DR.JURIJ VOLKOV ÉS MÉGIS HAT...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR.JURIJ VOLKOV ÉS MÉGIS HAT..."

Átírás

1

2

3 DR.JURIJ VOLKOV ÉS MÉGIS HAT... Amit a bioenergiák gyógyító erejéről tudni érdemes Második, kiegészített kiadás Budapest, 1994

4 Lektorálta: Dr. Erőss László Dr. Volkov Jurij, dr. Farkas Endre Budapest, ISBN Felelős kiadó: dr. Jurij Volkov Budapest, Illusztrációk: Halász Tamás A borítót Nádler István festményének felhasználásával Király Ildikó tervezte Terjedelem: 8 (A/5 ív) Formátum: A/5 Tipográfia-szedés: Király & Társai Gmk. Cégvezető: Király Ildikó Nyomás: GRAFO-PRESS KFT. Felelős vezető: Fél Kálmán

5 ELŐSZÓ HELYETT Láthatatlan energiák vesznek körül bennünket, amelyek jótékony hatással vannak életünkre. Az édesanya simogatása, a szerelmes csókja olyan erőt rejt magában, amelynek titkát évezredek óta nem tudják megfejteni a tudósok. Ugyan miféle energia az, amely kedvesünk mosolyából, barátunk biztató pillantásából árad, s amelynek sugárzása erővel tölt el bennünket - a szó pszichológiai és fizikai értelmében egyaránt? Gondolhatunk ismeretlen, rejtelmes erők hatására, nevezhetjük csodának. És akkor eszünkbe jutnak - akaratlanul is - azok az olvasmányainkból ismert szentek, sámánok, rabbik, akik csodával határos módon gyógyítottak meg betegeket. Elmerenghetünk azon, hogy vajon a természet miféle erőit vették igénybe ahhoz, hogy új életre keltsenek fél-, vagy csaknem teljesen holt embereket. Egyszóval elég sok olyan hatás ér bennünket, amelyek változást időznek elő fizikai vagy lelki állapotunkban, de e hatások mibenléte, összefüggésük az előidézett változással rejtve marad előttünk, nem találunk rá elfogadható magyarázatot. És amit nem ért az ember, amire nincs magyarázat, azt nehezen fogadja el. Ha nem látja a jelenség okát, akkor magában a jelenségben is kételkedni kezd. Pedig ami hihetetlennek tűnik, az nem mindig lehetetlen. Ezt bizonyítja Volkov doktor csodálatos orvosi ténykedése. Ő látja az aura formáját és színeit; érzékeli a föld sugárzását; bioenergiával tölti fel az embereket; szike nélkül operál. Mindezekkel megismerkedhet az Olvasó a könyv első részében. A továbbiakban megtalálhatja Volkov doktor javallatait: milyen módon sajátíthatjuk el a Pszi-energiával való öngyógyítást, hogyan fejleszthetjük az életerőt, és potenciális képességeinket, miként óvjuk és kezeljük gerincbántalmainkat, és mit tegyünk különféle más betegségek esetén? 5

6 Hogyan használják a mézes káposztát, és a vodkás krumplit mindazok, akik meggyógyultak már módszerei által. Ezrek és ezrek kívánták Volkovnak, a paramedicina nagy tudósának. Isten áldja, doktor úr...! Igen, úgy látszik, Isten áldása kíséri útját. Ez az erő sugárzik kezéből. Sugározzon most Önre is, kedves - egyelőre ismeretlen - Olvasónk... 6

7 BEVEZETŐ Hogyan lehetséges az, hogy az igazság oly kevéssé igaz? Foucoult Szúrást éreztem a szívemben, s ahelyett, hogy a körzeti orvoshoz kerültem volna, aki minden valószínűség szerint lelkiismeretesen elküld EKG-vizsgálatra, gyógyszert ír fel, s pihenést javasol - a sors Volkov doktorral hozott össze. Ő röntgen-kezével pillanatok alatt rátalált a kóros gócra, s megállapította: ez nem szívpanasz, hanem idegzsába. Felfektetett a masszázs-asztalára, és egy-két mozdulattal eltüntette a szív -bántalmaimat. Ennek már több mint fél éve. Azóta nincsenek ilyen fájdalmaim. így ismerkedtem meg Volkov doktorral. Másokra is gyakorolt már ilyen hatást, olyannyira, hogy csodadoktornak titulálják. Pedig mások is, csakúgy mint én, kezdetben kételkedve fogadták. De végül is fájdalmam volt - elmúlt. Világa ismeretlen volt - most viszont új lehetőséget nyitott ki előttem. Hitetlen voltam - érdeklődővé váltam. Előítéletes voltam - kíváncsivá tett. Ezekről az élményekről kíván szólni ez a könyv: arról, mi az az új lehetőség, az az új világ, amelyet Volkov doktor feltár, s amelynek oly sok hívet szerzett már. Szaknyelven szólva: mi az alternatív gyógyászat? Mi az általunk ismert érzékeken túllépő extraérzékenység, mi az a bioáram, amiben nem hittem, de létezését ma már nem tagadhatom. Mi az az aura, amely az embert búraként körülveszi, s az a kozmikus erő, amelyről eddig előítéletesen, kézlegyintő fölénnyel beszéltem, ha szóba került? Sokáig nem hittem a természetgyógyászat egyszerű jelenségeiben, sem, nemhogy e különösen magas szintjeiben. Emlékszem, a hatvanas években, amikor először jártam az NSZK-ban, egyfajta szegénységnek tulajdonítottam azt, hogy fehér helyett inkább 7

