S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 84 98."

Átírás

1 S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM KOMLÓSI PIROSKA A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN Egyetemünkön a bölcsészkari képzésben komoly helyet foglal el a tanárképzés. A kommunikáció tanszék küldetésében is annak megalapítása óta töretlenül hangsúlyt kap az iskolákban folyó kommunikáció segítő-fejlesztő és mentálhigiénés aspektusainak fejlesztéséhez való hozzájárulás, akár a tanárképzésen keresztül is. Bár az ország kommunikációt oktató intézményei számára 2000-ben a tanárképzést letiltották, és akkor ezt a jogot kizárólagosan az ELTE kapta meg, mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy kétszakos diákjaink a másik szakjukon elvégezzék a tanárképző elemeket. Ezekhez a kommunikáció tanszék (új, hivatalos nevén: Kommunikáció- és Társadalomtudományi Intézet) is kész hozzájárulni a maga oldaláról. A tanári kommunikáció (ea. Spannraft Marcellina) tantárgyon belül évek óta van némi módunk a kommunikáció minőségét fejleszteni. A leendő tanárok kommunikációjának segítő-fejlesztő irányba való képzéséhez még számos tartalmi fejlesztésre van szükség. Ezeket a tanszékünkön folyamatosan építjük ki. Szellemi hagyatékkal gazdagon el vagyunk látva, hiszen a református pedagógia nagy alakjának, Karácsony Sándornak a tanításai, ránk hagyott pedagógiai munkái a tanítványai közvetítésével elérhetőek számunkra. A magyar ifjúság vallásos neveléséhez, közösségi/gyülekezeti emberré formálásához rendkívül sokrétű és időtálló szellemi hagyaték ez. Ugyanakkor, napjainkban sürgetővé vált tudatos alkalmazása a következő generáció emberré, szülővé, pedagógussá nevelésében. Az első lépések a kommunikáció tanszék lehetőségein belül az alábbiak: A tanár-diák viszonyban az általa hangsúlyozott növelő funkció pedagógiai megvalósításáról már tanulhatnak a károlis diákok a tanár-diák kapcsolat Karácsony Sándor pedagógiájában c. Heltai Miklós tartotta speciális kollégiumokon. Az ifjúsági közösségformálás Karácsony Sándor-i tapasztalatai (KIE, Soli Deo Gloria) és tanításai megjelennek a csoportdinamika (ea. Komlósi Piroska) és a mentálhigiéné (ea. Grezsa Ferenc) tantárgyakban. A vallásos nevelés és szokásrend Karácsony Sándor-i elemzései és koncepciója (A magyarok Istene, A magyar ifjúság) megjelenik az antropológia órákon (ea. Lázár Imre). Az emberi kapcsolatokra vonatkozó Karácsony Sándor-i tanításokat (pl. Barátság, szerelem, hivatás, Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon) áthatja a másik ember iránti tisztelet és szeretet, a társas-lélektani viszonyulásban az áhítat foka és a vallási viszonyulás, a transzcendens erők tudomásulvétele, valamint Krisztus szeretetének örömüzenete. Erre is támasz- 84

2 A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN kodunk, amikor a kommunikáció tanszék küldetésének a szeretetkommunikáció hirdetését tartjuk abban a világban, amely a gyűlöletkommunikációval van elfoglalva, és a kommunikáció spirituális aspektusaira hívjuk fel a figyelmet a materiális fogyasztásra szocializált diákjaink között ( Kommunikációelméletek, ea. Vass Csaba; Társadalomelméletek, ea. Bogár László; A nyelv mint világmodell, ea. Spannraft Marcellina). A családi életen belüli (szülő-gyermek, szülő-szülő) kommunikáció tekintetében gazdag szemléleti és módszertani forrást jelentenek számunkra Gyökössy Endre és Pálhegyi Ferenc írásai (a Kommunikáció a családban c. tantárgy, illetve A segítő kapcsolat kommunikációs sajátosságai tantárgy keretében, illetve egy akkreditáltatott pedagógus továbbképzési program, a Családkonzultáció témakörben, ea. Komlósi Piroska). A tanszékünk oktatói által vállalt küldetés, a kiharcolt lehetőségek és a mindennapi oktatási feladatok elengedhetetlenül szükségessé teszik, hogy a képzésünkben a kommunikáció spirituális aspektusait egyre erőteljesebben képviseljük. Ehhez nekünk magunknak elmélyült kutatómunkára van szükségünk, hiszen olyan területen kell munkálkodnunk, ahol nincsenek előzmények: világi oktatásban helyet és tekintélyt szerezni a kommunikáció spirituális vonatkozásainak nem kis feladat. Magam pszichológusként a spiritualitás pszichológiai és mentálhigiénés vonatkozásainak kutatásával próbálok hozzájárulni e közös feladathoz. Erre több terület is kínálkozik. 1. Az egyik a család mindennapjaiban megjelenő spiritualitás mint nevelő, szocializáló hatás. 2. A másik az imádság mint spirituális kommunikáció a házassági konfliktusok kezelésében. 3. Harmadik területként az ún. segítő szakmabelieknél a spiritualitásról való kommunikálás készségének fejlesztése érdekel. Ezekben az irányokban kezdtem keresni az elmélyültebb tájékozódás, vizsgálódás lehetőségeit, s ezekről az induló lépésekről szeretnék itt vázlatosan képet adni. A szakirodalom szűk kínálatot jelentett: a pszichológiában alig, a mentálhigiéné területén némi, majd a lelki gondozás, a pasztorális munka területén több forrásanyagra leltem. Spiritualitás a családi élet mindennapjaiban A segítő hivatású szakemberek, így a pedagógusok, a pszichológusok, az orvosok hazánkban csak az utóbbi pár évben kezdenek tudomást venni arról, hogy a segítséget keresőknek spirituális igényük is lehet/van. Amióta a hazai szakmai fórumokon erről beszélünk, egyre gyakrabban fogalmazódik meg a panasz, hogy ha kezdik is meghallani a klienseik efféle gondolatait, igényét, erről beszélni, 85

3 K OMLÓSI P IROSKA kommunikálni velük még nem képesek. A Magyar Családterápiás Egyesület évenkénti konferenciáján 2004-ban került először a programra a vallásosság és a spiritualitás kérdése a családok életében (Komlósi, 2004). Nem várt áttörést jelentett az óriási érdeklődés és a folytatás iránti igény kifejeződése. Azóta minden évben vállalok e konferenciákon előadást és beszélgető csoportot egy-egy, ide vonatkozó témában (Komlósi Kapusi, 2005; Komlósi Flaskay, 2006), mert az igény eziránt egyre növekszik. A határon túli szakmai továbbképzésekben is fokozott igény van erre, Nagyváradon, Csíkszeredán, Marosvásárhelyen kimondottan A spiritualitás szerepe a családok segítésében témakört kérték a konferenciáikra (Komlósi, 2005; 2006) Ennek egyik oka, hogy az utóbbi évtizedekben egyre több tudományos igényű felmérés mutat kétségtelen összefüggéseket a vallásos és spirituális beállítottság és az életminőség, valamint a testi és lelki egészség között. A vallásosság és az egészség viszonyáról Az utóbbi években egyre több kutatás dokumentálta, hogy az emberekben intenzíven növekszik a érdeklődés a spiritualitás iránt (Richards Bergin, 1997), és ennek a jelentőségét egyre inkább elismerik az életükben (Lázár, 2004). Egyre több segítő szakmabeli orvos, pszichológus, pedagógus figyel fel arra, hogy milyen jelentős az emberek életében, kapcsolataiban a spirituális gondolkodásmód és magatartás. Bár a domináló materialista szemlélet sokáig nem vett erről tudomást, ma egyre több szakember képes felismerni ha elég nyitottan és érzékenyen figyeli kliensei gondolatvilágát és narratíváit, hogy a spiritualitásban olyan erőforrások rejlenek, amelyek a terápiás változást, gyógyulást nagymértékben elősegítik. Ez különösképpen érvényes a családtagok, elsősorban a házaspárok, ill. szülőpárok kapcsolatában jelen lévő vallásos hitre és vallásgyakorlásra, mert ez jelentős mértékben befolyásolja a családi interakciós folyamatokat. Bár ez a gyakorlatban egyre evidensebb, mégis nagyon kevés a tudományos vizsgálódás. Néhányat azonban érdemes megemlíteni. A vizsgálatok a 80- as évektől elsősorban a vallásgyakorlás és az egészség közötti összefüggésre irányultak (Bergin, 1983; Koenig McCullough Larson, 2001) ben már komoly összegező tanulmány tárta elénk a vallásos megküzdések egészségvédő és stressz csökkentő hatását, amelyben egy nagy vizsgálat 212 tanulmány eredményét összesíti arra vonatkozóan, hogy a hit miként hat az egészségi állapotra (Levin, 2001) Ebben a tanulmányban, amelyet olyan rangos tudományos folyóirat közölt, mint a British Medical Journal, Levin az alábbi hatásmechanizmusokat találta bizonyítottnak az Istennel, hittel és egészségi állapottal összefüggésben: A vallásosság jótékony hatással van az egészségre, mert egészséges viselkedést és életstílust eredményez. 86

4 A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN A szív-érrendszeri betegségek 20%-kal alacsonyabbak, mint az átlag populációban, a rendszeres vallásgyakorlás jó hatással van az egészségre azáltal, hogy támaszt nyújt az izoláció és stressz ellen. A szeretett személyek elvesztése a stresszkutatások szerint a legsúlyosabb stresszor, ám a hívő emberek számára, akik abban hisznek, hogy csak átmenetileg veszítették el a szerettüket, a veszteség, így a stressz is, kisebb. Az erős, stabil társas kapcsolatok esetében a halálozási mutatók kedvezőbbek, még az egészségkárosító magatartás esetében is (dohányzás, elhízás, mozgásszegény életmód). Egy viszonylag nagy döbbenetet keltő vizsgálat jelent meg 2001-ben a British Medical Journal-ben arról, hogy egy izraeli vizsgálat eredményei szerint a távolból és visszamenőleg elmondott ún. közbenjáró ima szignifikánsan jobb eredményt hozott a vizsgált 1500 körüli személy mortalitásában, kórházban töltött idejében és a lázas napok számában (Leibovici, 2001), mint a kontrollcsoportéban, akikért nem imádkoztak. A vonatkozó nemzetközi szakirodalomban való tallózás után nézzük meg, milyen hazai kutatásokra támaszkodhatunk. Kopp Mária és Skrabski Árpád közötti felmérésében, amely a magyar lakosság mentális egészségét, egészségmagatartását volt hivatva vizsgálni (Kopp Skrabski, 1995), a vallásosságra vonatkozó kérdések még csak érintőlegesen jelenhettek meg: az imádságra mint konfliktuskezelő megküzdési viselkedésmódra kérdezhettek rá, s a reprezentatív minta szerint a magyar lakosság 38%-a imádkozott nehéz élethelyzetben. Az imádkozás jelentése e felmérésben a segítségkérés, a konfliktustól való visszahúzódás, illetve annak kognitív átstrukturálása volt. Az és évi Hungarostudy eredményei azonban már egyértelműen mutatták a vallás protektív szerepét számos egészségügyi vonatkozásban. Például az intenzív vallásgyakorlók az országos átlaghoz képest 43%-kal kevesebb cigarettát szívnak el naponta, vagy például 42%-kal kevesebb napig voltak betegek a vizsgálat előtti évben. Ők a WHO jóllét kérdőívén magasabb pontszámot értek el, kevésbé ellenségesek, kevésbé depressziósak, hatékonyabb problémamegoldó képességgel rendelkeznek, és a társas kapcsolataik is gazdagabbak. (Kopp és mtsai 2000; Kopp 2004) Zonda Tamás, pszichiáter és szuicidium kutató, valamint Paksi Borbála, szociológus egyik legutóbbi vizsgálata arra keresett választ, milyen a vallásosság protektív szerepe a testi és lelki egészségben. Egy hagyományosan magas (Bács-Kiskun) és egy hagyományosan alacsony (Vas megye) öngyilkossági rátájú megyét választottak ki mintául. Témánk szempontjából megemlítendő, hogy megkülönböztettek külső (formális) vallá- 87

5 K OMLÓSI P IROSKA sosságot (durkheimi értelemben). Erre olyan kérdésekkel szereztek információt, mint pl. Megítélése szerint ön mennyire vallásos? illetve Hányszor jár misére / istentiszteletre?. Az ún. belső vallásosságra pedig olyan kérdésekkel következtettek, hogy Vallásos hite milyen mértékben befolyásolja mindennapi életét?, illetve Milyen mértékben befolyásolja a vallásos hite fontos döntések meghozatalában? A válaszok értékeléséből itt csak néhányat emelek ki; olyan szempontokat, amelyek a családok segítése szempontjából érdekesek lehetnek: a vallásos csoport nagyobb arányban járt rákszűrésre (= egészségtudatos magatartás? ) a vallásos válaszolók életük során nagyobb arányban jártak pszichológushoz, idegorvoshoz és szedtek nyugtatót, altatót (= bizalom? együttműködésre való készség?) Összegzésként az eredményeket úgy interpretálták, hogy A vallásos csoport sokkal többet törődik egészségével, mely a saját élet értékének, fontosságának hangsúlyát jelzi. Ugyanakkor a depresszív megbetegedés terén érdemi védőfunkciót kimutatni nem tudtunk a vallásosak javára. (Zonda-Paksi, 2005, 9) Az ifjúság és vallás témakörben az Ifjúság 2000 nevű vizsgálatról, amelyet év közötti magyarországi fiatalokkal végeztek, Rosta Gergely többek között azt írja, hogy vannak a folyamatos vallási újjáéledésre utaló nyomok, hiszen több öszszehasonlításban is magasabb a rendszeresen templomba járók aránya, mint évvel ezelőtt. a világnézeti polarizálódás.. valóban létezik két meglehetősen kis létszámú pólus, az egyháziasan vallásos és az ateista oldalon, és ez a két csoport összetételében is eltér a teljes népességtől az egyházias, keresztény tradícióktól elkülönülő egyéni vallásosság a maga módján vallásos kategóriában ragadható meg.az értékrendi vizsgálat arra utal, hogy a társadalom fő áramához közelebb áll ez a csoport, mint az egyháziasan vallásosakhoz. (Rosta, 2000, ) A fiatalokra vonatkozóan Pikó Bettina évek óta jelentős kutatásokat végzett (Pikó, 2002) A Valóság novemberi számában megjelent tanulmányában, Isten halott?" címen a modern ember, a fogyasztói társadalom és a vallás, hit és spiritualitás alakulását elemezte. Azt találta, hogy a modern korban az értékek pluralizálódásával egyre többen elfordulnak az intézményesített vallásosságtól, és sokan a maguk módján vallásosak, azaz a spiritualitás egyéni lehetőségeit keresik (spiritualitás = a transzcendenciába vetett hit, illetve az a hit, hogy az ember több, mint anyagi lény ). A fogyasztói társadalom minden szempontból anyagelvű, az anyagiak, a pénzügyi javak dominanciája szempontjából éppúgy, mint filozófiai értelemben, a materialista világképben. E kultúrában Istennek van még 88

6 A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN ugyan némi helye mostanság is gyakran emlegetjük, leginkább úgy, mint egy távoli rokont, aki időnként kisegít minket, ha bajba kerülünk, de a vallásos eszmerendszernek morális értékrendje, amilyen például a belső fejlődés, a morális fék, a mértékletesség, a lemondás, a megpróbáltatás elviselése vagy a megbocsátás, már végképp nincs. (Pikó, 2005, 11) A család mint a spiritualitás fejlődésének és erősítésének közege Ezek után az adatok után fordítsuk figyelmünket a családra, mint a társadalmi hatások mellett a másik legjelentősebb hatótényezőre az egyén világképének és attitűdjének kialakulása szempontjából. A család a személyiség alakulásában számos összetevőt, készséget befolyásol, így a szelf-nek a transzcendencia felé való nyitási készségét is segítheti vagy gátolhatja. A családi hatásokat különböző nézőpontból, illetve szinteken vizsgálhatjuk: a hit fejlődése szempontjából (Fowler Dell, 2005) pszichodinamikai szempontból (Rizzuto, 1979) a szocializáció szempontjából (Horváth Szabó, 2003) az interakciók szempontjából (Süle 1997; Lerner és mtsai 2006) a családi erőforrások szempontjából (Tomcsányi 2003; Dollahite Marks, 2005) a családi kommunikáció, a szülő-gyermek interakciók (Moser, 1976) spirituális modellálás és spirituális megfigyelő tanulás az imádságra gyakorolt hatások beágyazott rutinok kialakult narratívák, generációkon átívelő módon (Hézser, 2003). A családok az alábbiakkal facilitálják a tagjaik vallásos és spirituális fejlődését: 1. támasz és irányítás keresése Istenben 2. a családot megszentelni a vallásos hagyományok megtartásával 3. konfliktusok kezelése imádsággal, bűnbánattal, megbocsátással 4. szeretni és szolgálni a család, a gyülekezet és a tágabb közösség tagjait 5. legyőzni a kísértéseket és csábításokat a közös hittel 6. tartózkodni a tiltott cselekedetektől és dolgoktól/szerektől 7. a vallásért időt, pénzt, kényelmet áldozni 8. a spiritualitásra való figyelés és elmélyülés fejlesztése a családtagokban tanításon, példamutatáson és megbeszélésen keresztül engedelmeskedni Istennek, a prófétáknak, a szülőknek és a parancsolatoknak előbbre kell helyezni a hitet és a családot, mint az egyéni és világi érdekeket. (Boyatzis Dollahite Marks, 2005) A vallásos és spirituális hatások modelljei A szülő segítsen eljutni nagyobb kompetenciákhoz az aktuális fejlődésben. A szülő-gyermek kölcsönhatásában növekszik a gyermek kompetenciája. 89

7 K OMLÓSI P IROSKA KÖLCSÖNÖS TRANZAKCIÓ kölcsönösen függő aszimmetria folyamatos, nem lezárt hatások nyitott kérdések (ha feszültségtűrő) EGYIRÁNYÚ ÁTVITEL statikus hatalmi aszimmetria befejezett állítások zárt, nem kérdező, kész választ adó (ha ezt igényli ) A gyermekekben erősebb nyomot hagy, amit GONDOLTAK a szülők cselekedeteiről és hitéről, mint amit azok tettek és vallottak. (kongruencia!) NARRATÍVÁK: a családi és egyéni jelentésadás központi elemei hitről is. RÍTUSOK: a cselekvésen és átélésen keresztül erősítik a spirituális élményt SZÜLŐI SZEREPEK: Az anyák (nők) spiritualitása erősebb: a gyermek első papnője (Moser, 1976) gyakrabban megfigyelhető utánzásra alkalmas (pl. áhítat) megbeszélhetőbb involváltabb az önfeltárás kölcsönösen nagyobb. A vallásos apák involváltsága a házasságban és az apaszerepben erősebb. (Boyatzis, 2005) TESTVÉREK: Viselkedési minta, együtt gondolkodás, közös élmény, másodlagos hatás. A vallási fejlődés szakaszai Oser szerint Oser életkorhoz nem kötődő fejlődési szakaszokban tájékozódik. Nem törvényszerű, hogy az egyén az utolsó fokozatokat eléri, a fejlődés korábbi fokozaton is megállhat. 1. fokozat: Artefaktizmus, deus-ex-machina A tájékozódás alapja egy végérvényes, végső (Isten), közvetlenül cselekszik", avatkozik be a világba (deus-ex-machina), az embert bünteti-jutalmazza, vezeti, értelmet és bizalmat ad neki, mindent teremtett. Az embernek helyesen kell reagálnia; az ember elsősorban reaktív, a végérvényes, végső képes, jótevő vagy büntető szándékkal mesterségesen előidézni (artefaktizmus), dolgokat 2. fokozat: do ut des Olyan tájékozódás, amely az ember számára lehetővé teszi a végérvényes, végső (Isten) befolyásolását és hogy azt így maga számára igénybe vegye. Az embernek tennie kell valamit azért, hogy végérvényes, végső (Isten) tetszését és jóindulatát kiérdemelje, - ha hibázott: szankciók. Az ember a végérvényessel, végsővel (Isten) bi-poláris, do ut des kapcsolatban áll. 90

8 A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN 3. fokozat: Deizmus A tájékozódás alapja az az elképzelés, hogy az ember kizárólag maga felelős életéért, döntéseiért. A végérvényes, végső (Isten) egy más, a világtól elválasztott dimenzióért felelős. Egyfajta két-birodalom-tan : az emberé és az Istené, között kiegyensúlyozott egyensúly áll fenn. A kezdődő ateizmussal gyakran az ítélet "ortodoxikus" formája áll szemben. 4. fokozat: Apriori és korreláció A tájékozódás alapja az ember felelőssége és szabadsága, ezek azonban csak mint eleve adottak, a priori [tapasztalaton nem alapuló, csak következtetett] formában érzékelhetőek. A végérvényes, végső (Isten) transzcendens alapként jelenik meg. Ő teremti meg (a priori), az ember kapcsolatainak, szabadságágának, felelősségvállalásának és az emberi közösség (társadalom) lehetőségeinek feltételeit. Általában feltételezik egy, a jobbra, teljesebbre irányuló, előzetes "tervezést", amelynek irányába "törvényszerűen fejlődik az ember (korreláció). Ez adja meg a végső biztonságot. 5. fokozat: vallásos autonómia feltétel nélküli interszubjektivitás által A tájékozódás alapja egy olyan interaktív dinamika, amelyben a végérvényes, végső (Isten) folyamatosan és eddig is már mindig felsejlett. Ha az ember felelősségteljesen vesz és vállal részt a közösségben, megtapasztalhatóvá válik a transzcendens. Ebben a dinamikában bennfoglaltatik a tervszerűség mellett az emberi kommunikáció pozitív törvényszerűsége, amely folyamatosan közvetíti a végsőt [ultimate]. A vallásosságot és a moralitást nem valamely külső intézmény (egyház) garantálja, hanem az interszubjektivitás által létrejött autonómia. A vallásosság elképzelésének formája univerzális, olyan vonatkoztatási rendszer, amely más népeket és vallásokat is magába képes foglalni Az imádság mint konfliktuskezelési mód házaspároknál Tapasztalati tudásként kezeljük, hogy a mentális működésben vagy a viselkedésben bekövetkező spirituális beállítódás pszichikus és szomatikus energiákat mozgósít az emberben. A tudományos megközelítés, így a mentálhigiéné, a pszichológia, a pszichoszomatika és a szociológia a spirituális kommunikáció szerepét a mindennapi életben az egyénre vagy a közösségre vonatkoztatva szokta elemezni, a párkapcsolatra vonatkoztatva alig vizsgálódtak. Nekem mint pár és családterapeutának ez áll érdeklődésem előterében. A vallásos párok számára a spiritualitás, így az imádság sajátos kommunikációs módja szervesen együtt jár az életük pszichikus és szomatikus területeivel, hatással van a kapcsolati működésükre és az életükben az ún. változáskeze- 91

9 K OMLÓSI P IROSKA lésre. Ezt a tényt a gyakorló szakemberek elfogadják, de kutatók eddig alig foglalkoztak ennek mélyebb megértésével. Egy figyelemre méltó vizsgálat adatait azonban érdemes itt felidézni, mert továbbkutatásra sarkall. A kvalitatív vizsgálat strukturált interjúval az imádság hatását mérte a párok interakcióira konfliktusuk során. Azt találták, hogy az imádság a pár és az Isten közötti sajátos rendszert hívja segítségül, amely jelentősen hat a pár interakcióira a konfliktus során. Azt tapasztalták, hogy az imádság jelentős enyhítő eseményként hat a vallásos párra és serkenti a megbékélést és a probléma megoldását (Butler és mtsai 1998). Az imádság hatásmechanizmusát a párkapcsolatban az alábbiak szerint foglalták össze: segítségül hívja az Istenséggel való kapcsolatot visszaszorítja az ellenséges érzéseket és csökkenti az érzelmi válaszkészséget/reaktivitást fokozza a kapcsolatot és a partnerre irányuló viselkedést erkenti az empátiát és az elfogultság nélküli nézőpontot növeli az önmagán való változtatásra fókuszálást növeli a párnak a megbékélésért és a problémamegoldásért való felelősségérzetét. A fent leírt hatásmechanizmus számos eleme nyilvánvalóvá válik a lelki gondozók és a pszichoterapeuták számára, és a nem hívő szakemberek közül is egyre többen fontosnak tartják, hogy támogassák a vallásos párok imádkozását, mint a változtatás keresésének egy hatékony elemét. A pszichológia egyik alkalmazott területén, a pár- és családterápiában leggyakrabban a házastársi kapcsolat elakadásaival, kríziseivel foglalkozom. Ezek az állapotok tipikusan a felgyülemlett kapcsolati problémák és konfliktusok megoldási elégtelenségei miatt alakulnak ki. Ebben a pszichoterápiás munkámban időnként lehetőség adódik a spirituális dimenzióról való nyílt, direkt beszélgetésre. Ezek során került a figyelmem előterébe az imádság mint az egyén spirituális kommunikációja. Itt nem áll módomban kitérni arra, hogy a szakirodalom mi mindent gondol és tud az imádság mibenlétéről, de nem is rendelkezem még átfogó ismerettel az imádságra vonatkozóan. Most talán néhány hivatkozás elegendő lesz ahhoz, hogy jelezze, milyen megközelítésből foglalkozom itt az imádság jelenségével. Jakab Apostol leveleinek 5. részében az imádság erejéről szólva ezeket írja: 13. Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen. 14. Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. 15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. 92

10 A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN A pszichológia kontextusában szemlélve az imádságot, Junggal egybehangzóan a vallás mint lélekgyógyító rendszer egyik eszközének tekinthetjük. Szerinte az Isten és a lélek közötti bensőséges kapcsolatot illetően, mindenképpen kell, hogy legyen a léleknek valami benne rejlő kapcsolati lehetősége, azaz irányultsága Isten lényére, s ez az irányulás-megfelelés lélektani megfogalmazásban az Istenkép archetípusa. (Jung, 1996: 30) Ennek az archetípusnak személyes Isten -ként manifesztálódása a lelkiismeret alakjában lép elém, mint vox Dei, amellyel akár beszélgethetek, sőt vitatkozhatom is., vallja Jung (Jung, 1996: 33). Az imádkozó közösség erejéről szólt Joó Sándor egyik igehirdetése ( Imádságban meg nem restülni ), amelyben úgy vélte: Az imádság a hívő ember lelki készenléte, az éber várás, Krisztus-várás eszköze. (Joó, 1994: 189). Ez a várakozó beállítódás lélektanilag a fokozott készenléti feszültséget (az adrenalin szint megemelkedését) valószínűsíti, ami lehetővé teszi a megfelelő viselkedéshez szükséges energia mozgósítását, s erősíti a bizakodást, hogy Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Az imádságnak ez az energetizáló aspektusa témám szempontjából különösen fontos. Gyökössy Endre idézi a mélylélektan ama felismerését, hogy pszichikus energiáinknak csak 20-40%-át használjuk fel egy hosszú életen át, a többit még (vagy már?) nem tudjuk bevetni, ezért kárba vész. (Gyökössy, 1986: 31). Az érdekelt, hogy vallásgyakorló református emberek miként élik át az imádságnak a lelki és kapcsolati egyensúly megőrzését szolgáló funkcióját. A vallásgyakorló emberen olyanokat értettem, akik a religio (vallás) latin szó eredeti értelme szerint gondosan tekintetbe vesznek vagy megfigyelnek, tehát a vallásos életüket tudatosabb odafigyeléssel élik. Reméltem, hogy az imádsággal kapcsolatos vizsgálódásom első lépéseinél tőlük kaphatok sok segítséget, mélyebb megértést. Ezért olyan lelkész házaspárokkal kezdtem dolgozni., akik a családi élet problémái iránt fokozottan érdeklődtek, s jelentkeztek egy berekfürdői továbbképzésre Hivatás és család témakörben, amit Hézser Gáborral tartottunk novemberében. Köztük végeztem egy szerény felmérést. A lelkigondozói tapasztalataim alapján az imádságnak az az aspektusa kapott hangsúlyt, amelyik a feszültségeket, szorongásokat segít optimalizálni, vagyis a kapcsolatfelvétel által szerzett biztonság, amit az erőt jelentő Istenből merít. Ennek a kapcsolatnak az érzelmi, indulati és tartalmi összetevői nagymértékben függenek az egyén korábbi élményeitől és tudattalan pszichikus tartalmaitól. Jung az istenkép kialakulását két módon feltételezi: vagy a tudattalanból álltak elő, vagy az istenség alkotja meg ezeket a tudattalanban (Jung, 1996). A pszichoterápiás munkámban többször tapasztaltam, hogy egy személy istenképe miként hordja magán a valamely szülőjénél megélt attribútumokat. S ennek következtében azután az imádkozás módja, milyensége is meghatározódik. Egyik paciensnél, nagyon leegyszerűsítve, ez úgy jelent meg, hogy ugyan az apjának 93

11 K OMLÓSI P IROSKA köszönte, hogy az életét tőle kapta, de elhagyatva és csalódva benne, megneheztelve rá, felnőtt fejjel soha nem kért tőle segítséget Ennek a fiatalnak a számára az imádkozás soha nem tudott biztonságot adóvá lenni, soha nem kért, nem várt segítséget az Úrtól. Így fogalmazott: Nem azért van az imádkozás, hogy segítséget kérjek. Később a házastársa hatására ebben változni tudott. Az egyén imádkozási szokásai a házasságban változnak, a két ember kapcsolatában a spirituális élményeik is igazodnak egymáshoz. A házasság- és családterápiában fontos lenne értő módon foglalkozni a házaspárok spirituális élményeivel és viselkedésmódjaival. Ezen a területen még nagyon sok a tennivaló, sok évtizedes hiányokat kell pótolnunk a szakemberek szemléletében és munkamódjában. Mint a Károli Egyetem tanára egyre sürgetőbbnek érzem, hogy a meglévő szakmai szabadságot felhasználjuk e hiányok pótlására. Mindenekelőtt a Gyökössy Endre által kidolgozott lelkigondozói szemléletet és módszereket kellene a segítő kommunikációs szakember képzésébe beépíteni. Ehhez nélkülözhetetlen egyrészt a spirituális kommunikációval való foglalkozás, másrészt a családok életének, működésének elmélyültebb megértése. Ebben az irányban haladva, egyik első lépésként szeretnék többet megtudni abból, mit jelenthet a házaspárok életében, pontosabban a konfliktusaik kezelésében az imádkozás. Gyökössy Endre írásain túl sajnos, a családterápiás szakirodalomban alig található vizsgálat, amely a családi élet spirituális vonatkozásait elemzi. Ami van, a 90-s évek után jelent meg, tartalmukat illetően elsősorban a spiritualitás és a mentális egészség összefüggésével (Kopp és mtsai), a házastársi megelégedettséggel (Hézser), valamint a pszichoterápiában még módszertani problémát jelentő tematikákkal, mint a vallásosság, spiritualitás, transzcendens élmények (Süle, Tringer, Komlósi) kapcsolatosak. A pszichoterápiás és lelkigondozói területen erősödött meg az a felismerés, hogy a hatékony segítés érdekében a család egészében, mint rendszerben kell elősegíteni a spiritualitást, nem elég csak az egyénben, hiszen folyamatos erős kölcsönhatásban működnek a házastársak és a gyermekek is. Egy 1985-ös vizsgálatban jelenik meg először az imádkozás szerepe a házastársi alkalmazkodásban és a problémák kezelésében.(gruner, 1985) Ő az imádkozást és a Biblia olvasását vetette egybe, s az imádkozást találta pozitívabb hatásúnak a házassági problémák kezelésében. Szignifikánsan jobb volt a házassági beválás azoknál, akik a problémák esetén imádkozáshoz folyamodtak. Arra azonban még nem tért ki ez a vizsgálat, hogy miként hat, mi a dinamikája az imádság hatásának. Figyelemre méltó elemzést találhatunk egy 1994-es kutatásban (Butler Harper, 1994), ahol azt hangsúlyozzák, hogy az imádsággal a párkapcsolatba bevonják Istent mint a házastársi kapcsolatnak egy működő harmadik személyét. Ez a triadikus viszony nagy intimitást és intenzitást jelent, s ezáltal nagyobb befolyást biztosít Istennek, mint amilyennel bármely más családtag rendelkezik. 94

12 A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN A vizsgálatról Célja: Vizsgálatomban arra kerestem választ, milyen imádkozási szokásai vannak a házaspárnak, milyen imaformákat preferálnak, milyen élethelyzetek késztetik őket imádságra, s végezetül, hogy a házastársi konfliktusok kapcsán megjelenike az imádság, mint a konfliktus kezelésében való segítség, s ha igen, hogyan hat, miként befolyásolja a konfliktuskezelő viselkedésüket. A minta: 20 személy, (6 házaspár, 8 fő házasságban él, de a társa nem vett részt a vizsgálatban) Életkoruk: év közöttiek Iskolai végzettségük: teológia vagy más felsőoktatási képzettség. Vallásuk: valamennyien a vallásukat aktívan gyakorló reformátusok. A vizsgálat módszere: kérdőív, majd félig strukturált interjú A vizsgálat helye és ideje: Berekfürdő, november 6. Vizsgálatvezető: Dr. Komlósi Piroska A kérdőív eredményének összegzése Az egyszerűség kedvéért itt csak a gyakoribb válaszokat tüntettem fel, ezek között pedig a leggyakoribbakat aláhúzva jelenítettem meg. 1. Milyen körülmények között szokott imádkozni? bárhol bármikor reggel este, 2. Milyen imaformákat alkalmaz ilyenkor? a) könyörgő b) bűnvalló c) hálaadó d) panaszkodó e) vegyes f) egyéb 3. Mikor imádkozik együtt házastársával? reggel, este, étkezéskor 4. Mikor imádkozik együtt más családtagjával? étkezéskor, este 5. Vannak-e olyan élethelyzetek, amelyek imádságra késztetik? Írja le részletesen, hogyan alakul ki az imádkozása, és mi jellemzi ezeket az imádságait? Váratlan helyzetekben, gond, probléma, öröm, bánat esetében. Félrevonul könyörögni, egyéb tevékenység közt hálaadás fakad belőle 6. Házastársával való konfliktusok esetén gondol-e az imádság lehetőségére? Igen (100 % ) 7. Ha igen, milyen formában és miért imádkozik ilyenkor? Bölcsességért, megbékélésért, Isten akaratának megértéséért, hogy mit kell tennie, 8. Tapasztalta-e az imádságának valamilyen hatását az aktuális konfliktus kezelésében? Írja le részletesen! Megnyugtat, gondolkodásra késztet, közvetve segít, elcsendesít 95

13 K OMLÓSI P IROSKA 9. Miként befolyásolta az imádkozás az ön és házastársa viselkedését? Megbékélést ad, összetart, reményt ad, jó kezekben tudjuk magunkat. 10. Egyéb megjegyzések: az imádságnak nagy ereje van, hitünkkel alakul az imádkozásunk, egy nagyobb erőt hívok segítségül, reményt ad az imádság. Az interjúk anyagának összegezése A személyes beszélgetésekből az ima érzelmi és indulati folyamatát próbáltam meg rekonstruálni. Az Istent megszemélyesítik, közelinek érzik a vele való kapcsolatot, és értelmes interakciót élnek meg vele. Az Istent alapvetően érdeklődőnek, elkötelezettnek és a házasságukba segítően beavatkozónak élik meg ( triadikus viszony élménye, l. Butler Gardner Bird, 1998) A házaspár a konfliktus folyamán tele lett ellenséges indulattal, megvetéssel, elutasítással, ami azonban összeegyeztethetetlen az Isten mindkettőjükről való gondoskodásával. Ezért, ha imádkozni (kapcsolatba kerülni) akarnak, le kell mondaniuk az ellenségességről, megvetésről és elutasításról. Az, hogy átélik az Isten gondoskodását a társukról és a kapcsolatukról, segít megújítani a saját gondoskodásukat a kapcsolatról, s az individualista érdekeiknek föléemelkednek. Az ima alázatosságot ébreszt bennük, és az Istennek a kapcsolatukra vonatkozó látásmódját követni igyekeznek. A párok kezdik meglátni a saját részüket, felelősségüket a kialakult helyzetért, és a másik megváltoztatása helyett a saját maguk megváltozására kezdenek figyelni. Az isteni beavatkozást az imádság hatására lépésről lépésre érzékelik, mint vezetgető segítést. A másikra figyelésben érzékenyebbé, megértőbbé képesek válni, hiszen az Isten is ezt teszi velük. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a konfliktusos helyzetekben az imádság erejével nyilvánvalóan jobb szinten (több kognitív, kevesebb indulati elemmel) és jobb minőségű (a másikra figyelő, decentráló, körültekintőbb) döntések meghozatalára válnak képessé, mivel egyértelmű fókusz-váltást eredményez az Istennel való dialógus: az egyéniből a kapcsolatiba, a diádikusból triádikusba lép át a figyelmük és gondolkodásuk. A szakirodalmi adatok, de még inkább a saját tapasztalatokból átadottak mindig elgondolkodásra késztetik az embereket, így az egyetemi hallgatóinkat is. Ezáltal remélhetjük, hogy egy kicsit megnyitják a fülüket a spiritualitás fontosságának meghallására, valamint megtapasztalhatják, hogy a kommunikáció tanszék oktatói nyitottak és fogékonyak az erről való dialógusra. 96

14 A SPIRITUALITÁS KÉPVISELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁBAN Meg kellett tapasztalnunk a képzés során, hogy a hallgatóink nagyfokú racionalitásigénye megköveteli, hogy számos meggyőző adattal, ténnyel is támasszuk alá szemléletünket, amit átadni szándékozunk. Ezek hiteles közvetítésétől várható csak esély arra, hogy a fülüket és a szívüket is megnyitják a hallott szóra, majd az Igére. Mindaz, amit a fentiekben vázoltam, bepillantást adhat abba a készülődésben, amivel a kommunikáció oktatását olyan tartalommal igyekszünk megtölteni, amitől a hallgatóink személyiségének érése, gazdagodása és Istenhez közelebb kerülése várható. Irodalom Bergin, A. E. (1983): Religiosity and menthal health: A critical reevaluation and metaanalysis. Professional Psychology research and Practice, 14: Boyatzis, C. J.; Dollahite, D. C.; Marks, L. D. (2005): The Family as a Context for Religious and Spiritual Development in Children and Youth. In: Roehlkepartain at alii (szerk.) im Butler, M. H.; Gardner, B.C.; Bird, M. H.(1998): Not just a time-out: Dynamics of Prayer for Religious Couples in Conflict Situations. Family Process, Vo. 37. No. 4, Cseri, P. (2004): A vallásosság és az egészség kapcsolata. Embertárs, II/ Fowler, J. W.; Dell, M. L. (2005): Stages of Faith from Infancy Through Adolescence: Refractions on The Decades of Faith Development Theory. In: The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence. Sage Sublications, London, New Delhi Gruner, L.(1985): The correlation of private, religious devotional practices and marital adjustment. Journal of Comparative Family Studie: 16: Gyökössy, E. (1986): Magunkról magunknak. Református Zsinati Sajtóosztály, Budapest. Hézser, G. (2003): Rítusok és szimbólumok, a családterápia és vallás közös öröksége In: Horváth-Szabó K. (szerk.): Valláspszichológiai tanulmányok. Akadémia, Bp Horváth-Szabó, K. (2003): Hazai Vizsgálatok a Kritika Utáni Vallásosságskálával. In.: Horváth-Szabó K. (szerk.): im Joó, S. (1994): Élő reménység. Budapest. Jung, C. G. (1996): Gondolatok a vallásról és a kereszténységről. Kossuth, Budapest. Kapusi, Gy.; Komlósi, P. (2005): A spiritualitás megjelenése a családokkal való munkában. MCSE XIX. Vándorgyűlés, Szombathely, április 1-3. Koenig, H. G.; McCullough, M.C.; Larson, D. B. (2001): Handbook of Religion and Health. Oxford University Press, Oxford. Komlósi, P. (2004): A vallásosság szerepe a családi egészség megőrzésében. MCSE XVIII. Vándorgyűlés, Kecskemét, április 97

15 K OMLÓSI P IROSKA Komlósi, P. (2005): A spiritualitás a családterápiás munkában. Családterápiás Konferencia, Nagyvárad-Félixfürdő, október Komlósi, P.; Flaskay, A. (2006): A spiritualitás szerepe a személyiségfejlődésben. MCSE XX: Vándorgyűlés, Debrecen, április Komlósi, P. (2006): A segítő szakember személyes viszonya a spiritualitáshoz. Családterápiás Konferencia, Csíkszereda, április 2. Kopp, M.; Csoboth, Cs.; Purebl, Gy. (1999): Fiatal nők egészségi állapota. Tarki.hu/adatbank-h. Letöltve: Kopp, M.; Skrabski, Á. (1995): Magyar lelkiállapot. Végeken, Budapest. Kopp, M.; Kovács, M. (szerk.) (2006). A magyar népesség életminősége asz ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest. Leibovici, L. (2001): Effects of remote, retroactive intercessory prayer on outcomes in patients with bloodstream infection: randomised controlled trial. British Medical Journal, : (22-29 Dec.) Lerner, R. M.; Alberts, A. E.; Anderson, P. M.; Dowling, E.M. (2005): On Making Humans Human: Spirituality and the Promotion of Positive Youth Development. In: Roehlkepartain E. C. at alii (eds.): The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence. Sage Sublications, London, New Delhi, Lázár, I. (2004): Hit, egyház, egészség. Egy biopszichoszociális spirituális modell körvonalai. In: Zsengellér J. (szerk.): Szakmaiság és keresztyén etika. Református Közéleti és Kulturális Központ, Budapest Moser, T. (1976): Gottesvergiftung. Suhrkamp, Frankfurt am Main. Oser, G.; Lück, W.; Schweitzer, F. (1995): Religiöse Bildung Erwachsener, Grundlagen und Impulse für die Praxis, Kohlhammer Vlg., Stuttgart, Perczel Forintos, D. (2005): Az ima és az elmélkedés terápiás vetülete. Előadás. Pikó, B. (2002): Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tükrében. Osiris, Budapest. Pikó, B. (2005): Isten halott? Valóság, 2005/11. Richards, P. S.; Bergin, A. E. (1997): A spiritual strategy for counseling and psychotherapy. Washington DC: American Psychological Association. Rizzuto, A. M. (1979): The birth of the living god: A psychoanalytic study. University of Chicago Press, Chicago. Rosta, G. (2000): Ifjúság és vallás. In: Ifjúság Tanulmányok. Süle, F. (1997): Valláspatológia. Szokolya: GyuRó Art-Press Tomcsányi, T. (2003): Bűn, bűntudat, szégyen. A delegált bűntudat valláslélektani és lelkigondozói megközelítése családtörténetek kapcsán. In: Horváth-Szabó, K. (szerk.): im Zonda, T.; Paksi, B. (2005): Adatok a vallásosság protektív szerepéhez a testi és lelki egészségben. Kézirat. 98

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Tanári kompetenciák diák szemmel. Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ

Tanári kompetenciák diák szemmel. Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Tanári kompetenciák diák szemmel Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ A jó és rossz tanár elemzése Ki volt a legjobb középiskolai tanára? Mi volt az a (legfeljebb) három jellemző ami

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

I./1. fejezet: Orvosi alapkompetenciák

I./1. fejezet: Orvosi alapkompetenciák I./1. fejezet: Orvosi alapkompetenciák A fejezet célja, hogy világossá váljon a diákok számára, hogy az egyes orvosi kompetenciák milyen kapcsolatban állnak a pszichoterápiás beavatkozásokkal. Kompetencia

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Az érett személyiség Allport szerint

Az érett személyiség Allport szerint A tanár személye Az érett személyiség Allport szerint 1. Az én érzésének kiterjesztése, a szükséglet-kielégítéstol a külvilág iránti nyitottságig. 2. Meghitt viszony másokkal. Intimitás, megértés, tisztelet.

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Hogyan vagyok másokkal?

Hogyan vagyok másokkal? Mentorálás témái II.B: Hogyan vagyok másokkal? Kommunikáció Kapcsolatok Konfliktuskezelés Igények felmérése és kielégítése Dömös, 2011. december 2-4. 2011.12.12. Mentorálás tanfolyam Dömös 1 2011.12.12.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD

A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD Horváth-Szabó Katalin A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD BELSŐ VILÁGA emmelwei g -etern lentálhigi ' né Intézet Párbeszéd (Dialógu ) lapítván TARTALOM ELŐSZÓ 11 1. FEJEZET A család és a házasság pszichológiai funkciói.

Részletesebben

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31.

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31. Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság Vajdasági vallási magatartás Szerbiában ma a vallásosság fontos dolog a személyek és a társadalmi csoportok számára A társadalom plurális sokféle eszme keveredése; Három fő vallásos világnézeti típus különül

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat Kvalitatív vizsgálat a szenvedélybetegséggel küzdők családtagjainak körében. A szenvedélybetegséggel küzdők körében végzett kutatás harmadik

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Workshopok

Workshopok II. SZUPERVÍZIÓS VÁNDORKONFERENCIA ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS SZUPERVÍZIÓ Workshopok 14 00 17 15 (a felsorolt workshopok közül 1 választható) 1 dr. Nemes Éva Hogyan fejleszthető a reziliencia? Az embert

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben