Nostradamus. a háttérhatalom poétája. 500 év ámításának háttere. 500 év homályából elıvillan Nostradamus valódi énje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nostradamus. a háttérhatalom poétája. 500 év ámításának háttere. 500 év homályából elıvillan Nostradamus valódi énje"

Átírás

1

2 Balogh László Imre Nostradamus a háttérhatalom poétája 500 év ámításának háttere * 500 év homályából elıvillan Nostradamus valódi énje Tényleges kiléte az évezredes összeesküvés elméletet is felfedi 2

3 Balogh László Imre Nostradamus a háttérhatalom poétája 500 év ámításának háttere * Írta Balogh László Imre, 2003-ban * E feltáró mő második kiadása kelt a harmadik keresztényévezred tizedik esztendejében 2010 a Vízöntı kor elsı évében az idıtlen létezés ezen szakaszában Az új világ-idıszámítás szerint: W.T.C

4 Tartalom Nem eléggé agyoncsépelt még?... 5 Nostradamust komolyan venni?... 7 Ezoterikus megmérettetés... 9 Isteni rejtvény az ember / A kiindulópont Eredendı és természetes Párbeszéd az Isteni erıvel Ha nem ismerhetjük a jövıt, teremtsük meg azt! Miféle jövıt teremtenek? Globális összeesküvés İsei titkos iratai Figyelmeztetni akart, vagy cinkos eszköz volt? Élete a teljes titokzatosság Hogyan emelték sztár-prófétává? II. Henrik merénylet áldozata lett! A Medici puccs A háttérhatalom utasításai A Hitler-Hister dajkamese Utólagos misztifikáló propaganda Az Antikrisztus bizonygatása Felnıtt módon fölülemelkedünk Aljas hangulatkeltés W. T. C. az új világidı-számítás Az EU futóhomok-alapja A Magyarság kitüntetett szerepe Nostradamus jövıképe Megoldás Továbblépést segítı irodalom

5 Nem eléggé agyoncsépelt még? Végtére is születési évfordulója van, méghozzá az ötszázadik! (2003) Jómagam meg ez ideig egyébként se foglalkoztam Nostradamus-szal. Itt az ideje. Kutatásaim bizonyára Önnek is tudnak újat mondani, akkor is, ha már tucatnyi fejtegetést olvasott róla. Sajnálom, ha illúziói meginognak elırebocsátom, írói célkitőzésem az ezoterikus leleplezés. Nem próféta volt İ, hanem csak egy tehetséges orvos, akinek neve a pestis elleni küzdelem révén is fennmaradhatott volna. Csakhogy túlontúl elmélyülten érdeklıdött, egyrészt ısei hagyományai, másrészt a csillagászat iránt, s mindenek tetejében volt érzéke a nyelv, a szavak mővészetéhez is. Ezért lett İ az ısi háttérhatalom kiválasztottja. İk tartják életben hírnevét immár 500 éve. Bizonyára el fogom képeszteni életrajzának újszerő bemutatásával, illetve örökbecső mővének átértékelésével. Márpedig jósversei csak akkor felelnek meg az ésszerőségnek, ha újra értelmezem ıket, méghozzá forgatókönyvként. Egy évezredes homályba burkolózó politikai erı útmutatásaként. Számolnom kell egy másmilyen olvasóval is, aki hozzám hasonlóan eddig hallani sem akart az efféle ostobaságokról. Pedig, mekkora hiba bármit ostobaságnak kikiáltani, felületes értelmezés alapján! Ráeszméltem, minden elfordulás szegényebbé tesz, és élvezettel fedeztem fel Nostradamus-t. Mindkét olvasótábornak kívánom ugyanezt az élményt. 5

6 Önnek, aki már számos versét kívülrıl tudja, hangsúlyozom, Nostradamus hagyatékát nem hogy nem tartom ostobaságnak, de sokkal inkább komolyan veszem, mint bármikor. Kimagasló személyére, mestermővére egyaránt nagy tisztelettel tekintek. Szeretném, ha Ön is megtapasztalná a megvilágosodás, és a tisztánlátás energiáit. Ön pedig, kedves olvasóm, aki eleddig éppen a miatt tette le a Nostradamus-könyveket, mert lehetetlennek vélte prófétai jövıbelátását, rácsodálkozhat, e középkori iromány üzenetének megfejtése seregnyi kérdés megértését eredményezi majd. Próféták márpedig csakugyan nincsenek!!! Nostradamus versei, mint forgatókönyvek félreérthetetlen utasításokat hordoznak, mint például: mi módon szervezzék meg az úgynevezett nép helyett szent forradalmait, s miként ültessenek egy felkarolt senkit a megtévesztett tömeg élére, miután elvágták nemesi vérvonalát. De megtaláljuk a papság elnyomására vonatkozó rendelkezéseket is, ugyanakkor biztosítanak affelıl, hogy a valódi isteni szó az ég által lesz sújtva a titok feltárása elferdítve lészen. A könyv, amit most a kezében tart, az elsı, amely végre feltárja e titkot is. A forgatókönyv, mely alapján már lehet jövıt is vázolni, felfedi, hogy mit szánnak nekünk, Magyaroknak az EU mesterkélt közösségében. Hogy valósággá válik-e a rémálom? csakis az egyénen múlik! Nostradamus elcsépelt? Soha aktuálisabb! 6

7 Nostradamust komolyan venni? hogyan is lehetne?! Állítólagos próféciáival nem illeszkedik semmilyen tudományos vizsgálódás keretei közé. Vagy mégis? Édesanyám halálát követıen, a nyolcvanas évek óta folytatok sajátos lélekkutatást. Nostradamus bugyuta jósversei és ezoterikus felismeréseim között melyek szerint a nem létezı jövıt lehetetlen hosszú távon megjósolni, oly egyértelmő az ellentmondás, hogy a világ legrejtélyesebb bestseller írójával egyszerően nem tudtam mit kezdeni. Így volt ez a szeptember 11-ét követı hetekig rejtélyes szeptemberérıl beszélek, az egész földgolyót kétségbeejtı amerikai merényletekrıl. Nem sokkal a tragédiát követıen figyeltem fel a Nostradamusjelenségre. Hitelesnek beállított dokumentumfilmek, Hollywood-i sci-fik és sebtében összeállított könyvek tucatja árasztotta el a rémületre szomjas nagyközönséget. Hadd fogalmazzak pontosabban: a rémületre idomított tömeget. S persze elıkerültek a New York-i katasztrófával kapcsolatba hozható Nostradamus-versek. A könyvek borítói öles betőkkel hirdették: a huszonegyedik a terror százada lesz, s a végítélet most már elkerülhetetlen, isten bizony közeleg. Legutóbb a második világháború alatt és után volt ilyen kapós a híres francia csillagjós korszakalkotó mőve, 7

8 mint most, a századfordulón. Lám, még az amerikai terrortámadást is elıre látta, precízen, ahogyan ötszáz év távlatából illik. (?) Környezetemben sokan Nostradamus-rajongók. Elfogadtam a nagy próféta bálványozását, a számomra érthetetlen csodálatot, hiszen ezoterikus nyitottságom megtanított a másság tiszteletére. Nem veszik észre, gondoltam hogy ezer zagyvaverse közül milyen könnyő az éppen bekövetkezett történelmi, politikai eseményekkel összecsengıt találni, ha csak egy-két sort is. Az elvakult Nostradamus-hívı könnyen bedıl az áltudományos elemzésnek: a jövıt tényleg elıre lehet látni, hiszen Nostradamus már 500 évvel korábban mindent leírt! És hajszálpontosan megmagyarázzák az odaillı ısi sorokat de mindig csakis utólag! A versekbıl eddig senkinek nem sikerült megbízható elırejelzést tenni a jövı(idı)re nézve. Kizárólag utólag. De akkor annál serényebben. Ez az utómagyarázkodás a Nostradamus-jelenség mint a történészek kedvenc játékszere: ismeretei alapján ki tud több megtörtént tényt rámagyarázni az általánosító, összefüggéstelen szövegekre. Éppen e jelenség miatt, mely legtöbbször a túlmisztifikálás jegyeitıl terhes, kell komolyan vennünk Nostradamust, de mit is szolgálhat mindez? A háttérerı leghatékonyabb kellékeit erısíti: a szorongás, a bizonytalanság életben tartását, továbbá az ál-démoni erıktıl való kilátástalan rettegést. 8

9 Ezoterikus megmérettetés Az idı nem egy valóságos dolog. Az események tartamát, a folyamatok intenzitását összevetı mértékegység az idı. A nem létezı jövı nem jósolható. Tudom, a jóstechnikák pártolói most egyet nem értésüknek adnak hangot. Nem a technikákat cáfolom, azok valóban mőködnek! A Lélek mindentudásának közegében tényleg létezik egy kétségtelen jelzırendszer, amely segítségével a személyiség állapota feltérképezhetı. Amennyiben ismerem a személyiség jegyeit, számtalan törvényszerőség kiszámítható. Ezek alapján mind az egyén, mind az emberiség életvitelére vonatkozóan az események folytatása némileg kikövetkeztethetı ugyan, de ötszáz év politikai összefonódásai lehetetlenné teszik a tévedhetetlen jövendımondást. (Hacsak nem tudatosan igazgatott folyamatokkal állunk szemben!) De miként kapcsolódik Nostradamus és a jelen könyvemben oly hangsúlyozott ezotéria? S mi az ezotéria egyáltalán? Rejtett ismeret, mely a nyitott keresı elıtt fokozatosan kitárulkozik tömören ez az ezotéria. Kicsit bıvebben: nem megelégedni a jéghegy kiemelkedı, egyértelmőnek tetszı, felszín fölötti részével, hanem további ıszinte és elfogulatlan kérdésfeltevéssel ráközelíteni a mélyben lapuló lényegre. Megalapozott bizonyítékaim szerint Nostradamus szövegeit egy (~)2000 éves titkos szervezet rendelte meg. Háromszázan lesznek egyetértı akarattal, hogy a végén eljöjjön közös csapásuk. az V. 37.-es versben 9

10 Nostradamus minden bizonnyal erre a politikai erıre utal. A beavatott háromszázak, mint ısi háttérszervezet nagymértékben kultikus, rejtett társaság, leleplezésük tehát csakis az ezotéria módszereivel történhet meg. Hangsúlyozom, szigorúan és következetesen megmaradván az ésszerőség talaján! Ezotéria és ésszerőség? kiderül majd, mennyire egy tırıl fakadnak. Csak tudjuk félretenni a dogmákat és a háttérbıl programozott beidegzıdéseket. A kérdéseket pedig soha ne hagyjuk megválaszolatlanul: miért? és miként? így a lényeg szinte önként mutatkozik meg, az a bizonyos jéghegy elıadja önnön rejtett titkait. Isteni rejtvény az ember * A kiindulópont *Elsı könyvem megjelenését alapkıletételként tartom számon. Az isteni rejtvény megfejtését tárom a keresık elé, egy röntgen-szemléletet, hogy átlássunk a ködösítés falain, helyretéve úgy az egyén, mint a világ alapvetı dolgait. E különös életelv 2001-ben öltött könyvalakot. A publikálás tortúrája bı fejtegetést érdemelne, mégis, csak egyetlen adat: 2002-ben egy kiadó három évre megvette a második kiadás jogát, hogy ne jelenjen meg valamibe igencsak beletenyereltem. A legszeretettebb édesanya távozása után nem hagyott nyugodni emberi létünk misztériuma: kik is vagyunk valójában, s mi végre senyvedünk e mulandó porhüvelyben. Miféle misztikus energiák éltetik a testet? 10

11 Fizikai életünk alkonyán valóban megszőnünk-e létezni? Szabad-e kínlódnunk, amikor élvezhetnénk is a pillanatot? hiszen sejtjeinkben mérhetetlen élni akarás lüktet. Helyreállítható-e az életélvezet harmóniája, az emberi méltóság; s vezet-e kiút a depresszió mélypontjából? Felismeréseim gyakorlatiak nem tőrik a dogmatikus hit nem-tudását. Válaszaimmal igyekszem megfelelni az ésszerőség követelményének, persze ez nem mindig lehetséges. Az ésszerőségünket folyamatosan korlátozza a fizikai léthez való kötıdése. Sokszor hiába a megtapasztalás, a csodás véletlenek, a saját érzéseinket sem vesszük észre A változás annál bámulatosabb. A tettre kész egyén önmagára talál. Módszeremmel húsz éve vonszolt depressziót képes feldolgozni, és visszatalálni az eredendı egyensúlyhoz, életélvezethez. Természetes, eredendı egyensúlyt és méltóságtudatot hirdetek! Merész ellenszegülés ez a kereszténység eredendı bőntudatával és alázat-elvárásával szemben. Emlékezzék, illúziói megingását ígértem. Ne csodálkozzék hát, ha a továbbiakban az ısi keresztény értékrendet megkérdıjelezem. Semmi sem lehet helytálló, ami annyira természetellenes, mesterkélt, mint a vallások nagy része. A vallás a háttérerı legpraktikusabb eszköze, mely által sikeresen megosztja az emberiséget, és a saját hatalmi érdekeinek megfelelıen igazgatja. Nem véletlen, hogy a vallások kialakulása minden esetben homályba vész. A történelmi torzítások és minden területen tapasztalható 11

12 hamisítások pedig reménytelenné teszik a valódi gyökerek megismerését. Mindazonáltal a gyökértelen nemzetek a legegyszerőbben rángatható bábfigurák. Mielıtt a háttérhatalom tömegekre gyakorolt, mai szóhasználattal élve, globális hatását megismernénk, Nostradamus hagyatéka, illetve egy újabb, kísértetiesen hasonló forgatókönyv segítségével idızzünk még az alapfelismeréseknél. Az ártatlan csecsemıkrıl taszítsuk le az eredendı bőn terhét, és az istenfélelem helyébe méltóságteljes életélvezetet erısítsünk, mert ez a természetes! Eredendı és természetes Vizsgáljuk meg, a vallások zöme miért természetellenes. Nézzük, tanításaik hogyan dılnek meg a természetes józan-paraszti logika buktatóján. El akarják fogadtatni velünk, hogy létezik félkarú mérleg is, a Polaritás mérlege márpedig csakis kétkarú lehet. Jang Jin 12

13 A jól ismert Jin és Jang ellentétes szélsıségeit serpenyıiben hordozó mérleg a természetben minden jelenségre értelmezhetı. Biztosak lehetünk abban, hogy egyetlen kivételt sem fogunk találni, melynek ne lenne ellentétes kiegészítı párja. Az ellentétek, mint a nappal - éjszaka; a hideg - meleg; a nıies - férfias; a szeretet - győlölet; a ki- és belégzés olyannyira összeforrva léteznek, hogy egyik a másika nélkül nemcsak hogy értelmezhetetlen lenne, magát a létezést semmisítené meg! Amikor az akkumulátor egyik pólusát kiiktatom, nyomban megszőnik az áram. A vallás Istent a szeretettel azonosítja. A polaritás mérlegének Jang-jellegő, tiszta szeretet serpenyıjére hangsúlyt fektetve, a tudatosság szintjére emeli azt. Az ábra szerint is, ez a képzeletbeli mérleg, a hagyományos mérıeszközeinkhez képest ellentétesen viselkedik: az az oldal emelkedik fel, amire a figyelmet fordítom, a hangsúlyt fektetem. 13

14 Természetesen azt ık is jól tudják, hogy a másik oldalnak is léteznie kell. Ezért alkottak egy hasonló súlyú, nagytekintélyő isteni erıt, a szeretet jó istene mellé a gonoszság istenét, nevezett sátánt. Miután a polaritás mérlegének segítségével a fizikai valóság minden részletét feldolgozzuk, egyértelmővé válik, mily értelmetlen külön kezelni a Jin-t a Jang-tól. A két ellentétes színő pötty is ezt jelzi: minden jóban valami rossz, és minden rosszban valami jó. A pöttyök az ıs princípiumot, az egymásból való származást jelképezik. Bőzös trágya kell a virágnak, hogy illatozzék. Ahhoz, hogy élvezzem a jóllakottság-érzést, ismernem kell, milyen éhesnek lenni. És a többi Minden, amirıl nem kívánok tudomást szerezni, lekerül a tudatalattiba. Ha akarok vele foglalkozni, ha nem, az ott van, s elıbb-utóbb egyensúlyért ordítva tör a felszínre. A jelenség kiváltója éppen az ellentétes színő pötty, amit szokás szerint elhanyagolunk az eredendı lényeg, hogy a szélsıségek egymásból fakadnak, és összetartoznak. A mérleg karjainak hátterében változatlanul maradt szövegrész tökéletes egyensúly jelképezi a természetben mindenbe bevésıdött egyensúlyra törekvés programját. Ezen erı szembesít az elnyomott érzelmeinkkel, hogy végre dolgozzuk fel ıket. Gondoljuk csak át, az egyén multjában mennyi elfojtott érzelem, mennyi nemkívánatos külsı hatás gyülemlett fel. Az évtizedek során a tudatalatti adattárában számtalan Jin és Jang jellegő emléklenyomat raktározódik el. A legnagyobb gond az, hogy a nemszeretem hatások mellett, amelyekrıl persze szentül valljuk, hogy nem is léteznek 14

15 tele vagyunk fel nem dolgozott pozitív elıjelő lenyomatokkal, érzelmekkel is. Vagy Ön azt gondolja, hogy a Jang jellegő hatások önmagukban, a Jin-pötty nélkül nem lehetnek ugyanolyan ártalmasak, mint a negatív Jin egyedül? A birtokló szeretet éppoly gyilkos lehet, mint a győlölet! Itt a birtoklás, a másikra való rátelepedés a Jin jelleg, a pötty. Az alábbiakban kinagyítottam a mérleg skáláját. A ragaszkodás és az elutasítás ellentétpárjával kellene valamit kezdeni, úgy tőnik. Egyértelmően azt kívánom sugallni, hogy a vallások isteni szeretetével szemben azon a bizonyos arany középúton a harmóniát sokkal inkább az ELFOGADÁS nyújtja. 15

16 A külvilágot minden ember belsı szőrıjén, egyéni szemüvegén keresztül szemléli. Ugyanarról a témáról tíz személy tízféle nézetet vallhat, függıen persze kondicionáltságától. Tudatosan használtam a kondicionáltság kifejezést, mint beszabályozottságot, programozottságot, pedig tudom, szívesebben tekintjük magunkat önálló döntéshozatallal bíró független egyénnek, mintsem programozott gépembernek. Pedig a személyiséget a szőkebb környezet mellett, mint szülık, rokonság, barátok, a háttérhatalom is tudatosan formálja, pedagógiai rendszer, média, kultúra, politikai színjátszás... Az egyén a világ összefüggéseit csakis azt követıen láthatja tisztán, ha mindenek elıtt saját belsı szemüvegét teszi fényáteresztıvé. A nagy lelki-rendcsinálásban támaszkodjunk a polaritás mérlegére. Ne várjuk meg, hogy az emlékeink kiáltsanak ránk a mélybıl, hozzuk fel ıket mi, s feldolgozván azokat, eljutunk a kívánt harmóniához. A kinagyított skála ezt a folyamatot mutatja. A mőveletsor visszahat a mérleg serpenyıire, s azok a tudatosság szintjén egyensúlyba állnak. Az elsı lépés mindkét irányból a megismerés. Kötıdésünk a nekünk kedvezı szélsıségekhez, de a negatív hatások elutasítása úgyszintén minden esetben az ismereteink hiányának következménye. Azonban a vizsgálódás soha ne legyen egyoldalú. Például, ha a birtokló szeretetemet törekszem elengedni, a megismerés szakaszában ne kizárólag a szeretetem tárgyát képezı személyt akarjam megismerni, hanem magamat is: 16

17 miért is van arra szükségem, hogy szeretetem által ennyire magamhoz kössem az illetıt. Talán nem érzem magam egyedül teljes egésznek? És íme, máris betolakszik egy keresztény torzítás: azért legyen az embernek párja, hogy általa kiegészülve egységet képezzen. Hazugság! Az egység, az egészség, ahogyan mi Magyarok mondjuk ezt egyedül a világon az egyeden belül létezik. Egyedül vagyunk csak igazán egészek! De ezt a felemelı érzést csak az érezheti, akiben megszünt a belsı feldolgozatlan emléklenyomatok feszültsége. Ha megismerem az érzelmeim eredetét, és tisztán látom, milyen energiákat tud nyújtani nekem a másik ember, megértem, hogy mekkora önzıség hajtja szeretetemet. És következhet az elengedés. Itt már érezheti az ember, miként nemesedik bensıjében a harmónia mert ıszintén megadja szeretteinek ugyanazt az elengedı tiszteletet, amit minden egyed érdemel. A folyamat magától értetıdı végkövetkezménye a tiszteletteljes elfogadás. Akkor érezhetjük egy másik emberhez tartozónak magunkat igazán, ha sikerül tiszteletteljesen elengedni ıt, és elfogadni független, egységes mivoltát. A másik oldalról talán egy fokkal még nehezebb az elindulás. Nem tanítottak meg ugyanis a győlölet érzésével szembesülni. A keresztény értékrend nem szívesen használom ezt a becses jelzıt a torzításokra nézve akkor sem enged győlölni, ha arra minden okom megvan. Akkor is szeretnem kellene embertársamat, ha az tudatosan káromra cselekedett. Egy idegennel szemben 17

18 még csak-csak meg tudjuk szegni a vallási elıírásokat, és titkon fagyos elutasítást érzünk. De mit tegyen az ember, ha valamelyik szülıje méltó a győlöletre? Tiszteld szüleidet, tiszteld az idıseket! Újabb valláserkölcsi maszlag! De mekkora ám! Nézzük, hogyan hangzik ennek az ellenkezıje: kezdjük el végre tisztelni gyermekeinket, mert néhány év múlva tılük fogunk rettegni az utcasarkon! Megmagyarázom. A személyiség az eredendı tiszta harmóniával születik. A tisztasága maga az ártatlanság üressége. Bármivé fejlıdhet. Nagyon jól tudjuk, hogy a genetikai kód csupán hajlamosít, de semmit nem határoz meg. Ami igazán számít, a magzatot, majd a gyermeket ért hatások. Ha szeretetben él, érezni, átérezni fogja a szeretet élményét. És fog tudni szeretni. Ha a gondoskodás, odafigyelés energiáit kapja, gondoskodni fog az utódairól, és fog figyelni bensı igényeikre. A tisztelet és elismerés energiáival szintén csak akkor fog élni, ha valaha kapott ezekbıl. Fontos kihangsúlyozni, nem mindegy, hogy az alakuló személyiség kitıl kapja ezeket a formáló hatásokat, nevezzük energiáknak, hiszen minden energia. A valóban hatásos energiák a szülıktıl jönnek! Nem várhatok el az egyéntıl olyan energiákat, amiket soha nem fektettem belé. Hazug elvárások csakis mesterkélt tiszteletet eredményeznek. Megtanították-e Önt győlölni? kérdeztem elsı könyvem egyik fejezetcímében. Természetesen a győlölet érzésével való szembesülésre, és a feldolgozására gondolok. 18

19 Menjünk hát végig a folyamaton, az elutasítás startvonaláról kiindulva. Talán nem is olyan nehéz egy olyan személyt találni, akivel szemben korábban nyíltan fel nem vállalt győlöletérzésünk támad, ha rá gondolunk. Ne rémüljünk meg, ha ı valamelyik szülı. Bátran érezzük az elutasítást, ha valaha számunkra nem tetszı módon viselkedett. Az elsı lépés szintén a megismerés, de most se csupán az illetıvel foglalkozunk. Milyen alapja van a saját elvárásunknak? ezt is elemeznünk kell. Könnyen lehetséges, hogy az illetı viselkedése mögött felfedezzük annak mélyebb okát, méghozzá az elıdökhöz visszanyúlóan. Megfigyelhetjük a természetes dominóeffektust, hiszen a mi szüleink is az ı szüleiktıl hozzák a beidegzıdéseiket. A legtöbb esetben nem is cselekedhetnek másként, mint ahogyan neveltetésüknél fogva belsı kondicionáltságuk diktálja. Automatizmusuk és tájékozatlanságuk bizonyos mértékig felmentést adhatnak. Máris közelebb kerültünk a megértés szakaszához, ami már nem esik messze a megbocsátástól. Egyúttal ne feledjünk a jogtalan, túlzó elvárásaink miatt magunknak is megbocsátani. Így talán elkerülhetı egy nagy hiba, hogy az illetı részérıl bárminemő változást követeljek. Vagy, még nagyobb hiba, az illetı elfogadását alázatos beletörıdésként megélni. A tiszteletteljes elfogadás soha nem lehet egyenlı az alázatos beletörıdéssel, még akkor sem, ha azt valljuk, hogy a múlt már nem változtatható meg. Igaz ez a valamikori sérelmeinkre és az elkövetıkre is. Pláne a szülıkre. 19

20 A múltat valóban nem lehet meg nem történtté tenni. De lehet másként szemlélni. Lehet belıle bölcsességet meríteni. De ne akarjunk az elfogadás után tovább lépni a szeretet felé. Ne akarjunk mindenkit és minden sérelmet szeretni. Megismerve a múlt szereplıit és eseményeit, majd elfogadva, mint jelen bölcsességünk forrását, természetes isteni harmónia birtokába kerültünk! Azért hamisítják és ködösítik a vallások gyökereit, s gátolják szüntelenül minden területen a megismerést, hogy az egyén minél messzebb sodródjék ettıl a természetes, belsı egyensúlyától. Hogy a megismerés gátolva lenne? Most, amikor az információözön az Internet segítségével bárki számára hozzáférhetı? Hogyan állíthatom ezt? Létezik egy alapprogram, mely minden ismeretet hatástalanít, megfosztja a csodától, hogy bensım isteni harmóniáját szolgálja. Ez a program a következı: válaszd a jót, és vesd el a rosszat! s máris a csapdájukban vergıdünk, tudásunk semmit érı! Ön válassza az isteni harmóniát, és ízlelje meg a méltóságteljes életélvezetet! ezt javaslom. A világ így tökéletes, ahogyan azt megalkotta az intelligens életerı. Amikor tökéletesnek nevezem, akkor a pólusok csodálatos szimbiózisára, a szélsıségek szoros összefonódására gondolok. Egyedül a tökéletes kifejezésnek nincs ellentétes párja, mert ı maga a teljesség. Eztán a jelentése nem legjobb/hibátlan, hanem isteni teljesség. Ez a természetes teljesség ott szunnyad az egyénben, egyenként mindenki eldöntheti megízleli-e, vagy továbbra 20

21 is valamelyik szélsıség mellett lehorgonyozva gyötrıdik, szeret, és győlölködik. Korábban azt állítottam, minden energia. Sıt, ez az energia intelligens. Ezt a merész kijelentést egyre több kutató fel meri vállalni. Jómagam ebben a mindent éltetı, mindent megalkotó energia formájában találtam meg istent. Nekem nem kell a megszemélyesített Isten, aki helyettem felel, annál inkább érzem az átható erı jelenlétét. Ezt az életerıt tisztelem minden létezıben, elıjeltıl függetlenül. Az elıjeleknek egyébként is csak a fizikai világ polaritásában van jelentısége. De itt annál nagyobb. Az ellentétes szélsıségek váltakozása, lüktetése, rezgése biztosítja az energia anyagi megnyilvánulását. A rezgés az élet elıfeltétele! A polaritás törvénye szerint maga a létezés ad jogosultságot a szélsıségeknek, tegyük mi is ezt! A Biblia is tökéletes, hiszen a megtévesztı mellébeszélés ködében ott rejtızik az isteni üzenet: Isten felhozza az İ napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esıt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Legyetek ezért ti tökéletesek, miként a ti Mennyei Atyátok is tökéletes. Máté 5: 45, 48 21

22 Párbeszéd az Isteni erıvel Ehelyütt nem áll szándékomban a teljes-ember holisztikus (Wholeman-) módszert maradéktalanul megosztani Önnel, ismeretei kibıvítéséhez mindenképpen ajánlom elsı könyvemet. Nostradamus leleplezéséhez elegendı az alapokkal megismerkedni. Kis erıfeszítés által a kedves Olvasó az eddigiek révén is képes lehet megélni a teljesség felemelı érzését, felszabadítván egyéniségét a külsı manipuláció fogságából. Azért tartogatok még valamit. A természetes polaritásról olvasottak valóban igazolhatták, az ezotéria, egy kis boncolgatás után máris ésszerően hat, hiszen mindez tényleg így természetes. De kaphat-e választ a tudatos elme a további miért, és miként kérdésekre? Elvégre logikus a kérdésfelvetés: ha mindent áthat az intelligens energia, képes lehetek-e kapcsolatba lépni vele, egyéni sorsom igazgatásáért? Igen! Mindezt azért is meg kell világítanom, mert így válik érthetıvé, a háttérhatalom hogyan hasznosítja ugyanezt a technikát az egész emberiség sorsának irányítására, tervének lefektetése óta. * Az Agykontroll ismerıs lehet Ön elıtt, nem is merülök a részletek ismertetésébe. Holisztikus életszemléletem kialakulásában hálás lehetek a módszernek, technikáit az enyéimmel együtt naponta alkalmazom. Egyetlen ponton érzékeny csupán, s a racionális tudat elıtt meg is dıl. Amikor feladja a miért-et, és a hogyan-t. Az Agykontroll 22

23 óriási felismerése, hogy a képi megjelenítés a magasabb erıkkel való párbeszéd kulcsa. Tapasztalatilag bizonyítja, hogy a képekben megjelenített gondolat átkerül a magasabb intelligenciához, s az segít a megvalósulásában. De itt váratlanul megtorpan. Ezen a ponton rejtéllyel állunk szemben állítják, és hiába a valóságos tény, hogy a képi gondolat csakugyan megvalósul, a miként magyarázata elmarad. A legnagyobb mulasztás a segítıtárs kilétét homályban hagyni. Osszátok be magatoknak hangzik az elıadó részérıl aki vallásos, nevezze nyugodtan Istennek, de ha materialisták vagyunk, nevezzük a kollektív mindentudás-, vagy éppen a tudattalan tárházának. Mivel tudatunk a kérdéseire nem kap választ, két-három hónap kivárás után letiltja a csodát. A kérdést az is bonyolítja, hogy a képi gondolat elıjelétıl függetlenül valósul meg, tehát a félelemgondolatok ugyanúgy, mint a pozitív vágyak. Ez pedig hívı, nem hívı számára is épp elég ellentmondást hordoz. Isten, vagy a kollektív akármi ugyan miért közremőködik olyasmiben is, ami az egyénnek egyértelmően káros?! A kétely akkor is felmerül persze, ha az általam vallott intelligens energia mindenben jelen van. Mi több, az anyag csak érzéki csalódás, nem más, mint az értelmes energia rendezetten sőrősödött állapota. Akkor meg pláne érthetetlen, miért tesz olyat, aminek következtében az emberi testben ı maga is szenved? Ezek a kérdések akkor merülhetnek fel, ha elménket még mindig a polaritás szürke hályogja tompítja. Szenvedés és öröm csakis a kétpólusú gondolkodás számára 23

24 létezı fogalmak. A teljesség dimenziójában nem létezik szélsıség. Kizárólag élmények és isteni tapasztalás létezik. Az energia önnön tökéletességének megtapasztalására hozta létre az anyagi világot! És miért éppen a képi megjelenítés a kommunikáció eszköze? Mert a kép nem tud elıjelet hordozni. A vizualizált gondolat egyszerően csak létezik, és egyértelmő vágyként kerül a bensı intelligencia közegébe. Félelmeink mellé hozzágondoljuk ugyan, ez az, amit nem szeretnénk magunknak, vagy szeretteinknek, de hogyan lehet ezt kifejezni a megjelenített képekkel? Amikor a nagyi aggódva engedi el a kis unokát egy sí táborba, hangoztatja, azért félti ıt, mert nem szeretné, ha egy szakadékban kötne ki. A megjelenített képen pedig a gyermek mégis zuhan lefelé egy jeges szikláról. A vizuális gondolat a tudatalattin keresztül átkerül a belsı Lelki energiához, és itt egyértelmő vágyként értelmezıdik. Azért valósul meg, mert az egyén életének bármilyen élménye az erıt tapasztalattal gazdagítja. Számára pedig nincsen elıjel, csakis tapasztalás van. Arról csak az emberi tudat tehet, hogy nem képes azt a gondolatot képekben átküldeni neki, amire ténylegesen vágyik, ha pedig bekövetkezik, nem tud mit kezdeni az élménnyel. Minden élmény tapasztalat az isteni erınek és bölcsességforrás az emberi elmének! Ügyeljünk a gondolataink képi megjelenítésével, mert ez által irányítjuk a sorsunkat! 24

25 Ha nem ismerhetjük a jövıt, teremtsük meg azt! A háttérerı mindig alkalmazta a jövı sorsformálásának vizualizációs technikáját. Ez tudatos, hiszen az ember 90 %-ban vizuális lény. İsi szabály viszont, hogy az egyén helyett ık láttatják a jövıt. Az ember úgyszólván kivetíti önnön személyiségét, így értelmezi a környezetét. Mivel a gondolkodók ısidık óta tisztában voltak ezzel, mindig is ügyeltek arra, hogy a tömeg-egyén (nyájegyed) személyiségét a kishitőség, a félelem, a feszültség és a megosztottság érzései fertızzék. Abban egyetérthetünk, hogy 2000 év alatt a környezet képi ingerei sokat változtak ugyan, de annak megítélése legalábbis az igen elterjedt nyájegyed szemszögébıl vajmi keveset fejlıdött. A hatalom palettája, és eszközeinek hatékonysága annál inkább. Gondoljunk a film történetére, a televíziózásra és a számítástechnika virtuális agymosó készségére. És el akarják hitetni velünk, hogy a fiatalkorú erıszak burjánzása és az egyre brutálisabb rajz- és akciófilmek között semmilyen összefüggés nincs. A tyúk vagy a tojás volt-e elıbb? A média a világ eseményei közül minél inkább a szörnyőséges felét hangsúlyozza, érdekes módon a világ fokozatosan tényleg egyre szörnyőségesebbé válik. Igenis szoros az összefüggés. A szeptemberének aljas eseményei óta a médiában az iszlám terrorizmus réme került az elsı helyre. Vajon ebbıl a jelenségbıl mire lehet következtetni? Nem 25

26 kevesebbre, minthogy ami készül abban az iszlám fı mozgatórugó lesz. És vajon a világ minden részén fogható naprakész információk milyen jövıformáló érzéseket keltenek a tévénézıben? Az iszlám illetve az arab kultúra győlöletét, és a bizonytalanság rettegését. Ez a cél. De kikben is? Hát bennünk, a másik oldal nyájegyedeiben, a zsidó-keresztény térfélen! Az ezotéria szerteágazó felismerései közül két területre koncentráltunk, nevezetesen a polaritás törvényére, és a képi megjelenítés hatalmára. Egyesítsük e két témát, és ráébredünk a háttérhatalom jövıformáló technikájára. Oszd meg és uralkodj! vallották már az ókori rómaiak. A világtörténelmet formáló politikai háttérhatalom profi szintre emelte az ısrégi elvet. Mesterkedésük tökéletesítésének felismerései szintén a természetbıl erednek, ugyanis minden szélsıség-pár fölött áll egy harmadik, harmonizáló erı. Ez a harmonizáló erı a természetben a legtöbbször igen összetett, és összehangolt energiák együttese, aminek eredménye a két véglet létrejötte. Például szárazság és árvizek; forróság és zimankó, a természetben ugyanazon energiák játékának következményei. Mindkét pólust ugyanazok az erık táplálják. Ezt teszi mesterien a politikaformáló háttérhatalom. Évszázadok óta mindkét oldalon meghatározza az eseményeket, kézben tartván ez által a jövıt. 26

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT

KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT A biztonságról és biztonsági kockázatokról a menedékjoggal, illetve a hazánkba érkezı- és az utóbbi években jelentısen megnövekedett számú menedékkérıvel

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf.27.185/2007/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Forever Living Products Egészségügyi Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL Csatári Bálint * 1. Bevezetı Kétségtelenül izgalmas szellemi kihívás és vállalkozás egy viszonylag rövid, esszészerő tanulmányban összegezni

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

A RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA ELLENI EURÓPAI BIZOTTSÁG 9. SZ. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSA:

A RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA ELLENI EURÓPAI BIZOTTSÁG 9. SZ. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSA: CRI(2004)37 Version hongroise Hungarian version A RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA ELLENI EURÓPAI BIZOTTSÁG 9. SZ. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSA: AZ ANTISZEMITIZMUS ELLENI KÜZDELEMRİL ELFOGADVA : 2004. JÚNIUS 25 Strasbourg,

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

TERVEZÉS ÉS SZABÁLYOZÁS A VÁROSALAKÍTÁSBAN

TERVEZÉS ÉS SZABÁLYOZÁS A VÁROSALAKÍTÁSBAN Tér és Társadalom XXIV. évf. 2010 4: 29 49 TERVEZÉS ÉS SZABÁLYOZÁS A VÁROSALAKÍTÁSBAN (Planning and Regulation in Urban Formation) SZABÓ JULIANNA Kulcsszavak: tervezés szabályozás társadalomtechnika település

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Avagy: Sikeres bárki lehet

Avagy: Sikeres bárki lehet A siker 42 titka, nemcsak nıknek Avagy: Sikeres bárki lehet Kiadja: Írta: Elızménynek: vagyok, a HısNık.hu fıszerkesztıje, a Minerva Capitoliuma címő magazin fıszerkesztıje és felelıs kiadója, két könyv

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

TÉZISEK az erıszakba torkolló tüntetések kezelésérıl

TÉZISEK az erıszakba torkolló tüntetések kezelésérıl TÉZISEK az erıszakba torkolló tüntetések kezelésérıl A közelmúltban a gyülekezési jog gyakorlása körében olyan tüntetésekre került sor, amelyek egyeseket erıszakos cselekmények elkövetésére késztettek.

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben

2010. évi I. törvény

2010. évi I. törvény 1. oldal 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 1 Az Országgyőlés annak érdekében, hogy - az anyakönyvi eljárásban érvényre juttassa a szolgáltató közigazgatás követelményét, - az anyakönyvi rendszer

Részletesebben

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS Tér és Társadalom XXII. évf. 2008 1: 125 139 Kulcsszavak: URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS (Urban Management and Fiscal Federalism) pénzügyi föderáció közjavak közfeladat-ellátás HORVÁTH

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/031-57/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Darabos János ügyvezetı által képviselt Aqua Plastech Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hajdúsámson), a Darabos

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE SZABADOS ÁDÁM Eta Linnemann megtérése az én szememben az egyik legcsodálatosabb bizonyíték a Szentlélek újjászülı munkája mellett. Megható egy alkoholista vagy drogfüggı ember

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY GERİCS IBOLYA PÁLYÁZATÁRÓL (Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetıi munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan) 1. Általánosságban Gerıcs Ibolya

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban FAZEKAS MIHÁLY FİVÁROSI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban 1. Elızetes megjegyzések A száz oldalas Vári Péter

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi képviselık, bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának, valamint a helyi képviselık

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben