SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Zsákbamacska MÓRA KÖNYVKIADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Zsákbamacska MÓRA KÖNYVKIADÓ"

Átírás

1 SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Zsákbamacska MÓRA KÖNYVKIADÓ

2 A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése, szellemi értékeinek ébrentartása, módszertanának átadása és az Egyetemes Megismerés sokszínû áramlatainak támogatása MÁSODIK KIADÁS F. GYÔRFFY ANNA RAJZAIVAL Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének a kiadó írásos engedélye nélküli sokszorosítása és másolása szigorúan tilos! A kiadó könyveit kedvezménnyel megrendelheti webáruházunkban: Szepes Mária jogutódai, 2010 Móra Könyvkiadó, 2010

3 ISMERKEDÉS A TERMÉSZETTEL Az óvoda udvarán napról napra dúsabb lett a játszótér növényzete. A kis mesterséges tavon most már színes mûanyag csónakok, apró vitorlások ringatóztak. Cirok Rudi gyorsan kavargatni kezdte a tó vizét egy faággal. Megkérte Bácskai Csibit, legyen szíves fújja erôsen a vizet, hogy a mikrofonján át beszámolhasson rádióhallgatóinak az óriási balatoni viharról, amely fákat csavart ki tövestül, és egy csónak fel is borult a tó közepén három kisbáránnyal. A kisbárányokat kavicsok helyettesítették, amelyekkel Rudi teletömött egy pici csónakot. Bácskai Csibi feje már egészen piros volt az erôlködéstôl, ahogy fújta a vizet, de a csónak nem akart felborulni. Csak megfeneklett a súlytól a sekély vízben. Mi lesz a kisbárányokkal, ha beleesnek a vízbe? kérdezte Matyi Tamás nyugtalanul. Semmi se lesz! Mert kimentjük ôket avatkozott közbe Panni határozottan. És már nincs is vihar, süt a nap. Csibi valóban abbahagyta a fújást. Kifogyott a szuszból. Erôsen lihegett. Már jön is a mentôautó! kiáltotta Rudi a mikrofonba, azután rászólt Berényi Gabira: Szirénázz! Jó hangosan! Gabi néma maradt. Mi lesz? nógatta Rudi. Rikoltozz, ahogy a torkodon kifér, magasan meg alacsonyan! Olyan ijesztôsen! Gabi összeszorított szájjal rábámult, és megrázta a fejét. Miért nem szirénázol? támadt rá Csibi is. Gabi feltápászkodott, és eloldalgott mellôlük. Gabi nem akar szirénázni! panaszolta Panni Eszter néninek. Szerencsére Csibi addigra már újra levegôhöz jutott, és olyan nénózásban tört ki, hogy mindenki riadtan elugrott a közelébôl. Psszt! Ne olyan hangosan! próbálták csitítani valamennyien, de szavukat elnyomta háziszirénájuk fülrepesztô sivítozása. Végül is Eszter néni egyszerûen betapasztotta Csibi száját. 3

4 Ha ekkora lármát csapsz, kiteszik az óvodánkat a lakóteleprôl! figyelmeztette barátságosan. Muszáj hangosan szirénázni magyarázta Csibi, amikor már szóhoz jutott. Azért, hogy az autók, buszok, motorok meg teherautók mind félrehúzódjanak, hogy a mentôk hamar ide tudjanak jönni! Teljes hangerôvel újra rázendített: Nénó-nénó-nénó-nénó! Panni váratlanul Csibi szájába nyomott egy szem cukrot. Akkor végre csend lett. Csak Gabi viselkedett egyre különösebben. Kerülte a többieket. A szônyegre sem feküdt le a teremben. Bevonult az egyik sarokba, két nagy képeskönyvet felállított, mintha kerítés volna körülötte, és az arca elé tartott egy játék mackót. De Peti, Rudi, Csibi és Panni bekerítették, megrohamozták sarokerôdjét, ledöntötték a képeskönyvakadályt, a mackót pedig kirángatták a kezébôl. Miért nem szirénáztál? dugta közel hozzá az orrát Csibi. Mert lusta! kiáltotta helyette Peti. Panni meglepôdve látta, hogy Gabi szeme megtelik könnyel, és az

5 orra kivörösödik. Hirtelen megsajnálta. Ne bántsátok mondta. Még soha nem is próbáltál szirénázni? kérdezte tôle. Gabi lehajtotta a fejét. Hát miket próbáltál már? bökte mellbe Csibi. Kukorékolni. Meg ugatni súgta Gabi alig hallhatóan. Az nem érvényes! jelentette ki Rudi. Ugatni Bandi is tud. Olyat kell utánozni, amit emberek csinálnak. A szirénázást is gép csinálja! tört ki Gabiból. Már az egész csoport ott állt körülöttük: ugattak, kukorékoltak, utánozták az állatokat. Panni azonban nem tudott velük nevetni, s örült, amikor Eszter néni elhívta ôket Gabi mellôl. A gyerekek legközelebb megint a zsendülô virágok körül foglalatoskodtak. Látjátok, milyen gyorsan nônek a növények, hogyan sûrûsödik, ágaskodik a friss fû, ha ápoljátok? kérdezte tôlük Eszter néni. Néhány virág reggel még összecsukta a szirmait. Aludt. Most pedig felébredtek valamennyien. És figyeljétek meg a rovarokat: ott nyüzsögnek mindenütt a föld alatt, a fûben, a levegôben. A darazsak, legyek, bögölyök, szúnyogok, bolhák mérgesek, szúrósak. A sáskák veszedelmesek, mert felfalnak mindent, ami az útjukba kerül. A csótányok, százlábúak, amelyeket ki kell irtani a lakótelepekrôl, utálatos élôsdiek. De a szitakötôk szivárványos szárnya gyönyörû. A pillangók olyanok, mint a repülô virágok. A pókok valóságos szövômûvészek. Én félek a pókoktól! jelentette ki Hajni gyorsan. Pedig igen hasznosak, pusztítják a kártékony rovarokat. A pötytyös katicabogaraktól is félsz? Azoktól nem. Mert pöttyösek. Mint az óvodánk. És a méhektôl sem félek. Bizony, nélkülük aligha jutnátok a finom, aranyszínû mézhez, amit annyira szerettek. 5

6 Hohó! kiáltott fel Peti méltatlankodva. Ez meg milyen állat? mutatott rá egy kis hangyára, amely a tó apró vitorlásában futkosott, mintha kiutat keresne. Ki engedte meg neki, hogy beszálljon a mi hajónkba? Nem kell ahhoz engedély mondta Eszter néni. Dolga volt. Nem mérges? tudakolta Panni nyugtalanul. Ez a fajta senkit sem bánt, ha ôt nem bántják. Valamelyik bokor alatti bolyból indult el magányosan veszélyes útjára, hogy táplálékot keressen a társainak. Hogy hívják? kérdezte Matyi Tamás komolyan. Eszter néni érdeklôdve pillantott rá. No jó szólt azután. Majd elnevezzük együtt. Mondjuk úgy hívják: Hangya Bandi. Ez a tó akkora ennek a Hangya Bandinak, mint nekünk a Balaton. Azért szállt be a vitorlásba, ami valósággal hadihajó hozzá képest, hogy átjusson rajta a másik partra. Ez mese? fogta meg Eszter néni karját Panni. Az is. De igaz is. Sok gyerek tanulhatna szorgalmat, összetartást a hangyáktól. Szüntelenül dolgozni, tenni-venni, emelni, ásni, ôrölni, futkosni, tolni, fúrni, cipelni kell nekik, hogy fenntarthassák magukat. 6

7 Szirénázni is tudniuk kell? villant Csibi szeme Berényi Gabira. A maguk módján igen. Különben hogyan riasztanák a hangyaboly lakóit, ha ellenség közeledik, vagy valaki megsebesült közülük? Gabi mégse akart szirénázni, mikor a báránykák a vízbe estek! vádaskodott Csibi. Valamit elfelejtesz nézett rá Eszter néni. Mit felejtek el? Azt, hogy Gabi nem hangya. Ô másképpen jelzi a veszélyt, és tévedtek, ha azt hiszitek, nem akart szirénázni. Azért kerül benneteket, mert szégyelli magát. Miért szégyelli magát? firtatta Matyi Tamás. Mert nem tud szirénázni. Ami egyáltalában nem baj. Egész biztos sok olyan dolog van, amit ô tud, és ti nem. Gabi nem akar tudni semmit, mert lusta! kiáltotta Csibi. Ha egyszer valami igazán felkelti az érdeklôdését, egyszerre ô is tevékeny lesz. Mindenesetre most megpróbálunk valamit. Hátha Gabi szintén olyan elevenné válik tôle, mint a vitorlásban futkosó Hangya Bandi. A gyerekek kíváncsian faggatták Eszter nénit, árulja el, mit próbálnak ki, mit fognak játszani. Majd odabent megtudjátok! Eszter néni a teremben kiemelt a szekrénybôl egy fehér vászonzsákot, amelynek a száját piros szalag fogta össze. Mi van benne? nyúlt a zsákhoz Csibi izgatottan. Várj türelmesen, mindjárt meglátod mondta Eszter néni, és elhúzott a faltól egy könnyû, magas állványt, majd hosszú terítôvel letakarta. A gyerekek növekvô izgalommal figyelték.

8 ZSÁKBAMACSKA Eszter néni a letakart állvány mögé vitte a zsákot, és lehajolva kutatni kezdett benne. A gyerekek hirtelen felkiáltottak, és tapsolni kezdtek, mert az állvány szegélye fölött megjelent egy világos szôrû, hosszú fülû cicafej. Eperszínû orra alatt a szája csupa mosoly volt. Nagy, ferde metszésû, kékeszöld szeme csak úgy ragyogott a vidámságtól. Én félek a macskáktól súgta Hajni Csibi háta mögé bújva. Buta vagy motyogta a fogai között Csibi halkan. A macskák olyan édesek! Szervusztok, gyerekek szólalt meg vékony hangon a cica. Nem láttátok véletlenül az én haszontalan kenyeres pajtásomat, barátomat és cimborámat? Nem láttuk. Ki az? kiáltották a gyerekek kórusban. Itt vagyok! rikkantotta egy másik cicahang. Az ô feje sötétebb volt. Bajusza harciasan fölmeredt, de élénkzöld szeme szintén jókedvûen villogott. Szervusztok, szervusztok! Melyik kalandunkat meséljük el a gyerekeknek? fordult a társához. A majmocskák repülô szigetét hegyezte a fülecskéjét a kék szemû cica. Mekkorák voltak a kismajmok? kérdezett bele Matyi Tamás a mesébe. Akkorák, mint a hüvelykujjad! felelte a világos szôrû, piros orrú cica, és bólogatni kezdett nagy kobakjával. Matyi Tamás felemelte a kezét, és csodálkozva nézegette a hüvelykujját. Hol van az a repülô sziget? érdeklôdött Csibi izgatottan. Mindig máshol! Hiszen repül! Mint a felhôk az égen bólogatott a nagy bajuszú, zöld szemû cica. De milyen neveletlenek vagyunk! Még be sem mutatkoztunk. Az én nevem Ciróka. A barátomé Miróka. Most már folytathatjuk a cirókamiróka-mesét! Az volt a baj, hogy a kismajmok, amit ma csináltak, holnap átalakították. Máshová ültették a virágokat, új helyen kezdték építeni 8

9 apró kunyhóikat, kutakat fúrtak, majd betemették ôket, a sziget pöttöm tavaiból mindig átterelték a vizet egy másik mederbe. A kiskacsák sohasem találták meg a fürdôjüket vágott közbe Miróka. Nagy hápogással folyton keresték: Háp-hááp-háhááp, viszket a tollunk, száraz a torkunk, háp-háp-háp! Mert míg a vízparton a mamájuk szárnya alatt aludtak, a szorgos és buta majmocskák a nyomát is eltüntették a szép kacsaúsztatónak. Éjszaka sem pihentek. Váltogatták egymást a munkában. Már csak azért is vágott közbe Ciróka, mert ki kellett szabadítaniuk kétségbeesetten sivalkodó társaikat a kunyhóból. Miért? kérdezte hangosan Matyi Tamás. Bezárták ôket? Dehogyis felelte Ciróka félrehajtott fejjel. De a házukra mindig elfelejtettek ajtót meg ablakot készíteni. Az építôk így szépen befalazták magukat. Ezek voltak a se ki, se be kunyhók. És amikor az utolsó téglát is a helyére tették, a vaksötétben dörömbölni meg visítozni kezdtek. A gyerekek kacagva tapsoltak, csak Hajni jegyezte meg sápadtan, hogy ô sem szeret bezárva lenni. 9

10 Akarjátok tudni, hogyan kerültünk mi ketten a kismajmok szigetére? kérdezték a cicák. Igen! kiáltották a gyerekek kórusban. Úgy, hogy voltak majmocskák, akik a repülô szigetrôl lelógatták a lábukat, és hosszú zsinórokkal horgászni próbáltak. Azt hitték, majd ráakad a horgukra a fák tetejérôl egy-egy piros alma vagy szilva. De nem gyümölcsöt fogtak a fákról, hanem két cicát. És a két cica mi voltunk, Ciróka meg Miróka. Mindketten meghajoltak. A gyerekek tapsoltak. Tudjátok közölte velük Miróka, a cicáknak okvetenül és halaszthatatlanul fel kell mászniuk minden lengô, lelógó, mozgó dologra. Így hát egyszer csak fent voltunk a repülô szigeten. Mit szóltak a majmocskák? Nagyon megijedtek tôletek? kérdezte Csibi. 10

Óvodai dohányzás megelőzési program. Mesék gyűjteménye

Óvodai dohányzás megelőzési program. Mesék gyűjteménye Óvodai dohányzás megelőzési program Mesék gyűjteménye Csukás István : Csiszta mókus négy élete Szepes Mária :Titkos varázsszerszám Horvátné Tóth Ibolya, Pércsiné Marosán Andrea: Napsugár Papp Zsófia :Harmónia

Részletesebben

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 22. kötet kemény kötésben 8. kötet

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 22. kötet kemény kötésben 8. kötet Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 22. kötet kemény kötésben 8. kötet Pomáz, 2002 A könyv megjelentetése idején a Kráter Műhely Egyesület kiadói tervét és munkáját támogatta a Nemzeti Kulturáli

Részletesebben

ANCSA BÁNATA (1. fejezet)

ANCSA BÁNATA (1. fejezet) ANCSA BÁNATA (1. fejezet) Ancsa szomorúan ült a fürdőkádban, és azon tűnődött, vajon miért történik mostanában folyton valami kellemetlenség vele. Igaz, ami igaz, ezek a kellemetlenségek többnyire ugyanolyan

Részletesebben

A lábakon álló házra emlékeztetett, amely a szigeten állt, s amely pontosan olyan volt, ha elölről nézte, mint a jel az írógépbe fűzött papíron!

A lábakon álló házra emlékeztetett, amely a szigeten állt, s amely pontosan olyan volt, ha elölről nézte, mint a jel az írógépbe fűzött papíron! A téli tücsök meséi 1. A téli tücsök valamikor nyári tücsök volt. De most tél van, hull a hó, és minden fehér, ha kinéz az ablakon, látja jól, hogy minden fehér, az ágak, a villanydrót, a háztetők. És

Részletesebben

Kinek nem voltak megvalósíthatatlan álmai? A főhős kisfiú elveszett, elgurult golyójátéka álmában is gurul, keresi és közben sok mindennel

Kinek nem voltak megvalósíthatatlan álmai? A főhős kisfiú elveszett, elgurult golyójátéka álmában is gurul, keresi és közben sok mindennel Kinek nem voltak megvalósíthatatlan álmai? A főhős kisfiú elveszett, elgurult golyójátéka álmában is gurul, keresi és közben sok mindennel találkozik. Vágyaink golyója gurul-gurul, talán megtaláljuk, talán

Részletesebben

Alexandra Bizi: A kislány, aki nem tudott aludni

Alexandra Bizi: A kislány, aki nem tudott aludni Alexandra Bizi: A kislány, aki nem tudott aludni Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, akit éjjelente rémálmok gyötörtek. Minden éjszaka felriadt, és kis szíve úgy kalapált, hogy még az

Részletesebben

kozári dorka szeretetre vágyik cicakalandok 1. illusztrálta: lászló maya

kozári dorka szeretetre vágyik cicakalandok 1. illusztrálta: lászló maya kozári dorka szeretetre vágyik cicakalandok 1. illusztrálta: lászló maya Marcsikának 6 Amíg egy macska szeme kinyílik Marcsi olyan apró kölyökmacska volt, amilyet Gazdasszony addig még sohasem látott.

Részletesebben

Lois Duncan LVASNI JÓ

Lois Duncan LVASNI JÓ Lois Duncan OLVASNI JÓ! 10 Lois Duncan Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Azon négylábú családtagjaink emlékére, akik most már a Kutyamennyországban hancúroznak boldogan Ginger, Rascal, Mischief, Kelly,

Részletesebben

`Délután háromkor közgyűlés. Elnökválasztás a grundon. Kihirdetni.`

`Délután háromkor közgyűlés. Elnökválasztás a grundon. Kihirdetni.` MOLNÁR FERENC A Pál utcai fiúk ---------------- 1907 I. Háromnegyed egykor, épp abban a pillanatban, mikor a természetrajzi terem katedraasztalán hosszú és sikertelen kísérletek után végre- -valahára,

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 MÁSODIK KIADÁS (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó: Szilvásy György igazgató Dabasi Nyomda (81-2286), Budapest Dabas, 1982 Felelős vezető:

Részletesebben

Főszereplők: Tüneményes Tünde az iskola jó tündére. Vigyázó szárnyai alatt minden gyermek biztonságban érzi magát.

Főszereplők: Tüneményes Tünde az iskola jó tündére. Vigyázó szárnyai alatt minden gyermek biztonságban érzi magát. Erdőváros meséi Kántor ezredes Erdőváros rendőrkapitánya. Őséhez, a bátor és legismertebb nyomozókutyához Kántorhoz méltóan ő is a rend és az erdőlakók védelmének szenteli életét. Sikeres munkájának köszönhető,

Részletesebben

A KIS DETEKTÍVEK REGÉNY

A KIS DETEKTÍVEK REGÉNY R. J. McGREGOR A KIS DETEKTÍVEK REGÉNY MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1968 DELFIN KÖNYVEK Szerkeszti RÓNASZEGI MIKLÓS A mő eredeti címe R. J. McGREGOR: THE YOUNG DETECTIVES Penguin Books Ltd. Harmondsworth,

Részletesebben

Fehér Klára. Mi, szemüvegesek TARTALOM

Fehér Klára. Mi, szemüvegesek TARTALOM Fehér Klára Mi, szemüvegesek TARTALOM Megint szeptember A híres-neves Hajagosok Huhu, az új lány Hétfejű sárkány a bélyegen Újabb veszedelem A rejtekhely Titok és madáreledel Az elveszett szemüveg Iskolabetegség

Részletesebben

Roald Dahl. Boszorkányok

Roald Dahl. Boszorkányok Roald Dahl Boszorkányok magus design studio 2001 A mű Roald Dahl The Witches című műve alapján készült Puffin Books 1985. Text copyright Roald Dahl Nominee Ltd. 1983 All rights reserved Fordította Benda

Részletesebben

Alice Csodaországban

Alice Csodaországban Lewis Carroll Alice Csodaországban Első fejezet Lenn, a Nyuszi barlangjában Második fejezet Könnytó Harmadik fejezet Körbecsukó meg az egér hosszú tarka farka Negyedik fejezet Gyíkocska Ötödik fejezet

Részletesebben

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY C. S. LEWIS NNCL1392-509v1.0 A mű eredeti címe: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE C. S. LEWIS 1970 by Macmillan Publishing Company, New York, COLLIER BOOKS FORDÍTOTTA: K. NAGY ERZSÉBET A RAJZOKAT KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Kistérségi versíró pályázat 2012 felnőtt kategória I. hely

Kistérségi versíró pályázat 2012 felnőtt kategória I. hely Kistérségi versíró pályázat 2012 felnőtt kategória I. hely Sír az ég: Karácsonyi Ibolya Ólomlábon jött a reggel, Ködös, szürke, foszlott az ég, Az éj már indulóban volt, S hangom visszhangzik riadtan,

Részletesebben

CSUKÁS ISTVÁN CSICSÓKA ÉS A MOSZKITÓK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ

CSUKÁS ISTVÁN CSICSÓKA ÉS A MOSZKITÓK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ CSUKÁS ISTVÁN CSICSÓKA ÉS A MOSZKITÓK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ SAJDIK FERENC RAJZAIVAL Csukás István, 1982 Kilenc éven felülieknek ISBN 963 11 3202 1 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó:

Részletesebben

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE NNCL1591-555v1.0 C.S. LEWIS A mű eredeti címe: THE MAGICIAN'S NEPHEW 1955 C. S. Lewis Pte. Ltd. Fordította: K. NAGY ERZSÉBET Lektorálta: VIDOR MIKLÓS A rajzokat készítette: DÖNTI KÁROLY A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

Részletesebben

Kzella. (T. Király Gizella) Utódok dicsősége. (Szigeti család II)

Kzella. (T. Király Gizella) Utódok dicsősége. (Szigeti család II) Kzella (T. Király Gizella) Utódok dicsősége (Szigeti család II) Kis segítség a nevekhez: Damer Szigeti Nagyanyja: Melinda Szigeti Nagyapja: Trent Szigeti Damer öccse, Tren (barátja Nole) Damer jegyese:

Részletesebben

CSONTVÁROS CASSANDRA CLARE

CSONTVÁROS CASSANDRA CLARE CASSANDRA CLARE CSONTVÁROS Van egy pont, ahol a kislányból nő lesz. Egy pont, ahol legyőzöd a félelmet. Egy pont ahol kiborulsz. Egy pont, ahol már csak röhögünk mindenen. Egy pont, ahol már nem agyalsz.

Részletesebben

BOOKR Kids Mesepályázat

BOOKR Kids Mesepályázat BOOKR Kids Mesepályázat A ceruzákban elhelyezett szövegrészek megegyeznek a teljes történet szövegével. A könnyebb olvashatóság kedvéért az összefüggő anyagot egyben mellékeltük. Interneten a word és jpg

Részletesebben

Lám Etelka, a tigrises pályázat 1. helyéért kapott nyereményeivel LÁM ETELKA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2014/01.

Lám Etelka, a tigrises pályázat 1. helyéért kapott nyereményeivel LÁM ETELKA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2014/01. Lám Etelka, a tigrises pályázat 1. helyéért kapott nyereményeivel LÁM ETELKA ÍRÁSAI A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2014/01. szám Lám Etelka Csanádi Ibolya festménye IRODALOM FEKETÉN-FEHÉREN FOLYÓIRAT

Részletesebben

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek PPEK 158 Nagy István: A Jóisten állatai Nagy István A Jóisten állatai Állatmesék felnőtt embereknek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA

SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA Tudjátok-e, hogy a Mikulás csakugyan élt, sok száz esztendővel ezelőtt? Myra városában lakott, amely ma Törökországban található. Püspök volt, és valójában Miklós volt a neve, Szent

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

2008. január 29. A szomszéd

2008. január 29. A szomszéd 2008. január 29 SZATHMÁRI ISTVÁN A szomszéd Szenteste délutánján csönget a szomszéd, két hatalmas hal van a hóna alatt, áll az ajtóban, óriás tükrösök, ficánkolnak kicsit, de szorítja őket nagy erővel

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos

Részletesebben