LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LECTORIUM ROSICRUCIANUM"

Átírás

1 magazin 2013/9. 1. évf./9. szám LECTORIUM ROSICRUCIANUM AZ ARANY RÓZSAKERESZT SZELLEMI ISKOLÁJA A KARMA

2 Az Arany Rózsakereszt filozófiájába bevezetô INTERNETES TANFOLYAM Létezik egy aranyfonal, egy királyi út amely megtört valóságunk labirintusából az Igazság felé vezet. Az a célunk, hogy segítsünk megtalálni ezt az ösvényt, és élő kapcsolatban bejárni azt. A tanfolyam anyagait, regisztráció után 7 levélben küldjük el Önnek. Feltett kérdéseire igyekszünk a lehetô legrövidebb idô alatt válaszolni. Az Arany Rózsakereszt út, a transzfiguráció ösvénye Ezt a ragyogó fonalat szeretetből, bölcsességből, ismeretből (gnózisból) és Számok, cselekedetből életszabályok fonták. Mindenekelőtt azonban egy ösvényről van szó, amelyet ténylegesen járni lehet, és amelyet a maga eredeti formájában és kompetencia minden vallás megmutatott. Sem mester, sem beavatott nem adhatja át az Igazságot másvalakinek. Mindenkinek a saját erőfeszítése árán kell hozzá áttörni, kitartással leküzdve minden ellenállást és nehézséget, amivel az úton szembetalálkozik. Ezt pedig Johannes csak egy Amos belső Comenius: átalakulási folyamaton keresztül lehet elérni, amelyet lélekújjászületésnek ÚTVESZTõJE vagy transzfigurációnak nevezünk. A Szellemi Iskola a VILÁG ÉS megmutatja A SZÍV PARADICSOMA tanulóinak az ösvényt, és megtanít arra, hogyan kell azt bejárni. Célunk, hogy minél széleskörűbb módon tájékoztassuk arról a királyi út - ról, a transzfiguráció gnosztikus ösvényéről.

3 TARTALOM programajánló Novemberi programok...2 beszámoló A 1. Aquarius Kincsei találkozó...4 cikkek Mi köze a karmának az isteni igazságossághoz?...8 A sors törvénye...14 Karma, reinkarnáció és rózsakereszt...20 A szeretetteljes törvény...28 IMPRESSZUM Lectorium Rosicrucianum Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület 2528 Úny, Pelikán Konferenciahely Mi a karma és hogyan hat? A karma a múltnak és egyben mindannak is az összegzése, ami ebben az életben történik. Mindezek az események mintegy bevésődnek az ember rendszerébe. Onnan szabják meg azután ezek a képek az ő cselekedeteit. Ez lehet aztán jó is meg rossz is; hiszen a karma nem mindig csak valami rossz. A karma szó a szanszkritból származik, és annyit tesz, hogy: az amit kiküldenek, és újra visszatér a forráshoz. Így hát a karmát tekinthetjük úgy is, mint egy olyas mire jövő választ, ami valaha az ember rendszerében történt. Az ember minden cselekedetével karmát sző. Ha például egy cselekedet megsemmisítően hat, akkor az előbb vagy utóbb erre érkező válasz is megsemmisítő lesz. Egy tett azonban lehet megszabadító is, ami később valami új, megszabadító cselekedetet tesz lehetővé. A karma tehát a megszabadító ösvény bejárására is megteremti a lehetőséget, ha a múltban hagytak már ilyen jellegű nyomokat. Erre aztán Önök ebben az életben tovább építhetnek. Elérhetôség: 38 e-pentagram 2013/8

4 PROGRAMAJÁNLÓ HERMÉSZI MEDITÁCIÓ Időpont: (kedd) óra LECTORIUM ROSICRUCIANUM ARANY RÓZSAKERESZT SZELLEMI ISKOLÁJA Helyszín: Köz-Ép-Pont, Szeged, Berlini krt. 1. Az ember kötelessége, hogy lelkét értelmével irányítsa, s ezáltal az isteni dolgok szemlélete arra vezetheti őt, hogy csak kevés figyelmet szenteljen halandó részének, melyet az alsóbb világ megőrzése érdekében csatoltak hozzá. Corpus Hermeticum 2 LÉTEZÉSÜNK ÉRTELME ENNYI VOLNA? Időpont: (szerda) óra Helyszín: Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen, Bem tér 19. Boldog az az ember, aki magára eszmél és felébred. Az Igazság Evangéliuma Miért vagyunk ezen a bolygón? Felkelünk, dolgozunk, hazamegyünk, alszunk és közben embertársainkkal mindenféle érzelmet megélünk: szeretet, gyűlölet, elválás, düh, indulat, boldogság, szomorúság, félelem, harag ezek alkotják általános emberi életünk vezérfonalát. Ennyiből állna csupán az élet?

5 Saját lényünk rezgési tere mint zene, és a belső alkímia nyilvános előadás Helyszín: Méliusz Juhász Péter Könyvtár Debrecen, Bem tér 19. Időpont: óra PROGRAMAJÁNLÓ facebook.com/aquariuskincsei A zene képes az ember legmélyére hatolni, s felfedni az isteni titkokat. Gondolták volna, hogy a zene éppen úgy hatol be rezgéseivel az ember rendszerébe, mint ahogy a beavatás útján járó ember eljuthat a belső alkímiai folyamatok során létezése csúcspontjáig, istenfiúi állapotáig? Közös improvizációs zenéléssel egybe kö tött előadásunkon ezt a magasztos folyamatot szeretnénk bemutatni és szemléltetni a ze ne megnyilvá nulási lehetőségei által, úgymint dallam, ritmus és összhang. AQUARIUS ALAPÍTVÁNY A kozmikus törvények képletei a zenei oktávokban Helyszín: Arany Rózsakereszt Centruma Győr, Bástya utca 54. Időpont: óra A program: Az oktávtörvény, Gurdjieff elmélete A közös improvizációs zenélésben megmutatkozó spontán törvényszerűségek Rezgési terek, változó tulajdonságú mezők Rejtélyes szervünk a hippocampus A világ és az ember párhuzamos tanulmányozása megmutatja az alapvető egységét mindennek, ami létezik és segít a keresőnek a különböző rendű jelenségek közötti analógiát felfedezni. G. I. Gurdjieff 3

6 BESZÁMOLÓ Az első Aquarius Kincsei találkozóról Az est témája: Férfi és nő Helyszín: Sziddhárta (MagNet) Közösségi Ház Időpont: AQUARIUS ALAPÍTVÁNY Mondjuk így: Rózsa, kereszt, lélek, mese, Aquarius Alapítvány estje. Itt jár - tam, mesefeldolgozás. Nagyon otthonosan érzem ma - gam a mélységben, a mesék világában, végre én is reflektálhatok mesékre, nem mindig csak én dolgoztatom velük klienseimet. Óh Anangaraga fehér arcod úgy világít rám hajad sötétjéből, mint a hold képe az éjszakai tóból. De te a mondás szavaival felelsz szívem szavaira és szí ved szándékát nem értem. Anangaraga szeme szögletéből mosolygott Suryakantára, mint az anya gyermekére, akit ajándékkal meg lepni készül és így szólt: Ötféle halott van az élők között: a szegény, a beteg, az idegenben élő, a mindig szolgáló és az aki a szavak értelmét nem érti. Anangaraga! Suryakanta? Akkor Suryakanta előre lépett és meg - fogván Anangaraga keze csuklóját így szólt: Szeretsz?! Látlak felelte mosolyogva ő és Suryakanta szemébe nézett egyenes, csen des, erős nézéssel, mint szélcsendben a délutáni napfény. Akkor Suryakanta mellében mint naptól forró nagy rózsa bomlott ki 4 e-pentagram 2013/8

7 a lélek a férfi biztonság érzésében és ő jó kedvűen nevetett. BESZÁMOLÓ Nagyon mély részlet. Aki még nem tudja rólam, legerősebb szimbólumom a rózsa, mint megtudtam róla, a spirituális lényeg, a magasabb szellemi minőség egyik szimbóluma rózsakereszteseknél. Számomra a rózsa azáltal mély, hogy imaginációban visszatérő, kísérő szimbólumom évekkel ezelőttről. Talán nem is meglepő, hogy ennél a mesénél itt volt a helyem. Megjegyzem, végre egy körben éreztem a mélységet, minden ember őszinte szellemi, lelki önkifejezését. Vágy van bennem az idetartozásra, és rózsa van bennem is, a spiritualitás és a női minőség virága. Ami a mesének különös aktualitást ad, hogy nyáron azt mondtam K.-nak: tudom, érzem, ki az, akivé válhatsz. Mély volt, bátor, keretátlépő, felforgató, de parancsoló is, mert az érzés az ilyen. Félreérthetetlenül és megkérdőjelezhetetlenül éreztem a lelkét, akkor, ott, és érzem ma is, mert ezt az érzést nem lehet elveszíteni, hogy valakinek érzed a lelkét. Most megtaláltam a mesét is hozzá. Hihetetlen minőség egy ilyen találkozás, a levegő sűrű és mély, minden sorsszerű, és minden rendben van. Isten kezét, az Ő lelkét is éreztem azokban a pillanatokban. S ahogy kifejezem a mesére való reflexiókban, az a szívemből jön, és találkozom a saját lelkemmel és a hitemmel is. A csoport azt reflektálta: Ahhoz, hogy lásd valaki lelkét, ahhoz Te már vagy a jelenlétben. És én tényleg vagyok, bár a nárcisztikus vigasz az kevés. Amúgy, a mesében Anangaranga meglehetősen sokat várt, amíg Suryakanta egyáltalán feltette neki ezt a kérdést. Konklúzió az nincs, csak mese van, amely által összekapcsolódunk az emberiség fájdalmaival és együttérzésével. Holnap pedig bátran, újra, meglépjük a holnapi lépést. Zsuzsanna Mirnics 38 e-pentagram 2013/8 5

8 MI KÖZE A KARMÁNAK AZ ISTENI IGAZSÁGOSSÁGHOZ? Aki ezen a világon mély, belsô szükségbôl közelít az igazságosság problémájához, óhatatlanul rábukkan a karma tanára. A szanszkrit eredetû karma szó jelentését a tett vagy cselekedet szavak csak hozzávetôlegesen adják vissza: a karma ugyanis a földi életterület ok-okozati összefüggéseinek kozmikus erejû törvénye. 6 e-pentagram 2013/9

9 E törvény emberi vonatkozásait csak akkor érthetjük meg, ha a mikrokozmoszok újratestesüléséből (reinkarnációjából) indulunk ki. Pál ezt a Galátziabeliekhez írt levelében így fejti ki (6:7): Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is. E törvény hozzájárulhat az ok-okozat jelenségének helyes gyakorlati felfogásához: senki sem várhatja, hogy rózsa nőjön, amikor bogáncsot vetett. A karma a világegyetem egyik alaptörvénye és a világ minden szintjében tükröződik. A newtoni mechanikaelmélet például így utal rá: minden hatás ugyanolyan mértékű ellenhatást vált ki. Az ok-okozati kapcsolatra vonatkozó fizikai törvény és az egyetemes karmatörvény közötti egyetlen különbség mindössze annyi, hogy ez utóbbi az élet minden területére kiterjed. A karma törvénye melynek tehát e dialektikus természet bukott mikrokozmosza is alá van vetve olyan árnyalt, oly hatalmas és kiterjedt működési területen s oly változatos módon hat, hogy annak teljességét és kozmikus intelligenciáját a természettudat sohasem lesz képes befogadni. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket... Az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. (Zsoltárok 19:8,10.) A karma törvénye az embert olyan szükséges életfeladatok elé állítja, melyek által önismeretre tehet szert és bepillantást nyerhet a teremtésbe. Az Egyetemes Tan egyik alaptétele így hangzik: Minden mindennel összefügg. Nem lehet elkülönítve szemlélni azt, ami az élet nagy folyamához tartozik. Akár egy gyapjúgombolyag: folytonos fonadék sző össze mindent mindennel. A dialektikus élettenger karmikus hullámverése is ekként tartja fogva az emberi élethullám mikrokozmoszait: a súlyos következményekkel járó cselekedetek sok megtestesülésen át, mintegy körforgásban láncolják őket egymáshoz. Így tévelyegnek a mikrokozmoszok az anyagban az önmaguk által teremtett labirintusban. A tisztánlátást, az igazság kibogozását egy mégoly változatos életmodell sem teszi lehetővé. Ha próbáltunk már kusza fonalkötegben egy hurkot kibontani, miközben óhatatlanul újabb gubancokat hoztunk létre, akkor esetleg feldereng előttünk a behálózottság, a bukottság mélysége és értelmetlensége. 38 e-pentagram 2013/8 Mi köze a karmának az isteni igazságossághoz? 7

10 Amit az Ószövetség törvénye alatt álló énembernek kerülnie kell, ha nem akar egyre rosszabb karmát teremteni magának, azt többek között Mózes tízparancsolatában is megtalálhatjuk (II. 20:1-17). A ne ölj, ne lopj, ne hazudj, vagy ne kövess el házasságtörést egy egymásra utalt életközösségben megvalósítható védelmi előírások. (Az ember elfajulása egyébként abból is megítélhető, hogy az uralkodó korszellem még ezen egyszerű élettörvények jelentőségét is mindinkább kétségbe vonja.) Az ember nemcsak saját mikrokozmoszával áll kölcsönhatásban, hanem egyúttal egy makrokozmikus közösség része is. Egyéni karmánk szálai tehát szorosan összefonódnak a családi, a nemzeti, a faji és a világkarmával is. Minden mindennel összefügg. Ezért olyan a világ, amilyennek az emberi élethullám formálta; ezért van minden egyes ember az összes többivel karmikusan összekötve és ezért részese mindenki a világ eseményeinek. Ebben az értelemben minden egyes cselekedet az egész emberiségre kihat. Életünkből általában csak annyit érzékelünk, amennyit látóhatárunk és éntudatunk korlátozott köre megenged és abból szoktunk kiindulni, hogy befolyási körzetünk is csupán ugyanennyire terjed ki. Ez persze csak a halandó személyiség rendkívül szemellenzős nézőpontját tükröző felfogás. Aki a karma törvényét meg akarja fejteni, annak ezt a rövidlátó vélekedést le kell vetkőznie, hogy ezáltal nagyobb távlatok nyílhassanak meg előtte. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. (Hegyi beszéd, Máté 5:17-18.) 838 e-pentagram 2013/9

11 A felemelkedés lehetősége A karma nagyon összetett jelenség. Nem azonos jelentésű az emberi akarat és cselekvés szabadságának korlátozott voltát valló felfogással és a végzetet, az eleve elrendelt sorsot hirdetőknek sem ad alapot elképzelésükhöz. Életünk ugyan is nincs teljesen előre meghatározva, de nem is teljesen szabad: mert jóllehet egy meghatározott alapminta szerint épül fel, de többdimenziós lényünk egésze a változás és az új fejlődés tömérdek lehetőségét rejti. Ennek élet re keltésében döntő szerepet játszanak a szeretet segítő sugarai a Krisztus-erők, melyek a bennünk szunnyadó istenszikrán keresztül érnek el minket. Ha ez az isteni szikra hatni kezd, általa megkapjuk a kulcsot, mely az új élet kapuját nyitja. A szellemszikra érintése olyan erőt szabadít fel, amely a múltban történt dolgokat legalábbis részben semlegesíti. A múltban gyökerező sorserőket persze nem tudjuk teljesen kioltani. Annyira azonban le lehet kötni őket, hogy rendsze rünkben olyan új erők szabadulhassanak fel, melyek más irányultsághoz vezetnek. Jan van Rijckenborgh írja ehhez Az egyiptomi ős-gnózis és hívó hangja az örök jelenben című könyvének II. részében többek között a következőket: Minden mikrokozmoszhoz tartozik egy aurikus lény, melyben az egész karma benne van. Amit az előző személyiségek az Önök mikrokozmoszában gondoltak és tettek, az mind fel van jegyezve karmaként az aurikus lényben. Nos, ebben a karmában van egy olyan rész, amely a plexus sacralison keresztül áramlik a személyiségbe, az élet menetétől függően. Ugyanakkor egyesek mikrokozmoszában létezik egy olyan karma is, mely tulajdonságokból, képességekből, minőségekből, megbízatásokból és hatalmas fáradozásokból áll, Isten és az emberiség szolgálatának érdekében. Ez a karma akkor áramlik be a személyiség-be, ha az érintett személy az irányultságával és mindenekelőtt a magatartásával felhívja. A karma nem szünteti meg a tudatlanságot. Erre csak a megismerés, azaz a Gnózis képes, ahogyan a sötétséget is csak a fény űzi el. Szóval a dolgok okokozati lefolyása mint örök természeti körforgás az időben játszódik le, ezért nem vezethet az időn túlra. Az időtől való megszabadulás csak ott lehet- 38 e-pentagram 2013/8 Mi köze a karmának az A isteni konfliktusmentes igazságossághoz? élet 9

12 séges, ahol az örökkévalóság behatol a mulandóságba. Ez csak az egyéni akarat teremtő önmegtagadása révén érhető el, miáltal mintegy légüres tér keletkezik, amelybe az örökkévalóság beáramolhat. Maga az időben végbemenő ok-okozati folyamat éppoly kevéssé tud a mulandóságból a megszabaduláshoz vezetni, mint ahogyan a víz sem képes olyan zárt edényben bizonyos szint fölé emelkedni, amelynek tetejébe levegő szorult. A vízszintes sorsfolyást ezért csak egy teljesen más, függőlegesen beáramló felettes természet, az isteni természet által lehet keresztülhasítani. Ahhoz, hogy ezt a beáramlást fel tudjuk hívni és el tudjuk viselni, s hogy a téridő világának természettörvényétől való megszabaduláshoz eljuthassunk, se többre, se kevesebbre nincs szükség, mint az ember teljes átváltozására. Az általunk transzfigurációnak nevezett átváltozáshoz vezető utat a Szellemi Iskolában minden komoly keresőnek megmutatják. A teljes megújúlás szükségessége Isten szeretet mondja János I. levele (4. rész 8 ill. 16) és legbensőbb lényünkben ott rezeg e szavak megerősítése. Ez a hitbiztonság és a bizonyosság. Mivel Isten szeretete teljességként létezik, maga Isten sohasem büntet és nem áll bosszút. A Krisztus erők szüntelenül próbálják az emberlényt az őshazába vivő visszaúthoz vezetni. Ennek tudata nagy belső megnyugváshoz és múlhatatlan örömhöz vezet. Ha az ember őszintén és kitartóan fáradozik lénye megtisztításán és mindent elkerül, ami újabb sorsbonyodalmakhoz vezetne, akkor életét ismét az eredeti, a teremtési tervnek megfelelő irányba terelheti. A kulcsot ehhez gondolkodásmódjában, érzelmeinek, akaratának és cselekedeteinek minőségében találja meg. E felsorolás sorrendjét tudatosan választottuk így, ugyanis az újító munka csak új gondolkodással kezdődhet. Ezzel kapcsolatban be kell látnunk, hogy nem csupán az olyan gondolkodás jár súlyos következményekkel, melyet irigység, büszkeség, bosszúvágy, indulat vagy szenvedély fűt, hanem minden egyes ellen-őrizetlen gondolat is. Ugyanez érvényes azokra a hatalmas energiákra is, melyeket vágy-, azaz érzelmi életünk sugároz ki környezetünkbe. A hegyi beszéd is utal erre, amikor Jézus így szól tanítványaihoz: Ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen 10 e-pentagram 2013/8 2013/9

13 sem mehettek be a mennyeknek országába. (Máté 5:20) Csak ha a tudat- és a vágytestben nyugalom és tisztaság honol, továbbá ennek egyenes folyományaként az éter- (azaz élet-) testünk, s végül az anyagtest is újból elkezd az isteni teremtési tervvel összhangban működni, akkor szűnik meg a sorsteher egyik leglényegesebb oka. Akkor kezdődhet el Krisztus erejében a karmikus kötelékek megszüntetése. 38 e-pentagram 2013/8 Mi köze a karmának az isteni igazságossághoz? 11

14 A SORS TÖRVÉNYE Egy ajándékbolt kirakatában van egy bekötött szemû nôi alak, aki bal kezében mérleget tart, jobbjával pedig kardot fog. Egyetlen turista sincs tudatában a nôi figura jelentôségének. 12 e-pentagram 2013/9

15 A kétserpenyős egyenlőkarú mérlegen a régi Egyiptom vallásában az elhunytak szívét mérték. Ehhez a méréshez ellensúlyként egy tollpihét használtak, a Maat hieroglifát. Az Ószövetség (Dániel 5) leírja, hogy egy kéz hogyan írta Belsacár király palotájának falára a következő szavakat: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin. Számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Ez a kép annak a rejtett igazságnak a szimbóluma, amely olyan nagy jelentőségű, hogy ha feltárják, teljesen megváltoztathatja az ember életét. A bekötött szemű Istennőt, kezében a karddal, Nemezisnek hívják. Az igazságosságot jelképezi, amely serpenyőivel mindent kiegyenlít és egyensúlyba hoz. Ezt a törvényt személyválogatás nélkül, előítélet, gyűlölet és öröm nélkül alkalmazzák, amint arra a bekötött szem is utal. Nemezis törvénye gondoskodik arról, hogy származzon akár egyéntől, akár csoporttól, minden cselekedetre, érzésre és gondolatra egy ennek megfelelő reakció, vagyis válasz következik. Ezért kétélű a kard: jutalmaz vagy kijavít. A Bibliában pedig, a Galáciabeliekhez írt levélben, a következő áll: Mert amit vet az ember, azt aratándja is (Gal. 6:7). Salamon is azt mondja példabeszédében: Aki vet álnokságot, arat nyomorúságot (Péld. 22:8). Az eredeti, isteni természetben ez a kijavító törvény nem hat, mivel ott nincsenek ellentétek. A bukott természet ezzel szemben kétsarkú, és Karma Steven Natanson grafikája állandóan ide-oda hánykódik valamely ellentétpár végletei között. E két pólus között lép fel Nemezis korrigáló, kiegyenlítő törvénye. Egy olyan világban azonban, ahol a jó nem tulajdonság, hanem maga a teljesség, amelyben a világosság átható, mindent átölelő erőként van jelen, ott nincs hely a sötétség számára, és nincs szükség dorgálásra vagy jutalmazásra. Bár az ember súlyosan görnyed a karma törvényeként is ismert kiegyenlítő törvény igája alatt, mégis ebben rejlik annak esélye és lehetősége, hogy feleszmélvén megtaláljuk a belső megszabaduláshoz vezető utat. A hányattatások közepette, melyek a boldogságtól a nyomorúsághoz, a szegénységtől a gazdagsághoz, a vereségtől a győzelemhez, a szeretettől a gyűlölethez, a kegyességtől a rosszindulathoz, a rokonszenvtől az ellenszenvhez vezetnek, és melyek sok életen át tarthatnak, hébe-hóba mégis hallható az ősemlékezés hangja. Olykor egészen gyenge, alig érzékelhető. Attól a perctől 38 e-pentagram 2013/8 A sors törvénye 13

16 kezdve azonban, amikor a hang a személyes problémákon keresztül áthallatszik, és az embert arra ösztönzi, hogy kivonja magát a dialektikus mozgalmasság alól, megszületett az igazságkereső. Akkor az ember elindul, hogy megkeresse e hívás eredetét. Így tévelyeg egyik felismeréstől a másikig, s csaknem belevész az ötletek sokaságába, melyek okkult, misztikus és vallásos hullámokat vetnek személyes életének tengerén. A tévelygés, a keresés sok testetöltésen át tarthat. Az ember egyre csak keres és keres, amíg rá nem jön, hogy az igazság sem poros könyvekben vagy elsárgult pergameneken, sem az imaházakban, sem a guruknál vagy fennkölt mestereknél nincsen, hanem elképzelhetetlen idők óta a saját szívében rejlik. Ki keresi az utat a saját szívében? Aki halandó megnyilvánulása szerint állatembernek született, annak az az életfeladata, hogy a mikrokozmoszában lévő ősképet kifejlessze. Arra hivatott, hogy egyszer olyanná váljon, mint Isten. A szfinx rejtélye életének háromszoros misztériuma elé állítja: Honnan jöttem? Hol van az eredetem? Ki vagyok én a legmélyebb lényemben? Hová tartok? Mi a rendeltetésem a teremtésben? Ezekre a rejtélyekre a válaszokat csak annak világosságában lehet felismerni, amit a belső megszabadulás útján kapunk. Amíg a fent említett ősemlékezés még nem hat, addig nem lehet megoldani ezt a háromszoros rejtélyt. Életszomja és önfenntartási törekvése ezer kötelékkel tartja fogva az embert a bukott természetben. Azok a hatalmak és erők, melyek azon fáradoznak, hogy a bukott állapotot fenntartsák, az ilyen embert egyetlen pillanatra sem hagyják nyugton. Sarkallják és hajszolják földi létének körforgásában, amíg végül életereje teljesen felemésztődik, és életkereke kénytelen újra fordulni egyet. Hát nem értelmetlen élet az ilyen? Azután újabb életút következik a durva anyag világán keresztül. Remélhetőleg elegendő gyakran nagyon keserű tapasztalatot gyűjt az ember, és belső füle végre a belső hangra hallgat. Mi az oka létemnek itt a Földön? Véletlenül születtem, egyfajta természeti jelenségként? A sors formált? Azért helyeztek ebbe a világba, hogy én is együtt játsszak a változásokban, az örömben és a szenvedésben anélkül, hogy én magam befolyást gyakorolnék rájuk? Miért vetett engem a sors ebbe a fajba, ebbe a népbe, ebbe a családba? Miféle törvény határozza meg, hogy melyik vallás szerint kell élnem? Mely sorstól függ életem, betegségem vagy egészségem? Mi határozza meg, hogy még meddig kell húznom az igát ezen a ki- 14 e-pentagram 2013/9

17 látástalan úton? Mi történik, ha egyszer véget ér földi utazásom, és testem elnyűtt ruhadarabként itt marad? Hová megyek én akkor? Miért más minden egyes ember sorsa? Mi az isteni igazság? Sem a látható, sem a láthatatlan életben nincs véletlen, és olyan sincs, hogy akár csak egyetlen folyamat is vak vagy gépies lefolyású lenne. A csillagok és a bolygók meghatározott pályát követnek. A dolgok abszolút törvények szerint jönnek létre és múlnak el. A tudomány által eleddig felfedezett legkisebb részecske is része a legnagyobb egyetemes szervezetnek, és az egyetlen, nagy fejlődési tervre utal. Hermész Triszmegisztosz ezt az összefüggést kevés szóval fejezi ki: Mint fent, úgy lent; ahogy belül, úgy kívül. Mikhail Naimy ezt mondja Mirdad könyve című művében: A véletlen a bölcsek játszólabdája. A balgák a véletlen játszólabdái. Felelősséget vállalni tetteinkért Mióta az emberiség gondolkodási képességének építése eléggé előrehaladt, az embert felelősségre lehet vonni egész magatartásáért. Ha ugyanis egy gyerek ártatlanul és tudatlanul követ el egy hibát, nem lehet érte felelősségre vonni. Ugyanebben az állapotban volt az emberiség, amíg kívülről vezették. Tudata túlságosan csekély volt, ennélfogva bizonyos hibákat még fel sem tudott ismerni. Amikor aztán negyedik járműve, a gondolkodási képessége is kifejlődött, akkor megkapta azokat a törvényeket is, melyek már az erkölcsöt és az értelmet is figyelembe veszik. Ennek logikus következményeként e pillanattól kezdve követnie kellett ezeket a törvényeket; most már felelősséget kellett vállalnia viselkedéséért. A keresztény korszak vége felé ez a fejlődés befejeződik. Az Újszövetség így tanúskodik erről: Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. (Máté 5:17); és a János 1:17-ben: Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. A Rómabeliekhez írt levél 10:4-ben pedig a következőt olvashatjuk: Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek megigazulására. Mindaddig azonban, amíg a kereszténység által felállított követelményeket nem értik meg, s így még kevésbé teljesítik, addig az ok-okozat törvénye, a karma működik. Öröm és fájdalom, e széles spektrumon belül mindenféle árnyalt ellentéttel együtt, elválaszthatatlan kísérői maradnak a tévelygő emberiségnek. 38 e-pentagram 2013/8 A sors törvénye 15

18 Számtalan bölcs hívta fel a figyelmet erre a törvényre. Nem mintha arra akartak volna rávenni bárkit is, hogy a jót a gonosztól való félelemből cselekedjék, vagy hogy jutalomra törekedjenek akár itt, akár a túlvilágon, hanem hogy rámutassanak: a bukott embernek egyszer tudatosan el kell oldódnia a földi élet ellentétpárjaitól. Ez az út egyszer az elé a folyamat elé állítja majd az igazság komoly keresőjét, melyet tömören a Jézus, a kereszt és a feltámadás szavakkal írnak le. A holland filozófus Benedictus Spinoza ( ), akit szabadszellemű felfogása miatt kiűztek a zsinagógából, a következőket írja Etikájában (1677): Akiben félelem van, és a jót azért cselekszi, hogy elkerülje a gonoszt, azt nem az értelem vezérli. Ma, amikor az emberiség a Vízöntő korszakba lép, miközben az előző fejlődési folyamatot le kell zárni és el kell hagyni, az egész világon heves kijavító törekvések figyelhetők meg. Az Istenterv követelményeire süket évszázadok után most aztán benyújtják a számlát az elmulasztott és helytelen tettekért. Az új korszak előjelei már rajzolják erővonalaikat a világéterben, míg sok vak ember még mindig a múltba mered, mivel még nem tud vagy nem akar megfordulni, hogy lássa a hajnalpírt. A fogékonyabbak viszont már reagálnak az elkövetkezendő fejlődésekre. Kellő ismeretek vagy biztos irányérzék híján azonban hamarosan sokan eltévednek, és így a hátramaradottak sorsában osztoznak. Ezekben a pillanatokban mutatkozik meg, hogy az emberiség legnagyobb része már túlságosan messzire tévedt az ősi forrástól, és sokan oly elviselhetetlen teher alatt görnyedeznek, hogy már nem képesek megtalálni a visszautat. Ezért törekszik az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája arra, hogy mindazoknak, akiknek szabad volt valamit felfedezniük eredeti hazájukból, odanyújtsa Ariadne fonalát, hogy megtalálják kiútjukat a vallási elképzelések labirintusából. Feltéve persze, hogy ezt valóban akarják! Mert itt nem új filozófiáról vagy egy szellemi gondolat ki tudja hányadik változatáról nincs szó, sem régi értékek, okkult módszerek vagy meditációs technikák visszanyeréséről, hanem a megszabadító és megújító erőről, amely megnyitja a kereső ember számára a transzfiguráció útját. A határnál mindent hátrahagyni Minden hiteles szellemi iskola felépített és fenntartott egy gnosztikus teret vagy élő testet, hogy mindazokat, akik a senkiföldjén vagy a határvidéken tartózkodnak, bevezessék az alapvető változás folyamatába. A modern Szel- 16 e-pentagram 2013/9

19 lemi Iskola is ehhez az Efézus-tudathoz kapcsolódik, egy olyan állapothoz, amelyben az ember kezdi átlátni a földi élet látszat voltát és viszonylagosságát. Aki ezen a határszakaszon találtatik, az már kész arra, hogy eldobja feltételezett kincseit annak érdekében, hogy teljes bizalommal, erős hitben és az egészségessé válás, a megszenteltetés utáni erőteljes vágyakozásban felemeltessen. Teljesen eltölti a teremtővel való egyesülés kívánsága. Ilyen keresők számára biztosan van valami mondanivalója a Lectorium Rosicrucianumnak, az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának. Állandóan gyarapodik azoknak a száma, akik már nem találnak békét az emberi tekintélyek útmutatásaiban, és akik számára a régi hitfelfogások üressé és tartalmatlanná váltak. Csaknem minden országban növekszik az érdeklődés aziránt, amit a modern Rózsakereszt közvetít a komoly igazságkeresőnek. Az egész világon hallatják szavukat azok, akiknek hite, vágya és tapasztalata a tiszta belső kereszténység alapján van előkészítve. Először is kerülik a hagyományos szabályokat és dogmákat, és saját útjukat akarják járni. Ebből a szabadságból kiindulva később keresnek egy csoportot vagy közösséget, amely megfelel törekvéseiknek, és amelyben meg tudják találni a belátást és erőt ahhoz, hogy tovább járhassák életútjukat. Ez nem a sors elől való menekülés, hanem egy belső búcsú attól az erőltetett élettől, melyet saját magukra róttak ki a múltban. Az igazság utáni mély vágyódástól hajtva arra törekszenek, hogy megbékéljenek az isteni törvénnyel, amely oltalmaz és hazavisz. Ha pedig a lélek egyszer már megszületett és növekszik, ha ezt az arany középutat egyszer megtalálták, akkor egyre kevesebb kiigazításra lesz szükség, és végül a sors helyet csinál az új lélekélet törvényének, Isten szeretettörvényének, amely részrehajlás nélkül az egész teremtéssel közli magát, ahogyan a Nap is mindenre sugárzik, legyen az rossz vagy jó. 38 e-pentagram 2013/8 A sors törvénye 17

20 KARMA, REINKARNÁCIÓ ÉS RÓZSAKERESZT A Nemzetközi Szellemi Vezetôség, A. H. van den Brul A nyugati társadalmakban mindenki szá mára bôséggel kínálkozik alkalom, hogy elmélyülhessen a számtalan filozófiai, misztikus, ezoterikus tanban. Mozgalmak, csoportok ajánlkoznak, hogy bevezessék az érdeklôdôt olyan tanokba, amelyek a tudattágítás lenyûgözô kilátásaival kecsegtetnek. 18 e-pentagram 2013/9

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

LECTORIUM ROSICRUCIANUM magazin 2013/7. 1. évf./7. szám LECTORIUM ROSICRUCIANUM AZ ARANY RÓZSAKERESZT SZELLEMI ISKOLÁJA LABIRINTUS, VAGY ÚTVESZTÔ? * A LABIRINTUS, MELYBEN AZ IGAZSÁGOT KUTATÓ EMBER TÉVELYEG * A KNÓSSZOSZI LABIRINTUS

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Az antropozofia keresztyén szemmel

Az antropozofia keresztyén szemmel Az antropozofia keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia, Waldorf-pedagógia Dr. Lothar Gassmann Függelék A Waldorf-pedagógiáról Vándor Péter Az antropozófia - keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia,

Részletesebben

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT www.szukitskiado.hu LILIAN VERNER-BONDS A GYÓGYÍTÓ SZÍNEK SZERZŐJE SZÍNGYÓGYÁSZAT SZŰKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: NEW COLOUR

Részletesebben

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. GYÓGYÍTSD TENMAGAD Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. 2 This translation and edition 2013 The Bach Centre First published in Great Britain

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

Esemény templomok. Tartalomjegyzék. I. A szív hat erénye 2. oldal. A kifejezés művészete Az agnosztikus út Három rejtett vágy

Esemény templomok. Tartalomjegyzék. I. A szív hat erénye 2. oldal. A kifejezés művészete Az agnosztikus út Három rejtett vágy 1 Esemény templomok Tartalomjegyzék Bevezetés 2. oldal I. A szív hat erénye 2. oldal A kifejezés művészete Az agnosztikus út Három rejtett vágy II. A mikor, melyik, hogyan gyakorlat A szív hat erénye,

Részletesebben

THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY

THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 2 Azoknak szól

Részletesebben

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA A parapszichológia egy olyan irányzat, amely igyekszik az eddig megmagyarázhatatlannak, természetfelettinek vagy misztikusnak tartott

Részletesebben

Az élet hét törvénye

Az élet hét törvénye Deepak Chopra: Az élet hét törvénye Tau Benső út-ikalauz könytárából http://www.tau.hu Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 2 Tartalom: Az élet hét törvénye 1 Tartalom: 2 Bevezetés 3 ELSŐ FEJEZET A Tiszta

Részletesebben

Krisztus vagy a Vízöntő?

Krisztus vagy a Vízöntő? Godfried Danels bíboros, Malines-Bruxelles érsekének karácsonyi pásztorlevele (1990) Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? (Lk 7,19) TESTVÉREK! A földön nagy nyugtalanság uralkodott akkor, amikor

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2.

Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2. Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2. Az isteni mátrix - Az Univerzum aktív résztvevői vagyunk

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

REJTETT ENERGIÁK A CSAKRA-TAN FÉNYÉBEN. Gyógyítás a csakrák harmonizálásával

REJTETT ENERGIÁK A CSAKRA-TAN FÉNYÉBEN. Gyógyítás a csakrák harmonizálásával REJTETT ENERGIÁK A CSAKRA-TAN FÉNYÉBEN Gyógyítás a csakrák harmonizálásával SHALILA SHARAMON BODOJ, BAGINSKI Bevezető Minden ember életében volt már olyan pillanat, amikor feltette magának ezeket a kérdéseket:

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

Az emberiség evolúciója 18 millió évvel ezelőtt kezdődött Az emberi tudat kibontakozásának a lépései

Az emberiség evolúciója 18 millió évvel ezelőtt kezdődött Az emberi tudat kibontakozásának a lépései Az emberiség evolúciója 18 millió évvel ezelőtt kezdődött Az emberi tudat kibontakozásának a lépései Előadás, 2014 Marcius 7. Hotel Flamenco, Budapest - Eva Gostoni A fejlődés útja Amikor a figyelmünket

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA. Hermann Éva és Földesi Orsolya

A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA. Hermann Éva és Földesi Orsolya A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA Hermann Éva és Földesi Orsolya Minden jog fenntartva. A könyvben megjelenő grafikák és képek a törvény által védettek! A könyv a kiadó írásos jóváhagyása

Részletesebben

újság VII. évfolyam, 3. szám

újság VII. évfolyam, 3. szám újság VII. évfolyam, 3. szám hírek, felhívások satyananda yoga programok Helyszín: Budapest V. kerület, Szép utca 3. II. emelet. A részvétel ingyenes. A jóga ágai közül legtöbben csak a hatha jógát, a

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A mű eredeti címe: Das Indigo-Phanomen. A mű eredetileg a Schirner Verlag gondozásában jelent meg.

Tartalomjegyzék. A mű eredeti címe: Das Indigo-Phanomen. A mű eredetileg a Schirner Verlag gondozásában jelent meg. Ez a könyv az új korszak gyermekeiről szól. A gyakran paranormális képességekkel is rendelkező indigó gyerekek életét és gondolkodását főként intuíciójuk határozza meg, nem illenek bele megszokott mintáinkba,

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 3. szám

újság VIII. évfolyam, 3. szám újság VIII. évfolyam, 3. szám hírek, felhívások szombat délutáni szatszangok A jóga ágai közül legtöbben csak a hatha jógát, a fizikai gyakorlatokat ismerik. A Satyananda Yoga azért különleges rendszer,

Részletesebben

Teremtés és megváltás Mózes első könyve

Teremtés és megváltás Mózes első könyve Bibliatanulmányok Teremtés és megváltás Mózes első könyve Írta: Arthur J. Ferch 2006. október, november, december Copyright Arthur J. Ferch, 2006 Copyright Élet és Egészség Könyvkiadó, 2006 Felelõs kiadó:

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA

A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA A csakrák a fizikai és a spirituális sík közti átjárók, s egyszerre testünk és lelkünk belső szerkezetének szentségét is megtestesítik.

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben