30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzés. Hallgatói segédlet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzés. Hallgatói segédlet"

Átírás

1 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzés Hallgatói segédlet Száz Magyar Falu Nonprofit Kft. Budapest, 2015

2 Készült a TÁMOP / számú Eötvös József Program Pedagógiai szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló című projekt támogatásával a Tevékenységközpontú tanulás pilot program keretében. Kedvezményezett: Türr István Képző és Kutató Intézet Írta: Balogh Gyula Gondozta a Száz Magyar Falu Nonprofit Kft. * 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 36/B Telefon: Felelős vezető a kiadó ügyvezetője

3 Tartalom Bevezető Kapcsolatfelvételtől az együttműködés kialakulásáig Felkészülés a tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására Olvasmány: Tanórai differenciálás A cselekedve tanulás jó gyakorlata Olvasmány: Ökológiai Oktatóközpont a Gönczy Pál Általános Iskolában A tanulásszervezés új eljárásai olvasmány: A gazdálkodási alapismeretek tantárgy olvasmány: A tanyapedagógia program A közösség által támogatott gazdálkodás jó gyakorlata olvasmány: A közösség által támogatott mezőgazdaság Ellenőrzés-értékelés Forrásfeldolgozás olvasmány: A herencsényi példa olvasmány: A Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont...49 Irodalomjegyzék

4 Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz tulajdonod. (Madách Imre) Bevezető Jelen Hallgatói segédlet kiadványunk az Eötvös József Program - Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló elnevezésű kiemelt projekthez kapcsolódó Tevékenységközpontú tanulás pilot-program keretében került kiadásra. Célunk, hogy kísérleti program keretében a 6-14 éves gyerekek tapasztalják meg, hogyan lesz a vetőmagból élelmiszer, legyen számukra becsülete a földnek, a vidéki embernek és a kétkezi munkának. Tanulják meg, hogyan kell bánni az állatokkal és a földdel, tapasztalják meg a közösen végzett munka örömét. Lássák, ahogy a kezük munkája nyomán termés születik, azt, hogy évszakról-évszakra, évről-évre hogyan változik a környezetük. A Pilot Program sikeres megvalósulását három kiemelt területen kerttervezés, nyúltartás, zöldségtermesztés a tapasztalati tanuláson alapuló, gyakorlati készségeket, képességeket erősítő, a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelelő szakmai kiadványok megjelentetésével, illetőleg továbbképzésekkel kívánjuk támogatni. Jelen kiadvány hallgatói segédanyag szerepét tölti be, egy 30 órás, közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzés során. A saját élményű tanulás, tapasztalati tanulás azt jelenti, hogy a csoportban szerzett élményeken keresztül tanulunk, a gyakorlatok, beszélgetések, játékok során bennünk születő érzésekkel, gondolatokkal dolgozunk. 4

5 Nincs jó és rossz érzés vagy rossz gondolat, nem kell elvárásoknak megfelelni. Az álláspontokat ugyanakkor meg lehet változtatni. Ez nem lesz könnyű, hiszen állandóan normák között élünk, állandóan értékelünk és mások is értékelnek bennünket. Próbáljuk meg, érdekes tapasztalatot adhat. A csoportot a tagok megosztott gondolatai, érzései gazdagítják. Ezért fontos a nyitottság, aktivitás. A csoport nemcsak kerete, hanem módszere is a tréningnek. Hatunk egymásra, visszajelzéseket adunk, reagálunk. Mivel tréningen vagyunk, nem a kommunikáció elméleti kérdéseivel foglalkozunk. Esetenként leegyszerűsítve jelennek meg a szaktudományi ismeretek, de az olvasmányokban és az ajánlott irodalomban mindenki fejlesztheti az elméleti tudását is. Ezen a tréningen minden munka önkéntes, még akkor is, ha egymás előtt ezt nem mindig könnyű értelmezni. Különbözőek vagyunk, különböző módon élünk meg egy-egy helyzetet. A tréning során képeket, néhány esetben, általában a szerepjátékokhoz kapcsolódóan, videofelvételeket is készítünk. Ehhez szeretnénk kérni az engedélyeket. Hasznos tanulást kívánva: a szerzők 5

6 1. Kapcsolatfelvételtől az együttműködés kialakulásáig Elvárások, igények Fejezzék be a megkezdett mondatokat! A legjobb, ami történhet velem ezen a tréningen, A legrosszabb, ami történhet velem ezen a tréningen, Amit én tehetek, hogy ez a tréning sikeres legyen, 1. gyakorlat: Önbizalom Kérdés: Az emberek képességeinek átlagosan hány százaléka mutatkozik meg a munkahelyen? Válasz: A százalékos arány egyszámjegyűtől 70 % -ig változik, de az átlag 40% körül mozog. Milyen bizonyítékokkal tudja alátámasztani ezt az állítást? 6

7 Milyen külső és belső akadályok akadályozzák képességeink teljes kibontakoztatását? Mi akadályozza a gyermekek, tanulók képességeinek teljes kibontakoztatását? Azt a képességet, amely révén képesek vagyunk a magabiztos önkifejezésre, anélkül, hogy passzív, agresszív, vagy manipulatív viselkedéshez folyamodnánk, asszertivitásnak nevezzük. Az asszertivitás magatartás révén jobban tudatában vagyunk a saját énünknek: ismerjük, kedveljük és irányításunk alatt tudjuk tartani az igazi énünket. (Sue Bishop) 2. gyakorlat: Az asszertivitás játéka Fejlesztő hatás: A játék célja, hogy a konfliktushelyzetben lehetséges három viselkedésmódot (agresszív, asszertív, szubmisszív) tisztázza, a tagoknak lehetősége legyen szerepjátékokon keresztül a különböző megoldási módokat kipróbálni. Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek. Csoportvezetői gyakorlat: a játék komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, mélyebb pszichológiai ismereteket igényel Idői keretek: perc. Eszközigény: nincs. A játék leírása: A tagok körben ülnek. A csoportvezető röviden ismerteti az agresszivitás, az asszertivitás (határozottság, erőteljesség, rámenősség, saját magáért nem agresszíven kiállni) és a szubmisszivitás (alárendelődés) közötti különbséget. Ezt szerepjátékok követik. Önként jelentkezőkből lesznek a szereplők, a többiek a nézőteret adják, mintha egy színházi előadásról lenne szó. 7

8 A szereplőknek különböző konfliktushelyzeteket kell eljátszaniuk, agresszív, asszertív vagy szubmisszív módon. A játékot megbeszélés követi a csoporttal, ki mit látott, hogyan sikerült a konfliktust megoldani, mennyire voltak tényleg agresszívek, asszertívek vagy szubmisszívek a szereplők (Rudas, 2001 nyomán). 3. gyakorlat: Az önfeltárás folyamata A csoport közegében az egyén akár akar, akár nem, folyamatosan megjeleníti magát, még akkor is, ha hallgat. A lényeg nem az önmaga szerepeltetésének a ténye, hanem a mikéntje, vagyis hatékony, célirányos stb. volta. Ez az önreprezentáció nem más, mint az egyénnek saját magáról adott információja mások számára. Ez a folyamat kisebb vagy nagyobb mértékben önfeltárás is, mivel az így közvetített információ a másik számára új ismeretet jelent önmagunkról. Ez az információ változatos formájú lehet, mivel vonatkozhat általunk megfigyelt tényekre, múltbeli és jelenbeli érzéseinkre, gondolatainkra önmagunkról és másokról, valamit múlt és jelenbeli vágyainkra, szükségleteinkre. A kulcsmozzanat önmagunk megjelenítése. Hogy ez mennyire teljes és egyáltalán mennyire lehet teljes, az számos tényező függvénye. Minden összefügg a self (az én ) fogalmával, amely nem tetszőlegesen tárható fel, és nem feltárható minden további nélkül. Ennél a kérdésnél ajánlatos az ún. Johari-ablakot megemlíteni, amely az egyén teljes létezését egy körrel ábrázolva az egyén működését ábrázolja az egyes kvadránsoknak megfelelően, és négy különböző selfmegnyilvánulási lehetőséget különít el: Nyitott én mind az egyén, mind a többiek számára ismert tulajdonságok Vak én ismeretlen tulajdonságok az egyén, ismert a többiek számára Rejtett én ismert az egyén, ismeretlen a többiek számára tulajdonságok Ismeretlen én mind az egyén, mind a többiek számára ismeretlen tulajdonságok 8

9 Ennek a sémának az alapján az önmagunk megmutatását egyfajta ablaknyitásként is felfoghatjuk. Ami itt a fejlődési és fejlesztési irányt jelenti, nyilvánvalóan a rejtett selfből származó információk mind nagyobb részének a nyitott selfbe történő átáramoltatásának tendenciájában fogalmazható meg. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben valaki jó önprezentációs készséggel rendelkezik, annál a nyitott self kvadránsa a többiekhez képest jóval nagyobbá válik. Egyértelmű, hogy az önfeltárulkozás nem mindig fájdalommentes. A tréningek során is gyakorta megfogalmazódik, hogy az önmagam megmutatásával esetleg éppen az elutasítást, vagy negatív kicsengésű megméretést kockáztatjuk, szükségtelenül felfedjük gyenge oldalainkat, és ezzel támadhatóvá és sebezhetővé válunk. Önreflexió: Milyen, osztályteremben is hasznosítható új ismeretekkel gazdagodott a gyakorlat során? Miképp segítheti a Johari-ablak módszertana a tanulók önfeltárását? 9

10 2. Felkészülés a tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására A konstruktív pedagógia. A konstruktivista pedagógia gyűjtőfogalom, mely nem módszer, hanem szemlélet. Arra épül, hogy a tudást mindenki maga építi fel, és ebben a gondolkodási folyamatban aktívan kell részt vennie, ehhez másokkal együtt kell működnie. A leegyszerűsített, leképzett, megszerkesztett tananyag ezt nem tudja biztosítani, csak a tapasztalatok és az életszerű helyzetek. A komplex tanulási környezet megteremtése alapfeltétel: többé már nem egy tankönyv és egy tanár az információ forrása, hanem maga a valóság. Az életszerű helyzetekben fellelhető valóságos problémákra csoportosan, változatos munkaformákkal és módszerekkel keresik a diákok a választ. A konstruktivista pedagógia sajátos tanulási környezetet igényel, amelyben a tanulók együtt dolgozhatnak és segíthetik egymást, változatos eszközöket és információs forrásokat használva, a tanulási célok eléréséhez és a problémamegoldó tevékenységhez. A konstruktív oktatási módszer lépései: 1. Érdeklődés felkeltése: mindenkit érintő, aktuális témával, mely akár ellentétes véleményeket is provokálhat. 2. Csoportok kialakítása: a csapatokon belüli sokszínűség kialakítása (képességek, nemek, etnikai háttér tekintetében). 3. Csapatépítés: közös tulajdonságok, vélemények keresése, mely erősíti a csoportkohéziót. 4. Témaválasztás: A csoportok témákra osztják az anyagrészt, és minden csoport egy témáért lesz felelős. Így valamennyi csoport munkájára szükség lesz a végeredmény eléréséhez. 5. Altémaválasztás: A csoport az adott témát további altémákra osztja, és a csoport minden tagja elvállalja ezek egyikét. Az altémákat 10

11 maguk a csapatok szabják meg, és maguk osztják fel egymás között, így biztosítva az egyenlő részvétel és az egyéni felelősség esélyét. 6. Az altémák kidolgozása: A diákok egyénileg összegyűjtik és feldolgozzák saját altémájuk anyagát. Lehetőség van egymást segíteni, így mindenki sikerélményhez jut. Az altémákat csapaton belül megbeszélik 7. A csoport közös előadásának előkészítése: A csoportok összedolgozzák az altémákat, vitázhatnak, érvelhetnek, egymásnak segíthetnek. 8. A csoport előadása, bemutatója a kidolgozott témakörről: A csoportok az egész osztály számára bemutatják a munkájuk eredményét. 9. Értékelés. Lehetséges formái: A csapatok értékelik az altémákról tartott előadásokat. A témáról tartott bemutatót, előadást értékeli az osztály. A tanár értékeli az egyéni beszámolókat, csoportprojekteket. A foglalkozás eredményességének vizsgálata: mennyiben járultak az egyes diákok a csoport egészének tanulási folyamatához. 1. ábra: A konstruktív oktatási módszer lépései. A szerzők. 11

12 Forrás: Nahalka István: Konstruktív pedagógia - Egy új paradigma a láthatáron (I.). Iskolakultúra, 1997/2. Feldolgozás Vajon alkalmazható-e a konstruktivista pedagógia outdoor környezetben? Ha igen, hogyan? Miben tér el a konstruktivista pedagógia gyermekképe a frontális oktatás gyermekképétől? Önreflexió: Konstruktivista követelmények Életközeli környezet kialakítása, amelyben a tanulás meghatározó lehet Valósághű megközelítések alkalmazása, problémák megoldása az összefüggések hangsúlyozásával A tanulási célok megvitathatóak legyenek Az értékelés az önellenőrzést segítse Olyan eszközök és környezet biztosítása, amely a tanulókat a világ sokszempontú leírásában segíti Feketéné Szakos Éva (2002): Új paradigma a felnőttoktatás elméletében? Iskolakultúra, 9. sz Szabolcs Éva (2004): Ismeretelmélet és pedagógia. Iskolakultúra, 9. sz. Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 12

13 1. Olvasmány: Tanórai differenciálás 1. A meglévő tanulói különbségek forrásai A frontális/hagyományos tanulás során a tanárnak nem nyílik lehetősége arra, hogy az egyéni különbségeket figyelembe vegye. Meglévő ismeretek különbsége amit otthonról hozott (szókincs, értékrend, hozott ismeretek). Képességbeli különbségek: Észlelés (Mit tudunk megtanítani egy vak vagy hallássérült gyereknek?) Figyelem Emlékezet Gondolkodás és nyelv 7-féle intelligencia: Nyelvi-verbális Logikai-matematikai Vizuális Mozgásos Zenei Interperszonális Intraperszonális Eltérő személyiségtípusú tanulóknak más-más a: tanulási stílusa motivációja attitűdje érdeklődési köre agyfélteke-dominanciája Fiú-lány különbségek Etnikai különbségek 13

14 A differenciált tanulásszervezés alapjai Ezek a tanulói különbségek teszik szükségessé a pedagógusok módszertani megújulását, hogy a jól bevált tanítás-tanulási folyamatok mellé új szemléletet alakítsanak ki, amelybe beleférnek új módszerek, technikák és munkaformák. A.) Érdeklődés szerinti csoportbontás A csoportok érdeklődés szerint homogén szervezésűek, a csoportokon belül minden tanuló azonos feladatot végez. A csoporttagok nem feltétlenül kooperálnak egymással, ebben az esetben nem szükséges a 3-5 fős csoportszervezés, mivel a gyermekek a feladatokat részben egyénre szabott munkával is végezhetik. Együttműködést igénylő feladatvégzés esetén 3-5 fős homogén csoportszervezés szükséges. Felzárkóztatásra, tehetséggondozásra alkalmas tanulásszervezési mód. B.) Tartalmi differenciálás A gyermekek képesség szerint homogén csoportba szerveződnek, a csoporttagok között nincs együttműködés, ezért 3-5 fős csoportszervezés nem szükséges. Minden tanuló önállóan végzi a differenciált feladatokat, részben egyénre szabott munkával. C.) Szervezeti tanulócsoportos bontás A tagok között együttműködés-kooperáció van. A 3-5 fős csoportok homogén és heterogén szervezésűek is lehetnek. A csoporttagok azonos feladatot végeznek. Az eltérő képességű csoporttagok munkája között tartalmi differenciálás történik. 14

15 D.) Tanulási követelmények differenciálása A tanulásban akadályozott vagy részképesség-zavaros gyermekek integrációjára alkalmas differenciálási mód. Képesség szerinti homogén csoportszerveződés. Az e csoportba szerveződött gyermekek tantárgyi követelményrendszere eltér az adott osztály általános követelményrendszerétől. A gyermekek önállóan vagy csoporttársaikkal együttműködve oldják meg feladataikat. 2. A differenciálás alapelvei A változatos munkaformák csak abban az esetben alkalmazhatók hatékonyan, ha a pedagógus ténylegesen tisztában van a fogalmakkal, az alkalmazási szabályokkal, az előnyökkel, a felmerülő nehézségekkel, s kezelni tudja az esetleges problémahelyzeteket. Ez a tanítási mód csak akkor hoz valódi eredményt, ha a pedagógus ténylegesen átlátja és kézben tartja a több szinten zajló tanulási folyamatot. A munkaformákat mindig az oktatás tartalma, didaktikai-nevelési igényei és a tanulók sajátosságai határozzák meg. A differenciálás soha ne jelentsen szelekciót, beskatulyázást, a tanulók mindig a számukra legoptimálisabb terhelésben részesüljenek. A csoport legalább 3 fős legyen, hiszen ha ennél kisebb a létszám, már páros, illetve egyéni munkáról beszélünk. Az ideális csoportlétszám a 4 fő, mivel így valamennyi csoporttag könnyedén szerepet vállalhat, és az egyéni feladatkörök is jobban kiemelkednek, valamint ez a csoportlétszám alkalmas a további páros munkára. 6 főnél nagyobb csoportlétszám nem ajánlott, mivel nehezen átlátható a munkavégzés, így előfordulhat, hogy a tanulók nem egyenletesen veszik ki részüket a csoportmunkából, s lehetőség nyílhat arra is, hogy egyes tanulók kivonják magukat a feladatvégzésből, rosszabb esetben hátráltassák a többiek munkáját. 15

16 3. A homogén és heterogén csoportok kialakítási szempontjai Tanítási-tanulási munkaformák Csoportmunka Homogén csoportszervezésről akkor beszélünk, ha a csoporttagok képesség és érdeklődés szempontjából közel azonos szinten állnak az adott tananyag tekintetében. Heterogén csoportszervezésről akkor beszélünk, ha a csoporttagok érdeklődés és képesség tekintetében erőteljesebb eltérést mutatnak az adott tananyagot tekintve. Ilyekor célszerű csoportszerepeket meghatározni, így mindenki erejének és képességeinek megfelelően vehet részt a csoportmunkában. Az ilyen jellegű csoportmunka ideális esetben megerősíti az axiómát, miszerint a gyerekek egymástól tanulnak a leghatékonyabban. Csoportszerepek A hatékony együttműködés alapja az egyenlő arányú munkamegosztás, a kölcsönös felelősségvállalás, amelyet többek között csoportszerepek meghatározásával lehet elérni. A csoportszerepek, felelős-szerepek kiosztásának kettős célja lehet: Egyrészt a már meglévő társas készségek megerősítése, másrészt a hiányzó készségek kialakítása, fejlesztése. Mivel az alapozó időszakban még nem várható el, hogy a gyermek teljes önállósággal szervezze meg a csoportmunka menetét, ezért célszerű a pedagógus irányításával csoportszerepeket kijelölni (bátorító, jegyző, rajzoló, órafelelős). Mindez egyrészt időt takarít meg, másrészt lehetőséget ad arra, hogy a tanulók a képességeiknek leginkább megfelelő csoportszerepben tevékenykedjenek. Ugyanakkor kiváló lehetőség nyílik arra is, hogy a gyermekek új szerepkörben is kipróbálhassák magukat. Magasabb létszámú osztályokban a felelős szerepek jelentősége elhalványul, mégis célszerű tantárgyspecifikus szerepkörök meghatározása a felelősségérzet fejlesztése, fokozása céljából. 16

17 A csoportalakítás módjai Az adott témakörtől és az óratípustól függően a csoportalkotás lehet véletlenszerű, rokonszenvi választáson alapuló, vagy a pedagógus által tudatosan meghatározott. A didaktikai céloknak kétségkívül a tudatosan meghatározott csoportszerveződések felelnek meg, hiszen a jó együttműködéshez szükséges csoportfeltételek itt érvényesülnek leginkább: képesség-tudás rokonszenv fiú-lány arány etnikum A csoportmunka előnyei A jól szervezett csoportmunka jelentős személyiségformáló, értékrend alakító hatással van a csoporttagokra: együtt gondolkodás alkalmazkodás összefogás érvelés - meggyőzés a másik tiszteletben tartása, az eltérő gondolkodás elfogadása az összetartozás élményének személyes megtapasztalása 4. A páros munka A páros munka és a tanulópár fogalma Páros munka alatt két, hasonló képességű tanuló együttműködő tevékenységét értjük. Ebben az esetben homogén páralakítás történik. Tanulópár fogalmán egy jobb és egy gyengébb képességű tanuló közös tanulását értjük, ahol a jobb képességű gyermek a tanár szerepében tevékenykedik (tanítva tanulás). Ekkor a páralakítás heterogén. Páralakítási szempontok Az ideális páros munkában a tanulók segítenek egymásnak, s nincs köztük rokonszenvi ellentét. 17

18 A párok fajtái Az együttműködő párok többféle funkcióban tevékenykedhetnek (olvasó, író, számoló, gondolkodó párok). A párok kialakításának módjai A párok lehetnek állandóak, alkalmiak vagy tantárgy-függőek (például matematikai párok). Páros munka vagy csoportmunka? A differenciálási tapasztalatok alapján elmondható, hogy a 6-10 éves korosztály tekintetében a leghatékonyabb a jól szervezett (a fenti pontoknak megfelelő) páros munka, ahol a párok tagjai egyenrangú munkatársi kapcsolatban tevékenykedhetnek. Az egyénre szabott munka fogalma Minden diáknak egyéni képességei és sajátos tanulási stílusa van. Némely (kiemelkedően jól, illetve nagyon gyengén teljesítő) tanulónál ezt különösen szem előtt kell tartani a feladattervezéskor. Az egy-egy tanulóra méretezett, egyéni fejlesztést szolgáló feladattervezést individualizálásnak nevezzük. Az individualizálást elsősorban felzárkóztatáskor és tehetséggondozáskor célszerű alkalmazni. Az önálló és az egyénre szabott munka közti különbség: Önálló munka egyénileg, párban és csoportban egyaránt végezhető. Lényege, hogy a tanuló egyedül dolgozik. Az egyénre szabott munka esetén a feladattervezés is egyénre szabott. Forrás: Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Tankönyvkiadó, Budapest, old. Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

19 Hortobágyi Katalin: A tanulási folyamat differenciálásának elvei és gyakorlata: feldolgozási program pedagógus továbbképzés számára. - [Bp.] : FPI : IFA : OKI, p Feldolgozás az oktatás módszerei pedagógus tevékenysége tanulmányi követelmények tananyag-szervezés értékelés frontális munka differenciálás Önreflexió: Miként szolgálhatja a differenciálás az esélyteremtő oktatás megvalósulását? A változást kiváltó önelemző kérdések: Hogyan taníthatnék hatékonyabban? Hogyan nyújthatnék segítséget? Hogyan tehetném pozitívabbá a tanulók iskolához fűződő viszonyát? 19

20 3. A cselekedve tanulás jó gyakorlata 4. gyakorlat AZ ÁLLATOK ISKOLÁJA 1. Valamikor réges-rég az állatok elhatározták, hogy valami nagyszerű megoldást kell találniuk az új kor sürgető igényeinek kielégítésére. Iskolát alapítottak. Elfogadták a tantervet, melyben helyet kapott a futás, a mászás, az úszás és a repülés. A tanterv adminisztrálásának megkönnyítésére minden állat valamennyi tantárgyat fölvette. 2. A kacsa úszásból kitűnő volt, tulajdonképpen jobb, mint tanítója, de repülésből éppen csak átcsúszott, és futásból végképp nem remekelt. Mivel nagyon lassan futott, tanítás után benn kellett maradnia, sőt az úszást is abbahagyatták vele, hogy a futást többet gyakorolhassa. Ez addig folytatódott, amíg úszóhártyás lába el nem vásott, és így már úszásból is csak az átlagos szintet teljesítette. 3. Ebben a tanintézetben azonban megfelelőnek tartották a közepest, így senki nem nyugtalankodott a kacsa kivételével. 4. A nyúl futásból osztályelső lett, de a túl sok felzárkóztató úszás miatt idegösszeomlást kapott. 5. A mókus kitűnően mászott, amíg nem frusztrálódott a repülésórákon, ahol a tanár arra bíztatta, hogy a földről kezdjen, ne a fa tetejéről lefe- 20

21 lé. A túlterheléstől lábizom-húzódása lett, és végül mászásból hármast, futásból kettest kapott. 6. A fülesbagoly problémás gyereknek számított. Mászásórákon mindenkit a fa tetejére kergetett, és nem lehetett rávenni, hogy ne a saját elképzelése szerint jusson fel a fára. Persze, hogy nem győzték dorgálni: már az első két hétben 12 rovó bejegyzést kapott az ellenőrzőjébe. 7. Év végén egy angolna érte el a legjobb átlagot, aki különösen jól tudott úszni, és meglehetősen szokatlanul futni, mászni, repülni is megtanult egy kicsit,így mivel ő lett az egyetlen, akinek még kettese sem volt ő mondhatta az évzárón a búcsúbeszédet. 8. A prérikutyák kimaradtak az iskolából, és szüleik tiltakoztak amiatt, hogy a kormány nem volt hajlandó felvenni a tantervbe az üregásást és a kotoréképítést. Egy borznál taníttatták a kölykeiket, később pedig a mormotákkal és a hörcsögökkel összefogva sikeres magániskolát alapítottak. (George H. Reavis. In: Erőleves a léleknek. Bagolyvár, 1993) Tanulságok A bemutatott produkciók után beszéljük meg a mese tanulságait: Ki hogyan érezte magát, mint szereplő/ illetőleg mint néző? Ki, milyen állat szeretne lenni? Miért? Ki mondaná az iskolában a ballagási búcsúbeszédet? Milyen gondozási/fejlesztési tervet dolgoznánk ki az egyes állatszereplőknek? Miben segíti a gyakorlat a gyermekek tevékenységközpontú oktatását? 21

22 Kacsa: Nyúl: Mókus: Fülesbagoly: Angolna: Feldolgozás Csoportonként a dramatizálást kövezően: 1. Adjunk nevet az iskolának! Indokoljunk! 22

23 2. Milyen vezetői tanácsadásban részesítenénk az igazgatót? 3. Mi jellemezheti az állatok sikeres magániskoláját? 4. Állítsunk össze olyan tantervet, amelyben valamennyi állat eredményesebb! 2. Olvasmány: Ökológiai Oktatóközpont a Gönczy Pál Általános Iskolában 1. A Debrecen-józsai iskola névadója - Pestalozzi személy- és gyakorlatközpontú nevelési elveinek első hazai követője, Eötvos József munkatársa elégedett lenne az itt folyó pedagógiai munkával: a Gönczy programjában szervesen összekapcsolódik a környezeti tudatosság, a munkára nevelés és a tehetséggondozás. Az ökoiskola-mozgalmat jócskán megelőzve, az iskola pedagóguskollektívája 1991-ben választotta a ma is járt utat, amikor bekapcsolódtak a 4H klubok nemzetközi hálózatába. A 4 H head, heart, health 23

24 és hand a kognitív, érzelmi és gyakorlati elemek egyensúlyára utal, ami e program szerint a lelki és testi egészség elérésének feltétele. Ezt a célt szolgálja a környezeti tudatosság, a hagyományismeret és az alkotó munka összekapcsolása. A három egysége azóta is meghatározza az iskola pedagógiai törekvéseit. Segítette őket ebben a Gáspár-féle munkaiskola-modell átvétele is: így Debrecenben a környezeti nevelés kezdettől fogva aktív, dolgos részvételt jelent a valóságos környezet a táj, a kert, a város életében. Ehhez meg kellett teremteni a nélkülözhetetlen feltételeket, mindenekelőtt a kertet : a jelenleg Rózsavölgyi Gyermekkert nevet viselő ökológiai oktatófarm alapjait. A rendszerváltozás idején még a pedagógusok járandóságai közé tartozott az illetményföld: a tangazdaság kialakításának céljára az iskola tanítói és tanárai ajánlották fel illetményföldjüket. E jogcím megszűntével Debrecen város Önkormányzata 3,3 hektár földterületet biztosított ebből a földterületből az oktatófarm közelében az állattatás segítésére. A gazdasági épületekhez a téglát annak idején bontásokból szerezték, az építkezés költségeinek fedezetéhez egy jótékonysági bál bevételei adták az induló tőkét. A tangazdaság ma már rendkívül sokféle lehetőséget kínál. A helyben termesztett gabona lisztjéből akár kenyeret is süthetnek az udvaron álló kemencében (sütnek is, ami vidám iskola- diák-szülő- családias rendezvényekre ad alkalmat: a gyermekkert a városrész felnőttjeinek is kedvelt tanyája). 2. A zöldségfélék számára üvegház létesült, a fűszer- és gyógynövény gyűjteményből nyert illó olajat a gazdász szakkörösök vagy a technika órán a diákok maguk párolhatják le a házi laboratóriumban. Az almáskertben az őshonos fajták gyűjteménye most fordul termőre. Tavasszal három nagypapa vezette be a tanulókat a fák metszésének és oltásának tudományába. A gyümölcsös, az ő tündérkertjük kialakítása az Élő Falu Mozgalom által meghirdetett gyümölcsész programhoz kapcsolódik. Az osztályok védnökséget vállaltak egy-egy csemete felett. Az istállókban szürke és tarka marhát, rackát, sertést nevelnek, ló és póni áll a lovagolni tanuló gyerekek rendelkezésére. A baromfiudvar szárnyas lakói egy valódi parasztporta hangulatát varázsolják az iskolakert 24

25 közepére. A műhelyekben szőnek, nemezelnek, batikolnak, agyagoznak; az ismerkedés a hagyományos népi mesterségekkel hozzá tartozik a tájbarát, fenntartható gazdálkodás alapjainak elsajátításához. Minden adott, ami egy virágzó iskolakerthez szükséges, a bevált példa és az itt felhalmozódó tapasztalat pedig rendelkezésére áll minden érdeklődő iskolának. Évente mintegy 1500 gyereklátogató fordul meg itt. (Többségük óvodás az iskolák kötött tanrendjébe, úgy látszik, nehezebben fér bele a szomszédolás, pedig az itt szerzett élmények bizonyosan megérnék a rájuk szánt időt.) Az oktatóközpontot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Munkaiskola Alapítvány és a Felsőjózsai 4H Klub Egyesület közösen, együttműködési szerződésben szabályozva működtette ez ideáig. Az állami átvételt követően még keresik a fenntartásműködtetés lehetőségeit. 3. Hogyan épül be az ökológiai oktatóközpont sokszínű kínálata az iskola életébe? A pedagógiai műhelymunka kereteit az iskola tanári és tanítói munkaközösségei nyújtják, ezek pedig nem tantárgyanként szerveződnek, hanem pedagógiai céljuk szerint, s így lehetőséget teremtenek az egyes tantárgyak oktatói közötti együttműködésre. Az oktatóközpont adta lehetőségekkel pedig nem csak az illetékes ökológiai illetve kézműves munkaközösségek élnek: a tehetséggondozó, a nevelési, de a reál illetve humán tanári/tanítói munkaközösség is megtalálja itt a megfelelő tevékenység lehetőségét. A Gönczy nemcsak ökoiskola, hanem a tehetséggondozás terén is mintaintézmény. Akkreditált tehetséggondozó programjai jelentős mértékben építenek az ökológiai oktatóközpont adottságaira. Különösen áll ez az 5-6. évfolyam számára kidolgozott Gazdálkodás falun programra, melynek keretében egy héten keresztül a tanulók a múlt és (a jövő) mezőgazdaságát meghatározó fenntartható gazdálkodás módozataival ismerkednek, és élményszerű tapasztalatokkal gyarapodnak. A programhoz szép és érdekes munkatankönyv készült. A könyv tartalomjegyzéke sokat elárul a programról: népi gyógyászat, gyógynövények, a méhek világa, gabonafélék a magtól a kenyérig, a paraszti munka éves 25

26 rendje, tejelő állatok és tejfeldolgozás, szövés-fonás, nemezelés, lótartás, pásztorélet a Hortobágyon. Minden témakörben összekapcsolódnak a kultúrtörténeti, természettudományos, gazdasági és technikai ismeretek; a könyv szerzői ennek megfelelően sokféle tudásterületet képviselnek. A diszciplinák és tevékenységi formák hasonló komplexitása jellemzi a 3-4. osztályosokat megcélzó Ismerd meg az öt elem titkát! címet viselő programot, melynek célja a gyerekek természettudományos érdeklődésének megalapozása. A 7-8. évfolyamon ezt a törekvést A láthatatlan világ elnevezésű program viszi tovább, az életkori sajátosságoknak megfelelően ezúttal már a kísérletezés, az egyéni és közös kutatómunka eszközeivel. A technikai készségeket fejlesztő Gondolkodva építs kezeiddel program középpontjában a népi kismesterségek állnak. Az évente megrendezésre kerülő Élő Bolygó ökológiai vetélkedőn debreceni és a megye távolabbi iskoláinak osztályosai vesznek részt. A tehetséggondozó programok értékelésének kidolgozott rendszerében a résztvevő diákoknak is szerepet szánnak, a tőlük érkező visszajelzés fontos támpont a programok folyamatos fejlesztéséhez. 4. A Gönczy tanrendjén az ökológiai ismeretek, az iskolafarmon folyó munka nem egyetlen tantárgyhoz kötődnek, hanem, mint láttuk, szinte valamennyihez. A szakkörök és tehetséggondozó programok színterét biztosító oktatóközpont ugyanakkor természetes bázisa a technika életvitel tantárgy oktatásának is. A helyi tantervük középpontjában a mezőgazdasági ismeretek tanítása áll, komplex módon közelítve az egészség- és környezettudatos életvitelt. Így sokféle lehetőséget biztosítanak tárgyalkotó tevékenységre, de a hagyományos népi ételkészítési gyakorlatoktól a legkorszerűbb táplálkozási, élelmiszerbiztonsági ismeretekig rengeteg dolgot megtapasztalhatnak, kipróbálhatnak a tanítványok. Programjuk, tapasztalatuk beépült a tárgy kerettantervébe, mára minden iskola számára elérhető. Referenciaintézményként szívesen nyújtanak segítséget a mezőgazdasági ismeretek tanítására vállalkozó isko- 26

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM Igazgatói köszöntő.....4 Preambulum.....5 1.Helyzetelemzés.....6 1.1 Tárgyi, dologi feltételek.....6 1.2 Eszközrendszer.....6 1.3 Személyi feltételek.....7

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27.

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27. SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola működésének törvényi feltétele az alapító okirat...5 1.1. Az iskola öndefiníciója...6

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelõtestületi elfogadás dátuma:

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényessége: 2013-2017 Hatálybalépés: 2013 mb. igazgató Mottó: "A gyerek nem az életnek tanul,

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Az iskola Alapító Okirata (kivonat)... 5 Vörösmarty Mihály Általános

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

PANNON GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rád

PANNON GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rád A PANNON GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rád 2011 2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Nevelési program I.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM Fertőszentmiklós, 2013. március 27. Szántó Zoltán igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 ISKOLÁNKRÓL... 5 2 NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

WEISS MANFRÉD. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja. 2014.12.03. Változat

WEISS MANFRÉD. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja. 2014.12.03. Változat WEISS MANFRÉD Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai Programja 2014.12.03. Változat Tartalomjegyzék A WEISS MANFRÉD SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 4 Pedagógusaink

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben