Gabriel Liiceanu. A gyűlöleltről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gabriel Liiceanu. A gyűlöleltről"

Átírás

1 Gabriel Liiceanu A gyűlöleltről

2

3 Gabriel Liiceanu A gyűlöleltről Orpheusz Kiadó Budapest, 2014

4 A kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. Fordította: Karácsonyi Zsolt A fordítás a következő kiadás alapján készült: Despre ură. Humanitas, București, 2008 Humanitas, 2006 Orpheusz Kiadó 2014 Hungarian translation Karácsonyi Zsolt, 2014

5 Ezen oldalak, akárcsak A hazugságról szövege egy Microsoft konferenciának köszönhetőek, amelyen 2007 április 19-én adtam elő Marosvásárhelyen. Azon a reggelen, miközben a Petru Maior Egyetem aulájában az eredendő bűnről, a gyűlölet geneológiájáról, az értelmiségiekről és a gyűlöletről beszéltem, az ország parlamentjében megindult a Románia elnökének felfüggesztését célzó procedúra. Azzal kezdtem az előadást: nem lehet teljesen véletlen, hogy éppen akkor és ott hangzik el: 1990 márciusában a gyűlölet az utcákon táncolt az önök városában, és miközben beszélünk, ugyanezt teszi Románia parlamenti padjain. Nehéz elképzelni ennél jobb helyet és időpontot, ha a gyűlöletről akarunk beszélni. Ez a beszéd itt és most intellektuális és szimbolikus módszere a gyűlölettől való megszabadulásnak. Azáltal, hogy egyszerűen csak megértjük működését. Az igazság az, hogy nem véletlenül jutottam el e témához. Romániában az elmúlt hat évtizedben folyamatosan és változatos formákban jelentkezik a gyűlölet. A kommunista Romániában a gyűlölet kétirányú volt: 5

6 lentről felfele és fentről lefele tartó. A gyűlölet elvi kérdés lett. Fentről lefele: mert egyértelmű volt, hogy vezetői lenézték és gyűlölték egy olyan ország népességét amelyet nem tartották képesnek a szabadságra, és amelyet kizárólag hazugsággal és terrorral irányítottak. Elvi kérdéssé vált lentről felfele is, attól fogva, hogy a vezetőket erőszakkal szavaztatták meg, és a választás színjátéknak bizonyult. Majd amikor minderről megfeledkeztek és a kommunista rendszer örökkévaló lett, a mindennapos megaláztatás vált a gyűlölet forrásásává. Infantilissé tettek mindenkit azzal, hogy az életünket alkotó gesztusok sorát a lehet nem lehet ellentétpárja határozta meg. Ezt mondhattad, de azt nem, ezt láthattad, de azt nem, volt amit ehettél, volt amit nem, ennyire vagy nem ennyire szaporodhattál, és csak annyit vagy nem annyit szórakozhattál. Negyvenöt frusztrációban, nyomorban és félelemben eltelt év a gyűlölet terévé alakította Romániát. A gyűlölet, mint aktív érzelem - az igazat megvallva csak a lakosság egy részénél volt tényleg az, annál, amelynek még voltak közösségi érzései legalábbis részben, magyarázhatja Ceușescu bukását. Az elmúlt 17 évben, az 1989-es decemberi forradalom óta, a dolgok megváltoztak, de az a gyűlöletmennyiség, ami a román társadalom szervezetében felgyülemlett, úgy látszik egyben maradt, sőt, egyre több változatban jelenik meg. Először is, teljesen lélektani alapról szemlélve, az adott körülmények között, 6

7 amikor a kreativitás forrásai felszínre törhetnek, hogy valaki mennyire sikeres, azt az emiatt keletkező gyűlölet mennyisége határozza meg. A gyűlölet tehát a siker egyik tünetévé vált. A dolgok odáig fajultak, hogy az emberek a gyűlölet iránti rajongásból képesek bármit megcselekedni, még a te cselekvőképességed megszűntetése árán is (még akkor is ha emiatt együtt vesztenek veled), csak nehogy dicsőség és a közönség elismerése fogja körül neved. Így jutunk el az öngyilkos gyűlöletig, amelytől a csapattárs inkább elgáncsol ha kell, csak nehogy te rúgd be a győztes gólt. Másrészt, társadalmi szinten, úgy tűnik, hogy a 45 év kommunizmusból eredő gyűlölet kimeríthetetlen. Gyűlölnek azok, akik megállapítják, hogy az életüket és sorsukat tönkretevők azt akarják, miután megőrizték helyeiket, funkcióikat és a hatalom atribútumait, hogy ismét ők, ugyancsak ők, a megnyomorítók irányítsák az életeket és sorsokat az új társadalomban is. Utóbbiak a maguk során, gyűlölik mindazokat, akik megkérdőjelezik és veszélyeztetik privilégiumaikat, bűntelenségüket és hatalmukat, fel-feltörő, többé vagy kevésbé szervezett felháborodásaikkal és tüntetéseikkel. Mindezeket figyelembe véve úgy láttam, hogy nagyonis időszerű a gyűlöletről való elmélkedés, mert a megértett dolgok sokkal könnyebben uralhatóak. Ugyanakkor igencsak különös megállapítani, hogy a modern gondolkodás milyen kevés figyelmet szentelt egy olyan kérdéskörnek, amely a modernitás sajátos 7

8 vonása a XIX. század végétől az emberiség történetét négy gyűlöletfajta időszakonként, egyszerre vagy felváltva lezajló kitörése jellemzi: az osztálygyűlöleté, a faji, a nemzeti és a vallási gyűlöleté. Az a gondolkodó aki a legmesszebb ment a gyűlöletnek a modern társadalomra gyakorolt hatása és az értelmiséghez való viszonyának vonatkozásában Julien Benda volt. La trahison des clercs (Az írástudók árulása) című, 1928-ban megjelent könyvének 1 feledésbe merülése, ha ugyan nem szisztematikusan hagyták figyelmen kívül, semmi mással nem magyarázható a bűnös vállalások évszázadában, csak eggyel: benne az értelmiségiek többsége kénytelen volt egy számára korántsem kedvező énképpel szembesülni. Az a vád éri őket, hogy a politikai szenvedélyek kedvéért lemondtak örök hivatásukról: arról, hogy időktől függetlenül az igazat, a jót, az igazsságosságot védelmezzék. Könyve megírásakor Benda előtt még nem vonult el, mint előttünk, retrospektíven, a XX. századi történelem atrocitásainak képsora. Annál meglepőbb az írás előrejelző jellegű elemzése. Ezen oldalak tulajdonképpen Benda könyvének központi gondolatára épülnek: Évszázadunk lesz majd a politikai gyűlöletek intellektuális megszervezésének százada. Előadásom szövegében arra törekedtem, hogy tágabban értelmezzem e gondolatot, szembeállítva a gyűlölettel 1 Julien Benda: Az írástudók árulása. (Rónai Mihály András fordítása) Fekete Sas Kiadó, Budapest,

9 és az eredendő bűnnel, ami Káin sajátja, hogy Benda nyomdokai haladva, meg is mutassam, milyen végtelenül hatékonyabb a modern gyűlölet működése a bibliaihoz képest, amely, mert ideológiai vértezet nélkül való volt, nem változtathatta át neutronbombává az embert, pontosabban, André Glucksmann szavaival élve emberi bombává. Ez a gyűlölettel töltött bomba a legrobbanékonyabb elképzelhető anyag, az elmúlt évszázadban több mint százmillió embert ölt meg, és a jelek szerint, korántsem csökkent gyilkolási pontenciálja. A gyűlöletbomba, amit emberi szenvedélyekből hoznak létre és ideológiával látnak el, valószínűleg az egyetlen globális fegyver, az egyetlen, amellyel az emberi faj komoly nehézségeket okozhat magának. Végezetül, látni akartam azt is, milyen a gyűlölethez való viszonya az értelmiségnek az 1989 utáni Romániában: mennyire áll távol, miután kijutott a kommunizmusból, saját örök hivatásától, milyen körülmények között léphet ki ma a nyilvánosság terébe, anélkül, hogy ezáltal rögtön részesévé ne válna a gyűlölet intellektuális megszervezésének? 9

10

11 I. Mi a gyűlölet? Felbontások és meghatározások

12

13 1. A felindulásból és a válaszként létrejövő gyűlölet Létezik többfajta gyűlölet? És ha igen, melyik válfajáról beszélünk ma? Érdekes, hogy ha a gyűlöletről szólunk, mindenkinek az a rút jut eszébe, amely hosszasan kitenyésztett frusztrációk, irigységek és lelkiismeretfurdalások miatt tör elő belőlünk. És ha képes vagy egy ennyire lealacsonyító érzelemre, bárki kész elítélni. De vajon egyazon dolog-e azért gyűlölni valakit mert, mondjuk olyan a kinézete amilyen, vagy nagyobb háza van mint neked, vagy pedig azért, mert mondjuk megölte a gyermekedet és megnyomorította életed? Egyazon dolog halálosan gyűlölni valakit (ami néha azt jelenti, hogy tényleg meg is ölöd), azért amilyen, és azért a rosszért, amit veled tett és amellyel romba döntötte létezésedet? Nagyon jól tudom, hogy egy olyan vallás mint a kereszténység, azt fogja mondani: bűn minden gyűlölet és egy jó keresztény nem gyűlölhet senkit és semmit. Irigységből, de az elszenvedett rossz miatt sem. Az igazi keresztény számára nem marad más, mint imádkozni azért, aki gyűlöl és azért, aki előbbi- 13

14 nek rosszat tett. Imádkozzatok Sándor testvérért.... Imádkozzatok a győztesért, a hóhérért, azért, akinek hatalma van, és rosszra használja fel. Mert, aki gyűlöletből tesz rosszat neked, az széttépi önmagát is. És azt kell szánnod, nem igaz? aki széttépi önmagát, és nem azt, aki megkarmolódott... Szánnunk kell őt, aki legyűrt bennünket és rosszat tett nekünk. Ő a nagy megkínzott, a nagy elveszett. A napokban találkoztam az utcán azzal, aki Jilava-n hallgatott ki. Azt mondta, hogy betegnyugdíjazták. Szélhűdést kapott. Húzta az egyik lábát. Hogy egy kis plusz jövedelemhez jusson, egy dohányboltban vállalt munkát. És én? Olvastam, írtam, éppen akkor jelent meg a Búcsú Goethétől... Remélem felismerték azt a személyt, aki elméleti síkon fogalmazta meg, tíz év kényszerlakhely és hat év börtön után, ezt a hozzáállást: Constantin Noicáról van szó. Szerinte, amikor a nagy végelszámolás megtörténik, a hóhér a nagy vesztes. Így tehát, szánjuk a hóhért. Sajnáljuk meg őt. Az áldozat, bármennyire is megkínozzák, bármennyire is megcsonkítják, boldogul valahogy. Sőt, ha megölik, akkor is akad majd valaki, aki megbocsájt a nevében. A Karamazov testvérek Lázadás fejezetében Iván elmagyarázza Aljosának, miért nem tud megbékélni a végső harmónia keresztény eszméjével, mely szerint egy szép napon, amikor megnyílnak a Mennyek kapui és az isteni ítélet megnyilatkozik, az iszonyú 14

15 szenvedés, amely az embereket kíséri történelmük során, értelmet nyer, az áldozatok és a hóhérok megölelik egymást az általános megbocsátás körtáncában. Iván nem tartja ezt természetesnek. Mert senki a világon, senki, mondja ő, nem bocsáthat meg a hóhérnak, aki megkínozta és megölte áldozatát. Ahhoz, hogy a végső harmónia uralkodhasson, meg kell előzze a kompenzáció, másfajta mint a bosszú (mert az úgysem hozhatja helyre a kínok közt meghalók sorsát). Az emberek iránti szeretetből, mondja Iván, nem fogadhatom el sem a végső megbocsájtást, sem azt, hogy valaki megbocsájthat az áldozat nevében, még akkor sem, ha ez a valaki a megkínzott és megölt gyermek édesanyja. Na igen, válaszolja Aljosa, mégis van valaki, aki nem része, de mégis alászállt e világba és feláldozta ártatlan vérét mindekniért és mindenért, aki megkapta a teljes megbocsátás jogát és erejét. Ez a valaki Jézus Krisztus. A teljes keresztény erkölcs benne foglaltatik ebben az egyetlen Dosztojevszkij oldalban, és ezen erkölcs szerint a gyűlölet bármely fajtája feloldódik a szeret és a megbocsájtás óceánjában, ami egyszerre születik meg a végtelenül szenvedő Fiúban megtestesülő Istennel. Csakhogy esetünkben másról van szó, mint a keresztény erkölcsben megjelenő gyűlölet kérdéséről. Azt javasoltam: vegyük észre a nem lehet gyűlölni episztemológiai kettősségét. Azt jelenti: nem irigykedhetsz, hogy ezáltal eljuss a gyűlölethez? Vagy azt 15

16 jelenti: nem válaszolhatsz a más által okozott rosszra? E két kérdéssel szembesítve a nem lehet gyűlölni formula arra kötelez bennünket, hogy megkülönböztessük a felindulásból származó gyűlöletet a válaszként létrejövőtől, mert az elsőnek lélektani indokai vannak, és nem erkölcsiek, míg a másodiknak vannak lélektani és erkölcsi indokai is. Egy ember meggyűlöli a másikat: olyan erények miatt amelyekkel ő nem rendelkezik, vagy olyan jóval erősebb képességek okán, amelyekkel mindketten rendelkeznek, mint: inteligencia, szépség, gazdagság, tehetség, siker, szerencse, stb. Mert gyűlöli, rosszat akar neki. Ez a rossz nem válasz valami gesztusra, amelyet a meggyűlölt tett azzal szemben, aki gyűlöli. Ez esetben a gyűlölet tisztán és egyértelműen attól ered, aki eredendő módon gyűlöl. Aki egyedül van gyűlöletével. Mert nem találja előzményét a gyűlölt gesztusában vagy cselekedetében, gyűlölete a felindulás gyűlölete. A gyűlölt a gyűlölő passzív áldozata. Arra figyel fel, hogy a derült égből ér hozzá a gyűlölet. Nem mondható el róla: azért, hogy gyűlöljék összehozott volna valamit az ellen, aki gyűlöli, a másik gyűlöletéről tudomást szerezve nem is érti miért gyűlölik. A gyűlölet, amit elvisel, az a nem-előidézett, eredendő gyűlölet. Az általa elviselt gyűlölet csakis pszichológiai síkon jön létre. Nagyon könnyen előfordulhat, hogy, akit gyűlölnek, az nem is ismeri gyűlölőjét. Márpedig az a gyűlölet, amelynek nincs köze a gyűlölt semmiféle 16

17 tettéhez vagy gesztusához, lényegét tekintve teljesen erkölcstelen. Olyan értelemben erkölcstelen, hogy nincs semmiféle erkölcsi megalapozottsága. A napvilágnál (és nem a gyűlölő lelkiismeretfurdalástól hosszasan gyötört lelkének éjszakájában) gonoszsága a maga tökéletes indokolatlanságában jelenik meg. Egy ember a másik által ellene elkövetett rossz miatt kezdi el gyűlölni a másikat. Úgy tekinti, hogy a rossz, amire vágyik vagy, amit előidéz jogos válasz az elszenvedett rosszra. A kívánt vagy előidézett rossz ebben az esetben a válaszként létrejövő gyűlölet kifejeződéseként születik meg: aki gyűlöl, egy kívülről érkező, a felindulás gyűlöletéből előtörő gesztus nevében cselekszik, amit neki kellett elviselni. Ahhoz, hogy gyűlöljön, előbb gyűlöltnek kell lennie, és szenvednie kell az eredendő gyűlölet miatt. Gyűlölete valami meghatározottra ad választ, és az, akit előbbi gyűlöl, tudatában van az előidézett rossznak, képesen arra, hogy bizonyos határok között fel is vállalja a rossz bűnét. A felindulás gyűlöletével ellentétben, a válaszként létrejövő gyűlöletben egy történet körvonalazódik: a gyűlölt és gyűlölője ismerik egymást, sorsuk keresztezi egymást, és a kölcsönös gyűlölettel határozzák meg önmagukat. A válaszként létrejövő gyűlölet, megpróbál újra egyensúlyt teremteni a világban, ezért morálisan igazolt gyűlölet. Az elkövetkezőkben folyamatosan szem előtt tartjuk a felindulás gyűlöletét, a túlcsorduló, spontán, 17

18 eredendő, a talán minden létezőben jelenlevő léttelenség mélységeiben létrejövő gyűlöletet, ami határhelyzetben, a létrejövés által elégül ki. Habár a válaszként létrejövő gyűlöletet ismerem jobban, mágis a másikat választom, mert ez a gyűlölet alakítja a történelmet, és mert ez az, amitől az évszázadok során, miként látni fogjuk, a rossz elburjánzott az emberiségben. 18

19 2. Az emberi lény lelki hőfokáról A gyűlöletről, ahányszor csak beszéltek róla, általában a szeretettel összekapcsolva tették. Nem csak a preszokratikus Empedoklész helyezte a világot a Szeretet (Philia) és a Gyűlölet (Neikos) mechanikájának alapjaira, amelyek egymást váltják a világ irányításában, de még a modern gondolkodók is, legyen szó akár a fenomenológus Max Schelerrről 2 vagy Ortega y Gassetről 3. Csak úgy tudtak beszélni a szeretetről vagy a gyűlöletről, hogy egymásban tükröztették őket. Nyilvánvaló, hogy az emberi lélek gondolkodásból, akaratból és éryelmekből összeálló térképén a szeretet és a gyűlölet az érzelmek vidékének egyik sajátos területén helyezkedik el: a szenvedélyekén. A szenvedélyek végső felfokozottságig, a paroxizmus formájáig jutó érzelmek. Doron és Parot Pszichológiai szótárában 4, a szenvedélyt úgy határozzák meg 2 Max Scheler: Wesen und Formen der Sympathie. Franke, Bern, 1973, o 3 Ortega y Gasset: A szerelemről. Gilicze Gábor fordítása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991., o. 4 Roland Doron Françoise Parot: Dicționar de psihologie, Humanitas, București, 2006., 572.o. (trad. din franceză Natalia Cernățeanu ș.a.). 19

20 mint az energia folyamatos mozgásban tartása egy cél elérése érdekében, amit nem árnyékolhat be semmiféle sikertelenség vagy meghazudtolás, a francia pszichológia klasszikusa, Théodule Ribot 5 pedig azt mondja, hogy a szenvedély, azt jelenti érzelmeknek mint a kényszerképzet az elmének. Azonban Ortega y Gasset az, aki észrevételezte, hogy a gondolkodástól és az akarattól eltérően, amelyek minden hőfoktól mentesek (egy matematikai tétel bizonyítása például csak az elme hidegségét mozgósítja), míg a szenvedélyek az emberi lény lelki hőfokát biztosítják 6. Ortega beszélt a más és más érzelmi hőfokokról amelyek a szenvedélyeknél megfigyelhetőek, és e hőfokokat kiterjesztette az egyénekről a nemzetekre, megemlítve Görögország hűvösségét, a romatikus Európa tüzességét 7. Azonban biztos, hogy csakis a szenvedélyek képesek felgerjeszteni a lelket, lázas állapotba hozni azt, csak a szenvedélyek eredményezhetik a platóni mania-t, az istenektől érkező szent őrületet, ami képes arra, hogy a teremtés vagy a pusztítás végletes gesztusait hozza elő az emberi lényből 8. A Jelenésekben, a Jánoson keresztül Jézus által a hét nyugat kisázsiai Egyháznak (keresztény gyülekezet- 5 Uo. 6 José Ortega y Gasset: A szerelemről. Gilicze Gábor fordítása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991, 26. o. 7 Uo, 27. o. 8 A szent őrület négy formájáról lásd Platón, Phaidrosz, 244 a 245 c. 20

21 nek) küldött üzenetek egyikében, a szellemi halál a bizonytalan, középszerű hőmérséklettel egyenlő, azzal, ami langyos, chliarós ( tepidus a latinban), vagyis se hideg, zestós ( frigidus ), se meleg, psychrós ( calidus ). És aki csak langyos, azt nem fogadja be a Lélek, hanem kiveti szájából (emethenai ek tou stómatos mōu, evomere ex ore meo ): Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból. (Jelenések, 3, ) 9 Elmondhatnánk tehát, hogy ha a szeretet olyan forró mint a tűzben kipróbált arany (Jelenések, 3, 18), akkor a gyűlölet a sötét tűz, az emberi szellem komor forrongása. 9 A Tyihonnál fejezetben (Sztavrogin gyónása), amely lezárja Dosztojevszkij Ördögökjét, ez a rész a Jelenésekből képezi a herceg és a szerzetes közötti beszélgetés tárgyát. Tyihon kitart amellett, hogy a szenvedélyes kiállás bármely radikális változata (legyen az akár az ördögben való hit, vagy az ateista fanatizmusa) inkább elfogadható, mint a középszerű érzelem és a gesztus, ami képtelen eljutni a határokig. Önt meghökkentette mondja Sztavroginnak, hogy a Bárány jobban szereti a hideget, mint a csak a lágymeleget... (Lásd: F. M. Dosztojevszkij: Ördögök. Jelenkor, Pécs, 2005, 447.o. A ford.) Sztavrogin drámája, és közvetett módon, gyónása sikertelenségének oka éppen az, hogy képtelen végighaladni az úton egy adott irányba, hogy a szenvedély középszerű hőfokára ítéltetett, a lágymelegre. Érdekes, ahogy a lágymeleg kérdése újra felbukkan Cioran és Noica publicisztikájában a 40-es években, a román polgár képességeinek hiányára vontakozóan, hogy egyértelműen lágymelegként nem tud a metanoia, a belső erőszaktétel, egy nagymérvű belső változás által ráállni Románia arculatának radikális színeváltozása felé vezető útra. A lágymelegek bűne, hogy a cselekvésképtelenség és a középszerűség megpecsételte Románia történelmét és sorsát. 21

22 3. A szeretet és a gyűlölet, mint a másikkal való találkozásra adott érzelmi válasz. A szeretetképtelenségből születő gyűlölet Egész életünk során, anélkül, hogy tudnánk, a többiekhez hasonlítjuk magunkat. Milyen helyet foglalok el a világban azokhoz viszonyítva, akiket utamba hoz az élet? Vagy, miért ne, azokhoz viszonyítva, akik nem élnek már, de akik ugyanazon a szakterületen hoztak lére valamit, amelyben én is dolgozom? Az élőkhöz hasonlítjuk magunkat, a halottakhoz, sőt, abban a pillanatban, hogy az utókorba vetítjük önmagunkat, azokhoz is, akik majd utánunk jönnek. 10 Amíg, Heidegger szavaival élve a Mitsein, az együttlét, vagy az egymássallét, Miteinandersein, röviden a mindennapiság létmódjában vagyunk, folyamatosan tükröződünk egymásban. A 27-nél a Lét és Időben Heidegger az akárki-önmagá -ról (Manselbst) a határozatlanról (Man) és a mindennapi önmagá -ról (alltägliches Selbstsein) beszél, arról a szok- 10 Max Scheler az egyén másokkal való értékösszehasonlítását tekintette az ellenérzés forrásának. V.ö.: Max Scheler a așezat compararea valorică a propriei persoane cu alții la originea resentimentului. Lásd: Max Scheler: Omul resentimentului, Editura Trei, Bucureşti, 1998, p. 40, trad. din germană Radu Gabriel Pârvu. Ediția a II-a, Editura Humanitas, București,

23 ványos arcról, amelyet valamennyien megkapunk a mindennapok során, amennyiben átvesszük a többiek gesztusait, elhatározásait, ízlését, gondolkodás- és cselekvésmódját. Életünk tulajdonképpen folyamatos megfertőződés, amely a többiekhez való állandó dörgölőzés útjának eredménye, melynek végén ott vár ránk annak a robot-képe, akik mi magunk vagyunk a hétköznapokban. Csakhogy az állandó egységesítési folyamat és a közép felé irányuló kiegyenlítés együtt jár azzal a folyamattal amit Heidegger távolságtartás -nak (Abständigkeit) nevez. Miként különböztetem meg önmagamat másoktól? Ez a versenyhelyzetből fakadó kényszer a mi eredetiséget nélkülöző aggodalmaink egyik formája, a bukásé mely által a mindennapi lét nem-autentikusságába jutok. Mert a távolságtartás kényszeres aggodalma nem egy olyan egyéniségé, aki leszűkíti lehetőségei terét egy autentikus én elérése érdekében, hanem olyané, aki tisztátalan előnyre akar szert tenni a mindennapi lét harcmezején. A Dasein mondja Heidegger e távolság miatt érzett gond következtében maga számára is rejtetten nyugtalankodik 11. És a távolság miatt érzett gond vagy úgy nyilvánul meg, hogy megpróbálom behozni lemaradásomat, ha a többiek mögé kerültem, vagy ha a többiek fölé kerültem úgy, hogy igyekszem megtartani ezt a távolságot. 11 Heidegger, Martin: Lét és idő. Osiris, Budapest, 2007, 153. o. 23

24 Ha rávetítem az egzisztenciális állapotot a gyűlölet és szeretet kérdéskörére, látnom kell miként viselkedem, amikor be kell hoznom egy adott távolságot, és a másikhoz kell hasonlítanom önmagamat; meg kell állapítanom, hogy olyan kvalitásokkal nézek szembe, amelyek a sajátjaimat meghaladják; vagy az összehasonlítás során az enyéimmel egyenlő kvalitású embert találok, és nem tudom alárendelt helyzetben tartani. A két távolságtartó egzisztenciális helyzetnek, kétfajta érzelmi megoldás felel meg: vagy csodálom a velem egy szinten vagy felettem levőt, és megszeretem; vagy mélységesen irígylem és meggyűlölöm végül. Az egyenlővel vagy a magasabb helyzetűvel való találkozás vagy szeretettel ér véget, miután áthaladt a csodálaton, vagy gyűlölettel, miután az irígységen haladt át. Csak a Mitsein-ként működő Dasein paraméterei között terjeszkedhet a gyűlölet, és csakis akkor, ha a távolságtartás váltója nem irányít bennünket érzelmileg már a kezdet kezdetén a szeretet felé. A Túl jón és rosszonban ( 173) Nietzsche pontosan és tömören fogalmazta meg: Az ember nem gyűlöl, amíg még lebecsül, csak ha már magával egyenlőnek vagy magánál többre becsül. Érdekes az a mód, ahogy Goethe a távolságtartás heideggeri kérdésének nyitjára rálel a szeretet irányában. Szerinte: A másik különleges adottságai elől nincs más menekvés csak a szeretet. Goethe azt sugallja, hogy inkább megéri szeretni, és a menekvés ebben az esetben, 24

25 természetesen a gyűlölet poklából történik. Ebből az következik, hogy a gyűlölet nem hódíthat teret, csak valamely érzelmi fogyatékosság esetén, amikor valaki alapjában képtelen megoldani a távolságtartásnak a szeretet felé hajló egzisztenciális helyzetét. Röviden: a gyűlölet a szeretni képtelenségből születik, habár lélek-gazdasági szempontból egyértelmű, hogy a szeretet, mint megoldás inkább megéri, mint a gyűlölet. Érdekes Scheler megjegyzése, hogy a másikkal való találkozás érzelmi feloldását igen gyakran előzi meg egyfajta hozzáállásbeli dadogás vagy érzelmi bizonytalanság, egy olyan pillanat, amelyben az érzelmi kötődés és távolságtartás keresztútjánál, habozunk a követendő irány megválasztásánál. A jeles emberek életében mindig vannak kritikus időszakok, amikor a szeretetre való hajlandóság és az azok iránti irígység, akiket jelentős képességeik miatt kénytelenek elismerni, egyszerre tör rájuk, még bizonytalanul, és csak később gyökeresedik meg egyik vagy a másik. 12 Tulajdonképpen, leegyszerűsítve elmondhatjuk, hogy a jó és a rossz természetek közötti választás mindig a másikkal való összehasonlítás végén történik meg: a jók csodálják és szeretik azt, aki egyenlő velük, vagy magasabbrendű, a rosszak irigykednek és gyűlölnek. 12 Există întotdeauna în viața oamenilor însemnați perioade critice în care intenția de dragoste și invidia față de alții, pe care trebuie să-i aprecieze datorită marilor calități, îi copleșesc alternativ, într-un mod încă labil, și abia mai târziu se fixează una sau alta. Max Scheler, id. mű. 40. o. 25

26 Szükségszerűen meg kell legyen bennem a szeretetre való szándék, hogy örülhessek más sikerének, és lényegemet tekintve kell nyitottnak lennem a gyűlöletre ahhoz, hogy örüljek más sikertelenségének. Egy atomizált és ellenségeskedésekkel terhelt közösségben, ahol a csodálat tűnőfélben van, ha valaki sikeres, azt már nem lehet pozitív fogalmakkal értékelni. Ilyen körülmények között a gyűlölet automatikusan válik a siker szimptómájává. Másként szólva: gyűlölnek, tehát létezel. A tiltott ajtóban megjegyzést tettem ebben az értelemben, ami ahelyett, hogy az idő múlásával veszített volna időszerűségéből, egyre aktuálisabbá válik: Minél nagyobb a téged körülkerítő gyűlölet, annél jobban körvonalazódik életed értelme. [...] Az igazság az, hogy jól, teljesen és változatosan csak azokban a társadalmakban élnek, ahol sokat gyűlölnek. A boldogság elválaszthatatlan a gyűlölettől, amit keltesz vele, és attól a megnyugtató gondolattól, hogy cselekedeteddel igazságosan csaptál oda. Ilyen értelemben Romániában jól élnek. Ha igaz az, hogy bármely halálos gyűlölet valakinek a győzelmével szembesül végül, akkor nálunk könnyen elérhetsz az apoteózisig: minden napon lesz valaki, aki halálosan gyűlöl azért, amit teszel és minden nap kézügyben lévő győzelemmé lesz ezáltal Gabriel Liiceanu: Uşa interzisă (A tiltott ajtó). Humanitas, Bucureşti, 2002., 346. o 26

27 4. A gyűlölet létrejötte a genetikai rablás és a státuszrombolás mechanizmusa által A képességet, amit szeretnék megszerezni, a másikban fedezem fel. A siker, amit szeretnék elérni, valaki másé. Másé a sors, amelyre vágytam. Úgy tekintem, hogy elrabolták tőlem azt a képességet, sikert, sorsot. Gyűlölöm azt, aki részesül belőlük, attól a pillanattól, hogy szerintem csak egyszerű véletlen okán nem lett az enyém mind. A tény, hogy hevesen vágyakozom utánuk, éppen elegendő érv ahhoz, hogy úgy érezzem, eltulajdonították tőlem, és jogomban áll gyűlölni azt, aki helyettem birtokolja őket. Valóságos szakadék tátong a gyűlölt személy képességeihez, sikeréhez vagy sorsához való látszólagos (képzelgések által történő) közeledés és aközött, hogy mindezek tulajdonképpen nincsenek is birtokomban. Nem a saját gazdasági tehetetlenségem kérdéskörével foglalkozom, ami saját lehetőségeim határain alapszik, hanem a kozmikus igazságtalansággal, amelyet összekötök e lehetőségekkel, és ami a következő kérdés formáját ölti: miért ő és miért nem én?, hogy aztán kibővítsem a fogalmakat eredendően összekeverő kérdéssel: ő miért nem én? avagy én miért nem vagyok ő? Paradoxon, 27

28 hogy akárcsak a szerelem esetében, felmerül a teljes egyesülés szükségessége. Csakhogy, míg a szerelem olyan egybeolvadást feltételez, amely saját lényem felajánlása által történik meg, amely peremhelyzetben akár a másik által történő felfalatást is magában foglalja a másik lényének megőrzése, gyarapodása vagy megmentése érdekében, a gyűlölet esetében, ami a genetikai rablás és a státuszrombolás fantazmáiból születik, a tét a másik egyoldalú felfalásában rejlik, a bennem történő megsemmisítésében, azzal az egyetlen céllal, hogy megtörténjen az átirányítás és a létrablás, saját létezésem alátámasztása érdekében. Gyűlölöm a másikat, amiért úgy van, ahogy van, és én nem; azért szívom magamba, hogy ő legyek. Megszűntetem mint létezőt, hogy önmagamban hozzam létre. Ez esetben a gyűlölet valósággal önálló fajáról van szó, amelynek semmi köze az eredendő gyűlölethez, amelyről Ortega y Gasset beszél, amikor megemlíti a tárgy teljes körülvételét, úgy a szerelem, mind a gyűlölet esetében. Valóban, ha mindkettő folyamatosan körül is veszi tárgyát, annak eredménye e két esetben teljesen ellentétes. Miközben a szerelem otthonos, meleg légkört teremt, és nem egyéb, mint róla való gondoskodás, a gyűlölet ugyanolyan hévvel az idegenség légkörével veszi körül és pusztulásra szánja. Míg a szerelem védelmez, támogat és a létezésbe emel, a gyűlölet gondolatban megöl és elvben meg- 28

29 semmisít 14. Míg a szerelem az egyesülés (kon-junktív) jele határozza meg, a gyűlöletet az elválasztás (a disz-junkció) és a szakadék szimbolizmusa határozza meg. Ebből ered a gyűlölet olyan meghatározása, mely szerint ha csak képletesen is, de öl és semmivé tesz, s nem is egyszeri aktussal, mert gyűlölni annyi, mint szüntelenül ölni Ortega y Gasset a gyűlölet tárgyának szimbolikus meggyilkolására gondolt, és a gyilkosság megismétlésének elképzelt útvonalára. Látni fogjuk, hogy a XX. századnak miként sikerült ezt a gyűlöletet kísérő virtuális gyilkosságot valóságossá alakítani, és ugyanakkor elérni a gyűlölet véget nem érően ismétlődő gyilkosságok általi kielégítését. 14 Ortega y Gasset: Id. mű, 28.o. 15 Ortega y Gasset: Uo. 29

30

31 II. A spontán (műveletlen) gyűlölettől a művelt (tanult) és kiművelt gyűlöletig. Gyűlölet és ideológia

32

33 1. Káin és Ábel A spontán gyűlölet és a gyilkosság Káin, Ádám és Éva idősebb fia földműves. Ábel, a testvére, pásztor. Mindketten étel-áldozatot hoznak Istennek: Káin a föld gyümölcséből, Ábel az ő juhainak első fajzásából. De Isten nem tekinte Káin áldozatára, míg Ábelének örült. Káin haragra gerjede és fejét lecsüggeszté. Kihívta testvérét a mezőre, megölte és eltemette. Isten látszólag nem veszi észre a gyilkosságot, de mert nem látja Ábelt, megkérdezi Káint: Hol van Ábel a te atyádfia? Káin válasza nem nélkülözi az arcátlanságot: Nem tudom, avagy őrzője vagyok-é én az én atyámfiának? Ismét úgy tűnik, hogy Isten nem látja a Káin által eltemetett holttestet, azonban hallja a vér hangját, az Ábelét, amely kiált énhozzám a földről. A bűntetés, amit Káin kap, az Isten átka: Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből (...) bujdosó és vándorló légy a földön. Káin megismétli Isten szavait, kiegészítve azokat saját értelemezésével, inkább csak azért, hogy lássa, jól értette-e az átkot és a büntetést, amit az maga után von. Értelmezése három irányba indul el: a) a 33

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA PARADIGMAVÁLTÁS ARÁNYOSSÁGELVE A BŰN KÖVETKEZMÉNYE és ÉRINTETTEK KÖRE ÖRDÖGI KÖR és a MEGBOCSÁTÁS FOLYAMATA FELELŐSSÉGVÁLLALÁS és KÖZÖSSÉGI JÓVÁTÉTELI

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Openness The Phenomenon of World-openness and God-openness PhD értekezés tézisfüzet Hoppál Bulcsú Kál Témavezető: Dr. Boros János

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Keresztyén kereskedelem

Keresztyén kereskedelem Keresztyén kereskedelem 1. A modern világ egyik legnagyobb hatalmassága a kereskedelem. Kereskedelmi kapcsolatok látható és láthatatlan szálai behálózzák a világot. Szárazföldi és tengeri közlekedés, posta

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi «

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « 292 K RÄ M E R EURÓPAI TURISTA, Szenegál, 1975» A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « EGZISZTENCIALIZMUS JEAN-PAUL SARTRE AZ EMBER semmi más, mint amivé önmagát teszi. Ez az egzisztencializmus

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA UTASI CSABA A nyolcvanas évek derekán, amikor már csaknem negyven éve a naplófeljegyzések pótolják számára a publicisztikát, a kapcsolatot a mindennapi valósággal, a századunkkal

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

Lét szemlélet cselekvés

Lét szemlélet cselekvés Balaton Lét szemlélet cselekvés Gondolatok korunk értelmiségi kereszténységéről Az ember egész életén át a boldogulás útját keresi, melynek kulcsfontosságú állomása önmaga identitásának megtalálása. A

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Budai Gergely: Az evangéliom Lukács szerint. kézirat, Ráday

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől -1- -2- -3- -4- 3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől Magyarország Alaptörvényének II. Cikke alapvetésként rögzíti, hogy mindenkinek joga van

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben