LEWIS B. SMEDES. Bocsáss meg és felejts!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEWIS B. SMEDES. Bocsáss meg és felejts!"

Átírás

1 LEWIS B. SMEDES Bocsáss meg és felejts!

2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lewis B. Smedes: Forgive and Forget Harper and Row, San Francisco, 1984 Fordította: Havas Krisztina Illusztrálta: Barka Ferenc Második kiadás ISSN Text 1984 Lewis B. Smedes Hungarian translation 1994 Havas Krisztina Illustration 1994 Barka Ferenc Magyar kiadás 1994, 2004 Park Könyvkiadó, Budapest Szerkesztette: Fenyves Katalin és Putnoky Istvánné A borítót tervezte: Barka Ferenc Műszaki szerkesztő: Szabados Erzsébet Tördelés: Alinea Kft. Nyomtatta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató Printed in Hungary

3 Friesland legbelsejében, Faken falujában élt egyszer egy magas, ösztövér pék, Fouke. Erényes ember volt, hosszú, keskeny az álla, hosszú, vékony az orra. Oly feddhetetlen volt, hogy az erény szinte sugárzott keskeny ajkairól mindenkire, aki csak a közelébe ment; ezért aztán Faken lakói nem is igen mentek a közelébe. Fouke felesége, Hilda kicsi volt és gömbölyű. Gömbölyű volt a karja, a keble, a csípeje. Hilda nem riasztotta el az embereket rideg erénnyel; lágy gömbölyűségével magához vonzotta őket, s ők ott sütkéreztek nyílt szívének derűs melegében.

4 Hilda tisztelte és amennyire az engedte, szerette is erényes férjét, szíve mélyén azonban többre vágyott, mint a Foukéból sugárzó tiszteletre méltó erény. És hiányának mélyén ott fészkelt a szomorúság magva. Egy reggel, miután napkeltétől dagasztotta a tésztát, Fouke hazament, s az ágyában, Hilda gömbölyű keblén egy idegent talált. Hilda hűtlensége hamarosan szóbeszéd tárgya lett és a fakeni gyülekezet botrányköve. Mindenki azt gondolta, az erényes Fouke elküldi Hildát a háztól. Meglepetésükre azonban nem így történt. Hildát megtartotta feleségének, s azt mondotta, megbocsátott neki, ahogy a Jóság Könyve tanítja. Szíve legmélyén azonban Fouke sohasem tudta Hildának megbocsátani, hogy a nevére szégyent hozott. Amikor az asszonyra gondolt, harag és megbántottság dúlt a lelkében; megvetette, akár egy közönséges szajhát. Valójában egyszerűen gyűlölte, amiéit elárulta őt, nagyszerű és hűséges férjét. Csak színlelte a megbocsátást, hogy erényes irgalmasságával jobban megbüntethesse. Fouke színlelése azonban nem nyerte el az égiek tetszését. Ezért aztán minden egyes alkalommal, amikor Fouke titokban gyűlöletet érzett Hilda iránt, arra repült egy angyal, és egy apró, alig inggomb nagyságú kavicsot pottyantott Fouke szívébe. Ahányszor csak megütötte egy kavics, Fouke ugyanazt a fájdalmat érezte, mint abban a pillanatban, amikor meglátta Hildát az idegennel. Ettől aztán még jobban gyűlölte Hildát; gyűlölete fájdalmat szült, fájdalma gyűlöletet. A kavicsok pedig sokasodtak. Fouke szíve egyre nehezebb lett, oly nehéz, hogy egészen meggörnyedt; magasra kellett emelnie a fejét, hogy ne csak a földet lássa. A bánat annyira elöntötte, hogy azt kívánta, bárcsak meghalhatna.

5 Egy éjszaka aztán a kavicsdobáló angyal meglátogatta Foukét, és elmondta neki, hogyan gyógyulhat ki bánatából. A szív sebére csak egyetlen gyógyír létezik. Fouke bajára a megoldás a varázsszemüveg. Ha ezen keresztül visszanéz fájdalmának kezdetére, és Hildát nem hűtlen feleségének, hanem gyönge asszonynak tekinti, akinek szüksége van Foukére, másként látja majd, és ettől megszűnhet a múlt okozta sebekből áradó fájdalom. Fouke tiltakozott. - Semmi sem változtathatja meg a múltat - mondta. - Hilda bűnös, és ez olyan tény, amellyel szemben még egy angyal is tehetetlen. - Igen, te szegény szenvedő, igazad van - felelte az angyal. - A múltat valóban nem lehet megváltoztatni, csak a múltban gyökerező fájdalmat lehet meggyógyítani. Mégpedig úgy, ha a történteket varázsszemüvegen át nézed. - De hol szerezhetnék ilyen varázsszemüveget? - akadékoskodott Fouke. - Csak kérned kell, és erősen akarnod, máris a tiéd. Ahányszor csak az új szemüvegen át nézel Hildára, sajgó szíved egy kaviccsal könnyebb lesz. Foukénak először nem sikerült a kérés, túlságosan is betöltötte lelkét a gyűlölet. A fájdalom azonban egyre inkább arra késztette, hogy kérje, akarja az angyal által ígért varázsszemüveget. Ezért aztán őszintén kérni kezdte, s végül meg is kapta. Hamarosan, ki tudja hogyan és miért, de másképpen kezdte látni Hildát: nem gonosz és csalfa nőszemélynek, hanem olyan esendő asszonynak, aki szereti őt. Az angyal megtartotta ígéretét: egyesével leemelte a kavicsokat Fouke szívéről. Ez nem ment olyan gyorsan, az igaz. De végül Fouke megkönnyebbült; egyenes derékkal járt, és mintha az álla és az orra se lett volna olyan vékony és hegyes, mint azelőtt. Visszafogadta Hildát a szívébe, s eztán boldogan éltek.

6 Tulajdonképpen mit teszünk, amikor megbocsátunk? Mi megy végbe bennünk? Mikor van erre szükség? Mi jön utána? Mit várhatunk tőle? Mi is a megbocsátás? A megbocsátás aktusa önmagában csodálatosan egyszerű, ám mindig nagyon bonyolult érzések viharában történik meg. Másokkal való viszonyunkban nincs ennél nehezebb dolog. Legyünk hát őszinték egymással. Beszéljünk komolyan arról a bizonyos varázsszemüvegről, melyet az kap, aki kész kiszabadulni az elszenvedett méltánytalanságok börtönéből. A megbocsátásnak négy szakasza van. Ha mind a négyen túljutottunk, elérünk a csúcsra: megtaláljuk a megbékélést. Az első lépcső a fájdalom: ha valaki olyan mélyen és igazságtalanul bánt meg, hogy nem tudjuk elfelejteni, megkezdődik a megbocsátás drámájának első felvonása. A második lépcső a gyűlölet: nem feledhetjük a szörnyű fájdalom emlékét, s nem vagyunk képesek ellenségünknek jót akarni. Néha azt kívánjuk, kínzónk szenvedjen úgy, ahogy mi szenvedünk. A harmadik szakasz a gyógyulásé: megkapjuk a varázsszemüveget, és más fényben kezdjük látni azt, aki megbántott.

7 Emlékezetünk sebei begyógyulnak, a fájdalom elmúlik, újra szabadok vagyunk. A negyedik stáció a megbékülés: visszafogadjuk életünkbe bántónkat, s ha őszintén fordul felénk, a szeretet új, tiszta lappal induló kapcsolathoz vezet bennünket. A negyedik stáció sikere legalább annyira függ a másik embertől, mint saját magunktól: néha nem kér megbocsátásunkból, s ez esetben egyedül kell meggyógyulnunk.

8 Ha elég sokáig élsz, komoly esélyed van rá, hogy valaki, akit barátodnak tartasz, megbántson. Ha te is olyan vagy, mint én, hagyod a sérelmet elmérgesedni egészen addig, amíg már semminek sem tudsz örülni. Amikor ez bekövetkezett, eljutottál a megbocsátás első lépcsőjére. Tudod, arra a fájdalomra gondolok, mely csillapíthatatlanul éget és emészt, és szinte percnyi nyugtot sem hagy nekünk. Lehet, hogy mások számára sebeink csak horzsolásnak tűnnek, de végtére is az számít, mi mit érzünk. Elmondok egy történetet, hogy érzékeltessem, miként kergethet valakit egy, a kívülálló számára jelentéktelen eset a megbocsátáshoz vezető válságba. A történet szempontjából fontos tudni, hogy őseim nemzedékeinek hosszú sora falusi kovács volt. Még a családi nevünk, Smedes, ez a régi holland szó is kovácsot jelent. Amióta csak kialakult a vezetéknév szokása, a család minden fiúsarja az üllő mellett kereste a kenyerét, s nagy büszkeség volt, ha szakmája méltó képviselőjének bizonyult. A történet a következő. Egy júniusi pénteken átlagos eredménnyel letettem az érettségi vizsgát a muskegoni felsőbb középiskolában. Másnap távolsági buszon Detroitba mentem, hogy munkába álljak a családi vállalkozásban működő Smedes Vasműveknél, melyet Klass nagybátyám hozott létre abból a kovácsműhelyből, amelyet Amerikába bevándorolva egy garázs-

9 ban nyitott. Tekintve, hogy a továbbtanuláshoz sem pénzem, sem megfelelő tanulmányi eredményem nem volt, boldogan elfogadtam Klass bácsi ajánlatát: indulásként álljak be a vasművekhez. Feladatom az volt, hogy az acélgerendákat csinos kötegekbe rakjam, lángvágóval az építési vállalkozók által rendelt méretre vágjam, aztán benzinnel kevert szurokkal bekenjem, hogy ne rozsdásodjanak meg túl gyorsan. Még csak a közelébe sem kerültem a kovácsműhelynek, ahol vörösen izzó acélrudakból díszes formákat kalapáltak és hajlítottak - ez volt az egyetlen valódi kovácsmunka, amit a Smedes Vasművekben még végeztek. Az igazat megvallva: kovácsnak is, acélmunkásnak is harmatgyenge voltam. Túl magas, túl sovány és álmodozó az olyan munkákhoz, amelyekhez erő és rátermettség kellett. Rövid szereplésem a kovácsműhelyben nem öregbítette a család hírnevét. Unokatestvéremet, Hanket viszont az Isten is kovácsmesternek teremtette. Erős volt a csuklója, keze gyorsan engedelmeskedett az agyának, s még mielőtt a kalapácshoz ért volna, fejében már kirajzolódott a művészien megmunkált acél. Hank néha elvitt az építkezésekre, ahol a kovácsműhelyben készített kapukat, díszes kerítéseket állítottuk fel. Megtanított, hogyan kell négyzet alakú lyukat vésni a betonba, s hogyan kell a kapufélfákat beállítani, a lyukat forró ólommal kiönteni. Időnként bizalmába fogadott, izgalmas családi titkokat mesélt Klass bácsiról, és olyan disznó vicceket, amilyeneket addig még életemben nem hallottam. Egyre inkább úgy éreztem, hogy Hank igazán a barátom. Ám mintha két ember lakott volna benne: hol barátságos volt és szórakoztató, hol pedig gonosz és kegyetlen. Amikor kettesben voltunk, nekem a barátságos oldalát mutatta. Én ezt az énjét fogadtam el; egyébre tőle nem is volt szükségem.

10 Ha azonban odajött hozzánk valaki munka közben - például egy művezető -, megmutatkozott Hank rosszabbik énje. Azonnal rám szállt, amikor az illető még hallótávolságon belül volt. - Hé, Lew, mi lenne, ha megmozdítanád azt a csontos segged, és a változatosság kedvéért rendesen végeznéd a dolgod? - Ezt a balfaszt varrták a nyakamba segítségnek, aki nem tudja megkülönböztetni a kalapácsot a hajsütővastól! De hát mit tehetünk, a főnök unokaöccse, kénytelen vagyok elviselni! - Lew, remélem tudod, hogy semmi hasznodat nem lehet venni?! így beszélt velem Hank olyan emberek jelenlétében, akik előtt mindketten szerettünk volna remek színben tündökölni. Rászedett azzal, hogy elhitette velem, jó barátok vagyunk, utána pedig megalázott. Megtehette, mert abban az időben nagyon nagy szükségem volt egy barátra. Így aztán, ha hazafelé menet kedves volt hozzám, megint bedőltem neki, még akkor is, ha aznap éppen hülyét csinált belőlem. Másnap pedig kezdődött minden elölről. Sokáig nagyon utáltam Hanket. És miért is ne utáltam volna? Nagyon fáj, ha valaki barátságot színlel, azután pedig úgy bánik az emberrel, mint egy kutyával. A szívem mélyén tudtam: én teszem lehetővé, hogy Hank így sértegessen, de ez még nem jelenti azt, hogy meg is érdemeltem. A fájdalmam a megbocsátás első szakaszába juttatott, és el kellett döntenem: ki akarok-e gyógyulni, vagy továbbra is szenvedni fogok az engem ért igazságtalan sérelem emlékétől. Ebbe a fontos stádiumba mindannyian elérkezünk, ha valaki komolyan megbánt bennünket. Hagyjuk-e, hogy a fájdalom ott fortyogjon szívünk mélyén, és megmérgezze az életünket, vagy inkább a megbocsátás csodájával begyógyítjuk sebeinket? Természetesen sok olyan apróbb sérelem ér bennünket, amelyekért nem kell megbocsátanunk - a számtalan kisebb kellemetlenséget elég méltósággal elviselni.

11 Különbséget kell tennünk sérelmeink között; vannak, amelyekhez nélkülözhetetlen a megbocsátás csodája, másokon némi humorérzék segítségével túltehetjük magunkat. Ha minden bajunkat egy kalap alá, a megbocsátandók közé vesszük, a bocsánat aktusát olcsó közhellyé silányítjuk. Ahogyan a jó borhoz, a bocsánathoz is megfelelő alkalom kell. A megbocsátáshoz vezető válságot előidéző sérelemnek három alapvető tulajdonsága van: minden esetben személyes, igazságtalan és súlyos. Az ilyen sebet nem gyógyíthatja be más, csak ha megbocsátasz okozójának. Személyes sérelem Megbocsátani csak embernek lehet; a természetnek például nem, pedig gyakran okoz nekünk, embereknek fájdalmat. Néha azzal, amit megtagadott tőlünk. Sok ember - önhibáján kívül - kevésbé egészséges, szép vagy okos, mint szeretné. Máskor a haragjával sújt minket, mint közeli barátaim esetében, akik nemrég temették el kisbabájukat. Egy titokzatos betegség, a bölcsőhalál áldozata lett. Ám a természetnek nem bocsáthatunk meg. Átkozhatjuk, fellázadhatunk ellene, okolhatjuk minden hibánkért, és végül megadhatjuk magunkat nyers erejének. A tudomány segítségével időlegesen megvédhetjük magunkat szeszélyes támadásaitól, vagy pedig hívőként alávethetjük magunkat Isten kifürkészhetetlen szándékainak. Megbocsátani azonban csakis embereknek lehet. Ugyanígy nem bocsáthatunk meg rendszereknek sem, annak ellenére, hogy nagyon sok fájdalmat okozhatnak a bennük élőknek. Gazdasági rendszerek a nélkülözőket az emberhez méltatlan szegénység gettójába zárhatják. Politikai rendszerek szabad állampolgárokat rabszolgasorban tarthatnak. Vállalatok

12 bábként mozgathatják, aztán kifacsart citromként elhajíthatják dolgozóikat. Ám rendszereknek nem bocsáthatunk meg, csakis embereknek. Kizárólag az emberek tehetők felelőssé azért, amit csinálnak. Csakis emberek fogadhatják el a megbocsátást, és dönthetnek úgy, hogy visszatérnek hozzánk. A megbocsátás személyes aktus. Ebből következik, hogy csak annak bocsáthatok meg, aki engem bántott meg. Azoknak az embereknek nem kell megbocsátanom, akik nem engem bántottak. Sőt, nincs is jogom megbocsátani nekik; ezt kizárólag áldozataik tehetik meg. Felháborodhatom azon, amit mások ellen elkövettek. Megítélhetem, akár el is ítélhetem őket, fejüket követelhetem. Táplálhatok például rettenetes haragot Sztálin iránt, amiért oroszok tömegét gyilkolta le, de minthogy engem nem bántott, nem bocsáthatok meg neki. Nem azért, mert túlságosan gonosz volt, hanem mert őszintén csak azok bocsáthatnak meg neki, akik tetteinek áldozatai voltak. Leértékelné a megbocsátás csodáját, ha jogot formálnék bocsánatra azokkal a nagy bűnösökkel szemben, akik nem engem bántottak. Nem azt állítom, hogy a bűnös keze feltétlenül az én torkomat kell szorongassa. Gyakran az a legfájdalmasabb, ami a szeretteinknek fáj. Én például szinte neurotikusan szenvedek, ha a gyermekeimnek fáj valami. Ha őket bántod, rosszabb, mintha énrám támadnál. Ennek ellenére saját magunknak kell éreznünk a fájdalmat ahhoz, hogy szükségünk legyen a megbocsátás nyújtotta gyógyulásra. Mivel a megbocsátás saját fájdalmainkat gyógyítja, nem árt tisztában lennünk e fájdalmakkal. Vannak, akik letagadják valódi érzéseiket. Talán mert túlságosan fájdalmasak ahhoz, hogy bevallhatók legyenek. Ha valakit a szülei becsaptak, bántalmaztak, gyakran önmaga elől is elrejti érzelmeit attól való félelmében, hogy esetleg meggyűlölné őket;

13 épp azokat, akiket annyira szeretne szeretni. Így aztán minden módot megragad arra, hogy tagadja szenvedéseit. Én sokszor nem félelemből, hanem puszta hiúságból tagadom le az érzéseimet. Hősiesen összeszorítom a fogamat, nehogy be kelljen vallanom, hogy bizonyos embereknek elég hatalma van rajtam ahhoz, hogy megbántsanak. Ugyanígy a megcsalt feleség is azt mondja: Tudom, hogy a férjem szórakozik azzal a kis hülye libával, akit a titkárnőjének nevez, de nem fogom neki megszerezni azt az örömöt, hogy szenvedni lásson." Íígy aztán lelke sötét zugaiba száműzi fájdalmát, mindenki számára láthatatlanul. Még az is lehet, hogy sikerül neki; lehet, hogy a titkárnő múló epizódnak bizonyul. Megbocsátani azonban nem fog addig, ameddig mély fájdalmát be nem ismeri. Természetesen leegyszerűsítem a helyzetet. A történet rendszerint nem az ártatlan bárányról és a gonosz farkasról szól. Legtöbbünknek megbocsátás közben egyszersmind meg is bocsátanak. Néha pedig annyira összemosódik az adott és a kapott bocsánat, hogy nem is különíthető el egymástól. Alapvetően tehát akkor következik be a gyógyulás, amikor az egyik ember fájdalmat érez, és megbocsát a másiknak, aki fájdalmát okozta. Igazságtalan sérelem A megbocsátáshoz vezető válság mindig olyankor következik be, ha valaki igazságtalanul bántott bennünket. A megbocsátás a szeretet gyógyírja arra az esetre, amikor valaki, akitől elvárnánk, hogy jól bánjék velünk, akarattal okoz fájdalmat. Különbséget kell tennünk a puszta fájdalom és a szándékos sérelem között. Mindenkinek rosszul esik, ha egy fogadáson elveszít ötven dollárt; és rosszul esik, ha az utcán rabolják el a pénzét. Morálisan azonban nem mindegy, hogy tisztességes, hétköznapi körülmények között vagy becstelen erőszak által veszítjük el

14 pénzünket. A kisfiúnak fáj, ha a mamája kiabál vele, amiért megverte a húgát, és az is fáj, ha részeg apja ráordít, minek is született meg. Óriási különbség van azonban a megérdemelt büntetés és a kegyetlen bántás között! Nem kell azt hinnünk, hogy ellenünk van az egész világ. Pedig körül vagyunk véve emberekkel, akik időről időre megbántanak bennünket, anélkül, hogy ártó szándékkal tennék. Egy időben például volt valaki az életemben, aki borzasztó dolgokat művelt velem: végigordította a vacsorát, akármennyi volt is a dolgom, éjjel-nappal ugráltatott, nemegyszer lepisilte a legjobb nadrágomat. Ráadásul nagyon beteg lett, és majd megőrjített, mert a világ minden kincséért sem mondta meg, mi a baja. Néha szerettem volna felpofozni. Az viszont eszembe sem jutott, hogy meg kellene bocsátanom neki. Hat hónapos kislányomról van szó; nem kellett megbocsátanom szörnyű tetteit, hiszen nem szándékosan bántott velük. Szerettem őt, ezért bármit elviseltem tőle. Lehet, hogy a példa kicsit túlzó, mindenesetre jól érzékelteti, hogy nem kell minden fájdalom okozójának megbocsátanunk. Gyakran elszomorodunk, ha fontos emberi kapcsolatainkról - melyekről azt hittük, örökké fognak tartani - kiderül, hogy végesek. Elválnak útjaink, elhagyjuk egymást. Vannak barátságok, melyek véget érnek, szerelmek, melyek nem bizonyulnak tartósnak. A szakítás rendszerint - legalább az egyik embernek - fáj. Ám abban a világban, ahol minden, ami elkezdődik, véget is ér, a szeretet azzal a kockázattal jár, hogy a lélek megsebesül. Talán nincs igazságtalanabb sérelem - jóllehet nem szándékos -, mint ha valaki megbetegszik, meghal és magunkra hagy bennünket. Szeretteink meghalnak, mert ez a természet rendje, nem pedig azért, hogy bántsanak. De mégis, hogyan érthetné meg egy gyerek, hogy rákban elhunyt apja nem akarattal hagyta őt magára? Nagyon megértőnek kell lennünk azokkal, akik az

15 eszükkel ugyan felfogják, mi történt, de lelkük mélyén mégis úgy érzik, hogy becsapta őket az, aki meghalt, méghozzá éppen amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. Nehezebb a helyzet, ha szerettünk dönt úgy, hogy itthagy bennünket, pedig tudja, milyen fontos lenne, hogy velünk maradjon. Bob, aki felakasztotta magát, senkinek sem mondta el, miért teszi. Tényleg nem volt más választása? Hogy felelős-e azért a fájdalomért, amelyet maga után hagyott, és megbocsáthat-e neki a felesége? Nem tudom. Ezt kinek-kinek magának kell eldöntenie. Sokszor nem tudhatjuk biztosan, hogy ami történt velünk, elkerülhetetlen baleset volt-e, vagy szándékosan okozott nekünk fájdalmat valaki. Néha csak külső segítséggel sikerül különbséget tennünk a kiszolgáltatottságunkból fakadó sérelmek és a szándékos támadások között. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy a fájdalom csak akkor igazságtalan, ha szándékosan okozza valaki. Igazságtalan minden fájdalom, amelyik nem megérdemelt és nem szükségszerű. Ahhoz, hogy valakinek megbocsáthassunk, nem kell bebizonyítanunk, hogy szándékosan bántott. Az elkerülhető sérelmek - okozójuk szándékától függetlenül - mindenképpen olyan válságba juttatnak, amely elvezethet a megbocsátáshoz. Készítettem egy listát azokról a sérelmekről, melyeket időről időre mindannyian megtapasztalunk. Aki okozza, egyik esetben sem akar rosszat, aki elszenvedi, mégis igazságtalannak érzi. Ugye, te is megéltél már ilyet? Valaki azért bánt, mert úgy érzi, megérdemeltük Előfordul, hogy valaki szándékosan árt: bosszút akar állni. Ezt teszi Macbeth, amikor elárulja királyát: Minden porcikám / Felajzottan készül a szörnyű tettre." Ezt tette Booth, midőn a színházi páholyban Lincoln elnökre lőtt. Lee Harvey Oswald kitervelte, hogy lelövi Kennedyt. Júdás az éj leple alatt elárulta

16 Jézust. Mindannyian úgy érezték, áldozatuk azt kapja, amit megérdemelt. Biztos vagyok benne, hogy azok az emberek, akik szándékosan bántottak, őszintén azt gondolták, megérdemlem. Egyszer egy kollégám levélben figyelmeztette főnökeimet teológiai eltévelyedéseimre. Igazságtalan volt, és sok kellemetlenséget okozott. Azt hiszem, ez a kollégám jogosnak tartotta lépését. Ám hogy ő mit gondolt, és én hogyan éltem meg az esetet, korántsem volt ugyanaz. Ami történt, akkor is igazságtalanság marad, ha ő nem annak szánta. Igazságtalansága döntés elé állított: akarom-e, hogy az eset a lelkemet mérgezze, vagy a varázsszemüveg segítségével kigyógyulok belőle? Amikor valaki szándékosan árt, rendszerint meg van győződve tette jogosságáról. Nekikészül, hogy bántson, fogcsikorgatva, villámló tekintettel, összeszorított szájjal, abban a hitben, hogy megérdemeljük. Nekem jobban fáj, mint neked" - magyarázza az, aki úgy hiszi, igazságosan cselekszik. Ám a szándék nem változtat azon a tényen, hogy a támadást igazságtalannak érezzük. Amikor ilyen helyzetbe kerülünk, bekövetkezik a válság, mely elvezethet a megbocsátáshoz: nem tudunk tovább barátként, szerelmesként viszonyulni fájdalmunk okozójához, amíg fel nem ismerjük sérelmünk méltánytalan voltát. Valaki azért bánt, mert nem képes uralkodni magán Előfordul, hogy valaki nem szándékosan bánt, hanem azért, mert nem képes uralkodni magán. Jack nem akart ártani a családjának; egyszerűen nem tudott lemondani az italról. Walter nem szándékosan bántotta feleségét azzal, hogy megcsalja; erős libidóját képtelen volt kordában tartani. Körülbelül egy évvel ezelőtt barátaim, Ben és Phyllis Sewall nagyon súlyos válságot éltek át. Fiuk, Roger egy kereszteződésben állt mopedjével a kaliforniai Laguna Beachen. Lábával a

17 földre támaszkodott, és várta, hogy szabad legyen az út. Mögötte Sid Charid közeledett száguldva a kereszteződés felé. Nem lassított a stoptáblánál. Hátulról rohant bele Rogerba, aki azonnal meghalt. A vezető egy pillanatra megállt, majd továbbhajtott. Cserbenhagyásos gázolás. Mint kiderült, Sid kábítószer hatása alatt állt. Nem akart ő senkinek sem rosszat, de nem volt ura önmagának, a bódító szer elvette az eszét. Roger viszont nem érdemelte meg, hogy meghaljon, mint ahogyan a barátaim sem érdemelték meg, hogy elveszítsék fiukat. Igazságtalanság történt. És ez a groteszk igazságtalanság életük egyik legfájdalmasabb válsághelyzetét idézte elő. Valaki azért bánt, mert nem tud megbirkózni a problémáival Személyes problémáink időnként robbannak, és a repeszdarabok ártatlan kívülállókat is megsebeznek. Pedig senki sem akarta őket bántani; egyszerűen csak rosszkor keveredtek arrafelé. A felnőttek konfliktusainak szerencsétlen áldozatai gyakran a gyerekek. Barátom, Morgan boldogtalan házasságban élt; minden oka megvolt a menekülésre. Két gyermeke azonban a felnőttek haragjának árnyékában élve úgy hitte, az ő hibájukból gyűlölik egymást ennyire a szüleik. Morgan csak egy reménytelenül rossz házasságból próbált kitörni, esze ágában sem volt bántani a gyerekeit. Őnekik azonban nem volt módjuk kívül maradni a csatatéren. Nem érdemelték meg, mégis szenvedtek. Valaki azért bánt, mert jót akart Megesik, hogy valaki akkor bánt meg bennünket, amikor éppen jót akar. A tervei mások gonoszsága vagy saját ügyetlensége miatt füstbe mennek, segítő szándéka fordítva sül el. Alec Morton volt barátaim közül a legnagylelkűbb. Sebészként minden négy évből kettőt Burundiban töltött egy düledező

18 missziós kórházban, és szegényeket gyógyított. Pénzt nem fogadott el, sőt gyógyszereket vitt magával, és szétosztotta a rászorulók között. Eközben gyakran maga is az anyagi csőd szélén állt. Mivel pedig nagyon szerette a gyermekeit és gondoskodni akart róla, hogy jó iskolákba járhassanak, megfogadta valami dörzsölt bróker tanácsát: minden megtakarított pénzét egy ingatlanügybe fektette, mely azzal kecsegtette, hogy hat gyermekének fedezi egyetemi taníttatását, feleségének pedig gondtalan öregséget biztosít. Az ingatlan értéktelen vacaknak bizonyult. Alec legfőbb gondja a burundiak szenvedése és gyermekeinek biztonsága volt. Jót akart, de nagylelkűségének eredménye mégis veszteség lett. Mivel amúgy is hajlamos volt a depresszióra, egyre mélyebbre süllyedt az önmarcangolásba. Egy éjjel felautózott a házuk mögötti hegyre, és főbe lőtte magát. Öngyilkossága volt a legigazságtalanabb csapás. Gyerekei nem érdemelték meg, hogy a pénzen kívül még őt is elveszítsék, s apjuk-jó szándéka ellenére - rettentően igazságtalan szenvedést okozott nekik. Azt hiszem, nagy szüksége van bocsánatukra, bármennyire jó ember volt is.

19 Valaki azért bánt, mert téved Néha azért ér minket bántás, mert mások - például hivatásos segítők - hibát követnek el. Jó szándékukhoz nem fér kétség, mégis elrontanak valamit. Kevesen tudnak akkora bajt okozni a tévedéseikkel, mint az orvosok. Bízunk benne, hogy vigyáznak ránk; hagyjuk, hogy elaltassanak, miközben felszabdalják, majd összevarrják testünket. Ám ők is hibázhatnak, és ezért gyakran mi fizetünk meg, többszörösen. Amikor az anyósom már öreg volt és nagyon beteg, jelentős mennyiségű vérátömlesztésre volt szüksége. Tévedésből idegen vércsoportú vért kapott. Senki sem akart rosszat neki a kórházban, mégis majdnem meghalt. Egy kezdő orvos, hogy imponáljon a nővérnek, új kezelést rendelt el, holott előbb konzultálnia kellett volna az ügyeletes orvossal. Olyan gyógyszereket írt elő a páciensnek, melyek a többi orvossággal kölcsönhatásban károsnak bizonyultak. A fiatal orvosnak kötelessége lett volna erre is gondolni, de túlságosan sietett; elhamarkodott intézkedésének következményei pedig igen fájdalmasak és meg nem érdemeltek voltak. Hiba csak mind, tévedés. Mindenki követ el ilyet. Ám ha orvos az illető, mi fizetünk meg érte. Mi fizetjük a kórházi kezelés pluszköltségeit, mi fizetünk a fájdalommal, amit el lehetett volna kerülni, sőt nemegyszer az életünkkel is. Ez pedig nem igazságos, bármi volt is az orvos szándéka. De legyen ennyi elég. A minket igazságtalanul ért sérelmek listája nyilván meggyőzte olvasóimat arról, hogy a sérelem igazságtalan volta gyakran nem okozójának szándékától, hanem elszenvedőjének megítélésétől függ. Meg kell-e bocsátanunk annak, aki igazságtalanul ártott nekünk, noha nem állt szándékában? Nem sokan akarnak mást igazságtalanul bántani. Még a maffia bérgyilkosa is gondolhatja, hogy áldozata megérdemelte, amit

20 kapott. Tehát ha csak azoknak kellene megbocsátanunk, akik szándékosan bántottak igazságtalanul, alig volna szükség a bocsánatra. Gyakran a szándékosság hiánya csak növeli a fájdalmat. A részeg autós, aki elüti a szomszéd gyerekét, senkinek sem akart rosszat. Tette éppen azért rettenetesen igazságtalan, mert értelmetlen. De talán ennél is fontosabb, hogy megbocsátani a saját érdekünkben kell. Minden emberi lénynek joga, hogy gyűlölet nélkül éljen, s ezt a jogos jussunkat követeljük, amikor megbocsátunk azoknak, akik talán épp a legjobb szándékkal ugyan, de mégiscsak igazságtalanul vétkeztek ellenünk. Súlyos fájdalom A megbocsátást követelő sérelem harmadik ismérve a súlya. Azokat a fájdalmakat kell megbocsátanunk, amelyek mélyen érintenek bennünket. Az emberi érzések esetében a mélység nem pontosan meghatározható kategória - csak az tudhatja, aki érzi. Egészen világosan kizárólag saját fájdalmainkat érezhetjük. Hozzávetőleges módon azért meghúzhatjuk a határvonalat az elviselhető, felszíni horzsolások és az olyan súlyosabb sérelmek között, amelyek eltávolítanak okozójuktól. Következzék néhány példa azokról a kellemetlenségekről, melyek miatt - tapasztalataim szerint - nem éri meg összeveszni másokkal. Bosszantó apróságok Életünk tele van apró bosszúságokkal. Ki nem állhatom, ha valaki a gyorskasszához áll a boltban 15 különféle árucikkel, hosszasan elbeszélget a pénztárosnővel a macskájáról, miköz-

21 ben én türelmetlenül várom, hogy kifizethessem az egy liter tejet. A feleségem megőrül, ha szórakozottan kapcsolgatom a tévécsatornákat. Engem azzal dühít fel, hogy vacsoránál jelentéktelen történeteket képes mesélni órákon át. Az ilyesmi olyan, mint a csaláncsípés: kellemetlen, de a megbocsátás kérdését nem veti fel. Ha minden sérelmünket a megbocsátás szférájába emelnénk, beszélgetéseink folytonos kibékülések volnának. Jobban járunk, ha felülemelkedünk az apró bosszúságokon, s a megbocsátást a mélyebb sebekre tartogatjuk. Mellőzés A mellőzés, a visszautasítás nem feltétlenül szándékos, de ahhoz elég, hogy úgy érezzük, elveszítettük helyünket a képzeletbeli szamárlétrán. Azt akarjuk, hogy az emberek elismerjék kivívott pozíciónkat, s ha ez elveszni látszik, megbántódunk. Amikor Hollandiában posztgraduális képzésen vettem részt, egy híres amszterdami professzor meghívott magához vasárnap estére. Hétfő reggel azután eldicsekedtem a többi amerikai diáknak, és céloztam rá, hogy a nagy ember és én jó barátságba keveredtünk. Néhány héttel később egy fogadáson épp ezekkel az amerikaiakkal álldogáltam, amikor a híres professzor belépett a terembe. Mindannyiunkat bemutattak neki. Amikor én kerültem sorra, úgy viselkedett, mintha még az életben nem látott volna. Nem nevezett féregnek a barátaim előtt, nem köpött le, nem becsmérelt. Csak éppen nem vett rólam tudomást, épp amikor olyan fontos lett volna, hogy észrevegyen. Meg tudtam volna ölni. Neki azonban nem kell megbocsátanom. A mellőzés fáj, mert elbizonytalanít bennünket, hiszen mindannyian esendő lények vagyunk, önbecsülésünk megőrzéséhez szükségünk van embertársaink elismerésére. Fáj, ha valaki elmegy mellettünk anélkül, hogy ránk nézne, de nem száműzünk senkit az életünkből csak azért, mert nem vett észre. A mellőzést

22 nem megbocsátással, hanem egyetlen vállrándítással kell elintézni. Csalódás Megbántódunk, ha az emberek nem azt teszik, amit várunk tőlük. Egész életünket gyermekeinknek áldozzuk, ők ezt az áldozatot természetesnek veszik, mintha érdemeik alapján járna nekik. Egyszer felterjesztettek valami becses kitüntetésre, de nem kaptam meg. Később megtudtam, hogy a legjobb barátom ellenem szavazott. Egy másik barátom lojalitásból vállalatánál maradt, amikor jobb állásajánlatot kapott. Amikor megüresedett az az állás, amelyre nagyon vágyott, a főnöke mégsem őt nevezte ki, hanem egy friss közgazdasági diplomát lobogtató ifjoncot. Csalódás! Hiúságunk arculcsapása, becsapottság. Bármilyen mély is a csalódás, árulás nem történt, megbocsátásra tehát nincs szükség. Kudarc Egy anya erején felül mindent megad a lányának, ám az mégis otthagyja az iskolát, és beáll pincérnőnek, miközben anyja barátnőjének lányából ügyvéd lesz. A kollégiumi szoba egyik lakója éjjel-nappal tanul, hogy legalább négyesre vizsgázzon; szobatársa semmit sem csinál, mégis mindig ötöst kap. A barátod lova minden alkalommal ott léptet a győztesek között, a tiédnek soha sem sikerül. Amikor valaki más kapja az áhított, csillogó díjat, rossz érzés alulmaradni. Különösen akkor nehéz elviselni, ha a győztes közeli barátod. Ilyenkor ugyanis gratulálni kell neki, aztán együtt ünnepelni sikerét, miközben legszívesebben elszaladnál, hogy egyedül nyalogasd sebeidet. Ha őszinték akarunk lenni, jobban örülnénk, ha a barát is veszített volna, ha a miénkkel együtt az ő részvényei is elértéktelenedtek volna, ha az ő gyerekük is kudarcot vallana, ahogyan a miénk. De nem szakítjuk meg a barátságot azért, mert ő kapta

Kedves Testvérkék! Coffice Diary New Year s Intro, with a Weather Forecast A megbocsátás Megbocsátás

Kedves Testvérkék! Coffice Diary New Year s Intro, with a Weather Forecast A megbocsátás Megbocsátás 2 Az Úr mondja: Szeressétek ellenségeiteket [tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, és imádkozzatok üldözőitekért és rágalmazóitokért] (Mt 5,44). 2 Igazán az szereti ellenségét, aki nem a rajta

Részletesebben

Az Úr új élettel ajándékozott meg

Az Úr új élettel ajándékozott meg Az Úr új élettel ajándékozott meg Molnár Béláné vagyok. Első házasságomból 1985-ben váltam el. Egyedül maradtam három fiúgyermekkel. Összeroppantam, kilátástalannak láttam a helyzetem, nem tudtam mit kezdeni

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2006 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Hay / The Power Is Within

Részletesebben

Zane Kedves G-pont 1

Zane Kedves G-pont 1 1 2 ZANE KEDVES G PONT 3 FIGYELMEZTETÉS Ha szexuálisan elnyomott vagy, ha elfojtod a szexualitásodat, vagy felhúzott orral állsz a szexhez, tedd le ezt a könyvet, és menekülj. Túl tüzes lesz neked - csúnyán

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

Miért. marad??????? A családon belüli erõszak: a feleség- és gyermekbántalmazás Hogyan segíthetünk?

Miért. marad??????? A családon belüli erõszak: a feleség- és gyermekbántalmazás Hogyan segíthetünk? Miért? marad??????? A családon belüli erõszak: a feleség- és gyermekbántalmazás Hogyan segíthetünk? NANE Egyesület, 1999 A kiadványt a Szociális és Családügyi Minisztérium Nõképviseleti Titkársága támogatta

Részletesebben

Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Orson Scott Card KOVÁCSINAS Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze

Részletesebben

The Continuum-Concept In Search of Happiness Lost (Alfred A. Knopf, Inc., New York, 1977)

The Continuum-Concept In Search of Happiness Lost (Alfred A. Knopf, Inc., New York, 1977) The Continuum-Concept In Search of Happiness Lost (Alfred A. Knopf, Inc., New York, 1977) Fordította Barta Judit Tartalom Néhány gondolat az új kiadáshoz 2 Hogyan változott meg gyökeresen a gondolkodásom?

Részletesebben

Dr. Robert Lefever. Promis Recovery Centre. A dohányzás. Tizenöt ok. Miért ne szokjunk le dohányzásról? Vagy inkább mégis?

Dr. Robert Lefever. Promis Recovery Centre. A dohányzás. Tizenöt ok. Miért ne szokjunk le dohányzásról? Vagy inkább mégis? Dr. Robert Lefever Promis Recovery Centre A dohányzás Tizenöt ok. Miért ne szokjunk le dohányzásról? Vagy inkább mégis? 1 Szponzoráltjaimnak, Karine-nek, Michaelnak, Arthurnak és Paulnak, szponzoromnak,

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2004. október, XIV. évf. 3. (38.) szám A Magyar Schönstatt-Családmozgalom lapja. meg ma, mint a második

KOPOGTATÓ. 2004. október, XIV. évf. 3. (38.) szám A Magyar Schönstatt-Családmozgalom lapja. meg ma, mint a második 2004. október, XIV. évf. 3. (38.) szám A Magyar Schönstatt-Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ fotó: Varga Kata A férjeink nem normálisak Több középkorú férfi hal meg ma, mint a második

Részletesebben

Susan Forward: Mérgező szülők

Susan Forward: Mérgező szülők Susan Forward: Mérgező szülők könyvajánló, kivonat Igaz, hogy vert az Apám, de csak azért, hogy kordában tartson. Nem értem, mi köze ennek ahhoz, hogy tönkrement a házasságom. A Mérgező szülők olvasmányos,

Részletesebben

ZUSCHLAG JÁNOS: PÁRTHÁZBÓL BÖRTÖNBE írta Szalai Vivien

ZUSCHLAG JÁNOS: PÁRTHÁZBÓL BÖRTÖNBE írta Szalai Vivien ZUSCHLAG JÁNOS: PÁRTHÁZBÓL BÖRTÖNBE írta Szalai Vivien ZUSCHLAG JÁNOS: PÁRTHÁZBÓL BÖRTÖNBE írta Szalai Vivien 2014 Szalai Vivien, 2014 Minden jog fenntartva. Tilos ezen kiadvány bármely részét sokszorosítani,

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul)

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) 1 Most már az özönvíz ideje elmúlt. Noé már nyolcszáz évet élt, és sok fia volt, valószínűleg

Részletesebben

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Borítóterv: Malum Stúdió ISBN 978-963-248-132-6 HU ISSN 2060-7512 HU ISSN

Részletesebben

PAULO COELHO DIGITALIZÁLÁS: SG WILLS

PAULO COELHO DIGITALIZÁLÁS: SG WILLS PAULO COELHO A győztes egyedül van ATHENAEUM FORDÍTOTTA: NAGY VIKTÓRIA DIGITALIZÁLTA: SG WILLS Paulo Coelho, 2008 A mű eredeti címe: O vencedor está só Rio de Janeiro, 2008, Agír Editora LTDA. A könyv

Részletesebben

DR. ROSS CAMPBELL ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK HOGYAN SZERESSÜK GYERMEKÜNKET? H A R M A T

DR. ROSS CAMPBELL ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK HOGYAN SZERESSÜK GYERMEKÜNKET? H A R M A T DR. ROSS CAMPBELL ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK HOGYAN SZERESSÜK GYERMEKÜNKET? H A R M A T Budapest, 1992 Originally published in English as "How to really love your child" by VICTOR BOOKS, a division of SP Publications,

Részletesebben

Hamis gyönyör. Szalai Vivien. Egy luxusprostituált vallomásai

Hamis gyönyör. Szalai Vivien. Egy luxusprostituált vallomásai Szalai Vivien Hamis gyönyör Egy luxusprostituált vallomásai Minden jog fenntartva. Tilos ezen kiadvány bármely részét sokszorosítani, információs rendszerben tárolni vagy sugározni bármely formában vagy

Részletesebben

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

TARTALOM EMELD FÖL KEZEIDET GYERMEKEIDÉRT! VISSZATÉRVE AZ ELÕZÕ TÉMÁRA

TARTALOM EMELD FÖL KEZEIDET GYERMEKEIDÉRT! VISSZATÉRVE AZ ELÕZÕ TÉMÁRA VISSZATÉRVE AZ ELÕZÕ TÉMÁRA Magazinunk elõzõ száma olyan témát helyezett fókuszba (a szexualitást), amely mindenkit érint, bár nyilvánvalóan a fiatalokat éri a legtöbb kísértés, veszély e téren. Ezért

Részletesebben

Beavatás a négy egyezség alapján

Beavatás a négy egyezség alapján Dona Bernadette Vigil Beavatás a négy egyezség alapján Tudatosság mesterfokon Édesvíz Kiadó, Budapest. Hátsó borító: Mindazoknak, akik készen állnak arra, hogy valóra váltsák álmaikat, látomásaikat és

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

ted/a V7ile//igencidfa

ted/a V7ile//igencidfa ted/a V7ile//igencidfa E Q Sácv&elle ó k / m FIESTA-SAXUM S.Ui/)< //e yá'//wxa/ J i? i te/li^e/nce elet cveuw HUNGÁRIÁN TRANSLATION BALLA KATALIN, 1998 SZERKESZTŐ KISBÁN GYULA KÖNYVTERVEZÉS, TIPOGRÁFIA

Részletesebben

A homoszexualitás megértése és a változás reális esélye. Konkrét segítség bajba jutott homoszexuális személyek számára

A homoszexualitás megértése és a változás reális esélye. Konkrét segítség bajba jutott homoszexuális személyek számára A homoszexualitás megértése és a változás reális esélye Konkrét segítség bajba jutott homoszexuális személyek számára Kérdező (Kérd.): A homoszexualitás kényelmetlen, ijesztő és titokzatos. Olyasvalami,

Részletesebben

Christine Ponsard. Hit a családban

Christine Ponsard. Hit a családban Christine Ponsard Hit a családban Christine Ponsard Olivérnek (1971-1985) Hit a családban Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Homokkomárom 2007 Előszó E könyv nem jött volna létre a Famille Chrétienne 1

Részletesebben

Susan Forward es Donna Frazier Érzelmi. zs zsarolás A FÉLELEM, A KÖTELESSÉGÉRZET N ÉS A BONTUDAT SZORÍTÁSÁBAN

Susan Forward es Donna Frazier Érzelmi. zs zsarolás A FÉLELEM, A KÖTELESSÉGÉRZET N ÉS A BONTUDAT SZORÍTÁSÁBAN Susan Forward es Donna Frazier Érzelmi zs zsarolás A FÉLELEM, A KÖTELESSÉGÉRZET N ÉS A BONTUDAT SZORÍTÁSÁBAN ÉDESVÍZ KIADÓ B UDAPEST, 1998 ^a s!q.. 74r:- ^-' -',^.,.,...1 f ' ^ V G t i o R A fordítás az

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben