E l ő t e r j e s z t é s. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének május 31-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére"

Átírás

1 KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2., (28) E l ő t e r j e s z t é s Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének május 31-i ülésére napirendi pont: Beszámoló Kerepes Nagyközség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előterjesztő: Franka Pál Tibor polgármester és Horváth Vera intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének minden év május 31-ig kell fogadnia a gyermekjóléti szolgáltatásokról készült beszámolót. A évről szóló beszámolót az Egészségügyi és Szociális bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolj a képviselő-testület felé. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatását és elfogadását..kt. határozati javaslat: Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerepes Nagyközség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolóját elfogadja. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a beszámolót a helyben szokásos módon tegye közzé. Határidő: június 5. Felelős: Horváth Vera intézményvezető Kerepes, május 21. Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek: Franka Pál Tibor polgármester Oláh János jegyző

2 Kerepes Nagyközség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai beszámolója

3 I. Jogszabályi háttér Az intézmény működését meghatározó főbb jogszabályok: A szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szervezetek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatások, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. Rendelet. II. Szakmai létszámok alakulása A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szervezetek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben a lakosságszámhoz rendelt kötelező szakmai létszámokat és a tényleges létszámokat mutatja az alábbi táblázat. Intézményi egység Kötelező szakmai létszám Betöltött szakmai létszám Intézményvezető 1 fő 1 fő - Szociális étkeztetés 1 fő 1 fő - Házi segítségnyújtás 1,5 fő 1,5 fő - Eltérés Családsegítés 2 fő 1,5 fő 75% Gyermekjóléti 3 fő 2 fő 67% szolgáltatás Működési engedélyben előírt szakmai létszám 8,5 fő 7 fő 82% A táblázat jól mutatja, hogy a kötelező szakmai létszám hiányos. Forgalmi adatok A korábbi szolgáltatótól átvett esetek számát minden ellátási formában meghaladtuk. A számszerű emelkedést mutatja az alábbi táblázat: Intézményi egység Átvett esetszám március 31. Esetszám én Esetszám én Esetszám én Szociális 0 fő 82 fő 113 fő 61 fő étkeztetés Házi 6 eset 13 eset 20 fő 12 fő Segítségnyújtás Családsegítés 39 fő 74 fő 150 fő 235 fő

4 Gyermekjóléti Szolgáltatás 31 gyermek 119 gyermek 168 gyermek 303 gyermek (118 eseti segítségny.) III. Családsegítő Szolgálat A családsegítő szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, vagyis azok az emberek fordulnak hozzánk, akik valamilyen (szociális, lelki-mentális, munkanélküliség, anyagi, nevelési, családi-kapcsolati stb.) problémával kapcsolatban nem tudnak külső segítség nélkül megoldást találni. A családgondozói tevékenység nemcsak egyéni esetkezelésben jelenik meg, hanem a családok egészében, vagyis kiterjed a család összes tagjára. Forgalmi adatok: 235 fő alkalommal kért segítséget szolgálatunktól. A szolgáltatást igénybevevők iskolai végzettség szerinti megoszlása: Sorszám Iskolai végzettség Fő (2010) Fő (2011) 01 Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb Általános iskola nyolc osztálya Általános iskola tíz osztálya Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola Befejezett szakközépiskola Befejezett gimnázium Felsőfokú iskola Összes igénybevevő Klienseink zöme alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik a 235 főből 89 főnek, szakképzettsége, és jövőképe sincs, vagyis kilátástalanság jellemzi nem csak Őket de családjukat is. Szembetűnő, hogy a szakképzettséggel és a gimnáziumi végzettséggel rendelkező klienseink száma jelentősen nőtt, ami jelzi a munkaerő-piac felvevőképességének állapotát. Kliensszámunk általános növekedésének hátterében a válság okozta foglalkoztatási problémák, elhelyezkedési nehézségek állhatnak. A szolgáltatást igénybe vevők leggyakrabban előforduló hozott problémái Munkanélküliség, eladósodás, létfenntartási gondok, Családi, életviteli, lelki-mentális problémák, A családgondozás meghatározott ideig tartó folyamatos segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását jelenti annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylő család képessé váljon problémái megoldására. Családgondozóként gyakran tapasztaljuk, hogy klienseink zöme (halmozottan hátrányos helyzetben élő több problémával küzdő családok), már hosszú ideje szegénységi csapdában élnek, mentálisan leépültek és motivációjuk sincs, hogy kikerüljenek ebből a helyzetből. Ezért feladatunk, olyan segítő kapcsolat kialakítása, amellyel lehetővé tesszük az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállítását, működési zavarok oki tényezőinek felismerését, s a helyzet megoldásához szükséges, készségek és képességek mozgósítását. Kihívást jelent szakmailag azon kliensekkel végzett szociális munka, ahol a családtagok pszichiáteri segítségre szorulnának, de nem veszik azt igénybe, illetve pszichiáteri segítséget kapnak ugyan, de a pszichiátriai betegeket

5 ellátó rendszer nem képes nagyobb időt fordítani egy-egy betegre, ezért a családgondozás során több időt kell fordítani a családtagok mentális támogatására. Aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok A szociális törvény 37/D -a által meghatározott, az aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködés feladatának ellátására minden önkormányzatnak ki kell jelölni egy szociális intézményt, amely ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Kerepes Nagyközség Önkormányzat együttműködésre kijelölt intézménye ig a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány volt től Kerepes Nagyközség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata. A 2011 évben 14 fő együttműködésre kötelezett személy került alapellátásba szolgálatunknál. Klienseink rendszeresen tartják a kapcsolatot szolgálatunkkal. Motiváltak a probléma megoldásában, azonban mentálisan folyamatos megerősítésre, biztatásra szorulnak. A rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködés célja (egyéntől függően): A megváltozott helyzethez való alkalmazkodás elősegítése a munkaerőpiacra történő visszatérés nehezítő tényezők (pl.: alulképzettség, szenvedélybetegség, szocializációs hiányosság, izoláció, passzivitás stb.) kezelése. a tartós munkanélküliség okozta pszichés traumák leküzdése. hátrányos helyzetből (pl.: szociális helyzet, egészségi állapot, diszkrimináció stb.) adódó nehézségekkel küzdő családok/személyek segítése. Beilleszkedési program szervezése Egyéb feladatok Közösségépítő játszóházi foglalkozás (2011. december 22.) A program célja: - A hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős kultúrájának fejlesztése. - A hétköznapi és ünnepi lét kultúrájának értékek mentén történő fejlesztése. - A perifériára szorult rétegek számára a program HÍD lehet a helyi társadalomba való beilleszkedéshez. - A viselkedéskultúra fejlesztése. - A szabadidő hasznos eltöltése. A programot a Biztos Kezdet Gyermekházzal és a Kisvirág tánccsoporttal közösen szerveztük, december 21.-én Eredmények - A szocializációs hátrányok kompenzálásával a tanulási nehézségek, magatartás problémák kialakulása megelőzhető. - Új szocializációs és kulturális minták beépülése várható a családok életébe.

6 - A programban résztvevők kommunikációs képességeinek fejlődésével, új a társadalom által elfogadott viselkedési minták elsajátításával integrációjuk a helyi társadalomba nagyobb sikerrel valósulhat meg. - A közösségi program során fejlődik a problémamegoldó eszköztáruk, ezáltal erősödik önsegítő képességük, és a családi összetartozás érzése, így könnyebben tudnak alkalmazkodni a külső környezeti elvárásokhoz. - A közösségépítés módszerével felszínre hozzuk a csoport tudását, lehetőségeiket és a megoldásokat. - Az egyén kreativitásának, kézügyességének fejlődése. Külső felkérésre környezettanulmány készítése. A Gödöllői Városi Gyámhivatal felkérésének 14 alkalommal, a helyi szakbizottság számára 65 alkalommal készítettünk környezettanulmányt. Természetbeni juttatások 2011-ben is számtalan esetben tudtunk a rászoruló családoknak ruhaadományt, élelmiszert, háztartási cikket adományozni. Kiemelt támogatást kaptak a várandós anyukák, mivel babakocsit, játékot, babakelengyét, tudtunk részükre biztosítani. IV. Gyermekjóléti Szolgálat Családgondozás alapellátásban A Gyermekek Védelméről és a Gyámügyi Igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény szerint a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A gyermek jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését elsősorban a szülőknek kell biztosítani családi környezetben. A családok és gyermekek helyzete különböző, és a törvényi előírásoknak így is érvényt kell szerezni. A családgondozás elsődleges feladata, hogy segítse a gyermekeket, és a szülőket gyermekeik nevelésében. A veszélyeztetettség a rosszul működő családokban gyakrabban előfordul, mert nem tudják a felmerülő gondokat, problémákat megfelelően kezelni. Életükben sok súrlódás és konfliktus tapasztalható, melynek eredménye sok esetben krízishelyzet. Gyermekjóléti Szolgálatunk 2011-ben 2172 alkalommal nyújtott segítséget, az érintett gyermekek száma 303 fő, szolgálatunkkal eddig kapcsolatba került családok száma: 129 család. A Gyermekjóléti Szolgálat ellátásainak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. A Gyermekjóléti Szolgálat az alapellátás részeként gondozási feladatokat lát el, szolgáltatási és szervezési, valamint koordinációs tevékenységeket végez.

7 gyermekszám 69 Alapellátott gyermekek Gyermekjóléti Szolgálatunk különböző jelzőrendszeri tagoktól jelzéseket kap, amelyre lépéseket kell tennie. A évben készített statisztika alapján a gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint 159 esetben jelzőrendszer által kezdeményezett volt. A jelzőrendszer által küldött jelzések száma alapján 56 esetben érkezett jelzés közoktatási intézményektől.

8 Szintén a évben készített statisztika alapján elmondható, hogy a családok, gyermekek által hozott problématípusok elsősorban magatartásproblémák voltak. Egyre inkább előtérbe került a felügyelet, az irányítás, a következetes nevelési elvek hiánya, a késői szülői reakciók. A gyerekek önveszélyeztető magatartása miatt alakulnak ki krízishelyzetek. Gyakori a válás és az ebből adódó gyermekekkel való kapcsolattartási problémák szintén fokozottan megjelennek, és viselkedési szélsőségeket okoznak. Az alapellátásban való gondozás során a szülők, gyermekek önkéntesen együttműködnek a Gyermekjóléti Szolgálattal és a családgondozóval. A családgondozó egyéni gondozási-nevelési tervet készít, melyben külön feladatokat fogalmaz meg a gyermek, a szülő és saját maga számára. Ezeket a terveket félévente felül kell vizsgálni és mérlegelni kell, hogy továbbra is szükséges-e az alapellátás vagy sem. A családgondozók tevékenysége a gondozói munka folyamán sokrétű. A gondozás során a családgondozó információt nyújt, tanácsot ad, hivatalos ügyek intézésében nyújt segítséget, illetve munkájának fő eleme a segítő beszélgetés is. A évben készített statisztika alapján elmondható, hogy a szakmai tevékenységek közül - a többi mellett- legnagyobb számban (565 esetben) az információnyújtás áll. A családgondozó figyelemmel kíséri a család anyagi lehetőségeit is, szükség szerint segítséget nyújt az önkormányzati és egyéb állami támogatások kérvényezésében. Vannak olyan családok is, akiknek az esetében az alapproblémát a Gyermekjóléti Szolgálat sem tudja megoldani, mert társadalmi helyzetükön alapvetően változtatni nem tud. Ilyen problémák közé tartozik az anyagi probléma, az alacsony alapterületű, esetleg rossz minőségű lakás, a munkanélküliség, a több műszakos munkarend, a fizethetetlen nagyságú hitelek. A családgondozás ezekben az esetekben a Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül, az elérhető lehetőségeket kihasználva próbál alternatívákat biztosítani. Tapasztalatok alapján elmondható, hogy egyre több az olyan kamasz és felnőtt is, aki hosszabb távú életcéllal nem rendelkezik, jövőre való kilátása nincs, életvitelén pedig alapvetően változtatni nem tud vagy egyáltalán nem is akar. Az alapellátás keretein belül való családgondozás során az adott problémához mérten a Gyermekjóléti Szolgálat sorba veszi a lehetőségeket, a rendelkezésre álló szakemberek segítségét és a család felé a problématípusnak megfelelőt közvetíti. A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban áll egészségügyi, oktatási intézményekkel, a Pedagógiai Szakszolgálattal illetve egyéb intézményekkel is. A családgondozó által nyújtott segítségnek és támogatásnak nagyon fontos szerepe van, ugyanis ezek azok a tényezők, amelyek fokozatosan növelik a családgondozó iránti bizalmat, ami a munka során elengedhetetlen. A folyamat során a család önbizalma és érdekérvényesítő képessége is egyre növekszik. Az alapellátás eredményre akkor vezethet, ha a szülők és a gyermek is együttműködnek, és ha ez az együttműködés a tetteikben is megvalósul. Új esetek megoszlása a kapcsolatfelvétel módja szerint

9 A táblázatból kitűnik, hogy az új eseteink zömét a gyámhatóság jelzi, de a jelzőrendszer által küldött új (eddig nem jelzett) esetek száma is növekedést mutat. Elgondolkodtató, hogy az önkéntes igénybevétel, vagy a szülő által kezdeményezett kapcsolatfelvételek száma csökken. A GYERMEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK OKAI Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, felsorolja a jelzőrendszer tagjait, meghatározza kötelező együttműködésüket, feladataikat a veszélyeztető okok feltárásában, a veszélyeztetettség időben történő felismerésében. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez. (1997. évi XXXI. törvény 6. (2)) Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai: az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. A törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében Az észlelő- jelzőrendszer célja, feladata: Célja: feltárja a gyermeket veszélyeztető tényezőket, elősegítve a problémák időben történő felismerését, valamint azok megoldását. Feladata: kísérje figyelemmel a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeit, életformákat, a közösségi viszonyokat, ellátó intézményeket, ismerje és tárja fel a gyermekeket általában veszélyeztető okokat, megoldásukhoz nyújtson segítséget, nyújtson információkat a további eljárások érdekében. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai kötelesek: jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyámhatóságnál, ill. a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. Hátrányos helyzet, veszélyeztetettség Ha ezt sikerül megszüntetnünk, a helyzet normalizálódhat, lemaradások csökkenhetnek, hiányok kompenzálódhatnak. A hátrányos helyzet kialakulásáért 1-1 tényező is felelős lehet, de a gyakorlatban általában halmozottan jelentkeznek. Hátrányos helyzet nem jelent minden esetben potenciális veszélyeztetettséget. A veszélyeztetett helyzet, azonban minden esetben hátrányos helyzetet is jelent.

10 A veszélyeztető tényezők egy része azonos a hátrányos helyzet tényezőivel, mértékük azonban nagyobb és általában halmozottan fordulnak elő. Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 5. -a szerint a veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Súlyos esetnek minősül a Gyvt ának (2) bekezdésén túl a gyermek által tanúsított olyan magatartás is, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Veszélyeztetett gyermek: Az a gyermek, aki családjában vagy környezetében ismétlődő vagy tartós fizikai, lelki bántalmazásnak (gyermekbántalmazás), szexuális zaklatásnak, erőszaknak, elhanyagolásnak van kitéve és/vagy fejlődésében családja, közvetlen környezete károsan befolyásolja. Testi vagy pszichés fejlődését ártalmas környezeti hatások, rossz interperszonális kapcsolatok akadályozzák, károsítják. A veszélyeztetettség nem akut helyzet, hanem folyamat. A gyermekjóléti szolgálat tapasztalatai alapján a gyermek veszélyeztetettségének okai: Szociális depriváció - a család és a környezet gazdasági, kulturális meghatározottsága veszélyezteti a gyermek egészségét, testi és szellemi fejlődését, főleg a testi szükségletek és a tanulás, képzés korlátozott esélyeinek kapcsán. Érzelmi depriváció - a gyermek érzelmi szükségletei, kötődése, biztonsága, állandóságérzete nem, vagy csak korlátozottan biztosítható, mert a szülők, a család elsősorban az anya ezt nem tudják valamilyen okból nyújtani. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható-, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. A védelembe vétel olyan hatósági kényszerítő eszköz, amely segítséget nyújt abban, hogy a gyermek veszélyeztetettsége a családon belül megszüntethető legyen, ezzel akadályozva meg a gyermek családból történő kiemelését.

11 Védelembe vett gyerekek gyerekszám Az ábrából kiolvasható, hogy az elmúlt két évben a védelembe vett gyermekek száma több mint a duplájára nőtt. Ebből arra lehet következtetni, hogy a kezelt problémák száma, súlyossága is hasonló arányban növekedett. Kezelt probléma típusai anyagi magatartási probléma szülők, család életvitele gyermeknevelési családi konfliktus beilleszkedési nehézség ben 2010-ben 2011-ben Az elmúlt években hasonló problémakörök élveznek prioritást, ezért a hat leghangsúlyosabb probléma került megnevezésre. Az anyagi nehézségek a 2010-es évben sokkal hangsúlyosabban vannak jelen, ellentétben a 2011-es adatsorral. Viszont a magatartási problémák és a teljesítményzavar az elmúlt éveknél is hangsúlyosabb. Elmondható, hogy a gyermeknevelési problémák igen összefüggnek a családi konfliktusokkal, amely megjelenik a szülők között, különösen válás-, kapcsolattartási problémák esetén, megjelenhetnek különböző generációk között és a szülőgyermek kapcsolatban. Gyakran előfordul, hogy egy-egy rossz beidegződés, kapcsolati minta generációkon keresztül öröklődik. A szülők tudattalanul átadják a gyerekeiknek saját rögzült viselkedési mintáikat, megküzdési stratégiáikat, akik

12 sokszor újratermelik a hasonló problémákat. Időnként rácsodálkozunk, hogy egy-egy gondozott gyermeknek már az édesanyja, vagy édesapja is korábban gondozott volt a szolgálatunknál. Kerepesen a nehéz helyzetben lévők részére igyekszik az önkormányzat számos támogatást, segélyt nyújtani annak érdekében, hogy a nehézségeket könnyebben átvészeljék, megoldják és a gyerekek minél kevésbé sérüljenek. A munkanélküliségnek gyakran negatív következményei vannak a gyermekek szocializációjára. Tartós munkanélküliség esetén, a gyerekek azt a példát látják, hogy nincs meghatározott napirendjük a szülőknek, amihez alkalmazkodni kellene, így joggal engedhetik meg maguknak, hogy későn fekszenek le, így másnap elkésnek az iskolából stb. Az igazolatlan hiányzások száma e miatt (is) növekedhet. Az iskolai hiányzás több ok miatt is bekövetkezhet. Az iskolai hiányzás megmutatja az iskolával való azonosulás mértékét, jelzi az iskolai kudarcokat, vagy lehet esetleg a hatékonyságnak is valamilyen mutatója. Az iskolai hiányzás, a lógás egyik komolyabb formája. Szinte elmondható, hogy a hátrányos helyzetűeknél, illetve a romákkal kapcsolatosan merülnek fel ilyen jellegű problémák. De a fiatal korosztály fizikai és pszichés állapota, kisebb teherbíró képessége is okozhatja a magasabb számú hiányzásokat. A kiesést kiváltó eredeti okok általában személyes vagy családi jellegűek, amelyek egymásra halmozódnak, vagy további problémák járulnak hozzájuk, és amelyek következménye ezért a későbbi iskolai kudarchoz vezet, továbbá a sok hiányzás teljesen ellehetetleníti az iskolai előmenetelt. Azok a gyerekek pedig, akiknek szülei a középiskolainál alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek, általában már az általános iskolában elvesztik versenyesélyeiket. A szülők nem tudnak, nem képesek segítséget nyújtani gyermekeiknek a tanulmányaiban. Sokan továbbtanulnak közülük, de többségük vagy nem végzi el a középiskolát, vagy olyan képzésben részesül, amellyel a munkapiacon már nem lesznek esélyei. Azok a tanulók pedig, akik eljutnak a középiskoláig, jelentős hányaduk később kimarad családi vagy más, jellemzően iskolai ok miatt. Ilyen családi ok lehet például, hogy nincs előttük pozitív példa, nincs igazán motivációjuk, vagy, hogy a családnak a középiskolás korú fiatalok munkájára már szüksége van. A továbbtanulás egyébként is jelentős kiadásokkal járna együtt, amelyet sok család nem engedhetnek meg magának. A roma gyerekek továbbá sokkal érettebbek, így hamarabb alapítanak családot is, ez is gyakori oka az iskolából való kimaradásnak. Itt kell megemlíteni, hogy a fiatalkorúaknak igényük van egy közösség/csoporthoz való tartozásra, de nem kis számban fordul elő, hogy rossz baráti társaságba keverednek, az ott kialakított normákhoz szeretnének igazodni, ami szintén iskolai hiányzáshoz vezethet, hasonlóan, mint ahol az egyszülős családtípus hiányos nevelési elvei miatt lép fel ez a probléma. A szülő kötelessége lenne, hogy biztosítsa vagy az iskolába járást, vagy a vizsgákra való felkészülést. Sajnos nagyon sok családban jelen van a munkanélküliség, mely a jelenlegi gazdasági-társadalmi helyzetben a legégetőbb problémák egyike. Ha az embernek nincs munkahelye, munkája, akkor az egész élete életlehetősége megváltozik. Az érintetteknek új megélhetési források, formák után kell nézniük. Sokan önkormányzat által nyújtott segélyekből élnek, amit feketén végzett munka által szerzett jövedelemmel próbálnak kiegészíteni. Az a jobbik eset, amikor olyan támogató családi, baráti közösség veszi körül a munkanélkülivé vált személyt, mely pszichés támogatást jelent, segít a lehetőleg gyors elhelyezkedésben, tehát mindenképpen megtartó erőt jelent. A munkahely elvesztése, illetve nem léte magával hozza, hogy a szülő türelmetlenebb a gyermekével, esetleg pszichés problémák is felmerülhetnek. Természetesen ez az ellenkező esetben is igaz lehet, amikor a szülő túlzottan leterhelt a reá szakadó sok munka miatt. Próbál a munkahelyén helyt állni, túlórázni, ha muszáj, de mire hazaér, már fáradt, nincs türelme a gyermekeire, a partnerére, és máris érthető miért a szülők, család életvitele állnak a második helyen a problématípusoknál. Az otthoni konfliktusokból is következhet gyermeknevelési probléma, a gyermek nem tudja mihez tartani magát, könnyen kialakulnak a magatartásproblémák Az említett öt problématípus a mindennapi életben átszövi egymást, így jól látható, hogyan függnek össze a személyes problémák a társadalmi változásokkal. A gyermekjóléti szolgálatnak különösen nehéz azokban a családokban eredményt elérni, ahol a szülő nem partner a gyermekkel kapcsolatos problémák kezelésében, akár azért, mert valamilyen szempontból ő maga is hátrányos helyzetű, vagy deviáns viselkedést tanúsít. Ennek következtében nem is nyújthat megfelelő, követendő példát a gyermeknek. (pl. bűnöző életmódot folytat.) Nap, mint nap tapasztaljuk azt is, hogy a szülők túlságosan leterheltek, a szülői felelősség, illetve kompetencia pedig nem tisztázott. A szülő gyakran az iskolától, a családgondozótól, vagy a pszichológustól várja, hogy megoldja a problémát helyette. E közben a segítő szakemberek pont azt várnák a szülőtől, hogy működjön együtt a probléma megoldásban, pl.: nevelési attitűdjében legyen következetes.

13 Ha a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, a gyermek érdekében a gyermekvédelmi gondoskodás más módját kell választani. Erre a jogkövetkezményre a szülőt figyelmeztetni kell. A jelzőrendszer által küldött jelzések megoszlása: Megnevezés Fogadott jelzések száma Egészségügyi szolgáltatók 20 13% Közoktatási intézmények 56 37% Állampolgári jelzés 25 16% Gyámhatóság, gyámhivatal 45 30% Szociális intézmények 2 0,1% Bölcsődék Igazságszolg. intézményei (Rendőrség, ügyészség, 2 0,1% bíróság, pártfogók) aránya A VÁLSÁGHELYZETBEN LÉVŐ VÁRANDÓS ANYÁK GONDOZÁSA Az 1997.évi XXXI. tv. 5. o. pontja szerint a várandós anya válsághelyzete: olyan családi, környezeti, szociális, társadalmi helyzet vagy ezek következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését, A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, az évi XXXI. TV. 39 ( 2) c.) bekezdése szerint. A gyermekjóléti szolgálat a válsághelyzetben lévő várandós anya számára próbál segítséget nyújtani, hogy a várandósság ideje alatt biztonságban, megfelelő körülmények között élhessen, a gyermekét megfelelő felkészültséggel megszülhesse, és igyekszik elősegíteni a megszületett gyermek családban történő felnevelését. A segítségnyújtás keretében a válsághelyzetben lévő anya számára, a helyzet sajátosságait figyelembe véve próbálunk segítséget nyújtani. Tájékoztatjuk az igénybe vehető szolgáltatásokról, lehetőségekről, tanácsokkal látjuk el. Fontosnak tartjuk az anya nyugodt érzelmi állapotának elérését, a közvetlen családtagok bevonását a helyzet megoldásába. Adományok (ruha, bútor, csecsemőholmi) felajánlásával igyekszünk segíteni a felkészülést a megszületendő gyermek fogadására. Szolgálatunkhoz az elmúlt évben a jelzőrendszer tagjaitól érkezett jelzés a válsághelyzetben lévő várandós anyákról, valamint családgondozóink személyes felderítése során kerültünk kapcsolatba velük, illetve volt olyan anya, aki önkéntesen kereste fel szolgálatunkat és kért segítséget. Amennyiben az elhelyezés hiányában a család lakhatása nem biztosított és a gyermeket e miatt kellene a családjától elválasztani, a Családok Átmeneti Otthona jelenthetne megoldást. Az átmeneti otthon igénybevételének okai között leggyakoribb az albérlet, a lakhatás hirtelen, váratlan felmondása, elvesztése, valamint krízis, átmeneti ellehetetlenülés áll. Azok az anyák, akiknek családját már korábban is nehéz szociális helyzet jellemezte bekövetkezésekor még inkább válsághelyzetbe kerülnek. a terhesség Az elmúlt évben a válsághelyzetben lévő anyák jellemző problémái a következők voltak: rossz lakáskörülmények (túlzsúfoltság, alacsony komfortfokozat, nem megfelelő higiénés körülmények) anyagi ellehetetlenülés (díjhátralék, közüzemi szolgáltatás kikapcsolása) anya életkora (gyermekkorú, nincs felkészülve az anyai szerep betöltésére) a család életvitele (alkoholproblémák, gyakori költözködés) munkanélküliség

14 szülők közötti kapcsolati konfliktusok (bántalmazó élettárs, egyedül maradó anya) a család korábban született gyermekeit más neveli Szükség esetén az anyát a megfelelő szakemberhez irányítjuk pl: pszichológushoz, jogsegélyszolgálathoz illetve a családvédelmi szolgálat a Gödöllőn található Tormay Károly Egészségügyi Központba. Munkánk során törekszünk arra, hogy az anya a jelzőrendszer legkompetensebb tagjától kapjon segítséget. Szükség esetén a Gyámhivatalba irányítjuk a szülőket, a gyámsággal kapcsolatos ügyek intézéséről, családbafogadásról, vagy ha az örökbeadásról érdeklődnek, illetve apasági nyilatkozat megtétele ügyében. A védőnőkkel történt szakmaközi megbeszélés keretében igyekeztünk felállítani egy minimális követelményrendszert (tárgyi felszereltség, higiénés körülmények, stb.) a várandós anyával szemben, aminek mindenképp meg kell felelnie ahhoz, hogy az újszülött a kórházból hazakerülhessen. Ennek elfogadtatására még a közeljövőben kerül sor. Terveink szerint egy szülői értekezlet lebonyolításának keretében kívánjuk az érintett várandósokat, illetve anyákat tájékoztatni. Védőnői Szolgálattal kiemelten fontos a kapcsolatunk, kölcsönösen értesítjük egymást, ha új esetről szerzünk tudomást, vagy a már meglévőeknél bármiféle változást tapasztalunk. Kiskorúak terhessége esetén vállaljuk az iskolával való kapcsolattartást, a magántanulói jogviszonnyal teljesített tankötelezettség elősegítését. Előfordul, hogy a problémák halmozottan fordulnak elő a családban, de a születendő gyermek érdeke a legfontosabb, a helyzet kezelésében. Gyermekvédelmi tanácskozás Az éves gyermekvédelmi tanácskozásunk főbb megállapításai: Helyi roma stratégia hiánya Intézmények eszköztelensége Források átcsoportosítása annak érdekében, hogy beavatkozhassunk a társadalmi kiilleszkedési folyamatba Szociális foglalkoztatás, munkahelyteremtés szükségessége Az intézmények szerint gyakori, hogy jó életkörülmények között élő családok is RGYK-t kapnak. Megfogalmazódott az, hogy kis alapterületű ingatlanokba sokan élnek (főképpen a roma klientúra) és a további bejelentkezéseknek nincs gátja. Szocializációs szempontból leginkább rászoruló gyermekek a normatív finanszírozás alacsony szintje miatt nem tudják igénybe venni a bölcsődei ellátást, és az óvodai férőhelyhiány miatt is sokan kiszorulnak, annak ellenére, hogy ezek az ellátások ellensúlyozhatják a családból hozott hátrányokat. Az intézmények is érzékelik, hogy a segítséget önként kérők, a változás iránt motivált családok száma csökken, ezért szükséges, hogy a gyermekek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve a Mosoly- Vár Gyermekház igénybevételére is kötelezhetővé váljanak az arra leginkább rászoruló családok. Ez az elképzelés már a Biztos Kezdet központi programirodájában is felmerült. Szükségesnek látjuk a intézményi összefogással megvalósuló prevenciós programok elindítását. (Drogprevenció, bűnmegelőzés, csellengések megakadályozása.) A Védőnői Szolgálat kezdeményezésére 2012-ben havonta tartunk esetmegbeszéléseket. Az intézmények véleménye szerint is fontos a gyermekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek személyes kapcsolata. Szabadidős programok évben a Mosoly-Vár Gyermekházzal közösen az alábbi szabadidős programokat nyújtottuk: Dátum Rendezvény Megvalósítók Program

15 2011. május 21. Csicsergő Óvoda Gyermeknap, Wéber utcai útátadó rendezvény május 28. Szivárvány Óvoda Családi és Gyermeknap május 29. Széchényi Általános Iskola, Széchényi Gála és Gyermeknap BK szakmai team + Parnerek: Gyermekjóléti Szolgálat és Óvónők BK szakmai team + Parnerek: BK koordinátor, Gyermekjóléti Szolgálat és Óvónők BK szakmai team + Parnerek: BK koordinátor, Gyermekjóléti Szolgálat és Pedagógusok június 25. X. Nemzetiségi Fesztivál BK szakmai team + Parnerek: BK koordinátor, Gyermekjóléti Szolgálat augusztus Szilasmenti Napok BK szakmai team + Parnerek: BK koordinátor, Gyermekjóléti Szolgálat, Kézműves foglalkozások, BK Gyerekház számára logó készítés Kézműves foglalkozások, BK Gyerekház számára logó készítés Kézműves foglalkozások, BK Gyerekház számára logó készítés Kézműves foglalkozások, BK Gyerekház számára logó készítés Kézműves foglalkozás, BK Gyerekház számára logó készítés, V. Házi segítségnyújtás, étkeztetés Házi segítségnyújtás adatai: Házi segítségnyújtást igénybe vevők száma: 12 fő ben az új ellátottak száma: 5 fő Ellátásból 2010-ben kikerültek száma: 5 fő Gondozási idő: 1209 óra Egyéb idő (vásárlás, gyógyszerkiváltás, kapcsolattartás orvossal, utazás: óra Gondozási látogatások száma: 1158 Befizetett térítési díj összege: Ft Szociális étkezés 2011 évi adatai : Étkeztetést igénybe vevők száma:70 fő 2011-ben az új ellátottak száma: 20 fő Ellátásból 2011-ben kikerültek száma: 41 fő Befizetett térítési díj összege: Ft A házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársainkat igen érzékenyen érinti a helyi buszjárattal kapcsolatos problémák. A sajátos terepviszonyok mellett nagyon nehéz megszervezni az ellátást, akkor, ha a gondozási igények azt követelik, hogy a gondozónők gyorsan jussanak el Kerepesről Szilasligetre, vagy éppen fordítva. VI. Pályázatok 1. Idősek és fogyatékosok nappali ellátása Intézményünk javasolta az Önkormányzat felé a KMOP szociális ellátások infrastuktúrális fejlesztése projektet. A pályázat célja a meglévő intézmény teljes felújítása, korszerűsítése (nyílászárók cseréje, tetőjavítás, gépészeti berendezések cseréje, hiányzó eszközök beszerzése) és a szilasligeti nyugdíjasklub által oly régen szorgalmazott nyugdíjasház megépülése. Az új intézményi részegység idősek és fogyatékosok nappali ellátását fogja végezni, emellett a település időskorú lakosságának új közösségi tere épül meg. Az alábbi kép a megvalósítandó épület látványterve.

16 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete 2011 nyarán teljesen megújult és korszerűvé vált. Az energetikai fejlesztésnek köszönhetően az épület jóval gazdaságosabban üzemeltethető. 2. Mosoly-vár Gyermekház Intézményünk javaslata alapján döntött az önkormányzat úgy, hogy indul a TÁMOP kódszámú Biztos Kezdet Program helyi megvalósítása című pályázaton. A pályázat szakmai tartalmát, a szükségletfelméréshez szükséges adatok felvételét és rendezését, a program helyszínének tervezési menedzselését intézményünk készítette. A pályázatunk nyertes lett, így a projekt a Családsegítő épületrészében, intézményünk vezetőjének koordinálása mellett valósult meg ben. A Házat szeptember 1.-én nyitottuk. A Gyermekház forgalmi adatai szerint a kezdeményezés sikeres, mert az első projekt előrehaladási jelentésben már 68 bevont gyermekkel büszkélkedhetünk. Az Intézményünknek szoros partneri kapcsolta van a Gyermekházzal, közös rendezvényeinkről fentebb olvashatnak. A Mosolyvár Gyerekház tagja annak az országos hálózatnak, amely (a közép-magyarországi régióban nyert további 3 településsel együtt) a hátrányos helyzetű családokban született 0-5 éves gyermekek korai életkorban elkezdett felzárkóztatásáért küzd. A hálózathoz 40 település tartozik. Legfontosabb eredményeink: A rendszeresen gyermekházba járó gyermekek örömmel jönnek a Házba, szinte kikövetelik a családjuktól. Sikeres szakmaközi megbeszélések A helyi intézményekkel való kapcsolat erősödött. A helyi vezetés, a képviselőtestület érdeklődve figyeli a tevékenységünket. Koordinátorunk külső tagja lett a helyi Egészségügyi és Szociális Bizottságnak A helyi újságban (Kerepesi Vélemény) rendszeresen megjelenünk. Az Autonómia Alapítvány szervezésében számos kelet-európai ország (Bulgária, Macedónia, Szerbia) képviselője látogatta meg szervezetten a Házat. Vendégeink voltak a svéd Dagens Nyheter újságírói. Gyermekházunkat meglátogatta Mohácsi Erzsébet a CFCF Alapítvány elnöke. Gyermekházunk megtalálható a facebook közösségi oldalon, ahol rendszeresen jelentetünk meg rólunk információkat, sőt sok családdal így is kommunikálunk. A GYES-ről visszatérő szülők elhelyezkedésének segítése érdekében felvettük a kapcsolatot a NFSZ regionális foglalkoztatás szervezővel is.

17 Kerepes, május 9. Horváth Vera Intézményvezető

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Dr. Krizsai Anita Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001 A köznevelés

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÉSZÍTETTE:KÁDÁR ANIKÓ 2016.05.27. B E R E T T Y Ó - K Ö R Ö S T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S S Z O C I Á L I S S Z O L G Á L T A T Ó K Ö

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1998./IV.16./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1998./IV.16./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1998./IV.16./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben