Óváros tér - Vár séta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óváros tér - Vár séta"

Átírás

1 Óváros tér - Vár séta 1. Melyik épültet nem található a várban? a.) Városháza b.) Szaléziánum c.) Művészetek Háza (Havranek-ház) 2. Milyen mély a várkút? a.) 50m b.) 40 m c.) 30m 3. Milyen magyar tánczenét játszik a Tűztorony minden óra elején? a.) verbunkos b.) csárdás c.) palotás 4. Melyik a Várban található legalacsonyabb templom? a.) Ferences templom b.) Szent Mihály Bazilika c.) Piarista templom 5. A Szaléziánumban milyen hangszerkészítő műhely található? a.) furulya b.) hegedű c.) cselló 6. Hány darab ágyúgolyó van befalazva a Fecskendőházba? a.) 14 b.) 9 c.) Minek a szimbóluma a fehér őrdaru? a.) éberség b.) tisztaság c.) elkötelezettség 8. Milyen állat található Veszprém címerében? a.) nincs benne állat b.) ló c.) darumadár 9. Mi a piarista szó jelentése? a.) kegyes tanítórend b.) bölcs tanítórend c.) keresztény szerzetesrend 10. Melyek Imre herceg szimbólumai? a.) kard és korona b.) liliom és kard c.) könyv és liliom 1

2 Séd-völgy séta 1. Milyen új játszótér található a Séd-völgyben? a.) János Vitéz játszótér b.) Varázsfuvola játszótér c.) magyar népmesék A part alatt játszótér 2. Mikor adták át a társadalmi munkában felépült veszprémi Állatkertet, a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkot? a.) 1958 b.) 1968 c.) A Séd-völgyi sétaútvonal a város két nagy turisztikai attrakcióját köti össze, a a.) Betekints-völgyet és a Benedek-hegyet b.) A Várat és az Állatkertet c.) a Fejes-völgyet és a Szerelem-szigetet 4. A Margit-romok eredeti neve Szent Katalin Domonkos apácakolostor. Itt nevelkedett Margit, aki a.) IV. Béla király lánya volt b.) Könyves Kálmán lánya volt c.) Mátyás király lánya volt 5. A veszprémvölgyi görög apácakolostort a.) Szent Margit tiszteletére emelték b.) Szent Katalin tiszteletére emelték c.) Szűz Mária tiszteletére emelték 6. Kik voltak eredetileg a facérok? a.) egyedülálló utazó molnáremberek b.) szingli nők c.) molnárok 7. Mekkora a szintkülönbség a vár és a Séd között? a.) kb. 40 m b.) kb. 100 m c.) kb. 60 m 8. Milyen nyelven íródott a veszprémvölgyi apácakolostor alapítólevele? a.) latin b.) görög c.) magyar 9. Mikor fejeződött be a Jezsuita templom építése? a.) 1773 b.) 1825 c.) Milyen hosszú a Séd? a.) 70 km b.) 170 km c.) 25 km 2

3 Séta a vár felé 1. Hol találhatók az alábbi telefonfülkék? Melyik épület található a (közvetlen) közelében? ban melyik szálló vendége volt Petőfi Sándor? 3. Ki tervezte a Petőfi Színház épületét? 4. Melyik az a mai épület, ahol között az Irgalmas Nővérek Ipariskolája működött? 5. Hol alakult ki a 18. században a püspöki jószágkormányzóság? 6. Melyik mai épülettel szemben található a Szent Miklós-szeg központjának, a Szent Miklós templom romja? 7. Sorolj fel legalább két Közép-európai államfőt, akinek látogatásáról a színházkert tanúskodik! 8. Add meg 3 olyan előadás címét, ami a Petőfi Színház repertoárjában szerepel a 2013/14-es évadban!... 3

4 A Várban 1. A várba a... keresztül lehet bejutni. 2. Veszprémben a vezetékes ivóvíz szolgáltatás... -ban indult el. 3. Az ejtőernyő feltalálója... volt, ő azért köthető Veszprémhez, mert... volt. 4. A várban... és... stílusú épületeket találhatunk. 5. Batsányi János úgy kötődik Veszprémhez, hogy A volt várbörtön bejárati ajtaja melletti falon... fejek láthatók ban a Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács elnöke... volt. 8. A 14. század végén újjá kellett építeni a várat, mert Ányos Pál költőt a... temették el. 10. A Tegularium a... cím alatt található, és az a... -nak ad helyet. 4

