Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Budapes A K. Ö. SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Budapes 2010. A K. Ö. SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 2"

Átírás

1 A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Alkalmazott Természettudományi Laboratóriumában végzett természet- és környezettudományos vizsgálatok bemutatása Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Budapes 2010 A K. Ö. SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 2

2 A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 2 F.S.C.H. Popular Science Booklets 2 MIKROSZKÓPPAL A RÉGÉSZET SZOLGÁLATÁBAN A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Alkalmazott Természettudományi Laboratóriumában végzett természet- és környezettudományos vizsgálatok bemutatása ARCHAEOLOGY UNDER THE MICROSCOPE Introduction to interdisciplinary research in the Laboratory of Applied Research of the Field Service for Cultural Heritage Szerkesztő: PETŐ ÁKOS, KREITER ATTILA Sorozatszerkesztő: ILON GÁBOR Kiadó: Felelős kiadó: DR. VIRÁGOS GÁBOR főigazgató Budapest, 2010 Címlapkép: Elkovásodott növényi szövet fénymikroszkópos képe (Fotó: PETŐ ÁKOS) Számítógépes grafika: GAÁL ERIKA Nyomdai előkészítés: GAÁL ERIKA, KREITER ESZTER, ROMANKOVICS NÓRA Példányszám: 1000 ISBN: ISSN:

3 Tartalom Előszó Bevezető/Introduction I. A természetes táji környezet kutatása I.1. A földtani és talajtani vizsgálatok (geo-pedológia) alkalmazása a régészeti kutatásban I.2. A malakológia szerepe a környezetrégészeti kutatásban I.3. A fitolitelemzés szerepe a palaeobotanikai kutatásban II. Az ember és környezetének kapcsolata II. 1. Az archaeozoológia és a régészet kapcsolata II.1.a. Archaeomalakológia, régészeti malakológia II.1.b. Archaezoológia II. 2. Archaeobotanikai vizsgálatok a régészeti interpretáció szolgálatában II.2.a. Növényi makromaradványok elemzésének szerepe a régészetben II.2.b. A fitolitelemzés szerepe a régészeti növénytani kutatásokban II. 3. Kerámiák, kőzetek és mesterséges építőanyagok vizsgálata II.3.a. Régészeti lelőhelyek leletanyagának kőzettani és geokémiai feldolgozása II.3.b. Kerámiavizsgálat III. Az ember vizsgálata III.1. Az embertani leletek értelmezése a régészet és az antropológia segítségével IV. Glosszárium V. Felhasznált irodalom Régészeti ásatások listája

4 ELŐSZÓ Előszó Bevezető gondolatok a K.Ö.SZ. Alkalmazott Természettudományi Laboratóriumát bemutató füzethez emlékszem arra, amikor az Archeocomp Egyesület az 1980-as évek vége felé pályázaton egy képelemző rendszert nyert. Ez svájci csúcstechnológia volt akkor szoftverrel, számítógéppel, mikroszkóppal. A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetében ezzel kezdte tevékenységét Gyulai Ferenc archaeobotanikus. Ma ez az együttes eredeti formájában már nem működik. Emlékszem még az Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató első számaira és T. Biró Katalin (régész-szakmuzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum) intenzív archaeometriai szervező munkájára, az Archeometriai konferencia-kötetekre, nem utolsó sorban az 1998-as 31. Nemzetközi Archeometriai konferencia budapesti sikerére és a British Archaeological Reports sorozatban kiadott kötetére. Emlékszem még A régésztechnikus kézikönyve I. (Szombathely, 1998) két kiadást jelentő sikerére és nem csak a régészek körében óta pedig rendszeresen megjelenik elsősorban a világhálón és angol nyelven az Archeometriai Műhely című elektronikus folyóirat. Közel három évtizede nem titkolt szándéka az egyre gyarapodó számú régésznek és a velük együtt tevékenykedő szakembernek, az egymásra talált szakmáknak és intézményeknek, hogy a hazai régészet központi és lehetőség szerint minél több szakterületet átfogó kutató bázisát hozzák létre. A Tér Magyarországon is kitágult, a Lehetőségek megvannak. Ma már van egy olyan intézmény a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat amely tudatosan vállalta és vállalja fel, hogy helyet, teret és lehetőséget adjon, teremtsen a fenti cél megvalósításához. A Szakszolgálat a kitűzött cél megvalósítása érdekében hozta létre és fejleszti a Laboratóriumot. Ez a füzet a Laboratórium által jelenleg elvégzendő vizsgálati témaköröket, illetve azok régészeti alkalmazásának lehetőségeit mutatja be. A vizsgálattípusok bemutatásán túl e kis füzet többet is jelent, más céljai is vannak. Ismereteket adni, tanítani akar, elsősorban Intézményünk régészeit és minden munkatársunkat. Miután szakmánk terepi része egyszeri és megismételhetetlen, nagy a régész és segítői felelőssége. A mintavételi hely kiválasztása, a mintavétel módja, a minta csomagolásának és dokumentálásának mikéntje. Legyen szó talajról, növényi magról, pollenről, csigáról, állat- vagy embercsont maradványairól, netán a környezet rekonstruálásáról, táplálkozásról, avagy a kovács vagy fazekas tevékenységéről és sorolhatnám a példákat. Mindezekről anno jómagam szinte semmit kivételt Bökönyi Sándor és Lipták Pál remek órái jelentettek nem hallottam az egyetemen, nem tanul eleget ma sem a leendő régész. A füzet tehát nem titkoltan arra tesz kísérletet, hogy a hajdani polihisztorok utódainak egy kis csoportja 13 szerző, 10 cikkben tevékenységi területének némely szeletét felvillantsa, abba bevezetést nyújtson. Természetesen minden egyes munkatárs a saját szakterületén, s többnyire már az intézményünkben végzett munkáján, eredményein keresztül teszi ezt. A füzet tehát egy szemlélet elsajátításának szükségességét sugallja, a terepen dolgozó régésznek kíván segítséget nyújtani. S ez esetben már nemcsak szűk körű intézményi érdeket szolgál, hanem a szakma egészét célozza meg. Sőt, a tanulmányok nyelvezete, azok szemléletes mellékletei lehetővé teszik, hogy ne csak régészek, de pedagógusok és érdeklődő felnőttek valamint diákok számára is befogadható legyen az írások tartalmi lényege, s nem utolsó sorban szellemisége. Úgy gondolom, hogy ez a kiadvány nem az elefántcsonttoronyba történő bezárkózás példája, mert a Szakszolgálat Laboratóriumában folyó interdiszciplináris kutatás az ország minden régészének szól és bízom abban, hogy támpontot és segítséget nyújt a régészeti kutatást segítő diszciplinák közötti eligazodásban. Kívánom és remélem, hogy a Szakszolgálat Alkalmazott Természettudományi Laboratóriuma folyamatosan erősödni fog, vizsgálati profilját bővíti és nem csak számos szakma, de a tudományok, az ország és a nemzetközi tudományosság hasznára is lesz. Ilon Gábor régész a K.Ö.SZ. Nyugat-dunántúli Regionális irodájának vezetője sorozatszerkesztő Kőszeg, április 8. 1

5 Bevezető BEVEZETŐ A régészet komplexebb kezelésére, a geológiai, geomorfológiai és őslénytani módszerek régészeti kutatásokban történő használatára már a 18. században is mutatkoztak bizonyos törekvések, de igazi áttörés és szemléletváltás csak a 19. században következett be. A geoarchaeológia tudománya Lyell 1863-ban megjelent könyvével (Geological Evidences of the Antiquity of Man) vette kezdetét, amelyben a szerző arra a következtetésre jutott, hogy a földtani, az őslénytani és a régészeti tudományos megközelítési módok összekapcsolódnak. Lyell munkájának úttörő jellegét mutatja, hogy talán elsőként tett kísérletet arra, hogy földtani megfigyeléseit integrálja a korszak paleolitikumról, neolitikumról és a bronzkorról rendelkezésre álló régészeti tudásanyagával. Ugyanebben az időszakban ismerték fel az archeometriai elemzéseknek vagyis az ember által készített tárgyak geológiai és őslénytani vizsgálatának jelentőségét is. A tudományközi (interdiszciplináris), illetve a több tudományterület módszereit ötvöző (multidiszciplináris) kutatási irányzatok terjedésével egyre mélyrehatóbban tudjuk értékelni a múltban lezajlott változásokat. Mára a földtani (palaeo- és archaeobotanikai), illetve az őslénytani, (palaeo- és archaeozoológiai) vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerephez jutnak a komplex történeti-ökológiai és paleotalajtani vizsgálatok is az egykori környezet rekonstruálásában. Az ásatásokon és azok közvetlen környezetében végzett környezetrekonstrukció elkészítésére vonatkozó felmérések céljai alapvetően két kutatási irányt szolgálnak ki. Metodológiai szempontból rendkívül fontos kettéválasztani a régészeti lelőhely természeti környezetének rekonstruálására irányuló mintavételi metodikát az ember és környezetének interakcióit közvetlenül rekonstruáló módszertani megfontolásoktól. Az első esetben döntően a bolygatatlan metszetfalakból, illetve az ásatási helyszín környezetének üledékgyűjtőiből vett minták alapján üledéktani, paleotalajtani, paleobotanikai és malakológiai elemzésekkel jutunk információhoz egy adott idősík természeti környezetét illetően, továbbá rekonstruálhatjuk egy szűkebb terület környezeti fejlődését is. Ennek érdekében komplexen alkalmazhatóak mind az egykori biotikus, mind az abiotikus faktorok környezeti indikátorai. A második esetben az ásatás fizikai határain belül, az előkerülő objektumok betöltései elsősorban az ember és környezetének kapcsolatára világíthatnak rá. Ekkor az említett tudományterületek (üledéktani, paleotalajtani, paleobotanikai és malakológiai elemzések) mellett már jelentősebb szerephez jutnak az ember és a korabeli állat-, valamint növényvilág kapcsolatát feltáró archaeozoológiai és archaeobotanikai feldolgozások. A környezetre vonatkozó régészeti kérdések megfogalmazásakor ezt az alapvető kettős szempontot kell figyelembe venni, hogy a mintagyűjtés szisztematikus, jól ellenőrzött és reprezentatív legyen. A régészeti és természettudományos munkát egyaránt nagyban segíti a 14 C izotóp bomlási sebességének mérésén alapuló radiokarbon kormeghatározás, amellyel nem csak a feltáráson előkerülő csontanyag kollagénjén keresztül, de a régészeti lelőhely környezetében mélyített sekélyföldtani fúrás anyagában előforduló csigahéjak, növényi makro- és mikromaradványok bevizsgálásával is abszolút kormeghatározást végezhetünk. A régészeti interpretációt jelentős módon elősegíti, ha egy ismert korú (és működési intervallummal jellemezhető) telepet, temetőt stb. képesek vagyunk minél pontosabban az adott korhoz köthető természeti környezetben elhelyezni. Egy statikus környezeti pillanatkép rögzítésén túl lehetőség adódik, hogy egy lelőhely környezeti fejlődésének szemüvegén keresztül nézve megértsünk nagyobb, akár regionális viszonylatban is kimutatható társadalmi, gazdasági változásokat, kultúrák megjelenésének és eltűnésének környezeti okait. Nemcsak az elmúlt korok embereinek élőhelyéről, környezetükhöz való viszonyáról szerezhetünk összetett ismereteket a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Alkalmazott Természettudományi Laboratóriumában elvégezhető vizsgálatokkal, hanem az állattenyésztés módozatairól, annak korabeli ismereteiről és esetleges kiterjedéséről, az emberek étkezési szokásairól, vagyis a korabeli életmód jellemzőiről is. Az embertani vizsgálatokkal az egykor élt emberek demográfiai története rekonstruálható, a patológiai vizsgálatok pedig az életmódról adnak információt. Ennek fényében megismerhetővé válnak a rendszeres fizikai tevékenységből adódó élettani elváltozások, fogazat használata, táplálkozási szokások, betegségek és sérülések. A környezet, az állat- és növényvilág, az ember környezetalakító szerepének és életmódjának megismerése után az ember által használt vagy készített tárgyak megismerésével foglalkoznak a 2

6 Bevezető kőeszköz- és kerámialeleteken végzett vizsgálatok. A kőeszközök nyersanyagának vizsgálata bepillantást nyújt a kor embereinek technológiai ismereteibe, de a kereskedelmi hálózat kiterjedtségéről is kaphatunk információt. A kerámiavizsgálattal a kerámiatárgyak nyersanyagait, készítésmódját ismerhetjük meg, meghatározhatjuk az edények funkcióját, technológiai jegyek alapján fazekasműhelyeket különíthetünk el, importtermékek vizsgálatával pedig kereskedelmi kapcsolatokat határozhatunk meg. Az interdiszciplináris vizsgálatokkal tehát összetett ismereteket szerezhetünk az egykor élt emberek és környezetük viszonyáról, a korszak társadalmainak életmódjáról, társadalmi szervezettségéről és kereskedelmi kapcsolatairól. A régészetben egyre nagyobb teret kapnak a több tudományt, szakterületet érintő interdiszciplináris vizsgálatok. Ennek az oka, hogy az interdiszciplinaritás nemcsak teljesítménynövekedést okoz az alkalmazott tudományterületeken belül és a régészetben, hanem többrétegűséget is, amely alapvető minőségi változást eredményez a régészeti feldolgozásban. Ez nagymértékű lökést, gyors információáramlást, valamint közzétételt is ad a régészeti kutatásoknak. A tudományos verseny és lépéstartás felgyorsulása következtében a régészeti kutatásokban alkalmazott interdiszciplináris vizsgálatok révén a témához kapcsolódó, eltérő érdeklődésű és érdekeltségű szakmai közösségek között egy teljesen új minőségű párbeszéd alapjai teremtődnek meg. A tudományos kiválóság eléréséhez elengedhetetlen ennek a párbeszédnek az állandósítása. A régészeti kutatások tudományos kiválóságának szempontjából meghatározó, hogy a nemzetközi tudományos életbe jelentősen növekvő tudásintenzitású tevékenységekkel kapcsolódjunk be, amelylyel a magyarországi régészetben folyó tudományos kutatás tartós versenyképessége fenntartható. Jelen ismeretterjesztő anyag célja, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Alkalmazott Természettudományi Laboratóriumában rutinszerűen végzett, a régészet szolgálatába állított vizsgálatokat, azok módszereit, illetve a segítségükkel megválaszolható régészeti kérdéseket gyakorlati példákon keresztül is bemutassa azzal a céllal, hogy fokozza a már kialakult párbeszédet a régészek és az interdiszciplinák művelői között. A kötet három egymástól részben elkülönülő, de komplex kutatásokban szerves egységet képező logikai lépcsőre épül. A környezet régészeti munka első lépéseként a természetes környezet, azaz egy kultúrát befogadó, annak életteret és a fennmaradáshoz szükséges erőforrásokat biztosító természeti táj tájalkotó tényezőinek megismerése a cél. Az ehhez kapcsolódó módszerek kerülnek bemutatásra az I. fejezetben. A vizsgálat tárgyát képező lelőhely, telep vagy kultúra természetes környezetben való elhelyezése után tudunk az ember és környezete közötti kapcsolatok után nyomozni. Az ember és az őt körülvevő élettelen és élő környezet közötti kapcsolatok feltárásának lehetséges kutatási irányzatait öleli fel a II. fejezet. Miután elhelyeztük vizsgálatunk tárgyát egy adott természeti tájban, megismertük az egyes populációk növényekkel, állatokkal és nyersanyagokkal tehát a legszembetűnőbb és legfontosabb tájalkotókkal való viszonyát, meg kell ismernünk magát az embert is. Erre ad útmutatást a III. fejezet. A természettudományos és régészeti módszerekkel nyert eredmények és tudásanyag együttes felhasználásával jutunk el tehát az inter- és multidiszciplinaritás mezejére. Ahhoz azonban, hogy a rendelkezésre álló tudományos-technikai vívmányokat a létező leghatékonyabban használjuk fel, a két tudományterület képviselőinek türelmes, elfogadó és nyitott párbeszédére van szükség. Jelen kötetet azzal a nem titkolt céllal hívtuk életre, hogy megszólítsa a régészeket, és ráirányítsa a figyelmet a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Alkalmazott Természettudományos Laboratóriumában folyó munkára, amelynek egyértelmű célja, hogy teljesebbé tegye a régészeti feldolgozó munkát. Pető Ákos és Kreiter Attila Budapest, március 9. 3

7 Introduction Introduction Efforts for the integration of methods applied by geology, geomorphology and palaeontology have already appeared in the XVIIIth century, although the real breakthrough and significant change in approaches began in the XIXth century. The first milestone in geoarchaeology was Lyell s book (Geological Evidences of the Antiquity of Man) published in In his work, Lyell expressed that methods and approaches of geology, palaeontology and archaeology are closely linked to each other. Probably he was the first, who made an attempt to integrate geological observations with archaeological knowledge of the Palaeolithic, Neolithic and the Bronze Age. At the same time, the importance of archaeometrical analysis such as the geological and palaeontological analysis of man-made artefacts was discovered. The integrated use of inter- and multidisciplinary approaches, permited changes in the past to be evaluated more accurately. Recently, beside the geological and palaeontological (such as palaeoand archaeobotany and palaeo- and archaeozoology) analysis, complex surveys of historical ecology and palaeopedology play an ever increasing role in the reconstruction of past environments. Palaeoecological reconstruction accomplished through the sampling and survey of the archaeological sites and their surroundings serves two basic and fundamental research trends. From the methodological point of view, it is essential to separate methodological aspects aiming to reconstruct the natural environment of the studied site, and methodological considerations that are applicable to reveal human interactions in the environment of a given timescale and culture. In the first case the subjected media for sampling are undisturbed (soil) profiles and regional/local river or lake basins. To gain information on the natural environment and landscape evolution of a given time period methods of sedimentology, palaeopedology, palaeobotany and malacology are applied. In general, the holistic use of the biotic and abiotic factors of past environments serve the goal of the detailed palaeoecological reconstruction. In the second case, examinations aiming at revealing human-environment interactions focus on the soil material recovered from the unearthed archaeological features within the physical boundaries of the archaeological site. In these cases, the previously mentioned disciplines play a secondary role beside archaeobotany and archaeozoology, which play a stronger focus on revealing the connection between ancient societies and plant, animal populations. This duality should be considered when the field sampling protocol aiming to answer the archaeological question is designed. In this way, it can be assured that sampling is carried out systematically, representatively and most importantly according to the archaeological questions. The use of radiocarbon dating plays an important role both in the archaeological and natural scientific research. The complex and integrated use of dates received from bone collagen excavated at the archaeological site, and dates received through the examination of microcharcoal, mollusc shells, macroor microremains of plants recovered from the geological drillings help to find a direct relationship between the examined time period and the environmental factors that determined the scenery where the subjected culture existed. Archaeological interpretation can be significantly refined if the time interval of the examined archaeological site is set in a precise natural setting. Not only it is possible to capture a static scenery of a landscape, but by setting-up a landscape evolution model the possibility is also provided to understand regionally possible social, economical changes, the disappearance or appearance of cultures. The focus of the research carried out in the Applied Research Laboratory of the Field Service for Cultural Heritage is not only environment-related, but the nature and extent of ancient animal husbandry; consumption habits are another segments of former daily life, which can also be examined, whilst physical anthropology answers questions related to demographic changes, burial habits. Palaeopathological examination provides information on the former ways of living. In the light of these, any anatomical and physiological anomalies deriving from regular physical work, such as the use of the teeth, consumption habits, diseases and injuries may all be understood. Apart from understanding the role of how humans and their habits changed their surrounding natural environment, examinations dealing with stone artefacts and ceramics focus on the subject itself. Petrographic analysis of stone tools gives an insight in the technological knowledge and exchange relations of ancient societies. Based on the analysis of ceramics, we may deepen our knowledge regarding the use of various raw materials, the technology and the function of these artefacts. Identification of pottery 4

8 Introduction workshops may be accomplished by the evaluation of technological characteristics, whilst the identification of imported ceramics helps to refine exchange routes and social relations. On the whole, interdisciplinary research provides complex information on the relation between humans and their environment, the life and exchange networks of ancient societies. The reason for the strength of inter- and multidisciplinary research in archaeology lies within the increased efficiency and multifaceted nature of scientific out-put that results in an extended quality of archaeological research. The increased information flow and the extended publishing opportunities giave a significant impulse to archaeological research. Beside the previously mentioned facts, the highly competitive scientific medium and the willingness to keep in line with new ways of scientific research resulted in a novel discussion between archaeologists and representatives of environmental disciplines. The way to sustain the competitiveness and scientific excellence of the research in Hungarian archaeology leads to the accession into the international mainstream of scientific life, however, this can successfully be accomplished by the means of continuously increasing our knowledge base. On the one hand, the present volume aims to demonstrate the routinely practiced methods in the Applied Research Laboratory of the Field Service for Cultural Heritage, on the other hand it disseminates case studies demonstrating the usefulness of applied scientific methods in archaeological interpretation. In the end, the goal is to intensify the already existing discussion between archaeologists and interdisciplinary re - searchers. The volume is organised around three, partly distinct issues, which towards the end of a complex survey form a unified and integrated approach. As the first step of an environmental archaeological work the main aim is to understand and reconstruct landscape forming factors of the natural landscape that provides home and supplies resources for the inhabitants. The research methods linked to this first step are presented in Chapter I. After locating a site, settlement or culture in a natural environmental setting it is possible to thoroughly investigate interrelations between humans and their surrounding environment. Chapter II. deals with the methods that are suitable to reveal the relationship between human populations and the biotic and abiotic landscape forming factors. After we have located our research subject in the former natural landscape and assessed the interaction between humans and plants, animals and natural resources, which are the most important landscape forming factors, we must understand humans themselves. Chapter III. gives guidelines to this work. To make inter- and multidisciplinary work successful the mutual utilisation of results gained trough various scientific approaches is required. However, patient, open and recipient dialogue from all sides of the participating disciplines are indispensably necessary to retrieve the best results from the applicable scientific and technological innovations. The present volume was brought to life with the unhidden aim to address archaeologists and to shed light on the work of the Applied Research Laboratory of the Field Service for Cultural Heritage, which has the unambiguous goal to make archaeological research and interpretation more complex Ákos Pető and Attila Kreiter Budapest, 9th of March

9 . I A TERMÉSZETES TÁJI KÖRNYEZET KUTATÁSA I.1. A FÖLDTANI ÉS TALAJTANI VIZSGÁLATOK (GEO-PEDOLÓGIA) ALKALMAZÁSA A RÉGÉSZETI KUTATÁSBAN Horváth Zoltán 1. Bevezetés A geo-pedológia vagy geo-archaeopedológia a talajtan határterületén működő tudományág, amely a régészeti leleteket tartalmazó geológiai képződmények (üledékek, őstalajok) és a jelenkori talajok környezet- és korjelző szerepével foglalkozik. Az geo-archaeopedológia elnevezés Roger Langohr professzortól (Genti Egyetem, Belgium) származik, és napjainkban egy rendkívül szerteágazó, interdiszciplináris kutatásterületté vált (Mindszenty és Horváth 2003, Sümegi 2003 és Horváth 2009). A geo-pedológia jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy független természettudományos módszerekkel szerzett információkat nyújt az egykori természeti környezet részleteiről, ezáltal segíti a régészeti leletanyag természeti keretbe illesztését, ugyanakkor lehetőséget kínál az ember és természet közötti kölcsönhatás elemzésére. Ezeket példákkal illusztrálom és bemutatom, hogy az ilyen jellegű vizsgálatok az ásatási munkák tervezését is könnyebbé teszik az ásatások előtt (megelőző kutatás), illetve menet közben is. 2. Fogalmak Az üledékföldtani és talajtani vizsgálatok tárgyalásához szükséges néhány gyakran használt alapfogalmat tisztázni. Az üledék üledékföldtani és rétegtani alapegység, amely lényegében állandó környezeti feltételek mellett, természetes folyamatok eredményeként lerakódott anyagot jelöl. Az egymásra települő rétegeket réteglapok választják el egymástól. A réteglap jelentheti az üledékképződés csekély szünetét, a lerakódási körülmények hirtelen változását és lehet egykori eróziós felszín is. Terepen vizsgáljuk a rétegek függőleges és oldalirányú kiterjedését, a rétegzést (párhuzamos vagy keresztrétegzés), a szemcseméret rétegen belüli változását, ami az üledékszállító közeg energiájával arányos. A szemcseméret jellemzésére gyakran használt fogalmak a kavics (2 mm felett), homok (2 mm-0,03 mm), kőzetliszt (0,03-0,0063 mm), agyag (< 0,0063 mm). A lösz nem szemcseméret, hanem a jégkorszaki hulló por neve. A talaj a Föld legkülső szilárd burka, mely a növények termőhelyéül szolgál, és termékenység jellemzi (Stefanovits 1975). A talaj úgy is értelmezhető, hogy a mállás és a talajképződési folyamatok eredményeként a kőzetöv, a vízöv, a légkör és az élőlények kölcsönhatásaként, valamint az antropogén hatások eredményeként kialakult képződmény. A talaj talajszintekre tagolódik. A humuszos felső szintet nevezzük A-szintnek, a felhalmozódási vagy átmeneti szintet a B-szintnek, a C-szint a talajképző kőzet, amely az ásatásokon leggyakrabban üledék (szubsztrátum) formájában jelentkezik. Ez utóbbi a régészetben a sárga altalaj néven ismert. 3. Alkalmazott geo-pedológia és környezetrekonstrukció Az ásatási munkálatok tervezését, a kivitelezést és a régészeti dokumentációt segítő geo-pedológiai megfigyelésekkel, esetleg sekélyfúrásokkal, szükség esetén egy-egy egyszerű és gyors vizsgálattal fontos döntéseket készíthetünk elő. Gyakori kérdések a következők: - Van-e értékelhető régészeti réteg még a feltárt képződmények alatt? (Perkáta: Horváth 2010) - Mennyit kell még humuszolni? - Milyen típusú üledékrétegek és talajszintek vannak a területen, s mekkora a területhasználatra alkalmas vagy a régészeti leleteket tartalmazó talajréteg vastagsága? Ezek a kérdések az ásatáson található talaj-, üledék- és elfedett talajszintek azonosítását és értékelését igénylik. Ezek a geo-pedológiai vizsgálati eredmények nemcsak a régészeti feltárást segítik, hanem felhasználhatók a beruházóval való tárgyalás és a hivatali dokumentáció során is. A fejlődéstörténetet részletesebben tárgyaló jelentések és környezetrekonstrukció is készíthető a szelvény- és metszetfalakban végzett, terepi üledékföldtani, talajtani vizsgálatok alapján, gyakran malakológiai, archaeobotanikai, archaeozoológiai és más tudományterületek eredményeinek felhasználásával. 6

10 Mikroszkóppal a régészet szolgálatában Az ilyen munkák hozzájárulhatnak egy-egy népcsoport életmódjának, a területhasználat részleteinek jobb megértéséhez és alapot jelentenek más területek vagy korszakok összehasonlításához is. A két feladatkör megvalósításának folyamatát az 1. ábra mutatja. Geotechnikai kérdés: alkalmazott geo-pedológia Fúrási pontok közös kijelölése (térkép, terepbejárás) Régészeti kérdés, ami a természetes környezetet érinti 1. kulcsok Régészeti kérdés, ami a természetes környezettel vagy annak megváltozásával kapcsolatos Rétegsor(ok) közös kijelölése (helyszíni szemle a kutatóárkokban) Adatgyûjtés terepen (fúrások elvégzése, rétegsorok leírása, fotó) 2. Adatgyûjtés terepen (metszetfalakban üledékföldtani és talajtani adatok, fotó) Mintagyûjtés terepen (fúrómagból üledék-, talajminták, régészeti szintekbõl, egyéb) 3. Mintagyûjtés terepen (metszetfalakban üledék-, talajminták, régészeti szintekbõl, egyéb) Laboratóriumi vizsgálatok (iszapolás, szemcseméret, ph, mésztartalom, szervesanyag) 4. Laboratóriumi vizsgálatok (iszapolás, szemcseméret, ph, mésztartalom, szervesanyag, talaj-mikromorfológia stb.) Részfeladatok megoldása (adatok az üledékes-, talaj környezetre, domborzatra, vízföldtanra, stb., szelvényrajzok, 2-3 D modell, egyéb) 5. Részfeladatok megoldása (adatok az üledékes-, talaj környeztre, domborzatra, vízföldtanra, éghajlatra, stb. szelvényrajzok, 2-3 D modell) 6. Adatok összevetése a társtudományok (malakológia, archeobotanika stb.) és a régészet eredményeivel válaszadás a régészeti kérdésre 1. ábra Az alkalmazott geo-pedológiai- és a környezetrekonstrukcióhoz adatokat szolgáltató feladatok menete a megvalósítási kulcsok szerint 7

11 Természetes táji környezet kutatása 4. A kérdések A régészek által feltett kérdések legtöbbször a régészeti korszakokhoz kapcsolódó környezeti elemekre, illetve a területhasználatot befolyásoló környezetváltozásokra vonatkoznak. Így a régészeti adatok és a környezeti elemek (domborzat, üledékek, talajok, növényzet, állatvilág, felszíni és felszínalatti vizek, éghajlat és az idő) ismeretében a következő témakörök javasolhatók: - A felső-palaeolit lelőhelyek környezeti viszonyainak elemzése. - Átrendeződött vízterek és a telepek/kultúrák kapcsolata a mezolitikumtól kezdve. Vizsgálható többek között a vízfolyások medereltolódás következtében megváltozó alkörnyezet elrendeződése, ami a használatra alkalmassá vagy alkalmatlanná tehetett egy területet, továbbá a klimatikusan vezérelt vízszintváltozás miatti területhasználat térbeli átrendeződése is. - A talajváltások szerepe a helyválasztásban és az élettér kialakításában a mezolitikumtól kezdődően. Vizsgálhatók többek között a domesztikáció, a neolit, a rézkori földművelés, a bronzkori erdőirtások, vagy a későbbi földhasználat (növénytermesztés, állattartás), vagy az ismert éghajlatváltozások miatt bekövetkező talajváltások, talajerózió nyomai, illetve visszahatása az adott korszak vagy a későbbi területhasználatra. - A tartósabb megtelepedés környezeti feltételei (domborzat, talaj, vizek, stb.) a neolitikumtól. Vizsgálhatók többek között a populációk, centrumok/perifériák fejlődésének a környezeti hátterét jelentő domborzati, vízrajzi, talajtani viszonyai és a megnövekedett népesség területhasználatának a tájra, környezetre gyakorolt hatásai. - A tellek kulturálisan elkülöníthető rétegeinek üledékföldtani és talajtani vizsgálata támpontot adhat a régésznek arra vonatkozóan, hogy egyes rétegek természetesek vagy mesterségesek, folyamatos-e a tell használata vagy vannak megszakítások, finomíthatók-e az egyes szakaszok. - Gazdasági és politikai centrumok funkciójának földtani és talajtani vizsgálata, ezen belül a telepek, települések környezetének (pl. neolit települések, bronzkori tellek vagy bronzkori földvárak, római vagy középkori városrészek) értékelése: kimutatható-e korábbi vízfolyás, mezőgazdasági tevékenység, az milyen hatással volt a talajra, a tájra, ennek mik a következményei a későbbi területhasználtra, regenerálódott-e a környezet, illetve lehetett-e természetes oka is a terület elhagyásának. - Milyen hatással volt a területhasználat a felszínfejlődésre, illetve a megváltozott domborzati viszonyok kihatottak-e a későbbi területhasználat stratégiájára? Vizsgálhatók többek között a kelta közösségek nyomai az alluviumon, a holtágak lerakódásaiban, a megnövekedett növény- és állattartás miatti talajbemosódás, a mesterséges felszínalakítás (pl. római planírozás). - A populációk, a centrumok növekedésének hatása a környezetre. Vizsgálható többek között a neolitizáció, a bronzkori, vaskori fémművesség környezetátalakító hatása, a szkíta kori életmód és a településkörnyezet kapcsolata, értékelni lehet a környezeti terhelést, anomáliákat. - A kiterjedt és szisztematikus római területhasználat üledékeken és az elfedett talajokon megőrződött nyomainak értékelése a helyválasztások stratégiájának jobb megértése céljából. Vizsgálható többek között, hogy hogyan befolyásolták a római kori környezeti viszonyok a limes kiépítését; milyen hatással voltak a környezetre a római kori forrásfoglalások és a kiépítések pusztulása; adatok szolgáltathatók a Csörsz-árok funkciójához. - A megváltozott klíma, így a környezet hatással volt-e adott kultúra vagy népcsoport életére, s ha igen, hogyan? Vizsgálható többek között az ismert klímaszakaszok (RWP: római optimum; DACP: középkori hideg periódus; MWP: középkori meleg periódus; LIA: kis jégkorszak) hatásainak nyoma a régészeti leleteket magukba foglaló üledékeken és talajokon. Különböző korszakok (pl. rézkori, kora bronzkori) objektumainak elrendeződése kapcsolatban van-e az éghajlat, ezen keresztül a környezet változásaival és ez igazolható-e földtani és talajtani módszerekkel? - Régészetileg kimutatható anomáliáknak földtani-talajtani módszerekkel való vizsgálata, az értelmezés elősegítése. Vizsgálható többek között a településsűrűség hirtelen megváltozása (pl. csökkenése, térbeli átrendeződése, pl. rézkor végén (Baden kultúra), kora bronzkorban (Makó kultúra), illetve bizonyos kultúrák (pl. Baden kultúra) átalakulásának milyen környezeti okai lehettek? 5. A geo-pedológia módszere A fenti és minden környezetet érintő régészeti kérdés megválaszolásához a földtani és a talajtani környezet jelenkori állapotának rögzítésére van szükség, amit a régészeti ásatás területén, szelvény- és metszetfalakban, üledék- és talajtani rétegsorok felvételével végzünk el. A régészeti kérdés környezeti 8

Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT

Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT AZ MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 5 HNM NCHPC Popular Science Booklets 5 Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT régészeti lelőhely-azonosítás,

Részletesebben

A FITOLITKUTATÁS SZEREPE AZ ŐSKÖRNYEZETTANBAN ÉS A KÖRNYEZET RÉGÉSZETBEN, VALAMINT HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

A FITOLITKUTATÁS SZEREPE AZ ŐSKÖRNYEZETTANBAN ÉS A KÖRNYEZET RÉGÉSZETBEN, VALAMINT HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 15 A FITOLITKUTATÁS SZEREPE AZ ŐSKÖRNYEZETTANBAN ÉS A KÖRNYEZET RÉGÉSZETBEN, VALAMINT HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI PETŐ ÁKOS 1,2 1 Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, 2103-Gödöllő,

Részletesebben

II. AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE

II. AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE II. AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE Környezetrégészet egy új tudományág születése 39 KÖRNYEZETRÉGÉSZET EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG SZÜLETÉSE Jerem Erzsébet Napjainkban a régészet egyik leggyorsabban fejlõdõ ága a paleoökológia

Részletesebben

A Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén végzett régészeti feltárások

A Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén végzett régészeti feltárások A Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén végzett régészeti feltárások Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Meliorációs és Rekultivációs Kft. A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő

Részletesebben

PREDIKTÍV RÉGÉSZETI MODELLEK ÉS A MAGYAR

PREDIKTÍV RÉGÉSZETI MODELLEK ÉS A MAGYAR On-line megjelenés: 2011. szeptember www.mnm-nok.gov.hu/kiadvanyok PREDIKTÍV RÉGÉSZETI MODELLEK ÉS A MAGYAR ÖRÖKSÉGVÉDELEM MESTERHÁZY GÁBOR STIBRÁNYI MÁTÉ 1 Absztrakt: A régészeti örökségvédelem első és

Részletesebben

Az MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 4

Az MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 4 Útmutató a csiszolt kőeszközök világához Újkőkori eszközkészítés és használat: a Lengyel kultúra eszközanyaga és technológiai párhuzamai Óceániából z MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 4 Magyar Nemzeti

Részletesebben

KŐESZKÖZ-NYERSANYAGOK MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN

KŐESZKÖZ-NYERSANYAGOK MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 74. kötet, (2008) p. 11-37 KŐESZKÖZ-NYERSANYAGOK MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár E-mail: tbk@ace.hu Összefoglaló:

Részletesebben

2012 Digitális kiadás

2012 Digitális kiadás 2012 Digitális kiadás Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Schilling László Lektorok: Dr. Kvassay Judit, Dr. Redő Ferenc Nyomdai előkészítés:

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA RESULTS OF THE HUNGARIAN BIODIVERSITY MONITORING SYSTEM I. Editors: KATALIN TÖRÖK and LÍVIA FODOR NEMZETI

Részletesebben

A PANNONHALMI VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET KOMPLEX

A PANNONHALMI VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET KOMPLEX + SZENT ISTVÁN EGYETEM A PANNONHALMI VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET KOMPLEX TERMÉSZETI FELTÁRÁSA ÉS TÁJHASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS POTTYONDY ÁKOS GÖDÖLLŐ 2011 A DOKTORI ISKOLA MEGNEVEZÉSE:

Részletesebben

3.5. A Harris-mátrix

3.5. A Harris-mátrix Tóth János Attila Tóth János Attila 3.5. A Harris-mátrix Edward C. Harris Principles of archaeological stratigraphy című könyve 1979-ben jelent meg. Addigra módszerét már számos ásatáson használták, egyetemeken

Részletesebben

Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22 24.

Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22 24. Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22 24. Konferenciakötet Szerkesztette: Kovács Gyula, Gelencsér Géza és Centeri Csaba Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ VEDECKý a kultúrny Časopis

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR TÉMAVEZETŐ: Prof.

Részletesebben

HÍRVILLÁM. SIGNAL Badge. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Híradó Tanszék szakmai tudományos kiadványa

HÍRVILLÁM. SIGNAL Badge. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Híradó Tanszék szakmai tudományos kiadványa HÍRVILLÁM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Híradó Tanszék szakmai tudományos kiadványa SIGNAL Badge Professional journal of Signal Departement at the National University of Public Service 4. évfolyam 2.

Részletesebben

A PROJEKTET FINANSZÍROZTA:

A PROJEKTET FINANSZÍROZTA: INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER A FENNTARTHATÓ TURIZMUS ÉRDEKÉBEN A kiadványt készítette: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék Balatoni Civil Szervezetek

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

A badeni kultúra településtörténete a dél-balatoni régióban az újabb kutatási eredmények alapján

A badeni kultúra településtörténete a dél-balatoni régióban az újabb kutatási eredmények alapján Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Fábián Szilvia A badeni kultúra településtörténete a dél-balatoni régióban az újabb kutatási eredmények alapján Történelemtudományi

Részletesebben

ŐSKÖRNYEZET-REKONSTRUKCIÓ VÖRS, MÁRIASSZONYSZIGET RÉGÉSZETI LELŐHELY KÖRNYEZETÉBEN SZEDIMENTOLÓGIAI ÉS PALEOTALAJTANI KÖZELÍTÉS

ŐSKÖRNYEZET-REKONSTRUKCIÓ VÖRS, MÁRIASSZONYSZIGET RÉGÉSZETI LELŐHELY KÖRNYEZETÉBEN SZEDIMENTOLÓGIAI ÉS PALEOTALAJTANI KÖZELÍTÉS 67 ŐSKÖRNYEZET-REKONSTRUKCIÓ VÖRS, MÁRIASSZONYSZIGET RÉGÉSZETI LELŐHELY KÖRNYEZETÉBEN SZEDIMENTOLÓGIAI ÉS PALEOTALAJTANI KÖZELÍTÉS Abstract BRADÁK BALÁZS ELTE TTK, Földrajzi és Földtudományi Intézet Természetföldrajzi

Részletesebben

KIS- BALATONI ÉS BALATONI FÚRÁSOK ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI

KIS- BALATONI ÉS BALATONI FÚRÁSOK ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI 137 KIS- BALATONI ÉS BALATONI FÚRÁSOK ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI THE RESULTS OF THE ARCHAEOMALACOLOGICAL INVESTIGATON OF THE CORE SEQUENCES FROM BALATON AND LITTLE BALATON BASINS SÜMEGI

Részletesebben

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Csorba, Péter,, DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Dr. Horváth, Gergely,, ELTE Környezet- és

Részletesebben

Régészeti kutatások Magyarországon 2009

Régészeti kutatások Magyarországon 2009 Szentpéteri József Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt, Tételhegy lelôhelyen Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007 2009) fôbb eredményeirôl A 2005-ben megkezdett régészeti terepbejárások

Részletesebben

Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát

Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát Hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben Traditional ecological knowledge and land use in Gyimes (Eastern Carpathians) Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát Hagyományos

Részletesebben

Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS

Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS Tájökológiai Lapok 12 (1): 137 147. (2014) 137 Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS KÖRNYEZETÉNEK tájhasználatintenzitás-vizsgálata Krausz Edina 1, Saláta Dénes 2, Bidló András 1, Pető Ákos 3 1 Nyugat-magyarországi

Részletesebben

X. évfolyam 2. szám www.strategiaifuzetek.hu. Észak-magyarországi intézeti igazgató

X. évfolyam 2. szám www.strategiaifuzetek.hu. Észak-magyarországi intézeti igazgató Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Tendenciák és életutak a szoftveriparban A szoftveripar aktuális változásainak és vállalatainak elemzése 2014/2

Tendenciák és életutak a szoftveriparban A szoftveripar aktuális változásainak és vállalatainak elemzése 2014/2 Tendenciák és életutak a szoftveriparban A szoftveripar aktuális változásainak és vállalatainak elemzése 2014/2 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban

Részletesebben

A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 1 F.S.C.H. Popular Science Booklets 1 ÖSSZEKÖTTETÉS FÖLD FÖLÖTT ÉS FÖLD ALATT. régészeti kutatásai 2003 2009

A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 1 F.S.C.H. Popular Science Booklets 1 ÖSSZEKÖTTETÉS FÖLD FÖLÖTT ÉS FÖLD ALATT. régészeti kutatásai 2003 2009 Támogatók: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 1 F.S.C.H. Popular Science Booklets 1 ÖSSZEKÖTTETÉS

Részletesebben

Agrárinformatikai tanulmányok I.

Agrárinformatikai tanulmányok I. Agricultural Informatics Studies I. Szerkesztette Dr. Herdon Miklós intézetvezető, egyetemi docens Debreceni Egyetem Dr. Kapronczai István főigazgazgató helyettes Agrárgazdasági Kutató Intézet A tanulmánykötet

Részletesebben

KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 2 I. A talaj és védelme

KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 2 I. A talaj és védelme KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 2 I. A talaj és védelme 1. A talaj fogalma és funkciói Fontos meghatározni a talaj fogalmát, hiszen ahányféle módon tekintünk a talajra, annyi definició adható. Az építőipar a

Részletesebben