Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I."

Átírás

1 1 Mikor volt a Rákóczi szagadságharc? 12 Mikor halt meg Rákóczi? 2 Kik voltak a kurucok? 13 Hol született IIRákóczi Ferenc? 3 Mi volt a Rákóczi felkelésnek a célja? 14 Melyik évben született IIRákóczi Ferenc? 4 Hol halt meg Rákóczi? 15 Ki volt IIRákóczi Ferenc édesapja? 5 Ki volt Esze Tamás? 16 Ki volt IIRákóczi Ferenc édesanyja? 6 Ki volt Bercsényi Miklós? 17 Lengyelországi bujdosásában Rákóczi Ferenc találkozott későbbi hadvezérével Kivel? 7 Mi volt Rákóczi zászlójára irva? 18 Mikor lépte át Rákóczi Ferenc a magyar határt hazatérve a lengyelországi bujdosásából? 8 Mi volt Bottyán János hadvezér "beceneve"? 19 Ki fogadta lengyelországi bujdosásából visszatérő Rákóczi Ferencet? 9 Kik voltak a labancok? 2 Mikor halt meg IIRákóczi Ferenc? 1 Honnan ered a "kuruc" szó? 21 Milyen állat van a Rákóczi család cimerében? 11 Mi volt Rákóczi rangneme? 22 Mikor kötötték meg a szatmári békét?

2 ben Borsiban 2 Habsburg ellenes felkelők Magyarország függetlensége 15 IRákóczi Ferenc 4 Rodostóban (Törökország) 16 Zrinyi Ilona 5 Kuruc brigadéros 17 Bercsényi Miklóssal 6 Felvidéki fõúr, ő kérte fel Rákóczit a szabadságharcra június 16-án 7 Cum, Deo, Pro Patria et Libertate 19 Esze Tamás, párszáz fegyveres felkelővel 8 Vak Bottyán április 8-án 9 Azok akik az osztrákokkal tartottak (még magyarok is tartottak velük) 21 sas 1 Dózsa György idejébõl ered, keresztes katonákat jelentett eredetileg április 3-án 11 Erdély fejedeleme

3 23 Miért nem kapott Rákóczi segitséget a franciáktól? 34 Mikor választották meg IIRákóczi Ferencet a "szövetkezett rendek fejedelmévé"? 24 Melyik napon született IIRákóczi Ferenc? ban a kurucok döntő vereséget szenvedtek Melyik csatában? 25 Melyek a Rákóczi szinek? 36 Milyen járvány tizedelte a kuruc csapatokat a szabadságharc utolsó éveiben? 26 Munkács ostromát Rákóczi az anyjával élte át a várban Mikor? 37 Hol tette le az utolsó kuruc sereg a fegyvert? 27 Hány éves volt IIRákóczi Ferenc, amikor a bécsi udvar elszakitotta az anyjától? 38 A Porta melyik helységet jelölte ki IIRákóczi Ferencnek lakhelyéül? 28 Milyen rendű szerzetesek nevelték Rákóczit Csehországban? 39 Kinek irta beszámoló leveleit a bujdosásból Mikes Kelemen? 29 A tiszaháti felkelést Dolhánál leverték Mikor? 4 Mikor börtönözték be Rákóczi Ferencet? 3 Melyik Lengyelországi várban bújdosott Rákóczi Ferenc? 41 Mikor hagyta el utoljára IIRákóczi Ferenc Magyarországot? elején felkelők keresték fel Rákóczi Ferencet Lengyelországban, hogy legyen a vezérük Melyik felkelés vezetői voltak? 42 Mikor halt meg Rákóczi Ferenc édesapja? 32 Lengyelországból Rákóczi egy zászlót küldött a felkelőknek, ez volt rá irva: CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE! Mi jelent ez? 43 Ki volt Rákóczi mostohaapja (Zrinyi Ilona második férje)? 33 A gyulafehérvári országgyűlés Erdély fejedelmévé választotta IIRákóczi Ferencet Mikor? 44 Hol börtönözték be Rákóczi Ferencet?

4 szeptemberében 23 A franciák nagy vereséget szenvedtek a spanyol örökösödési háborúban 35 a trencséni csatában 24 március a pestis 25 piros-kék 37 a majtényi sikon Rodostót (törökül: Tekirdag) éves 39 egy képzeletbeli nagynénjének 28 jezsuiták áprilisában június 3-án február 22-én 3 Brezán vára (ma Ukrajna) július 3-án (Rákóczi 3 hónapos volt) 31 a tiszaháti felkelés 43 Thököly Imre (a "kuruckirály) 32 Istennel a hazáért és a szabadságért! 44 Bécsújhelyen július 8-án

5 45 Melyik testvérre maradt a fekete kutya? 58 A kuruc hadsergben az egyik hadvezér áruló volt Mi a neve az arulónak? 46 Ki avatta nemesemberré Fáradi Veres Lászlot? 59 Hol tartózkodott Bottyán serege? 47 Egy útkeresztezõdésnél a két testvér találkozott egy emberrel Mi volt a neve ennek az embernek? 6 Fekete Mihály (Miska) milyen hadhoz tartozott a film elején? 48 Laci beleszeretett Nesselroth Ágnesbe Õ kicsoda? 61 Matyi a végén mit válalt el a kuruc hadseregben? 49 Mit keresett Pista Bécsben? 63 Milyen két oka van Bornemissza Jánosnak a vitézségre? 5 Ki a Krucsay? 64 Amikor Bornemissza és a kurucok elfogták a labancokat, mit találtak a szekérben/ hintóban? 51 Mi Magday István igazi neve? 65 Mi történik Annával mig János Nyitrán van? 52 Miért volt Pista bebörtönözve? 66 Hogy tudja meg Bottyán, hogy áruló van a kurucok közt? 53 A könyvben mi a balsors szimbóluma? 67 Ki Inczédy ezredes hû jobbágya? 55 Bornemissza János kinek a hadseregéhez tartozott? 68 Rákóczi milyen rangnemre emelte fel Bornemisszát? 57 Mi a jelentõsége a "Köll mán a vitézség" mondatnak? 69 Ki volt Bornemissza násznagyja?

6 58 Inczédy ezredes 45 Pistára 59 A nyitrai táborban 46 Apafi Mihály, Erdély fejedelme 6 A szabad legényekhez, se kuruc, se labanc; a népet szolgálták 47 Rozsomák János 61 Dobos lett 48 A pesti polgármester lánya 63 A haza és a szerelem 49 Nemességet akart a császártól 64 A labanc hadi pénztárát 5 Gazdag és hatalmas úr Nyírben, ő ölte meg a Veres fiúk apját 65 A labancok foglya lesz 51 Veres Pista 66 Anna Matyit küldi el Nyitrára, hogy szóljon a kurucoknak 52 Bercsényi gróf azt hitte, hogy Pista lopta el a kuruc kincseket 67 Suhajda 53 Bodri; Pista fekete kutyája 68 Hadnagynak 55 Bottyán Jánoséhoz 69 Bottyán generális (Vak Bottyán) 57 Az jelzi Jánosnak, hogy baj van Rétén

7 7 Ki volt Rákóczi gyámja Csehországban? 81 Kivel kötött IIRákóczi Ferenc titkos szövetséget? 71 Hány hold birtoka volt a Rákóczi családnak? 82 Mikor detronizálták a Habsburg házat? 72 Milyen esemény rázta meg Európát az 17-as évek elején? 83 Hol mondták ki, hogy a Habsburgok nem Magyarország királyai (detronizáció)? 73 Összeesküvés vádjával Rákóczi Ferencet börtönbe zárták Bécsújhelyen Mikor szökött meg? 84 Ki volt az uralkodó a szabadságharc kirobbanásakor? ben Rákóczi Ferenc feleségül vette a hessenheifelsi uralkodó lányát Mi volt a neve? 85 Miért hagyta el IIRákóczi Ferenc Magyarországot? 75 A hegyaljai felkelés vezetői felkérték Rákóczit, hogy legyen a vezérük, de ő nem merte vállalni, inkább Bécsbe ment Mikor volt a felkelés? 86 Ki volt az osztrák császár (IJózsef) megbizottja a szatmári béketárgyaláskor? 76 Rákóczi Ferenc a francia királyhoz is fordult segitségért Melyik évben? 87 Ki volt IIRákóczi Ferenc megbizottja, mig ő Lengyelországba ment? 77 Milyen csapatokkal akarta Rákóczi elinditani a szabadságharcot? 88 Kinek a nevében kötötték meg a szatmári békét? 78 Hol iktatták be IIRákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé? 89 Mit rendelt el IIRákóczi Ferenc 1711, február 18- án Károlyi Sándornak adott utasitásában? 79 Hol választották meg IIRákóczi Ferencet a "szövetkezett rendek fejedelmévé"? 9 Melyik csatában aratott jelentős győzelmet gróf Andrássy István és Balogh Ádám? ban az országgyűlés felszabaditotta a katonáskodó jobbágyokat Hol volt az országgyűlés? 91 Milyen meghivásra ment Rákóczi Ferenc ben Törökországba?

8 81 IPéter orosz cárral 7 Kollonich Lipót (jezsuita) ben 71 1,9, hold 83 az ónodi országgyűlésen 72 a spanyol örökösödési háború 84 ILipót császár november 8-án 85 hogy tárgyaljon az orosz cárral 74 Sarolta Amália 86 Pállfy János ben 87 Károlyi Sándor ban 88 IJózsef császár (aki közben már 2 hete halott volt) 77 lengyel zsoldosokkal 89 a kuruc csapatok Lengyelországba menekitését 78 a marosvásárhelyi országgyűlésen 9 a győrvári csatában 79 a szécsényi országgyűlésen 91 a Porta meghivására 8 Sárospatakon

9 92 Hol dolgozott szivesen IIRákóczi Ferenc a számüzetésben? 13 Hogyan hivták az 174-ben kiadott hirlapot, melyben a külföldet tudósitotta Rákóczi? 93 Mikor hozták haza IIRákóczi Ferenc hamvait a kassai Szent Erzsébet dómba? 14 Mi a neve az 176-ban kiadott tudósitónak? 94 Ki volt a kuruc szabadságharc idejében a lengzel király? 15 Mi a neve a 177-ben kötött titkos orosz szövetségnek? 95 Ki volt a kuruc szabadságharc idejében Franciaország királya? 16 Miért nem küldhetett segitséget az orosz cár IIRákóczi Ferencnek? 96 Mikor érte el Rákóczi Ferenc a nagykorúságot? 17 Mikor halt meg ILipót? 97 Mikor volt Rákóczi Ferenc egyéves itáliai körúton? 18 Mikor halt meg IJózsef? 98 Mikor iktatták be Rákóczi Ferencet Sáros vármegye örökös főispánságába? 19 Ki volt a lőcsei fehér asszony, aki a legenda szerint elárulta Lőcsét? 99 Ki volt az a francia kém, aki elárulta és ezáltal börtönbe jutatta Rákóczit? 11 Ki volt a kuruc generális (kocsmagenerális), Krasznahorka ura? 1 Rákóczi Ferencet felesége és a börtönért felelős kapitány segitségeével szökött meg Hogy hivták a kapitányt? 111 Melyik uralkodó udvarában élt IIRákóczi Ferenc 1713 és 1715 között? 11 Kinek a birtokán élt Rákóczi a lengyelországi bujdosásakor? 112 Mi az a Porta? 12 Mikor iktatták be IIRákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé? 113 IIRákóczi Ferenc 1715 nyarán elvonult a kamalduli szerzetesek kolostorába Hova?

10 13 Recudescunt 92 asztalosműhelyében 14 Explosio ban 15 varsói szövetség 94 IIÁgost 16 a svéd-orosz háború miatt 95 XIVLajos május 5-énKi volt a király a szabadságharc végén? ben (16 évesen) április 17-én ban 19 Korponainé Géczi Julianna május 25-én 11 gróf Andrássy István 99 Longue 111 XIVLajos udvarában 1 Lehmann Gottfried (kivégezték őt Rákóczi megszöktetésért) 112 a török kormány 11 Sieniawski 113 Grosboisba (később halála után itt temették el a szivét) április 6-án

11 114 Törökországban Rákóczi a török-osztrák háborúban reménykedett Melyik béke vetett ennek véget? 115 Mikor kötötték meg a pozsareváci békét?

12 114 a pozsareváci béke ban

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG. II. Rákóczi Ferenc

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG. II. Rákóczi Ferenc KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG II. Rákóczi Ferenc 2 OLDAL II. RÁKÓCZI FERENC A Külföldi Magyar Cserkészszövetség II. Rákóczi Ferencrôl szóló füzetét Dömötör Margó emlékének ajánlja. Szeretete, emberközelsége

Részletesebben

Kívánunk Nektek továbbra is jó szórakozást és vidám munkát! Törő Krisztina Tokovics Tamás Nagy Sándor (VacKörTE) (ONTE Kft.

Kívánunk Nektek továbbra is jó szórakozást és vidám munkát! Törő Krisztina Tokovics Tamás Nagy Sándor (VacKörTE) (ONTE Kft. Kedves KerekEmese csapattagok! Reméljük a téli szünidőt hasznosan és kellemesen töltöttétek, kihasználtátok a hideget, jeget, havat, korcsolyáztatok, szánkóztatok, síeltetek. Hamarosan, az első forduló

Részletesebben

ADALÉKOK A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉHEZ

ADALÉKOK A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉHEZ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 71 ADALÉKOK A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉHEZ MÓNUS IMRE A Rákóczi szabadságharc történetének tárgyalásakor az előzményekből kell kiindulnunk, azt a történelmi

Részletesebben

CSÉPELŐ CECÍLIA Olvasónapló

CSÉPELŐ CECÍLIA Olvasónapló CSÉPELŐ CECÍLIA Olvasónapló Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák 1. fejezet 1. a) Nézz utána, kire utal Mikszáth az alábbi idézetben! A professzor urak is majdnem ezek voltak,csakhogy háromszögletű kalapot

Részletesebben

BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

BORSODI KALÁSZOLÁS 7. BORSODI KALÁSZOLÁS 7. ÍGY VOLT Foglalkozások, vetélkedık és könyvtári játékok Módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 2010 Borsodi Kalászolás

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A vetítőképes előadás elhangzott a XIX. Partiumi Honismereti Konferencián, Nagykárolyban, 2013. szeptember 7-én és a Falumúzeumban, Isaszegen, 2014. május 16-án. DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A magyar

Részletesebben

Cc4? 02 4SZAM 1935 RÁKÓCZI ÉVE

Cc4? 02 4SZAM 1935 RÁKÓCZI ÉVE R Á K Ó C Z I - K Ö N Y V E K Cc4? 02 4SZAM 1935 RÁKÓCZI ÉVE SZERKESZTETTE AZ ORSZÁGOS RÁKÓCZI SZÖVETSÉG MEGBÍZÁSÁBÓL PÁLOS FŐTITKÁR ÖDÖN BUDAPEST, 1985 BETHLEN GÁBOR IRODALMI ÉS NYOMDAI RT. NYOMÁSA R

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc és Ecsed

II. Rákóczi Ferenc és Ecsed A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 31. Szállási Árpád II. Rákóczi Ferenc és Ecsed Sajtó alá rendezte: Gazda István A Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 2008-ban megjelent

Részletesebben

A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATÁNAK KÜLÖNSZÁMA

A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATÁNAK KÜLÖNSZÁMA l(m~ - 3 TT HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATÁNAK KÜLÖNSZÁMA HOS RÁKÓCZI NEPE" f^) MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI VETELKEDO 2004-2005 REJTVÉNYFÜZET-MUNKAFÜZET A REJTVÉNYFÜZET/MUNKAFÜZET ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 10. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 10. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 10. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Európa a virágzó és hanyatló középkorban

Részletesebben

Kronológia. Habsburg Birodalom, Magyarország, Erdély. Kastély- és helytörténet. Degenfeld család. Bek család. Európa

Kronológia. Habsburg Birodalom, Magyarország, Erdély. Kastély- és helytörténet. Degenfeld család. Bek család. Európa Kronológia Bek család Kastély- és helytörténet Degenfeld család IDŐSZAKOK Habsburg Birodalom, Magyarország, Erdély Európa 1761 Bek Pál Bek Pál részt vett egy II.József elleni összeesküvésben, ami végül

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

Sepsiszentgyörgy híres város, Vásárterén útja páros. Szent György napján hajnal óta Szól a nóta, száll a nóta. (Mészely József)

Sepsiszentgyörgy híres város, Vásárterén útja páros. Szent György napján hajnal óta Szól a nóta, száll a nóta. (Mészely József) gyermekirodalmi lap 2014. április LVIII. évfolyam 650. szám 4. Sepsiszentgyörgy híres város, Vásárterén útja páros. Szent György napján hajnal óta Szól a nóta, száll a nóta. (Mészely József) lászló noémi

Részletesebben

Magyar Tudomány. RÁKÓCZI-ÉV BIBÓ ISTVÁN Nacionalizmus és régészet Közgyûlés az Akadémián

Magyar Tudomány. RÁKÓCZI-ÉV BIBÓ ISTVÁN Nacionalizmus és régészet Közgyûlés az Akadémián Magyar Tudomány RÁKÓCZI-ÉV BIBÓ ISTVÁN Nacionalizmus és régészet Közgyûlés az Akadémián 2003 6 673 Magyar Tudomány 2003/6 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CIX. kötet Új folyam,

Részletesebben

Fiatal Szegedi Írók Köre

Fiatal Szegedi Írók Köre Visszaemlékezés a szegedi ellenforradalmi napokra A kötet az 1939-ben megjelent elsõ kiadás alapján, magyarázó jegyzetekkel került újrakiadásra. 2005/XVII. 3 4. XVII. évfolyam 3 4. szám A kiadvány megrendelhetõ

Részletesebben

ÜZENET AZ IFJÚSÁGHOZ VESPERÁS A BÉKÉÉRT II. JÁNOS PÁL PÁPA MÜNCHEN

ÜZENET AZ IFJÚSÁGHOZ VESPERÁS A BÉKÉÉRT II. JÁNOS PÁL PÁPA MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXV. évf. 9. szám (35. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2003. szeptember VESPERÁS A BÉKÉÉRT II. JÁNOS PÁL PÁPA ÜZENET AZ IFJÚSÁGHOZ A Közép-Európai Katolikus

Részletesebben

6. RÉSZ MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI A HABSBURG BIRODALOMBAN (1711-1919)

6. RÉSZ MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI A HABSBURG BIRODALOMBAN (1711-1919) 272 6. RÉSZ MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI A HABSBURG BIRODALOMBAN (1711-1919) 17. Politikai kapcsolatok a XVIII. században III. (Habsburg) Károly (1711-1740) 1711. április 17-én Bécsben meghal

Részletesebben

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE 1. A magyar nép eredete 1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE Hosszas vándorlás után érkeztünk meg a Kárpát-medencébe Eredetünk: ázsiai származás (a magyar őshaza az Urál-hegységtől keleti irányba lehetett) eredetmondáink

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444)

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 31 Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 1440. február 21-én Erzsébet királyné, Albert király özvegye elraboltatja a Szent Koronát. Fia, a későbbi V. László február 22-én születik

Részletesebben

Az igazolófüzet tartalma

Az igazolófüzet tartalma Sorszám: Az igazolófüzet tartalma Bevezető gondolatok 3 A Rákóczi jelvényszerző túramozgalom a Mátrában 6 Túraleírás 7 A Rákóczi turistaút adatai 13 Igazolások teljesítésének módja 14 Igazolólap 15 Észrevételek

Részletesebben

Rákóczinak dicső kora. Tanulmánykötet

Rákóczinak dicső kora. Tanulmánykötet Rákóczinak dicső kora Tanulmánykötet II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ Rákóczi-füzetek XCI. Rákóczinak dicső kora Tanulmánykötet Szerkesztette

Részletesebben

NYOLCZADIK KÖNYV. NEMZETI MŰVELTSÉG I. A VALLÁSSZABADSÁG. 156. A VALLÁSSZABADSÁG EMLÉKÉRME. (Rajzolta Dörre Tivadar.) [2139]

NYOLCZADIK KÖNYV. NEMZETI MŰVELTSÉG I. A VALLÁSSZABADSÁG. 156. A VALLÁSSZABADSÁG EMLÉKÉRME. (Rajzolta Dörre Tivadar.) [2139] NYOLCZADIK KÖNYV. NEMZETI MŰVELTSÉG I. A VALLÁSSZABADSÁG. 156. A VALLÁSSZABADSÁG EMLÉKÉRME. (Rajzolta Dörre Tivadar.) [2139] RÁKÓCZI az állam boldogúlását és felvirágzását nemcsak gazdasági, katonai és

Részletesebben

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414]

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. I. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] HOGY a bécsi fogadtatás kellemetlenségeit feledtesse, Rákóczi kétezer mázsa liszt árán gyémántokat vásárolt feleségének

Részletesebben

Királyok a házban II. komplex történelmi vetélkedő 2014/15

Királyok a házban II. komplex történelmi vetélkedő 2014/15 Királyok a házban II. komplex történelmi vetélkedő 2014/15 I. KÉPFELISMERÉS Válaszoljatok a képekhez kapcsolódó kérdésekre! a) Mi látható a képen? (1) b) Mi a képen látható épület funkciója? (1) c) Mit

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE 1 MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21.

MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21. MATHIAS REX Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából indítjuk el a fenti címû jelvényszerzõ túramozgalmunkat. Ezzel is tisztelegni kívánunk népünk emlékezetében évszázadok óta

Részletesebben

Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA

Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány R u d a b á n y a 2014 1 Szerkesztette: HADOBÁS SÁNDOR Az első borítón: Eger ostroma, 1552. Vízkelety Béla (1825-1864)

Részletesebben