Tokaji kistérség TOKAJI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tokaji kistérség TOKAJI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén"

Átírás

1 Tokaji kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Elnök: Májer János 3910 Tokaj, Rákóczi u. 52. Tel: 47/ Mind természeti, mind épített környezetben gazdag látnivalókat kínál e terület. Tokaj és környékének élıvilága egyedi és rendkívüli, itt keverednek az Alföld, és a hegyvidékhez tartozó flóra és fauna elemei. Tokaj-Hegyalja mai domborzata rendkívül tagolt völgyekkel, vízfolyásokkal sőrőn szabdalt. A felszíne hosszú évmilliók alatt alakult ki, az eredeti vulkáni formák már megszelídültek, vagy az emberi tevékenység hatására átalakultak, mégis a táj vulkáni eredete szembeötlı. A területre jellemzı vulkáni eredető kızet, illetve ennek máladékából keletkezett talaj, és a Tisza, Bodrog folyó által meghatározott mikroklíma mind-mind hozzájárul az itt kialakuló egyedi elemekkel is rendelkezı növény-, és állatvilághoz. Nagyon sok faj közülük védett. A Kárpát-medencében csak itt fordul elı a gyapjas ıszirózsa. A terület nagy része tavasszal víz alá kerül (tündérrózsa, sulyom, tündérfátyol). Fokozottan védett a fekete gólya és a haris tól a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet vigyázza a sok helyen még érintetlen természeti táj értékét, összesen 4941 hektárnyi területen. Az ide érkezı látogatóknak legelıször a hatalmas kiterjedéső szılıültetvények tőnnek fel. A bortermelés ezen a vidéken legalább a 12. századra visszavezethetı, a hegyaljai bor egyre nagyobb hírnévre tett szert és már közel három évszázada szigorúan szabályozott, törvényi keretek között zajlik. Az ısi borpincékben nyomon követhetı a tokaji bor termelésének minden mozzanata. A tokaji borvidéket az UNESCO Világörökség Bizottsága 2002-ben, mint kultúrtájat felvette a világörökség listájára. Ajánlás: izgalmas vizitúrákat is tehetünk. A terület kiválóan alkalmas természetföldrajzi vulkánikus felszínalaktani és ártéri vizsgálatokhoz, ökológiai megfigyelésekhez, kísérletekhez. Tanulmányozhatjuk a szılımővelés és feldolgozás hagyományos és legmodernebb formáit, technikáit. Láthatunk honfoglalás kori földvárat, Árpád-kori templomot és

2 Tokaj Közigazgatási rang: város (Népesség: 4303 fı) Alig van ma magyar helyiségnév, ami ismertebb lenne a világon, mint Tokaj. Több évszázada folyik itt szılımővelés, de mint borvidéknek felemelkedését a 16. század elejéhez kötik, elıször csak mint Hegyalját emlegetik ezt a borvidéket, Tokaj neve csak a 17. századtól kezd önálló bortermelı községként megjelenni a köztudatban. A 18. századtól kezdve szılısgazdái világhírő, nemzetközi kereskedelemben is forgalmazott borokat állítottak elı. Ma is hungarikum a tokaji bor. Tokaj neve elıször 1067-ben, I. Géza király egyik oklevelében olvasható, mint kırév, átkelıhely. Késıbb, a 14. században íródott képes krónikában már úgy számolnak be a településrıl, hogy: Salamon király Tokajnál kelt át a Tiszán 1073-ban. A település fejlıdésében a szılı-, és bortermelés mellett mindig fontos szerepet játszott, hogy mint átkelıhely kereskedelmi és stratégiai feladatot töltött be. A település stratégiai jelentıségére utal, hogy a Tisza és Bodrog összefolyásánál már a 13. században kı vár állt, mely többször cserélt gazdát. A vár szerepe különösen megnıtt az ország három részre szakadása idején ben, hisz a három országrész találkozási pontjánál helyezkedett el. Többször cserélt gazdát, és többször átépítették ban elfoglalták a kurucok, majd 1705-ben lerombolták. Ma, a várnak már csak egyetlen darabja látható a Bodrog folyó bal oldalán, az ártéri erdıben, ahova elızetes egyeztetés után komppal lehet átjutni. A 17. század elsı felétıl a város fokozott fejlıdésnek indult, és polgárosodott mezıvárossá alakult, ekkor kapta meg a Kiváltságolt Tisza-Tokaj Város címet. A települést, - mivel átkelıhely volt, - a történelem minden vihara utolérte, ezt mutatja ciklikus fejlıdése is. A település az idık során elvesztett városi rangját 1986-ban kapta újra vissza. Balassi Bálint és Nicolaus Lenau osztrák költı egy évet lakott Tokajban. Itt született Paulay Ede színházi rendezı, igazgató, dramaturg, kiemelkedı színész-pedagógus, a tokaji színház névadója. A várost a Tisza-Bodrog partja, és a - több mint 500 méter magas - Kopasz-hegy öleli, rajta a TV átjátszó állomás sugárzó tornyával. A királyok bora a borok királya Már a 15. században elterjedt orvosi körökben, hogy az aszú gyógyító hatású, így értékes itóka VINUM TOKAJENS PASSUM néven még a gyógyszertárak polcaira is felkerült. A közismert szlogent XIV. Lajos francia uralkodó használta elıször, amikor megkóstolta II. Rákóczi Ferenc fejedelem ajándékát, a tokaji bort. A Napkirály szavai indították világhódító útjára a tokaji aszút. II. Katalin orosz cárnı kedvenc italai közé tartozott. Ezt a leghíresebb itt készülı borfajtát a nagyon megérett aszúsodott szılıszemekbıl készítik, úgy, hogy a szemeket borban áztatják egy ideig. Ma a szılısgazdák és a borászattal foglalkozó társaságok, cégek egyaránt alkalmazzák a hagyományos és a legmodernebb borkészítési eljárásokat, amelyeket pincelátogatás alkalmával nagyon szívesen el is magyaráznak.

3 Tokaji híd A 16. században már fahíd ívelt át a folyó fölött, ami elpusztult az 1565-ös ostrom alkalmával. Késıbb Mária Terézia építtetett hidat, melynek utódja 1849-ben a magyar szabadságharcban elpusztult. Újjáépítése után, az 1896-ban megépülı elsı vashídig, (melynek névadója Erzsébet királynı) biztosította az átkelı forgalmat. A ma látható hidat, - mely szintén fontos átkelési hely, ben avatták fel. Tokaji Múzeum A jelenlegi múzeum épületét 1790 táján egy módos, görög kereskedıcsalád építtette. A mőemléki védelem alatt álló copf stílusú polgári ház megırizte egykori szépségét, kívül-belül gazdag díszítését. A múzeumban megtekinthetjük a Tokaj-hegyaljai szılı-, és borkultúra emlékeit, és bepillantást nyerünk a középkorban gyógyszerként tisztelt nedő dicsıséges történetébe. A kiállítási anyagon belül külön egységet képvisel a kádár mesterség mőveléséhez szükséges szerszámok és a bor tárolásához, szállításához használt eszközöket. Szintén külön egység: a Béres Béla esperes egyházi győjteményének kiállítási anyaga. Érdemes megtekinteni a ház pincéjében található borászati: Tokaj szıleje és bora kiállítást is Tokaj, Bethlen G. út 7 Tel: Fax: , Múzeumvezetı: Tóth Hajnalka Nyitva tartás: hétfı: zárva, kedd-vasárnap: 10:00-16:00 A Tokaji Kulturális és Konferencia Központ (volt Zsinagóga) Az évekig romosan álló volt Zsinagóga épületét Az Európai Unió Phare Programjának támogatásával újították fel, és jött létre ez a korszerő, és a kor igényeit is figyelembe vevı kulturális és konferencia központ, mely több száz fıs rendezvény, - konferencia, hangverseny, - lebonyolítására és kiállítások rendezésére alkalmas. A Tokaji Kulturális és Konferencia Központtal kapcsolatosan érdeklıdni lehet a 47/ ás telefonszámon, illetve is. Bıvebb információkat találhat.

4 A Tokajban élı zsidó kereskedık emlékét ırzik a fıutcán található borházak, a volt Zsinagóga épülete és a Bodrogkeresztúr felé vezetı út mellett található régi zsidó temetı. A régi borkereskedı zsidó családok tagjai közül csak néhányan élték túl a holokauszt borzalmait! Görögkeleti templom 1780-as évek végén épült, késı barokk stílusban, mely szolgálta a Tokajban élı görög kereskedık, borszállítók hitéletét. Jelenleg a Tokaji Galéria kiállítóterme, mely fıként a kortárs mővészetnek biztosít helyet. A templom épületét és a benne rendezett színvonalas kiállításokat érdemes megtekinteni. Bethlen Gábor u. 23. Rákóczi-Dessewffy kastély Az ikerkastély a 18. században késı barokk stílusban épült, elıször a Rákóczi családé volt, majd kincstári sótárnoki épület. A településnek jelentıs szerepe volt az Erdélybıl vízi úton érkezı só átrakásában, tárolásában, elosztásában. Késıbb az épület a Dessewffy család kezébe került. Ma borászati központ, magántulajdonban van, ezért nem látogatható, csak kívülrıl lehet megtekinteni. Bajcsy-Zsilinszky u SÉTAHAJÓZÁS Felejthetetlen hajókirándulást tehetünk, miközben megfigyeljük a folyót, a vízparti élıvilágot és a terület épített környezetét. Beszélgethetünk a hajón az ember és környezet kapcsolatáról, a környezethez való alkalmazkodásról, a víz-menti emberek életmódjáról. Danuvia séta és rendezvényhajó Naponta több alkalommal indítanak egy órás sétahajózást. Az útvonal Tokaj-Timár-Tokaj. A folyó egyik partján a Bodrogzugi tájvédelmi körzet védett ártéri erdei, háttérben a Tokaj- Eperjes hegység látható. A másik part az alföld nyugati pereme, falusi rétekkel és legelıkkel , ,

5 Kirándulás a Kopasz-hegyre Gyönyörő kilátás nyílik a vastag lösszel fedett 516 méter magas miocén korú dácit kızettest csúcsáról a környékre: Tisza-Bodrog összefolyására, a Zemplénihegységre, a Bodrogközre, a Nyírségre és a Bükkre. Tokajból gyalogúton, és Tarcalról mőúton is megközelíthetı, turistajelzés és tábla segít a tájékozódásban. Ha több napig tartózkodunk Tokaj környékén, akkor föltétlenül érdemes ellátogatni a Tisza-hídon átkelve a 11 km-re található Szabolcs honfoglalás-kori földvárához és Árpád-kori templomához. Tavasszal és kora nyáron az ország legépebben megmaradt földvárát körülölelı Tisza holtág virágzó tavirózsa ligeteit is megcsodálhatjuk. 6. és évf. anyanyelv és irodalom (szépirodalom, irodalomtörténet, színháztörténet), évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) mezıgazdasági szakiskolák és szakközépiskolák tanulói részére szılészet-borászat, idegenforgalmi szakközépiskolák tanulói számára borturizmus; hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Egyéb programok: Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napok óta kerül megrendezésre ez a hagyományos szüreti program. Október elején folklórprogramokkal, szüreti felvonulással, szılı-, must- és borkóstolással, népi iparmővészeti kirakodóvásárral, mesterség-bemutatóval, tájjellegő gasztronómiai kóstolókkal és persze nyitott pincékkel várják a tokajiak a látogatókat. Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. u Tel/fax.: Tel.: Kollégium porta: Web: A kollégium mint turisztikai szálláshely, tanév közben is mőködik! A kollégiumban az étkezési lehetıség megoldható.

6 Diákszállás Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola Cím: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5. Telefon: , Tourinform Iroda Tokaj, Serház út 1. 47/ , ; A kistérség turisztikai portálja: Szállások:

7 Bodrogkeresztúr Közigazgatási rang: község (Népesség: 1276 fı) A Tokaji-hegy északi lábánál, Tokajtól északra 6 km-re, a Bodrog partján fekvı település már az ıskorban lakott volt. Ezt bizonyítják az ásatások során elıkerült gazdag ornamentikájú ıskori edények ( Bodrogkeresztúri kultúra ). Nevének eredete vitatott, elsı hiteles oklevéli adat 1239-bıl van, amely egy várat említ, de feltételezések szerint ezt a Tiszán átkelı tatárok teljesen elpusztították ben a tokaji váruradalomhoz tartozik a település, majd 1456-ban cseh megszállás alá kerül, melynek Szilágyi Erzsébet (Hunyadi János özvegye) vetett véget, késıbb Mátyás király uradalmához kerül. Lendületes fejlıdésnek indul a település, 1520-ban már mezıváros, lakosainak száma meghaladja Tokajét. A kuruc-labanc korszakban ütközıpontként szerepel a település a labancok és a kurucok között. Az 1849-es szabadságharc végén a császári csapatok feldúlták és kifosztották a falut, késıbb ide vonult vissza Eötvös József elsı felelıs magyar kormány vallás-, és oktatásügyi minisztere. Feltételezések szerint itt írta meg a Karthausi címő regényét. A település a szılınek és a bornak, valamint az itt élık kemény munkájának köszönhetıen mindig talpra állt. A település a hegyaljai borvidék része, kiemelkedı szılıtermelıhely, az itt élı embereknek fontos megélhetési forrása ben az UNESCO felvette a világörökség listájára a Tokajhegyaljai borvidéket, melynek egyik jelentıs települése Bodrogkeresztúr. A falu és környéke egyik legizgalmasabb területe a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzetnek, melynek madárvilága európai jelentıségő, mert a Tisza Bodrog egyesülése fölött található mocsárrétek, bokorfüzek, folyó menti galériaerdık a fészkelı és átvonuló madarak élıhelyei. Római katolikus templom Az 1220-ban alapított templomot 1481 és 1520 között újraépítették késı gótikus stílusban, homlokzati toronnyal, támpilléres hajóval, és sokszögzáródású szentéllyel, melyek támpilléresek. A hajóban hálóboltozat, a szentélyben keresztboltozat található. A déli oldalán páncéltagos kaput és csúcsíves ablakokat láthatunk, melyek a gótikát idézik. Felsı utca 1. A templom rendszerint zárva van, a kulcs elérhetıségérıl a templom környékén lakóktól tudunk érdeklıdni.

8 Görög Katolikus templom 1782-ben építették, bár a bodrogkeresztúri Görögkatolikus Egyházközséget 1766-ban alapították, mely egyház anyakönyvvel rendelkezik az 1800-as évektıl. A templomot Szent György Nagyvértanú tiszteletére szentelik. Az oltárkép a Máriapócsi ikon másolata. Református templom 1786 és 1791 között épült copf stílusban, akkor még torony nélkül szentelték fel, mert csak 14 év múlva készül el a templomtorony. Történelmi borospincék Elızetes egyeztetés után látogathatók. Bodrog -Várhegy Kft.: Bodrogkeresztúr, Felsı u. 2. Tel: 47/ , További borászatok: Honvéd emlékmő Az állomás melletti honvéd emlékoszlop az es szabadságharc bodrogkeresztúri csatáinak állít emléket, eszébe juttatva az odalátogatóknak, hogy itt Klapka György kétszer is gyızelmet aratott a császáriak felett. Ebben a szép fekvéső nyugalmas faluban, rendkívül érdekes és változatos természeti környezetben alkalmat teremthetünk osztálykirándulás során, hogy visszaemlékezzünk a szabadságharcra, a hadvezérek és közkatonák helytállására évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Zsinagóga A különbözı felekezetek templomai mellett meg kell említeni az 1809-ben épült zsidó templomot, mert a település életében jelentıs szerepet játszottak az 1726-ban ide érkezı haszid zsidók, akikbıl komoly hagyományokkal rendelkezı közösség alakult ki. Az évek során átvették a görög kereskedıktıl a bor forgalmazását, és jelentıs szerepet játszottak a szılımővelés és bortermelés korszerősítésében. Tovább növelte a település hírnevét a vallásuknak megfelelıen elkészített kóser bor. A bodrogkeresztúri zsidó közösség kiemelkedı tagja volt a határainkon túl is elismert és tisztelt csodarabbi Reb Steiner Saje, aki 1925-ben itt halt meg. A pályázati pénzbıl felújított épület ma Turisztikai Központ (vízi- és kerékpáros turisztikai információs és rendezvény centrum). KereszTOUR Info 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth út 87. Tel. /fax: (47)

9 Panoráma kilátó-hely Magyar Motorok Múzeuma A közel harminc darab 1945 után hazánkban készült motorkerékpárokból álló győjtemény szép, érdekes darabjaival ismerkedhetünk meg a kiállításon, melyek az elfelejtett és háttérbe szorított magyar motorgyártás remekei. A múzeum létrehozója a Magyar Motorok Múzeum Alapítvány, melynek többek között célja a győjtemény állagának megırzése, megismertetése, a hiányzó típusok beszerzése, lelıhelyeinek felkutatása, ezeknek a technikatörténeti relikviáknak a megırzése az utókor számára is. A fenntartók rendszeresen szerveznek motoros találkozókat. Érdemes felkeresni a nemrég átadott kilátó pontot, melyrıl csodálatos táj tárul elénk Bodrogkeresztúr környékérıl és az itt kanyargó Bodrogról Bodrogkeresztúr, Kossuth út 96. Tel./Fax: 47/ Mobil: 30/ Tóth Béla: 47/ Csoportlátogatás esetén Zahuczky László 47/ , 30/ Magyar Motorok Találkozója Ideje: Augusztus Rendezvények: Veterán találkozó és túra. Bakancsos Turistaház 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth út 84. Tel.: 47/ / férıhelyes, pótágyazható, három szoba, plusz egy kísérı szoba. Korszerően felszerelt konyha, fürdıszoba, társalgó, étkezı. Keresztúri Vendégház 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 85. Tel.: 47/ / mobil: 30/ férıhelyes, egy apartman és ágyas szobák. Fürdıszoba, WC a folyosóról nyílik. Közös konyha, társalgó.

10 Székely Fogadó 3916 Bodrogkeresztúr, Sípos köz. 3. Tel.: 47/ esti órákban Mobil: 20/ Honlap: 25 férıhelyes, igényesen berendezett, ágyas szobák, fürdıszobával. Korszerően felszerelt konyha, társalgó, étkezı, borkóstolás, fızési lehetıség a szabadban. Kérésre elıre segítenek a kirándulás szervezésében. Szüret csoportoknak Tokaj-Hegyalján /Max. 25 fı/ Zempléni Mővészeti Napok Ideje: Augusztus Rendezvények: A régió egyik legnagyobb kulturális rendezvénye. Falunap Ideje: Augusztus Rendezvények: Népünnepély, fızıverseny, utcabál, sztárvendég. Szüreti nap Ideje: Szeptember Rendezvények: Szüreti felvonulás, lovas bandérium, szüreti bál. Polgármesteri Hivatal Bodrogkeresztúr Kossuth út 85. Tel./Fax: 47/

Berettyóújfalui kistérség

Berettyóújfalui kistérség Berettyóújfalui kistérség Régió: Észak-Alföld, Megye: Hajdú-Bihar Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 15-17. bcenter@bosz.hu A térség ısidık óta lakott

Részletesebben

Nyírbátori és Mátészalkai kistérség

Nyírbátori és Mátészalkai kistérség Nyírbátori és Mátészalkai kistérség Régió: Észak-Alföldi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4. sz. Tel: 42/510-443 Fax:

Részletesebben

Lengyeltóti kistérség

Lengyeltóti kistérség Lengyeltóti kistérség Régió: Dél-Dunántúli Megye: Somogy Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Tel.: 06/85-530-016 kisterseg@poganyvolgy.hu Fábos Katalin Kinga kistérségi

Részletesebben

Jánoshalmai kistérség

Jánoshalmai kistérség Jánoshalmai kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A Jánoshalmi kistérség a Bácsalmási kistérségtıl északra helyezkedik el, négy település tartozik ide, bár területe 399 km 2, alapvetıen tanyavilág

Részletesebben

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN 1. HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS... 6 1.1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS A KISTÉRSÉGRİL ÉS A FEJLESZTÉSBEN ÉRINTETT TELEPÜLÉSEKRİL... 6 1.2. GAZDASÁGI

Részletesebben

Kadarkúti kistérség KADARKÚTI KISTÉRSÉG. Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy

Kadarkúti kistérség KADARKÚTI KISTÉRSÉG. Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy Kadarkúti kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. kadarkuti.tkt@citromail.hu 82/385-212, A zselici táj jellegzetességét

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Elnök: Dr. Hörcsik Richárd 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét

Részletesebben

Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN -

Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN - A KEZDETEK 1984-BEN FRANCIAORSZÁGBAN TÖRTÉNELMI MŰEMLÉKEK NYÍLT NAPJA (MELY HISTORIC MONUMENTS OPEN DAY NÉVEN VÁLT ISMERTTÉ) CÍMMEL EGYEDÜLÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉS INDULT ÚTJÁRA, AZZAL A CÉLLAL, HOGY AZOK A

Részletesebben

Jász- Nagykun- Szolnok megye, kiemelve a Tiszazug

Jász- Nagykun- Szolnok megye, kiemelve a Tiszazug 1 A Tiszazug bemutatása A Tiszazug Jász- Nagykun- Szolnok megye déli részén, a Tisza és a Körös folyók szögletében fekszik, a legkisebb kiterjedéső kistérség az országban, - igazi rejtett kincs. Festıi

Részletesebben

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30.

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...5 I. HELYZETELEMZÉS...7 I.1. Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése

A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Kisteleki kistérség...5 2.1. Elhelyezkedése...5 2.2. A térség területe, népessége...6 2.3.Településszerkezet,

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Bor- és pálinkaturizmus fejlesztése a történelmi Tokaj-Hegyalján Megvalósíthatósági tanulmány Megbízó: Mikóháza Községi Önkormányzat 2008. december A tanulmányt készítette:

Részletesebben

A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA készítette: Dr.G.Fekete Éva REG-LEX Bt. Edelény, 2002. 2 A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TARTALOM I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1. A térség turisztikai

Részletesebben

Pozicionálási és versenyképességi stratégia

Pozicionálási és versenyképességi stratégia Pozicionálási és versenyképességi stratégia Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület 2011 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 5 A TTHE vonzerői és kínálati tényezői...

Részletesebben

Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén

Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén 2 Tartalomjegyzék SZLOVÁKIAI PROGRAMLEHETİSÉGEK... 4 TORNA /8KM/... 4 SZÁDELİI-VÖLGY /10KM/... 4 ÁJ /12KM/... 5 SZEPSI (MOLDAVA N BODVOU) /15KM/... 6 JÁSZÓ

Részletesebben

Vendégváró Tápió-vidék

Vendégváró Tápió-vidék ELÕSZÓ A Budapesttõl alig 40 km-re fekvõ Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, de ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik. A fõ közlekedési útvonalakból kiesve a Gödöllõi-dombság

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 Készült: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Pályázatának támogatásával A Művelődés Háza és Könyvtára megbízásából

Részletesebben

Útvonal leírás és látnivalók a monori vasútállomástól Tetepusztáig a és + turistajelzéseken. Összeállította: Kiss Attila középiskolai tanár

Útvonal leírás és látnivalók a monori vasútállomástól Tetepusztáig a és + turistajelzéseken. Összeállította: Kiss Attila középiskolai tanár 1 Útvonal leírás és látnivalók a monori vasútállomástól Tetepusztáig a és + turistajelzéseken végighaladva. Összeállította: Kiss Attila középiskolai tanár Vasútállomás: 1847-ben adták át az országban másodikként

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

VÉRTESI NATÚRPARK ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA

VÉRTESI NATÚRPARK ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA 2005. MÁRCIUS PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY KÉSZÍTETTÉK FEKETÉNÉ SZABÓ ERZSÉBET (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY) KARSA DÓRA (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY) KLÉBERT ANTAL (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY)

Részletesebben

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Készült az OTKA IRODA részére 1093 BUDAPEST Czuczor u. 10. Téma: AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

TOKAJ-HEGYALJA TAKTAKÖZ HERNÁD-VÖLGYE. turisz tik ai információs k al auz. Tokaj, a családbarát borvidék ÉMOP-2.3.1-11-2011-0002

TOKAJ-HEGYALJA TAKTAKÖZ HERNÁD-VÖLGYE. turisz tik ai információs k al auz. Tokaj, a családbarát borvidék ÉMOP-2.3.1-11-2011-0002 HU TOKAJ-HEGYALJA TAKTAKÖZ HERNÁD-VÖLGYE turisz tik ai információs k al auz Tokaj, a családbarát borvidék ÉMOP-2.3.1-11-2011-0002 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638

Részletesebben

TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN

TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN 1 Rövid ismertetés a települések neve szerint, ABC-sorrendben A Apaj Réce tanösvény Az

Részletesebben

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro. Bodrogkeresztúr BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI STRATÉGIA Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben

Kedves Vendégünk! kulturális programok, rendezvények. szálláshely. aktív turizmus, túra. gasztronómia, étterem. fürdő, medence. kerékpáros turizmus

Kedves Vendégünk! kulturális programok, rendezvények. szálláshely. aktív turizmus, túra. gasztronómia, étterem. fürdő, medence. kerékpáros turizmus kulturális programok, rendezvények Kedves Vendégünk! szálláshely aktív turizmus, túra gasztronómia, étterem fürdő, medence kerékpáros turizmus lovassport horgászat hagyományőrzés természetismeret helyi

Részletesebben

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben?

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Tállya www.tallya.hu Rákóczi-kúria: A Rákóczi-kúriát a római katolikus templommal szemben találhatjuk. Ebben az épületben fordította le Károli Gáspár a Szent

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben

Északi Tájakon 2009 ÁPRILIS A TARTALOMBÓL

Északi Tájakon 2009 ÁPRILIS A TARTALOMBÓL Északi Tájakon A BORSOD ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A TARTALOMBÓL Képes ízelítı Szövetségi hírek Az álmok valóra válnak Népek tavasza TT beszámoló-köszönet Akikre

Részletesebben

Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008 1. A RÉGIÓTÓL A KISTÉRSÉGIG 5 1.1 A TÉRSÉG FÖLDRAJZA 5 1.2 GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET 6 1.2.1 DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK 6 1.2.2 GAZDASÁGI JELLEMZŐK

Részletesebben