Mi azonban új eget és új földet várunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi azonban új eget és új földet várunk"

Átírás

1 Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja Karácsony Fölragyogott ránk a szent nap, jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az Urat, mert nagy fényesség szállt le a földre. Alleluja-vers Karácsony ünnepi miséjéből

2 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. DECEMBER 25. SZENT KARÁCSONY ÜNNEPE Karácsony Jézus Krisztus születésnapja. Születésnapokon az ünnepeltnek szoktunk gratulálni, megajándékozni, sokféle jót kívánni Hát nem különös: Karácsonykor kiöltözünk, templomba igyekszünk, a Kisjézust jászolba helyezzük, imádkozunk-éneklünk utána egymásnak mondjuk el a jókívánságokat: Áldott Ünnepet! Kegyelemteljes Karácsonyt! stb. Vagyis az Ünnepeltnek nem kívánunk semmit! Kiénekeljük magunkat, áhítatba öltöztetjük szívünket Jézustól legfeljebb kérünk. Születésnapján nem Őt ajándékozzuk meg, hanem egymást. Magunknak és egymásnak próbálunk boldog Ünnepet szerezni. Urunk Jézus Krisztus, betlehemi Kisded, bocsásd meg nekünk, hogy Karácsony ünnepén születésnapodon! mintha mi szeretnénk jól járni, magunkat és egymást boldogítani. Kérünk, segíts, hogy most Karácsonyán valamit másként csináljunk, mint ahogy a Világ teszi. Segíts, hogy Neked örüljünk a legjobban. Téged ünnepeljünk örömmel, békével, fénnyel és áldással Ajándékozd Magad nekünk, és segíts, hogy mi is Neked ajándékozhassuk magunkat! Imre atya Mikor a bűntől meggyötörten A lelkem terheket hordozott, Egyszer csak könnyebb lett a terhem, Valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott. Talán apám, anyám régen? Talán más is, aki szeret, Jó barátom vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, Ki nékem megváltást hozott, És azt, aki értem csak Egyszer is imádkozott. Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott 2

3 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám Fölragyogott ránk a szent nap. Nagyszerű reménység napja ez: ma született az emberiség Üdvözítője! Egy gyermek születése rendszerint a reménység fényét hozza el azok életébe, akik aggódva várják. Amikor Jézus a betlehemi istállóban megszületett, nagy világosság jelent meg a földön; nagy reménység lépett be mindazok szívébe, akik várták érkezését: lux magna nagy világosságról énekel karácsony napjának liturgiája. Bizonnyal nem e világ mércéje szerint volt nagyszerű, hiszen elsőként csak Mária, József és néhány pásztor láthatta, azután a napkeleti bölcsek, az öreg Simeon, majd Anna prófétaasszony: azok, akiket Isten erre előre kiválasztott. Mégis, annak a szent éjszakának rejtettségében és csöndjében, minden ember számára felgyulladt egy ragyogó és felülmúlhatatlan világosság; eljött a világba a boldogságot hozó nagy reménység: az Ige testté lett és mi láttuk az ő dicsőségét (Jn 1,14). ( ) Fölragyogott ránk a szent nap. Krisztus világossága a béke hordozója. Az éjféli mise Eucharisztia-ünneplése pontosan ezzel az énekkel kezdődik: Ma szállott közénk a mennyből az igazi békesség. Valóban, csakis a nagy világosság, amely Krisztusban jelent meg, képes az embereknek az igazi békét megadni: ezért minden egyes nemzedékre érvényes a meghívás, hogy fogadja be ezt a békét, azt az Istent, aki Betlehemben lett egyé velünk. Ez a Karácsony! Történelmi esemény és a szeretet misztériuma, amely több, mint kétezer éve megszólítja az embereket, férfiakat és nőket, minden korban és minden helyen. Az a szent nap ez, amelyen Krisztus nagy világossága, a béke hordozója felragyog előttünk! Felismeréséhez, befogadásához hitre és alázatra van szükség. Mária alázatára, aki hitt az Úr szavában, s aki elsőként hajolt a jászol fölé, hogy méhének gyümölcsét imádja; Józsefnek, az igaz embernek alázatára, akiben megvolt a hit bátorsága, és ahelyett, hogy saját jó hírét óvja, Istennek engedelmeskedett; a pásztorok alázatára, a szegény és névtelen pásztorokéra, akik befogadták az égi hírnök üzenetét, és sietve közeledtek a barlanghoz, ahol megtalálták az újszülött kisdedet, s akik csodálattal eltelve imádták őt, és magasztalták az Istent (vö. Lk 2, 15-20). A kicsik, a lélekben szegények: ők Karácsony főszereplői, tegnap és ma egyaránt; ahogy Isten történetében is mindig ők az igazság, a szeretet és a béke országának fáradhatatlan építői. A betlehemi éjszaka csendjében megszületett Jézus, és gondoskodó kezek fogadták. És ma, a mi Karácsonyunkkor, amikor tovább visszhangzik az ő megváltó születésének örömhíre, vajon ki az, aki kész, hogy megnyissa előtte szívének ajtaját? Korunk emberei, férfiak és nők! Krisztus hozzánk is jön, hogy elhozza a világosságot, hozzánk is jön, hogy megajándékozzon az ő békéjével. ( ) Az ő békeüzenete mindenkinek szól, mindenkihez jön, hogy önmagát ajánlja fel, mint a megváltás biztos reményét. Részlet XVI. Benedek pápa Karácsonyán elhangzott üzenetéből 3

4 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. Christus est pax nostra! Krisztus a mi békénk, aki a két népet eggyé tette. A Betlehemben született isteni gyermek elhozza ajándékként kis kezeiben az emberiségnek a béke titkát. Ő a Béke Fejedelme! Íme, az örömhír, amely felhangzott Betlehem éjszakáján és amelyet ezen az áldott napon meg szeretnék ismételni a világnak: Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ma az egyház visszhangozza az angyalok szavát és újból hirdeti rendkívüli üzenetüket, mely először a pásztorokat lepte meg Betlehem dombjain. Christus est Pax nostra! Krisztus, a pólyába csavart és jászolba fektetett gyermek, igen, Ő a mi békénk. Egy védtelen újszülött egy barlang alázatában adja vissza minden születő élet méltóságát, ad reménységet annak, akit kétely gyötör és nélkülözni kényszerül. Ő azért jött, hogy meggyógyítsa az élet sebeit, hogy még a halálnak is értelmet adjon. Ebben a szelíd és védtelen gyermekben, aki egy hideg és csupasz barlangban sírdogál, Isten lerombolta a bűnt és beléhelyezte egy új emberiségnek a csíráját, mely arra hivatott, hogy beteljesítse a teremtés eredeti tervét, sőt túlszárnyalja azt a megváltás kegyelmével. Christus est pax nostra! ( ) Őbenne felismerhetjük minden világra jövő kicsi emberi lény vonásait, bármilyen fajhoz vagy nemzethez tartozzanak is. ( ) Ma a világ valamennyi gyermekére gondolok: megannyi, nagyon sok születő gyermek arra van ítélve, hogy ártatlanul szenvedjen az embertelen konfliktusok következtében: Mentsük meg a gyermekeket, hogy megmentsük az emberiség reménységét! Ezt kéri ma erőteljesen a Betlehemben született Gyermek, hogy helyreállítsa a jogot a reménységre. Könyörögve kérjük Krisztustól a béke ajándékát azokért, akiket a régi és új konfliktusok próbára tesznek. ( ) Senki se szűnjön meg remélni Isten szeretetének hatalmában! Krisztus legyen világosság és erő azok számára, akik sokszor akadályokkal szemben hisznek és fáradoznak a kultúrák és vallások találkozása, párbeszéde és együttműködése érdekében. Krisztus vezérelje azok lépteit, akik fáradhatatlanul dolgoznak a tudomány és a technika előrehaladásáért. Istennek ezen nagy ajándékait sohase használják az emberi méltóság tisztelete és előmozdítása ellen. Sohase vegyék Isten szent nevét a gyűlölet pecsétjeként! A betlehemi gyermek édes tekintete mindenkit emlékeztessen arra, hogy egyetlen Atyánk van. Részlet II. János Pál pápa Karácsonyán elhangzott üzenetéből 4

5 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám DECEMBER 26. KARÁCSONY MÁSNAPJA EGY VÉRTANÚ SZÜLETÉSNAPJA Szent István vértanú napja úgy tűnik alkalmas arra, hogy karácsonyi hangulatunkat megzavarja. Az a Jézus, akinek tegnap a születésnapját ünnepeltük, tanítványainak kellemetlen tapasztalatokat helyez kilátásba: Bíróság elé hurcolnak, megostoroznak benneteket, halálra adja a testvér a testvért, az apa a fiát Szent István diakónus volt az első, a protomártir, akinek ezt fájdalmasan meg kellett tapasztalnia. A zsinagóga fanatikus tagjai kivonszolták és megkövezték. Joggal kérdezhetjük: Hogyan tölthet el embereket ilyen gyűlölet? Miként lesznek emberek embertársaik áldozatai? Erről sajnos napról-napra, óráról órára értesülünk a médián keresztül, s elég, ha a nem sokkal ezelőtti indiai eseményekre gondolunk. Az értelmetlen merénylet nagyon sok áldozatot, sebesültet és szívfájdalmat okozott sokaknak. Szinte elszörnyedünk attól is, ha két szomszédos ország némely tagjaiban gyűlölet és erőszak tombol. István diakónus életáldozata miatt amelyre az Egyház liturgiája rögtön Karácsony szent napja után emlékezik, soha nem lesz szentimentális, érzelgős a mi Karácsonyunk, mert annak a másnapján egy vértanú halálára emlékezünk, aki életét adta a hitéért, meggyőződéséért. Gyakran nem tudjuk elgondolni, hogy ez az ünnep, vagyis Szent István napja hogyan illik a karácsonyi meghitt környezetbe, de napjainkban egyre jobban megértjük, amikor látjuk, hogy ezt az élet igazolja. A szenteste öröme után megtanuljuk, hogy a szeretet és a szenvedés nem választható el egymástól, mert senkinek sincs nagyobb szeretete, mint annak, aki életét adja barátaiért. És ha a búzamag elhal, sokszoros termést hoz. Ez a testté lett Ige, a Názáreti Jézus és az értünk kereszthalált halt Krisztus üzenetei az emberekhez és hozzánk is ben, amikor Apor Vilmos győri püspököt orosz katonák megölték, valaki megkérdezte: Miért kellett meghalnia éppen most, amikor a háború után nagyon nagy szükség lett volna rá? A választ nem tudjuk, ahogy egyetlen halálesetre sem. De ki tudja, talán nagyobb szükség van rá most az égben közbenjáró vértanúként. Mindenesetre immár több mint egy évtizede boldogként tisztelhetjük a szentéletű püspököt, aki Szent István diakónus vértanúhoz hasonlóan, egész életében hűséges volt Krisztushoz és nemcsak az utolsó pillanatban. A vértanúk élete tehát egy következetes, tudatos Krisztus melletti elkötelezettség, amelynek pecsétje, a számunkra sokszor felfoghatatlan erőszakos esemény, a vértanú halála, amely tulajdonképpen az ő mennyei születésnapja. 5

6 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. Ez a hit paradoxona. Ahogy Jézus a szeretet mértékét kereszthalálával teljesítette, úgy Jézushoz hasonlóan minden vértanú és az igazságért küzdők ártatlan halála tulajdonképpen szabadítás, megváltás. A ma vértanúi fegyvertelenül, puszta kézzel állnak ki az Igazság mellett. Tudják, hogy Jézus nélkül nem tudnak mit kezdeni a szenvedéssel, de Jézus a lehetetlen helyzetben is Úr. És István diakónus halálánál jelenlévő Saul, aki a megkövezők ruháira vigyázott, nemsokára Szent Pál apostolként lesz az evangélium egyik világméretű hirdetője. Nem gyávaság vagy gyengeség, ha magunkat a bűnösök kezére adjuk. Ez olyan, mint a francia sakk, nem én ütök, akkor győztem, ha minden figurámat odaadtam, mert csak a szeretettel lehet győzni. Tulajdonképpen a szülők ugyanezt élik meg gyermekeik felnevelésében. Szent János apostol pedig arra tanít, hogy Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Istent, hogy megtartjuk parancsait, és mindenki, aki Istentől van, legyőzi a világot. És ez a győzelem - győzelem a világ fölött a mi hitünk. Szent István példájából tanulnunk kell, mert ami történt, és ami történik, számunkra felszólító és felkiáltó jel: Tudok-e áldozatot hozni, akár karácsony másnapján Krisztusért? Van fehér vértanúság is! A jászol mellett már ott a húsvéti gyertya, mert Jézus, a Megváltó a szenvedésével lett naggyá és megmutatta számunkra, hogy a hívőnek nincs vesztes helyzet. A keresztény hit Szent István diakónus óta nem a tartózkodás és a félénkség által terjed, hanem azáltal, hogy a keresztények bátran, világosan, egyértelműen az evangélium szerint élnek, akkor is, ha ezért hátrányban van részük, vagy üldözést kellett elszenvedniük. Sajátos, de így van: a vértanúk vére az új keresztények magvetése. Kránitz Mihály atya Ó, emberek, gondoljatok ma rá, A betlehemi kisded jászolára, Amely fölött nagyobb fény tündökölt, Mint minden várak s kastélyok fölött. Ó, emberek, gondoljatok ma rá, Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, A kerek föld mindegyik gyermekéhez Egy üzenettel jött: Szeressetek! Juhász Gyula: Karácsony (részlet) 6

7 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám Közösségünk fiatal, lelkes, aktív tagja, Simon Juli sokunknak nagyon hiányzik. Dévára jelentkezett Böjte Csaba atya családjába egy évre szolgálni kipróbálni az erőt, amit kapott az Úrtól, a hitet, amit megkapott és aktívan él, s megnézni egyáltalán személyesen az élet nehezebbik felét. Fiataljaink közösségének levelet írt, amit kérésünkre örömmel ajánlott fel a Várunk olvasói számára is. (Szívet melengető, reményt adó fiataljaink a levélíró és a címzettek egyaránt hitbeli érettsége, amellyel már most megélik az ima és a közösség csodálatos erejét.) Kedves Mindenki! Íme a levél, amit már oly régóta készülök írni Nektek. Ígértem ugyebár, hogy valamiféle hálaként az imaláncért, valamint a rengeteg kedves üzenetért, megpróbálok adni egy kis ízelítőt abból, ami itt történik velem Déván; leírni, hogy valójában miért is vagyok itt, s hogy az imáitok mi mindenben segítenek (segítettek). Huh, nem is tudom, hogyan kezdjem. Öt-hat éve motoszkál bennem az a gondolat, vágy, hogy el kéne mennem valahova szegény, árva gyerekekkel foglalkozni. Keresgéltem is sokfelé a dévai árvaházról persze régóta hallottam, de sose gondoltam volna, hogy itt fogok kikötni. Végül mégis kilátogattam, hogy körbenézzek, de őszintén szólva akkor valahogy nagyon nem volt kedvem az egészhez. A gyerekek igazán édesek voltak, de legalább annyira kezelhetetlenek is, s eszméletlenül lefárasztottak, szóval úgy éreztem, szép dolog segíteni, de azt otthon is lehet, úgyhogy köszönöm, én akkor inkább maradnék az utóbbinál. Aztán egy alkalommal, mikor beléptem az óvodába, hirtelen mintha megszállt volna a Szentlélek, ugyanis elkezdtem meglátni a lehetőségeket a kis putri oviban, s még lelkesedést is éreztem mellé. Gondoltam, biztos a kávé hatása, de ez a lelkesedés nem múlt el, úgyhogy végül igent mondtam. Hazamentem, összecsomagoltam, beszereztem, amiről úgy gondoltam, kell az ovinak, és visszajöttem. Immáron harmadik hónapja vagyok itt. Az első hetek az ovi teljes felújításáról szóltak. Fal-, ajtó-, ablak-, szekrény-festés, fertőtlenítés, kipakolás, bepakolás, díszítés stb. Aztán elkezdődött a tanév, vasárnap estére épphogy elkészültünk, hétfőn már érkeztek is a gyerekek. Na, hát az a hét volt eddigi életem egyik legnehezebbike. A gyerekek java része nem tudott magyarul, sírtak, szökni akartak, koszosak, rühesek, tetvesek voltak, s hiába vigasztaltuk őket, nem értették ugyebár. Szabályokat nemigen ismertek, így beletelt jó pár hétbe, mire nagyjából sikerült tudatosítani bennük, hogy a könyvet nem tépni kell, a ceruzával nem a fal- 7

8 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. ra kell rajzolni, el kell pakolni, amivel játszottak, a wc-be kell kakilni, és nem lehet ott letolni a gatyát, ahol éri az ihlet stb. A váltótársammal mindketten éjjelnappaloztunk, az oviban aludtunk, s magunkra annyi időnk maradt, hogy tetű- és rüh-irtózzunk, aztán bedőltünk az ágyba (persze gyerekágy, gyerek takaróval). Pár hét után végre elköltözhettem, úgyhogy most már egy kedves kis lakótelepi ház legfelső emeleti lakásán osztozunk ketten, de eleinte ott sem volt nyugodalmam, ugyanis csótány, fülbemászó, bolha és egyéb élősködők keserítették meg napjaimat. (Ez egy állandó küzdelem. Hiába fújok be a szobában mindent, hisz hozom magammal haza a kis jószágokat az oviból, és hiába fújunk be az oviban, hétfőn hozzák vissza ismét a gyerekek a putriból.) Az igazat megvallva, az első két hónap iszonyatosan nehéz volt. Felkészültem, persze, hogy nem lesz könnyű, de hogy ennyire nem Valójában az volt a legnehezebb, hogy nem találtam közösséget, ami számomra különösen fontos (hisz tudjátok). A nevelők sem élnek túl nagy társasági életet, s az újakat még inkább fenntartásokkal fogadják, szóval az elején ez még külön megnehezítette a mindennapjaimat. Az sem volt jó, ha sokáig bent maradtam az oviban, hisz azért szükségem volt egy kis nyugalomra, viszont ha hazajöttem, itt meg még jobban egyedül voltam. Aztán mindig felütötte a fejét valami járvány, na, meg az élősködők úgyhogy közel úgy vártam az őszi szünetet, mint a Megváltót, hogy egy picit feltöltődhessek otthon. A gyerekek egy-egy ölelése, mosolya persze minden napra megadta a szükséges erőt, de összességében sajnos sok sírás, magány mellett telt el az első két hónap (pedig rendszeresen imádkoztam). Azt fontos azonban megemlítenem, hogy az összes nehézség mellett, sohasem bántam meg egy pillanatra sem, hogy kijöttem, ugyanis éreztem a szívemben, hogy ebben az évben erre hívott meg a JóIsten. Ezeket a kissé panaszosabb sorokat azért írtam csak le, hogy még jobban látszódhasson a nagy változás. Amikor visszajöttem az őszi szünetből, úgy éreztem, mintha valami történt volna velem. Gyarapodott a csoportom hat pici gyerekkel, de mégis mintha több türelmet, szeretetet kaptam volna valahonnan. Komolyan, azokban a helyzetekben, amikor máskor már a plafonon lettem volna, tudtam higgadtan reagálni, pedig ment fel a pumpa rendesen, de mégis nyugodt válasz lett a végeredmény. Magam is csodálkoztam. Aztán mintha kicsikét növekedett volna a szeretet-készletem, vagyis amikor jól felbosszantott egy kis purdé, belenéztem a hatalmas gomb szemeibe, s éreztem, hogy a JóIsten lakik benne, így szintén megúszták a hevesebb reagálást. Na, meg a legmókásabb, hogy ugyebár a társaság hiányára szinte lehetetlenségnek tűnt megoldást találni. Cserkó mondta nekem, mikor otthon voltam, hogy úgy érzi, ez a probléma is idővel meg fog oldódni. Én 8

9 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám persze kishitű voltam, és gondoltam, jó, hát egy pap mi mást mondhatna, higgyek, aztán a JóIsten megsegít, viszont én két hónap alatt majdnem minden olyan magyarral találkoztam itt, aki szóba jöhetne, de egyszerűen nincs közösség, akárhogy is igyekszem találni. Szép, hogy ő így gondolja, de mégsem látja át igazán, hogy mi is itt a helyzet. Egy kis gondolkodás után mondtam is neki, hogy jó, jó, de a semmiből azért mégis elég nehéz barátokat varázsolni. Erre Cserkó elmosolyodott, és azt válaszolta: Miért, a JóIsten miből teremtette a világot? Igen, igen, szép gondolat, én is mosolyogtam rajta, de bevallom, az én mosolyom kissé mást rejtett, mint Cserkóé, az enyém kissé cinikus, nem pedig hittel teli volt, mint az övé. Na, de amiért mindezt leírtam, az a következő. Visszaérkezésem másnapján, hétfőn, egyszer csak kopogtat valaki az ovi ajtaján. Kinyitom, és egy velem egykorú, kissé ismerős lány áll az ajtóban. Kérdezte, hogy megismerem-e, s végül kiderült, hogy még nagyon régen együtt cserkészkedtünk, sőt egyes testvéreink párt alkottak egymással. Sokat számított nekem, hogy azon a héten volt kivel hosszasabban beszélgetni, mókázni, aztán fény derült rá, hogy egyre inkább motoszkál benne a hosszabb maradás gondolata. Aztán hazament két hétre, de vasárnap óta újra itt van, és úgy tűnik, marad addig, amíg én. Segített neki a döntésben, mikor meséltem, hogy milyen hihetetlen a jövetele, hisz pont társaságért imádkoztunk, erre betoppant, s ő is érezte, hogy ez nem lehet véletlen. Akkor biztos ezt akarja tőle a JóIsten, hogy maradjon. Nagyon örülök, hogy küldte nekem őt a JóIsten a semmiből, mert kölcsönösen erősítgetjük egymást, s már mindig van kivel megosztani az örömöket-bánatokat. Ez egy igazi csoda. Történtek aztán más változások is. Egyes kedves kollégák eleinte arra sem méltattak, hogy visszaköszönjenek, vagy elég fura stílusban beszéltek velem, aztán egyszer csak, varázsütésre megváltoztak. Az egyik már úgy köszön, szia drága, a másik meg mosolygósan, kedvesen beszél hozzám. Először hátranéztem, nincs-e mögöttem valaki, biztosan hozzám intézték-e ezeket a szavakat, de bizony nem volt ott senki, úgyhogy egész biztos nekem szólt. Azóta nem volt gondom egyikükkel sem... Egyszerűen nem értettem, mi történik. Igaz, hogy nagy feltöltődés volt, mikor hazamehettem az őszi szünetben, de hát azért ennyire csak nem látom másként a világot egy otthon töltött héttől. Na, és akkor pár nap után fény derült a nagy rejtélyre: minden miattatok történt! Komolyan mondom, nagyon-nagyon meg voltam hatódva, mikor megtudtam, hogy imaláncot indítottatok értem. Megvallom őszintén, azért ezt nem gondoltam volna. Mármint nem belőletek nem néztem ki, hanem hogy mégis, énértem imalánc? Kedvesebbnél kedvesebb üzeneteitek is hozzásegítettek ahhoz, hogy már nem éreztem magam annyira egyedül, mint az 9

10 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. első két hónapban. Többször van valódi öröm a szívemben, hogy érzem, a JóIsten tényleg gondoskodik rólam. Még előttem áll jó hét hónap, szóval ez nem végső összegzés, remélem azonban, hogy ez a fordulat nem fordul tovább, s a tőletek kapott lelki löket kitart egészen a tanév végéig. Nagyon köszönöm a lelki támaszt Mindenkinek külön-külön, de leginkább Cserkó atyának. Hálás vagyok a JóIstennek, hogy ilyen közösséghez tartozhatok, valamint azért, hogy azt hiszem, kezdem elhinni: az imának (különösen talán a közösséginek) valóban hatalmas ereje van. Szeretettel és köszönettel: Juli December 28. A SZENTCSALÁD VASÁRNAPJA A cikkírásra való felkéréskor világossá vált, hogy az ünnepkör többi jeles napjáról atyák írják le gondolataikat, ráadásul itthon egy teológus férj lesz a lektorom abban már biztos voltam, hogy túl nagy okosságokon fölösleges törnöm a fejemet, az nem az én asztalom. Maradt a személyes élmények átgondolása: mit jelent nekem ez az ünnep, miért állítja elém (is) Egyházunk a Szentcsaládot példaként. Hiszen ha teljes mélységében igyekszem ennek a három embernek Máriának, Józsefnek és Jézusnak az életét szemlélni, csak egyre jobban összemegyek az ő hatalmasságuk mellett. Igen nagy gondban vagyok az esti lelkiismeret-vizsgálattal, az Istenben való elcsendesüléssel, mert mire minden külső zaj elcsöndesedik, már ájulok is be az ágyba. Közel hét éve rájöttem, hogy nekem a napi zajban kell az Istennel lennem. A hozzá vezető utat pedig a szentcsalád tagjain keresztül találtam meg. Megnyugtat, erőt és lendületet ad, ha reggelenként arra gondolok egy-egy fohász kíséretében, hogy a Szűzanya is hajnalban kelt, hogy mindenkinek mindent előkészítsen az induláshoz. Sőt azt hiszem olykor neki sem ment ez könnyen, vagy talán egyáltalán nem is ment. Hogy az ő vizes korsója is lehetett olyan nehéz, mint az én piaci csomagom, amit mindketten a családunkért cipeltünk. Segít, ha az jut eszembe a sokadik koszos pelenka cserélése közben, hogy ez neki is osztályrészül jutott, és ő is hajolt a kimoshatatlannak tűnő foltok miatt a víz fölé, hogy hátha még meg tudja menteni ezt vagy azt a kedvenc darabot a fiának, a férjének. Kitartást ad, ha rá gondolva félúton az alvás és az ébrenlét között, a beteg gyerkőc ágya mellett gubbasztok számolatlanul mormogva az Üdvözlégyeket, mert tudom, hogy 10

11 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám a kis Jézusnak is biztosan voltak nyugtalan éjszakái, amik után édesanyja karikás szemekkel kezdte a másnapot. Vele együtt aggódom, amikor nem találom az utat a gyerekeimhez, amikor úgy tűnik, eltávolodtak tőlünk, elveszítettük őket, mint Máriáék Jeruzsálemben a fiukat, pedig csak önállósodnak, apró szárnyaikat próbálgatják, az Isten által nekik kijelölt utat keresgélik. És ezt az utat igyekszem titkon, a háttérből egyengetni, figyelve arra, hogy meghagyjam a szabadságukat, ahogy Szűz Mária tette Jézussal a Kánai menyegzőn. Ugyanígy az örömeim is imává válnak, amikor belehelyezem hármuk kezébe. Az a semmivel össze nem hasonlítható boldogság, amikor a várandósságok könynyebb-nehezebb időszakai után egy élet megszületett, amit Jézus szülei is biztosan éreztek, akárhogyan született is a Megváltó. Mosolyra fakaszt, ha eszembe jut, hogy épp úgy, mint én, Mária is biztosan elújságolta a saját édesanyjának, amikor a kis Jézus első fogai kibújtak, az első lépéseket megtette, az első szavakat kimondta. Titkon szoktam figyelni, ahogy néha Balázs gyakorolja az olvasást az iskolás lányunkkal. Lelki szemeim előtt ilyenkor megjelenik József, aki hasonlóan gyakoroltathatta ugyanezt az Írás betűin a fiával, és ő is büszke lehetett, ha a hét végén dicséretet hozott a tanítóktól ez a Fiú. Csodálatos dolog néha rácsodálkozni a gyermeki gondolkodás egyszerűségére és tisztaságára. Máriáéknak hányszor lehetett alkalma ezzel találkozni a jeruzsálemi eseten kívül! Ha a mi gyerekeink tudnak megdöbbentően tisztán látónak bizonyulni az Isten dolgait illetően, milyen lehetett a gyermek Jézust hallgatni az Atyáról! Ha ünnepi asztal köré gyűlik a családunk, szeretem Hármukat is odahívni. Az ő ünnepeik ugyan szigorúbb szabályok szerint zajlottak, mégis azt gondolom, hogy nem nélkülözték a nevetést, vidámságot. Nekem tehát ezt sűríti magába a Szentcsalád ünnepe. Arra tanít, hogy mindig mindent tudjak eléjük és velük az Isten elé vinni. Attól válik könnyebbé a teher, többszörössé az öröm, hogy tudom: mindent velük együtt csinálok, nem idegen számukra az életem, tapasztalatból tudják, hogy mi fáj, mi tesz boldoggá. Tehát nem fájdalom, konfliktus, fáradtság nélkül kell tudnom élni, hanem ezekkel együtt az Istenben. Úgy, ahogy ők tették. Adják áldásukat egyházközségünk minden családjára ezen a szent napon, hogy tudjunk rájuk tekintve erőt meríteni az ő erejükből! Mátéffyné Gál Zita 11

12 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk december 25. XVI. Benedek pápa Schanda Balázst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánját aki feleségével házas csoportunkhoz tartozik a Világiak Pápai Tanácsa tagjává nevezte ki. A Tanács konzultorai között minden nevesebb mozgalom képviselője is jelen van. JEGYZETEK A VILÁGIAK PÁPAI TANÁCSÁNAK PLENÁRIS ÜLÉSÉRŐL November 13-tól 15-éig tartott a Világiak Pápai Tanácsának plenáris ülése. Talán magyarázatra szorul a témával kapcsolatban gyakran elhangzó dikasztérium neve: szabatos fordítása úgy szólna, hogy a világiakért lévő pápai tanács (azaz nyilván nem arról van szó, hogy a világiak pápai tanácsot alkotnak a Szentszéken). A Tanács tényleges munkájának nagy részét így pl. az ifjúsági világtalálkozók szervezését egy titkárság végzi, esetenként egyeztetve a konzultorokkal. A plenáris ülés, amelyen a tagok is részt vesznek, tulajdonképpen leginkább egy konferenciára hasonlít, előadásokkal, hozzászólásokkal, tanúságtételekkel. A tagok és a konzultorok a Szentszék számára a különböző hivatások, kultúrák, társadalmi körülmények tapasztalatait közvetítik. A Tanács összetétele tavasszal újult meg. A tagok és konzultorok többsége világi, Hong Kong-tól Indián, Libanonon, Egyiptomon át számos afrikai, amerikai és európai ország katolikusai szerepelnek a Tanácsban. Az Egyház egyetemessége így élményszerűen is megtapasztalható. Megrázó első kézből szembesülni azzal, hogy mit jelent, milyen tudatosságot igényel az egyházhoz tartozás a világ nagy részén (számunkra is ezt kellene, hogy jelentse). Természetesen számos bíboros, püspök is szerepel a tagok között. Igen erős a lelkiségi mozgalmak jelenléte. Meglepő volt a légkör közvetlensége: egy fajta természetes egyszerűség jellemezte bíborosok, püspökök és világiak együtt töltött idejét, a beszélgetéseket vagy akár a közös étkezéseket. A rendezvény munkáját önkéntesek segítették: fiatalok, akik néhány hetet Rómában töltenek, és a Szentszék számára végeznek különböző szolgálatokat. Az ülés csúcspontja a Szentatyával való találkozás volt. A pápa beszédében kiemelte a 20 éve kiadott, Cristifideles laici kezdetű apostoli buzdítás legfontosabb és legaktuálisabb elemeit. A világi krisztushívő küldetési terepe a világ benne a politika, a gazdaság, a média, a család. A papok elvilágiasodása, úgy a hívek klerikalizálódása is kerülendő. A kihallgatás után sikerült egy órára elszöknöm a csoporttól: így bejutottam a Szent Péter Bazilikába II. János Pál pápa sírjához. Az előadások sorában Ryłko bíboros, a Tanács elnöke a Cristifideles laici-t mint a világiak Magna Charta-ját elemezte. Scola bíboros, velencei pátriárka a vilá- 12

13 Karácsony Várunk IX. évfolyam, 2. szám gi hívő hivatásának, identitásának teológiáját mutatta be. A hitnek kultúrát kell teremtenie. A poszt-szekuláris állam az érdekek izolációjára törekszik: az egyén és az állam között ne maradjon más, közösségekre nincs szükség. A vallás azonban közügy. Reinhard Marx münchen-fresingi érsek A tőke c. nemrég megjelent műve a hazai sajtó érdeklődését is felkeltette a világiak képzéséről szólt. A hozzászólásokból is kiderült: a világ mai kulturális palettáján nincs a Szentatyához mérhető intellektus: a hittanoktatás minősége azonban ezt kevéssé tükrözi. A tanúságtételek közül talán kettőt emelnék ki. A Tanács indiai tagja saját életéről, munkájáról szólt, magával ragadó személyességgel. Egy spanyol hölgy, szintén a Tanács tagja, az Európai Családpolitikai Intézet vezetője a család intézményét számos országban egyre inkább, sokszor úgy tűnik tudatosan kikezdő intézkedésekről, folyamatokról beszélt. A gender-ideológia globális támadásban van a család ellen: parlamentek, a média és lobbik összehangoltan munkálkodnak egy új ember kialakításán. Ez az új ideológia ugyanúgy az embert teszi saját maga mércéjévé, mint egykor a marxizmus az ember nem teremtmény, hanem saját maga terméke. Túljutva a szexualitás és a házasság, majd a szexualitás és a termékenység elválasztásán, ma a szexualitás és a személyesség között is megszakad a kapocs. Az értékeket láthatóvá kell tenni médiában és utcán. Schanda Balázs Utóirat egy kis magyarázat: A gender-mainstreaming lopakodó ideológia (azaz több, mint radikális feminizmus) és nehezen fordítható le, mivel a magyarban nincs különbség sex és gender között (mindkettőt nemnek mondjuk), és a nyelvben sincsenek nemek. A biológiai nem (sex) és a társadalmi nem (gender) között próbálják a kapcsot elvágni: egyrészt ideológiai alapon, másrészt orvosi eszközökkel is. A tanult, szociális nem független a biológiaitól (és persze az utóbbi változtathat). Bár a gyerekeket ma is nők szülik, a nemzés már barkácsolás kérdése lehet, és a nemi szerepek leküzdendő, társadalmilag átörökített béklyók. Megintcsak a múlt eltörléséről van szó, de ennek eredményei férfiatlan hímek és a nőiesség elvesztése. Azaz a társadalmi nem egyenlővé, sőt azonossá tehető, nincs szükség férfi és női identitásra. Ez a házasságon, családon, apaságon, anyaságon alapuló normákat fokozatosan fellazítja. Ha az emberek elveszítik nemi identitásukat, megszűnnek a társadalmi intézmények is. Aki a női identitás védelmében szól, homofób, a házasság a nő elnyomásának intézménye, a családdal kapcsolatos hírek jó része a családon belüli erőszakról szól stb. Isten viszont az embert férfinak és nőnek teremtette. 13

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében.

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében. E l ő s z ó FERI BÁCSI! Alacsony, kicsit köpcös alkatú ember volt, akinek a szemében mindig ott bujkált egy kis vidám, huncut csillogás. Nemrég egy fiatal közösségbeli testvérem sóhajtott fel: Milyen kár,

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Csendesedjetek el, és tudjátok. meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. (Zsolt 46,11) már nemigen ismeri ennek a

Csendesedjetek el, és tudjátok. meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. (Zsolt 46,11) már nemigen ismeri ennek a örömhírlap 19. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2014. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Csendesedjetek el, és tudjátok TARTALOMJEGYZÉK: meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Tegyétek, amit mond! Kopogtató A mély atya-élmény biztonságot ad a szívnek. Egy mély anya-élmény rejtettséget ad a léleknek.

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

KOPOGTATÓ (Ízelítõ a tartalomból)

KOPOGTATÓ (Ízelítõ a tartalomból) 2002. március, XII. évf. 1. (29.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ (Ízelítõ a tartalomból) ü Az életünk titka: nehézségekbõl feladatot csinálni... ü Az anyaság

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

JÖVŐT ÉS REMÉNYT ADOK NEKTEK (Jer, 29,11)

JÖVŐT ÉS REMÉNYT ADOK NEKTEK (Jer, 29,11) A NAgymArosi Egyházközség hírlevele XX. évf. 2015. HÚSVÉT JÖVŐT ÉS REMÉNYT ADOK NEKTEK (Jer, 29,11) Isten úgy szeret, mint egy atya: Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Én tanítottam meg járni

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./5. szám Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hós 14,6) 2 2010 / 5 Azt hiszem, mindenki szeretne kiváltságos személy lenni,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben