Nostradamus. a háttérhatalom poétája. 500 év ámításának háttere. 500 év homályából elıvillan Nostradamus valódi énje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nostradamus. a háttérhatalom poétája. 500 év ámításának háttere. 500 év homályából elıvillan Nostradamus valódi énje"

Átírás

1

2 Balogh László Imre Nostradamus a háttérhatalom poétája 500 év ámításának háttere * 500 év homályából elıvillan Nostradamus valódi énje Tényleges kiléte az évezredes összeesküvés elméletet is felfedi 2

3 Balogh László Imre Nostradamus a háttérhatalom poétája 500 év ámításának háttere * Írta Balogh László Imre, 2003-ban * E feltáró mő második kiadása kelt a harmadik keresztényévezred tizedik esztendejében 2010 a Vízöntı kor elsı évében az idıtlen létezés ezen szakaszában Az új világ-idıszámítás szerint: W.T.C

4 Tartalom Nem eléggé agyoncsépelt még?... 5 Nostradamust komolyan venni?... 7 Ezoterikus megmérettetés... 9 Isteni rejtvény az ember / A kiindulópont Eredendı és természetes Párbeszéd az Isteni erıvel Ha nem ismerhetjük a jövıt, teremtsük meg azt! Miféle jövıt teremtenek? Globális összeesküvés İsei titkos iratai Figyelmeztetni akart, vagy cinkos eszköz volt? Élete a teljes titokzatosság Hogyan emelték sztár-prófétává? II. Henrik merénylet áldozata lett! A Medici puccs A háttérhatalom utasításai A Hitler-Hister dajkamese Utólagos misztifikáló propaganda Az Antikrisztus bizonygatása Felnıtt módon fölülemelkedünk Aljas hangulatkeltés W. T. C. az új világidı-számítás Az EU futóhomok-alapja A Magyarság kitüntetett szerepe Nostradamus jövıképe Megoldás Továbblépést segítı irodalom

5 Nem eléggé agyoncsépelt még? Végtére is születési évfordulója van, méghozzá az ötszázadik! (2003) Jómagam meg ez ideig egyébként se foglalkoztam Nostradamus-szal. Itt az ideje. Kutatásaim bizonyára Önnek is tudnak újat mondani, akkor is, ha már tucatnyi fejtegetést olvasott róla. Sajnálom, ha illúziói meginognak elırebocsátom, írói célkitőzésem az ezoterikus leleplezés. Nem próféta volt İ, hanem csak egy tehetséges orvos, akinek neve a pestis elleni küzdelem révén is fennmaradhatott volna. Csakhogy túlontúl elmélyülten érdeklıdött, egyrészt ısei hagyományai, másrészt a csillagászat iránt, s mindenek tetejében volt érzéke a nyelv, a szavak mővészetéhez is. Ezért lett İ az ısi háttérhatalom kiválasztottja. İk tartják életben hírnevét immár 500 éve. Bizonyára el fogom képeszteni életrajzának újszerő bemutatásával, illetve örökbecső mővének átértékelésével. Márpedig jósversei csak akkor felelnek meg az ésszerőségnek, ha újra értelmezem ıket, méghozzá forgatókönyvként. Egy évezredes homályba burkolózó politikai erı útmutatásaként. Számolnom kell egy másmilyen olvasóval is, aki hozzám hasonlóan eddig hallani sem akart az efféle ostobaságokról. Pedig, mekkora hiba bármit ostobaságnak kikiáltani, felületes értelmezés alapján! Ráeszméltem, minden elfordulás szegényebbé tesz, és élvezettel fedeztem fel Nostradamus-t. Mindkét olvasótábornak kívánom ugyanezt az élményt. 5

6 Önnek, aki már számos versét kívülrıl tudja, hangsúlyozom, Nostradamus hagyatékát nem hogy nem tartom ostobaságnak, de sokkal inkább komolyan veszem, mint bármikor. Kimagasló személyére, mestermővére egyaránt nagy tisztelettel tekintek. Szeretném, ha Ön is megtapasztalná a megvilágosodás, és a tisztánlátás energiáit. Ön pedig, kedves olvasóm, aki eleddig éppen a miatt tette le a Nostradamus-könyveket, mert lehetetlennek vélte prófétai jövıbelátását, rácsodálkozhat, e középkori iromány üzenetének megfejtése seregnyi kérdés megértését eredményezi majd. Próféták márpedig csakugyan nincsenek!!! Nostradamus versei, mint forgatókönyvek félreérthetetlen utasításokat hordoznak, mint például: mi módon szervezzék meg az úgynevezett nép helyett szent forradalmait, s miként ültessenek egy felkarolt senkit a megtévesztett tömeg élére, miután elvágták nemesi vérvonalát. De megtaláljuk a papság elnyomására vonatkozó rendelkezéseket is, ugyanakkor biztosítanak affelıl, hogy a valódi isteni szó az ég által lesz sújtva a titok feltárása elferdítve lészen. A könyv, amit most a kezében tart, az elsı, amely végre feltárja e titkot is. A forgatókönyv, mely alapján már lehet jövıt is vázolni, felfedi, hogy mit szánnak nekünk, Magyaroknak az EU mesterkélt közösségében. Hogy valósággá válik-e a rémálom? csakis az egyénen múlik! Nostradamus elcsépelt? Soha aktuálisabb! 6

7 Nostradamust komolyan venni? hogyan is lehetne?! Állítólagos próféciáival nem illeszkedik semmilyen tudományos vizsgálódás keretei közé. Vagy mégis? Édesanyám halálát követıen, a nyolcvanas évek óta folytatok sajátos lélekkutatást. Nostradamus bugyuta jósversei és ezoterikus felismeréseim között melyek szerint a nem létezı jövıt lehetetlen hosszú távon megjósolni, oly egyértelmő az ellentmondás, hogy a világ legrejtélyesebb bestseller írójával egyszerően nem tudtam mit kezdeni. Így volt ez a szeptember 11-ét követı hetekig rejtélyes szeptemberérıl beszélek, az egész földgolyót kétségbeejtı amerikai merényletekrıl. Nem sokkal a tragédiát követıen figyeltem fel a Nostradamusjelenségre. Hitelesnek beállított dokumentumfilmek, Hollywood-i sci-fik és sebtében összeállított könyvek tucatja árasztotta el a rémületre szomjas nagyközönséget. Hadd fogalmazzak pontosabban: a rémületre idomított tömeget. S persze elıkerültek a New York-i katasztrófával kapcsolatba hozható Nostradamus-versek. A könyvek borítói öles betőkkel hirdették: a huszonegyedik a terror százada lesz, s a végítélet most már elkerülhetetlen, isten bizony közeleg. Legutóbb a második világháború alatt és után volt ilyen kapós a híres francia csillagjós korszakalkotó mőve, 7

8 mint most, a századfordulón. Lám, még az amerikai terrortámadást is elıre látta, precízen, ahogyan ötszáz év távlatából illik. (?) Környezetemben sokan Nostradamus-rajongók. Elfogadtam a nagy próféta bálványozását, a számomra érthetetlen csodálatot, hiszen ezoterikus nyitottságom megtanított a másság tiszteletére. Nem veszik észre, gondoltam hogy ezer zagyvaverse közül milyen könnyő az éppen bekövetkezett történelmi, politikai eseményekkel összecsengıt találni, ha csak egy-két sort is. Az elvakult Nostradamus-hívı könnyen bedıl az áltudományos elemzésnek: a jövıt tényleg elıre lehet látni, hiszen Nostradamus már 500 évvel korábban mindent leírt! És hajszálpontosan megmagyarázzák az odaillı ısi sorokat de mindig csakis utólag! A versekbıl eddig senkinek nem sikerült megbízható elırejelzést tenni a jövı(idı)re nézve. Kizárólag utólag. De akkor annál serényebben. Ez az utómagyarázkodás a Nostradamus-jelenség mint a történészek kedvenc játékszere: ismeretei alapján ki tud több megtörtént tényt rámagyarázni az általánosító, összefüggéstelen szövegekre. Éppen e jelenség miatt, mely legtöbbször a túlmisztifikálás jegyeitıl terhes, kell komolyan vennünk Nostradamust, de mit is szolgálhat mindez? A háttérerı leghatékonyabb kellékeit erısíti: a szorongás, a bizonytalanság életben tartását, továbbá az ál-démoni erıktıl való kilátástalan rettegést. 8

9 Ezoterikus megmérettetés Az idı nem egy valóságos dolog. Az események tartamát, a folyamatok intenzitását összevetı mértékegység az idı. A nem létezı jövı nem jósolható. Tudom, a jóstechnikák pártolói most egyet nem értésüknek adnak hangot. Nem a technikákat cáfolom, azok valóban mőködnek! A Lélek mindentudásának közegében tényleg létezik egy kétségtelen jelzırendszer, amely segítségével a személyiség állapota feltérképezhetı. Amennyiben ismerem a személyiség jegyeit, számtalan törvényszerőség kiszámítható. Ezek alapján mind az egyén, mind az emberiség életvitelére vonatkozóan az események folytatása némileg kikövetkeztethetı ugyan, de ötszáz év politikai összefonódásai lehetetlenné teszik a tévedhetetlen jövendımondást. (Hacsak nem tudatosan igazgatott folyamatokkal állunk szemben!) De miként kapcsolódik Nostradamus és a jelen könyvemben oly hangsúlyozott ezotéria? S mi az ezotéria egyáltalán? Rejtett ismeret, mely a nyitott keresı elıtt fokozatosan kitárulkozik tömören ez az ezotéria. Kicsit bıvebben: nem megelégedni a jéghegy kiemelkedı, egyértelmőnek tetszı, felszín fölötti részével, hanem további ıszinte és elfogulatlan kérdésfeltevéssel ráközelíteni a mélyben lapuló lényegre. Megalapozott bizonyítékaim szerint Nostradamus szövegeit egy (~)2000 éves titkos szervezet rendelte meg. Háromszázan lesznek egyetértı akarattal, hogy a végén eljöjjön közös csapásuk. az V. 37.-es versben 9

10 Nostradamus minden bizonnyal erre a politikai erıre utal. A beavatott háromszázak, mint ısi háttérszervezet nagymértékben kultikus, rejtett társaság, leleplezésük tehát csakis az ezotéria módszereivel történhet meg. Hangsúlyozom, szigorúan és következetesen megmaradván az ésszerőség talaján! Ezotéria és ésszerőség? kiderül majd, mennyire egy tırıl fakadnak. Csak tudjuk félretenni a dogmákat és a háttérbıl programozott beidegzıdéseket. A kérdéseket pedig soha ne hagyjuk megválaszolatlanul: miért? és miként? így a lényeg szinte önként mutatkozik meg, az a bizonyos jéghegy elıadja önnön rejtett titkait. Isteni rejtvény az ember * A kiindulópont *Elsı könyvem megjelenését alapkıletételként tartom számon. Az isteni rejtvény megfejtését tárom a keresık elé, egy röntgen-szemléletet, hogy átlássunk a ködösítés falain, helyretéve úgy az egyén, mint a világ alapvetı dolgait. E különös életelv 2001-ben öltött könyvalakot. A publikálás tortúrája bı fejtegetést érdemelne, mégis, csak egyetlen adat: 2002-ben egy kiadó három évre megvette a második kiadás jogát, hogy ne jelenjen meg valamibe igencsak beletenyereltem. A legszeretettebb édesanya távozása után nem hagyott nyugodni emberi létünk misztériuma: kik is vagyunk valójában, s mi végre senyvedünk e mulandó porhüvelyben. Miféle misztikus energiák éltetik a testet? 10

11 Fizikai életünk alkonyán valóban megszőnünk-e létezni? Szabad-e kínlódnunk, amikor élvezhetnénk is a pillanatot? hiszen sejtjeinkben mérhetetlen élni akarás lüktet. Helyreállítható-e az életélvezet harmóniája, az emberi méltóság; s vezet-e kiút a depresszió mélypontjából? Felismeréseim gyakorlatiak nem tőrik a dogmatikus hit nem-tudását. Válaszaimmal igyekszem megfelelni az ésszerőség követelményének, persze ez nem mindig lehetséges. Az ésszerőségünket folyamatosan korlátozza a fizikai léthez való kötıdése. Sokszor hiába a megtapasztalás, a csodás véletlenek, a saját érzéseinket sem vesszük észre A változás annál bámulatosabb. A tettre kész egyén önmagára talál. Módszeremmel húsz éve vonszolt depressziót képes feldolgozni, és visszatalálni az eredendı egyensúlyhoz, életélvezethez. Természetes, eredendı egyensúlyt és méltóságtudatot hirdetek! Merész ellenszegülés ez a kereszténység eredendı bőntudatával és alázat-elvárásával szemben. Emlékezzék, illúziói megingását ígértem. Ne csodálkozzék hát, ha a továbbiakban az ısi keresztény értékrendet megkérdıjelezem. Semmi sem lehet helytálló, ami annyira természetellenes, mesterkélt, mint a vallások nagy része. A vallás a háttérerı legpraktikusabb eszköze, mely által sikeresen megosztja az emberiséget, és a saját hatalmi érdekeinek megfelelıen igazgatja. Nem véletlen, hogy a vallások kialakulása minden esetben homályba vész. A történelmi torzítások és minden területen tapasztalható 11

12 hamisítások pedig reménytelenné teszik a valódi gyökerek megismerését. Mindazonáltal a gyökértelen nemzetek a legegyszerőbben rángatható bábfigurák. Mielıtt a háttérhatalom tömegekre gyakorolt, mai szóhasználattal élve, globális hatását megismernénk, Nostradamus hagyatéka, illetve egy újabb, kísértetiesen hasonló forgatókönyv segítségével idızzünk még az alapfelismeréseknél. Az ártatlan csecsemıkrıl taszítsuk le az eredendı bőn terhét, és az istenfélelem helyébe méltóságteljes életélvezetet erısítsünk, mert ez a természetes! Eredendı és természetes Vizsgáljuk meg, a vallások zöme miért természetellenes. Nézzük, tanításaik hogyan dılnek meg a természetes józan-paraszti logika buktatóján. El akarják fogadtatni velünk, hogy létezik félkarú mérleg is, a Polaritás mérlege márpedig csakis kétkarú lehet. Jang Jin 12

13 A jól ismert Jin és Jang ellentétes szélsıségeit serpenyıiben hordozó mérleg a természetben minden jelenségre értelmezhetı. Biztosak lehetünk abban, hogy egyetlen kivételt sem fogunk találni, melynek ne lenne ellentétes kiegészítı párja. Az ellentétek, mint a nappal - éjszaka; a hideg - meleg; a nıies - férfias; a szeretet - győlölet; a ki- és belégzés olyannyira összeforrva léteznek, hogy egyik a másika nélkül nemcsak hogy értelmezhetetlen lenne, magát a létezést semmisítené meg! Amikor az akkumulátor egyik pólusát kiiktatom, nyomban megszőnik az áram. A vallás Istent a szeretettel azonosítja. A polaritás mérlegének Jang-jellegő, tiszta szeretet serpenyıjére hangsúlyt fektetve, a tudatosság szintjére emeli azt. Az ábra szerint is, ez a képzeletbeli mérleg, a hagyományos mérıeszközeinkhez képest ellentétesen viselkedik: az az oldal emelkedik fel, amire a figyelmet fordítom, a hangsúlyt fektetem. 13

14 Természetesen azt ık is jól tudják, hogy a másik oldalnak is léteznie kell. Ezért alkottak egy hasonló súlyú, nagytekintélyő isteni erıt, a szeretet jó istene mellé a gonoszság istenét, nevezett sátánt. Miután a polaritás mérlegének segítségével a fizikai valóság minden részletét feldolgozzuk, egyértelmővé válik, mily értelmetlen külön kezelni a Jin-t a Jang-tól. A két ellentétes színő pötty is ezt jelzi: minden jóban valami rossz, és minden rosszban valami jó. A pöttyök az ıs princípiumot, az egymásból való származást jelképezik. Bőzös trágya kell a virágnak, hogy illatozzék. Ahhoz, hogy élvezzem a jóllakottság-érzést, ismernem kell, milyen éhesnek lenni. És a többi Minden, amirıl nem kívánok tudomást szerezni, lekerül a tudatalattiba. Ha akarok vele foglalkozni, ha nem, az ott van, s elıbb-utóbb egyensúlyért ordítva tör a felszínre. A jelenség kiváltója éppen az ellentétes színő pötty, amit szokás szerint elhanyagolunk az eredendı lényeg, hogy a szélsıségek egymásból fakadnak, és összetartoznak. A mérleg karjainak hátterében változatlanul maradt szövegrész tökéletes egyensúly jelképezi a természetben mindenbe bevésıdött egyensúlyra törekvés programját. Ezen erı szembesít az elnyomott érzelmeinkkel, hogy végre dolgozzuk fel ıket. Gondoljuk csak át, az egyén multjában mennyi elfojtott érzelem, mennyi nemkívánatos külsı hatás gyülemlett fel. Az évtizedek során a tudatalatti adattárában számtalan Jin és Jang jellegő emléklenyomat raktározódik el. A legnagyobb gond az, hogy a nemszeretem hatások mellett, amelyekrıl persze szentül valljuk, hogy nem is léteznek 14

15 tele vagyunk fel nem dolgozott pozitív elıjelő lenyomatokkal, érzelmekkel is. Vagy Ön azt gondolja, hogy a Jang jellegő hatások önmagukban, a Jin-pötty nélkül nem lehetnek ugyanolyan ártalmasak, mint a negatív Jin egyedül? A birtokló szeretet éppoly gyilkos lehet, mint a győlölet! Itt a birtoklás, a másikra való rátelepedés a Jin jelleg, a pötty. Az alábbiakban kinagyítottam a mérleg skáláját. A ragaszkodás és az elutasítás ellentétpárjával kellene valamit kezdeni, úgy tőnik. Egyértelmően azt kívánom sugallni, hogy a vallások isteni szeretetével szemben azon a bizonyos arany középúton a harmóniát sokkal inkább az ELFOGADÁS nyújtja. 15

16 A külvilágot minden ember belsı szőrıjén, egyéni szemüvegén keresztül szemléli. Ugyanarról a témáról tíz személy tízféle nézetet vallhat, függıen persze kondicionáltságától. Tudatosan használtam a kondicionáltság kifejezést, mint beszabályozottságot, programozottságot, pedig tudom, szívesebben tekintjük magunkat önálló döntéshozatallal bíró független egyénnek, mintsem programozott gépembernek. Pedig a személyiséget a szőkebb környezet mellett, mint szülık, rokonság, barátok, a háttérhatalom is tudatosan formálja, pedagógiai rendszer, média, kultúra, politikai színjátszás... Az egyén a világ összefüggéseit csakis azt követıen láthatja tisztán, ha mindenek elıtt saját belsı szemüvegét teszi fényáteresztıvé. A nagy lelki-rendcsinálásban támaszkodjunk a polaritás mérlegére. Ne várjuk meg, hogy az emlékeink kiáltsanak ránk a mélybıl, hozzuk fel ıket mi, s feldolgozván azokat, eljutunk a kívánt harmóniához. A kinagyított skála ezt a folyamatot mutatja. A mőveletsor visszahat a mérleg serpenyıire, s azok a tudatosság szintjén egyensúlyba állnak. Az elsı lépés mindkét irányból a megismerés. Kötıdésünk a nekünk kedvezı szélsıségekhez, de a negatív hatások elutasítása úgyszintén minden esetben az ismereteink hiányának következménye. Azonban a vizsgálódás soha ne legyen egyoldalú. Például, ha a birtokló szeretetemet törekszem elengedni, a megismerés szakaszában ne kizárólag a szeretetem tárgyát képezı személyt akarjam megismerni, hanem magamat is: 16

17 miért is van arra szükségem, hogy szeretetem által ennyire magamhoz kössem az illetıt. Talán nem érzem magam egyedül teljes egésznek? És íme, máris betolakszik egy keresztény torzítás: azért legyen az embernek párja, hogy általa kiegészülve egységet képezzen. Hazugság! Az egység, az egészség, ahogyan mi Magyarok mondjuk ezt egyedül a világon az egyeden belül létezik. Egyedül vagyunk csak igazán egészek! De ezt a felemelı érzést csak az érezheti, akiben megszünt a belsı feldolgozatlan emléklenyomatok feszültsége. Ha megismerem az érzelmeim eredetét, és tisztán látom, milyen energiákat tud nyújtani nekem a másik ember, megértem, hogy mekkora önzıség hajtja szeretetemet. És következhet az elengedés. Itt már érezheti az ember, miként nemesedik bensıjében a harmónia mert ıszintén megadja szeretteinek ugyanazt az elengedı tiszteletet, amit minden egyed érdemel. A folyamat magától értetıdı végkövetkezménye a tiszteletteljes elfogadás. Akkor érezhetjük egy másik emberhez tartozónak magunkat igazán, ha sikerül tiszteletteljesen elengedni ıt, és elfogadni független, egységes mivoltát. A másik oldalról talán egy fokkal még nehezebb az elindulás. Nem tanítottak meg ugyanis a győlölet érzésével szembesülni. A keresztény értékrend nem szívesen használom ezt a becses jelzıt a torzításokra nézve akkor sem enged győlölni, ha arra minden okom megvan. Akkor is szeretnem kellene embertársamat, ha az tudatosan káromra cselekedett. Egy idegennel szemben 17

18 még csak-csak meg tudjuk szegni a vallási elıírásokat, és titkon fagyos elutasítást érzünk. De mit tegyen az ember, ha valamelyik szülıje méltó a győlöletre? Tiszteld szüleidet, tiszteld az idıseket! Újabb valláserkölcsi maszlag! De mekkora ám! Nézzük, hogyan hangzik ennek az ellenkezıje: kezdjük el végre tisztelni gyermekeinket, mert néhány év múlva tılük fogunk rettegni az utcasarkon! Megmagyarázom. A személyiség az eredendı tiszta harmóniával születik. A tisztasága maga az ártatlanság üressége. Bármivé fejlıdhet. Nagyon jól tudjuk, hogy a genetikai kód csupán hajlamosít, de semmit nem határoz meg. Ami igazán számít, a magzatot, majd a gyermeket ért hatások. Ha szeretetben él, érezni, átérezni fogja a szeretet élményét. És fog tudni szeretni. Ha a gondoskodás, odafigyelés energiáit kapja, gondoskodni fog az utódairól, és fog figyelni bensı igényeikre. A tisztelet és elismerés energiáival szintén csak akkor fog élni, ha valaha kapott ezekbıl. Fontos kihangsúlyozni, nem mindegy, hogy az alakuló személyiség kitıl kapja ezeket a formáló hatásokat, nevezzük energiáknak, hiszen minden energia. A valóban hatásos energiák a szülıktıl jönnek! Nem várhatok el az egyéntıl olyan energiákat, amiket soha nem fektettem belé. Hazug elvárások csakis mesterkélt tiszteletet eredményeznek. Megtanították-e Önt győlölni? kérdeztem elsı könyvem egyik fejezetcímében. Természetesen a győlölet érzésével való szembesülésre, és a feldolgozására gondolok. 18

19 Menjünk hát végig a folyamaton, az elutasítás startvonaláról kiindulva. Talán nem is olyan nehéz egy olyan személyt találni, akivel szemben korábban nyíltan fel nem vállalt győlöletérzésünk támad, ha rá gondolunk. Ne rémüljünk meg, ha ı valamelyik szülı. Bátran érezzük az elutasítást, ha valaha számunkra nem tetszı módon viselkedett. Az elsı lépés szintén a megismerés, de most se csupán az illetıvel foglalkozunk. Milyen alapja van a saját elvárásunknak? ezt is elemeznünk kell. Könnyen lehetséges, hogy az illetı viselkedése mögött felfedezzük annak mélyebb okát, méghozzá az elıdökhöz visszanyúlóan. Megfigyelhetjük a természetes dominóeffektust, hiszen a mi szüleink is az ı szüleiktıl hozzák a beidegzıdéseiket. A legtöbb esetben nem is cselekedhetnek másként, mint ahogyan neveltetésüknél fogva belsı kondicionáltságuk diktálja. Automatizmusuk és tájékozatlanságuk bizonyos mértékig felmentést adhatnak. Máris közelebb kerültünk a megértés szakaszához, ami már nem esik messze a megbocsátástól. Egyúttal ne feledjünk a jogtalan, túlzó elvárásaink miatt magunknak is megbocsátani. Így talán elkerülhetı egy nagy hiba, hogy az illetı részérıl bárminemő változást követeljek. Vagy, még nagyobb hiba, az illetı elfogadását alázatos beletörıdésként megélni. A tiszteletteljes elfogadás soha nem lehet egyenlı az alázatos beletörıdéssel, még akkor sem, ha azt valljuk, hogy a múlt már nem változtatható meg. Igaz ez a valamikori sérelmeinkre és az elkövetıkre is. Pláne a szülıkre. 19

20 A múltat valóban nem lehet meg nem történtté tenni. De lehet másként szemlélni. Lehet belıle bölcsességet meríteni. De ne akarjunk az elfogadás után tovább lépni a szeretet felé. Ne akarjunk mindenkit és minden sérelmet szeretni. Megismerve a múlt szereplıit és eseményeit, majd elfogadva, mint jelen bölcsességünk forrását, természetes isteni harmónia birtokába kerültünk! Azért hamisítják és ködösítik a vallások gyökereit, s gátolják szüntelenül minden területen a megismerést, hogy az egyén minél messzebb sodródjék ettıl a természetes, belsı egyensúlyától. Hogy a megismerés gátolva lenne? Most, amikor az információözön az Internet segítségével bárki számára hozzáférhetı? Hogyan állíthatom ezt? Létezik egy alapprogram, mely minden ismeretet hatástalanít, megfosztja a csodától, hogy bensım isteni harmóniáját szolgálja. Ez a program a következı: válaszd a jót, és vesd el a rosszat! s máris a csapdájukban vergıdünk, tudásunk semmit érı! Ön válassza az isteni harmóniát, és ízlelje meg a méltóságteljes életélvezetet! ezt javaslom. A világ így tökéletes, ahogyan azt megalkotta az intelligens életerı. Amikor tökéletesnek nevezem, akkor a pólusok csodálatos szimbiózisára, a szélsıségek szoros összefonódására gondolok. Egyedül a tökéletes kifejezésnek nincs ellentétes párja, mert ı maga a teljesség. Eztán a jelentése nem legjobb/hibátlan, hanem isteni teljesség. Ez a természetes teljesség ott szunnyad az egyénben, egyenként mindenki eldöntheti megízleli-e, vagy továbbra 20

21 is valamelyik szélsıség mellett lehorgonyozva gyötrıdik, szeret, és győlölködik. Korábban azt állítottam, minden energia. Sıt, ez az energia intelligens. Ezt a merész kijelentést egyre több kutató fel meri vállalni. Jómagam ebben a mindent éltetı, mindent megalkotó energia formájában találtam meg istent. Nekem nem kell a megszemélyesített Isten, aki helyettem felel, annál inkább érzem az átható erı jelenlétét. Ezt az életerıt tisztelem minden létezıben, elıjeltıl függetlenül. Az elıjeleknek egyébként is csak a fizikai világ polaritásában van jelentısége. De itt annál nagyobb. Az ellentétes szélsıségek váltakozása, lüktetése, rezgése biztosítja az energia anyagi megnyilvánulását. A rezgés az élet elıfeltétele! A polaritás törvénye szerint maga a létezés ad jogosultságot a szélsıségeknek, tegyük mi is ezt! A Biblia is tökéletes, hiszen a megtévesztı mellébeszélés ködében ott rejtızik az isteni üzenet: Isten felhozza az İ napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esıt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Legyetek ezért ti tökéletesek, miként a ti Mennyei Atyátok is tökéletes. Máté 5: 45, 48 21

22 Párbeszéd az Isteni erıvel Ehelyütt nem áll szándékomban a teljes-ember holisztikus (Wholeman-) módszert maradéktalanul megosztani Önnel, ismeretei kibıvítéséhez mindenképpen ajánlom elsı könyvemet. Nostradamus leleplezéséhez elegendı az alapokkal megismerkedni. Kis erıfeszítés által a kedves Olvasó az eddigiek révén is képes lehet megélni a teljesség felemelı érzését, felszabadítván egyéniségét a külsı manipuláció fogságából. Azért tartogatok még valamit. A természetes polaritásról olvasottak valóban igazolhatták, az ezotéria, egy kis boncolgatás után máris ésszerően hat, hiszen mindez tényleg így természetes. De kaphat-e választ a tudatos elme a további miért, és miként kérdésekre? Elvégre logikus a kérdésfelvetés: ha mindent áthat az intelligens energia, képes lehetek-e kapcsolatba lépni vele, egyéni sorsom igazgatásáért? Igen! Mindezt azért is meg kell világítanom, mert így válik érthetıvé, a háttérhatalom hogyan hasznosítja ugyanezt a technikát az egész emberiség sorsának irányítására, tervének lefektetése óta. * Az Agykontroll ismerıs lehet Ön elıtt, nem is merülök a részletek ismertetésébe. Holisztikus életszemléletem kialakulásában hálás lehetek a módszernek, technikáit az enyéimmel együtt naponta alkalmazom. Egyetlen ponton érzékeny csupán, s a racionális tudat elıtt meg is dıl. Amikor feladja a miért-et, és a hogyan-t. Az Agykontroll 22

23 óriási felismerése, hogy a képi megjelenítés a magasabb erıkkel való párbeszéd kulcsa. Tapasztalatilag bizonyítja, hogy a képekben megjelenített gondolat átkerül a magasabb intelligenciához, s az segít a megvalósulásában. De itt váratlanul megtorpan. Ezen a ponton rejtéllyel állunk szemben állítják, és hiába a valóságos tény, hogy a képi gondolat csakugyan megvalósul, a miként magyarázata elmarad. A legnagyobb mulasztás a segítıtárs kilétét homályban hagyni. Osszátok be magatoknak hangzik az elıadó részérıl aki vallásos, nevezze nyugodtan Istennek, de ha materialisták vagyunk, nevezzük a kollektív mindentudás-, vagy éppen a tudattalan tárházának. Mivel tudatunk a kérdéseire nem kap választ, két-három hónap kivárás után letiltja a csodát. A kérdést az is bonyolítja, hogy a képi gondolat elıjelétıl függetlenül valósul meg, tehát a félelemgondolatok ugyanúgy, mint a pozitív vágyak. Ez pedig hívı, nem hívı számára is épp elég ellentmondást hordoz. Isten, vagy a kollektív akármi ugyan miért közremőködik olyasmiben is, ami az egyénnek egyértelmően káros?! A kétely akkor is felmerül persze, ha az általam vallott intelligens energia mindenben jelen van. Mi több, az anyag csak érzéki csalódás, nem más, mint az értelmes energia rendezetten sőrősödött állapota. Akkor meg pláne érthetetlen, miért tesz olyat, aminek következtében az emberi testben ı maga is szenved? Ezek a kérdések akkor merülhetnek fel, ha elménket még mindig a polaritás szürke hályogja tompítja. Szenvedés és öröm csakis a kétpólusú gondolkodás számára 23

24 létezı fogalmak. A teljesség dimenziójában nem létezik szélsıség. Kizárólag élmények és isteni tapasztalás létezik. Az energia önnön tökéletességének megtapasztalására hozta létre az anyagi világot! És miért éppen a képi megjelenítés a kommunikáció eszköze? Mert a kép nem tud elıjelet hordozni. A vizualizált gondolat egyszerően csak létezik, és egyértelmő vágyként kerül a bensı intelligencia közegébe. Félelmeink mellé hozzágondoljuk ugyan, ez az, amit nem szeretnénk magunknak, vagy szeretteinknek, de hogyan lehet ezt kifejezni a megjelenített képekkel? Amikor a nagyi aggódva engedi el a kis unokát egy sí táborba, hangoztatja, azért félti ıt, mert nem szeretné, ha egy szakadékban kötne ki. A megjelenített képen pedig a gyermek mégis zuhan lefelé egy jeges szikláról. A vizuális gondolat a tudatalattin keresztül átkerül a belsı Lelki energiához, és itt egyértelmő vágyként értelmezıdik. Azért valósul meg, mert az egyén életének bármilyen élménye az erıt tapasztalattal gazdagítja. Számára pedig nincsen elıjel, csakis tapasztalás van. Arról csak az emberi tudat tehet, hogy nem képes azt a gondolatot képekben átküldeni neki, amire ténylegesen vágyik, ha pedig bekövetkezik, nem tud mit kezdeni az élménnyel. Minden élmény tapasztalat az isteni erınek és bölcsességforrás az emberi elmének! Ügyeljünk a gondolataink képi megjelenítésével, mert ez által irányítjuk a sorsunkat! 24

25 Ha nem ismerhetjük a jövıt, teremtsük meg azt! A háttérerı mindig alkalmazta a jövı sorsformálásának vizualizációs technikáját. Ez tudatos, hiszen az ember 90 %-ban vizuális lény. İsi szabály viszont, hogy az egyén helyett ık láttatják a jövıt. Az ember úgyszólván kivetíti önnön személyiségét, így értelmezi a környezetét. Mivel a gondolkodók ısidık óta tisztában voltak ezzel, mindig is ügyeltek arra, hogy a tömeg-egyén (nyájegyed) személyiségét a kishitőség, a félelem, a feszültség és a megosztottság érzései fertızzék. Abban egyetérthetünk, hogy 2000 év alatt a környezet képi ingerei sokat változtak ugyan, de annak megítélése legalábbis az igen elterjedt nyájegyed szemszögébıl vajmi keveset fejlıdött. A hatalom palettája, és eszközeinek hatékonysága annál inkább. Gondoljunk a film történetére, a televíziózásra és a számítástechnika virtuális agymosó készségére. És el akarják hitetni velünk, hogy a fiatalkorú erıszak burjánzása és az egyre brutálisabb rajz- és akciófilmek között semmilyen összefüggés nincs. A tyúk vagy a tojás volt-e elıbb? A média a világ eseményei közül minél inkább a szörnyőséges felét hangsúlyozza, érdekes módon a világ fokozatosan tényleg egyre szörnyőségesebbé válik. Igenis szoros az összefüggés. A szeptemberének aljas eseményei óta a médiában az iszlám terrorizmus réme került az elsı helyre. Vajon ebbıl a jelenségbıl mire lehet következtetni? Nem 25

26 kevesebbre, minthogy ami készül abban az iszlám fı mozgatórugó lesz. És vajon a világ minden részén fogható naprakész információk milyen jövıformáló érzéseket keltenek a tévénézıben? Az iszlám illetve az arab kultúra győlöletét, és a bizonytalanság rettegését. Ez a cél. De kikben is? Hát bennünk, a másik oldal nyájegyedeiben, a zsidó-keresztény térfélen! Az ezotéria szerteágazó felismerései közül két területre koncentráltunk, nevezetesen a polaritás törvényére, és a képi megjelenítés hatalmára. Egyesítsük e két témát, és ráébredünk a háttérhatalom jövıformáló technikájára. Oszd meg és uralkodj! vallották már az ókori rómaiak. A világtörténelmet formáló politikai háttérhatalom profi szintre emelte az ısrégi elvet. Mesterkedésük tökéletesítésének felismerései szintén a természetbıl erednek, ugyanis minden szélsıség-pár fölött áll egy harmadik, harmonizáló erı. Ez a harmonizáló erı a természetben a legtöbbször igen összetett, és összehangolt energiák együttese, aminek eredménye a két véglet létrejötte. Például szárazság és árvizek; forróság és zimankó, a természetben ugyanazon energiák játékának következményei. Mindkét pólust ugyanazok az erık táplálják. Ezt teszi mesterien a politikaformáló háttérhatalom. Évszázadok óta mindkét oldalon meghatározza az eseményeket, kézben tartván ez által a jövıt. 26

Lelki Harcos III. Vígasz a léleknek nehéz idıkben. Írta: Bhakti Thirta Swámi. Lektorálatlan kiadás

Lelki Harcos III. Vígasz a léleknek nehéz idıkben. Írta: Bhakti Thirta Swámi. Lektorálatlan kiadás Lelki Harcos III. Vígasz a léleknek nehéz idıkben Írta: Bhakti Thirta Swámi Lektorálatlan kiadás 2005-01-08 Fordította: Dr. Ortutay Péter angol nyelvészprofesszor 1 A fordító felajánlása Tisztelt Uram!

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA - A VALLÁS ANCSIN ISTVÁN A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása

Részletesebben

A MEDITÁCIÓ TESTRE ÉS LÉLEKRE GYAKOROLT HATÁSA

A MEDITÁCIÓ TESTRE ÉS LÉLEKRE GYAKOROLT HATÁSA Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Mőszaki Kar Mőszaki, Informatikai és Gazdaságtudományi Intézet Mőszaki Intézeti Tanszék A MEDITÁCIÓ TESTRE ÉS LÉLEKRE GYAKOROLT

Részletesebben

A Taoizmus és a konfucianizmus mindketten az arany középút tanát vallják.

A Taoizmus és a konfucianizmus mindketten az arany középút tanát vallják. Bevezetı Irányzatok A Taoizmus és a konfucianizmus mindketten az arany középút tanát vallják. A Kr.e. 6 században a kínai filozófia rendszer 2 különféle iskolában testesült meg. Alapelvük, hogy a természetben

Részletesebben

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Részlet a Jeruzsálem Bibliaiskola II. 3 éves (1996-1999.) tananyagából Szerkesztette: Bartók Béla és Budai Zsolt Az okkultizmus térhódítása, a spiritiszta

Részletesebben

A helyi média integráló szerepe a vallás területén. Bevezetés

A helyi média integráló szerepe a vallás területén. Bevezetés A helyi média integráló szerepe a vallás területén Bevezetés A média a XX. század óta életünk elválaszthatatlan része. Különösen igaz ez az elektronikus médiára, aminek tudatformáló hatása egyre jelentısebb.

Részletesebben

Hermeneutika - Hogyan értelmezzük az Írásokat? Tartalomjegyzék

Hermeneutika - Hogyan értelmezzük az Írásokat? Tartalomjegyzék Budai Zsolt jegyzet Hermeneutika - Hogyan értelmezzük az Írásokat? Tartalomjegyzék Az írásmagyarázás kurzus céljai...1 Általában:...2 Miért kell tanulmányozni a Bibliát?...3 A Bibliatanulmányozás bibliai

Részletesebben

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása T. HARV EKER A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása TARTALOMJEGYZÉK Köszönetnyilvánítások "Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?" ELSİ RÉSZ - Pénzügyi

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel -

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel - ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA - John Maisel - ELİSZÓ Ezt az elıadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák

Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák Pais István Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák SZERZİI KIADÁS BUDAPEST 1992 ISBN 963 400 614 0 Pais István, 1992 A szerzı-kiadó levélcíme: Dr. Pais István egyetemi docens 1181 Budapest. Mátyás

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Dömök Diána 2009

SZAKDOLGOZAT Dömök Diána 2009 SZAKDOLGOZAT Dömök Diána 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelezı tagozat Public Relations szakirány ERİSZAK ÉS AGRESSZIÓ A KÉPERNYİN A GYERMEKEKNEK

Részletesebben

Hírek WWW.METODISTA.HU

Hírek WWW.METODISTA.HU HÍRMONDÓ M e t o d i s t a PROGRAMSOROLÓ İSZI LELKÉSZTOVÁBBKÉPZİ Budapest-Óbuda, november 9-12. 2. MIX VÁNDORCSENDESNAP Budapest-Pest, november 14. PROTESTÁNS MÉDIAMŐHELY Balatonszárszó, november 20-22.

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

családot? HELIKON KIADÓ

családot? HELIKON KIADÓ ROBIN SKYNNER I JOHNCLEESE Hogyan éljük túl a családot? HELIKON KIADÓ 5 FORDÍTOTIA. RAKOVSZKY ZSUZSA ILWSZTRÁLTA. BUD HANDELSMAN A mő erdeti címe: Families and how to survive them A fordítás a Methuen

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz Szabad akarat és eutanázia Jelige: Heszperosz Tartalom Bevezetés 2 1. Szabad akarat a. A szabad akarat, a szabadság fogalma 4 b. Akaratlagos cselekvés Arisztotelész alapján 4 c. Sartre és Descartes szabadsága

Részletesebben

Proaktivitás integrál szemmel

Proaktivitás integrál szemmel Proaktivitás integrál szemmel Készítette: Tóth Sándor Konzulens: Gánti Bence Budapest, 2010 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezetés... 3 II. Az integrál szemlélet világképe,... 5 II. 1. Ken

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

ISTENDICSİÍTÉS ISTENTISZTELET

ISTENDICSİÍTÉS ISTENTISZTELET Debreceni Református Hittudományi Egyetem ISTENDICSİÍTÉS ISTENTISZTELET Szempontok a református gyülekezeti éneklés istentiszteleti szerepének és lelkigondozói lehetıségeinek újragondolásához DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba 1 Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi

Részletesebben

Úton az információs társadalom megismerése

Úton az információs társadalom megismerése Úton az információs társadalom megismerése felé Szerzı: Pintér Róbert Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

Miért segítenek a segítık? Az altruizmus jelensége a szociális munkában

Miért segítenek a segítık? Az altruizmus jelensége a szociális munkában ELTE Társadalomtudományi Kar Szociálpolitika - Szociális munka Doktori Program Miért segítenek a segítık? Az altruizmus jelensége a szociális munkában Disszertáció Készítette: Vályi Réka Témavezetı: Dr.

Részletesebben

Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008. Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3

Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008. Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3 Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3 1 A zenében képzett emberek gyakorta megragadnak a zene matériájában. Figyelmüket lekötik a zene törvényei,

Részletesebben

Teremtés és megváltás Mózes első könyve

Teremtés és megváltás Mózes első könyve Bibliatanulmányok Teremtés és megváltás Mózes első könyve Írta: Arthur J. Ferch 2006. október, november, december Copyright Arthur J. Ferch, 2006 Copyright Élet és Egészség Könyvkiadó, 2006 Felelõs kiadó:

Részletesebben

Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett

Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett Singer Magdolna Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett Összefoglalás A tanulmány esetleírásokkal és ezek elemzésével arra kíván rámutatni, hogy

Részletesebben

A lélek rejtett ereje

A lélek rejtett ereje Watchman Nee A lélek rejtett ereje (The latent power of the soul) A könyv internetes és letölthető változata az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió engedélyével készült. Megvásárolható a Kiadónál: 1066 Budapest,

Részletesebben

Békés Vera: A Polányi család és a pszichoanalízis kezdetei *

Békés Vera: A Polányi család és a pszichoanalízis kezdetei * Békés Vera: A Polányi család és a pszichoanalízis kezdetei *»Miért is írnak mindig olyan kínos parti ködöket, magános képzelıdést, megırülni-kezdést, kisfiúk idegéletét, kéj-öldöklést? Mikor így mászkálnak

Részletesebben