FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ DOKUMENTUM ELLENŐRZÉS SIKERKRITÉRIUM RÉSZTVEVŐ MÓDSZER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ DOKUMENTUM ELLENŐRZÉS SIKERKRITÉRIUM RÉSZTVEVŐ MÓDSZER"

Átírás

1 BEISKOLÁZÁS Felvételi Október vége Felvételi tájékoztató követelmények nyilvánossága hozása a felvételi tájékoztatóban Felvételi előkészítők (magyar nyelv, matematika) szeptember vége, a foglalkozások péntekenként Színvonalas oktatás Szaktanárok Felvételi vizsga megszervezése, lebonyolítása (magyar, matematika,) Szakképzésre történő jelentkezés Tanuló átvétele más intézményből A leendő 9. évfolyamos diákok beiratkozása Igazgatóhelyettesek matematika és magyar nyelv és irodalom munkaközösség Általános, szakmai, Igazgató Igazgató Február vége Az IMIP-ben megfogalmazott jelentkezés augusztus 15. Felvételi tájékoztató, jelentkezési lap folyamatosan Hivatalos okiratok az átvételről. Osztályozó v. különbözeti vizsgák Június vége (központilag meghatározott időpont) - adatgyűjtő ívek - bizonyítványok Az IMIP-ben megfogalmazott jelentkezés Szaktanárok Iskolavezetés, iskolatitkár Iskolavezetés, ök, vizsgabizottság tagjai Iskolavezetés, a pedagógusok iskolatitkár

2 Tanulás támogatása Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások szervezése tehetséges diákok vagy egy tantárgyból történő sok bukás esetén egyeztetés a szülőkkel tanulási módszerek megtanítása versenyeken való indulás ök ök ök folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos kérvény levél,, naplóban történő bejegyzés osztálynapló az eredményekről versenykiírások nevezési lapok ek ek, ek, ek sikeres versenyek, bukások számának csökkenése bukások számának csökkenése, a hiányzások számának csökkenése tanulási eredmény javulása versenyeredmények szakkör-vezetők diákok ök, diákok,, diákok, diákok foglakozások szülői értekezlet telefonhívás hivatalos levél előadás felkészítő foglalkozások, pályázatírás segítése

3 Helyzetelemzés: a tanulók teljesítmény felmérése TANULÓK ÉRTÉKELÉSE Cél: Tanulók értékelése: tantárgyi Szaktanár Szept. első Szaktanári Munkaközösségvezető Az eddig tanultak Osztály illetve napjai feljegyzés sikeres alkalmazása csoport Beszélgetés, írásbeli számonkérés Az órai munka értékelése Minden tanítási óra Szaktanári feljegyzés, napló, ellenőrző Osztály illetve csoport Szóbeli vagy írásbeli feleltetés otthoni munka számonkérése Témazáró dolgozat Szaktanár A tanult téma befejezése Feladatlap A minimumkövetelmények elérése minden tanulónál Osztály illetve csoport Egész órás írásbeli munka Félévi érdemjegy megállapítása Szaktanár Rendeletben meghat. Napló, ellenőrző Osztályfőnök, A továbbhaladáshoz szükséges követelményszint elérése Osztály illetve csoport Beszélgetés, közös értékelés Év végi érdemjegy megállapítása Szaktanár Rendeletben meghat. Napló Osztályfőnök, Bukásmentesség Osztály illetve csoport beszélgetés

4 Cél: Magatartás és szorgalom TANULÓK ÉRTÉKELÉSE Osztályfőnök Folyamatos Az osztály tanulói ek Tanulók megismerése Szaktanárokkal való konzultálás ODB vélemény nyilvánítása, Félévi magatartás és szorgalom Év végi magatartás és szorgalom Osztályfőnök Havonta ek Osztálytitkár Osztályfőnök Osztálytitkár, Osztályfőnök Félévi konferencia Konferencia Napló, ellenőrző. az SZMSZ-ben szabályozott szempontsor Napló bizonyítvány törzslap az SZMSZ-ben szabályozott szempontsor ek ek Munkához való viszony - közösséghez való viszony - önállóság - felelősség érzet - tanulmányi munka Az osztály tanulói Az osztály tanulói Az osztály tanulói Óralátogatás viselkedés rendezvényeken való szereplés, részvétel előadások tartása, Témák feldolgozása közösen, viták Óralátogatás, beszélgetés Információ gyűjtés, Féléves teljesítmény összegzése Éves-teljesítmény összegzése

5 TANULÓK ÉRTÉKELÉSE Cél: Tanulók teljesítményének összevetése a tantervi követelményekkel a magasabb évfolyamba lépés érdekében illetve a sikeres érettségi és felvételi érdekében. Szaktanár Tanítási óra Ellenőrző, Napló Tanulók órai teljesítményének értékelése ek a tanulók érjék el a minimális követelményeket Osztály, csoport, tanulók Beszélgetés, Rövid írásbeli és szóbeli számonkérés Témazáró dolgozat írása Szaktanár A tanult téma befejezése ek minél jobb tanulmányi átlag elérése Osztály, csoport, tanulók Egész órás írásbeli munka Félévi érdemjegy megállapítása Szaktanár I. félév vége Napló, ellenőrző ek Év végi dolgozat írása Szaktanár Napló, ellenőrző ek Év végi érdemjegy megállapítása Szaktanár II. félév vége Napló bizonyítvány, törzslap ek minél kevesebb bukás minél jobb tanulmányi átlag Osztály, csoport, tanulók Osztály, csoport, tanulók Osztály, csoport, tanulók A félévi munka közös értékelésebeszélgetés Írásbeli dolgozat

6 az osztálycsoportközösség formálása Osztályfőnöki, kollégiumi csoportvezetői munka folyamatos napló, minél jobb tanulmányi tanulók, kollégiumi ek eredmény, csoportvezető konzultáció a kal, a kollégiumi nevelőkkel, a szülőkkel a tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése panaszkezelés osztálycsoportrendezvények szervezése kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető folyamatos havonta, félévente napló, ek, napló, statisztika, ek, ek jobb magatartás, szorgalom jegyek, jobb tanulmányi eredmények, szülők, kollégiumi nevelőtanárok tanulók,,, kollégiumi nevelők folyamatos a panasz elintézése érintett, diákok,, ek folyamatos ek színvonalas műsor az osztály- és csoportközösség formálása tanulók ök kollégiumi csoportvezető kirándulások szervezése, beszélgetések, osztályrendezvények szervezése beszélgetés szóbeli értékelés, beszélgetés, beszélgetés

7 Tanári munka FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ DOKUMENTUM ELLENŐRZÉS SIKERKRITÉRIU M folyamatos napló, ek statisztika tanulók szaktárgyi munkájának értékelése a tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése kapcsolattartás a szülőkkel, az osztályban tanító folyamatos napló, ek, statisztika havonta, félévente, ek, ek napló, ek, ek pedagógusokkal tehetséggondozás folyamatos szakköri napló, ek felzárkóztatás, korrepetálás iskolai rendezvényeken való részvétel, ezek szervezése folyamatos szakköri napló ek folyamatos forgatókönyv, ek minél jobb tanulmányi eredmény, jobb magatartás, szorgalom jegyek, jobb tanulmányi eredmények jobb magatartás, szorgalom osztályzatok, versenyeredmények, nyelvvizsgák a bukások számának csökkenése színvonalas műsor az osztály- és csoportközösség formálása RÉSZTVEVŐ tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók MÓDSZER kirándulások szervezése, beszélgetések, osztályrendezvé nyek szervezése beszélgetés szóbeli értékelés, beszélgetés, foglalkozások, foglalkozások tartása forgatókönyvek írása, betanítás

8 Vizsgák szervezése és lebonyolítása Cél: Különbözeti vizsga szervezése más iskolából érkezett tanulók különbözeti vizsga szervezése. Döntésátvétel rögzítése osztályfőnö kök az átvétel időpontja döntésátvételi jegyzék döntésátvételi jegyzék e k,, k évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás ek írásbeli feladatsor, szóbeli tételsor, Tanulók összeírása Különbözeti vizsga lebonyolítása Különbözeti vizsga értékelése Eredmény rögzítése, osztályfőnö kök 3 fős bizottság,, munkaközös ség-vezetők hel yettesek osztályfőnö kök vizsgaidőszak előtti két hét bemutatkozási napló, osztálynapló e k,, k vizsgaidőpont e k vizsgaidőszak vizsgaidőszak dolgozat írásbeli dolgozat e k évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás évfolyam tananyagából sikeres vizsgázás vizsgabizottság vizsgabizottság ek, névsor, tantárgyanként tananyagkijelöléssel írásbeli feladatlap, szóbeli tételek osztálynapló törzslap

9 Cél: Tantárgyi vizsgák szervezése 13. évfolyam Tantárgyi helyet, adott időszak tantárgyi, január 18. feladatlap, vizsga tesek, feladatlap e követelmény sikeres e félév vége tételek szervezése k teljesítése k feladatlapok összeállítása Szóbeli tételsor összeállítása Írásbeli vizsga lebonyolítása, szóbeli vizsga lebonyolítása Vizsgaeredm ények rögzítése, Vizsgadíjak elszámoltatás a december 1. feladatlap december 1. tételsor, helyet tesek december 20. január 18. január 18., január 25. feladatlap, értékelőív dolgozatok, értékelő ív, elszámoló ív e k e k e k e k, adott időszak tantárgyi követelmény sikeres teljesítése adott időszak tantárgyi követelmény sikeres teljesítése adott időszak tantárgyi követelmény sikeres teljesítése pontos, szakszerű nyilvántartás gazdasági vezető feladatlap tételsor feladatlap osztálynapló, elszámoló ív kifizetési jegyzék

10 Cél: Osztályozóvizsga szervezése 250 óránál többet hiányzó tanulóknak, előrehozott érettségi vizsgát szándékozó diákoknak osztályozó vizsga megszervezése Tanulók összeírása Nevelőtestület szavazása a 250 tanórát hiányzó tanuló vizsgára bocsátásához Osztályozó vizsga lebonyolítása Osztályozóviz sga értékelése,, nevelőtestület, munkaterv a vizsgaidőszak előtt két héttel a félév zárás előtt két héttel vizsgaidőszakb an a vizsgaidőszak végén osztálynapló ek a félév követelményeinek sikeres teljesítése osztálynapló ek tananyag kijelölése, feljegyzés dolgozat,, ek Igen szavazatok többsége a vizsga megszervezéséhez félév tananyagának sikeres teljesítése félév tananyagának sikeres teljesítése, tantestület,, ek, titkárnő ek k ek, k,, írásbeli feladatlap szóbeli tételsor I. félév anyagából névsor összeállítása tantárgyanként feladatlap tételek Eredmény rögzítése a félév, tanév zárása előtt, írásbeli dolgozat ek félév tananyagának sikeres teljesítése osztálynapló, törzslap

11 OKJ vizsga szervezése Cél: OKJ vizsga szervezése I3. évfolyam OKJ szakmai, szakmai Tv., írásbeli jelentkezési lap követelményeinek helyette június 27-ig feladatlap sikeres teljesítése s Vizsgára jelentkezés Vizsga bejelentkezés NSZI Írásbeli vizsga időpont kijelölése Írásbeli dolgozatok javítása, gyakorlati vizsga szervezése Szóbeli vizsga szervezése NSZI,,,, Tv., április 10. Tv. április 20. TV., május nap, május június jelentkezési lap, vizsgadíj, befizetési csekk szoftver írásbeli vizsga e értékelő ív, CD CD,, értékelő ív,, OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése OKJ szakmai követelményeinek sikeres teljesítése helyette s, titkárság helyette s, titkárság, helyette s, helyette s jelentkezési lap, törzslap szoftver, jelentkezési lap feladatlap javítási útmutató

12 Cél: Javítóvizsga szervezése I. okt.he lyettes, előző év tantárgyi munkaterv, tételsorok, szakmai vizsga követelmény feladatlapok helyet teljesítése tes Javító vizsga szervezése Tanulók összeírása helyet tes június 15. tanévzáró értekezlet,, statisztikai adatlap Szóbeli tételsor kiadása június 15. Tanulók értesítése javítóvizsga időpontjáról Feladatlapok összeállítása Szóbeli javító vizsga lebonyolítása Javítóvizsga eredményének értékelése Javítóvizsga eredményének rögzítése helyet tes, titkárság munkaközössé g-vezető, 3 fős vizsgabizottsá g,, helyet tes, augusztus első hete augusztus 20. után hét munkaterv a szóbeli vizsgák után a szóbeli vizsgák után ajánlott hivatalos levél feladatlapok bizonyítvány, törzslap, napló,, előző év tantárgyi követelmény teljesítése előző év tantárgyi követelmény teljesítése előző év tantárgyi követelmény teljesítése előző év követelményeinek sikeres teljesítése előző év követelményeinek sikeres teljesítése előző év követelményeinek sikeres teljesítése,, titkárság, titkárság, felügyelőtanár 3 fős bizottság,,,, kimutatások hivatalos levél feladatlapok íráseli feladatlap, szóbeli tételsor eredmény kihirdetése bizonyítvány, törzslap napló

13 Cél: Érettségi vizsga szervezése I. helyet tantárgyi szoftverjelentkezési tes, OM rendelet vizsgára jelentkezés követelmények,, teljesítése titkárság lap Érettségi vizsga szervezése Adategyeztetés, személyi adatok felvitele Végleges jelentkezés Jelentkezők összesítése Írásbeli vizsgák lebonyolítása Szóbeli vizsgák lebonyolítása Érettségi vizsgák értékelése, titkárság helyet tes, helyet tes, titkárság helyet tes helyet tes,,, helyet tes, január 30. OM február 15., OM március 1. OM OM rendelet OM rendelet OM rendelet jelentkezési lap pontos adminisztráció jelentkezési lap pontos adminisztráció összeíróív adatok továbbítása írásbeli, értékelő lapok értékelőlapok tantárgy követelményének sikeres teljesítése tantárgy követelményének sikeres teljesítése, titkárság,, titkárság, titkárság,,,,,, tantestület jelentkezési lap gépi jelentkezési lap - gépi összesítő ív írásbeli feladatlap szóbeli

14 Iskolai rendezvények szervezése jogszabályok, szeptember jogszabályok olvasás tanulmányozása ek 1. az éves munkatervben a rendezvények időpontjában meghatározása, a megemlékezés formájának rögzítése, a felelősök megállapítása, ek szeptember 15. éves munkaterv konzultáció az érintett munkaközösségekkel egyeztetés a városi művelődési házzal a hatóságok kiértesítése Gólya-hét Megemlékezés az aradi vértanúkról Szalagavató nevelési a rendezvény előtt három hónappal nevelési jogszabályok A 9. évf. munkaterv Forgatókönyv, et, Plakát iskolalelkész, Nev. Ig. helyettes 9. évfolyam Október 6. Stúdió, hirdetés szövege 11,12. évfolyam ei, iskolalelkész, nevelési munkaterv telefonhívás hivatalos levél értesítés Forgatókönyv Évf. felelős, nev. Ig. helyettes Osztályfőnökök Évfolyamfelelős, Nev.ig.helyettes A 9. osztályból minden versenyen részt vegyenek Minden diák megismerje történelmünket Egyházi iskolához méltó magatartás, színvonalas műsor készítése 9. évf. tanulói Verseny 9. évfolyam Városi ünnepségeken való részvétel 12. évfolyam Műsor keretében

15 Megemlékezés okt. 23-ról Mikulás napi megemlékezés Karácsonyi ünnepség A 10. évf. felelőse, ök Október Forgatókönyv Osztályfőnökök Minden diák megismerje történelmünket IDB, nev.ig.helyettes December Plakát Iskolavezetés Szent Miklós legendájának megismertetése A műsorért felelős tanár December Forgatókönyv Nev.ig.helyettes A karácsony meghittsége, az ajándékozás öröme 10. évfolyam Városi ünnepségeken való részvétel Az iskola Műsor keretében tanulói A műsor szereplői Ünnepi műsor Vízkereszt ünnepe Iskolalelkész Január Nev. Ig.helyettes A keresztelés szerepe életünkben Az iskola tanulói Szentmise keretében Magyar Kultúra Napja A műsorért felelős tanár Január Forgatókönyv Nevelési ig.hely. A magyarság értékeinek megismertetése A műsor szereplői Ünnepi előadás Farsang IDB 10. évf. Február Forgatókönyv, plakát Nev.ig.hely. Farsangi népszokások megismertetése A műsor szereplői Műsor Az 1848-as szabadságharc megünneplése 11. évf. ök a műsorért felelős tanár Lelkigyakorlat Iskolalelkész Munkaterv Szent László nap, diáknap Ballagási ünnepség IDB patronáló tanár A műsorért felelős tanár Március Forgatókönyv, Nev.ig.hely. A szabadság -mint érték átadása Munkaterv Munkaterv Plakát, forgatókönyv Iskolavezetés Nev. Ig. hely. Húsvét előtti elcsendesedés, bűnbánat megélése Szent László, mint példakép életünkben, a tanulók jól érezzék magukat iskolánkban Forgatókönyv Iskolavezetés Méltó búcsú iskolánktól A műsor szereplői, az iskola tanulói Az iskola tanárai és diákjai Az iskola tanárai és diákjai 12. évfolyam, meghívott Részvétel a városi és az iskolai ünnepségeken Előadások, csoportos beszélgetések Műsorok, sportvetélkedők, előadások Ünnepi műsor

16 Anyák napi megemlékezés Iskolalelkész Munkaterv Pedagógusnap Az iskola ja Munkaterv vendégek Iskolavezetés Az édesanyai hivatás Az iskola megélése és átadása tanulói Iskolavezetés Az iskola tanárai Szentmise keretében Ünnepi műsor

17 Alakuló megbeszélés - a 9-es osztálytitkárok megválasztása - Segítség a 9-es tanulók tankönyvellátásában DÖK működése DÖK vezetője Szeptember 1. DÖK tagjai, hete vezetője DÖK Vezetője Szeptember 2-3. hete DÖK tagja Rendszeresen heti 1 megbeszélés az osztálytitkároknak DÖK Vezetője Minden szerdán ebédszünetben Az iskola diákjai időben értesülnek az eseményekről DÖK tagjai, vezetője Gólyahétre gólyaavatóra, Gólyadiszkóra való felkészülés IDB választás, Tisztújítások 9-es osztálytitkárok, 11. évf. ügyeletben, stúdiósok zene IDB titkár Munkaterv November közepe DÖK tagjai, vezetője, DÖK tagjai, Vezetője

18 11. évfolyam DÖK vezetője, stúdiósok Mikulás diszkó szervezése, lebonyolítása (ügyelet, jegyeladás) November vége (advent előtt) Mikulás ünnepség megszervezése, lebonyolítása 12. évfolyam December évfolyam osztálytitkárai Karácsonyi ünnepség szervezése, lebonyolítása az iskolában Karácsonyi látogatás műsor készítése a nyírkarászi Szeretetotthon éa a gyulaházi Idősek Gondozó Otthonában. Osztálytitkárok IDB titkár DMSP Osztálytitkárok, IDB titkár DMSP az év utolsó tanítási napja Utolsó decemberi tanítási hét Szívhez szóló, békességet sugárzó műsor Szívhez szóló, békességet sugárzó műsor A műsor szereplői, énekkar vezetésével. Szereplők, DMSP tanár Idősek és betegek napjára műsor készítése, felszolgálás, segítségadás Osztálytitkárok, IDB titkár DMSP Utolsó decemberi tanítási hét Szívhez szóló, békességet sugárzó műsor Szereplők, DMSP tanár Diák Érdekképviseleti fórum DMSP Munkaterv IDB tagok, vezetők, meghívott: iskola ja

19 Osztálytitkárok Január vége IDB tagjai, 12. évf. tanulói SZMK bál - műsor készítése - teremdíszítés Farsang: Előkészületek, Szervezési feladatok: - ügyelet - jegyeladás - tombolaeladás - díszítés 10. évf. 11. évf. - műsor levezetése Iskolai Diák-közgyűlés DMSP, A Föld Napja kiállítás, vetélkedők szervezése, lebonyolítása Szent László nap - diáknap Anyák napja - képeslapok Ballagási ünnepség - elsősegélynyújtás - 12-esek jutalmai Tanévzáró Munkaterv Munkaterv Osztályfőnökök DÖK vezetője évfolyam tanulói, ei Osztálytitkárok, DÖK vezetője, Igazgató, IDB tagok IDB titkár Április vége IDB tagjai Osztálytitkárok, Munkaterv Jól megszervezett, IDB tagjai DMSP érdekes programok DÖK vezetője Április vége osztálytitkárok DÖK vezetője Munkaterv DMSP IDB értekezlet IDB titkár Év végi jutalmazások DMSP Június közepe Elsősegélynyújtó szakkör tagjai, IDB titkár Június vége IDB tangok Osztálytitkárok, DÖK vezetője

20 Napi munka szervezése a helyettesítések oktatási a hiányzás helyettesítési megszervezése bejelentésétől napló a balesetveszélyes helyzetek elhárítása felnőtt dolgozók,pedagógusok a bejelentéstől hibabejelentés oktatási a gondnok, a hiba minél rövidebb idő alatt történő kijavítása gondnok, technikai személyzet a behívása, értesítése javítás

21 Kommunikáció a partnerekkel Cél: Partnereinkkel való kapcsolattartás Partnerazonosító Szeptember Iskola Számítógépes lap elkészítése Igazgatóhelyettes szerkesztés Belső és külső közvetlen és közvetett partnereink címlistájának meghatározása Az elkészült partnerazonosító lista elfogadása Minőségbiztosítási kérdőív elkészítése, frissítése Az elkészített kérdőívek postázása Minőségi kör titkárság Minőségi kör Minőségi kör vezetője Minőségi kör Minőségi kör, Titkárság Szeptember MIP, Éves munkaterve MIP, Éves munkaterve Szeptember MIP, Éves munkaterve Október vége Kérdőív Munkaterv Kérdőív Igazgatóhelyettes Pontos érthető információk leírására alkalmas azonosító lap elkészítése Igazgató Igazgató Igazgatóhelyettes Igazgató Igazgatóhelyettes Igazgató, Igazgatóhelyettes Iskolák és egyéb intézmények felmérése elérhetőségi címünk A tantestület véleményezése Legyen érthető és pontos megfogalmazása a kérdőíveknek. A pontozás skálán történik, vagy feleletválasztással aláhúzással. Külső partnereink. Pontos címlista alapján minden partnerünk megkapja. Postai válaszborítékot mellékelünk. Igazgató Igazgatóhelyettes Tantestület minden tagja Sz.Sz.B.M-i Iskolák, Cigánd,Révleányvár, Kisvárda iskolái Iskolai értekezlet Kérdőíves módszer

22 Belső partnereink számára kérdőív készítése Minőségi kör November Kérdőív Igazgató, Minden belső partnerünkhöz való eljuttatása Az intézmény dolgozói Kérdőív A visszaérkezett, kitöltött kérdőívek feldolgozása Minőségi kör Novembertől február végéig Kérdőív Pontos feldolgozás manuális eszközökkel Adatlap kitöltése Az eredmények összesítése Partneri elégedettségmérés eredményeinek ismertetése Minőségi kör Minőségi kör vezető Március Június Írásos megfogalmazás táblázatok, grafikonok Beszámoló írásos formában Igazgatóhelyettes Igazgató Igazgatóhelyettes Objektív kép iskolánk jelen megítéléséről Objektív kép iskolánk jelen megítéléséről Az intézmény valamennyi dolgozója Számítógépes feldolgozás Szóbeli ismertetés

23 Belső vizsgálatok belső ellenőrzési terv készítése gazdasági vezető ek szeptember 30 belső ellenőrzési terv gazdasági vezető ek a belső ellenőrzési tervben fogalmazottak végrehajtása a belső ellenőrzések tapasztalatai alapján szükséges intézkedések megtétele gazdasági vezető ek gazdasági vezető ek folyamatos feljegyzések, ek gazdasági vezető ek folyamatos intézkedési terv gazdasági vezető ek a jogszabályoknak való megfelelés az intézkedési terv végrehajtása gazdasági vezető ek, diákok óralátogatás dokumentum elemzés

24 Iskolai fejlesztő tevékenység Helyesbítő, megelőző, fejlesztő tevékenységek az iskola munkájának minőségbiztosít, minden területén ási kör tagjai, javaslattevő minőségbiztosítás folyamatos javaslattevő lap folyamatos innovatív helyette lap i kör tagjai tevékenység s, Ötlet láda kihelyezése Ötletek, javaslatok szelektálása ötletek, javaslatok továbbítása Ötletek, javaslatok elbírálása Ötletek, javaslatok felhasználása minőségbiztosítás i kör tagjai minőségbiztosítás i kör tagjai szeptember javaslattevő lap folyamatos javaslattevő lap folyamatos javaslattevő lap,, folyamatos javaslattevő lap folyamatos értekezleti minőségbiztosít ási kör tagjai, helyette s minőségbiztosít ási kör tagjai, helyette s helyette s, minőségbiztosít ási kör tagja,, DÖK felelős helyette s,, helyette s, javaslattevő lap javaslattevő lap javaslattevő lap, feljegyzés készítése, munkaközöss égi értekezletről javaslatok beépítése oktatásinevelési programba

25 Partneri igényfelmérés Partnerek előző év adatai, minden partner teljes szeptember 30. kérdőív azonosítása tagjai körű felmérése Kérdőívek minőségi. kör kérdőív formai minden partner teljes ötletbörzés október 15. összeállítása tagjai követelmény vezetője körű felmérése pontozás, teszt kérdőív Kérdőívek kérdőív, minden partner teljes, végleges véleményezése, iskolavezetés október 30. kísérőlevél, vezetője körű felmérése iskolavezetés forma jóváhagyása összeállítása Kérdőív sokszorosítása Kérdőív postázása v. kiosztás Kérdőív begyűjtése Kérdőív feldolgozása Kérdőívek feldolgozásának értékelése Tájékoztatás tagjai, titkárság titkárság, minőségi kör tagjai minőségi kör tagjai, minőségi kör tagjai minőségi kör tagjai minőségi kör vezetője november 15. november 30. december 15. január 3. január 25. február 15. kérdőív, kísérőlevél kérdőív, kísérőlevél kérdőív, postai levél kérdőív feldolgozási ív értékelőlap értékelő, vezetője vezetője vezetője vezetője vezetője, minden partner teljes körű felmérése minden partner teljes körű felmérése minden partner teljes körű felmérése minden partner teljes körű felmérése előző időszak eredményeihez viszonyított pozitív változás előző időszak eredményeihez viszonyított pozitív változás minőségi kör, titkárság titkárság, vezetője fénymásolás iktatás, postázás, osztályonkénti kiosztás csoportosítás kézi és számítógépes feldolgozás grafikon, diagram, szöveges elemzés írásban, szóban, értekezleten

26 Irányított önértékelés Cél: Intézményi önértékelés elkészítése Éves munkaterv Igazgató Iskolavezetés Beszélgetés vezetője Intézményi önértékelés időpontjának meghatározása Az intézményi önértékelés évében szeptember A KPSZTI önértékelő füzetének kitöltése Iskolavezetés 5 évenként vezetési ciklushoz kapcs. A KPSZTI önértékelő füzete Iskolavezetés Beszélgetés, adatgyűjtés Az önértékelés megvitatása. Elfogadása A tapasztalt hiányosságok alapján intézkedési terv készítése Az intézkedési terv végrehajtása Iskolavezetés, tantestület Iskolavezetés Az intézkedési tervben megjelölt felelősök Az értékelés utáni hónap Az intézkedési tervben megjelölt időpontok Jegyzőkönyv Igazgató A korábbi hiányosságok számának csökkenése, a partneri elégedettség növekedése Iskolavezetés, tantestület Intézkedési terv Igazgató Iskolavezetés Jegyzőkönyv Igazgató A terv maradéktalan végrehajtása A felelősként megjelölt dolgozók értekezlet

27 Oktató-nevelő munka tervezése A jogszabályok Igazgató Folyamatos Olvasás tanulmányozása az éves munkaterv elkészítése és elfogadása Igazgatóhelyettesek, k, felelősök Szeptember 30. Éves munkaterv Igazgató A munkaterv elfogadása Igazgatóhelyettesek, k, felelősök Értekezlet A tantervek módosítása Tanmenetek készítése Az érdeklődési körök, szakkörök iránti igény felmérése A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának felmérése Drogprevenciós felmérés Szaktanárok Oktatási Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök Jogszabály Munkaterv Munkaterv Munkaterv Munkaterv Tanterv Igazgató A tantervek elkészülnek Tanmenet Oktatási Határidőre elkészült minden tanmenet Munkaközösségvezetők, ek Munkaközösségvezetők Szaktanárok Szaktanárok Feljegyzés Igazgatóhelyettesek Feljegyzés elkészülte Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök Beszámoló Igazgató A diákokra nem jellemző a drogprobléma Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök

28 Bűnmegelőzési Folyamatos Osztálynapló, Előadás, órák tartása beszámoló beszélgetés Érdeklődési körök, szakkörök foglalkozási tervének készítése Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök, rendőrségi szakember Szaktanárok Munkaterv Foglalkozási terv Igazgató Minden évfolyamban megtartott óra, nem indul diák ellen rendőrségi eljárás Oktatási Határidőre elkészült minden foglalkozási terv Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, ök Szaktanárok Munkaterv

29 Vezetői ellenőrzések, értékelések A jogszabályok Igazgató Folyamatos Olvasás tanulmányozása az éves munkaterv, a belső ellenőrzési terv elkészítése és elfogadása Igazgatóhelyettesek, k, felelősök Szeptember 30. Éves munkaterv, ellenőrzési terv Igazgató A munkaterv, belső ellenőrzési terv elfogadása Igazgatóhelyettesek, k, felelősök Értekezlet A belső ellenőrzési terv végrehajtása Intézkedési terv készítése Intézkedési terv végrehajtása Igazgató, ek, évfolyamfelelősök, k, gazdasági vezető, gondnok Igazgató, ek, évfolyamfelelősök, k, gazdasági vezető, gondnok A felelősök A tervben meghatározott időpontok alapján Feljegyzés Igazgató Nem találunk eltérést a jogszabályban és az iskolai dokumentumokban meghatározottak szabályok és az iskolai gyakorlat között Szükség Intézkedési terv Igazgató, az adott területet felügyelő vezető A tervben megfogalmazott időpontban Feljegyzés Igazgató A tapasztalt hiányosságok kiküszöbölése Igazgató, ek, évfolyamfelelősök, k, gazdasági vezető, gondnok Igazgató, ek, évfolyamfelelősök, k, gazdasági vezető, gondnok A felelősök A belső ellenőrzési tervben meghatározottak

30 Dokumentumok kezelése Küldemények, beadványok, kérelmek átvétele Iskolatitkár Folyamatos Küldemények, kézbesítőkönyv Küldemények felbontása Igazgató vagy az általa megbízott Folyamatos Iktatás Iskolatitkár Folyamatos Iktatókönyv, Igazgató iratok, mellékletek, iktatási bélyegző Iratcsatolás iskolatitkár Folyamatos csatolt iratok Irodában iktatott iratok belső továbbítása, ennek nyilvántartása Iskolatitkár Folyamatos Nyilvántartás dokumentációja

31 Irodában iktatott Iskolatitkár Folyamatos Mellékletek iratokhoz kapcsolódó mellékletek csomagolása Az expediálás Iskolatitkár Folyamatos Postai feladás Igazgató előkészítése, a kiadványok továbbítása, postai feladás dokumentációja A továbbítandó küldemények bérmentesítésére szolgáló ellátmány Iskolatitkár Folyamatos Igazgató kezelése A határidős iratok kezelése és nyilvántartása Az irodában iktatott iratok kiadványainak külső kézbesítése Az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése Iskolatitkár Folyamatos Az iratok és nyilvántartásuk Igazgató Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár Folyamatos Iktatókönyv Igazgató

32 Irattár kezelése, Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár rendezése Igazgatóhelyettesek Irattári jegyzékek készítése Másolatok (másodlatok) készítése, kiadása Irattári anyag selejtezése, levéltári átadása Az intézményi munkával kapcsolatos dokumentációs anyag gyűjtése, rendszerezése Felvilágosítás adása ügyfeleknek Iskolatitkár Folyamatos jegyzék Igazgató Iskolatitkár Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár Iskolatitkár Folyamatos Iratselejtezési Igazgató Iskolatitkár Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár Iskolatitkár Folyamatos Igazgató Iskolatitkár Intézményi körbélyegzők nyilvántartása Gazdasági vezető Folyamatos Igazgató Gazdasági vezető

33 Új munkatársak felvétele, betanítása Állás meghirdetése Igazgató Június 15 Munkaügyi Központ, napilap Közlöny Meghallgatás Igazgató, ek Július első hete Pályázati feltételek sikeres teljesítése Pályázatba megjelölt feltételekkel rendelkező pedagógus Pályázatok elbírálása Igazgató Július 31. Pályázati feltételek sikeres teljesítése Pályázó értesítése Igazgató, iskolatitkár Augusztus első hete Levélben Szerződéskötés Igazgató Augusztus 15. Szakmai segítő kijelölése MÁK, Irattár, személyi anyag, Munkavállaló Igazgató Gyakornoki szabályzat

34 Kezdő szakasz: gyakornok ismerje meg: - szakmai programot - oktatás szerv. - tanulókat Első év vége önértékelés Szakmai segítő értékelési lap Igazgató Szakmai segítő Óralátogatás, elemzése Konzultáció: - pedagógusokkal - munkaközös. vez -szülőkkel Haladó szakasz: Ismereteinek mélyítése Befejező szakasz: Képességeinek fejlesztése 2. év vége Igazgató - óralátogatás, elemzése - munkaközösség munkájában való részvétel - év végi beszámoló készítése 3. év vége Igazgató - óralátogatása elemzése - bemutató óra látog. - Rendezvény szervezésében való részvétel - Tanév végi beszámoló

35 Értékelés tervezése, folyamata Munkatársak értékelése,, óramegfigyelő folyamatos óralátogatási lap lap Óralátogatási ütemterv elkészítése Óralátogatás Tanulói kérdőív összeállítása Kérdőív lekérdezése tanított osztályokban Kérdőív feldolgozása önértékelése Begyűjtött adatok értékelése Értékelő összesítés megbeszélés folyamatos ütemterv időpont előtt egy héttel értesítés értékelőlap folyamatos kérdőív folyamatos kérdőív folyamatos adatösszesítő jegyzék,, minőségi kör óramegfigyelő lap, önértékelőlap értékelőlap, véleményezől ap kérdőív kédőív öszesítő kimutatás folyamatos önértékelőlap önértékelőlap értékelő team,,, minőségi kör értékelő team folyamatos szabályzat óralátogatási lap, önértékelőlap, kérdőív összesítés értékelő összesítőlap kitöltése értékelő team értékelő team, írásbeli feljegyzés készítése, pontozás pontozás értékelése

36 Munkatársak képzése Cél: törvény által előírt diploma megszerzése, szakmai, pedagógiai tudás mélyítése, fejlesztése 1. Alapdiploma megszerzése a) igények benyújtása b), helyettes, konzult. c) beiskolázási terv d) tanulmányok végzése Igazgató Igazgatóhelyettes Március 1. Szept. 1. Tanulmányi időszak vége Felvételi lap Tanévnyitó e Diploma bemutatása (tanúsítvány bemutatása) Felvételi Diploma megszerzése Megfelelő diplomával nem rendelkező pedagógusok Pedagógus Beszélgetés Szóbeli megjegyzés Konzultáció a helyettesekkel 2. Továbbképzés, szakvizsga a) kötelezően előírt továbbképzés teljesítése b) szakvizsga megszerzése c) központilag meghatározott továbbképzések folyamatos tanúsítvány bemutatása pedagógusok

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Munkaközösség-vezetői megbízatások: 1. Matematika-számítástechnika: Tatár Timea 2. Osztályfőnöki munkaközösség: Szénásiné

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre munkanap áthelyezések október 31 pihenőnap, helyette október 15. munkanap A végzősök 156

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2016/2017-es tanévre

Feladatellátási terv a 2016/2017-es tanévre Feladatellátási terv a 2016/2017-es tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2016.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2016.08.26. Beiratkozás Igazgatóhelyettes 2016.08.29-31. i értekezlet,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 27. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27. Gólyatábor 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 magyar MK 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. csütörtök 2. 2. péntek Eseménytervezet Els tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER 01. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ)

A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER 01. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ) 1 A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) (hétfő) 8,00 05. 10. (szerda) 10.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

. Munkaterv-naptár 2016/2017

. Munkaterv-naptár 2016/2017 . Munkaterv-naptár 2016/2017 Dátum Esemény Felelős Augusztus Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése Nyári gyakorlatok igazolásának Aug. 22. 9 h Alakuló értekezlet Orvosi vizsgálat Aug. 23. 8.h Javítóvizsgák,

Részletesebben