BÁBOLNAI. Kínai vendégek Bábolnán. XIV. Bábolnai Borverseny. Bábolna március 15. A tartalomból XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁBOLNAI. Kínai vendégek Bábolnán. XIV. Bábolnai Borverseny. Bábolna - 2007. március 15. A tartalomból XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM"

Átírás

1 XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM BÁBOLNAI ÁPRILIS AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA Kínai vendégek Bábolnán Bábolna március 15. Március 8-9-én Kína Henan tartományának Kai Feng városából érkezett delegáció városunba. A két nap alatt megnézték a Lovas Múzeumot, bemutatták nekik a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft-t és az IKR Zrt-t, tiszteletüket tették a Polgármesteri Hivatalban és sétáltak településünk utcáin. (Folytatása a 2 oldalon.) XIV. Bábolnai Borverseny Bábolna Város Önkormányzat és a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány szervezésében a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. támogatásával megrendezésre került a 14. hagyományos Bábolnai Borverseny március 30-án 18 órakor az Ötösfogat étterem Zsolnay kávéházában. A borversenyt dr. Horváth Klára polgármester nyitotta meg. A zsûri elnöke ebben az évben is Kiss Bertalan ászári borász volt. (Folytatás a 6. oldalon) Városunk lakói ünnepi mûsorral és koszorúzással emlékeztek az as eseményekre és hõsökre. A program 15 órakor kezdõdött a Szabadidõközpontban, ahol a Himnuszt követõen dr. Horváth Klára polgármester ünnepi beszédét hallgathatták meg az egybegyûltek, mely Vörösmarty Mihály következõ soraival kezdõdött: Hát félre bú és gyûlölet! Vagy bár gyûlöljünk szellemet, Azt, mely közöttünk lakozott, És eggyé lenni nem hagyott: E gyülölet A szeretet. (Képes beszámoló a 3. oldalon.) A tartalomból Beate Merk, bajor igazságügy-miniszter asszony látogatása Bábolnán 2 Átadó a Szociális Gondozási Központban 3 Nõnapi ünnepség Kovács Katival 5 Húsvéti vásár 5 Önkormányzati híradó 6 Korszerû, megbízható TV-kábelhálózat Bábolnán 7 Nyugdíjasaink a tárkányi óvodában 8 Víz Világnapján az óvodában 8 Új ügyeleti autó Bábolnán 8 Húsvét az oviban 9 Szavalóverseny 9 Még mindig szemetelünk 10 Csapadékvíz-elvezetés 10 Alsó tagozatosok táncversenye 10 A kék bolygóról 11 A Közért és Közbiztonságért Közalapítvány 12 Kritikusoknak 13 XIII. Bábolnai Kerékpárderby - Versenykiírás 13 II. János Pál pápa emlékére 15 A húsvét vigíliája 15 Miserend 15 Bábolna-Ács Ifjúsági Fúvószenekar Barcson 15 József Attilára emlékezünk 17,,A titkoknak éjszakája 17 Sport 18 20

2 2. oldal április Kínai vendégek Bábolnán (Folytatás az 1. oldalról.) Látogatásuk célja, a küldöttség vezetõje, Xi Jian Guo alpolgármester nyilatkozata szerint a következõ volt: Elsõsorban azért jöttünk, hogy megismerjük a települést és egy esetleges testvérvárosi kapcsolat alapjait letegyük, valamint egy késõbbi kulturális és gazdasági együttmûködés lehetõségérõl beszéljünk. Amikor hazatérünk, beszámolok az önkormányzatnak, a pártnak és egyéb szerveknek az itt szerzett tapasztalataimról, melyet kiértékelnek. Ezt követõen, idén õsszel szeretnénk vendégül látni Bábolna Város Önkormányzatának delegációját. A vendégeknek, amint azt dr. Horváth Klára polgármesterünk elmondta, kellemes benyomásaik voltak településünkrõl. Az egyik legpozitívabb az volt, hogy nincsen anynyi ember az utcákon, mint náluk Kai Feng városa 4,5 millió lakosú. Rendezett képet mutattunk, nagyon sok zöld felületünk van, tiszta a település. Nagyon tetszett nekik, hogy Ötven éve jóban rosszban Manapság sajnos ritkán adódik alkalmunk arra, hogy nem mindennapi, örvendetes családi eseményrõl számoljunk be olvasóinknak. Március 31-én délutánra meghívást kaptunk Soós István és felesége ötvenedik házassági évfordulójára. Ili néni és Pista bácsi lányuk jóvoltából ötven év elteltével újból örök hûséget fogadott egymásnak. Házasságkötésükre március 23-án került sor Bábolnán. Az 50 évvel ezelõtt megkötött házasságból egy lányuk született, Ilona, majd három unokájuk: Zsolt, Zita és Anna. Ili néni és Pista bácsi készséggel meséltek megismerkedésükrõl, házasságuk kezdetérõl, közös életük elsõ lépéseirõl, és összetartozásukról. Az ötven éve történteket felidézve Ili néni úgy emlékszik, négy év udvarlást követõen került sor az esküvõre. Pista bácsi eközben három éven keresztül katonáskodott, évente csak egy alkalommal kapott szabadságot. Megvárták egymást. Ili néni farkaskúti lány volt, Pista bácsi kajándi ifjú. Egy farkaskúti bál alkalmával ismerték meg egymást, megismerkedésükbõl immár örökké tartó kapcsolat lett ig laktak Farkaskúton, ekkor költöztek Bábolnára 1958-ban született lányukkal együtt a mára már lebontott tehenes ház egyik lakásába ben vágtak bele családi házuk építésébe, melyben ma is élik mindennapi életüket. Ili néni elõször a farkaskúti tehenészetben volt tejkezelõ, majd keltetõben dolgozott, késõbb pedig az óvodába került gondozónõi beosztásba, ahol egészen nyugdíjazásáig munkálkodott. Pista bácsi büszkén mesélte, hogy traktorosként kezdte pályafutását, sofõrködött is, járta az országot, közben kitanulta az autószerelõ mesterséget. Ezt a szakmát ûzte 1990-ig, nyugdíjba vonulásáig. majdnem minden a ló körül forog. Ezek a történelmi hagyományok nagy hatással voltak rájuk. Nagy lehetõséget látnak õk is Bábolna idegenforgalmi fejlesztésében. Ezek után kíváncsian várjuk, hogy egy ilyen távoli, más kultúrájú országban hogyan ítélik meg városunkat. T. S. Ötvenedik házassági évfordulójukat ünnepélyes keretek közt, családi körben tartották. Dr. Horváth Klára polgármester és Molnár Beáta anyakönyvvezetõ bonyolították le a házasság megerõsítését szolgáló ceremóniát, majd az újdonsült házastársak a násznéppel megülték lakodalmukat. Hantos P.

3 2007. április 3. oldal Bábolna március 15. (Folytatás az 1. oldalról.) Majd egy március 15-i jelmondat következett: Legyen béke, szabadság és egyetértés! Ezen gondolatok jegyében polgármesterünk arról beszélt, hogy a magyar nép balsorsa a szeretet hiánya.. Egészen visszatekintett Szent István koráig, hiszen azt, hogy: Miért gyûlölik itt egymást az emberek? már Koppány és Vazul is megkérdezte. Halhattunk a kivándoroltakról, akik származástól, társadalmi és politikai hovatartozástól, végzettségtõl függetlenül vitték magukkal balsorsunkat. Mi, itt maradottak tudjuk, hol élünk. A széthúzás, a megvetés, az irigység és a gyûlölet légkörében. Ebben nõttünk fel. Ha magyarnak születtél életed legnagyobb sorsfeladata, hogy hogyan óvd meg magad a lélekrontó társadalmi erõktõl. Alig van ember, akit itt valaha ne üldöztek volna. Gyakori jelenség volt nálunk, hogy a gyilkos és áldozat közös börtönben ült és hamarosan az is közéjük került, aki börtönbe zárta õket. Nehéz itt úgy élni, hogy a szemed ne szûnjön meg a jót sugározni és másokban ne csak a gyûlölködõ démont, hanem az esendõ embert is meglássad. Mi pedig azóta is kívánjuk: Legyen béke, szabadság és egyetértés! - és ami még aktuálisan ránk férne: az unió magunkkal, mindannyiunkkal. Ezen gondolatokat követõen az Anonim dráma és színjátszó csoport idézte fel a forradalmi eseményeket. Láthattuk a vezetõket, rikkancsokat, katonákat, civileket, a forradalom elõtti idõszakot és annak kezdetét. Õket a Cseperedõk középsõ csoportja követte a színpadon ban címû összeállításuk azt tárta elénk, hogy: Mit játszhattak akkor a gyerekek? Az ünnepi mûsor zárásaként a résztvevõk együtt énekelték el a Szózatot. A megemlékezés folytatásaként, a Bábolnán található emlékhelyeknél koszorúkat helyeztek el Bábolna Város Önkormányzata, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft., az IKR Zrt, A Vöröskereszt Bábolnai Alapszervezete, a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, az MSZP Bábolnai Alapszervezete, a FIDESZ Bábolnai Alapszervezete, az SZDSZ Bábolnai Alapszervezete, a Bábolnai Polgári Kör, a Bábolna Rt. és a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete képviselõi, Pettkó-Szandtner Tibor Lovaskollégium Ṫ. S.

4 4. oldal április ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ Tájékoztató a képviselõ-testület március 29-i ülésérõl Bábolna Város Önkormányzata az elsõ napirendi pontban a két ülés között történt eseményekrõl, a lejárt határidejû határozatokról és a bizottságok által hozott döntésekrõl szóló beszámolókat hallgatta meg. Ezt követõen a évi költségvetési rendeletet módosította a testület. A harmadik napirendi pontban az étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról esett szó. A döntés alapján az étkezésért mind az óvodában, mind az iskolában 10 százalékkal kell majd többet fizetni. Ezután került volna sor a helyi kábelszolgáltató, a Pick Up Kft. beszámolójára. A céget képviselõ Zapletál Zsolt azonban jelezte, hogy az ülésen hibaelhárítás miatt nem tud részt venni. A bábolnai képviselõ-testület végül nem fogadta el a Pick Up Kft. által küldött beszámolót, a céget pedig egy ismételt beszámoló elkészítésére és az eddig vállalt, de be nem fejezett munkák elvégzésére kéri. Egészen pontosan arról van szó, hogy a korábbi antennarendszer lebontott kábelei még számos épületen megtalálhatóak. Ezek eltávolításával pedig mind a mai napig adós a Pick Up Kft. Az ötödik napirendi pontban a gyermekönkormányzat munkájáról és az általuk, az idei évre tervezett programokról esett szó. Ezt követõen a évi közbeszerzési tervet fogadta el a testület. A hetedik napirendi pontban a Bábolna környéki pusztákon élõk életkörülményeinek javítására kidolgozott hosszú távú koncepciót vitatták meg. A terv jelenleg az állapotfelmérés szakaszában tart. Az ott élõ lakosság életkörülményeirõl, életkoráról, szakképzettségérõl, illetve a puszták jelenlegi állapotáról, útellátottságáról szóló anyag bárki számára hozzáférhetõ az interneten. Az önkormányzat ez úton kéri a bábolnai lakosokat, hogy az interneten fogalmazza meg véleményét az állapotfelmérõ anyaggal kapcsolatban, esetleg adjon javaslatot a pusztákon élõk életkörülményeinek javítására. Ezután került sor az egyebek napirendi pontok tárgyalására. Itt elsõként szó volt az 1999-ben bezárt szeméttelep területének visszavásárlásáról. A jelenleg illegális szemétlerakóként funkcionáló közel 20 hektáros területbõl Bábolna mindössze 3-4 hektárt kíván megvásárolni az NNY Projekt Kft.-tõl, azt, ahol egyébként is szeméttelep üzemelt 1999-ig. Az egyebek napirendi pontban döntött arról a képviselõ-testület, hogy Bábolna csatlakozik a Föld Napja környezetvédelmi programhoz. Ennek keretében többek között az óvoda és az iskola is szemétgyûjtést szervez áprilisban. Szintén az egyebek napirendi pontban szerepelt a Kardirex Kft. megkeresésének tárgyalása is. Ez alapján Kardirex Kft. lemondott a laboratóriumi szolgáltatás mûködtetésérõl, amit ezen túl a Hospinveszt Kft. fog ellátni. Szó volt még egy, a Csikótelepi út legvégén található telek eladási kérelmérõl. A testület úgy döntött, hogy eladja a területet, az adásvételi szerzõdés pontos részleteit azonban csak ezután fogják tárgyalni. Az egyéb napirendi pontok végén foglalkozott a testület a régiós Céde pályázattal. Erre az óvoda fog pályázni az intézmény épületének és a bölcsõde elõtti külsõ burkolat felújítása érdekében. Az egyéb napirendi pontokat követõen zárt ülés keretében tárgyalták a befektetõi megkereséseket, mind az ipari park, mind a termálprojekt tekintetében. A következõ testületi ülést április végén fogja tartani Bábolna Város Önkormányzata. Nagy Attila István Elsõ osztályosok beiratkozása Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a gyermekek beiratása a Bábolnai Általános Iskolában április én (hétfõ, kedd) lesz óra között. A beiratkozáshoz szükséges: óvodai szakvélemény 550 Ft a diákigazolványhoz igazolványkép (fekete-fehér) a gyermek anyakönyvi kivonata Hrubi Ferenc sk. Bábolna, március 19. Óvodai beiratkozás Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a 2007/2008. nevelési évre az óvodai és bölcsõdei beiratkozásokat április 17-én és 18-án 8-14 óráig tartjuk. A beiratkozáshoz szükséges a gyermek anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája. Kérjük ebben az idõben jelezzék a év tavaszi idõszakában történõ felvételi igényüket is. Somogyiné Szabados Marianna óvodavezetõ Tavaszi szünet! Tisztelt Szülõk! Kedves Tanítványok! A Bábolnai Általános Iskolában a tavaszi szünet ÁPRILIS 6 13-IG TART. A szünet elõtti utolsó tanítási nap: április 5. (csütörtök) Szünet utáni elsõ tanítási nap: április 16. (hétfõ) Iskolavezetés Hirdetmény A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága értesíti az érintett ügyfeleket, hogy Bábolnán a és számú országos közutak csomópontjában kiépített körforgalmú csomópont és közlekedési létesítmények ideiglenes forgalomba helyezésével kapcsolatos KO/115/1/2007. számú határozata megtekinthetõ a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának KEM Kirendeltségén, valamint Bábolna Város Önkormányzat Építéshatósági osztályán. A határozat ellen április 3-tól kezdõdõen 15 napig van lehetõség fellebbezés benyújtására.

5 2007. április 5. oldal Bábolna Városi Könyvtár Mûvelõdési és Sportközpont PÁLYÁZATOT HIRDET a Bábolna, Béke u. 1. szám alatti Mûvelõdési Központ üzemeltetésére A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI: 1. A pályázat tárgya: Bábolna, Béke u. 1. szám alatti ingatlan mûvelõdési központként való üzemeltetése 2. Az ingatlan adottságai: Az ingatlan-nyilvántartásban bábolnai 570/6 hrsz-ú, 1476 m2 területû, mûvelõdési központ megjelölésû ingatlan részei: Béke úti fõbejárat, elõtér, elõcsarnok, színházterem, öltözõk, vizesblokk, gépház, kondicionáló terem, tekepálya, öltözõk. Az ingatlan teljes közmûvesítettséggel rendelkezik 3. Az üzemeltetés formája: az épület határozatlan idõre szóló bérleti jogviszonya, amely magában foglalja az ingatlan minden egységének az üzemeltetését, a színházterem mûködtetéséhez szükséges technikai szolgáltatást. 4. Pályázatot nyújthatnak be: egyéni és társas vállalkozók 5. A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek: akik színpadtechnikai és hangosítási gyakorlattal rendelkeznek, valamint az önkormányzat rendezvényeinek a hangosítását felvállalják. 6. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, székhelyét a pályázó részletes szakmai elképzelését, vállalásait a szolgáltatással és az épület üzemeltetésével kapcsolatban a szolgáltatás mûszaki, technika hátterét a büfé üzemeltetésen kívül az egyéb tervezett kereskedelmi szolgáltatási tevékenységeket (e tevékenységek nem gátolhatják a fõ tevékenységet) a bérleti díjjal kapcsolatos ajánlatát az önkormányzatnak nyújtott illetve az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kedvezményeket 7. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Bábolna Városi Könyvtár Mûvelõdési és Sportközpont intézményvezetõjének címezve, zárt borítékban kell benyújtani 1 példányban. a zárt borítékra kérjük ráírni Pályázat a Bábolnai Mûvelõdési Központ üzemeltetésére. A pályázatok beérkezésének határideje: a megjelenést követõen 30 nap, mely történhet személyesen vagy postai úton. A személyesen benyújtott pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal, Bábolna, Jókai u A pályázatok elbírálásának várható határideje: az ajánlattételi határidõt követõ 30 nap. Az elbírálásról valamennyi pályázó személyes értesítést kap. A gyõztes pályázó az ingatlan birtokába június 1-jén léphet. A kiíró fenntartja magának a jogot, gyõztest nem hirdet, az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 9. Az ingatlan a helyszínen elõzetes egyeztetés szerint megtekinthetõ. Bõvebb információval Vaski Alida intézményvezetõ áll rendelkezésre. Tel.: 34/ és Méhészek figyelmébe 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes betegségeinek megelõzésérõl és leküzdésérõl elõírja, hogy a méhészkedést minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétõl számított 8 napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes település önkormányzat jegyzõjénél. A méheket állandó tartási helyükrõl átköltözés, vándoroltatás, vagy elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi, állatorvosi igazolással szabad kivinni. A méhész az állatorvosi igazolást a vándoroltatás során köteles mindig magánál tartani. Méhek kiszállítását a kiszállítást megelõzõ, beszállítást annak megtörténtét követõ 72 órán belül be kell jelenteni a település önkormányzat jegyzõjének. Méhész köteles a méhek tavaszi tisztuló kirepülése és a betelelés közötti idõszakban méhcsaládjait legalább három hetenként méhegészségügyi szempontból ellenõrizni. Ha valami gyanúsat észlel, haladéktalanul köteles értesíteni a méhegészségügyi felelõst, vagy a hatósági állatorvost. Méhészkedésre alkalmas üres kaptárt úgy kell tárolni, hogy abba méhek ne juthassanak be. Méheket fertõzött méhészetbõl, vagy ismeretlen helyrõl származó mézzel etetni tilos. Lépet szabadban, vagy kaptáron kívül tárolni tilos. Használt lépet csak engedélyezett mûlépkészítõ üzemben lehet átadni, vagy eladni. Dr. Szentirmai István hatósági állatorvos Értesítés vegyszeres gyomirtásról Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV ZRt. vágányhálózatán április 2-án, április 25-én és április 26-án vegyszeres gyomirtást végzünk. (Kedvezõtlen idõjárás esetén a munka elvégzése 1-2 napot csúszhat.) A gyomirtás során a következõ szereket használjuk fel: 1. Állomási mellékvágány (lakott területen belül) Glialka Plus 480g/l glifozát-izopropilamin só 5,0 kg/ha M.v.i.: 0 nap - É.v.i.: nk. Méhekre nem veszélyes Hyspray - 800g/l etoxilát-zsíramin - 1,0 kg/ha M.v.i.: 0 nap É.v.i.: nk. Méhekre mérsékelten veszélyes 2. Nyílt vonal (lakott területen kívül): Glialka 480 Plus 480 g/l glifozát-izopropilamin só - 3,0 kg/ha M.v.i.: 0 nap É.v.i.: nk. - méhekre nem veszélyes Hyspray 800 g/l etoxilát-zsíramin - 1,0 kg/ha M.v.i.: 0 nap É.v.i.: nk. méhekre mérsékelten veszélyes Chikara 25 WG - 25% flazaszulfuron 200 g/ha M.v.i.: 0 nap É.v.i.: nk méhekre nem veszélyes Ally 20 DF 20 % metszulfuron - metil g/ha M.v.i.: 0 nap É.v.i.: Nk méhekre nem veszélyes Kérjük a lakosság és a méhészek szíves értesítését! A kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos! MÁV KERT KFT. Újlaki Gábor kertészmérnök

6 6. oldal április Nyugodtan mondhatjuk, hogy immár tradicionális az a rendezvény, melyet 15 évvel ezelõtt Halmai Józsi bácsi indított útjára, és a bábolnai, valamint környékbeli szõlõtermelõk, borbarátok számára nyújtott és nyújt ma is megmérettetési lehetõséget. Tudva levõ, hogy településünk és vonzáskörzete nem tartozik a hagyományos bortermõ vidékek közé, mégis sok lelkes hívet szerzett magának a szõlõ és a bor szeretete. Cseh László úr jó gazda módjára kezdetek óta bábáskodik a rendezvény felett. Mint önkormányzati képviselõ, és mint a magyar borkultúrát ismerõ és szeretõ magánember 15 éve el nem múló lelkesedéssel szervezi a bábolnai borok versenyét. Amint azt lapunk számára elmondta, lehet, hogy nem világszínvonalú borok mérettetnek meg itt Bábolnán, lehet, hogy a bírálatok sem világbajnoki szintûek. Mindezeknél sokkal fontosabb, hogy akik hobbi szinten szõlõt, illetve bort XIV. Bábolnai Borverseny termelnek, tudatosan a körülményeikhez képest a legjobbat tudják produkálni, és megtanulják a bor színe, zamata, tulajdonságai által értékelni e nedû minõségét. Ez alkalommal az Ötösfogat Étterem Zsolnay Kávéházában megrendezett borversenyre 24 termelõ 42 fehér és 15 vörös borával nevezett. Az 57 féle bor minõsítésébõl 10 arany, 8 ezüst és 16 bronz minõsítés született. A bírálatok a korábbi évek megszokott módszerei szerint történtek. Tehát a benevezett borok sorszámot kaptak, és anélkül, hogy annak tulajdonosai tudták volna, kié is a bor, kellett pontozni jellemzõik alapján. Természetesen a bírálatokhoz most is komoly segítséget nyújtott Kiss Bertalan úr, aki szakavatott borász, és rutinos bírálója a magyar és külhoni boroknak. Persze nem befolyásoló tényezõként igyekezett szerepet vállalni, hanem inkább útmutatást próbált nyújtani a jelenlévõk számára. A borversenyt ezúttal is vacsora követte, melyen a szokásokhoz híven ízletes vadpörköltet szolgáltak fel az étterem pincérei. Az esemény záróakkordjaként kihirdették az eredményeket, melynek kapcsán dr. Horváth Klára polgármester az arany, ezüst, és bronz oklevelek mellett a szõlészetben és borászatban használatos eszközöket, szerszámokat adott át a nyerteseknek. A XIV. Bábolnai Borverseny eredményei Hantos Péter sorsz. Név: Borfajta Évjárat Termõföld Pontszám ARANYÉRMES 1. Simon József vegyes fehér Tárkány 18,8 2. Simon József vegyes fehér Tárkány 18,7 3. Liszkai László vegyes fehér Vértekethely 18,6 4. Lesi Ferenc ottelló Tárkány 18,6 5. Tóth Károly nektár Tárkány 18,6 6. Koppendorfer Ferenc cserszegi fûszeres Tárkány 18,5 7. Szalai Sándor cserszegi fûszeres Ács 18,5 8. Nagy Károly - Nemes Miklós sardonay Szákszend 18,3 9. Safhauser József vegyes fehér Szákszend 18,2 10. Szalai Sándor cserszegi fûszeres Ács 18,2 EZÜSTÉRMES 11. Halgass Mihály ottelló Tárkány 18,0 12. Varga József vegyes fehér Tárkány 17,9 13. Safhauser József vegyes fehér Szákszend 17,8 14. Szalai Sándor sardonay Ács 17,8 15. Szalai Sándor zöld verteléri Ács 17,8 16. Varga József vegyes fehér Tárkány 17,8 17. Cseh János rizlingszilváni Balatonfüred 17,8 18. Varga József olaszrizling Tárkány 17,8 BRONZÉRMES 19. Szakál Ferenc vegyes vörös Bana 17,7 20 Tóth Károly oportó Tárkány 17,6 21. Szakál István ottelló Bana 17,2 22. Nagy Károly - Nemes Miklós ezerjó Szákszend 16,9 23. Nagy Gyula ezerjó Szákszend 16,9 24. Böde Ferenc vegyes vörös Ács 16.,8 25. Varga József vegyes vörös Tárkány 16,8 26. Vas József küvé Bábolna 16,7 27. Vas József zweigelt Fertõd 16,7 28. Enes Viktor vegyes fehér Ménfõcsanak 16,7 29. Böde Ferenc vegyes fehér Ács 16,7 30. Szakál Ferenc vegyes fehér Bana 16,7 31. Varga József vegyes fehér Tárkány 16,7 32. Varga József vegyes fehér Tárkány 16,7 33. Varga József ezerjó Tárkány 16,6 34. Tóth Károly vegyes fehér Tárkány 16,5 TOVÁBBI HELYEZÉSEK 35. Nagy Károly - Nemes Miklós vegyes fehér Szákszend 16,4 36. Simon József vegyes fehér Tárkány 16,4 37. Horváth Ottó vegyes fehér Bábolna 16,3 38. Nagy Gyula vegyes fehér Szákszend 16,3 39. Dudás László vegyes fehér Ács 16,2 40. Halgass Mihály ezerjó Tárkány 16,2 41. Liszkai László vegyes fehér Vértekethely 16,2 42. Szakál István vegyes fehér Bana 16,2 43. Böde Ferenc Rosé Ács 16,1 44. Szakál István vegyes vörös Bana 16,1 45. Szalai Sándor cserszegi fûszeres Ács 16,1 46. Safhauser József vegyes vörös Szákszend 16,0 47. Safhauser József vegyes vörös Szákszend 16,0 48. Benke József sardonay Ács 15,9 49. Cseh János rizlingszilváni Balatonfüred 15,8 50. Tóth Miklós vegyes fehér Kerékteleki 15,8 51. Dudás László vegyes fehér Ács 15,6 52. Simon József vegyes fehér Tárkány 15,6 53. Tóth Károly ezerjó Tárkány 15,6 54. Lesi Ferenc ezerjó Tárkány 15,6 55. Riklik László Rosé Tárkány 15,5 56. Sáhó Lajos vegyes fehér Bábolna 15,4 57. Varga József vegyes vörös Tárkány 15,4

7 2007. április 7. oldal,,most vagy soha,,a szabadságharc katonái és a bábolnai ütközet Ezzel a címmel nyitotta meg kapuit március 3-án egy kiállítás a Szapáry kastélyban, melyet a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum karöltve rendezett. A kiállítás megtekintése mellett több más, érdekes programon vehettek részt az érdeklõdõk, de kezdjük az elején. 11 órától katonai hagyományõrzõk: a Szegedi 3. Honvéd Zászlóalj Hagyományõrzõ Egyesülete, a Nagykáta Barátainak Köre Hagyományõrzõ Tüzércsapat, a Székely Határõr Hagyományõrzõ Egyesület, a Töki Huszár Társaság, a Nagyigmándi Lovaskör Radetzky huszárai és a Bábolnai Harsonások felvonulását láthatta a közönség a Ménesudvarban. Majd dr. Holló József Ferenc altábornagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatója - ünnepi beszédét követõen megnyitotta a kiállítást. Míg az érdeklõdõk a tárgyi és írásos emlékeket csodálták, Rombauer Tamás és dr. Holló József Ferenc egy megállapodást írtak alá, melyrõl az altábornagy úr a következõket nyilatkozta: Egy fõigazgató mindig boldog, ha egy együttmûködési megállapodás az életben realizálódik. A mai napon ennek vagyunk szemtanúi. Aki a történelmet akarja népszerûsíteni, föltárni vagy bemutatni, az nagyon jó úton jár. Azt hiszem, hogy Bábolna ezt akarja és ehhez mi, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum partnerek vagyunk. Ebben a dokumentumban arról van szó, hogy egy hosszú távú együttmûködési megállapodás kapcsán mi támogatjuk azokat a törekvéseket, jó gondolatokat, ötleteket melyek egy múzeum létrehozásán fáradoznak. Ez egy állandó kiállítás, amely valaminek a kezdete. Az egész épületegyüttesnek ebben a részében kapna helyet A ló a hadászatban címû állandó tárlat tudtuk meg Rombauer Tamástól, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. ügyvezetõ igazgatójától. A program folytatásaként Kedves Gyula alezredes, hadtörténész elõadását hallgathatták meg a jelenlévõk, természetesen a kiállításhoz és a nap programjaihoz kapcsolódó témában. Ezt követte a hadtörténeti bemutató az írásunk elején említett szervezetek, csapatok részvételével. Sajnos az idõjárás nem volt kegyes a szervezõkhöz, így az esõ miatt ez a program a Ménesudvar helyett a fedett lovardában zajlott. Dörögtek az ágyúk, ropogtak a gyalogság sortüzei, kivont karddal vágtattak a huszárok. Az érdeklõdõk testközelbõl ismerkedhettek meg egykori honvédeink csöppet sem egyszerû, s a kalandfilmekben látottaktól gyökeresen eltérõ feladataival. Rombauer Tamás urat további terveikrõl faggattuk, s megtudtuk, bíznak abban, hogy további múzeumokat is sikerül bevonni és a másik szárnyban a korábbi, lóhoz kötõdõ szakmák bemutatását tûztük ki célul. Ha ez nem sikerül, akkor a Ló a képzõmûvészetben címmel nyitnánk kiállítást, ahol gyakorlatilag korlátlan lehetõsége van a kiállítandó tárgyaknak, festményeknek, szobroknak. Ezzel is szeretnénk fokozni Bábolna vonzerejét. T. S.

8 8. oldal április Szarka Gyula Bor és leányka c. koncertje Szarka Gyula a Ghymes együttes egyik alapítója, vezetõje. Népzenei és régizenei gyökerû írott muzsikája a zenekar egyik meghatározó szerzõjévé és elõadójává tette. Három éve jelent meg Alku c. szólólemeze a reneszánsz jegyében, megzenésített szerelmes versek és korabeli levelek gyûjteményeként, melyet rendhagyó módon, bábjátékkal együtt vittek színre a budapesti Kolibri Színházban. Nemrégiben a komáromi Jókai Színházban adott mesekoncert-sorozatot Csak a világ végire címmel. Néhány héten belül jelenik meg újabb szólólemeze Bor és leányka címmel, melyre Petõfi, Csokonai, Balassi verseit öntötte zenébe a neves mûvész. Családjával együtt a felvidéki Nádszegen él, ahol feleségével együtt megalapította a Napszínházat mint befogadó játékszínt. Szarka Gyula és barátai adtak koncertet március 3-án az Ötösfogat étterem nagytermében, az idei év elsõ Borestje nyitányaként. Az Est a korábban már rendszeressé vált borestek hagyományát újította meg, s teremtett új sorozatot azzal, hogy az együttlét, a közösség fontosságát hangsúlyozta minden mozzanatában úgy, hogy ahhoz méltó irodalmi és zenei élmény társuljon. A húsvétot megelõzõ nagyböjt legelején lelki közösségünk is elõtérbe került, a megváltás öröme, s ehhez a gondolathoz kapcsolódott az est mottója: Áldd meg Isten a magyart jókedvvel, bõséggel ; mindkettõ adott volt, lehetett belõle a hétköznapokra tartalékolni. A koncert Szarka Gyula közeljövõben megjelenõ új szólólemezébõl adott ízelítõt. Olyan remekmûvek csendültek fel a mûvészek zenés tolmácsolásában mint Balassi Bálint Decima Secunda Ejusdem Generis és Borivóknak való c. versei lágy, szívet melengetõ, reneszánszkort idézõ muzsikával. A jókedv és humor tobzódását adta Csokonai Szerelemdal a csikóbõrös kulacshoz c. versének, Gárdonyi A bor legendája c. költeményének és Petõfi Falu végén kurta kocsma és Csokonai c. verses anekdotájának elõadása. Ellenpontként az emberi élet mélységeire és múlandóságára irányította a figyelmet Petõfi Szerelem és bor c. költeményének lírai, szívbemarkoló zenei újrafogalmazása. Fricskát mutatott és tükröt tartott Petõfi Kördala és Pathó Pálja. Szarka Gyulától már megszokhattuk a bársonyosan tiszta éneket, az egyszerû, fülbemászó dallamokba oltott sokszínû zeneiséget, átkötõ szövegeiben a remek, természetes humort. Varga Bori (Ghymes) szaxofon- és furulyajátéka, kedves lénye elbûvölte a hallgatóságot, Nagy Szabolcs (Hobo Blues Band) virtuóz zongorajátékát nem csak hallgatni, ülõ tánca miatt nézni is jó volt. A dalok között Petõfi és Csokonai verseit (pl. Vizet iszom, Borital mellett) tolmácsolta jó érzékkel és átéléssel Tóth Tibor színmûvész, a révkomáromi Jókai Színház színész-igazgatója. A koncert olyan természetesen emberközeli volt, mint Szarka Gyula maga: tudni örülni, vidámkodni, aztán ideje érkeztével szomorkodni, elmerengeni, s átfordítani észrevétlenül egyik hangulatot a másikba, hogy aztán minden jó helyre kerüljön. Az Est második részében került az asztalokra a háromfogásos borkóstoló vacsora. Györgykovács Imre, a Pannon Bormíves Céh tagja, somlói borászmester borait ízlelhette a nagyérdemû, miközben a szõlõtermelés, a borkészítés rejtelmeibe avatták be a szakemberek. Szépen és választékosan szóltak a borok ízeirõl, hangulatáról is. Az ország legkisebb borvidékének és arányában kisméretû gazdaságának kiváló termékei megalapozták az est további baráti beszélgetéseinek hangulatát. Balassi egyik megénekelt verséhez híven - Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetbõl! - a társaságban is közösség teremtõdött nem csak a helybéli, hanem Gyõrbõl, Budapestrõl és Komáromból ez alkalomra érkezõ vendégek között. A sorozat - melynek folytatása õszre várható - következõ estjeire is mindenkit szeretettel várunk! dr. Novadovszky Nóra Évek óta megemlékezünk a víz világnapjáról. Az idén is készültünk rá, de talán még jobban, mint máskor. A ráhangolódás már március elején elkezdõdött. A gyerekekkel beszélgettünk a víz fontosságáról, gyakorlati hasznáról. Arra kértük õket, hozzanak otthonról olyan dolgokat, melyek a vízzel kapcsolatosak. Ötletekben nem volt hiány. Nagyon sok játékot, használati tárgyat gyûjtöttek, melyek a természetes élõvilágban fordulnak elõ. Csak néhányat említek közülük: kagylók, búvárfelszerelés, horgászkészlet, vízálló óra, játék hajók, úszógumi, esernyõ stb. Érkeztek a tisztálkodással, kézimunkával kapcsolatos dolgok is: fogkefe, pohár, tisztítószeres flakon stb. Ezeket a tárgyakat elhelyeztük óvodánk mindkét épületében központi helyen, ahol a gyerekek VÍZ világnapja az óvodában nap mint nap nézegethették õket szüleikkel együtt, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy lelkesen segítették a gyermekek gyûjtõmunkáját. A víz világnapján, március 22-én ellátogatott hozzánk a Szennyvízkezelõ Kft. vezetõje, Papp László is. Röviden összefoglalta, miért játszik fontos szerepet életünkben a víz, miért egészségesebb a természetes ivóvíz szervezetünknek az édesített üdítõknél. Az idén sem érkezett ajándék nélkül: Minden gyermek kapott egy-egy színezõt, melyben a vízzel kapcsolatos képekkel találkozhattak. Köszönjük szépen a gyermekek nevében is. A nap hátralévõ részében minden csoportban lelkes,,munka kezdõdött, melyet a vízzel kapcsolatos tevékenységek jellemeztek: hajót hajtogattak, úsztattak, horgásztak, dióhéjból kiskacsát készítettek, pancsoltak, magokat ültettek, öntöztek, rajzoltak, színeztek stb. A bölcsisek is bekapcsolódtak a tevékenységbe: kavicsokat mosogattak, hajót úsztattak, pancsoltak. Az élményszerû rákészülés, a szülõi segítség, az elõadás, a színezõk, a tevékenységek mindmind hozzájárultak ahhoz, hogy a gyermekek figyelmét felhívjuk a víz fontsságára, védelmére, megbecsülésére életünk minden napján.,,víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni Téged. Megízlelnek anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy Antoine de Saint-Exupéry: A sivatag szívében. Baráth Gáborné óvónõ

9 2007. április 9. oldal,,víz TÉMANAP iskolánkban A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhíva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. Biztos Te is természetesnek veszed, hogy amikor kinyitod a csapot, abból egészséges, tiszta ivóvíz folyik. A világ különbözõ tájain élõ számtalan embernek azonban ez nem ennyire egyértelmû. Vannak olyan országok, ahol az ivóvízkészletek szûkösek, sõt, olyan térségek is, ahol egyáltalán nincs ivóvíz. A tiszta víz kincs, melyre vigyáznunk kell, s meg kell õriznünk a következõ generációk számára. Ennek a fontos gondolatnak a szellemében álltunk neki az idei tanévben is a témanap programjának az összeállítására, és megtartására, melybõl szeretnék néhány részletet bemutatni. Elõzetes feladat volt, hogy olyan rajzos illusztrációkat készítsenek a tanulók, melynek témái kapcsolódnak a vízhez. Alsó és felsõ tagozatból nyolcvanöt tanuló kiváló rajzát jutalmaztuk Az elsõ tanórában tantárgyakhoz kapcsolódó szellemi TOTÓ kitöltésére került sor, melynek a legjobb megfejtõi voltak: 5/a: Komora Péter; 5/b: Balogh Dávid; 5/c: Muth Dániel; 6/a: Prekler Evelin; 6/b: Trifusz Kamilla; 7/a: Láposi Barbara; 7/b: Bodányi Anett; 8/a: Szántó Szimonette; 8/b: Pogács Dániel; 8/c: Szász Viktória, 5/c: Nagy Gábor. Jó idõre számítottunk, de sajnos esõre változott, így a betervezett Szennyvíztisztítómû megtekintése helyett más érdekes feladatokra került sor. - Interneten vízi élõlények adatainak megkeresése - Vizek mentén címû film megtekintése (vízi élõlények életmódjának megismerése) - Játékos feladatok a tornacsarnokban A délelõtt többi óráiban a tanulók érdeklõdési körüknek megfelelõen választhattak a feladatok között. - Irodalmi feladatok, szépkiejtési verseny - Zenei rejtvény, népdaléneklõ verseny - Állatjelmez vagy arcfestés készítése - Csuhéból szitakötõ készítés - Kémiai kísérletek a víz témakörébõl Egyéni feladatok jutalmazottai: 5-6. osztály: Sztaracsek Boglárka, Bednár Dániel, Suhayda Anna, Gáspár Anett, Takács Eszter, Rostonics Bence, Kiss Áron, Kiss Anita osztály: Agócs Noémi, Tóth Ádám, Katona Anita, Farkas László, Kuti Bence, Kovács Ákos, Drobina Ákos, Nagy Róbert. Az érdekes feladatokkal az volt a célunk, hogy egy kicsit más formában szerezzenek fontos információkat tanulóink a vízzel, vízfelhasználással kapcsolatban. Papp László ügyvezetõ úr, aki az egyik támogatója volt a rendezvényünknek, bemutatta a víztisztítás rövid történetét, a jutalmakon kívül kifestõ könyvet kapott minden alsós tanuló. A Perlos cég felajánlásából tudjuk elvinni a tanulókat tanulmányi kirándulásra amit szeretnénk megköszönni Parizek Tamás humánerõforrás igazgató úrnak. A helyszín: Dunakiliti Duzzasztómû megtekintése. Bízom abban, hogy sok élménnyel és ismerettel gazdagodva tértek haza tanulóink a témanap után. Bierbauer Imréné szaktanár

10 10. oldal április,,víz Világnapja pályázat gyõztesei A Környezetvédelmi Minisztérium és a Duna Múzeum hirdette meg a Víz Világnapjára azt az országos négyfordulós internetes versenyt, melyet iskolánkból három tanuló nyert meg az õ korcsoportjukban. 1. Kéri Áron, 2. Kun Attila, 3. Parizek Dániel és a felkészítõ szaktanár: Bierbauer Imréné Díjátvétel dr Persányi Miklós miniszter úrtól A díjátvételre Hortobágyon került sor, ahol a könyvjutalmakon kívül gazdag program is várt a gyerekekre. Elsõként a nagy múltra visszatekintõ Hortobágyi ménes bemutatóját tekintettük meg. A Hortobágy Európa legnagyobb összefüggõ, természetes füves pusztája, a legnyugatabbra fekvõ sztyepp. Fûösszetétele egyedülálló. Az 1973-ban létrehozott elsõ magyar nemzeti park az ország legnagyobb védett területe (82 ezer hektár). A világörökség része. Az évezredek folyamán a Hortobágy pusztáin legelõ vadállatokat, az õstulkot és a vadlovat fokozatosan a háziállatok váltották fel. Így ez a környék régóta híres állattartó vidék volt. Az 1700-as években Debrecen és a környék többi települése külön méneseket legeltetett a közel 40 ezer hektárnyi területen. A szilaj pásztorkodás volt a jellemzõ. A hortobágyi lótenyésztés tehát nem olyan formán szervezõdött, ahogy az ország más híres uradalmi és katonai tenyészetéinél látható ban a Debreceni ménes Mátára települt, mely a város gazdáinak gazdálkodási központja lett. Innen ered tulajdonképpen a Hortobágy mai ménese, melynek meghatározó épületei az 1940-es években épültek. A hortobágyi nóniusztenyésztés elsõ írott nyoma 1843, mikor is Debrecen szürke marháért hat kancát kapott cserébe, majd az 50- es években két mént is vásárolt. Kozma Ferenc munkásságának köszönhetõen kialakult a nóniusz hortobágyi tájfajtája, melyet a mezõhegyesinél kisebb méret, szikárabb megjelenés és fõként a fakó pej szín jellemzett. A második világháború komoly károkat okozott az állományban ben a mezõhegyesi nóniusz törzsállomány jelentõs részét áthelyezték a Hortobágyra. A két élettér eltérõ volta komoly alkalmazkodási nehézségeket okozott a lovaknak. A hagyományos használati igény (a nóniuszt elsõsorban mezõgazdasági igásmunkára használták) csökkenése és a mai modern igények nehezítik manapság a fajta további tenyésztését. Mára két tenyészcél alakult ki, a génmegõrzés mellett a sportlótenyésztés önálló útra tért. A Hortobágyi Állami Gazdaságot az 1990-es években privatizálták ben a ménes ingatlan és lóállományát a magyar állam visszavásárolta, s a Hortobágyi Nemzeti Parkra ruházta. A ménes kezelõje a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegõrzõ Kht., melynek tulajdonában a ménes olyan önálló rendszerré vált, melynek feladatai közé tartozik a hortobágyi lótenyésztés, a lovas és pásztor hagyományok õrzése illetve a lovas idegenforgalom tradíciói. A hortobágyi idegenforgalom szerves részét alkotja ma a mátai ménes is. Egykor a mátai ménes alkotta a Hortobágy turisztikai látványosságát. Ma már egy másfajta Hortobágy-kép kialakítására törekszenek, mely a térség egyedülálló adottságain alapszik, és magában foglalja az öko-, a gyógy-, a vízi-, illetve a lovasturizmust. E komplex szolgáltatási kör fontos eleme ma is a ménes által kínált, pusztai bemutató program, melynek keretén belül eredeti környezetükben tekinthetõk meg a puszta õshonos állatai, állattenyésztési és pásztorhagyományai. Szenzációnak számít a híres ménes meghajtása. A látványos bemutató után bemutatták az ország legnagyobb mesterséges halastavát. Hortobágyi Halastó Az egykor halszállításra készült vasút eredetije a múlt század elsõ felében épült. A mostani sínpálya 4,2 kilométer hosszú, és kiszállással és sétával mintegy 2,5-3 órás programot nyújt. A halastavak környéke elsõsorban madármegfigyelõ hely, így a vasúti szezon is ehhez igazodik: április-májusban, illetve szeptember-októberben indulnak a menetrend szerinti járatok. A sikeres pályázattal és a gazdag programmal szerettem volna bemutatni, hogy érdemes volt a szabadidõt feláldozva dolgozni és próbálkozni a feladatokkal. Erre bíztatok minden tanítványunkat! Bierbauer Imréné felkészítõ szaktanár

11 2007. április 11. oldal A múlt havi rejtvényünk nyertese: Kõvári Jánosné, aki egy 512 MB kapacitású pendrive-ot nyert. Nyereményét átveheti a szerkesztõségben, az átvétel idõpontjáról kérjük érdeklõdjön a vagy 20/ telefonszámon. A helyes megfejtõk között minden hónapban értékes ajándékokat sorsolunk ki, melyeket a Foxbit Kft. (Suhayda András) ajánlott fel. A megfejtéseket minden hónap utolsó napjáig várjuk a szerkesztõség címére 2943 Bábolna, Jókai u. 12. vagy a következõ címre: a megoldási technikák II. Amennyiben az elõzõ számban leírt egyszerû megoldási technikák alkalmazásával minden lehetõséget kimerítettünk, minden üres cellát behatóan megvizsgáltunk, és a feladvány még mindig megoldatlan maradt, akkor jöhet a következõ lépés, a jelöltállítás. Jelöltállítás A jelöltállítás eljárás alkalmazása során a játéktábla üres celláiba beírjuk azokat a számjegyeket, amelyek szerepelhetnek az adott cellában. A vizsgált 3x3 négyzetben az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyek szerepelnek, ezért ezek többször nem fordulhatnak elõ. A négyzet üres celláiba a 7, 8, 9 számjegyeket írjuk, mint jelölteket. A jelöltállítás során a korábban ismertetett sorok, oszlopok, 3x3 négyzetek vizsgálata elnevezésû eljárásokat alkalmazzuk. Kiszûrjük azokat a számjegyeket, amelyek már szerepelnek a vizsgált cella sorában, a vizsgált cella oszlopában illetve a vizsgált cellát tartalmazó 3x3 négyzetben. Jelöltállítás A megoldás keresése során a játéktábla valamennyi üres celláját feltöltjük a lehetséges jelöltek listájával. Szinglik/facérok Abban az esetben, ha egy üres cellába csak egyetlen jelöltet állítottunk, akkor az adott cella helyes megfejtése a jelölt számjegy lesz. Ilyen esetben ezt a számjegyet szinglinek/facérnak nevezzük. Esetünkben két ilyen számjegy is adódik, a 8 és a 9. Az üres cella helyes értékének meghatározása után a jelöltek listáját aktualizálnunk kell minden, az újonnan megfejtett cellával azonos sorban, azonos oszlopban és azonos 3x3 négyzetben. A szinglik/facérok nem kizárólag ilyen egyértelmû módon jelentkezhetnek. Elõfordulhat hogy a vizsgált cellába több számjegy is írható, de a cellát tartalmazó nagyobb egységben (sor, oszlop, 3x3 négyzet) egy számjegy csak egyszer fordul el. Ezek az ún. rejtett szinglik/facérok. A vizsgált 3x3 négyzetben ilyen számjegy a 4. Ezekben az esetekben a megtalált rejtett szingli/facér számjegy a helyes megoldás. Ne felejtsük el az üres cella helyes értékének meghatározása után a jelöltek listáját aktualizálni minden, az újonnan megfejtett cellával azonos sorban, oszlopban és 3x3 négyzetben. Duók/párok Duónak/párnak nevezzük azt az esetet, amikor a jelöltállítás során egy nagyobb egység (sor, oszlop, 3x3 négyzet) két üres cellájába ugyanaz a két számjegy kerül ( 3, 6 ). Ilyenkor az adott nagyobb egység (sor, oszlop, 3x3 négyzet) összes egyéb jelöltlistájáról törölhetjük ezt a két számjegyet. A duót/párt alkotó számjegyek kizárólag ebbe a két üres cellába kerülhetnek. A vizsgált sorban a duót/párt alkotó két számjegy a 3 és a 6. A szinglikhez/facérokhoz hasonlóan a duók/párok sem csak ilyen egyértelmû módon jelentkezhetnek. Elõfordulhat hogy a nagyobb egység két üres cellájába több számjegy is írható, de a cellákat tartalmazó nagyobb egységben (sor, oszlop, 3x3 négyzet) két számjegy csak két cellában fordul elõ. Ezek az ún. rejtett duók/párok. A vizsgált 3x3 négyzetben a rejtett duót/párt a 4 és a 7 számjegyek alkotják. A rejtett duók/párok megtalálása után aktualizáljuk a cellák jelöltlistáit. Az érintett két cella jelöltlistáin szereplõ többi számjegyet törölhetjük, a két cella egyike sem kaphat a duót/párt alkotó számjegyektõl eltérõ értéket. (Folytatása a következõ számunkban.) Sárdi Tibor Honlap: április havi feladványaink április havi beküldendõ feladvány A szürke mezõkben olvasható évszámhoz milyen - bábolnai vonatkozású - esemény kapcsolható AZ ELÕZÕHAVI BEKÜLDENDÕ FELADVÁNY MEGFEJTÉSE A kérdés az volt: A szürke mezõkben olvasható évszámhoz milyen bábolnai vonatkozású esemény kapcsolható. Megoldás: a két melegvizû hévízkút feltárása.

12 12. oldal április IRODALOM IRODALOM IRODALOM IRODALOM IRODALOM Gondolatok húsvét jegyében Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának és feltámadásának emlékére. A zsidó vallásban Pészachkor ( jelentése elkerülni, kikerülni ) ünneplik az egyiptomi rabságból való szabadulást. Magyarul a kovásztalan kenyér (macesz) ünnepének is nevezik, mert a fáraó annyi idõt sem hagyott a zsidóknak az Egyiptomból való távozásra, ameddig a kenyerüket megkeleszthették volna, ezért a vízbõl és lisztbõl gyúrt kelesztés nélküli maceszt (pászkát) ették. Eredetileg a két ünnep idõben egybeesett, majd 325-ben a niceai zsinat a keresztény húsvétot a tavaszi napéjegyenlõséget (március 21.) követõ elsõ holdtölte utáni vasárnapra tette. Mivel ez az idõpont évrõl-évre változó, a húsvét ún. mozgó ünnep. Az ünnepet megelõzõ 40 nap a nagyböjt, Jézus 40 napos pusztai böjtjének emlékére,a felkészülés, a lelki és testi megtisztulás ideje. Jézus kereszthalálának története A húsvétot megelõzõ vasárnapot nevezik virágvasárnapnak, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére. Jézus szamárháton érkezett a városba, a nép virágokat, pálmaágakat hintett lába elé, így dicsõítette. A fõpapok, akik rossz szemmel nézték Jézus tanításait, úgy döntöttek, hogy tanítványai körében elfogják, s az áruláshoz megnyerték Júdást. Az utolsó vacsorát (a zsidó Pészah ünnepén) Jézus tanítványai körében költötte el. Kenyeret nyújtott tanítványainak, és ezt mondta: Vegyétek, ez az én testem, és bort, mondván: Igyátok, mert ez az én vérem. A vacsora után Jézus tanítványaival a Getsemáné kertbe ment, s arra kérte õket, hogy virrasszanak vele. A tanítványok azonban elaludtak, nem virrasztottak mesterükkel. Itt a Getsemáné kertben árulta el Júdás egy csókkal Jézus kilétét a katonáknak, akik elhurcolták. Mivel Jézus azt állította magáról, hogy Isten fia, istenkáromlással vádolták, a nemrég még éljenzõ tömeg gyalázkodott, Péter pedig, aki leghûségesebb tanítványa volt megtagadta, hogy ismeri. A katonák a római helytartó Poncius Pilátus elé hurcolták, aki a népre bízta Jézus bûnösségének megítélését. A tömeg Jézust bûnösnek ítélte, Pilátus pedig megmosta kezeit, ezzel jelezve, hogy Jézus halála nem az õ kezéhez tapad. A foglyot töviskoszorúval megkoronázták és így gúnyolták,: Íme a zsidók királya! Ezután a kereszttel a vállán Jézus elindult a Golgota hegyre, ahol megfeszítették. Halálakor a jeruzsálemi templom oltárát díszítõ kárpit megrepedt, a föld megnyílt. A sziklasírhoz, ahová temették, õröket állítottak a fõpapok, hogy el ne lopják a testet, hisz a jövendölés szerint, a halál utáni harmadik napon elhagyja Jézus a sírját. Vasárnap három asszony, köztük Jézus anyja is, finom kenetekkel a sírhoz mentek, mely nagy földindulás közepette föltárult, megjelent egy angyal, s jelentette, hogy Jézus nincs már ott, föltámadott. A nagyhét a magyar népszokások tükrében A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvét vasárnapig a nagyhét. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére a húsvét elõtti vasárnapot virágvasárnapnak nevezzük. Általánosan elterjedt szokás a nagymise elõtti barkaszentelés, melyet a pap aztán kioszt a hívek között. ( Virágvasárnap elnevezése a római egyházban Dominicca palmarum pálma vasárnap, ezért mediterrán vidékeken ilyenkor pálmaágat vagy olajágat szentelnek. A pálmaszentelés szokása már a VII. században elterjedt volt Itáliában.) A megszentelt barkának gyógyító, rontásûzõ szerepet tulajdonítottak. Gyakorta leszúrták a földbe, azt tartva, hogy elûzi a férgeket. Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai, azt tartják, a harangok Rómába mentek, ott gyászolják Krisztust. Szokás volt ilyenkor kereplõvel zajt kelteni, így gondolták elûzni a gonoszt és így helyettesítették a harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas rangú egyházi személyek mosták meg ilyenkor tizenkét szegény ember lábát. Szintén liturgikus eredetû szokás a pilátusverés vagy égetés. A templomban a gyerekek égtelen zajt csaptak (verték a padokat), vagy a falu határában Pilátust jelképezõ szalmabábut égettek. Elterjedt szokás nagycsütörtökön a virrasztás, annak emlékére, hogy Jézus az olajfák hegyén virrasztott. Bizonyos vidékeken zöldcsütörtöknek is nevezték, mivel ezen a napon zöld növényekbõl készült ételeket fõztek (sóska, spenót...), a bõ termés reményében. Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében a bûnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja. A templomokban az oltárakat letakarják, a harangok némák. Ezen a napon a passiójátékok, élõképes felvonulások világszerte ismert szokások. Rómában minden évben a pápa közremûködésével elevenítik fel a keresztút (Via Crucis) stációit. Nagypéntekhez babonás félelmek kötõdnek a paraszti életben. Tiltották az állattartással, földmûveléssel kapcsolatos munkákat, nem sütöttek kenyeret (mert kõvé válik), nem mostak (mert a ruha viselõjébe villám csapna), nem fontak. A víznek, mint õsi pogány tisztulás szimbólumnak mágikus erõt tulajdonítottak. Nagypénteken napfelkelte elõtt friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett mosakodni, az védett a betegségek ellen. Ezt a hajnali vizet aranyvíznek nevezték. Az állatokat is kihajtották a patakhoz itatni, és le is fürösztötték õket, hogy ne legyenek betegek. Szokásban volt a határjárás, határkerülés is. Ilyenkor a férfiak a templom elõtt gyülekeznek, csoportosan mennek a határba, ahol zajkeltéssel, kerepléssel ûzték el az ártó erõket a földekrõl. Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a harangok. Legjelentõsebb eseményei a nagyszombatnak a víz- illetve tûzszentelés. Katolikus templomokban a gyertyát a megszentelt tûz lángjáról gyújtják meg. Az új tûz gyújtása a remény szimbóluma is. Jellegzetes szokás még a feltámadási körmenet szombat estéjén. Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli. Ünneplése a VIII. század körül vált általánossá, bár már a III. századból vannak adatok, melyek húsvét vasárnap megünneplésére utalnak. Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt piros tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Nõi munkákat tiltó nap volt, nem szabadott seperni, fõzni és mosni sem. Az állatokat sem fogták be ezen a napon. A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban megszenteltették, ezután mágikus erõt tulajdonítottak neki. A morzsából vittek az állatoknak is, hogy jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak. A sonka csontját a gyümölcsfára akasztották vagy a földekre vitték a jó termés reményében. Vasárnap hajnalán szokásban volt a Jézuskeresés. Ilyenkor sorban felkeresték a falubéli kereszteket. A Zöldágjárás szép szokása tipikus tavaszi, a természet megújhodását ünneplõ énekes játék. A lányok kettes sorban állva, felemelt kezükbõl sátrat formálva, énekelve haladtak végig a falun (Bújj, bújj zöld ág...). Bizonyos vidékeken szokás a vasárnapi napfelkeltét valamely magaslaton nézni, hiszen a felkelõ nap is a feltámadás szimbóluma. Húsvét hétfõ a magyar népéletben a locsolkodás napja. A szokásról már XVII. századi írásos emlékek is fennmaradtak. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott formában (kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját õrzõ katonák a feltámadás hírét vevõ, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták õket. Vidéken egykor kútvízzel, vödörbõl locsolták le a lányokat, sõt egyes vidékeken a patakban megfürösztötték õket, sajnos ha hideg volt húsvétkor bizony betegség is származhatott ebbõl. Erdély bizonyos vidékein a fiúk a kiszemelt lány (amelyik a legjobban tetszik nekik) kapujára nyírfaágat tûznek, másnap pedig csapatostul kérnek bebocsáttatást, és kíméletlenül megöntözik vödörbõl a választottjukat. A lányok a locsolóknak festett (piros vagy hímes) tojást adtak cserébe. A tojásfestésnek komoly hagyományai vannak Magyarországon. Természetesen az asszonyok, lányok dolga volt, vidéken a házaknál természetes anyagokkal festették a tojásokat, például hagyma héjával, zöld dió fõzetével. A tojás írásának, azaz a cirkalmas minták készítésének legegyszerûbb módja az, ha a mintát viasszal készítik el, majd a tojást festékbe mártják. Így a mintát a viasz miatt nem fogja be a festék. Vannak olyan tájegységek, ahol kezdetben csak a köszöntõ mondás volt divatban, a locsolkodás szokását csak a XX. században vették át (bukovinai székelyek). Dunántúlon a locsolkodással egyenértékû szokás volt a vesszõzés. Sibának nevezték a vékony általában fûzfavesszõbõl font korbácsot, mellyel a legények megcsapkodták a lányokat. A vesszõre a lányok szalagot kötöttek és a fiúkat borral vendégelték meg. Fehérvasárnap vagy mátkáló vasárnap a húsvétot követõ vasárnap. A római katolikusoknál a húsvéti ünnepkör zárónapja. Jellegzetes szokása ennek a napnak a komálás vagy mátkálás. A szokás a lányok (ritkábban lányok és fiúk ) közötti barátság megpecsételésérõl szól. Komatálat küldtek egymásnak gyümölccsel, borral, hímes tojással, süteménnyel. Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

13 2007. április 13. oldal Nõnapi mulatság Több éves hagyományához híven, az idén önkormányzatunk március 10-én invitálta városunk lakóit Nõnapi mulatságra a Szabadidõközpontba. A rendezvény Bierbauer Imre alpolgármester úr nõnapi köszöntõjével vette kezdetét. Ezt követõen virágot adott át a jelenlévõ legidõsebb és legfiatalabb hölgynek. A folytatásban Matyi és a hegedûs szórakoztatta a szép számú közönséget, majd befejezésül a bábolnai Tiamo moderntánccsoport lépett színpadra színvonalas mûsorával. T. S. Történelemtanítás és tanulás kicsit másképp Március hónap a nemzeti ünnep kapcsán kiemelt helyet foglal el a tanuló ifjúság hazafias nevelésében. A Nemzeti Ménesbirtok Kft. ez alkalomból szervezett hadászati bemutatójára hívtuk diákjainkat, ahol a szabadságharc fegyvereivel, katonáival ismerkedhettünk meg közelebbrõl. A fegyverek használatát bemutatták, puska és ágyúlövések dördültek, huszárok mutattak be csatajeleneteket. Elõadásra is sor került a színház kamaratermében, ahol az 1848 decemberében lezajlott bábolnai csatáról tudhattunk meg kevésbé ismert és köztudott részleteket. A központi irodaépület 3 volt irodahelyiségében szakmailag kiválóan szerkesztett kiállítást láthatunk gazdagon illusztrált metszetekkel, fegyverekkel, öltözékekkel. A bemutató és a kiállítás a Hadtörténeti Múzeum szakembereinek közremûködésével jött létre. A történelemtanár számára kiváló az alkalom és az idõzítés arra, hogy múzeumlátogatásra invitálja a diákokat. A tankönyv szövegénél beszédesebbek a kiállításon látottak, hallottak. Asbóth Zsolt a Ménesbirtok idegenvezetõje pedig rendíthetetlenül, élvezetes elõadással kalauzolta végig mind a 10 osztályt, akik egy héten át sorban egymás után, a történelem órák keretében felkeresték a kiállítást. Ezúton szeretnénk neki köszönetet mondani a kitartó és lelkes tárlatvezetésért. Ez alkalomból pályázatot is hirdettünk a felsõ tagozatos tanulók részére, melyben TOTÓT kellett megoldani, verset kellet írni, illetve tudósítást a kor valamelyik jelentõs eseményéhez illetve személyéhez kapcsolódóan. Szerepelt még egy fantáziát igénylõ feladat is, melyben emlékmûtervet kellett vázlatosan megrajzolni hoz kapcsolódóan. Jól esett, hogy több mint 60- an adtak be pályamunkát, amit a legtöbben igen eredményesen oldottak meg. Az eredményhirdetésre a március 15-i ünnepi mûsor elõtt került sor. A drámacsoport több mint félórás mûsora maga is felért egy rendhagyó történelemórával a fiatal szereplõgárda felnõtteket meghazudtoló komolysággal és hitelességgel vonultatta fel a korabeli sorsfordító napok eseményeit. Két napon belül háromszor is felléptek a szabadidõközpontban; az alsó és felsõ tagozatos diákokon kívül a bábolnai ünneplõ közönség köszönte meg nagy tapssal a kisdiákok ünnepet színesítõ fellépését. Mind a gyerekek, mind felkészítõ tanáruk Veresné Szkocsek Mária alapos munkát végeztek. Végül itt szeretném még a rendhagyó történelmi órák között megemlíteni, hogy a három végzõs osztályban az Európai Unió 50. születésnapjáról is megemlékeztünk, a tananyag részeként, megemlítve valamennyi tagországot néhány jellemzõjükkel egyetemben. Vázoltuk az Unió kialakulásának fõbb lépéseit. Négy nyolcadikos tanulónk Kovács Tünde, Kõrös Kinga, Szabacsi Ákos valamint Szántó Szimonetta különbözõ korokat részletesen felölelõ, sok kutatómunkát igénylõ országos versenyben vesz részt. A Kálti Márk Országos Történelmi Vetélkedõben is tucatnyi diákunk érdekelt. Remélhetõleg ezen versenyek befejezése után érdemes lesz még egyszer szóbahozni a fentieket és talán eredményekkel büszkélkedhetünk. Az õsz folyamán már volt kimagasló sikerünk, amikor az 1956-os forradalom 50. évfordulójára az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázaton nyertünk és méltó programmal a diákokkal együtt emlékeztünk meg a korszak hõseirõl. A következõkben az 5. osztályosokkal készülünk római légiós bemutatón való részvételre illetve 35 felsõs diákkal egy hétre Egerbe indulunk egy hetes történelmi, honismereti illetve drámás jellegû táborozásra. Örömmel vesszük, ha kapunk egyéb ötleteket, javaslatokat és segítséget. Veresné Szkocsek Mária, Veres Zoltán

14 14. oldal április Majális április 29. vasárnap Helyszín: Bábolnai Szabadidõközpont Bábolna Ács Ifjúsági Fúvószenekar minõsítõ nagykoncertje a zenekar 10. évfordulója alkalmából Ugrálóvár és Óriáscsúzda valamint arcfestés díjmentesen a gyerekeknek! Cseperedõk Néptánccsoport mûsora Májfaállítás Bábolnai idõsek klubjának tánc- és énekprodukciója Bográcsgulyás buli Legyen a vendégünk egy finom gulyásra! Hevesi Tamás fellépése A legnagyobb magyar showman közel egyórás produkciójában énekel, gitározik, parodizál UTCABÁL Hangulatos zenével Szõke Tamás várja a mulatni vágyókat! április 30. hétfõ Helyszín: BSE labdarúgópálya 9.00 IV. UNIÓS KUPA Program: 8:30 Gyülekezõ 8:55 Megnyitó, csapatok köszöntése 9:00 Mérkõzések kezdete 13:00 Ünnepélyes eredményhirdetés, EBÉD Résztvevõ csapatok: Bábolna, Komárom (vagy Almásfüzítõ), Tárkány, Naszály, Nagyigmánd, Bakonyszombathely, Ács, Kisbér május 1. kedd Helyszín: Ölbõ, Tópart HAGYOMÁNYOS HORGÁSZVERSENY (ifjúsági és felnõtt kategória) Díjkiosztó ünnepség tõl Halászléfõzés a tóparton 9.00 órától MÁJUS 1. KUPA Helyszín: BSE labdarúgópálya (HAGYOMÁNYOS KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ KUPA) Jelentkezési határidõ: április 24. (kedd) Nevezési díj: ,-Ft/csapat (mely tartalmazza játékvezetõk díját és az étkezést is) Nevezni lehet: +36/ , 34/ , A tornán díjazásra kerül az elsõ három helyezett csapaton kívül a legjobb kapus, a legtechnikásabb mezõnyjátékos és a gólkirály is. A sportolók elveszetett kalóriáit a szervezõk marhapörkölttel pótolják, a felhõtlen hangulatról pedig a vidám zene gondoskodik majd.

15 2007. április 15. oldal Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny Versenyeredmények matematikából: A megyei fordulón egy-egy évfolyamon résztvevõk száma idén is fõ között mozgott. A népes mezõnyben iskolánk legjobb teljesítményt nyújtó tanulói: 3. vfolyam 54. hely: Németh Noémi 4. évfolyam 62. hely: Vámos Gábor 5. évfolyam 4. hely: Kovács Zsófia 6. évfolyam 28. hely: Molnár Kitti 7. évfolyam 34. hely: Bodányi Anett A többiek tisztes helytállással a középmezõnyben végeztek: Sztaracsek Máté, Suhayda Viola, Szász Márton, Kovács Dorottya, Mészáros Nóra, Popovics György, Greiner Márton,Lengyel Dániel, Tóth Kozma Kitti, Kõrös Kinga Kalmár László Matematika Verseny területi döntõjének eredményei: 6. évfolyam 16. hely: Kovács Dorottya 7. évfolyam 23. hely: Bodányi Anett Kalmár László Matematika Verseny megyei döntõjének eredménye: 5. évfolyam 9. hely: Szász Márton Alsós magyar nyelvi verseny Március 26 án került sor az alsó tagozatosok magyar nyelvi versenyére, melyre39 tanuló készült nagy nagy izgalommal. Tanulóink sikeresen oldották meg a sokszor nem könnyû feladatokat. Évfolyamkénti helyezettek: 1. osztály I. Rózsahegyi Franciska II. Kelemen Kitti III. Jurics Róbert 2. osztály I. Szabó Attila II. Csatlós Natália III. Rádoki Luca 3. osztály I. Suhajda Viola II. Parizek Zsuzsanna III. Németh Noémi, Kocsis Vivien 4. osztály I. Balogh Eszter II. Vámos Gábor III. Bors Bianka A 2006-ra igénybe vehetõ egyes adókedvezmények korlátozása A 2006 évrõl szóló személyi jövedelemadó bevallás beadására május 21-éig lehetõségük van mindazon magánszemélyeknek, akik február 15-én nem voltak kötelezettek. A személyi jövedelemadó bevallásban a magánszemélyek továbbra is érvényesíthetnek adókedvezményt, de csak abban az esetben, ha a magánszemélynek van összevonás alá esõ jövedelme és adója, hiszen a kedvezmény csak annak mértékéig vehetõ igénybe. Ezért a bevallásban annál nagyobb összegû kedvezményt nem kell feltüntetni, mint amennyire az összevont adóalap utáni adó ténylegesen fedezetet nyújt. Célszerû az egyes kedvezményi jogcímekhez csak akkora összeget beírni, hogy azok együttes összege az említett mértéket (a 28. sorban lévõ adót) ne haladja meg. Különösen fontos figyelni azoknál a kedvezményeknél, amelyekre esetlegesen a késõbbiek során visszafizetési kötelezettség keletkezhet. A családi kedvezmény 2006-évtõl az egy és két gyermeket nevelõ családok esetében teljes egészében családi pótlékká alakult át. Családi kedvezményt a három, vagy több eltartottról gondoskodó magánszemélyek érvényesíthetnek. A kedvezmény mértéke 2006-tól a kedvezményezett eltartottak létszáma után gyermekenként és jogosultsági hónaponként forint/fõ, feltéve, hogy az adott hónap bármely napján az eltartottak létszáma a három fõt eléri. Aki három eltartottról gondoskodik a kedvezményt évi 6 millió forint jövedelemig érvényesítheti teljes összegben. Ez a korlát minden további eltartottra tekintettel 500 ezer forinttal nõ 8 millió forint összeghatárig. Az e feletti jövedelem esetén az igénybe vehetõ családi kedvezményt az értékhatárt meghaladó jövedelem 20-%-ával csökkenteni kell. Egyes adókedvezmények érvényesíthetõsége az összes bevallásadási kötelezettség alá esõ jövedelem nagyságától is függ, beleértve az elkülönülten adózó jövedelmek nagy részét is, továbbá több kedvezmény együttes összege nem haladhatja meg a 100 ezer forintot. Ez utóbbi korlátozás a felsõoktatási tandíjhoz, a felnõttképzési díjhoz, számítógép, számítástechnikai eszköz beszerzéséhez, szellemi tevékenységhez, mezõgazdasági õstermelõi tevékenységhez, élet- és nyugdíjbiztosítási díjhoz, a közcélú adományokhoz kapcsolódó kedvezményekre vonatkozik. A 100 ezer forintos kedvezmény kereten belül az adózó szabadon dönthet arról, hogy mely jogcímeken érvényesíti ténylegesen a kedvezményt. Ezen túlmenõen azt is figyelni kell, hogy a magánszemély összjövedelme meghaladja-e a 6 millió forintot. Abban az esetben, ha meghaladja, akkor a kiszámított kedvezmény csökkentett összegben, illetve egyáltalán nem vehetõ igénybe. 6 millió 500 ezer Ft-nál magasabb jövedelemnél nincs lehetõség a kedvezmény érvényesítésére. Két kedvezménynél, a felnõttképzési tandíjnál, valamint a számítógép, számítástechnikai eszköznél szûkebb jövedelemkorlát érvényesül. Akkor lehet érvényesíteni a kedvezményt a teljes összegben, ha a magánszemély éves összes jövedelme nem haladja meg a 3 millió 400 ezer Ft-ot, 4 millió forint jövedelemig viszont csökkentett összegben jár. Az adókedvezményeket a 0653-as bevallás 02-es lapján kell feltüntetni. Az adókedvezmények igénybevétele a különbözõ korlátok miatt alapos, átgondolt döntést igényel már évközben is. Mérlegelni kell azt is, hogy ha az adózó nem tud minden adókedvezményt érvényesíteni, akkor célszerû az esetlegesen késõbbi viszszafizetési kötelezettséget eredményezõ adókedvezményt kihagyni. Ilyen lehet a biztosítás kedvezménye. Már a kedvezményre jogosító befizetések alkalmával is gondoskodni kell arról, hogy az igazolás kiállításához szükséges adatokat hiánytalanul adja meg a magánszemély, hiszen az igénybevételre csak a jogosultra és a kedvezményre vonatkozó adatok teljeskörûsége esetén van mód, ezeket az igazolásoknak hiánytalanul tartalmazni kell. A leírtakon túl felhívom a figyelmet a bevallás kitöltési útmutatójának alapos áttanulmányozására, ami részletesen tartalmazza minden adókedvezmény igénybevételének feltételeit. APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Fõosztály Tájékoztatási Osztály Simighné Bátor Klára osztályvezetõ

16 16. oldal április Területi megmérettetés a,,madarak és fák napja alkalmából meghirdetett versenyen Szóval: a madárvédelem kérdése nem érinti csupán az érzelmet, nem csupán aesthetikai kérdés, hanem legelsõ sorban egy magasztos természeti törvény felismerése és tiszteletben tartása. Herman Ottó A Madarak és fák napja eredete még a múlt századra nyúlik vissza. A századfordulót megelõzõen már voltak elképzelések a madarakról, fákról való megismerés formáiról. Herman Ottónak elévülhetetlen érdemei vannak a madarak védelmének terén, aki már 1897-ben folytatott beszélgetést e témáról. Az Országos Állatvédõ Egyesület közgyûlésén Herman Ottó részletesen elõterjesztette elképzelését a Madarak és fák napja megünneplésével kapcsolatban. Az egyesület indítványát elfogadva Magyarországon az elsõ ünneplést 1906 tavaszán kezdték el. Több intézményben, iskolában eltérõ tanítási formában fogalakoznak a madarakkal és a madárvédelemmel. Az idei tanévre is meghirdette a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége a Madarak és fák napja versenyét. Iskolánkból két, háromfõs csapat vállalta a felkészülést és a területi megmérettetést. A területi versenyt Csákváron a Pro Vértes Természetvédelmi Alapítvány Gessner-ház Oktatóközpontjában tartották. A Gessner-ház a Pro Vértes Közalapítvány fogadóközpontja, ahol fotókiállítás és diorámák mutatják be a Vértes és a Zámolyi-medence természeti értékeit. A XVIII. század népszerû költõje volt a svájci származású Gessner Salamon, akinek romantikus, természetszeretetet sugárzó költészete nagy hatással volt Esterházy János grófra, aki az õ tiszteletére építtette egy patak partján kialakított tavacska és vízesés szomszédságában a Gessner-házat. Ez a ház lett 2000-ben történt felújítását követõen a Pro Vértes Alapítvány kutatóháza, múzeuma. Fontos szerepet tölt be a Vértes, a csákvári Haraszthegy élõvilágának megõrzésében. A csákvári Haraszt-hegy növénytakaróját tekintve egyike a magyarországi szubmediterrán szigeteknek, amelynek és környékének dolomitlejtõin a mediterrán tájakra emlékeztetõ éghajlat uralkodik. Az itt kialakított botanikai-geológiai tanösvény 3,5 kilométer hosszú. Légvonalban mindössze néhány száz méterre a csíkvarsai kiszáradó láprét vizes élõhelye található. Az izgalmas két órás versenyt alapos felkészülés elõzte meg, mert bõven volt tanulni való a versenykiírás szerint: - A mezei veréb (az év madara) és házi veréb jellemzõi - A fehér gólya jellemzõi és életmódja - Az Év fájának ismerete : Szelídgesztenye - Madárfelismerés, madártani ismeretek - Madárhangok felismerése - Madárbarát kert jellemzõi - Fák, cserjék ismerete - Tananyag A találkozásaink során egyre összeszokottabbá váltak a csapattagok, és jó hangulatban történtek a felkészülés órái. Május 30-án az összevetésen a Kék vércse csapat II. helyezést ért el, a Bad Boys csapat IX. helyezést ért el amihez szívbõl gratulálok. Bízom abban, hogy sok olyan ismerettel gazdagodtak tanulóink, és így másképp viselkednek a természetben és igényük alakul ki a természet értékeinek a felfedezésére és védelmére. Bierbauer Imréné felkészítõ tanár 1. Horváth Levente, 2. Agócs Noémi, 3. Greiner Márton 1. Németh Levente, 2. Kiss Áron, 3. Sallai András

17 2007. április 17. oldal Tájékoztató szülõi értekezlet az óvodában Az idei tanévben, március 21-én tartottuk a nagycsoportosok összevont szülõi értekezletét. Meghívásunkra eljött az iskola igazgatója Hrubi Ferenc, a leendõ elsõ osztály tanító nénije Slániczné Schmidt Irén valamint Tanos Lászlóné, Mátyás Kálmánné és Czinderné Francsics Judit tanítónõk is. A szülõk szép számmal vettek részt ezen az összejövetelen, ahol elõször az iskola igazgatója beszélt a tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról, majd a leendõ tanító néni adott egy-két praktikus tanácsot, átnyújtotta az elsõ osztályos gyerekeknek szükséges felszerelések listáját, hogy folyamatosan tudja beszerezni a család a taneszközöket. Ezután az óvoda vezetõje, Somogyiné Szabados Marianna tájékoztatta a jelenlévõket az óvoda és iskola kapcsolattartási formáiról annak érdekében, hogy minél zökkenõmentesebben sikerüljön óvodásaink iskolába való beilleszkedése. A következõ hetekben: - nagycsoportosaink részvételével bemutató foglalkozást tartunk az alsós tanító néniknek, hogy tevékenység közben is megfigyelhessék a gyerekeket - az iskolai beiratkozás után a tanító néni az óvodában egy üres csoportszobában összegyûjti osztálya gyermekeit, ahol kötetlenül ismerkedhetnek egymással - májusban ellátogatnak tanköteles gyermekeink egy tanítási órára az iskolába, hogy belekóstolhassanak egy kicsit az iskolai életbe. Ezután Szigetvári Jánosné óvodai szakértõ tartott elõadást arról, hogy milyen képességekkel kell rendelkeznie a kisgyermekeknek ahhoz, hogy sikeresek legyenek az iskolai tanulmányaikban és mit tehet a szülõ, hogy gyermeke boldog kíváncsisággal várja az iskolakezdést. A szakértõ, aki önmaga is rendelkezik tanítói és óvónõi végzettséggel a gyakorlatban szerezte tapasztalatait, hiszen mindkét beosztásban dolgozott, így ismeri a gyermekek és a felnõttek gondolatait, érzéseit, várakozását a témával kapcsolatban. Véleménye szerint az iskola kapujában testileg fejlett, érzelmileg gazdag, együttmûködõ és érdeklõdõ gyermek álljon. Az iskolakészültség mutatói a következõk: - helyzetmegértés - feladattudat - nagyobb kitartás - teljesítményigény Ezek szükségesek ahhoz, hogy jól taníthatóvá váljon egy gyermek. Mert senki a világon nem dolgozik meg annyira a tudományért mint az elsõ osztályos kisgyermek. Szendi Józsefné Véradás Március elsején véradást tartottak a Bábolnai Szabadidõ Központban. Itt beszélgettünk Dr. Schmidt Ildikó orvossal, a véradás történetérõl és a hazai vérellátás mai helyzetérõl. Már a 19. században folytak kísérletek a vér pótlására. Ekkor még viszonylag szerencse dolga volt, hogy életben marad-e a beteg, hiszen nem ismerték a vércsoportokat - kezdte Dr. Schmidt Ildikó. - Az elsõ világháború idején már tudták, hogy vannak különbözõ vércsoportok, ennek ellenére persze óriási gond volt a vérpótlás, hiszen rengeteg volt a sebesült. Igazából a második világháború ideje alatt fejlõdött ki ez a tudomány. Magyarországon az 1950-es évek óta van vérellátó szolgálat. Igaz akkor még nem országos hálózatban mûködött. folytatta a doktornõ - Az elsõ idõkben karból karba történt a véradás. Ekkor még csak az volt a lényeg, hogy pótolják az elvesztett vér mennyiségét. A vért ma már három részre bontják. Az egyik a vörösvérsejt készítmény. Ebbõl használnak a legtöbbet. Ez az, amit ma vérpótlásra használnak. A vérplazmát égési sérülést szenvedõknek és vesebetegeknek adják. A vérlemezke készítményt pedig véralvadásgátlóként alkalmazzák. Természetesen ezen kívül ma már rengeteg gyógyszert is elõállítanak a vérbõl. Magyarország a vérkészítmények elõállítása, a vérrel kapcsolatos vizsgálatok terén európai színvonalú. Az Unióban ma hatályban lévõ jogszabályok nálunk már nagyon régóta érvényben vannak, vagyis egyértelmûen kijelenthetõ, hogy a magyar vérellátás teljes mértékben megfelelõ. Egyedül a nyári idõszak az, amikor kisebb problémák léphetnek fel, hiszen ilyenkor az emberek nyaralnak, így csökken a véradási kedv. Ez viszonylagos vérhiányt okozhat. Ráadásul ilyenkor sok az átutazó, több a baleset is. Ebben az idõszakban mindig nagyobb az igény a vérpótlásra. A pillanatnyi zavarok elkerülése érdekében nyaranta rendkívüli véradásokat szervezünk például a Mûvészetek völgyében, vagy mondjuk a Sziget Fesztiválon. Nagy Attila István Pályázati támogatások 2007 elsõ felében benyújthatóak a pályázati támogatásigények az EMVA keretében meghirdetett alábbi jogcímekre: Gépbeszerzés: tól ig. Mikro-vállalkozások fejlesztése: tõl ig. Állattartó telepek- trágyakezelés: tõl ig. Mg-i területek erdõsítése: tõl ig. Fás szárú energiaültetvények: tõl ig. A további részletekrõl szívesen adunk személyes tájékoztatást. A várhatóan nagyszámú beérkezõ pályázat és a források gyors kimerülése miatt azonban mihamarabb keressen bennünket. Csiszár Éva NVT tanácsadó Gubucz Péter NVT tanácsadõ

18 18. oldal április Horgászgyûlés Március 10-én tartotta tisztújító közgyûlését az Ölbõtavi Horgászegyesület. 3 év elteltével ezen a napon új vezetõségi tagokra szavaztak a résztvevõk. Az elnöki tisztséget ezentúl is Balogh István tölti be. A titkár személye szintén változatlan. Új tag viszont a vezetõségben Szellerbeck Zsolt, Tárkány jegyzõje, aki az elnökhelyettesi posztot kapta meg. A tógazdát március tizedikétõl Barányi Ferencnek hívják majd. Változott az ellenõrzés rendszere is. Ellenõrként eddig 20 tag dolgozott. Ez a létszám a jövõben csökkeni fog. A revizorok munkáját pedig Aranyos Antal fogja koordinálni. A törzstagoknak továbbra is 30 ezer forintot, míg az újonnan belépõknek 50 ezer forintot kell majd fizetniük az éves bérletért. Az egyesület mostani döntése alapján a 14 év alatti tagok 15 ezer forintért válthatnak majd éves tagságot. A 10 éves kort be nem töltött horgászok szülõvel is horgászhatnak, de nemes halat nem foghatnak. Az idei esztendõben kétszer lesz horgászverseny az ölbõi tavon. Május elsején és augusztus huszadikán. Döntés született a haltelepítés ügyében is. A horgászegyesület a következõ telepítésre Császárról hozza majd a halakat. Egészen pontosan 35 mázsa pontyot és 10 mázsa amúrt. Nagy Attila István Területi mesevetélkedõ A továbbjutott bábolnai,,meseország csapata: 1. Bellon György, 2. Kovács László, 3. Simon Ádám, 4. Burián Dávid Március 29 én rendeztük iskolánkban az országos mesevetélkedõ területi fordulóját. Az elõzõ három forduló Kedves Gyerekek! Nógrádi Gábor író most egy krimi jellegû folytatásos regényt indít a oldalon. OLVASD, FOLYTASD ÉS NYERJ! szlogennel szeretne minél több gyereket rábírni az olvasásra. Március 12-tõl tizenegy héten át minden hétfõn és csütörtökön huszonkét folytatásban izgulhatjátok végig a MARCI ÖRÖKSÉGE címû történetet a oldalon. A könyv egy tizenegy éves fiúról szól, aki hatalmas vagyont örökölne, ha néhányan nem akarnák megakadályozni, hogy az örökséghez hozzájusson. után iskolánkat három versenyben maradt csapat képviselte. Rajtuk kívül még négy iskola hét csapata versengett a tovább jutásért: Ácsról a Jókai Mór Általános Iskolából és a Gárdonyi Géza Általános Iskolából négy, valamint Banáról és Bakonysárkányról egy egy csapat érkezett. Nagy volt a gyerekek izgalma, mert ebbõl a fordulóból a tíz csapatból már csak a két elsõ helyezett kerülhetett be a megyei vetélkedõbe. Tanulóinknak 16 mese ismeretébõl kellett számot adniuk hét feladaton keresztül, melyek között szerepeltek: villámkérdések, igaz hamis állítások, keresztrejtvény, összekevert mesék sorba rendezése.. A gyerekek bebizonyították, hogy alaposan felkészültek, jól ismerik a meséket, hisz voltak olyan feladatok, melyeket mindenki 100% osan oldott meg. Igazán szoros eredmény született. Tovább jutott csapatok: Ácsi Jókai Mór Általános Iskola VUK csapata Bábolnai Általános Iskola MESEORSZÁG csapata Gratulálunk! További sikeres szereplést kívánunk a megyei döntõben! A regény folytatásait egy játékban ki lehet találni, és folytatásonként dedikált könyveket, illetve a regény végén, június elsején, egy forint értékû szabadon választható ajándékot (házimozirendszert vagy videokamerát, illetve szuperkerékpárt, komputert, I-podot vagy hordozható DVD lejátszót, esetleg más, ilyen értékû tárgyat) lehet nyerni a nyertes választása szerint. Jó olvasást, fantáziadús befejezést, és sok ajándékot kívánok a vállalkozó szellemû olvasóknak! Benis Piroska könyvtáros

19 2007. április 19. oldal II. BÁBOLNAI KUTYA SZÉPSÉG- ÉS ÜGYESSÉGI VERSENY Helyszín: Bábolna GYÖK/Park (Kölcsey u.) Idõpont: május 19. (szombat) 14 óra Nevezési díj: 400,- Ft (az összegyûlt nevezési díjjal a Gyök a Bõny-szõlõhegyi kutyamenhelyet támogatja!) Nevezés: a helyszínen óráig. Díjazás: a legszebb és legügyesebb kutyusok és gazdáik értékes jutalomban részesülnek! Gyere el, hogy a Te négylábúd legyen Bábolna legszebb és legügyesebb kutyája! Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Tisztelt Szülõk! Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák intézményünket. Ennek érdekében a következõ alapítvány számlaszámára kérjük rendelkezzenek a befizetett adójuk 1 %-ról. BÁBOLNÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (ÓVODA) Adószáma: Köszönjük az intézménybe járó gyermekek és dolgozók nevében. Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ

20 20. oldal április Szakrális húsvéti néphagyományok,,csillagpontosak! Úgy gondolom, ha azt mondjuk mindannyiunk tölt naponta átlagban legalább 1 órát a televízió képernyõje elõtt, akkor nem mondunk igazságtalanságot. Ha mindehhez hozzámondjuk azt a tényt is, hogy akarva vagy akaratlanul ez egyfajta tudatformálási hatást gyakorol személyiségünkre, akkor mondhatjuk, hogy nem mindegy, mit nézünk a televízióban. De! Ha minden úgy történik, hogy választási lehetõségünk,,korlátok közé van szorítva azáltal, hogy,,eszi, nem eszi, nem kap mást címszóval, akkor már nem annyira rózsás a helyzet. Én legalábbis úgy látom, nem rózsás. Nem rózsás azért, mert függetlenül attól, hogy számtalan tv-csatorna áll rendelkezésünkre. Több mint negyven. Mégis minden számtalan csatorna egy bizonyos szabadon fogható csatornák közül egy adott negyvenvalahány. Melyeket már nagyon régóta szinte változatlanul kapunk, mi nézõk, akik a bõvített csatornás csomagot választottuk. Én úgy érzem, ehhez az összegû térítéshez képest nagyon szûkített a választék. Legalább néha-néha a szolgáltató tehetne egy nemes gesztust és megkérdezhetné a,,nézõit, hogy volna-e némi igényük a másik szintén szabadon fogható negyven csatornából nézni valamelyiket. Ezidáig még ezzel a gesztussal nem találkoztam. Nagyon sok helyen megfordultam már, ahol volt szerencsém néhány szolgáltató ilyen irányú szolgáltatását megtapasztalni, és alapos okom van arra, hogy azt a véleményt hangoztassam, a mi szolgáltatónknak van még mit behoznia a lemaradásaiból, ha elégedett kábeltelevízió nézõket szeretne magáénak tudni. Én azt javaslom minden bántó és sértõ szándék nélkül, próbáljon élni a lehetõségével és a havi számla mellé tegyen egy szavazólapot is, ki milyen csatornával szeretné lecserélni, kicserélni, bõvíteni, szûkíteni az általa fogható csatornákat. Szerintem ettõl lenne igazán csillag pontos (többcsillagos is!) a rendszerünk. Tisztelettel: Musitz István A húsvéti tojás, piros tojás, húsvéti szimbólum, eredetileg csak pirosra festve, késõbb minden más színben is. Maga a tojás a legrégibb húsvéti eledelek egyike, az életnek az újjászületésnek archaikus jelképe. Amint a tojásból új élet kel, úgy támad föl Krisztus is sírjából az emberek megváltására. Más fölfogás szerint a tojáshéj az Ószövetséget, a belseje az Újszövetséget jelképezi. Piros színe Krisztusnak az emberiségért kiontott vérére emlékeztet. A húsvéti szentelt tojással kapcsolatban kialakult gazdag szokásvilág magában foglalta, fölszívta a tojás mint termékenység-szimbólum archaikus hagyományvilágát is. Külön jelentéstartalma van a húsvéti tojás héjának. Csíknémasági szóhagyomány szerint a piros héj Krisztus elhullatott vérét, a fehér belsõ festetlen rész a verejtékét jelképezi. Amint a csirke áttöri a tojás falát és életre kel, úgy támad föl Jézus is a sírjából. Gyulai monda szerint egy asszony épp a színben szedte a tojásokat, amikor Jézus föltámadásának hírét meghallotta. A kötõjébe rakott tojással sietett a szomszédba, ahol a hírt kételkedve fogadták: Úgy támadt õ fel, ahogy piros a tojás a kötõdben! A hírhozó asszony a kötõjébe nézett, és csodálkozva látta, hogy minden tojás megpirosodott. A körmendiek úgy tudják, hogy mikor Jézust keresztre feszítették, odament egy asszony, aki kosarában tojást vitt. Letette és elkezdett imádkozni. Egyszercsak egy csöpp vér csöppent az egyik tojásra és megpirosodott tõle. Ezért festik pirosra a tojást húsvétkor. Göcsejben a tojás Krisztus keresztfáját, szabatosabban a halottaiból föltámadt Krisztust, díszítése Krisztus kötelét, a szentelt torma az ecet keserûségét jelképezi. A tojás a föltámadás jelképe is. Amikor e szimbolikus tartalma még ismerõs volt, a keresztszülõk húsvéti tojást küldtek a keresztgyermekeiknek húsvét napján vagy másnapján, hogy a keresztség szentségével vállalt kötelességekre, a megváltás kiváltságos örömére emlékeztessék õket. Némely vidéken még 1950 után is élt a szokás. Göcsejben például a keresztszülõk keresztgyermekeiknek vastag perecet és két három húsvéti tojást is küldtek. Áldott, örömteli húsvéti ünnepeket kívánok a Bábolnai Fórum olvasóinak! Varga Imre plébános Szentmisék rendje Nepomuki Szent János Római Katolikus Templom, Bábolna ÁPRILIS 1-jén Vasárnap 10 óra 15 perc - szentmise Virágvasárnap 5-én Csütörtökön 17 órakor szentmise Nagycsütörtök (utolsó vacsora) 6-án Pénteken 17 órakor szentmise Nagypéntek (Jézus kereszthalála) 7-én Szombaton 20 órakor szentmise Nagyszombat (feltámadás) 8-án Vasárnap 10 óra 15 perc - szentmise Húsvét 1. vasárnapja 9-é Hétfõn 10 óra 15 perc - szentmise Húsvét 2. napja 15-én Vasárnap 10 óra 15 perc - szentmise Isteni Irgalmasság vasárnapja 22-én Vasárnap 10 óra 15 perc - szentmise Húsvét 3. vasárnapja 29-én Vasárnap 10 óra 15 perc - szentmise Húsvét 4. vasárnapja A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/ Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika A szentmisék idõpontja változhat. Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

Márapócs megújul Újabb beruházások

Márapócs megújul Újabb beruházások Máriapócs Város Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Papp Bertalan Szerkesztő: Szerkesztő bizottság Honlap: www.mariapocs.hu E-mail: pocsiujsag@gmail.com Tel.: (42) 385-533 2014. április Márapócs megújul

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap V. Évfolyam 46. szám - 2011. április HU ISSN 1789-8153 (Online) Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. március 24-én tett látogatást Zagyvarékason. A községházán

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

FÓRUM. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. 25. évfolyam 3. szám. Címlap: Böröcz Ferenc gyûjteményébõl

FÓRUM. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. 25. évfolyam 3. szám. Címlap: Böröcz Ferenc gyûjteményébõl FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 3. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Címlap: Böröcz Ferenc gyûjteményébõl 2014. március BÁBOLNAI FÓRUM LEZÁRULT AZ ELMÚLT ÉVEK EGYIK LEGNAGYOBB KÖLTSÉGVETÉSÛ

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

Április 6-án eldőlt, Riz Gábor folytathatja

Április 6-án eldőlt, Riz Gábor folytathatja 2014. május 9. VI. évfolyam 4. szám www.ozdikorkep.hu Ajánló Közös gondolkodás A Miskolci Egyetemmel és három ózdi nagyfoglalkoztató céggel kötött együttműködési megállapodást a polgármester. A szerződött

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM. 24. évfolyam 12. szám

Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM. 24. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Áldott, békés karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! FÓRUM ÁB O LNAI 24. évfolyam 12. szám 2013. december

Részletesebben

9. Bábolnai Kukorica Fesztivál (Tudósítás a 8. oldalon)

9. Bábolnai Kukorica Fesztivál (Tudósítás a 8. oldalon) 9. Bábolnai Kukorica Fesztivál (Tudósítás a 8. oldalon) 23. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok Dr. Mátray Árpád szakmai kitüntetése (írásunk a 3. oldalon) Ács megkapta a városi rangot (Cikkünk a 15. oldalon)

Részletesebben

FÓRUM. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. 26. évfolyam 5. szám. www.babolna.hu www.facebook.

FÓRUM. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. 26. évfolyam 5. szám. www.babolna.hu www.facebook. Címlap fotó: Tóth Sándor FÓRUM ÁB O LNAI 26. évfolyam 5. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja www.babolna.hu www.facebook.com/babolnahivatal 2015. május BÁBOLNAI FÓRUM ÚJ IRODÁBAN

Részletesebben

BÁBOLNAI. Nemzeti ünnepünkön. Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Régiség-kiállítás az óvodában. Nyílt nap az Idõsek Klubjában

BÁBOLNAI. Nemzeti ünnepünkön. Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Régiség-kiállítás az óvodában. Nyílt nap az Idõsek Klubjában XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS BÁBOLNAI Nemzeti ünnepünkön Tudósítás a 2. oldalon. AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA Régiség-kiállítás az óvodában Cikkünk a 19. oldalon. Nyílt nap az Idõsek Klubjában

Részletesebben

amely meggyőzne bennünket arról, hogy a feltámadás nem történtek meg.

amely meggyőzne bennünket arról, hogy a feltámadás nem történtek meg. XIX. évfolyam 2. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2010. március Krisztus feltámadt! Hóesésben koszorúztunk Az ember hajlamos arra, hogy úgy gondoljon a húsvétra, mint a hús újbóli magunkhoz vételére,

Részletesebben

FÓRUM. A bátrak ünnepe Flórián napi tudósításunk a 4. oldalon. Európai és magyar. Most és húsz év múlva. Gólokra váltott álmok

FÓRUM. A bátrak ünnepe Flórián napi tudósításunk a 4. oldalon. Európai és magyar. Most és húsz év múlva. Gólokra váltott álmok FÓRUM 22. évfolyam 6. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja A bátrak ünnepe Flórián napi tudósításunk a 4. oldalon Európai és magyar Írásunk a 6. oldalon Most és húsz év múlva A

Részletesebben

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija Sződligeti KÖZÉLETI MAGAZIN 2. évfolyam 2. szám, 2011. április hírforrás Húsvéti ünnepkör Mindenki Misi bácsija Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel A harang(ozás) története Az internet és a

Részletesebben

KO-SZIG Kft. Hõszigetelõ anyagok és rendszerek 2461 Tárnok, sóskúti út 3906 hrsz. Telefon: 06 (23) 387 149 www.koszig.hu E-mail: info@koszig.

KO-SZIG Kft. Hõszigetelõ anyagok és rendszerek 2461 Tárnok, sóskúti út 3906 hrsz. Telefon: 06 (23) 387 149 www.koszig.hu E-mail: info@koszig. KO-SZIG Kft. Hõszigetelõ anyagok és rendszerek 2461 Tárnok, sóskúti út 3906 hrsz. Telefon: 06 (23) 387 149 www.koszig.hu E-mail: info@koszig.hu Hõszigetelõ rendszerek és segédanyagaik Egyéb hõszigetelõ

Részletesebben

Jubileumi Katalin-bál Írásunk az 5. oldalon. Pályaválasztás 2012. Tájékoztatónk a 6. oldalon. Termálkutak termelésre készen. Tudósításunk a 9.

Jubileumi Katalin-bál Írásunk az 5. oldalon. Pályaválasztás 2012. Tájékoztatónk a 6. oldalon. Termálkutak termelésre készen. Tudósításunk a 9. FÓRUM 22. évfolyam 12. szám O Békés, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Kinek segíthet a Nemzeti Eszközkezelõ? Információnk

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

24. évfolyam 7. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

24. évfolyam 7. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja F Ó R U M ÁB O LNAI 24. évfolyam 7. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2013. július BÁBOLNAI FÓRUM PÓKERBAJNOKSÁG ÉS TÛZUGRÁS GYÖK MÓDRA A régi, immár hagyományos programjaik mellett

Részletesebben

O Sonkafesztivál ötödször Tudósításunk a 2. oldalon FÓRUM. Rövid tájékoztató, hosszú lépéssel. Legkisebbjeink a legjobbak között.

O Sonkafesztivál ötödször Tudósításunk a 2. oldalon FÓRUM. Rövid tájékoztató, hosszú lépéssel. Legkisebbjeink a legjobbak között. FÓRUM 22. évfolyam 5. szám O Sonkafesztivál ötödször Tudósításunk a 2. oldalon Rövid tájékoztató, hosszú lépéssel Beszámolónk a 9. oldalon Legkisebbjeink a legjobbak között Írásunk a 11. oldalon Horgászmajális

Részletesebben

BÁBOLNAI. Helyi borok versenye Cikkünk a 2. oldalon. Farsang,,nyugdíjas módra Cikkünk a 13. oldalon.

BÁBOLNAI. Helyi borok versenye Cikkünk a 2. oldalon. Farsang,,nyugdíjas módra Cikkünk a 13. oldalon. XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. MÁRCIUS BÁBOLNAI SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA Idén 12. alkalommal került sor a hagyományos jótékonysági bálra Cikkünk a 13. oldalon AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA Köszöntjük

Részletesebben

Elsőáldozás és búcsú Tudósítás a 4. oldalon.

Elsőáldozás és búcsú Tudósítás a 4. oldalon. Majális Tudósítás a 2. oldalán. Bábolnán Búcsú a Lovas Szakiskolától Lovasballagás a tradíciók jegyében Cikkünk a 11. oldalon. Elsőáldozás és búcsú Tudósítás a 4. oldalon. ÍJjabb testivv\árosa lehet Bábolnának

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük,

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük, Elfogadták a rendőrkapitányi beszámolót A márciusi képviselõ-testületi ülésén a város önkormányzata elõször a lejárt határidejû határozatokról hallgatott meg tájékoztatót szó esett a belterületi belvízrendezési

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Nemzetközi ifjúsági találkozó Portugáliában. A mezőgazdasági termelés aktuális kérdéseiről Háromnapos szakmai konferenciát szervezett az IKR Rt.

Nemzetközi ifjúsági találkozó Portugáliában. A mezőgazdasági termelés aktuális kérdéseiről Háromnapos szakmai konferenciát szervezett az IKR Rt. A mezőgazdasági termelés aktuális kérdéseiről Háromnapos szakmai konferenciát szervezett az IKR Rt. (Cikkünk a 4. oldalon) Nemzetközi ifjúsági találkozó Portugáliában XIV Bábolnai Sakkfesztivál Január

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM 23. évfolyam 4. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2012. április BÁBOLNAI FÓRUM SONKÁK, FÜSTÖLT ÍZEK MUSTRÁJA BÁBOLNÁN Mikosevity Tiboré lett a legízletesebb egész sonka

Részletesebben

isaszeg kellemes húsvéti ünnepeket!

isaszeg kellemes húsvéti ünnepeket! isaszeg önkormányzati tájékoztató XII. évfolyam, 4. szám 2013. április Laboratórium Isaszegen Több mint 3000 éves leletekre bukkantak Ünnepel a katolikus világ Faldíszítő pályázat Isaszegi aranysarkantyús

Részletesebben

FÓRUM. 25. évfolyam 1. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 25. évfolyam 1. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 1. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2014. január KEDVES BÁBOLNAIAK! Ismét eltelt egy esztendõ! Mondhatom igazán eseménydús és mozgalmas évet tudhatunk

Részletesebben