JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0905 2009. április"

Átírás

1 JELENTÉS a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről április

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2008. Témaszám: 911 Vizsgálat-azonosító szám: V-0417 Az ellenőrzést felügyelte: Bihari Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Hudik Zoltán főcsoportfőnök-helyettes Az ellenőrzést végezték: Balkay Attila számvevő tanácsos, tanácsadó Jeszenkovits Tamás számvevő tanácsos Tóth Bálint számvevő tanácsos, főtanácsadó Domonkosné Kurilla Edit számvevő tanácsos Dr. Király László számvevő tanácsos, tanácsadó Trenovszki István számvevő tanácsos, főtanácsadó Dr. Jártas Ágnes számvevő tanácsos Dr. Pataki Magdolna számvevő tanácsos, főtanácsadó Vásárhelyi Zoltán számvevő tanácsos, tanácsadó A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma Jelentés a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról [78] Jelentés a Honvédelmi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági [151] ellenőrzéséről Jelentés a Honvédelmi Minisztérium fejezet évi költségvetésében és gazdálkodásában a haderőfejlesztési célok érvényesülé- [313] sének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Honvédségnél a repülőcsapatok működésének [9821] pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről [0017] Jelentés a NATO Biztonsági Beruházási Programja (NSIP) keretében [0217] Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 Magyarországon megvalósuló fejlesztések ellenőrzéséről Jelentés a katonai védelmi beruházások ellenőrzéséről [0333] Jelentés a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai működését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Honvédség közbeszerzési rendszerének ellenőrzéséről Jelentés a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről Éves jelentések központi költségvetés előirányzatai megalapozottságáról (évente) Éves jelentések a központi költségvetés zárszámadásainak ellenőrzéséről (évente) [0424] [0451] [0535] [0338][0449] [0550][0641] [0736] [0443][0540] [0628][0724]

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A feladatellátás körülményei és kockázatai A strukturális korszerűsítés eredményessége A szervezeti feltételek átalakulása A létszám változása és kockázatai A döntéshozatal információs rendszere A feladatellátás költségvetési háttere és kockázatai A költségvetési gazdálkodás működési mechanizmusa A Tárca Védelmi Tervező Rendszer működtetése A személyi, a működési és a fejlesztési kiadások megoszlása A fejezeti vagyongazdálkodás célszerűsége A vagyongazdálkodási terv és az ingatlanok értékesítése A használatból kivont tárgyi eszközök hasznosítása A HM gazdasági társaságok működtetése A társaságok alaprendeltetése, működési jellemzői A tulajdonosi felügyelet eszközrendszere A védelmi beszerzések kontrollrendszere A szabályozás és végrehajtás jellemzői A magyarországi NSIP projektek kontrollja A fejezeti irányítás és felügyelet belső kontrollja A fejezeti irányítás és felügyelet belső kontrollja Az államháztartási belső ellenőrzés és a FEUVE 73 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Észrevétel 2. sz. melléklet A béketámogató műveletek helyszínei 3. sz. melléklet A különböző nemzetközi válságkezelő és béketámogató miszsziókban részt vevő erők működési helyszínei 2007-ben 4./A-B sz. melléklet A HM szervezeti felépítése 2004-ben ill ban 5. sz. melléklet A HM fejezet költségvetési létszámának állománycsoporton- 1

5 kénti megoszlása 6. sz. melléklet A honvédelmi tárcától kivált állomány létszámadatai sz. melléklet A HM fejezet létszámának alakulása 8. sz. melléklet A létszámleépítés állományi kategóriánként és a létszámcsökkentés többletköltsége években 9. /A-B. sz. melléklet A HM KPÜ intézkedési terve és a HM KPÜ vezérigazgatói intézkedése 10. sz. melléklet A HM védelmi beruházási kiadásainak aránya az összkiadásokon belül években 11. sz. melléklet A HM költségvetésének GDP arányos alakulása között 12. sz. melléklet Kimutatás a HM, MH egyes nemzetközi tevékenységekben való részvételéről sz. melléklet A HM társaságok jellemzői években 14. sz. melléklet Kimutatás a magyarországi NATO Biztonsági Beruházási Program keretében márciusig megvalósított, COFFA eljárásban részt vett programokról 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁEK Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ AGRA anyagraktár AGS Alliance Ground Surveillance (AGS) - NATO Földi Felderítő rendszer Áht évi XXXVIII. törvény az államháztartásról ALTHEA EU military operation in Bosnia and Herzegovina (Operation EUFOR ALTHEA) - Az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelet Ámr. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről ARMCOM HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Rt. Arzenál HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt. Ber. 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről BTR Páncélozott szállító harcjármű (orosz nyelvű megnevezéséből, rövidítve) BV intézet Büntetés-végrehajtási intézet COFFA Certificate of Final Financial Acceptance Pénzügyi Teljesítésről szóló Záró Igazolás CREVAL Combat Readiness Evaluation - NATO Szövetséges Európai Főparancsnokságának alárendeltségébe tartozó, szövetségi műveletekre felajánlott és kijelölt, zászlóaljszintű szárazföldi alegységek alkalmazási készenlétének felmérési és értékelési rendszere. Ctv évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról CURRUS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Rt. EBESZ Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE) ÉBT éves beszerzési terv ENSz Egyesült Nemzetek Szervezete EU Európai Unió EUFOR European Union Force az Európai Tanács felügyelete alatt működő nemzetközi haderő FEUVE Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés FLÜ ATKI FLÜ Anyagi-Technikai és Közlekedési Igazgatóság. FLÜ ATKI BBO FLÜ ATKI Biztonsági Beruházási Osztály FLÜ BI FLÜ Beszerzési Igazgatóság FLÜ GI FLÜ Gazdasági Igazgatóság FLÜ PTVI FLÜ Program Tervezési és Vezetési Igazgatóság FLÜ PTVI PIKO FLÜ PTVI Program Irányító és Követő Osztály GDP Gross Domestic Product (Bruttó Hazai Termék) GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GSZ Gazdálkodó szervezet 3

7 HM HM BBBH HM EiI Zrt. HM FLÜ HM IÜ HM JSZÁT HM KEHH HM KPÜ HM KVEH HM TKF HM VGF HVK HVKF Hvt. IAJI IKH IRM ISAF JFAI Kapos BR. Kbt. KFOR KGIR KHEM Ksztv. KVI LRP MFO MH MH ŐBZ MH ÖHP MH ÖLTP MH SKK MH TKK MNV Zrt. NATO NSIP Honvédelmi Minisztérium HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség HM jogi szakállamtitkár HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség HM Költségvetési Ellenőrzési Hivatal HM Tervezési és Koordinációs Főosztály HM Védelemgazdasági Főosztály Honvéd Vezérkar Honvéd Vezérkar Főnöke évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről Illetményszámfejtő, Adó- és Járulékelszámoló Igazgatóság Ingatlankezelési Hivatal Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium International Security Assistance Force (Nemzetközi Biztonsági Támogató Erő) Joint Final Acceptance Inspection Közös Záró Átvételi Szemle Kapos Bázis repülőtér évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Kosovo Force (Koszovói kötelék erő) A HM költségvetés gazdálkodási információs rendszere Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium évi LVII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról Kincstári Vagyoni Igazgatóság Laktanya Rekonstrukciós Program Többnemzetiségű Erők és Megfigyelők - Multinational Force and Observers Magyar Honvédség MH Őr- és Biztosító Zászlóalj; a KFOR kötelékében szolgáló önálló, ideiglenes, magyar katonai kontingens MH Összhaderőnemi Parancsnokság MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság Savaria Kiképző Központ Tapolcai Kiképző Központ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság North Atlantic Treaty Organisation (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) NATO Security Investment Programme (NATO Biztonsági Beruházási Program) 4

8 NVT OGY OGY HB OPEVAL PM PRT RTF SFOR STANAG SZÁT SZMSZ Szvt. TACEVAL tü. e. TVTR UNFICYP Vb. e Vhr. VTISZÁT Vtv. ZMNE Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Országgyűlés Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága alegység értékelő módszer - Operational Evaluation Pénzügyminisztérium Tartományi Ujjáépítési Csoport (Provincial Reconsruction Team) Rendőrtiszti Főiskola Stabilization Forces (Stabilizációs kötelék erő) Standardization Agreement for procedures and systems and equipment components NATO Egységesítési Egyezmény Szakállamtitkár Szervezeti és Működési Szabályzat évi C. törvény a számvitelről Alegység felmérő és értékelő program - Tactical Evaluation tüzér ezred Tárca Védelmi Tervező Rendszer ENSz Békefenntartó Erők Cipruson - United Nations Peacekeeping Force in Cyprus Vezetés-biztosító ezred 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról végrehajtási rendelet védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár évi CVI. törvény az állami vagyonról Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 5

9

10 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Diszlokáció Feltölthető létszám Fogyasztói logisztika Hideg kapacitás Host Nation Költségvetési létszám Rendszeresített létszám Szakirányítás Termelői logisztika TVTR Tárca Védelmi Tervező Rendszer egy ország katonai szervezeteinek települése béke időszakban. Esetenként a szervezet új helyre történő költözését is jelenti. a rendszeresített létszámnak az a része, amellyel a kiképzési, napi feladatait a szervezet szükségszerűen végre tudja hajtani, nagyságrendjét a fejezet költségvetési helyzete is befolyásolja. a logisztika alrendszere, amely a késztermék átvételével, raktározásával, szállításával, karbantartásával (beleértve az állagmegóvást szolgáló javításokat), működtetésével, valamint a tárcához újonnan beérkezett állománytáblás anyagok és eszközök kiadásával és az egyéb anyagok elosztásával foglalkozik. A fogyasztói logisztikához tartozik a készletek ellenőrzése, az eszközökkel és anyagokkal való ellátás, mozgatás-szállítás,a kapcsolatos kiképzés. a gazdaságmozgósítási feladatra kijelölt szolgáltató békeidőszakban nem üzemelő hadiipari szolgáltató kapacitása. az a NATO tagország, melynek területén a biztonsági beruházást megvalósítják (kivételesen lehet valamelyik NATO ügynökség is) a fejezet éves költségvetését meghatározó törvényjavaslat előkészítése során alapul vett létszámkeret, melynek foglalkoztatásához szükséges előirányzatot a költségvetési törvény biztosítja. állománytáblában, munkaköri jegyzékben meghatározott, konkrét beosztások, munkakörök összessége, azt mutatja, hogy az adott katonai szervezet békeidőszaki feladatát milyen létszámmal és összetétellel (tiszt, tiszthelyettes, tisztes, szerződéses legénységi, polgári) tudja végrehajtani. a szakmai elöljáró (felettes) azon joga és kötelezettsége, amely alapján szakterületén normatív intézkedéseket ad ki a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározottak végrehajtására; a szakterületéhez tartozó, általa irányított tevékenység egységes gyakorlatának kialakítása érdekében dönt a végrehajtás során felmerült vitás kérdésekben, illetve állásfoglalás kiadásával biztosítja a szakmai feladatok egyöntetű végrehajtását a logisztikának azon alrendszere, amely a hadfelszerelés kutatásával, tervezésével, fejlesztésével, gyártásával, ipari javításával, a meglévő hadfelszerelés felújításával és a hadfelszerelés beszerzésével, a tárcához újonnan beérkezett állománytáblás anyagok és eszközök elosztásával, rendszerbe állításával és rendszerből való kivonásával, megsemmisítésének előkészítésével foglalkozik. a HM olyan képesség- és feladatorientált tervezési rendszere, amely biztosítja a biztonsági és védelempolitikai alapdokumentumokban támasztott igényeknek, követelményeknek, valamint a nemzeti és nemzetközi elvárásoknak megfelelő, működőképes magyar haderő fejlesztési, kiképzési, működés-fenntartási és alkalmazási feladatainak, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásoknak a teljes körű számbavételét, a rendelkezésre 7

11 8 álló erőforrások képességekhez, illetve feladatokhoz történő rendelését, továbbá az erőforrások célszerű és gazdaságos felhasználásával biztosítja a feladatok eredményes végrehajtását.

12 JELENTÉS a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Országgyűlés (OGY) 1998-ban hozott, a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló határozata országunk biztonságát két alapvető pillérre építette: egyfelől nemzeti önerejére, másfelől az euroatlanti integrációra és a nemzetközi együttműködésre. 1 Miközben a biztonság értelmezése átfogóvá vált, bővült a biztonsági kockázatok köre (terrorizmus, illegális migráció, szegénység stb.), melyeket globális, regionális és belső kihívásokként határozott meg a Nemzeti Biztonsági Stratégia. 2 Az OGY ezekre, valamint a költségvetési forrás-lehetőségekre figyelemmel, és építve NATO csatlakozásunk tapasztalataira, 2004-ben határozott a Magyar Honvédség (MH) hosszú távú átalakításának fő irányairól. 3 E célok mentén rögzítette a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló január 1-jétől hatályos új törvény 4 (Hvt.) a honvédelem alapjait és a honvédelmi képesség biztosítékait, egyúttal meghatározta a honvédelem irányítására és működésére vonatkozó szabályokat is májusában a kisebb és hatékonyabb állam stratégiai célja keretében Kormányprogram 5 rögzítette, hogy négy éven belül a Magyar Honvédség egy modern, expedíciós feladatokat tartósan ellátni képes szervezet legyen, amely vezetői létszámában, háttérintézményeiben jelentősen karcsúbb, de hatékonyabb struktúrában, a nemzet intézményeként biztosítsa állampolgárai biztonságát, országhatáron belül és kívül egyaránt. A Magyar Honvédség (MH) felső szintű vezetési rendjét a Hvt. hatályba lépése után 2005-ben, majd a Kormányprogramot követően 2006-ban kormányhatározatok módosították. A honvédelmi miniszter, az államháztartás konvergencia követelményeknek is megfelelő egyensúlyi helyzete megalapozására vonatkozó 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat alapján, utasításban határozta meg 1 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről /2004. (IV. 15.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról 3 14/2004. (III. 24.) OGY határozat a Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának fő irányairól, valamint a NATO szervezetébe integrálható fegyveres erő létrehozásáról évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről (Hvt.) 5 Új Magyarország. Szabadság és szolidaritás. A Magyar Köztársaság Kormányának programja H/64. OGY Iromány o. 9

13 BEVEZETÉS az MH feladataihoz igazodó, kisebb létszámú, hatékonyabb és költségtakarékosabb szervezeti struktúra kialakításához szükséges lépéseket, a Honvédelmi Minisztérium (HM) új felépítését. 6 A változó kormányzati elképzelések és intézkedések, a Kormány által meghirdetett államreform és a közigazgatás korszerűsítése, a költségvetés egyensúlyának megbomlása és az emiatt bekövetkező megszorítások a Magyar Honvédség fejlesztési feladatainak átütemezését tették szükségessé. Az MH további fejlesztésének irányait az 51/2007. (VI. 6.) OGY határozat állapította meg, további határozatok rögzítették az átalakítás időszakában elérhető rendszeresített létszám felső határát. (Legutóbb a 83/2008. (IX. 18.) OGY határozat december 1-jei hatállyal főben határozta meg azt.) Az egymást követő intézkedések hatására az elmúlt öt évben összesen közel egyharmadával csökkent az MH és közel felével a HM létszáma. A Kormány 2006-ban az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról döntött, 7 ami többek között az üzemeltetési-ellátási feladatok központosítását szolgálta. A honvédelmi tárca tekintetében azonban elmaradt a központosításba történő bevonás célszerűségének mérlegelése, amit a szabályozási-működési sajátosságai tesznek indokolttá. Ezzel összefüggésben a közelmúltban befejezett, a magyar közigazgatás modernizációját áttekintő számvevőszéki ellenőrzés jelentésében 8 fogalmaztunk meg javaslatot a Kormány részére. Magyarország nemzetközi katonai kötelezettségvállalása 1995-től folyamatos, jelenleg az ENSZ, az EBESZ, az MFO, a NATO vezette békemissziókban vesz részt. A nemzetközi szerepvállalásban érintett létszám közel 1000 fő (2. és 3. sz. mellékletek). A NATO Biztonsági Beruházási Programja (NSIP) keretében a Magyarországon megvalósított, illetve tervezett, jóváhagyott költségvetéssel rendelkező projektek száma 51, melyek költségvetéséből a NATO-t M Ft terheli, a már megvalósított NSIP beruházásokra M Ft került eddig kifizetésre. Magyarország a NATO összes tagországbeli biztonsági beruházásához eddig M Ft-tal járult hozzá. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény felhatalmazást adott a Kormány részére az általánostól eltérő részletes szabályok meghatározására. A honvédelmi szervek, a HM és a felügyelete alá tartozó szervezetekre vonatkozóan az államháztartás működési rendjétől eltérő gazdálkodás szabályairól a Kormány 2004-ben rendelkezett (226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet) /2006. (HK 21.) HM utasítás az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglalt feladatok, továbbá az MH katonai szervezetei ezzel összefüggő egyes feladatainak végrehajtásáról /2006. (VI. 30.) Korm. határozat az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről 8 Lásd: Jelentés a magyar közigazgatás modernizációjának ellenőrzéséről [9101] január 10

14 BEVEZETÉS A honvédelmi szervek gazdálkodása alapvetően természetbeni ellátáson alapuló központi gazdálkodás keretében valósul meg. A központi gazdálkodás a honvédelmi szervek feladatai ellátásához szükséges erőforrások tervezésére, beszerzésére és kezelésére, valamint a HM költségvetési fejezet költségvetési előirányzatai tervezésére, teljesítésére és elszámolására irányuló gazdálkodási tevékenységek összessége. Az Állami Számvevőszék 2005-ben végzett átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzést a HM fejezetnél. Ezt megelőzően 2002-ben a NATO NSIP keretében Magyarországon megvalósuló fejlesztéseket, 2003-ban a katonai védelmi beruházások rendszerét, 2004-ben a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulását, valamint a Magyar Honvédség közbeszerzési rendszerének működését teljesítmény-ellenőrzés keretei között értékelte. Emellett az Állami Számvevőszék a fejezeti költségvetés tervezését, valamint a zárszámadását évente ellenőrizte. A jelen ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Honvédelmi Minisztérium fejezet: irányítási, működtetési rendje és szervezeti kialakítása megfelelően igazodott-e a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb szabályzóiban meghatározott feladatokhoz és a szövetségi feladatvállalásokhoz; költségvetési gazdálkodás rendje (a költségvetés tervezési, végrehajtási és beszámolási gyakorlata, forráselosztási, döntési és belső ellenőrzési rendszere) megfelelően támogatta-e a honvédség feladatainak végrehajtását, biztosítékot jelentett-e a gazdálkodási előírások betartásához, az erőforrások valamint a vagyon védelméhez; a vezetői irányítási, felügyeleti tevékenységeket kiszolgáló pénzügyi-gazdasági információs rendszerek kialakítása, informatikai támogatottsága segítette-e a teljesítések, illetve az erőforrásfelhasználás figyelemmel kísérését; védelmi beszerzésekre, valamint a magyarországi NSIP projektekre kiterjedő belső kontrollrendszere biztosította-e az érintett honvédelmi szervezetek eljárásaiban a hazai és nemzetközi előírások betartását, a feladataik gazdaságos megvalósítását; szervezetei belső kontrollrendszerük fejlesztésében hasznosították-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, ajánlásait. Az átfogó ellenőrzés a HM fejezet belső kontroll (szabályozási, irányítási, ellenőrzési), továbbá információs-informatikai, számviteli rendszerére irányult, annak rendszerszemléletű értékelése céljából, hogy kiépítése, működtetése megfelelően igazodott-e a gazdálkodási feladatok ellátásához, az erőforrások védelméhez, a megbízható információ-szolgáltatási, valamint beszámolási kötelezettségek teljesítéséhez. Áttekintettük a HM fejezet felügyeletét ellátó szerv főbb (ágazatirányító, döntéshozatali, forráselosztó, belső ellenőrzési) funkcióit, az olyan tényezők, kontrollhiányosságok (együtt: kockázatok), illetve hibák feltárása érdekében, amelyek közvetlenül vagy hosszabb távon veszélyeztethetik a honvédelmi feladatok teljesítését. Vizsgáltuk a gazdasági tevékenységet támogató informatikai háttér 11

15 BEVEZETÉS kiépítettségét, működési feltételeit, szabályozási környezetét, az informatikai rendszer alkalmazásával nyert információk megbízhatóságát, a vezetői döntés előkészítésben, a kontrollmechanizmusban való hasznosulását. Az ellenőrzés a minisztérium szervezeti egységeinél, hivatalainál, háttérintézményeinél és az MH érintett szervezeteinél kiterjedt a tevékenységük szabályozottságára, a szervezeti és személyi feltételek kialakításának célszerűségére, az államháztartási belső ellenőrzés rendszerének működtetésére. Az ellenőrzés kitért a védelmi beszerzések eljárási rendje szabályozásának, végrehajtásának, valamint a közbeszerzési tevékenységet végző szervezetek magatartását befolyásoló kontrollok rendszerszemléletű értékelésére. Érintette továbbá a magyarországi NSIP projektek megvalósításában közreműködő szakterületek feladatellátását, együttműködését, a NATO ellenőrzések pozitív értékelése érdekében az eljárási és elszámolási rend alkalmasságát. Az ellenőrzés a fejezeti irányítás és gazdálkodás közötti időszakát fogta át, ezen belül hangsúlyozottan az utóbbi két év feladatellátására irányult. Az átfogó ellenőrzés időszakában készítettük elő a fejezet évi költségvetése tervezésének ellenőrzését az ÁSZ hatáskörébe tartozó területeken. Az átfogó ellenőrzés keretében előkészítettük a HM fejezet évi költségvetése végrehajtásának pénzügyi-szabályszerűségi (megbízhatósági) ellenőrzését. A külön program alapján végrehajtásra kerülő megbízhatósági ellenőrzés megállapításait a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló jelentés fogja tartalmazni. Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3), és (5), valamint a 17. (3) bekezdésben foglaltak adtak jogszabályi alapot. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény III. fejezet 25. (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldtük Dr. Szekeres Imre miniszter úrnak, aki észrevételt nem tett. A Miniszter úr levelében (1. sz. melléklet) jelezte továbbá, hogy az ellenőrzés alapján elrendelt intézkedéseiről a törvényes határidőn belül tájékoztatást ad. 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A honvédelmi tárca a rendszerváltás óta működésének legmozgalmasabb periódusát élte át az utóbbi öt évben, ami a több lépcsőben végrehajtott átszervezések nyomán az irányítási és végrehajtási rendszere egészét átfogó strukturális és működési korszerűsítését eredményezte. A változások hátterében egyrészt a haderő átalakítás keretében elhatározott, saját kezdeményezésű egyszerűsítési törekvései, másrészt ezek mellett és ezektől függetlenül a Kormány konvergencia követelményeket követő, közigazgatási hatékonyságot fokozó célkitűzései 9 álltak. A szervezeti átalakítások azonban 2009-ig még nem támaszkodhattak elfogadott katonai stratégiára, 10 továbbá a kormányzati előírások sem alapultak megfelelő, előzetes hatásvizsgálatokon. Az ágazati (honvédelmi) sajátosságok érvényesítésére a központi kormányzati szervezetek új modellje 11 nem tért ki, azt a honvédelmi törvény alapján külön kormányhatározat szabályozta. A minisztériumi vezetői hatáskörök gondos szabályozásával a hatás- és jogkörök tekintetében alapvetően működőképes megoldások jöttek létre. A hatékonyságot növelő átalakítások eredményeként a kabinetfőnök nem állami vezetői jogállásban koordinálja az állami vezetők tevékenységét, irányítja a miniszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítését, valamint végrehajtásuk tervezését, szervezését, illetve felelős a minisztérium egészének koordinált működéséért. A racionalizálási folyamat során a fejezet felügyeletét ellátó szerv belső ellenőrzési feladatait végző a jogi szakállamtitkár irányítása alatt álló hivatali szervezethez hatósági feladatokat is rendeltek. Ez ugyan nem sérti a belső ellenőrzés függetlenségét a gazdálkodástól, azonban nem elégíti ki az ellenőrzési tevékenység kizárólagosságára vonatkozó hatályos jogszabályi követelményt. 12 A tárca struktúrája átláthatóbbá vált: a korábbi 32 hivatal és intézmény 7 szervezetben látja el feladatait, csökkentek a minisztériumi vezetői szintek (4/A., 4/B. sz. mellékletek), a termelői és fogyasztói logisztika hatásköreinek rendezésével megszüntették a gazdálkodási jogköröknek a korábbi időszakot jellemző HM-MH párhuzamosságait. Ugyanakkor az átalakításoktól várt megtakarítás mértéke nem volt számottevő, így nem válhatott a fejlesztés, illetve működés 9 Pl. a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről 10 A tárca 2005-ben elkészítette a Nemzeti Katonai Stratégia (NKS) tervezetét, a HM Kollégium és a Nemzetbiztonsági Kabinet megtárgyalta és további egyeztetésre alkalmasnak találta. Az NKS elfogadása elhúzódott, arról az 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat rendelkezett évi LVII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 12 67/2007. (IV. 11.) Korm. rendelettel módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 4. (5) bek. 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK hiánypótló forrásává. A változatlan feladatellátáshoz rendelt szervezetek számának és ezek létszámának csökkentése úgy a fejezeti irányítás (minisztérium), mint a Magyar Honvédség alakulatainál túlterheltséget, túlmunkát eredményezett, a megbízással foglalkoztatottak növekedését hozta magával, ezek pedig növelték a költségeket. A források kiszámíthatósága, stabilizálódása a nemzeti költségvetés kedvezőtlen irányú változásai következtében nem valósult meg, így a 10 éves tervek az aktualizálás, a gördítés mellett sem adhattak megbízható alapot az éves költségvetési tervek elkészítéséhez. A Tárca Védelmi Tervező Rendszer alkalmazása és fokozatos finomítása sem tudta a források módosulásából adódó kockázatot minimalizálni, illetve megszüntetni. A kormányhatározattal évvel kezdődően tervezett 1,81%-os GDP arányos védelmi kiadások vállalásának ezzel a haderő technikai felszereltsége, infrastruktúrája, illetve az állomány élet- és munkakörülményei NATO-haderők átlagszínvonalához való közelítésének nem volt realitása. A hiányzó erőforrást a tárca oly módon igyekezett kiegyesúlyozni, hogy az adott időtávra annyi priorizált feladatot tervesítettek, ami a kötelezettségvállalásoknak éppen megfelelt. A kritikus helyzeteket részben a fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásával, részben a kért, illetve kapott évközi póttámogatásokkal tudta a tárca áthidalni. Ezek gyakorisága azonban nem a tervszerű költségvetési gazdálkodás jellemzője. (Szemléletváltozást tükröz az ez év február 4- étől hatályos Nemzeti Katonai Stratégia, miszerint a Kormány tervszerűen úgy kívánja növelni a védelmi kiadások költségvetési támogatását, hogy az ban meghaladja a GDP 1,3%-át.) Az OGY, illetve a kormányzati szabályozások keretein belül meghatározott honvédségi létszám alapvetően a finanszírozási lehetőségek mentén alakult (5. sz. melléklet). Ugyanakkor a kiáramlás elsősorban a folyamatos átszervezés miatt érintetteknél, a bizonytalan élethelyzetek elkerülése érdekében nagyobb mértékű volt, mint ahogy azt a szervezeti változások szükségessé tették (6. sz. melléklet). Emellett az állományarányok is kedvezőtlenül alakultak (tisztek, tiszthelyettesek nyugdíjba vonulása következtében), aminek egyenes következményeként a honvédségi egységeknél jelentkezett a tapasztalt vezetés hiánya. Ezek összességükben az állományt és a felkészítés (ezek között a nemzetközi szolgálatra alkalmas csapatok gazdaságos kiképzésének) eredményességét veszélyeztető tényezőkké váltak, ami az MH képességei romlását, egyben az OGY költségtakarékossági követelményeivel 13 való ellentmondást váltotta ki. Különösen kritikus méretűre csökkent az élőerő kulcsfontosságú eleme, a legénységi állomány, alapvetően a honvédség vonzerejének csökkenése (versenyképtelen jövedelem és juttatások) következtében. A szükséges méretű létszám 14 toborzásához és megtartásához a honvédelmi tárca cselekvési lehetőségei korlátozottak (toborzási stratégia készítése, érdekvédelem elősegítése stb.). A 13 51/2007. (VI. 6.) OGY határozat a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól, 5. a) pont 14 A legénységi állomány négy éven belüli pótlásához egyúttal a védelmi képességek teljesíthetőségéhez - évi 1900 fő toborzási igényt kell kielégíteni. 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK honvédség vonzerejének növelése koordinált munkaerő-piaci, társadalombiztosítási, oktatási kormányzati szintű megoldások 15 mérlegelésének szükségességét igényli, aminél napjainkban az ország (nem a honvédség) szövetségi kötelezettségei szembesülnek a nemzetgazdaság egyébként is beszűkült lehetőségeivel. (A témakörrel szorosan összefügg az önkéntes tartalékos rendszer működésével kapcsolatos szabályozás rendezése is, mely folyamatban van.) A honvédség logisztikai támogatása több esetben (pl. szállítási infrastruktúra, mérőműszerek, missziós felszerelések, karbantartások területén) a minimálisra korlátozódott, olykor a katonai tevékenységet is hátráltatóan hiányos volt (pl. gyakorlat elmaradása üzemanyaghiány miatt). A költségvetési támogatás visszafogása következtében a fejlesztések halasztása a meglévő eszközök üzemeltetésére, rendszerben tartására fordított kiadások növekedésében éreztette (érezteti) hatását. Az esedékes karbantartási és felújítási munkák, továbbá a munkabiztonsági feladatok elhalasztása az infláció és a korszerűsödés hatásait is figyelembe véve nyilvánvalóan többlet költségeket indukál a jövőre nézve, a felhalmozódott logisztikai szükségletek egyidejű, sürgető kielégítésének igénye miatt. Az igények és lehetőségek vonatkozásában rendre megbomló költségvetési egyensúly helyreállítása jellemzően a haderő- és képesség-csökkentéssel járt együtt. A kormányzat átfogó takarékossági és szerkezet módosítási programjainak hatásai a korábban megkezdett haderőreformot olyan kényszerpályákra terelték, melyeken a hazai védelmi erő visszafogottabb fejlesztése mellett a korábbi szövetségi vállalások elhalasztására (pl. földfelszíni felderítő rendszerek) is sor került. Ezzel együtt a honvédelmi tárca a nemzetközi feladatai teljesítését kiemelt prioritással kezelte, ami a gyakorlatokon rendszeresen elért jó és megfelelt minősítéseivel, a nemzetközi missziók sikereivel volt mérhető. A NATO biztonsági beruházásai (NSIP) magyarországi projektjeinek szabályosságát a szervezeti átalakítások nem veszélyeztették. Az ez évi COFFA ellenőrzésre való felkészülés keretében a kifizetések dokumentumai valóságnak megfeleltek, a nyilvántartásokat folyamatosan, áttekinthetően vezetették. A tárca működési kockázatai feladatainak sajátosságai miatt egyben stratégiai kockázatokként is értékelhetőek, mivel a fejlesztési forrásokhoz igazodás általában megváltoztatta a koncepciókat (az MH korábbi vezetésének megfogalmazásában: felborították a tervek egyensúlyát, törékennyé tették a programok konzisztenciáját ). 16 A évek stratégiai céljait a tárca kizárólag a tervezett tartalék lehívhatósága esetén látja teljesíthetőnek. Mindezek tükrében a tárca kockázatkezelő képessége az elmúlt időszakban a belső szervezési/vezetési eszközeinek korszerűsítésén túl lényegében nem változott, lehetőségei korlátozottak maradtak (a honvédelmi miniszter az adott évi költségvetési törvényekben rendszeresen felhatalmazást kapott az előirányzatok általános szabályoktól eltérő, a pénzügyminiszter előzetes egyetértése alapján történő átcsoportosítására). Előrehaladás volt érzékelhető abban, hogy a jellemzően passzív a bekövetkezett kockázatokat eltűrő, illetve utólag korrigáló kocká- 15 Más országoknál alkalmazott gyakorlat: nyugdíj kiegészítő járadék, támogatott vagy ingyenes továbbtanulás, lakhatási vagy lakástámogatás stb. 16 Szenes Zoltán: Magyar Honvédség a NATO-ban. Hadtudomány sz. 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK zatkezelés a megelőzés irányába mozdult el (miniszteri szintű kockázatkezelési szabályzat kiadásával, feladatok következetes számonkérésével, a NATO-nak tett, a hazai költségeket kímélő javaslattal). Ugyanakkor az egyensúlyi tartalékok felhasználására épülő hosszú távú stratégia veszélyes és tarthatatlan. Ezért az időtálló nemzeti és szövetségi feladatvállalások teljesíthetősége megkívánja, hogy azokat a realitások talaján álló Nemzeti Katonai Stratégia alapozza meg (amire csak az NKS elfogadását követően nyílt lehetőség). A katonai és a gazdasági kérdéseket egymással való összefüggésükben, kölcsönhatásukban vizsgáló tárcaszintű kontrolling ellátásához szükséges adatbázist még nem sikerült létrehozni. A tárcánál folyó kontrolling tevékenység részterületekhez kötődött. Így például a honvédség képességeinek két kulcsterületét a humán és személyügyi állapot változást valamint a haderő-átalakítást folyamatos és színvonalasan végzett monitoring és kontrolling tevékenység kísérte kiemelt figyelemmel. Ezzel együtt a folyamatok még nem kerültek abba a stádiumba, hogy a nemkívánatos jelenségeket (pl. a tiszti állomány kiáramlását, a toborzás alacsony eredményességét) a vezetés időben megelőzze, vagy kellő időben kezelje. (Az MH megtartó képességének erősítését szolgáló programcsomag alapján, a 2008 októberében, kabinetfőnök által jóváhagyott feladatterv végrehajtását megkezdték.) A vezetői információs rendszer részeként a feladattervezéshez kapcsolódó információszolgáltatás mechanizmusa biztosította a vezetői döntéshozatalhoz szükséges információkat, informatikai támogatottsága azonban még számos területen fejlesztésre, kiegészítésre szorul. Az informatikai szakterület feladatellátását hátrányosan érintette az irányításáért, felügyeletéért felelős szervezeti egységek többszöri, hatásköri átalakítása. Azáltal, hogy a HM informatikai rendszerét nagyszámú önálló hálózat együttesen alkotja, kevésbé átlátható, nehezen menedzselhető, magas az erőforrás igénye. Az informatikai területen továbbra is jelentős szakadék van az igények és a lehetőségek között (2008-ban a forrásigény harmada vált tervezhetővé). Pozitív áttörést jelentett (a korábbi számvevőszéki ellenőrzés óta), hogy megfelelő szemléletben elkészült a HM informatikai célkitűzéseit, fejlesztéseit, helyzetértékelését, jövőképét, a tárca átfogó informatikai problémáira megoldásokat tartalmazó informatikai stratégia. A megvalósíthatóságát azonban bizonytalanná teszi, hogy az előremutató célok között a 10 éves tervben nem szerepeltek egyes új, magas prioritású feladatok, mint például az e-kormányzati fejlesztések, a Logisztikai Információs Rendszer pénzügyi forrásai. Az informatikai szabályozórendszer összességében a korábbi számvevőszéki ellenőrzés óta mégsem korszerűsödött a tárca intézkedési tervében ra ütemezett mértékben, annak végrehajtását a szervezeti átalakítások előkészítése háttérbe szorította. Az informatikai tevékenységek vonatkozásában továbbra sem rendelkeztek megfelelő átfogó szabályozással, követelményrendszerrel (az évben kiadott MH Informatikai Szabályzat elavult és hiányos). A tárcaszintű átfogó információrendszer kialakítását, az egyes szakmai rendszerek egymás közötti adatcseréjét mindeddig a központi fejlesztés és irányítás egységes felsőszintű vezetőszervének, valamint az egységes adatmodellnek a hiánya hátráltatta. A döntéshozatal számára korlátozottan hasznosulhatott a Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (KGIR), mivel nincs védelmi 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tervezési modulja, ami közvetlen kapcsolatot teremthetne a rövid távú és a hosszú távú tervezés között, a toborzási modul elavult adatai pedig korlátozottan alkalmas információkat szolgáltatnak a feltölthető beosztásokról. A tárca vagyongazdálkodása megalapozottságát kedvezőtlenül befolyásolták a haderő-átalakítás folyamatának forrásfüggő módosításai, lényegében egy hosszú távú, stabil fejlesztési koncepció hiánya, ami nem vezetett időtávokban konzisztensen megalapozott tervekhez. Előfordult, hogy megkezdett rekonstrukciók, fejlesztések rövidebb-hosszabb idő után a haderőátalakítással összefüggésben feleslegessé váltak (pl. veszélyeshulladék-gyűjtő kialakítása, Pétervására; BTR lőtér rekonstrukciója, Csorna,). Jelentős volt az az összeg (733,4 M Ft), amely az időközben felszámolásra került honvédségi objektumokban került felhasználásra (pl. MH Kapos BR, Taszár; MH SKK, Szombathely; MH TKK, Tapolca). Az állami vagyonról szóló törvényi szabályozás 17 az állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket új alapokra helyezte. A törvény a költségvetési szervek egyes típusai ezek között a honvédelmi szervek állami vagyonnal való speciális gazdálkodási feladataira vonatkozóan az eltérő szabályozás lehetőségét is biztosította (Vtv. 71. (1) bek. h) pont), ez azonban kiadásra még nem került. A tárca szakmai feladatai ellátásához szükséges vagyonelemek (ingó- és ingatlan vagyon, gazdasági társaságok stb.) kezeléséhez igazodó együttműködési megállapodást a HM és az MNV Zrt. megkötötte, a törvényi előírásnak megfelelő vagyonkezelői szerződést 2008-ban aláírták. Az önkéntes haderőre történt átállással és a Honvédség létszámának csökkentésével összefüggésben megnőtt a feleslegessé vált ingatlanok száma, amelyek értékesítése minden esetben értékbecslés alapján, szabályosan, dokumentáltan történt. Ugyanakkor az új helyzetben lebonyolított értékesítés tapasztalatai alapján a szabályozási háttér még nem nyújt megfelelő eligazítást a feleslegessé vált ingatlanok őrzési, állagmegóvási kötelezettségével, valamint az átadás-átvétel rendjével kapcsolatos kérdések általánostól eltérő kezeléséhez, elmaradt a tárca szintű szabályozás aktualizálása is. Az eszközök, anyagok feleslegessé inkurrenssé nyilvánítása szabályos keretek között történt, értékesítésük viszont speciális jellegük miatt - nem haladt a szándékolt ütemezéssel, az eladások mennyisége és bevételei nem igazolták a tervezett megtakarítást, illetve nem tették lehetővé az inkurrencia raktárként használt ingatlanok kiürítését, feleslegessé való nyilvánítását. Ebben szerepe volt úgy az értékesítési rendszer, az értékbecslő foglalkoztatás hiányosságainak (nyilvántartási és raktározási hibák, informatikai támogatás hiányosságai, összeférhetetlenség kikötésének hiánya, pályázatokban az alulbecsült értékesítési ár közlése), mint a piaci szereplők reagálásának. Az inkurrencia értékesítés bevételeinek úgy a felhasználás, mint az elszámolás terén megmutatkozó következetlensége az egyértelmű szabályozás hiányára utalt, ami a gazdaságossági szempontokat tekintve mielőbbi rendezést indokol. A felhasználás a veszé- 17 Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (Vtv.) 17

JELENTÉS a Magyar Honvédség közbeszerzési rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Honvédség közbeszerzési rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Honvédség közbeszerzési rendszere működésének ellenőrzéséről 0451 2004. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0424 2004. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS. az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről. 0942 2009. november

JELENTÉS. az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről. 0942 2009. november JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről 0942 2009. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2001-48/2009. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0711 2007. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-17-042/2006-2007.

Részletesebben

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0532 2005. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-044/2004-2005.

Részletesebben

JELENTÉS 237. 1995. február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről

JELENTÉS 237. 1995. február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről JELENTÉS a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1995. február 237. Az ellenőrzést végezték: Bacskai József Bakos Emil Belavai Sándorné Bodonyi Miklós Fogarasi Miklós dr. Gálik Jenő

Részletesebben

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0522 2005. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-24-053/2004/05.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről 0429 2004. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-26-76/2003-2004. Témaszám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Katonai Nemzetbiztonsági Szaigálat ellenőrzéséről. 2014. január

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Katonai Nemzetbiztonsági Szaigálat ellenőrzéséről. 2014. január ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Katonai Nemzetbiztonsági Szaigálat ellenőrzéséről 14018 2014. január Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0125-029/2013. Témasorszám: 1160 Vizsgálat-azonosító szám: V0628 Az

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. 861 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. 861 Ft CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 151/2006. (IX. 11.) KE határozat 91/2006. (HK 19.) HM határozat 92/2006.

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó JELENTÉS a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről 1002 2010. március hó 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2004-057/2009-2010.

Részletesebben

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése 0350 2003. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-012-052/2003.

Részletesebben

A Magyar Honvédség 2007. évi átalakítása és a Honvédelmi Minisztérium új szervezete

A Magyar Honvédség 2007. évi átalakítása és a Honvédelmi Minisztérium új szervezete Dr. Kádár Pál ezredes HM tervezési és koordinációs főosztályvezető-helyettes A Magyar Honvédség 2007. évi átalakítása és a Honvédelmi Minisztérium új szervezete Salus rei publicae suprema lex esto. 1 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről 0518 2005. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november JELENTÉS a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről 12105 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0014-069/2012. Témaszám: 1053 Vizsgálat-azonosító szám: V0587 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről. 0915 2009. június

JELENTÉS. a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről. 0915 2009. június JELENTÉS a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről 0915 2009. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V2010137/20082009.

Részletesebben

JELENTÉS. a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről. 0620 2006. július

JELENTÉS. a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről. 0620 2006. július JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0620 2006. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-22-038/2005/06.

Részletesebben

JELENTÉS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1029 2010. december

JELENTÉS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1029 2010. december JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1029 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1011 2010. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január

JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről 0750 2008. január 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-07-054/2007 Témaszám: 862 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS. A Vidékfejlesztési M'inisztérium egyes agrárkutató intézetei és egyes génmegőrzési intézményei gazdálkodásának

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS. A Vidékfejlesztési M'inisztérium egyes agrárkutató intézetei és egyes génmegőrzési intézményei gazdálkodásának ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS A Vidékfejlesztési M'inisztérium egyes agrárkutató intézetei és egyes génmegőrzési intézményei gazdálkodásának ellenőrzéséről 14039 2014. március Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről 0608 J/3. 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÁSZ 2005. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Ellenőrzési feladatok, területek és súlypontok 5 1.2. Egyéb számvevőszéki

Részletesebben