8 fekete kenyeret esznek ott az emberek - csak éppen arra nem találtam magyarázatot, hogy akkor miért drágább, mint a fehér? Vagy Moszkvában a mustártapaszt és a vákuumos poharat, amivel influenzámat kezelték, az elmaradottság jelének véltem - csak éppen azt nem tudtam megmagyarázni, miért gyógyultam meg gyorsabban, mint máskor. Nem hittem a parapszichológiában, nem hallottam a homeopátiáról sem, és a kiropraktika fogalmát (csontkovácsra magyarosított változatában is) gyanakvással kísértem. Gondolom, sokan mások is így lehettek ezzel. Bár azt ma sem tudom, hogy működik. És mégis hat... Amit én kaptam dr. Volkovtól, az tehát több, mint fájdalmaim, panaszaim megszüntetése. Egy új világot nyitott ki előttem. Kíváncsivá tett, érdeklődővé. Szeretném alaposabban megismerni, kérem őt, segítsen ebben, vezessen tovább, nyissuk ki az alternatív gyógyászat kapuját vagy legalábbis az ablakát mások előtt is, azok előtt, akik szeretnének bepillantani oda s megismerkedni vele. Induljunk hát el... 8

9 ELSŐ RÉSZ

10 I. FEJEZET AURA Káprázat vagy valóság? Az embernek hinnie kell abban, hogy az érthetetlen érthetővé válik - különben nem foglalkozna vele. Goethe A természeti jelenségek új, eddig ismeretlen világának megismeréséhez az emberi aurán keresztül vezet az út. Aurának nevezik a mindnyájunkat körülvevő fényburkot, mely egyrészt megvéd a külső hatásoktól, másrészt összeköttetést teremt belső énünk és a kozmosz egésze között. Burokban születtünk - burokban élünk. Kilépve a méhburokból, egy energia-fényburok övez minket, s ez utóbbit nevezik aurának. E két burkot nem is lehet teljesen elválasztani egymástól, hiszen a bioenergiát tanulmányozók tudják: attól, hogy az anya és a gyereke közötti köldökzsinórt elvágták, a bioenergiájuk áramlása tovább folytatódik. Az aura fogalma sokak számára evidencia, másokban ellenkezést vált ki. Az egyetértők saját gyakorlati tapasztalatukra is hivatkoznak. Arra, hogy éreznek maguk körül is egy láthatatlan burkot, amely tömegben, tülekedésben mintha valahogy összenyomódna, s ezt rosszul viseljük, nehezen tűrjük el, máskor viszont ha az emberek simogatják a mosolyukkal, kedvességükkel, akkor valami megmagyarázhatatlan, jóleső érzés lesz úrrá rajtunk. Vannak, akik érzik mások hálóját is, felemelt kezükkel meg tudják állapítani hideg vagy meleg hatását, a különleges érzékenységűek pedig még a színét is látják. És vannak, akik kételkednek a létezésében. Mi az, hogy aura - mondják -, ne beszéljenek nekem titokzatos fátyolról, amit nem látunk, nem érzékelünk, amit a tudomány nem igazol, az nem is létezhet. Az antik világban az embereknek nem volt ilyen problémájuk: ők 11

11 ismerték, látták az aurát, még az úgynevezett sötét középkorban is természetesen beszéltek róla, szentekről festett képeiken ábrázolva be is számoltak erről. Aztán jött a XVII-XVIII. század, a racionalizmus kora, mely mindent, ami nem kézenfekvően logikai, ami nem kézzelfogható,,, butításnak, sarlatánságnak tartott. S kiadta a jelszót: aurák pedig nincsenek. A felvilágosodás radikális hitvallása szerint nincsenek boszorkányok, nincsenek démonok, sem kísértetek. Ember van, tudomány van, butaság van, de emberfeletti valóságok nincsenek. Néhány éve talán csak a Simon Templar feje fölötti karikák, vagy az orosz népművészet Matrjoska-babái őrizték az aura egykori ábrázolásának emlékét. Napjainkban tér csak vissza az emberi tudat az aurával való ismerkedés igényéhez. S talán csak napjainkra érett meg a helyzet, hogy az új tudományos kutatások között helyet kapjon az, amit összefoglalóan parapszichológiai jelenségeknek nevezünk. Mi hát a parapszichológia? Szokványos meghatározása szerint: okkult, vagyis rejtett, titokzatos jelenségek tudománya. S amint az aurával kapcsolatban, ugyanúgy a parapszichológia kapcsán is két szélsőséges nézet ütközik össze. Az egyik oldalon állnak a felvilágosultak, a józanok, a pragmatikusok, a tudományban hívők, akik unják az okkult dolgok körüli egész felhajtást, és mindenre, ami a parapszichológiával van összefüggésben, megvan a kész címkéjük: csalás. A másik szélsőséges tábor, a vakhitűeké viszont mindent, ami csodálatosnak vagy paranormálisnak tűnik, valóságosnak, illetve lehetségesnek tart. Az ő naivitásuk és hiszékenységük legalább annyira káros a parapszichológiára, mint ellenségeinek arroganciája, akik a tudomány bástyáin állva örök időkre szólóan kinyilatkoztatják: mi az, ami egyszerűen nem létezhet. Elfelejtkezve arról, hogy a tudomány történetében is volt már sokféle ugrás, sokféle paradigmaváltás. Geocentrikus és heliocentrikus világkép, Newton és Einstein, a Teremtés Könyve és Darwin... A mai helyzet sajátosságát szépen fejezik ki Hamvas Béla és Szerb Antal gondolatai. Engedje meg az Olvasó, hogy egy kicsit hosszasabban idézzem őket. Fónagy Iván Mágia című művéhez írt bevezetőjében Szerb Antal így vélekedik: Sok régi monda beszél elsüllyedt városokról, amelyek most a 12

12 tenger fenekén fekszenek. Holdfényes éjszakákon néha lelátni a tengeralatti palotákra, márványterekre; és végzetes órán a tengermélyi harangok hangját is lehet hallani. Egy ilyen elsüllyedt várost hord magában minden ember. Szellemi téren a múlt századnak talán legnagyobb felfedezése az a felismerés, hogy vannak másféle emberek is, mint mi vagyunk. Nem úgy másfélék, mint amennyire nemzetek, fajták, felekezetek, kultúrák szerint különbözik az ember egymástól, hanem sokkal mélyebb, sokkal alapvetőbb másságuk szerint. Nem kétséges többé, hogy ez a másfajta ember, aki valaha a Föld ura volt, ha technikai szempontból és az ésszerű gondolkodás szempontjából nagyon kezdetleges is a mai, a történelmi emberhez képest messze tökéletesebb más szempontokból; tudott olyan dolgokat, amelyeket mi nem merünk, és nem akarunk tudni, mert tudásunk ellenkezésben áll ésszerű világrendünkkel, és alapjaiban támadná meg azt. Ez a másfajta ember nálunknál sokkal közvetlenebb összeköttetésben áll azzal a nem emberi világgal, amelyet érzelmesen Természetnek és nagyhangúan Kozmosznak szoktak nevezni. Sejtései, megérzései oly távolba látóak voltak, mint a magasabb rendű állatoké azzal a plusszal, hogy amellett ember is volt; emlékezni tudott. És mert ember volt, a homo sapiens bizonyára számunkra ismeretlen úton-módon befolyásolni is tudta a nem emberi világot: mágus volt, varázsló. Nemcsak mondák tanúskodnak erről, hanem az emberi ősvilág jó néhány fennmaradt csodája, alkotások, amelyekről nem értjük ma már, hogyan hozhatta létre őket embererő, továbbá a mai»primitív«és mágikus beállítottságú népek megmagyarázhatatlan képességeit. A homo mágust idővel legyőzte a homo fáber, a mai emberiség őse: hiszen ügyesebb, szerszámai, fegyverei vannak - és főképp reálisabb, hozzá képest a homo divinas álomvilágban él. A homo fábernek kellett győznie, mert erősebb benne Wille zűr Macht: hiszen világa egészen e világról való, céljai evilági célok, a földi országutak vándora akkor, amikor a másfajta ember tulajdon lelkének földalatti tavain evez. De a történelem egyik legkülönösebb vonása az, hogy semmi sem hal meg benne egészen. Csodálatos továbbélések és átütések vannak, régebbi kultúrák földalatti folyóként kanyarognak titokban, míg azután évszázadok vagy évezredek múlva ismét a napvilágra törnek. A mágikus világ nem veszett el. Csak annyit. Nem 13

13 kell messzire mennünk - hiszen mindnyájunkban benne él. Bennünk él mint meghatározhatatlan, de édes és erős nosztalgia, vágyódás az egészen más után, az ésszerű világ törvényeit megcáfoló nagy váratlanság után, a csoda után. (5-6. old.) Hasonló összefüggést tár fel Hamvas Béla az európai ember és a keleti ember összevetéséből. A Tibeti misztériumok című munka bevezetőjében írja: Az európai jól érti történeti alakjainak, Periklésznek, Caesarnak, Nagy Péternek a magatartását és tudja, hogy bennük a lélek rendkívüli ereje nyilatkozott meg. Érti még költészetének alakjait is, Achilleust, Aeneast és tudja, hogy ezek az emberek a hősies lélek megnyilatkozásai. De már egyáltalában nem érti a heroikus léleknek azt a megnyilatkozását, amely a misztikus, a próféta, az aszkéta, a szent. Azt hiszi, hogy a lélek hősiessége minden esetben külső eredményt, úgynevezett sikert ért el, e siker: a hírnév, a dicsőség, a nagy elhatározás és nagy tett következménye, hatalmas és lenyűgöző látvány, megbabonázó példa. Ha valakiben hősies lé- 14 Szent István kézrátétellel gyógyít

14 lek él, ez a hit ma itt, annak olyannak kell lenni, mint a tűzijátéknak, az ember szemét tetteinek nagyságával el kell kápráztatnia. A lélek hősiességének van azonban más alakja is, amely Keleten otthonos. A hősiességének van azonban más alakja is, amely Keleten Otthonos. A hősiesség nem kifelé, hanem befelé nyilatkozik meg; a hős nem király, nem hadvezér, nem államférfi, hanem bölcs, aszkéta, misztikus, költő, filozófus. Az őskorban a hősiesség e két alakja között nem tettek különbséget. Homérosz herosnak nevezte a harcos Aiast és Hektort, Éppen úgy, minta jóst vagy az énekest. Az európai emberben a kifelé törő hősies lélek megvan; a befelé irányuló vallásos metafizikai aszkétikus és misztikus hősiesség nincs meg. (9-10. old.) Visszatérve a parapszichológia általános területéről az aura problematikájára: felmerülhet a kérdés, honnan tudjuk, hogy egyáltalán létezik? Hogy honnan tudhatunk a létéről? Az elméletből és a tapasztalatból. Ez nem káprázat, hanem valóság. Ma már a hagyományos tudományos eljárással is igazolható: lefényképezték, először ben, s ezt az eljárást nemzetközileg mindenki elismeri. Az aurát az orvosok rutinszerűen felhasználják diagnosztikára és terápiára - függetlenül attól, hogy mechanizmusát leírták-e már, vagy még nem teljes egészében ismerjük. Hatását felfogjuk, gyakorlatilag befolyásoljuk, és ez önmagában is tudományos bizonyíték. Az aurát elemi tényállásként kell elfogadni. Ahogy a földet körülveszi egy ózonréteg, ahogy minden földi testen kimutatható valamilyen saját belső terén kívül álló burok, ahogy minden élőlény hordoz információt, úgy minden ember körül létezik egy burok. Maga a burok a látnokok és a fényképek tanúsága szerint az emberi testet többrétegű energiakörrel veszi körbe, s mi ezt az egészet nevezzük aurának. Az aura anyaga, összetevője egy sajátos bioenergia, amit többnyire pszi-energiának vagy biomezőnek neveznek. A természetben is minden energia ellentétes töltésű lehet, pozitív vagy negatív, jang vagy jin, így hatnak az emberre - hol serkentően, hol romboló formában. A Napnak, a csillagoknak is sokféle sugárzása van, mely az emberre hol éltető, hol romboló vibrációt jelent. Az Aura olyan burkot képez, amely a negatív energiákkal szemben védőpajzsul szolgál, a pozitív energiákat pedig befogadja. Gondolataink, érzel- 15

15 meink nem mások, mint láthatatlanul parányi, finom testek, finom energiák, amelyek könnyen és gyorsan áramlanak az emberek közötti érintkezés mezőjében. Az emberek közti érintkezéskor energiacsere megy végbe. Persze ezek a mozzanatok tudományosan még nem bizonyíthatók. Nem ismerjük minden összetevőjüket, nem ismerjük hatásmechanizmusukat, de ettől még objektíven léteznek. Sokáig nem ismertük a mikrohullámokat, a röntgensugarakat, a rádió hullámvonalait, de ettől még közöttünk voltak. Képzeljük csak el: egy négyzetméternyi térben hány rádióhullámhossz száguldoz, amiről csak akkor veszünk tudomást, ha bekapcsoljuk a rádió- vagy tévé-készülékeket. Ennek analógiájára elképzelhetjük, mennyi emberi energia, öröm, szomorúság, szeretet, gyűlölet stb. - kavarog minden egyes sejttérben: micsoda kavalkádja létezik itt az emberi emócióknak és törekvéseknek. S hogy létezik aura, annak egyik vitathatatlan bizonyítéka Volkov doktor maga - ő a gyakorlatban érzékeli, látja, kezeli és hatni is tud rá. így tehát a legilletékesebbtől kérdeztem meg, mi a véleménye róla. Az alábbiakban röviden összegezem mindazt, amit hosszú órákon át folytatott beszélgetéseink alkalmával erről elmondott: Hogy mítosz-e vagy realitás az aure léte - az attól függ, hogy az érdeklődő elméletileg mennyire felkészült a kérdés megválaszolására. A probléma ugyanis az emberiséget évezredek óta foglalkoztatja. Ezt Keleten pránának, az élet energiájának nevezték, Oroszországban pedig az élet fluidumának, manapság tudományosan szubatom részekből álló leptongáznak. Tehát ha az ősi képzetektől a legmodernebb kor legfejlettebb technikájáig ismerték - miért ne fogadhatnánk el mindnyájan a létezését? Nemcsak az ember, de minden élő és élettelen anyag rendelkezik sajátos energiamezővel. Minden élőlény, így az ember is valamiféle komplikált akkumulátornak fogható fel, mely felveszi a benyomásokat, és különböző impolzusokkal hat másokra. Az ember pszichés megnyilvánulásai, érzelmi - így vagy úgy - a saját terén kívül képződő rétegben, az aurájában tükröződnek, ott vetítődnek ki. Az aurát születéstől fogva minden egészséges kisgyermek is képes felfogni. Ezért érzi meg például a csecsemő, hogy az anyja, vagy egy idegen jött be a szobába. De ezt a képességét a neveltetés során elveszíti. Felnőttkorban sokan csak bizonyos különös gyakorlással 16

16 tudják újból megszerezni. Az extraérzékenységű emberek - az úgynevezett extraszenszek - minden nehézség nélkül felfogják az emberi aurát, kitapogatják formáját, érzékelik vibrációit, dinamizmusát, s látják a színét is. Én magam is könnyen érzékelem az aura méreteit, alakját, görbületeit, ha szükséges, látom a színét is. Az egészséges ember aurája cm. Akié ennél kisebb, az beteg, a 20 cm alatti életveszélyes. Akinek viszont az aurája nagyobb, annak az életereje is nagyobb. Egy méter körül van az igen jó erőben lévő ember aurája, és 2-3 méternél nagyobb a különleges képességű személyiségeké, többek között az extraszenszeké. Gyógyítani az képes, illetve károsodás nélkül annak szabad, aki 3 méternél nagyobb aurával rendelkezik. (Jó erőben én elérem az 5-6 métert is.) Az aura sajátossága az, hogy elválhat a testtől, s azon a helyen tapad le, ahol az illető pszichés átélésének idején járt. Ezért van az, hogy a letapogató ösztönnel rendelkező állatok, különösen a kutyák szimattal megtalálják azt a személyt, akit keresnek. Az aura alakzata tojásformájú, ovális, a fejtől a talpig ér. Több síkja van. Az aurát tanulmányozók szerint hét réteg síkja különböztethető meg, de elég, ha mi ezek közül hárommal foglalkozunk. Nevezetesen: Első sík: a fizikai testnek nevezett mező, mely az ember szomatikus, testi állapotáról ad információt. Ezt a síkot gyakran biomezőnek nevezik. Ebben tükröződik az ember egészségi - betegségi állapota. Második sík: asztrális sík, ez az ember érzelmi, indulati, ösztön-tevékenységének, illetve vágyainak a tükrözője. Harmadik a mentális sík, az ember jellemének, értelmi, szellemi törekvéseinek a lenyomata. A fizikai aura gyakorlatilag színtelen vagy világoskék - fehéres színű, s úgy kell elképzelni, mint a testből kinövő hajszálvékony, fehéres fonalakból képződő burkot. A jó közérzet esetében a hajszálak egyenesen állnak, rossz egészségi állapotban a végződései lefele hajlanak. Ennek az az oka, hogy az egészséges test megfelelő minőségű pránát, életenergiát bocsát ki, a beteg pedig kisebbet. így a hajszálak a hiánytól szenvednek. A fizikai sík után következik az asztrális sík, amely, mint mondtuk, az ember érzelmi, indulati, vágy-, ösztöntevékenységének a tükrö 17

17 zője. Ez gáznemű, pulzáló felhő, a színeit tekintve egybeesik a prána színeivel. Az aura harmadik síkja a mentális sík, vagy prána aura, mely gázszerű felhőre és összeálló elektromos szikrára hasonlít. A prána világos rózsaszínűre hasonlít akkor, ha közel van az ember testéhez, de elveszti a színét, ha eltávolodik tőle. Az aura síkjainak általában különböző színárnyalata van, de minden ember rendelkezik valamilyen domináns színnel. Az aura színárnyalatai pszichikai jellegű géneknek a tükröződései. A fejlett pszichés adottsággal rendelkező személyek ezeket képesek látni, s úgy tudják leolvasni, mintha nyitott könyvet tartanának a kezükben. Persze, ha ismerik az aura-színek kódját. Az aura színeinek az alábbi pszichés tulajdonságok felelnek meg: fekete - negatív emberi tulajdonság, gonoszság, gyűlölet, bosz- szúáll ás; szürke - az egoizmus jele; szürke, sötét árnyalattal - lehangoltság, melankólia; szürke, különösen sötét árnyalattal - félelem, rémület; mélyzöld - féltékenység; fekete-zöldes szín - életbölcsesség, tolerancia, a körülményekhez való alkalmazkodás, adaptációs képesség; piros - felháborodottságból eredő indulatok, harag kifejeződése; piros, fekete alapon - gonoszsággal szembeni harag; málnapiros - szerelmet fejez ki; sötétbíbor-vörös árnyalatok - a durva érzéki szerelmét; a magas rendű szerelem rózsaszín árnyalatú; barna-piros színárnyalat - fukarság és kapzsiság; narancssárga - büszkeség, becsvágy; sárga - intellektuális képesség; sötétsárga - önző, egyéni célok szolgálatába állított intellektuális képességet fejez ki; élénk-sárga - magas szinten fejlett intelligencia; aranysárga - magas szintű, nemes intellektualitás; sötétkék - a vallási érzelmek színe; világoskék - lelki emelkedettség. A felsoroltakon kívül több más színárnyalat is van még, csakhogy ezeket a látóspektrumban nem érzékeljük. Ilyen például az ibolyán 18

18 túli vagy az infravörös színek, igaz, ezeket az okkultisták képesek érzékelni. Mindezeken kívül van még egy úgynevezett ultra szín, az igazi élénksárga, ez a lelki megvilágosodás jele, amely a szent emberek feje körül glóriaként van jelen. A színek végtelen sok kombinációt és árnyalategyüttest alkothatnak, s az ember életének különböző időszakaiban változhatnak is. Az aurának ez a színváltozása mutatja az adott személy karakterváltozásait, színeinek stabilitása viszont lelki tulajdonságainak, jellemének alkati szilárdságát fejezi ki. A színeket ma már képesek vagyunk laboratóriumban, tudományos módszerrel észlelve bizonyítani, sőt lefényképezni is. Igen, a tudomány eljutott oda, hogy ezeket a színeket ma már fényképezni is tudják! Fénykép segítségével az extraszenzoriális képességgel rendelkező egyéneket is könnyű tesztelni: ugyanis az olyan egyének, akik rendelkeznek különleges érzékenységgel, az aktivitásuk idején ujjaik hegyéből vöröses fényt sugároznak ki, ami a fényképen élénk vörös foltként jelentkezik. Ez biztos tanúsága annak, hogy valaki extraszenzoriális képességgel rendelkezik-e vagy sem. Az aura és az orvosi diagnosztika Miért fontos az auralátás? Többek között azért, mert olyan képet ad az emberről, amely jelzi, mennyire egészséges, illetve mennyire sérült az állapota. Ennek alapján képes az orvos a betegséget diagnosztizálni. Sajátos, új terület nyílt meg ezzel az orvostudomány előtt: az aura-diagnosztika. Ezt megteheti az extraszensz, de az olyan orvos is, aki a lefényképezett aurát meg tudja fejteni, le tudja olvasni. Ha az aura nem szabályos, nem ellipszis alakú, ha torzult, ha megtört, lukacsos, akkor ez azt jelenti, hogy az ember életmezejében, az energiáknak a kívánatosnál nagyobb utat kell megtenniük - ha pedig hosszabb utat tesznek meg, akkor hamarabb lejár az emberi élet ideje. Az aura kiigazítása így az élet meghosszabbítását jelenti. Az aura alakzatából lehet következtetni a szervezet beteg pontjainak hollétére és jellegére. Például igen könnyen megállapítható a rák, az AIDS, az infarktus, a tüdőgyulladás, azonosíthatók az ízületi betegségek stb. Ha az aura lyukas, ott elfolyik a pránaenergia, ott betegség van. Szigorúan tudományos eljárással kimutatták, hogy 19

19 a beteg ember aurája deformálódott, szakadozott, fekete, a horpadásoktól pedig meggörbült a sugárzás pályája. így, és ehhez hasonló módon képes az extraszensz az auráról kialakított fényképről - miként az orvos a röntgenképről - diagnosztizálni. Mivel az aura jelzést ad az ember állapotáról, a nem értelmezett aurát úgy kell felfognunk, mint egy fel nem bontott levelet. A levelet pedig fel kell bontani, mégpedig a hagyományos orvosokkal közösen. Az auradiagnózisnak, összehasonlítva a hagyományos orvoslás ismérveivel, számtalan előnye van. Ezek a következők: - A vizsgálat gyors és fájdalommentes, ideje 20 perctől 2 óráig tart, míg a hagyományos kivizsgáláshoz 2 naptól 2 hétig terjedő időre van szükség. A közvetlen beavatkozás fájdalommentes, hiszen itt garantálta közvetlen fizikai kontaktusnélküliség. A beteg számára ez feltétlen előnyt jelent. Például, hogy hajlamos-e a páciens rákbetegségre, az 2 perc alatt, 98 %-os biztonsággal megállapítható. (Nem értem, hogy miért nem vezetnek be kötelező rákszűrést hazánkban extraszenszekkel.) - Az európai orvoslás kiindulópontja a betegségkép, a keleti gyógyászaté az egészségkép. Az aura-diagnózis sajátossága - a keleti gyógymódra építve, és az aura pozitív lehetőségei alapján - az, hogy nem csak betegségtudatot, de egészségtudatot is ad. Az aura-diagnózis mindkettőt képes megfogalmazni, a betegség és az egészség paramétereit is megadni. Többek között ezért hatékonyabb itt a megelőzés. - Az aura-diagnosztikának eltérő sajátossága az is a hagyományos orvoslástól, hogy itt az extraszensz orvos nem egyszerűen betegségtünetet, azaz izolált szervi bajt kutat, hanem a beteg embert a maga egészében vizsgálja, és így is kezeli. Nem a tünetet, a betegséget gyógyítja. Ezért nem is fordít különös gondot a diagnosztikai felvilágosításra. Amint Volkov doktor mondja: a beteget nem a diagnózis, hanem a gyógyulás érdekli. - Az aura-diagnosztika holisztikus (az egészre irányuló), az egészséget célozza meg, az egész embert tartja szem előtt, akkor is, ha a 20

20 betegség jellegét keresi. Az egészre irányulás több mindent magában foglal. a) Jelenti az, hogy az aura összeköti az embert a természettel, a természet és az ember egységét tételezi fel; b) A szellemi és fizikai, a lélek és a test egységét veszi figyelembe azon elv alapján, hogy ép testben, ép lélek, de inkább úgy, hogy ép lélekkel, ép a test is. Jól jelképezi ezt a kínai tao tanítás is, amely szerint gyógyíthatatlan betegség mindaz, ami a következő bűnökből, bajokból ered:

21 - a semmittevésből, - a pazarló életmódból, - a jin és jang energia hiányából, - a teljesen leromlott állapotból, - az igazi orvosok iránt táplált ostoba megvetésből. S bár az extraszenszek nem csodaemberek, nem félistenek, nem tudnak száz százalékos biztonsággal sem diagnosztizálni, sem gyógyítani, mégis azok az eredmények, amelyet igazi képviselőik tevékenységük során elértek, magukért beszélnek. Legalább annyi bajt és beteget kezelnek, mint a hagyományos orvosok, azzal a különbséggel, hogy ők, mivel természetgyógyászok, kémiai hatású orvosságból eredő kárt nem okoznak. Nemzetközi statisztikai adatok szerint (Egyesült Államok, Anglia) a hagyományos orvoslás a betegségeknek csak a 20 százalékát tudja eredményesen kezelni, ugyanakkor az orvosságok, kemikáliák toxikus következményeiként a betegek 10 százaléka a mellékhatások okozta ártalmaktól szenved. Ettől nem kell félni az alternatív gyógyászatban, inkább attól kell félni, hogy nem ismerjük fel a lehetőségeit. Amint a kínai intelem mondja: Kerülni kell az igazi orvosok iránti ostoba megvetést. Mikor forduljunk extraszensz orvoshoz? - Akkor, ha csak diagnózisra vagyunk kíváncsiak. - Akkor, ha megelőzéssel kívánjuk karbantartani magunkat, amiért hagyományos orvoshoz nem is fordultunk volna. - Akkor, ha betegek vagyunk, s az alternatív gyógymódot a hagyományoshoz képest előnyben részesítjük, illetve azzal kiegészítjük. Anélkül azonban, hogy előítéletesen tagadnánk a hagyományos orvoslás szerepét, ezt különösen nem tehetjük meg, ha igénybe vételét maga az extraszensz orvos javasolja. - Végül akkor, amikor a baj olyan nagy, amin a hagyományos terápia már nem tud segíteni. Ezekben a végső esetekben mindig próbálkozzunk alternatív lehetőséggel. Éppen ez utóbbi esetben hoztak egyetemes hatásuknál fogva meglepő eredményt ezek a gyógymódok. Olyanokat, amivel Volkov doktor rendelőjében is találkoztam. Lépjünk most be oda... 22

22 II. FEJEZET A VÁRÓBAN A rendelő aurájában Az eset oly valószínűtlen, hogy nem lehet véletlen. Ha belépünk Volkov doktor barátságos, budai rendelőjébe, először a váróba jutunk. Időzzünk el itt egy kicsit, hiszen a várót az előző fejezet logikája szerint a rendelő aurájának is tarthatjuk. Valóban, ez a burok éppen úgy tükörképe a rendelőnek, mint az aura a személyiségnek. Miként az aura, ez is vibrál, pulzál, jönnek-mennek az információk, védőhálót alkot, mintegy megóvja a bent folyó munka háborítatlanságát. Persze néha ez is kidudorodik (ha például egyszerre sok beteg gyűlik össze), néha behorpad egy-egy vákuum miatt (ha nem jön el a páciens a megbeszélt időre), de Volkov doktor aurája hosszú távon kiegyensúlyozott, ovális tojásalakú. A betegek rendszerint telefonon egyeztetett időre, pontosan jönnek, nem kell sokat várnia annak, aki a megbeszélt időpontban érkezik. Persze előfordul, hogy egy beteg kezelése jóval tovább tart, mint amit beütemeztek, az is megesik, hogy rövidebb időbe telik: de többnyire kiegyenlítődik az ütem. Megesik az is, hogy valaki bejelentés nélkül érkezik (ritkán, de ha nem rendelési idő után jön, őt is ellátják). Most, amikor én betoppantam, éppen egy Mercedes gépkocsi érkezett a ház elé, Németországból jött, előtte a taxi, mutatván az utat. A külföldről jött páciens, mint mondja, Los Angelesben tett látogatása alkalmával hallott Volkov doktorról. Eljött, és remélem, nem feleslegesen. Hasonló esetek máskor is előfordulnak. Néha a rádió stúdiójából vagy a sportcsarnokból érkeznek négyrét görnyedt, fájdalomtól meggyötört - ők azt mondják magukról: lumbágós - betegek. A taxisok már a doktor neve hallatán, a cím bemondása nélkül is tudják, hová kell hozni a derékfájós embereket. Üljünk itt le a váróban, s próbáljunk a rendelőről előzetes diag 23

23 nózist készíteni. Könnyen megkülönböztethetők az először itt járó, első betegek a magukat otthonosan érző ismerősöktől, azoktól, akik kezelésre immár visszajöttek. Az új betegek - arcukon jól láthatók a belső feszültség jelei - félnek az ismeretlen kezeléstől, ugyanakkor reménykednek a gyógyulásban. Sok minden csodáról hallottak, bár még kételkednek. De mivel eddig máshol nem sikerült meggyógyítani őket, kényszerű bizakodással tekintenek a kezelés elé, tudni szeretnék, mit várhatnak a bioenergiától. Azok, akik nem először járnak itt, tudják: félni, rettegni nem kell, a kezelés nem fáj, a doktor kedves, még levetkőzni sem kell, úgy diagnosztizál. Sőt még a panaszkodás kényelmetlen érzésére sem kell felkészülni, mert a doktor szemével: keze ujjaival, még mielőtt kinyitnánk a szánkat, mindent kiolvas. Előre megmondja, mi a bajunk, olyasmit is észrevesz amire soha nem gondoltunk. Az az ember érzése - mondja az egyik beteg - csak azért hagy beszélni, hogy ne unatkozzunk. Megnyugtató itt a légkör. Folynak a szokványos várótermi diskurzusok: egyiknek ilyen, másiknak olyan súlyos a baja, de aki itt járt, mindenki egészségesebben távozott. Az új beteg előtt is oldódik a feszültség. Az egyik kijövő betegtől kérdezi betegtársa: - Neked is mézes káposztát javasolt? - s az enyhe humor, az együttérzés másokkal is kontaktust teremt. Mindenki mosolyog. A pácienst kikísérő közkedvelt asszisztens is, aki itt mondja el a részletes, aprólékos tanácsot: hogyan kell a mézes káposztával a gyulladást csökkenteni. Ez a mézes káposzta recept a betegből először mosolyt vált ki, van, aki el sem kezdi a kúrát. Ám akinek tényleg fájt a dereka, az már tudja, hogy igen hatékonyan segít, és ő már másoknak is ajánlja. - Hamarosan hiánycikk lesz Budapesten a káposzta - mondják kuncogva a betegek. Sokan a doktort belső melegséggel mézes káposzta doktornak nevezik. Igen, az ajtón most kilépett betegnek is mézes káposztát ajánlott. De van még más hasonló furcsa javallata is. Például a krumplipakolás vodkával, Viprasol B kenőcs, citromfű tea, illetve a reggeli macska formájú felkelés. Ezek azok, amelyek ismétlődően, gyakran javalltak. A többi már mind az egyénhez mért. Most egy mosolygós férfi jön ki. Amikor bement, össze volt zsugorodva, taxival érkezett, most már biciklit kér, azzal menne haza. Jön a másik - jaj istenem, de jó volt mondja, csillogó szemekkel,

Becsei Tamás: Természetgyógyász voltam

Becsei Tamás: Természetgyógyász voltam 1 Becsei Tamás: Természetgyógyász voltam Előszó Korunkban az okkultizmus és a spiritizmus komoly, inváziószerű támadásával kell számolnunk. Sokan szándékosan vagy tudatlanságból vesznek igénybe ilyen erőket.

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT Összefoglaló ismeretek pszichológusoknak, látnokoknak, asztrológusoknak, fizikusoknak, az ezoterika és a parajelenségek iránt érdeklődőknek Első változat TARTALOM ELŐSZÓ... 3 ELSŐ

Részletesebben

THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY

THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 2 Azoknak szól

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia A Tisztelt olvasó, most egy speciális, hiánypótló magazint tart a kezében. Az úgynevezett mássága abból adódik, hogy nem csak érdekességeket, hanem mély spirituális tanításokat adunk közre oly formában,

Részletesebben

AZ ÖT TIBETI JÓGAGYAKORLAT

AZ ÖT TIBETI JÓGAGYAKORLAT A FIATALSÁG FORRÁSA AZ ÖT TIBETI JÓGAGYAKORLAT Feltárul a tibeti kolostorok évezredes titka PETER KELDER ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 1995 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: P. KELDER: ANCIENT SECRET

Részletesebben

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT www.szukitskiado.hu LILIAN VERNER-BONDS A GYÓGYÍTÓ SZÍNEK SZERZŐJE SZÍNGYÓGYÁSZAT SZŰKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: NEW COLOUR

Részletesebben

Gárdonyi Béla. Tamás könyve. Szerkesztette: Dr. Hunyady Györgyné. Lektor: Dr. Kosztolányi György ISBN: 963 00 8462 7

Gárdonyi Béla. Tamás könyve. Szerkesztette: Dr. Hunyady Györgyné. Lektor: Dr. Kosztolányi György ISBN: 963 00 8462 7 Gárdonyi Béla Tamás könyve Szerkesztette: Dr. Hunyady Györgyné Lektor: Dr. Kosztolányi György ISBN: 963 00 8462 7 A könyv megjelenését támogatták: Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal)

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8 Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai

Részletesebben

A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA. Hermann Éva és Földesi Orsolya

A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA. Hermann Éva és Földesi Orsolya A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA Hermann Éva és Földesi Orsolya Minden jog fenntartva. A könyvben megjelenő grafikák és képek a törvény által védettek! A könyv a kiadó írásos jóváhagyása

Részletesebben

Richard Bartlett A CSODÁK FIZIKÁJA. Édesvíz Kiadó Budapest

Richard Bartlett A CSODÁK FIZIKÁJA. Édesvíz Kiadó Budapest Richard Bartlett A CSODÁK FIZIKÁJA Édesvíz Kiadó Budapest A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Richard Bartlett / The Physics of Miracles Atria Books/ Beyond Words, a division of Simon and Schuster,

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Mit gondol Ön: az emberi energiamező, más néven az aura valóság vagy mítosz? Ha valóság, milyen tapasztalata van, ami ezt alátámasztja?

Mit gondol Ön: az emberi energiamező, más néven az aura valóság vagy mítosz? Ha valóság, milyen tapasztalata van, ami ezt alátámasztja? BIOENERGIA ,, A betegség, a szenvedés a kreatív energia tévútra kerülésének eredménye. Mégis részei a teremtő erőnek. Ugyanabból a forrásból származnak, ahonnan az egészség és az életerő. " (Seth) Az előző

Részletesebben

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007 Petrezselyem József P R Á N A N A D I Univerzális Gyógyító Technika Szolnok 1997 Designed by AyacLab Web Development Copyright 2007 Aki még nem érett meg a tant befogadni, az addig nem lesz képes arra,

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítségünkre voltak lapunk terjesztésében. Könyvesboltoknak, bioboltoknak, vegetáriánus éttermeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Tevõleges támogatásukkal nagy mértékben

Részletesebben

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30.

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30. Magyar Polgári Együttműködés Egyén és társadalom Konferencia, 2001. június 30. Kopp Mária Bizonyára mindnyájan emlékeznek Andorka Rudolf professzorra, sokunk mesterére és barátjára, aki élete utolsó tíz

Részletesebben

M Á N T Ú T ^ U D D H I Z M

M Á N T Ú T ^ U D D H I Z M M Á N T Ú T ^ U D D H I Z M r u VÁLOGATÁS LÁMA NYDAHL í* TANÍTÁSAIBÓL EGY JÓG1110 VÁLASZA Válogatás Láma Ole Nydahl tanításaiból A magyarországi előadásokon készült hangfelvételt fordította Lahucsky Péter

Részletesebben

ERNEST WOOD A HÉT SUGÁR. Fordította: Solymos Béláné, 2003 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT 1/81

ERNEST WOOD A HÉT SUGÁR. Fordította: Solymos Béláné, 2003 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT 1/81 ERNEST WOOD A HÉT SUGÁR Fordította: Solymos Béláné, 2003 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT 1/81 Előszó H. P. Blavatsky A Titkos Tanítás című művéből ismerhette meg először a modern világ A hét sugár kifejezést.

Részletesebben

Tartalom Szellem Az egészség, mint a lélek erejének megnyilvánulása...4-7. A karibi szigetvilág szellemei...8. Üdvözlöm a Kedves Olvasót!

Tartalom Szellem Az egészség, mint a lélek erejének megnyilvánulása...4-7. A karibi szigetvilág szellemei...8. Üdvözlöm a Kedves Olvasót! A Föld napja Gaia istennõ földnek anyja Társa Uránusznak a Végtelen Kozmosz Õs Kaoszból kipattant istenének. Õk, kik szent delejes Varázslatokkal múlandó élettel hintették be a Kék bolygót Megszülték gyermekük,

Részletesebben

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA A parapszichológia egy olyan irányzat, amely igyekszik az eddig megmagyarázhatatlannak, természetfelettinek vagy misztikusnak tartott

Részletesebben

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM Előszó...2 A meditációban rejlő lehetőségek és veszélyek... 4 Mi a meditáció?... 6 Hol vagyok a meditáció alatt?.... 8 Mi az, amit a meditációval elérhetek?....

Részletesebben

PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ

PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK Il REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ Tartalom; egy zék Bevezetés 13 A Reiki általános leírása 17 A Reiki története 19 Miben különbözik a Reiki más gyógyító eljárásoktól? 25 A

Részletesebben

FELDMÁR ANDRÁS A TUDATÁLLAPOTOK SZIVÁRVÁNYA KÍSÉRLETI PÉLDÁNY AZ ELŐADÁSOK ALAPJÁN SZERKESZTETTE: KOLLÁR JÁNOS NÓGRÁDI SZABÓ ZOLTÁN

FELDMÁR ANDRÁS A TUDATÁLLAPOTOK SZIVÁRVÁNYA KÍSÉRLETI PÉLDÁNY AZ ELŐADÁSOK ALAPJÁN SZERKESZTETTE: KOLLÁR JÁNOS NÓGRÁDI SZABÓ ZOLTÁN FELDMÁR ANDRÁS A TUDATÁLLAPOTOK SZIVÁRVÁNYA KÍSÉRLETI PÉLDÁNY AZ ELŐADÁSOK ALAPJÁN SZERKESZTETTE: KOLLÁR JÁNOS ÉS NÓGRÁDI SZABÓ ZOLTÁN FEDÉL- ÉS KIADVÁNYTERV: ORAVECZ ATTILA (c) FELDMÁR ANDRÁS, 1992 KIADÓ:

Részletesebben

Menekülés. Totemrehívás

Menekülés. Totemrehívás Han Pál Menekülés Egy hétköznapi ember nem hétköznapi története Szerkesztette: Görbicz Tamás Görbicz Tamás Totemrehívás A magyar ősvallás a Biblia világosságában Budapest, 2005 ISBN 963 229 300 2 Szerzői

Részletesebben

A TUDATÁLLAPOTOK SZIVÁRVÁNYA

A TUDATÁLLAPOTOK SZIVÁRVÁNYA 83 A TUDATÁLLAPOTOK SZIVÁRVÁNYA KÍSÉRLETI PÉLDÁNY FELDMÁR ANDRÁS AZ ELŐADÁSOK ALAPJÁN SZERKESZTETTE: KOLLÁR JÁNOS ÉS NÓGRÁDI SZABÓ ZOLTÁN FEDÉL- ÉS KIADVÁNYTERV: ORAVECZ ATTILA FELDMÁR ANDRÁS, 1992 KIADÓ:

Részletesebben

Anna Magyari-Beck. F. M. Alexander technikája, a Létezés művészete

Anna Magyari-Beck. F. M. Alexander technikája, a Létezés művészete Anna Magyari-Beck F. M. Alexander technikája, a Létezés művészete Egy a világon egyre népszerűbb pszicho-fizikai mozgás-újranevelő eljárás bemutatása: Ezt a csodálatos műszert, az emberi testet vizsgálom

Részletesebben

José Silva & Philip Miele

José Silva & Philip Miele NNCL1516-527v1.0 José Silva & Philip Miele Agykontroll Silva módszerével ÉLETÜNK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK DÖBBENETES MÓDJA Az eredeti mű cime: The Silva Mind Control Method Copyright José Silva 1977 Fordította:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A mű eredeti címe: Das Indigo-Phanomen. A mű eredetileg a Schirner Verlag gondozásában jelent meg.

Tartalomjegyzék. A mű eredeti címe: Das Indigo-Phanomen. A mű eredetileg a Schirner Verlag gondozásában jelent meg. Ez a könyv az új korszak gyermekeiről szól. A gyakran paranormális képességekkel is rendelkező indigó gyerekek életét és gondolkodását főként intuíciójuk határozza meg, nem illenek bele megszokott mintáinkba,

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben A BŰNBOCSÁNAT Mi a bűn? Létezik-e egyáltalán bűn? Mi számít bűnnek és mi nem? Hogyan lehet elnyerni a bűnbocsánatot a nyugati és a keleti vallások szerint? Milyen álláspontra helyezkedik a taoizmus, a

Részletesebben