5 Tűztorony 1. A vigyázó torony egykor... funkciót töltött be. 2. A torony különlegessége az, hogy A toronyóra minden órában... zenét játszik,amely... szerzeménye. 4. A volt tűzoltószertár címe: A toronyból valamennyi városrészt jól be lehetett látni, hiszen... magas. 6. A volt Fecskendőház oldalában valamint... szobra áll. 7. A Hősök Kapuján található emléktábla a(z) állít emléket. 8. A(z)... fotocellás elven működik. 9. A tűztoronyba... lépcsőfok vezet. 10. A torony... az... -as évszám olvasható, ami a felújításának állít emléket. 5

6 Veszprém földrajza 1. Hogyan szerepelt Veszprém neve a legrégibb írott emlékeinkben? a.) Veszprím b.) Bezprem c.) Vessz prém d.) Beszprím 2. Mit jelent Veszprém neve a nyelvészek szerint? a.) szeles város b.) domb c.) egyenetlen d.) királynék városa 3. Milyen magasan fekszik Veszprém a tenger szintje fölött? a.) m b.) m c.) m d.) m 4. Hol ered a Séd? a.) A Szentgál és Herend közt lévő medencében b.) Tés környékén 5. Melyik völgyön át érkezik a Séd Veszprém alá? a.) Fejes-völgy b.) Betekints-völgy c.) Hosszú-völgy d.) Buhim-völgy 6. A Várhegy körülbelül hány méterrel emelkedik a Séd völgye fölé? a.) 30m b.)200m c.) 100m d.) 40m 7. Hogy nevezték korábban a Sédet? a.) Veszprémvize, Sárvíz b.) Völgyvíz c.) Sárpatak d.) Várvíz 8. Milyen mesterek használták a malmok mellett - a Séd vizét? a.) fodrászok b.) kovácsok c.) pékek d.) tímárok 9. Mikor alapították Magyarország egyik legrégebbi városát, Veszprémet? a.) 12.század elején b.) 10.század végén c.) 14.század elején d.) 12.század elején 10. Veszprémet azért nevezik a királynék városának, mert a veszprémi... volt a királyné kancellárja, akinek előjoga volt a királyné.... 6

7 Veszprém történelme 1. Mikor telepedtek le a piaristák Veszprémben? Nevezz meg egy helyi kőművesmestert, akinek a tervei szerint az egyik rendház épült! 3. Milyen betűk láthatók az alábbi évszám alatt? MDCCCXXXIII Milyen tisztségre választották meg október 31-én Brusznyai Árpádot? Egészítsd ki a veszprémi piarista gimnázium egykori jeles tanulóinak nevét! Batsányi..., Endrődi..., Óvári..., Simonyi..., Zichy Mi a Szaléziánum? Melyik püspök idejében épült? Hol van eltemetve Ányos Pál, költő? Melyik kapu fölött van az alábbi díszítés? A Szent Katalin Apáca- kolostorban nevelkedett Árpád-házi Boldog Margit... -ben született és... lánya volt. 7

8 Veszprémi intézmények 1. Kinek az uralkodása idején lett Veszprém a vármegye központja? Hol ütközött meg István és Koppány serege? Milyen nevet vett fel a veszprémi állatkert? 4. Mi működött a veszprémi állatkert mellett a Betekints-völgyben az 1960-as évekig? 5. Kinek a nevét vette fel a veszprémi zeneiskola 1955-ben? 6. Kinek a nevét viseli a veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola? 7. Mi a neve 2006 óta Veszprém egyetemének? 8. Milyen fesztiválokról nevezetes Veszprém? Nevezz meg legalább hármat! 9. Egészítsd ki az alábbi kiemelkedő művészeti csoportok nevét! (legalább hármat helyesen) Veszprém Város... Liszt Ferenc... Mendelssohn... Magyar Honvédség Légierő... Veszprém... Váci Mihály... Színpad 10. Miért vált szükségessé a Szent István-völgyhíd megépítése? 8

9 A veszprémi várban 1. Hogy mondják lengyelül? balatonboglári plébános: Az egykor Nagyszeminárium műemlék jellegű épülete... stílusjegyeket visel. 3. Kiket ábrázol Kő Pál domborműve a Szent György-kápolna kertjében? Kinek az alkotása Szent Imre herceg szobra a Szent György-kápolna fedett romkertje előtt? 5. Ki volt Imre herceg? Honnan való az idézet a Szent Imre herceg szobra előtti emléktáblán? 7. Kire emlékeztet a várkút kávájára írt latin nyelvű felirat? 8. Melyik században épült a Gizella-kápolna? Ki állítatta a Szentháromság-szobrot? Hol láthatók Veszprémben a Szent Margitot és Boldog Ilonát ábrázoló festett üvegablakok? 9

10 Királynék, püspökök és mások 1. Hogyan kötődik Hungler József történetíró neve a veszprémi Szent György-kápolnához? 2. Kiket ábrázol Ispánky József szobrász és Bretz Gyula építész alkotása a vár végében? 3. Melyik század elején épült a Szent Mihály-székesegyház? Ki volt Vetési Albert? Mikor alapították a Vetési Albert Gimnáziumot? Melyik négy város játszott fontos szerepet Gizella királyné életében? R_G_NS_URG, PA_S_U, E_ZT_R_OM, _ES_P_ÉM 7. A mai érseki palota északi falán emléktábla hirdeti a középkori veszprémi főiskolát. Honnan származik az idézet? Hol koronázta meg Vetési Albert Beatrix királynét? a.) a veszprémi Szent Mihály-székesegyházban b.) a székesfehérvári bazilikában 9. Hogyan kapcsolódik István királyhoz és Gizellához a Szent Mihály-székesegyház története?... alapította és... adományokkal gyarapította 10. Miről szólt Lipót császár 1701.évi rendelete? 10

11 Auer Lipót 1...., Veszprém szülötte híres hegedűművész, zenepedagógus volt. 2. Hegedű..., Nemzetközi..., Auer nevezték el róla ben született a híres hegedűművész. 4. Mely városokban folytatta tanulmányait? Az európai fővárosban,... -ban fordulatott vett az élete, ahol a Salle Pleyelben koncertezett. 6. Weimarban az idős... kísérte az ifjú hegedűst. 7. Miután elvégezte a tanulmányait a cári udvarban ünnepelték... és tanított a konzervatóriumban ben az... -ba menekült ban... állampolgárságot kapott 10. A híres zeneszerző,..., személyesen neki írta a hegedűversenyét. 11

12 A Petőfi Színház 1. Mikor épült fel Veszprém színháza? A Petőfi Színházat... tevei szerint építették Ferenc jelentős anyagi támogatást nyújtott az építkezésben, erről egy emléktábla is tanúskodik. 4. Mikor kapott önálló társulatot a veszprémi Petőfi Színház? a.)1961-ben b.) 1971-ben c.) 1981-ben 5. Hogyan kötődik Oberfrank Pál neve a színházhoz? 6. Kinek az alkotása a színház épületét díszítő külső falikép és az üvegfestmény?... festőművész alkotása 7. Kiről nevezték el a veszprémi Játékszínt? a.) Bujtor Istvánról b.) Latinovits Zoltánról c.) Óvári Ferencről 8. A színház épülete a... stílusjegyeit viseli. 9. Magyarországon melyik városban van még olyan színház, amelyik Petőfi Sándor nevét viseli? 10. A Petőfi Színház a(z)... utca... cím alatt található. 12

13 Óváros tér, Városháza 1. Melyik család tulajdonában volt a 18. században az Óváros téren található épület, ahol jelenleg az MKB Bank található? Milyen stílus jegyeit viseli ez az épület? Jellemezd pontosan a Városháza melletti szobor hajviseletét Milyen szimbólumok láthatók az országzászló kovácsoltvas kerítésének darabján? Nevezz meg legalább hármat! Mi látható Veszprém városának címerén? Rajzoljátok le a millenniumi emlékművet! 7. Itt... működött 1854 és 1872 között. 8. Kitől származik az alábbi idézet? szeresd a szépet igazán ez adja meg a lét becsét, aki a szépet szereti, széppé teszi életét Mivel hívta fel magára a figyelmet Veszprém a nyelvújítás korában? 10. Mikor indult meg a villanyhálózat Veszprémben? a.) 1896-ban b.) 1908-ban c.) 1914-ben 13

14 Veszprémi hétköznapok 1. Kinek a nevét viseli a veszprémi Viadukt? Milyen sérülést szenvedett a völgyhíd a második világháború idején? 3. Milyen esemény tette Veszprémben emlékezetessé december 6-át? 4. A Veszprém Megye történetét bemutató legjelentősebb múzeum, amely a Bakonyi-ház mellett található,... piarista tanár nevét őrzi, ő volt a múzeum első igazgatója. 5. Hol született és mivel foglalkozott Cholnoky Jenő? Kik voltak még a Csolnoky (Cholnoky) család tudós, művész nagyságai? Adj meg legalább két nevet! Csolnoky..., Cholnoky..., Cholnoky..., Cholnoky Mi a neve a veszprémi városközpontban kialakított három udvarnak? Add meg helyesen legalább két udvar nevét! 8. Sokéves hagyomány szerint az Utcazene Fesztiválon a fellépő művészek több színpadon kapnak lehetőséget. Ezek a színpadok az alábbi helyeken találhatók. Adj meg legalább négy helyet! Az Óváros térnek korábban több neve is volt: 10. A Hangvilla helyén korábban a... mozi működött. 14

15 Szentháromság tér 1. Veszprém az egyházszervezés időszakában jelentős szerepet kapott, mert az ország első... székhelye lett. 2. A Szent Mihály-székesegyház a... téren található. 3. A székesegyház. alapokra épült, a tűzvész után... stílusban újjáépítették, majd a 18. században... külsőt kapott. 4. A székesegyházat..., a mennyei seregek vezérének tiszteletére emelték ben Ferenc pápa a székesegyházat... rangra emelte. 6. A székesegyház Gizella királyné... alkarcsontját ereklyeként őrzi. 7. Az altemplomában található a hadvezér-püspök... címeres síremléke és... síremlékének fülkéje. 8. A Szentháromság-szobron Szűz Mária koronáját... tartják. 9. A várfalról egyedülálló panoráma nyílik a és a... városrészre. 10. A Dravecz-ház a Veszprémi... székhelye. 15

16 Kolostorok 1. Hogy hívjuk ma a középkori Szent Katalin-templom és kolostor romjait? 2. A jelenlegi... téren álló kolostort 1240-ben alapította Veszprém püspöke. 3. A kolostorban... rendi apácák laktak. 4. Ezt a városrészt később... szegként kezdték emlegetni a köznyelvben a kolostor védőszentje után. 5. Ebben a kolostorban élt Szent Margit is, aki később a Nyulak szigetére költözött át. Ezt a szigetet ma... -nek nevezik. 6. A 18.századi Tizenháromváros elnevezésű városrész mai neve: A veszprémvölgyi kolostor eredeti neve... Mária-apácakolostor volt. 8. A veszprémvölgyi kolostor alapítólevele a M... O... Levéltár legkorábbi eredeti dokumentuma. 9. Ebben a kolostorban készíttette Gizella királyné az ott élő apácákkal az egyházi miseruhákat. Itt készült az a miseruha is, ami később a magyar királyi koronázási... lett. 10. A legenda szerint a Vetési-kazula (reneszánsz miseruha) B AT I királyné koronázására készült. 16

Sétaút a Királynék városában

Sétaút a Királynék városában Sétaút a Királynék városában Veszprém dombjai és völgyei, boltívei és tornyai, a lejtős szűk utcák és a tágas terek so k olyan titkot rejtenek, melyek felfedezésre várnak. Veszprém csendes, szemérmes város.

Részletesebben

Veszprém Herend Ajka Pápa

Veszprém Herend Ajka Pápa Veszprém, Vár 2. útvonal: Veszprém Herend Ajka Pápa Veszprém legbecsesebb öröksége a Vár. Hazánkban a Budai váron kívül itt található a legnagyobb egységes, lakott várnegyed. A Várba az Óváros téren keresztül

Részletesebben

LÁTNIVALÓK PROGRAMOK AKTÍV TURIZMUS FESZTIVÁLOK VESZPRÉM KULTURÁLIS KALANDOK VÁR ÁLLATKERT VESZPRÉM ARÉNA ÚTITÁRS

LÁTNIVALÓK PROGRAMOK AKTÍV TURIZMUS FESZTIVÁLOK VESZPRÉM KULTURÁLIS KALANDOK VÁR ÁLLATKERT VESZPRÉM ARÉNA ÚTITÁRS LÁTNIVALÓK PROGRAMOK AKTÍV TURIZMUS FESZTIVÁLOK VESZPRÉM KULTURÁLIS KALANDOK VÁR ÁLLATKERT VESZPRÉM ARÉNA ÚTITÁRS Szeretettel köszöntjük Önt a királynék városában! Kiadványunkat - melyet most a kezében

Részletesebben

Várpalota Zirc Bakonybél

Várpalota Zirc Bakonybél 1. útvonal: Várpalota, Thury-vár Várpalota Zirc Bakonybél Itt vagyon kezdõdése Veszprém vármegyének írta útleírásában Oláh János prédikátor az 1800-as években Palotáról. Történelmi és kulturális örökségünk

Részletesebben

Rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör 2008. évi beszámolója

Rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör 2008. évi beszámolója BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1173. Budapest, XVII., Pesti út 165. 2008. január 25. Rákosligeti Magyar-Lengyel

Részletesebben

Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek)

Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek) Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek) Bevezető Kevés olyan festői szép sziklavidék van hazánkban, mint a Séd völgye Veszprémben. A patak 60 80 méter mély völgyet vágott a dolomit

Részletesebben

Veszprém megye egyházi értékei

Veszprém megye egyházi értékei Veszprém megye egyházi értékei Román kori oszlopfő a Szent Mihály-székesegyházból Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém Veszprém megye egyházi emlékeiről gazdag tárgyi és iratanyag maradt ránk, annak ellenére,

Részletesebben

b e s z á l l ó k á r t ya A királynék városa / 8 A Bakony / 12 Egy ugrásra a Balaton / 15 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 17

b e s z á l l ó k á r t ya A királynék városa / 8 A Bakony / 12 Egy ugrásra a Balaton / 15 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 17 > Veszprém és a Bakony b e s z á l l ó k á r t ya A királynék városa / 8 A Bakony / 12 Egy ugrásra a Balaton / 15 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 17 Bor hegy és víz között / 21 A régió követei / 24

Részletesebben

Művészetek tantárgy / Székesfehérvár története, nevezetességei

Művészetek tantárgy / Székesfehérvár története, nevezetességei Művészetek tantárgy / Székesfehérvár története, nevezetességei Készült: A felzárkóztató 9. évfolyamosok számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Scola Omar Árpád Szakképző

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit!

Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit! EGRI KÖSZÖNTŐ Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit! A VTSZ újjáalakulásának 25. évfordulóján a találkozót a Záhonyi VSC és az MVSC közös szervezésében

Részletesebben

Jelet hagyni ÚTVONALAK. Visegrádi séták, képek, szobrok, emlékek nyomában

Jelet hagyni ÚTVONALAK. Visegrádi séták, képek, szobrok, emlékek nyomában Jelet hagyni ÚTVONALAK Visegrádi séták, képek, szobrok, emlékek nyomában 1 ÚTVONALAK ISBN: Szöveg: Gróf Péter Lektorálta: Gróh Dániel Korrektor: Borsody István Fotók: Mudrák Attila, Gróf Péter, Gróh Dániel

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

Határtalanul! Pályázati összefoglaló 2015.04.17-05.15. Zenta - Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Pécs - Gandhi Gimnázium és Kollégium

Határtalanul! Pályázati összefoglaló 2015.04.17-05.15. Zenta - Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Pécs - Gandhi Gimnázium és Kollégium Határtalanul! Pályázati összefoglaló 2015.04.17-05.15 Zenta - Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Pécs - Gandhi Gimnázium és Kollégium Zenta 2015.04.17 Zentai csata emlékműve A törökök 1697-ben hadjáratot

Részletesebben

Jókai Anna író-olvasó találkozó Jókai Anna írónő "A keresztény ember felelőssége" címmel tart előadást. Zichy kúria 17-én 17 óra

Jókai Anna író-olvasó találkozó Jókai Anna írónő A keresztény ember felelőssége címmel tart előadást. Zichy kúria 17-én 17 óra Zichy kúria Adony, Rákóczi út 28. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Közösségi- kulturális Központ és Könyvtár az 1820-as években épült, majd a XIX. század utolsó harmadában

Részletesebben

www.zalaegerszegturizmus.hu

www.zalaegerszegturizmus.hu www.zalaegerszegturizmus.hu zalaegerszeg Zalaegerszeg titkai Városkalauz a múlt tükrében 1 Köszöntő Szeretettel köszöntöm a Zalaegerszeg titkai - Városkalauz a múlt tükrében című kiadvány Olvasóit. E képi

Részletesebben

v á r o s a v á r o s b a n

v á r o s a v á r o s b a n város a városban Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégek! város a városban Szeretettel köszöntöm Önöket Óbudán, Budapest második legnagyobb kerületében, a 2000 éves városban. Óbuda különleges hely, ahol egyszerre

Részletesebben

Zarándoklás a Felvidéken. Úton a kincses Magyarország bányavárosaiba 2013. április 25 27.

Zarándoklás a Felvidéken. Úton a kincses Magyarország bányavárosaiba 2013. április 25 27. Zarándoklás a Felvidéken Úton a kincses Magyarország bányavárosaiba 2013. április 25 27. Magyarország 1920. június 4-én írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A Trianoni békeszerződés

Részletesebben

Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET

Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET 2 Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET 1 2. Veszprém szerepe a múltban és a jelenben, kötődései térséghez, régióhoz, nemzethez. Jelentősége Európa kulturális

Részletesebben

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009.

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. Megszentelt helyek A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. FERTŐRÁKOS (Krisztus mennybemenetele) Története. A jelenlegi templom elődje a 13. században már állt. 1662-ben Széchényi György győri püspök

Részletesebben

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu Székesfehérvár Kalandozás a királyok városában Látnivalók Élmények Program Szállás Étterem www.turizmus.szekesfehervar.hu SZÉKESFEHÉRVÁR FEDEZZE FEL ÚJRA 2013-BAN! KIRÁLYI NAPOK Augusztus 14-24. Augusztus

Részletesebben

Nyék-Kurucles Egyesület

Nyék-Kurucles Egyesület BARÁT ERZSÉBET Nyék-Kurucles Egyesület Egyesületünk a II. kerületben mûködik, fõ tevékenysége a területén található jelentõs épületek és a gazdag természeti értékek, valamint ezzel összefüggésben az itt

Részletesebben

Barangolások a Mátyusföld településein

Barangolások a Mátyusföld településein Barangolások a Mátyusföld településein 95 Vízkelet területén a régészek késő bronzkori, valamint a Nagymorva-Birodalom időszakából származó sírokat találtak. 1223-ban Kusoud néven említik. A falut a Dudvág

Részletesebben

Az Intézmény egyrészt saját maga szervez, másrészt helyet ad:

Az Intézmény egyrészt saját maga szervez, másrészt helyet ad: Szent János Továbbképző Szent Intézet Az intézmény múltja: A Szent János Továbbképző Központot és Lelkigyakorlatos Házat dr. Seregély István egri érsek alapította 1995-ben. Az Intézmény Eger történelmi

Részletesebben

Debrecen Nagyvárad. 2010. március 29., hétfő, Debrecen. Tanulmányi kirándulás:

Debrecen Nagyvárad. 2010. március 29., hétfő, Debrecen. Tanulmányi kirándulás: Tanulmányi kirándulás: Debrecen Nagyvárad 2010. március 29-30., hétfő-kedd kb. 25 fő, kommunikáció- és média szakos hallgató az egri Eszterházy Károly Főiskoláról 2010. március 29., hétfő, Debrecen 10.00.

Részletesebben

[Kulturális örökség napjai 2009. szeptember 19-20., helyszínek]

[Kulturális örökség napjai 2009. szeptember 19-20., helyszínek] [Kulturális örökség napjai 2009. szeptember 19-20., helyszínek] ---BUDAPEST, I.--- Helyszín neve: Magyar Országos Levéltár BUDAPEST, I. Bécsi kapu tér 2-4. Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK A Magyar

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben