JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről április

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0905 2009. április"

Átírás

1 JELENTÉS a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről április

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2008. Témaszám: 911 Vizsgálat-azonosító szám: V-0417 Az ellenőrzést felügyelte: Bihari Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Hudik Zoltán főcsoportfőnök-helyettes Az ellenőrzést végezték: Balkay Attila számvevő tanácsos, tanácsadó Jeszenkovits Tamás számvevő tanácsos Tóth Bálint számvevő tanácsos, főtanácsadó Domonkosné Kurilla Edit számvevő tanácsos Dr. Király László számvevő tanácsos, tanácsadó Trenovszki István számvevő tanácsos, főtanácsadó Dr. Jártas Ágnes számvevő tanácsos Dr. Pataki Magdolna számvevő tanácsos, főtanácsadó Vásárhelyi Zoltán számvevő tanácsos, tanácsadó A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma Jelentés a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról [78] Jelentés a Honvédelmi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági [151] ellenőrzéséről Jelentés a Honvédelmi Minisztérium fejezet évi költségvetésében és gazdálkodásában a haderőfejlesztési célok érvényesülé- [313] sének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Honvédségnél a repülőcsapatok működésének [9821] pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről [0017] Jelentés a NATO Biztonsági Beruházási Programja (NSIP) keretében [0217] Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 Magyarországon megvalósuló fejlesztések ellenőrzéséről Jelentés a katonai védelmi beruházások ellenőrzéséről [0333] Jelentés a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai működését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Honvédség közbeszerzési rendszerének ellenőrzéséről Jelentés a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről Éves jelentések központi költségvetés előirányzatai megalapozottságáról (évente) Éves jelentések a központi költségvetés zárszámadásainak ellenőrzéséről (évente) [0424] [0451] [0535] [0338][0449] [0550][0641] [0736] [0443][0540] [0628][0724]

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A feladatellátás körülményei és kockázatai A strukturális korszerűsítés eredményessége A szervezeti feltételek átalakulása A létszám változása és kockázatai A döntéshozatal információs rendszere A feladatellátás költségvetési háttere és kockázatai A költségvetési gazdálkodás működési mechanizmusa A Tárca Védelmi Tervező Rendszer működtetése A személyi, a működési és a fejlesztési kiadások megoszlása A fejezeti vagyongazdálkodás célszerűsége A vagyongazdálkodási terv és az ingatlanok értékesítése A használatból kivont tárgyi eszközök hasznosítása A HM gazdasági társaságok működtetése A társaságok alaprendeltetése, működési jellemzői A tulajdonosi felügyelet eszközrendszere A védelmi beszerzések kontrollrendszere A szabályozás és végrehajtás jellemzői A magyarországi NSIP projektek kontrollja A fejezeti irányítás és felügyelet belső kontrollja A fejezeti irányítás és felügyelet belső kontrollja Az államháztartási belső ellenőrzés és a FEUVE 73 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Észrevétel 2. sz. melléklet A béketámogató műveletek helyszínei 3. sz. melléklet A különböző nemzetközi válságkezelő és béketámogató miszsziókban részt vevő erők működési helyszínei 2007-ben 4./A-B sz. melléklet A HM szervezeti felépítése 2004-ben ill ban 5. sz. melléklet A HM fejezet költségvetési létszámának állománycsoporton- 1

5 kénti megoszlása 6. sz. melléklet A honvédelmi tárcától kivált állomány létszámadatai sz. melléklet A HM fejezet létszámának alakulása 8. sz. melléklet A létszámleépítés állományi kategóriánként és a létszámcsökkentés többletköltsége években 9. /A-B. sz. melléklet A HM KPÜ intézkedési terve és a HM KPÜ vezérigazgatói intézkedése 10. sz. melléklet A HM védelmi beruházási kiadásainak aránya az összkiadásokon belül években 11. sz. melléklet A HM költségvetésének GDP arányos alakulása között 12. sz. melléklet Kimutatás a HM, MH egyes nemzetközi tevékenységekben való részvételéről sz. melléklet A HM társaságok jellemzői években 14. sz. melléklet Kimutatás a magyarországi NATO Biztonsági Beruházási Program keretében márciusig megvalósított, COFFA eljárásban részt vett programokról 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁEK Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ AGRA anyagraktár AGS Alliance Ground Surveillance (AGS) - NATO Földi Felderítő rendszer Áht évi XXXVIII. törvény az államháztartásról ALTHEA EU military operation in Bosnia and Herzegovina (Operation EUFOR ALTHEA) - Az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelet Ámr. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről ARMCOM HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Rt. Arzenál HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt. Ber. 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről BTR Páncélozott szállító harcjármű (orosz nyelvű megnevezéséből, rövidítve) BV intézet Büntetés-végrehajtási intézet COFFA Certificate of Final Financial Acceptance Pénzügyi Teljesítésről szóló Záró Igazolás CREVAL Combat Readiness Evaluation - NATO Szövetséges Európai Főparancsnokságának alárendeltségébe tartozó, szövetségi műveletekre felajánlott és kijelölt, zászlóaljszintű szárazföldi alegységek alkalmazási készenlétének felmérési és értékelési rendszere. Ctv évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról CURRUS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Rt. EBESZ Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE) ÉBT éves beszerzési terv ENSz Egyesült Nemzetek Szervezete EU Európai Unió EUFOR European Union Force az Európai Tanács felügyelete alatt működő nemzetközi haderő FEUVE Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés FLÜ ATKI FLÜ Anyagi-Technikai és Közlekedési Igazgatóság. FLÜ ATKI BBO FLÜ ATKI Biztonsági Beruházási Osztály FLÜ BI FLÜ Beszerzési Igazgatóság FLÜ GI FLÜ Gazdasági Igazgatóság FLÜ PTVI FLÜ Program Tervezési és Vezetési Igazgatóság FLÜ PTVI PIKO FLÜ PTVI Program Irányító és Követő Osztály GDP Gross Domestic Product (Bruttó Hazai Termék) GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GSZ Gazdálkodó szervezet 3

7 HM HM BBBH HM EiI Zrt. HM FLÜ HM IÜ HM JSZÁT HM KEHH HM KPÜ HM KVEH HM TKF HM VGF HVK HVKF Hvt. IAJI IKH IRM ISAF JFAI Kapos BR. Kbt. KFOR KGIR KHEM Ksztv. KVI LRP MFO MH MH ŐBZ MH ÖHP MH ÖLTP MH SKK MH TKK MNV Zrt. NATO NSIP Honvédelmi Minisztérium HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség HM jogi szakállamtitkár HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség HM Költségvetési Ellenőrzési Hivatal HM Tervezési és Koordinációs Főosztály HM Védelemgazdasági Főosztály Honvéd Vezérkar Honvéd Vezérkar Főnöke évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről Illetményszámfejtő, Adó- és Járulékelszámoló Igazgatóság Ingatlankezelési Hivatal Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium International Security Assistance Force (Nemzetközi Biztonsági Támogató Erő) Joint Final Acceptance Inspection Közös Záró Átvételi Szemle Kapos Bázis repülőtér évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Kosovo Force (Koszovói kötelék erő) A HM költségvetés gazdálkodási információs rendszere Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium évi LVII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról Kincstári Vagyoni Igazgatóság Laktanya Rekonstrukciós Program Többnemzetiségű Erők és Megfigyelők - Multinational Force and Observers Magyar Honvédség MH Őr- és Biztosító Zászlóalj; a KFOR kötelékében szolgáló önálló, ideiglenes, magyar katonai kontingens MH Összhaderőnemi Parancsnokság MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság Savaria Kiképző Központ Tapolcai Kiképző Központ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság North Atlantic Treaty Organisation (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) NATO Security Investment Programme (NATO Biztonsági Beruházási Program) 4

8 NVT OGY OGY HB OPEVAL PM PRT RTF SFOR STANAG SZÁT SZMSZ Szvt. TACEVAL tü. e. TVTR UNFICYP Vb. e Vhr. VTISZÁT Vtv. ZMNE Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Országgyűlés Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága alegység értékelő módszer - Operational Evaluation Pénzügyminisztérium Tartományi Ujjáépítési Csoport (Provincial Reconsruction Team) Rendőrtiszti Főiskola Stabilization Forces (Stabilizációs kötelék erő) Standardization Agreement for procedures and systems and equipment components NATO Egységesítési Egyezmény Szakállamtitkár Szervezeti és Működési Szabályzat évi C. törvény a számvitelről Alegység felmérő és értékelő program - Tactical Evaluation tüzér ezred Tárca Védelmi Tervező Rendszer ENSz Békefenntartó Erők Cipruson - United Nations Peacekeeping Force in Cyprus Vezetés-biztosító ezred 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról végrehajtási rendelet védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár évi CVI. törvény az állami vagyonról Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 5

9

10 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Diszlokáció Feltölthető létszám Fogyasztói logisztika Hideg kapacitás Host Nation Költségvetési létszám Rendszeresített létszám Szakirányítás Termelői logisztika TVTR Tárca Védelmi Tervező Rendszer egy ország katonai szervezeteinek települése béke időszakban. Esetenként a szervezet új helyre történő költözését is jelenti. a rendszeresített létszámnak az a része, amellyel a kiképzési, napi feladatait a szervezet szükségszerűen végre tudja hajtani, nagyságrendjét a fejezet költségvetési helyzete is befolyásolja. a logisztika alrendszere, amely a késztermék átvételével, raktározásával, szállításával, karbantartásával (beleértve az állagmegóvást szolgáló javításokat), működtetésével, valamint a tárcához újonnan beérkezett állománytáblás anyagok és eszközök kiadásával és az egyéb anyagok elosztásával foglalkozik. A fogyasztói logisztikához tartozik a készletek ellenőrzése, az eszközökkel és anyagokkal való ellátás, mozgatás-szállítás,a kapcsolatos kiképzés. a gazdaságmozgósítási feladatra kijelölt szolgáltató békeidőszakban nem üzemelő hadiipari szolgáltató kapacitása. az a NATO tagország, melynek területén a biztonsági beruházást megvalósítják (kivételesen lehet valamelyik NATO ügynökség is) a fejezet éves költségvetését meghatározó törvényjavaslat előkészítése során alapul vett létszámkeret, melynek foglalkoztatásához szükséges előirányzatot a költségvetési törvény biztosítja. állománytáblában, munkaköri jegyzékben meghatározott, konkrét beosztások, munkakörök összessége, azt mutatja, hogy az adott katonai szervezet békeidőszaki feladatát milyen létszámmal és összetétellel (tiszt, tiszthelyettes, tisztes, szerződéses legénységi, polgári) tudja végrehajtani. a szakmai elöljáró (felettes) azon joga és kötelezettsége, amely alapján szakterületén normatív intézkedéseket ad ki a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározottak végrehajtására; a szakterületéhez tartozó, általa irányított tevékenység egységes gyakorlatának kialakítása érdekében dönt a végrehajtás során felmerült vitás kérdésekben, illetve állásfoglalás kiadásával biztosítja a szakmai feladatok egyöntetű végrehajtását a logisztikának azon alrendszere, amely a hadfelszerelés kutatásával, tervezésével, fejlesztésével, gyártásával, ipari javításával, a meglévő hadfelszerelés felújításával és a hadfelszerelés beszerzésével, a tárcához újonnan beérkezett állománytáblás anyagok és eszközök elosztásával, rendszerbe állításával és rendszerből való kivonásával, megsemmisítésének előkészítésével foglalkozik. a HM olyan képesség- és feladatorientált tervezési rendszere, amely biztosítja a biztonsági és védelempolitikai alapdokumentumokban támasztott igényeknek, követelményeknek, valamint a nemzeti és nemzetközi elvárásoknak megfelelő, működőképes magyar haderő fejlesztési, kiképzési, működés-fenntartási és alkalmazási feladatainak, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásoknak a teljes körű számbavételét, a rendelkezésre 7

11 8 álló erőforrások képességekhez, illetve feladatokhoz történő rendelését, továbbá az erőforrások célszerű és gazdaságos felhasználásával biztosítja a feladatok eredményes végrehajtását.

12 JELENTÉS a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Országgyűlés (OGY) 1998-ban hozott, a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló határozata országunk biztonságát két alapvető pillérre építette: egyfelől nemzeti önerejére, másfelől az euroatlanti integrációra és a nemzetközi együttműködésre. 1 Miközben a biztonság értelmezése átfogóvá vált, bővült a biztonsági kockázatok köre (terrorizmus, illegális migráció, szegénység stb.), melyeket globális, regionális és belső kihívásokként határozott meg a Nemzeti Biztonsági Stratégia. 2 Az OGY ezekre, valamint a költségvetési forrás-lehetőségekre figyelemmel, és építve NATO csatlakozásunk tapasztalataira, 2004-ben határozott a Magyar Honvédség (MH) hosszú távú átalakításának fő irányairól. 3 E célok mentén rögzítette a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló január 1-jétől hatályos új törvény 4 (Hvt.) a honvédelem alapjait és a honvédelmi képesség biztosítékait, egyúttal meghatározta a honvédelem irányítására és működésére vonatkozó szabályokat is májusában a kisebb és hatékonyabb állam stratégiai célja keretében Kormányprogram 5 rögzítette, hogy négy éven belül a Magyar Honvédség egy modern, expedíciós feladatokat tartósan ellátni képes szervezet legyen, amely vezetői létszámában, háttérintézményeiben jelentősen karcsúbb, de hatékonyabb struktúrában, a nemzet intézményeként biztosítsa állampolgárai biztonságát, országhatáron belül és kívül egyaránt. A Magyar Honvédség (MH) felső szintű vezetési rendjét a Hvt. hatályba lépése után 2005-ben, majd a Kormányprogramot követően 2006-ban kormányhatározatok módosították. A honvédelmi miniszter, az államháztartás konvergencia követelményeknek is megfelelő egyensúlyi helyzete megalapozására vonatkozó 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat alapján, utasításban határozta meg 1 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről /2004. (IV. 15.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról 3 14/2004. (III. 24.) OGY határozat a Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának fő irányairól, valamint a NATO szervezetébe integrálható fegyveres erő létrehozásáról évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről (Hvt.) 5 Új Magyarország. Szabadság és szolidaritás. A Magyar Köztársaság Kormányának programja H/64. OGY Iromány o. 9

13 BEVEZETÉS az MH feladataihoz igazodó, kisebb létszámú, hatékonyabb és költségtakarékosabb szervezeti struktúra kialakításához szükséges lépéseket, a Honvédelmi Minisztérium (HM) új felépítését. 6 A változó kormányzati elképzelések és intézkedések, a Kormány által meghirdetett államreform és a közigazgatás korszerűsítése, a költségvetés egyensúlyának megbomlása és az emiatt bekövetkező megszorítások a Magyar Honvédség fejlesztési feladatainak átütemezését tették szükségessé. Az MH további fejlesztésének irányait az 51/2007. (VI. 6.) OGY határozat állapította meg, további határozatok rögzítették az átalakítás időszakában elérhető rendszeresített létszám felső határát. (Legutóbb a 83/2008. (IX. 18.) OGY határozat december 1-jei hatállyal főben határozta meg azt.) Az egymást követő intézkedések hatására az elmúlt öt évben összesen közel egyharmadával csökkent az MH és közel felével a HM létszáma. A Kormány 2006-ban az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról döntött, 7 ami többek között az üzemeltetési-ellátási feladatok központosítását szolgálta. A honvédelmi tárca tekintetében azonban elmaradt a központosításba történő bevonás célszerűségének mérlegelése, amit a szabályozási-működési sajátosságai tesznek indokolttá. Ezzel összefüggésben a közelmúltban befejezett, a magyar közigazgatás modernizációját áttekintő számvevőszéki ellenőrzés jelentésében 8 fogalmaztunk meg javaslatot a Kormány részére. Magyarország nemzetközi katonai kötelezettségvállalása 1995-től folyamatos, jelenleg az ENSZ, az EBESZ, az MFO, a NATO vezette békemissziókban vesz részt. A nemzetközi szerepvállalásban érintett létszám közel 1000 fő (2. és 3. sz. mellékletek). A NATO Biztonsági Beruházási Programja (NSIP) keretében a Magyarországon megvalósított, illetve tervezett, jóváhagyott költségvetéssel rendelkező projektek száma 51, melyek költségvetéséből a NATO-t M Ft terheli, a már megvalósított NSIP beruházásokra M Ft került eddig kifizetésre. Magyarország a NATO összes tagországbeli biztonsági beruházásához eddig M Ft-tal járult hozzá. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény felhatalmazást adott a Kormány részére az általánostól eltérő részletes szabályok meghatározására. A honvédelmi szervek, a HM és a felügyelete alá tartozó szervezetekre vonatkozóan az államháztartás működési rendjétől eltérő gazdálkodás szabályairól a Kormány 2004-ben rendelkezett (226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet) /2006. (HK 21.) HM utasítás az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglalt feladatok, továbbá az MH katonai szervezetei ezzel összefüggő egyes feladatainak végrehajtásáról /2006. (VI. 30.) Korm. határozat az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről 8 Lásd: Jelentés a magyar közigazgatás modernizációjának ellenőrzéséről [9101] január 10

14 BEVEZETÉS A honvédelmi szervek gazdálkodása alapvetően természetbeni ellátáson alapuló központi gazdálkodás keretében valósul meg. A központi gazdálkodás a honvédelmi szervek feladatai ellátásához szükséges erőforrások tervezésére, beszerzésére és kezelésére, valamint a HM költségvetési fejezet költségvetési előirányzatai tervezésére, teljesítésére és elszámolására irányuló gazdálkodási tevékenységek összessége. Az Állami Számvevőszék 2005-ben végzett átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzést a HM fejezetnél. Ezt megelőzően 2002-ben a NATO NSIP keretében Magyarországon megvalósuló fejlesztéseket, 2003-ban a katonai védelmi beruházások rendszerét, 2004-ben a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulását, valamint a Magyar Honvédség közbeszerzési rendszerének működését teljesítmény-ellenőrzés keretei között értékelte. Emellett az Állami Számvevőszék a fejezeti költségvetés tervezését, valamint a zárszámadását évente ellenőrizte. A jelen ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Honvédelmi Minisztérium fejezet: irányítási, működtetési rendje és szervezeti kialakítása megfelelően igazodott-e a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb szabályzóiban meghatározott feladatokhoz és a szövetségi feladatvállalásokhoz; költségvetési gazdálkodás rendje (a költségvetés tervezési, végrehajtási és beszámolási gyakorlata, forráselosztási, döntési és belső ellenőrzési rendszere) megfelelően támogatta-e a honvédség feladatainak végrehajtását, biztosítékot jelentett-e a gazdálkodási előírások betartásához, az erőforrások valamint a vagyon védelméhez; a vezetői irányítási, felügyeleti tevékenységeket kiszolgáló pénzügyi-gazdasági információs rendszerek kialakítása, informatikai támogatottsága segítette-e a teljesítések, illetve az erőforrásfelhasználás figyelemmel kísérését; védelmi beszerzésekre, valamint a magyarországi NSIP projektekre kiterjedő belső kontrollrendszere biztosította-e az érintett honvédelmi szervezetek eljárásaiban a hazai és nemzetközi előírások betartását, a feladataik gazdaságos megvalósítását; szervezetei belső kontrollrendszerük fejlesztésében hasznosították-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, ajánlásait. Az átfogó ellenőrzés a HM fejezet belső kontroll (szabályozási, irányítási, ellenőrzési), továbbá információs-informatikai, számviteli rendszerére irányult, annak rendszerszemléletű értékelése céljából, hogy kiépítése, működtetése megfelelően igazodott-e a gazdálkodási feladatok ellátásához, az erőforrások védelméhez, a megbízható információ-szolgáltatási, valamint beszámolási kötelezettségek teljesítéséhez. Áttekintettük a HM fejezet felügyeletét ellátó szerv főbb (ágazatirányító, döntéshozatali, forráselosztó, belső ellenőrzési) funkcióit, az olyan tényezők, kontrollhiányosságok (együtt: kockázatok), illetve hibák feltárása érdekében, amelyek közvetlenül vagy hosszabb távon veszélyeztethetik a honvédelmi feladatok teljesítését. Vizsgáltuk a gazdasági tevékenységet támogató informatikai háttér 11

15 BEVEZETÉS kiépítettségét, működési feltételeit, szabályozási környezetét, az informatikai rendszer alkalmazásával nyert információk megbízhatóságát, a vezetői döntés előkészítésben, a kontrollmechanizmusban való hasznosulását. Az ellenőrzés a minisztérium szervezeti egységeinél, hivatalainál, háttérintézményeinél és az MH érintett szervezeteinél kiterjedt a tevékenységük szabályozottságára, a szervezeti és személyi feltételek kialakításának célszerűségére, az államháztartási belső ellenőrzés rendszerének működtetésére. Az ellenőrzés kitért a védelmi beszerzések eljárási rendje szabályozásának, végrehajtásának, valamint a közbeszerzési tevékenységet végző szervezetek magatartását befolyásoló kontrollok rendszerszemléletű értékelésére. Érintette továbbá a magyarországi NSIP projektek megvalósításában közreműködő szakterületek feladatellátását, együttműködését, a NATO ellenőrzések pozitív értékelése érdekében az eljárási és elszámolási rend alkalmasságát. Az ellenőrzés a fejezeti irányítás és gazdálkodás közötti időszakát fogta át, ezen belül hangsúlyozottan az utóbbi két év feladatellátására irányult. Az átfogó ellenőrzés időszakában készítettük elő a fejezet évi költségvetése tervezésének ellenőrzését az ÁSZ hatáskörébe tartozó területeken. Az átfogó ellenőrzés keretében előkészítettük a HM fejezet évi költségvetése végrehajtásának pénzügyi-szabályszerűségi (megbízhatósági) ellenőrzését. A külön program alapján végrehajtásra kerülő megbízhatósági ellenőrzés megállapításait a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló jelentés fogja tartalmazni. Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3), és (5), valamint a 17. (3) bekezdésben foglaltak adtak jogszabályi alapot. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény III. fejezet 25. (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldtük Dr. Szekeres Imre miniszter úrnak, aki észrevételt nem tett. A Miniszter úr levelében (1. sz. melléklet) jelezte továbbá, hogy az ellenőrzés alapján elrendelt intézkedéseiről a törvényes határidőn belül tájékoztatást ad. 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A honvédelmi tárca a rendszerváltás óta működésének legmozgalmasabb periódusát élte át az utóbbi öt évben, ami a több lépcsőben végrehajtott átszervezések nyomán az irányítási és végrehajtási rendszere egészét átfogó strukturális és működési korszerűsítését eredményezte. A változások hátterében egyrészt a haderő átalakítás keretében elhatározott, saját kezdeményezésű egyszerűsítési törekvései, másrészt ezek mellett és ezektől függetlenül a Kormány konvergencia követelményeket követő, közigazgatási hatékonyságot fokozó célkitűzései 9 álltak. A szervezeti átalakítások azonban 2009-ig még nem támaszkodhattak elfogadott katonai stratégiára, 10 továbbá a kormányzati előírások sem alapultak megfelelő, előzetes hatásvizsgálatokon. Az ágazati (honvédelmi) sajátosságok érvényesítésére a központi kormányzati szervezetek új modellje 11 nem tért ki, azt a honvédelmi törvény alapján külön kormányhatározat szabályozta. A minisztériumi vezetői hatáskörök gondos szabályozásával a hatás- és jogkörök tekintetében alapvetően működőképes megoldások jöttek létre. A hatékonyságot növelő átalakítások eredményeként a kabinetfőnök nem állami vezetői jogállásban koordinálja az állami vezetők tevékenységét, irányítja a miniszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítését, valamint végrehajtásuk tervezését, szervezését, illetve felelős a minisztérium egészének koordinált működéséért. A racionalizálási folyamat során a fejezet felügyeletét ellátó szerv belső ellenőrzési feladatait végző a jogi szakállamtitkár irányítása alatt álló hivatali szervezethez hatósági feladatokat is rendeltek. Ez ugyan nem sérti a belső ellenőrzés függetlenségét a gazdálkodástól, azonban nem elégíti ki az ellenőrzési tevékenység kizárólagosságára vonatkozó hatályos jogszabályi követelményt. 12 A tárca struktúrája átláthatóbbá vált: a korábbi 32 hivatal és intézmény 7 szervezetben látja el feladatait, csökkentek a minisztériumi vezetői szintek (4/A., 4/B. sz. mellékletek), a termelői és fogyasztói logisztika hatásköreinek rendezésével megszüntették a gazdálkodási jogköröknek a korábbi időszakot jellemző HM-MH párhuzamosságait. Ugyanakkor az átalakításoktól várt megtakarítás mértéke nem volt számottevő, így nem válhatott a fejlesztés, illetve működés 9 Pl. a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről 10 A tárca 2005-ben elkészítette a Nemzeti Katonai Stratégia (NKS) tervezetét, a HM Kollégium és a Nemzetbiztonsági Kabinet megtárgyalta és további egyeztetésre alkalmasnak találta. Az NKS elfogadása elhúzódott, arról az 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat rendelkezett évi LVII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 12 67/2007. (IV. 11.) Korm. rendelettel módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 4. (5) bek. 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK hiánypótló forrásává. A változatlan feladatellátáshoz rendelt szervezetek számának és ezek létszámának csökkentése úgy a fejezeti irányítás (minisztérium), mint a Magyar Honvédség alakulatainál túlterheltséget, túlmunkát eredményezett, a megbízással foglalkoztatottak növekedését hozta magával, ezek pedig növelték a költségeket. A források kiszámíthatósága, stabilizálódása a nemzeti költségvetés kedvezőtlen irányú változásai következtében nem valósult meg, így a 10 éves tervek az aktualizálás, a gördítés mellett sem adhattak megbízható alapot az éves költségvetési tervek elkészítéséhez. A Tárca Védelmi Tervező Rendszer alkalmazása és fokozatos finomítása sem tudta a források módosulásából adódó kockázatot minimalizálni, illetve megszüntetni. A kormányhatározattal évvel kezdődően tervezett 1,81%-os GDP arányos védelmi kiadások vállalásának ezzel a haderő technikai felszereltsége, infrastruktúrája, illetve az állomány élet- és munkakörülményei NATO-haderők átlagszínvonalához való közelítésének nem volt realitása. A hiányzó erőforrást a tárca oly módon igyekezett kiegyesúlyozni, hogy az adott időtávra annyi priorizált feladatot tervesítettek, ami a kötelezettségvállalásoknak éppen megfelelt. A kritikus helyzeteket részben a fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásával, részben a kért, illetve kapott évközi póttámogatásokkal tudta a tárca áthidalni. Ezek gyakorisága azonban nem a tervszerű költségvetési gazdálkodás jellemzője. (Szemléletváltozást tükröz az ez év február 4- étől hatályos Nemzeti Katonai Stratégia, miszerint a Kormány tervszerűen úgy kívánja növelni a védelmi kiadások költségvetési támogatását, hogy az ban meghaladja a GDP 1,3%-át.) Az OGY, illetve a kormányzati szabályozások keretein belül meghatározott honvédségi létszám alapvetően a finanszírozási lehetőségek mentén alakult (5. sz. melléklet). Ugyanakkor a kiáramlás elsősorban a folyamatos átszervezés miatt érintetteknél, a bizonytalan élethelyzetek elkerülése érdekében nagyobb mértékű volt, mint ahogy azt a szervezeti változások szükségessé tették (6. sz. melléklet). Emellett az állományarányok is kedvezőtlenül alakultak (tisztek, tiszthelyettesek nyugdíjba vonulása következtében), aminek egyenes következményeként a honvédségi egységeknél jelentkezett a tapasztalt vezetés hiánya. Ezek összességükben az állományt és a felkészítés (ezek között a nemzetközi szolgálatra alkalmas csapatok gazdaságos kiképzésének) eredményességét veszélyeztető tényezőkké váltak, ami az MH képességei romlását, egyben az OGY költségtakarékossági követelményeivel 13 való ellentmondást váltotta ki. Különösen kritikus méretűre csökkent az élőerő kulcsfontosságú eleme, a legénységi állomány, alapvetően a honvédség vonzerejének csökkenése (versenyképtelen jövedelem és juttatások) következtében. A szükséges méretű létszám 14 toborzásához és megtartásához a honvédelmi tárca cselekvési lehetőségei korlátozottak (toborzási stratégia készítése, érdekvédelem elősegítése stb.). A 13 51/2007. (VI. 6.) OGY határozat a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól, 5. a) pont 14 A legénységi állomány négy éven belüli pótlásához egyúttal a védelmi képességek teljesíthetőségéhez - évi 1900 fő toborzási igényt kell kielégíteni. 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK honvédség vonzerejének növelése koordinált munkaerő-piaci, társadalombiztosítási, oktatási kormányzati szintű megoldások 15 mérlegelésének szükségességét igényli, aminél napjainkban az ország (nem a honvédség) szövetségi kötelezettségei szembesülnek a nemzetgazdaság egyébként is beszűkült lehetőségeivel. (A témakörrel szorosan összefügg az önkéntes tartalékos rendszer működésével kapcsolatos szabályozás rendezése is, mely folyamatban van.) A honvédség logisztikai támogatása több esetben (pl. szállítási infrastruktúra, mérőműszerek, missziós felszerelések, karbantartások területén) a minimálisra korlátozódott, olykor a katonai tevékenységet is hátráltatóan hiányos volt (pl. gyakorlat elmaradása üzemanyaghiány miatt). A költségvetési támogatás visszafogása következtében a fejlesztések halasztása a meglévő eszközök üzemeltetésére, rendszerben tartására fordított kiadások növekedésében éreztette (érezteti) hatását. Az esedékes karbantartási és felújítási munkák, továbbá a munkabiztonsági feladatok elhalasztása az infláció és a korszerűsödés hatásait is figyelembe véve nyilvánvalóan többlet költségeket indukál a jövőre nézve, a felhalmozódott logisztikai szükségletek egyidejű, sürgető kielégítésének igénye miatt. Az igények és lehetőségek vonatkozásában rendre megbomló költségvetési egyensúly helyreállítása jellemzően a haderő- és képesség-csökkentéssel járt együtt. A kormányzat átfogó takarékossági és szerkezet módosítási programjainak hatásai a korábban megkezdett haderőreformot olyan kényszerpályákra terelték, melyeken a hazai védelmi erő visszafogottabb fejlesztése mellett a korábbi szövetségi vállalások elhalasztására (pl. földfelszíni felderítő rendszerek) is sor került. Ezzel együtt a honvédelmi tárca a nemzetközi feladatai teljesítését kiemelt prioritással kezelte, ami a gyakorlatokon rendszeresen elért jó és megfelelt minősítéseivel, a nemzetközi missziók sikereivel volt mérhető. A NATO biztonsági beruházásai (NSIP) magyarországi projektjeinek szabályosságát a szervezeti átalakítások nem veszélyeztették. Az ez évi COFFA ellenőrzésre való felkészülés keretében a kifizetések dokumentumai valóságnak megfeleltek, a nyilvántartásokat folyamatosan, áttekinthetően vezetették. A tárca működési kockázatai feladatainak sajátosságai miatt egyben stratégiai kockázatokként is értékelhetőek, mivel a fejlesztési forrásokhoz igazodás általában megváltoztatta a koncepciókat (az MH korábbi vezetésének megfogalmazásában: felborították a tervek egyensúlyát, törékennyé tették a programok konzisztenciáját ). 16 A évek stratégiai céljait a tárca kizárólag a tervezett tartalék lehívhatósága esetén látja teljesíthetőnek. Mindezek tükrében a tárca kockázatkezelő képessége az elmúlt időszakban a belső szervezési/vezetési eszközeinek korszerűsítésén túl lényegében nem változott, lehetőségei korlátozottak maradtak (a honvédelmi miniszter az adott évi költségvetési törvényekben rendszeresen felhatalmazást kapott az előirányzatok általános szabályoktól eltérő, a pénzügyminiszter előzetes egyetértése alapján történő átcsoportosítására). Előrehaladás volt érzékelhető abban, hogy a jellemzően passzív a bekövetkezett kockázatokat eltűrő, illetve utólag korrigáló kocká- 15 Más országoknál alkalmazott gyakorlat: nyugdíj kiegészítő járadék, támogatott vagy ingyenes továbbtanulás, lakhatási vagy lakástámogatás stb. 16 Szenes Zoltán: Magyar Honvédség a NATO-ban. Hadtudomány sz. 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK zatkezelés a megelőzés irányába mozdult el (miniszteri szintű kockázatkezelési szabályzat kiadásával, feladatok következetes számonkérésével, a NATO-nak tett, a hazai költségeket kímélő javaslattal). Ugyanakkor az egyensúlyi tartalékok felhasználására épülő hosszú távú stratégia veszélyes és tarthatatlan. Ezért az időtálló nemzeti és szövetségi feladatvállalások teljesíthetősége megkívánja, hogy azokat a realitások talaján álló Nemzeti Katonai Stratégia alapozza meg (amire csak az NKS elfogadását követően nyílt lehetőség). A katonai és a gazdasági kérdéseket egymással való összefüggésükben, kölcsönhatásukban vizsgáló tárcaszintű kontrolling ellátásához szükséges adatbázist még nem sikerült létrehozni. A tárcánál folyó kontrolling tevékenység részterületekhez kötődött. Így például a honvédség képességeinek két kulcsterületét a humán és személyügyi állapot változást valamint a haderő-átalakítást folyamatos és színvonalasan végzett monitoring és kontrolling tevékenység kísérte kiemelt figyelemmel. Ezzel együtt a folyamatok még nem kerültek abba a stádiumba, hogy a nemkívánatos jelenségeket (pl. a tiszti állomány kiáramlását, a toborzás alacsony eredményességét) a vezetés időben megelőzze, vagy kellő időben kezelje. (Az MH megtartó képességének erősítését szolgáló programcsomag alapján, a 2008 októberében, kabinetfőnök által jóváhagyott feladatterv végrehajtását megkezdték.) A vezetői információs rendszer részeként a feladattervezéshez kapcsolódó információszolgáltatás mechanizmusa biztosította a vezetői döntéshozatalhoz szükséges információkat, informatikai támogatottsága azonban még számos területen fejlesztésre, kiegészítésre szorul. Az informatikai szakterület feladatellátását hátrányosan érintette az irányításáért, felügyeletéért felelős szervezeti egységek többszöri, hatásköri átalakítása. Azáltal, hogy a HM informatikai rendszerét nagyszámú önálló hálózat együttesen alkotja, kevésbé átlátható, nehezen menedzselhető, magas az erőforrás igénye. Az informatikai területen továbbra is jelentős szakadék van az igények és a lehetőségek között (2008-ban a forrásigény harmada vált tervezhetővé). Pozitív áttörést jelentett (a korábbi számvevőszéki ellenőrzés óta), hogy megfelelő szemléletben elkészült a HM informatikai célkitűzéseit, fejlesztéseit, helyzetértékelését, jövőképét, a tárca átfogó informatikai problémáira megoldásokat tartalmazó informatikai stratégia. A megvalósíthatóságát azonban bizonytalanná teszi, hogy az előremutató célok között a 10 éves tervben nem szerepeltek egyes új, magas prioritású feladatok, mint például az e-kormányzati fejlesztések, a Logisztikai Információs Rendszer pénzügyi forrásai. Az informatikai szabályozórendszer összességében a korábbi számvevőszéki ellenőrzés óta mégsem korszerűsödött a tárca intézkedési tervében ra ütemezett mértékben, annak végrehajtását a szervezeti átalakítások előkészítése háttérbe szorította. Az informatikai tevékenységek vonatkozásában továbbra sem rendelkeztek megfelelő átfogó szabályozással, követelményrendszerrel (az évben kiadott MH Informatikai Szabályzat elavult és hiányos). A tárcaszintű átfogó információrendszer kialakítását, az egyes szakmai rendszerek egymás közötti adatcseréjét mindeddig a központi fejlesztés és irányítás egységes felsőszintű vezetőszervének, valamint az egységes adatmodellnek a hiánya hátráltatta. A döntéshozatal számára korlátozottan hasznosulhatott a Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (KGIR), mivel nincs védelmi 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tervezési modulja, ami közvetlen kapcsolatot teremthetne a rövid távú és a hosszú távú tervezés között, a toborzási modul elavult adatai pedig korlátozottan alkalmas információkat szolgáltatnak a feltölthető beosztásokról. A tárca vagyongazdálkodása megalapozottságát kedvezőtlenül befolyásolták a haderő-átalakítás folyamatának forrásfüggő módosításai, lényegében egy hosszú távú, stabil fejlesztési koncepció hiánya, ami nem vezetett időtávokban konzisztensen megalapozott tervekhez. Előfordult, hogy megkezdett rekonstrukciók, fejlesztések rövidebb-hosszabb idő után a haderőátalakítással összefüggésben feleslegessé váltak (pl. veszélyeshulladék-gyűjtő kialakítása, Pétervására; BTR lőtér rekonstrukciója, Csorna,). Jelentős volt az az összeg (733,4 M Ft), amely az időközben felszámolásra került honvédségi objektumokban került felhasználásra (pl. MH Kapos BR, Taszár; MH SKK, Szombathely; MH TKK, Tapolca). Az állami vagyonról szóló törvényi szabályozás 17 az állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket új alapokra helyezte. A törvény a költségvetési szervek egyes típusai ezek között a honvédelmi szervek állami vagyonnal való speciális gazdálkodási feladataira vonatkozóan az eltérő szabályozás lehetőségét is biztosította (Vtv. 71. (1) bek. h) pont), ez azonban kiadásra még nem került. A tárca szakmai feladatai ellátásához szükséges vagyonelemek (ingó- és ingatlan vagyon, gazdasági társaságok stb.) kezeléséhez igazodó együttműködési megállapodást a HM és az MNV Zrt. megkötötte, a törvényi előírásnak megfelelő vagyonkezelői szerződést 2008-ban aláírták. Az önkéntes haderőre történt átállással és a Honvédség létszámának csökkentésével összefüggésben megnőtt a feleslegessé vált ingatlanok száma, amelyek értékesítése minden esetben értékbecslés alapján, szabályosan, dokumentáltan történt. Ugyanakkor az új helyzetben lebonyolított értékesítés tapasztalatai alapján a szabályozási háttér még nem nyújt megfelelő eligazítást a feleslegessé vált ingatlanok őrzési, állagmegóvási kötelezettségével, valamint az átadás-átvétel rendjével kapcsolatos kérdések általánostól eltérő kezeléséhez, elmaradt a tárca szintű szabályozás aktualizálása is. Az eszközök, anyagok feleslegessé inkurrenssé nyilvánítása szabályos keretek között történt, értékesítésük viszont speciális jellegük miatt - nem haladt a szándékolt ütemezéssel, az eladások mennyisége és bevételei nem igazolták a tervezett megtakarítást, illetve nem tették lehetővé az inkurrencia raktárként használt ingatlanok kiürítését, feleslegessé való nyilvánítását. Ebben szerepe volt úgy az értékesítési rendszer, az értékbecslő foglalkoztatás hiányosságainak (nyilvántartási és raktározási hibák, informatikai támogatás hiányosságai, összeférhetetlenség kikötésének hiánya, pályázatokban az alulbecsült értékesítési ár közlése), mint a piaci szereplők reagálásának. Az inkurrencia értékesítés bevételeinek úgy a felhasználás, mint az elszámolás terén megmutatkozó következetlensége az egyértelmű szabályozás hiányára utalt, ami a gazdaságossági szempontokat tekintve mielőbbi rendezést indokol. A felhasználás a veszé- 17 Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (Vtv.) 17

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására

J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására Ózd, 2015. szeptember 24. Előterjesztő: Ózd Város Polgármestere Előkészítő: Jegyző Tisztelt Képviselő-testület! I. Magyarország

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZÉS A TÁRCA VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER (TVTR) KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZŐ ALRENDSZER (KFTAR) TERVEZÉSI FOLYAMATÁBAN Rovács Gábor 1 A

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje 1 Jogszabályi háttér 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Alapító okiratok A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2017-ben a jogszabályokból eredő feladatainak

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban

Részletesebben

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22.

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22. Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján Előadó: dr. Gál Nóra, osztályvezető, Jogi támogató osztály Bevezető gondolatok 2 Magyarországon 21

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Melléklet a 82/2007. (MK 108.) HM utasításhoz MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. számú példány A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2007. 2 A Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 67/2011. (III. 16.) KE határozat 69/2011. (III. 16.) KE határozat 71/2011. (III.

Részletesebben

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2006. július - n Gyurcsány Ferenc a Magyar Köztársaság miniszterelnöke A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató az ÁSZ 2008. évi ellenőrzésére tett intézkedésekről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-5/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben