen jogukat a szülők képviselőik, míg a diákok a diák-önkormányzati képviselőik útján tehetik meg. A jogok gyakorlásának biztosításáért felelős: Igazgató Határidő: folyamatos Az Nkt. adatszolgáltatási kötelezettségeket tartalmaz a közoktatási információs rendszerek számára (létszámok, tanuló-nyilvántartás, pedagógus és diákigazolványok, KIR stat., KIFIR, ADAFOR. stb.) Aktualizálnunk kell az elmúlt tanév során közölt adatainkat. Biztosítani kell az AROMO adatbázis és a KIR. rendszer közötti adatátadást. Az adatszolgáltatás megszervezéséért felelős: Igazgató Az adatszolgáltatásért felelős: Iskolatitkár, Rendszergazda Határidő: folyamatos, illetve jogszabály szerinti Ellenőrizni kell az Nkt. 3. számú mellékletének megfelelően a személyzeti dokumentációban a képzettségeket, illetve módosítani kell az Nkt. előírásainak megfelelően a továbbképzési tervet. Határidő: december 31. Az Nkt. 1. és 2. számú mellékletének figyelembe vételével meg kell vizsgálni az intézményi feladatokkal összevetve a vezető, a nevelő- és oktatómunkát végző, illetve közvetlenül segítő, valamint a nem pedagógus állományú dolgozók szükséges minimális létszámát. A kimutatást az SzMSz módosítása érdekében meg kell küldeni a Fenntartónak. Határidő: december 31. Gondoskodni kell a TÁMOP pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítéséről. (komepetencia alapú oktatás, tankönyvek) A feladat elvégzéséért felelős: Projektvezető, Nevelési ig.h. Határidő: folyamatos Hetente vezetőségi értekezletet kell tartani, ahol a vezetők részletesen beszámolnak az elmúlt heti eseményekről, a munkaközösségi megbeszélésekről, az aktuális feladatokról az iskolai élet egész területén. A feladat elvégzéséért felelős: Vezetőség Határidő: minden hétfőn A vezetőségi értekezletekről feljegyzések készülnek, melyet a vezetőség minden tagja írásban, elektronikusan megkap. A feladat elvégzéséért felelős: Iskolatitkár Határidő: minden péntek A helyettesek heti rendszerességgel egyeztetik az aktuális feladatokat, problémákat, ötleteket, javaslatokat a munkaközösség-vezetőkkel. Biztosítják a vezetőségi értekezleteken és munkaközösségi megbeszéléseken elhangzottak információ-áramlását mindkét irányban. A megbeszélésekről feljegyzések készülnek. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők Határidő: hetente 2

3 Kéthetente munkaközösségi megbeszéléseken egyeztetik a munkaközösségek tagjai a nevelésioktatási feladatokat, a versenyekre felkészítések, korrepetálások tapasztalatait, a szaktárgyi kérdéseket, az iskolai rendezvények előkészítésének és lebonyolításának kérdéseit. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők Határidő: kéthetente Iskolai adminisztráció ellenőrzése az AROMO-ban (hiányzások, igazolások, osztályzatok, szülői értesítések, stb.) Az igazolatlan hiányzások esetén a szükséges intézkedés megtétele. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: hetente Iskolai adminisztráció ellenőrzése az AROMO-ban (hiányzások, igazolások, osztályzatok, szülői értesítések, stb.) Szükség esetén az egy osztályban tanítók értekezletének összehívása, vagy a szaktanár figyelmének felhívása. Felhívás eredménytelensége esetén jelentési kötelezettség a munkaközösség-vezetőnek. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: hetente Iskolai adminisztráció ellenőrzése az AROMO-ban. Ennek keretében osztályonként kell ellenőrizni a be nem írt órákat, az osztályzatok időarányos mennyiségét, az igazolt és igazolatlan hiányzások kimutatását. A jogszabályban megjelölt igazolatlan hiányzás meghaladása esetén a szükséges intézkedés megtételének ellenőrzése. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők Határidő: hetente A tanítási időkeretek és túlórák kimutatása A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: tárgyhónapot követő 8. nap Médiák és meghívandó vendégek értesítése, meghívása az iskolai programokra A feladat elvégzéséért felelős: Iskolatitkár Határidő: Program előtt 7-14 nappal A jogszabályban előírt tartalmak, egyes rendezvények, események megjelenítése az iskola honlapján. A feladat elvégzéséért felelős: Rendszergazda Határidő: Jogszabály szerint, illetve Program előtt 7-14 nappal Versenyekre felkészítések a munkaközösségek munkatervei szerint A feladat elvégzéséért felelős: Szaktanár Határidő: Folyamatos 3

4 Az ügyeleti rend, a házirend betartásának és betartatásának ellenőrzése különös tekintettel a Nemdohányzók védelméről szóló törvény végrehajtására. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h., Mk-vezetők Határidő: folyamatos Korrepetálási, szakköri igények összegzése. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: szeptember 15. Nyári gyakorlatok teljesítésének igazolása a bizonyítványokban valamint az elektronikus nyilvántartásokban. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: szeptember 15. Bizonyítványok leadása az átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel együtt az igh. irodában. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: szeptember 15. Valamennyi dokumentum elkészítése az AROMO-ban (elektronikus napló, törzslapok), a törzslapok kinyomtatása a évfolyamokon. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Rendszergazda Határidő: szeptember 15. Munkaközösségi munkatervek leadása. Tantestületi értekezlet DÖK alakuló értekezlet A feladat elvégzéséért felelős: Munkaközösség-vezetők Határidő: szeptember 10. Határidő: szeptember 19. A feladat elvégzéséért felelős: DÖK patronáló tanár Határidő: szeptember 28-ig. Normatíva igénylése a Magyar Államkincstártól, Gazdasági ig.h. Határidő: szeptember 28-ig. Tanév eleji felmérések összegzésének leadása elektronikusan, egységes formában A feladat elvégzéséért felelős: Szaktanárok Határidő: szeptember évfolyamos diákok törzslapjainak megnyitás A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Rendszergazda Határidő: szeptember 28. 4

5 Javaslattétel a Fenntartónak a es tanévben indítandó szakirányokra. A tájékoztatókhoz szükséges prospektusok összeállítása. Határidő: szeptember 28. Bláthy hét rendezvényei külön forgatókönyv szerint A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők, Szervezők Határidő: október 1-6. Október 1-től az általános iskolák 8. osztályos tanulóinak pályaorientációs foglalkozások szervezése. A feladat elvégzéséért felelős: Szakmai munkaközösség-vezető Határidő: folyamatos Szülők Iskolája rendezvénysorozat indítása október 1-től A feladat elvégzéséért felelős: Iskolapszichológus Határidő: folyamatos Korrepetálások, versenyekre felkészítések kezdete Tantestületi értekezlet, Szülői értekezlet és fogadóóra Felvételi tagozatkódok megadása a KIFIR számára A feladat elvégzéséért felelős: Szaktanárok Határidő: Október 8-tól Határidő: október 11. Határidő: október 12. Részvétel a beiskolázási szülői értekezleteken az általános iskolákban A feladat elvégzéséért felelős: Vezetőség, szaktanárok Határidő: október 15-től Városi megemlékezés október 23-ról. Iskolai megemlékezés október 23-ról. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési igazgatóhelyettes Határidő: október 23. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési igazgatóhelyettes Határidő: október 24. B hét hétfői órarend szerinti tanítás Október 26-án Határidő: október 26. 5

6 Részvétel a városi emlék-meneten Tata-Baj útvonalon a kollégistákkal A feladat elvégzéséért felelős: Kollégiumvezető Határidő: október 26. Munkanap, október 22. ledolgozása október 27-én, szombaton B hét pénteki órarend szerinti tanítás Határidő: október 27. Őszi szünet. Október 29-November 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő) Részvétel az általános iskolák által szervezett beiskolázási szülői értekezleteken A feladat elvégzéséért felelős: Vezetőség Határidő: folyamatos November 10. munkanap, november 2. ledolgozása. A hét pénteki órarend szerinti tanítás Határidő: november 10. November 14. szülői értekezlet és fogadóóra Határidő: november 14. November Pályaválasztási kiállítás A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési és felnőttképzési ig.h. Határidő: november Kompetenciaméréshez adatok küldése. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: november 23. Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák az Eötvös József Gimnáziumban A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: november Nyílt nap az iskolában Beiskolázási tájékoztató. Külön forgatókönyv szerint Határidő: december 4. Munkanap, december 24. ledolgozása december 15-én, szombaton. December 14-én pénteken A hét hétfői órarend szerinti tanítás, míg december 15-én szombaton A hét pénteki órarend szerinti tanítás Határidő: december 15. 6

7 Nyugdíjas kollégáinknak karácsonyi műsor és összejövetel Határidő: december 20. Tantestületi karácsonyi összejövetel Határidő: december 21. Téli szünet a 3/2012. EMMI rendelet szerint december 27-től január 2-ig tart. A tantestület döntése és a Fenntartó jóváhagyásával energiatakarékossági célból Iskolánkban december 27-től január 4-ig lesz téli szünet. Határidő: december 21. Félévi értékelések, I. félév vége A feladat elvégzéséért felelős: Tantestület Határidő: január 11. Nyílt nap az iskolában Beiskolázási tájékoztató. Külön forgatókönyv szerint Határidő: január 16. Szülők tájékoztatása a félévi eredményekről az ellenőrző könyvön keresztül. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: január 18. Szalagavató ünnepély külön forgatókönyv szerint A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: január 18. Félévi értekezlet. Az I. félév eredményeinek értékelése Szülői értekezlet és fogadóóra Határidő: január A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: február 5. Felvételi jelentkezési lapok érkezése az általános iskolákból A feladat elvégzéséért felelős: Általános iskolák igazgatói Határidő: február 15. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: február 25. 7

8 Fizikális, egészségügyi és mentális felmérés a belügyi rendészeti előkészítő képzésre jelentkező diákok számára A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők, Pszichológus, Iskolaorvos Határidő: február Nevezés az atlétikai diákolimpia mezeifutó bajnokságára A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: március 12. Ideiglenes felvételi rangsor összeállítása, felvételi bizottság Határidő: március 8. Ideiglenes felvételi jegyzék megküldése KIFIR-nek. Iskolai megemlékezés március 15-i eseményekről Határidő: március 13. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: március 14. Felvételi rangsor módosíthatósága az általános iskolákban A feladat elvégzéséért felelős: Általános iskolák igazgatói Határidő: március Mezeifutó diákolimpia Kecskéd A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: március 26. Tavaszi szünet. március 28 április 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda). Határidő: március 26. FITT-ségi felmérések A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő:április 3 május 28. A Nkt. 9. (3) előírásainak megfelelően tájékoztatjuk a szülőket azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: április 5. Végleges felvételi rangsor megküldése KIFIR-nek 8

9 , felvételi bizottság Határidő: április 8. Szülői értekezlet és fogadóóra A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: április 11. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól A Bláthy-kupa lebonyolítása Végleges felvételi jegyzéket kapunk A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: április 16. A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: április 19. A feladat elvégzéséért felelős: KIFIR Határidő: április 19. Az általános felvételi eljárás eredményéről a tanulók és szüleik értesítése Határidő: április 25. Diákolimpia atlétika nevezési határidő A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: május 1. Végzős diákjaink utolsó tanítási napja. Osztályozó értekezlet. Határidő: május 2. Ballagás Határidő: május 3. Érettségi vizsgák jogszabályokban meghatározottak szerint A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: május 6-tól. Érettségi szünet A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: május Szakmai írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek: A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési ig.h. Határidő: május

10 Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységek: A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési ig.h. Határidő: május-június. Atlétikai diákolimpia A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: május Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamos diákjaink számára. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: május 29. Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: június 4. Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgarészek: A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési ig.h. Határidő: június. Osztályozó értekezlet: Utolsó tanítási nap Szóbeli középszintű érettségi vizsgák: Tanévzáró értekezlet A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: június 13. június 14. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: június Határidő: június

11 A hét = 94 nap B hét = 87 nap Tanítási napok száma Végzősöknek Megjegyzések, fontosabb események Riasz tó ügyel et hetek Tan. Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap A OI 38 2 B Szeptember 10. Munkaközösségi munkatervek leadása Szeptember 15. Bizonyítványok leadása, Korrepetálási, szakköri igények VR összegzése, nyári gyak.teljesítési igazolások, 39 3 A Szeptember 19. Tantestületi értekezlet. Munkarend elfogadása PZ 40 4 B Beiskolázási kampány kezdete. Törzslapok 9. évf. Szeptember 28. normatíva igénylése a MÁK-tól, Tanév eleji felmérések összegzésének leadása elektronikusan, egységes formában, 9. évfolyamos diákok törzslapjainak megnyitása, Javaslattétel a Fenntartónak a es tanévben indítandó szakirányokra. A tájékoztatókhoz szükséges prospektusok összeállítása OI 41 5 A Október 1-5. Bláthy hét külön forgatókönyv szerint. Október 1-től pályaorientációs foglalkozások a 8.évf. diákoknak, Szülők iskolája rendezvénysorozat VR 42 6 B A B Október 8-tól korrepetálások, versenyekre felkészítés kezdet. Szülői értekezlet: Október ,00 Fogadóóra: 18,00-19,00 Felvételi kódok megadása október 12-ig. Őszi középszintű érettségi írásbeli vizsgák az Eötvösben okt Okt.15-től ált. isk. beiskolázási szülőin részvétel. Október Pihenőnap. Október ünnep Október 27. szombat - munkanap okt.22. helyett 26-án "B" hét hétfői órarend, 27-én "B" hét pénteki órarend! 26-án Városi emlékmeneten részvétel. 45 A Őszi szünet PZ 46 9 B November általánosan munkanap. "A" hét péntek szerinti munkarend OI PZ OI VR

12 hetek Tan. Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Megjegyzések, fontosabb események Riasztó A Pályaválasztási kiállítás: november November 14. szülői értekezlet és fogadóóra VR B Nov.23-ig Kompetenciás alapadatok küldése Őszi szóbeli érettségi vizsgák nov PZ A OI B Dec. 4. Nyílt nap és beiskolázási tájékoztató VR A Dec. 15. "A" hét pénteki munkarend szerinti tanítás, Dec. 14. "A" hétfő szerinti munkarend PZ B Nyugdíjas karácsony: dec. 20. Tantestületi karácsony: dec.21. OI 53 A Téli szünet dec. 27-jan.4 VR 1 B Téli szünet dec. 27-jan.4 PZ 2 16 A I. félév vége OI 3 17 B Jan. 16. Nyílt nap és beiskolázási tájékoztató. Jan. 18-ig szülők értesítése a félévi eredményekről, Szalagavató VR 4 18 A Jan ,30 Félévi értekezlet PZ 5 19 B OI 6 20 A Szülői értekezlet: Február 5. 17,00 Fogadóóra: 18,00-19,00 VR 7 21 B Felvételi lapok érkeznek febr. 15-ig Felvételi bizottság felállása PZ 8 22 A OI 9 23 B Megemlékezés a Kommunista diktatúra áldozatairól - febr. 25. Belügyi felvételi: febr ,00-tól VR A Márc.8-ig ideiglenes felvi rangsor összeállítása. Atlétika diákolimpia mezei bajn. nevezési határidő márc.12. PZ B Március 15. Nemzeti ünnep Márc.13.-ideiglenes felvételi jegyzék OI A Márc Felvételi rangsor módosíthatósága VR B Tavaszi szünet Márc.25. Végleges felvételi névsor kapunk Mezei diákolimpia: márc.26. Kecskéd PZ A Fittségi felmérések ápr. 3 - máj. 28. között. Szülők tájékoztatása a tankönyvekről, egyebekről. (Nkt. 9. (3)) OI

13 hetek Tan. Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Megjegyzések, fontosabb események Riasztó B Szülői értekezlet és fogadóóra: ápr.11.végleges felvételi rangsort állítunk VR A Holocaust emléknap: ápr.16. Április 19. Bláthy kupa, Végleges felvételi névsort kapunk PZ B Felvételi kiértesítés: ápr. 25-ig. OI A Május 1. Nemzeti ünnep Végzősök: május 2-ig, 3-án ballagás máj.1: diákolimpia atlétika nevezési határidő VR B Május 6-8 érettségi szünet, Érettségi vizsgák, Szakmai vizsgák PZ A Szakmai és érettségi írásbeli vizsgák Atlétika diákolimpia máj OI B Május 20. Pünkösd hétfő VR A Május 29. Kompetencia-mérés PZ B Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) OI A Június 14. utolsó tanítási nap VR Június szóbeli érettségi időszak. PZ Június szóbeli érettségi időszak. Jún.27. Tanévzáró értekezlet OI

14 1. számú melléklet OM: Tanév eleji munkaterve Dátum / idő Program Felelős Aug Alakuló értekezlet igazgató Munkaközösségi értekezletek: munkaközösség-vezetők igh.-k választása vagy megerősítése Előkészületek a javítóvizsgára: Bizottságok Terem tanár - tantárgy beosztások kiadása. Vizsgafeladatok összeállítása, a feladatok elektronikus rögzítése a nyilvános tanárokon a javítóvizsga anyagai mappába tantárgy, évfolyam és iskolatípus megjelölésével legkésőbb 21-én ig. (pl.: matek-10- szakiskola.doc) Javítóvizsga-feladatlapok szükség szerinti kinyomtatása a szaktanárok által. Kollégisták értesítése. Érettségire és szakmai vizsgákra felhívások közzététele Aug tól Javítóvizsgák kiírás szerint Aug tól Javítóvizsgák kiírás szerint Aug. 23. estig Javítóvizsgák: elektronikusan kitöltött, aláírt jegyzőkönyveinek leadása az igh. irodában óráig. Felelősök: vizsgabizottsági elnökök. Az aláírandó bizonyítványok leadása az igh. irodában, és az AROMO-ban minden tanuló teljes lezárása, léptetése ig. Felelősök ofők. nev. igh. mk. vezetők jav. vizsgabiz. elnökök nev igh. igazgató vizsgabiz. elnökök, szaktanárok vizsgabiz. elnökök, szaktanárok vizsgabizottsági elnökök ofők Elégtelen eredményű tanulók sorsának rendezése. ig., igh..-k, iskolatitkár Osztálykialakítások véglegesítése. vezetőség 14

15 Aug A kerettantervek, a modulrendszer áttekintése, törzslapok ellenőrzése az AROMO-ban (be van-e írva minden szükséges záradék stb.) Tantárgyfelosztás tervezet elküldése pedagógusoknak e- mailben 9.00-tól Pótbeiratkozás Rendőrségi útlezárás bejelentése a tanévnyitóra. Aug. 27. Tantárgyfelosztással, órarenddel kapcsolatos kérések leadásának határideje. ofők, szaktanárok igazgató Karkó Sz. igazgató szaktanárok Aug. 24-től 31-ig Tankönyvosztás az előzetes terv szerint az illetékes ofők segítségével. gazdasági részleg, könyvtár, tanári segítség Tanmenetek elkészítése és tárolása a tantestület nyilvános/tanárok!közismtanm2012,!szakmaitanm2012 mappában Tanév eleji felmérő tesztek összeállítása (9. évfolyam: magyar, matematika, történelem, nyelv) és tárolása a nyilvános/tanárok! felmérés9o2012 mappában tantestület, érintett szaktanárok Aug 27. Regionális tanévnyitó ig., nevelési igh. Aug. 29. Szakmai tanévnyitó ig., szak- és felnőttképzési igh. Aug. 30. Országos tanévnyitó vezetőség Aug. 30. Mk. munkatervek leadása mk.-vezetők Aug. 31. Országos tanévnyitó szaktanárok Aug Tanévnyitó értekezlet igazgató Aug Ofők átvehetik az osztályok dokumentumait Karkó Szilvia, ofők Szept Kollégiumba beköltözés kezdete koll.vezető Tanévnyitó ünnepély külön forgatókönyv szerint az iskola nev. igh. előtt Szülői értekezlet a kollégista tanulók és szüleik részére. koll.vezető 15

16 Szept A-hét Az első tanítási nap az első négy órában az osztályfőnöki teendők ellátása (tűzés balesetvédelem, házirend, órarend, a tanulók személyes adatainak egyeztetése az AROMO számára; az ofők által az AROMO-ba való beírás, javítás határideje: szeptember 14.). Tűz- és balesetvédelmi jegyzőkönyvek, házirend ismertetése, jelenléti ívek leadása az igh. irodában. Szept. 3-tól folyamatosa Tanulóviszony-igazolás - igények begyűjtése a tanulóktól és leadása Jeneiné Karkó Szilviának az osztályfőnökök által! osztályfőnökök ofők Tanulóviszony igazolások kiadása Karkó Szilvia, ofők Szept. 3. Az őszi érettségire jelentkezés határideje a kijelölt iskolában (tatai Eötvös Gimnázium) Szept 7. Tanmenetek leadása elektronikusan nev.igh. Szaktanárok Szept. 14. Szept. 14. Szept. 21. Felmentési kérelmek leadása az igh. irodában (diszlexia stb., szakmai képzés esetén tantárgyi felmentés, beszámítás) Valamennyi dokumentum elkészítése az AROMÓ-ban (elektronikus napló, anyakönyvi lapok), a nyári gyakorlat beírása a bizonyítványokba, az AROMO-ba, a 9.o. anyakönyvi lapjainak kinyomtatása Szilvi által, többi anyakönyvi lapot a tavalyi ofők nyomtatják és rendezik a osztály mappájában. Tanév eleji felmérések összegzésének leadása elektronikusan, egységes formában (nyilvános/tanárok! felméréseredmények9o2012)). osztályfőnökök ofők, igh.-k, Karkó Szilvia szaktanárok Tata, augusztus 21. Pozsgay Zoltán sk. Igazgató 16

17 Ellenőrzési terv Téma Időszak Felelős 1. Osztálynaplók egyéb - szeptember ig, igh, mkv-k Törzslapok szeptember 30. dokumentumok ellenőrzése - február június havonta 2. Hiányzás vezetése, ezzel kapcsolatos intézkedések havonta igh. mkv-k 3. Tanórai, tanórán kívüli foglal- havonta ig. igh. mkv-k kozások minden osztályban kiemelten: egyéni foglalkoztatás, felzárkóztatás 6. Tankönyvrendeléssel január 5. ig. igh. kapcsolatos feladatok ( tk. Felelős). 7. Pályaválasztással kapcsolatos november 30. ig. Ellenőrzés ( 8. of.) január Nevelői ügyelet ellátásának folyamatosan mkv-k Ellenőrzése 17

18 A Közismereti Munkaközösség munkaterve 2012/2013. (tervezet) 1.A munkaközösség célja, feladatai: A munkaközösség alapvető célja az iskolai oktató- nevelő munka hatékonyságának növelése. Ezt oly módon próbálja elérni, hogy szorosabb szakmai kapcsolatot teremt a munkaközösség tagjai között, illetve segíti a vezetőség és a tanárok közötti kommunikációt, hozzájárul az információ minél optimálisabb, pontosabb áramlásához. 2.A munkaközösség tagjai: Bednárik Judit Ibolya, dr. Családi Ferencné, Deák Istvánné, Essősy László, Gubiczáné Körmendi Márta, Harsai Tamás, Hornyák Judit, Kolozsi Krisztina, Korencsi Krisztina, Kun Szilvia, Lévainé Raffai Hajnalka, Majorné Fülöp Tünde, Mosonyi Mária Erzsébet, Nagy Mária Terézia, Nagyné Czifra Hajnalka, Oláhné Ungi Ilona, Pataki Melinda, Schulman Katalin, Slezák Andrea, Szabó János, Tóth Kornélia Mária, Turóczi Enikő, Venczák István, Vörös Adrienn. 3.Általános, folyamatos feladatok: Az iskolai munkatervben jelentkező feladatok határidőre történő elvégzése, az abban szereplő programokon való aktív részvétel. Együttműködés a műszaki munkaközösséggel. Az AROMO adminisztráció pontos vezetése. Didaktikai egyeztetés az azonos tantárgyat tanító tanárok között, pedagógiai, pszichológiai egyeztetés az érintettek között. Az ügyeleti feladatok ellátása a beosztás szerint. A művelődési intézmények, a Múzeum, a Városi Könyvtár, a Népfőiskola programjainak figyelemmel kísérése, felhasználása az oktató- nevelő munkában. Felelős: Harsai Tamás, Schulman Katalin, Tóth Kornélia Mária. A közismereti tantárgyakkal kapcsolatos verseny- és pályázati kiírások figyelése, a diákok tájékoztatása azokról, segítésük a részvételben. Részvétel az aktuális továbbképzéseken. Egymás segítése az önképzésben. Munkaközösségi értekezlet kéthetente. Témái: Az iskolai és munkaközösségi munkatervben jelentkező feladatok megbeszélése, konkrét feladatok kiosztása. A lezajlott rendezvények, versenyek elemzése. Aktuális problémák megbeszélése, javaslatok azok kezelésére és megoldására. Évközi tanulmányi, fegyelmi helyzetek feltárása, problémák esetén a kiváltó okok keresése, javaslatok a lehetséges megoldásokra. Magatartási zavarokkal küzdő diákok. Dohányzás, italfogyasztás, drog. A szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás lehetőségei. Tanári attitűdök. Tanár (osztályfőnök, szaktanár)- diák optimális kapcsolat. 18

19 Az iskolai rendezvények, versenyek nevelési, oktatási céljai: - új ismeretek szerzése - kompetenciák megerősítése - tanulói tudásszint emelés - továbbtanulás segítése - motiváció növelése - optimális versenyszellem kialakítás - ismeretterjesztés - önálló munkavégzésre szoktatás, felelősségvállalás - alkotó tevékenységben való részvétel iránti igény kialakítása - tehetséggondozás Továbbá: Humán tárgyak, idegen nyelvek: - szövegértés-szövegalkotási képesség fejlesztése - kommunikációs és beszédkészség fejlesztése - olvasói attitűdök javítása - kulturális identitástudat fejlesztése - idegen nyelvi szövegértés, szókincs fejlesztése - idegen nyelvű beszédkészség fejlesztése - a nemzettudat erősítése - példaképek állítása - hagyományok ápolása Természettudományos tárgyak: - környezet-és természetvédelmi szemlélet fejlesztése - a természettudományok közötti összefüggések felismerése - lakókörnyezetünk környezettudatos megismerése, kezelése - gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakulásának elősegítése Sport, szabadidő: - az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás iránti igény kialakítása - sportkapcsolatok ápolása a megyei középiskolákkal - versenyzési lehetőség biztosítása Verseny-és rendezvénynaptár: Őszi időszak (szeptember, október, november): - Tanévnyitó ünnepély: szeptember óra - Első tanítási nap: szeptember 3. 19

20 - Dákok által fizetett középszintű, emelt szintű érettségi előkészítőkre igények felmérése, határidő: szeptember 30. Felelős: Deák Istvánné. - Tanmenetek elkészítése. Határidő: szeptember 21. Felelős: szaktanárok - Anyakönyvi lapok nyomtatása 10. évfolyamtól. Határidő: szeptember 14. Felelős: osztályfőnökök. - Év eleji szintfelmérő dolgozatok megíratása a 9. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból, azok értékelésének elkészítése. Határidő: szeptember 21. Felelős: szaktanárok. - Labdarúgó házibajnokság indítása: szeptember26. Felelős: testnevelők. - Megemlékezés osztályszinten az aradi vértanúkról: október1-4. Felelős: osztályfőnökök. - Bláthy-hét: október 01-október 5. Külön forgatókönyv szerint. - Bláthy-nap, gólyaavató, gólyabál: október Jávorka Kollégiumi Kupa, október 10. Felelős: testnevelők. - Kempelen Kupa, Komárom. Részvétel a versenykiírás ismeretében, október Felelős: testnevelők. - Virtuális bank megnyitója (külön forgatókönyv szerint). Október 15. Felelős: DI, MFT, SA - Tantestületi értekezlet, szülői értekezlet, fogadóóra: október - Implom József középiskolai helyesírási verseny. Iskolai forduló: november Ft nevezési díj, a diákok fizetik. Felelős: magyar szakos tanárok. - Iskolai ünnepély: megemlékezés október 23-áról: október 19. Felelős: megbízott tanár. - Őszi szünet: október 29-november OKTV, OSZKTV iskolai forduló november Felelős: szaktanárok. - Iskolai szintű angol nyelvű karaoke verseny: november 28. Felelős: szaktanárok. Téli időszak (december, január, február) - Fellner Kupa,(Ress emlékverseny) Tatabánya, december 07. Részvétel a versenykiírás ismeretében. Felelős: szaktanárok. - Nyílt nap december. 20

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2013/2014. tanév Készítette: Pozsgay Zoltán igazgató Jóváhagyta: Az Iskola nevelőtestülete Bevezetés A munkatervet

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve

A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve a 2014/2015. tanévre OM azonosító: 031241 Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 25. Elfogadta: a nevelőtestület 2014. augusztus 29-i ülése

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY 2013/2014. tanév munkaterve NAGYKANIZSA 2013. Az intézmény a 2013/2014. évi munkatervét a 2012/2013. tanév

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015

ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 A tantestület kollektív munkája alapján összeállította: Dr. Enczi Jánosné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Tárgyi feltételek... 4 1.1 Sürgős felújítást igénylő területek... 4

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE 1. Bevezetés Iskolánk nevelő-oktató munkáját e tanévben

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3580 Tiszaújváros, Munkácsy u.13. OM azonosító: 029265 Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre A rendezvény Ssz. Tervezett ideje Felelős Év

Részletesebben

MUNKATERVE AZ 2009/2010-ES TANÉVRE

MUNKATERVE AZ 2009/2010-ES TANÉVRE Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Gregus Máté Tagintézmény MUNKATERVE AZ 2009/2010-ES TANÉVRE Hódmezővásárhely, 2009. szeptember 14. Nagy Zsuzsanna igazgató A

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató Dunaferr Szakközép- és Szakiskola OM azonosító. 030213 Munkaterv 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. A központi iskola munkaterve... 3 A tanév indítása...

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető 1. TARTALOM: 1. Az intézmény szervezeti strukturája... 3 1.1. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre A Tátra Téri Általános Iskola Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E a 2014/2015-es tanévre Elfogadva a tantestület által 2014. szeptember 16-án. Készítette: Forgács Anna igazgató Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. OM azonosító: 202975 1 Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre A rendezvény Ssz. Tervezett ideje Felelős Év Hó Nap Óra Elnevezése

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 1. Helyzetelemzés Induló tanulólétszám, osztályok száma, indított szakképzések, oktatási forma Osztály Szakma,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT / 2014. Ügyintéző: Horváthné László Ibolya A Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi utca 49-53. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 1-től Szűcs Gergely Zsolt

Részletesebben