LEWIS B. SMEDES. Bocsáss meg és felejts!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEWIS B. SMEDES. Bocsáss meg és felejts!"

Átírás

1 LEWIS B. SMEDES Bocsáss meg és felejts!

2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lewis B. Smedes: Forgive and Forget Harper and Row, San Francisco, 1984 Fordította: Havas Krisztina Illusztrálta: Barka Ferenc Második kiadás ISSN Text 1984 Lewis B. Smedes Hungarian translation 1994 Havas Krisztina Illustration 1994 Barka Ferenc Magyar kiadás 1994, 2004 Park Könyvkiadó, Budapest Szerkesztette: Fenyves Katalin és Putnoky Istvánné A borítót tervezte: Barka Ferenc Műszaki szerkesztő: Szabados Erzsébet Tördelés: Alinea Kft. Nyomtatta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató Printed in Hungary

3 Friesland legbelsejében, Faken falujában élt egyszer egy magas, ösztövér pék, Fouke. Erényes ember volt, hosszú, keskeny az álla, hosszú, vékony az orra. Oly feddhetetlen volt, hogy az erény szinte sugárzott keskeny ajkairól mindenkire, aki csak a közelébe ment; ezért aztán Faken lakói nem is igen mentek a közelébe. Fouke felesége, Hilda kicsi volt és gömbölyű. Gömbölyű volt a karja, a keble, a csípeje. Hilda nem riasztotta el az embereket rideg erénnyel; lágy gömbölyűségével magához vonzotta őket, s ők ott sütkéreztek nyílt szívének derűs melegében.

4 Hilda tisztelte és amennyire az engedte, szerette is erényes férjét, szíve mélyén azonban többre vágyott, mint a Foukéból sugárzó tiszteletre méltó erény. És hiányának mélyén ott fészkelt a szomorúság magva. Egy reggel, miután napkeltétől dagasztotta a tésztát, Fouke hazament, s az ágyában, Hilda gömbölyű keblén egy idegent talált. Hilda hűtlensége hamarosan szóbeszéd tárgya lett és a fakeni gyülekezet botrányköve. Mindenki azt gondolta, az erényes Fouke elküldi Hildát a háztól. Meglepetésükre azonban nem így történt. Hildát megtartotta feleségének, s azt mondotta, megbocsátott neki, ahogy a Jóság Könyve tanítja. Szíve legmélyén azonban Fouke sohasem tudta Hildának megbocsátani, hogy a nevére szégyent hozott. Amikor az asszonyra gondolt, harag és megbántottság dúlt a lelkében; megvetette, akár egy közönséges szajhát. Valójában egyszerűen gyűlölte, amiéit elárulta őt, nagyszerű és hűséges férjét. Csak színlelte a megbocsátást, hogy erényes irgalmasságával jobban megbüntethesse. Fouke színlelése azonban nem nyerte el az égiek tetszését. Ezért aztán minden egyes alkalommal, amikor Fouke titokban gyűlöletet érzett Hilda iránt, arra repült egy angyal, és egy apró, alig inggomb nagyságú kavicsot pottyantott Fouke szívébe. Ahányszor csak megütötte egy kavics, Fouke ugyanazt a fájdalmat érezte, mint abban a pillanatban, amikor meglátta Hildát az idegennel. Ettől aztán még jobban gyűlölte Hildát; gyűlölete fájdalmat szült, fájdalma gyűlöletet. A kavicsok pedig sokasodtak. Fouke szíve egyre nehezebb lett, oly nehéz, hogy egészen meggörnyedt; magasra kellett emelnie a fejét, hogy ne csak a földet lássa. A bánat annyira elöntötte, hogy azt kívánta, bárcsak meghalhatna.

5 Egy éjszaka aztán a kavicsdobáló angyal meglátogatta Foukét, és elmondta neki, hogyan gyógyulhat ki bánatából. A szív sebére csak egyetlen gyógyír létezik. Fouke bajára a megoldás a varázsszemüveg. Ha ezen keresztül visszanéz fájdalmának kezdetére, és Hildát nem hűtlen feleségének, hanem gyönge asszonynak tekinti, akinek szüksége van Foukére, másként látja majd, és ettől megszűnhet a múlt okozta sebekből áradó fájdalom. Fouke tiltakozott. - Semmi sem változtathatja meg a múltat - mondta. - Hilda bűnös, és ez olyan tény, amellyel szemben még egy angyal is tehetetlen. - Igen, te szegény szenvedő, igazad van - felelte az angyal. - A múltat valóban nem lehet megváltoztatni, csak a múltban gyökerező fájdalmat lehet meggyógyítani. Mégpedig úgy, ha a történteket varázsszemüvegen át nézed. - De hol szerezhetnék ilyen varázsszemüveget? - akadékoskodott Fouke. - Csak kérned kell, és erősen akarnod, máris a tiéd. Ahányszor csak az új szemüvegen át nézel Hildára, sajgó szíved egy kaviccsal könnyebb lesz. Foukénak először nem sikerült a kérés, túlságosan is betöltötte lelkét a gyűlölet. A fájdalom azonban egyre inkább arra késztette, hogy kérje, akarja az angyal által ígért varázsszemüveget. Ezért aztán őszintén kérni kezdte, s végül meg is kapta. Hamarosan, ki tudja hogyan és miért, de másképpen kezdte látni Hildát: nem gonosz és csalfa nőszemélynek, hanem olyan esendő asszonynak, aki szereti őt. Az angyal megtartotta ígéretét: egyesével leemelte a kavicsokat Fouke szívéről. Ez nem ment olyan gyorsan, az igaz. De végül Fouke megkönnyebbült; egyenes derékkal járt, és mintha az álla és az orra se lett volna olyan vékony és hegyes, mint azelőtt. Visszafogadta Hildát a szívébe, s eztán boldogan éltek.

6 Tulajdonképpen mit teszünk, amikor megbocsátunk? Mi megy végbe bennünk? Mikor van erre szükség? Mi jön utána? Mit várhatunk tőle? Mi is a megbocsátás? A megbocsátás aktusa önmagában csodálatosan egyszerű, ám mindig nagyon bonyolult érzések viharában történik meg. Másokkal való viszonyunkban nincs ennél nehezebb dolog. Legyünk hát őszinték egymással. Beszéljünk komolyan arról a bizonyos varázsszemüvegről, melyet az kap, aki kész kiszabadulni az elszenvedett méltánytalanságok börtönéből. A megbocsátásnak négy szakasza van. Ha mind a négyen túljutottunk, elérünk a csúcsra: megtaláljuk a megbékélést. Az első lépcső a fájdalom: ha valaki olyan mélyen és igazságtalanul bánt meg, hogy nem tudjuk elfelejteni, megkezdődik a megbocsátás drámájának első felvonása. A második lépcső a gyűlölet: nem feledhetjük a szörnyű fájdalom emlékét, s nem vagyunk képesek ellenségünknek jót akarni. Néha azt kívánjuk, kínzónk szenvedjen úgy, ahogy mi szenvedünk. A harmadik szakasz a gyógyulásé: megkapjuk a varázsszemüveget, és más fényben kezdjük látni azt, aki megbántott.

7 Emlékezetünk sebei begyógyulnak, a fájdalom elmúlik, újra szabadok vagyunk. A negyedik stáció a megbékülés: visszafogadjuk életünkbe bántónkat, s ha őszintén fordul felénk, a szeretet új, tiszta lappal induló kapcsolathoz vezet bennünket. A negyedik stáció sikere legalább annyira függ a másik embertől, mint saját magunktól: néha nem kér megbocsátásunkból, s ez esetben egyedül kell meggyógyulnunk.

8 Ha elég sokáig élsz, komoly esélyed van rá, hogy valaki, akit barátodnak tartasz, megbántson. Ha te is olyan vagy, mint én, hagyod a sérelmet elmérgesedni egészen addig, amíg már semminek sem tudsz örülni. Amikor ez bekövetkezett, eljutottál a megbocsátás első lépcsőjére. Tudod, arra a fájdalomra gondolok, mely csillapíthatatlanul éget és emészt, és szinte percnyi nyugtot sem hagy nekünk. Lehet, hogy mások számára sebeink csak horzsolásnak tűnnek, de végtére is az számít, mi mit érzünk. Elmondok egy történetet, hogy érzékeltessem, miként kergethet valakit egy, a kívülálló számára jelentéktelen eset a megbocsátáshoz vezető válságba. A történet szempontjából fontos tudni, hogy őseim nemzedékeinek hosszú sora falusi kovács volt. Még a családi nevünk, Smedes, ez a régi holland szó is kovácsot jelent. Amióta csak kialakult a vezetéknév szokása, a család minden fiúsarja az üllő mellett kereste a kenyerét, s nagy büszkeség volt, ha szakmája méltó képviselőjének bizonyult. A történet a következő. Egy júniusi pénteken átlagos eredménnyel letettem az érettségi vizsgát a muskegoni felsőbb középiskolában. Másnap távolsági buszon Detroitba mentem, hogy munkába álljak a családi vállalkozásban működő Smedes Vasműveknél, melyet Klass nagybátyám hozott létre abból a kovácsműhelyből, amelyet Amerikába bevándorolva egy garázs-

9 ban nyitott. Tekintve, hogy a továbbtanuláshoz sem pénzem, sem megfelelő tanulmányi eredményem nem volt, boldogan elfogadtam Klass bácsi ajánlatát: indulásként álljak be a vasművekhez. Feladatom az volt, hogy az acélgerendákat csinos kötegekbe rakjam, lángvágóval az építési vállalkozók által rendelt méretre vágjam, aztán benzinnel kevert szurokkal bekenjem, hogy ne rozsdásodjanak meg túl gyorsan. Még csak a közelébe sem kerültem a kovácsműhelynek, ahol vörösen izzó acélrudakból díszes formákat kalapáltak és hajlítottak - ez volt az egyetlen valódi kovácsmunka, amit a Smedes Vasművekben még végeztek. Az igazat megvallva: kovácsnak is, acélmunkásnak is harmatgyenge voltam. Túl magas, túl sovány és álmodozó az olyan munkákhoz, amelyekhez erő és rátermettség kellett. Rövid szereplésem a kovácsműhelyben nem öregbítette a család hírnevét. Unokatestvéremet, Hanket viszont az Isten is kovácsmesternek teremtette. Erős volt a csuklója, keze gyorsan engedelmeskedett az agyának, s még mielőtt a kalapácshoz ért volna, fejében már kirajzolódott a művészien megmunkált acél. Hank néha elvitt az építkezésekre, ahol a kovácsműhelyben készített kapukat, díszes kerítéseket állítottuk fel. Megtanított, hogyan kell négyzet alakú lyukat vésni a betonba, s hogyan kell a kapufélfákat beállítani, a lyukat forró ólommal kiönteni. Időnként bizalmába fogadott, izgalmas családi titkokat mesélt Klass bácsiról, és olyan disznó vicceket, amilyeneket addig még életemben nem hallottam. Egyre inkább úgy éreztem, hogy Hank igazán a barátom. Ám mintha két ember lakott volna benne: hol barátságos volt és szórakoztató, hol pedig gonosz és kegyetlen. Amikor kettesben voltunk, nekem a barátságos oldalát mutatta. Én ezt az énjét fogadtam el; egyébre tőle nem is volt szükségem.

10 Ha azonban odajött hozzánk valaki munka közben - például egy művezető -, megmutatkozott Hank rosszabbik énje. Azonnal rám szállt, amikor az illető még hallótávolságon belül volt. - Hé, Lew, mi lenne, ha megmozdítanád azt a csontos segged, és a változatosság kedvéért rendesen végeznéd a dolgod? - Ezt a balfaszt varrták a nyakamba segítségnek, aki nem tudja megkülönböztetni a kalapácsot a hajsütővastól! De hát mit tehetünk, a főnök unokaöccse, kénytelen vagyok elviselni! - Lew, remélem tudod, hogy semmi hasznodat nem lehet venni?! így beszélt velem Hank olyan emberek jelenlétében, akik előtt mindketten szerettünk volna remek színben tündökölni. Rászedett azzal, hogy elhitette velem, jó barátok vagyunk, utána pedig megalázott. Megtehette, mert abban az időben nagyon nagy szükségem volt egy barátra. Így aztán, ha hazafelé menet kedves volt hozzám, megint bedőltem neki, még akkor is, ha aznap éppen hülyét csinált belőlem. Másnap pedig kezdődött minden elölről. Sokáig nagyon utáltam Hanket. És miért is ne utáltam volna? Nagyon fáj, ha valaki barátságot színlel, azután pedig úgy bánik az emberrel, mint egy kutyával. A szívem mélyén tudtam: én teszem lehetővé, hogy Hank így sértegessen, de ez még nem jelenti azt, hogy meg is érdemeltem. A fájdalmam a megbocsátás első szakaszába juttatott, és el kellett döntenem: ki akarok-e gyógyulni, vagy továbbra is szenvedni fogok az engem ért igazságtalan sérelem emlékétől. Ebbe a fontos stádiumba mindannyian elérkezünk, ha valaki komolyan megbánt bennünket. Hagyjuk-e, hogy a fájdalom ott fortyogjon szívünk mélyén, és megmérgezze az életünket, vagy inkább a megbocsátás csodájával begyógyítjuk sebeinket? Természetesen sok olyan apróbb sérelem ér bennünket, amelyekért nem kell megbocsátanunk - a számtalan kisebb kellemetlenséget elég méltósággal elviselni.

11 Különbséget kell tennünk sérelmeink között; vannak, amelyekhez nélkülözhetetlen a megbocsátás csodája, másokon némi humorérzék segítségével túltehetjük magunkat. Ha minden bajunkat egy kalap alá, a megbocsátandók közé vesszük, a bocsánat aktusát olcsó közhellyé silányítjuk. Ahogyan a jó borhoz, a bocsánathoz is megfelelő alkalom kell. A megbocsátáshoz vezető válságot előidéző sérelemnek három alapvető tulajdonsága van: minden esetben személyes, igazságtalan és súlyos. Az ilyen sebet nem gyógyíthatja be más, csak ha megbocsátasz okozójának. Személyes sérelem Megbocsátani csak embernek lehet; a természetnek például nem, pedig gyakran okoz nekünk, embereknek fájdalmat. Néha azzal, amit megtagadott tőlünk. Sok ember - önhibáján kívül - kevésbé egészséges, szép vagy okos, mint szeretné. Máskor a haragjával sújt minket, mint közeli barátaim esetében, akik nemrég temették el kisbabájukat. Egy titokzatos betegség, a bölcsőhalál áldozata lett. Ám a természetnek nem bocsáthatunk meg. Átkozhatjuk, fellázadhatunk ellene, okolhatjuk minden hibánkért, és végül megadhatjuk magunkat nyers erejének. A tudomány segítségével időlegesen megvédhetjük magunkat szeszélyes támadásaitól, vagy pedig hívőként alávethetjük magunkat Isten kifürkészhetetlen szándékainak. Megbocsátani azonban csakis embereknek lehet. Ugyanígy nem bocsáthatunk meg rendszereknek sem, annak ellenére, hogy nagyon sok fájdalmat okozhatnak a bennük élőknek. Gazdasági rendszerek a nélkülözőket az emberhez méltatlan szegénység gettójába zárhatják. Politikai rendszerek szabad állampolgárokat rabszolgasorban tarthatnak. Vállalatok

12 bábként mozgathatják, aztán kifacsart citromként elhajíthatják dolgozóikat. Ám rendszereknek nem bocsáthatunk meg, csakis embereknek. Kizárólag az emberek tehetők felelőssé azért, amit csinálnak. Csakis emberek fogadhatják el a megbocsátást, és dönthetnek úgy, hogy visszatérnek hozzánk. A megbocsátás személyes aktus. Ebből következik, hogy csak annak bocsáthatok meg, aki engem bántott meg. Azoknak az embereknek nem kell megbocsátanom, akik nem engem bántottak. Sőt, nincs is jogom megbocsátani nekik; ezt kizárólag áldozataik tehetik meg. Felháborodhatom azon, amit mások ellen elkövettek. Megítélhetem, akár el is ítélhetem őket, fejüket követelhetem. Táplálhatok például rettenetes haragot Sztálin iránt, amiért oroszok tömegét gyilkolta le, de minthogy engem nem bántott, nem bocsáthatok meg neki. Nem azért, mert túlságosan gonosz volt, hanem mert őszintén csak azok bocsáthatnak meg neki, akik tetteinek áldozatai voltak. Leértékelné a megbocsátás csodáját, ha jogot formálnék bocsánatra azokkal a nagy bűnösökkel szemben, akik nem engem bántottak. Nem azt állítom, hogy a bűnös keze feltétlenül az én torkomat kell szorongassa. Gyakran az a legfájdalmasabb, ami a szeretteinknek fáj. Én például szinte neurotikusan szenvedek, ha a gyermekeimnek fáj valami. Ha őket bántod, rosszabb, mintha énrám támadnál. Ennek ellenére saját magunknak kell éreznünk a fájdalmat ahhoz, hogy szükségünk legyen a megbocsátás nyújtotta gyógyulásra. Mivel a megbocsátás saját fájdalmainkat gyógyítja, nem árt tisztában lennünk e fájdalmakkal. Vannak, akik letagadják valódi érzéseiket. Talán mert túlságosan fájdalmasak ahhoz, hogy bevallhatók legyenek. Ha valakit a szülei becsaptak, bántalmaztak, gyakran önmaga elől is elrejti érzelmeit attól való félelmében, hogy esetleg meggyűlölné őket;

13 épp azokat, akiket annyira szeretne szeretni. Így aztán minden módot megragad arra, hogy tagadja szenvedéseit. Én sokszor nem félelemből, hanem puszta hiúságból tagadom le az érzéseimet. Hősiesen összeszorítom a fogamat, nehogy be kelljen vallanom, hogy bizonyos embereknek elég hatalma van rajtam ahhoz, hogy megbántsanak. Ugyanígy a megcsalt feleség is azt mondja: Tudom, hogy a férjem szórakozik azzal a kis hülye libával, akit a titkárnőjének nevez, de nem fogom neki megszerezni azt az örömöt, hogy szenvedni lásson." Íígy aztán lelke sötét zugaiba száműzi fájdalmát, mindenki számára láthatatlanul. Még az is lehet, hogy sikerül neki; lehet, hogy a titkárnő múló epizódnak bizonyul. Megbocsátani azonban nem fog addig, ameddig mély fájdalmát be nem ismeri. Természetesen leegyszerűsítem a helyzetet. A történet rendszerint nem az ártatlan bárányról és a gonosz farkasról szól. Legtöbbünknek megbocsátás közben egyszersmind meg is bocsátanak. Néha pedig annyira összemosódik az adott és a kapott bocsánat, hogy nem is különíthető el egymástól. Alapvetően tehát akkor következik be a gyógyulás, amikor az egyik ember fájdalmat érez, és megbocsát a másiknak, aki fájdalmát okozta. Igazságtalan sérelem A megbocsátáshoz vezető válság mindig olyankor következik be, ha valaki igazságtalanul bántott bennünket. A megbocsátás a szeretet gyógyírja arra az esetre, amikor valaki, akitől elvárnánk, hogy jól bánjék velünk, akarattal okoz fájdalmat. Különbséget kell tennünk a puszta fájdalom és a szándékos sérelem között. Mindenkinek rosszul esik, ha egy fogadáson elveszít ötven dollárt; és rosszul esik, ha az utcán rabolják el a pénzét. Morálisan azonban nem mindegy, hogy tisztességes, hétköznapi körülmények között vagy becstelen erőszak által veszítjük el

14 pénzünket. A kisfiúnak fáj, ha a mamája kiabál vele, amiért megverte a húgát, és az is fáj, ha részeg apja ráordít, minek is született meg. Óriási különbség van azonban a megérdemelt büntetés és a kegyetlen bántás között! Nem kell azt hinnünk, hogy ellenünk van az egész világ. Pedig körül vagyunk véve emberekkel, akik időről időre megbántanak bennünket, anélkül, hogy ártó szándékkal tennék. Egy időben például volt valaki az életemben, aki borzasztó dolgokat művelt velem: végigordította a vacsorát, akármennyi volt is a dolgom, éjjel-nappal ugráltatott, nemegyszer lepisilte a legjobb nadrágomat. Ráadásul nagyon beteg lett, és majd megőrjített, mert a világ minden kincséért sem mondta meg, mi a baja. Néha szerettem volna felpofozni. Az viszont eszembe sem jutott, hogy meg kellene bocsátanom neki. Hat hónapos kislányomról van szó; nem kellett megbocsátanom szörnyű tetteit, hiszen nem szándékosan bántott velük. Szerettem őt, ezért bármit elviseltem tőle. Lehet, hogy a példa kicsit túlzó, mindenesetre jól érzékelteti, hogy nem kell minden fájdalom okozójának megbocsátanunk. Gyakran elszomorodunk, ha fontos emberi kapcsolatainkról - melyekről azt hittük, örökké fognak tartani - kiderül, hogy végesek. Elválnak útjaink, elhagyjuk egymást. Vannak barátságok, melyek véget érnek, szerelmek, melyek nem bizonyulnak tartósnak. A szakítás rendszerint - legalább az egyik embernek - fáj. Ám abban a világban, ahol minden, ami elkezdődik, véget is ér, a szeretet azzal a kockázattal jár, hogy a lélek megsebesül. Talán nincs igazságtalanabb sérelem - jóllehet nem szándékos -, mint ha valaki megbetegszik, meghal és magunkra hagy bennünket. Szeretteink meghalnak, mert ez a természet rendje, nem pedig azért, hogy bántsanak. De mégis, hogyan érthetné meg egy gyerek, hogy rákban elhunyt apja nem akarattal hagyta őt magára? Nagyon megértőnek kell lennünk azokkal, akik az

15 eszükkel ugyan felfogják, mi történt, de lelkük mélyén mégis úgy érzik, hogy becsapta őket az, aki meghalt, méghozzá éppen amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. Nehezebb a helyzet, ha szerettünk dönt úgy, hogy itthagy bennünket, pedig tudja, milyen fontos lenne, hogy velünk maradjon. Bob, aki felakasztotta magát, senkinek sem mondta el, miért teszi. Tényleg nem volt más választása? Hogy felelős-e azért a fájdalomért, amelyet maga után hagyott, és megbocsáthat-e neki a felesége? Nem tudom. Ezt kinek-kinek magának kell eldöntenie. Sokszor nem tudhatjuk biztosan, hogy ami történt velünk, elkerülhetetlen baleset volt-e, vagy szándékosan okozott nekünk fájdalmat valaki. Néha csak külső segítséggel sikerül különbséget tennünk a kiszolgáltatottságunkból fakadó sérelmek és a szándékos támadások között. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy a fájdalom csak akkor igazságtalan, ha szándékosan okozza valaki. Igazságtalan minden fájdalom, amelyik nem megérdemelt és nem szükségszerű. Ahhoz, hogy valakinek megbocsáthassunk, nem kell bebizonyítanunk, hogy szándékosan bántott. Az elkerülhető sérelmek - okozójuk szándékától függetlenül - mindenképpen olyan válságba juttatnak, amely elvezethet a megbocsátáshoz. Készítettem egy listát azokról a sérelmekről, melyeket időről időre mindannyian megtapasztalunk. Aki okozza, egyik esetben sem akar rosszat, aki elszenvedi, mégis igazságtalannak érzi. Ugye, te is megéltél már ilyet? Valaki azért bánt, mert úgy érzi, megérdemeltük Előfordul, hogy valaki szándékosan árt: bosszút akar állni. Ezt teszi Macbeth, amikor elárulja királyát: Minden porcikám / Felajzottan készül a szörnyű tettre." Ezt tette Booth, midőn a színházi páholyban Lincoln elnökre lőtt. Lee Harvey Oswald kitervelte, hogy lelövi Kennedyt. Júdás az éj leple alatt elárulta

16 Jézust. Mindannyian úgy érezték, áldozatuk azt kapja, amit megérdemelt. Biztos vagyok benne, hogy azok az emberek, akik szándékosan bántottak, őszintén azt gondolták, megérdemlem. Egyszer egy kollégám levélben figyelmeztette főnökeimet teológiai eltévelyedéseimre. Igazságtalan volt, és sok kellemetlenséget okozott. Azt hiszem, ez a kollégám jogosnak tartotta lépését. Ám hogy ő mit gondolt, és én hogyan éltem meg az esetet, korántsem volt ugyanaz. Ami történt, akkor is igazságtalanság marad, ha ő nem annak szánta. Igazságtalansága döntés elé állított: akarom-e, hogy az eset a lelkemet mérgezze, vagy a varázsszemüveg segítségével kigyógyulok belőle? Amikor valaki szándékosan árt, rendszerint meg van győződve tette jogosságáról. Nekikészül, hogy bántson, fogcsikorgatva, villámló tekintettel, összeszorított szájjal, abban a hitben, hogy megérdemeljük. Nekem jobban fáj, mint neked" - magyarázza az, aki úgy hiszi, igazságosan cselekszik. Ám a szándék nem változtat azon a tényen, hogy a támadást igazságtalannak érezzük. Amikor ilyen helyzetbe kerülünk, bekövetkezik a válság, mely elvezethet a megbocsátáshoz: nem tudunk tovább barátként, szerelmesként viszonyulni fájdalmunk okozójához, amíg fel nem ismerjük sérelmünk méltánytalan voltát. Valaki azért bánt, mert nem képes uralkodni magán Előfordul, hogy valaki nem szándékosan bánt, hanem azért, mert nem képes uralkodni magán. Jack nem akart ártani a családjának; egyszerűen nem tudott lemondani az italról. Walter nem szándékosan bántotta feleségét azzal, hogy megcsalja; erős libidóját képtelen volt kordában tartani. Körülbelül egy évvel ezelőtt barátaim, Ben és Phyllis Sewall nagyon súlyos válságot éltek át. Fiuk, Roger egy kereszteződésben állt mopedjével a kaliforniai Laguna Beachen. Lábával a

17 földre támaszkodott, és várta, hogy szabad legyen az út. Mögötte Sid Charid közeledett száguldva a kereszteződés felé. Nem lassított a stoptáblánál. Hátulról rohant bele Rogerba, aki azonnal meghalt. A vezető egy pillanatra megállt, majd továbbhajtott. Cserbenhagyásos gázolás. Mint kiderült, Sid kábítószer hatása alatt állt. Nem akart ő senkinek sem rosszat, de nem volt ura önmagának, a bódító szer elvette az eszét. Roger viszont nem érdemelte meg, hogy meghaljon, mint ahogyan a barátaim sem érdemelték meg, hogy elveszítsék fiukat. Igazságtalanság történt. És ez a groteszk igazságtalanság életük egyik legfájdalmasabb válsághelyzetét idézte elő. Valaki azért bánt, mert nem tud megbirkózni a problémáival Személyes problémáink időnként robbannak, és a repeszdarabok ártatlan kívülállókat is megsebeznek. Pedig senki sem akarta őket bántani; egyszerűen csak rosszkor keveredtek arrafelé. A felnőttek konfliktusainak szerencsétlen áldozatai gyakran a gyerekek. Barátom, Morgan boldogtalan házasságban élt; minden oka megvolt a menekülésre. Két gyermeke azonban a felnőttek haragjának árnyékában élve úgy hitte, az ő hibájukból gyűlölik egymást ennyire a szüleik. Morgan csak egy reménytelenül rossz házasságból próbált kitörni, esze ágában sem volt bántani a gyerekeit. Őnekik azonban nem volt módjuk kívül maradni a csatatéren. Nem érdemelték meg, mégis szenvedtek. Valaki azért bánt, mert jót akart Megesik, hogy valaki akkor bánt meg bennünket, amikor éppen jót akar. A tervei mások gonoszsága vagy saját ügyetlensége miatt füstbe mennek, segítő szándéka fordítva sül el. Alec Morton volt barátaim közül a legnagylelkűbb. Sebészként minden négy évből kettőt Burundiban töltött egy düledező

18 missziós kórházban, és szegényeket gyógyított. Pénzt nem fogadott el, sőt gyógyszereket vitt magával, és szétosztotta a rászorulók között. Eközben gyakran maga is az anyagi csőd szélén állt. Mivel pedig nagyon szerette a gyermekeit és gondoskodni akart róla, hogy jó iskolákba járhassanak, megfogadta valami dörzsölt bróker tanácsát: minden megtakarított pénzét egy ingatlanügybe fektette, mely azzal kecsegtette, hogy hat gyermekének fedezi egyetemi taníttatását, feleségének pedig gondtalan öregséget biztosít. Az ingatlan értéktelen vacaknak bizonyult. Alec legfőbb gondja a burundiak szenvedése és gyermekeinek biztonsága volt. Jót akart, de nagylelkűségének eredménye mégis veszteség lett. Mivel amúgy is hajlamos volt a depresszióra, egyre mélyebbre süllyedt az önmarcangolásba. Egy éjjel felautózott a házuk mögötti hegyre, és főbe lőtte magát. Öngyilkossága volt a legigazságtalanabb csapás. Gyerekei nem érdemelték meg, hogy a pénzen kívül még őt is elveszítsék, s apjuk-jó szándéka ellenére - rettentően igazságtalan szenvedést okozott nekik. Azt hiszem, nagy szüksége van bocsánatukra, bármennyire jó ember volt is.

19 Valaki azért bánt, mert téved Néha azért ér minket bántás, mert mások - például hivatásos segítők - hibát követnek el. Jó szándékukhoz nem fér kétség, mégis elrontanak valamit. Kevesen tudnak akkora bajt okozni a tévedéseikkel, mint az orvosok. Bízunk benne, hogy vigyáznak ránk; hagyjuk, hogy elaltassanak, miközben felszabdalják, majd összevarrják testünket. Ám ők is hibázhatnak, és ezért gyakran mi fizetünk meg, többszörösen. Amikor az anyósom már öreg volt és nagyon beteg, jelentős mennyiségű vérátömlesztésre volt szüksége. Tévedésből idegen vércsoportú vért kapott. Senki sem akart rosszat neki a kórházban, mégis majdnem meghalt. Egy kezdő orvos, hogy imponáljon a nővérnek, új kezelést rendelt el, holott előbb konzultálnia kellett volna az ügyeletes orvossal. Olyan gyógyszereket írt elő a páciensnek, melyek a többi orvossággal kölcsönhatásban károsnak bizonyultak. A fiatal orvosnak kötelessége lett volna erre is gondolni, de túlságosan sietett; elhamarkodott intézkedésének következményei pedig igen fájdalmasak és meg nem érdemeltek voltak. Hiba csak mind, tévedés. Mindenki követ el ilyet. Ám ha orvos az illető, mi fizetünk meg érte. Mi fizetjük a kórházi kezelés pluszköltségeit, mi fizetünk a fájdalommal, amit el lehetett volna kerülni, sőt nemegyszer az életünkkel is. Ez pedig nem igazságos, bármi volt is az orvos szándéka. De legyen ennyi elég. A minket igazságtalanul ért sérelmek listája nyilván meggyőzte olvasóimat arról, hogy a sérelem igazságtalan volta gyakran nem okozójának szándékától, hanem elszenvedőjének megítélésétől függ. Meg kell-e bocsátanunk annak, aki igazságtalanul ártott nekünk, noha nem állt szándékában? Nem sokan akarnak mást igazságtalanul bántani. Még a maffia bérgyilkosa is gondolhatja, hogy áldozata megérdemelte, amit

20 kapott. Tehát ha csak azoknak kellene megbocsátanunk, akik szándékosan bántottak igazságtalanul, alig volna szükség a bocsánatra. Gyakran a szándékosság hiánya csak növeli a fájdalmat. A részeg autós, aki elüti a szomszéd gyerekét, senkinek sem akart rosszat. Tette éppen azért rettenetesen igazságtalan, mert értelmetlen. De talán ennél is fontosabb, hogy megbocsátani a saját érdekünkben kell. Minden emberi lénynek joga, hogy gyűlölet nélkül éljen, s ezt a jogos jussunkat követeljük, amikor megbocsátunk azoknak, akik talán épp a legjobb szándékkal ugyan, de mégiscsak igazságtalanul vétkeztek ellenünk. Súlyos fájdalom A megbocsátást követelő sérelem harmadik ismérve a súlya. Azokat a fájdalmakat kell megbocsátanunk, amelyek mélyen érintenek bennünket. Az emberi érzések esetében a mélység nem pontosan meghatározható kategória - csak az tudhatja, aki érzi. Egészen világosan kizárólag saját fájdalmainkat érezhetjük. Hozzávetőleges módon azért meghúzhatjuk a határvonalat az elviselhető, felszíni horzsolások és az olyan súlyosabb sérelmek között, amelyek eltávolítanak okozójuktól. Következzék néhány példa azokról a kellemetlenségekről, melyek miatt - tapasztalataim szerint - nem éri meg összeveszni másokkal. Bosszantó apróságok Életünk tele van apró bosszúságokkal. Ki nem állhatom, ha valaki a gyorskasszához áll a boltban 15 különféle árucikkel, hosszasan elbeszélget a pénztárosnővel a macskájáról, miköz-

21 ben én türelmetlenül várom, hogy kifizethessem az egy liter tejet. A feleségem megőrül, ha szórakozottan kapcsolgatom a tévécsatornákat. Engem azzal dühít fel, hogy vacsoránál jelentéktelen történeteket képes mesélni órákon át. Az ilyesmi olyan, mint a csaláncsípés: kellemetlen, de a megbocsátás kérdését nem veti fel. Ha minden sérelmünket a megbocsátás szférájába emelnénk, beszélgetéseink folytonos kibékülések volnának. Jobban járunk, ha felülemelkedünk az apró bosszúságokon, s a megbocsátást a mélyebb sebekre tartogatjuk. Mellőzés A mellőzés, a visszautasítás nem feltétlenül szándékos, de ahhoz elég, hogy úgy érezzük, elveszítettük helyünket a képzeletbeli szamárlétrán. Azt akarjuk, hogy az emberek elismerjék kivívott pozíciónkat, s ha ez elveszni látszik, megbántódunk. Amikor Hollandiában posztgraduális képzésen vettem részt, egy híres amszterdami professzor meghívott magához vasárnap estére. Hétfő reggel azután eldicsekedtem a többi amerikai diáknak, és céloztam rá, hogy a nagy ember és én jó barátságba keveredtünk. Néhány héttel később egy fogadáson épp ezekkel az amerikaiakkal álldogáltam, amikor a híres professzor belépett a terembe. Mindannyiunkat bemutattak neki. Amikor én kerültem sorra, úgy viselkedett, mintha még az életben nem látott volna. Nem nevezett féregnek a barátaim előtt, nem köpött le, nem becsmérelt. Csak éppen nem vett rólam tudomást, épp amikor olyan fontos lett volna, hogy észrevegyen. Meg tudtam volna ölni. Neki azonban nem kell megbocsátanom. A mellőzés fáj, mert elbizonytalanít bennünket, hiszen mindannyian esendő lények vagyunk, önbecsülésünk megőrzéséhez szükségünk van embertársaink elismerésére. Fáj, ha valaki elmegy mellettünk anélkül, hogy ránk nézne, de nem száműzünk senkit az életünkből csak azért, mert nem vett észre. A mellőzést

22 nem megbocsátással, hanem egyetlen vállrándítással kell elintézni. Csalódás Megbántódunk, ha az emberek nem azt teszik, amit várunk tőlük. Egész életünket gyermekeinknek áldozzuk, ők ezt az áldozatot természetesnek veszik, mintha érdemeik alapján járna nekik. Egyszer felterjesztettek valami becses kitüntetésre, de nem kaptam meg. Később megtudtam, hogy a legjobb barátom ellenem szavazott. Egy másik barátom lojalitásból vállalatánál maradt, amikor jobb állásajánlatot kapott. Amikor megüresedett az az állás, amelyre nagyon vágyott, a főnöke mégsem őt nevezte ki, hanem egy friss közgazdasági diplomát lobogtató ifjoncot. Csalódás! Hiúságunk arculcsapása, becsapottság. Bármilyen mély is a csalódás, árulás nem történt, megbocsátásra tehát nincs szükség. Kudarc Egy anya erején felül mindent megad a lányának, ám az mégis otthagyja az iskolát, és beáll pincérnőnek, miközben anyja barátnőjének lányából ügyvéd lesz. A kollégiumi szoba egyik lakója éjjel-nappal tanul, hogy legalább négyesre vizsgázzon; szobatársa semmit sem csinál, mégis mindig ötöst kap. A barátod lova minden alkalommal ott léptet a győztesek között, a tiédnek soha sem sikerül. Amikor valaki más kapja az áhított, csillogó díjat, rossz érzés alulmaradni. Különösen akkor nehéz elviselni, ha a győztes közeli barátod. Ilyenkor ugyanis gratulálni kell neki, aztán együtt ünnepelni sikerét, miközben legszívesebben elszaladnál, hogy egyedül nyalogasd sebeidet. Ha őszinték akarunk lenni, jobban örülnénk, ha a barát is veszített volna, ha a miénkkel együtt az ő részvényei is elértéktelenedtek volna, ha az ő gyerekük is kudarcot vallana, ahogyan a miénk. De nem szakítjuk meg a barátságot azért, mert ő kapta

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A legördögibb válási csapda

A legördögibb válási csapda A legördögibb válási csapda Írta: Dr. Mészáros Ádám www.valasinfo.hu Dr. Mészáros Ádám A legördögibb válási csapda Ha Ön most azt gondolja, hogy egy nagyszerű válási jogi tanáccsal látom el Önt, akkor

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A GYÓGYÍTÁS MODELLJE (Maya de Vries nyomán)

A GYÓGYÍTÁS MODELLJE (Maya de Vries nyomán) A GYÓGYÍTÁS MODELLJE (Maya de Vries nyomán) 2002 óta Gary Craig másként csinálja a kopogtatást. A beállításnál hosszú pozitív mondatokat hallunk, de mindössze csak egyszer. Ezek a mondatok intuitívak,

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA PARADIGMAVÁLTÁS ARÁNYOSSÁGELVE A BŰN KÖVETKEZMÉNYE és ÉRINTETTEK KÖRE ÖRDÖGI KÖR és a MEGBOCSÁTÁS FOLYAMATA FELELŐSSÉGVÁLLALÁS és KÖZÖSSÉGI JÓVÁTÉTELI

Részletesebben

TASZ KÖZIRATOK A TASZ az eutanáziáról

TASZ KÖZIRATOK A TASZ az eutanáziáról TASZ KÖZIRATOK A TASZ az eutanáziáról Az elmúlt évtizedekben világszerte előtérbe kerültek az élet befejezésével kapcsolatos dilemmák. A modern orvostudomány segítségével a betegek haldoklása akár évekig

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András A CUNAMI Technika - esettanulmány írta: Emma Roberts fordította: Sághy András Néha előfordul, hogy egy kliensnél semmilyen módon nem tudunk közelebb kerülni a kulcs-problémához, nincsenek emlékei, nem

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Az erőszak a mindennapi életben mindenütt jelen van. Az erőszak témaköre folyamatosan az érdeklődés középpontjában volt és van is.

Az erőszak a mindennapi életben mindenütt jelen van. Az erőszak témaköre folyamatosan az érdeklődés középpontjában volt és van is. Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak, szerteágazó gyökerekkel biológiai, társadalmi,

Részletesebben