Évforduló és emlékezés!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Évforduló és emlékezés!"

Átírás

1 Évforduló és emlékezés! Közeleg, saját fel és kiszabadulásunk 60. évfordulója. A nehéz időket követő, a remény és a bizalmatlanság ötvözetét egyesítő és magánviselő időszak, amit oly nagyon vártunk, és amitől belül bizony tartottunk, féltünk. Hogy abból a mintegy 500 marha-vagonnyi begyűjtött családból, és a sok száz teherautóval elszállított, kisiklatott életű emberből, hány térhetett vissza otthonába, és hogy hányan élnek még közülük, nem tudjuk, de a helytállókat, kísérje további életútjukon is, az emberi megbecsülés, mert érdemesek rá. Ami akkor bizalomra adott okot, az a felénk sugárzó szeretet volt, amivel szerető családi kör, visszavárta elűzött tagjait. Míg a belső szorongást, az a teljes, mindent magában foglaló, bizonytalanság táplálta, hiszen tudtuk, hogy a haza, az otthon, még továbbra is tiltott terület marad számunkra. Szerető szüleink, a családra mért megpróbáltatásokat, és a megszenvedett sorsot, nehezen viselték. A szabadulás után, a földi árnyékvilágnak, hamar búcsút is mondtak. Szálljon feléjük imánk és szeretetünk. Nem Ők tehettek arról, hogy nehéz sors jutott, családjuknak osztályrészül, de azt, hogy az életben becsülettel helyt állhattunk, azt viszont nekik és nevelésüknek köszönhetjük. Az egykori, oly féltett gyermekek, mára már Nagyszülőkké és nyugdíjassá váltak. Az idő nem állt meg felettünk, mi is megöregedtünk, de inkább a régi meghitt, kedves arcok tűnnek fel előttünk, ha magunkban megmegidézzük, a régi, nehéz, és mégis kedves időket, a fiatalságunkat. Hiába, ilyen az élet. Az viszont, ami nehezen viselhető, az, az élet másik oldala, ahol megállt az idő, és nem kíván elmozdulni dogmáitól, hatalomvágyától. Ott ragadt le, ott állt meg, ahol nem létezik már, lelkiismeret, elmélyedt elemző gondolkodás, önkritika és emberség. Itt még mindig, - noha nem ismerik el, - a régi légkör, és szellem uralkodik. Máig megmaradt, a jogi és erkölcsi megkülönböztetés, ami miatt nem kerülhetett sor, elorozott emberi jogaink teljes helyreállítására. Az átmentett, és fenntartott adminisztráció, elszabotálta,- minden külön értesítés helyett,- a jogainkba való visszahelyezést, az ilyen esetekben elvárt, szokásos és természetes, jogkövetkezmények helyreállítását. Inkább úgy tett, mintha itt, semmi rendkívüli és jóvátennivaló kötelezettség, nem állna fenn, egy jelentős, megkülönböztetett, meghurcolt, megbélyegzett, társadalmi réteggel szemben. Pedig nagyon sok mindent kellene a helyére rakni, amire nem volt idő, amire nem kerülhetett sor: - a korábbi jogainkba való visszahelyezésre - a velünk szemben elkövetett jogtalanságok helyreállítására - a jogkövetkezmények alól történő mentesítésre - az alkalmazott jogtalanságok okainak kiderítésére - az elszenvedett hátrányok helyreállítására. A törvénytelenségek megtörténtek, de helyreállításukat, meg sem kísérelték. Így ezek, az el nem évülhető ügyek, feltétlen egy korszakot átfogó alapos feltárást és elemzést igényelnének, hogy a jelen és utókor, valóban megismerhesse az eddig eltagadott rideg valóságot. 1

2 Függetlenül attól, hogy a kor, önmaga is vallomást tesz a maga történéseivel, eseményeivel, vagy magával, az 1965-ban fellobbant és kipattant, mindent elsöprő, figyelmet felhívó, dicső forradalmával. Ugyanis ahhoz hogy egy ilyen terrorral fenntartott diktatúrában, egyik napról a másikra, kialakulhasson egy ilyen átfogó, egész országra kiterjedő robbanás, ahhoz, egy roppant erős ingernek, és egy még nagyobb belső feszültségnek kellett kialakulnia, ami végül is, fékezhetetlenül utat tört magának, ennek levezetésére. Ezt szolgáltatták az ötvenes évek osztályharcos túlkapásai, a bírói ítéleteket nélkülöző törvényellenes megnyilvánulások, kitelepítések, deportálások, vagyonelkobzások és visszaélések. Amelyek hatására, a visszafojtott belső elkeseredés, akkorát volt képes robbanni, hogy azt az egész világ megcsodálta. Ami pedig utána következett, a megtorlások során, azt viszont, ugyanúgy elhallgatták, a világ és a hazai társadalom előtt, mint az azt megelőző, dicstelen időszak, folyamatos meghurcolásait. Mindenkit megbélyegeztek, aki valamit is képes volt felmutatni. Így lett a jól gazdálkodó középparasztból kulák, az igyekvő, dolgos iparosból pedig kizsákmányoló, reakciós, osztályellenség. Minderre azonban, csupán csak azért volt szükség, hogy a megbélyegzés okán, elvehessék tőlük, életük munkájának eredményeit. Ezért kellett az eseményeket egész másnak feltüntetni és így bemutatni, mint ahogy azok a valóságban történtek, és ahogy azok, folyamataikban, és ok-okozati összefüggéseikben, egymást követték és kiegészítették. A helyzet később sem változott sokat. Már a beilleszkedés során is éreztük és tapasztalhattuk, hogy a hatóságok belső szerkezete, teljesen másképp ítéli meg a helyzetet, mint ahogy azt mi gondoltuk. Az első tájékozódások már jelezték, hogy az elhagyott otthonokból, a házkörüli dolgainkból, szinte semmi nem maradt. A legtöbbünknek csak a tábori holmija maradt, minden egyebe, odaveszett. Azon kívül, hogy elhagyhattuk a táborokat, csak az Isteni gondviselés és a család összetartó ereje maradt, erőnk és tartalékunk. Még a legöregebbek sem kaptak, semmiféle támogatást, ha volt családjuk, ha nem. De a fiatalok előtt sem nyíltak meg az iskola kapuk. Középiskolások is, csak a levelező oktatásban juthattak előre, de ezért is alaposan meg kellett harcolniuk. Részünkre megmaradtak, sőt tovább is éltek, azok a jól kigondolt megszorítások, amelyek azt irányozták elő, hogy továbbra is vissza fogják, korlátozzák, mozgásterünket és képességeink kibontakozását. Szerencsénkre, az élet iskolájában más tantárgyakat is tanultunk, olyanokat, amelyekből profitálni is tudtunk. Ilyen volt a fizikai megerősödés, a kitartás, és a csak azért is megmutatom, és a nem hagyom magam eltiporni, különórák hozadéka, amelynek járulékos hasznát, máig gyakoroljuk. Egy közös és nehéz sors jutott, osztályrészül mindannyiunknak. De ahány család, annyi történet, és sok apró tragédia. Ami tény, továbbra is szétszakították a családokat, mert a kitiltások érvényben maradtak. Az ellenőrző mechanizmus is tovább élt a kádári időkben, és 1956 után is teljes erőbedobással tovább működött, sőt pár napos begyűjtésekre is sor került. Továbbra is jól együttműködött, a párt, az ÁVH, és a rendőrség. 2

3 Talán sohasem tudjuk meg, hogy a közjogot és annak rendjét, ki volt jogosult semmisnek nyilvánítani, de ettől függetlenül, mindez megtörtént, mi pedig családjainkkal együtt táborokban, mindenünkből kiforgatva élhettük le, életünk, egy jelentős és meghatározó szakaszát. Talán, ezért nem véletlen, hogy a történészeink, ezt a korszakot, a deportálások, kitelepítések, és a kényszermunkatáborok dicstelen időszakaként tartják számon. Sajátos, viszont, hogy ez a kép egészen másképp rögződött, - az állományában is érintetlenül hagyott, - igazságszolgáltatásunk látásmódjában. Erre utal az a fordított aktivitás is, ami ezen a téren megmutatkozott. A jogkövetelések terén, nem mi, - a meghurcoltak, - kaptuk meg az elvárt lehetőségeket, a polgári rend helyreállításához, hanem azok kapták meg a védelmet, akik részesei voltak, lehettek, az egész kitelepítési program kigondolásának és az azt előkészítő munka, kivitelezésének. A Zétényi Takács igazságtételi program elutasítást kapott. Kerek perec félre állították, mi pedig hoppon maradtunk. Máig nem tisztázott, a háttér! Az, hogy miért lehetett kisemmizni, egy ilyen, kínpadra feszített, meggyötört és kiszolgáltatott, társadalmi réteget? Hogy-hogy itt nem lehetett találni, még olyan átmeneti megoldást sem, ami átsegíthette volna az elbizonytalanodott, magukra hagyott családokat, ebben a kiszolgáltatottságukban. Még azt sem tették meg, hogy egy-egy különösen gyakori, és széleskörű sérelmet okozó kérdést közelebbről megvizsgáljanak, és feltárják, kézenfekvő igazságtalanságait. Ez is elmaradt! Pedig, ezek lettek volna azok, amelyekből tanulhattunk és okulhattunk volna. E-helyett, pont azt takargatták, amit fel kellett volna tárni, hogy örök mementóként hirdessen, egy szomorú, kétszínű, igazságtalan korszakot. Itt sem a kezdeményezőkön múlott, hogy végül is a befejezés nem vált olyan tragikussá, mint a holokauszt esetében, mert ez a fejezet, Sztálin halálával, korábban, és így másképpen zárult. Ezzel beindult, a kommunista diktatúra felbomlása. Sajnos a bomlástermékek, továbbra is szennyezik a légkört. Ma már tudjuk, mert megéltük, hogy az élet, a tények sorssá formálódó sorozata. A rideg tények valósága, amely, állandóan megoldandó feladatokat tár elénk. A megoldásokkal való szembesülés az a pont, ahol szembesülnünk kell önmagunkkal, és ez az a pont, amire sokan, nem mertek vállalkozni. Hallott-e már valaki, olyan belső értékelést, amely rámutatott volna, hogy hol, mit csináltak rosszul? Hol tévedtek? Haláluk után igen, kaptak kritikát a vezetők, de a rendszer akkor sem. Ha csak azt nem fogjuk fel kritikának, hogy ahogy a hajót, - igaz a süllyedőt, - elhagyták, jobb, pénzesebb gazdát kerestek maguknak! Ez is azt jelzi, hogy itt sem a meghirdetett értékek, az elvek voltak a vonzók, hanem a hatalom, amely képes érvényt szerezni, a szándék, a gyűlölet, a bosszú, a harag, gátlások nélküli, megvalósításának. Ez az, amiért a küzdelem folyik. A mai helyzetre, sajnos az a jellemző, hogy egyik napról a másikra élünk, mert leépültünk, feléltük, kiárusítottuk a lehetőségeinket. Emiatt, újra a politika kiszolgáltatottjaivá válhattunk. Az önös érdekek, érvényre jutása és szabad áramlása ide vezetett. A sokat emlegetett fékek és ellensúlyok rendszere, valahogy ekkor nem működött. 3

4 Itt jelent meg érzékelhetően számunkra, hogy mit jelent a háttér, az, az erő, amely működteti a rendszereket, és ami befolyásolja, de legtöbbször inkább, meghatározza a cselekvések irányát, formáját, és érdekeit is. Vagyis, nem mindegy, hogy miből táplálkozik, milyen szándékot takar, hogy értéket vagy érdeket képvisel, illetve, hogy miként közelít a valós feladatok megoldásához. Milyen irányba halad? A szükségletek kielégítésén próbál-e meg javítani, vagy inkább saját érdekei érvényesítésének irányába tereli, a formálódó lehetőségeket. Egyre inkább, ellentmondásos kép alakul ki bennünk az Unióval kapcsolatban az országunkat ért, folyamatos támadások miatt is. Sajnálatos, hogy bizonyos átutazó nagykövetek párnapos itt tartózkodásuk utáni véleményalkotása, nagyobb súllyal válik elfogadhatóvá, mint a hazai társadalom kétharmadot meghaladó szavazati eredménye! Nem is beszélve arról, hogy saját létünket és jövőnket érintő kérdésekről folyik a vita. Érdekes, hogy az fel sem merül ezeknek az embereknek a fejében, hogy nem illik, és nem is tekinthető egy megalapozott, demokratikus döntésnek, ha a külső erők semmibe veszik, egy egész ország akaratát tükröző, véleménynyilvánításának eredményét. Ez úgy gondolom, számunkra is levonható tanulságokkal szolgál. Ahogy az is világosan látszik, hogy a megoldás nem politikai bajvívás eredményeként várható, hanem a társadalmi közösségek egymáshoz való viszonya lehet csak, ebben a kérdésben döntő és meghatározó. Csak a valós helyzet, és a tények ismerete szolgáltathatják azt a biztos alapot, amire egy ilyen, soktényezős szerkezet, biztonságosan felépíthető. Nem is beszélve arról, hogy történelmi tény, hogy eddig is Magyarországra, mindig kívülről erőltették rá, azokat a politikai eszméket, amelyek Európát is megrázták, és ki is forgatták sarkaiból. Ennek ellenére, maga a tetemrehívás, még sem válhatott teljessé. Sajnos nálunk is példák vannak arra, hogy a törvénykezés aktívabb volt, a mentesítések oldalán. Ahelyett hogy kivizsgálta volna, és a törvény elé idézte és elítélte volna, a ténylegesen elkövetet bűnöket, szó nélkül hagyta őket. A diktatúrát túlélők, joggal teszik fel a kérdést, hogy miért, és hogyan maradhatott el, a megtisztulás? Ahogy a mocsok, és a szenny, nem lett eltakarítva, úgy a véres megtorlások elkövetőire sem csapott le az igazság angyala. Elképzelhető, hogy nem kapott leszállási engedélyt? Ehelyett kiváló üzletek köttettek, olcsó felvásárlás, hatalmas haszon és nyereség jelentkezett, de sajnos nem az ország számláján, hanem az ügyeskedőkén. De az elnéző, megbocsájtó szemlélet, itt sem kívánt semmit feltárni, kideríteni, büntetni. Ahogy azt sem tudjuk, hogy mindezek mennyi áldozatot követeltek? Csak az idő szállt el! Azt viszont, elmulasztottunk az ország érdekében, jól és okosan hasznosítani. Még betegnek sem akartunk látszani, így hát mindenről beszéltünk, csak a tényekről nem, nemhogy az okokat kezdtük volna el megkeresni, majd kezelni. Miközben mi egyre nehezebben éltünk és gyorsan, folyamatosan elszegényedtünk, addig a nagy ügyeskedők, óriási pénzeket vihettek ki az országból. A Guardian-brit lap tavalyi összegezése elképesztő adatokról beszél. 4

5 Szerintük, a nyolcvanas évek eleje óta 187 milliárd dollárt vittek ki Magyarországról. Ha, a hetvenes évektől számolnak akkor ez az összeg 242 milliárd dollárra nő. Forintra átszámítva ez a szám szédületesnek tűnik, mert összességében 53 ezermilliárdot, tenne ki.(átvéve: Demokrata 2013 jan.23 sz. 20.-old. Szerző: Kárász Andor.) Adataik szerint, Európából, egyedül csak egyetlen állam Oroszország rendelkezik ennél nagyobb, eltűnt vagyonnal! Ennek tükrében, nem éppen mintagazdálkodás folyt az országban, ha ennyi nálunk, a nyomtalanul eltűnt vagyon! Így feltehetően igen jól szervezett kapcsolati rendszerek épülhettek és működhettek, és talán az sem véletlen, hogy kiválóan működő ágazataink is beleeshettek, ebbe a szériába. Ilyen kényszerű leépülést élt meg, a nagy teljesítményekre képes, az alap ellátást és a nyugati exportot is, egyaránt biztosító, magyar élelmiszeripar. Kiárusítása, egyértelműen, a vidéki élet, folyamatos biztonságát, roppantotta össze, míg közvetett hatásai az egész országot, kiszolgáltatottá és függővé tette, még az alapellátást illetően is. Még olyan cikkekből is, az import válhatott meghatározóvá, amiből jelentős exportot bonyolítottunk. Így az élelmiszertermelés biztonsági szintje is, nagy változásokat szenvedett, és féloldalassá vált. Itt is a lobby-érdekek érvényesültek, aminek következtében egyes, jelentős ágazataink kiszorultak még saját piacainkról is. Megjárt életutunk és a jelenlegi helyzet, talán elég tanulságul szolgál arra, hogy a maga valóságában bemutassuk a múltat, hogy a jövő generációk, már egy élhetőbb jövőt élvezhessenek. Határozottabban kell fellépnünk mindenféle tevékenység ellen, ami az ország lejáratására irányul. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy akiknek, nincs felelősség érzetük és erkölcsi tartásuk, annak hitelt érdemlő szavuk sincs, mert nem is lehet. Ezt mi már, a saját bőrünkön meg éltük és megtapasztaltuk, csak éppen tudatosítani felejtettük el. Hiába bukott meg a rendszer, a szelleme köztünk él továbbra is, mert, - ez is egy nagy tanulság, - de egyeseknek, ez jó üzletnek bizonyult. Nálunk, ezért kellet aláásni azokat a tartópilléreket, amelyre a nyugati világ annak idején biztonsággal alapozta meg a sajátját. Ezek pedig a keresztény értékrend, a család és az általuk termelt értékekre alapozott magántulajdon. Miután a tulajdonosi stukturát, egy teljesen más típusú, politikai alapokra hozták össze, így nem annak megtartása és fejlesztése került előtérbe, hanem az áruba bocsájtás. Itt pedig a jutalékok számítottak, - nekik. Így gazdagodhattak meg Ők, és ezért kerülhetett, ilyen mélyre az ország és gazdasága, ezért maradhatott, - nem is véletlenül, - továbbra is kisemmizett, a félreállított, szakértelmében bízó, magyar középosztály. Kecskemét, Báldy Béla 5

6 6

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten.

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. 100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Hölgyeim és Uraim! Én ugyan

Részletesebben

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Takáts Péter Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Ha a nemrég lezajlott, de sajnos még messze nem befejeződött, krízis utóéletét megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a kormányok valójában nem

Részletesebben

(A www.hirtv.hu teljes szövegéből szerkesztve)

(A www.hirtv.hu teljes szövegéből szerkesztve) (A www.hirtv.hu teljes szövegéből szerkesztve)... Emlékezzenek vissza, hogyan kezdtük el a tavalyi évértékelő beszélgetést. Akkor azt mondtuk, hogy a szokásunk lényege az, hogy minden esztendőben odaállunk,

Részletesebben

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Takáts Péter Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás veszélye

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Biztosítók Szövetségének nemzetközi konferenciáján

Orbán Viktor beszéde a Magyar Biztosítók Szövetségének nemzetközi konferenciáján Orbán Viktor beszéde a Magyar Biztosítók Szövetségének nemzetközi konferenciáján 2011. október 19. Budapest Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a szervezőknek, hogy voltak olyan

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

ÖSSZETARTOZUNK. megújul. A sport szolgálatában. Magyarország. Csökkenő kiadások. A magyar termőföld jövője

ÖSSZETARTOZUNK. megújul. A sport szolgálatában. Magyarország. Csökkenő kiadások. A magyar termőföld jövője ÖSSZETRTOZUNK INGYENES POLITIKI KIDVÁNY 7. ÉVFOLYM, 8. SZÁM 2013. UGUSZTUS Magyarország megújul 6. oldal 3. oldal Csökkenő kiadások mai magyar társadalom számos problémával küzd, melyek között megtalálhatóak

Részletesebben

Takáts Péter ez a kérdés, válasszatok! : Képviseleti vagy részvételi demokrácia?

Takáts Péter ez a kérdés, válasszatok! : Képviseleti vagy részvételi demokrácia? Takáts Péter ez a kérdés, válasszatok! : Képviseleti vagy részvételi demokrácia? A kulturális kreatívok minden közösségi területen új utakat keresnek. Olyanokat, melyekben ők aktív résztvevők és a folyamatok

Részletesebben

BALOLDAL = TÁRSADALMI HALADÁS

BALOLDAL = TÁRSADALMI HALADÁS ANGYAL ÁDÁM BALOLDAL = TÁRSADALMI HALADÁS The baloldal Budapest, 2010 The Társadalmi haladás elmélete Széchenyi István idézte: - minden ország támasza, talpköve A tiszta erkölcs, melly ha megvész, Róma

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

Anôk és a gyerekek védelme lett az egyik legfontosabb

Anôk és a gyerekek védelme lett az egyik legfontosabb SOMLAI PÉTER Anôk és a gyerekek védelme lett az egyik legfontosabb célja az utóbbi évtizedek jogvédô mozgalmainak. Egyik követelésük, hogy a bántalmazókat és erôszaktevôket akik túlnyomórészt férfiak hatóságilag

Részletesebben

Orbán Viktor előadása a "Remény és keresztényi válasz a válságra" című katolikus konferencián Madrid, 2012. november 17.

Orbán Viktor előadása a Remény és keresztényi válasz a válságra című katolikus konferencián Madrid, 2012. november 17. Orbán Viktor előadása a "Remény és keresztényi válasz a válságra" című katolikus konferencián Madrid, 2012. november 17. Tisztelt Kongresszus! Mélyen tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Először is hadd

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

menekültek a migrációs stratégiában

menekültek a migrációs stratégiában menekültek a migrációs stratégiában kerekasztal-beszélgetés A Fundamentum az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetével közösen 2013. április 9-én kerekasztal-beszélgetést szervezett

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

Térkép csata után Konferencia

Térkép csata után Konferencia POLGÁR 02 * A Magyar Polgári Együttműködés hírlevele * KÜLÖNKIADÁS Térkép csata után Konferencia Szent Margit Gimnázium * 2002. november 30. STUMPF ISTVÁN előadása Nem vagyok egyszerű helyzetben, hiszen

Részletesebben

Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis

Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis DR. TIBORI TÍMEA MTA Szociológiai Kutatóintézet DR. MOLNÁR FERENC alezredes DR. GYIMESI GYULA alezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Hazánk. különbséget mutatnak. Ezen országokban a II. világháború után az emberek társadalombiztosítási

Hazánk. különbséget mutatnak. Ezen országokban a II. világháború után az emberek társadalombiztosítási K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja A Kereszténydemokrata Néppárt elismerése Tíz év utáni visszatérés az Európai Néppártba Az Európai Néppárton belül Adenauer, Schuman, és de

Részletesebben

A 2100 Konferencián, Budapesten, 2013. április 20-án elhangzott előadás szerkesztett anyaga

A 2100 Konferencián, Budapesten, 2013. április 20-án elhangzott előadás szerkesztett anyaga Takáts Péter Ami 2012 után lehet és lesz a szociális életben és a gazdaságban A 2100 Konferencián, Budapesten, 2013. április 20-án elhangzott előadás szerkesztett anyaga A szociális formák ember által

Részletesebben

Hazánk. és ezért tûntek el a történelembõl a hozzánk hasonló keleti népek, a hunok, az avarok, a besenyõk adta meg a kérdésre

Hazánk. és ezért tûntek el a történelembõl a hozzánk hasonló keleti népek, a hunok, az avarok, a besenyõk adta meg a kérdésre K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Méltósággal ünnepelt az állami rendezvényekrõl kizárt nemzet K Ö Z É L E T Ünnepelt az ország. Ünnepünk ez évben is kétarcú volt, méltósággal,

Részletesebben

Mire jó egy gyilkosságsorozat? Régiófejlesztés és politikai karrier

Mire jó egy gyilkosságsorozat? Régiófejlesztés és politikai karrier Bezsenyi Tamás 25 XV. évf. 3. szám Mire jó egy gyilkosságsorozat? Régiófejlesztés és politikai karrier A tiszazugi arzénes ügyet mint országos és később nemzetközi médiabotrányt látszólag a nagyobb újságokon

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011 KÖSZÖNTŐ Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Az idei tábor is, ahogy már megszokott, esővel kezdődött, de 135 csillogó szemű, és mosolygós fiatal indult útnak Gyomaendrődről, és talán a mosolyuktól

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER Az összefogás győzelme volt a nándorfehérvári diadal A közgazdaságtan természetéből adódóan más tudomány a fizika, mint a történelem;

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

Karácsony Szilárd: MUNKAKÖNYV. A legnagyobb tévedésünk

Karácsony Szilárd: MUNKAKÖNYV. A legnagyobb tévedésünk Karácsony Szilárd: MUNKAKÖNYV A legnagyobb tévedésünk Nagyot változott a világ. Korábban, akinek nem volt Munkakönyve, vagy az üresen tátongott, közveszélyes munkakerülőnek minősült, ami társadalomellenes

Részletesebben

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Szerkesztés 2009 márciusában zárult le Elôszó 1. AZ EURÓPAI UNIÓ A VILÁGBAN, MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 1.1. A világ, Európa és Magyarország

Részletesebben

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN A kórházban ápolt időskorúak mentálhigiénés gondozása az élet értelméről való időskori vélekedések tükrében Szakdolgozat Szociális munkás szak Levelező

Részletesebben

Unió vagy föderáció?

Unió vagy föderáció? Takáts Péter Unió vagy föderáció? Gondolatok az MAI után és az ESM előtt Nem felemelkedni akarni, azt jelenti, hogy én elsüllyedni akarok. Rudolf Steiner Unió vagy föderáció? Egy lényegtelen kérdés, és

Részletesebben