Idegenvezetés Vár-Templom Ha visszatekintünk Körmöcbánya történelem előtti korába, megállapíthatjuk, hogy a Körmöci-hegység vulkanikus úton a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idegenvezetés Vár-Templom Ha visszatekintünk Körmöcbánya történelem előtti korába, megállapíthatjuk, hogy a Körmöci-hegység vulkanikus úton a"

Átírás

1 Idegenvezetés Vár-Templom Ha visszatekintünk Körmöcbánya történelem előtti korába, megállapíthatjuk, hogy a Körmöci-hegység vulkanikus úton a harmadkorban keletkezett. Körmöcbánya és környékére az andezit kor volt a meghatározó. A forró kilépő lávával az aranyat tartalmazó kvarckő másodlagosan az andezitban ülepedett le. Egyes történészek ezért kvarckőből származtatják Körmöcbánya elnevezését is. Eleinte az aranyat a patakokból aranymosással nyerték, majd a vízfolyásokon felfelé haladva a bányászok fokozatosan értek el a körmöci aranyat tartalmazó hegység lábához. A feltevések szerint már a IX-X. században folyt itt bányászat. A leggazdagabb aranylelőhelyek a Sturecban és környékén voltak. A monda szerint a saskői várúr egy alkalommal vadászni ment a körmöci hegyekbe, elejtett egy fogoly madarat, s a begyében aranyszemeket talált. A Garam völgyében már (Krisztus előtt) időszámításunk előtt 2500 évvel találhatunk települést. A Garam folyón érkeztek további telepesek is, mint például a szlávok. Feltételezések szerint a X. században kezdtek letelepedni a Garamot övező hegyekben és a mezőgazdaság mellett bányászattal is foglalkoztak. Az aranyat a patakok vízének üledékéből mosták, vagy felszíni bányászattal nyerték. A bányásztelepüléseket a 13. szászadban jelentősen sújtotta a tatárjárás. Az elpusztított lakosság helyére új bevándorlók érkeztek, melyek között a németek voltak túlsúlyban. Nekik tulajdonítható a bányász tevékenység felújítása a régi helyeken és az új térségekben. Körmöcbánya a királyi erdőbirtokon - zólyomi domíniumban helyezkedett el. A mai Körmöcbánya területén és környékén több bányásztelepülés jött létre: Schwabendorf - Sváb-falu a mai Dolná Ves; Vindidorf - Felsőtóti a mai Horná Ves; Liget - Veterník ma Körmöcbánya része; János hegy - a mai Kremnické Bane; Szent Mihály-falva a mai Kunesov /Kunvágása/; Soler völgye - ma Tri domky; Coner völgye (vallis Colner) - mint régi Bányászát ismert, s Baba néven is ismerős - melyet az eredetileg Cremnychbana-nak tekintenek. Ismert az Új és Régi völgyre való felosztás is. A XIV. század elején az Anjou Károly Róbert lépett a magyar trónra ( ), aki több jelentős gazdasági reformot valósított meg. Többek között bevezette a szabad bányászati tevékenységet, ami hozzájárult a magyar iparág fellendüléséhez. A cseh és lengyel királlyal kötött egyezséget követően 1323-ban bevezette a pénzreformot is. Értékes arany- (dukátot) és ezüstpénzt (garast) adott ki (II. Vencel király prágai garasainak mintája alapján). Az aranytermelés az uralkodó érdeklődési körébe került november 17-én városi kiváltságokat adományozott Cremnychbana bányásztelepülésnek. Jelentős mértékben támogatta a bányászvállalkozást, és egyidejűleg pénzverdét is alapított Körmöcbányán. Bányaművelés és pénzverési jogot Körmöcbánya Kutná Hora példája alapján kapta. A pénzverdében 1329-ben kezdték előállítani az első ezüstpénzt, és feltehetőleg től már aranypénzt is. Az aranypénz később mint magas művészi és műszaki színvonalú körmöci dukát vált ismertté. A pénzverde 1433-íg a városfalon kívül, a János hegyből és Új völgyből eredő patakok összefolyásánál állt, 1434-től pedig Körmöcbánya terén működött. Körmöcbánya mint szabad királyi város bányászatának és pénzverésének köszönhetően a 14 és 15. században élte virágkorát. Ebben az időszakban a Bánya és Pénzverő kamara székhelye is itt volt. (ez a kamara igazgatta a mai Szlovákia túlnyomó részét).

2 Fénykorában Körmöcbányán átlagosan 400 kg különböző tisztaságú aranyat (körülbelül 12 karátos) termeltek ki évente. A pénzverdében az aranyat dukát minőségnek megfelelő tisztaságúra dolgozták fel (23 karát 9 grén). A XVI. századtól a bányákban a művelés egyre mélyebb rétegekbe helyeződik át, nehezednek a működési feltételek (talajvíz), megnőnek a kitermelésre fordított kiadások, s a tevékenység gazdaságtalanná válik. Ezek a körülmények Körmöcbányán a bányászat hanyatlásához vezetnek. A kamara székhelye is a prosperáló Selmecbányára kerül át. A köztudatban: az aranyat Körmöcbányával, az ezüstöt Selmecbányával és a rezet Besztercebányával azonosították, amely abból eredt, hogy melyik színesfém képezte az adott lelőhelyen a termelés fő profilját. A várormot a városi kiváltságok odaadományozása előtt, már a XIII. században telepesek lakták. Ebből a korból származik a várterület legrégibb építészeti emlékműve - a román stílusú rotunda /körbástya/. Feltételezhető, hogy itt állt a templom és a temető is. Az eredeti román erődítmény hozzávetőleg a mai belső várfal mentén húzódott. A rotundát először Szent Mihály tiszteletére szentelték fel és a környező bányásztelepülések szakrális központját képezte. Egy 1416-ban történt polgárgyilkosságot követően, a rotundát újból felszentelték, és 1430-tól már Szent András néven említik. A rotunda földalatti részén, mely csontházként szolgált, román bolthajtások maradtak fenn. A felső, kápolnának használt rész bolthajtásai gótikus stílusban épültek. A gótikus bolthajtás keresztbe tett bányászkalapáccsal díszített bolltozatkőbe domborodik ki. A falon valószínű Szent Erazmus életének jeleneteit ábrázoló- illetve konszekrációs (a felszentelésnél használt) keresztek festmény töredékei maradtak fenn. Véleményünk szerint a vár területén állt a kamarás gróf székhelye, de pontos helyét nem sikerült meghatározni. A XIV. században a várterületét az eredeti erődítményhez kapcsolódó kettős fallal erősítették meg. Külső támadás és veszély idején, a várat ezekből a bástyákból (tornyok) védték: -a déli vagy plébánia bástya: a XIV. ás XV. században itt székelt a városi plébános (ma: jegypénztár). A toronyhoz vezető lépcsősor tette lehetővé, hogy a várba a térről is be iehessen jutni. A XVIII. század végén építették át a mai formájára. -a bányász bástya: bizonyos ideig a gótikus kápolna szentélye szerepét töltötte be, -az északi belépő toronv: előtte helyezkedett el a felvonóhíd és a vizesárok. A torony jellegzetessége az un. szurkos orr, ami egy a toronyfalból kiálló kőabroncs. Ennek a segítségévei öntőitek a forró vizet vagy szurkot a felvonóhídon bejutni próbálkozó ellenségre. A XIV. században, a fő- és a párkányfal között, a várcvingerben épült a vár legnagyobb középítménye, a Városháza. Az 1560-ban kiütött nagyt üzvészig itt tartotta üléseit a városi tanács. Azt követően bizonyos ideig levéltárként szolgált. Az épület felső két szintjét statikai okok miatt 1880-ban lebontották, így csak egy emelet és az alagsor maradt fenn. A volt városháza helyén lévő üvegkupola az emelet megvilágítását szolgálja.

3 A két torony kisebbikét Kistoronynak vagy Óratoronynak is nevezik. A XVIII. században a második emeletre órát állítottak, amit a XIX. században a templomtoronyra helyeztek át. A torony a XIII. századból származó legkorábbi román stílusú erődítmény részét képezte. Támadáskor kapunak használták, később pedig lőporraktárnak. A XVII. század végén a harangok részére emeletet építettek a toronyra. így maradt fenn az ből származó Körmöcbánya legnagyobb harangja, a reneszánsz Urbán harang. A Szent Katalin templom nagyobbik tornyát utólag, a XV. század második felében építették a templomhoz. Az 1560-ban kiütött tűzvészt követ ően reneszánsz stílusban építették át. Évszázadokon át őrhelyként szolgált. Az őrök kürtszóval és dobpergéssel jelezték a tüzeket és az egyéb veszélyt, a városban pedig felügyeltek a rendre. A vártemplomot - amely a körmöci vár legkiemelkedőbb része - a város védőszentjének, Szent Katalinnak a nevére szentelték. Nem egy tipikus gótikus építmény, mivel a XIV. századból származó régebbi létesítmény átalakításával keletkezett. A gótikus stílusú templomok ugyanis hosszú, keskeny hajóval, illetve hármas hajóval épültek, ennek a templomnak azonban rövid és széles kettőshajó része van. A XV. században szentélyt /presbitériumot/, sekrestyét és két kápolnát építettek hozzá. Olyan feltevések is napvilágot láttak, amelyek szerint az eredeti épület a sík mennyezetű bazilika vagy pedig a kamarás gróf palotája lehetett. A szentély gyönyörű bordás hálóboltozatán található a templom építés befejező évszáma. A boltozat képe a 12 apostolt és a 4 evangélistát ábrázolja. A templom katolikus templomként működött, és ma is az. A reformáció időszakában (XVI. - XVII. század) azonban az evangélikusok birtokolták Ebből a korból maradt meg emlékként a szószék feletti boltozat zárókövén található Luther rozetta. A templom belsejét a XVIII. században barokk stílusúra építették át. A korból négy barokk stílusú lóca és faszobor maradt fenn, melyek jelenleg a városházát díszítik után a soproni születésű Franz Stornt bízták meg a templom rekonstrukciójával, aki regotizációs munkálatoka hajtott végre. Ennek keretében nyílást vágtak a kincseskamrából - amelyben azelőtt az értékes könyvtárat és a plébániai kincsestárgyakat őrizték - a presbitériumba. A presbitériumba színes vitrázsok lettek téve. A felszíni munkálatoknál, kőből készült választókorlátot és az orgona elhelyezésére karzatot építettek. A barokk oltárokat az 1884-ban és 1885-ben pseudogótikus szárnyas oltárokkal cserélték le, és a rajtuk lévő ST kézjegyek (signatura) Storn mester műhelyére utalnak. Az oltárokat aranyfüsttel vonták, be. A Szent Katalin tiszteletére emelt főoltáron a mártírt a kezében pálmaággal ábrázolják. Az oltár bal oldalán Katalinnal együtt Klement pápát találjuk. Klement pápa és Szent Borbála a bányászok védőszentje. Alexandriai Szent Katalin képen a festett alak lábánál jellemzően a mártírhalált okozó kerékbetörés eszköze és a kard látható. A szárny jobb oldalának alsó része Szent Katalin Jézussal való eljegyzését ábrázolja. Jobbra fent pedig az angyalok viszik Katalin holttestét a Sinai hegyre. Az Alexandriai Katalinról szóló monda egy IX. századbeli művelt királylányról szóló monda, akinek álmában megjelent Jézuska és jegygyűrűt húzott az ujjára. így lett Katalin Krisztus menyasszonya és a keresztény hit terjesztője. Maxtention császár fogságába került, aki, miután a lány tanácsadóit is keresztény hitre térítette, megkérte a kezét. A lány a kérést elutasította, és a császár ezért kínzásra ítélte. Késsel ellátott kerékkel akarta kerékbe töretni, de Katalin

4 könyörgésére az angyalok azt összetörték. Hosszantartó gyötrelmek után karddal lefejezték. Szent Katalin jelképei a kard, a kerék és a mártírok pálmaága. Az oltár jobb oldala Szent József halálát jeleníti meg. A déli kápolna az oltárral együtt Szent Anna nevét viseli. Figyeljék meg a kápolna kövezetét, amely még most is az eredeti gótikus burkolat. A főoltártól balra található a Szűz Máriát ábrázoló szekrényes oltár. A közepén található gótikus madonna a garamszentbenedeki születésű Scholasztik mester alkotása, az 1500-as évekből származik. Az orgona karzat alatt elhelyezkedő nagy kőszobor az Immaculata, azaz Szeplőtelen Szűz Mária, amint földgömbön és félholdon áll, s a kígyóra lép. Az eredeti alkotás, a téren álló pestis-emlékmű alkotójának, Dionyz Stanetti művésznek a munkája. A plébánia területén található a másolata is ben pestisjárvány sújtotta a várost, melynek hozzávetőleg 3000 ember esett áldozatul. A téren az ő tiszteletükre először egy egyszerűbb oszlopfős pestis-oszlopot emeltek, amely ma Felsötóti községben található. Egy körmöci képviselőnek aranypénzt sikerült szereznie a Magyar Országgyűléstől egy pompásabb barokk stílusú pestis-oszlop megépítésére, amely Stanetti, Vogerle és Mayer mester munkája. Jelenleg az oszlop rekonstrukció alatt áll. Az orgona karzat alatt látható három gótikus stílusú fa szobor. A jobb oldali Szent Erzsébetet, a középső Madonnát és bal oldali pedig Szent Ilonát ábrázolja. A XV. századból származnak körmöcbányai fafaragó műhelyből. Eredetileg mind a három szobor - a templomtéren, a pestisoszlop közelében álló - Havas Boldogasszony templom gótikus stílusú szekrénye oltárát díszitette. Statikai hiba miatt karácsonyán földcsuszamlás következett be a várban és a téren. Több épület megrongálódott. A Szűz Mária (BoSdogasSZOnyHernplornot e a harmadik városkaput - az ún. Beszterce kaput le kelleti bontani. Sérülés érte a várterületen álló Szent Katalin-templomot és a városházát is. A varat övező várfalak körülbelül 3 métert megsüllyedtek és cimburiurnrnal látták el őket. Az említett három szobron kívül a lebontott Szűz Mária templomból származik még a rózsaszín márványból készült keresztelőkút is, amely jelenleg a Szent Anna-kápolnát díszíti. A keresztelőkút eredetileg a körmöcbányai születésű kiemelkedő éremkészítő és polgármester Füssl Kristóf sírköve vol, akit a téren álló tepmplomba temettek el ben. A regótizációs munkálatok alatt Stomo igyekezett megőrizni az épület gótikus formáját (amit nem sikerült megtartani, azt neogótikus stílusban újította fel). Fennmaradtak egyes reneszánsz elemek is, mint a toszkániai oszlopon elhelyezkedő szószék és az alatta elhelyezett falból kiemelkedő férfi mellszobor. Ez a férfi volt állítólag a templom tornyának az építője, aki a toronytetején található egyházi jelkép - kakas - cseréje közben zuhant a mélybe és szörnyethalt. (Az 1560-ban pusztított tűzvészt követően reneszánsz átépítés volt. Az egyházi szimbólum ekkor a kakas, mivel ebben az időszakban a templom az evangélikusé volt). A történet csak monda, nem tudjuk mennyire élethű. Nem ismerjük az építész nevét sem. A regótizációs munkálatok közben a templom öt kriptája megsemmisült. A templom belső- és külső falán, valamint az Óratornyon azoknak a neves körmöcbányai családoknak (főispánok, bírók) a sírtábláit és epitafjait helyezték el, akik érdemeket és dicsőséget szereztek a városnak

5 és részt vettek annak felvirágoztatásában. Ezek a vártemplom már említett öt kriptájából, és a téren lebontott plébániai templomból származnak. Említésre méltóak az állatfej alakú vízköpők, melyek a víz elvezetésén kívül arra is szolgáltak, hogy elriasszák a démonokat. Figyeljék meg a sárkányfej alakú csurgókat a templomtorony kerülővágatán. A templomtornyon elhelyezett macskáról szóló monda szerint, amikor nagy volt az aranyhiány, az egyházi kincseket is felhasználták építkezési célokra. Amikor az utolsó keresztet is bedobták a kemencébe, kiugrott egy fekete macska és a tüzet széthordta Körmöcbánya egész területén. Csak három ház maradt meg sértetlenül. Az egykoronás érméinken megörökített Madonna a pénzverde mögötti ún. Amonovszky ház falmélyedéséből származik. A plasztika a Pozsonyi Szlovák Nemzeti Galéria tulajdona. Egyelőre letétben van. Az épületegyüttes egészét statika hibák miatt 1975-től 17 évre lezárták. Ez idő alatt a terület egy részén régészeti kutatások folytak, elvégezték a statikai megerősítést és a vár egyes objektumainak a teljes felújítását is ben a templomot és a létesítményt részlegesen megnyitották a nyilvánosság előtt. A felújítás költségei 1992-ig hozzávetőleg 50 millió koronát tettek ki. A rekonstrukciós munkálatokat a Zsolnai Műemlék felújító Vállalat /Pamiatkostav Zilina/ végezte. Lengyelek a felújításban nem vettek részt. Csak a neogótikus vitrázsokat restaurálták Prágában. A templom 1992-ben új orgonát kapott. A hangszert a Varhany Kmov cég építette 6,5 millió korona költséggel sípja, három manuálja és hatvan regisztere van. A vízszintes sípok az ún. spanyol sípok, a jobb oldali fa sípok pedig a pedálokhoz rendeltek. A szakemberek állítása szerint jelenleg Szlovákia egyik legjobb, de meglehet hogy legjobb orgonája. Gyakran - főleg a nyári idényben - orgona koncerteket rendeznek (tájékoztatást a Körmöcbányái Információs Központban kaphatnak). A történelme során több funkciót is betöltő páratlan középkori műemlék (védelmi funkció, tanácsi- és a grófi székhely, egyházi központ) 1970-től a nemzeti kulturális örökség része. Az egyházzal kötött megállapodás alapján, vasárnapokon és különleges alkalmakkor miséket, máskor papszentelést, esketéseket, keresztelőket és bérmálásokat tartanak. Szokássá vált, hogy karácsony szent estjén éjféli mise alatt a toronyból trombitán játszva kürtölik a négy világtáj felé a Csendes éj népszerű dallamait. Körmöcbánya történelmi magja 1956-tól kezdve városi műemlékvédelmi terület. A közelmúltban tárták fel a várost és a várat övező védfalakat, és javították ki a kapuk közötti részeket, információs Központot hoztak létre és a városban sétányt létesítettek. Körmöcbánya közvetlen közelében két értékes természeti helyszín látogatható meg: a Stósz nevű andezit hegy, melyen érdekes andezit képződmény található és a hegy északi lejtőjén elterülő ún. Bikalegelő /Bujacia lúka/, ahol sok értékes sáfrány terem. A turistaforgalom a téli időszakban sem csökken, mivel a közelben két nagy sí központ is található - a 10 km-re fekvő Skalka és a 8 km távolságra lévő Krahule. Nyáron a látogatók nem kerülik el Körmöcbánya termálvizű medencéit. A fürdőhelyeket tápláló forrásra kb. 20 évvel ezelőtt találtak rá a Ludovik - akna alsó szintje alatt (750 m mélységben). A víz mérsékelten radioaktív, 50 C fölötti hőmérsékletű, és nagy mennyiségű okkert tartalmaz. Az okker levegővel elegyedve hevesen oxidál, és a vizet sűrű, sötétbarna színűvé teszi.

6 Ma a vizet tisztítórendszerén vezetik át, amely ezáltal megtisztul. A víz a forrástól a 4-es aknáig föld felszíne alatt folyik, és itt vezetik ki a felszínre. A 4-es akna maga is érdekességnek számít. 245 méterrel a föld alatt alakították ki Európa első Pelton - turbinás földalatti erőművét. Még az Osztrák-Magyar Monarchia idején kezdték el építését, befejezésére azonban már a Csehszlovák Köztársaság idején, 1921-ben került sor. Az energiacsúcs idején állami hálózatba szolgáltat áramot. A másik közép-európai szintű érdekesség a XV. századbeli bányamű, amely a Turcsevszky féle vízvezetéknek köszönhette keletkezését. A térségben ez volt az első ipari vízvezeték, amely által szolgáltatott víz hajtotta a bányagépeket és az egyéb berendezéseket (vizét használták a malmok is gabona őrlésére). A vezeték gravitációs formában vezeti le a Vág környékéről a csapadékot a Garam vízgyűjtőjébe. A két torony között látható a Stureci süllyedés, amely jóval a térségben kialakult bányászat megkezdése előtt keletkezett. A monda szerint, a XV. században súlyos bányaszerencsétlenség történt ahol bányászt temetett maga alá a szikla. Egyházi ünnepen - Pünkösdkor a bányászok elutasították a feljövetelt a bányából, mert gazdag aranylelőhelyre leltek. Kapzsiságukért Permoník a bányászok istene omlással büntette meg őket. Tiszteletükre és bányászatunk emlékére évente ökumenikus istentiszteletet tartanak, ahol a süllyedésen át vezető körmenetet rendeznek zenei kísérettel, és felelevenítik a környező bányásztelepülések szokásait. Az ünnepséget június 24-én tartják meg, és a János-napi tábortüzek gyújtásával fejezik be. Körmöcbányán a XVI. században a bányászat hanyatlása kezdődött. A XVIII. században azonban bizonyos mértékű növekedés indult el, s a termelés lényegében a közelmúltig tartott. A gazdaságtalan müvelés miatt a termelést 1970-ben teljesen megszüntették. A nyolcvanas években komplex geológiai kutatást végeztek Körmöcbánya környékén. A vizsgálatokhoz a régi bányatérképeket használták, és vízérkeresőket /radioastéza/ és szenzibilis képességgel rendelkező egyéniségeket is meghívtak. Fúrásokat végeztek, és kísérletképpen négy aknát tártak fel. A kutatások igazolták az arany létezését, de kitermelése nem kifizetődő. Jelenleg a Körmöcbányai Bányatársaságban az Alsóhámor /Hodrusbánya/ községből szállított érckoncentrátumot dolgozzák fel. Körmöcbányán és a többi közép szlovákiai bányavárosban 1525-ben és 1526-ban nagyjelentőségű bányász felkelések voltak. Körmöcbányán 25 cég működött, virágzóan művelték a mesterségüket. A li. világháború idején a német katonák foszforral égették fel a teret. A házakból 109 tönkre ment, és a bányák is megsérültek ban alapították Körmöcbányán az Iparművészeti Középiskolát, ahol ékszerészek, kovácsok, formatervezők, restaurátorok képzése folyik. Jelenleg játékosztály is létezik. A hetvenes években kezdték el az új pénzverde építését, ahol csak érméket állítanak elő. Legenda a fogolymadárról Ez a legenda a körmöcbányai aranyérc megtalálásáról regél. A monda szerint egy napon aszászói várúr (ez avar Körmöcbányától 10 kilométernyire délre található) vadászatra

7 indult a körmöci hegyekbe. Egy fogolymadarat ejtett el, s annak tarajában aranyszemcséket talált. Ennek emlékére azt a hegyet Fogolyhegynek nevezték s ma is ott találhatók a leggazdagabb aranylelőhelyek. A Sturóci süllyedésgödör legendája A Sturóci süllyedésgödör a nyugati horizonton található. Hossza hozzávetőlegesen 750 m, szélessége 110 m és a legnagyobb mélysége 110 m. A legenda a következőképpen regél: Egy napon, éppen szombat volt, Pünkösd ünnepe (ami egyházi ünnep) - a bányászok megtagadták a feljövetelt, mert aranyban gazdag eret találtak. Ám kapzsiságukat a bányák manója, akit Permoníknak neveztek, bányaomlással büntette. A talaj beszakadt és a földomlás alatt maradt csaknem 300 bányász. A macska legendája A jó kilátást nyújtó balkon alatt, a templom legmagasabb tornyán a sarokkőn egy macska szobrát láthatják. A legenda a következőképpen szól: Körmöcbányára rossz idők köszöntöttek, az aranyérc kimerült, csökkent a bányászat, ám a körmöcbányaiaknak a királyi kincstárba az adót fizetni kellett. Elkezdték hát beolvasztani az ékszereket, aranygyűrűket, karkötőket... ám az arany egyre kevesebb volt. Nekifogtak hát a templom aranytárgyait beolvasztani. Ám amikor az öregtorony utolsó aranykeresztjét hajították az olvasztókemencébe, kiugrott onnan egy fekete macska és égő farkával tűzbe borította egész Körmöcbányát. Körmöcbánya porig égett, a tűz csak három házat kímélt meg. (A városnak egy részét ma is Háromházak negyednek nevezik.) A macskát pedig a tornyon örökítették meg a szobor formájában. A toronyépítő legendája A körmöcbányai városi vár templomát Szent Katalinnak szentelték. A templom szószéke alatt egy férfi szobra található összekulcsolt kézzel. A legenda úgy tudja, hogy ez a férfiú a templom magas öregtornyának építője, aki onnan leesett és szörnyethalt, amikor hiúságtól hajtva felmászott oda, hogy a templom tornyán lecserélje a kakas szobrocskáját. Legenda a malac fejéről Közvetlenül a vár előtt található egy rózsaszín gótikus polgárház. Az egyik ablakpárkány alatt a falon egy kőből vésett malacfejet helyeztek el két kenyér társaságában. A legenda szerint itt egy gazdag pékmesterné lakott, aki azonban rettenetesen fösvény volt. Egyszer éhes koldusok álltak meg ott és kérték, hogy legalább az öreg, száraz kenyeret adja nekik. A pékmesterné azonban a kenyeret inkább a disznóknak hajította, ezért ő maga is disznóvá változott. Kőbe vésett disznófejét a falon helyezték el két kenyérrel együtt, amelyeket annyira irigyelt. Az akasztófadomb Az akasztófadomb a várból jól látható. Szájról szájra szállt a mondás arról, hogy itt akasztották a halálraítélteket, itt fejezték le az elítélteket és itt voltak a boszorkányégetések is. Az utolsó boszorkányt a 17. században égették A bűne állítólag az volt, hogy megbabonázta a szomszédja tehenét, amely ettől kezdve kevesebb tejet adott. Ám mivel a boszorkány már 80 éves öregasszony volt, nagy kegyelmet gyakoroltak irányában: először lefejezték, s csak utána a holttestét égették el a máglyán.

8 Egyéb érdekességek A pestisjárvány emlékszobra, amely a téren látható, a pestisjárvány legszebb középeurópai barokk emlékszobrai közé tartozik. Az évi pestisjárványnak a lakosság 2/3 része, mintegy 3000 lakos esett áldozatul. Két évvel később a feketepestis járvány Selmecbánya 6000 lakosát vitte el. Mindkét város (Körmöcbánya és Selmecbánya) pestis járvány emlékszobrainak, valamint Körmöcbánya főterét díszítő barokk szökőkútnak a építője Dionízus Stanetti A Szűz Mária Mennybemenetele emlékének szentelt templom romjai. A főtéren, a pestisjárvány emlékszobrától feljebb, az érem és medallion múzeum előtt egykor egy templom állott. A templom paplakkal egybeköti, eredetileg gótikus volt, később átépítették egy sokkal nagyobb barokk templomra, Körmöcbánya alatt található a második leggazdagabb aranytelér. Az írásbeli dokumentumok tanúsága szerint az évben a karácsonyi mise alatt az emberek pánikszerűen menekülve hagyták ott a templomot mert a templom hirtelen repedezni és süllyedni kezdett. Mivel a templomot nem tudták megmenteni, az az évben összeomlott. A templom összedőléséért a bűnt a bányászokra fogták akik nagyon magas bírságot voltak kötelesek fizetni. A bányászok ugyan védekeztek, hogy Ők vigyáztak, de ez nem segített. Csak egy sokkal később megejtett geológiai vizsgálat mutatta ki, hogy a bányászok nem egészen tehettek róla. A főtér alatt ugyanis egy 70 méter mély szakadás húzódik, amelyet kavics és víz tölt ki. Azzal, hogy a bányászok a fejtéssel a terepet akaratukon kívül víztelenítették, a kavics szintje lecsökkent és ezt földmozgások kísérték. Több épület állagában károsodás keletkezett és több épületnek is össze kellett dőlnie. Sajnos, a templomból még csak egy kicsike emlék sem maradt. Az első ipari célokra épített vízvezeték, amelyet hazánkban építettek, éppen Körmöcbányán került megépítésre. A bánya gépeinek és berendezéseinek meghajtására használták. Sajnálatosan csak nagyon kevés maradt meg belőle. Az első középeurópai földalatti villanyfejlesztő a negyedik aknának" nevezett aknában van elhelyezve, amely Körmöcbánya város alsó részében található a termálfürdő medencéin túl. A villanytelep 245 m mélységben található a föld alatt, építését ben fejezték be. A villanyfejlesztő turbinát a Tűrések vízvezeték hajtja három Peitonturbínája még ma is működik. Skalka pri Kremnici Szlovákia egyik legrégebbi síközpontja. Körmöcbánya már 1910 körül ismert volt sízési adottságairól és síközpontjáról. Az első hegyi lak (hegyi menedékház) már 1913-ban állott a Skalka hegyen. Az első 100 méters úszómedencét Középeurópában 1937-ben Körmöcbányán építették. Később átalakították és ma már 2 darab 50 méteres termálmedence épült belőle A medencéket termálforrasból látják el vízzel, amelyekre hozzávetőlegesen egy kilométer mélyen találtak próbafúrások alkalmával, amikor aranyat kerestek.

9

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok 01 A Szepesség története. Elnevezés, kialakulás, bevándorlás Hospes saxones de Sepces. A bányavárosok. A Szepesség szerepe a magyar városiasodásban. A bányavárosok

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július Kutatási jelentés Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák 2009. június-július A Szádvárért Baráti Kör sikeres, az NKA Régészeti és Műemléki Szakkollégiumához benyújtott

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ KŐVÁGÓTÖTTÖS KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly 173 10/A térkép, KŐvágótöttös, V. sz. Bányaüzem 10.2. 10.1. Kővágótöttös

Részletesebben

Hiemer-Font-Caraffa ház

Hiemer-Font-Caraffa ház Hiemer-Font-Caraffa ház A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb Székesfehérvár belvárosának egyik kiemelkedő értékű, védett műemlék épületegyüttese, mely hajdani tulajdonosai után kapta a nevét. Nemcsak központi

Részletesebben

Világörökségek a föld mélyében

Világörökségek a föld mélyében Az Aggteleki-karszt barlangjainak bemutatása nemzetközi összehasonlításban avagy Világörökségek a föld mélyében Magyar Nemzeti Parkok Hete Bódvaszilas 2012.06.15 Egri Csaba VM A Világörökséggé nyilvánított

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 173 PA S KUCZ- SZ ATHMÁRY VIOLA ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 Az építészeti örökség a gazdag és sokszínű kulturális örökség pótolhatatlan megjelenési formája, múltunk felbecsülhetetlen

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Kladnoban jártunk november

Kladnoban jártunk november Kladnoban jártunk 2009. november 11-14. A négy napos program a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által hirdetett pályázaton elnyert 600.000 Ft támogatással,

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Hetedhéthatár Barangolások Erdélyben 12. Zetelaka (kürtöskalács),... http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9783 1 / 4 2013.09.21. 11:32 Keresés Keresés: Go RSS Facebook Impresszum Nagyvilág Barangolások

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI

FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI A SZARVASI, 2012-ben 200 éves Assisi Szent Klára tiszteletére szentelt templom FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI Készítette Seidl Ambrus plébános 2008. őszén Templom felújítási projektek A szarvasi rk. templomot

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Konzervált útipor. Ugyanaz ködös idõben, csak a jellegzetes hegygerincrõl és az iker-építésû magas házról lehet azonosítani.

Konzervált útipor. Ugyanaz ködös idõben, csak a jellegzetes hegygerincrõl és az iker-építésû magas házról lehet azonosítani. Etiópia A negyedik hét után a kistermetû, de magas beosztású hivatalnok a lakásosztályon megúnta látogatásaimat és lakást kaptam egy 12-emeletes ház 6. emeletén. A kisebbik szobából észak felé kitekintve

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. A módosítására kiadott 14/2012 (VI. 01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Hollandia szélmalmai

Hollandia szélmalmai Hollandia szélmalmai Több egymást követő újítás eredményeképpen a szélmalmokat alkalmassá tették másféle ipari alkalmazásra is olyan vidékeken, ahol gyakran fújt szél. Ilyen volt a gabona őrlő malom, fűrészmalom

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 1. oldal, összesen: 6 Márciusi jeles napok Áprilisi jeles napok Húsvéti ünnepkör Pünkösd Májusi jeles napok Főoldal A pünkösdi ünnepkör Áldozócsütörtök A húsvétot követő negyvenedik nap áldozócsütörtök,

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke Nagyszekeres A 4134. sz. úton, amit vasútvonal vág át, előbb Nagyszekeresre térünk. A Szatmárierdőháton, a Gőgö patak partjain fekvő hajdan egyutcás faluban, egy kis szigeten vár ránk a község messze földön

Részletesebben

MALOM. Mester-Csiki Borbála Bevezetés az építészetbe 2014

MALOM. Mester-Csiki Borbála Bevezetés az építészetbe 2014 MALOM A malom kifejezés egy olyan dolgot takar, mely darabos, nagyobb részecskékből álló anyagot aprít, őröl finomabbá, az anyag további felhasználását elősegítő formába hozza, más szóval feldolgozza.

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására.

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia kérelme Tisztelt Gazdasági Bizottság! A Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság;

GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság; Telkibányai múzeum Helyszín: Telkibánya, Múzeum u. 15. GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság; Kor: 16. század Jelenlegi állapot: A gyűjtemény április 1 és október

Részletesebben

DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN

DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN ELŐZMÉNYEK: Ezen a helyen 1933-ban építettek templomot, amit 1944-ben a kivonuló németek felrobbantottak. A templomból a

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom

A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom kőanyagának restaurálása 12. kép: A kőszilárdítás eredménye Történelmi előzmények A templom XII. századi alapokon áll, és már az 1200-as évek végén bővítették. Később,

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben

Bükki Kék. Jelvényszerző túra

Bükki Kék. Jelvényszerző túra Bükki Kék Jelvényszerző túra A Hegyiember és Baráti Köre 2016. április 1-től meghirdeti a Bükki Kék elnevezésű jelvényszerző túrát a Bükk hegységben. A túra során a Bükk-hegység varázslatos útjain, ismert

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Warvasovszky Tihamér polgármester

Warvasovszky Tihamér polgármester Királyi Séta Történelmi időutazás az ezeréves Székesfehérváron Kiemelt projekt Warvasovszky Tihamér polgármester A projekt célja: A régió kiemelt, országos és nemzetközi jelentőségű, kulturális örökségre

Részletesebben

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka SZÁLLÁS Szolgáltatások: 18 db meleg vizes tusoló, 18 db WC, mosdók főzési lehetőség, mosogatók áram-csatlakozók (220 V) szabadtéri tűzrakóhely,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Öt kápolna a Szent György-hegyen túramozgalom

Öt kápolna a Szent György-hegyen túramozgalom Öt kápolna a Szent Györgyhegyen túramozgalom Összeállította: Orbán Imre Ezen túrafüzet sporttárs tulajdona, aki a egyesület tagja. Lakcím:.. Anyja neve:. Születési idő:.. A túramozgalom teljesítését igazoljuk

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred Kéésszzí ítteettttee:: Koovvááccss Krri isszztti inaa Meeggyyeerri i Útii Áltaal láánnooss IIsskkool laa Feel lkéésszzí íttőő ttaanáárr SSi ikkee Beerrnnaaddeet ttt II.. korrccssoporrtt Koomppl leexx kkaat

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

SÁROSPATAKI ESEMÉNYNAPTÁR 2016.

SÁROSPATAKI ESEMÉNYNAPTÁR 2016. SÁROSPATAKI ESEMÉNYNAPTÁR 2016. Tourinform Iroda - 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. Telefon: 47-513-150 E-mail: sarospatak@tourinform.hu tava s z A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom.

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom. Zsámbék Város Képviselő-testületének 10/2006. (VI.28.) Ö.K. számú R E N D E L E T E * Zsámbék Város címerérő1, zászlajáról, jelképeiről és ezek használatáról Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

- A hotel területén. - Turizmus

- A hotel területén. - Turizmus - A hotel területén A Panoráma Hotel területén a következő szabadidős tevékenységek aktív végzése lehetséges: fitnesz, úszás, tenisz, futball, lábfoci, kosárlabda, strandröplabda, tollaslabda, pentaque,

Részletesebben

Kirándulási és szabadidő lehetőségek a konferencia résztvevőinek családtagjai és kísérői számára

Kirándulási és szabadidő lehetőségek a konferencia résztvevőinek családtagjai és kísérői számára HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES SOIL SCIENCE, WATER MANAGEMENT AND CROP PRODUCTION COMMITTEE, PLANT PROTECTION COMMITTEE 15 th ALPS-ADRIA SCIENTIFIC WORKSHOP 25 th April 30 th April 2016, Mali Losinj, Croatia

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor...

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor... Németország... és szabadtéri éttermekkel, mint ez itt, ahol a blokkház mögött a város egyik jelképének a Frauenkirche templomnak a két tornya emelkedik. 49 Konzervált útipor A másik olyan emlékem, ami

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A pályamunka címe: Készítették Életkor Iskola A munka befejezésének időpontja

A pályamunka címe: Készítették Életkor Iskola A munka befejezésének időpontja A pályamunka címe: A Széll Kálmán tér nevezetességei Készítették: Háklár Nóra és Kocsis Dóra Életkor: 16 év Iskola: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium A munka befejezésének időpontja: 2012. március 24. A

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK! II. forduló JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK! KERESZTREJTVÉNY Z S I G R A 1. R Á K Ó C Z I F E R E N C 2. S Z E P E S H E L Y 3. S Z A P O L Y A I 4. S Z E P E S C S Ü T Ö R T Ö K 5. L Ő C S E 6. T

Részletesebben

Marosvásárhely Segesvár

Marosvásárhely Segesvár 1 MAROS MEGYE Maros megye Közép-Románia északi részén fekszik, felülete 6.696 km² (az ország összfelületének 2,8%-át teszi ki). Lakossága 584.089 fős, ebből 309.192 városokban él. A Kárpát-medencében elterülő

Részletesebben