A Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége"

Átírás

1 2012. a június Mi lapunk XV. ÉVFOLYAM 2. szám A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasai Országos Szövetségének kiadványa A Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége A szövetség, a nyugdíjasok (nyugállományúak) klubjai ebben az évben 20 évesek. Mindenki előtt ismert és egyetértéssel elfogadott, hogy a pénzügyőrség, majd a vámőrséggel való egyesülést követően Vám- és Pénzügyőrség a mai napig is olyan, mint egy nagy család. Tagjai ismerték és elismerték, tisztelték egymást, összetartottak. Kivétel csak igen ritkán fordult elő. A jó és a tisztességes kapcsolat volt jellemző szolgálatban és szolgálaton kívül egyaránt. Érthető, hogy a nyugállományba helyezés után is találkoztak, akik addig gyakran voltak együtt. A találkozás helye természetesen a Mátyás utcai klub volt. Emlékezetem szerint a klubban esténként együtt sörözgettek, beszélgettek: Tihanyi Béla, Kovács László, Lestyán Tibor, Szombathy Gyula és mások. Ezt Tihanyi Béla mondta el nekem, annak idején, bizonyára volt még más is, de több névre nem emlékszem. Közöttük merült fel az a gondolat, hogy jó lenne egy klub, ahol mód lenne rendszeres találkozásra, programok lennének, és kulturáltan, igényesen tölthetnék szabadidejüket, ahova minden nyugállományú pénzügyőr eljárhatna. Tihanyi Béla és társai a Vám- és Pénzügyőrség Fővárosi Parancsnokságának vagy valamelyik alsófokú szervének vezetői vagy beosztottai voltak. Dr. Szente Gyula vezérőrnagy, országos parancsnokhelyettes korábban a főváros parancsnoka volt, jól ismerték egymást. Tihanyiék javasolták a nyugdíjasklub létesítését. Arra kérték dr. Szente vezérőrnagy urat, hogy segítse őket, támogassa elképzelésük megvalósítását. Miután dr. Szente Gyula egyetértett a javaslattal, közösen, testületi egyetértéssel, létrehozták a fővárosban az első klubot, melynek az országos parancsnoksági klub megalakulásáig minden fővárosi nyugállományú pénzügyőr tagja lehetett. Dr. Szente Gyula vezérőrnagy a fáradságot, a lehetetlent nem ismerő, nagyon lelkiismeretes és elkötelezett kreatív tevékenysége nélkül a nyugdíjas szövetség nem lenne, vagy nem lenne olyan, amilyen. A szövetség összefogja a vám- és pénzügyőrség minden nyugállományba helyezett tagját, valamint a szerződéses és a nyugállományú tagjainak hozzátartozóit is. Az ország egész területén, minden jelentős helyen esetenként kevésbé jelentős helyen is működik nyugdíjasklub. Dr. Szente Gyula l között volt a szövetség elnöke. Az évtizedes korszakos tevékenységét, alkotását mindenki nemcsak a nyugállományúak minden országos parancsnok és illetékes vezető is tárgyilagosan elismerte és méltatta. Az ő kezdeményezésére már l993-ban megszervezték az első és azóta minden évben megtartott Országos Nyugdíjas Talál ko zót. Ez olyan, meggyőződésem és legjobb ismereteim szerint, már az első alkalomtól kezdődően, változatlanul és folyamatosan, hatalmas érdeklődéssel kísért esemény, amely példátlan és semmivel össze nem hasonlítható. Az érdekeltek alig várják, hogy találkozhassak egymással. A kollégák, egykori tanfolyamtársak, barátok, ismerősök még az ismeretlenek is, bár az egyik Találkozó még be sem fejeződött, máris várják, tervezik a következőt. Hiszen gyakorlatilag, jellemzően ez az egyetlen olyan megbízható és ismételten visszatérő lehetőség, amikor rövidre szabott életünk során egymással találkozhatunk. Az, hogy mennyire így van ez, megnyugtató módon bizonyítja az a tény, hogy a találkozón van olyan, aki már csak bottal, vagy csak hozzátartozó feleség, vagy ha már elhalálozott, gyermeke segítségével tud részt venni. A szövetség elnökének a március 13-ai tisztújító küldöttközgyűlésen a szavazati joggal rendelkező küldöttek a hagyományos, titkos szavazással, egységesen a korábbi országos parancsnokot dr. Garamvölgyi Károly vezérőrnagy időközben, érdemei elismeréseként altábornaggyá előléptetett urat választották meg. Ez igen megtisztelő, a választók és a választott részéről egyaránt. Országosan is példátlan, hogy egy országos vezető nyugállományban is vállalja, hogy a korábban általa vezetett szerv nyugállományú tagjait, illetőleg azok szervezetét, szövetségét elnökként vezeti tovább. Az egyidejűleg megválasztott új elnökség tagjai is helyszűke miatt név nélkül mindnyájan ismert és tisztelt, a testületi életútjuk során kiváló egyéniségek voltak. A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságán (a VPOP-n) megalakult a nyugdíjasklub. Ezzel jelentősen megváltozott a helyzet, ugyanis az átjárhatóság biztosítása miatt is a korábbi, a Vám- és Pénzügyőrség Fővárosi Parancsnoksága (VPFP) Nyugdíjas Klubja mellett választási lehetőség nyílt arra, hogy ki-ki a neki leginkább megfelelő klub tagja legyen. Amíg ide eljutottunk, igen hosszú idő telt el, pro és kontra igen sok érv hangzott el. Az elmúlt mintegy húsz év alatt szinte felsorolhatatlanul sok változáson ment át és mennyi alkotó szellemi és fizikai áldozatkészséget igényelt az az alkotótevékenység, amelynek eredménye, hogy a Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Egye sü leté ből l998. március l2-én küldöttközgyűlési, egyhangú határozattal végül is a Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége lett. Folyamatosan kialakult a jelenlegi szervezet

2 harminc körüli klubbal, szociális, kulturális, szabadidő-, sport- és egyéb közhasznú tevékenységgel. A nyugállományúak életében is, mint ahogy a testületünk, a vám- és pénzügyőrség esetében is igaz, hogy semmi sem örök, csak a változás, amelynek gyakorisága, főleg nagy száma miatt felsorolni sem lenne egyszerű. A változás most igaz csak igazán, amikor 143 év után másodszori próbálkozásra ugyan, de most aztán végleg megszűnt a vám- és pénzügyőrség, illetőleg egyesült az Adó- és Pénzügyi Hivatallal. Az új szervezet neve Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV. Megnyugtató, hogy az átszervezések során minden vezető biztosította, hogy a hagyományok, nyugállományunk szövetsége, a testület múzeuma, zenekara stb. változatlanul megmarad. Húszesztendős múltunk A napokban, otthoni rendrakás közben (ami nálam ritkán fordul elő), a régi nyugdíjas egyesületi (nem tévedés, akkor még ez volt a nevünk) tagkártyám került a kezembe. száma: T-005. A kiállítás dátuma: március 1. Molnár Feri, az akkori titkár (mindenes) állította ki. Az első tagsági kártyák egyike lehet, hiszen az alakuló ülést 134 résztvevővel február 25-én tartottuk. Ide írom az akkori vezetőség tagjainak névsorát, és tisztelettel adózom azoknak, akik ma már nem lehetnek kö zöttünk (és azoknak is, akik még most is, több-kevesebb sikerrel és kudarccal részt vesznek a nyugdíjas mozgalomban). Elnök: dr. Szente Gyula, elnökhelyettes: Tánczos Imre, titkár: Molnár Ferenc, gazdasági felelős: Fodor Miklós, szociális és kegyeleti felelős: Horváth István, érdekvédelmi felelős: Mihály Endre, szakmai felelős: Fehér Sándor, sport- és kulturális felelős: Tihanyi Béla. Ha az akkori vezetőség 50 százalékát kitevő, ma már nem élő kollégáimra (talán mondhatom, hogy barátaimra) gondolok, összefacsarodik a szívem, milyen kitűnő egyéniségek voltak! A testület széltében-hosszában ismert tagjai. Nekem nagy megtiszteltetés, hogy egy választási ciklusban velük dolgozhattam (akik közül néhányan parancsnokaim, mások beosztott társaim voltak). De nem ez volt a kezdet, hiszen korábban már működött egy baráti-kollegiális társaság, amelynek tagjai egymás iránti tiszteletből (szeretetből, megbecsülésből?) nyugdíjazásuk után, teljesen kötetlenül, minden hónap utolsó keddjén (ezt a hagyományt őrzi ma is a Budapesti Klub) összejöttek beszélgetni, kártyázni, vacsorázni. Évek múlva a VPKK (Vám- és Pénzügyőrség Központi Klubja, akkor ez volt a neve a Mátyás utcai objektumnak) vezetője, Szalóki Lajos kezdeményezésére megalakult a Nyugdíjas Bizottság. Ma már keveseknek dobban meg a szíve, Szerkesztői üzenet Kérem tisztelt tudósítóinkat, hogy a 2012 szeptemberében megjelenő következő számunkhoz augusztus 10-ig szíveskedjenek eljuttatni írásaikat és papír, vagy JPEGformátumú fényképeiket a elektronikus levélcímre, vagy a VPNYOSZ 1475 Budapest Pf. 44 postacímre. A gyászrovathoz szükséges adatok: az elhunyt kolléga neve, utolsó rendfokozata, életkora, illetősége. Kérem a klubvezetőket, hogy a szerkesztőséghez is juttassák el a gyászhírt, ha szeretnék elhelyezni a lapban. Azt hiszem, hogy a jelenlegi a Czikora András vezérőrnagy által vezetett elnökségnek sem lesz könnyebb dolga, mint a korábbi elnökségeknek. Az eredményes munkához, kívánok eltökéltséget, jó akaratot és jó egészséget. Bízunk abban, hogy jó akaratban, segítőkészségben az új szervezet vezetői is számunkra kedvező döntéseket hoznak, Arnold Mihály a NAV vám- és pénzügyőri szakmai elnökhelyettese és dr. Vida Ildikó, a NAV elnöke is változatlanul támogatja a szövetséget nemes és nagyon nehéz feladatának teljesítésében. Dr. Bernáth István nyá. ezredes főtanácsos ha meghallja a vezetők nevét: Szombathy Gyula, Ambrusz József, Fülöp József, Dombi Józsefné, Horváth István és Tihanyi Béla. Sok anekdota, sok emlék fűződik a nevükhöz. A VPOP, dr. Terpitkó András országos parancsnok engedélyezte a testületi autóbusz költségmentes használatát évente négy alkalommal. (Ebből lett mára az évi forintos utazási keret.) Nyugdíjazásomkor, 1989-ben még a bizottságba jelentkeztem, s néhány kiránduláson is részt vettem. Aztán a rendszerváltás után megjelent az egyesületi törvény. Ez adta a gondolatot dr. Szente Gyulának mint friss nyugdíjasnak, hogy a nyugdíjasokat egyesületbe kell összefogni. Vagy nyolcan-tízen vettünk részt az előkészítésben, hosszan vitatkoztunk a törvény értelmezésén, a mi lehetőségeinken és azon, hogyan lehetne a budapestieken kívül a vidéki nyugdíjasokat is összefogni. Aktuálissá tette ezt az akkori országos parancsnoknak, dr. Ba - logh Györgynek az a döntése, hogy forinttal alapítványt tett a nyugdíjasok segítésére. Az alapítvány vezetésére dr. Terpitkó Andrást, a testület egykori országos parancsnokát kérte fel, aki elfogadta, és hosszú évekig teljesítette ezt a megbízatást. Ahogy visszaemlékszem (csak az egyre gyengülő memóriámra hagyatkozhatok), a megválasztott elnökség tagjai részesei voltak az előkészítő munkának. Azzal, hogy kívülről tudta nézni a gondjainkat, sokat segített dr. Köpf László, a VPSZKSK (Szociális, Kulturális és Sport Központ) akkori vezetője. Talán valaki másnak kellene elmesélnie, milyen úton és hová fejlődött az a mag, amelyet akkor mi elültettünk. A tagok száma csaknem megtízszereződött, közel 30 (jólrosszul) működő klubunk van. Tagjainkat, a helyi lehetőségeket kihasználva, színes programok várják. Húsz év után új kihívás előtt állunk. Biztos vagyok benne, hogy ennek is megtaláljuk a számunkra kedvező megol dását. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy most, mint nyugdíjasok, illetve szolgálati járadékosok fogjuk meg egymás kezét, és ne engedjük el! Több évtizedes, nem akármilyen munkával eltöltött élet áll mögöttünk, a még hátralévő éveket pedig, erre méltán büszkén, emelt fejjel fogjuk túlélni. Tánczos Imre Köszönet Hálás köszönetet mondok mindazoknak, akik fiam, ifj. Szili Dénes elhunyta alkalmából temetésén részt vettek, és részvétnyilvánításukkal fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Szili Dénesné Új korszak küszöbén Húszéves a Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége. Erre való emlékeztetéssel kezdte Czikora András elnök a küldöttközgyűlésen a felszólalását. A nyugdíjasklubok megalakulásával lehetővé vált a tartalmasabb időtöltés, a bezárkózásból való kitörés lehetősége a nyugdíjasok számára. A mindig is aktívak pedig tovább tevékenykedhetnek kedvükre e kereteken belül is. Ahol találtak ilyen személyt, ott meg is alakult, s működik a klub. A jó klubvezető el tudja simítani az esetleges nézeteltéréseket, a sértődékeny emberek pedig vagy elmaradnak a közösségi élettől, vagy megpróbálnak önkontrollt tartva beilleszkedni. Mert végül is a nyugdíjasok hogyléte a fő kérdés. Az uniós csatlakozással ugyan megszűntek a vámhivatalok, de a kollégák ott maradtak, a legtöbben nyugdíjasként. Számukra különösen fontos lehet a kapcsolattartás kollégáikkal, és a szövetségen keresztül a testülettel. Ezért dolgoznak sokan önzetlenül, társadalmi munkában a szövetség elnökségében és a klubokban egyaránt, és ehhez kapunk nagyon sok segítséget a vám- és pénzügyőri főigazgatóságoktól, igazgatóságoktól, végül, ám elsősorban a legfelső vezetéstől. Az elnök bevezetőjében körültekintően közelített a jelenlegi helyzet felé. Vagyis hogy a testület sorsát követve a nyugdíjas szövetséget is elérte az idők szele. Bár ez így nem hangzott el, de a közérthetőség miatt ki kell mondanunk: vagy elfogadjuk az új helyzetet és megmaradunk, vagy makacskodunk, és akkor nincs támogatás, visszatérhetünk a baráti összejövetelekhez valamely szórakozóhelyen, mint a kezdetekkor. Erről a küldötteknek kell a döntést meghozniuk. Az első változást az elnevezésünk jelentené. VPNYOSZ-ról NAVNYOSZ-ra módosulna, azaz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetségére hangzott el javaslat. Ehhez kapcsolódnak a további feladatok: az új szervezet kialakítása, az alapszabály módosítása, új költségvetés, új plakett terveztetése, a tagfelvételek felülvizsgálata. Végül az elnök köszönetet mondott mindenkinek a munkáért, a segítségért. Tájékoztatást kaptak pénzügyeinkről a küldöttek Szobota Gyula pénzügyi beszámolójából és Csorba Lászlótól, a felügyelőbizottság elnökétől. De jó ilyen sok mosolygó arcot látni! jegyezte meg a NAV legfelső vezetőjének képviselője, Kiss Ferenc elnökhelyettes beszéde elején. Kiemelte a nyugdíjasokkal való törődés fontosságát, amely egyben minősíti az aktívak munkáját is. Támogatni kell azokat, akik már megtették a magukét, elvégezték a munkát. Ez nem csupán pénzkérdés, bár igaz, hogy 2012 takarékos év lesz. Az APEH és a VPOP sok nyugdíjasa, és a majd utánuk jövők is számíthatnak a segítségre. Legyen adóág és vámág a szövetségben, miként az a ténylegeseknél működik. Az adóági nyugdíjasokat előbb még meg kell találni, mert nem volt szervezetük, csupán néhány baráti társaság fogott össze kisebbnagyobb létszámú munkatársat. Kérdések innen-onnan Felszólalási lehetőségükkel sokan éltek a küldöttek közül. Szabóné Kondi Mária Kecskemétről a hagyományőrzés fontosságára hívta fel a figyelmet, hogy a pénzügyőrségi lét valamilyen szinten megmaradjon ebben a nagy változásban. A pénzügyőri nyugdíjasklubok jövőbeni önállósága felől érdeklődött, amit mások is megtettek. Novák Mihályt, a gyulai klub vezetőjét csupán néhány hónap választotta el a nyugdíjas státustól, így szolgálati járadékosként folytatja társadalmi munkáját. Mint a gyulai vámhivatal egykori parancsnoka, kényszernyugdíjas kollégáival, volt beosztottaival tartja a kapcsolatot most is. Elmondta, hogy közülük sokan kényszerűségből őrző-védő feladatot látnak el, és szívesen visszajönnének a NAV-hoz ilyen munkakörben. Van-e erre lehetőség? Kérdésére nem kapott választ, de erre mi is kíváncsiak lennénk. Értesítés Tisztelt és Kedves Nyugdíjas Olvasóink! Ha érdekel benneteket a Szobon Vácon és a fővárosban működő vám- és pénzügyőrségi nyugdíjasklubokban folyó tevékenység, az ottani hírek és programok, akkor azokat keressétek meg a honlapunkon a www. balint.ewk.hu elérhetőségen. Szerkesszük közösen a közzétehető híreket! (A honlap szerkesztői) 2 3

3 Szerkesztőségünkbe várunk olyan fényképeket, régi képeslapokat, amelyeket szívesen megosztanának másokkal. A téma szabadon megválasztható, lehet testületi vagy családi jellegű; természetfotó; portré vagy csoportkép; növények, állatok, tárgyfotók; épületek, városok, falvak, régi vagy a mai korból valók. A fénykép mellé a beküldők olyan információt adnak, amit jónak gondolnak. Ha történet fűződik hozzá, azt is szívesen fogadjuk. Papírkép és digitális fotó egyaránt küldhető. Fotósarok Szabó László szintén szolgálati járadékos lett szolgálati nyugdíjasból, ő Szekszárdon vállalta el a klubvezetői feladatokat. Szavai szerint megszállottakra van szükség a nyugdíjasklubok működtetéséhez. Javasolta, hogy az alapszabályban rögzített 100 forint havi tagdíjat emeljük fel a duplájára jövő januártól, hiszen mindennek megy fel az ára, és a testülettől kapott támogatást így lehetne kiegészíteni a gazdagabb programok megvalósítása érdekében. Csapó Imre kecskeméti klubvezető az APEH és a VPOP egyesülését nem kényszer-, hanem vadházasságnak minősítette, és kifogásolta a névváltoztatási javaslatot is. Ha már a hagyományőrzést ennyire hangoztatják, akkor miért számolják fel mégis a vám- és pénzügyőrség bizonyos vívmányait? (Pedig akkor még nem is láthatta az elismerő okleveleket rejtő szép, kék színű mappát, mint újabb csapást a hagyományainkra. A pénzügyőrség színe ugyanis megalakulása, 1867 óta a zöld, miként az a múzeumunkban látható pénzügyminiszteri öltözék süvegén látható. Akkor az egész pénzügyi területre vonatkozott ez, így az adóhivatalokra is. Csak mi valóban megőriztük ezt a hagyományt, még ha el is kalandoztunk rövid időre a szürke szín világába. A zöld megmaradhatna a NAV színének, ez apró, de hasznos gesztus lenne a pénzügyőrök felé.) Nehezményezte továbbá, hogy hová lettek a régi pénzügyőrségi életet megörökítő fotók a Mátyás utcai klub faláról. Ez is a hagyományőrzés része volna. (E kérdésre az itt közétett felhívásban választ kapunk.) Varga Imre klubvezető a pécsi nyugdíjasok húsz évvel ezelőtti szövetkezésére emlékeztetett. A klubéletre mindig volt és van igény ma is Pécsett. Netye Mihály, a budapesti klub tagja felvetette, hogy mi legyen az alvó klubok sorsa. Fontos lenne tudni, hogy a pénzügyi évet mikortól kell számítani, mert a programszervezés miatt ez szükséges támpont. Magyarán: mikor kapjuk a pénzt? Nyílt szavazással foglaltak állást a küldöttek a fő kérdésről: hozzájárulnak-e a szövetség nevének megváltoztatásához. Két tartózkodás mellett végül elfogadták a javaslatot, de már nem olyan mosolygós arccal, mint amilyennel ér keztek Közjóért munkálkodók Oldódott a hangulat, amikor elismerések átadásával folytatódott a közgyűlés. Arnold Mihály, a NAV elnökhelyettese dísztőrt nyújtott át Tánczos Imre ny. őrnagynak, Balogh Endre ny. őrnagy aranygyűrű tárgyjutalomban, Lantos Sándor ny. őrnagy a Szent Máté Érem ezüst fokozatában részesült érdemei elismeréseként. Írásbeli elnöki dicséretben részesítették Csorba László ny. ezredest, Bircsák Ardorján ny. zászlóst, Gombkötő Lajos ny. törzszászlóst. Egykori országos parancsnokunktól vehette át soron kívüli előléptetését alezredesi rangba Géczy Attila ny. őrnagy, őrnagyi rangba Horváth Zoltán ny. százados, főhadnagyi rangba Simon János ny. hadnagy. Sokéves, nyugdíjasokat segítő munkáját köszönte meg Gulyásné Rajnai Gabriella alezredes asszonynak Czikora András elnök a Nyugdíjasokért plakettel. Ebben az elismerésben részesült még Rózsa Róbert ny. százados, Bálint Zoltán ny. százados, Bárkovics Sándor ny. őrnagy, Bozányné Nemes Rita ny. százados, Egyed László ny. főhadnagy, Irinyi István ny. százados, Szobota Gyula ny. őrnagy, Tánczos Imre ny. őrnagy. Az elnöki bevezetőben elhangzott az is, hogy elismeréseket csak azok kapjanak, akik valóban sokat tesznek a nyugdíjas közösségekért. Ennek jegyében választották ki a most kitüntetett társainkat is. Volt mit megbeszélniük ebéd alatt a küldötteknek. Megérkeztek a huszadik születésnapját ünneplő VPNYOSZ küldöttgyűlésére, s távoznak, mint az újdonsült NAVNYOSZ tagjai. Egyelőre a köznyelvben a vám- és pénzügyőrség nyugdíjasairól meg az APEH nyugdíjasokról beszélünk. A tényleges állománynál használt adóági és vámági kifejezés kissé erőltetettnek tűnik a mi körünkben, de valahogy meg kell különböztetnünk egymást. Szóval, van és lesz témánk még egy ideig. B.G.J. Egészen friss az élmény. A veszprémi klub majálisára voltam hivatalos Balatonfüredre. Már a Kéthly Károly utcában érezhető volt a bográcsból áradó ínycsiklandó illat. A nyárias verőfényben csodálatos kék füst terjengett Kanczler László és bográcsa felett-körül, aminek ő nem biztos, hogy örült, engem viszont elbűvölt a szép látvány. Megörökítettem a pillanatot, s milyen jól tettem! Nem volt időm ugyanis megkóstolni a magyaros remeket, mert indult a vonatom vissza Budapestre. Így aztán sűrű nyeldekléssel csodálom a felvételt azóta is, amely remélem, elég jól érvényesül itt fekete-fehérben. bgj VPOP Klub Az egészségügyi szolgáltatások változásai Sokunkat érintő kérdésben született döntés a NAV elnöksége részéről. A változások főként a budapesti és a közép-magyarországi nyugdíjasainkat érintik, és mindazokat, akik eddig is igénybe vették a Fiumei úti Egészségügyi Központ szolgáltatásait. Miként várható volt, a NAV KEKI által biztosított egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosult személyek körét, valamint a térítésmentesen igénybe vehető ellátások körét szűkítették. Erről tájékoztatjuk olvasóinkat azzal a tanáccsal, hogy saját ügyükben maguk is érdeklődjenek, mielőtt a rendelőbe indulnának. 1. A jogelőd vám- és pénzügyőrség szerveitől december 31-ig hivatásos és közalkalmazotti állományból nyugállományba helyezettek a NAV KEKI által működtetett egészségügyi szolgáltatások közül saját jogú igényjogosultként vehetik igénybe: a) az OEP-finanszírozott felnőtt háziorvosi alapellátás szolgáltatásait az E-Alap terhére; b) a nem OEP-finanszírozott járóbeteg-szakellátásokat (a nőgyógyászati, a fogászati és szemészeti ellátás kivételével) térítésmentesen; c) a nem OEP-finanszírozott nőgyógyászati és fogászati ellátást térítéskötelesen Igényjogosultság típusa a jogelőd vám- és pénzügyőrség szerveitől december 31-ig hivatásos és közalkalmazotti állományból nyugállományba helyezettek január 1-jét követően a NAV hivatásos állományból, illetve a NAV központi vámszakmai szervei és a NAV középfokú vámszervei kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói állományából nyugállományba helyezettek az előző két pontban meghatározott nyugállományba helyezett személyi kör családtagjai január 1-jét követően a NAV hivatásos állományából, illetve a NAV központi vámszakmai szervei és a NAV középfokú vámszervei kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói állományából nyugállományba helyezettek a NAV KEKI által működtetett egészségügyi szolgáltatások közül saját jogú igényjogosultként vehetik igénybe: a) az OEP-finanszírozott felnőtt háziorvosi alapellátás szolgáltatásait az E-Alap terhére, amennyiben a praxisba április 24-ét megelőzően jelentkeztek be. 3. az előző két pontban meghatározott nyugállományba helyezett személyi kör családtagjai a saját jogú igényjogosult személy házastársa (özvegye), az eltartott gyermeke vagy olyan személy, akinek eltartására a biztosított saját háztartásában kötelezett a NAV KEKI által működtetett egészségügyi szolgáltatások közül hozzátartozói jogon igényjogosultként vehetik igénybe: a) az OEP-finanszírozott felnőtt háziorvosi alapellátás szolgáltatásait az E-Alap terhére, amennyiben a praxisba április 24-ét megelőzően jelentkeztek be. Igénybe vehető szolgáltatások OEP-finanszírozott Nem OEP-finanszírozott egyéb járóbeteg-szakellátások Felnőtt háziorvosi alapellátás Térítésmentes Térítésköteles belgyógyászat kardiológia reumatológia gyógytorna fizioterápia szemészet laboratórium nőgyógyászat fogászat Kizárólag április 24-ét megelőzően a praxisba már bejelentkezett személyek Felhívás! Az utóbbi időben a NAV KEKI Mátyás utcai nagytermének programja új funkcióval bővült. A NAV művészi hajlamú tagjai kiállításainak helyszínévé változott. Ez a tény juttatta az elnökséget arra a gondolatra, hogy a nyugdíjas szövetség tagjainak alkotásaiból is rendezzünk kiállítást, hiszen többen vannak, akik festenek, faragnak, fényképeket készítenek, hímeznek, verset, mesét írnak. Nem hagyhatjuk, hogy ezek feledésbe merüljenek! Kérek ezért minden nyugdíjas vagy leendő nyugdíjas kollégát, ha van ilyen barátja, ismerőse, tájékoztassa erről. A lebonyolítás menete a következő: Bejelentkezés, a bemutatandó tárgyak leírása október l. Az anyag elfogadása, a szerzők értesítése: december 1. A kiállítás megnyitása: március 20. A nyugdíjas szövetség évi közgyűlésének megnyitása Kapcsolattartó: Tánczos Imre titkár: 06-1/ (kedd, péntek délelőtt), vagy mobilszámon: , vagy en: 4 5

4 Kezdeti lépések A tavaly szeptemberben tartott országos találkozón vett részt első alkalommal a vám- és pénzügyőrség nyugdíjasai között megfigyelőként az APEH nyugdíjasainak képviseletében dr. Bálint László György, dr. Bessenyei Gábor és Varga Sándor, akik állandó résztvevői azóta is a szövetség elnökségi üléseinek. Mivel az APEH-nak nem volt hasonló szervezete, alapjairól kell megteremteni, s egyben integrálni szövetségünkbe az adóági nyugdíjasok közösségei számára teret adó rendszert. Ennek az építőmunkának a kezdeti lépéseiről kérdezzük Varga Sándort. Igaz, hogy hármunkat már az elmúlt év szeptemberében felkértek arra, hogy amennyiben megnyílik az út az APEH nyugdíjasainak a szövetséghez való csatlakozásához, segítsük, koordináljuk ezt a szövetség és az adó főigazgatóságok között, de ennek feltételei csak a NAV és a VPNYOSZ közötti együttműködési megállapodás aláírását, és az abban foglaltaknak a március 20-i küldöttközgyűlés általi jóváhagyását követően váltak adottá. Meg kellett várnunk az alapszabály ennek megfelelő módosítását is. Időközben a módosított alapszabályt figyelembe véve átdolgoztuk nyugdíjas kollégáink számára a klub működési szabályzatát és a belépési nyilatkozatot. Elkészítettük azt a levéltervezetet, amelyet a NAV elnöke az egyesülésről az adó főigazgatóságok vezetőinek annak végleges szövege jóváhagyását követően küldött meg az elmúlt hónapban, s felkérte őket címmel rendelkező nyugdíjas kapcsolattartó kollégák keresésére, s elérhetőségük számunkra történő megadására. Ezt megelőzően a NAV főigazgatóságai humánigazgatási főosztályain nyugdíjas ügyekkel foglalkozó, kapcsolattartó kollégák kerültek kijelölésre, elérhetőségüket nemcsak mi kaptuk meg, hanem az azzal kapcsolatos információkat átadtuk a szövetség elnökségének is. A május 8-i elnökségi ülésen ígéretet kaptunk arra, hogy megkapjuk az átdolgozott alapszabályt. Ez néhány napon belül meg is történt, Szobota Gyula gazdasági felelős kollégánk közreműködésével. Ezzel rendelkezésünkre állt az az információhalmaz, amelyet feltétlenül szükségesnek tartottunk eljuttatni az adó főigazgatóságokon dolgozó kollégáinknak ahhoz, hogy megkezdődhessen nyugdíjasainknak a szövetséghez csatlakozásának előkészítése érdekében kibontakozó munka május 14-én a legszükségesebb információkat útján (levélben) és annak mellékleteiben eljuttattuk az adó főigazgatóságok humánigazgatási főosztályvezetőihez és az apparátusok nyugdíjas kapcsolattartóihoz. Hogyan tudják elérni nyugdíjasaikat, mert bár néhány helyen működnek kis közösségek, baráti társaságok, a többség nem kötődik hasonló közösségekhez. Vállalt feladataink közé tartozik az is, hogy közvetlenül vegyünk részt az egykori APEH Hivatali Központja nyugdíjasainak a szövetségről, az általa nyújtott lehetőségekről történő tájékoztatásában, belépésük szervezésében, koordinálásában. Jelenleg ezen a feladaton dolgozunk. Sajnos nyugdíjas kollégáink közül csak kevesek címe áll rendelkezésünkre, ezért számukra csak a NAV útján, postán tudunk információkat eljuttatni. Ez időigényes lesz, a postai címeket ellenőrizni, naprakésszé kell tennie a hivatalnak, nyomdai, sokszorosítási, postázási feladatokat kell elvégezniük, s csak ezután várható, hogy a nyugdíjasok közül többen jelezni fogják belépési szándékaikat a szövetség tagjai sorába. Hasonló folyamat fog lezajlani az adó főigazgatóságokon is. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a NAV apparátusának leterheltsége magas, s sorrendet is kellhet tervezniük feladataik végzésében. Nem lenne meglepő, ha emiatt is időigényesebb lenne ennek a feladatnak a segítése. A vezetés részéről tehát megvan a segítő szándék, az önök szervező munkájához mire van szükségük még ezen kívül? Véleményünk szerint megfontoltnak és türelmesnek kell lennünk, időt kell biztosítanunk ehhez a folyamathoz az eddig leírtakra tekintettel is, de azért is, mert az adóigazgatási területről nyugdíjba vonultak csupa új információval fognak most találkozni, az általunk biztosítotton túl egyéb kérdéseket is feltehetnek, mielőtt döntenének a belépésről. Ehhez sok segítséget kaphatnak a szövetség régiófelelőseitől és a klubok vezetőitől, s erre fel is hívtuk a figyelmüket. Örömünkre szolgál, hogy három főigazgatóság már a megyei nyugdíjas kapcsolattartók adatait is eljuttatta hozzánk, s ez további főigazgatóságoktól is várható. Mivel a közgyűlés döntése alapján NAVNYOSZ-ra változott szövetségünk neve, hivatalosan is deklarálva az összeolvadást, A Mi Lapunk is tervezi a rendszeres híradást szervezőmunkájukról, majd az adóági nyugdíjas szervezetek életéről. Ehhez egy-egy jó tollú klubtagot kellene felfedezniük a közösségeknek már a kezdeti szakaszban. Másik két kollégámmal hamarosan véleményt egyeztetünk arról, mennyi idő elteltével és mily módon fogunk tájékozódni a megkezdett szervezőmunka időarányos eredményéről. A legutóbbi elnökségi ülésen jeleztük, hogy a sajtó- és tájékoztatási munkával hármunk közül dr. Bálint László kolléga fog foglalkozni. A tudósítói hálózat is kiépül reményeink szerint, s A Mi Lapunk olvasói ezen a fórumon is megismerhetik majd egymást valamelyest. Köszönöm a beszélgetést. B. Gados Júlia Házunk tájáról A Mi Lapunk 1998-ban történt megalapítása óta nem fordult elő, hogy véleménykérés céljából megszondáztuk volna a lap széles olvasótáborát. A kérdés már az elején felmerül: vajon valóban széles-e ez az olvasótábor, ahogy mi azt feltételezzük abból kiindulva, hogy időt, költséget, fáradságot nem kímélve a megjelenés után azonnal eljuttatjuk a lapot minden klubunknak. A fogadtatásról azonban fogalmunk sincs. Nem tudjuk, hogy a terjesztésnek sok év alatt kialakult módja célszerű-e, az évenkénti négy példány mindegyike eljut-e az olvasóhoz, akinek mindenfajta véleményére kíváncsiak vagyunk. Hiszen minden igyekezetünk arra irányul, hogy érdekes, színvonalas, tanulságos írásokkal, hírekkel teli újságot adjunk a tisztelt olvasó kezébe. Ehhez viszont tudnunk kell, hogy mely írások nyerték el a tetszését, melyeké nem, van-e kedvenc szerzője, akinek az írásait szívesen olvassa. Van-e esetleg más téma is, ami érdekelné. Bizonyára a felsoroltakon kívül akad más észrevétel is, amit jó lenne, ha megosztanának velünk a közös nemes cél érdekében, hogy minden lapszám olyan legyen, amit epedve várnak az olvasók, majd a megszerzett kincs birtokában a minél hamarabbi elolvasás miatt egymás kezéből kapkodják ki. k. K L U B H Í R E K.... A kölcsönös megbecsülés jegyében Ilyen sok vendége még nem volt a veszprémi klub hagyományos (18. alkalommal megrendezett) majálisának, mint ezen a kellemes, napsütéses, szabadtéri programhoz éppen alkalmas napon. A Vám- és Pénzügyőrség Közép-dunántúli Fő igaz gatósá gának vezetője, Molnár Tamás alezredes, a klubot patronáló NAV Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság igazgatója, Stark Attila alezredes, igazgatóhelyettese, Hauck Csaba százados, Terelmes Sándor őrnagy, főosztályvezető, a tapolcai szolgálati hely osztályvezetője, Szilasi Zoltán Szabolcs százados mellett ezúttal itt vendégeskedtek a székesfehérvári klub tagjai is Dobos Károly klubvezetővel az élen. A szövetség részéről Tánczos Imre titkár vett részt az összejövetelen. Vendéglátóink, a balatonfüredi pénzügyőri üdülő munkatársai Fuchs Anikó üdülővezetővel kiegészülve, s persze Horváth Lujzi, a klub vezetőségi tagja segédletével készítették elő az öreg diófa alatt amit még Ottlecz Géza ültetett fia, Károly születésének emlékezetesebbé tétele okán, s amelynek jelzője természetesen csak a fára értendő a megterített asztalokat, hordták ki a székeket, kínálták a vendégváró finomságokat. A bográcsban már javában puhult a lakoma lényege, amikor Horváth Károly klubvezető felszólalásra emelkedett, megnyitva a találkozót. Mindig is hangoztatott, a találkozó lényegét kiemelő gondolata: A majálist a nyugállományú és a tényleges pénzügyőrök közös múltja, sorsa, illetve a kölcsönös megbecsülés jegyében kívánjuk megtartani. A kölcsönös megbecsülés jegyét nem csak itt és ma tudjuk igazolni, ez a munkánk segítése során is megmutatkozik. A Magyar Királyi Pénzügyőrség 145 évvel ezelőtti alapításának emlékére és a pénzügyőri szakma tisztelete jegyében olvasta fel Hegedűs Lóránt egykori pénzügyminiszter 1926-ban megjelent, A halhatatlanok útja című írásából vett idézetet. Te pedig, olvasó, ha látsz egy szemlészt, aki megbosszant, mert sovány lézungjáért az államkincstár pénzét keresi rajtad, ne felejtsd el, hogy míg vigyázóból szemlésszé lépett elő, néki sok mindent meg kellett tanulnia. Így tanulnia kellett egy kevés közjogot, sok pénzügyi jogot, némi vegytant (mert másképpen nem venné észre, amikor a szeszmérő dobján kiugrik a piros zászló), és igen sok áruismét, hogy a csipkék és a fonalak között külömbséget (sic!) tudjon tenni. Mosolyogva tette hozzá, hogy manapság az informatikai ismeretekkel is ki lehetne egészíteni a felsorolást. Beszédében Molnár Tamás főigazgató a NAV-ot jól működő szervezetként jellemezte, beszámolt az elmúlt év eredményeiről, anyagi elismerésekről. Az újkori pénzügyőri szakma érdekes átalakulását jelzi, hogy ifjú kollégáink az egyszerűsítés és a számítógépesítés egyik hozadékaként szinte csak a billentyűket nyomogatják, szeszfőzdébe sem nagyon járnak. Így aztán tényleg népszerű lesz egyszer a mumusként elkönyvelt pénzügyőrség, hiszen nem kell különösebben tartani az ellenőrzéstől. Hol van már az az idő, amikor a kocsmákban a poharak, a köpőcsészék tisztaságát is kellett néznie a fináncnak a szeszes italok származásának figyelésén kívül, s ha valami nem volt szabályszerű, esetleg egy időre bezáratták az intézményt, ami a pénzbüntetésnél sokkal keményebb volt? (És lenne ma is ) Az idei esemény jelentős évforduló köré szerveződött Horváth Károly nyolcvanadik születésnapjának ünneplésével. A főigazgató köszöntése után Tánczos Imre is átnyújtotta a most már NAV Nyugdíjas Szövetség néven tovább élő szervezetünk ajándékát. Saját nevében pedig átadott egy ültetni való meglepetést. Dobos Károly, aki átvállalta a régiófelelősi tennivalókat elődjétől, szintén felköszöntötte az ünnepeltet. A halaszthatatlan elfoglaltsága miatt később érkező dr. Balogh György vezérőrnagy, egykori országos parancsnok köszöntőjében többek között visszaemlékezett Füredhez kötődő élményeihez, a vitorlázás egész életén végigvonuló, meghatározó szenvedélyét sem kihagyva, ami ide kötötte ehhez a kedves, Balaton-parti városkához. Jó kollegiális és baráti kapcsolata alakult ki Horváth Károllyal, akinek nem feledte születésnapját, és másik fontos programjára sietve is szakított időt a nyolcadik ikszet átlépő ünnepelt meglátogatására. A távollévő ismerősök, tisztelők nevében mi is jó egészséget, további tevékeny éveket, és ilyen derűs, optimista világlátást kívánunk a veszprémi nyugdíjas pénzügyőr klub alapítójának, egykori régiófelelős elnökségi tagunknak. -lia 6 7

5 Erdőn, mezőn, vadlesen A sajnálatosan elmaradt országos bográcsversenyt pótolni szerettük volna klubtagjainknak, ezért a régebben már egyszer nagy sikert aratott kisvonatozásra invitáltuk a Tolna megyei klub tagjait. Jött is a kis csapat Pincehelyről, Tamásiból, Szedresből, Tolná ról és Szekszárdról is április 29-én a szekszárdi vasútállomásra, ahol kocsikba rendeződtünk és elindultunk a Pörböly mellet található Ökoturisztikai Centrumba. Itt találkoztunk a többiekkel, és várt ránk a NAV pénzügyőre, aki helyi lakos lévén vállalta az erdei főzőcskézést. Természetesen a Gemenc Zrt. vezetőjénél előre megkérte a klubvezető a főzésre az engedélyt, a behajtási engedélyt, hiszen mégiscsak egy nemzeti park területén ebédeltünk. Miután a klub pénztárosa, Marika megváltotta a jegyeket, sietve felszálltunk a Rezét nevű gőzmozdony vontatta kisvonatokra, amelyek vasárnapokon, illetve különleges alkalmakkor nosztalgiavonatként üzemelnek. Aztán kisebb-nagyobb rángatásokkal (nosztalgia!!!) elindultunk, megkaptuk az első füstöt is (ismétlem: nosztalgia!!!), és természetesen hamarosan beértünk a töltés mögött a Duna Dráva Nemzeti Park erdejébe. Az első megilletődöttség után ami természetesen a hatalmas erdőnek járt nem győztük felfedezni a különleges fákat, a szebbnél szebb tölgyeseket, virágzó galagonyabokrokat, különlegesnél különlegesebb virágokat. GYÁSZ Előző számunk megjelenése óta Szeles Kálmán ny. főtörzsőrmester (56) záhonyi, Csanaki István ny. őrnagy (98), Horváth Kázmér ny. őrnagy (82), Keszei Imre ny. őrnagy (88) győri, Dombi József ny. őrnagy (87) Nagy Károlyné (84), Pintér Sándor ny. alezredes (79) budapesti nyugdíjastársunk elhunytáról kaptunk értesítést. Fél éve temettük Varga József ezredest, s most megözvegyült feleségét is utolsó útjára kísérték Kőszegen. Nyugodjanak békében! Kedves Szolgálati Járandóságban részesülő Kollégák! Tájékoztatlak benneteket arról, hogy a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, január 1-jétől megkezdte az önkéntes tartaléko sok műveleti feladatokra felkészítendő állományának felvételét. Az év elejétől megtapasztalhattátok, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló évi CLXVII. törvény 5. (2) bekezdése alapján, a korábban szolgálati nyugdíjban részesülő személyek számára a január 1-jétől szolgálati járandóságként továbbfolyósított összeget úgy határozták meg, hogy a jogosultnak a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét a törvény (3) bekezdésében foglalt kivételektől eltekintve csökkentették a személyi jövedelemadó mértékével (2012. évben 16%). Aztán csak ennyi hangzott el: Ott egy vaddisznó!! mit egy!, inkább egy vadmalacokkal benépesített család, amely vígan rohangászott a természetesen elkerített területen. Ők persze örültek a tócsákkal teli rétnek, a dagonyának. Aztán észrevettük a szarvasokat, az őzeket is, a többi vaddisznót, mi pedig vidáman integettünk feléjük, mintha a gyönyörű állatokat is úgy érdekelnénk mi, mint amennyire minket az ő látványuk. Miután a vadfigyelőt elhagytuk, már meg is érkeztünk Lassi állomásra, ahol már várt bennünket a szakács, aki elkezdte főzni a finom ebédet. De mi már robogtunk is (na jó, ez a robogás persze erős túlzás ) tovább az erdő mélyére, ahol nemsokára felfedeztük a valamikori Duna-ágat, ami még holtág formájában is szép és romantikus volt, majd sok-sok kanyarodás után kiértünk a nagy Duna partjára. Itt szembesültünk a komoly szélviharral, amit persze az erdő védelmében nem érezhettünk. Miután a gőzmozdonyt a vasutasok megtankolták (azaz talicskáztak a mozdonyhoz elegendő fát), visszafelé indultunk, ahol az erdő ismételten megmutatta, milyen kicsiny és halandó az ember, ugyanakkor milyen fenséges és hatalmas a természet. Évszázadok viharait túlélő fák, csodálatos, ember által nem zavart természeti képek nyugtató élményével lelkünkben értünk vissza Lassi állomásra. Természetesen nemcsak az állomásjelző tudatta ezt velünk, hanem a finom illatokból is erre következtettünk. Miután a csoport leszállt, és a vonat elviharzott (na jó, ez egy újabb túlzás..), hamar a bogrács köré gyűlt a csapat. Persze előkerültek a magunkkal hozott szíverősítők is, valamint ki-ki elhozta házi borát, amivel körbekínáltuk egymást. Nemsokára elkészült a finom ebéd, a vegyes pörkölt is, amivel a terített asztal köré ültünk. Az ebéd olyan volt, mint a hatalmas erdő: FENSÉGES! Köszönjük szakácsunknak, aki immáron másodszor főzött a Gemenci erdőben a csapatnak: nevét érdemes feljegyezni az utókor számára, ő Veszeli István, NAV KH, Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály, Budapest. Miután kibeszélgettük, kicsodálkoztuk magunkat, elfogytak boraink is, összepakoltunk, és az utolsó kisvonattal visszautaztunk Pörbölyre. Aki ott volt, nagyszerűen érezte magát (köszönhetően a szervezőknek), aki nem jött el, az bánhatja, de lesz még máskor is hasonló kirándulás, csak egészségünk legyen hozzá! Sz. L. klubvezető Az 5. (3) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt kivételek mellett a c) pontban leírtak szerint nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha a jogosult önkéntes tartalékos szerződést köt. A kedvezmény megilleti az önkéntes tartalékost a szerződés megkötését követő hónap első napjától a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjáig. Azon szolgálati járandóságban részesülő személyek, akik önkéntes tartalékos szerződést kívánnak kötni, illetve kötöttek, a szerződés megkötésének és megszűnésének tényéről, valamint annak időpontjáról az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság a törvény 84. -a alapján értesíti a nyugdíjfolyósító szervet. Az önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatos részletes tájékoztatót, információt (kik, hol, hogyan jelentkezhetnek, toborzóiroda-címek, stb.) elolvashatjátok és letölthetitek az alábbi linkre kattintva. Csík Bálint klubvezető, VPOP Klub Kényeztetés A márciusi nőkényeztető klubnapot idén Csík Bálint, a VPOP újdonsült klubvezetője rendezte. Kicsit besegített ugyan Tánczos Imre is, hiszen ez a program hagyományosan mindkét budapesti klub nőtagjainak szól. De még hogy szólt! Meghívott vendég, Ökrös András harmonikaművész szórakoztatta a hölgykoszorút. Régi és új, andalító és friss, talpalávaló számokat játszott. Felkérte a közönséget, hogy aki tudja a dalszövegeket, nyugodtan énekelje. Kitűnő hangulatot varázsolt a Mátyás utcai étterem falai közé. Többen gondoltak vissza a fiatalságot idéző egykori, feledhetetlen, a Pénzügyőr Zenekar muzsikusaiból álló kisegyüttes kísérte táncestek, zenés hétvégi vacsorák hangulatára. Csobbanás az édenkertben Egész napos fürdőzésre indult a VPNYOSZ Tolna megyei klubjának vállalkozó szellemű csapata április 4-én a teljesen megújult Tamási Gyógy- és Élményfürdőbe. A szekszárdi buszmegállóban találkozó csapat egyórás buszozást követően érkezett meg Tamásiba, ahol már a helyi klubtagok várták őket. Rövid sétát követően már meg is pillantottuk a teljes átváltozáson átesett fürdőt, amit egyszerűen csak így neveznek: Tolna megye csobbanó édenkertje. Persze nemcsak azért mentünk, hogy pislogással töltsük el az időt, hanem kihasználva a hétköznap kisebb látogatói létszámát, hamar igyekeztünk belülről is birtokba venni az impozáns építményt (a belépőt a klub fizette). Hamarosan fürdőruhában nézhettünk körül, immár két szinten, a gyönyörűen virágzó növények (orchidea, pálma) között, a medencéket sorra felfedezve. Ezt követően pedig végre csobbanhattunk is a vízben, ki-ki tetszése szerint választva ki a neki megfelelő hőmérsékletű medencét. Választhattuk a 38 fokos gyógyvizet is, de a 26 fokos víz is rendelkezésünkre állt. Aki akart, az wellness- és élményelemekben kényeztette magát, de volt csúszda és jakuzzi is. Miután jól kiáztattuk magunkat, a büfében kipihentük kellemes fáradtságunkat, s ahol az ebédet is megrendeltük (baráti árak) és elfogyasztottuk. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a csodálatos édenkertet, amely mindenki számara nyújt felfedeznivalót (ha már így reklámozzák magukat). Megtekinthető: A tapasztalat, amit visszautazáskor megállapítottunk: Jövőre, veletek, ugyanitt!!!! Szabó László klubvezető Ott, ahol a piros motor megállt Tavaszidéző hangulatban indultunk el a nyugdíjas barátaimmal. Előtte izgalommal hallgattam Bandit, a füleki származású palóchangú meteorológus jövendölését, aki hol esik, hol fúj gondolatokkal nyugtatgatott. Hát mindegy, ha esik, ha fúj, mi megyünk. Irány a Karancs-Medves laposa, ami a legnagyobb fennsík a közép-európai régióban. Fokozottan védett természetvédelmi terület, ritka növénytársulásokkal, Gortva-pataki vízáttöréssel, és ameddig a szem ellát, hegyekkel. A Medves Hotel (régebben Középiskolai Ifjúsági Szabadidős Továbbképző A zenei program előtt szerepeltek az itt rendszere sen fellépő Erkel utcai Kisbocs óvoda csöppségei, akik tündéri lényükkel, imádnivaló, lelkes igyekezetükkel melegítették át a nyugdíjas nénik lelkét. Bálint, a de bütálás igen jól si került, csak így tovább! Köszönjük. b. Fotó: Bircsák A. Központ, hogy rejtelmesen fogalmazzak) mellett kellett felbaktatni a lapályra. Szerencsénkre a nap kisütött, a barkák boldogan fogadtak minket. Szélfi kakaskodott, de hát ez a dolga, teljes erejéből fújnia kell a levegőt. A fennsík azonban kárpótolt mindenért. A Mátra büszkén mutogatta a kékesi tv tornyát, a Bükk megvillantotta a bélkői fehér ruháját, de a Tátra sem tétlenkedett, még mindig telet rajzolva a horizontra. Egyedül a Salgó vára állt rezzenéstelenül, emlékeztetve arra, hogy hajdanán Petőfi is itt járt. A Medves-laposáról több legenda is terjeng, amit nem egy nép- és természetíró is lejegyzett. Ilyen például a Leégett Medves története, ami arról szól, hogy a fennsík egyik tanyáját a nagy haszon reményében olcsón megvásárolták, és hogyhogy nem, egyszer csak hirtelen leégett. A tulajdonos az as években börtönbe került biztosítási csalás miatt, szóval leégett, mint a Medves. Szól még a történet jeltelen betyársírról is. Állítólag leszámolási vita áldozatává vált az öreg zsivány. A népek duruzsolnak még az elvonulók és a bevonulók elől eldugott vassodronyos gőzgépről, amit később a benövő indák annyira eltakartak, hogy még a saját tulajdonosa sem találta meg. A túrának szomorú aktualitása is van. Emléktúra Dubravszki János pénzügyőr törzszászlós lelkéért. Jancsi, vagy ahogy mi hívtuk, Kutyú, természetszerető kolléga volt, aki szabadidejében mindig az erdőt járta, gombázott, csipkét gyűjtött, madarakat figyelt meg. A szíve miatt kinyugdíjazták, de az erdőjárást nem adta fel. Azon a szomorú napon is elindult féltve őrzött és dédelgetett piros motorjával egy kis bejárásra. Rótta az ösvényeket, amikor a motor leállt. Nem hagyta ott a kedvencét, kitolta a meredek parton, már-már elérte a lapos mezsgyét, amikor az ő szívmotorja is megállt. Koszorút helyeztünk el a vadkörtefa alatt, a szél is elcsendesedett, éppen hogy meglibbentette az emlékszalagot. A gyalogtúrában nagyon elfáradt Sebestyén Ferike, mindenki Ferikéje. Bagyinszki Gyuszi egy rövid időre eltűnt, és egyszer csak egy hatalmas bazaltsziklával tért vissza. Ülőalkalmatosságot cipelt a túratársa számárára. Sági Gyuszi a tűzgyújtási tilalom miatt morgolódott, Vargáné Marika pedig készséggel kente a libazsíros kenyeret a lila hagymához. Szalonnasütés helyett szalonnaevés lett, persze a puha kenyér is gazdagon tálalta a harapnivalókat. Tavasz van, a barka után kizöldül az erdő, és piros virággal jelzi a fenyő: minden elindult az új élet felé. Délután közeledtével mi is visszaindultunk. A kis csapat járt egyet a tavaszi napsütésben. Géczy Attila klubvezető 8 9

6 ÉLETUTAK Hankó József nyugállományú pénzügyőr őrnagy kimeríthetetlen téma számomra. A közmondásbeli hét bőrből eddig kettőt nyúztam le róla, ez lesz a harmadik, de talán még nem az utolsó, hiszen olyan sokoldalú, színes egyéniség, hogy néhány cikk keretébe nem fér bele szerteágazó tevékenységének kellő mélységű méltatása. Az eddigi írásaim róla: Grófi találkozó pénzügyőr segédlettel és Mester és tanítványa címen jelentek meg A Mi Lapunk hasábjain. A saját életéről viszont eddig nem sok derült ki, ideje tehát, hogy magától az érdekelttől megtudjuk, honnan is indult eseménydús életpályája. Egy kutyabőrös polihisztor Békéscsabán születettem november 30-án. Apám bolgárkertészként 10 katasztrális holdon öntözéses növénytermesztést folytatott, ezenkívül kitűnő állattenyésztő volt. Svájcból importált szimentáli tehenei voltak, valamint a budapesti galopp-pályán versenylovai. Nyilván tőle örököltem a lovak iránti vonzódást, fivéreim pedig a föld szeretetét, mindketten agrárpályát választottak. Szamárbőrös ősök Családunk régi nemesi származású. Az erről szóló oklevél III. Béla királyunk idejéből datálódik, amikor székely őseim hősiesen védve a magyar határt, visszavertek egy nagy erejű tatártámadást. Ha legközelebb arra járok, megnézem a török megszállás miatt a pozsonyi levéltárba került oklevelet, hogy valóban kutyabőrből készült-e, vagy csak pergamenből. Címerünk kétféle is van, közös bennük, hogy mindkettőben van oroszlán. Most már értem, hogy miért vonzódsz a grófi Weinckheim családhoz. Jelszavad: mi nemesek tartsunk össze. Tetszetős az elméleted, de semmi valóságalapja nincs, az okokra a későbbiekben visszatérek, most még az én őseimnél Scheer Istvánné Visszafelé Elmegyek én most Édesanyám, szabad már az országhatár. Előtte elnézek a kis kertembe, s átlépem a sövényt egyenesen. Estefelé úton vagyok már én, keresem a fekhelyem helyét. Találok majd egy búzakévét, s abban alszom át az egész éjt. Hajnal felé hallom a madarak dalát, elveszem fejem alól a bőrcsizmám. kicsit kemény is volt a párna helyett, de holnapra talán lesz igazi fekhelyem. Mégis visszamegyek a szülői házba, Édesanyám örül, hogy hazaértem vacsorára. Úgy érzem, mindenhol jó, de a legjobb itthon. Mégsem hagyom el ezt a szép kis Magyarországot. A lapunkban közzétett felhívással egy időben kapta szerkesztőségünk a verset Győrből, amelyet szívesen megjelentetünk, mintegy első darabját a majdani kiállításnak. Várjuk más szerzők műveit is, azzal a kéréssel, hogy lapunk számára ne túl hosszú alkotásokat küldjenek, tekintettel terjedelmi korlátainkra. tartunk. A legvitézebb Hankó I. Rákóczi György erdélyi fejedelem oldalán részt vett a III. Ferdinánd elleni háborúban, és amikor ben megkötötték a háború végét jelentő linzi békét, társaival együtt a Felvidéken maradt. Családot alapított, amely a későbbiekben kiterebélyesedve 73 évi ott-tartózkodás után Hradiste nevű községből 1718-ban Békéscsabára költözött. A leszármazottak most is itt élnek. Iskolai tanulmányaimat is ebben a szlovák hagyományokkal rendelkező városban kezdtem és fejeztem be 1958-ban a Rózsa Ferenc Gimnáziumban letett érettségi vizsgával. A következő évben behívtak katonának. Igen előkelő alakulatnál, a légierőknél szolgáltam Sármelléken, Taszáron és Pápán, MIG típusú vadászgépeken mechanikusként ténykedtem. A sorállománynak századparancsnoka voltam, birkózásban a hadseregbajnokságon súlycsoportomban ötödik lettem. A hadseregből 1962-ben szereltem le, és még ugyanebben az évben egy másik egyenruhát öltöttem magamra, március 26-án pénzügyőr lettem másodszori jelentkezés után. Az első jelentkezésem idején ugyanis katonaként szolgáltam, és nem voltam még katonaviselt, ami feltétele volt a felvételnek. Pénzügyőrré válásommal én teljesítettem az apám vágyát, aki szintén pénzügyőr szeretett volna lenni, de nem vették fel. Az előképző tanfolyamot elvégezve az alapfokú tanfolyamot kétszer is abszolváltam. Bukás miatt? Már a feltételezés is sértő rám nézve! Azon kevesek közé tartozom, aki elvégezte a pénzügyőr alapfokú szaktanfolyamot, majd mivel időközben 1964-ben megtörtént a két szerv egyesülése a vámőr alapfokú szaktanfolyamot is. A pénzügyőri iskolán tisztelettel emlékezem Jakab Dezsőre, Módos Imrére és Romvári Imre iskolaparancsnokra. Hol kezdted a pénzügyőri szolgálatot? Jászberényben, aztán Kunszentmárton, Törökszentmiklós, Békéscsaba és Lökösháza következett ben elvégeztem a középfokú, majd 1979-ben a felsőfokú szaktanfolyamot. Közben szabálysértési előadóként dolgoztam vámhivatalban és megyei parancsnokságon, 1973-tól nyomozó is voltam. Ezután visszamentem Lökösházára előbb parancsnokhelyettesnek, majd parancsnoknak. Rövid idő elteltével ismét felállították a nyomozóhivatalokat, és engem kineveztek a Békéscsabai Nyomozóhivatal parancsnokává. Innen vonultam aztán nyugállományba 1994-ben. A toll és a katedra mániákusa Következtek a békés, csendes, eseménytelen nyugdíjas évek? Szó sincs róla! Alig egy hónap múlva már tanítani hívtak több középiskolába, ahol aztán vámjogot, jövedéki jogot, nemzetközi vámpolitikát, nemzetközi szállítmányozást és büntetőjogot tanítottam. Közben, mivel addig nem volt ilyen, írtam kezdők részére vámjogból egy tankönyvet, ami ma is használható, a Perfekt Oktatási Középiskola kívánja megvásárolni. 71 éves koromig dolgoztam, szlovák, orosz és lengyel nyelvvizsgával rendelkezem. Egy előző beszélgetésünkből tudom, hogy 2000-ben könyved jelent meg Két évszázad a Weinkcheim családdal címmel. Utána pihentél a babérjaidon? Akkor te engem rosszul ismersz. Ennek a könyvnek a megírását amiért egyébként Pro Urbe kitüntetést kaptam, és azóta megjelent a második kiadás is 30 évi kutatómunka előzte meg, a családtörténet összeállítása négy évig tartott. Ez olyan alapos volt, hogy amikor sor került a grófi család találkozójára, én mutattam be egymásnak a világ különböző tájairól összesereglett Weinkcheimeket. Most visszatérek annak a feltételezésednek a cáfolatára, hogy azért kezdtem foglalkozni grófokkal, mert én is nemesi sarjadék vagyok. Az igazi motiváció az volt, hogy amikor nősülésem kapcsán Szabadkígyósra kerültem, azonnal rácsodálkoztam az ottani, Ybl Miklós által tervezett gyönyörű Weinckheim-kastélyra, és behatóan érdeklődni kezdtem a család iránt. Ennek eredménye lett a családról szóló vaskos kötet, melynek megjelenése a környéken ismertté tette a nevemet, úgyhogy sorban kaptam a megbízásokat ben két kötetben megjelent a Lovak és lovasok Békés megyében című könyvem. De a lovas témának evvel nincs vége. Egy nap a kondorosi pusztán címmel írtam egy lovas színpadi játékot, amit a szarvasi lovas világtalálkozón két alkalommal is előadtak. Társszerzőként feldolgoztam egy könyvben a Békés megyében fellelhető 1848-as honvédtisztek emlékhelyeit és síremlékeit ben jelent meg a Békés megyei vadászalmanach című könyvem, melyért állami Nimród-díjat kaptam. Jelenleg szerkesztés alatt áll A magyar királyi csendőrség két évszázada című könyvem. Történelmi kutatások Gyermekkorom óta foglalkozom az es szabadságharc történetének kutatásával. Amióta a bécsi levéltár nyilvánossá vált, sok olyan dolog került napvilágra, amik korábban nem voltak ismertek. Ilyen például az, hogy a világosi fegyverletétel nem Világoson történt, hanem Csigerszőlősön. Vagy az, hogy az szeptember 29-i pákozdi csata után Jellasics csapataival nem azért távozott a hadszíntérről, mert csúfos vereséget szenvedett, hanem azért, mert Bécs védelmére rendelték, mivel az előző napon a pesti hajóhídon Lamberg altábornagyot felkoncolták. Kutatásom eredményeiről cikksorozatot írok a Békés Megyei Hírlapban. Erre egy teljes oldalt kapok a szerkesztőségtől. Csak írsz, csak írsz éjt nappallá téve, és semmi magánélet, semmi szórakozás? Humormorzsák Egy termetes székely asszonyság magyarországi látogatásáról két sonkát akar átcsempészni a határon, s a kocsiülés alá dugja. Kérdi tőle a vámos: Van valami elvámolnivalója? Van, két sonkám. Hol? Rajta ülök... Akkor jó nevet a vámos Tovább mehet! A lány a gyóntatószékben megvallja bűneit. Elmondja, hogy az ördög apródonként vitte a kísértés útjára, mert először csak megtetszettek egymásnak, aztán beszélgettek, majd később a legény megcirógatta, még később pedig meg is csókolta. Végül levette a lábáról. De lányom fakadt ki az öreg plébános, amikor a heverőre feküdtetek, legalább akkor tudnotok kellett volna, hogy nagy bűn, amit elkövettek! Tudtuk mi azt plébános úr, de akkor már vétek lett volna abbahagyni! Egy nemrég megözvegyült asszonytól kérdezi a szomszédja: Találtál-e már egy jó ügyvédet, aki az örökséged ügyében intézkedik? Jaj, ne is említsd az ügyvédeket! Annyi bajom van az örökséggel. Néha már azt kívánom, bárcsak ne halt volna meg a férjem... Nekem az írás is szórakozás, mert nagy kedvvel csinálom, de emellett azért jut másra is időm. Fiatalkorom óta vadászom, az idén kezdtem meg az 50. vadászati évadot. Az Újkígyósi Vadásztársaságnál 45 évig voltam vezető, lemondásom óta tiszteletbeli elnök vagyok. Bizalmasan megsúgták, hogy fel vagyok terjesztve Vadászati Érdemérem kitüntetésre. Mezőhegyesen időnként fogathajtással is foglalkozom, persze nem a Lázár fivérek szintjén. Titkára vagyok a Bábolnai Arab Távlovagló és Távhajtó Egyesületnek. Szabadidőmben építőanyagot szereztem Szabadkígyóson egy római katolikus kápolna felépítéséhez, amit 2000-ben Gyulai Endre püspök szentelt fel. A családod még nem lázadt fel ennyi házon kívüli elfoglaltság ellen? A jelek szerint nem. Feleségem az október 10-i házasságkötésünk óta hűségesen kitart mellettem, leányom meg egyenesen megszerette a pénzügyőrséget, már kislány korában a nyomozati munkáról faggatott, felnőve példámat követte, és ő is pénzügyőr lett. Dr. Szendiné Hankó Erzsébet Éva né ven hosszabb ideig tanított büntetőjogot a Vám- és Pénzügyőri Iskolán. Nem kielégítő egészségügyi állapota miatt a korhatár elérése előtt lett nyugdíjas őrnagyi rendfokozattal a VP Egészségügyi Központja kiemelt főelőadójaként. A férje sem akárki: dr. Szendi Antal pénzügyőr ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. A közelmúltban egy nagyon szép írás jelent meg róla a Pénzügyőrben. Befejezésül hangsúlyozni kívánom, hogy szerettem a testületet, időnként álmodom is róla. Kapcsolatot tartok a maiakkal is, be-bejárok a békéscsabai kollégákhoz. Tanítani is szerettem, előfordult, hogy egyidejűleg száznál is több tanítványom volt. A napokban a gyulai Harrukern Gimnázium örökös tanára címét kaptam. Boldog embernek mondhatom magam. Öröm ezt hallani. Ennél jobb végszót nem is adhattál volna, köszönöm azt interjút. Kis István Kisasszony, ki mondta magának, hogy azért, mert a vállalati bulin megcsókoltam, már elhanyagolhatja a munkáját? kérdi a főnök a titkárnőtől. Az ügyvédem. A XX. század elején az öreg székely felment a városi hivatalba, hogy a peres ügyét intézze. Ügyvédet vagy ahogy akkoriban nevezték fiskálist keresett, de a szó sehogyan sem jutott az eszébe. Ezért így fordult a portáshoz: Én azt az embert keresem, aki pénzért hazudik! Az ügyvéddinasztia ifjú sarja leteszi a vizsgáját. Néhány nap múlva az apja átad neki egy hatalmas csomagot: Fiam, ezek itt a Kovács-Szabó-féle birtokper iratai. Készülj fel, hétfőn te mész a tárgyalásra, és ne feledd, hogy ez a per már vagy 30 éve húzódik! Hétfő délben diadalmas arccal, csillogó szemekkel tér haza az ifjú ügyvéd: Apám! Győztem! Megnyertem a pert! Micsoda?! Igen! 30 év után egyetlen ügyes húzással... Piff-paff, az apja lekever két hatalmas pofont: Fiam! 30 éve ebből a perből járunk nyaralni, és te megnyered??? Az idő pénz! gondolta a pincér, és hozzáadta a számlához a dátumot. Összeállította: Horváth Zoltán 10 11

7 Hírek Hévízről Az oroszok már nem csak a spájzban vannak Olyan Hévíz manapság, mint Magyarország a második világháború idején, ugyanis a fokozatosan csökkenő számú németek helyét egyre nagyobb tempóban foglalják el az oroszok, ukránok a legdrágább szállodáktól a legapróbb szálláshelyig, az éttermektől az ingatlanpiacig egyaránt. A gazdasági válság dacára még mindig sokan szeretnek egy kicsit pihenni, üdülni, s aki viszonylag olcsó szállást, változatos tájat, gazdag programokat szeretne az év bármely szakában, az jól teszi, ha az Európa-hírű gyógyfürdővárost keresi fel. Mintegy ötszáz vendégváró magánház, panzió várja a szállodák mellett az ideérkezőket. Kétágyas szoba személyenként, éjszakánként átlag háromezer forint, ezerkétszáz forintért bőséges reggelit kapni. A mintegy 240 tagot számláló Hévízi Szobakiadók Szövetsége házainál megszálló pihenni, szórakozni vágyó utazók egész évben kedvezmények sorát vehetik igénybe, negyven partnerünknek köszönhetően. Az általuk biztosított lehetőségekről adott tájékoztatást Lajkó Ferenc elnök. Sokat tanulhatunk belőle Cegléden, hiszen évek óta halljuk, hogy városunk fellendülésének vezére a termálfürdő és aquapark, ám az nálunk kész ráfizetés. A hévízi szövetség emblémájával ellátott kulcstartó felmutatásával vendégeik többek között a partner éttermekben, borozókban, optikusnál, taxinál, kávézóban vagy egyéb szolgáltatóknál 5-25% árengedményt kapnak, valamint a tófürdő belépője és a hotelek gyógyászati kúracsomagjai olcsóbban vehetők meg általuk. A kedvező árak mellett a szobakiadók erőssége a családias hangulat, az egyéni törődés és gondoskodás. A minőségi ellátás színvonalát javítja, hogy ma már egyszerűsített reggelit adhatnak a házigazdák, ami a kontinentális reggelinél bővebb, de a falusi vendéglátás lehetőségeinél szűkebb lehetőséget biztosít. Akad, aki reggelizőkártyát ad a közelben lévő kávéházhoz, étteremhez. Tagjaik rendszeres tájékoztatást kapnak interneten az aktuális sport- és kulturális rendezvényekről, s azokról többnyelvű információs anyagot is eljuttatnak hozzájuk. Különösen szoros a kapcsolatuk a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel, valamint a Hévízi TDM Egyesülettel, s évente 4-5 hazai, illetve szomszédos országokbeli turisztikai kiállításon és vásáron is képviseltetik magukat. Az elnök reméli, a szomszédos Sármelléken megnyílt repülőtér bővíti vendégkörüket. A tófürdő környékén, a városközpontban és a szállodákban tömérdek kisebb-nagyobb étterem, cukrászda és borozó várja az éhes, szomjas utazókat. A központi helyen álló, gazdag ételkínálatot biztosító Kocsi csárdában örömmel konstatáltam az előrelépést, végre megjelentek az itallapon a balatonmelléki borok is. A 27 éve működő Józsvai Sándor és fiai által üzemeltetett Magyar csárda hagyományőrző fabútorai, kármentője, a nemzetközileg ismert Nyári Elek vezette cigányzenekar, s a részünkre felszolgált könnyű, kellemes, tavaszias, szezonális ebéd minden igényt kielégítő. Remek ötlet a helyben megvásárolható kis piros zománcos, födős lábasban felszolgált magyaros burgonyaleves. A negyedik generációs fogadós, szállodás család pártolja a fiatal hazai művészeket, akiknek képeiből folyamatosan frissített tárlatot és vásárlási lehetőséget biztosítanak. A fővárosi Váci utca kínálatával is versenyre kel a két promenád egyik-másik üzlete. A piac pedig önmagában idegenforgalmi látványosság a gazdag és igényes zsibójával, a házi készítésű sajt, kolbász, szalonna, valamint savanyúság kínálatával. Helyet kapott több népművész mester is. A sütemények csábítóak, s az egyik különlegesség a mangalica zsírjával, illetve olívaolajjal készült kenyeréből még kézzel csípett kóstolót is adó kedélyes szalmakalapos, bő fehér parasztinges atyafi. Természetesen a környék gazdálkodói is helyet kapnak a standokon; most legnagyobb sláger a medvehagyma volt. A város polgármestere, Papp Gábor a komplex fejlesztési terveikről, Pusztai Erzsébet, a Hévízi TDM elnöke a turisztikai elképzelésekről, míg Halász Gábor, a gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, valamint az azzal összevont mozi igazgatója adott tájékoztatást a gazdag és egész évre kiterjedő, rendkívül igényes, sokrétű, összehangolt vendégcsábító programjaikról. Hévíz a főváros után második helyen áll a folyamatosan növekvő látogatottság tekintetében. Tavaly a vendégéjszakáik száma meghaladta az egymilliót, amihez hozzájárult a szállásadókkal való foglalkozás is, amely szövetség idén hárommillió forint támogatást kap. Kulturális programokra 120 millió forintot költenek. Kiemelt cél, hogy a minőségi szálláshelyek mellé ingyenes, illetve megfizethető árú, magas színvonalú rendezvényeket szerveznek. A tó gyógyító fogadóépületének továbbfejlesztésére mintegy 800 millió forintot kívánnak fordítani. További látnivalókkal bővítik az egregyi pincesoron található utat a romkerttől az Árpád-kori templomig, s a Keszthelyre vezető turistaút és kerékpárút mellé további kerékpárutakat, bicajkölcsönző pontokat készítenek. Terveik között szerepel egy nagy szabadtéri színpad létesítése és a múzeum bővítése. Céljuk, hogy ne legyen Hévízen holtszezon, és a fiataloktól a családosokon keresztül a gyógyulni vágyókig minden ide érkező megtalálja az igényének és pénztárcájának megfelelő időtöltést. Az Európában egyedülálló tőzegmedrű tó elsősorban reumás és mozgásszervi betegségekre kifejtett gyógyhatásairól híres. A tavirózsákkal ékes víz és a tőzegiszap csökkenti a gyulladást, a fájdalmat, a kúra kedvezően hat a szervezet ösztrogénszintjére, hatékony krónikus nőgyógyászati problémák kezelésére. Kellemes esti séta során az egregyi pincesoron ízelítőt kaphatunk a helyi borokból és étkekből. Az elegáns sporttal, a golffal ismerkedni vágyók részesei lehetnek egy remek golfoktatásnak a Lotus Therme Hotel & Spa golfbázisán. Méltó lehet utunknak megkoronázásaként a Keszthelyi Festetics-kastély meglátogatása és egy sétahajózás. A nyaralóknak gazdag kulturális és kulináris rendezvényeket, s még a tavon tartott esküvőt és lakodalmat is kínál a Balaton Hajózási Zrt. Kőhalmi Dezső Engedélyezett másodközlés. Forrás: Ceglédi Kék Újság a Mi lapunk A PÉNZÜGYŐR MELLÉKLETE Kiadja a VIVA Média Holding, 1135 Budapest, Szegedi út Telefon: Felelős kiadó: Moldován Tamás vezérigazgató Felelős szerkesztő: Czikora András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége elnöke Szerkesztő: Bogschützné Gados Júlia Szerkesztőbizottság: Dr. Kaizinger Tibor, Kis István, Horváth Zoltán, Varga Imre, Dr. Bálint László 12

Elnökségi ülés vendégekkel

Elnökségi ülés vendégekkel Elnökségi ülés vendégekkel Nem volt hétköznapi esemény a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége elnökségének novemberi értekezlete. Jeles vendégek érkeztek a Mátyás utcába Czikora

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Beszámoló a Vas megyei Adóági nyugdíjas találkozóról. Nagy várakozással voltam és mondhatom voltunk az idei év adóági nyugdíjas találkozó iránt.

Beszámoló a Vas megyei Adóági nyugdíjas találkozóról. Nagy várakozással voltam és mondhatom voltunk az idei év adóági nyugdíjas találkozó iránt. Beszámoló a Vas megyei Adóági nyugdíjas találkozóról Nagy várakozással voltam és mondhatom voltunk az idei év adóági nyugdíjas találkozó iránt. Kronológia sorrendben próbálom leírni az eseményeket, ami

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Negyedszázados a Szövetség. A NAV NYOSZ 25 éves fennállásáról kívánok megemlékezni, ahogy én láttam, látom.

Negyedszázados a Szövetség. A NAV NYOSZ 25 éves fennállásáról kívánok megemlékezni, ahogy én láttam, látom. 1 Negyedszázados a Szövetség Szövetségünk sikerének és tekintélyének záloga klubjaink tevékenysége. A NAV NYOSZ 25 éves fennállásáról kívánok megemlékezni, ahogy én láttam, látom. Ma már nincs ember, aki

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég. JEGYZŐKÖNYV amely készült 2012. május 26. 10 óra 00 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, az 1039 Budapest, Piroska utca 2. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés!

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés! BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL VAROS Ikt. sz.: Előadó: Mell: Hiv. SZ.: Ah. Postacím: 5601 Pf 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: vantara@bekescsaba.hu NYÍL VANOS ULES napirendje

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM 2014. január 1. december 31. BUDAPEST Békés, boldog Eredményekben gazdag Új

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről Időpont: 2009. május 30. (szombat). 14:00 óra Helyszín: Az egyesület klubhelyisége a Kapostüskevári vasúti megállóhelyen Kemenczei

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Magyarország Belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért a rendvédelmi szerv hivatásos szolgálatában töltött

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal 2016. Február ISSN 2498-5619 Hartai Újság Hartai Hírek 2-3. oldal Intézményi Hírek 4. oldal TopNet tájékoztató 5. oldal 2. oldal Hartai Hírek II. Hartai Kolbászfesztivál Január 23-án 11 órakor indult a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti.

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti. Elnökségi ülés: 2007. január 4. Határozatok tára 2007. Elnökségi ülések 8-1/2007 OEH.: Elnökség hozzájárul, hogy a MTSZ 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámoló később kerüljön egyeztetésre. 8-2/2007

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 2/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről Beszámoló a 2016. decemberi klubnap eseményeiről 1 Tisztelt CSVOE Tagtársunk, Kedves Barátunk! 2016.12.15.-n csütörtökön tartotta Egyesületünk az évzáró KLUB rendezvényét. Az idei évre komoly célokat tűztünk

Részletesebben

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL Baranyi Ferenc 1 A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület (MKLE) március hónapban megtartotta éves közgyűlését, amely az Alapszabály és a Szervezeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat Jegyzőkönyv A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közgyűléséről Időpont: 2010. február 27. szombat Helyszín: Egyesületi iroda helyiség, Kapostüskevár MÁV állomás Jelen vannak: Az egyesület tagjai

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-4/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szigetszentmiklós Város Ifjúsági-Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának október 4-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. Szigetszentmiklós Város Ifjúsági-Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának október 4-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 2007. október 4-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Tartalom Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése 3 64/2007./X.4./ sz. Ifjúsági-Sport és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén Időpont: 2015. november 28. 10 óra Helyszín: Szent István Egyetemen (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Kollégium B épület, Gorka

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv mely készült a Monori Borút Egyesület közgyűlésén 2009. november 4 én Monoron a Strázsahegyen Szabó István Gyuláék pincéjében. A közgyűlés 17.30 ra volt meghirdetve, de ekkor még

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

TERRA MADRE A hagyományos termékeket előállító közösségek világnapja Konferencia, termékbemutató és vásár FVM 2009.december 10.

TERRA MADRE A hagyományos termékeket előállító közösségek világnapja Konferencia, termékbemutató és vásár FVM 2009.december 10. Bemutatkozik A Magyar Gulyás Gasztro Turisztikai Egyesület A Szolnoki Gulyásfesztivál Szervezője Slow Food Tisza-mente Akció csoport Alapító tagja 2009 TERRA MADRE A hagyományos termékeket előállító közösségek

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény Professzori Klub és Kiválóságok Klubja országos rendezvény Domonyvölgy, Lázár Lovaspark 2016. június 05. Hálásan köszönjük a kedves meghívást! Decsi Tamás Nem először vagyok magam sem! De most sem bántam

Részletesebben

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester 2015. október :: IV. évfolyam 10. szám Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester évben velem együtt dolgozó Képviselõ Társaimnak akár képviselõként, akár polgármesterként dolgozhattunk

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2013 Január-2013 December 1 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! Beszámoló a 2013.január.01.-2013. december 31. között

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 220-2 /2010. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben