M e g h í v ó. 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. Előadó: Tamás Csaba polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M e g h í v ó. 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. Előadó: Tamás Csaba polgármester"

Átírás

1 Beleg Község Önkormányzat Polgármesterétől Beleg, Kossuth 97. M e g h í v ó Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete április 28.-én (csütörtök) 18 órakor a Községházán ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Napirend: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. Előadó: Tamás Csaba polgármester 2. Beszámoló az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének végrehajtásáról. Előadó: Tamás Csaba polgármester 3. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Előadó. Tamás Csaba polgármester 4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása Előadó: Veszner József körjegyző RSZK intézményvezető 5. Egyéb ügyek Beleg, 2011.április 19. Tamás Csaba polgármester

2 Beleg Község Polgármesterétől Beleg, Kossuth utca 97. Tel./fax: 82/385454, E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület április 28.-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. a./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról A 31/2011. (III.7.) határozat alapján felhatalmaztuk a DRV Zrt-t pályázat benyújtására a lakossági ivóvíz állami támogatására. A szükséges dokumentumokat az üzemeltetőnek megküldtük. A 35/2011. (III.31.) határozattal az informatikusi munkaszerződés augusztus 31.-ig történő meghosszabbításáról döntöttünk. A 37/2011. (III.31.) ülési határozat értelmében folyik az ÖNHIKI-s pályázat előkészítése. A 38/2011. (III.31.) határozat alapján közzétételre került az iskolai mbeíratás időpontja. A 42/2011. (III.31.) zárt ülési határozatot az ügyféllel közöltük. Határozati javaslat: A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, a további jelentési kötelezettséget ezen határozatok vonatkozásában megszünteti: Határidő: azonnal Felelős: Tamás Csaba polgármester b./ Két ülés közti tevékenység: Az ülésen szóban kerül előterjesztésre. Határozati javaslat: A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Tamás Csaba polgármester Beleg, április 21. Tamás Csaba polgármester vissza az elejére

3 Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543 Beleg, Kossuth u. 97. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület április.-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Beleg Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról. Az önkormányzat képviselő testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. alapján számot ad a évi költségvetés végrehajtásáról. Az önkormányzat évi működése a rendelkezésre álló folyószámlahitelnek köszönhetően stabilnak mondható, kötelező feladatainkat takarékosan, de maradéktalanul végrehajtottuk. B E V É T E L E K Bevételeink legnagyobb részét az állami támogatás és az SZJA teszi ki. A támogatást havi rendszerességgel megkaptuk. A központi költségvetésből származó bevételek normatív állami hozzájárulásból, központosított előirányzatból és normatív kötött felhasználású támogatásból tevődik össze. Központosított előirányzatként szerepel 360 e Ft óvodáztatási támogatás, 401 e Ft évi bérpolitikai intézkedések támogatása és 939 e Ft nyári gyermekétkeztetés támogatása. Az önkormányzat ÖNHIKI támogatásként 601 e Ft-ot, működésképtelen önkormányzatok támogatásaként e Ft-ot kapott. Támogatás értékű működési bevétel e Ft, mely a következő tételekből áll össze: - CKÖ támogatás 773 e Ft - mozgáskorl.közlekedési támogatása 77 e Ft - mozgókönyvtári támogatás 550 e Ft - gyerm.védelm.támogatás e Ft Igazgatási szolgáltatási díjból 40 e Ft, környezetvédelmi bírságból szintén 40 e Ft bevétele lett az Önkormányzatnak. Helyi adóbevételként a magánszemélyek kommunális adója jelenik meg, melyből e Ft bevétele volt az önkormányzatnak. Az átengedett központi adókból származó gépjárműadó bevétel e Ft.

4 Számottevő a szabálysértési bírság kivetéséből befolyt 200 e Ft, valamint a késedelmi pótlékból befolyt 286 e Ft. Az önkormányzat egyéb saját bevétele 252 e Ft. Az egyéb saját bevétel összetevői: - áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 e Ft - bérleti és lízingdíj (közöss.ház) 51 e Ft - szolgáltatások ellen.(temető) 10 e Ft - egyéb sajátos bevétel 39 e Ft föld bérleti díj 9 e Ft kártérítés,kaszálás 30 e Ft Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 366 e Ft, mely az önkormányzat által nyújtott szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevétel. Felhalmozási bevételeink között szerepel 984 e Ft koncessziós díjból származó bevétel. Működési célú hitelként szerepel e Ft, amely azt jelzi, hogy az önkormányzat a 2010-es évet e Ft-os folyószámlahitellel zárta. K I A D Á S O K Fejlesztési kiadásaink évben az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Felújítás e Ft e Ft 0 e Ft Fejlesztés 0 e Ft 0 e Ft 512 e Ft A szelektív hulladékgyűjtők 212 e Ft-ba, a II. számú mélyfúrású kúthoz tartozó búvárszivattyú 300 e Ft-ba került. Az önkormányzat működési kiadásai évben az alábbiak szerint alakultak: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés e Ft e Ft e Ft Költségvetésünkből még jelentősebb kiadás az egyes jövedelempótló támogatás kiadásai, melynek évi összege e Ft volt. Az előbbi e Ft rendszeres / e Ft / és eseti / e Ft / kiadásból tevődik össze: A rendszeres pénzbeni ellátás: - tarósan munkanélküliek rendsz.szoc.segélye e Ft - lakásfenntartási támogatás e Ft - ápolási díj (normatív) e Ft - ápolási díj (egyéb) 9 e Ft - időskorúak járadéka 221 e Ft

5 - ápolási díj TB 678 e Ft - étkezési térítési díj (óvoda, iskola) 107 e Ft - óvodáztatási támogatás 360 e Ft - gyermekvédelmi támogatás e Ft Eseti pénzbeni ellátás /1.517 e Ft/ az alábbiakból tevődik össze: - átmeneti segély 47 e Ft - temetési segély 152 e Ft - közgyógyellátás 62 e Ft - mozgáskorl.támog. 79 e Ft - BURSA támogatás 210 e Ft - nyári gyerm.étkezt. 967 e Ft Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközként e Ft szerepel. Összetevői: a) Háztartásoknak 170 e Ft a. tanulm.ösztöndíj (CKÖ) 160 e Ft b. karácsonyi könyvv.(ckö) 10 e Ft b) Non-profit szervezetnek 542 e Ft a. Belegi ifjúság.közalap.támog. 302 e Ft b. ifjús.közalap.(alpolg.tiszt.díj) 200 e Ft c. vörösiszap károsult.támog. 40 e Ft c) Egyháznak 492 e Ft a. Kat.egyh.támog.(alp.tiszt.) 100 e Ft b. Kat.egyh.támog.(Orbán I.kép.) 114 e Ft c. Reform.egyh.tám.(alp.tiszt.) 250 e Ft d. Katolikus egyh.támog. 28 e Ft Működési célú pénzeszköz átadás összege e Ft volt. Speciális támogatásokra e Ft-ot fordítottunk. A működési célra átadott pénzeszköz: - Körjegyzőség e Ft - Közoktatás támogat. (Kutas) e Ft - óvoda támogatás (CKÖ) 28 e Ft - TÁMOP átadás Kutasnak e Ft A speciális támogatás összetevői: - Rinyamenti Kist.Társ. tagdíj 68 e Ft - Reform.egyház támogatása 80 e Ft - Rinya-Dombóm.érd.hozzáj. 67 e Ft - Nyugdíjas Klub támogatás 13 e Ft - Jégeső elhárítás 1 e Ft - Rinya-Dráva Szöv.tagdíj 10 e Ft - Nyári gyerm.tábor támog. 21 e Ft - Erdészeti és Vadgazd.tagdíj 16 e Ft - Horgászegyesület támog. 10 e Ft - Belső ellenőrzés kistérs. 151 e Ft - Közmunka program önerő 147 e Ft - Triatlon támog. 40 e Ft - Munka-Tűzvédelmi hozzáj. 80 e Ft - Szociális feladat.elszám e Ft - Környezetvéd.program felülv. 110 e Ft

6 - Polgárvédelmi hozzájárul. 48 e Ft - Gyermeknapi támogatása 10 e Ft - Mecsek-Dráva működ.hozzáj. 152 e Ft A es évet 495 e Ft szabad pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat, azonban december 31-én a költségvetési bankszámla egyenlege e Ft volt. Az önkormányzat pénzkészletének alakulása: Nyitó: Bevétel: Kiadás: e Ft e Ft e Ft Záró pénzkészlet: 866 e Ft - ebből: 67 e Ft pénztár 799 e Ft bank Segesd, március 31. Tamás Csaba polgármester vissza az elejére

7 Beleg Község Polgármesterétől Beleg, Kossuth utca 97. Tel./fax: 82/385454, E l ő t e r j e s z t é s Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 28. i ülésére Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. Tisztelt Képviselő-testület! A 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 32/B. -a rendelkezik a belső ellenőrzés önkormányzati társulás keretében történő ellátásának szabályairól. A társulás az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megküldte. A hivatkozott kormányrendelet 32/B. (9) bekezdése szerint az éves ellenőrzési jelentést a polgármester az éves zárszámadással együtt terjeszti a képviselő-testület elé. Mellékelten beterjesztem a Beleg Község Önkormányzatánál megtartott belső ellenőrzésre vonatkozó éves összefoglaló jelentést az alábbi vezetői összefoglalóval: A társulás az elvégzett ellenőrzésről az ellenőrzött szerv vezetőjének megküldte. Az ellenőrzést követően megtörtént az a felmérés, melynek célja a belső ellenőrzések fejlesztésének, jövőbeni hatékonyságának elősegítése. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére elkészítettük az intézkedési tervet, melyet továbbítottunk a társulásnak. Az intézkedési tervben rögzített feladatok következetes végrehajtása érdekében a miniszter által közzétett módszertani útmutató alapján nyilvántartást vezetünk, mellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások, javaslatok alapján elkészített intézkedési tervben foglaltak végrehajtását nyomon tudjuk követni. A nyilvántartás alapján megállapítható, hogy az intézkedési tervben foglaltakat a gazdálkodás során betartottuk. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazásakor kívánatosnak tartanánk, hogy a társult önkormányzatok, önkormányzati intézmények pénzügyi munkatársai legalább évente egy alkalommal kerülnének összehívásra, melynek keretében tájékoztatást kapnának az előforduló hibákról, felhívnák figyelmüket a gyakori jogszabályváltozások következtében jelentkező, a gazdálkodást érintő új, vagy megváltozott feladatokra. Határozati javaslat: A képviselő-testület a évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Tamás Csaba polgármester Beleg, április 22. Tamás Csaba polgármester vissza az elejére

8 Vezetői összefoglaló ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JEELENTÉS Kérem a vezetői összefoglalót mellékelni. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3) bekezdés a) pont) Átfogó ellenőrzésre nem volt igény. Belső ellenőrzés keretén belül Beleg község Önkormányzatánál végzett házipénztár kezelés ellenőrzése 1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága (Ber. 31. (3) bekezdés aa) pont): 1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése A kockázatelemzés kielégítőnek bizonyult, az érintett területek megfelelő mértékét lefedte a konkrét ellenőrzési tevékenység, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. törvény 120/A. (3) bekezdésében és a 121/A. (3) bekezdésében foglaltakra A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A évi ellenőrzési munkaterv szerint teljesültek az ellenőrzések, ezen belül 1 átfogó, 18 belső, illetve témaellenőrzés végrehajtására került sor Elmaradt ellenőrzések Nem maradt el ellenőrzés Soron kívüli ellenőrzések Nem történt soron kívüli ellenőrzés Terven felüli ellenőrzések Nem történt terven felüli ellenőrzés. Többletfeladatként jelent meg az operatív szinten való szakmai kapcsolattartás a pénzügyi feladatot ellátó ügyintézővel. A belső ellenőrzés követte a kézikönyvet, az irat- és jelentésmintákat. Az ellenőrzési jelentések általános minősége megfelel az előírásoknak és a standardoknak, a záradékolás során a megállapítások elfogadottsága jó, a belső ellenőr megvalósítható ajánlást tett.

9 2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők (önértékelés alapján (BEr. 31. (3) bekezdés ab) pont) 2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) létszámhelyzete Az ellenőrzést egy személyben az e céllal foglalkoztatott pénzügyi ellenőr végezte A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél További belső ellenőri állásra pályázat nem került kiírásra A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata (Ber. 11. ) A belső ellenőr államháztartási szakirányú közgazdász végzettséggel, regisztrált mérlegképes könyvelői és pénzügyi számviteli szakellenőri képzettséggel, valamint többéves szakmai gyakorlattal rendelkezik A belső ellenőrök képzései (Ber. 12. k)) A belső ellenőr a SALDO Zrt. Belső ellenőri tagozata szervezésében továbbképzésen vett részt március 16-án, szeptember 29-én és december 06-án. Május 04-én meghívott előadó, Dr. Dencső Balázs tartott előadást helyben a belső kontrollokkal kapcsolatos jogszabályváltozásokról. Május 20-án sikeres belső ellenőri vizsga Budapest, Harmat utca 202. szám alatt lévő Pénzügyőr Iskola szervezésében. Április 15-én a szakfeladat-rend változással kapcsolatban Szamkó Józsefné előadása. November én regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén vett részt a belső ellenőr Idegen nyelvi képzés Nem volt Informatikai képzés Nem volt Egyéb (pl. kommunikációs, vezetési képzések) Nem volt A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e (Ber. 6. ) A belső ellenőr helyzete megfelelő a szervezeti hierarchiában. Biztosított a funkcionális függetlenség Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai (Ber. 13. ) A belső ellenőrzést végző számára a dokumentációkhoz és az ellenőrzötthez való hozzáférési jogosultság nem ütközött akadályba Összeférhetetlenségi esetek (Ber. 15. ) Munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn A ellenőrzési jelentések általános minősége (Ber. 27. ) Az ellenőrzési jelentések megfelelnek az előírásoknak és standardoknak. A megállapítások elfogadottak a záradékolás során. A belső ellenőr megvalósítható ajánlásokat tett. A jelentés érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaz. Az éves ellenőrzési terv kidolgozása során a költségvetési szervek vezetői és az ellenőrzést végző között jó munkakapcsolat kialakítására került sor. Mind a költségvetési szervek vezetőiben, mind a belső ellenőrben megfelelően tudatosultak a belső ellenőrzési alapszabályban, etikai kódexben előírtak, azokat betartják A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A belső ellenőrzés végrehajtása nem ütközött akadályba. Az ellenőri tevékenységet elősegítette, hogy az önkormányzatnál a helyszíni vizsgálat alkalmával helyiséget, számítógépet, internet-hozzáférést, jogtár használatot biztosítottak.

10 2.10. Az ellenőrzések nyilvántartása (Ber. 32. ) A belső ellenőr nyilvántartást vezet az ellenőri jelentésekről, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok másolatainak előírásszerű megőrzéséről. Az eredeti dokumentumok (megbízólevél, ellenőrzési program, jelentés, intézkedési terv) az ellenőrzést elrendelő önkormányzatnál kerülnek megőrzésre. 3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései, javaslatai (Ber. 31. (3) bekezdés ac) pont): Ezen ellenőrzést megelőzően májusában az Óvodai Intézményfenntartó Társulás élelmezéssel kapcsolatos gazdálkodásának ellenőrzése történt Beleg község Önkormányzatánál. Az intézmény rendelkezik Pénzkezelési Szabályzattal, Bizonylati Szabályzattal, és Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés hatásköri rendjével, azok jogszabálykövetők, aktualizálásuk a jogszabályok változását követően megvalósult. A gazdasági műveletekről alakilag megfelelő, tartalmilag kis hiányossággal megfelelő bizonylatot állítanak ki, a könyvviteli nyilvántartásokban folyamatosan rögzítik. A 0-s számlaosztályba évente kétszer könyvelnek. A kötelezően előírt analitikák vezetése teljes körű. A FEUVE kiépített, maradéktalanul betartják a kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, szakmai teljesítés és az utalványozás rendjét. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele nem teljes körű. Az utalványrendelet tartalmát kibővítették az előírásoknak megfelelően, a kötelezettségvállalás sorszámának rögzítése részleges. A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó nyomtatványok kezelése megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az elszámolásra kiadott előleggel pontosan elszámoltak. A munkaköri leírásokban személyre szólóan rögzítették a pénztárosi és pénztárellenőri feladatokat. 4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása (Ber. 31. (3) bekezdés ad) pont): Az ellenőrzések során nem került sor büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására. 5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Ber. 31. (3) bekezdés ae) pont) A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele teljes körűen valósuljon meg. A napi záró pénzkészlet ellenőrzése valósuljon meg, illetve folytatódjon a megkezdettek szerint. Az alapbizonylatokra (számlákra) vezessék fel a felhasználás helyét illetve a felhasználó személy nevét. A CKÖ belföldi kiküldetési rendelvényhez kapcsolódó gépjármű használati engedély tartalma előírás szerint bővüljön ki és csatolják a meghívót, programot, emlékeztetőt a kiküldetés céljáról. Ha nem a jogosult veszi föl a költségtérítés összegét, a meghatalmazást csatolják a kiadási pénztárbizonylat mellé.

11 120/B. 196 (1) A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat: a) a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre; b) teljesítse az elszámolási kötelezettségeket; c) megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól. (2) A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő a) kontrollkörnyezetet, b) kockázatkezelési rendszert, c) kontrolltevékenységeket, d) információs és kommunikációs rendszert, e) monitoringrendszert kialakítani és működtetni. II. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása (Ber. 31. (3) bekezdés b) pont) Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás a 12. n) pontjában meghatározott nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve a 29/A. (3) és (4) bekezdésében meghatározott, az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője által megküldött beszámolót (Ber. 31. (3) bekezdés ba) pont) 12. A belső ellenőrzési vezető feladata: n) 36 a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kialakítani és működtetni egy olyan nyilvántartási rendszert, amellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását nyomon követheti. 29/A. 46 (1) Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével éves bontásban nyilvántartást vezet, amellyel a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon követi. (3) A belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője beszámolót készít. (4)87 Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője a beszámolót a tárgyévet követő év január 31-ig megküldi a költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője és a fejezetet irányító szerv vezetője (önkormányzati költségvetési szerv esetén a jegyző, többcélú kistérségi társulás költségvetési szerve esetén a munkaszervezet vezetője) részére. 196 A 120/B. -t a 2008: CV. törvény 34. -a iktatta be. 200 A 31. (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésével megállapított szöveg. 36 A 12. n) pontja a 67/2007. (IV. 11.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 19. napját követően megkezdett ellenőrzések során kell alkalmazni. 46 A 29/A. -t a 67/2007. (IV. 11.) Korm. rendelet 12. -a iktatta be. E módosító rendelet 19. (5) bekezdése alapján a rendelkezés a vonatkozó pénzügyminiszteri útmutatónak a Pénzügyi Közlönyben történő közzétételét követő 60. naptól alkalmazandó.

12 Kérem a beszámolót mellékelni, annak egy példányát megküldeni a belső ellenőr részére. 2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok (Ber. 31. (3) bekezdés bb) pont) Kérem a fentiek értelmében az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatait megtenni. Nagyatád, fdebruár 28. Farkasné Pallag Zsuzsanna Pénzügyi ellenőr vissza az elejére

13 Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/ Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított évi XXXI. törvény alapján végzett és a jegyzői hatáskörbe utalt gyermekvédelmi tevékenység évi értékeléséhez A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) a gyermekek védelmét, a gyermekek családban történő nevelésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenységként definiálja. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A település demográfiai mutatói: Beleg Községben az állandó népesség évben 655 fő volt. A kiskorúak aránya az összlakossághoz képest 28,1 %. Ebből a 0-14 éves korúak száma 129 fő fő fő A 0-18 éves korúak száma 184 fő. Ehhez viszonyítva a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített kiskorúak aránya 75,54 %. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások: Beleg Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete a kiskorúak anyagi veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése érdekében a Gyvt., illetve a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2006. (VI.20.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: rendelet) foglalt feltételekkel, az alább részletezett pénzbeli és természetbeni ellátást biztosít (a rendelet a törvényi szabályozáson túlmutató támogatásokat nem biztosít): A Gyvt. előírásai alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, meghatározott pénzbeli támogatásnak, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

14 2010. évben átlagosan 139 gyermek részére állapítottuk meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. Az elmúlt év során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelmet 2 esetben utasítottunk el, melynek oka a család vagyoni, illetve jövedelmi helyzete. A pénzbeli támogatást folyósítottunk annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-jén, illetve november 1-jén fenn állt, melynek esetenkénti összege, gyermekenként Ft. A kifizetett összeg 100 %-át a központi költségvetés megtéríti július hónapban 134 fő, november hónapban 144 fő részesült pénzbeli támogatásban. A Gyvt. szabályozása alapján kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására, folyósítására, illetve elutasítására kérelem hiányában nem került sor. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban senki sem részesült. Gyermekeink/tanulóink támogatásának egyik formája a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj támogatás, melynek keretében 7 fő A típusú pályázót részesítettünk támogatásban, összesen Ft összegben. Az alsófokú oktatási intézményünk, a Kutas Lábod Mikrotérségi Általános Iskola Óvoda Könyvtár és Pedagógiai Szakszolgálat része. A gyermekétkeztetésről a szomszédos település Kutasi Napköziotthonos Konyháján keresztül gondoskodunk. Megnevezés Iskola Óvoda Létszám (fő) Étkezők (fő) -ebből kedvezményben részesülők 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. részesülők 2. Kt. méltányosság alapján Önkormányzatunk 2010-ben megszervezte a nyári gyermekétkeztetést, melynek keretében 47 fő szociálisan rászorult gyermek napi egyszeri meleg étkeztetését biztosítottuk. A kifizetett Ft, melyből a központi költségvetés Ft- ot megtérített. Hatósági intézkedések: A gyermekvédelmi rendszeren belül, a települési önkormányzat hatáskörébe utalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat állapítja meg, illetve a gyermek családban tartása érdekében elsősorban preventív jellegű hatósági tevékenységet végez. Az elmúlt évhez képest az ügyintézők létszámában változás nem történt. A jegyző hatáskörébe utalt gyámhatósági feladatokat a három településen 1 fő látja el. Ügyiratforgalom évben Hozott határozatok száma: Fellebbezések száma: 90 db 11 db 0 db (Megjegyzés: a fenti adat Beleg Községre vonatkozik és nem tartalmazza a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos ügyiratforgalmat)

15 Gyermekek családi jogállásának rendezése érdekében a jegyző gyámhatósági jogkörében eljáró ügyintéző, az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek esetében az anyakönyvvezető jelzése alapján- tájékoztatja az anyát arról, hogy az apai elismerő nyilatkozat felvételére bármely település jegyzője, illetve bármely városi gyámhivatal illetékes. A tájékoztatást követő 30 napon belül a szülő kérelmére- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz föl. Ezen felül vezeti a szülő adatai nélkül anyakönyvezett kiskorúak nyilvántartását évben 10 rendezetlen családi jogállású gyermek nyilvántartásba vételére került sor, ebből a jegyző által felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok száma 9 db. A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi Intézményegységének (továbbiakban: RSZSZK) munkatársai alapellátás keretében igyekeznek megszüntetni a kiskorúak veszélyeztetettségét azokban az esetekben, ahol a szülő ezt önkéntesen igénybe veszi és a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében együttműködő készséget tanúsít. Amennyiben a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítségével a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a családgondozó javaslatára az önkormányzat jegyzője a kiskorút védelembe veszi. A védelembe vétel olyan hatósági beavatkozás, amely elsősorban prevenciót, a gyermek családban tartását szolgálja. A védelembevétellel egyidejűleg a jegyző, a gyermek ellátásának segítésére, a szülő gondozási tevékenységének támogatására az Alapszolgáltatási Központ családgondozóját kirendeli. Az alapellátás és a védelembe vétel közötti különbség, hogy a védelembe vétel hatósági eljárás, amelynek keretében a szülő, illetve a gyermek kötelezhető a veszélyeztetettségi okokat kiváltó tényezők (pl.: magatartási problémák, alkoholizmus, nem megfelelő gondozási tevékenység, stb.) megváltoztatására, a helyes magatartás, viselkedés kikényszerítésére. Amennyiben a szülő vagy a gyermek az előírt magatartási szabályokat nem tartja be, illetve a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében nem megfelelő módon működik közre, s emiatt a védelembe vétel a célját nem éri el, a gyámhatóság kezdeményezi más gyermekvédelmi intézkedés megtételét, illetve a gyermek családból történő kiemelését. A gyámhatósági ügyintéző napi kapcsolatot tart a RSZSZK dolgozóival és a gyermekek veszélyeztetettségével kapcsolatos valamennyi hatóságunkhoz érkező- bejelentést továbbít részükre azzal, hogy amennyiben a problémát alapellátás keretében kezelni nem sikerül, kezdeményezzék a szükségesnek ítélt gyámhatósági intézkedés megtételét december 31-én 12 fő volt a védelembe vett gyermekek száma, mely 6 családot érint. A nyilvántartás okai: a szülőknek és gyermeknek felróható magatartási gond, valamint gyermek által elkövetett bűncselekmény. A tárgyévben 5 kiskorú nyilvántartásba vételére, 2 kiskorú védelembe vételének megszüntetésére nem került sor. Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezés szükséges, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket ideiglenesen a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél vagy ha erre nincs lehetőség, a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt - gyermekotthonba helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhivatalt.

16 2010 évben 2 esetben azonnali intézkedést kellett alkalmazni évben felügyeleti ellenőrzés volt. Többcélú kistérségi társulás keretében teszünk eleget -a Gyvt. előírása alapján- a gyermekek napközbeni ellátás (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, stb.) biztosításának. Mint ismeretes e kötelező feladatot településünk önállóan megoldani nem tudja, személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt. A jövőre vonatkozóan a szakemberek részéről is- reális igényként merült fel a speciális szolgáltatások biztosítására, különösen gyermek pszichológus kistérségen belüli foglalkoztatása, az átmeneti gondozás feltételeinek megteremtése, ennek érdekében kezdeményeztük területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál a helyettes szülői hálózat kiépítését. Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. Egy alkalommal összevont bűnmegelőzési fórumot, valamint nyári tábort tartottunk -az RSZSZK Segesdi Intézményegység szervezésében- a helyi szintű bűnmegelőzési tevékenység összehangolása érdekében. Önkormányzatuk a kistérségi bűnmegelőzési stratégia részese. Gyermekkorú bűnelkövetők Fiatalkorú bűnelkövetők Általuk elkövetett Bűnelkövetés okai száma (fő) bűncselekmények száma (db) Fiatalkorú bűnelkövetők Fiatalkorú bűnelkövetők száma (fő) Általuk elkövetett bűncselekmények száma (db) 0 0 Bűnelkövetés okai - Településünkön civil szervezetként működik a Beleg Ifjúságáért Alapítvány, a helyi önkormányzati feladatok, szolgáltatások ellátásában szervezet nem vesznek részt. A gyermekvédelmi munka során sok segítséget kapunk a háziorvosi, illetve védőnői szolgálattól, valamint a nevelési-oktatási intézményektől. A RSZSZK munkatársaival jó munkakapcsolat alakult ki. S e g e s d, április 20. Veszner József körjegyző vissza az elejére

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. április

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Ügyiratszám: 1- /2014. Tárgy: Meghívó M E G H Í V Ó Bököny Község Önkormányzat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

2012. május 30-i rendes testületi ülésre

2012. május 30-i rendes testületi ülésre E lőterjesztés 2012. május 30-i rendes testületi ülésre Tárgy: Beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző Előadó: Várallyayné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-10/2011 Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette:

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8308 ZALAHALÁP, Petőfi tér 4. VESZPRÉM MEGYE Tel/fax: 87/413-233 87/510-595 E-mail: titkarsag@zalahalap.hu Szám: 2/140-16/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésre Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án, 15:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben