SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanulói munkatankönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanulói munkatankönyv"

Átírás

1 SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanulói munkatankönyv 2

2 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira) keretében készült. SZAKMAI VEZETÕK PÁLA KÁROLY SZAKMAI IGAZGATÓ PUSKÁS AURÉL FEJLESZTÉSI IGAZGATÓHELYETTES RÁPLI GYÖRGYI A PROGRAMFEJLESZTÉSI KÖZPONT VEZETŐ JE FEJLESZTÉSI PROGRAMVEZETŐ KORÁNYI MARGIT VEZETŐ FEJLESZTŐ K ARATÓ LÁSZLÓ KÁLMÁN LÁSZLÓ SZAKMAI BIZOTTSÁG BÓKAY ANTAL ELNÖK BÁNRÉTI ZOLTÁN CSERHALMI ZSUZSA GYÕRI JÁNOS SCHEIN GÁBOR ALKOTÓSZERKESZTÕ SZARKA JUDIT SZAKMAI LEKTOROK A SZAKMAI BIZOTTSÁG TAGJAI PETHŐ NÉ NAGY CSILLA FELELÕS SZERKESZTÕ KÓRÓDI BENCE GRAFIKA TIPOGRÁFIA SZŰ CS ÉDUA BÁRD JOHANNA SULINOVA KHT. SZARKA JUDIT A KIADVÁNY INGYENES, KIZÁRÓLAG ZÁRT KÖRBEN, KÍSÉRLETI-TESZTELÉSI CÉLLAL HASZNÁLHATÓ. KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM KERÜLHET. MÁSOLÁSA, TERJESZTÉSE SZIGORÚAN TILOS! KIADJA A SULINOVA KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KHT BUDAPEST, VÁCI ÚT 37. A KIADÁSÉRT FELEL: PÁLA KÁROLY ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ NYOMDAI MUNKÁK: PÁTRIA NYOMDA ZRT., 2006

3 TÖRTÉNETEK ÁLLATOKRÓL Tanulói munkatankönyv Fejlesztő k Fekete Gabriella Juhász Orsolya Kálmán László Molnár Cecília

4 TARTALOM TÖRTÉNETEK ÁLLATOKRÓL 5. oldal ÁLLATKERTI SÉTÁK 32. oldal A FARKAS ÉS A KISGIDA 61. oldal MADARAK 77. oldal TÖRTÉNETEK ÁLLATOKRÓL

5 1. Á L L A T K E R T I S É T Á K Kedves Luca, képzeld, kiderült hogy a délamerikaiak itt nem is azok, hanem cigányok vagy romák. Nem értem, mért van két nevük. Feri azt monta hogy ő cigány, nagyi meg aszt hogy ezt nem szabad mondani, csak azt hogy roma. Állítólag a cigány az csunya. De hát nekem Feri monta. Csak nem használ gúnynevet magára? De azt is lehet hogy ez olyan, mint nálunk a feketék, akiket nem szabad négernek hívni, de ők úgy hívják egymást. Nem tudom. Ma voltunk az állatkertbe az osztályjal. Jó az a hej de sziveseben mentem volna a vidámparkba hullámvasutazni. Megnéztük az összes állatot, kangaroot, elephantot meg kígyókat, meg még sokat. A dél-amerikai cigány romák közül sokan most látak ilyen állatokat először. Kérdeztem Ferit hogy miért de nem válaszolt. A többiekel még mindig nem beszéltem, kerülnek engem. Kivéve Lilit, ő aranyos lány, megkérdezte tudok-e magyarul. Montam neki, hogy igen, én magyar vagyok. Magyarországon születtem, csak anyáék Amerikába mentek, amikor kicsi voltam. Azt monta ő meg Kínában született, és csak három éve lakik it. Megkérdezte, mi a kedvenc állatom, montam nem tudom. Az övé a kígyó mer olyan jegyben születet. Te tuttad, hogy van olyan jegy? Én kos vagyok, nekem meg ez lesz a kedvenc állatom. Lili azt monta, hogy nekik atól függ, milyen jegyűek hogy mijen évben születtek. Ez érdekes ezek szerint biztos én is kígyó is vagyok. Ird meg nekem, hogy vagytok Ábel

6 6 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M 1. Hallgassátok meg a következő rövid zenei részleteket! a) Milyen állatokat képzeltek magatok elé a zene hallatán? b) Írjátok be az állat vagy állatok nevét a feladatlap megfelelő rovatába! c) Néhány szóval indokoljátok is választásotokat! SOR- SZÁM 1. AZ ÁLLAT(OK) NEVE INDOKAIM Válaszoljatok a következő táblázat kérdéseire! Jártatok már állatkertben? Melyik állatra emlékeztek a legjobban? a legszebbnek? Melyik állatot találtátok a legkedvesebbnek? a legijesztő bbnek? Melyik állat viselkedése lepett meg benneteket a legjobban? Melyik állatot képzeltétek el olvasmányaitok, fényképek, filmek alapján máshogyan?

7 Á L L A T K E R T I S É T Á K 7 a hangjára? Melyik állatnak emlékeztek legjobban a szagára? a járására? a mozgására? Melyik állatot sajnáltátok állatkerti helyzetéért? Melyik állatot vittétek volna szívesen haza? Milyen táblák voltak a ketreceken, kifutókon? Mi mindent lehetett belő lük megtudni a mögöttük lakó állatokról? Magyarországon mely városokban vannak állatkertek, vadasparkok? a) Jelöljétek be a térképen a városok helyét!

8 8 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M 3. Oldjátok meg a feladatokat! A) Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! Az első állattartó kerteket az ókori kelet államaiban, kb évvel ezelőtt hozták létre. Feljegyezték például, hogy az ókori Mezopotámia egyik jeles uralkodója már népes állatseregletet mondhatott a magáénak, s ugyancsak híresek voltak az asszír és egyiptomi uralkodók állatkertjei is. A távoli Kínában az egyik császár már csaknem négyezer éve állatkertet létesített, sőt a legenda szerint az uralkodó itt, a Tudás Kertjében fedezte fel a selyemhernyó gubójának fonalas szerkezetét, megalapozva ezzel a híres kínai selyemtermelést. A világhódító Nagy Sándor Alexandriában létesített nyilvános állatkertet, s a kert igazgatásával tanítómesterét, Arisztotelészt bízta meg. A rómaiaknál kisebb magán vadasparkoktól eltekintve nem volt divat az állatkertek létesítése. A különleges vadak csupán a véres gladiátorviadalokon szerepelhettek. A középkorban az uralkodók előszeretettel tartottak vadállatokat, különösen olyanokat, amelyek messzi világrészekből származtak. Az egyszerű emberek persze ezeket az állatokat nemigen nézhették meg, a különleges állatokat a vándorcirkuszok ketreceiben láthatták. Gyakran tartottak vadállatokat a várakat övező árkokban is. A világ első újkori állatkertjének tartják a Bécs melletti Schönbrunn zooját (ejtsd: zó), bár eredetileg ez a kert sem volt nyilvános. Ez az állatkert 1752-ben nyitotta meg kapuit. Ezt a példát világszerte több nagyvárosban is követték: például Madridban, Londonban, Berlinben, New Yorkban és Pétervárott is. A Budapesti Állatkert az újkori intézmények közül 32.-ként 1866-ban nyitotta meg kapuit. a) Adjatok címet a szövegnek! b) Hogy nevezik idegen szóval az állatkertet? c) Soroljatok fel ókori keleti államokat, ahol létrejöttek állattartó kertek? d) Milyen céllal tartották a rómaiak az állatokat?

9 Á L L A T K E R T I S É T Á K 9 e) Miről nevezetes Schönbrunn? f) Hogyan erősítették meg a középkorban a várak védelmét? B) Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! A mai értelemben vett állatkertek közül hazánkban a budapesti volt az első, azonban már történelmünk korai századaiban is tartottak vadállatokat a Kárpát-medencében. Feljegyezték például, hogy Nagy Lajos király Nápolyból egy oroszlánt szerzett be. Bonfini leírásaiból azt is tudjuk, hogy Mátyás is kapott oroszlánokat, méghozzá a Velencei Köztársaságtól. Amikor 1490-ben Mátyás király Bécsben meghalt, a hagyomány szerint az uralkodó oroszlánja is elpusztult a budai várkertben. A középkori Magyarországon több vadaskert is létezett, melyeknek többségét vadászat céljából létesítették. Ezekben a kertekben szinte kizárólag hazai vadfajokat tartottak. Némely vadaskertnek a vadászat mellett az is fontos feladata volt, hogy a szemet és lelket gyönyörködtesse. Mátyásnak több vadaskertje is volt Buda környékén, például Nyéken (a budapesti Hűvösvölgy környékén), ahol a vadaspark falmaradványait is megtalálták. Ugyancsak híres volt az egri vadaskert, amely egyházi fennhatóság alatt állt. Egyes feltételezések szerint valaha a Margit-szigeten is vadaskert, illetve kolostorkert működhetett. A sziget egykori neve, a Nyulak szigete arra utal, hogy ez a vidék nyulas terület lehetett egykoron. A török kiűzése után ismét divatba jött a magán vadaskertek létesítése. Hazánkban a reformkorban felvetődött, hogy Schönbrunnhoz hasonlóan Pesten is állatkertet kellene létesíteni. Bár a terv lelkes fogadtatásra talált, az es forradalom és szabadságharc során, valamint az utána következő években a politikai helyzet nem kedvezett az állatkert-alapítóknak. Az 1860-as évek elején azonban ismét napirendre került az állatkert alapításának eszméje. Szabó Józsefnek, Xántus Jánosnak, Kubinyi Ágostonnak és a többi alapítónak nem volt könnyű dolga. Az ország irányítói, az osztrák hivatalnokok hátráltatták az alapítással kapcsolatos munkát. Csak hosszas huzavona után engedélyezték az állatkert megalapítását. A jövendő állatkertet a Városerdőben, a mai Városligetben helyezték el. Sok vita volt akkoriban arról, hogy ki legyen az új állatkert igazgatója. A külföldi szakemberek, mihelyt

10 10 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M hírül vették az alapítást, nagy számban ajánlkoztak az igazgatói állás betöltésére. Nyilvánvaló volt, hogy erre Xántus János a legalkalmasabb, ő azonban negyvennyolcas huszár főhadnagyként meg sem próbált pályázni. Minthogy magyarhoni jelentkező nem volt, ideiglenesen Leopold Fitzingert, a müncheni származású zoológust bízták meg az állatkert ügyeinek igazgatásával. a) Adjatok címet a részletnek! b) Mely uralkodóink tartottak vadállatokat? c) Mi volt a szerepük a vadasparkoknak? d) Mi volt a Margit-sziget egykori neve, és miért? e) Mikor gondoltak először állatkert létesítésére Magyarországon? f) Miért nem pályázott Xántus János az igazgatói címre? g) Ki lett az első magyar állatkert vezetője? C) Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! Magyarország első állatkertje augusztus 9-én, egy napsütéses csütörtökön nyitotta meg kapuit. A közönség ekkor csaknem ötszáz különféle állatot láthatott a kertben. Az állatokat tizenegy nagyobb és számos kisebb állatházban, valamint elkerített, nyílt gyeptereken helyezték el. A legnépszerűbb állat Kristóf, a fiatal barnamedve volt, aki nemcsak gondozójának volt a kedvence, hanem a jeles államférfinak, Deák Ferencnek is.

11 Á L L A T K E R T I S É T Á K 11 A majomházban kilencféle virgonc majmot mutattak be. Gazdag volt a tó és a fácánház madárgyűjteménye is. A madárházban a legérdekesebbek a kajdácsok, vagyis a papagájok, kakaduk és az arák voltak. Nem hiányoztak a hazánkban is őshonos szarvasfélék (őz, gímszarvas, dámvad) sem. A bagolyvár nevével ellentétben nem csupán baglyoknak, hanem varjaknak és hollóknak, valamint rókáknak, borzaknak és farkasoknak is otthont adott. A manapság oly jellemzőnek tartott állatkerti fajok (pl. zsiráf, elefánt, víziló) az állatkert megnyitásakor még hiányoztak. Ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen akkoriban igen drága állatok voltak ezek, ráadásul a tartásuk sem számított egyszerűnek, s igen költséges volt szállásuk kialakítása is. Bár az állatkert megnyitásakor sokkal nagyobb területű volt, mint manapság, sokkal kevesebb állatot mutatott be. Azt gondolhatnánk, ez úgy lehetséges, hogy a mai kifutók sokkal kisebbek, mint a múlt században. Ez azonban nem így volt, hiszen a múlt században az állatkert egyetlen hatalmas park volt, amelyben csak itt-ott voltak állatbemutató terek. A közönség mindjárt az első napokban megszerette az állatkertet, ezért a kert vezetése úgy döntött, hogy további érdekes állatok beszerzésével igyekszik az érdeklődést ébren tartani. Néhány hónappal a megnyitás után egy elég nagy állatszállítmány érkezett. Sajnos azok az állatok, amelyeket Xántus még Amerikából küldött, a porosz osztrák háború miatt nem érkeztek meg Pestre, hanem örökre a hamburgi állatkertben maradtak. a) Adjatok címet a szövegnek! b) Mikor nyitotta meg a kapuit az állatkert? c) Milyen állatokat láthatott az érdeklődő közönség az állatkertben? d) Melyik politikus kedvence lett a barnamedve? e) Hogyan helyezték el az állatokat?

12 12 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M f) Hol maradtak a Xántus János által küldött állatok? D) Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! Az 1860-as években a zsiráf nagy kincsnek számított. Az újkori állatkertek közül Schönbrunnban mutattak be először zsiráfot 1828-ban, majd pedig a londoni állatkert is szerzett a hosszú nyakú csodaállatokból. Erzsébet császárné mindig érdeklődést mutatott a pesti állatkert ügyei iránt, s több ízben is meglátogatta az állatkertet, amikor a magyar fővárosban időzött ben az egyik ilyen látogatás során Xántus János, a kert igazgatója alkalmat talált arra, hogy elmondja: a pesti állatkertben még nincsen zsiráf, Schönbrunnban, az uralkodói gyűjteményben pedig több is van. Bár azok a zsiráfok a császár tulajdonában álltak, a császárnő közbenjárására azonban levelet kapott az állatkerti igazgatóság, hogy válasszon zsiráfot, mert akár az idősebb anyazsiráfot, akár a fiatalabb nőstényt a pesti kertnek ajándékozza őfelsége. Így esett meg, hogy 1868 májusában egy foltos nyakorján így is nevezték a zsiráfot a múlt században érkezett Pestre. A schönbrunni állatok közül állatkertünk vezetői a fiatalabb nőstényt választották, ami mint kiderült igencsak jó választás volt. Nemcsak azért, mert ez az állat még hosszú évekig élt a Városligetben, hanem azért is, mert már vemhesen érkezett Pestre, s így augusztus 18-án meg is született állatkertünk első kis zsiráfja. Ezzel állatkertünk a harmadik olyan kert lett a világon, ahol kis zsiráf született. A zsiráfborjú amely sajnos csak rövid ideig élt azért is különleges, mert ez volt az első olyan kis zsiráf, amelynek már az anyja is fogságban látta meg a napvilágot. A honfoglalás ezredik évfordulóját 1896-ban készültek megünnepelni, s e jeles évforduló kapcsán az egész ország lázban égett. Ez az állatkertben sem volt másként. A kert vezetői elhatározták, hogy számos érdekes és Budapesten korábban soha be nem mutatott állatot vásárolnak. Az állatgyűjtemény megújítását még az 1890-es évek elején megkezdték. Ekkoriban vásárolták például Jónást, az első vízilovat, valamint egy már akkor is ritkaságnak számító szumátrai orrszarvút. A különlegességek közé tartozott a sörényes hangyász, a csimpánz és az orangután, az oroszlánfóka, a vízidisznó, a petytyes szarvas, a nilgau antilop és a fehérfarkú gnú is. A medvéket számos faj képviselte, hiszen a barnamedvén kívül jegesmedvét, baribált, örvösmedvét, malájmedvét, illetve leffentyűs (ajakos) medvét is láthatott a közönség. Egy- és kétpúpú tevék egyaránt voltak az állatkertben, s bemutatásra került az elefántok mindkét faja.

13 Á L L A T K E R T I S É T Á K 13 a) Adjatok címet a szövegnek! b) Hogyan került az első zsiráf és víziló az állatkertbe? c) Miért volt különleges a Budapesten született zsiráfborjú? d) Milyen különleges állatokat láthatott a nézőközönség az 1890-es években? e) Mi volt az oka a fejlesztésnek? 4. Hallgassátok meg figyelmesen a következő állatkerti útmutatót! DEVECSERI GÁBOR: ÁLLATKERTI ÚTMUTATÓ (részletek) Ez a cinke oly picinke, Falevélből van az inge, Pókhálóból a szoknyája, Makkhéjból a csizmácskája. Öreg cápa feddi lányát, mert riszálja az uszályát: Bezzeg az a tintahal mintahal. Nyílt tengeren jár a gálya, Épp felette száll a gólya, Szárny a karja, csőr a szája, Csőre hegyén csüng a pólya. Kopogtatnak: Nyitni tessék! Ki az? kérdik a kis kecskék. Rajta, nyissátok ki, én a Megbízható, jó hiéna. Mért cikáznak a kis fecskék? Hogy az eget kékre fessék, S ha mindenütt van már festék, Kész a tavasz jelenthessék. Szorgoskodnám szól a hangya, Ha a tücsök békén hagyna; De rázendít folyton s megint: Csak táncolok rumbát, bigint.

14 14 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M Apám így szól a kis bálna, Hadd mehessek el a bálba. Nem mehetsz el, fiam, Péter, Nem vagy még egy kilométer. Megy a hajó, nézd a nyulat: Lepencéig rajta mulat. De a dühös orángután Kiszáll nyomban Horány után. Mars bele a cseresznyébe! küldi fiát a vén kukac. Addig rágod szépen, míg a másik felén ki nem lukadsz. A zsiráfnak neve régen Ez volt: foltos nyakorján. Áll előtte egy kisfiú, Kinek neve Adorján. Beszélgetnék véled így szól, Csakhogy nincsen lajtorjám. A hód, arcán enyhe pírral, Csókolódzik a tapírral. Rosszalja a jegesmedve: Nem vagytok még megesketve! Fekete az ablakpárkány Rákönyököl a kis sárkány; Hat feje néz az utcára, Egy a leckét bent biflázza. a) Valóságos állatkertet mutatnak be ezek a versszakok? Ha nem, miért, ha igen, miért? Indokoljátok válaszotokat! b) Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a versben szereplő állatok? Valóságosak ezek a tulajdonságok? Indokoljátok véleményeteket! 5. Az alábbi feladatokban csoportosítsátok a versben olvasott állatokat! A) Gyűjtsd össze a versben szereplő állatokat, és csoportosítsd őket többféleképpen!

15 Á L L A T K E R T I S É T Á K 15 Indokold, mi alapján végezted a csoportosítást! B) Gyűjtsd össze a versben szereplő állatokat, és csoportosítsd őket többféleképpen! C) A versben előforduló állatok közül melyekkel találkoztál/találkozhattál az állatkertben? Melyik állat él Magyarországon szabadon? Melyik házi-, melyik vadon élő állat? Állatkertben élő állatok: Háziállatok: Vadon élő állatok:

16 16 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M 6. A szemközti oldalon található térkép segítségével válaszolj a kérdésekre! a) Mely utak, utcák mellett található az állatkert? b) Mit jelölnek a térképen a következő színek? zöld: kék: piros: sárga: c) Hány helyen tudsz információt kérni? d) Hány jelentős műemlék található az állatkert területén? e) Hol nem érvényesek a főkapunál váltott belépőjegyek? f) Hányas számmal jelölték a Kós Károly által tervezett épületeket? g) Melyik sétányon találhatók a volt igazgatók szobrai? h) Milyen állatokat láthatsz a Kis-szikla oldalában? A következőkben amellett, hogy sokat megtudhatunk az állatokról és az állatkertekről néhány nyelvtani (más szóval: grammatikai) jelenséget is fel fogunk fedezni. Az első fejezetben már megfigyeltük, hogy a beszélgetésben részt vevő és nem részt vevő (azaz harmadik személyű) szereplőket hogyan tudjuk megjeleníteni szövegeinkben. A továbbiakban arról teszünk megfigyeléseket, hogy a harmadik személyű, azaz a nem részt vevő dolgokra, tárgyakra, helyszínekre, élőlényekre, fogalmakra stb. milyen nyelvtani szerkezetekkel utalhatunk a szövegben, illetve szűkebben véve az egyes mondatokban. 7. Tervezd meg és jelöld a térképen az útvonaladat! a) Látni szeretnéd a tigrist, az oroszlánt, az elefántokat és a vízilovakat. Szeretnél megsimogatni néhány állatot, és sétálni a Japán-kertben. Egy alkalommal biztos, hogy szomjas leszel, ezért vizet szeretnél inni, és örökbe is fogadnál egy állatot. Kevés időd van, ezért a legrövidebb, leggazdaságosabb útvonalat jelöld ki!

17 17

18 18 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M b) Írd le az útvonaladat szavakkal! c) Húzd alá a szövegben azokat a kifejezéseket, szavakat, amelyek a térképen is szerepelnek! d) Csoportosítsd az aláhúzott szavakat, kifejezéseket a végződésük szerint! (Az azonos vagy nagyon hasonló végződések kerüljenek egy csoportba.)

19 Á L L A T K E R T I S É T Á K 19 e) Fogalmazd meg röviden, mi a közös a kigyűjtött szavak jelentésében. Ha tudod, röviden jellemezd az egyes csoportok közötti különbségeket is! 8. Jellemezd a kedvenc állatodat! A) Melyik a kedvenc állatod? Készíts róla leírást! B) Melyik a kedvenc állatod? Mutasd be a kedvenc állatodat élőhelye, táplálkozása, szaporodása, haszna, kára, természete, magatartása, szokásai alapján!

20 20 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M C) Melyik a kedvenc állatod? Jellemezd az alábbi táblázat segítségével! Kedvenc állatom Hol él? Mivel táplálkozik? Hogyan szaporodik? Mi a haszna? Mi a kára? Milyen a természete? Melyek a szokásai? 9. Milyen egy képzeletbeli állatkert? Tervezzétek meg saját állatkerteteket! Milyen állatokat helyeznétek egymás mellé, melyeket egymástól távolabb?

21 Á L L A T K E R T I S É T Á K Olvassátok fel egymásnak a saját írásaitokat! a) Keressétek ki, és húzzátok alá a három írásban (két leírás és egy lista) mindazokat a kifejezéseket, amelyekkel a szöveg által ábrázolt valóság egyes elemeire (tárgyaira, élőlényeire, fogalmaira, tulajdonságaira stb.) utalunk! Például: A macska, ha meleg van, szeret egész nap az árnyékban heverészni. Ebből a mondatból a mondat által leírt helyzet önálló elemeire utalunk a macska és az árnyékban kifejezésekkel. Az a macska kifejezés magát a konkrét állatot, vagy inkább az állatfajtát jelöli meg, az árnyék szerkezet pedig azt a helyet (illetve a helyeknek egy típusát), ahol a macska heverészni szeret. A többi kifejezés a leírt szituáció körülményeire utal. b) Cseréljétek ki a szövegekben az aláhúzott elemeket úgy, hogy a szöveg összefüggő és értelmes maradjon! (Az új kifejezéseket írjátok az eredeti szöveg fölé.) c) Találjatok közös nyelvtani-szerkezeti tulajdonságokat, amelyek az aláhúzott és az új szerkezetet is jellemezik! Ha találtok ilyeneket, akkor valószínű, hogy ezek a szerkezeti tulajdonságok is biztosítják azt, hogy a szöveg mondatai értelmesek és hibátlanok legyenek. d) Csoportosítsátok az aláhúzott és a behelyettesített szerkezeteket nyelvtani szempontok szerint!

22 22 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M 11. Olvassátok el az alábbi szöveget! A NÉVSZÓI SZERKEZETEK FELÉPÍTÉSE A LEÍRÁSban (például kedvenc állatunk vagy otthonunk leírásában) a legfőbb célunk az, hogy a befogadó az általunk adott leíró szöveg alapján minél pontosabban el tudja képzelni, milyen a leírt dolog (állat, helyszín stb.), amit láttatni akarunk. A leírás éppen ezért a leírandó tárgynak, helyszínnek stb. minél több fontos elemét igyekszik megemlíteni, egyes részleteket kiemelni. Érdemes ezt úgy felfognunk, mintha egy képen ábrázolt dolgot szeretnénk szavakkal leírni. (Az 1. fejezetben már végeztél te is ilyen feladatot.) A leírás elkészítése mindig a megemlítendő részletek kiválogatásának és elrendezésének eredménye. Így a leírás sosem fedi teljes mértékben a valóságot. Az általunk készített leírások részleteit, az egyes elemeket, amelyeket megemlítünk a leírandó dologgal kapcsolatban, hasonló nyelvi kifejezésekkel jelenítjük meg. A leírásokban nyelvtani fogalmakkal megragadva legtöbbször harmadik személyű, a beszélgetésben nem részt vevő dolgokat említünk. Nyelvileg ezekre természetesen többféle kifejezéssel utalhatunk. Ezek közül elsőként a NÉVSZÓI SZERKEZETet fogjuk vizsgálni. NÉVSZÓI SZERKEZETkel utalhatunk tehát a beszélgetésben nem részt vevő, harmadik személyű dolgokra: élőlényekre, tárgyakra elvont fogalmakra, tulajdonságokra stb. Névszói szerkezet például: egy kicsi nyúl, a békák, a barátság, a jobboldali asztalfiók, néhány tanulság levonása, a kötelező olvasmány váratlan érdekessége. Láthatod az általad kikeresett szerkezetekből, illetve az itt idézett néhány példából, hogy a névszói szerkezetek szabályosan épülnek fel, azaz nem követhetik akármilyen sorrendben egymást a szerkezeten belüli elemek (szavak). A továbbiakban ezeket a szabályosságokat fogjuk vizsgálni. Előtte azonban gyűjtsük össze azokat az elemeket, amelyeket a legtöbb névszói szerkezetben megtalálunk: NÉVELŐ JELZŐ I MÓDO- SÍTÓ egy kicsi nyúl A SZER- KEZET FEJE (FEJ) VISZONY- RAGOK/ NÉVUTÓK a a békák barátság a jobboldali asztalfiók néhány tanulság levonása a kötelező olvasmány váratlan érdekessége Az egyes elemek elnevezésére, a szerkezetben betöltött szerepére, illetve a táblázat kitöltetlen helyeire hamarosan visszatérünk!

23 Á L L A T K E R T I S É T Á K 23 a) Ellenőrizzétek az előző feladat megoldását a szöveg alapján! b) Jelöljétek csillaggal azokat a tulajdonságokat, amelyekre ti is rájöttetek a 10. feladat megoldásakor! 12. Írjátok át úgy az általatok készített leírást, hogy minden névszói szerkezet a következőképpen épüljön fel: NÉVELŐ + JELZŐI MÓDOSÍTÓ + FEJ! 13. Találjátok ki, vajon milyen állat hangját hallottátok! Munkátokat segíti a következő táblázat. AZ ÁLLAT FAJTÁJA (NEVE) EMLŐ S? MADÁR? HÜLLŐ? ROVAR? LAKHELYE TÁPLÁLÉKA a) Hogyan beszélgetnek egymással az állatok? b) Mit tudnak közölni egymással? c) Hogyan kommunikálnak az emberekkel?

24 24 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M 14. Alkoss névszói szerkezeteket! a) Alkoss teljes névszói szerkezeteket a táblázatba írt kifejezésekből! A táblázatban szereplő kifejezés mindig a szerkezet feje legyen! b) Alkoss öt mondatot a táblázatban szereplő információk felhasználásával! (Minden állatról legyen egy-egy mondatod!) c) Vesd össze az a) és a b) feladat megoldását, illetve hasonlítsd össze a 14. feladat táblázatával! A mondatokban milyen kifejezések szerepelnek? 15. Hogyan kommunikálnak az állatok? A) Olvasd el az alábbi szövegrészletet, és válaszolj az utána következő kérdésekre! Minősítsünk kommunikációnak minden olyan eseményt, amelynek során egy egyed (információforrás) egy jelzést (üzenetet) bocsát ki, s ez a másik egyedet (címzett) válaszra készteti. Nézzünk néhány példát az állatok közötti érintkezésre! A kutatók megfigyelték, hogy bizonyos madarak éles, átható kiáltást hallatnak, amikor ragadozó fenyegeti őket. Ez a vészkiáltás riadó a többi, általában azonos fajú madár számára. Kísérletképp magnetofonra vették egy seregély vészkiáltását, aztán felerősítve lejátszották egy olyan területen, ahol a seregélyek komoly károkat okoztak. Bár semmi látható veszély nem volt, a madárcsapat azonnal elröpült.

25 Á L L A T K E R T I S É T Á K 25 a) A szöveg elején található kommunikáció-meghatározás miben tér el az általad ismerttől? b) Melyek azok a szavak, amelyeket nem vagy nem teljesen értesz? Milyen jelentésük lehet a szöveg alapján? Mi a jelentésük az Értelmező kéziszótár szerint? ISMERETLEN SZÓ JELENTÉSE A SZÖVEG ALAPJÁN JELENTÉSE A SZÓTÁR SZERINT c) Mit mutat, mit bizonyít a szövegben leírt kísérlet? d) Készülj fel arra, hogy társaidnak összefoglald a feladatok alapján a szöveget! B) Olvasd el az alábbi szövegrészletet, és válaszolj az utána következő kérdésekre! A medvék rendszerint többféleképpen is megjelölik birodalmuk határait. Az egyik mód erre az, hogy a területük határainál hátsó lábukra állva mellső lábuk karmaival, valamint fogukkal mély nyomot karcolnak a fakéregbe, és hátukkal hozzádörgölődznek a fához. Ha egy másik medve arra jár, megszagolja a fát, megállapítja, hogy hím- vagy nősténymedve területe-e, majd megvizsgálja a fán ejtett nyomot. Ő is két lábra áll, és megpróbál magasabban bevésni a fába, mint a hazai medve. Ha nem sikerül, akkor továbbáll olyan területet keresni, ahol az ő jele lehet a legmagasabb. Siker esetén ott marad a területen. Amikor a terület eredeti gazdája legközelebb a fánál jár, látja, hogy magasabbra érő, azaz erősebb medve van a területén, és ő távozik.

26 26 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M a) Melyek azok a szavak, amelyeket nem vagy nem teljesen értesz? Milyen jelentésük lehet a szöveg alapján? Mi a jelentésük az Értelmező kéziszótár szerint? ISMERETLEN SZÓ JELENTÉSE A SZÖVEG ALAPJÁN JELENTÉSE A SZÓTÁR SZERINT b) Milyen jelentősége lehet annak, hogy a medve hozzádörgölődzik a fához? c) Melyek a medvék közötti kommunikáció főbb lépései? d) Készülj fel arra, hogy társaidnak összefoglald a feladatok alapján a szöveget! C) Olvasd el az alábbi szövegrészletet, és válaszolj az utána következő kérdésekre! A hangyák egyik alfaja betolakodó közeledtére jellegzetes vegyi anyagot bocsát ki. Ezzel jelöli meg az idegen lényt, amelyet ily módon a boly többi tagja azonosítani tud, majd közösen megtámadják a betolakodót, és ezzel menekülésre késztetik. Ezt az anyagot sikerült a kutatóknak elkülöníteniük, majd egy keveset rácseppentettek belőle egy bolybeli hangyára, amelyet társai a szaga alapján sohasem támadtak volna meg korábban. A jelzés olyan erős volt, hogy az ellenség mellett három-négy centiméterre vonuló hangyák is azonnal támadásba kezdtek. a) Melyek azok a szavak, amelyeket nem vagy nem teljesen értesz? Milyen jelentésük lehet a szöveg alapján? Mi a jelentésük az Értelmező kéziszótár szerint?

27 Á L L A T K E R T I S É T Á K 27 ISMERETLEN SZÓ JELENTÉSE A SZÖVEG ALAPJÁN JELENTÉSE A SZÓTÁR SZERINT b) Miért van szükség a hangyák között a szövegben leírt kommunikációra? c) Mit mutat, mit bizonyít a szövegben leírt kísérlet? d) Készülj fel arra, hogy társaidnak összefoglald a feladatok alapján a szöveget! 16. A beszámolóitok alapján töltsétek ki az alábbi táblázatot! A JELZÉS FAJTÁJA ÁLLATCSOPORT MEGVALÓSÍTÁS FUNKCIÓ 17. Arról, hogy hogyan kommunikálnak az állatok, sok érdekes megfigyelést jegyeztek már le. Olvass utána egy általad választott állat kommunikációs rendszerének a Kenesei István szerkesztette A nyelv és a nyelvek című könyvben, vagy e kötet internetes kiadásában: a) kutyák c) méhek b) kakukkok d) cerkófmajmok

28 28 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M 18. Milyen állatok neve szerepelhet az alábbi versszakok kipontozott helyén? VARRÓ DÁNIEL: TÚL A MASZAT-HEGYEN ANDRIS BESZÉLGET AZ ÁLLATOKKAL (részletek).. úr, jó napot, Folyatjuk a vízcsapot? Muszáj vagyok, sajnálom, Bedugult az ormányom. néni, kézcsókom, Mért néz olyan vészjóslón? Ne is mondja, angyalom, Sehol egy szép hangyanyom... testvér, helóka, Ráuntál a melóra? Nem untam, csak vasárnap A hangyák is lazsálnak... úrfi, jó reggelt, Mit szól, hogy a tó megtelt? Ha megtelt, nem meglepő, Ez a hőség brekkenő... sógor, adj isten, Miért olyan raplis kend? Csak mert folyton túlásom Magamat a túráson... öcsém, szevaszka, Mit tervezel tavaszra? Heverészek, fát mászok, Két pofára málnázok. a) Kit szólít meg a szerző? Kihez beszél? b) Hogy köszönnél te az egyes állatoknak? c) Te milyen helyzetben használnád a versrészletekben olvasott köszönési formákat? 19. Milyen meséket, történeteket ismersz a képen látható állatokkal kapcsolatban?

29 ÁLLATKERTI SÉTÁK 29

30 30 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M a) Milyen hagyományok, előítéletek élnek az emberekben a képeken látható állatokkal kapcsolatban?

31 Á L L A T K E R T I S É T Á K Válasszatok a következő feladatok közül! (1) Faliújság készítése a témához illő hírekről, könyvekről, filmekről stb. lehet tájékoztatást adni (2) Magyarország állatkertjeinek bemutatása szóban vagy tabló segítségével (3) Könyvismertetés, könyvajánlás szóban vagy írásban (4) Egy-egy film ajánlása a társak számára, akár egy részlet bemutatásával (5) CD-ROM bemutatása, amely az állatvilággal kapcsolatos (6) Tabló készítése a kedvenc állatról bármilyen technika használható, a mérete A/3 (7) Plakát készítése bármelyik témához kapcsolódva, szabadon választott technikával (8) Nagy magyar utazók, felfedezők, vadászok életútjának bemutatása különböző formában

32 2. A FARKAS ÉS A KISGIDA Kedves Anya és Apa, tegnap irtam házi munkát, és Ms Szalay néni ma nagyon megdicsért, hogy ügyes voltam, de nem írok hejesen, és ezért külön órára kel járnom, úgy hivják hogy kor repetálás. Nem értem, mi köze ennek a koromhoz, annyi idős vagyok mint a többiek. Ezt írtam: Ezt az állatot 2500 évvel ezelőtt Egyiptomban istenek gondolták és nem volt szabad bántani. Ha meghalt, mummiát csináltak belőle. Aztán későb aszt gondolták, hogy boszorkány meg ördög és bajt hoz az emberekre. Főleg, ha fekete megy át az uton az ember előtt. Nagyi szerint ez csak egy babona, de ha valaki nem mer valamit megmondani, akkor kerülgeti a forro kását, mint ez az állat. Négy lába van, emlös, a szőre lehet hoszú meg rövid is a farka hoszú. A rokonai ragadozók, ő egeret eszik, ha van, ha nincs, akkor mást adnak neki az emberek. Nagyon jól tud fára meg tetőre mászni, és ha leesik mindig a talpára esik. Amikor jól érzi magát dorombol. Sok mesében szerepel, például ő Tom és Kacor király is. Kitaláltátok, melyik állat? Ábel

S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s. Tanári útmutató

S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s. Tanári útmutató S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Tanári útmutató 2 a kiadvány a nemzeti Fejlesztési Terv humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Projektmappa

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Projektmappa SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Projektmappa 7 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése a kompetencia

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás. Tanulói munkafüzet

Szövegértés szövegalkotás. Tanulói munkafüzet Szövegértés szövegalkotás Tanulói munkafüzet 2 A kiadvány KHF/4280-14/2008 engedélyszámon 2008. 11. 07. időponttól tankönyvi engedélyt kapott. Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterv.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

I. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 10 pont. 1. Egészítse ki a mondatokat a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjával!

I. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 10 pont. 1. Egészítse ki a mondatokat a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjával! I. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 10 pont Oldja meg az alábbi feladatokat! (Elérhető eredmény: 20 egység) 1. Egészítse ki a mondatokat a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjával! (10)

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás. Tanári útmutató

Szövegértés szövegalkotás. Tanári útmutató Szövegértés szövegalkotás Tanári útmutató 2 Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterv. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember... KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...... lát engem. A szüleim azt gondolhatják rólam, hogy...... vagyok. A testvérem

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: és Kép forrása: szabadon használható fotók.

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás:  és  Kép forrása:  szabadon használható fotók. Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: http://hu.wikipedia.org/ és http://www.sulinet.hu/ Kép forrása: http://www.sxc.hu, szabadon használható fotók. Szövegtípus: magyarázó szöveg Szöveg olvashatósága:

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam.

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. Címek: A róka és a tigris, A sajtot osztó róka Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. és http://www.freeweb.hu/verslista/rokafi/magyarmese1.htm Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága:

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG Sötétben minden más. Az egy más világ. Gyuszi fekszik a sötétben. A kályhánál valami furcsa domborodik. Valami púpos szörnyeteg, ugrásra készen. Gyuszi feljebb húzza a

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

7 mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2015/ forduló Feladatsor

7 mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2015/ forduló Feladatsor Mese: Kicsi Jóska 1. Villámkérdések (Válaszoljatok röviden! ) 1. Ki mesélt a csodaforrásról? 2. Hol ültek, akik a mesét hallgatták? 3. Hol volt a csodaforrás? 4. Kit változtatott királlyá a csodaforrás?

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015 I. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei Túzok Tusa I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny elnevezését

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május I. évf. 1. szám 2010. május S z ö s z i m a n ó vagyok. Még nem találkoztunk. Én fogok segíteni Neked abban, hogy eligazodjál a különféle érdekes é s i z g a l m a s olvasmányok között. Számomra a legemlékezetesebb

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16.

KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16. 1 KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16. Alsó tagozat Meghirdetjük idei pályázatainkat, melyekre várjuk alkotásaitokat. Felhívjuk figyelmeteket, hogy a pályázatok piszkozatát az iskolában, Nektek kell megírnotok! Később,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I.

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. Madarak négy égtáj meséiben 103_D.indb 3 2007.08.30. 11:39:00 103_D.indb 4 2007.08.30. 11:39:05 TANULÓI MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. 3. ÉVFOLYAM 5 D1

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Szövegfeldolgozás Versenyző neve: RÓTH ESZTER. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Ellenőrizte:

Szövegfeldolgozás Versenyző neve: RÓTH ESZTER. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Ellenőrizte: Érkezett: Pontszám Elérhető Elért Elérhető Elért KVALITÁS EXTRA Oktatási és Szolgáltató Bt. 6001 Kecskemét, Pf. 703. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 8 41 10 4 10 6. feladat 7. feladat

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki!

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! Kérdések és feladatok 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! A költő a szobában látott szól. 2. Hogyan nevezzük azt, ha a versben a költő emberi tulajdonságokkal ruház fel állatokat?

Részletesebben

ÉN ÉS A VILÁG 5. ÉVFOLYAM

ÉN ÉS A VILÁG 5. ÉVFOLYAM diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 165 D1 Tóth Árpád: A fa Ó nézd a furcsa, ferde fát, Mint hajlik a patakon át, Ó, lehet-e, hogy ne szeresd, Hogy benne társad ne keresd? Már ága között az arany napot

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Anyának szülinapja van. Az egész Szabó család a közeli étterembe megy ünnepelni. A kilencéves Tóni örül az ünnepi ebédnek, a tizenhat éves Péternek nincs kedve hozzá.

Részletesebben

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő Felszerelések előkészítése szünetben. (Csoportok megszervezése; keresztrejtvények kiosztása; számítógép és projektor bekapcsolása, beállítása.) Óra eleji szervezési feladatok Képek, keresztrejtvény, számítógép,

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll.

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll. 1. forduló Részlet a feladatlapból. 1. Magyar népmese A feladatlap 5 feladatból áll. Az égig érő fa mítosza Belső Ázsiából származik. Nemcsak hiedelemmondáink, népmeséink sajátos eleme ez a hatalmas fa,

Részletesebben

La Fontaine A tücsök és a hangya

La Fontaine A tücsök és a hangya 1. ÓRA LA FONTAINE MESE A tücsök és a hangya La Fontaine A tücsök és a hangya Mit csinált a Tücsök nyáron? Csak muzsikált hét határon. Aztán jött a tél a nyárra, s fölkopott a koma álla. Szomszédjában

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Önismeret. Osztályfőnöki bemutató óra. 9. évfolyam

Önismeret. Osztályfőnöki bemutató óra. 9. évfolyam Önismeret Osztályfőnöki bemutató óra 9. évfolyam Vendégek, résztvevők köszöntése Bevezető: az óra témáját nem árultam el előre, szeretném, ha menet közben kitalálnátok. Egy rövid verssel kezdeném. Feladatok,

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

*M11213112* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV. 2. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2011. augusztus 25., csütörtök / 90 perc ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK

*M11213112* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV. 2. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2011. augusztus 25., csütörtök / 90 perc ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK K ó d s z á m : Državni izpitni center *M11213112* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV 2. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése 2011. augusztus 25., csütörtök / 90 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Egy hang két betû: j és ly 1. Orsolya és Jancsi olyan állat- és növényneveket gyûjtöttek, melyekben j vagy ly betû

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 0 ISKOLAI FORDULÓ II. fokozat ÉLETTÖRTÉNETEK Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia Feladatlap Megoldási idő: 45 perc Elérhető pontszám: 50 pont Elért pontszám: pont Kódszám:

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ 2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ KATICA Mennyi, mennyi minden. Annyi minden történt mostanában. Áprilist zártuk a kiállítással, utána készültünk az anyák-napjára nagyon ügyesek voltak, 11-én pénteken délelőt

Részletesebben

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:...

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:... II. forduló.. Név Lakcím:. Iskola:. Osztály:. Email cím:. Telefonszám:..... 1. Feladat Ki rejtőzik a számok mögött? Válaszoljatok a kérdésekre! A számokkal jelölt betűkből a regény egy szereplőjének nevét

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben