SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanulói munkatankönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanulói munkatankönyv"

Átírás

1 SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanulói munkatankönyv 2

2 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira) keretében készült. SZAKMAI VEZETÕK PÁLA KÁROLY SZAKMAI IGAZGATÓ PUSKÁS AURÉL FEJLESZTÉSI IGAZGATÓHELYETTES RÁPLI GYÖRGYI A PROGRAMFEJLESZTÉSI KÖZPONT VEZETŐ JE FEJLESZTÉSI PROGRAMVEZETŐ KORÁNYI MARGIT VEZETŐ FEJLESZTŐ K ARATÓ LÁSZLÓ KÁLMÁN LÁSZLÓ SZAKMAI BIZOTTSÁG BÓKAY ANTAL ELNÖK BÁNRÉTI ZOLTÁN CSERHALMI ZSUZSA GYÕRI JÁNOS SCHEIN GÁBOR ALKOTÓSZERKESZTÕ SZARKA JUDIT SZAKMAI LEKTOROK A SZAKMAI BIZOTTSÁG TAGJAI PETHŐ NÉ NAGY CSILLA FELELÕS SZERKESZTÕ KÓRÓDI BENCE GRAFIKA TIPOGRÁFIA SZŰ CS ÉDUA BÁRD JOHANNA SULINOVA KHT. SZARKA JUDIT A KIADVÁNY INGYENES, KIZÁRÓLAG ZÁRT KÖRBEN, KÍSÉRLETI-TESZTELÉSI CÉLLAL HASZNÁLHATÓ. KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM KERÜLHET. MÁSOLÁSA, TERJESZTÉSE SZIGORÚAN TILOS! KIADJA A SULINOVA KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KHT BUDAPEST, VÁCI ÚT 37. A KIADÁSÉRT FELEL: PÁLA KÁROLY ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ NYOMDAI MUNKÁK: PÁTRIA NYOMDA ZRT., 2006

3 TÖRTÉNETEK ÁLLATOKRÓL Tanulói munkatankönyv Fejlesztő k Fekete Gabriella Juhász Orsolya Kálmán László Molnár Cecília

4 TARTALOM TÖRTÉNETEK ÁLLATOKRÓL 5. oldal ÁLLATKERTI SÉTÁK 32. oldal A FARKAS ÉS A KISGIDA 61. oldal MADARAK 77. oldal TÖRTÉNETEK ÁLLATOKRÓL

5 1. Á L L A T K E R T I S É T Á K Kedves Luca, képzeld, kiderült hogy a délamerikaiak itt nem is azok, hanem cigányok vagy romák. Nem értem, mért van két nevük. Feri azt monta hogy ő cigány, nagyi meg aszt hogy ezt nem szabad mondani, csak azt hogy roma. Állítólag a cigány az csunya. De hát nekem Feri monta. Csak nem használ gúnynevet magára? De azt is lehet hogy ez olyan, mint nálunk a feketék, akiket nem szabad négernek hívni, de ők úgy hívják egymást. Nem tudom. Ma voltunk az állatkertbe az osztályjal. Jó az a hej de sziveseben mentem volna a vidámparkba hullámvasutazni. Megnéztük az összes állatot, kangaroot, elephantot meg kígyókat, meg még sokat. A dél-amerikai cigány romák közül sokan most látak ilyen állatokat először. Kérdeztem Ferit hogy miért de nem válaszolt. A többiekel még mindig nem beszéltem, kerülnek engem. Kivéve Lilit, ő aranyos lány, megkérdezte tudok-e magyarul. Montam neki, hogy igen, én magyar vagyok. Magyarországon születtem, csak anyáék Amerikába mentek, amikor kicsi voltam. Azt monta ő meg Kínában született, és csak három éve lakik it. Megkérdezte, mi a kedvenc állatom, montam nem tudom. Az övé a kígyó mer olyan jegyben születet. Te tuttad, hogy van olyan jegy? Én kos vagyok, nekem meg ez lesz a kedvenc állatom. Lili azt monta, hogy nekik atól függ, milyen jegyűek hogy mijen évben születtek. Ez érdekes ezek szerint biztos én is kígyó is vagyok. Ird meg nekem, hogy vagytok Ábel

6 6 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M 1. Hallgassátok meg a következő rövid zenei részleteket! a) Milyen állatokat képzeltek magatok elé a zene hallatán? b) Írjátok be az állat vagy állatok nevét a feladatlap megfelelő rovatába! c) Néhány szóval indokoljátok is választásotokat! SOR- SZÁM 1. AZ ÁLLAT(OK) NEVE INDOKAIM Válaszoljatok a következő táblázat kérdéseire! Jártatok már állatkertben? Melyik állatra emlékeztek a legjobban? a legszebbnek? Melyik állatot találtátok a legkedvesebbnek? a legijesztő bbnek? Melyik állat viselkedése lepett meg benneteket a legjobban? Melyik állatot képzeltétek el olvasmányaitok, fényképek, filmek alapján máshogyan?

7 Á L L A T K E R T I S É T Á K 7 a hangjára? Melyik állatnak emlékeztek legjobban a szagára? a járására? a mozgására? Melyik állatot sajnáltátok állatkerti helyzetéért? Melyik állatot vittétek volna szívesen haza? Milyen táblák voltak a ketreceken, kifutókon? Mi mindent lehetett belő lük megtudni a mögöttük lakó állatokról? Magyarországon mely városokban vannak állatkertek, vadasparkok? a) Jelöljétek be a térképen a városok helyét!

8 8 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M 3. Oldjátok meg a feladatokat! A) Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! Az első állattartó kerteket az ókori kelet államaiban, kb évvel ezelőtt hozták létre. Feljegyezték például, hogy az ókori Mezopotámia egyik jeles uralkodója már népes állatseregletet mondhatott a magáénak, s ugyancsak híresek voltak az asszír és egyiptomi uralkodók állatkertjei is. A távoli Kínában az egyik császár már csaknem négyezer éve állatkertet létesített, sőt a legenda szerint az uralkodó itt, a Tudás Kertjében fedezte fel a selyemhernyó gubójának fonalas szerkezetét, megalapozva ezzel a híres kínai selyemtermelést. A világhódító Nagy Sándor Alexandriában létesített nyilvános állatkertet, s a kert igazgatásával tanítómesterét, Arisztotelészt bízta meg. A rómaiaknál kisebb magán vadasparkoktól eltekintve nem volt divat az állatkertek létesítése. A különleges vadak csupán a véres gladiátorviadalokon szerepelhettek. A középkorban az uralkodók előszeretettel tartottak vadállatokat, különösen olyanokat, amelyek messzi világrészekből származtak. Az egyszerű emberek persze ezeket az állatokat nemigen nézhették meg, a különleges állatokat a vándorcirkuszok ketreceiben láthatták. Gyakran tartottak vadállatokat a várakat övező árkokban is. A világ első újkori állatkertjének tartják a Bécs melletti Schönbrunn zooját (ejtsd: zó), bár eredetileg ez a kert sem volt nyilvános. Ez az állatkert 1752-ben nyitotta meg kapuit. Ezt a példát világszerte több nagyvárosban is követték: például Madridban, Londonban, Berlinben, New Yorkban és Pétervárott is. A Budapesti Állatkert az újkori intézmények közül 32.-ként 1866-ban nyitotta meg kapuit. a) Adjatok címet a szövegnek! b) Hogy nevezik idegen szóval az állatkertet? c) Soroljatok fel ókori keleti államokat, ahol létrejöttek állattartó kertek? d) Milyen céllal tartották a rómaiak az állatokat?

9 Á L L A T K E R T I S É T Á K 9 e) Miről nevezetes Schönbrunn? f) Hogyan erősítették meg a középkorban a várak védelmét? B) Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! A mai értelemben vett állatkertek közül hazánkban a budapesti volt az első, azonban már történelmünk korai századaiban is tartottak vadállatokat a Kárpát-medencében. Feljegyezték például, hogy Nagy Lajos király Nápolyból egy oroszlánt szerzett be. Bonfini leírásaiból azt is tudjuk, hogy Mátyás is kapott oroszlánokat, méghozzá a Velencei Köztársaságtól. Amikor 1490-ben Mátyás király Bécsben meghalt, a hagyomány szerint az uralkodó oroszlánja is elpusztult a budai várkertben. A középkori Magyarországon több vadaskert is létezett, melyeknek többségét vadászat céljából létesítették. Ezekben a kertekben szinte kizárólag hazai vadfajokat tartottak. Némely vadaskertnek a vadászat mellett az is fontos feladata volt, hogy a szemet és lelket gyönyörködtesse. Mátyásnak több vadaskertje is volt Buda környékén, például Nyéken (a budapesti Hűvösvölgy környékén), ahol a vadaspark falmaradványait is megtalálták. Ugyancsak híres volt az egri vadaskert, amely egyházi fennhatóság alatt állt. Egyes feltételezések szerint valaha a Margit-szigeten is vadaskert, illetve kolostorkert működhetett. A sziget egykori neve, a Nyulak szigete arra utal, hogy ez a vidék nyulas terület lehetett egykoron. A török kiűzése után ismét divatba jött a magán vadaskertek létesítése. Hazánkban a reformkorban felvetődött, hogy Schönbrunnhoz hasonlóan Pesten is állatkertet kellene létesíteni. Bár a terv lelkes fogadtatásra talált, az es forradalom és szabadságharc során, valamint az utána következő években a politikai helyzet nem kedvezett az állatkert-alapítóknak. Az 1860-as évek elején azonban ismét napirendre került az állatkert alapításának eszméje. Szabó Józsefnek, Xántus Jánosnak, Kubinyi Ágostonnak és a többi alapítónak nem volt könnyű dolga. Az ország irányítói, az osztrák hivatalnokok hátráltatták az alapítással kapcsolatos munkát. Csak hosszas huzavona után engedélyezték az állatkert megalapítását. A jövendő állatkertet a Városerdőben, a mai Városligetben helyezték el. Sok vita volt akkoriban arról, hogy ki legyen az új állatkert igazgatója. A külföldi szakemberek, mihelyt

10 10 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M hírül vették az alapítást, nagy számban ajánlkoztak az igazgatói állás betöltésére. Nyilvánvaló volt, hogy erre Xántus János a legalkalmasabb, ő azonban negyvennyolcas huszár főhadnagyként meg sem próbált pályázni. Minthogy magyarhoni jelentkező nem volt, ideiglenesen Leopold Fitzingert, a müncheni származású zoológust bízták meg az állatkert ügyeinek igazgatásával. a) Adjatok címet a részletnek! b) Mely uralkodóink tartottak vadállatokat? c) Mi volt a szerepük a vadasparkoknak? d) Mi volt a Margit-sziget egykori neve, és miért? e) Mikor gondoltak először állatkert létesítésére Magyarországon? f) Miért nem pályázott Xántus János az igazgatói címre? g) Ki lett az első magyar állatkert vezetője? C) Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! Magyarország első állatkertje augusztus 9-én, egy napsütéses csütörtökön nyitotta meg kapuit. A közönség ekkor csaknem ötszáz különféle állatot láthatott a kertben. Az állatokat tizenegy nagyobb és számos kisebb állatházban, valamint elkerített, nyílt gyeptereken helyezték el. A legnépszerűbb állat Kristóf, a fiatal barnamedve volt, aki nemcsak gondozójának volt a kedvence, hanem a jeles államférfinak, Deák Ferencnek is.

11 Á L L A T K E R T I S É T Á K 11 A majomházban kilencféle virgonc majmot mutattak be. Gazdag volt a tó és a fácánház madárgyűjteménye is. A madárházban a legérdekesebbek a kajdácsok, vagyis a papagájok, kakaduk és az arák voltak. Nem hiányoztak a hazánkban is őshonos szarvasfélék (őz, gímszarvas, dámvad) sem. A bagolyvár nevével ellentétben nem csupán baglyoknak, hanem varjaknak és hollóknak, valamint rókáknak, borzaknak és farkasoknak is otthont adott. A manapság oly jellemzőnek tartott állatkerti fajok (pl. zsiráf, elefánt, víziló) az állatkert megnyitásakor még hiányoztak. Ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen akkoriban igen drága állatok voltak ezek, ráadásul a tartásuk sem számított egyszerűnek, s igen költséges volt szállásuk kialakítása is. Bár az állatkert megnyitásakor sokkal nagyobb területű volt, mint manapság, sokkal kevesebb állatot mutatott be. Azt gondolhatnánk, ez úgy lehetséges, hogy a mai kifutók sokkal kisebbek, mint a múlt században. Ez azonban nem így volt, hiszen a múlt században az állatkert egyetlen hatalmas park volt, amelyben csak itt-ott voltak állatbemutató terek. A közönség mindjárt az első napokban megszerette az állatkertet, ezért a kert vezetése úgy döntött, hogy további érdekes állatok beszerzésével igyekszik az érdeklődést ébren tartani. Néhány hónappal a megnyitás után egy elég nagy állatszállítmány érkezett. Sajnos azok az állatok, amelyeket Xántus még Amerikából küldött, a porosz osztrák háború miatt nem érkeztek meg Pestre, hanem örökre a hamburgi állatkertben maradtak. a) Adjatok címet a szövegnek! b) Mikor nyitotta meg a kapuit az állatkert? c) Milyen állatokat láthatott az érdeklődő közönség az állatkertben? d) Melyik politikus kedvence lett a barnamedve? e) Hogyan helyezték el az állatokat?

12 12 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M f) Hol maradtak a Xántus János által küldött állatok? D) Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! Az 1860-as években a zsiráf nagy kincsnek számított. Az újkori állatkertek közül Schönbrunnban mutattak be először zsiráfot 1828-ban, majd pedig a londoni állatkert is szerzett a hosszú nyakú csodaállatokból. Erzsébet császárné mindig érdeklődést mutatott a pesti állatkert ügyei iránt, s több ízben is meglátogatta az állatkertet, amikor a magyar fővárosban időzött ben az egyik ilyen látogatás során Xántus János, a kert igazgatója alkalmat talált arra, hogy elmondja: a pesti állatkertben még nincsen zsiráf, Schönbrunnban, az uralkodói gyűjteményben pedig több is van. Bár azok a zsiráfok a császár tulajdonában álltak, a császárnő közbenjárására azonban levelet kapott az állatkerti igazgatóság, hogy válasszon zsiráfot, mert akár az idősebb anyazsiráfot, akár a fiatalabb nőstényt a pesti kertnek ajándékozza őfelsége. Így esett meg, hogy 1868 májusában egy foltos nyakorján így is nevezték a zsiráfot a múlt században érkezett Pestre. A schönbrunni állatok közül állatkertünk vezetői a fiatalabb nőstényt választották, ami mint kiderült igencsak jó választás volt. Nemcsak azért, mert ez az állat még hosszú évekig élt a Városligetben, hanem azért is, mert már vemhesen érkezett Pestre, s így augusztus 18-án meg is született állatkertünk első kis zsiráfja. Ezzel állatkertünk a harmadik olyan kert lett a világon, ahol kis zsiráf született. A zsiráfborjú amely sajnos csak rövid ideig élt azért is különleges, mert ez volt az első olyan kis zsiráf, amelynek már az anyja is fogságban látta meg a napvilágot. A honfoglalás ezredik évfordulóját 1896-ban készültek megünnepelni, s e jeles évforduló kapcsán az egész ország lázban égett. Ez az állatkertben sem volt másként. A kert vezetői elhatározták, hogy számos érdekes és Budapesten korábban soha be nem mutatott állatot vásárolnak. Az állatgyűjtemény megújítását még az 1890-es évek elején megkezdték. Ekkoriban vásárolták például Jónást, az első vízilovat, valamint egy már akkor is ritkaságnak számító szumátrai orrszarvút. A különlegességek közé tartozott a sörényes hangyász, a csimpánz és az orangután, az oroszlánfóka, a vízidisznó, a petytyes szarvas, a nilgau antilop és a fehérfarkú gnú is. A medvéket számos faj képviselte, hiszen a barnamedvén kívül jegesmedvét, baribált, örvösmedvét, malájmedvét, illetve leffentyűs (ajakos) medvét is láthatott a közönség. Egy- és kétpúpú tevék egyaránt voltak az állatkertben, s bemutatásra került az elefántok mindkét faja.

13 Á L L A T K E R T I S É T Á K 13 a) Adjatok címet a szövegnek! b) Hogyan került az első zsiráf és víziló az állatkertbe? c) Miért volt különleges a Budapesten született zsiráfborjú? d) Milyen különleges állatokat láthatott a nézőközönség az 1890-es években? e) Mi volt az oka a fejlesztésnek? 4. Hallgassátok meg figyelmesen a következő állatkerti útmutatót! DEVECSERI GÁBOR: ÁLLATKERTI ÚTMUTATÓ (részletek) Ez a cinke oly picinke, Falevélből van az inge, Pókhálóból a szoknyája, Makkhéjból a csizmácskája. Öreg cápa feddi lányát, mert riszálja az uszályát: Bezzeg az a tintahal mintahal. Nyílt tengeren jár a gálya, Épp felette száll a gólya, Szárny a karja, csőr a szája, Csőre hegyén csüng a pólya. Kopogtatnak: Nyitni tessék! Ki az? kérdik a kis kecskék. Rajta, nyissátok ki, én a Megbízható, jó hiéna. Mért cikáznak a kis fecskék? Hogy az eget kékre fessék, S ha mindenütt van már festék, Kész a tavasz jelenthessék. Szorgoskodnám szól a hangya, Ha a tücsök békén hagyna; De rázendít folyton s megint: Csak táncolok rumbát, bigint.

14 14 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M Apám így szól a kis bálna, Hadd mehessek el a bálba. Nem mehetsz el, fiam, Péter, Nem vagy még egy kilométer. Megy a hajó, nézd a nyulat: Lepencéig rajta mulat. De a dühös orángután Kiszáll nyomban Horány után. Mars bele a cseresznyébe! küldi fiát a vén kukac. Addig rágod szépen, míg a másik felén ki nem lukadsz. A zsiráfnak neve régen Ez volt: foltos nyakorján. Áll előtte egy kisfiú, Kinek neve Adorján. Beszélgetnék véled így szól, Csakhogy nincsen lajtorjám. A hód, arcán enyhe pírral, Csókolódzik a tapírral. Rosszalja a jegesmedve: Nem vagytok még megesketve! Fekete az ablakpárkány Rákönyököl a kis sárkány; Hat feje néz az utcára, Egy a leckét bent biflázza. a) Valóságos állatkertet mutatnak be ezek a versszakok? Ha nem, miért, ha igen, miért? Indokoljátok válaszotokat! b) Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a versben szereplő állatok? Valóságosak ezek a tulajdonságok? Indokoljátok véleményeteket! 5. Az alábbi feladatokban csoportosítsátok a versben olvasott állatokat! A) Gyűjtsd össze a versben szereplő állatokat, és csoportosítsd őket többféleképpen!

15 Á L L A T K E R T I S É T Á K 15 Indokold, mi alapján végezted a csoportosítást! B) Gyűjtsd össze a versben szereplő állatokat, és csoportosítsd őket többféleképpen! C) A versben előforduló állatok közül melyekkel találkoztál/találkozhattál az állatkertben? Melyik állat él Magyarországon szabadon? Melyik házi-, melyik vadon élő állat? Állatkertben élő állatok: Háziállatok: Vadon élő állatok:

16 16 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M 6. A szemközti oldalon található térkép segítségével válaszolj a kérdésekre! a) Mely utak, utcák mellett található az állatkert? b) Mit jelölnek a térképen a következő színek? zöld: kék: piros: sárga: c) Hány helyen tudsz információt kérni? d) Hány jelentős műemlék található az állatkert területén? e) Hol nem érvényesek a főkapunál váltott belépőjegyek? f) Hányas számmal jelölték a Kós Károly által tervezett épületeket? g) Melyik sétányon találhatók a volt igazgatók szobrai? h) Milyen állatokat láthatsz a Kis-szikla oldalában? A következőkben amellett, hogy sokat megtudhatunk az állatokról és az állatkertekről néhány nyelvtani (más szóval: grammatikai) jelenséget is fel fogunk fedezni. Az első fejezetben már megfigyeltük, hogy a beszélgetésben részt vevő és nem részt vevő (azaz harmadik személyű) szereplőket hogyan tudjuk megjeleníteni szövegeinkben. A továbbiakban arról teszünk megfigyeléseket, hogy a harmadik személyű, azaz a nem részt vevő dolgokra, tárgyakra, helyszínekre, élőlényekre, fogalmakra stb. milyen nyelvtani szerkezetekkel utalhatunk a szövegben, illetve szűkebben véve az egyes mondatokban. 7. Tervezd meg és jelöld a térképen az útvonaladat! a) Látni szeretnéd a tigrist, az oroszlánt, az elefántokat és a vízilovakat. Szeretnél megsimogatni néhány állatot, és sétálni a Japán-kertben. Egy alkalommal biztos, hogy szomjas leszel, ezért vizet szeretnél inni, és örökbe is fogadnál egy állatot. Kevés időd van, ezért a legrövidebb, leggazdaságosabb útvonalat jelöld ki!

17 17

18 18 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M b) Írd le az útvonaladat szavakkal! c) Húzd alá a szövegben azokat a kifejezéseket, szavakat, amelyek a térképen is szerepelnek! d) Csoportosítsd az aláhúzott szavakat, kifejezéseket a végződésük szerint! (Az azonos vagy nagyon hasonló végződések kerüljenek egy csoportba.)

19 Á L L A T K E R T I S É T Á K 19 e) Fogalmazd meg röviden, mi a közös a kigyűjtött szavak jelentésében. Ha tudod, röviden jellemezd az egyes csoportok közötti különbségeket is! 8. Jellemezd a kedvenc állatodat! A) Melyik a kedvenc állatod? Készíts róla leírást! B) Melyik a kedvenc állatod? Mutasd be a kedvenc állatodat élőhelye, táplálkozása, szaporodása, haszna, kára, természete, magatartása, szokásai alapján!

20 20 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M C) Melyik a kedvenc állatod? Jellemezd az alábbi táblázat segítségével! Kedvenc állatom Hol él? Mivel táplálkozik? Hogyan szaporodik? Mi a haszna? Mi a kára? Milyen a természete? Melyek a szokásai? 9. Milyen egy képzeletbeli állatkert? Tervezzétek meg saját állatkerteteket! Milyen állatokat helyeznétek egymás mellé, melyeket egymástól távolabb?

21 Á L L A T K E R T I S É T Á K Olvassátok fel egymásnak a saját írásaitokat! a) Keressétek ki, és húzzátok alá a három írásban (két leírás és egy lista) mindazokat a kifejezéseket, amelyekkel a szöveg által ábrázolt valóság egyes elemeire (tárgyaira, élőlényeire, fogalmaira, tulajdonságaira stb.) utalunk! Például: A macska, ha meleg van, szeret egész nap az árnyékban heverészni. Ebből a mondatból a mondat által leírt helyzet önálló elemeire utalunk a macska és az árnyékban kifejezésekkel. Az a macska kifejezés magát a konkrét állatot, vagy inkább az állatfajtát jelöli meg, az árnyék szerkezet pedig azt a helyet (illetve a helyeknek egy típusát), ahol a macska heverészni szeret. A többi kifejezés a leírt szituáció körülményeire utal. b) Cseréljétek ki a szövegekben az aláhúzott elemeket úgy, hogy a szöveg összefüggő és értelmes maradjon! (Az új kifejezéseket írjátok az eredeti szöveg fölé.) c) Találjatok közös nyelvtani-szerkezeti tulajdonságokat, amelyek az aláhúzott és az új szerkezetet is jellemezik! Ha találtok ilyeneket, akkor valószínű, hogy ezek a szerkezeti tulajdonságok is biztosítják azt, hogy a szöveg mondatai értelmesek és hibátlanok legyenek. d) Csoportosítsátok az aláhúzott és a behelyettesített szerkezeteket nyelvtani szempontok szerint!

22 22 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M 11. Olvassátok el az alábbi szöveget! A NÉVSZÓI SZERKEZETEK FELÉPÍTÉSE A LEÍRÁSban (például kedvenc állatunk vagy otthonunk leírásában) a legfőbb célunk az, hogy a befogadó az általunk adott leíró szöveg alapján minél pontosabban el tudja képzelni, milyen a leírt dolog (állat, helyszín stb.), amit láttatni akarunk. A leírás éppen ezért a leírandó tárgynak, helyszínnek stb. minél több fontos elemét igyekszik megemlíteni, egyes részleteket kiemelni. Érdemes ezt úgy felfognunk, mintha egy képen ábrázolt dolgot szeretnénk szavakkal leírni. (Az 1. fejezetben már végeztél te is ilyen feladatot.) A leírás elkészítése mindig a megemlítendő részletek kiválogatásának és elrendezésének eredménye. Így a leírás sosem fedi teljes mértékben a valóságot. Az általunk készített leírások részleteit, az egyes elemeket, amelyeket megemlítünk a leírandó dologgal kapcsolatban, hasonló nyelvi kifejezésekkel jelenítjük meg. A leírásokban nyelvtani fogalmakkal megragadva legtöbbször harmadik személyű, a beszélgetésben nem részt vevő dolgokat említünk. Nyelvileg ezekre természetesen többféle kifejezéssel utalhatunk. Ezek közül elsőként a NÉVSZÓI SZERKEZETet fogjuk vizsgálni. NÉVSZÓI SZERKEZETkel utalhatunk tehát a beszélgetésben nem részt vevő, harmadik személyű dolgokra: élőlényekre, tárgyakra elvont fogalmakra, tulajdonságokra stb. Névszói szerkezet például: egy kicsi nyúl, a békák, a barátság, a jobboldali asztalfiók, néhány tanulság levonása, a kötelező olvasmány váratlan érdekessége. Láthatod az általad kikeresett szerkezetekből, illetve az itt idézett néhány példából, hogy a névszói szerkezetek szabályosan épülnek fel, azaz nem követhetik akármilyen sorrendben egymást a szerkezeten belüli elemek (szavak). A továbbiakban ezeket a szabályosságokat fogjuk vizsgálni. Előtte azonban gyűjtsük össze azokat az elemeket, amelyeket a legtöbb névszói szerkezetben megtalálunk: NÉVELŐ JELZŐ I MÓDO- SÍTÓ egy kicsi nyúl A SZER- KEZET FEJE (FEJ) VISZONY- RAGOK/ NÉVUTÓK a a békák barátság a jobboldali asztalfiók néhány tanulság levonása a kötelező olvasmány váratlan érdekessége Az egyes elemek elnevezésére, a szerkezetben betöltött szerepére, illetve a táblázat kitöltetlen helyeire hamarosan visszatérünk!

23 Á L L A T K E R T I S É T Á K 23 a) Ellenőrizzétek az előző feladat megoldását a szöveg alapján! b) Jelöljétek csillaggal azokat a tulajdonságokat, amelyekre ti is rájöttetek a 10. feladat megoldásakor! 12. Írjátok át úgy az általatok készített leírást, hogy minden névszói szerkezet a következőképpen épüljön fel: NÉVELŐ + JELZŐI MÓDOSÍTÓ + FEJ! 13. Találjátok ki, vajon milyen állat hangját hallottátok! Munkátokat segíti a következő táblázat. AZ ÁLLAT FAJTÁJA (NEVE) EMLŐ S? MADÁR? HÜLLŐ? ROVAR? LAKHELYE TÁPLÁLÉKA a) Hogyan beszélgetnek egymással az állatok? b) Mit tudnak közölni egymással? c) Hogyan kommunikálnak az emberekkel?

24 24 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M 14. Alkoss névszói szerkezeteket! a) Alkoss teljes névszói szerkezeteket a táblázatba írt kifejezésekből! A táblázatban szereplő kifejezés mindig a szerkezet feje legyen! b) Alkoss öt mondatot a táblázatban szereplő információk felhasználásával! (Minden állatról legyen egy-egy mondatod!) c) Vesd össze az a) és a b) feladat megoldását, illetve hasonlítsd össze a 14. feladat táblázatával! A mondatokban milyen kifejezések szerepelnek? 15. Hogyan kommunikálnak az állatok? A) Olvasd el az alábbi szövegrészletet, és válaszolj az utána következő kérdésekre! Minősítsünk kommunikációnak minden olyan eseményt, amelynek során egy egyed (információforrás) egy jelzést (üzenetet) bocsát ki, s ez a másik egyedet (címzett) válaszra készteti. Nézzünk néhány példát az állatok közötti érintkezésre! A kutatók megfigyelték, hogy bizonyos madarak éles, átható kiáltást hallatnak, amikor ragadozó fenyegeti őket. Ez a vészkiáltás riadó a többi, általában azonos fajú madár számára. Kísérletképp magnetofonra vették egy seregély vészkiáltását, aztán felerősítve lejátszották egy olyan területen, ahol a seregélyek komoly károkat okoztak. Bár semmi látható veszély nem volt, a madárcsapat azonnal elröpült.

25 Á L L A T K E R T I S É T Á K 25 a) A szöveg elején található kommunikáció-meghatározás miben tér el az általad ismerttől? b) Melyek azok a szavak, amelyeket nem vagy nem teljesen értesz? Milyen jelentésük lehet a szöveg alapján? Mi a jelentésük az Értelmező kéziszótár szerint? ISMERETLEN SZÓ JELENTÉSE A SZÖVEG ALAPJÁN JELENTÉSE A SZÓTÁR SZERINT c) Mit mutat, mit bizonyít a szövegben leírt kísérlet? d) Készülj fel arra, hogy társaidnak összefoglald a feladatok alapján a szöveget! B) Olvasd el az alábbi szövegrészletet, és válaszolj az utána következő kérdésekre! A medvék rendszerint többféleképpen is megjelölik birodalmuk határait. Az egyik mód erre az, hogy a területük határainál hátsó lábukra állva mellső lábuk karmaival, valamint fogukkal mély nyomot karcolnak a fakéregbe, és hátukkal hozzádörgölődznek a fához. Ha egy másik medve arra jár, megszagolja a fát, megállapítja, hogy hím- vagy nősténymedve területe-e, majd megvizsgálja a fán ejtett nyomot. Ő is két lábra áll, és megpróbál magasabban bevésni a fába, mint a hazai medve. Ha nem sikerül, akkor továbbáll olyan területet keresni, ahol az ő jele lehet a legmagasabb. Siker esetén ott marad a területen. Amikor a terület eredeti gazdája legközelebb a fánál jár, látja, hogy magasabbra érő, azaz erősebb medve van a területén, és ő távozik.

26 26 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M a) Melyek azok a szavak, amelyeket nem vagy nem teljesen értesz? Milyen jelentésük lehet a szöveg alapján? Mi a jelentésük az Értelmező kéziszótár szerint? ISMERETLEN SZÓ JELENTÉSE A SZÖVEG ALAPJÁN JELENTÉSE A SZÓTÁR SZERINT b) Milyen jelentősége lehet annak, hogy a medve hozzádörgölődzik a fához? c) Melyek a medvék közötti kommunikáció főbb lépései? d) Készülj fel arra, hogy társaidnak összefoglald a feladatok alapján a szöveget! C) Olvasd el az alábbi szövegrészletet, és válaszolj az utána következő kérdésekre! A hangyák egyik alfaja betolakodó közeledtére jellegzetes vegyi anyagot bocsát ki. Ezzel jelöli meg az idegen lényt, amelyet ily módon a boly többi tagja azonosítani tud, majd közösen megtámadják a betolakodót, és ezzel menekülésre késztetik. Ezt az anyagot sikerült a kutatóknak elkülöníteniük, majd egy keveset rácseppentettek belőle egy bolybeli hangyára, amelyet társai a szaga alapján sohasem támadtak volna meg korábban. A jelzés olyan erős volt, hogy az ellenség mellett három-négy centiméterre vonuló hangyák is azonnal támadásba kezdtek. a) Melyek azok a szavak, amelyeket nem vagy nem teljesen értesz? Milyen jelentésük lehet a szöveg alapján? Mi a jelentésük az Értelmező kéziszótár szerint?

27 Á L L A T K E R T I S É T Á K 27 ISMERETLEN SZÓ JELENTÉSE A SZÖVEG ALAPJÁN JELENTÉSE A SZÓTÁR SZERINT b) Miért van szükség a hangyák között a szövegben leírt kommunikációra? c) Mit mutat, mit bizonyít a szövegben leírt kísérlet? d) Készülj fel arra, hogy társaidnak összefoglald a feladatok alapján a szöveget! 16. A beszámolóitok alapján töltsétek ki az alábbi táblázatot! A JELZÉS FAJTÁJA ÁLLATCSOPORT MEGVALÓSÍTÁS FUNKCIÓ 17. Arról, hogy hogyan kommunikálnak az állatok, sok érdekes megfigyelést jegyeztek már le. Olvass utána egy általad választott állat kommunikációs rendszerének a Kenesei István szerkesztette A nyelv és a nyelvek című könyvben, vagy e kötet internetes kiadásában: a) kutyák c) méhek b) kakukkok d) cerkófmajmok

28 28 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M 18. Milyen állatok neve szerepelhet az alábbi versszakok kipontozott helyén? VARRÓ DÁNIEL: TÚL A MASZAT-HEGYEN ANDRIS BESZÉLGET AZ ÁLLATOKKAL (részletek).. úr, jó napot, Folyatjuk a vízcsapot? Muszáj vagyok, sajnálom, Bedugult az ormányom. néni, kézcsókom, Mért néz olyan vészjóslón? Ne is mondja, angyalom, Sehol egy szép hangyanyom... testvér, helóka, Ráuntál a melóra? Nem untam, csak vasárnap A hangyák is lazsálnak... úrfi, jó reggelt, Mit szól, hogy a tó megtelt? Ha megtelt, nem meglepő, Ez a hőség brekkenő... sógor, adj isten, Miért olyan raplis kend? Csak mert folyton túlásom Magamat a túráson... öcsém, szevaszka, Mit tervezel tavaszra? Heverészek, fát mászok, Két pofára málnázok. a) Kit szólít meg a szerző? Kihez beszél? b) Hogy köszönnél te az egyes állatoknak? c) Te milyen helyzetben használnád a versrészletekben olvasott köszönési formákat? 19. Milyen meséket, történeteket ismersz a képen látható állatokkal kapcsolatban?

29 ÁLLATKERTI SÉTÁK 29

30 30 S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O T Á S 5. É V F O L Y A M a) Milyen hagyományok, előítéletek élnek az emberekben a képeken látható állatokkal kapcsolatban?

31 Á L L A T K E R T I S É T Á K Válasszatok a következő feladatok közül! (1) Faliújság készítése a témához illő hírekről, könyvekről, filmekről stb. lehet tájékoztatást adni (2) Magyarország állatkertjeinek bemutatása szóban vagy tabló segítségével (3) Könyvismertetés, könyvajánlás szóban vagy írásban (4) Egy-egy film ajánlása a társak számára, akár egy részlet bemutatásával (5) CD-ROM bemutatása, amely az állatvilággal kapcsolatos (6) Tabló készítése a kedvenc állatról bármilyen technika használható, a mérete A/3 (7) Plakát készítése bármelyik témához kapcsolódva, szabadon választott technikával (8) Nagy magyar utazók, felfedezők, vadászok életútjának bemutatása különböző formában

32 2. A FARKAS ÉS A KISGIDA Kedves Anya és Apa, tegnap irtam házi munkát, és Ms Szalay néni ma nagyon megdicsért, hogy ügyes voltam, de nem írok hejesen, és ezért külön órára kel járnom, úgy hivják hogy kor repetálás. Nem értem, mi köze ennek a koromhoz, annyi idős vagyok mint a többiek. Ezt írtam: Ezt az állatot 2500 évvel ezelőtt Egyiptomban istenek gondolták és nem volt szabad bántani. Ha meghalt, mummiát csináltak belőle. Aztán későb aszt gondolták, hogy boszorkány meg ördög és bajt hoz az emberekre. Főleg, ha fekete megy át az uton az ember előtt. Nagyi szerint ez csak egy babona, de ha valaki nem mer valamit megmondani, akkor kerülgeti a forro kását, mint ez az állat. Négy lába van, emlös, a szőre lehet hoszú meg rövid is a farka hoszú. A rokonai ragadozók, ő egeret eszik, ha van, ha nincs, akkor mást adnak neki az emberek. Nagyon jól tud fára meg tetőre mászni, és ha leesik mindig a talpára esik. Amikor jól érzi magát dorombol. Sok mesében szerepel, például ő Tom és Kacor király is. Kitaláltátok, melyik állat? Ábel

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Siegl Judit Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerű, differenciált szövegfeldolgozó és fogalmazás munkafüzet harmadik osztályosoknak

Siegl Judit Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerű, differenciált szövegfeldolgozó és fogalmazás munkafüzet harmadik osztályosoknak Siegl Judit Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű, differenciált szövegfeldolgozó és fogalmazás munkafüzet harmadik osztályosoknak 1. félév Könnyebb változat 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet Kísérleti tankönyv 2 Olvasókönyv I. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. II. kötet Kísérleti tankönyv 2 Olvasókönyv II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és

Részletesebben

Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою Браун Є.Л., Зикань Х.І., Ковач-Буркуш Є.С. Magyar nyelv tankönyv a magyar tannyelvű általános oktatási rendszerű tanintézetek

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató szakiskoláknak

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató szakiskoláknak SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanári útmutató szakiskoláknak 1 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése

Részletesebben

Petõfi Sándor: János vitéz

Petõfi Sándor: János vitéz Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Mesék Tündérmese Tündérszép Ilona és Árgyélus... 8 Hõsmese Fehérlófia... 15 Csalimese, hazugságmese, láncmese Csali mese; Bolond mese; A kakas és a pipe... 23 Cigány mese Az elrejtett

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerű, differenciált szövegfeldolgozó és fogalmazás munkafüzet negyedik osztályosoknak

Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerű, differenciált szövegfeldolgozó és fogalmazás munkafüzet negyedik osztályosoknak Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű, differenciált szövegfeldolgozó és fogalmazás munkafüzet negyedik osztályosoknak II. félév Nehezebb változat 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó

Részletesebben

MAGYAR NYELV az alapiskola 8. osztálya számára

MAGYAR NYELV az alapiskola 8. osztálya számára A határozószók Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet MAGYAR NYELV az alapiskola 8. osztálya számára Maďarský jazyk pre 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Slovenské pedagogické nakladateľstvo

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató szakiskoláknak

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató szakiskoláknak SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanári útmutató szakiskoláknak 3 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése

Részletesebben

69. évf., 2015. I. 15., 1. szám. Jó Pajtás, 1. szám, 2015. január 15. Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár

69. évf., 2015. I. 15., 1. szám. Jó Pajtás, 1. szám, 2015. január 15. Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár 69. évf., 2015. I. 15., 1. szám Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár Valamerre el kell indulni Temerini pályaválasztók között Nem hinném, hogy kevésbé foglalkoztatja

Részletesebben

Siegl Judit Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerű, differenciált szövegfeldolgozó és fogalmazás munkafüzet harmadik osztályosoknak

Siegl Judit Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerű, differenciált szövegfeldolgozó és fogalmazás munkafüzet harmadik osztályosoknak Siegl Judit Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű, differenciált szövegfeldolgozó és fogalmazás munkafüzet harmadik osztályosoknak II. félév Nehezebb változat 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó

Részletesebben

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat CSENGÕSZÓ CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Galgóczi Lászlóné Szerkesztõség címe: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B Tel.: (62) 470-101 FAX: (62) 554-666 Kiadó: Felelõs kiadó:

Részletesebben

FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL

FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

Anyanyelv. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Anyanyelv 9. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Tóháti Tamás, a Szűcs Imre versmondó versenyünk egyik kiválósága. Honfoglaló őseink mint divatdiktátorok. Újra itt a lexi!

Tóháti Tamás, a Szűcs Imre versmondó versenyünk egyik kiválósága. Honfoglaló őseink mint divatdiktátorok. Újra itt a lexi! 68. évf., 2014. XII. 11., 38. szám Tóháti Tamás, a Szűcs Imre versmondó versenyünk egyik kiválósága Honfoglaló őseink mint divatdiktátorok Újra itt a lexi! Hamarosan új köntösben a világhálón Hetek, sőt

Részletesebben

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület TANANYAG TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. 1 Szövegértés szövegalkotás 2 A szövegértés-szövegalkotás modulcsomag célja gyakorlati segítséget nyújtani

Részletesebben

Alkotószerkesztő: Vitéz Annamária. Tudományos szakmai lektor: dr. Sliz Marianna Ilona. Pedagógiai lektor: Tóth Ágnes. Fedélterv: Slezák Ilona

Alkotószerkesztő: Vitéz Annamária. Tudományos szakmai lektor: dr. Sliz Marianna Ilona. Pedagógiai lektor: Tóth Ágnes. Fedélterv: Slezák Ilona A kiadvány megfelel az 51/201 (XII. 21.) EMMI-rendelet sz. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára 01.1. A változat és 01. B változat továbbá az 5. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet Szövegértés szövegalkotás Gyakorlatias szövegértési feladatok Tanulói munkafüzet A kiadvány KHF/4258-16/2008 engedélyszámon 2008. 12. 11. időponttól tankönyvi engedélyt kapott. Educatio Kht. kompetenciafejlesztő

Részletesebben

Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerű, differenciált szövegfeldolgozó és fogalmazás munkafüzet negyedik osztályosoknak

Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerű, differenciált szövegfeldolgozó és fogalmazás munkafüzet negyedik osztályosoknak Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű, differenciált szövegfeldolgozó és fogalmazás munkafüzet negyedik osztályosoknak I. félév Könnyebb változat 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó

Részletesebben

Farkasréti Általános Iskola. Tavasz-hívó. Jékely Zoltán:

Farkasréti Általános Iskola. Tavasz-hívó. Jékely Zoltán: Farkasréti Általános Iskola 2010. január-február Jékely Zoltán: Tavasz-hívó Ha szereted a tavaszi füvet, finom cipellőd kerülgesse szépen, ne taposs rá a hegyről lejövet, őrizzen meg bennünket jóemlékben.

Részletesebben

Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára

Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára PERDUKNÉ LATOR ILONA, BRAUN ÉVA Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma ЛЬВІВ «СВІТ» 2009 1 УДК 811.511.141(075.3)

Részletesebben

68. évf., 2014. IX. 11., 25. szám. Magyari Loretta a Falco táborában. Jó Pajtás, 25. szám, 2014. szeptember 11.

68. évf., 2014. IX. 11., 25. szám. Magyari Loretta a Falco táborában. Jó Pajtás, 25. szám, 2014. szeptember 11. 68. évf., 2014. IX. 11., 25. szám Magyari Loretta a Falco táborában Természet- és sportkedvelő Magyari Lorettával a nyáron ismerkedtünk meg. Észak-Bácskából, Oromhegyesről érkezett a meglehetősen távoli

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK?

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? Munkafüzet diákoknak a A médiaismeret tantárgy alkalmazása a hátrányos helyzetû diákok képességfejlesztésében címû pedagógus-továbbképzési programjához Budapest, 2008 A MANUSH

Részletesebben

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek PPEK 158 Nagy István: A Jóisten állatai Nagy István A Jóisten állatai Állatmesék felnőtt embereknek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára 2.2.01.1. A változat

Részletesebben

68. évf., 2014. I. 23., ára 50 dinár

68. évf., 2014. I. 23., ára 50 dinár Kutyatár (Albert Ivett, EmArt Műhely, Szabadka) 68. évf., 2014. I. 23., ára 50 dinár 2 Az idei év a felsősökről szól majd Tavalyelőtt a magyar óvodások, majd tavaly a kisiskolások éve volt, legalábbis

Részletesebben

Fordította: VÁNDOR JUDIT. Agatha Christie. A sors kapuja

Fordította: VÁNDOR JUDIT. Agatha Christie. A sors kapuja Fordította: VÁNDOR JUDIT Agatha Christie A sors kapuja HUNGA-PRINT Nyomda és Kiadó Budapest, 1993 1 A mű eredeti címe: POSTERN OF FATE A fordítás a William Collins Sons & Co. Ltd. Fontana Paperbacks 1988.

Részletesebben