Tokaji kistérség TOKAJI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tokaji kistérség TOKAJI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén"

Átírás

1 Tokaji kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Elnök: Májer János 3910 Tokaj, Rákóczi u. 52. Tel: 47/ Mind természeti, mind épített környezetben gazdag látnivalókat kínál e terület. Tokaj és környékének élıvilága egyedi és rendkívüli, itt keverednek az Alföld, és a hegyvidékhez tartozó flóra és fauna elemei. Tokaj-Hegyalja mai domborzata rendkívül tagolt völgyekkel, vízfolyásokkal sőrőn szabdalt. A felszíne hosszú évmilliók alatt alakult ki, az eredeti vulkáni formák már megszelídültek, vagy az emberi tevékenység hatására átalakultak, mégis a táj vulkáni eredete szembeötlı. A területre jellemzı vulkáni eredető kızet, illetve ennek máladékából keletkezett talaj, és a Tisza, Bodrog folyó által meghatározott mikroklíma mind-mind hozzájárul az itt kialakuló egyedi elemekkel is rendelkezı növény-, és állatvilághoz. Nagyon sok faj közülük védett. A Kárpát-medencében csak itt fordul elı a gyapjas ıszirózsa. A terület nagy része tavasszal víz alá kerül (tündérrózsa, sulyom, tündérfátyol). Fokozottan védett a fekete gólya és a haris tól a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet vigyázza a sok helyen még érintetlen természeti táj értékét, összesen 4941 hektárnyi területen. Az ide érkezı látogatóknak legelıször a hatalmas kiterjedéső szılıültetvények tőnnek fel. A bortermelés ezen a vidéken legalább a 12. századra visszavezethetı, a hegyaljai bor egyre nagyobb hírnévre tett szert és már közel három évszázada szigorúan szabályozott, törvényi keretek között zajlik. Az ısi borpincékben nyomon követhetı a tokaji bor termelésének minden mozzanata. A tokaji borvidéket az UNESCO Világörökség Bizottsága 2002-ben, mint kultúrtájat felvette a világörökség listájára. Ajánlás: izgalmas vizitúrákat is tehetünk. A terület kiválóan alkalmas természetföldrajzi vulkánikus felszínalaktani és ártéri vizsgálatokhoz, ökológiai megfigyelésekhez, kísérletekhez. Tanulmányozhatjuk a szılımővelés és feldolgozás hagyományos és legmodernebb formáit, technikáit. Láthatunk honfoglalás kori földvárat, Árpád-kori templomot és

2 Tokaj Közigazgatási rang: város (Népesség: 4303 fı) Alig van ma magyar helyiségnév, ami ismertebb lenne a világon, mint Tokaj. Több évszázada folyik itt szılımővelés, de mint borvidéknek felemelkedését a 16. század elejéhez kötik, elıször csak mint Hegyalját emlegetik ezt a borvidéket, Tokaj neve csak a 17. századtól kezd önálló bortermelı községként megjelenni a köztudatban. A 18. századtól kezdve szılısgazdái világhírő, nemzetközi kereskedelemben is forgalmazott borokat állítottak elı. Ma is hungarikum a tokaji bor. Tokaj neve elıször 1067-ben, I. Géza király egyik oklevelében olvasható, mint kırév, átkelıhely. Késıbb, a 14. században íródott képes krónikában már úgy számolnak be a településrıl, hogy: Salamon király Tokajnál kelt át a Tiszán 1073-ban. A település fejlıdésében a szılı-, és bortermelés mellett mindig fontos szerepet játszott, hogy mint átkelıhely kereskedelmi és stratégiai feladatot töltött be. A település stratégiai jelentıségére utal, hogy a Tisza és Bodrog összefolyásánál már a 13. században kı vár állt, mely többször cserélt gazdát. A vár szerepe különösen megnıtt az ország három részre szakadása idején ben, hisz a három országrész találkozási pontjánál helyezkedett el. Többször cserélt gazdát, és többször átépítették ban elfoglalták a kurucok, majd 1705-ben lerombolták. Ma, a várnak már csak egyetlen darabja látható a Bodrog folyó bal oldalán, az ártéri erdıben, ahova elızetes egyeztetés után komppal lehet átjutni. A 17. század elsı felétıl a város fokozott fejlıdésnek indult, és polgárosodott mezıvárossá alakult, ekkor kapta meg a Kiváltságolt Tisza-Tokaj Város címet. A települést, - mivel átkelıhely volt, - a történelem minden vihara utolérte, ezt mutatja ciklikus fejlıdése is. A település az idık során elvesztett városi rangját 1986-ban kapta újra vissza. Balassi Bálint és Nicolaus Lenau osztrák költı egy évet lakott Tokajban. Itt született Paulay Ede színházi rendezı, igazgató, dramaturg, kiemelkedı színész-pedagógus, a tokaji színház névadója. A várost a Tisza-Bodrog partja, és a - több mint 500 méter magas - Kopasz-hegy öleli, rajta a TV átjátszó állomás sugárzó tornyával. A királyok bora a borok királya Már a 15. században elterjedt orvosi körökben, hogy az aszú gyógyító hatású, így értékes itóka VINUM TOKAJENS PASSUM néven még a gyógyszertárak polcaira is felkerült. A közismert szlogent XIV. Lajos francia uralkodó használta elıször, amikor megkóstolta II. Rákóczi Ferenc fejedelem ajándékát, a tokaji bort. A Napkirály szavai indították világhódító útjára a tokaji aszút. II. Katalin orosz cárnı kedvenc italai közé tartozott. Ezt a leghíresebb itt készülı borfajtát a nagyon megérett aszúsodott szılıszemekbıl készítik, úgy, hogy a szemeket borban áztatják egy ideig. Ma a szılısgazdák és a borászattal foglalkozó társaságok, cégek egyaránt alkalmazzák a hagyományos és a legmodernebb borkészítési eljárásokat, amelyeket pincelátogatás alkalmával nagyon szívesen el is magyaráznak.

3 Tokaji híd A 16. században már fahíd ívelt át a folyó fölött, ami elpusztult az 1565-ös ostrom alkalmával. Késıbb Mária Terézia építtetett hidat, melynek utódja 1849-ben a magyar szabadságharcban elpusztult. Újjáépítése után, az 1896-ban megépülı elsı vashídig, (melynek névadója Erzsébet királynı) biztosította az átkelı forgalmat. A ma látható hidat, - mely szintén fontos átkelési hely, ben avatták fel. Tokaji Múzeum A jelenlegi múzeum épületét 1790 táján egy módos, görög kereskedıcsalád építtette. A mőemléki védelem alatt álló copf stílusú polgári ház megırizte egykori szépségét, kívül-belül gazdag díszítését. A múzeumban megtekinthetjük a Tokaj-hegyaljai szılı-, és borkultúra emlékeit, és bepillantást nyerünk a középkorban gyógyszerként tisztelt nedő dicsıséges történetébe. A kiállítási anyagon belül külön egységet képvisel a kádár mesterség mőveléséhez szükséges szerszámok és a bor tárolásához, szállításához használt eszközöket. Szintén külön egység: a Béres Béla esperes egyházi győjteményének kiállítási anyaga. Érdemes megtekinteni a ház pincéjében található borászati: Tokaj szıleje és bora kiállítást is Tokaj, Bethlen G. út 7 Tel: Fax: , Múzeumvezetı: Tóth Hajnalka Nyitva tartás: hétfı: zárva, kedd-vasárnap: 10:00-16:00 A Tokaji Kulturális és Konferencia Központ (volt Zsinagóga) Az évekig romosan álló volt Zsinagóga épületét Az Európai Unió Phare Programjának támogatásával újították fel, és jött létre ez a korszerő, és a kor igényeit is figyelembe vevı kulturális és konferencia központ, mely több száz fıs rendezvény, - konferencia, hangverseny, - lebonyolítására és kiállítások rendezésére alkalmas. A Tokaji Kulturális és Konferencia Központtal kapcsolatosan érdeklıdni lehet a 47/ ás telefonszámon, illetve is. Bıvebb információkat találhat.

4 A Tokajban élı zsidó kereskedık emlékét ırzik a fıutcán található borházak, a volt Zsinagóga épülete és a Bodrogkeresztúr felé vezetı út mellett található régi zsidó temetı. A régi borkereskedı zsidó családok tagjai közül csak néhányan élték túl a holokauszt borzalmait! Görögkeleti templom 1780-as évek végén épült, késı barokk stílusban, mely szolgálta a Tokajban élı görög kereskedık, borszállítók hitéletét. Jelenleg a Tokaji Galéria kiállítóterme, mely fıként a kortárs mővészetnek biztosít helyet. A templom épületét és a benne rendezett színvonalas kiállításokat érdemes megtekinteni. Bethlen Gábor u. 23. Rákóczi-Dessewffy kastély Az ikerkastély a 18. században késı barokk stílusban épült, elıször a Rákóczi családé volt, majd kincstári sótárnoki épület. A településnek jelentıs szerepe volt az Erdélybıl vízi úton érkezı só átrakásában, tárolásában, elosztásában. Késıbb az épület a Dessewffy család kezébe került. Ma borászati központ, magántulajdonban van, ezért nem látogatható, csak kívülrıl lehet megtekinteni. Bajcsy-Zsilinszky u SÉTAHAJÓZÁS Felejthetetlen hajókirándulást tehetünk, miközben megfigyeljük a folyót, a vízparti élıvilágot és a terület épített környezetét. Beszélgethetünk a hajón az ember és környezet kapcsolatáról, a környezethez való alkalmazkodásról, a víz-menti emberek életmódjáról. Danuvia séta és rendezvényhajó Naponta több alkalommal indítanak egy órás sétahajózást. Az útvonal Tokaj-Timár-Tokaj. A folyó egyik partján a Bodrogzugi tájvédelmi körzet védett ártéri erdei, háttérben a Tokaj- Eperjes hegység látható. A másik part az alföld nyugati pereme, falusi rétekkel és legelıkkel , ,

5 Kirándulás a Kopasz-hegyre Gyönyörő kilátás nyílik a vastag lösszel fedett 516 méter magas miocén korú dácit kızettest csúcsáról a környékre: Tisza-Bodrog összefolyására, a Zemplénihegységre, a Bodrogközre, a Nyírségre és a Bükkre. Tokajból gyalogúton, és Tarcalról mőúton is megközelíthetı, turistajelzés és tábla segít a tájékozódásban. Ha több napig tartózkodunk Tokaj környékén, akkor föltétlenül érdemes ellátogatni a Tisza-hídon átkelve a 11 km-re található Szabolcs honfoglalás-kori földvárához és Árpád-kori templomához. Tavasszal és kora nyáron az ország legépebben megmaradt földvárát körülölelı Tisza holtág virágzó tavirózsa ligeteit is megcsodálhatjuk. 6. és évf. anyanyelv és irodalom (szépirodalom, irodalomtörténet, színháztörténet), évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) mezıgazdasági szakiskolák és szakközépiskolák tanulói részére szılészet-borászat, idegenforgalmi szakközépiskolák tanulói számára borturizmus; hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Egyéb programok: Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napok óta kerül megrendezésre ez a hagyományos szüreti program. Október elején folklórprogramokkal, szüreti felvonulással, szılı-, must- és borkóstolással, népi iparmővészeti kirakodóvásárral, mesterség-bemutatóval, tájjellegő gasztronómiai kóstolókkal és persze nyitott pincékkel várják a tokajiak a látogatókat. Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. u Tel/fax.: Tel.: Kollégium porta: Web: A kollégium mint turisztikai szálláshely, tanév közben is mőködik! A kollégiumban az étkezési lehetıség megoldható.

6 Diákszállás Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola Cím: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5. Telefon: , Tourinform Iroda Tokaj, Serház út 1. 47/ , ; A kistérség turisztikai portálja: Szállások:

7 Bodrogkeresztúr Közigazgatási rang: község (Népesség: 1276 fı) A Tokaji-hegy északi lábánál, Tokajtól északra 6 km-re, a Bodrog partján fekvı település már az ıskorban lakott volt. Ezt bizonyítják az ásatások során elıkerült gazdag ornamentikájú ıskori edények ( Bodrogkeresztúri kultúra ). Nevének eredete vitatott, elsı hiteles oklevéli adat 1239-bıl van, amely egy várat említ, de feltételezések szerint ezt a Tiszán átkelı tatárok teljesen elpusztították ben a tokaji váruradalomhoz tartozik a település, majd 1456-ban cseh megszállás alá kerül, melynek Szilágyi Erzsébet (Hunyadi János özvegye) vetett véget, késıbb Mátyás király uradalmához kerül. Lendületes fejlıdésnek indul a település, 1520-ban már mezıváros, lakosainak száma meghaladja Tokajét. A kuruc-labanc korszakban ütközıpontként szerepel a település a labancok és a kurucok között. Az 1849-es szabadságharc végén a császári csapatok feldúlták és kifosztották a falut, késıbb ide vonult vissza Eötvös József elsı felelıs magyar kormány vallás-, és oktatásügyi minisztere. Feltételezések szerint itt írta meg a Karthausi címő regényét. A település a szılınek és a bornak, valamint az itt élık kemény munkájának köszönhetıen mindig talpra állt. A település a hegyaljai borvidék része, kiemelkedı szılıtermelıhely, az itt élı embereknek fontos megélhetési forrása ben az UNESCO felvette a világörökség listájára a Tokajhegyaljai borvidéket, melynek egyik jelentıs települése Bodrogkeresztúr. A falu és környéke egyik legizgalmasabb területe a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzetnek, melynek madárvilága európai jelentıségő, mert a Tisza Bodrog egyesülése fölött található mocsárrétek, bokorfüzek, folyó menti galériaerdık a fészkelı és átvonuló madarak élıhelyei. Római katolikus templom Az 1220-ban alapított templomot 1481 és 1520 között újraépítették késı gótikus stílusban, homlokzati toronnyal, támpilléres hajóval, és sokszögzáródású szentéllyel, melyek támpilléresek. A hajóban hálóboltozat, a szentélyben keresztboltozat található. A déli oldalán páncéltagos kaput és csúcsíves ablakokat láthatunk, melyek a gótikát idézik. Felsı utca 1. A templom rendszerint zárva van, a kulcs elérhetıségérıl a templom környékén lakóktól tudunk érdeklıdni.

8 Görög Katolikus templom 1782-ben építették, bár a bodrogkeresztúri Görögkatolikus Egyházközséget 1766-ban alapították, mely egyház anyakönyvvel rendelkezik az 1800-as évektıl. A templomot Szent György Nagyvértanú tiszteletére szentelik. Az oltárkép a Máriapócsi ikon másolata. Református templom 1786 és 1791 között épült copf stílusban, akkor még torony nélkül szentelték fel, mert csak 14 év múlva készül el a templomtorony. Történelmi borospincék Elızetes egyeztetés után látogathatók. Bodrog -Várhegy Kft.: Bodrogkeresztúr, Felsı u. 2. Tel: 47/ , További borászatok: Honvéd emlékmő Az állomás melletti honvéd emlékoszlop az es szabadságharc bodrogkeresztúri csatáinak állít emléket, eszébe juttatva az odalátogatóknak, hogy itt Klapka György kétszer is gyızelmet aratott a császáriak felett. Ebben a szép fekvéső nyugalmas faluban, rendkívül érdekes és változatos természeti környezetben alkalmat teremthetünk osztálykirándulás során, hogy visszaemlékezzünk a szabadságharcra, a hadvezérek és közkatonák helytállására évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Zsinagóga A különbözı felekezetek templomai mellett meg kell említeni az 1809-ben épült zsidó templomot, mert a település életében jelentıs szerepet játszottak az 1726-ban ide érkezı haszid zsidók, akikbıl komoly hagyományokkal rendelkezı közösség alakult ki. Az évek során átvették a görög kereskedıktıl a bor forgalmazását, és jelentıs szerepet játszottak a szılımővelés és bortermelés korszerősítésében. Tovább növelte a település hírnevét a vallásuknak megfelelıen elkészített kóser bor. A bodrogkeresztúri zsidó közösség kiemelkedı tagja volt a határainkon túl is elismert és tisztelt csodarabbi Reb Steiner Saje, aki 1925-ben itt halt meg. A pályázati pénzbıl felújított épület ma Turisztikai Központ (vízi- és kerékpáros turisztikai információs és rendezvény centrum). KereszTOUR Info 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth út 87. Tel. /fax: (47)

9 Panoráma kilátó-hely Magyar Motorok Múzeuma A közel harminc darab 1945 után hazánkban készült motorkerékpárokból álló győjtemény szép, érdekes darabjaival ismerkedhetünk meg a kiállításon, melyek az elfelejtett és háttérbe szorított magyar motorgyártás remekei. A múzeum létrehozója a Magyar Motorok Múzeum Alapítvány, melynek többek között célja a győjtemény állagának megırzése, megismertetése, a hiányzó típusok beszerzése, lelıhelyeinek felkutatása, ezeknek a technikatörténeti relikviáknak a megırzése az utókor számára is. A fenntartók rendszeresen szerveznek motoros találkozókat. Érdemes felkeresni a nemrég átadott kilátó pontot, melyrıl csodálatos táj tárul elénk Bodrogkeresztúr környékérıl és az itt kanyargó Bodrogról Bodrogkeresztúr, Kossuth út 96. Tel./Fax: 47/ Mobil: 30/ Tóth Béla: 47/ Csoportlátogatás esetén Zahuczky László 47/ , 30/ Magyar Motorok Találkozója Ideje: Augusztus Rendezvények: Veterán találkozó és túra. Bakancsos Turistaház 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth út 84. Tel.: 47/ / férıhelyes, pótágyazható, három szoba, plusz egy kísérı szoba. Korszerően felszerelt konyha, fürdıszoba, társalgó, étkezı. Keresztúri Vendégház 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 85. Tel.: 47/ / mobil: 30/ férıhelyes, egy apartman és ágyas szobák. Fürdıszoba, WC a folyosóról nyílik. Közös konyha, társalgó.

10 Székely Fogadó 3916 Bodrogkeresztúr, Sípos köz. 3. Tel.: 47/ esti órákban Mobil: 20/ Honlap: 25 férıhelyes, igényesen berendezett, ágyas szobák, fürdıszobával. Korszerően felszerelt konyha, társalgó, étkezı, borkóstolás, fızési lehetıség a szabadban. Kérésre elıre segítenek a kirándulás szervezésében. Szüret csoportoknak Tokaj-Hegyalján /Max. 25 fı/ Zempléni Mővészeti Napok Ideje: Augusztus Rendezvények: A régió egyik legnagyobb kulturális rendezvénye. Falunap Ideje: Augusztus Rendezvények: Népünnepély, fızıverseny, utcabál, sztárvendég. Szüreti nap Ideje: Szeptember Rendezvények: Szüreti felvonulás, lovas bandérium, szüreti bál. Polgármesteri Hivatal Bodrogkeresztúr Kossuth út 85. Tel./Fax: 47/

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG Bácsalmási kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A kistérség a Bácskai löszsíkságon, Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el, a Baját Szegeddel összekötı 55-ös fıút és az országhatár közötti

Részletesebben

Encsi kistérség ENCSI KISTÉRSÉG

Encsi kistérség ENCSI KISTÉRSÉG Encsi kistérség Régió: Észak-Magyarország Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén A három kis régióra osztható ez a térség: Belsı Cserehát-i, a Kegyetlen-i és a Hernád-völgyi (Encsi) rész. A terület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

Bodrogközi kistérség BODROGKÖZI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg

Bodrogközi kistérség BODROGKÖZI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Bodrogközi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 3973 Cigánd, Fı u. 80. 47/534-024 47/534-024 fax: 47/534-025 bodrogkoz@t-online.hu,

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

Sellyei-szigetvári kistérség

Sellyei-szigetvári kistérség Sellyei-szigetvári kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Sellyei Turisztikai és Szolgáltató Iroda 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. e-mail: turisztika@sellye.hu sellyetourinfor@freemail.hu telefon: 73/580-900

Részletesebben

Baktalórántházai kistérség

Baktalórántházai kistérség Baktalórántházai kistérség Régió: Észak-Alföld Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg A kistérség hazánk második legnagyobb területő hordalékkúp síkságához, a Nyírséghez tartozik. A hordalékkúp anyagát az északkeleti

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Kaposvár Máyerné Bocska Ágnes

Kaposvár Máyerné Bocska Ágnes EDEN - Kiváló Európai Desztinációk Akadálymentes Turizmus Kaposvár Máyerné Bocska Ágnes Érzékenyítı konferencia Kaposvár, 2013. augusztus 14. Az együttmőködésben részt vevık földrajzi elhelyezkedése

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Kollégiumi szálláslehetőség Cím: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (volt főiskola kollégiuma) tel: 06-56-551-000 Szobák és árak: Földszint: 2 db 4 fős szoba (külön

Részletesebben

2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 2 szám 591 16. Tákos 17. Tarpa 18. Tiszabecs 19. Tiszakanyár 20. Tiszamogyorós 21. Tiszatelek 2 Tivadar 2 Tuzsér 2 Túristvándi 2 Vásárosnamény Nyírség kiemelt turisztikai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap: A Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül eddig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi borszaküzletekben, éttermekben

Részletesebben

Kuslics Katalin 99/311-327 kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu Kuslics Katalin 99/311-327. nyitva tartás idıszaka

Kuslics Katalin 99/311-327 kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu Kuslics Katalin 99/311-327. nyitva tartás idıszaka MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Gyır-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Szerencsi kistérség SZERENCSI KISTÉRSÉG

Szerencsi kistérség SZERENCSI KISTÉRSÉG Szerencsi kistérség Régió: Észak-Magyarország Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén A kistérség vidéke nem egységes sem földrajzát, sem gazdaságát, sem kulturális örökségét tekintve. A változatosságot tükrözi, hogy

Részletesebben

Szikszói kistérség SZIKSZÓI KISTÉRSÉG

Szikszói kistérség SZIKSZÓI KISTÉRSÉG Szikszói kistérség Régió: Megye: Borsod-Abaúj- Zemplén A Cserehát és a Hernád völgyének találkozásánál lévı kistérség természeti adottságai és földrajzi elhelyezkedése, valamint a közlekedésben (Miskolc-Kassa

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának melléklet 2/2010. (10.28.) számú a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Nonprofit Kft. közterület-használat engedélyezési kérelmérıl Az Oktatási és Kulturális Bizottság egyetért azzal, hogy a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetsége (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3., tel/fax: 06/1/327-0118, email: nyugszov@hu.inter.net)

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Vaskó Panzió és Borospince. Baán Zsuzsanna. Márta Vendégház. Tisza Panzió. Novák Panzió

Vaskó Panzió és Borospince. Baán Zsuzsanna. Márta Vendégház. Tisza Panzió. Novák Panzió Vaskó Panzió és Borospince Cím: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 12 Szobaszám: 11 Összes férıhely: 33 Árak: 8000-Ft/2 fı/éj, 700-Ft reggeli Baán Zsuzsanna Cím: 3910 Tokaj, Bethlen u. 49. 2 ágyas: 4 3 ágyas: 2 4

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Stárazsahegyi Borút Monor

Stárazsahegyi Borút Monor A harmadik évezred elején büszkék lehetünk féltve ırzött hagyatékunkra, Monor ékességére a Laposhegy, a Strázsahegy, a Téglagyári dőlı pincesoraira. A pincefalunkban 1995-ben elkészült felmérés alapján

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR A bor helyzete ma a világban

Részletesebben

Edelényi kistérség EDELÉNYI KISTÉRSÉG. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. kisterseg@edeleny.

Edelényi kistérség EDELÉNYI KISTÉRSÉG. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. kisterseg@edeleny. Edelényi kistérség Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. kisterseg@edeleny.hu A kistérség hazánk egyik legelmaradottabb, de egyben egyik legszebb, számos páratlan természeti

Részletesebben

A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása

A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése Árop 2.2.23 Készítette: Szíjgyártó Beáta,Cserép Zsolt, Navracsics Antal, Lakatos Béla az Erzsébet

Részletesebben

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18.

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. 1 Tartalom: 1. Program 2. Kis-Balaton története 3. Hídvégi tó 4. Fenéki tó 5. Elért eredmények Ábrajegyzék,

Részletesebben

A BALATON ÉS KÖRNYÉKE

A BALATON ÉS KÖRNYÉKE A BALATON ÉS KÖRNYÉKE A TÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE A Balaton elhelyezkedése A Balaton az őrbıl Lóczy Lajos, a magyar tenger legodaadóbb kutatója A Balaton általános jellemzıi A Balaton a múltban, a legnagyobb

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY Jászapátiak Barátiak Egyesülete JÁSZ-SAROKPONT Összefogás a Térség Jövıjéért Akciócsoport Iroda: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 4-6. Tel: 06-57/440-516, 06-30-488-00-32 (355 mellék), E-mail: jabe@freemail.hu,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Sarkadi kistérség SARKADI KISTÉRSÉG

Sarkadi kistérség SARKADI KISTÉRSÉG Sarkadi kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Békés A kistérség természetföldrajza viszonylag egységes arculatú, a terület egésze a Körösök vidékéhez tartozik. Jellegzetes alföldi süllyedék-terület, iszapos,

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Az Északi középhegység

Az Északi középhegység Szülıföldünk Az Északi középhegység Természeti adottságai Részei, jellemzıi A cseppkıbarlangok kialakulása Megyéi Borsod- Abaúj Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Az Északi középhegység természeti

Részletesebben

Kiscsısz. Interaktív Faluház

Kiscsısz. Interaktív Faluház Kiscsısz Kiscsısz a Marcal-medencében, a Hunyor-patak széles,mocsaras völgyét jobb oldalról kísérı -10-20 méterig- emelkedı dombvonulat szegélyén fekszik. A Somló-hegytıl 13 km-re, Celldömölktıl 18 km-re

Részletesebben

Természeti erıforrások, környezeti állapot

Természeti erıforrások, környezeti állapot Természeti erıforrások, környezeti állapot Változatos és vonzó természeti környezet Bakony hegység, Bakonyalja, Somló-hegy, Kisalföld, Marcal mente Sajátos klíma és talajadottságok a térség bizonyos területein

Részletesebben

Tiszafüredi és Hevesi kistérség

Tiszafüredi és Hevesi kistérség Tiszafüredi és Hevesi kistérség Régió: Észak-Alföldi Megye: Jász-Nagykun-Szolnok, és Heves megye Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás http://www.tiszafuredikisterseg.hu/index.php Heves Kistérség Többcélú

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl (Egységes szerkezetben a 16/2011. (X. 5.) * módosító rendelettel)

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Györköny szálláshelyek

Györköny szálláshelyek Györköny szálláshelyek Gellérthegyi Lak Györköny-Pincefalu központjában helyezkedik el egy új építésű présház, mely külsőségeiben hagyományos présház jellegű, viszont belső kialakítása lehetővé teszi vendégek

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság ülésére

ELİTERJESZTÉS Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság ülésére ELİTERJESZTÉS Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság ülésére Tárgy: Felhívás közzététele és honlapon történı megjelenés Tisztelt Bizottság! Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységének jelentıs

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Régiók Fejlesztéséért Egyesület http://rfe.hu/ A tudás kertje Tábor 1. csoport

Régiók Fejlesztéséért Egyesület http://rfe.hu/ A tudás kertje Tábor 1. csoport A tudás kertje Tábor 1. csoport 2015. július 13-17. Az akkreditált pedagógus továbbképzések alatt a programba bevont tanárok sikeresen elsajátították a szabadban tanulás elméleti lehetőségeit, melyeket

Részletesebben

MŰEMLÉKEK. MK= műemléki környezet

MŰEMLÉKEK. MK= műemléki környezet MŰEMLÉKEK Legend: M = műemlék MK= műemléki környezet Bodrogkeresztúr M 1394 00863/1953 hrsz.: 7 R. k. templom, késő gótikus, 15. sz. vége MK 6686 16114/1968 A r. k. templom műemléki környezete M 1396 50041/1958

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Rotary Club Sátoraljaújhely H 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 3. www.rotarysatoraljaujhely.hu E-mail: rcsatoraljaujhely@gmail.

Rotary Club Sátoraljaújhely H 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 3. www.rotarysatoraljaujhely.hu E-mail: rcsatoraljaujhely@gmail. Rotary Club Sátoraljaújhely 2 ZEMPLÉN A LEGEK FÖLDJE - A legészakibb magyarországi térség, szomszédos Szlovákiával. - A legtisztább levegőjű, legérintetlenebb hazai vidék. - Hazánk legváltozatosabb természeti

Részletesebben

A legfontosabb lehetőségeket, szükségleteket a következő SWOT analízis foglalja össze:

A legfontosabb lehetőségeket, szükségleteket a következő SWOT analízis foglalja össze: 1 A Tokaj Kistérség A Tokaji Kistérség 2004. január 1-én alakult, 11 település önkormányzatának egybehangzó elhatározása alapján. A kistérség központja a boráról évszázadok óta világhírű kisváros, Tokaj,

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Mátészalkai kistérség

Mátészalkai kistérség Mátészalkai kistérség Régió: Észak-Alföld Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg A Mátészalkai kistérség az Ecsedi-láp Nyírség felıli oldalán helyezkedik el. Már az új kıkorban is éltek itt emberek, de a honfoglaló

Részletesebben

Lengyeltóti kistérség

Lengyeltóti kistérség Lengyeltóti kistérség Régió: Dél-Dunántúli Megye: Somogy Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Tel.: 06/85-530-016 kisterseg@poganyvolgy.hu Fábos Katalin Kinga kistérségi

Részletesebben

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Múzeum - 9022, Széchenyi tér 5. www.gymsmuzeum.hu

Részletesebben

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Bence-hegyi kilátóteraszt és környékét A döntés

Részletesebben

A Program készítéséért felelıs:

A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2011-2016 évekre Budapest, 2011. 1 A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata A Program elkészítésében

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben