A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tanévi munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tanévi munkaterve 2012-2013."

Átírás

1 Bevezetés A munkatervet a Pedagógiai Program, a tanévzáró értekezleten elhangzott javaslatok, a kompetencia-mérés, a tanév végi eredmények, a vizsgák eredményei, valamint a munkaközösségvezetők által benyújtott munkatervi javaslatok, valamint a munkaterv végén felsorolt jogszabályok alapján állítottuk össze. A feladatok meghatározásánál figyelembe vettük a nyáron megjelent új jogszabályokat, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság szakképzésre vonatkozó döntéseit, a beiratkozott tanulók létszámainak alakulását, valamint eloszlását az egyes feladatellátási helyek szerint. Általános információk A tanítás nélküli munkanapokon a munkaidő a Munka törvénykönyvében meghatározott napi 8 munkaóra reggel 7.30-tól ig. A munkaidő-nyilvántartást a beléptető-rendszer használatával kell vezetni. Munkaidőnyilvántartás vezetésére a kötetlen munkaidőben foglalkoztatott vezetőkön kívül mindenki kötelezett. A tanév munkarendjét az Iskola honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A tanév főbb eseményeivel kapcsolatos részletesebb információk és feladatok kiadására a belső levelezési rendszeren, illetve az iskolai belső hálózaton kerül sor. A Tanév eleji munkaterv a tanév munkarendjének 1. számú mellékletét képezi. Az egyes munkaközösségek munkatervei a tanév munkarendjének 2. számú mellékletét képezik. A Munkaterv elfogadása A munkaterv a nevelő testület, a szülői szervezet, a diákönkormányzat jóváhagyásával, valamint a Fenntartó elfogadásával lép életbe. A véleményezések kezdeményezéséért felelős: igazgató Határidő: szeptember 15. A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint annak a évi CXXIV. törvényi módosítása (továbbiakban együtt: Nkt.) szerint biztosítani kell a szülők és a diákok részvételét, beleszólását az intézményi szabályzatok, dokumentumok belső tartalmának véleményezésébe, továbbá a tankönyvek, taneszközök, egyéb felszerelések kiválasztásába, a tanév munkarendjének 1

2 elfogadásába. Ezen jogukat a szülők képviselőik, míg a diákok a diák-önkormányzati képviselőik útján tehetik meg. A jogok gyakorlásának biztosításáért felelős: Igazgató Határidő: folyamatos Az Nkt. adatszolgáltatási kötelezettségeket tartalmaz a közoktatási információs rendszerek számára (létszámok, tanuló-nyilvántartás, pedagógus és diákigazolványok, KIR stat., KIFIR, ADAFOR. stb.) Aktualizálnunk kell az elmúlt tanév során közölt adatainkat. Biztosítani kell az AROMO adatbázis és a KIR. rendszer közötti adatátadást. Az adatszolgáltatás megszervezéséért felelős: Igazgató Az adatszolgáltatásért felelős: Iskolatitkár, Rendszergazda Határidő: folyamatos, illetve jogszabály szerinti Ellenőrizni kell az Nkt. 3. számú mellékletének megfelelően a személyzeti dokumentációban a képzettségeket, illetve módosítani kell az Nkt. előírásainak megfelelően a továbbképzési tervet. Határidő: december 31. Az Nkt. 1. és 2. számú mellékletének figyelembe vételével meg kell vizsgálni az intézményi feladatokkal összevetve a vezető, a nevelő- és oktatómunkát végző, illetve közvetlenül segítő, valamint a nem pedagógus állományú dolgozók szükséges minimális létszámát. A kimutatást az SzMSz módosítása érdekében meg kell küldeni a Fenntartónak. Határidő: december 31. Gondoskodni kell a TÁMOP pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítéséről. (komepetencia alapú oktatás, tankönyvek) A feladat elvégzéséért felelős: Projektvezető, Nevelési ig.h. Határidő: folyamatos Hetente vezetőségi értekezletet kell tartani, ahol a vezetők részletesen beszámolnak az elmúlt heti eseményekről, a munkaközösségi megbeszélésekről, az aktuális feladatokról az iskolai élet egész területén. A feladat elvégzéséért felelős: Vezetőség Határidő: minden hétfőn A vezetőségi értekezletekről feljegyzések készülnek, melyet a vezetőség minden tagja írásban, elektronikusan megkap. A feladat elvégzéséért felelős: Iskolatitkár Határidő: minden péntek A helyettesek heti rendszerességgel egyeztetik az aktuális feladatokat, problémákat, ötleteket, javaslatokat a munkaközösség-vezetőkkel. Biztosítják a vezetőségi értekezleteken és munkaközösségi megbeszéléseken elhangzottak információ-áramlását mindkét irányban. A megbeszélésekről feljegyzések készülnek. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők Határidő: hetente 2

3 Kéthetente munkaközösségi megbeszéléseken egyeztetik a munkaközösségek tagjai a nevelésioktatási feladatokat, a versenyekre felkészítések, korrepetálások tapasztalatait, a szaktárgyi kérdéseket, az iskolai rendezvények előkészítésének és lebonyolításának kérdéseit. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők Határidő: kéthetente Iskolai adminisztráció ellenőrzése az AROMO-ban (hiányzások, igazolások, osztályzatok, szülői értesítések, stb.) Az igazolatlan hiányzások esetén a szükséges intézkedés megtétele. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: hetente Iskolai adminisztráció ellenőrzése az AROMO-ban (hiányzások, igazolások, osztályzatok, szülői értesítések, stb.) Szükség esetén az egy osztályban tanítók értekezletének összehívása, vagy a szaktanár figyelmének felhívása. Felhívás eredménytelensége esetén jelentési kötelezettség a munkaközösség-vezetőnek. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: hetente Iskolai adminisztráció ellenőrzése az AROMO-ban. Ennek keretében osztályonként kell ellenőrizni a be nem írt órákat, az osztályzatok időarányos mennyiségét, az igazolt és igazolatlan hiányzások kimutatását. A jogszabályban megjelölt igazolatlan hiányzás meghaladása esetén a szükséges intézkedés megtételének ellenőrzése. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők Határidő: hetente A tanítási időkeretek és túlórák kimutatása A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: tárgyhónapot követő 8. nap Médiák és meghívandó vendégek értesítése, meghívása az iskolai programokra A feladat elvégzéséért felelős: Iskolatitkár Határidő: Program előtt 7-14 nappal A jogszabályban előírt tartalmak, egyes rendezvények, események megjelenítése az iskola honlapján. A feladat elvégzéséért felelős: Rendszergazda Határidő: Jogszabály szerint, illetve Program előtt 7-14 nappal Versenyekre felkészítések a munkaközösségek munkatervei szerint A feladat elvégzéséért felelős: Szaktanár Határidő: Folyamatos 3

4 Az ügyeleti rend, a házirend betartásának és betartatásának ellenőrzése különös tekintettel a Nemdohányzók védelméről szóló törvény végrehajtására. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h., Mk-vezetők Határidő: folyamatos Korrepetálási, szakköri igények összegzése. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: szeptember 15. Nyári gyakorlatok teljesítésének igazolása a bizonyítványokban valamint az elektronikus nyilvántartásokban. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: szeptember 15. Bizonyítványok leadása az átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel együtt az igh. irodában. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: szeptember 15. Valamennyi dokumentum elkészítése az AROMO-ban (elektronikus napló, törzslapok), a törzslapok kinyomtatása a évfolyamokon. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Rendszergazda Határidő: szeptember 15. Munkaközösségi munkatervek leadása. Tantestületi értekezlet DÖK alakuló értekezlet A feladat elvégzéséért felelős: Munkaközösség-vezetők Határidő: szeptember 10. Határidő: szeptember 19. A feladat elvégzéséért felelős: DÖK patronáló tanár Határidő: szeptember 28-ig. Normatíva igénylése a Magyar Államkincstártól, Gazdasági ig.h. Határidő: szeptember 28-ig. Tanév eleji felmérések összegzésének leadása elektronikusan, egységes formában A feladat elvégzéséért felelős: Szaktanárok Határidő: szeptember évfolyamos diákok törzslapjainak megnyitás A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Rendszergazda Határidő: szeptember 28. 4

5 Javaslattétel a Fenntartónak a es tanévben indítandó szakirányokra. A tájékoztatókhoz szükséges prospektusok összeállítása. Határidő: szeptember 28. Bláthy hét rendezvényei külön forgatókönyv szerint A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők, Szervezők Határidő: október 1-6. Október 1-től az általános iskolák 8. osztályos tanulóinak pályaorientációs foglalkozások szervezése. A feladat elvégzéséért felelős: Szakmai munkaközösség-vezető Határidő: folyamatos Szülők Iskolája rendezvénysorozat indítása október 1-től A feladat elvégzéséért felelős: Iskolapszichológus Határidő: folyamatos Korrepetálások, versenyekre felkészítések kezdete Tantestületi értekezlet, Szülői értekezlet és fogadóóra Felvételi tagozatkódok megadása a KIFIR számára A feladat elvégzéséért felelős: Szaktanárok Határidő: Október 8-tól Határidő: október 11. Határidő: október 12. Részvétel a beiskolázási szülői értekezleteken az általános iskolákban A feladat elvégzéséért felelős: Vezetőség, szaktanárok Határidő: október 15-től Városi megemlékezés október 23-ról. Iskolai megemlékezés október 23-ról. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési igazgatóhelyettes Határidő: október 23. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési igazgatóhelyettes Határidő: október 24. B hét hétfői órarend szerinti tanítás Október 26-án Határidő: október 26. 5

6 Részvétel a városi emlék-meneten Tata-Baj útvonalon a kollégistákkal A feladat elvégzéséért felelős: Kollégiumvezető Határidő: október 26. Munkanap, október 22. ledolgozása október 27-én, szombaton B hét pénteki órarend szerinti tanítás Határidő: október 27. Őszi szünet. Október 29-November 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő) Részvétel az általános iskolák által szervezett beiskolázási szülői értekezleteken A feladat elvégzéséért felelős: Vezetőség Határidő: folyamatos November 10. munkanap, november 2. ledolgozása. A hét pénteki órarend szerinti tanítás Határidő: november 10. November 14. szülői értekezlet és fogadóóra Határidő: november 14. November Pályaválasztási kiállítás A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési és felnőttképzési ig.h. Határidő: november Kompetenciaméréshez adatok küldése. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: november 23. Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák az Eötvös József Gimnáziumban A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: november Nyílt nap az iskolában Beiskolázási tájékoztató. Külön forgatókönyv szerint Határidő: december 4. Munkanap, december 24. ledolgozása december 15-én, szombaton. December 14-én pénteken A hét hétfői órarend szerinti tanítás, míg december 15-én szombaton A hét pénteki órarend szerinti tanítás Határidő: december 15. 6

7 Nyugdíjas kollégáinknak karácsonyi műsor és összejövetel Határidő: december 20. Tantestületi karácsonyi összejövetel Határidő: december 21. Téli szünet a 3/2012. EMMI rendelet szerint december 27-től január 2-ig tart. A tantestület döntése és a Fenntartó jóváhagyásával energiatakarékossági célból Iskolánkban december 27-től január 4-ig lesz téli szünet. Határidő: december 21. Félévi értékelések, I. félév vége A feladat elvégzéséért felelős: Tantestület Határidő: január 11. Nyílt nap az iskolában Beiskolázási tájékoztató. Külön forgatókönyv szerint Határidő: január 16. Szülők tájékoztatása a félévi eredményekről az ellenőrző könyvön keresztül. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: január 18. Szalagavató ünnepély külön forgatókönyv szerint A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: január 18. Félévi értekezlet. Az I. félév eredményeinek értékelése Szülői értekezlet és fogadóóra Határidő: január A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: február 5. Felvételi jelentkezési lapok érkezése az általános iskolákból A feladat elvégzéséért felelős: Általános iskolák igazgatói Határidő: február 15. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: február 25. 7

8 Fizikális, egészségügyi és mentális felmérés a belügyi rendészeti előkészítő képzésre jelentkező diákok számára A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők, Pszichológus, Iskolaorvos Határidő: február Nevezés az atlétikai diákolimpia mezeifutó bajnokságára A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: március 12. Ideiglenes felvételi rangsor összeállítása, felvételi bizottság Határidő: március 8. Ideiglenes felvételi jegyzék megküldése KIFIR-nek. Iskolai megemlékezés március 15-i eseményekről Határidő: március 13. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: március 14. Felvételi rangsor módosíthatósága az általános iskolákban A feladat elvégzéséért felelős: Általános iskolák igazgatói Határidő: március Mezeifutó diákolimpia Kecskéd A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: március 26. Tavaszi szünet. március 28 április 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda). Határidő: március 26. FITT-ségi felmérések A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő:április 3 május 28. A Nkt. 9. (3) előírásainak megfelelően tájékoztatjuk a szülőket azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: április 5. Végleges felvételi rangsor megküldése KIFIR-nek 8

9 , felvételi bizottság Határidő: április 8. Szülői értekezlet és fogadóóra A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: április 11. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól A Bláthy-kupa lebonyolítása Végleges felvételi jegyzéket kapunk A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: április 16. A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: április 19. A feladat elvégzéséért felelős: KIFIR Határidő: április 19. Az általános felvételi eljárás eredményéről a tanulók és szüleik értesítése Határidő: április 25. Diákolimpia atlétika nevezési határidő A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: május 1. Végzős diákjaink utolsó tanítási napja. Osztályozó értekezlet. Határidő: május 2. Ballagás Határidő: május 3. Érettségi vizsgák jogszabályokban meghatározottak szerint A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: május 6-tól. Érettségi szünet A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: május Szakmai írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek: A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési ig.h. Határidő: május

10 Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységek: A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési ig.h. Határidő: május-június. Atlétikai diákolimpia A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: május Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamos diákjaink számára. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: május 29. Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: június 4. Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgarészek: A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési ig.h. Határidő: június. Osztályozó értekezlet: Utolsó tanítási nap Szóbeli középszintű érettségi vizsgák: Tanévzáró értekezlet A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: június 13. június 14. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: június Határidő: június

11 A hét = 94 nap B hét = 87 nap Tanítási napok száma Végzősöknek Megjegyzések, fontosabb események Riasz tó ügyel et hetek Tan. Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap A OI 38 2 B Szeptember 10. Munkaközösségi munkatervek leadása Szeptember 15. Bizonyítványok leadása, Korrepetálási, szakköri igények VR összegzése, nyári gyak.teljesítési igazolások, 39 3 A Szeptember 19. Tantestületi értekezlet. Munkarend elfogadása PZ 40 4 B Beiskolázási kampány kezdete. Törzslapok 9. évf. Szeptember 28. normatíva igénylése a MÁK-tól, Tanév eleji felmérések összegzésének leadása elektronikusan, egységes formában, 9. évfolyamos diákok törzslapjainak megnyitása, Javaslattétel a Fenntartónak a es tanévben indítandó szakirányokra. A tájékoztatókhoz szükséges prospektusok összeállítása OI 41 5 A Október 1-5. Bláthy hét külön forgatókönyv szerint. Október 1-től pályaorientációs foglalkozások a 8.évf. diákoknak, Szülők iskolája rendezvénysorozat VR 42 6 B A B Október 8-tól korrepetálások, versenyekre felkészítés kezdet. Szülői értekezlet: Október ,00 Fogadóóra: 18,00-19,00 Felvételi kódok megadása október 12-ig. Őszi középszintű érettségi írásbeli vizsgák az Eötvösben okt Okt.15-től ált. isk. beiskolázási szülőin részvétel. Október Pihenőnap. Október ünnep Október 27. szombat - munkanap okt.22. helyett 26-án "B" hét hétfői órarend, 27-én "B" hét pénteki órarend! 26-án Városi emlékmeneten részvétel. 45 A Őszi szünet PZ 46 9 B November általánosan munkanap. "A" hét péntek szerinti munkarend OI PZ OI VR

12 hetek Tan. Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Megjegyzések, fontosabb események Riasztó A Pályaválasztási kiállítás: november November 14. szülői értekezlet és fogadóóra VR B Nov.23-ig Kompetenciás alapadatok küldése Őszi szóbeli érettségi vizsgák nov PZ A OI B Dec. 4. Nyílt nap és beiskolázási tájékoztató VR A Dec. 15. "A" hét pénteki munkarend szerinti tanítás, Dec. 14. "A" hétfő szerinti munkarend PZ B Nyugdíjas karácsony: dec. 20. Tantestületi karácsony: dec.21. OI 53 A Téli szünet dec. 27-jan.4 VR 1 B Téli szünet dec. 27-jan.4 PZ 2 16 A I. félév vége OI 3 17 B Jan. 16. Nyílt nap és beiskolázási tájékoztató. Jan. 18-ig szülők értesítése a félévi eredményekről, Szalagavató VR 4 18 A Jan ,30 Félévi értekezlet PZ 5 19 B OI 6 20 A Szülői értekezlet: Február 5. 17,00 Fogadóóra: 18,00-19,00 VR 7 21 B Felvételi lapok érkeznek febr. 15-ig Felvételi bizottság felállása PZ 8 22 A OI 9 23 B Megemlékezés a Kommunista diktatúra áldozatairól - febr. 25. Belügyi felvételi: febr ,00-tól VR A Márc.8-ig ideiglenes felvi rangsor összeállítása. Atlétika diákolimpia mezei bajn. nevezési határidő márc.12. PZ B Március 15. Nemzeti ünnep Márc.13.-ideiglenes felvételi jegyzék OI A Márc Felvételi rangsor módosíthatósága VR B Tavaszi szünet Márc.25. Végleges felvételi névsor kapunk Mezei diákolimpia: márc.26. Kecskéd PZ A Fittségi felmérések ápr. 3 - máj. 28. között. Szülők tájékoztatása a tankönyvekről, egyebekről. (Nkt. 9. (3)) OI

13 hetek Tan. Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Megjegyzések, fontosabb események Riasztó B Szülői értekezlet és fogadóóra: ápr.11.végleges felvételi rangsort állítunk VR A Holocaust emléknap: ápr.16. Április 19. Bláthy kupa, Végleges felvételi névsort kapunk PZ B Felvételi kiértesítés: ápr. 25-ig. OI A Május 1. Nemzeti ünnep Végzősök: május 2-ig, 3-án ballagás máj.1: diákolimpia atlétika nevezési határidő VR B Május 6-8 érettségi szünet, Érettségi vizsgák, Szakmai vizsgák PZ A Szakmai és érettségi írásbeli vizsgák Atlétika diákolimpia máj OI B Május 20. Pünkösd hétfő VR A Május 29. Kompetencia-mérés PZ B Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) OI A Június 14. utolsó tanítási nap VR Június szóbeli érettségi időszak. PZ Június szóbeli érettségi időszak. Jún.27. Tanévzáró értekezlet OI

14 1. számú melléklet OM: Tanév eleji munkaterve Dátum / idő Program Felelős Aug Alakuló értekezlet igazgató Munkaközösségi értekezletek: munkaközösség-vezetők igh.-k választása vagy megerősítése Előkészületek a javítóvizsgára: Bizottságok Terem tanár - tantárgy beosztások kiadása. Vizsgafeladatok összeállítása, a feladatok elektronikus rögzítése a nyilvános tanárokon a javítóvizsga anyagai mappába tantárgy, évfolyam és iskolatípus megjelölésével legkésőbb 21-én ig. (pl.: matek-10- szakiskola.doc) Javítóvizsga-feladatlapok szükség szerinti kinyomtatása a szaktanárok által. Kollégisták értesítése. Érettségire és szakmai vizsgákra felhívások közzététele Aug tól Javítóvizsgák kiírás szerint Aug tól Javítóvizsgák kiírás szerint Aug. 23. estig Javítóvizsgák: elektronikusan kitöltött, aláírt jegyzőkönyveinek leadása az igh. irodában óráig. Felelősök: vizsgabizottsági elnökök. Az aláírandó bizonyítványok leadása az igh. irodában, és az AROMO-ban minden tanuló teljes lezárása, léptetése ig. Felelősök ofők. nev. igh. mk. vezetők jav. vizsgabiz. elnökök nev igh. igazgató vizsgabiz. elnökök, szaktanárok vizsgabiz. elnökök, szaktanárok vizsgabizottsági elnökök ofők Elégtelen eredményű tanulók sorsának rendezése. ig., igh..-k, iskolatitkár Osztálykialakítások véglegesítése. vezetőség 14

15 Aug A kerettantervek, a modulrendszer áttekintése, törzslapok ellenőrzése az AROMO-ban (be van-e írva minden szükséges záradék stb.) Tantárgyfelosztás tervezet elküldése pedagógusoknak e- mailben 9.00-tól Pótbeiratkozás Rendőrségi útlezárás bejelentése a tanévnyitóra. Aug. 27. Tantárgyfelosztással, órarenddel kapcsolatos kérések leadásának határideje. ofők, szaktanárok igazgató Karkó Sz. igazgató szaktanárok Aug. 24-től 31-ig Tankönyvosztás az előzetes terv szerint az illetékes ofők segítségével. gazdasági részleg, könyvtár, tanári segítség Tanmenetek elkészítése és tárolása a tantestület nyilvános/tanárok!közismtanm2012,!szakmaitanm2012 mappában Tanév eleji felmérő tesztek összeállítása (9. évfolyam: magyar, matematika, történelem, nyelv) és tárolása a nyilvános/tanárok! felmérés9o2012 mappában tantestület, érintett szaktanárok Aug 27. Regionális tanévnyitó ig., nevelési igh. Aug. 29. Szakmai tanévnyitó ig., szak- és felnőttképzési igh. Aug. 30. Országos tanévnyitó vezetőség Aug. 30. Mk. munkatervek leadása mk.-vezetők Aug. 31. Országos tanévnyitó szaktanárok Aug Tanévnyitó értekezlet igazgató Aug Ofők átvehetik az osztályok dokumentumait Karkó Szilvia, ofők Szept Kollégiumba beköltözés kezdete koll.vezető Tanévnyitó ünnepély külön forgatókönyv szerint az iskola nev. igh. előtt Szülői értekezlet a kollégista tanulók és szüleik részére. koll.vezető 15

16 Szept A-hét Az első tanítási nap az első négy órában az osztályfőnöki teendők ellátása (tűzés balesetvédelem, házirend, órarend, a tanulók személyes adatainak egyeztetése az AROMO számára; az ofők által az AROMO-ba való beírás, javítás határideje: szeptember 14.). Tűz- és balesetvédelmi jegyzőkönyvek, házirend ismertetése, jelenléti ívek leadása az igh. irodában. Szept. 3-tól folyamatosa Tanulóviszony-igazolás - igények begyűjtése a tanulóktól és leadása Jeneiné Karkó Szilviának az osztályfőnökök által! osztályfőnökök ofők Tanulóviszony igazolások kiadása Karkó Szilvia, ofők Szept. 3. Az őszi érettségire jelentkezés határideje a kijelölt iskolában (tatai Eötvös Gimnázium) Szept 7. Tanmenetek leadása elektronikusan nev.igh. Szaktanárok Szept. 14. Szept. 14. Szept. 21. Felmentési kérelmek leadása az igh. irodában (diszlexia stb., szakmai képzés esetén tantárgyi felmentés, beszámítás) Valamennyi dokumentum elkészítése az AROMÓ-ban (elektronikus napló, anyakönyvi lapok), a nyári gyakorlat beírása a bizonyítványokba, az AROMO-ba, a 9.o. anyakönyvi lapjainak kinyomtatása Szilvi által, többi anyakönyvi lapot a tavalyi ofők nyomtatják és rendezik a osztály mappájában. Tanév eleji felmérések összegzésének leadása elektronikusan, egységes formában (nyilvános/tanárok! felméréseredmények9o2012)). osztályfőnökök ofők, igh.-k, Karkó Szilvia szaktanárok Tata, augusztus 21. Pozsgay Zoltán sk. Igazgató 16

17 Ellenőrzési terv Téma Időszak Felelős 1. Osztálynaplók egyéb - szeptember ig, igh, mkv-k Törzslapok szeptember 30. dokumentumok ellenőrzése - február június havonta 2. Hiányzás vezetése, ezzel kapcsolatos intézkedések havonta igh. mkv-k 3. Tanórai, tanórán kívüli foglal- havonta ig. igh. mkv-k kozások minden osztályban kiemelten: egyéni foglalkoztatás, felzárkóztatás 6. Tankönyvrendeléssel január 5. ig. igh. kapcsolatos feladatok ( tk. Felelős). 7. Pályaválasztással kapcsolatos november 30. ig. Ellenőrzés ( 8. of.) január Nevelői ügyelet ellátásának folyamatosan mkv-k Ellenőrzése 17

18 A Közismereti Munkaközösség munkaterve 2012/2013. (tervezet) 1.A munkaközösség célja, feladatai: A munkaközösség alapvető célja az iskolai oktató- nevelő munka hatékonyságának növelése. Ezt oly módon próbálja elérni, hogy szorosabb szakmai kapcsolatot teremt a munkaközösség tagjai között, illetve segíti a vezetőség és a tanárok közötti kommunikációt, hozzájárul az információ minél optimálisabb, pontosabb áramlásához. 2.A munkaközösség tagjai: Bednárik Judit Ibolya, dr. Családi Ferencné, Deák Istvánné, Essősy László, Gubiczáné Körmendi Márta, Harsai Tamás, Hornyák Judit, Kolozsi Krisztina, Korencsi Krisztina, Kun Szilvia, Lévainé Raffai Hajnalka, Majorné Fülöp Tünde, Mosonyi Mária Erzsébet, Nagy Mária Terézia, Nagyné Czifra Hajnalka, Oláhné Ungi Ilona, Pataki Melinda, Schulman Katalin, Slezák Andrea, Szabó János, Tóth Kornélia Mária, Turóczi Enikő, Venczák István, Vörös Adrienn. 3.Általános, folyamatos feladatok: Az iskolai munkatervben jelentkező feladatok határidőre történő elvégzése, az abban szereplő programokon való aktív részvétel. Együttműködés a műszaki munkaközösséggel. Az AROMO adminisztráció pontos vezetése. Didaktikai egyeztetés az azonos tantárgyat tanító tanárok között, pedagógiai, pszichológiai egyeztetés az érintettek között. Az ügyeleti feladatok ellátása a beosztás szerint. A művelődési intézmények, a Múzeum, a Városi Könyvtár, a Népfőiskola programjainak figyelemmel kísérése, felhasználása az oktató- nevelő munkában. Felelős: Harsai Tamás, Schulman Katalin, Tóth Kornélia Mária. A közismereti tantárgyakkal kapcsolatos verseny- és pályázati kiírások figyelése, a diákok tájékoztatása azokról, segítésük a részvételben. Részvétel az aktuális továbbképzéseken. Egymás segítése az önképzésben. Munkaközösségi értekezlet kéthetente. Témái: Az iskolai és munkaközösségi munkatervben jelentkező feladatok megbeszélése, konkrét feladatok kiosztása. A lezajlott rendezvények, versenyek elemzése. Aktuális problémák megbeszélése, javaslatok azok kezelésére és megoldására. Évközi tanulmányi, fegyelmi helyzetek feltárása, problémák esetén a kiváltó okok keresése, javaslatok a lehetséges megoldásokra. Magatartási zavarokkal küzdő diákok. Dohányzás, italfogyasztás, drog. A szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás lehetőségei. Tanári attitűdök. Tanár (osztályfőnök, szaktanár)- diák optimális kapcsolat. 18

19 Az iskolai rendezvények, versenyek nevelési, oktatási céljai: - új ismeretek szerzése - kompetenciák megerősítése - tanulói tudásszint emelés - továbbtanulás segítése - motiváció növelése - optimális versenyszellem kialakítás - ismeretterjesztés - önálló munkavégzésre szoktatás, felelősségvállalás - alkotó tevékenységben való részvétel iránti igény kialakítása - tehetséggondozás Továbbá: Humán tárgyak, idegen nyelvek: - szövegértés-szövegalkotási képesség fejlesztése - kommunikációs és beszédkészség fejlesztése - olvasói attitűdök javítása - kulturális identitástudat fejlesztése - idegen nyelvi szövegértés, szókincs fejlesztése - idegen nyelvű beszédkészség fejlesztése - a nemzettudat erősítése - példaképek állítása - hagyományok ápolása Természettudományos tárgyak: - környezet-és természetvédelmi szemlélet fejlesztése - a természettudományok közötti összefüggések felismerése - lakókörnyezetünk környezettudatos megismerése, kezelése - gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakulásának elősegítése Sport, szabadidő: - az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás iránti igény kialakítása - sportkapcsolatok ápolása a megyei középiskolákkal - versenyzési lehetőség biztosítása Verseny-és rendezvénynaptár: Őszi időszak (szeptember, október, november): - Tanévnyitó ünnepély: szeptember óra - Első tanítási nap: szeptember 3. 19

20 - Dákok által fizetett középszintű, emelt szintű érettségi előkészítőkre igények felmérése, határidő: szeptember 30. Felelős: Deák Istvánné. - Tanmenetek elkészítése. Határidő: szeptember 21. Felelős: szaktanárok - Anyakönyvi lapok nyomtatása 10. évfolyamtól. Határidő: szeptember 14. Felelős: osztályfőnökök. - Év eleji szintfelmérő dolgozatok megíratása a 9. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból, azok értékelésének elkészítése. Határidő: szeptember 21. Felelős: szaktanárok. - Labdarúgó házibajnokság indítása: szeptember26. Felelős: testnevelők. - Megemlékezés osztályszinten az aradi vértanúkról: október1-4. Felelős: osztályfőnökök. - Bláthy-hét: október 01-október 5. Külön forgatókönyv szerint. - Bláthy-nap, gólyaavató, gólyabál: október Jávorka Kollégiumi Kupa, október 10. Felelős: testnevelők. - Kempelen Kupa, Komárom. Részvétel a versenykiírás ismeretében, október Felelős: testnevelők. - Virtuális bank megnyitója (külön forgatókönyv szerint). Október 15. Felelős: DI, MFT, SA - Tantestületi értekezlet, szülői értekezlet, fogadóóra: október - Implom József középiskolai helyesírási verseny. Iskolai forduló: november Ft nevezési díj, a diákok fizetik. Felelős: magyar szakos tanárok. - Iskolai ünnepély: megemlékezés október 23-áról: október 19. Felelős: megbízott tanár. - Őszi szünet: október 29-november OKTV, OSZKTV iskolai forduló november Felelős: szaktanárok. - Iskolai szintű angol nyelvű karaoke verseny: november 28. Felelős: szaktanárok. Téli időszak (december, január, február) - Fellner Kupa,(Ress emlékverseny) Tatabánya, december 07. Részvétel a versenykiírás ismeretében. Felelős: szaktanárok. - Nyílt nap december. 20

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2013/2014. tanév Készítette: Pozsgay Zoltán igazgató Jóváhagyta: Az Iskola nevelőtestülete Bevezetés A munkatervet

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés --os tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők aug : Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés aug : Kibővített vezetői értekezlet Tóthné Zsigó Zita Iskolavezetés+mkvez

Részletesebben

A 201Ő/201ő. tanév programja

A 201Ő/201ő. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképz Iskola és Kollégium (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 201Ő/201ő. tanév programja Készítette: Szereminé Hegedűs Krisztina igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató Program Alakuló

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév RÉSZLETES ÜTEMTERV 2015/2016 tanév 2 2015. év Augusztus 24. Alakuló értekezlet: 9:00 Herczeg Mária Korrepetálás: 10:00-13:00 25. Korrepetálás: 09:00-13:00 Igazgatóhelyettesek 26. Javító-pótló vizsgák:

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap)

A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/20 (V.2) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) 20 augusztus 20 szeptember 20 október 2 26-2 - 9. 13. vasárnap 1 1 6- - 6. 9 óra: tanévnyitó

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre A 2012/2013-es tanévben a szorgalmi idő Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: 2012. szeptember

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje Szeptember 1. K 08.00 Évnyitó 1. Cs Október Egészségnap 5 röv.óra 11.00-13.00, Operakaland okt.1-10.között 2. Sze 2. P Pályaválasztási kiállítás 3. Cs 3. Szo Pályaválasztási kiállítás 4. P 4. V 5. Szo

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye Munkarend 2014/2015. tanév Tényleges tanítási napok száma: 180 nap Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 nap (nappalin) 2014.

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA SZÉKHELYÉNEK (8734 SOMOGYZSITFA-SZŐCSÉNYPUSZTA, ADY E. U. 8.) MUNKATERVE 2011-2012. tanév Fogadóórák: Markhard József igazgató

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER 01. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ)

A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER 01. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ) 1 A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) (hétfő) 8,00 05. 10. (szerda) 10.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

DÁTUM NAPLÓ NAP TÓL IG RENDEZVÉNY FELELŐS TÉMA/SZERVEZŐ/FELELŐS RÉSZTVEVŐ DOKUMENT

DÁTUM NAPLÓ NAP TÓL IG RENDEZVÉNY FELELŐS TÉMA/SZERVEZŐ/FELELŐS RÉSZTVEVŐ DOKUMENT 2013 00. hét 08.21 szerda 09:00 Vezetőségi értekezlet RVA Tanév előkészítése Vezetők 08.22 csütörtök 09:00 Vezetőségi feladatok Vezetők Tanév előkészítése Vezetők 08.23 péntek RVA Tanév előkészítése Közalkalmazottak

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális MUNKATERV 2014-15. TANE V Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola A 2014-15-ös tanév rendje Első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE. 2012-2013. tanév

SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE. 2012-2013. tanév A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE 2012-2013. tanév TARTALOM 1. Székhelyének 2. Marcali Telephelyének 3. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben