a költő karácsonya KOVÁCS IMRE ATTILA (részlet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a költő karácsonya KOVÁCS IMRE ATTILA (részlet)"

Átírás

1 KOVÁCS IMRE ATTILA a költő karácsonya (részlet) csöndeskén, meg-meglóduló örvendezéssel lantját bágyatag pecegtetve, s mégis friss szívvel merítkezik babértalan homlokáig a költő a szamártej illatú felismerés feredővizébe miszerint őt nem a józsef-szakállú hatalom nemzé szeplőtelen mária-korok kisded hírmondója ő érkezik hamarosan a szerkesztő, a kiadó, a vidéki matinék műsorszervezője, vagyis a három király istállóját tömjénbe, aranyba vonni, bár hasztalan ordít és les ki sorsa durván ácsolt jászlából hogy kik ezek a barmok, akik füvet böfögve ráncokkal hímzett arcába bőgnek hiába ( ) kapkodva teleír száz tarisznyabélést marhák tetoválatlan fülét, istálló ajtót, ennyi a mű megalázó világrajövetelek vezeklő sora millió betlehemi csillag, örökbe fogadott szép ígéretek lampionjai, a világ vén fájának derekára kirajzszögezett csillag-ígéretek hogy a fénytől felrobbanó szöszmötölések visszahavazzanak ránk, s lesz irodalom, időhúzás eszelős, kopár tánc a parúziáig talán

2 KÁLIZ SAJTOS JÓZSEF Lámpásként világolj! A két hetes korához közeledő Sobor Antalnak Mikor botorkálunk kint a vak világban, csak azt kérjük Tőled, biztass és világolj. Hisz szavad is fölvidít, s meghátrál a bánat; ezért is jöttünk be e házba utánad. Nem fogunk itt ülni, szomorkodni báván, ha köréd gyűlhetünk, Sobor Tóni bátyám! Én is ide jöttem ünnep-kocsit tolni talán elnézed ezt nekem, kedves Tóni... Advent van, mutassunk fityiszt a zord télnek. Ha volna lovas szánom most azon vinnélek Téged és a Párod s mind az unokákat... Együtt örülnénk a lovak röptének még el is felednéd a hetven és hét évet.

3 Lovam nincs, csak hó van, és jégcsap-csipkés eresz. De pár hónap, s itt lesz megint a kikelet. Addig tán kibírjuk változékony telünk, csak jó borocska kell, meg hogy itt légy velünk... És amit az előbb a mottóban szóltam Rólad: a világítóról, azt komolyan mondottam; Legyél még sokáig lámpásunk, követhessünk Téged, és így lássunk: ilyen derűsnek, bölcsnek... Lássuk, ahogy a tavaszi szél vagy az ihlet árja Téged a múzsád karjaiba sodor lanttal s ecsettel kezedben... Éltessen az Isten drága Sobor Antal! Ezt kívánom Néked igaz szeretettel. Kerecsenyen töltöttem a karácsonyom: az ünnep itt oly meghitt! Áldott csend volt, összeért a föld s az égbolt... Hó pillézett, röpültünk a szánon... Örökre szép a kerecsenyi karácsony. (Az Indulj el minden útra c. kötetből)

4 Advent, 2005 Valahol a szívek mélyén mégiscsak létezhet a szeretet... S talán nem azon mesterkedik mindenki: embertársát hogy ejti át. S az Úr hátha elküldi hozzánk az ő Szent fiát. (A Versenyt az idővel c. kötetből) SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY Felhők apám botja szarvasagancsos markolatára támaszkodva a suhanó felhőket nézi fiam te melyik hátára ülnél fel arra a hal formájúra és te ott a kereszt alakúra de már nincs elég hitem hozzá

5 Zeredeti vett a túrkálóban egy pár vastag zoknit azt adta karácsonyra tavaly de jó anyagból olyan bakancsba valót meg hát ahogy adta annak örültem én a legjobban kicsit szabadkozón talán szégyellősen hogy csak így sikerült most de különben a bótba az ilyen zokni marha drága ám fiacskám és ez olyan jó mint a zeredeti fogd csak meg húzta maga felé a kezemet anyám egészen a nyaka melegébe Napfogyatkozás ma délután ötkor megigazítottam az íróasztalommal szemben régóta ferdén lógó téli tájképet most őrjítően szabályos az egész minden megváltozott nem látom a havas fákat a széllel szemben küszködő öregasszonyt csak a szabályos függőleges vízszintes vonalakat valami takarja fényes tenyered Mégis kell Megváltó

6 DIENES OTTÓ Aprócska karácsonyi gondolatforgácsok Valami csodálatos hangú oboából kellene kicsalni a valaha is megszólat legszebb és legmagasztosabb hangot, hogy érzékelni legyünk képesek a KARÁCSONYT körüllebegő, megszentelt hangulatot, lelkiállapotot. A fenségesség és a magasztosság ikerérzülete kellene hogy átjárja egész EMBERI VALÓNKAT. Igen, le kellene borulnunk töredelmes, de mégis ujjongó szívvel és lélekkel a KISDED előtt, aki kicsorduló örömünkre évről-évre megszületik NEKÜNK, újra és újra elhozva számunkra a REMÉNYSÉGET és a HITET abban, hogy minden látszat ellenére JÓ AZ EMBER, s megérdemli az önmagát ÉRTÜNK FELÁLDOZÓ MEGVÁLTÓT Arany János fiatalabb korában vetette papírra a Karácsony éjszakán című rövidke versét, amelyben a képzelet és a valóság közötti hídon akar átkelni: Lelkem pusztaságos éjjelén keresztül / Egy sugárka ha rezdül, // Csillag-é vajon, / mely mint vezérszövétnek, // Üdvözítőt hirdet az emberiségnek? Majd felsejlik az ifjú költőben a kétely: Vagy csak földi hitvány pára, / Mely fellángol // S égi táncaikhoz rémeknek világol? Bármi is légyen ez a fény, a költő megbűvölten megy utána, mivel a hite oly erős a betlehemi csillagban. A legvégén ifjú költőnk verse megzökken: megy a csillag után, még ha az csak egy jó helyre, a temetőbe viszen csupán. Petőfiben nosztalgikus érzeményeket ébreszt a karácsony. Karácsonykor című versében a költő döbbenten fedezi fel, hogy sajgó magányosság-érzület veszi körül: Énhozzám is benézett a karácson, / Tán csak azért, / Hogy bús orcát is lásson / És rajta egy pár reszkető könnyűt. A nekiszomorodott fiatal költő fájó szívvel réved vissza a gyermekkori boldog karácsonyokra, amikor a népes család átélte az együttlét meleg csodavilágát. De Vész jött e fára, / Mely azt szétszaggatta; / Egy ág keletre, a másik nyugatra / S éjszakra a törzs, az öreg szülők. Karácsony szent és magasztos ünnepén a család szent ünnepén nyilall belé a nem éppenséggel vigasztaló gondolat: Magányos pályán búsan bújdosom.

7 Juhász Gyula a Forradalmi naptárban egy-egy szonettet szentel az 1789-es francia forradalom tizenkét, akkor újonnan elnevezett hónapjának. A negyedik hónapban (Nivose) jelenik meg a karácsony: Karácsony, a szent Gyermek születése, / Ki e világnak megváltást hozott, / A jakobinus is úgy érzi: béke, / Pihenjen a bakó, az átkozott. Karácsonykor még a vad, gyilkos farkasok is szelíd bárányokká vedlenek?! A hóhér pedig szopogatja a megérdemelt fröccsét a gazdagon díszített karácsonyfa mellett, meleg családi atmoszférában?! A napsugár-lelkű, a szép emberi élet után sóvárgó, búskomor Tóth Árpád 1912-ben írja meg a Karácsonyi emlék című költeményét. A költő ő is hajlamos a paradoxiára, s ezt kifinomult humorérzéke csak még jobban aláhúzza. Szép emlék a karácsonyi evés-ivás, de az is, hogy a karácsony húsz koronát adott aranyban kölcsön az osztrák-magyar banknak; hozott új választó-listát Tisza Pista megválasztására, s hogy még jobban fokozódjék az abszurd mellékzönge: A Béke is, e bús egyénke / Jött volna vele, de egy hídon / A strázsa belelőtt szegénybe. Karácsonyi ajándék a fűtőanyag-inség megszűnése is. S imígyen még a sajtótermékek is átlényegülnek a szent ünnepen: Ez üdvöt zengem el ma számmal: / Egész télen fűthetünk majd / Egy-egy dús karácsonyi számmal! A rendkívül sokoldalú, sokszínű költő, dráma- és regényíró, illetve műfordítói tehetséggel megáldott Heltai Jenő a könnyűműfaj és szellemesség zseniális képviselője három verset szánt karácsony szent ünnepének. A Karácsony című nála is a valóság és a látszat szembeállítása. Az első három versszakban csak úgy ömlik a jóság és a szeretet, a megértés, a kunyhó és a palota karácsonyi szimbiózisából fakadó ellágyulás. A záró hosszabb strófa viszont egy negatív szökőárt is indukál: A szeretet nagy ünnepén Tovább miért is fűzzem én? Mikor az angyal szárnya lebben, Sok-sok minden van a szivekben, Irigység, méreg, epe mennyi! Csak szeretet nincs egy szemernyi. De mindegy! Minden csupa pompa, Csillog, ragyog a karácsonyfa, Telizsúfolva minden ág, Lóg rajta sok-sok cifraság, Hány ember sóhajt most nagyot:»bár X. Y. lógna ott A karácsonyi dísz helyén «A szeretet nagy ünnepén.

8 A Karácsony a redakcióban címűben néhány adys mogorva, bús legény üldögél az irodában, s olyan magasztos, mély a csend / Mi körülálljuk a kemencét / S fázunk, didergünk idebent. Fájdalomteljes a sóhajtozásuk is: Te szent, te szép fehér karácsony. / Fényed minékünk nem ragyog. Az igencsak sivár csoportkép után felsír a költő lírai énje: Én kitekintek a sötétbe / A jégvirágos ablakon / S e végtelen, sötét magányban / Az ifjuságom siratom. // Az ifjuság égből keringő / Liliom-fehér, szűztiszta hó, / Oly csillogó, oly rövid éltű, Oly csodagyorsan olvadó! // És vele olvad minden álom, / Amit az ember vágya szőtt, / És ritkán látszik meg a sárrul, / Hogy hópehely volt azelőtt. A Villon modorában készült Karácsonyi ballada a régi szép időkről szintén valóságos remeklés, amely hidegvizes zuhanyként zúdul a karácsonyi mámorban mindenáron lubickolni óhajtozó lelkünkre és szívünkre: Karácsony este. Fekete karácsony. / Foltos a lelkünk, ráült a penész A magasztos és fenséges karácsonyi hangulatba minduntalan a társadalmi gond és baj furakodik be: Ma nincs se fa, se vacsora, se angyal, / Csak gyűlölet van, átok, babonák ; aztán így szól a költő: Olcsó ajándék, drága örömök, / Ma úr a széthúzás, / Király az éhség, / Az utcasarkon koldus könyörög. / A neve: Jókedv. Hajléktalan árva Zárszóként a vershez csatolt ajánlást mindenképpen idéznem szükségeltetik: Ti híresek, ti nagyjai a földnek, Bölcsek, vezérek és diktátorok, Kiszáradt szemek meddig nézitek még, Hogy áll a föld, csak a nyomor forog? Siket fülekkel meddig hallgatóztok? Még nem elég a könny, a jaj, a vád? Adjátok vissza a szegény világnak A régi idők karácsonyát! Hogy nehogy tévedés áldozatai legyünk, szerencsére az utóbbi vers alatt a megírás dátuma: Valami csodálatos hangú oboából kellene kicsalni a valaha is megszólat legszebb és legmagasztosabb hangot, hogy érzékelni legyünk képesek a KARÁCSONYT körüllebegő, megszentelt hangulatot, lelkiállapotot. A fenségesség és a magasztosság ikerérzülete kellene hogy átjárja egész EMBERI VALÓNKAT. Igen, le kellene borulnunk töredelmes, de mégis ujjongó szívvel és lélekkel a KISDED előtt, aki kicsorduló örömünkre évről-évre megszületik NEKÜNK, újra és újra elhozva számunkra a REMÉNYSÉGET és a HITET abban, hogy minden látszat ellenére JÓ AZ EMBER, s megérdemli az önmagát ÉRTÜNK FELÁLDOZÓ MEGVÁLTÓT 2009 decemberében

Áprily Lajos karácsonyi-est:

Áprily Lajos karácsonyi-est: Áprily Lajos karácsonyi-est: Angyal zenéje, gyertyafény - Kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, Csak jó, meleg simogatást. Mi győzött érdességemen? Mitől csókolhat úgy kezem? Simogatást

Részletesebben

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM A GYERMEK DICSÉRETE (Kalendárium szonettekben - December) Ti már nem hozhattok jó hírt nekem. filmi jó van, magamtól megtaláltam az erdőkben, hol sok-sok este háltam - s keresztelő Jánosként hírdetem.

Részletesebben

December 01. Téli csend. Különleges Adventi Naptár 2007-re

December 01. Téli csend. Különleges Adventi Naptár 2007-re December 01. Téli csend Andók Veronika Esteledik csendesen, Fény suhan a réteken. Magányosan, hó alatt Álmos magvak alszanak. Hószínűek most a fák, Csendes hószín jégvilág. Rózsaszínen nyugvó nap, Szelíd

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A borító Kaskötő István terve alapján készült.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A borító Kaskötő István terve alapján készült. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A borító Kaskötő István terve alapján készült. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor:

Részletesebben

Békés, boldog, karácsonyt kívánok mindenkinek!

Békés, boldog, karácsonyt kívánok mindenkinek! Közeledik egyik legnagyobb ünnepünk, a karácsony. A nagy rohanásban, előkészületben legyen időnk egy kicsit elcsendesedni, imádkozni! Hogy sok időnk van-e vagy kevés, ez rajtunk is múlik. A legelfoglaltabb

Részletesebben

Emőd Tamásnak. Így szólt Michel Angelo: Idegen sírok közt. Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken.

Emőd Tamásnak. Így szólt Michel Angelo: Idegen sírok közt. Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken. Emőd Tamásnak Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken. Robot jaját hallom belőle szólni, Arany szívvel ólomba kell omolni. Vagy hogy egészebb vers nélkül az élet S csak élni

Részletesebben

Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület. KARÁCSONY 2004. - Gellért-szálló, december 20. Jelenits István karácsonyi gondolatai

Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület. KARÁCSONY 2004. - Gellért-szálló, december 20. Jelenits István karácsonyi gondolatai Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület KARÁCSONY 2004. - Gellért-szálló, december 20. Jelenits István karácsonyi gondolatai Karácsonyra készülünk, kinyitjuk az Evangéliumot. Az Újszövetség elsõ lapja egy

Részletesebben

Ivaskovics József INDIÁN ÉNEK

Ivaskovics József INDIÁN ÉNEK Ivaskovics József INDIÁN ÉNEK Ivaskovics József INDIÁN ÉNEK IVASKOVICS JÓZSEF INDIÁN ÉNEK Kárpátaljai Magyar Könyvek 147. Készült a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával

Részletesebben

A szellem bűvöletében

A szellem bűvöletében KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében 2015. KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-89910-2-7 Szeretet

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

Sebesült munkás a Rókusban. Föltámadás után. Várom őket

Sebesült munkás a Rókusban. Föltámadás után. Várom őket Sebesült munkás a Rókusban Fekszik. Süketebb, mint Beethoven És szétroncsolt, mint egy titán. Hörgése zord, halálos ómen, Lelke túl óperencián. Mint omlott tárna éjjeléből Távol robaj, száll sóhaja. (Holnapután

Részletesebben

Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára

Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára 1 A kiadvány megjelenését támogtták: a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala, Kisebbségi kultúrák

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

József Attila. összes költeménye (1905-1937)

József Attila. összes költeménye (1905-1937) József Attila összes költeménye (1905-1937) TARTALOM - 1920 KEDVES JOCÓ! A SZOLNOKI HÍDON 1921 HOMÁLY BORULT AZ ERDŐRE... ÖSSZETÖRT SZÍVEM... A SZÍV S A SZEM HOZZÁ! AMIÓTA... CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... A HALÁLRÓL

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

Orgonás énekek. Koagrafika és nyomdai előkészítés: Sági Lajos Csemő, 2015. március 15.

Orgonás énekek. Koagrafika és nyomdai előkészítés: Sági Lajos Csemő, 2015. március 15. 40 2 39 38 3 Orgonás énekek Koagrafika és nyomdai előkészítés: Sági Lajos Csemő, 2015. március 15. Források: Hozsanna!, Szent István Társulat, Budapest, 1965, Nr. 20120/1965. Éneklő Egyház, Szent István

Részletesebben

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, I. évfolyam, 7. szám

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, I. évfolyam, 7. szám A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, I. évfolyam, 7. szám Bécs, 2006 december Kászoni Zoltán Áldásos Karácsonyt! Az Egyesült Államokban már

Részletesebben

// 2008. Karácsony //

// 2008. Karácsony // Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // // 2008. Karácsony // Minden kedves Testvérünknek kegyelmekben gazdag, áldott karácsonyi ünnepeket, és békés, boldog újesztendőt kívánnak

Részletesebben

Fagy kinn, fagy, hó van nagy most ideje, most fagyjon, akár beleszakadjon, csak a kályha mormoljon,

Fagy kinn, fagy, hó van nagy most ideje, most fagyjon, akár beleszakadjon, csak a kályha mormoljon, 2000. DECEMBER CSANÁDI IMRE DOROMBOLÓ Fagy kinn, fagy, hó van nagy most ideje, most fagyjon, akár beleszakadjon, csak a kályha mormoljon, vén cirmos doromboljon: elnyugszunk esténként édesanyánk meséjén.

Részletesebben

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta.

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. 67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. Karácsonyi köszöntõ El sem hiszem, hogy megint itt van karácsony! Felfokozott várakozásban élünk, annak ellenére, hogy biztosra vesszük,

Részletesebben

NAPVILÁG KARÁCSONYI ANTOLÓGIA

NAPVILÁG KARÁCSONYI ANTOLÓGIA NAPVILÁG KARÁCSONYI ANTOLÓGIA napvilág digikönyv sorozat 2006. www.digikonyv.hu IMPRESSZUM Napvilág Karácsonyi Antológia (ünnepi versek és prózák) Megjelent a Napvilág Íróklub www.napvilag.net gondozásában,

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Regina Krónika. VI. évfolyam 12. szám 2005. december 4. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika. VI. évfolyam 12. szám 2005. december 4. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika VI. évfolyam 12. szám 2005. december 4. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Istentől megáldott, boldog ünnepeket kívánunk kedves olvasóinknak! A szent éjszaka Harsányi

Részletesebben

CSENDES ÉJ. Betlehem kis falujában. Betlehem kis falujában Karácsonykor éjféltájt Fiú istenember lett, Mint kisgyermek született.

CSENDES ÉJ. Betlehem kis falujában. Betlehem kis falujában Karácsonykor éjféltájt Fiú istenember lett, Mint kisgyermek született. CSENDES ÉJ Mindennek álma mély Nincs fent más csak a drága Szent pár Várja, gyermeke alszik-e már: Szent fiú aludjál, Szent fiú aludjál! Angyalok hangja kél. Halld a mennyei alleluját, Szertehirdeti drága

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

AKKOR SIRASSATOK ENGEM Katona Pista összegyűjtött nótái

AKKOR SIRASSATOK ENGEM Katona Pista összegyűjtött nótái AKKOR SIRASSATOK ENGEM Katona Pista összegyűjtött nótái 1 2. kiadás ISBN 978 80 89001 48 4 Katona István Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely 2 AKKOR SIRASSATOK ENGEM KATONA PISTA ÖSSZEGYŰJTÖTT

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyt! Karácsonyi Levél

Áldott, békés karácsonyt! Karácsonyi Levél XXXII.évfolyam, 3. különszám Budapest, 2013 Karácsonyi Levél Áldott, békés karácsonyt! Királynéja az egeknek S az angyali seregeknek! Áldunk téged és dicsérünk, Mert Megváltót szültél nékünk. Örülj, dicső,

Részletesebben

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele 2011. Karácsony Advent Az Úr eljövetele A Karácsony előtti készülődésünkben fontos, hogy helyesen lássuk az Úr eljövetelének valóságát. Egy 18. századi református lelkipásztor szép gondolatmenetben hagyta

Részletesebben

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter Az Összegyűjtött versek második, bővített kiadása Pomáz,

Részletesebben