Hrisztosz aneszti Vagyis: Krisztus feltámadott

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hrisztosz aneszti Vagyis: Krisztus feltámadott"

Átírás

1 SZÖVÉTNEK A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE V. évfolyam 3. szám március Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Hrisztosz aneszti Vagyis: Krisztus feltámadott Ezzel a görög mondattal köszöntik egymást az orthodox keresztyének húsvét napján. A válasz pedig: Alithosz aneszti. Ez azt jelenti: Valóban feltámadt! Miért is olyan fontos Krisztus feltámadásának ténye? Nos, a Szentírás így fogalmazza meg: Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. 1Kor 15,17-18 Vagyis lényegében véve a hitünk feleslegessé válásával feleslegessé válna a vallásosságunk, a keresztyén mivoltunk, minden egyházzal és Istennel való dolgunk. Ezért fontos hát, hogy Krisztus feltámadott; valóban feltámadott! Krisztus feltámadása nélkül nincs sem bűnbocsánat, sem örök élet! Ám, ahogy a 185. dicséretben énekeljük: Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott; Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, Alleluja! Ha Ő fel nem támad, Nincs többé bűnbocsánat, De él, ezért szent nevét, Zengjük ő dicséretét, Alleluja! Alleluja, Alleluja! Alleluja! Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Alleluja! Ez a mi húsvéti örömünk! Ez által is megtapasztalhatjuk Isten szeretetét! Áldott legyen az Ő neve! JI

2 SZÖVÉTNEK Református vagyok Jézus halálával kapcsolatos az e hónapra jutó kérdés-felelet is. A Heidelbergi Káté rövid, de annál velősebb választ ad a még rövidebb kérdésre! 41. Kérdés: Miért temettetett el? Felelet: Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. Amiért hálát adhatunk! TEMPLOMFELÚJÍTÁS A héregi református templom felújítása jó ütemben halad. Hála Istennek a költségek fedezetének nagyja is megvan. Azonban még mindig hiányzik egy jelentősnek mondható összeg. Tisztelettel kérjük továbbra is a segíteni tudó és szándékozó testvéreinket, hogy hordozzák imádságaikban a felújítás ügyét, és ha tehetik egyházuk anyagi terheit is erejükhöz mérten. Az adományokat Tóbiás Lajosné ( ) pénztárosnál lehet befizetni. NŐK ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAPJA Február 29-én tartottuk meg a héregi református gyülekezeti teremben a nők ökumenikus imanapját, melyet ez évben a malajziai asszonyok készítettek elő. Együtt imádkoztunk velük és sok más keresztyénnel azért, hogy világunkban győzedelmeskedjen az igazságosság. Az igei alkalmat, melyen Szabó Zoltán plébános hirdette az igét, szeretetvendégség követte. KANONIKA VIZITÁCIÓ Március 12-én héregen is megvolt az évenként szokásos egyházlátogatás. Bár nem voltunk túl sokan, áldásos alkalom volt ez is. 2

3 2012. március MÁRCIUS 15. A nemzeti ünnep alkalmából tartott községi ünnepség a tarjáni református templomban kezdődött, koszorúzással folytatódott, majd szerény vendéglátással fejeződött be, melyet a református gyülekezet készített elő és adott szívesen. Hivatalvizsgálat a generális vizitáción Ft. Steinbach József püspök igét hirdet HÁLAADÓ ISTENTISZTELET És generális vizitáció is volt a 20 éves Bajnai Református Missziói Egyházközségben március 24-én. Délelőtt a hivatalvizsgálat, délután az imaház külsejének és környékének megújulása, illetve a gyülekezet megalakulásának 20. évfordulója alkalmából tartott hálaadó istentiszteletet tartottunk. Az igét Főtiszteletű Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette Fil 4,4 alapján. Kiemelte az öröm három tulajdonságát: ez az öröm a Megváltó Jézus Krisztus kegyelméből fakadó öröm; ez az öröm független a külső körülményektől; s ezzel az örömmel hangoljuk örömre egymást, mert csak együttesen lehet örülni, egyedül nem. Ha Isten is megsegít ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE Az idei évben a húsvéti ünnepkör istentiszteletei a következő rendben lesznek megtartva: Nagypéntek: Tarján 16:30 Héreg és Bajna 18:00 Húsvétvasárnap: (úrvacsora) Tarján 8:30 Héreg és Bajna 10:00 Húsvéthétfő: (legátus szolgál) Tarján 8:30 Héreg és Bajna 10:00 ÜNNEPI LEGÁTUS Húsvéthétfőn Tarjánban és Héregen az istentiszteleten a gyülekezetek ünnepi legátusa, Péntek Dániel a budapesti teológia I. évfolyamos hallgatója fogja hirdetni. 3

4 SZÖVÉTNEK Az ünnep közeledtével, a virágvasárnapi történetet az egyik bajnai fiatal rajzolta meg. A kép címe: Jézus bevonulása Jeruzsálembe Gyerekeknek Péter megtagadja Jézust (Máté 26,69-75) Kedves Gyerekek! Hittanórán, gyermek-istentiszteleten, mikor egy-egy bibliai történetet tanultok, biztos sokszor találkoztok Péter nevével, aki Jézus egyik tanítványa volt. Péter szerette Jézust, s ahogy a többi tanítvány is, úgy ő sem tudta elhinni azt, hogy bekövetkezik mindaz, amiről Jézus többször beszélt nekik. Az, hogy Jézus szenvedni fog, meg fog halni, de harmadnapra feltámad a halálból. Péter bizonygatta azt is, hogy ő mindig Jézus mellett lesz, nem hagyja el őt, még az életét is képes lenne odaadni érte. 4

5 2012. március Nagycsütörtök éjszakáján viszont, amikor Jézust a Gecsemáné kertjében a katonák elfogták, a tanítványok úgy megijedtek, hogy mindnyájan elszaladtak és magára hagyták a Mestert. Péter távolról követte Jézust a főpap udvaráig, bement, leült a szolgákkal, hogy lássa mi fog történni. Amint Péter kinn ült az udvaron, odament hozzá egy szolgálóleány, és így szólt: Te is a galileai Jézussal voltál. Péter azonban ezt mindenki előtt tagadta: Nem tudom, mit beszélsz. mondta. A kapuban meglátta őt egy másik szolgálóleány is, aki ezt mondta az ott lévőknek: Ez a názáreti Jézussal volt. Péter ismét tagadott, most már esküdözött is: Nem ismerem azt az embert. Később az ott álldogálók is odamentek Péterhez és így szóltak hozzá: Bizony, közülük való vagy, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor Péter átkozódni és esküdözni kezdett: Nem ismerem azt az embert. Péter félt, ezért tagadott. Félt, hogy őt is elfogják, és Jézus sorsára jut ő is. S ekkor, miután harmadszor is letagadta, hogy ismeri Jézust, megszólalt a kakas. Péter ekkor visszaemlékezett arra, amit Jézus korábban mondott neki: Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Akkor még Péter azt válaszolta, hogy ha meg is kell halnia Jézussal, akkor sem tagadja meg Őt. Most viszont bekövetkezett, amit Jézus előre megmondott. Péter megtagadta Jézust. Amikor eszébe jutottak Jézus szavai, Péter kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Megbánta, amit tett. Jézus megbocsátott neki, s később Péter már nem félt Jézus mellett kiállni, róla bizonyságot tenni, hanem bátran beszélt róla mindenkinek. Kedves Gyerekek! Lehet, hogy már láttatok olyan templomot, vagy imaházat, aminek a tetején nem csillag, hanem egy kakas van. Éppen ebből a történetből kiindulva van ez így. A kakas eszünkbe juttatja Péter tagadását, és egyben figyelmeztet is minket arra, hogy mi meg ne tagadjuk Jézust. Ne legyünk gyávák, ha róla kell vallást tennünk. Bátran vállaljuk, hogy hozzátartozunk, ismerjük és szeretjük Őt. Tegyünk vallást róla beszéddel és cselekedetekkel egyaránt! Vagyis, beszéljünk róla másoknak is, és mindig cselekedjünk jót, Istennek tetsző dolgokat, amiben Ő gyönyörködik. Egész életünk árulkodjon arról, hogy mi Jézus követői vagyunk! 5

6 SZÖVÉTNEK Rejtvény Rejtvény Rejtvény Rejtvény 1. Válaszolj a kérdésekre a történet alapján! a) Melyik tanítvány mondta Jézusnak, hogy kész lenne érte meghalni? b) Mikor fogták el Jézust és hol? c) Melyik tanítvány tagadta le, hogy ismeri Jézust? d) Hányszor tagadta meg? e) Milyen állat figyelmeztette tagadására? f) Megbánta tettét? g) A csillag mellett mi lehet még a református templom tornyán? h) Mire figyelmeztet minket? 2. Mit mond Jézus arról az emberről, aki vallást tesz róla? Megtudod, ha az ikonokat helyettesíted a neki megfelelő betűvel! TITKOS KÓD: - K - D - R - Ó - N - Á - V - Ő - S - I - H - É - Y - M - E - L - R - T - Z - S - B - J - A Az előző szám feladványára helyes megfejtést beküldők közül a kisorsolt nyertes: Gál Erika (Bajna) Gratulálunk! Buzdítunk minden gyermeket és felnőttet a megfejtések beküldésére! Figyelem! Csak akkor vehetsz részt a sorsoláson, ha megfejted és be is küldöd a rejtvényt! A pályázatod akkor is versenyben lesz, ha odaadod Enikő néninek, vagy István bácsinak a hittan órán, vagy a gyermekistentiszteleten! 6

7 2012. március Csendes percek Örülj! Örülj a világnak, Örülj a kinyíló virágnak, Örülj a rikkantó madárnak! A zöld lombos erdőnek, a viruló mezőnek. Örülj a hasadó hajnalnak, Éjben az égen ragyogó csillagnak! A szép napra ébredő reggelnek, a neked köszönő, embernek. S minden ártatlan gyermeknek. Örülj a feléd küldött mosolynak, a hozzád szóló szavaknak! Örülj, ha egy ajtót neked kitárnak, Ha valahol éppen tereád várnak! Örülj, ha megfogják a kezedet, Tanítsd meg örülni gyermeked! Örülj és te is, tárd ki szívedet! Az öröm széppé teszi lelkedet és vidámmá kedvedet. Örülj az ősznek, a tavasznak, a fakadó rügyeknek, a lehulló lomboknak! Nyáron a rekkenő melegnek, Télen a hóval borított hegyeknek. Örülj, ha jön egy zivatar, Ha örülsz, akkor nem zavar. Örülj a megkonduló harangnak, A felröppenő sok-sok galambnak! A felhangzó zenének! Örülj minden csendes estének! Örülj a farkát csóváló kutyának, 7 Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. Fil 4,4 Örülj az egész világnak! Hiszen annyi jó és szép van, aminek örülhetsz, Örülj, ha valakivel törődhetsz! Lásd meg mások örömét, örülj, ha bárkit öröm ér! Örömöt adj minden kicsi örömért! Az öröm az egy jó dolog, akik örülni tudnak, azok boldogok. Te is az lehetsz, ha akarod!

8 Bibliaolvasó vezérfonal Április 1 Virágv Mt 26, Móz 32, H 27, K 27, Sz 27, Cs 27, P 27, Sz 27, Húsv. 28, H 28, K 5Móz 1,1 33 Róm 1, SZ 1, , CS 2,1 25 1, P 2, , SZ 3 2, V 4,1 24 2, H 4, , K 5,1 21 3, SZ 5, , CS 6 4, P 7 4, SZ 8 4, V 9 5, H 10 5, K 11 6, SZ 12,1 19 6, CS 12, , P 13 7, SZ 14 7, V 15 8, H 16 8,18 30 Ünnepi igeszakaszok: 1-én Zsolt 118; 8-án Zsolt 136, ; 9-én Ézs 25,6-9; 15-én Zsolt 133; 22-én Zsolt 4; 29-én Zsolt 23. Anyakönyveket lapozgatva Utolsó földi útjára kísértük: február 28-án, Héregen Molnár Lajos 67 évet élt férfitestvérünket március 31-én, Héregen Özv. Páli Józsefné Szül. Molnár Jolán 79 évet élt asszonytestvérünket SZÖVÉTNEK Állandó alkalmaink Istentisztelet: 8:30 Tarján Vasárnap 10:00 Héreg 10:00 Bajna Gyermekistentisztelet: Vasárnap 8:30 Tarján Konfirmációi előkészítő: Vasárnap 11:00 Bajna Szerda 16:00 Tarján Játszóház: Péntek 15:30 Bajna SZÖVÉTNEK Kiadja: Tarjáni Református Egyházközség Főszerkesztő: Jakab István ( ) Szerkesztő: Jakab Enikő ( ) Szerkesztőség: H-2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 61. Elektronikus levél: Honlap: és 8 Ha elszalasztottad a hajnalt, nem baj. Holnap csinálok neked újat. Isten Ingyenesen megrendelhető: a tarjáni református parókián, a feltüntetett telefonszámokon vagy -en.

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE SZÖVÉTNEK A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE III. évfolyam 1. szám 2010. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.... keressenek megfelelő alkalmakat

Részletesebben

Kettős tüzes lángnyelvek a szélzúgásban

Kettős tüzes lángnyelvek a szélzúgásban A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 6. szám 2009. június Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Kettős tüzes lángnyelvek a szélzúgásban

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Mennyei manna az Újszövetségben Jézus

Részletesebben

Kirchentag, vagyis német evangélikus egyházi napok immáron 33. alkalommal

Kirchentag, vagyis német evangélikus egyházi napok immáron 33. alkalommal A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 6. szám 2011. június Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Kirchentag, vagyis német evangélikus egyházi

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Alapige: János 20,1-18 Kedves Testvéreim! ÜZENET Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Húsvétii gondollatok Feltámadt, nincsen itt Látta az Urat Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti

Részletesebben

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak!

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református Élet A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenõ folyóirata Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református élet

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május ÜZENET Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május Ige: Pál levele a Rómaiakhoz 8,12-17 Kedves Testvéreim! Pünkösdii üzenet Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai 2014 Pünkösdjén

Részletesebben

Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Jóel 3,1

Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Jóel 3,1 a Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIII. évf., 4-5. sz. 2005. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Jóel 3,1 Amikor Jézus Krisztus a Getsemáné-kertben vért verejtékezve küzd, imádkozik,

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim!

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim! Ige: Mt 2,1-12 ÜZENET Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2013. december Karácsonyii gondollatok Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Kedves Testvéreim!

Részletesebben

Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33)

Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XIX. évfolyam 2015/1 Tartalom Húsvét a keresztyénség legnagyobb ünnepe... 2 Húsvéti

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2013. Húsvétján

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2013. Húsvétján Kesjár Csaba Ált. Iskola 5a. terem csütörtök 12:50 Bleyer Jakab Ált. Iskola 21. terem szerda 12:50 Herman Ottó Ált. Iskola 3. terem szerda 13:45 1. sz. Ált. Iskola 38. terem kedd 13:00 A Budaörsi Református

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG ÉRTESITŐJE 2012.május. Bemutatkozik a Szentes Felsőpárti Nőszövetség

HÍRLEVÉL. A REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG ÉRTESITŐJE 2012.május. Bemutatkozik a Szentes Felsőpárti Nőszövetség HÍRLEVÉL A REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG ÉRTESITŐJE 2012.május Adom az én törvényemet az ő elméjökbe és az ő szívökbe írom azokat és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem ( Jak 8,10 ) Bemutatkozik a

Részletesebben

Maglódi Református Egyházközség

Maglódi Református Egyházközség Maglódi Református Egyházközség *Magunkról Á L D Á S, B É K E S S É G! a reformátusok köszöntésével köszöntjük szeretettel a kedves olvasót a Maglódi Református Egyházközség nevében. Ezzel, Isten áldását

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom:

Új Mustármag. Tartalom: Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2015. január - február Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET XII. évfolyam 2012. Május 2.szám K Ő B Á N Y A I REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA P Ü N K Ö S D A k i k et pedi g Isten L el k e vez ér el, az ok Isten fi

Részletesebben

örög ondolatok Hová lettek a pálmaágak? A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3

örög ondolatok Hová lettek a pálmaágak? A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3 Hová lettek a pálmaágak? Valahányszor elõkelõ vendég érkezik hazánkba népe országa képviseletében, igyekszünk megadni a fogadás módját.

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele 2011. Karácsony Advent Az Úr eljövetele A Karácsony előtti készülődésünkben fontos, hogy helyesen lássuk az Úr eljövetelének valóságát. Egy 18. századi református lelkipásztor szép gondolatmenetben hagyta

Részletesebben

Hozsánna a Dávid Fiának!

Hozsánna a Dávid Fiának! A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2015/1 Lukátsi Vilma VIRÁGVASÁRNAP Azon a napon virágzott a Föld! Pálma nőtt a tövisek helyében, amikor annyi kiáltás hangzott: Áldott,

Részletesebben

Gyülekezeti Hírlevél, 2012. Pünkösd

Gyülekezeti Hírlevél, 2012. Pünkösd Áhitat Pesthidegkúti Református Egyházközség Bp. 1028. Hidegkúti út 64-66. Tel: 397-43-15 E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu www.refhidegkut.hu Lelkész: Kovács Gergely Gondnok: Küller András Gyülekezeti Hírlevél,

Részletesebben

Áldott húsvétot és pünkösdöt kívánunk olvasóinknak!

Áldott húsvétot és pünkösdöt kívánunk olvasóinknak! Újfolyam 32. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. április Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta az apostoloknak, hogy Ô él, amikor megjelent elôttük, és beszélt az

Részletesebben

TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. X. évfolyam - 2011. I. tél

TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. X. évfolyam - 2011. I. tél "...legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor 15,58) TÁLENTUM Piliscsaba-Klotildliget Református

Részletesebben

RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 1. szám 2014. március

RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 1. szám 2014. március RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 1. szám 2014. március Az Ige körül Olvasandó: Máté evangéliuma 15,21-28 Alapige: Római levél 3,19-21 Vannak olyan élethelyzetek,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2015 - IX. évf. 2. (60. sz.) Húsvét PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu SZÁZ HÚSVÉT Az idei Húsvétra készülve és száz éves templomunkra gondolva,

Részletesebben

Az Alberti Evangélikus Egyházközség lapja

Az Alberti Evangélikus Egyházközség lapja Az Alberti Evangélikus Egyházközség lapja VII. évfolyam 2. szám Szentlélek, Lelke Atyának s Fiúnak, Jöjj sebes zendülő szélszárnyakon! Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

"Felvirradt áldott, szép napunk!" Ünnepi köszöntõ

Felvirradt áldott, szép napunk! Ünnepi köszöntõ 2008. március IV. évf. 1. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu "Felvirradt áldott, szép napunk!" Ünnepi köszöntõ Húsvét ünnepére készülünk, ami a feltámadás ünnepe.

Részletesebben