A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja"

Átírás

1 A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja Olvasd el először a Lukács evangéliuma 15:11-32-őt! Ezt követően olvasd el a következő szöveget! Különösen figyelj a vastag betűvel szedett versekre és szövegrészletekre! Válaszolj a személyes kérdésekre! Ellenőrizd magad (egy teszt segítségével), hogy valóban elsajátítottad-e a vastag betűs szöveget és verseket! Csak akkor fogj hozzá a leckét követő teszthez, ha biztos vagy magadban! A tesztet személy vagy tárgy segítsége nélkül töltsd ki! Ha 90%-nál kevesebbet tudtál teljesíteni, ismételd meg a leckét! Jézus ezt a történetet a farizeusok miatt mondta el, mert azok megbotránkoztak, hogy vámszedőkkel és bűnösökkel barátkozott. (Lukács 15:1-2) Megfigyelhetjük, hogy Jézus többször is szembeállította az embereknek ezt a két csoportját. A farizeusok (az akkori teológusok) mások fölé emelték magukat, számukra a vámszedők a zsidó társadalom legalját képezték azért, mert hivatásuk folytán a római hatalom szolgáiként elárulták népüket. (Lukács 18: 9-14, Márk 2:16-17) Ma a két fiú azokat az embereket példázza, akik megértik, hogy szükségük van Isten kegyelmére, és azokat, akik nem hajlandók ezt felismerni. Noha a látszat azt mutatja, hogy az idősebb fiú az Atya akaratát teljesítette, a 29. versben észrevehetjük, hogy a szíve nem érzett együtt az Atyáéval. Isten akarata: Őt teljes szívből szeretni. (Márk 12:30-31) Ez fontosabb számára, mint azok a jó cselekedetek, amelyeket fel tudunk mutatni. (Jelenések 2:2-5) Miután a fiatalabb fiú hazatért és újra befogadták, hálás volt, alázatos és szolgálatra kész. Ennek örült az apa, mert ezzel töltötte be az Atya akaratát és ezáltal kapcsolódott össze a szíve az apjáéval. (Máté 21:28-32, I.Tessz.5:18.) Láthatjuk, hogy mindkét fiúnak szüksége volt bűnbánatra. Ugyanúgy mint mindnyájunknak. Az egyetlen különbség az, hogy vannak akik ezt felismerték, és vannak akik nem. (Ézsaiás 53:6, Róma 3:23, Apcsel. 17:30, I. János 1:5-10) Pillanatnyi állapotunktól függ, hogy melyik fiú vagyunk mi: az, aki alázatban, szeretetben, hálaadásban, bűnbánatra készen és szolgálatkészen vigyáz, vagy épp ellenkezőleg: az, aki büszke, lázadó, közömbös, kritizáló és zúgolódó. (Máté 7:1-5, I. Tim. 1:15, Róma 2:1-3) Személyes kérdés: Melyik fiú vagy te? Miért? 1. oldal

2 A hét lépés A fiatalabb fiú hét lépésen keresztül jutott el az apjával való egységig. Az első lépés: a FELISMERÉS. Magába kellett, hogy szálljon, fel kellett ismernie helyzetének tragikusságát, be kellett látnia, hogy sorsának gyökeres megváltozásához szükséges lépéseket tennie. E nélkül a felismerés nélkül lehetetlen, hogy tartós és valódi megtérés történjen. (Lukács 15:17) A második lépés: a DÖNTÉS. Az életünk kisebb és nagyobb döntések sorozatából áll, mert Istentől szabad akaratot kaptunk. Istennel való kapcsolatunkban a döntéseknek rendkívül fontos szerepe van. (Lukács 15:18) A harmadik lépés: a MEGVALÓSÍTÁS. A jó döntés dicséretes dolog, de értéktelen, ha nem váltjuk valóra. (Lukács 15:20) A negyedik lépés: a személyes TALÁLKOZÁS az apával (Istennel). E nélkül minden fáradozásunk értelmetlen, mert ez minden küzdelmünk és az életünk célja. (Lukács 15:20) Az ötödik lépés: a BŰNVALLÁS. Ha Isten szeretetével találkozunk, felismerjük, megbánjuk és elismerjük bűnösségünket. (Lukács 15:21) A hatodik lépés: az átöltöztetés/újjászületés. Aki Istennel Jézus Krisztuson keresztül találkozik, új ember lesz. Mint a régi ruhát, úgy vetjük le régi életünket, és megkezdődik az új életünk. (Lukács 15:22) A hetedik lépés: a SZOLGÁLAT. Az újjászületett keresztény nem azért szolgálja Istent, hogy megmeneküljön, hanem megváltásának biztos tudatában hálából, szeretetből és buzgón. Ahol ezek a jegyek hiányoznak, kétséges, hogy az érintettek megbizonyosodtak mindenre kiterjedő megváltásukról. (Lukács 15:19) Személyes kérdés: Mely lépéseket tetted már meg? Fontos igehelyek: Márk 2: : És amikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, mondának az Ő tanítványainak: Mi dolog, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik és iszik? 17: És amikor ezt hallja vala Jézus, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Márk 12: : Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. 31: A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. I. Thess. 5:18 "Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok!" Ézsaiás 53:6 "Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk: de az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté." 2. oldal

3 Róma 3:23 "Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." Apcsel. 17:30 "E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek!" I. János 1:8-10 8: Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. 9: Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 10: Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. Máté 7:1-5 1: Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! 2: Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. 3: Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? 4: Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből: holott ímé, a te szemedben gerenda van? 5: Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből! I. Tim. 1:15 "Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én." ELLENŐRIZTED MÁR A TUDÁSOD? 3. oldal

4 TESZT AZ ELSŐ LECKÉHEZ Név: Jézus ezt a történetet a... miatt mondta el, mert azok... hogy vámszedőkkel és... barátkozott. 2. A farizeusok (az akkori...) Ma a két fiú azokat az embereket példázza, akik megértik, hogy... van Isten... és azokat, akik... hajlandók ezt A z i d ő s e b b f i ú a z A t y a a k a r a t á t t e l j e s í t e t t e, d e é s z r e v e h e t j ü k, h o g y a..., az Atyáéval 5. Isten akarata: Őt Ez... számára, mint azok a... cselekedetek, amelyeket fel tudunk mutatni. 6. Miután a fiatalabb fiú hazatért és újra befogadták,... volt, alázatos és szolgálatra kész. Ennek örült az apa, ezzel az Atya akaratát és ezáltal kapcsolódott össze a szíve az apjáéval. 7. Láthatjuk, hogy , Ugyanúgy, m i n t... A z e g y e t l e n k ü l ö n b s é g, hogy ,és......, függ, hogy melyik fiú vagyunk. 9. A hét lépés:..., döntés,..., személyes találkozás,..., átöltözés/ újjászületés, Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy,... hívjak megtérésre. (Márk 2:16-17) (igehely) Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. 12. I. Thess. 5: , mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok (igehely) Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útjára tértünk: de az Úr mindnyájunk vétkét Őreá veté. 14. Róma 3:23. Mert mindnyájan... és... az Isten dicsősége nélkül. 15. Apcsel. 17:30. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy I. János 1:8-10. Ha azt mondjuk, hogy , magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. Ha......, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy......, hazuggá tesszük őt és az ő igéje nincsen mi bennünk (igehely)......, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek (igehely) Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én bõl... pont... % tanú javítás dátum 4. oldal

5 ELSŐ TESZT MEGOLDÁS (minden helyes válasz 2 pont) 1. Jézus ezt a történetet a farizeusok miatt mondta el, mert azok megbotránkoztak, hogy vámszedőkkel és bűnösökkel barátkozott. 2. A farizeusok (az akkori teológusok) mások fölé emelték magukat. 3. Ma a két fiú azokat az embereket példázza, akik megértik, hogy szükségük van Isten kegyelmére, és azokat, akik nem hajlandók ezt felismerni. 4. Az idősebb fiú az Atya akaratát teljesítette, de észrevehetjük, hogy a szíve nem érzett együtt az Atyáéval 5. Isten akarata: Őt teljes szívből szeretni. Ez fontosabb számára, mint azok a jó cselekedetek, amelyeket fel tudunk mutatni. 6. Miután a fiatalabb fiú hazatért és újra befogadták, hálás volt, alázatos és szolgálatra kész, ennek örült az apa, mert ezzel töltötte be az Atya akaratát és ez által kapcsolódott össze a szíve az apjáéval. 7. Láthatjuk, hogy mindkét fiúnak szüksége volt bűnbánatra. Ugyanúgy, mint mindnyájunknak. Az egyetlen különbség, hogy vannak, akik ezt felismerték, és vannak, akik nem. 8. Pillanatnyi állapotunktól függ, hogy melyik fiú vagyunk. 9. A hét lépés: felismerés, döntés, megvalósítás, személyes találkozás, bűnvallás, átöltözés/újjászületés, szolgálat. 10. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy, bűnösöket hívjak megtérésre. (Márk 2:16-17) 11. Márk 12: Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. 12. I. Thess. 5:18. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. 13. Ézsaiás 53:6 Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útjára tértünk: de az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté. 14. Róma 3:23. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. 15. Apcsel. 17:30. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, most parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. 16. I. János 1:8-10. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt és az ő igéje nincsen mi bennünk. 17. Máté 7:1-2 Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. 18. I. Tim. 1:15. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. 5. oldal

6 A TÉKOZLÓ FIÚ (Második lecke) Felismerés I. Olvasd el a követkövetkező szöveget! Különösen figyelj a vastag betűvel szedett versekre és szövegrészletekre! Válaszolj a személyes kérdésekre! Ellenőrizd magad (egy teszt segítségével), hogy valóban elsajátítottad-e a vastag betűs szöveget és verseket! Csak akkor fogj hozzá a leckét következő teszthez, ha biztos vagy magadban! A tesztet személy vagy tárgy segítsége nélkül töltsed ki! Ha 90%-nál kevesebbet tudtál teljesíteni, ismételd meg a leckét! Az összes ismeret közül a legfontosabb azt megtudni, hogy kicsoda Isten. Azután ismerhetjük csak meg, hogy kicsoda az ember. Az igazi megtéréshez fontos, hogy megértsük a bűn természetét és az egyetlen megoldást, amit Isten felkínál nekünk. FELISMERÉS - Kicsoda Isten? Isten leírhatatlan. Csak akkor tudunk valamit leírni, ha megfelelő hasonlatot találunk rá, de Istenre nincs megfelelő hasonlat. Ézsaiás 40:18. Istent jellemzőin keresztül tudjuk legjobban megismerni. Isten a Teremtő! Ő az egész végtelen világegyetemet a semmiből a szavával teremtette. Ezért Ő az egyetlen jogos tulajdonosa mindennek, ami a világon létezik. Zsidók 11:3. Istenre leginkább jellemző tulajdonsága a szentsége (difinív tulajdonság). Az emberi értelem számára ez rejtély, végtelen. Ézsaiás 6:3, Jelenések 4:8. Végtelensége erőben, dicsőségben, szeretetben, nagyságban, bölcsességben, tisztaságban, tökéletességben, igazságban, békességben, egészségben, időben, stb. mutatkozik meg. Máté 28:19, I. Tim.6:15-16, Jelenések 5:12, Efézus 3:18. Isten örök, egyedüli, abszolút, az energia és az anyag forrása, állandó, hiteles minta (etalon) végső bírája mindannak, ami van, és ami él. Ő a maximális jót cselekszi minden helyzetben, mert az Ő tettei jelentik a maximális jót. Zsoltárok 48:1, 86:10, 87:7, 9:8-9. Ez a viselkedés a tökéletes szeretet (morális tulajdonság) és lényéből következik, hogy az abszolút igazság (természetes tulajdonság). Ezek a legfontosabb jellemzői. II. Mózes 34:6, Zsoltárok 25:10, V. Mózes 32.4, I. János 4:16, 1:5. Isten szent, és legfontosabb jellemzője a szeretet és az igazság. 6. oldal

7 A Biblia első versében ez áll: Kezdetben teremtette Istenek az eget és a földet. (Az eredeti héberben Elohim áll.) Isten már itt többes számban jelentette ki magát, de egyes számban cselekszik. I. Mózes 1:1. A Bibliában Isten Atya, Fiú és Szent Lélekként jelenti ki magát, de Ő mégis egy. Éppúgy, ahogy a víz is három formában ismert: folyékony, szilárd (jég) és gáz (gőz) halmazállapotban, de mégis egyetlen szubsztancia (létező dolog). Máté 28:19, Jelenések 5:1-14. Jézus az élő ige, Isten testi megnyilvánulása, akinek a képmására az embert is alkotta. János 1:1-14, Kolossé 2:8-10, Zsidók 1:1-3. A Szent Szellemet azért küldte hozzánk Isten, hogy Jézus Krisztus jelenlétét személyesen tegye életünkben hatékonnyá és élővé. I. Kor.3:16, 6:9, Máté 28:19, Jelenések 4:5, 5:6. Isten azért teremtette a világegyetemet, hogy dicsőségét kifejezze benne. Saját elképzelése szerint alkotta azt. (Más elképzelés nem is létezett.) Jelenések 4:1, Kolossé 1:16-17, Ézsaiás 45:8, 12, 18. Csak a teremtés után lett értelme jó -ról és rossz -ról beszélni. Jó = Isten elképzelésével egybeeső. Rossz = Isten elképzelésének ellentmondó. Lukács 18:19, Róma 3:12. Amikor Isten az embert megteremtette, szabad akaratot adott neki, ezzel hasonlóvá tette magához. Így lett az ember morális lénnyé. A szabad akarat által megvan a lehetőségünk arra, hogy részeseivé legyünk az élet szép és jó (Istenhez hasonló) dolgainak, mint pl. boldogság, öröm, élvezet, béke, hűség, szeretet, változás, józanság, kegyelem, szépség, irgalmasság, türelem, megbocsátás, tanulási képesség, stb. I. Mózes 1: A szabad akarattal azonban megvan a lehetőség a rosszra is, de Isten bölcsességében tudta, hogy ebből sokkal több jó fog keletkezni, mint rossz. I. Mózes 3:1-19. Isten mindig a legnagyobb jót cselekszi az egész világ számára, mert így lesz a világ végül is a legboldogabb. (Minden jó, ha a vége jó.) Jelenések 22:1-5. Isten gyűlöli a rosszat és nem is fogja örökké eltűrni, mert ez ellentétes az elképzeléseivel és ezért az egész világ számára rossz is lenne. Most még fegyelmezi Isten az embereket és megbünteti a rosszat, abban a reményben, hogy a jóhoz térnek. Zsidók 12:5-11. Végül Isten el fog távolítani az Ő világából minden rosszat, azokkal együtt, akik ragaszkodnak a rosszhoz, mert ők a legnagyobb jót, a szeretetet akadályozzák. Jelenések 20:7-15. Összefoglalás: Isten szent! 1. Nekünk, embereknek, lehetetlen Istent tökéletesen megismerni. 2. Isten minden tulajdonságával végtelen. 3. Isten az igazság (világosság, benne nincsen sötétség) - ez természetéből fakadó tulajdonsága. 4. Isten a szeretet, mindig a legjobbat teszi - erkölcsi tulajdonság. 7. oldal

8 5. Isten az abszolút mértéke a jónak és a rossznak. 6. Isten azért teremtette a világot, hogy megmutassa benne dicsőségét. 7. Isten azért adott az embernek szabad akaratot, hogy lehetőséget adjon arra, hogy hozzá hasonlóvá, boldog és erkölcsös lénnyé váljon. 8. A szabad akaraton keresztül megteremtődött a lehetőség rosszat cselekedni is, ennek ellenére a rossz sokkal kevesebb, mint a jó. 9. Isten gyűlöli a rosszat, jelenleg kordában tartja, később majd teljesen eltávolítja. 10. Isten a többszemélyes egység, aki Atyaként, Fiúként (Jézus Krisztus) és Szent Szellemként jelenti ki magát. Személyes kérdések: 1. Hibázik-e Isten, vagy követ-e el rosszat? Miért? 2. Ha Isten jó, miért engedi meg a rosszat? 3. Ha Isten a szeretet, van-e más lehetősége, mint az, hogy a rosszat és mindazt, ami a legjobbra vonatkozó tervét akadályozza, eltávolítsa? 4. Miért nincs több jó ebben a világban? 5. Megváltozott-e Istenről alkotott képed? Fontosabb igehelyek: Zsidók 11:1-3 1: A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. 2: Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régiek. 3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Ézsaiás 6:3 "És kiált vala egy a másiknak, és monda: szent, szent a seregek Ura, teljes mind a széles föld az Ő dicsőségével!" I. Timótheus 6: : Amit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az Uraknak Ura, 16: Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik: akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Ámen. Zsoltárok 87:7 "És táncolva éneklik: minden forrásaim tebenned vannak." I. János 4:16 "És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet: és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne." I. János 1:5 "És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség." I. Mózes 1:1 "Kezdetben teremté Isten az eget és a földet." 8. oldal

9 Kolossé 2:8 "Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelkezése szerint, a világ elemi tanítása szerint, és nem a Krisztus szerint való." Kolossé 2:9 "Mert őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg." Kolossé 2:10 "És ti őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak." I. Kor. 3:16. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? Kolossé 1:16 "Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremtettek." Lukács 18:19 "Monda pedig neki Jézus: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten." ELLENŐRIZTED MÁR A TUDÁSOD? 9. oldal

10 TESZT A MÁSODIK LECKÉHEZ Név: Az összes ismeret közül a... azt megtudni, hogy Isten..., Istenre nincs megfelelő Isten a...! Ő az egész végtelen világegyetemet a semmiből, a... teremtette. 4. Ezért Ő az egyetlen jogos... mindennek, ami a világon létezik. 5. Tulajdonságai közül a legistenibb az Ő Isten minden tulajdonságában Isten az... (világosság, benne nincsen sötétség) - ez a természetes tulajdonsága. 8. Isten a..., Ő a... jót cselekszi, ez az erkölcsi tulajdonsága. 9. Isten az... mérték a jóra és a rosszra. 10. Isten azért teremtette a világot, hogy... fejezze ki benne. 11. A Biblia által megérthetjük, hogy Isten Atyaként, Fiúként (Jézus Krisztus) és jelenti ki magát, de mégis Jézus az élő..., Isten testi megnyilvánulása, akinek a... az embert is alkotta. 13. A által Jézus Krisztus jelenléte... módon nyilvánul meg életünkben. 14. Isten teremtette az embert, hogy lehetőséget adjon neki, hozzá... válni. 15. A szabad akaraton keresztül megteremtődött a... a... is. 16. Isten... a gonoszt ezért most korlátozza, de később egészen... azt. 17. Zsidók 11:1 A hit pedig a... dolgoknak a..., és a nem látott dolgokról való I. János 4:16. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten...: és aki szeretetben..., az Istenben marad, és az Isten is őbenne. 19. I. János 1:5 És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten... és nincsen őbenne semmi Kolossé 2:8 Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek... vet a bölcselkedés és üres... által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanítása szerint, és nem a Krisztus szerint való. 21. Kolossé 2:9 Mert őbenne lakozik az... egész... testileg. 22. I.Kor. 3:16 Nem tudjátok-e, hogy ti Isten... vagytok, és az Isten... lakozik bennetek? 23. Lukács 18:19 Monda pedig neki Jézus: miért mondasz engem...? Senki sem..., csak egy, az ből...pont...% tanú javítás dátum 10. oldal

11 MÁSODIK TESZT MEGOLDÁS (minden helyes válasz 2 pont) Név: Az összes ismeret közül a legfontosabb azt megtudni, hogy kicsoda Isten. 2. Isten leírhatatlan, Istenre nincs megfelelő hasonlat. 3. Isten a Teremtő! Ő az egész végtelen világegyetemet a semmiből, a szavával teremtette. 4. Ezért Ő az egyetlen jogos tulajdonosa mindennek, ami a világon létezik. 5. Tulajdonságai közül a legistenibb az Ő szentsége. 6. Isten minden tulajdonságában végtelen. 7. Isten az igazság (világosság, benne nincsen sötétség) - ez a természetes tulajdonsága. 8. Isten a szeretet, Ő a maximális jót cselekszi, ez az erkölcsi tulajdonsága. 9. Isten az abszolút mérték a jóra és a rosszra. 10. Isten azért teremtette a világot, hogy dicsőségét fejezze ki benne. 11. A Biblia által megérthetjük, hogy Isten Atyaként, Fiúként (Jézus Krisztus) és Szent Szellemként jelenti ki magát, de mégis egy. 12. Jézus az élő ige, Isten testi megnyilvánulása, akinek a képmására az embert is alkotta. 13. A Szent Szellem által Jézus Krisztus jelenléte személyes módon nyilvánul meg életünkben. 14. Isten szabad akarattal teremtette az embert, hogy lehetőséget adjon neki, hozzá hasonlóvá válni. 15. A szabad akaraton keresztül megteremtődött a lehetőség a rosszra is. 16. Isten gyűlöli a gonoszt, ezért most korlátozza, de később egészen eltávolítja azt. 17. Zsidók 11:1 A hit pedig a reménylett dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés." 18. I. János 4:16. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne. 19. I. János 1:5 És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen őbenne semmi sötétség." 20. Kolossé 2:8 Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanítása szerint, és nem a Krisztus szerint való. 21. Kolossé 2:9 Mert őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. 22. I. Kor.3:16 Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? 23. Lukács 18:19 Monda pedig neki Jézus: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten." 11. oldal

12 A TÉKOZLÓ FIÚ (Harmadik lecke) Felismerés II. Olvasd el a követkövetkező szöveget! Különösen figyelj a vastag betűvel szedett versekre és szövegrészletekre! Válaszolj a személyes kérdésekre! Ellenőrizd magad (egy teszt segítségével), hogy valóban elsajátítottad-e a vastag betűs szöveget és verseket! Csak akkor fogj hozzá a leckét következő teszthez, ha biztos vagy magadban! A tesztet személy vagy tárgy segítsége nélkül töltsed ki! Ha 90%-nál kevesebbet tudtál teljesíteni, ismételd meg a leckét! FELISMERÉS - Kicsoda az ember? Az ember Isten képére lett teremtve: Szellem, lélek, test. (Atya, Fiú, Szent Szellem). I. Mózes.1:27, 2:7, I. Thess. 5:23. A lélek mindaz, ami a személyiségünkhöz tartozik (értelem, érzelem, képességek, akarat). Zsoltárok 103:1. A szellem az ember tudatalattija, amely segítségével képesek vagyunk a természetfölötti (szellemi) világgal kapcsolatba lépni. Isten Szellem. János 4:24. Az ember rendelkezik Isten minden tulajdonságával csak véges formában. Zsoltárok 8:5-7. A szabad akarat különböztet meg bennünket az állatoktól. Döntési képesség = értelem. Ezért az ember erkölcsi lény még akkor is, ha erőben, bölcsességben, megismerésben, időben, cselekvésben, stb. korlátozott. I. Mózes 2: A bűneset előtt az embert a szelleme vezette az értelme segítségével az érzelmek támogatásával. Akarata tökéletesen összhangban volt Isten akaratával, és az ember tökéletesen boldog volt. I. Mózes. 2: A bűnbeesésnél az ember a szabad akaratát Isten akarata ellen fordította, mert nem a szellemére, hanem az érzéseire figyelt. Ez eltompította, becsapta az értelmét. I. Mózes 3:6-8. Ezáltal elveszítette Isten vezetését és a gonosz vezetése alá került. I. Mózes 3: Ezt a döntési formát nevezzük önzésnek vagy egoizmusnak. Ezt Isten bűnnek hívja. Ettől fogva az önzés az ember jellemzője lett. I. Mózes 4:7, Zsoltárok 51:7, Róma 3:23. Ez a döntési mód Istennel ellentétben áll, mert az ember nem lehet saját maga mértéke. De az ember korlátolt, ezért önzésével árt környezetének és végül saját magának is. Példabeszédek 14:12, Róma 3: Minden ember egyetért Isten akaratával mindaddig, míg Isten akarata az ő (egoizmusával) akaratával nem kereszteződik. Pl. mindenki szeretné, ha a jó legyőzné a rosszat. A bűn miatt jött minden negatív dolog a világba, pl.: gyűlölet, gyilkosság, háború, betegség, csalás, igazságtalanság, gonoszság. I. Mózes 3:17-19, V. Mózes 28: Az ember Isten Szellemével vagy a tökéletes szeretetbe, vagy a gonosz szellemén keresztül az önzésbe jut. I. János 2: Személyes kérdések: 12. oldal

13 1. Valaki, vagy valami kényszeríthet-e engem arra, hogy az akaratom ellenére cselekedjem? 2. Képes vagyok-e arra, hogy a gondolataimat és az érzéseimet az akaratommal befolyásoljam? Ha igen, hogyan és miért? 3. Parancsol-e Isten olyasmit, amit az akaratommal nem tudok elérni? 4. Megbüntet-e Isten engem azért, amit nem akartam megtenni? 5. Megjutalmaz, vagy megbüntet-e Isten engem az én adottságaim (ill. hiányosságaim) miatt? 6. Mely tulajdonságokat jutalmazza, ill. bünteti Isten? 7. Az önzés mely területeit ismered fel az életedben? I. Thess. 5:23 "Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére." Zsoltárok 8:5-7 5: Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? 6: Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! 7: Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél: Zsoltárok 51:7 "Íme én vétekben fogantattam és bűnben melengetett engem az anyám." Róma 3:23 "Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." Példabeszédek 14:12 "Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út." Róma 3: : Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is: 11: Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. 12: Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek: nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. I. János 2: : Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. 16: Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. 17: És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. ELLENŐRIZTED MÁR A TUDÁSOD? 13. oldal

14 TESZT A HARMADIK LECKÉHEZ Név: Az ember Isten... teremtetett. Szellem,... test. (Atya, Fiú, Szent Szellem). 2. A lélek mindaz, ami a... tartozik. (Értelem,... képességek és akarat.) 3. A szellem az ember..., amely segítségével képesek vagyunk a... világgal kapcsolatba lépni. Isten Az ember rendelkezik Isten..., csak véges formában. 5. A különböztet meg bennünket az állatoktól. Ezért az ember... lény. 6. A... előtt az embert szelleme irányította az értelme segítségével és az érzelmek támogatásával. Akarata teljes... volt Istenével és az ember tökéletesen... volt. 7. A bűnbeesésnél az ember az akaratát Isten akarata... fordította, amikor nem a szellemére figyelt, hanem az.... Ez eltompította, becsapta Ezáltal elveszítette Isten... és a... irányítása alá került. 9. Ezt a döntésfajtát nevezzük... vagy egoizmusnak. Isten ezt... nevezi. 10. Ez a döntési mód... áll Istennel, mert az ember nem lehet saját maga Az ember korlátolt, ezért önzésével... környezetének és végül saját magának is. 12. Minden ember... Isten akaratával mindaddig, míg Isten akarata a saját akaratával.... Pl. mindenki szeretné, ha a jó a rosszat A bűn miatt jött minden... dolog a világba, pl. gyűlölet, gyilkosság, háború, betegség, stb. 14. Az ember Isten szellemével vagy a... szeretetbe, vagy a gonosz szellemével az... jut. 15. I.Thess.5:23 Maga pedig a... Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész..., mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 16. Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az..., és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!... tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél (igehely) Íme én vétekben fogantattam és... melengetett engem az anyám (igehely) Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül (igehely) Van olyan út, mely... látszik az ember előtt, és vége a... menő út. 20. Róma 3:10-18 Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy... is: Nincs, aki megértse, nincs aki keresse az Istent. Mindnyájan..., egyetemben haszontalanokká lettek: nincs, aki... cselekedjék, nincsen csak egy is. 21. I. János 2:15-17 Ne... a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz ami a világban van, a test kívánsága, és a... kívánsága, és az élet... nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ..., és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad ből...pont...% tanú javítás dátum 14. oldal

15 HARMADIK TESZT MEGOLDÁS (minden helyes válasz 2 pont) 1. Az ember Isten képére teremtetett. Szellem, lélek, test. (Atya, Fiú, Szent Szellem). 2. A lélek mindaz, ami a személyiségünkhöz tartozik. (Értelem, érzelem, képességek és akarat.) 3. A szellem az ember tudatalattija, amely segítségével képesek vagyunk a szellemi világgal kapcsolatba lépni. Isten szellem. 4. Az ember rendelkezik Isten minden tulajdonságával, csak véges formában. 5. A szabad akarat különböztet meg bennünket az állatoktól. Ezért az ember erkölcsi lény. 6. A bűneset előtt, az embert szelleme irányította az értelme segítségével és az érzelmek támogatásával. Akarata teljes összhangban volt az Istenével és az ember tökéletesen boldog volt. 7. A bűnbeesésnél az ember az akaratát Isten akarata ellen fordította, amikor nem a szellemére figyelt, hanem az érzéseire. Ez eltompította, becsapta az értelmét. 8. Ezáltal elveszítette Isten vezetését és a gonosz irányítása alá került. 9. Ezt a döntésfajtát nevezzük önzésnek, vagy egoizmusnak. Isten ezt bűnnek nevezi. 10. Ez a döntési mód ellentétében áll Istennel, mert az ember nem lehet saját maga mértéke. 11. Az ember korlátolt, ezért önzésével árt környezetének és végül saját magának is. 12. Minden ember egyetért Isten akaratával mindaddig, míg Isten akarata a saját akaratával kereszteződik. Pl. mindenki szeretné, ha a jó a rosszat legyőzné. 13. A bűn miatt jött minden negatív dolog a világba, pl. gyűlölet, gyilkosság, háború, betegség, stb. 14. Az ember Isten szellemével vagy a tökéletes szeretetbe, vagy a gonosz szellemével az önzésbe jut. 15. I. Thess. 5:23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótokat, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 16. Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. 17. Zsoltárok 51:7 Íme én vétekben fogantattam és bűnben melengetett engem az anyám. 18. Róma 3:23 Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. 19. Példabeszédek 14: 12 Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út. 20. Róma 3:10-18 Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is: Nincs, aki megértse, nincs aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek: nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. 21. I. János 2:15-17 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 15. oldal

16 A TÉKOZLÓ FIÚ (Negyedik lecke) Felismerés III. Olvasd el a követkövetkező szöveget! Különösen figyelj a vastag betűvel szedett versekre és szövegrészletekre! Válaszolj a személyes kérdésekre! Ellenőrizd magad (egy teszt segítségével), hogy valóban elsajátítottad-e a vastag betűs szöveget és verseket! Csak akkor fogj hozzá a leckét következő teszthez, ha biztos vagy magadban! A tesztet személy vagy tárgy segítsége nélkül töltsed ki! Ha 90%-nál kevesebbet tudtál teljesíteni, ismételd meg a leckét! Egy fontos döntés meghozatala előtt lényeges, hogy a különböző lehetőségeket, amelyek közül választhatunk, alaposan megismerjük. Az előbbi leckében láthattuk, hogy az ember legjellemzőbb tulajdonsága az önzés. Az emberiségnek ezt az általános jellemzőjét a Biblia bűnnek nevezi. Ézsaiás 53:6, Róma 7:14, 24 FELISMERÉS - A bűn fajtái Mivel a bűn Isten törvényének megsértése, minden alkalommal Isten ellen vétkezünk. Zsoltárok 51:6, 41:5 Gyakran azonban nemcsak Istent bántjuk meg bűneinkkel, hanem embertársainkat vagy saját testünket. I. Kor. 3:14-17, Márk 12:30-31, 6:14-26 Sokan azért nem érzik magukat túlságosan bűnösnek, mert embertársaikat használják mérceként. Ez ahhoz hasonlít, mintha egy disznó a saját tisztaságát a társai alapján ítélné meg. Ézsaiás 64:5 Teljesen mindegy, hogy valaki a víz felszíne alatt 1 cm-re, vagy 1 km-re van, ugyanúgy meg fog fulladni. Mások, mint pl. a gazdag ifjú, jó cselekedetekkel vagy külső törvények betartásával szeretnék igazságosságukat bizonyítani. Márk 10:17-27, Jakab2:10 A híres orvos is hiába hivatkozik arra, hány ember életét mentette meg, nem kerülheti el a halálos ítéletet. A gazdag ifjú minden társadalmi törvénynek megfelelt, de azoknak a törvényeknek, amelyek az Istennel való kapcsolatot szabályozzák, nem tudott eleget tenni. Ez azonban a legfontosabb parancsolat, mert a többi is ezen alapul és éppen ez a törvény az, ami bántja a humanistákat. Márk 12: Személyes kérdések: 1. Nevezd meg a legfontosabb parancsolatot és a legfontosabb bűnt! 2. Hogyan osztályoznád a bűnt? 3. Miért bűnösök a jó emberek (humanisták) is? 4. Miért érzik úgy némelyek, hogy kevéssé vagy egyáltalán nem bűnösök? 5. Felismerted-e bűnösségedet? FELISMERÉS - Két út van Az a tény, hogy bűnösök vagyunk, arra enged következtetni, hogy bűneinknek következményei vannak. Ézsaiás 53:6, Róma 3: oldal

17 A bűnök következménye: bizalmatlanság Istennel szemben (bizalmatlanság nélkül mindig engedelmeskednénk és sohasem vétkeznénk) bizalmatlanság embertársainkkal szemben, félelem, aggodalom, agresszivitás, ellenségeskedés, magány, stressz, depresszió, betegség, szerencsétlenség, reménytelenség, esztelenség, és végül a halál, ami az élet forrásától, Istentől való elválasztottságot jelenti. Példabeszédek 14:12 Képzeld el, milyen lehet, ha szünet nélkül gyötör a félelem, fájdalom, gyűlölet, beteljesületlen vágyak és reménytelenség. Ezt a gyötrő elszakadást nevezi a Biblia pokolnak. Márk 7:20-23, Lukács 16:19-31, 13:1-5 A jelenlegi életünkben csillapítja ezeket az érzéseket a testünk és Isten kegyelmének jelenléte. A halál után, Isten nélkül teljesen Isten ősi ellensége a gonosz (Sátán, Ördög) hatalma alá kerülünk, aki az ellen, amit Isten szeret és főleg az ember ellen küzd. Ez az út a széles út. Lukács13:24, Jel.20:11-15, János 10:10, Róma 6:23. Hála Istennek van egy másik lehetőség is, az élet keskeny útja. Ez az Isten iránti szeretetből fakadó engedelmességből áll, amelynek következménye: bizalom, hit, erő, hatalom a gonosz felett, embertársaink szeretete, öröm, béke, értelmes élet, nehézségek (a gonosszal való szembenállásból fakadóan) de ennek ellenére győzelem, siker és boldogság. A testi halál végül is nem más, mint átlépés az Istennel való zavartalan szeretetbe, közösségbe a mennyben lévő tökéletességben és örök boldogságban. Az örök életre a mennyben gondtalanság és az elképzelhetetlen boldogság a jellemző. I. János 5:12, János 16:33, II. Tim.3:12, Márk 10: Személyes kérdések: 1. Hány lehetősége van a te életednek? 2. Melyik utat választod: a keskenyet, vagy a széleset? 17. oldal

18 Fontos igehelyek: Zsoltárok 51:6 "Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben." I. Korinthus 3: Nem tudjáték-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? 17. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. I. Korinthus 6:18 "Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik a testen kívül van, de aki paráználkodik a maga teste ellen vétkezik." Ézsaiás 64:5 "És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának el bennünket." Jakab 2:10 "Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös." Ézsaiás 53:6 "Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté." Róma 3:23 "Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." Példabeszédek 14:12 "Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út." Márk 7: : Monda továbbá: Ami az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert. 21: Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, 22: Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság: 23: Mind ezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. Lukács 16: Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván: 20. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. 21. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljővén, nyalják vala az ő sebeit. 22. Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. 23. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. 24. És kiáltván, monda: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban. 25. Monda pedig Ábrahám: fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltaték, te pedig gyötrődetetel. 26. És mindenekfelett, miköztünk és tiközöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét tihozzátok átalmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. 27. Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához; 28. Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak. 29. Monda néki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik; hallgassák azokat. 30. Ama pedig monda: nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek! 31. Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. 18. oldal

19 Lukács 13: Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondának a Galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. 2. És felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-é, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték? 3. Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképen elvesztek. 4. Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? 5. Nem, mondom néktek: sőt inkább ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképen elvesztek. Lukács 13:24 "Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek." Jelenések 20: És láték egy nagy fehér királyiszéket, és rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. 12. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. 13. És a tenger kiadá a halottakat, akik őbenne voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. 14. A pokol pedig és a halál vettetének a bűnek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. 15. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. János 10:10 "A tolvaj nem egyébért jó, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek." Róma 6:23 "Mert a bűn zsoldja a halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban." I. János 5:12 "Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban." I. János 5:13 "Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében." János 16:33 "Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot." II. Tim. 3:12 "De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak." Márk 10: Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fiútestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangéliumért, 30. Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fiútestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet. ELLENŐRIZTED MÁR A TUDÁSOD? 19. oldal

20 TESZT A NEGYEDIK LECKÉHEZ Név: Egy fontos döntés meghozatalakor lényeges, hogy a különböző lehetőségeket, amelyek közül választhatunk,... megismerjük. 2. Az előbbi leckében láthattuk, hogy az ember legfontosabb tulajdonsága az.... Az emberiségnek ezt az általános jellemzőjét a Biblia... nevezi. 3. Mivel a bűn Isten törvényének megsértése, minden alkalommal... ellen vétkezünk. 4. Gyakran azonban nemcsak Istent bántjuk meg bűneinkkel, hanem... és saját Sokan azért nem érzik magukat túlságosan bűnösnek, mert... használják Mások, mint a gazdag ifjú......, vagy különböző törvények betartásával szeretnék... bizonyítani. 7. A gazdag ifjú minden társadalmi törvénynek megfelelt, de azoknak, amelyek az Istennel való... szabályozzák, nem tudott eleget tenni. 8. Ez azonban a... parancsolat, mert a többi is ezen alapszik, és éppen ez a törvény bántja a Az a tény, hogy bűnösök vagyunk, arra enged következtetni, hogy bűneinknek... vannak. 10. Bűneink következménye:... Istennel és embertársainkkal szemben, félelem, aggodalom, agresszivitás, ellenségeskedés, magány, stressz, depresszió, betegség, boldogtalanság, reménytelenség, esztelenség és végül a..., ami az élet forrásától, Istentől való... jelenti. 11. Ezt a gyötrő elszakadást nevezi a Biblia A halál után Isten nélkül teljesen a... hatalma alá kerülünk. 13. Ez az út a... út. A másik lehetőség a... út. 14. A testi halál végül is nem más, mint... az Istennel való zavartalan A mennyei örök életre a... és az elképzelhetetlen... a jellemző (igehely) Nem tudjátok-e, hogy ti az Isten temploma vagytok és az Isten Lelke lakozik bennetek? Ha valaki Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten; mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. 17. I. Korinthus 6:18 Kerüljétek a.... Minden bűn, amelyet az ember cselekszik, testen kívül van, de aki paráználkodik a maga teste ellen Ézsaiás 64:5 És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint... ruha minden mi igazságaink, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának el bennünket! (igehely) Mindnyájan, mint juhok, eltévedtünk, ki-ki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté (igehely) Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." (igehely) Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és vége halálra menőút. 22. Márk 7:20 Ami az emberből jő ki, az... meg az embert (igehely) Vala pedig egy gazdag ember és öltözik vala bíborba és patyolatba mindennap dúsan vigadozván. És vala egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele (igehely) Felelvén Jézus monda nékik: Gondoljátok-e, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelitől mivelhogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek mindnyájan hasonlóképpen elvesztek (igehely) Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan igyekeznek bemenni és nem mehetnek (igehely) És láték egy nagy fehér királyiszéket, és rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik őbenne voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték (igehely) A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek (igehely) Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk, Jézus Krisztus által (igehely) Akié a Fiú, azé az..., akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. 20. oldal

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Heidelbergi Káté. Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk.

A Heidelbergi Káté. Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. A Heidelbergi Káté I. Ú R N A P J A 1. Kérdés: Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? Felelet: Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Isten szeretet Keresztények Honlap E-mail: keresztenyek@keresztenyek.hu www.keresztenyek.hu. Isten szeretet

Isten szeretet Keresztények Honlap E-mail: keresztenyek@keresztenyek.hu www.keresztenyek.hu. Isten szeretet Isten szeretet 1 Isten a szeretet forrása Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. (1 János levél 4:16) Az állítás, hogy Isten szeretet, kifejezi a legmélyebb

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Ellet Joseph Waggoner KRISZTUS ÉS AZ Ő IGAZSÁGA

Ellet Joseph Waggoner KRISZTUS ÉS AZ Ő IGAZSÁGA 2... és lesz az ő neve, amellyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk! (Jer 23:6). Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul (1Kor

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A bűnbocsánat szentsége

A bűnbocsánat szentsége A bűnbocsánat szentsége 1 A keresztségben Isten gyermekei lettünk visszakaptuk mindazt, amit az ember az eredeti bűnnel elvesztett: a szentség lehetőségét. De természetünk gyenge és törékeny, állandóan

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben