AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXVI. évfolyam 6. szám március 15. Ára 0,80 lej Március 15. Istennel van újrakezdés Jn 8,32 Mindennapjainkban, de különösen ezen az ünnepen kikerülhetetlenül szembesülünk a kérdéssel: milyen kapcsolatban van keresztyén hitünk magyarságunkkal? Két egymástól elválasztható identitásterülete ez életünknek? Magyarul dicsérem az Istent, vagy pedig magyarként? És megismeritek az igazságot tanítja Jézus az igében. Nekünk is innen kell kiindulnunk. Bizonytalan alapokon állva, nem építhetünk biztos jövőt. Milyen igazságot kell nekünk megismernünk? Először azt, amelyik világosan tudtunkra adja, hogy mindannyian Isten teremtményei vagyunk. Mindannyian egyedi módon, kivételesen értékesek vagyunk az Atya szemében. Senki nem törhet életünkre, jogainkra, nem tarthat kisebbrendűnek anélkül, hogy ezáltal ne az Ő szívén ejtene sérelmet. Az életnek ebbe a szent ajándékába belefoglaltatik közösségi, nemzeti mivoltunk, magyarságunk is. Vajon merő véletlen, hogy magyarok vagyunk? Teremtettségünk egyik lényeges, megkülönböztető sajátossága ez, amivel nem dicsekednünk kell, hanem vállalnunk kell azt. Éppen e nép tagjaiként, e történelem folytatóiként, e kultúra örököseiként akar Isten minket felhasználni. Ehhez a néphez tartozni az idők Urától kapott küldetés. Az volt 1848-ban, és az ma is. Hosszú, küzdelmek szegélyezte történelmi utunk páratlan szakasza népünk es szabadságharca, és mindaz, ami tényszerűen vagy az utókor emlékeiben hozzákötődik: Petőfi és a márciusi ifjak lelkesedése, Kossuth európai kitekintésű politizálása, a fegyveres küzdelmek, Bem tábornok, győzelmek és vereségek, Az országgyűlés megnyitója (August von Pettenkofen litográfi ája, Borsos József festménye alapján). Az IV.-i törvénycikk Pozsonyból Pestre helyezte át az országgyűlést. Az első népképviseleti országgyűlés július 5-én Pesten kezdte meg a munkáját (Folytatása a 4. oldalon) Domahidi Béla Háborúskodás alulnézetből Negyedszázados emlékezés a fekete márciusra Gyermekkorunkban csodálkozással hallgattuk szüleink háborús élményeit. Úgy nőttünk fel, mint akiknek apjuk, nagyapjuk a csataterekről hősökként tértek haza. Azt viszont senki sem merte megkérdezni, miért veszítettük el a háborút, ha ők hősök voltak. Csakhogy a meséléseken túli valóság egészen más, a háború és a történelem kegyetlen törvénye ez: kell lenni veszteseknek is. Negyedszázada hordozom emlékemben a marosvásárhelyi fekete márciusként elhíresült verekedést. Úgy érzem, még ma is úgy élem meg, kétszeresen is igaz a kegyetlen történelmi igazság: huszonöt évvel ezelőtt mindkét fél vesztesen hagyta el a csatateret, a szép szecessziós városháza előtti teret. Ha nagyon irodalmias szeretnék lenni, akkor talán így lehetne reálisan meghatározni a történtekre való visszaemlékezésemet: háborúskodás alulnézetből. Mert ez az írás nem egy történelmi kiértékelés, nem is a krónikás elfogulatlan bizonyítása, csak egy őszinte kitárulkozása annak, amit egy negyedszázad óta magunkban hordozunk. Előzmény Közvetlen előzmény volt az a február 10-i gyertyás felvonulás, amelyen körülbelül százezer magyar vonult végig békésen Marosvásárhely utcáin, így kérve az Ötvös József (Folytatása az 5. oldalon) Keresztes háborúk: vallási fanatizmus vagy kereskedelmi érdekek? A vallás nevében alkalmazott erőszak, fegyveres harc a keresztyénség létezése előtt is ismert volt. Napjainkig sem ritka olyan területeken, ahol a keresztyénséget nem ismerték, vagy nem volt meghatározó szerepe. A Római Birodalom három évszázadig a keresztyénség ellen, majd később éppen fordítva, annak terjesztése érdekében is alkalmazott erőszakot. A római impérium bukása után az erőszakot a népvándorlás barbár népeinek keresztyén hitre térítésében is szerfelett igénybe vették, néha éppen az illető népek vezetői. Az avar birodalom szétzúzására pl. az szolgáltatott ürügyet, hogy nem keresztyén. Az iszlám szent háború, a dzsihád eszméje és gyakorlata ami újszövetségi mértékkel mérve a keresztyénség világától teljesen idegen mind a nyugati, mind a keleti egyházban követésre talált. Az iszlám világában a 11. században a szeldzsukok hatalmi átstrukturálódást hoztak. Ez a harcias nép mohamedán hitre térve elhódította az araboktól Közép- és Közel-Kelet jelentős részét, köztük Szíriát, Palesztinát és Egyiptomot. Vallásilag és gazdaságilag erőszakosabb módszereket vezettek be, mint amilyeneket azelőtt azokon a területeken az arabok alkalmaztak. Azok ugyanis lehetőséget biztosítottak a Jeruzsálembe és más bibliai kegyhelyekre történő keresztyén zarándoklatra. A latin és a bizánci egyház hívei kolostorokat, templomokat tarthattak fenn, és évente Csohány János (Folytatása a 7. oldalon)

2 Tanulságos igék Az elhívásról és kiválasztásról (II.) 2 Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Mt 7,13 14 Talán sokan ismerjük azt a képet, aminek a címe: A széles és a keskeny út. E kép erről az igéről szól. Az egyik oldalon van a széles út, ami a kárhozatba torkollik, a másik oldalon pedig ott a keskeny út, aminek végén ott az örök élet. A kettőt összekötik ösvények, amelyeken a széles útról a keskeny útra lehet térni. A széles út kívánatos. Olyan dolgok vannak rajta, amelyek ellenállhatatlan erővel vonzzák az embert. Becsapós dolog, hogy a széles kapu bejárata fölött is ez áll: Isten hozott. De mi ne ezt nézzük, hanem hallgassunk arra, hogy Jézus mit mond erről: ez a veszedelemre visz. A széles útnak gazdag a kínálata, sokfajta élvezet és szórakozás kínálja magát. Az ember kiélheti bűnös természetét, még a titkos vágyainak is teret engedhet. Az út szép és színes kövekkel van kirakva, ahol nincs szükség hitre. Épp ezért minden bűn rajta, még az is, ami emberi mértékkel mérve becsületesnek tűnik. Az is megtévesztő, hogy sokan járnak rajta: az emberek többsége. Duccio: Péter és András elhívása Jézus egy másik lehetőséget kínál fel nekünk: ez a keskeny út. Erre Ő maga hív szeretettel. A nagy kérdés: hogyan juthatunk erre az útra? Ez fontos kérdés. Először Jézus egyik tanítványa, Tamás tette fel a kérdést: honnan tudhatnánk az utat? Erre Jézus adja meg az egyszerű választ: én vagyok az út. Jézus maga az út tehát, ami az életre vezet. Nemcsak mutatja az utat, hanem Ő maga az. S nemcsak egy darabig, hanem végig. Ő drága árat fizetett, óriási áldozatot hozott azért, hogy számunkra úttá legyen: végig kellett járnia a szenvedés, a halál mélységeit. De épp ez által vált számunkra értékessé. * Hogyan lehet hát ezen az úton járni? Erre csak egyetlen válasz van: hit által. Hinni kell azt, hogy Jézus az út, amely minket megtart. A hit és az út keskeny volta is szoros összefüggésben van egymással. A keskeny utat leginkább egy hegyi ösvényhez lehetne hasonlítani: jól ki kell nyitnunk szemünket, hogy észrevegyük, s nagyon kell figyelnünk, hogy le ne térjünk róla. Nem sok rajta az útjelző tábla sem, de azokra ügyelni kell. Ez az út nemcsak keskeny, hanem szoros is. Ez azt jelenti, hogy sokszor jutunk szorultságba. Az úton megpróbáltatások és fájdalmak is lehetnek. Aki ezen jár, annak vállalnia kell, hogy mások megbotránkoznak rajta, vagy épp nevetségesnek találják. Ez nem kényelmes és veszélytelen út. Ez a szoros kapu az egyház történetében arénákba vezetett, kiéheztetett oroszlánok elé, máglyára vagy bilincsbe, és börtönbe is. De akármin át is vezessen, egy dolog mindig vigasztaljon: az életre vezet. Az se zavarjon meg, hogy ezen az úton a kevesek közé kerülünk, mert tudnunk kell, hogy jó helyen járunk, jó társaságban vagyunk. * Jézus választás elé állít mindenkit. Nem úgy, mint a rabló, aki ránk szögezi a pisztolyt, vagy nyakunkra helyezi a kést. Hanem szeretettel. Lehet érezni, mennyire szívén viseli a döntést. Szinte reszket, amikor elmondja: ha rosszul döntünk, a veszedelemre jutunk. Kedves, hívogató, szinte unszoló hangon szól, amikor a keskeny útra hív. Ő jó Pásztorként beszél, aki keresi az elveszettet. Akik pedig döntöttek a keskeny út és a szoros kapu mellett, azokat nem csak valamilyen lelki élvezetre hívja, hogy helyezzék magukat kényelembe, mert immár biztos az üdvösségük. Az ilyeneket fel akarja használni abban, hogy menjenek Krisztus nevében azok után, akik még a széles úton járnak. A keskeny úton járók kiváltsága és öröme lehet, hogy Isten megáldhatja a bizonyságtételüket úgy, hogy a széles útról átjöhetnek emberek a keskeny útra. Ezért az, aki a Bibliaolvasó kalauz Április 1. Sze Ez 38 Jn 18, Cs Ez 39 Jn 19,1 16a 3. P Ez 40,1 27 Jn 19,16b Szo Ez 40,28 49 Jn 19, V Ez 41,1 12 Jn 20, H Ez 41,13 26 Jn 20, K Ez 42 Jn 20, Sze Ez 43,1 12 Jn 21, Cs Ez 43,13 27 Jn 21, P Ez 44,1 14 Jn 21, Szo Ez 44,15 31 Gal 1, V Ez 45,1 12 Gal 1, H Ez 45,13 25 Gal 2, K Ez 46 Gal 2, Sze Ez 47 Gal 2, Cs Ez 48 Gal 3, P Józs 1,1 9 Gal 3, Szo Józs 1,10 18 Gal 3, V Józs 2 Gal 4, H Józs 3 Gal 4, K Józs 4,1 9 Gal 4, Sze Józs 4,10 24 Gal 5, Cs Józs 5 Gal 5, P Józs 6,1 21 Gal Szo Józs 6,22 27 Kol 1, V Józs 7 Kol 1, H Józs 8,1 29 Kol 1, K Józs 8,30 35 Kol 2, Sze Józs 9,1 15 Kol 2, Cs Józs 9,16 27 Kol 3,1 4 keskeny úton jár, már feladatot is kapott, tudja, hogy mi a szent kötelessége és elhivatottsága, hogy mi a küldetése. A keskeny útra való hívás egyúttal a szolgálatba való hívás is. Krisztus nemcsak engem és téged, hanem másokat is életre akar vezetni. Nagyon jól látjuk magunk előtt azokat az embereket, akik a veszedelem felé tartanak, akik ha a széles úton maradnak, tönkreteszik magukat és a körülöttük élő embereket is. * Egy dologra azért nagyon kell vigyázni: nehogy túl magabiztosak legyünk az úton. Nehogy olyan szabályokat gyártsunk, amihez aztán az embereket hozzámérve mi döntjük el, ki jár a keskeny és ki a széles úton. Az üdvözülők névsorát ugyanis nem mi hordjuk a mellényzsebünkben. Ebbe a hibába estek Jézus idejében a farizeusok, s ez a veszély minket is fenyeget. Vigyáznunk kell arra is, ne vonuljunk ki a világból, és ne hozzuk létre a keskenyutasok szigetét, hanem az ösvényen maradva keressük és hívogassuk az embereket. A mi feladatunk nem az, hogy eldöntsük, ki melyik úton jár, hanem az, hogy legyünk jó reménységgel minden ember felől. A szoros kapu még nyitva áll mindenki előtt, még mindenki bemehet. Mi járjunk ezen az áldott úton, s hívogassunk másokat is, hogy mégis sokan járjunk azon. Lőrincz István

3 Mit ér az iskola, ha magyar? Országszerte zajlanak az iskolai beiratkozások. Ilyenkor évről évre előkerülnek a pró és kontra érvek arról, hogy román vagy magyar iskolát válasszanak-e a szülők. Sajnálatos módon a közvéleményben téves berögződések terjedtek el, melyeket nem lehet elégszer cáfolni. A tét ugyanis hatalmas: a jövőnk. 1. Jobban tud érvényesülni a gyerek, ha román iskolába jár! Ha választani lehetne, hogy melyik mondatot véssük az erdélyi magyarság sírkövére, akkor ez vinné a pálmát. Ez egy 60-as években útjára indított suttogó propaganda, ami páratlan karriert futott be Erdély-szerte és napjainkra önjáróvá vált. A magyar szülők ötödének meggyőződése, hogy a létező legjobb döntést hozza, ha gyerekét román tannyelvű oktatási intézménybe küldi. A román iskola jobb iskola téveszméje hihetetlenül virulensnek tűnik. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy a beiratkozási kampányok már ahol megvalósulnak elégtelenek, és általában rossz érvrendszert használnak. A mítosszal szemben a valóság az, hogy a magyar gyerekek román iskolába csöppenve nem értik, mi folyik körülöttük, ami valószínűsíthetően tanulási és önértékelési zavarokhoz, lemaradáshoz és a sikerélmények hiányához vezet. Idegen nyelvű iskolában a gyerekekből egyszerűen nem lehet kihozni a maximumot. A rossz döntés a későbbiekben is megboszszulja önmagát: a gyenge előmenetel beszűkíti a középiskolai továbbtanulás lehetőségeit, a felsőoktatásról már nem is beszélve. A fene is megette a jobb érvényesülést, ha a boldoguláshoz szükséges román nyelvtanulás az öszszes többi tananyag rovására megy. Márpedig gyerekkorban az információk elsajátításának leghatékonyabb módja az anyanyelven történő tanulás. 2. A sikeresség kulcsa egyedül az államnyelv ismeretében rejlik! Hitelesség vagy kapaszkodás? Nem könnyű mondta a közelmúltban régi ismerősöm, akivel véletlenül futottam össze egy kolozsvári rendezvényen. Régóta tudtam, hogy fáj a foguk az állásra, s személyemet sem kedvelték, mert szerintük letűnt kor régi relikviájaként maradtam itt, holott még mindig a fi atalok táborát erősítem panaszkodott. Próbáltam ismerősömet nyugtatni, hogy szakmaisága megkérdőjelezhetetlen, tartása egyenes, emberekhez való bánásmódja példaértékű. Nem használt: továbbra is keserű szájízzel beszélt munkájáról, családjáról, jövőjéről. Igaza lett. Kicsinálták. Hiába a tudás, hiába a hozzáértés és a becsületesség. Dilettáns munkatársainak irigysége, a többéves áskálódás és alap nélküli gyanúsítgatás beért: ismerősömnek új munka után kellett néznie. Ha ez így lenne, akkor kb. 19 millió sikeres ember élne Romániában. Bármilyen hihetetlen, a siker kulcsa nem (csak) az államnyelv tökéletes, hibamentes ismeretében rejlik. Sokkal inkább a tanulás iránti elszántságban, ügyességben és igyekezetben. És emiatt van az, hogy sok szülő más nyelvű iskolába adja gyermekét, mint amilyenbe ő maga is járt. Ezzel a hamis gondolatmenettel akarja ugyanis elfedni, megmagyarázni, vagy valahogy utólag kijavítani saját lustaságát, saját sikertelenségét, azt a lehetőségét, amit elszalasztott. A nyelvnek ehhez vajmi kevés köze van, de sokkal kényelmesebb erre fogni, minthogy akár önmagának is bevallani az igazságot. Számtalan példa igazolja, hogy akarattal a nyelvi akadályok különösebb gond nélkül teljesíthetőek. Gondoljunk csak az egyre növekvő angol, német és egyéb idegen nyelv oktatására. Egyre nagyobb teret nyer az iskolákban, birtoklóinak száma egyenes arányban növekszik ezzel. Pedig egyáltalán nem mondható, hogy a nyelvkörnyezet ezeknek a viszonylag távoli nyelveknek oly mértékben kedvezne, mint például az államnyelvnek. 3. Ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy! Az ismert közmondás melyet gyakran használnak érvként az idegennyelv-oktatás alátámasztására teljes mértékben helytálló. Ebben meg is egyezhetünk. És tanácsoljuk is mindenkinek, akinek csak lehetősége van, tanuljon idegen nyelveket. De ne az anyanyelve kárára! Ne annak a nyelvnek a kárára, melyen egy gyermek a legtöbbet képes elsajátítani a világból. Hanem éppen ellenkezőleg, tanuljon anyanyelvén a lehető legmagasabb fokon, hogy szilárd alapokra erős falak épülhessenek. Majd ezt a felhalmozott szellemi tőkét kamatoztassa, és tárja ki vele a világot. Bessenyei György erre már jóval korábban, mintegy 300 éve megadta a választ: Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem. Erdélyi Magyarságért Egyesület A jelenlegi rendszerben azt gondolnánk, elég a jól végzett munka és a becsület. A hozzáértés és tisztesség. A hitelesség és nyílt beszéd. Nos, nem minden esetben van így sajnos. Az érvényesülés miatt néha kell az ügyeskedés, a helyezkedés. Máskor alázat helyett megalázkodás. Esetleg saját elveidet feladó kompromisszumkészség vagy kétszínűség. Ezekre azonban nem mindenki kapható, illetve nem mindenki képes. Mitévő legyen tehát az ember? merül fel a kérdés ebben a sokszor kettős mércét alkalmazó, hiteltelenséggel és alakoskodással tele világban. Nekünk, keresztyéneknek semmiképp sem kellene a sorba beállnunk, és a mulandó értékek vagy előnyök, esetleg a ranglétrán való kapaszkodás érdekében hitelességünket feladni. Hanem emlékeznünk kell Jézus parancsára, aki a Mt 5,37-ben a következőkre tanít: a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Somogyi Botond A legnagyobb veszteség Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? (Mk 8,36) Ebben a világban bármit elveszíthetünk. Elveszíthetjük a pénzünket: van, akinek a zsebéből hull ki a pénztárcája, de megtörtént már az is, hogy egy pénzleértékelés miatt vált semmivé, amit sok év alatt gondosan félretett valaki. Elveszíthetjük a jó hírnevünket: elég, ha valaki egy álhírt kezd el terjeszteni rólunk, máris minden tisztességünk odavan. Elveszíthetjük munkahelyünket: már egy kisebb gazdasági válság is elég ahhoz, hogy helyenként nagy leépítések történjenek. Elveszíthetjük egészségünket: megtörténhet, hogy valaki még tele energiával, lendülettel kezdi a napot, és estére már kórházban van. Elveszíthetjük barátainkat: partnert, üzlettársat viszonylag könnyen találhatunk, megtartani a barátságot viszont sokkal nehezebb. Elveszíthetjük családtagjainkat: hány és hány ember szenved amiatt, hogy megszakadt a kapcsolata szüleivel, gyerekeivel vagy testvérével. Elveszíthetjük emlékezetünket: nem kell, hogy valaki nagyon idős legyen ahhoz, hogy döbbenten fedezze fel, mennyire feledékennyé vált. Elveszíthetjük életünket. Mindenki tudja, hogy bármilyen életkorban meg lehet halni. Persze nem szívesen gondolunk erre. Mégis így van. Jézus azonban arra fi gyelmeztet, hogy elveszíthetjük lelkünket is. Ez a legnagyobb veszteség, ami érhet bennünket. Milyen meghökkentő arányok. A mérleg egyik serpenyőjében ott van az egész világ, a másikban egyetlen egy lélek: a te lelked. Mennyi mindent megteszünk azért, hogy pénzünket, vagyonunkat biztonságban tudjuk. És közben éppen arról feledkezünk meg, ami a legfontosabb: a lelkünkről. Ha eddig nem tetted meg, gondolkodj el rajta: a nagy loholásban, nem sérül-e a lelked? Nem veszítetted el a legfontosabbat? Sérült lelkünk gyógyulását ma is csak annál kaphatjuk meg, aki ezt mondta magáról: Én vagyok az élet. És akiről egyik tanítványa is ámulva ismerte fel: Akié a Fiú, azé az élet. Keresd ma is a kapcsolatot Vele, mert Ő nemcsak testedet, hanem lelkedet is egészségessé, az életedet is teljessé tudja tenni. Ő a kereszthalált is vállalta, hogy életed ne üres kagylóhéj maradjon, és hogy ne halálod óráján sajnálkozz, hogy elveszett lélekkel valójában nem is éltél eddig. Veress László 3

4 Március 15. Istennel van újrakezdés (Folytatás az 1. oldalról) fegyverletétel a többszörös túlerő előtt, az aradi tizenhárom. Magyar históriánkat általában komor jelzőkkel illetjük. Bizony, nem volt diadalmenet a történelmünk, voltak nálunk sokkal szerencsésebb nemzetek, azonban némelyeknek még nagyobb viszontagságokat kellett átélniük. Jellemző, hogy ünnepnapjaink többnyire népünknek sikertelen, megtorlásba torkolló szabadságtörekvéseire emlékeztetnek. Így március 15-e is. Ám történelmünk üzenetének végkicsengése nem a kudarc, hanem az ámulatra késztető csodás megmaradás. Istennek legyen hála: mindig volt tovább. A pusztítás, a megtorlás után volt újrakezdés Nem az az erős, aki üt, hanem aki bírja. Nos, bírtuk, és Isten kegyelméből bírni fogjuk a nehézségeket is, csak el ne vessük bizodalmunkat. Nincs okunk a csüggedésre, nincs időnk az önsajnálatra. Ezért neki kell dőlni teljes erővel annak, ami előttünk van. Rendüljön meg lelkünk szabadságharcainak nagyszerűsége, a mérhetetlen áldozatvállalás felett, ugyanakkor eszméljünk rá arra, hogy eleink nemes, Isten akarata szerinti törekvéseinek mi vagyunk a továbbvivői! Másodszor meg kell ismernünk azt az igazságot is, hogy erényeink mellett vannak hibáink, bűneink is. Széthúzás, pártoskodás, meghasonlás ugye, mindannyian tudjuk, miről beszélünk. Vád terheli lelkünket utódainkkal szemben is: elsősorban a meg nem születettekre gondolok. Szólnunk kell népünk hitetlenségéről is: Krisztus követésére kell odaszánnunk magunkat, ha meg akarunk maradni. Egy másik bűnünk a nemzeti öntudat elnyomorodása: magyarságunkat olykor restellnivaló tehernek érezzük, amit örömtelenül és különösebb céltudatosság nélkül hordozunk. Petőfi elszavalja a Nemzeti dalt a Nemzeti Múzeum előtt, március 15-én A krisztusi igazság harmadszor a mi személyes, másra nem ruházható felelősségünkről szól. Istentől kapott értékeinkkel másoknak is szolgálnunk kell. Évszázadokon át Európa védőpajzsa voltunk. De mit adunk ma a világnak? Amit Isten személyesen ránk ruházott, feladatként a mi vállainkra tett, azt csak mi végezhetjük el. Magyarságunk nem cél, hanem eszköz arra, hogy tudatosan, hűségesen és hitelesen éljünk Isten dicsőségére, embertársaink javára. Nekünk a minőséget kell képviselni fogalmazta meg Németh László. Tegyük hozzá: a krisztusi minőséget. Népemnek fiait a fennálló nézetkülönbségek ellenére is tisztelni kell, felismerni a közös cselekvés lehetőségeit, becsületesen munkálkodni, tudásom, erőm legjavát adva e nép anyagi-szellemi-lelki gazdagodásáért. Túl sok ez? És az igazság szabadokká tesz titeket mondja Jézus. Régi bilincseket old, sebeket gyógyít, békességet teremt. Lehet, túl ideális ez a kép. De belőle annyi válik valóra, amennyit vállalni tudunk, akarunk Ünnepelni, reménységet ápolni csak a szabadság feltétele mellett lehet. Ahol ez nincs meg, ott nem lehet higgadtan a múltba tekinteni, nem lehet felismerni a jelen igazi feladatait, nem lehet jövőt tervezni. De szabad-e a mi magyar népünk? Nem szorít-e minket szűk látókörű ellenségeskedés, nem bénít-e kishitű beletörődés, nem kötöznek-e kisszerű érdekek? Szabadok vagyunk-e lélekben arra, hogy nemzetként betöltsük isteni küldetésünket ezen a világon? Ha még nem is mondhatjuk ki a szívünk szerinti igent, de munkálkodhatunk azon, és kérhetjük igaz hittel, hogy úgy legyen. Wass Albert A magyar nemzet hét parancsolata Az Úristen kegyelméből azonban nincsen veszedelem a megmaradás lehetősége nélkül. Ha fölismerjük a veszedelmet, és él bennünk az akarat, hogy segítsünk magunkon, az Úr is velünk lesz! S ha már egyebet vénségemnél fogva nem is tehetek: szavakba foglalhatom a törvényt, mely részben minden nemzetre egyformán vonatkozik, de különösképpen a magyarra. És elnevezhetem ezt a törvényt A MAGYAR NEMZET HÉT PA- RANCSOLATÁNAK: 1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más Istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdekimádat, önimádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt. 2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében. 3. De ne gyűlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyűlölet méreg, mely megmérgezi az elmét, és gyűlöletet terem. Rokonod minden Isten-fia ember, bármely nyelvet beszéljen is. 4. Szeress minden magyart, mert testvéred Ő: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert közös hazát adott nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát rövidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik. Ki széthúzás magját veti el: romlást arat. 5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is. 6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken nemzeteknek, országoknak épülniük kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra épít: nyakát töri. A felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos az eső. A becsületesség olyan, mint a sziklakő: kemény és maradandó. Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendő az igazaké. Haladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jövendő az igazakkal van. 7. Legyetek bátrak és hűségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az Úr szereti a bátrakat és a hűségeseket, s megsegíti azokat, akik az igazság útjain járnak. Őrizzétek szívetekben ezeket a parancsolatokat, s meglássátok: az Úr veletek lesz! 4

5 Háborúskodás alulnézetből (Folytatás az 1. oldalról) anyanyelvű oktatás helyreállítását. A 89-es fordulat utáni kijózanodás első nagy békés és figyelemre méltó felvonulása volt az abban az erdélyi városban, ahol még 52%-ban magyarok laktak. A Maros megyeiek úgy élték meg mindezt mint a megújuló erdélyi magyar kultúra legerősebb bástyájának felébredését. Meglátásom szerint a román hatalom is ezt érzékelte, amikor engedte talán uszította?! a román ellenlépést márciusában eredménytelen tárgyalások után a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar hallgatói ülősztrájkba kezdtek követeléseik egyenlő arányban vegyenek fel román és magyar hallgatókat elutasítása miatt. A MOGYE magyartalanítása azóta is folyamatosan tart. Március 16-án a város legnagyobb tömbház negyedében ittas, randalírozó románok belekötöttek a 28-as gyógyszertár magyar feliratába, és elkezdődött egy magyarellenes provokáció. Március 19-én nagyszámú román embert hoztak be autóbuszokkal a Görgény völgyéből és a Mezőség román falvaiból, akik a másfélszáz éve halott Bolyait is meg szerették volna ölni. A magyarság vezetőinek egy része, köztük Sütő András író, az RMDSZszékház padlására menekült az ittas, felbőszült románság elől. Az egyik román ezredes szabad elvonulást ígért ugyan a bent rekedteknek, de a kivezényelt katonaság csak tétlenül szemlélte, amint a kijövő magyarokat ütlegelni kezdte a vérszomjas, felbérelt és leitatott román tömeg. Meggyőződésem, mindezeknek volt egy régebbi, közvetett előzménye is, s ezért lehetett ilyen egyszerűen egymásnak uszítani két nemzetet. Négy évtizedes szocialista tudatmosásos idő alatt lassan kezdték leépíteni az erdélyi magyar kultúrát, de vele együtt a románt is. Színházak műsorait cenzúrázták, kétórásra csökkentették a televízió napi műsorát. Félelemben felnőtt nemzedékeket könnyen egymás ellen lehetett uszítani, amit az akkori hatalom ki is használt. A csata Majdnem szégyenkezve írom le, a második keresztyén évezred utolsó évtizedében háborús időkhöz hasonlóan csatatérré változott egy európai város, ahol feldühödött románok és magyarok, végül pedig cigányok támadtak egymásra számtalan sebesült és öt halott maradt a csatatéren. A március 19-i román randalírozásokat követően másnap magyar tömeg vonult ki a főtérre, és követelte az előző napi rendbontók megbüntetését. Az óriási tömeggel szemben pár román ellentüntető is megjelent, de atrocitásra nem került sor. A délutáni órákra egyre nagyobb lett a román tömeg, és megjelentek a mezőségi, a Görgény-völgyi fehér fegyverrel (fejsze, rönkmozgató, vasvilla stb.) felszerelt románok, akiket autóbuszokkal és teherautókkal szállítottak a városba. Ez a tömeg áttörte a rendőrségi sorfalat, és rátámadt a puszta kézzel védekező magyarságra. A megtámadott magyarok egy része bemenekült a városházába, a díszlépcső bársonyszőnyegének fém lefogóit felszedték, másik része a főtéri padok léceit feszítette fel, s ezekkel harcolva, visszaverte a román támadókat, majd véres verekedés alakult ki. Este a város széléről a Hidegvölgyből legalább félszáz cigány érkezett, akik hangos Ne féljetek magyarok, itt vannak a cigányok! kiáltással álltak a megtámadottak mellé. Éjszaka táján a nyárádmenti székelyek is megérkeztek, s ezzel eldőlt a harc: a románokat kiszorították a város központjából, és több száz magyar ott maradt a híres szecessziós városháza előtti téren. Háborús élményem: lét és nemlét 1990-ben a Marosvásárhely melletti Jedden voltam lelkipásztor, és a csatazaj elhallatszott a 2-3 km-re fekvő székely-magyar faluba is. Egyébként a szovátai és nyárádmenti székelyek Jedden keresztül érkeztek Marosvásárhelyre, s szemtanúként igazolhatom, pár követ és téglát ott szedtek fel az út mellől, legyen mivel védekezzenek. Magyar ügyként éltük meg a marosvásárhelyi vérengzést, úgy éreztük, ott kell lennünk Én egyáltalán nem haragudtam a leitatott és behozott Görgény-völgyi románokra, hiszen életem nagyon szép hat esztendejét töltöttem ott, velük szeretetben és békességben. Most pedig hatalmi emberek manipulálása miatt egymással szemben állunk, ellenségek lettünk, így ismeretlenül is Március 21-én reggel már bemondta az újraindult marosvásárhelyi rádió a történtek következményeit: a téren maradt pár száz magyart körbefogta a kivezényelt katonaság, de ők nem hajlandók elhagyni a teret, és már nincs se vizük, se élelmük. Nemrég érkezett külföldi segélyből válogattunk egy hátizsáknyi élelmet, és gyalog mentünk be a városba. Már a város szélén igazoltattak a román hadsereg katonái. Ez is bizonyítja: bizony háborús hangulat uralkodott akkor a városban. A városháza előtti térhez vezető út tele volt szeméttel és arasznyi törött üvegtörmelékkel: félelmetes volt a látvány és kegyetlen, mint a háború utáni csatatér. Ahogy közeledtünk a bezárt tér felé, egyre erősebben éreztük a harc hangulatát. Sohasem voltam bá- tor ember, de akkor nem éreztem semmi félelmet, amikor az odavezényelt fegyveres katona nem akart átengedni a sorfalon. Mai napig nem tudom, honnan volt bátorságom, de a fegyveres katonát puszta kézzel félrelöktem, s beléptem a bűvös körbe, a magyarok által őrzött térre. Fáradt, kialvatlan szemű ismerősök és ismeretlenek között osztottuk szét a kenyeret, tejet és mogyorókrémet. A katonai gyűrűn kívül jó pár román kiabált felénk, és Molotov-koktélt hajítottak át a katonai kordon fölött, mire én elkaptam egyet, és visszadobtam. Ma, huszonöt év múlva, szégyenkezve emlékszem legnagyobb háborús élményemre, amikor a felém dobott támadást viszonoztam, ahelyett, hogy az ige szavával tudtam volna válaszolni: aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is (Mt 5,39). Csakhogy ott, akkor egészen másként éltük át a lét és nemlét, az élet és a halál szembenállását, s ezért mertem itt csatáról és háborúról írni. Ellenségeskedés és bizalmatlanság Eltelt egy negyed évszázad, ami a történelemben sem kis idő, s mégsem tudjuk igazán feledni a fájdalmakat. Mert a háború következményeit egy egész életen át hordozzuk magunkban: testi-lelki sérültekként egyaránt. Fülöp G. Dénes vártemplomi lelkipásztor már másnap megírta és az Üzenetben meg is jelent a toleranciára felhívó vezércikket, de eltelt huszonöt év azóta, s Marosvásárhely román és magyar egyházi képviselői mégsem ültek le még egy közös imára. Az ellenségeskedésbe elvetett bizalmatlanság ma is él közöttünk. A világi igazságszolgáltatás nagyon gyorsan hozott egyoldalú ítéleteket, amelyekben csak magyarokat és cigányokat ítéltek el, s mindez még inkább hátráltatja az igazi megbékélés lehetőségét. Azóta legalább tizenötezer magyarral kevesebb él Marosvásárhelyen, s így a nemzetiségi arányok is megváltoztak a mi hátrányunkra. S mindennek hozadéka a magyar orvosképzés elsorvasztása, s az, hogy az egykori székely város vezetőségében csak elvétve lehet magyar nevet találni. Negyed évszázad távlatából nézve még ma is úgy éljük át: hősök nem voltak, csak legyőzöttek, győztesek nem voltak, csak vesztesek. Ennek a veszteségnek túlélői egyformán mi vagyunk: magyarok és románok, akik azóta is úgy élünk Marosvásárhelyen nagyjából felefele arányban, mint akik csak egymás mellett vagyunk, de nem együtt. S azóta is kérdés: mit tehet az egyház? Az akkori történelmi magyar egyházak vezetői Csiha Kálmán református esperes, Kolcsár Sándor unitárius esperes, Léstyán Ferenc római katolikus főesperes, Fülöp G. Dénes vártemplomi lelkipásztor jelzésképpen azonnal lemondtak politikai és közéleti tisztségeikről. A magyar templomok újból kinyíltak a nemzeti ünnepek és évfordulók megtartásához, s a marosvásárhelyi magyarság ismét átélte: hitének és nyelvének, vallásának és nemzeti megmaradásának egyetlen biztos bástyája a templom. 5

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 15. szám. 2014. augusztus 1. Látható volt az Ige Kálvin-hét Erdővidéken A Kálvin-évek keretében egyhetes rendezvénysorozatra került sor

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 4. szám. 2014. február 15. Ára 0,80 lej Az erdélyi püspök a nyitás és a párbeszéd híve A megálmodott terveket életbe kell ültetni Beszélgetés

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 13. szám. 2014. július 1. Ára 0,80 lej Legyenek láthatóvá tetteid! 2014 Világtalálkozó rendhagyó módon Az idei világtalálkozó rendhagyó

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 5. szám. 2014. március 1. Ára 0,80 lej Erősíts meg engem Bírák 16,28 Sámson előtt és közvetlenül utána is, gyenge kezű bírák voltak Izráelben.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 24. szám. 2013. december 15. Ára 0,80 lej Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! A boldog karácsony titka Térjetek

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 19. szám. 2013. október 1. Ára 0,80 lej Idén 125 éves a segesvári református templom. A közelmúltban tartott ünnepség alkalmával sor

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 12. szám. 2013. június 15. Ára 0,80 lej Isten az én segítségem Lk 16,19 31 A szeretet és az erkölcs nélküli élet az egyes kortársak

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 14. szám. 2014. július 15. A nagy találkozás Megelevenedő Gerendkeresztúr Ára 0,80 lej A pünkösdi feltöltődés még inkább szítani kezdte

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 22. szám. 2013. november 15. Ára 0,80 lej Mégis lehet Bethlen-szobrot avattak Kolozsváron A kolozsvári Kétágú templom kertjében avatták

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 12. szám. 2014. június 15. Ára 0,80 lej A Kárpát-medencei magyar reformátusok május 24-én az Egység Napját ünnepelték. Az ötéves évfordulóra

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 7. szám. 2014. április 1. Ára 0,80 lej A szépség öröme A gondviselő Istenre hagyatkozni Az ukrán magyar határ mellett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám. 2014. december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA Harangszó XV. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2014. október 31. Választások előtt állunk Alighogy véget ért a választási év Magyarországon (országygyűlés, Európai

Részletesebben

LXXXIII. évfolyam 6. szám Komárom, 2012. június Ára 35 cent

LXXXIII. évfolyam 6. szám Komárom, 2012. június Ára 35 cent KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXXIII. évfolyam 6. szám Komárom, 2012. június Ára 35 cent LELKI KIS- VAGY NAGYKORÚSÁG? Forrongó világban élünk. Nem mondjuk

Részletesebben

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás,

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás, Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 1. szám. 2006 január Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej Isten nevével Szeretett Híveim, Lelkésztársaim! Isten nevével ajkunkon és szívünkben

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Szolgálunk Neki teljes szívvel és jó kedvvel. 13. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2004. II. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Szolgálunk Neki teljes szívvel és jó kedvvel. 13. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2004. II. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Szolgálunk Neki teljes szívvel és jó kedvvel 13. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2004. II. NEGYEDÉV 2004. II. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Beszéd-és

Részletesebben

BÉKESSÉG. Vallástétel Jézusról

BÉKESSÉG. Vallástétel Jézusról www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. október 31. Reformáció XVI. évfolyam 4. szám Vallástétel Jézusról Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 15. szám. 2013. augusztus 1. Ára 0,80 lej A bizonytalanságban csak a hit lehet megtartó erő Egyházkerületi közgyűlés Szovátán Az idén

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

UZONI HÍRLAP. Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro

UZONI HÍRLAP. Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro UZON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA UZONI HÍRLAP IX. évfolyam, 1. szám, Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia Húsvét

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XX. évfolyam 2. szám VIRÁGVASÁRNAP 2013. március - április Tartalom Virágvasárnap...1 Megalakult egyházközségünk új képviselőtestülete...2

Részletesebben

Imaszándékok áprilisra FÉNYLŐ HAJNAL. A halálból születik az élet MÜNCHEN. Török József (Budapest):

Imaszándékok áprilisra FÉNYLŐ HAJNAL. A halálból születik az élet MÜNCHEN. Török József (Budapest): POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 4. szám (32. Jahrg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. április A halálból születik az élet A hangos farsangi zsivaj után ránk köszönt a magába szálló

Részletesebben

Ez az adventus Domini, vagy régi, veretes szóval: az úrjövet, és most ez tart lázban mindannyiunkat. Itt van a dolgok

Ez az adventus Domini, vagy régi, veretes szóval: az úrjövet, és most ez tart lázban mindannyiunkat. Itt van a dolgok Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 17. (77.) évf. 12. szám. 2007 december Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej A Gyermekre várva Négy hetet kapunk az élettől, hogy felkészüljünk Karácsonyra! Négy

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben