Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Fiúkollégiuma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Fiúkollégiuma"

Átírás

1 Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Fiúkollégiuma HÁZIREND Praeambulum 1. A kollégium célja, hogy lakóinak nyugodt és kulturált körülményeket teremtsen, és az itt lakók keresztény szellemű közösséget alkotva hitükben, emberségükben és műveltségükben gazdagodva készülhessenek személyes élethivatásukra. 2. A kollégium lakói az aktuális akadémiai évre felvételt nyerve jogok és kötelességek alanyaivá válnak, melyeknek teljesítését vállalják. 3. A kötelességek súlyos elmulasztása vagy az azokkal szembeni hanyag magatartás, a kollégium jó hírének megsértése és értékrendjének elutasítása a kollégiumból való eltávolítást vonhatja maga után. A kollégium e célok érdekében az együttélést az alábbiakban szabályozza: I. A kollégiumi élet útjai (közvetlen céljai) 1.Tudományos és munkafegyelmi követelmény. A kollégiumba csak érvényes jogviszonnyal rendelkező hallgató nyerhet felvételt. Érvényes hallgatói jogviszonyát a minden szemeszter elején hivatalos formában köteles a kollégista igazolni. Hallgatói jogviszony nélkül csak méltányossági kérelem benyújtása és elfogadása esetén lehet a kollégiumban lakni. A kollégista elsőrendű joga és kötelessége, hogy hallgatóként saját tudományágát magas szinten, elkötelezetten és szorgalmasan művelje. Kötelezett arra, hogy a tanév 10 hónapján át komoly erőfeszítéseket tegyen szakterületén a tudományos ismeretek megszerzésére, azon felül pedig tájékozódjon a hivatásával foglalkozó szakirodalom területén is. 2. Kulturális követelmény: A közösségi élet sajátja, hogy mindenkitől kulturált viselkedést és udvarias és előzékeny magatartást követel. A szellemi munka, amely minden hallgató elsődleges kötelessége, csak akkor teljesíthető, ha zavartalanul koncentrálhat saját feladataira és elmélyülve szentelheti napjait tanulmányainak. A kollégisták ezért magas fokon kötelezettek a kulturált magaviseletre. A kultúrától elválaszthatatlan a tisztelet szelleme. Ezért a kollégium lakóinak tisztelniük kell egymást és egymás munkáját is. Tűrhetetlen a lustaság, mások munkájának megvetése, vagy éppen mások lealacsonyítása, a kis királyosdi felesleges játéka, vagy éppen a másokat megalázó és az egész közösséget is bomlasztó pletyka. 3. Egyházi követelmény: A kollégium egyházi célkitűzéssel működő intézmény. Egyre égetőbb szükség támad az emberi tudás minden ágában a hívő szakemberekre. A kollégisták kötelessége, hogy a megszerzett tudást összekapcsolják az egyre elmélyülőbb és gyarapodó hitükkel, hogy képesek legyenek a jövőben hatékony szolgálattal hozzájárulni az evangélium hirdetéséhez. 4. Aki, ezen célokkal nem tud azonosulni, hogy saját lelkiismerete szerint élhessen, kötelessége más intézményben kollégiumi elhelyezést keresni. 1

2 II. Kollégiumi tartózkodás időszaka 1. Az aktuális tanévre a beköltözés és kiköltözés időpontját a felvételi értesítőben, ill. a kollégium hirdetményekben kell közölni. A kollégista: a) beköltözéskor a kollégium épületéhez a letéti díj ellenében kulcsot kap; b) kiköltözéskor pedig köteles a kapott kulcsokat a hirdetményben meghatározott módon leadni; c) köteles a kulcs elvesztéséről a kollégium vezetőjét értesíteni, az esetlegesen szükséges zárcsere és kulcsmásolás költségeit viselni. 2. Nyáron a kollégiumban üzemszünet van. III. Vendégek fogadása 1. A vendéget a kollégisták a saját szobájukban órai időben fogadhatnak. a) a vendégfogadás joga nem azonos a magánrendezvények szervezésének jogával; aki több ismerősét egyszerre kívánja vendégül látni, a városban béreljen megfelelő helyet, az ilyen rendezvényeknek a kollégium nem biztosít helyet és eszközöket; b) a kollégista felelős vendégeiért; vendégeinket is figyelmeztessük a halk beszédre és az illő magatartásra; az illetlen és kulturálatlan beszéd és magatartás a vendégjog rút megsértése; c) megvonható a vendégfogadási jog attól a kollégistától, akinek vendégei súlyosan megsértették a kollégium rendjét. 2. A kollégiumban, csak kollégiummal jogviszonyban álló személy éjszakázhat. IV. Magatartás és viselkedés 1. Az ajtókat kézzel kezeljük, úgy hogy először a kilincset működtetjük, aztán az ajtót. 2. Az elmélyült és elkötelezett szellemi munka kizárja a mértéktelen vagy éppen folyamatos italozást, különösen a munkanapok során. A napokra bontva megtervezett és fegyelmezetten kivitelezett munka hozhat csak komoly gyümölcsöt! Jeles alkalmakkor (nagy ünnepek, névnap, születésnap) azonban illő a koccintás! 3. Az épületben és a kertben tilos tűzveszélyes, illetve balesetveszélyes tevékenységet folytatni és ilyen anyagokat tárolni. Tüzet gyújtani csak engedély birtokában lehet! 4. Minden lakó kötelessége mások nyugalmára ügyelni! ig a házban tilos a hangos beszéd és zenehallgatás. Vizsgaidőszakban a tilalom egész napra vonatkozik. 5. Az ember nem tiszta szellemi lény! A testkultúra fejlesztése nélkül aligha képzelhető el a szellem szárnyalása. A test edzésére szolgál az alagsori edzőterem, ahol is a zajt keltő gépeket kizárólag ig használhatjuk. 6. A kollégista köteles a vezetőség által a faliújságon meghirdetett információkat folyamatosan figyelemmel kísérni. 2

3 V. Kollégiumi díj 1. A kollégiumi térítési díj a szobákra megállapított 10 hónap időintervallumot felölelő megállapított fix összeg, amelyet a kollégista a hirdetményben kijelölt időpontokban havi bontásban köteles az előző hónapban befizetni. A szeptember havi díjat a beköltözéskor kell fizetni. 2. A tartós fogyasztású elektromos készülékek működtetésért pótdíjat kell fizetni. Az eszközöket és az aktuális díjakat a hirdetmény közli. 3. Amennyiben valaki a meghirdetett időpontban nem tudja a befizetést teljesíteni, haladék kérését legkésőbb egy nappal a meghatározott idő előtt kell írásban kezdeményezni a kollégium vezetőjénél. 4. Késedelmes fizetés esetén a hirdetményben meghatározott pótdíjat kell fizetni. VI. Rend és tisztaság 1. Saját szobáját mindenki köteles tisztán és rendben tartani, naponta szellőztetni, és legalább hetente takarítani. 2. A keletkezett hulladékot mindenki a saját szobájában köteles tárolni, majd pedig azt udvari konténerbe helyezni. Ügyeljünk a konténer egyenletes és teljes feltöltésére! 3. A szobák berendezetten kerülnek átadásra. A szobában a szekrényeken és a falfelületeken a roncsolásos eljárás túlzott alkalmazása tilos (falfúrás, szögelés). Roncsolásos eljárást a szobákban és az épület egészében csak a megbízott mesterek vagy karbantartó végezhet. Aki a szobáját egy év alatt lelakja, vagy komoly kárt okoz, a következő tanévben nem nyerhet felvételt a kollégiumba. 4. A szobában tartott elektromos készülékeket mindenki köteles áramtalanítani mielőtt hétvégére vagy szünetre elhagyja a kollégiumot. Fűtési szezonban a radiátort el kell zárni! 5. Saját tulajdontárgyait mindenki csak a saját szobájában tárolhatja. A szobák kis mérete miatt a lábbeliket érdemes a folyosón, polcon tárolni. 6. A kollégium területén kerékpárt csak a kijelölt tároló helyen szabad tartani! 7. Az udvaron parkolni vagy kerékpárt ott tárolni csak meghatározott havi díj VII. Dohányzás 1. A kollégisták a kollégium területén csak a kijelölt helyen dohányozhatnak, melyet a hirdetmény közöl. 2. A dohányzó helyen a keletkezett hulladékot az ott elhelyezett zárt szemetesben kell tárolni úgy, hogy azt a szél se tudja szétfújni. 3. A rendre nem ügyelő, szemetelő dohányzó személytől a dohányzás joga megvonható! A szándékos vagy nemtörődöm szemetelést a kollégium fegyelmi ügyként kezeli. 3

4 VIII. Hibák, károk 1. Minden észlelet meghibásodást hibát azonnal jelenteni kell a kollégium igazgatójának. 2. Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a kár okozója köteles személyesen megjavítani vagy saját költségén megjavíttatni. 3. Ha a felelős nem vállalja a tettét, akkor a lakók között oszlik meg a költség. IX. Kötelező programok Kollégiumi gyűlést helyettesítő csoportgyűlés és az előzetesen kötelezőnek meghirdetett programok. X. Téli munkák 1. A teherbejáró valamint az épület udvari hátsó kijáratának és szemetes konténer környékének hómentesítése a kerékpár tulajdonosok feladta. 2. A kazánház melletti udvari kijáróhoz tartozó betonozott terület hómetesítése a dohányzó lakók feladata. 3. Az épület bejáratának biztosítása és a feljárati lépcső balesetmentessé tételéért a takarításért ellenőrzéséért felelős készít beosztást. XI. A kollégisták épülethasználati és takarítási területe 1. A kollégium épületét a kollégisták kötelesek takarítani és rendben tartani a tanév 10 hónapjának teljes időterjedelmében, hiszen ekként kötött szerződést a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolával. 2. Mivel mindenki felel a környezetért, a közös helyiségek rendjére és tisztaságára mindenkinek ügyelnie kell. 3. A kollégisták a kertet parkként használhatják. Kezelése és gyarapodása a Pécsi Egyházmegyét és megbízottjait illeti. 4. A kollégium takarítási munkáját a takarításért felelős hirdeti és ellenőrzi (vagy a kollégium vezetője). 5. A takarítási rendben kijelölt munkáját mindenkinek lelkiismeretesen és alaposan kell elvégezni. A hanyag vagy felületes takarítást a kollégium fegyelmi ügyként kezeli: alapvetően pénzbírsággal, többszöri előfordulása esetén eltávolítással bünteti. 6. A közös helyiségekben senki ne tárolja személyes holmiját, aki ezeket a helyiségeket használja, köteles rendet hagyni maga után. 4

5 7. Amennyiben a kijelölt időpontban valaki nem tud takarítani, keressen magának helyettest, vagy előzetesen értesítse a takarítási felelőst. 8. Heti két alkalommal kell takarítani a következő területeket: bejárati lépcső, bejárat belső területe, folyosók, fürdők, WC-k, konyha, ebédlő, lépcsőházak, társalgó, alagsori folyosó, számítógépterem, edzőterem, asztalitenisz/szárító helyiség és annak előtere. 9. Alapvető takarítási munkák: a) a folyosókon: felsöpörni, ablakpárkányokat és a jelenleg ott található tárgyakat és eszközöket (szék, szekrény stb.) letörölni, felmosni tisztítószeres vízzel (10l vízhez 1 kupaknyi tisztítószert használunk). b) fürdők: az általános kulturális szabály szerint tisztálkodás után mindenki köteles maga után kitakarítani a zuhanytálcát, mosdókagylót kimosni, vizet feltörölni, párát kiszellőztetni. A kijelölt takarító minimális munkája: a zuhanyzók, mosdókagyló fertőtlenítése és tisztára törlése; a tükrök lemosása tisztítószerrel, tisztítószeres felmosás c) A WC-t köteles maga után mindenki rendbe tenni. Takarításuk: fertőtlenítés és felmosás. d) A konyha rendben tartása: általában mindenki köteles az étkezés befejeztével rendet tenni maga után (asztalt letörölni, edényeket elmosni, szemetet s tárolóba dobni). A hűtőben ételt tárolni csak névvel ellátott, légmentesen lezárt műanyag dobozban lehet. A nem így tárolt élelmiszereket bárki megeheti, a konyhai felelős pedig köteles dobni. A kijelölt takarító feladata: az asztalok letörlése tisztítószeres szivaccsal, a szemetet kivinni, felsöpörni, felmosni, hűtőből a romlott ételt kidobni, tűzhelyet letisztítani, a mikrohullámú sütőt kitisztítani, a mosogatókat kitisztítani. XII. A beköltözés 1. A beköltözés időpontját heti távtartással kell előzetesen egyeztetni a felvételi értesítőben közölt elérhetőségen a beköltözésért felelős személlyel. 2. A választott szobát átvételkor a kollégista köteles megvizsgálni és a hibákat és hiányosságokat azonnal jelezni. 3. A kulcsot/kulcsokat ekkor veheti át a kollégista megfelelő letéti összeg megfizetése mellett. 4. A kollégista beköltözéskor köteles befizetni az első havi kollégiumi térítési díjat. XIII. A kiköltözés 1. A kiköltözés időpontját egy héttel a tervezett kiköltözési időpont előtt egyeztetni kell a kollégium vezetőjével. 2. Ekkor a kollégium vezetője szemrevételezi a szobát és megállapítja az elvégzendő feladatokat. Általános értelemben véve: mindenkinek ki kell javítania a szobája falát, le kell szednie a felragasztott képeket, matricákat. 3. Amennyiben a kollégium vezetője úgy dönt, hogy a nyomok eltakarítására a kollégista nagy bizonyossággal önerőből nem képes, helyette a karbantartót bízhatja meg. ebben az esetben a munkadíjat a kollégista köteles megfizetni. 5

6 4. A szünidőre személyes holmiját mindenki köteles elszállítani. A gazdátlanul hagyott ingóságokat a kiköltözés végső határideje utáni egy héten belül szétosztásra a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritasnak adja át. 5. A szobáját mindenki köteles kitakarítani: szekrények, polcok, asztalok lemosása, felsöprés (az ágyak, heverők alatt is), ablakmosás, a tükör és mosdókagyló kitisztítása. 6. A szobát a kollégistától a kollégium vezetője veszi át, egyben ellenőrzi a szoba tisztaságát. Kulcsát mindenki ekkor adhatja le, a letéti díjat ekkor kapja vissza. Ezzel a PPHF és a hallgató között az aktuális tanévre szóló kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szerződés megszűntnek tekintendő. 7. Tanév közbeni kiköltözést a költözést megelőzően 15 nappal kell jelezni a kollégium vezetőjének. Aki adott hónap 15. napja után költözik, köteles a teljes havi térítési díjat kifizetni. XIV. Tisztségviselők és feladatköreik 1. A kollégium vezetője az aktuális tanév szükségletei szerint tisztségviselőket kérhet fel, akiknek nevét és hatáskörét hirdetményben teszi közzé. 2. Amennyiben a felkérést az illető kollégista elfogadta, feladatkörének gyakorlásért, vagy annak elmulasztásáért, felelősségre vonható. XV. Internetes hozzáférés 1. A kollégiumban csak korlátozott adatforgalmú internetes kapcsolat biztosított, ennek adatai a hirdetményben kerülnek közzétételre. 2. A felhasználó kötelességeit ugyancsak hirdetmény közli. XVI. Szankciók 1. A kollégium által támasztott követelmények megsértése szankciókat von maga után. A kollégium a cselekvőképességet-büntethetőséget és a keresztény hivatástudatot vélelmezi. 2. A figyelmeztetéseket írásban rögzíteni kell. 3. A szabálysértés súlyának megfelelően figyelmeztetni kell a kollégistát: a) első fokozat: egyszerű szóbeli figyelmeztetés (egyszer adható); b) második fokozat: minősített figyelmeztetés (egyszer adható); c) utolsó figyelmeztetés (egyszer adható) d) elbocsátás. 4. Figyelmeztetés nélkül lehet elbocsátani azt a kollégistát, aki az intézmény rossz hírét kelti, viselkedésével nyilvános botrányt okoz, vagy kötelességeinek teljesítését folyamatosan elmulasztja. 6

7 5. Minősített esetek, amelyek a kollégiumból való kizárást automatikusan maguk után vonják: a) vendég fogadása a fogadási időkereten túl; b) szándékos rongálás; c) pénz vagy egyéb tárgy eltulajdonítása; d) a kollégium egyházi jellegét sértő visszaélés a világhálóval; e) a kollégium egyházi jellegét sértő visszaélés a sextum területén; f) kábítószerrel, lőfegyverrel valamint, lőszerrel és robbanóanyaggal történő visszaélés; g) Magyar Köztársaság törvényeinek megszegése folytán indított rendőrségi eljárás. XVII. Néhány hirdetményi adat kollégiumi év (szerda) koll. tér. díj fizetési időpontok ápr. 15.; máj.13. tartós fogyasztású eszközök számítógép, hűtőgép 1000 Ft/db/hó késedelmes koll. tér. díj fizetésének büntetési díjai héten belül 50%; két héten belül 75%; két héten túl 100% parkolási díjak (db/hó) kerékpár (tárolóban):díjmentes; kerékpár (udvaron): 1000 Ft; parkolóban: robogó:2000 Ft; gépjármű: 4000 Ft 7

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PETHE FERENC KOLLÉGIUM HÁZIREND KESZTHELY

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PETHE FERENC KOLLÉGIUM HÁZIREND KESZTHELY PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PETHE FERENC KOLLÉGIUM HÁZIREND KESZTHELY 2014. ~ 1 ~ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Az egyetemen folytatott tanulmányaik idején a kollégiumban azok a hallgatók lakhatnak, akiket

Részletesebben

Fegyelmi oka Megjegyzés Fegyelmi pontok. Tűzvédelmi szabályzat súlyos megsértése. Szándékosságtól függetlenül fegyelmi eljárást von maga után.

Fegyelmi oka Megjegyzés Fegyelmi pontok. Tűzvédelmi szabályzat súlyos megsértése. Szándékosságtól függetlenül fegyelmi eljárást von maga után. 1. számú melléklet A Hallgatók Fegyelmi,Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatának 9.A -ának a) (12) bekezdése alapján, ha a fegyelmi felelős nem találja megfelelő súlyúnak a jelen 1. számú melléklet alapján

Részletesebben

Házirend. Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket vendégházunkban, Nádudvaron. Kérjük olvassák el az alábbi sorokat.

Házirend. Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket vendégházunkban, Nádudvaron. Kérjük olvassák el az alábbi sorokat. Házirend Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket vendégházunkban, Nádudvaron. Kérjük olvassák el az alábbi sorokat. Pihenésük kellemessé tétele és az Önök után érkező vendégek megtisztelése érdekében

Részletesebben

Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje. Nyíregyháza, 2008.

Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje. Nyíregyháza, 2008. Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje Nyíregyháza, 2008. 1 Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje 1.. A kollégium neve, címe, bélyegző lenyomata 1.) A kollégium neve: "Campus Hotel és Kollégium"

Részletesebben

4.3. számú melléklet: a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg. (GKZ) Kollégiumának Házirendje. Preambulum

4.3. számú melléklet: a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg. (GKZ) Kollégiumának Házirendje. Preambulum 4.3. számú melléklet: a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (GKZ) Kollégiumának Házirendje Preambulum A BGF- GKZ Kollégiumi Bizottsága a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok figyelembevételével,

Részletesebben

Hallgatói közvélemény kutatás, elégedettség/fontosság mérés a Terminus Kollégiumban

Hallgatói közvélemény kutatás, elégedettség/fontosság mérés a Terminus Kollégiumban Hallgatói közvélemény kutatás, elégedettség/fontosság mérés a Terminus Kollégiumban 00. december Terminus TKollHÖK Tartalom: oldal.. A közvélemény kutatás célja.. A kérdőív.. A kérdőívre adott válaszok

Részletesebben

Belvárosi Albérletház. Budapest Semmelweis út 11.

Belvárosi Albérletház. Budapest Semmelweis út 11. Belvárosi Albérletház Budapest Semmelweis út 11. Bérlakások a belváros szívében! Élj ott, ahol a dolgok történnek! Belvárosi albérletház tájékoztató Oldal 1 Tartalom 1. Lokáció 2. Általános bemutatás Szobák

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégiumának HÁZIRENDJE. I. Általános rendelkezések

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégiumának HÁZIRENDJE. I. Általános rendelkezések A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégiumának HÁZIRENDJE I. Általános rendelkezések Jelen Házirend hatálya kiterjed a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégium (továbbiakban:

Részletesebben

ELTE NAGYTÉTÉNYI ÚTI KOLLÉGIUM HÁZIREND

ELTE NAGYTÉTÉNYI ÚTI KOLLÉGIUM HÁZIREND ELTE NAGYTÉTÉNYI ÚTI KOLLÉGIUM HÁZIREND I. Általános rendelkezések 1. Az alábbiakban megfogalmazott szabályokat minden Kollégista a rá vonatkozó részeket pedig minden, a kollégiumban tartózkodó személy

Részletesebben

Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. 1191 Budapest Corvin Krt. 7-13.

Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. 1191 Budapest Corvin Krt. 7-13. Példaként bemutatunk egy takarítandó objektum általános műveleti tervét: Irodák napi takarítása: Íróasztalok szabad felületeinek nedves vagy száraz ruhával való áttörlése, Asztali lámpák, telefonok áttörlése,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

4.2. számú melléklet: a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Kollégium (Budapest) Házirendje. Preambulum. Általános rendelkezések

4.2. számú melléklet: a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Kollégium (Budapest) Házirendje. Preambulum. Általános rendelkezések 4.2. számú melléklet: a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Kollégium (Budapest) Házirendje Preambulum A BGF-PSZK Kollégium Kollégiumi Bizottsága az ide vonatkozó jogszabályok és szabályzatok

Részletesebben

A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet A szakkollégium célja, feladata Célja katolikus keresztény értelmiség nevelése, mely saját szakterületén magas színvonalon

Részletesebben

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013.03.28. Fenntartói jóváhagyás: Nkt. 25. (4) bekezdés szerint

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM 4. 3. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM Budapest, 2007. április május A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének,

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA. Kollégiumi Házirend

TOMORI PÁL FŐISKOLA. Kollégiumi Házirend TOMORI PÁL FŐISKOLA ( Intézmény ) Kollégiumi Házirend ÉRVÉNYES AZ INTÉZMÉNY 1223 BUDAPEST, MŰVELŐDÉS UTCA 21-27. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ KOLLÉGIUMÁRA I. Általános szabályok 1. A Kollégium Vezetése a kollégiumi

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Telephely címe: 1146

Részletesebben

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007.

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007. HÁZIREND a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások Érvényes: 2007. szeptember 01-tıl Készítette: Kiss László Varga Éva Varga Veronika I. A kollégiumi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kollégium

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kollégium Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND I. Általános rendelkezések: 1) A kollégiumi házirend hatálya kiterjed az adott évre felvett kollégiumi hallgatókra, valamint a hallgatók vendégeire. 2) A kollégiumban csak

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

B E N T L A K Á S I S Z E R Z Ő D É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I / Á S Z F/

B E N T L A K Á S I S Z E R Z Ő D É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I / Á S Z F/ J E D L I K Á N Y O S S Z A K K O L L É G I U M I, H A R S Á N Y I J Á N O S S Z A K K O L L É G I U M I, N E R E U S K O L L É G I U M I, V Á R F O K K O L L É G I U M I B E N T L A K Á S I S Z E R Z

Részletesebben

ELTE Damjanich utcai Kollégium Budapest Damjanich u Házirend

ELTE Damjanich utcai Kollégium Budapest Damjanich u Házirend Házirend Az ELTE Damjanich utcai Kollégiumának minden tagja köteles betartani a kulturális együttélés szabályait, köteles tiszteletben tartani mások jogát a tanulásra, munkára és pihenésre. I. A Kollégiumba

Részletesebben

KOLLÉGIUMI SZABÁLYZAT

KOLLÉGIUMI SZABÁLYZAT SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 KOLLÉGIUMI

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

1.) Takarítási feladatok naponta (20.00 és óra között, heti 5 alkalom)

1.) Takarítási feladatok naponta (20.00 és óra között, heti 5 alkalom) MŰSZAKI LEÍRÁS: A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. székhelye, a Városligeti Műjégpálya (1146. Budapest, Olof Palme sétány 5.), illetve az 1. számú telephelye, a Margitszigeti

Részletesebben

Óbudai Egyetem Kollégium Kiss Árpád Tagkollégium H Á Z I R E N D

Óbudai Egyetem Kollégium Kiss Árpád Tagkollégium H Á Z I R E N D Óbudai Egyetem Kollégium Kiss Árpád Tagkollégium H Á Z I R E N D A Házirend a Kollégium tagjainak, és a kollégiumi közösségek életrendjének szabályait foglalja össze. Célja az eredményes tanulmányi munka,

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE HÁZIREND 2016. A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE Ezen dokumentum az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentáció mellékletét képezi Az Intézmény legfontosabb adatai: Megnevezése:

Részletesebben

Fegyelmi oka Megjegyzés Fegyelmi pontok. 1.2 Téves tűzriadó okozása szándékosan fegyelmi eljárás

Fegyelmi oka Megjegyzés Fegyelmi pontok. 1.2 Téves tűzriadó okozása szándékosan fegyelmi eljárás melléklet a módosító javaslathoz 1. számú melléklet A Hallgatók Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatának 9.A -ának a) (12) bekezdése alapján, ha a fegyelmi felelős nem találja megfelelő súlyúnak a jelen

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Szent Orsolya Iskolaközpont. Kollégiumának (3300 Eger, Pacsirta u.18-20.) Házirendje

Szent Orsolya Iskolaközpont. Kollégiumának (3300 Eger, Pacsirta u.18-20.) Házirendje Szent Orsolya Iskolaközpont Kollégiumának (3300 Eger, Pacsirta u.18-20.) Házirendje Hatályos: 2015. március 01-től AZ INTÉZMÉNY ADATAI Intézmény neve: Szent Orsolya Iskolaközpont Kollégiuma Székhelye:

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT a 2016/2017. tanév őszi félévére I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Jelen szabályzat a BME án hallgatói és doktorandusz jogviszonnyal rendelkező hallgatókra vonatkozik. (2)

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐI KOLLÉGIUMOK HÁZIREND

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐI KOLLÉGIUMOK HÁZIREND SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐI KOLLÉGIUMOK HÁZIREND GÖDÖLLŐ 2014. Kollégiumi Házirend Oldal 1/7 I. Általános rendelkezések 1) A SZIE Gödöllői Kollégiumának Házirendje (továbbiakban: Házirend) hatálya a

Részletesebben

KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI MEGÁLLAPODÁS

KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI MEGÁLLAPODÁS KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyfelől a Szent István Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Kollégiuma (...) mint használatba adó továbbiakban Kollégium ; másfelől Név: Születési név: Anyja

Részletesebben

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) I. Bevezetés 1. Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Jaka Vendégházat (8581

Részletesebben

HÁZIREND 1. Általános rendelkezések A kollégiumi beköltözés

HÁZIREND 1. Általános rendelkezések  A kollégiumi beköltözés HÁZIREND I. A Házirend területi hatálya kiterjed a. Kollégium Pécs,.. szám alatt található kollégiumi épületre és az ahhoz tartozó kültérre. II. A Házirend személyi hatálya kiterjed az épületben lakó minden

Részletesebben

Házirend. Belvárosi Albérletház házirendje

Házirend. Belvárosi Albérletház házirendje Házirend Belvárosi Albérletház házirendje Minden bérlőt megilletnek a következő jogok: - A zajmentes környezethez való jog - A magánélethez való jog - A kényelmes, biztonságos lakókörnyezethez való jog

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje.

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje 2007/08-as tanév A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. 2 1.A házirend

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A VITÉZ JÁNOS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A VITÉZ JÁNOS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A VITÉZ JÁNOS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalmazza a Vitéz János Kollégiumban (továbbiakban: Kollégium) lakók jogait és kötelességeit, kollégium rendeltetésszerű

Részletesebben

HÁZIREND Az alábbiakban megfogalmazott szabályokat minden a kollégium területén tartózkodó személy köteles betartani.

HÁZIREND Az alábbiakban megfogalmazott szabályokat minden a kollégium területén tartózkodó személy köteles betartani. HÁZIREND Az alábbiakban megfogalmazott szabályokat minden a kollégium területén tartózkodó személy köteles betartani. 1 Preambulum A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (a továbbiakban:

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2013. Tisztelt Kolléganők / Kollégák! Az Óbudai Egyetem meghirdeti 2012. nyári üdülésre Balatonszepezd és Zamárdi üdülőket. Az üdültetésben valamennyi dolgozónk

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

Takarítási szolgáltatások nyújtása a TKKI egyes telephelyein - Ajánlati felhívás visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19

Takarítási szolgáltatások nyújtása a TKKI egyes telephelyein - Ajánlati felhívás visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 Takarítási szolgáltatások nyújtása a TKKI egyes telephelyein - Ajánlati felhívás visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 1 Beszerzés tárgya: Takarítási szolgáltatások nyújtása a TKKI egyes telephelyein:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 410-3/2008. Melléklet: Házirend ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A KOLLÉGIUMI ÉLET RENDJE... 3 1. Kollégiumi tagsági viszony... 3 2. A tanulók jogai... 4 3. A tanulók kötelességei... 5 4. A szilenciumok

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE I. Bevezető (1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11. OM azonosító: 035257) A Kempelen Farkas Gimnázium ötödik osztályába azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik elvégezték

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Széchenyi István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) működő Egyetemi Szolgáltató Központ Egyetemi Kollégiumhoz (továbbiakban:

Részletesebben

Intézmény neve: Székhelye: OM azonosító: Fenntartó:

Intézmény neve: Székhelye: OM azonosító: Fenntartó: Győr, 2013 Intézmény neve: Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor Bilingual Technical Secondary School

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

1. Az épület főemeleti helyiségeinek, felszerelésének leírása

1. Az épület főemeleti helyiségeinek, felszerelésének leírása 2. számú melléklet 1. Az épület főemeleti helyiségeinek, felszerelésének leírása a) Irodák (vezetői szobák, ill. titkárságok) belmagasság átlagosan 7 m, a falak enyves alapú díszfestésűek, átlag 1,5 m

Részletesebben

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsaba, Lencsési út 85. Tel.: (66) 527-400, (66) 638-738, (66) 459-450 Fax: 638-777 E-mail: csabaieletfa@t-online.hu Tartalom Bevezetõ I. Az intézményi

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND A házirend célja, hogy az otthon rendjét, a lakók nyugalmát, az otthon tulajdonát védje, az együttélés módját szabályozza és az otthon

Részletesebben

KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Kollégiumigazgató A Wesley János Lelkészképző Főiskola KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest,

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. ( II. 15.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe vételének szabályozásáról, valamint a bérleti

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót!

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! A szállóra való bejelentkezés történhet telefonon, e- mailben vagy személyesen. Bejelentkezni csak érvényes személyi

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Kollégiumának (Budapest) Házirendje 1. Preambulum

A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Kollégiumának (Budapest) Házirendje 1. Preambulum A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Kollégiumának (Budapest) Házirendje 1 Preambulum A BGE PSZK Kollégium Kollégiumi Bizottsága az ide vonatkozó jogszabályok és szabályzatok figyelembevételével,

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3 Általános rendelkezések... 3 A házirendben alkalmazott jogszabályok.....

Részletesebben

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1 A házirend célja 3 2 A házirend hatálya 3 3 A házirend nyilvánossága

Részletesebben

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthoni Telephelye Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1. H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Jóváhagyta:

Részletesebben

Dunaújváros PASE Házirend

Dunaújváros PASE Házirend Dunaújváros PASE Házirend Általános alapelvek Ez a Házirend a Dunaújváros PASE szakmai működésének szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét az egyesület

Részletesebben

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Házirendje TARTALOM

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Házirendje TARTALOM Hazirend-2011.qxd 2011.05.09. 15:45 Page 1 TARTALOM 1. Preambulum.................................4 1.1. A Házirend területi hatálya.....................4 1.2. A Házirend személyi hatálya....................4

Részletesebben

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Pécs, Puskin tér 17. Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 Tel / Fax: -72-243-838 I. Általános rendelkezések HÁZIREND

Részletesebben

ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB

ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB MŰKÖDÉSI, kikötő-használati és környezetvédelmi SZABÁLYZATA 20o8. 2 Az Alsóörsi Vitorlás Sport Club (a továbbiakban: Egyesület) 2008 május hó 1-én elfogadta az időközi módosításokkal

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

Lakókocsi bérleti szerződés

Lakókocsi bérleti szerződés Lakókocsi bérleti szerződés Szerződés száma : / Amely létrejött egyrészről: Név: Fazekas Zoltán Születési hely, idő: Mezőtúr, 1971 04 16 Anyja neve: Nagy Jolán Zsuzsanna szig.szám : 522623LA Lakhely: 5400

Részletesebben

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám Házirend Tartalomjegyzék I. Az együttélés szabályai... 3 II. Éjszakai pihenés rendje... 4 III. Dohányzás és alkoholfogyasztás

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

http://sao.bbi.hu/login

http://sao.bbi.hu/login PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet nyári kollégiumi férőhely igénybevételére (1037. Kunigunda útja 35) 2012.05.21 2012.05.31 1. Online jelentkezés A gyorsabb

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

HÁZIREND. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu

HÁZIREND. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu 42 HÁZIREND 1165 Budapest, Hilda utca Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu Házirend A Házirend a lakók nyugalmát, pihenését, valamint a szövetkezet kezelésében lévő épületek rendeltetésszerű

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az 1995. évi LIII. tv. 46. (1) c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az 1995. évi LIII. tv. 46. (1) c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testületének 16/2004. (IV.29).Ök. sz. rendelete a Szelidi-tó használatának rendjéről, az idényjellegű strandfürdők üzemeltetéséről és környezetvédelméről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola 2886 Réde, és Kollégium SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Réde, 2013. szeptember Jóváhagyta: Volf Árpád intézményvezető Városközponti

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2015. Tisztelt Kolléganők / Kollégák! Az Óbudai Egyetem meghirdeti 2015. nyári üdülésre Balatonszepezd és Zamárdi üdülőket. Az üdültetésben valamennyi dolgozónk

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Mátészalka, 2012.március 30. Jóváhagyta: Papp Lászlóné igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Általános rendelkezések 1. A házirend célja biztosítani a kollégium törvényes működését, a kollégiumi nevelőmunka zavartalan

Részletesebben