ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE"

Átírás

1 ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Ügyiratszám: /2015. Sorszám: 3. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő testülete 2015.június 29. napján tartandó ülésére Tárgy:Tájékoztató az Ordacsehi Napsugár Óvoda 2014/2015 ös munkájáról Az előterjesztést készítette: Kónyáné Bene Zsuzsanna mb. óvodavezető Előadó: Márton László polgármester Tárgyalta: Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Markó Péter jegyző

2 ORDACSEHI NAPSUGÁR ÓVODA OM:

3 BESZÁMOLÓ A 2014/2015 NEVELÉSI ÉV TEVÉKENYSÉGEIRŐL KÉSZÍTETTE: Kónyáné Bene Zsuzsanna megbízott óvodavezető Bevezető helyzetelemzés, változások A 2014/2015 nevelési év fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015 tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza. A kötelezően megszervezendő óvodai nevelés irányadó jogszabályai a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 8 (3); 6. melléklete

4 Az óvodai nevelés magában foglalja: a) A gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat. b) A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokat, tevékenységeket. c) A szakértői bizottság szakvéleményére alapozottan integráltan nevelhető beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását. Az óvodai nevelés mint köznevelési feladat térítésmentes. Az óvodai nevelésre való jogosultság, óvodai nevelésben való kötelező részvétel: Irányadó jogszabályok Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 8. (1) bekezdés; 45. (1) (2) bekezdés; A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. (3) bekezdés Az óvodai nevelésben való részesülés a gyermek 3. életévének betöltése idejétől áll fenn. Az óvodába ugyanakkor olyan gyermek is felvehető, aki a harmadik életévét a felvételétől (értsd a jogviszony kezdetének idejétől) számított fél éven belül betölti feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Személyi és tárgyi feltételek 2014/2015 nevelési év Gyermeklétszám adatok: (május végi adatok szerint) nagycsoportos korú 5 gyermek középsős korú 2 gyermek kiscsoportos korú 5 gyermek 3 év alatti 1 gyermek Június 8 tól megkezdődik a beszoktatása egy újabb 3 éves kor alatti kisgyermeknek. Intézményünk csoportja vegyes életkorú. A nagycsoportos korú gyermekek iskolai életmódra felkészítő nevelésben részesülnek. A 2014/2015 nevelési év végére tanköteles korú gyermek: 5 fő Ebből az ordacsehi iskolába jelentkezett: 3 gyermek boglári iskolába jelentkezett: 2 gyermek A 2015/2016 nevelési évben várható létszám adatok:

5 A 2015 áprilisában meghirdetett beiratkozás alkalmával 4 kisgyermek jelentkezett óvodánkba. Ketten már a nyáron, ketten pedig az ősz folyamán kezdenek ismerkedni közösségünkkel. Létszámunk tehát a következőképpen alakul: nagycsoportos korú gyermek: 2 középsős korú gyermek: 3 kiscsoportos korú gyermek: 6 Összesen: 11 gyermek Közalkalmazotti létszám adatok a 2014/2015 nevelési évben Pedagógusok száma: 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodapedagógus, ebből 1 fő megbízott óvodavezető (a megbízás lejár aug. 1 én) Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 2 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott dajka A szükséges helyettesítéseket intézményen belül láttuk el. Beszédhibás gyermekeinkkel heti 2 alkalommal logopédus foglalkozott. Heti 2 alkalommal gyógytestnevelő dolgozott a rászoruló gyerekekkel, lábboltozat erősítő, testtartásjavító célzattal. Fejlesztő pedagógus járt heti egy alkalommal BTM s gyermekeinkhez (náluk a Szakszolgálat véleménye szerint tanulási zavar lehetősége áll fenn, ennek megelőzésére szólt a fejlesztés). Tárgyi feltételek alakulása A csoportszobák berendezései, bútorzata, felszerelései jól szolgálják a gyermeki tevékenységek végzését. Megvalósult: a folyosó PVC borításának cseréje, új szőnyeget kaptuk a régi, elhasználódott helyébe mosdók, csapok, világítótestek meghibásodása esetén azonnali javítási, karbantartási segítséget kaptunk a neveléshez, takarításhoz, adminisztrációs munkához szükséges alapanyagokat folyamatosan biztosította számunkra a fenntartó udvari játékainkat felújították, számukat bővítették Hálás köszönet a sok segítségért, támogatásért; a technikai dolgozók munkájáért és sokoldalú közreműködésükért! Pedagógiai adminisztráció, tervezés Csoportnapló: A Pedagógiai Programunkra épülő, differenciált, pedagógiailag értékes tervek íródtak az intézményi szokások megtartásával, az adott korcsoport életkorához igazított tervezéssel.

6 A fejlődést elősegítő tartalmakat a nevelési terv, éves tematika mentén építettük fel, heti szinten terveztünk. Mulasztási napló adatainak tévesztés nélküli vezetése nagyon fontos, hiszen alapja mind a KIR statisztikai rendszer adatszolgáltatásának, mind a belső ellenőrzés normatíva igénylésének. A hiánymulasztás igazolása előtérbe került a Gyermekvédelmi törvény szabályozása miatt. Oktatási azonosító igénylése minden óvodás gyermek számára, tanuló alkalmazotti jogviszony változásainak folyamatos feltöltése, bejelentése kiemelt figyelmet igényel. Az elektronikus rendszer állandó javítása, frissítése folyamatos ellenőrző munkát igényel. Az új rendszer felépítésével zökkenő mentesebben működtethető. Nevelőmunkánk A 2014/2015 nevelési évben célként tűztük ki és igyekeztünk maradéktalanul ellátni: A gyermekek szociális kompetenciájának alakítását a szabad játéktevékenység kínálta lehetőségekkel. Kiemelten a kapcsolatépítést, együttműködést, szociális érdekérvényesítést és konfliktuskezelés megalapozását. A kiemelt figyelmet igénylő, kiemelten tehetséges gyermekek fejlesztését. Gyermekvédelmi feladataink szakszerű ellátását. Feladatunk az óvodába járó gyermekek szociális, szociokulturális családi hátterének megismerése, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a hátrányos helyzetre utaló jelek időbeni felismerése. Két gyermek esetében fontos volt a személyes találkozás, beszélgetés (megoldáskeresés, lehetőségek feltérképezése) a Családsegítő Központ munkatársával, Kerekes Krisztinával. Mindkét ügy folyamatban van, figyelemmel kísérjük, ha szükségszerű készen állunk a további segítségadásra. Az óvoda iskola közötti átmenet megkönnyítését. Az óvodai kompetencia alapú nevelés részleges alkalmazását, a gyermekek egyéni képességeinek figyelembevételével való fejlesztést. A differenciált képességfejlesztést. Az óvoda és a szülők szorosabb kapcsolatának kiépítését. Kérdőívet adtunk közre, mely név nélküli véleményadásra adott lehetőséget. Következtetésként levonhattuk, hogy a szülők egyre több esemény, feladat, rendezvény megszervezésében, lebonyolításában szeretnének részt venni. A nevelési év folyamán már megkezdtük és a jövőre nézve célként tűztük ki, hogy a családokat minél szélesebb körben vonjuk be az óvoda életébe. Felvállaljuk a kultúraközvetítés szerepét, mely remek lehetőséget ad a kapcsolatok kiteljesedéséhez, elmélyüléséhez. A részképesség zavarban szenvedő gyermekek fejlesztését szakember segítségével közösen valósítottuk meg. Az óvodáskori mozgáskultúra fejlesztésére kiemelt figyelmet fektetünk; a gyermekeink szellemi, fizikai képességeinek: mozgáskoordináció, téri orientáció fejlesztésére, erőnlétük, aktivitásuk növelését céloztuk meg. A mozgás szeretete a legjobb alapja az aktív, egészséges életvitelnek.

7 Fejlesztésben részesült gyermekek száma: A gyermekek egyéni fejlesztése a szakvélemények alapján fogalmazódtak meg. Ehhez elengedhetetlen volt a szakember, az óvodapedagógus és a szülő együttműködése, kölcsönös tájékoztatása. egyéni fejlesztés logopédia gyógytorna nevelési tanácsadó vizsgálata szakértői vizsgálat pszichológiai terápia Óvodánk programjai, hagyományos ünnepei a 2014/2015 ös nevelési évben augusztus: Tanévnyitó munkatársi értekezlet szeptember: Szülői értekezlet Szüreti felvonulás október: Megemlékezés az aradi vértanúkról november: Osztováta együttes látogatása óvodánkban Színházlátogatás Balatonbogláron Munkadélután a szülőkkel: Adventi készülődés Egészségnap szervezése a védőnő segítségével december: Télapó várás a szülők mesejátékával Karácsonyi játszóház Falusi karácsonyi ünnep a gyerekek műsorával január: Farsang sok mókával, játékkal, szülőkkel február: Szülői értekezlet március: Márc. 15 i megemlékezés Fotózás április:

8 Veteményezés az óvodai kiskertben Húsvéti játszóház a szülőkkel Munkadélután a szülőkkel Húsvét jegyében Anyák napi ajándékkészítés és műsor, meghívottak az Ordacsehiért Egyesület tagjai május: Rendőrségi nap Kirándulás a szülőkkel közösen (Veszprémi Állatkert) Gyermek és családi nap Rendőrségi nap június: Évzáró ballagási műsor Egész évben papírt gyűjtöttünk, alkalmanként születésnapokat ünnepeltünk, minden pénteken gyümölcssalátát készítettünk a gyerekek segítségével. Kapcsolatok Hagyományos rendezvényeinket, programjainkat igyekszünk oly módon szervezni, hogy a lehető legtöbb szülő, családtag részt vehessen rajta. A gyermekek fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében, és partnereinkkel való minél szélesebb kapcsolattartás végett óvodánk együttműködik: Nevelési Tanácsadó szakembereivel Szakértői Bizottsággal Családsegítő Szolgálattal Gyermekorvossal, fogorvossal, védőnővel Polgármesteri Hivatallal A helyi Általános Iskolával Összegzés Megköszönöm a Képviselő Testületnek a bizalmat, fejlesztő elképzeléseink, nevelő munkánk, kéréseink támogatását! Köszönöm a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és nem utolsó sorban Márton László polgármester úrnak, hogy munkájukkal, támogatásukkal és hozzáállásukkal segítettek bennünket mindennapi feladataink zavartalan elvégzésében! Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását! Kónyáné Bene Zsuzsanna megbízott óvodavezető Ordacsehi, június 4. Határozati javaslat:

9 Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő testülete az Ordacsehi Napsugár Óvoda ös munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Márton László polgármester Határidő: értelem szerint Ordacsehi, Márton László polgármester

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Aki nem tart lépést szakmája

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: 2014. szeptember 01. 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2014 2015. évben... 4 1.1. A nevelési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata

Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata Címe: Kisgyőri Óvoda 3556 Kisgyőr, Arany J. u. 26. OM azonosítója : 202243 Telefon: 06-46/476-272 Email címe: kisgyoriovoda@gmail.com Óvoda

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése,

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

Cseppkő Óvoda Munkaterv

Cseppkő Óvoda Munkaterv Cseppkő Óvoda Munkaterv 2014/2015. nevelési évre Budapest 2014. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3 Helyzetelemzés...4 Személyi feltételek:...4 Tárgyi feltételek:...6

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online.

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 2013 2014. Készítette: Szilágyiné Solymosi Mária intézményvezető 1 2013. Napirendi pontok 1. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 2. A 2013 2014 - es nevelési év működési rendje 3. A

Részletesebben

ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV

ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 1 ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2014/2015 TANÉV 2 I. Fejlesztési terv 1, Személyi feltételek Foglalkoztatottak száma intézményünkben: 11 fő ( 10 fő óvoda, 1 fő családi

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde SZMSZ. Óvodai SZMSZ

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde SZMSZ. Óvodai SZMSZ Óvodai SZMSZ 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS 2013. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. Általános rész 3.old 1. Az óvoda 3.old 2. Az óvoda alapító és fenntartó szerve 3.old 3. Az óvoda gazdálkodási

Részletesebben

AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület elfogadta: 2009. augusztus 26. / Legutóbbi módosítás: 2013. június 05./ Kelt: Öttevény, 2009.

Részletesebben

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015.

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015. Éves Munkaterv Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11

ARANY JÁNOS ÓVODA M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11 M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11 Az intézmény OM azonosítója : Intézményvezető aláírása: OM: 201805 Ikóné Marosi Enikő Legitimációs eljárás:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény.

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 BESZÁMOLÓ a 2014/2015. TANÉVRŐL Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. Óvodánkban a 2013-ban

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben