WILBUR SMITH. Most kell meghalnod

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WILBUR SMITH. Most kell meghalnod"

Átírás

1

2 WILBUR SMITH Most kell meghalnod

3 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Wilbur Smith: A time to die William Heinemann Ltd, London, 1989 Fordította: Molnár Tibor Címlapgrafika: Helényi Tibor Címlaptipográfia: Gálócsi Ágnes Hungarian edition by Rege Kft. in association with Maecenas International Kft Molnár Tibor, 1990

4 Feleségemnek, Daniella Antoinette-nek, örökké tartó szerelemmel

5 A lány már több, mint két órája mozdulatlanul ült, s ez elviselhetetlen megpróbáltatást jelentett számára. Ügy érezte, testének minden izma a mozgás utáni vágyakozásért remeg. Tompora teljesen elzsibbadt, s bár kifejezetten tanácsolták neki, nem ürítette ki hólyagját, mieltt elhelyezkedtek volna a leshelyen, feszélyezte ugyanis a férfi jelenléte és túl félénk is volt ahhoz, hogy a sr afrikai bozótban egyedül keressen magának félrees helyet. Most már sajnálta tartózkodását és félénkségét. A durva cserjébl készült alkotmányon vágott kémlelnyílás egy keskeny, alagútszer irtásra nézett, melyet a fegyverhordozók vágtak gondosan a sr bozótban, ahol még egy piciny ágacska is eltérítheti a másodpercenként 3000 láb (közel ezerméteres) sebességgel haladó lövedéket. Az alagút 50 méter hosszú volt, amelyet gondosan kimértek, hogy a fegyver teleszkopikus rendszerét egészen pontosan be lehessen állítani. Claudia - fejének elmozdítása nélkül - apjára nézett, aki mellette helyezkedett el a leshelyen. Apja fegyverét egy eltte lév ág V alakú nyílásába rakta, s keze könnyedén a fegyver tusáján nyugodott. Csak néhány centiméterrel magasabbra, arcához kellett emelnie fegyverét ahhoz, hogy célozhasson és tüzelhessen vele. Fizikai kényelmetlensége dacára nem volt képes attól a gondolattól megszabadulni, hogy apja ezzel a csillogó, komoly fegyverrel lni fog, s ez feldühítette. Apja mindig heves és ellentmondásos érzelmeket váltott ki belle, ennek ellenére semmi sem hagyta hidegen, amit apja bármikor mondott vagy tett. Apja meghatározó befolyást gyakorolt életére, ezért egyidejleg gylölte és szerette t. Valahányszor megkísérelt elszakadni apjától, az ugyanannyiszor könnyedén visszahúzta magához. Tudta, hogy ez a f oka annak, hogy huszonhat éves korában még mindig hajadon, annak ellenére, hogy milyen szemrevaló. Páratlan teljesítményei, s számtalan férfi konkrét ajánlata ellenére, bár úgy érezte, hogy ezek közül a kérk közül legalább kettbe maga is szerelmes volt egy idben; mindezeknek a problémáknak ez a mellette ül ember volt az oka. Soha nem talált egy apjához mérhet férfit. Riccardo Monterro ezredes, a katona, a mérnök, a tudós, az ínyenc, a multimilliomos üzletember, az atléta, a bonviván, a szívtipró, a sportember bármennyi jellemz vonás illett is reá, nem volt azonos azzal az emberrel, akit ismert. Nem tudták leírni kedvességét, erejét, amelyért annyira szerette, sem a kegyetlenségét, könyörtelenségét, amely oly gylöletessé tette. Nem mutatták meg azt, hogy ez az ember mit tett édesanyjával, aki hasznavehetetlen, önmagába zárkózott alkoholista lett, Claudia tudta, hogy apja képes lenne szétrombolni t is, ha lehetvé tenné neki. Apja volt a bika, pedig a matador. Veszedelmes ember volt, de ugyanakkor rengeteg szeretetre méltó tulajdonság volt benne. Egyszer azt mondta neki valaki: Egyes nk mindig beleesnek az»igazi csavargókba«." Azonnal gúnyosan visszautasította ezt a nézetet, de késbb gondolkodott rajta, és részben elfogadta. Apja egyike volt ennek a típusnak. Féktelen, rámens, duhaj gazfickó, tele megejt bájjal, csillogó aranybarna szemekkel, és villogó latin fogsorral, úgy énekelt mint Caruso és annyi ftt tésztát volt képes megenni, amennyit csak a tányérjára tudott halmozni. Annak ellenére, hogy Milánóban született, nagyobbrészt amerikai volt; Claudia nagyszülei ugyanis Mussolini Olaszországa elöl Amerikába Seattle városába emigráltak, még Riccardo gyerekkorában. Claudia apja küls jellemzit örökölte, szemeit, fogait, ragyogó olajbarna brét, de megpróbálta visszautasítani belle mindazt, ami bántotta, s ellenkez utat kívánt járni, mint az apja. A jogi tanulmányokat választotta, mintegy közvetlen kihívásként az apjában lév törvényellenes vonások miatt, s mivel apja republikánus volt,, mieltt még egyáltalában fogalma lett volna arról, mit is jelent a politika, demokratapárti lett. Miután apja rengeteg vagyont és tulajdont halmozott fel, Claudia szándékosan visszautasított egy dolláros állásajánlatot, amelyet azután kapott, hogy ötödik legjobbként végzett az egyetem jogi karán, és elfogadott egy csupán dolláros állást egy polgárjogi szervezettl. Mivel apja egy mszaki zászlóaljat vezényelt Vietnamban s még mindig gooks"-okról (bennszülöttekrl)

6 beszélt, saját munkája az alaszkai bennszülött slakos inuitokkal, nagy elégtétellel töltötte el, már csak apja rosszallása miatt is. Apja egyébként az eszkimókat is gooks"-oknak, bennszülötteknek nevezte. Most mégis itt volt Afrikában, az kérésére, s az igazán szörnységes az volt, hogy apja vadállatokat ölni jött ide, s ebben nem értett vele egyet. Otthon minden szabad idejét - ellenszolgáltatás nélkül - az Alaszkai Természet- és Állatvédelmi Társaság tevékenysége megsegítésének szentelte. Ez a társaság minden forrását és erfeszítését az olajkutató vállalatok elleni harcra fordította, valamint környezetszennyezésük megakadályozására. Apja vállalata, az Anchorage Tool and Engineering, az olajfúrótorony és olajvezeték-épít vállalkozók f szállítója volt a vas- és fémáruk terén. Választása kiszámított és szándékos volt. És most mégis itt volt, egy idegen földön, engedelmesen várva arra, hogy apja néhány gyönyör vadállatot legyilkoljon. Kétkulacsossága undorította. S ezt az expedíciót szafarinak nevezték. Sohasem képzelte, hogy egy ilyen förtelmes vállalkozásban bnrészességet vállal, tulajdonképpen felháborodva visszautasította apja elmúlt évi meghívását, amíg néhány nappal apja meghívása eltt egy titok jutott tudomására: valószínleg ez lesz az utolsó, a legutolsó alkalom, hogy együtt lehessenek. Ez a gondolat a visszataszító ügyben való részvételt elfogadhatóvá tette számára. - Ó, istenem - gondolta -, mit fogok csinálni nélküle? Milyen lesz a világ nélküle? Erre a gondolatra elfordította a fejét, ez volt az els mozdulata az elmúlt két órában - és hátranézett. Egy másik férfi ült szorosan mögötte a kis nádfalú leshelyen. A férfi hivatásos vadász volt. Jóllehet apja legalább egy tucatszor vadászott már vele más szafarik alkalmával, Claudia csak négy napja ismerte meg, amikor Hararéban, Zimbabwe fvárosában, a South African Airways menetrendszer járatáról leszálltak. Innen a vadász egy kis kétmotoros Beechcraft Báron típusú gépével hozta le ket ide, e hatalmas és távoli koncessziós vadászterületre, a mozambiki határ mellé, melyet a vadász a zimbabwei kormánytól bérelt. Sean Courtney volt a vadász neve. Csupán négy napja ismerte, de már úgy gylölte, mintha egész életében ismerte volna. Amikor az apjára gondolt, ösztönösen hátrafordult és ránézett, íme, itt volt egy másik veszélyes ember. Kemény, kegyetlen, és olyan ördögien jókép, hogy minden ösztöne veszélyre figyelmeztette. A férfi világoszöld szemével rosszalló pillantást vetett rá. Szemei szinte világítottak s elítélleg figyelték a lány mozgását. Ujjával megérintette a lány csípjét, ismételten mozdulatlanságra figyelmeztetve. Az érintés könnyed volt, de érezte a férfiúi ert ebben az egyetlen érintésben, s ez megzavarta. A lány már elzleg észrevette a férfi kezének kecsességét, s megpróbálta nem kimutatni, mennyire hatással van rá. Keze egy mvész, sebész, vagy egy gyilkos keze" - gondolta akkor, de most ez az ellentmondást nem tr érintés sértette. Valahogy úgy érezte, mintha szexuálisan megtámadták volna. Ismét mereven elre nézett, a magas fben lév nyíláson át és dühösen füstölgött magában. Hogy merészelt hozzányúlni? Hogy merészelte megérinteni? Az érintés helye szinte égette a csípjét. Ezen a délutánon, mieltt elhagyták a tábort, Sean ersködött, hogy valamennyien zuhanyozzanak és mossák meg magukat egy általa hozott speciális, szagtalan szappannal. Figyelmeztette Claudiát, ne használjon parfümöt, s a tábor egyik szolgája frissen mosott és vasalt khaki szín inget és nadrágot terített az ágyára, mire visszatért a sátrába a zuhanyozásból. - Ezek a nagymacskák két mérföld távolságról is megérzik a szagát szélirányban - mondta Sean. S most a Zambezi völgyében, a hségben töltött két óra után is alig érezte a férfi illatát, annak ellenére, hogy az közvetlenül mögötte ült, szinte hozzáérve; s a férfi friss izzadságszaga ellenállhatatlanul arra késztette, hogy megmozduljon a vászonszékben. A férfi jelenléte nyugtalanná tette, de arra kényszerítette magát, hogy mozdulatlanul üljön. Azon kapta magát, hogy mélyeket lélegzik, megpróbálva a férfiból áradó alig észrevehet illatfoszlányokat elkapni. Aztán hirtelen visszafogta magát, ráébredve, mit is tesz tulajdonképpen. Néhány

7 centiméterre a szeme eltt egy zöld levélke belelógott a fbl alkotott fal nyílásába, a levél lassan forgott a szárán, mint egy kis szélkakas, s majdnem egyidejleg megérezte a könny esti szell fuvallatát. Sean a szél fuvalma irányában ült a nyílás alatt. A szell most állati tetem bzét hozta feléjük. A csalétek egy öreg bölénytehén volt. Sean egy kétszáz fnyi bivalyhordából választotta ki. - Az öreglány a termékenység utáni állapotban volt - mutatott rá. - Célozzon alacsonyan, a válla alatt a szívére - mondta a papának. Ez volt az els állat, amelyet Claudia valaha erszakosan megölni látott. A nehéz fegyver dörrenése megriasztotta, de az öreg bivalytehén szomorú halála nem rázta meg annyira, mint a vastag sugárban kiöml bíborpiros vére a ragyogó afrikai napfényben. Visszasétált a nyitottan hagyott Toyota vadászkocsihoz, beült egyedül a kocsi els ülésébe a rosszullét hideg verejtékében, közben Sean és nyomkeresi a hullát darabolták. A zsákmányt egy magas fügefára húzták fel a Toyota csörljével. Sean és nyomköveti hosszan vitáztak, milyen magasan akasszák fel ahhoz, hogy egy kifejlett oroszlán hátsó lábaira ágaskodva elérhesse és nagyjából kielégíthesse éhségét, anélkül, hogy a zsákmányt egy ült helyében egyszerre fogyaszthassa el, s ezzel t arra kényszerítse, hogy másik zsákmányt keressen. Mindez néhány nappal ezeltt történt, de akkor, amikor a tetem felhúzásán dolgoztak, már zöldes fémszín legyek gyltek össze tömegesen a friss vér szagára. A hség és a legyek megtették a magukét, Claudia befogta az orrát és grimaszolt, amint a szell arra hozta a tetem bzét. A bz szinte lepedékkel vonta be a nyelvét és a torkát, s amint a fán lógó tetemet nézte, maga elé képzelte az állat puha, fekete brét, amint a férgek belefúrják magukat a rothadó húsba. - Gyönyör - szaglászott Sean, mieltt a férgek befúrták magukat az irhába -, mint egy érett camambert sajt. Nincs olyan macska tíz mérföld körzetben, amely ellent tudna állni ennek. - Közben vártak, amint a nap nehézkesen, fáradtan lebukik az égen, a bozót még tündöklén ragyogott a kihunyó fényben, a felkel hold sápadtsága ellentétes volt a kihunyó nap verfényével. Az esti szell gyenge hvössége felriasztotta a vadmadarakat a napfény kábulatából. A patak partjának aljnövényzetébl megszólalt egy lóri madár. Kok! Kok! Kok!", olyan érdes hangon, mint egy papagáj, s közvetlenül a fejük fölötti ágak között egy pár fémes ragyogású mézmadár, szárnyait szorgosan és izgatottan csapkodva, fejjel lefelé lógva egy bolyhos virág mézét szívogatta élvezettel. Claudia lassan emelte fel a fejét, hogy intenzív élvezettel nézegesse a madarakat. Annak ellenére, hogy olyan közel voltak, hogy megfigyelhette a madarak csszer nyelvét is, amint mélyen belesüllyesztették a sárga virágba, a kis teremtmények ügyet sem vetettek rá, mintha a fához tartozna maga is. Még mindig a madarakat nézte, amikor valami feszültséget érzett a háta mögött. Apja hirtelen megmerevedett keze könnyedén megmarkolta a fegyver tusáját. Izgatottsága szinte tapintható volt. Apja átnézett a kémlelrésen, s bár nagyon ersen figyelte, mi izgathatta fel az édesapját, semmit sem vett észre. Szeme sarkából azonban látta, hogy Sean Courtney keze kettejük között végtelen óvatossággal elrenyúl s elvigyázatosan megfogja apja könyökét. Hallotta, amint Sean csendesebben, mint a szell, azt suttogja: - Várjon! S így vártak halálos csendben, míg a percek lassan múltak: tíz, majd húsz perc telt el. - Balra! - mondta Sean, s ez olyan váratlanul történt, hogy a lány azonnal odafigyelt az alig hallható suttogásra. Szemével gyorsan balra tekintett. Semmit sem látott, csak a füvet, a bozótot és árnyékokat. Rezzenéstelen pillantással állt ott, szeme sajgott és könnyben úszott, s ettl gyorsan pislognia kellett, aztán ismét odanézett, s ez alkalommal észrevett valami mozgást, mintha köd vagy füst lenne, valami barna mozgott a magas és száraz fben.

8 Aztán hirtelen, drámai módon egy állat lépett el a kilövésre szánt nyitott irtásra, a fügefáról lelógó, gzölg tetem alá. Claudia lélegzete elakadt, fulladozott. A legszebb állat volt, amit valaha látott, egy nagymacska, sokkal nagyobb, mint amit várt, karcsú volt, ragyogó és aranyszín. Odafordította a fejét és egyenesen a lányra nézett. Látta, hogy a nyakán puha krémszín volt a bundája, s a napfény ragyogott hosszú fehér bajuszán. Füle kerek volt, feketével szegélyezve, mereven tartotta és fülelt. Szeme sárga volt, kérlelhetetlen, s ragyogott, mint a holdk, a pupillái fekete nyílheggyé szkültek, s a hosszú irtásra tekintett, majd a leshely falára. Claudia továbbra sem tudott lélegzethez jutni. Megdermedt az izgalomtól és a félelemtl, amint az állat ránézett. Csak amikor az állat elfordította a fejét és a fán lógó tetemre tekintett, tudta kiengedni a lélegzetét egy kis töredezett sóhajtással. - Ne öld meg, kérlek, ne öld meg! - szinte kiáltott. Megkönnyebbülve látta, hogy apjának egyetlen izma sem rándul, Sean keze továbbra is apja könyökén, visszatartva t. Csak ekkor vette észre, hogy nstény állat volt, nem volt sörénye. A tábortz melletti beszélgetéseket eleget hallotta, tudta, hogy csak sörényes állatra vadásznak, s nagy büntetéseket kell fizetnie annak, aki nstény oroszlánt l le, beleértve olykor a börtönbüntetést is. Megnyugodott, és átadta magát a pillanat gyönyörének, a vadállat kábító szépségének. Az oroszlán még egyszer körülnézett s aztán megnyugodva, hogy biztonságban van, kinyitotta a száját és csendes hívogató hangot hallatott. Hirtelen elbukkantak a kölykei, s botladozva, bukfencezve kitódultak a tisztásra. Hárman voltak, bolyhosak, mint a gyermekjátékok, foltosak, mint a kismacskák. Felbuktak anyjuk mancsaiban, melyek túl nagyok voltak kis testükhöz képest, s néhány pillanatnyi tépeldés után, mialatt anyjuk nem mutatott semmiféle megfékezési szándékot, hatalmas, lármás civakodásba kezdtek, nagy álbirkózásba, egymásba kapaszkodva, egymáson átesve, bszült bébimorgással. A nstény oroszlán ügyet sem vetett rájuk, felállt a hátsó lábaira, s nekilátott a leng tetemnek. Befúrta a fejét az állat nyitott belsejébe, amelybl kiemelték a belsrészeket, s marcangolni kezdett. Az emli kiemelkedtek s körülöttük az utódok nyálától állandóan nedves volt a szr. Még nem választotta el a kölykeit és nem fejezte be a szoptatást, a kölykök pedig nem vették figyelembe, hogy az anyjuk eszik s ezért tovább játszottak. Egy második nstény lépett a tisztásra, két növfélben lév kölyökkel. Ez a nstény sokkal sötétebb volt, majdnem kékes a hátgerince mentén, s szrméjén korábbi behegedt sérülések cikcakkjai, és a hosszú vadászélet örökségei látszottak, a paták, szarvak és állati mancsok nyomai. Fél füle letépve, s a bordái megmutatkoztak sebesült irháján. Öreg volt. A két növendék kölyök valószínleg utolsó utódait jelentette. Jövre, amikor a kölykei elhagyják, s már túl gyenge lesz ahhoz, hogy az oroszlánfalkával tartson, a hiénák elejtik, de most még építhetett tapasztalataira és a ravaszságára. Engedte, hogy a fiatal nstény elsnek fogyasszon a zsákmányból, mivel már látott olyan esetet, amikor két társát ilyen körülmények között megölték, egy fáról lelógó ízes tetem alatt, ezért elvigyázatos volt. Nem kezdett el enni, hanem nyugtalanul sétált a tisztás körül, a farka idegesen mozgott s olykor-olykor megállt és körülnézett, szándékosan betekintett a nyitott irtásba, melynek végén a leshely fvel borított fala látszott. Két idsebb kölyke felnézett a tetemre, tomporukon ülve s éhségtl morogva, a hús iránti kielégítetlen vággyal, amely elérhetetlennek látszott. A merészebb hátrahúzódott, s aztán felugrott a csalétekre. Elüls mancsaival beleakaszkodott, hátsó lábai szabadon lógtak, megpróbált legalább egy falatnyit gyorsan elmarni, de a fiatalabb nstény oroszlán gonoszul rámordult, arcul csapta, és mindaddig acsarkodóit, míg a kicsi le nem esett a hátára, föltápászkodott és eloldalgott. Az öregebb nstény nem kísérelte meg, hogy kölykét megvédje. Ilyen volt az oroszlánfalka törvénye; a felntt vadászok, a falka legértékesebb tagjai esznek elször. A falkát az erejük

9 tartja életben. Miután jóllaktak, ehetnek a fiatalabbak. Ess, szkös idben, amikor kevés volt a vad, vagy a nyílt terepen, ahol nehéz volt vadászni, a fiatalok éhen halhattak, és az idsebb nstények nem estek addig teherbe, míg a vadállomány nem lett ismét bséges. Ilyen módon biztosítva volt a falka túlélése. Az elzött kölyök visszakúszott a testvéréhez a tetem alá, ahol türelmetlenül várták azokat a cafatokat, amelyeket a nstény oroszlán a bivaly belsejébl kitépett s amelyeket akaratlanul a földre hullajtott. Egyszer a fiatal nstény oroszlán leesett mind a négy lábára, egyértelmen kényelmetlen helyzetbe, s Claudia rémülten látta, egész fejét fehér kukacok borították, amelyek akkor másztak el a húsból, amikor az oroszlán evett. Az oroszlán megrázta a fejét, s a kukacok mint rizsszemek hullottak szerteszét. rjöngve tépte a fején a szrét, hogy megszabaduljon a kövér kukacoktól, amelyek igyekeztek bemászni szrös fülébe. Aztán kinyújtotta a nyakát, dühösen fújtatott, hogy megszabaduljon az orrában lév állatoktól. Az oroszlánkölykök ezt játéknak vagy invitálásnak vették. Ketten a fejére vetették magukat, hogy a füleibe csimpaszkodjanak, míg a harmadik az anyja hasára mászott, bekapta az anyja csöcsét, s úgy függött rajta, mint egy barna pióca. A nstény rájuk sem hederített, ismét felállt a hátsó lábaira és folytatta az evést. A mellén függ kölyöknek sikerült lógva maradnia még néhány pillanatig, de aztán hátsó lábaira esett, vonszoltatta magát, majd kimászott anyja lábai közül, porosán és összeborzolva, elszontyolodottan. Claudia kuncogott, alig bírta visszatartani magát, mindkét kezével megpróbálta befogni a száját. Sean azonnal erélyesen megbökte s bordái közé nyomta a kezét. Csak az öreg nstényoroszlán reagált a lány kuncogására. A falka többi tagja túlságosan elfoglalt volt, de az idsebb oroszlánhölgy meglapult, füleit hátraszorította a koponyájára és ersen figyelt az irtáson a leshely irányába. Amikor a szemét Claudiára szegezte, annak kuncogási ingere nyomban megsznt és visszatartotta még a lélegzetét is. - Nem láthat engem - mondta önmagának meggyzdés nélkül. - Biztosan nem lát engem? Egy hosszú pillanatig azonban érezte, hogy a szemek beléfúródnak. Aztán hirtelen az öreg nstény oroszlán felemelkedett és eltnt a csalétket tartó" fa mögötti sr aljnövényzetben. Ügy mozgott, mint egy kígyó; mint egy ívelten mozgó és sikló barna test. Claudia lassan kiengedte a lélegzetét, és megkönnyebbülten felsóhajtott. Mialatt a falka többi tagja szilajul hancúrozott, viaskodott és falatozott a csalétek alatt, a nap lehanyatlott a fák teteje alá a rövid afrikai alkonyaiban. - Ha van velük egy hím állat, az most fog elbújni - szólt Sean halkan. Az éjszaka a macskáké, a sötétség vakmervé és kegyetlenné tette ket. Miközben nézték az állatokat, a fény lassan elhalványult, besötétedett. Claudia hallott valamit a mellette lév sövény mögött, valamilyen éllény alattomos mozgását a magas fben, de a bozót tele volt ilyen apró zajokkal és neszekkel, s így még csak arra sem fordította a fejét. Aztán valami határozott, összetéveszthetetlen hangot hallott. Valamilyen nehéz állat lépteit, puha és lopakodó surranását érezte igen közel, s mintha rovarok másznának brén és a nyakán, valami ingerl szúrást érzett. Gyorsan elfordította a fejét. Bal vállát odaszorította a leshely sövényfalának, csak egy keskeny rés volt a néhány centiméter vastag sövényen. A szeme ugyanolyan magasságban volt, mint ez a rés, s ezen át látta a mozgást. Egy pillanatig nem ismerte fel, mit lát, de aztán rájött, hogy az egy kicsiny kiterjedés, puha, vörösesbarna, szrös állati testrész, amely betöltötte a rést, csupán néhány centiméterre volt a távolabbi sövénytl. Amint megrettenve figyelt, a vörösesbarna, szrös test tovasiklott a szeme ell, s most hallott valamit, egy állat lélegzését, szaglászását a sövény mögül. Szabad kezével ösztönösen hátranyúlt, de egy pillanatra sem vette le szemét a nyílásról. Hvös, ers szorítást érzett a kezén. Az érintés, amely egy perce még sértette, most olyan

10 megnyugvással töltötte el, amilyet azeltt elképzelni sem tudott. Még csak meg sem lepdött, hogy inkább Sean kezét ragadta meg, mintsem hogy apja kezéért nyúlt volna. Szemét a nyílásra szegezte, amely mögött hirtelen egy másik szem jelent meg, egy nagy, kerek szem, amely úgy csillogott, mint egy sárga achát, egy szörny, nem emberi tekintet, rezzenéstelenül, tüzesen fúródott az szemébe, merev pillantás, egy kéznyújtásnyira az arcától. Sikoltani akart, de torka elszorult. Fel akart pattanni, de a lábai mozdíthatatlanná váltak. Telt hólyagját egy nagy darab knek érezte belsejében, s mieltt még kontrollálni tudta volna magát, érezte, hogy néhány forró csepp elszabadult. Ez megfékezte, megszégyenülése nagyobb volt, mint rémülete és ezért megfeszítette combjait s a fenekét, hozzátapadt Sean kezéhez, továbbra is a szörny sárga szembe mélyedve. A nstény oroszlán ismét hangosan szimatolt, és Claudia némán megrezzent, de tartotta magát. Nem fogok sikoltani - mondogatta magában. Az oroszlán ismét szimatolt a sövény mögött, orrlukai megteltek az emberi illattal s robbanásszeren felmordult, morgása szinte megrázta a gyenge sövényt. Claudia visszatartotta sikoltását a torkában. Ekkor a sárga szem eltnt a nyílásból, s hallotta a nagy talpak tompa neszét, amint eltávolodtak a leshelytl s körözni kezdtek. Claudia elfordította a fejét, hogy a hangot kövesse, és egyenesen Sean szemébe nézett. Sean mosolygott. Ez megbotránkoztatta azok után, amit most átélt. Valamiféle az ördög bánja" vigyorgás volt az ajkán, és gúny volt azokban a zöld szemekben. Kinevette t. Rémülete elmúlt, s átadta helyét a haragnak. - Disznó - gondolta. - Arrogáns, ronda disznó. Érezte, hogy a vér kifutott az arcából, s hogy a szeme elsötétedett a gylölettl. Gylölte önmagát, de t még jobban, mert mindennek tanúja volt. Ki akarta tépni a kezét a férfi szorításából, de még most is hallotta kívülrl a nagy macskát, még mindig igen közel körözve, s bár gylölte a férfit, tudta, hogy e nélkül a szorítás nélkül képtelen volna uralkodni magán, így kezét továbbra is otthagyta, de fejét elfordította s követte a lopakodó oroszlán hangjait, mindezt úgy, hogy Sean ne láthassa az arcát. Az oroszlán elhaladt a leshely nyílása eltt. Ezen keresztül homályosan látta az állat arányló testét, látta a fiatal nstény oroszlánokat és kölyköket, amelyek e figyelmeztet morgásra eltntek az aljnövényzetben. A csalétek alatti - gyilkolásra szánt terület elhagyottá vált. Gyorsan sötétedett. Perceken belül teljesen sötét lesz, és a bestia jelenlétének gondolata a sötétben szinte elviselhetetlenné vált. Sean átnyúlt a válla fölött és valami keményet nyomott az ajkához. Egy pillanatig ellenállt, de azután kinyitotta a száját és engedte, hogy a férfi becsúsztasson valamit. Egy darabka rágógumi volt. - Ez megbolondult. - Elképedt. - Rágógumi ilyenkor? De aztán, amikor elkezdte rágni a gumit, érezte, hogy mennyire kiszáradt a szája, mennyire érzéketlen, száraz volt, mieltt rágni kezdte a zöld, gyümölcsíz gumit. A mentás íztl újból megindult a nyálképzdés, s már nem volt rá olyan dühös, mint az elbb, st hálás volt neki. A férfi tudta, hogy a szája a rémülettl volt olyan száraz, bár ezt elkeseredetten tagadta. Az oroszlán morgott a leshely mögött a félsötétben, s Claudia vágyakozva gondolt a Toyotára, amely jó egy mérföldre parkolt mögöttük. Apja szinte a gondolatait visszhangozva - - halkan megkérdezte: - Mikorra rendelte ide a fegyverhordozókat a kocsival? - Amire a vadászathoz szükséges fény eltnik felelte Sean csendesen. - Még tizenöt-húsz perc. Az oroszlán meghallotta a hangjukat és fenyegeten felmordult. - Pimasz nstény - mondta Sean vidáman. - Sárló Sára személyesen. - Csend legyen - sziszegett Claudia a férfi felé. Ránk talál. - Ó, tudja, hogy itt vagyunk - felelte Sean, majd felemelte a hangját. - Takarodj innét, te buta, vén nstény, menj vissza a kölykeidhez.

11 Claudia kitépte a kezét a férfi szorításából. A fenébe is! Végül megölet bennünket. De a hangos emberi beszéd megriasztotta az állatot és perceken belül csend lett a sövény mögött. Sean felemelte ronda, rövid, duplacsöv fegyverét, amely a sövény fala mellé volt támasztva, s az ölébe fektette. A 0,577-es Nitro Express puska závárzatát kinyitva kiemelte a vastag réz töltényeket a tölténytárból, kicserélve azokat két másik tölténnyel, melyeket a vadászkabátja bal fels zsebe fölötti hurkokból emelt ki. Valamiféle babonás szokás volt ez, valamiféle rituálé, a töltények kicserélése, melyet mindig elvégzett a vadászat eltt. - Figyeljen csak ide, fnök - szólt oda Riccardónak. - Ha megöljük ezt a vén kurvát, valami komoly ok nélkül, akkor a vadászati felügyelség visszavonja az engedélyemet. Elfogadható, jó ok az, ha valakinek a karját már lerágta. Elbb nem lövünk. Hall engem? - Hallom - bólintott Riccardo. - Ne ljön mindaddig, amíg én nem mondom, vagy Istenemre, én lövöm le magát. Egymásra vigyorogtak a szürkületben, és Claudia rájött, hogy ezek ketten jól érzik magukat. Ez a két félkegyelm jól szórakozik. - Mire Job ideér a terepjáróval, teljesen besötétedik, s Job nem tudja megközelíteni a leshelyet. Le kell mennünk egészen a folyómederig. Maga megy elre, fnök, aztán Claudia kettnk között. Maradjanak szorosan együtt, s bármit csinálhatnak, csak ne szaladjanak! Az Isten szerelmére, senkinek eszébe ne jusson szaladni! Ismét hallották maguk körül az oroszlán puha lépteit. Ismét felmordult, morgását azonnal viszonozták a leshely mögött. A fiatal nstény oroszlán is ott volt ismét. - Az egész banda itt van - magyarázta Sean. A hangok és az öreg nstény oroszlán morgása összecsdítette az egész falkát, s a vadászok üldözöttekké váltak. Csapdába estek a leshelyen. Szinte teljesen besötétedett. A lenyugvó nap a parázsló nyugati horizonton csak egy keskeny, vörös visszatükrözdésnek tnt. - Hol van a terepjáró kocsi? - suttogta Claudia. - Jön - válaszolta Sean. Hangja hirtelen megváltozott. - Feküdj - mondta élesen. - Lefeküdni. S bár Claudia semmit sem hallott, kiugrott a vászonszékbl és összekuporodva a földre vetette magát. Az oroszlán ismét kaparni kezdte a leshely sövényfalát, szinte hangtalanul és most üvöltve nekiugrott, amint megpróbálta a könny alkotmányt mells lábaival széttépni. Claudia rémülten vette észre, hogy az oroszlán egyenesen felé tart. - Tartsa a fejét odalenn - kiáltott rá Sean, felemelve a duplacsövt, amint a fal kitárult. Tüzelt, a lövés hangja kábító volt, a cstorkolatból kitör robbanás átrohant a leshelyen és annak belsejét megvilágította, mint a fényképezgép villanófénye. - Leltte a vadállatot. - Annak ellenére, hogy Claudia gylölte ezt a véres sportot, most valamiféle bnös elégtételt és megkönnyebbülést érzett, de ez rövid élet volt. A lövés csak meglepte a macskát, és egy idre elzte. Claudia hallotta, hogy az oroszlán elrohan és fogvicsorgató, dühös morgással eltnik az aljnövényzetben. - Eltévesztette - gyanúsította a férfit zihálva, még orrában érezve az égett puskapor szagát. - Nem akartam megsebezni - mondta Sean, kiürítve fegyverébl a töltényhüvelyeket és újratöltve a mellén lev tölténytartókból. - Csupán figyelmeztet lövésnek szántam a hencegése miatt. - Jön a járm. - Riccardo hangja kiegyensúlyozott volt, közömbös. Claudia füle még mindig csengett a fegyver dörrenésétl, de már képes volt meghallani a Toyota díeselmotorjának távoli hangját. - Job meghallotta a lövést - állt fel Sean. - Korábban jön. Rendben van, készüljünk fel az elvonulásra. Claudia türelmetlenül feltápászkodott, s átnézett a fedetlen leshely alacsony sövényén, figyelve a sötét, vészjósló erdt. Visszaemlékezett arra a földútra, amely az útként szolgáló

12 folyómederhez vezetett: majdnem egy negyedmérföldet kellett megtenniük az éjszaka sötétjében, amíg a biztonságot jelent terepjárót elérik. Elcsüggedt erre a gondolatra. A fák között, mintegy ötven méterre, az oroszlán ismét felmordult. - Zajos senkiházi! - intette hallgatásra Sean a vadállatot, miközben megfogta Claudia könyökét, hogy az ajtóhoz vezesse. Most meg sem próbálta kivonni magát, ehelyett a férfi karjába kapaszkodott. - Kapaszkodjon bele a fnök övébe! - Óvatosan kikulcsolódva, a n kezét az apja derekához vezette. - Fogja meg! - mondta neki. - És ne felejtse el, bármi történjék is, ne szaladjon. Akkor a macska egy szempillantás alatt magára ugrik. Sean bekapcsolta a zseblámpáját. Nagydarab, fekete Maglite lámpa volt, de még ez az ers fénycsóva is jelentéktelennek és sárgának tnt az óriás erdhöz képest, amikor körözött vele. A fénycsóvában szemek tükrözdtek vissza, csillogtak mint fenyeget csillagok, sok-sok szem a sötét cserjésben, nem lehetett megkülönböztetni a kölyköket a felntt nstény oroszlánoktól. - Menjünk - mondta Sean halkan és Riccardo elindult a keskeny ösvényen, maga után vonva Claudiát. Lassan haladtak, szorosan összekapaszkodva. Riccardo fedezve a csapatot könnyebb fegyverével, Sean utóvédként, nehéz fegyverével és zseblámpájával. Valahányszor a lámpa fénye megvilágította a macskák szemét az éjszakában, úgy tnt, hogy egyre közelebb vannak, mígnem Claudia ki tudta venni az állatok testét is csillogó szemük mögött. Halványak voltak mint a molylepkék a lámpafényben, fürgéknek és nyugtalanoknak tntek, amint a két nstény oroszlán körülöttük cirkált, gyorsan közeledve, lépegetve az aljnövényzetben, elszántan figyelve rájuk, s elfordítva pofájukat, valahányszor az ers fénycsóva a szemükbe világított. Az ösvény lejts volt, egyenetlen, és nagyon hosszúnak tnt. Minden egyes lépés gyötrelmes volt Claudia türelmetlensége folytán, amint apja után botladozott, nem nézve a lába alá, ehelyett inkább azokat a halvány macskákat figyelte, amelyek körülöttük parádéztak. - Itt jön Sarló Sára - figyelmeztetett Sean csendesen, amint az öreg nstény oroszlán bátorságot gyjtött ahhoz, hogy közelebb merészkedjen az éjszakából, morogva, mint egy gzmozdony, szinte megsüketít kéjes hangokkal, melyek a torkából és kilátott szájából törtek el. Farkával, amely olyan volt mint egy víziló korbácsszer farka, jobbra-balra csapkodott. A csoport összetömörülve megállt, és Sean a lámpájával, fegyverével a támadó szándékú állat felé fordult: - Tnj el innét! - kiáltott rá. - Takarodj! - És az oroszlán tovább közeledett, fülei a fejéhez tapadva, hosszú sárga fogai eltntek nyitott pofájából, rózsaszín nyelve kilógott a szájából. - Pftij! Sarló Sára! - üvöltött Sean. - Szétlövöm azt a bolond fejedet. Támadása az utolsó pillanatban elakadt, megállt elre nyújtott merev lábain, csúszva, néhány lépésnyire az összetömörült csoporttól, a lámpa nagy porfelht világított meg körülötte, amint lefékezett. - Tnés! - parancsolt rá Sean szigorúan, s az állat, füleit megmerevítve megfordult és engedelmesen elügetett az erd irányába. - Ez csak egy kis pipi-pipijáték volt - kuncogott Sean elégedetten. - Csak próbálkozott. - Honnan tudta? - kérdezte Claudia, hangja recsegett és harsány volt még a saját füleinek is. - A farkáról látszik. Míg a farkát csóválja, addig csak tréfálkozik. Ha mereven tartja, akkor vigyázni kell! - Itt is van a terepjáró - mondta Riccardo és mindannyian láthatták a Toyota reflektorát a fákon keresztül, amint a száraz folyómederben alattuk bukdácsolt. Hála Istennek - suttogta Claudia.

WILBUR SMITH Gyémántvadászok

WILBUR SMITH Gyémántvadászok WILBUR SMITH Gyémántvadászok A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Wilbur Smith: The diamond hunters Pan Books Ltd in association with William Heinemann Ltd, London, 1973 Wilbur Smith 1971 Fordította:

Részletesebben

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai A Szafári Nyomozó 1. Fejezet Négy nőstény oroszlán, két bölény, tíz zebra, öt rinocérosz, három varacskos disznó és egy nyerges hátú lehve. Egy nyerges hátú micsoda? kérdezte

Részletesebben

HÉLÉNE COMMIN LASSIE KÖLYKE. Móra Ferenc Könyvkiadó

HÉLÉNE COMMIN LASSIE KÖLYKE. Móra Ferenc Könyvkiadó HÉLÉNE COMMIN LASSIE KÖLYKE Móra Ferenc Könyvkiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Héléne Commin: Le fils de Lassie 1945 by Loew's Incorporated Librairie Hachette, 1956 FORDÍTOTTA JÁSZAY GABRIELLA

Részletesebben

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. New York Times bestseller-szerzõ L. J. Smith Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Tombolás ámpírnaplók L. J. Smith ámpírnaplók 3. Tombolás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó,

Részletesebben

Készítő: Könyvrajongók

Készítő: Könyvrajongók Készítő: Könyvrajongók Írta: Lisa Jane Smith a mű eredeti címe: Vampire Diaries 3. The Fury Fordította: Farkas Veronika A szöveget gondozta: Dávid Anna A művet eredetileg kiadta: HarperCollins Publishers,

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

James Kahn. Az Időfolyó

James Kahn. Az Időfolyó NNCL2138-638v1.0 James Kahn Az Időfolyó Az Időcsapda folytatása A mű eredeti címe: World Enough, and Time 1995 by James Kahn Fordította: Trethon Judit Hungarian translation 1995 Bentley Book Minden jog

Részletesebben

Maggie Stiefvater. shiver. borzongás

Maggie Stiefvater. shiver. borzongás Maggie Stiefvater shiver borzongás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 Írta: Maggie Stiefvater A mű eredeti címe: Shiver Fordította: Gazdag Tímea A verseket fordította: A. Katona Ildikó Szerkesztette:

Részletesebben

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN 2 A mű eredeti címe Auge des Mondes Copyright 2007 by Diana Verlag, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany Hungarian

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 A szív útjai kiszámíthatatlanok ismeri be Rachel Cooper, mióta David Griffinnel, a sikeres tőzsdeügynökkel találkozott. Éppen az iránt a férfi

Részletesebben

L. J. Smith. Ébredés

L. J. Smith. Ébredés L. J. Smith Ébredés Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2010 Írta: Lisa Jane Smith A mű eredeti címe: Vampire Diaries 1. The Awakening Fordította: Farkas Veronika A szöveget gondozta: Dávid Anna

Részletesebben

Áttörés a sötétségen

Áttörés a sötétségen Frank E. Peretti Áttörés a sötétségen Fordította: Lukács Tibor Amana Kiadó 1995 1 Gene-nek és Joyce-nak, apámnak és anyámnak, akik megadták örökségemet, és mindig bátorítottak engem. A világosság fénylik

Részletesebben

General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN

General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN Romantikus Regények Catherine Anderson FELKELŐ NAP General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN A mű eredeti címe Early Dawn Copyright 2010 by Adeline Catherine Anderson Hungarian translation Bodor-Horváth Kata

Részletesebben

Sötét kihívás. Christine Feehan Kárpátok vámpírjai sorozat 5. rajongói fordítás

Sötét kihívás. Christine Feehan Kárpátok vámpírjai sorozat 5. rajongói fordítás Sötét kihívás Christine Feehan Kárpátok vámpírjai sorozat 5 rajongói fordítás A sorozat eddig lefordított kötetei: Sötét herceg Sötét vágyak Sötét arany (rajongói) Sötét mágia (rajongói) Következik: Sötét

Részletesebben

Készítő: Könyvrajongók

Készítő: Könyvrajongók Készítő: Könyvrajongók A www.romantikusregenyek.hu ajánlata: SHERRILYN KENYON Ördögi tánc Fordította Lévai Márta SHERRILYN KENYON Sötét vágyak vadásza sorozat 4. Ördögi tánc Ulpiusház Könyvkiadó Budapest,

Részletesebben

Amikor kopogtat a szerelem

Amikor kopogtat a szerelem MARIA GREEN Amikor kopogtat a szerelem A MŐ EREDETI CÍME: LOVER KNOT love EDITION I MARCH 1991 COPYRIGH 1991BY MARIA GREENE MAGYAR FORDÍTÁS COpYRIGBT BY MUHARI ILONA -GARABONCIÁS KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST,

Részletesebben

Környezetbarát termék

Környezetbarát termék Környezetbarát termék A BELGARIAD CIKLUS MÁSODIK KÖNYVE A MÁGIA KIRÁLYNŐJE DAVID EDDINGS BEHOLDER KIADÓ BUDAPEST, 2004 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David Eddings: QUEEN OF SORCERY Copyright

Részletesebben

Magyarországon kiadja a Dark Angel Hungary E-mail: konyv@darkangelhungary.hu Szerkesztő: Farkas Ágnes

Magyarországon kiadja a Dark Angel Hungary E-mail: konyv@darkangelhungary.hu Szerkesztő: Farkas Ágnes ollins collins Másolnitilos! Copyright 2002 Max Allan Collins Hungarian translation Király Béla, 2008 Dark Angel Hungary, 2008 A könyv bármely részének felhasználásához a kiadó előzetes hozzájárulása

Részletesebben

Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA

Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA Első rész PUSZTÍTÓ ANGYALOK Vannak sötétben bujkáló betegségek; és vannak pusztító angyalok, akik anyagtalan köntösbe burkolózva szállnak körülöttünk, s nem állnak

Részletesebben

C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme

C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme ouvrage? 7 Első rész Pus ztító angyalok 4 Vannak sotetben

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

Nalini Singh. Angyali vadász 2. kötet. angyalcsók

Nalini Singh. Angyali vadász 2. kötet. angyalcsók Nalini Singh Angyali vadász 2. kötet angyalcsók Az első kiadás a Berkley Press gondozásában jelent meg 2010-ben. Copyright 2010 by Nalini Singh All rights reserved. Tilos a művet vagy bármely részletét

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

David Gemmel A farkas birodalma

David Gemmel A farkas birodalma David Gemmel A farkas birodalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David A. Gemmel In the Realm of the Wolf Copyright 2003 by David A. Gemmel All Rights Reserved Fordította: Sziklai István Borítógrafika:

Részletesebben

LÁZÁR ERVIN A FEHÉR TIGRIS

LÁZÁR ERVIN A FEHÉR TIGRIS LÁZÁR ERVIN A FEHÉR TIGRIS 1. A tér tele volt emberekkel, a fehér tigrist mégsem látta senki. Makos Gáborra hárman emlékeztek. Egy hivatalbeli kollégája tüzet kért tőle a drogéria előtt, Makos Gábor készségesen

Részletesebben

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN KATONA ÁGNES SARLÓS ZSUZSA SZÁNTÓ JUDIT ZSOLT ANGÉLA A

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának

A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának színhelyére. A nemes lelkű, talpig becsületes emberré érett férfi

Részletesebben

kapcsolatba került. A gallérjánál fogva megragadta az alantas bördzsekijét és felrántotta a gyilkos testét a földröl. Olyan közel tartotta magához,

kapcsolatba került. A gallérjánál fogva megragadta az alantas bördzsekijét és felrántotta a gyilkos testét a földröl. Olyan közel tartotta magához, 1. fejezet -A francba, Zsadist! Ki ne ugorj... Phury hangja alig hallatszott az elöttuk zajló baleset csattanása miatt. És az ütközés az ikertestvérét sem tartotta vissza attól, hogy kivesse magát az Escalade-böl,

Részletesebben