Mi azonban új eget és új földet várunk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi azonban új eget és új földet várunk"

Átírás

1 Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja Karácsony Fölragyogott ránk a szent nap, jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az Urat, mert nagy fényesség szállt le a földre. Alleluja-vers Karácsony ünnepi miséjéből

2 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. DECEMBER 25. SZENT KARÁCSONY ÜNNEPE Karácsony Jézus Krisztus születésnapja. Születésnapokon az ünnepeltnek szoktunk gratulálni, megajándékozni, sokféle jót kívánni Hát nem különös: Karácsonykor kiöltözünk, templomba igyekszünk, a Kisjézust jászolba helyezzük, imádkozunk-éneklünk utána egymásnak mondjuk el a jókívánságokat: Áldott Ünnepet! Kegyelemteljes Karácsonyt! stb. Vagyis az Ünnepeltnek nem kívánunk semmit! Kiénekeljük magunkat, áhítatba öltöztetjük szívünket Jézustól legfeljebb kérünk. Születésnapján nem Őt ajándékozzuk meg, hanem egymást. Magunknak és egymásnak próbálunk boldog Ünnepet szerezni. Urunk Jézus Krisztus, betlehemi Kisded, bocsásd meg nekünk, hogy Karácsony ünnepén születésnapodon! mintha mi szeretnénk jól járni, magunkat és egymást boldogítani. Kérünk, segíts, hogy most Karácsonyán valamit másként csináljunk, mint ahogy a Világ teszi. Segíts, hogy Neked örüljünk a legjobban. Téged ünnepeljünk örömmel, békével, fénnyel és áldással Ajándékozd Magad nekünk, és segíts, hogy mi is Neked ajándékozhassuk magunkat! Imre atya Mikor a bűntől meggyötörten A lelkem terheket hordozott, Egyszer csak könnyebb lett a terhem, Valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott. Talán apám, anyám régen? Talán más is, aki szeret, Jó barátom vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, Ki nékem megváltást hozott, És azt, aki értem csak Egyszer is imádkozott. Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott 2

3 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám Fölragyogott ránk a szent nap. Nagyszerű reménység napja ez: ma született az emberiség Üdvözítője! Egy gyermek születése rendszerint a reménység fényét hozza el azok életébe, akik aggódva várják. Amikor Jézus a betlehemi istállóban megszületett, nagy világosság jelent meg a földön; nagy reménység lépett be mindazok szívébe, akik várták érkezését: lux magna nagy világosságról énekel karácsony napjának liturgiája. Bizonnyal nem e világ mércéje szerint volt nagyszerű, hiszen elsőként csak Mária, József és néhány pásztor láthatta, azután a napkeleti bölcsek, az öreg Simeon, majd Anna prófétaasszony: azok, akiket Isten erre előre kiválasztott. Mégis, annak a szent éjszakának rejtettségében és csöndjében, minden ember számára felgyulladt egy ragyogó és felülmúlhatatlan világosság; eljött a világba a boldogságot hozó nagy reménység: az Ige testté lett és mi láttuk az ő dicsőségét (Jn 1,14). ( ) Fölragyogott ránk a szent nap. Krisztus világossága a béke hordozója. Az éjféli mise Eucharisztia-ünneplése pontosan ezzel az énekkel kezdődik: Ma szállott közénk a mennyből az igazi békesség. Valóban, csakis a nagy világosság, amely Krisztusban jelent meg, képes az embereknek az igazi békét megadni: ezért minden egyes nemzedékre érvényes a meghívás, hogy fogadja be ezt a békét, azt az Istent, aki Betlehemben lett egyé velünk. Ez a Karácsony! Történelmi esemény és a szeretet misztériuma, amely több, mint kétezer éve megszólítja az embereket, férfiakat és nőket, minden korban és minden helyen. Az a szent nap ez, amelyen Krisztus nagy világossága, a béke hordozója felragyog előttünk! Felismeréséhez, befogadásához hitre és alázatra van szükség. Mária alázatára, aki hitt az Úr szavában, s aki elsőként hajolt a jászol fölé, hogy méhének gyümölcsét imádja; Józsefnek, az igaz embernek alázatára, akiben megvolt a hit bátorsága, és ahelyett, hogy saját jó hírét óvja, Istennek engedelmeskedett; a pásztorok alázatára, a szegény és névtelen pásztorokéra, akik befogadták az égi hírnök üzenetét, és sietve közeledtek a barlanghoz, ahol megtalálták az újszülött kisdedet, s akik csodálattal eltelve imádták őt, és magasztalták az Istent (vö. Lk 2, 15-20). A kicsik, a lélekben szegények: ők Karácsony főszereplői, tegnap és ma egyaránt; ahogy Isten történetében is mindig ők az igazság, a szeretet és a béke országának fáradhatatlan építői. A betlehemi éjszaka csendjében megszületett Jézus, és gondoskodó kezek fogadták. És ma, a mi Karácsonyunkkor, amikor tovább visszhangzik az ő megváltó születésének örömhíre, vajon ki az, aki kész, hogy megnyissa előtte szívének ajtaját? Korunk emberei, férfiak és nők! Krisztus hozzánk is jön, hogy elhozza a világosságot, hozzánk is jön, hogy megajándékozzon az ő békéjével. ( ) Az ő békeüzenete mindenkinek szól, mindenkihez jön, hogy önmagát ajánlja fel, mint a megváltás biztos reményét. Részlet XVI. Benedek pápa Karácsonyán elhangzott üzenetéből 3

4 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. Christus est pax nostra! Krisztus a mi békénk, aki a két népet eggyé tette. A Betlehemben született isteni gyermek elhozza ajándékként kis kezeiben az emberiségnek a béke titkát. Ő a Béke Fejedelme! Íme, az örömhír, amely felhangzott Betlehem éjszakáján és amelyet ezen az áldott napon meg szeretnék ismételni a világnak: Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ma az egyház visszhangozza az angyalok szavát és újból hirdeti rendkívüli üzenetüket, mely először a pásztorokat lepte meg Betlehem dombjain. Christus est Pax nostra! Krisztus, a pólyába csavart és jászolba fektetett gyermek, igen, Ő a mi békénk. Egy védtelen újszülött egy barlang alázatában adja vissza minden születő élet méltóságát, ad reménységet annak, akit kétely gyötör és nélkülözni kényszerül. Ő azért jött, hogy meggyógyítsa az élet sebeit, hogy még a halálnak is értelmet adjon. Ebben a szelíd és védtelen gyermekben, aki egy hideg és csupasz barlangban sírdogál, Isten lerombolta a bűnt és beléhelyezte egy új emberiségnek a csíráját, mely arra hivatott, hogy beteljesítse a teremtés eredeti tervét, sőt túlszárnyalja azt a megváltás kegyelmével. Christus est pax nostra! ( ) Őbenne felismerhetjük minden világra jövő kicsi emberi lény vonásait, bármilyen fajhoz vagy nemzethez tartozzanak is. ( ) Ma a világ valamennyi gyermekére gondolok: megannyi, nagyon sok születő gyermek arra van ítélve, hogy ártatlanul szenvedjen az embertelen konfliktusok következtében: Mentsük meg a gyermekeket, hogy megmentsük az emberiség reménységét! Ezt kéri ma erőteljesen a Betlehemben született Gyermek, hogy helyreállítsa a jogot a reménységre. Könyörögve kérjük Krisztustól a béke ajándékát azokért, akiket a régi és új konfliktusok próbára tesznek. ( ) Senki se szűnjön meg remélni Isten szeretetének hatalmában! Krisztus legyen világosság és erő azok számára, akik sokszor akadályokkal szemben hisznek és fáradoznak a kultúrák és vallások találkozása, párbeszéde és együttműködése érdekében. Krisztus vezérelje azok lépteit, akik fáradhatatlanul dolgoznak a tudomány és a technika előrehaladásáért. Istennek ezen nagy ajándékait sohase használják az emberi méltóság tisztelete és előmozdítása ellen. Sohase vegyék Isten szent nevét a gyűlölet pecsétjeként! A betlehemi gyermek édes tekintete mindenkit emlékeztessen arra, hogy egyetlen Atyánk van. Részlet II. János Pál pápa Karácsonyán elhangzott üzenetéből 4

5 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám DECEMBER 26. KARÁCSONY MÁSNAPJA EGY VÉRTANÚ SZÜLETÉSNAPJA Szent István vértanú napja úgy tűnik alkalmas arra, hogy karácsonyi hangulatunkat megzavarja. Az a Jézus, akinek tegnap a születésnapját ünnepeltük, tanítványainak kellemetlen tapasztalatokat helyez kilátásba: Bíróság elé hurcolnak, megostoroznak benneteket, halálra adja a testvér a testvért, az apa a fiát Szent István diakónus volt az első, a protomártir, akinek ezt fájdalmasan meg kellett tapasztalnia. A zsinagóga fanatikus tagjai kivonszolták és megkövezték. Joggal kérdezhetjük: Hogyan tölthet el embereket ilyen gyűlölet? Miként lesznek emberek embertársaik áldozatai? Erről sajnos napról-napra, óráról órára értesülünk a médián keresztül, s elég, ha a nem sokkal ezelőtti indiai eseményekre gondolunk. Az értelmetlen merénylet nagyon sok áldozatot, sebesültet és szívfájdalmat okozott sokaknak. Szinte elszörnyedünk attól is, ha két szomszédos ország némely tagjaiban gyűlölet és erőszak tombol. István diakónus életáldozata miatt amelyre az Egyház liturgiája rögtön Karácsony szent napja után emlékezik, soha nem lesz szentimentális, érzelgős a mi Karácsonyunk, mert annak a másnapján egy vértanú halálára emlékezünk, aki életét adta a hitéért, meggyőződéséért. Gyakran nem tudjuk elgondolni, hogy ez az ünnep, vagyis Szent István napja hogyan illik a karácsonyi meghitt környezetbe, de napjainkban egyre jobban megértjük, amikor látjuk, hogy ezt az élet igazolja. A szenteste öröme után megtanuljuk, hogy a szeretet és a szenvedés nem választható el egymástól, mert senkinek sincs nagyobb szeretete, mint annak, aki életét adja barátaiért. És ha a búzamag elhal, sokszoros termést hoz. Ez a testté lett Ige, a Názáreti Jézus és az értünk kereszthalált halt Krisztus üzenetei az emberekhez és hozzánk is ben, amikor Apor Vilmos győri püspököt orosz katonák megölték, valaki megkérdezte: Miért kellett meghalnia éppen most, amikor a háború után nagyon nagy szükség lett volna rá? A választ nem tudjuk, ahogy egyetlen halálesetre sem. De ki tudja, talán nagyobb szükség van rá most az égben közbenjáró vértanúként. Mindenesetre immár több mint egy évtizede boldogként tisztelhetjük a szentéletű püspököt, aki Szent István diakónus vértanúhoz hasonlóan, egész életében hűséges volt Krisztushoz és nemcsak az utolsó pillanatban. A vértanúk élete tehát egy következetes, tudatos Krisztus melletti elkötelezettség, amelynek pecsétje, a számunkra sokszor felfoghatatlan erőszakos esemény, a vértanú halála, amely tulajdonképpen az ő mennyei születésnapja. 5

6 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. Ez a hit paradoxona. Ahogy Jézus a szeretet mértékét kereszthalálával teljesítette, úgy Jézushoz hasonlóan minden vértanú és az igazságért küzdők ártatlan halála tulajdonképpen szabadítás, megváltás. A ma vértanúi fegyvertelenül, puszta kézzel állnak ki az Igazság mellett. Tudják, hogy Jézus nélkül nem tudnak mit kezdeni a szenvedéssel, de Jézus a lehetetlen helyzetben is Úr. És István diakónus halálánál jelenlévő Saul, aki a megkövezők ruháira vigyázott, nemsokára Szent Pál apostolként lesz az evangélium egyik világméretű hirdetője. Nem gyávaság vagy gyengeség, ha magunkat a bűnösök kezére adjuk. Ez olyan, mint a francia sakk, nem én ütök, akkor győztem, ha minden figurámat odaadtam, mert csak a szeretettel lehet győzni. Tulajdonképpen a szülők ugyanezt élik meg gyermekeik felnevelésében. Szent János apostol pedig arra tanít, hogy Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Istent, hogy megtartjuk parancsait, és mindenki, aki Istentől van, legyőzi a világot. És ez a győzelem - győzelem a világ fölött a mi hitünk. Szent István példájából tanulnunk kell, mert ami történt, és ami történik, számunkra felszólító és felkiáltó jel: Tudok-e áldozatot hozni, akár karácsony másnapján Krisztusért? Van fehér vértanúság is! A jászol mellett már ott a húsvéti gyertya, mert Jézus, a Megváltó a szenvedésével lett naggyá és megmutatta számunkra, hogy a hívőnek nincs vesztes helyzet. A keresztény hit Szent István diakónus óta nem a tartózkodás és a félénkség által terjed, hanem azáltal, hogy a keresztények bátran, világosan, egyértelműen az evangélium szerint élnek, akkor is, ha ezért hátrányban van részük, vagy üldözést kellett elszenvedniük. Sajátos, de így van: a vértanúk vére az új keresztények magvetése. Kránitz Mihály atya Ó, emberek, gondoljatok ma rá, A betlehemi kisded jászolára, Amely fölött nagyobb fény tündökölt, Mint minden várak s kastélyok fölött. Ó, emberek, gondoljatok ma rá, Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, A kerek föld mindegyik gyermekéhez Egy üzenettel jött: Szeressetek! Juhász Gyula: Karácsony (részlet) 6

7 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám Közösségünk fiatal, lelkes, aktív tagja, Simon Juli sokunknak nagyon hiányzik. Dévára jelentkezett Böjte Csaba atya családjába egy évre szolgálni kipróbálni az erőt, amit kapott az Úrtól, a hitet, amit megkapott és aktívan él, s megnézni egyáltalán személyesen az élet nehezebbik felét. Fiataljaink közösségének levelet írt, amit kérésünkre örömmel ajánlott fel a Várunk olvasói számára is. (Szívet melengető, reményt adó fiataljaink a levélíró és a címzettek egyaránt hitbeli érettsége, amellyel már most megélik az ima és a közösség csodálatos erejét.) Kedves Mindenki! Íme a levél, amit már oly régóta készülök írni Nektek. Ígértem ugyebár, hogy valamiféle hálaként az imaláncért, valamint a rengeteg kedves üzenetért, megpróbálok adni egy kis ízelítőt abból, ami itt történik velem Déván; leírni, hogy valójában miért is vagyok itt, s hogy az imáitok mi mindenben segítenek (segítettek). Huh, nem is tudom, hogyan kezdjem. Öt-hat éve motoszkál bennem az a gondolat, vágy, hogy el kéne mennem valahova szegény, árva gyerekekkel foglalkozni. Keresgéltem is sokfelé a dévai árvaházról persze régóta hallottam, de sose gondoltam volna, hogy itt fogok kikötni. Végül mégis kilátogattam, hogy körbenézzek, de őszintén szólva akkor valahogy nagyon nem volt kedvem az egészhez. A gyerekek igazán édesek voltak, de legalább annyira kezelhetetlenek is, s eszméletlenül lefárasztottak, szóval úgy éreztem, szép dolog segíteni, de azt otthon is lehet, úgyhogy köszönöm, én akkor inkább maradnék az utóbbinál. Aztán egy alkalommal, mikor beléptem az óvodába, hirtelen mintha megszállt volna a Szentlélek, ugyanis elkezdtem meglátni a lehetőségeket a kis putri oviban, s még lelkesedést is éreztem mellé. Gondoltam, biztos a kávé hatása, de ez a lelkesedés nem múlt el, úgyhogy végül igent mondtam. Hazamentem, összecsomagoltam, beszereztem, amiről úgy gondoltam, kell az ovinak, és visszajöttem. Immáron harmadik hónapja vagyok itt. Az első hetek az ovi teljes felújításáról szóltak. Fal-, ajtó-, ablak-, szekrény-festés, fertőtlenítés, kipakolás, bepakolás, díszítés stb. Aztán elkezdődött a tanév, vasárnap estére épphogy elkészültünk, hétfőn már érkeztek is a gyerekek. Na, hát az a hét volt eddigi életem egyik legnehezebbike. A gyerekek java része nem tudott magyarul, sírtak, szökni akartak, koszosak, rühesek, tetvesek voltak, s hiába vigasztaltuk őket, nem értették ugyebár. Szabályokat nemigen ismertek, így beletelt jó pár hétbe, mire nagyjából sikerült tudatosítani bennük, hogy a könyvet nem tépni kell, a ceruzával nem a fal- 7

8 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. ra kell rajzolni, el kell pakolni, amivel játszottak, a wc-be kell kakilni, és nem lehet ott letolni a gatyát, ahol éri az ihlet stb. A váltótársammal mindketten éjjelnappaloztunk, az oviban aludtunk, s magunkra annyi időnk maradt, hogy tetű- és rüh-irtózzunk, aztán bedőltünk az ágyba (persze gyerekágy, gyerek takaróval). Pár hét után végre elköltözhettem, úgyhogy most már egy kedves kis lakótelepi ház legfelső emeleti lakásán osztozunk ketten, de eleinte ott sem volt nyugodalmam, ugyanis csótány, fülbemászó, bolha és egyéb élősködők keserítették meg napjaimat. (Ez egy állandó küzdelem. Hiába fújok be a szobában mindent, hisz hozom magammal haza a kis jószágokat az oviból, és hiába fújunk be az oviban, hétfőn hozzák vissza ismét a gyerekek a putriból.) Az igazat megvallva, az első két hónap iszonyatosan nehéz volt. Felkészültem, persze, hogy nem lesz könnyű, de hogy ennyire nem Valójában az volt a legnehezebb, hogy nem találtam közösséget, ami számomra különösen fontos (hisz tudjátok). A nevelők sem élnek túl nagy társasági életet, s az újakat még inkább fenntartásokkal fogadják, szóval az elején ez még külön megnehezítette a mindennapjaimat. Az sem volt jó, ha sokáig bent maradtam az oviban, hisz azért szükségem volt egy kis nyugalomra, viszont ha hazajöttem, itt meg még jobban egyedül voltam. Aztán mindig felütötte a fejét valami járvány, na, meg az élősködők úgyhogy közel úgy vártam az őszi szünetet, mint a Megváltót, hogy egy picit feltöltődhessek otthon. A gyerekek egy-egy ölelése, mosolya persze minden napra megadta a szükséges erőt, de összességében sajnos sok sírás, magány mellett telt el az első két hónap (pedig rendszeresen imádkoztam). Azt fontos azonban megemlítenem, hogy az összes nehézség mellett, sohasem bántam meg egy pillanatra sem, hogy kijöttem, ugyanis éreztem a szívemben, hogy ebben az évben erre hívott meg a JóIsten. Ezeket a kissé panaszosabb sorokat azért írtam csak le, hogy még jobban látszódhasson a nagy változás. Amikor visszajöttem az őszi szünetből, úgy éreztem, mintha valami történt volna velem. Gyarapodott a csoportom hat pici gyerekkel, de mégis mintha több türelmet, szeretetet kaptam volna valahonnan. Komolyan, azokban a helyzetekben, amikor máskor már a plafonon lettem volna, tudtam higgadtan reagálni, pedig ment fel a pumpa rendesen, de mégis nyugodt válasz lett a végeredmény. Magam is csodálkoztam. Aztán mintha kicsikét növekedett volna a szeretet-készletem, vagyis amikor jól felbosszantott egy kis purdé, belenéztem a hatalmas gomb szemeibe, s éreztem, hogy a JóIsten lakik benne, így szintén megúszták a hevesebb reagálást. Na, meg a legmókásabb, hogy ugyebár a társaság hiányára szinte lehetetlenségnek tűnt megoldást találni. Cserkó mondta nekem, mikor otthon voltam, hogy úgy érzi, ez a probléma is idővel meg fog oldódni. Én 8

9 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám persze kishitű voltam, és gondoltam, jó, hát egy pap mi mást mondhatna, higgyek, aztán a JóIsten megsegít, viszont én két hónap alatt majdnem minden olyan magyarral találkoztam itt, aki szóba jöhetne, de egyszerűen nincs közösség, akárhogy is igyekszem találni. Szép, hogy ő így gondolja, de mégsem látja át igazán, hogy mi is itt a helyzet. Egy kis gondolkodás után mondtam is neki, hogy jó, jó, de a semmiből azért mégis elég nehéz barátokat varázsolni. Erre Cserkó elmosolyodott, és azt válaszolta: Miért, a JóIsten miből teremtette a világot? Igen, igen, szép gondolat, én is mosolyogtam rajta, de bevallom, az én mosolyom kissé mást rejtett, mint Cserkóé, az enyém kissé cinikus, nem pedig hittel teli volt, mint az övé. Na, de amiért mindezt leírtam, az a következő. Visszaérkezésem másnapján, hétfőn, egyszer csak kopogtat valaki az ovi ajtaján. Kinyitom, és egy velem egykorú, kissé ismerős lány áll az ajtóban. Kérdezte, hogy megismerem-e, s végül kiderült, hogy még nagyon régen együtt cserkészkedtünk, sőt egyes testvéreink párt alkottak egymással. Sokat számított nekem, hogy azon a héten volt kivel hosszasabban beszélgetni, mókázni, aztán fény derült rá, hogy egyre inkább motoszkál benne a hosszabb maradás gondolata. Aztán hazament két hétre, de vasárnap óta újra itt van, és úgy tűnik, marad addig, amíg én. Segített neki a döntésben, mikor meséltem, hogy milyen hihetetlen a jövetele, hisz pont társaságért imádkoztunk, erre betoppant, s ő is érezte, hogy ez nem lehet véletlen. Akkor biztos ezt akarja tőle a JóIsten, hogy maradjon. Nagyon örülök, hogy küldte nekem őt a JóIsten a semmiből, mert kölcsönösen erősítgetjük egymást, s már mindig van kivel megosztani az örömöket-bánatokat. Ez egy igazi csoda. Történtek aztán más változások is. Egyes kedves kollégák eleinte arra sem méltattak, hogy visszaköszönjenek, vagy elég fura stílusban beszéltek velem, aztán egyszer csak, varázsütésre megváltoztak. Az egyik már úgy köszön, szia drága, a másik meg mosolygósan, kedvesen beszél hozzám. Először hátranéztem, nincs-e mögöttem valaki, biztosan hozzám intézték-e ezeket a szavakat, de bizony nem volt ott senki, úgyhogy egész biztos nekem szólt. Azóta nem volt gondom egyikükkel sem... Egyszerűen nem értettem, mi történik. Igaz, hogy nagy feltöltődés volt, mikor hazamehettem az őszi szünetben, de hát azért ennyire csak nem látom másként a világot egy otthon töltött héttől. Na, és akkor pár nap után fény derült a nagy rejtélyre: minden miattatok történt! Komolyan mondom, nagyon-nagyon meg voltam hatódva, mikor megtudtam, hogy imaláncot indítottatok értem. Megvallom őszintén, azért ezt nem gondoltam volna. Mármint nem belőletek nem néztem ki, hanem hogy mégis, énértem imalánc? Kedvesebbnél kedvesebb üzeneteitek is hozzásegítettek ahhoz, hogy már nem éreztem magam annyira egyedül, mint az 9

10 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. első két hónapban. Többször van valódi öröm a szívemben, hogy érzem, a JóIsten tényleg gondoskodik rólam. Még előttem áll jó hét hónap, szóval ez nem végső összegzés, remélem azonban, hogy ez a fordulat nem fordul tovább, s a tőletek kapott lelki löket kitart egészen a tanév végéig. Nagyon köszönöm a lelki támaszt Mindenkinek külön-külön, de leginkább Cserkó atyának. Hálás vagyok a JóIstennek, hogy ilyen közösséghez tartozhatok, valamint azért, hogy azt hiszem, kezdem elhinni: az imának (különösen talán a közösséginek) valóban hatalmas ereje van. Szeretettel és köszönettel: Juli December 28. A SZENTCSALÁD VASÁRNAPJA A cikkírásra való felkéréskor világossá vált, hogy az ünnepkör többi jeles napjáról atyák írják le gondolataikat, ráadásul itthon egy teológus férj lesz a lektorom abban már biztos voltam, hogy túl nagy okosságokon fölösleges törnöm a fejemet, az nem az én asztalom. Maradt a személyes élmények átgondolása: mit jelent nekem ez az ünnep, miért állítja elém (is) Egyházunk a Szentcsaládot példaként. Hiszen ha teljes mélységében igyekszem ennek a három embernek Máriának, Józsefnek és Jézusnak az életét szemlélni, csak egyre jobban összemegyek az ő hatalmasságuk mellett. Igen nagy gondban vagyok az esti lelkiismeret-vizsgálattal, az Istenben való elcsendesüléssel, mert mire minden külső zaj elcsöndesedik, már ájulok is be az ágyba. Közel hét éve rájöttem, hogy nekem a napi zajban kell az Istennel lennem. A hozzá vezető utat pedig a szentcsalád tagjain keresztül találtam meg. Megnyugtat, erőt és lendületet ad, ha reggelenként arra gondolok egy-egy fohász kíséretében, hogy a Szűzanya is hajnalban kelt, hogy mindenkinek mindent előkészítsen az induláshoz. Sőt azt hiszem olykor neki sem ment ez könnyen, vagy talán egyáltalán nem is ment. Hogy az ő vizes korsója is lehetett olyan nehéz, mint az én piaci csomagom, amit mindketten a családunkért cipeltünk. Segít, ha az jut eszembe a sokadik koszos pelenka cserélése közben, hogy ez neki is osztályrészül jutott, és ő is hajolt a kimoshatatlannak tűnő foltok miatt a víz fölé, hogy hátha még meg tudja menteni ezt vagy azt a kedvenc darabot a fiának, a férjének. Kitartást ad, ha rá gondolva félúton az alvás és az ébrenlét között, a beteg gyerkőc ágya mellett gubbasztok számolatlanul mormogva az Üdvözlégyeket, mert tudom, hogy 10

11 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám a kis Jézusnak is biztosan voltak nyugtalan éjszakái, amik után édesanyja karikás szemekkel kezdte a másnapot. Vele együtt aggódom, amikor nem találom az utat a gyerekeimhez, amikor úgy tűnik, eltávolodtak tőlünk, elveszítettük őket, mint Máriáék Jeruzsálemben a fiukat, pedig csak önállósodnak, apró szárnyaikat próbálgatják, az Isten által nekik kijelölt utat keresgélik. És ezt az utat igyekszem titkon, a háttérből egyengetni, figyelve arra, hogy meghagyjam a szabadságukat, ahogy Szűz Mária tette Jézussal a Kánai menyegzőn. Ugyanígy az örömeim is imává válnak, amikor belehelyezem hármuk kezébe. Az a semmivel össze nem hasonlítható boldogság, amikor a várandósságok könynyebb-nehezebb időszakai után egy élet megszületett, amit Jézus szülei is biztosan éreztek, akárhogyan született is a Megváltó. Mosolyra fakaszt, ha eszembe jut, hogy épp úgy, mint én, Mária is biztosan elújságolta a saját édesanyjának, amikor a kis Jézus első fogai kibújtak, az első lépéseket megtette, az első szavakat kimondta. Titkon szoktam figyelni, ahogy néha Balázs gyakorolja az olvasást az iskolás lányunkkal. Lelki szemeim előtt ilyenkor megjelenik József, aki hasonlóan gyakoroltathatta ugyanezt az Írás betűin a fiával, és ő is büszke lehetett, ha a hét végén dicséretet hozott a tanítóktól ez a Fiú. Csodálatos dolog néha rácsodálkozni a gyermeki gondolkodás egyszerűségére és tisztaságára. Máriáéknak hányszor lehetett alkalma ezzel találkozni a jeruzsálemi eseten kívül! Ha a mi gyerekeink tudnak megdöbbentően tisztán látónak bizonyulni az Isten dolgait illetően, milyen lehetett a gyermek Jézust hallgatni az Atyáról! Ha ünnepi asztal köré gyűlik a családunk, szeretem Hármukat is odahívni. Az ő ünnepeik ugyan szigorúbb szabályok szerint zajlottak, mégis azt gondolom, hogy nem nélkülözték a nevetést, vidámságot. Nekem tehát ezt sűríti magába a Szentcsalád ünnepe. Arra tanít, hogy mindig mindent tudjak eléjük és velük az Isten elé vinni. Attól válik könnyebbé a teher, többszörössé az öröm, hogy tudom: mindent velük együtt csinálok, nem idegen számukra az életem, tapasztalatból tudják, hogy mi fáj, mi tesz boldoggá. Tehát nem fájdalom, konfliktus, fáradtság nélkül kell tudnom élni, hanem ezekkel együtt az Istenben. Úgy, ahogy ők tették. Adják áldásukat egyházközségünk minden családjára ezen a szent napon, hogy tudjunk rájuk tekintve erőt meríteni az ő erejükből! Mátéffyné Gál Zita 11

12 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. XVI. Benedek pápa Schanda Balázst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánját aki feleségével házas csoportunkhoz tartozik a Világiak Pápai Tanácsa tagjává nevezte ki. A Tanács konzultorai között minden nevesebb mozgalom képviselője is jelen van. JEGYZETEK A VILÁGIAK PÁPAI TANÁCSÁNAK PLENÁRIS ÜLÉSÉRŐL November 13-tól 15-éig tartott a Világiak Pápai Tanácsának plenáris ülése. Talán magyarázatra szorul a témával kapcsolatban gyakran elhangzó dikasztérium neve: szabatos fordítása úgy szólna, hogy a világiakért lévő pápai tanács (azaz nyilván nem arról van szó, hogy a világiak pápai tanácsot alkotnak a Szentszéken). A Tanács tényleges munkájának nagy részét így pl. az ifjúsági világtalálkozók szervezését egy titkárság végzi, esetenként egyeztetve a konzultorokkal. A plenáris ülés, amelyen a tagok is részt vesznek, tulajdonképpen leginkább egy konferenciára hasonlít, előadásokkal, hozzászólásokkal, tanúságtételekkel. A tagok és a konzultorok a Szentszék számára a különböző hivatások, kultúrák, társadalmi körülmények tapasztalatait közvetítik. A Tanács összetétele tavasszal újult meg. A tagok és konzultorok többsége világi, Hong Kong-tól Indián, Libanonon, Egyiptomon át számos afrikai, amerikai és európai ország katolikusai szerepelnek a Tanácsban. Az Egyház egyetemessége így élményszerűen is megtapasztalható. Megrázó első kézből szembesülni azzal, hogy mit jelent, milyen tudatosságot igényel az egyházhoz tartozás a világ nagy részén (számunkra is ezt kellene, hogy jelentse). Természetesen számos bíboros, püspök is szerepel a tagok között. Igen erős a lelkiségi mozgalmak jelenléte. Meglepő volt a légkör közvetlensége: egy fajta természetes egyszerűség jellemezte bíborosok, püspökök és világiak együtt töltött idejét, a beszélgetéseket vagy akár a közös étkezéseket. A rendezvény munkáját önkéntesek segítették: fiatalok, akik néhány hetet Rómában töltenek, és a Szentszék számára végeznek különböző szolgálatokat. Az ülés csúcspontja a Szentatyával való találkozás volt. A pápa beszédében kiemelte a 20 éve kiadott, Cristifideles laici kezdetű apostoli buzdítás legfontosabb és legaktuálisabb elemeit. A világi krisztushívő küldetési terepe a világ benne a politika, a gazdaság, a média, a család. A papok elvilágiasodása, úgy a hívek klerikalizálódása is kerülendő. A kihallgatás után sikerült egy órára elszöknöm a csoporttól: így bejutottam a Szent Péter Bazilikába II. János Pál pápa sírjához. Az előadások sorában Ryłko bíboros, a Tanács elnöke a Cristifideles laici-t mint a világiak Magna Charta-ját elemezte. Scola bíboros, velencei pátriárka a vilá- 12

13 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám gi hívő hivatásának, identitásának teológiáját mutatta be. A hitnek kultúrát kell teremtenie. A poszt-szekuláris állam az érdekek izolációjára törekszik: az egyén és az állam között ne maradjon más, közösségekre nincs szükség. A vallás azonban közügy. Reinhard Marx münchen-fresingi érsek A tőke c. nemrég megjelent műve a hazai sajtó érdeklődését is felkeltette a világiak képzéséről szólt. A hozzászólásokból is kiderült: a világ mai kulturális palettáján nincs a Szentatyához mérhető intellektus: a hittanoktatás minősége azonban ezt kevéssé tükrözi. A tanúságtételek közül talán kettőt emelnék ki. A Tanács indiai tagja saját életéről, munkájáról szólt, magával ragadó személyességgel. Egy spanyol hölgy, szintén a Tanács tagja, az Európai Családpolitikai Intézet vezetője a család intézményét számos országban egyre inkább, sokszor úgy tűnik tudatosan kikezdő intézkedésekről, folyamatokról beszélt. A gender-ideológia globális támadásban van a család ellen: parlamentek, a média és lobbik összehangoltan munkálkodnak egy új ember kialakításán. Ez az új ideológia ugyanúgy az embert teszi saját maga mércéjévé, mint egykor a marxizmus az ember nem teremtmény, hanem saját maga terméke. Túljutva a szexualitás és a házasság, majd a szexualitás és a termékenység elválasztásán, ma a szexualitás és a személyesség között is megszakad a kapocs. Az értékeket láthatóvá kell tenni médiában és utcán. Schanda Balázs Utóirat egy kis magyarázat: A gender-mainstreaming lopakodó ideológia (azaz több, mint radikális feminizmus) és nehezen fordítható le, mivel a magyarban nincs különbség sex és gender között (mindkettőt nemnek mondjuk), és a nyelvben sincsenek nemek. A biológiai nem (sex) és a társadalmi nem (gender) között próbálják a kapcsot elvágni: egyrészt ideológiai alapon, másrészt orvosi eszközökkel is. A tanult, szociális nem független a biológiaitól (és persze az utóbbi változtathat). Bár a gyerekeket ma is nők szülik, a nemzés már barkácsolás kérdése lehet, és a nemi szerepek leküzdendő, társadalmilag átörökített béklyók. Megintcsak a múlt eltörléséről van szó, de ennek eredményei férfiatlan hímek és a nőiesség elvesztése. Azaz a társadalmi nem egyenlővé, sőt azonossá tehető, nincs szükség férfi és női identitásra. Ez a házasságon, családon, apaságon, anyaságon alapuló normákat fokozatosan fellazítja. Ha az emberek elveszítik nemi identitásukat, megszűnnek a társadalmi intézmények is. Aki a női identitás védelmében szól, homofób, a házasság a nő elnyomásának intézménye, a családdal kapcsolatos hírek jó része a családon belüli erőszakról szól stb. Isten viszont az embert férfinak és nőnek teremtette. 13

14 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december JANUÁR 1. SZŰZ MÁRIA - ISTEN ANYJA Karácsony nyolcadának utolsó és egyben a polgári év első napja a legnagyobb Mária ünnep. A szent Szűz minden címét felülmúlja, illetőleg magában rejti az istenanyaság méltósága. A karácsonyi ünnepkörhöz, a megtestesülés misztériumához tartozik, ugyanakkor jelképértékű a január elsejei dátum, amely mintegy előrevetíti, hogy ez az ünnep az egész évre szól. Mária istenanyasága az az élő jel, amit Izajás megjövendöl: Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el. (Iz 7,14) Az anyaság reláció, kapcsolat, anya és fia olyan szorosan összekapcsolódnak, hogy az egyik sem képzelhető el a másik nélkül. Erre utal a héber (gebirah) anyakirálynő fogalma. Salamon király anyja Batseba gyakorlatilag egy szinten áll fiával az uralkodásban. A zsidó gondolkodásmód és hagyomány szerint tehát, ha a Názáreti Jézus a király, akkor az ő édesanyja is különleges kiváltságokat élvez. Az a tény, hogy Mária Isten anyja, amennyiben tőle születik meg az Isten Fia, szent Pál leveleiben is megjelenik: De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. (Gal 4,4-5) Ugyanakkor érezzük, hogy pontosan mivel Isten és ember közös művéről van szó, számunkra a maga teljességében ez a tény mindig is titok marad. De éppen ez a pont adja ennek az ünnepnek a különleges értékét. Hogyan válhat emberré Isten? És hogyan lehet ember Isten anyja? Az ilyen és ehhez hasonló kérdések a teológia szívéhez visznek el bennünket. Isten és ember csodálatos együttműködéséhez. Beszédes már az Immánuel név is Izajás próféciájában, ami annyit jelent: velünk az Isten. A Biblia két fő része két szövetség, ami lényegében egy. Isten olyan szövetséget ajánl fel az embernek az üdvtörténet folyamán, amely teljesen tőle indul ki, és ő teszi lehetővé, mégis megadja a lehetőséget az embernek arra, hogy a maga módján, szabadon részt vegyen ebben a frigyben. Úgy, mint az Ábrámmal kötött szövetség, amelyben a középen kettévágott állatok között csak az Úr megy át tűz formájában és megsemmisíti azokat. Mégsem mondhatjuk, hogy a szövetség érvénytelen, hiszen Ábrám akarja azt. Az viszont igaz, hogy az Istennel kötendő szövetség lehetősége már önmagában is ajándék az ember számára. Ilyen szövetségre vagyunk meghívva mindnyájan a keresztség által teljesen ingyenesen.

15 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám Üdvösségünk lényege a megistenülés, Isten lelkének befogadása, vagyis a vele való közösség. Úgy érzem, Szűz Mária istenanyasága elsősorban ezt a kölcsönös, de mégis féloldalas együttműködést emeli ki Isten és ember között. Ahogyan a Szentírás is közösen létrehozott mű: Isten üzenete emberek által kifejezve. Mária nemcsak egy élettelen eszköz a hatalmas Isten kezében, hanem aktívan részt vesz Fia megváltó művében. A következőket írja erről szent Atanáz püspök: Gábor angyal pontosan és okosan adta hírül Máriának Isten üzenetét, amikor nem egyszerűen a benned születik kifejezést használta, hanem azt mondta, belőled születik, és ezzel jelezte, hogy akit Mária a méhében hordott, az valóban belőle származik; nehogy úgy tűnjék, mintha az Ige csak látszólag vette volna fel az emberi testet. A loretói litániában szépen megjelennek ezek a teológiai igazságok. A Szentséges szűz Mária elsősorban Istennek szent anyja és anyasága megelőzi szüzességét. Továbbá Mária egyik attribútuma szerint ő a szövetség ládája ( frigynek szent szekrénye ), hiszen az ő testében konkretizálódik az a szövetség, amit Isten akar kötni az emberrel. Béla atya LELKI- ÉS UJJGYAKORLAT ÉRDEN A zenét nemcsak a hangok teszik széppé, hanem a csend is. A hitünket pedig az, ha meghalljuk Isten csendjét. (Az ujjgyakorlat minden hangszertanulásnak alapja. A zenekari próba bizonyos mértékig ujjgyakorlatnak is tekinthető.) Szeptember végén a zenekar tagjaival lelkigyakorlatra gyülekeztünk Érden a Ciszterci Nővérek kolostorához tartozó, minden igényt kielégítő, csodálatos vendégházban. Az elmélkedéseket Cserkó atya tartotta. Rendhagyó módon mindannyiunk poggyászához hangszer is tartozott. Tardy László karnagyunk ugyanis a jót, szépet, kellemest, hasznost és ki tudja még mit összekötve, próbákat is tartott. Vavrinecz Mór születésének 150. évfordulójára felajánlott szentmisére és a szokásos szeptember végi, az elhunyt ének-zenekari tagok lelki üdvéért tartott requiemre készültünk. A repertoáron tartott művekkel 15

16 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. valamennyiünknek megvan a maga érzelmi, gondolati kapcsolata, mégis szükségét érezzük a rendszeres próbáknak, a rendszeres ujjgyakorlatoknak. Istennel való találkozásunk ugyanígy érzelmi, gondolati találkozás, és mint ahogy a zenében lényegesnek tartjuk a gyakorlást, úgy van szükségünk Istenhez kapcsolódó gondolataink rendezésére, a hitünkhöz tartozó ismeretek felelevenítésére összefoglalva lelki életünk gyakorlásához. Ebben kapott segítséget kis csapatunk az elmélkedések és a kiscsoportos beszélgetések során. Karnagyunk minden zenemű próbájakor kiemeli a gondot jelentő részeket. Ilyen alkalmakkor hozzásegít ahhoz, hogy közelebb kerüljünk egy-egy mű lényegéhez, megértéséhez. Az elmélkedéseken elhangzott, hogy ne féljünk szembesülni az életben tapasztalt problémákkal, mert azok megújítják Istennek való kapcsolatunkat. Fogadjuk el önmagunkat, fogadjuk be Isten szeretetét, ne legyen lelki életünk beteg, békétlen és görcsös. Ha engedjük, hogy Krisztus működjék bennünk, akkor válunk igazán Isten eszközévé. Így válik zenei szolgálatunk a mi és az egyházi közösség igazi hasznára. Tökéletesebb lesz az ének-zenekar produkciója, mélyebben tudjuk a szentmisék lényegét me gközelíteni. Cserkó atya gondolatai ő úgy fogalmazta lelki elmélete akkor hozzák meg eredményüket, ha mi gyakorlattá tesszük. Hálásak vagyunk neki, aki betegen vállalta ezt a két és fél napot, az Érd és Budapest közötti utat többször megjárva, még gyógyszerfutárként is közreműködve, igazán mindent megtett, hogy lelki épülésünket színvonalas előadásaival elősegítse. A lelkigyakorlat (elmélet) végülis a hit ujjgyakorlata. Hívő emberként is szükségünk volt az elmélyülésre, a csendre, mindarra, amit az Érden töltött szép napok alatt megkaptunk. Köszönet azoknak, akik mindezt lehetővé tették! Tóthék 16

17 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám JANUÁR 4. VÍZKERESZT JÉZUS ELSŐ CSODÁJA Vízkereszt ünnepének hivatalos neve epifánia, pontosabban Epiphania Domini, azaz Urunk megjelenése. Az első századokban ehhez az ünnephez hozzátartozott Krisztus születése, a napkeleti bölcsek hódolata, Krisztus megkeresztelkedése és első nyilvános csodája a kánai menyegzőn. A IV. századtól vált külön karácsony ünnepe és az azt követő események. A Fiúisten megjelenése, közénk való születése komoly változást hozott mindnyájunk életében. A végtelenül irgalmas Isten félre nem érthető módon kimutatta, hogy részese akar lenni életünknek, emberi mivoltunknak. Jézus Krisztusban Isten látható, tapasztalható módon lépett be életünkbe. Csodálatos, hogy ez életünk minden területére vonatkozik. Isten számára életünknek nincs olyan része, amelyet ne szeretne meghódítani, irgalmas szeretetével tökéletesebbé tenni, meggyógyítani. Jézus első csodája pontosan ezt hordozza önmagában. Egy reménytelennek tűnő helyzetben olyan módon lép be Isten egy kudarcra ítélt emberi szituációba, amelyre senki sem mert volna gondolni. A kánai menyegző mint Jézus korában általában egy lakodalom több napig tartott. Ez alatt az idő alatt a násznépet etetni és itatni kellett, hogy ne maradjon szégyenben az ifjú pár és családja. Nagyon gondos előkészítést és anyagi áldozatot igényelhetett egy ilyen esküvő megszervezése, lebonyolítása. Minden igyekezet ellenére mégis becsúszott a hiba. Az esküvő kellős közepén fogytán volt a bor. Ha a bor teljesen elfogy, ez a menyegző kudarcba fulladását is jelentette volna. Jézus ebbe az emberileg teljesen kilátástalannak tűnő helyzetbe lép be. Nem közömbös számára az ember boldogsága, így azonosul vele és segíteni szeretne neki. Bár Isten segít az emberen, mégsem hagy ki bennünket az Ő tevékenységéből. Jézus megtehette volna, hogy isteni erejével megtölti az üres korsókat borral. Ő azonban nem ezt az utat választotta. Meghagyja a szolgáknak, hogy a mosakodásra szolgáló kőedényeket töltsék meg vízzel. Azokat az edényeket, amelyeknek az volt a feladatuk, hogy a vendégek lábáról lemossák az út porát. Nem merül fel bennünk a kérdés, hogy a mosdóvíznek mi köze a borhoz? Milyen gyakran bukkan fel bennünk a kétely, amikor imádkozunk valamiért és látszólag nem történik semmi. Amikor Isten segítsége nem úgy lép be az életünkbe, mint ahogy azt elvárnánk. Jézus sokkal többet akar adni nekünk az éppen aktuális igényeink, 17

18 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. szükségeink kielégítésénél. Önmaga mindent felülmúló irgalmas, gyógyító szeretetével szeretne megajándékozni bennünket. Megdöbbentő a kánai menyegző jelenetében, hogy miután megtöltötték a szolgák a kőkorsókat vízzel, nem történik semmi látványos csoda. Jézus nem imádkozik hangosan, nem áldja meg a korsókat, hanem csak annyit mond: Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Azt lehet mondani, hogy a víz a szolgák engedelmességén és Jézusba vetett bizalmán keresztül változott borrá. A csoda ezen egyszerű emberek által lépett be az ünneplő közösség életébe. A szolgák nem okvetetlenkedtek, hanem lépésről-lépésre követték Jézus kéréseit. Ezzel váltak Jézus ezen csodájának eszközeivé. Erre hív bennünket is Jézus! Hagyjunk fel végre az értelmetlen okoskodással, Istennel való alkudozással és bizalmatlansággal. Ha mindennapi életünkben igyekszünk lépésről-lépésre megtenni azt, amire Jézus hív bennünket, akkor a mi életünk is csodák kapujává válhat. Ami nagyon fontos, hogy Jézus sosem kér tőlünk lehetetlent. A szolgáknak is teljesen egyszerű, mindennapos feladatokat adott. Mégis Istennek szentelt tevékenységükön keresztül Krisztus csodálatos ereje léphetett be környezetük életébe. A közénk született Krisztus első nyilvános csodájában a vizet borrá változtatta. Az egyszerű, állott vízből nemes ital lett. Mi is bátran vigyük Jézus elé életünk sötét, sérült, beteg, kilátástalan részeit. Az Ő végtelen erejéből, Istenbe vetett hitünk és bizalmunk által ezek meggyógyulnak, és felbecsülhetetlen ajándékká alakulnak, mások és önmagunk számára egyaránt. Cserkó atya 18

19 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám Ministránsaink egy csoportja közös hétvégére indult. Mint mindig, most is rendben megterveztek a vezetőik mindent, nem is történt semmi baj, hiszen az Úr most is kísérte őket egészen hazáig. TÉLEN A MÁTRÁBAN Amikor megérkeztünk még Budapesten a buszpályaudvarra, a sofőr közölte velünk, hogy Pásztóról nem tudunk majd átmenni Fallóskútra, kirándulásunk célpontjára, mert oda már nem megy tovább busz. Azt javasolta, hogy még akkor induljunk is haza. Egy férfi odajött hozzánk és mondta, hogy ő szívesen átvisz minket Pásztóról Fallóskútra, mert nagyon közel van a két hely egymáshoz. Így mégiscsak nekiindultunk a tervezett kirándulásnak. Megérkeztünk Pásztóra, a férfi gyorsan hazament a kocsijáért és tíz perc múlva már ott is volt értünk. Sajnos csak két fuvarral tudott minket elvinni: az első menetben Ágó, Piri, Cili és Dóri ment. Addig mi Anna, Fanni, Tekla és Bora hógolyóztunk. Dóriék után kis idővel kalandos úttal mi is megérkeztünk. Két négyágyas szobát kaptunk, de mivel a nagyok külön szobát akartak, végül három szobában rendezkedtünk el. Nagyon jó időnk volt, egész hétvégén esett a hó, sokat hógolyóztunk, hóembert építettünk, zacskón csúszkáltunk. A szállás elég fura volt, nem szabadott a wc-be még papírt se dobni, mert még attól is eldugult (ezt meg is tapasztaltuk ), hanem a fürdőszobában lévő szemetesbe kellett dobni. Vasárnap reggel 3 km-t gyalogoltunk a havas erdőben a misére. A visszafelé utunk is kalandos volt. Pásztón ismét át kellett szállnunk, de nem volt olyan busz, ami Budapestre ment. Épp elkaptunk egy vonatot, de hogy ez se legyen egyszerű, Hatvanban még át kellett szállnunk egy másik vonatra. Végül hazaértünk. Hát ilyen kalandos hétvége volt ez. Gál Tekla és Koltay Fanni U.i.: Tanulság: Nem szabad hinni az interneten talált menetrendeknek! Bora 19

20 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. NE HAGYJÁTOK ABBA AZ IMÁT ISTENNÉL SEMMI SEM LEHETETLEN Zaklatott közhangulat és erőszakos, gyűlölködő lett az emberek kapcsolata. A társadalom pedig egyre mérgezettebbé vált. Nem csoda, hogy minden porcikánk szívünk, lelkünk, idegeink már nagyon várja a Karácsonyt. Karácsony mindenki elképzelésében úgy él, mint a Szeretet Ünnepe, a Családok Ünnepe, a Békesség Ünnepe. Az alábbi tanúságtétellel nem ünneprontó szeretnék lenni, hanem megmutatni a Karácsony igazi értelmét: Isten mindent átformáló erejét, ha hagyjuk megszületni magunkban! szeptember én a Bécsi Városi Sportcsarnokban több mint 9000 ember előtt mondta el élettörténetét egy 47 éves ember, aki életének jelentős részét börtönben töltötte többek között gyilkosságért. Pedig ő is, mint minden gyermek jónak született. Csodáljuk meg, hogy amit a családi környezet alakított rajta, hogyan vált Isten kezében mégis értékké! Torsten Hartung aki az ausztriai Schweringben született 1961-ben kegyetlennek is nevezhető szülőktől való. Ateista és erőszakos családban nőttem fel. Otthon soha nem kaptam szeretetet. Egy alkalommal, hét évesen, az iskolás uzsonnástáskám elszakadt szíja láttán, és mert előtte apámmal hevesen veszekedtek, anyám kegyetlenül ütött-vert, amíg orrom és fülem vérezni kezdett és a szemem bedagadt. Közben ezeket ordította: Mindennek te vagy az oka nem bírom tovább ezt az életet téged nem is akartunk Megölöm magam, és te vagy az oka Nem csak fenyegetett, hanem kísérletet is tett, először a gázcsapot nyitotta ki, de azt sikerült elzárnom, majd a padlásra rohant, hogy felakassza magát. Hét évesen, pánikomban megpróbáltam a konyhaszéken és a testén felmászni, hogy elvágjam a kötelet, de ellökött, én pedig legurultam. Végül mégis életben maradt, de bennem megtört a szülőkkel szembeni bizalom. Ettől a naptól semmit sem hittem el anyámnak. Persze este még apámmal is megbüntettetett, mondván engedetlen voltam. Később egyre agresszívebb lettem otthon is és az iskolában is. Kilenc évesen azzal akartam kivívni mások figyelmét, hogy csibészségeket csináltam. Amikor apám vert, néha rászólt anyám: Hagyd abba Dieter, különben agyonvered a gyereket, de nem mentett ki a kezei közül. Durvaságom miatt mindenki félt tőlem. Gyermekkorom és ifjúságom éveit azzal töltöttem, hogy másokat vertem. A törvénnyel is elég korán szembe kerültem. Először 18 évesen voltam börtönben, lopásért tíz hónapot kaptam. Másodjára egy év tíz hónap, harmadjára pedig két év tíz hónap büntetést kaptam szintén lopásért. Ezek az esetek számomra teljesen természetesek voltak 20

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben