M e g h í v ó. 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. Előadó: Tamás Csaba polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M e g h í v ó. 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. Előadó: Tamás Csaba polgármester"

Átírás

1 Beleg Község Önkormányzat Polgármesterétől Beleg, Kossuth 97. M e g h í v ó Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete április 28.-én (csütörtök) 18 órakor a Községházán ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Napirend: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. Előadó: Tamás Csaba polgármester 2. Beszámoló az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének végrehajtásáról. Előadó: Tamás Csaba polgármester 3. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Előadó. Tamás Csaba polgármester 4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása Előadó: Veszner József körjegyző RSZK intézményvezető 5. Egyéb ügyek Beleg, 2011.április 19. Tamás Csaba polgármester

2 Beleg Község Polgármesterétől Beleg, Kossuth utca 97. Tel./fax: 82/385454, E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület április 28.-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. a./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról A 31/2011. (III.7.) határozat alapján felhatalmaztuk a DRV Zrt-t pályázat benyújtására a lakossági ivóvíz állami támogatására. A szükséges dokumentumokat az üzemeltetőnek megküldtük. A 35/2011. (III.31.) határozattal az informatikusi munkaszerződés augusztus 31.-ig történő meghosszabbításáról döntöttünk. A 37/2011. (III.31.) ülési határozat értelmében folyik az ÖNHIKI-s pályázat előkészítése. A 38/2011. (III.31.) határozat alapján közzétételre került az iskolai mbeíratás időpontja. A 42/2011. (III.31.) zárt ülési határozatot az ügyféllel közöltük. Határozati javaslat: A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, a további jelentési kötelezettséget ezen határozatok vonatkozásában megszünteti: Határidő: azonnal Felelős: Tamás Csaba polgármester b./ Két ülés közti tevékenység: Az ülésen szóban kerül előterjesztésre. Határozati javaslat: A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Tamás Csaba polgármester Beleg, április 21. Tamás Csaba polgármester vissza az elejére

3 Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543 Beleg, Kossuth u. 97. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület április.-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Beleg Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról. Az önkormányzat képviselő testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. alapján számot ad a évi költségvetés végrehajtásáról. Az önkormányzat évi működése a rendelkezésre álló folyószámlahitelnek köszönhetően stabilnak mondható, kötelező feladatainkat takarékosan, de maradéktalanul végrehajtottuk. B E V É T E L E K Bevételeink legnagyobb részét az állami támogatás és az SZJA teszi ki. A támogatást havi rendszerességgel megkaptuk. A központi költségvetésből származó bevételek normatív állami hozzájárulásból, központosított előirányzatból és normatív kötött felhasználású támogatásból tevődik össze. Központosított előirányzatként szerepel 360 e Ft óvodáztatási támogatás, 401 e Ft évi bérpolitikai intézkedések támogatása és 939 e Ft nyári gyermekétkeztetés támogatása. Az önkormányzat ÖNHIKI támogatásként 601 e Ft-ot, működésképtelen önkormányzatok támogatásaként e Ft-ot kapott. Támogatás értékű működési bevétel e Ft, mely a következő tételekből áll össze: - CKÖ támogatás 773 e Ft - mozgáskorl.közlekedési támogatása 77 e Ft - mozgókönyvtári támogatás 550 e Ft - gyerm.védelm.támogatás e Ft Igazgatási szolgáltatási díjból 40 e Ft, környezetvédelmi bírságból szintén 40 e Ft bevétele lett az Önkormányzatnak. Helyi adóbevételként a magánszemélyek kommunális adója jelenik meg, melyből e Ft bevétele volt az önkormányzatnak. Az átengedett központi adókból származó gépjárműadó bevétel e Ft.

4 Számottevő a szabálysértési bírság kivetéséből befolyt 200 e Ft, valamint a késedelmi pótlékból befolyt 286 e Ft. Az önkormányzat egyéb saját bevétele 252 e Ft. Az egyéb saját bevétel összetevői: - áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 e Ft - bérleti és lízingdíj (közöss.ház) 51 e Ft - szolgáltatások ellen.(temető) 10 e Ft - egyéb sajátos bevétel 39 e Ft föld bérleti díj 9 e Ft kártérítés,kaszálás 30 e Ft Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 366 e Ft, mely az önkormányzat által nyújtott szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevétel. Felhalmozási bevételeink között szerepel 984 e Ft koncessziós díjból származó bevétel. Működési célú hitelként szerepel e Ft, amely azt jelzi, hogy az önkormányzat a 2010-es évet e Ft-os folyószámlahitellel zárta. K I A D Á S O K Fejlesztési kiadásaink évben az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Felújítás e Ft e Ft 0 e Ft Fejlesztés 0 e Ft 0 e Ft 512 e Ft A szelektív hulladékgyűjtők 212 e Ft-ba, a II. számú mélyfúrású kúthoz tartozó búvárszivattyú 300 e Ft-ba került. Az önkormányzat működési kiadásai évben az alábbiak szerint alakultak: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés e Ft e Ft e Ft Költségvetésünkből még jelentősebb kiadás az egyes jövedelempótló támogatás kiadásai, melynek évi összege e Ft volt. Az előbbi e Ft rendszeres / e Ft / és eseti / e Ft / kiadásból tevődik össze: A rendszeres pénzbeni ellátás: - tarósan munkanélküliek rendsz.szoc.segélye e Ft - lakásfenntartási támogatás e Ft - ápolási díj (normatív) e Ft - ápolási díj (egyéb) 9 e Ft - időskorúak járadéka 221 e Ft

5 - ápolási díj TB 678 e Ft - étkezési térítési díj (óvoda, iskola) 107 e Ft - óvodáztatási támogatás 360 e Ft - gyermekvédelmi támogatás e Ft Eseti pénzbeni ellátás /1.517 e Ft/ az alábbiakból tevődik össze: - átmeneti segély 47 e Ft - temetési segély 152 e Ft - közgyógyellátás 62 e Ft - mozgáskorl.támog. 79 e Ft - BURSA támogatás 210 e Ft - nyári gyerm.étkezt. 967 e Ft Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközként e Ft szerepel. Összetevői: a) Háztartásoknak 170 e Ft a. tanulm.ösztöndíj (CKÖ) 160 e Ft b. karácsonyi könyvv.(ckö) 10 e Ft b) Non-profit szervezetnek 542 e Ft a. Belegi ifjúság.közalap.támog. 302 e Ft b. ifjús.közalap.(alpolg.tiszt.díj) 200 e Ft c. vörösiszap károsult.támog. 40 e Ft c) Egyháznak 492 e Ft a. Kat.egyh.támog.(alp.tiszt.) 100 e Ft b. Kat.egyh.támog.(Orbán I.kép.) 114 e Ft c. Reform.egyh.tám.(alp.tiszt.) 250 e Ft d. Katolikus egyh.támog. 28 e Ft Működési célú pénzeszköz átadás összege e Ft volt. Speciális támogatásokra e Ft-ot fordítottunk. A működési célra átadott pénzeszköz: - Körjegyzőség e Ft - Közoktatás támogat. (Kutas) e Ft - óvoda támogatás (CKÖ) 28 e Ft - TÁMOP átadás Kutasnak e Ft A speciális támogatás összetevői: - Rinyamenti Kist.Társ. tagdíj 68 e Ft - Reform.egyház támogatása 80 e Ft - Rinya-Dombóm.érd.hozzáj. 67 e Ft - Nyugdíjas Klub támogatás 13 e Ft - Jégeső elhárítás 1 e Ft - Rinya-Dráva Szöv.tagdíj 10 e Ft - Nyári gyerm.tábor támog. 21 e Ft - Erdészeti és Vadgazd.tagdíj 16 e Ft - Horgászegyesület támog. 10 e Ft - Belső ellenőrzés kistérs. 151 e Ft - Közmunka program önerő 147 e Ft - Triatlon támog. 40 e Ft - Munka-Tűzvédelmi hozzáj. 80 e Ft - Szociális feladat.elszám e Ft - Környezetvéd.program felülv. 110 e Ft

6 - Polgárvédelmi hozzájárul. 48 e Ft - Gyermeknapi támogatása 10 e Ft - Mecsek-Dráva működ.hozzáj. 152 e Ft A es évet 495 e Ft szabad pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat, azonban december 31-én a költségvetési bankszámla egyenlege e Ft volt. Az önkormányzat pénzkészletének alakulása: Nyitó: Bevétel: Kiadás: e Ft e Ft e Ft Záró pénzkészlet: 866 e Ft - ebből: 67 e Ft pénztár 799 e Ft bank Segesd, március 31. Tamás Csaba polgármester vissza az elejére

7 Beleg Község Polgármesterétől Beleg, Kossuth utca 97. Tel./fax: 82/385454, E l ő t e r j e s z t é s Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 28. i ülésére Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. Tisztelt Képviselő-testület! A 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 32/B. -a rendelkezik a belső ellenőrzés önkormányzati társulás keretében történő ellátásának szabályairól. A társulás az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megküldte. A hivatkozott kormányrendelet 32/B. (9) bekezdése szerint az éves ellenőrzési jelentést a polgármester az éves zárszámadással együtt terjeszti a képviselő-testület elé. Mellékelten beterjesztem a Beleg Község Önkormányzatánál megtartott belső ellenőrzésre vonatkozó éves összefoglaló jelentést az alábbi vezetői összefoglalóval: A társulás az elvégzett ellenőrzésről az ellenőrzött szerv vezetőjének megküldte. Az ellenőrzést követően megtörtént az a felmérés, melynek célja a belső ellenőrzések fejlesztésének, jövőbeni hatékonyságának elősegítése. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére elkészítettük az intézkedési tervet, melyet továbbítottunk a társulásnak. Az intézkedési tervben rögzített feladatok következetes végrehajtása érdekében a miniszter által közzétett módszertani útmutató alapján nyilvántartást vezetünk, mellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások, javaslatok alapján elkészített intézkedési tervben foglaltak végrehajtását nyomon tudjuk követni. A nyilvántartás alapján megállapítható, hogy az intézkedési tervben foglaltakat a gazdálkodás során betartottuk. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazásakor kívánatosnak tartanánk, hogy a társult önkormányzatok, önkormányzati intézmények pénzügyi munkatársai legalább évente egy alkalommal kerülnének összehívásra, melynek keretében tájékoztatást kapnának az előforduló hibákról, felhívnák figyelmüket a gyakori jogszabályváltozások következtében jelentkező, a gazdálkodást érintő új, vagy megváltozott feladatokra. Határozati javaslat: A képviselő-testület a évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Tamás Csaba polgármester Beleg, április 22. Tamás Csaba polgármester vissza az elejére

8 Vezetői összefoglaló ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JEELENTÉS Kérem a vezetői összefoglalót mellékelni. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3) bekezdés a) pont) Átfogó ellenőrzésre nem volt igény. Belső ellenőrzés keretén belül Beleg község Önkormányzatánál végzett házipénztár kezelés ellenőrzése 1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága (Ber. 31. (3) bekezdés aa) pont): 1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése A kockázatelemzés kielégítőnek bizonyult, az érintett területek megfelelő mértékét lefedte a konkrét ellenőrzési tevékenység, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. törvény 120/A. (3) bekezdésében és a 121/A. (3) bekezdésében foglaltakra A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A évi ellenőrzési munkaterv szerint teljesültek az ellenőrzések, ezen belül 1 átfogó, 18 belső, illetve témaellenőrzés végrehajtására került sor Elmaradt ellenőrzések Nem maradt el ellenőrzés Soron kívüli ellenőrzések Nem történt soron kívüli ellenőrzés Terven felüli ellenőrzések Nem történt terven felüli ellenőrzés. Többletfeladatként jelent meg az operatív szinten való szakmai kapcsolattartás a pénzügyi feladatot ellátó ügyintézővel. A belső ellenőrzés követte a kézikönyvet, az irat- és jelentésmintákat. Az ellenőrzési jelentések általános minősége megfelel az előírásoknak és a standardoknak, a záradékolás során a megállapítások elfogadottsága jó, a belső ellenőr megvalósítható ajánlást tett.

9 2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők (önértékelés alapján (BEr. 31. (3) bekezdés ab) pont) 2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) létszámhelyzete Az ellenőrzést egy személyben az e céllal foglalkoztatott pénzügyi ellenőr végezte A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél További belső ellenőri állásra pályázat nem került kiírásra A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata (Ber. 11. ) A belső ellenőr államháztartási szakirányú közgazdász végzettséggel, regisztrált mérlegképes könyvelői és pénzügyi számviteli szakellenőri képzettséggel, valamint többéves szakmai gyakorlattal rendelkezik A belső ellenőrök képzései (Ber. 12. k)) A belső ellenőr a SALDO Zrt. Belső ellenőri tagozata szervezésében továbbképzésen vett részt március 16-án, szeptember 29-én és december 06-án. Május 04-én meghívott előadó, Dr. Dencső Balázs tartott előadást helyben a belső kontrollokkal kapcsolatos jogszabályváltozásokról. Május 20-án sikeres belső ellenőri vizsga Budapest, Harmat utca 202. szám alatt lévő Pénzügyőr Iskola szervezésében. Április 15-én a szakfeladat-rend változással kapcsolatban Szamkó Józsefné előadása. November én regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén vett részt a belső ellenőr Idegen nyelvi képzés Nem volt Informatikai képzés Nem volt Egyéb (pl. kommunikációs, vezetési képzések) Nem volt A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e (Ber. 6. ) A belső ellenőr helyzete megfelelő a szervezeti hierarchiában. Biztosított a funkcionális függetlenség Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai (Ber. 13. ) A belső ellenőrzést végző számára a dokumentációkhoz és az ellenőrzötthez való hozzáférési jogosultság nem ütközött akadályba Összeférhetetlenségi esetek (Ber. 15. ) Munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn A ellenőrzési jelentések általános minősége (Ber. 27. ) Az ellenőrzési jelentések megfelelnek az előírásoknak és standardoknak. A megállapítások elfogadottak a záradékolás során. A belső ellenőr megvalósítható ajánlásokat tett. A jelentés érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaz. Az éves ellenőrzési terv kidolgozása során a költségvetési szervek vezetői és az ellenőrzést végző között jó munkakapcsolat kialakítására került sor. Mind a költségvetési szervek vezetőiben, mind a belső ellenőrben megfelelően tudatosultak a belső ellenőrzési alapszabályban, etikai kódexben előírtak, azokat betartják A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A belső ellenőrzés végrehajtása nem ütközött akadályba. Az ellenőri tevékenységet elősegítette, hogy az önkormányzatnál a helyszíni vizsgálat alkalmával helyiséget, számítógépet, internet-hozzáférést, jogtár használatot biztosítottak.

10 2.10. Az ellenőrzések nyilvántartása (Ber. 32. ) A belső ellenőr nyilvántartást vezet az ellenőri jelentésekről, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok másolatainak előírásszerű megőrzéséről. Az eredeti dokumentumok (megbízólevél, ellenőrzési program, jelentés, intézkedési terv) az ellenőrzést elrendelő önkormányzatnál kerülnek megőrzésre. 3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései, javaslatai (Ber. 31. (3) bekezdés ac) pont): Ezen ellenőrzést megelőzően májusában az Óvodai Intézményfenntartó Társulás élelmezéssel kapcsolatos gazdálkodásának ellenőrzése történt Beleg község Önkormányzatánál. Az intézmény rendelkezik Pénzkezelési Szabályzattal, Bizonylati Szabályzattal, és Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés hatásköri rendjével, azok jogszabálykövetők, aktualizálásuk a jogszabályok változását követően megvalósult. A gazdasági műveletekről alakilag megfelelő, tartalmilag kis hiányossággal megfelelő bizonylatot állítanak ki, a könyvviteli nyilvántartásokban folyamatosan rögzítik. A 0-s számlaosztályba évente kétszer könyvelnek. A kötelezően előírt analitikák vezetése teljes körű. A FEUVE kiépített, maradéktalanul betartják a kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, szakmai teljesítés és az utalványozás rendjét. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele nem teljes körű. Az utalványrendelet tartalmát kibővítették az előírásoknak megfelelően, a kötelezettségvállalás sorszámának rögzítése részleges. A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó nyomtatványok kezelése megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az elszámolásra kiadott előleggel pontosan elszámoltak. A munkaköri leírásokban személyre szólóan rögzítették a pénztárosi és pénztárellenőri feladatokat. 4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása (Ber. 31. (3) bekezdés ad) pont): Az ellenőrzések során nem került sor büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására. 5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Ber. 31. (3) bekezdés ae) pont) A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele teljes körűen valósuljon meg. A napi záró pénzkészlet ellenőrzése valósuljon meg, illetve folytatódjon a megkezdettek szerint. Az alapbizonylatokra (számlákra) vezessék fel a felhasználás helyét illetve a felhasználó személy nevét. A CKÖ belföldi kiküldetési rendelvényhez kapcsolódó gépjármű használati engedély tartalma előírás szerint bővüljön ki és csatolják a meghívót, programot, emlékeztetőt a kiküldetés céljáról. Ha nem a jogosult veszi föl a költségtérítés összegét, a meghatalmazást csatolják a kiadási pénztárbizonylat mellé.

11 120/B. 196 (1) A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat: a) a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre; b) teljesítse az elszámolási kötelezettségeket; c) megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól. (2) A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő a) kontrollkörnyezetet, b) kockázatkezelési rendszert, c) kontrolltevékenységeket, d) információs és kommunikációs rendszert, e) monitoringrendszert kialakítani és működtetni. II. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása (Ber. 31. (3) bekezdés b) pont) Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás a 12. n) pontjában meghatározott nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve a 29/A. (3) és (4) bekezdésében meghatározott, az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője által megküldött beszámolót (Ber. 31. (3) bekezdés ba) pont) 12. A belső ellenőrzési vezető feladata: n) 36 a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kialakítani és működtetni egy olyan nyilvántartási rendszert, amellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását nyomon követheti. 29/A. 46 (1) Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével éves bontásban nyilvántartást vezet, amellyel a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon követi. (3) A belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője beszámolót készít. (4)87 Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője a beszámolót a tárgyévet követő év január 31-ig megküldi a költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője és a fejezetet irányító szerv vezetője (önkormányzati költségvetési szerv esetén a jegyző, többcélú kistérségi társulás költségvetési szerve esetén a munkaszervezet vezetője) részére. 196 A 120/B. -t a 2008: CV. törvény 34. -a iktatta be. 200 A 31. (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésével megállapított szöveg. 36 A 12. n) pontja a 67/2007. (IV. 11.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 19. napját követően megkezdett ellenőrzések során kell alkalmazni. 46 A 29/A. -t a 67/2007. (IV. 11.) Korm. rendelet 12. -a iktatta be. E módosító rendelet 19. (5) bekezdése alapján a rendelkezés a vonatkozó pénzügyminiszteri útmutatónak a Pénzügyi Közlönyben történő közzétételét követő 60. naptól alkalmazandó.

12 Kérem a beszámolót mellékelni, annak egy példányát megküldeni a belső ellenőr részére. 2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok (Ber. 31. (3) bekezdés bb) pont) Kérem a fentiek értelmében az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatait megtenni. Nagyatád, fdebruár 28. Farkasné Pallag Zsuzsanna Pénzügyi ellenőr vissza az elejére

13 Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/ Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított évi XXXI. törvény alapján végzett és a jegyzői hatáskörbe utalt gyermekvédelmi tevékenység évi értékeléséhez A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) a gyermekek védelmét, a gyermekek családban történő nevelésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenységként definiálja. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A település demográfiai mutatói: Beleg Községben az állandó népesség évben 655 fő volt. A kiskorúak aránya az összlakossághoz képest 28,1 %. Ebből a 0-14 éves korúak száma 129 fő fő fő A 0-18 éves korúak száma 184 fő. Ehhez viszonyítva a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített kiskorúak aránya 75,54 %. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások: Beleg Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete a kiskorúak anyagi veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése érdekében a Gyvt., illetve a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2006. (VI.20.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: rendelet) foglalt feltételekkel, az alább részletezett pénzbeli és természetbeni ellátást biztosít (a rendelet a törvényi szabályozáson túlmutató támogatásokat nem biztosít): A Gyvt. előírásai alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, meghatározott pénzbeli támogatásnak, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

14 2010. évben átlagosan 139 gyermek részére állapítottuk meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. Az elmúlt év során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelmet 2 esetben utasítottunk el, melynek oka a család vagyoni, illetve jövedelmi helyzete. A pénzbeli támogatást folyósítottunk annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-jén, illetve november 1-jén fenn állt, melynek esetenkénti összege, gyermekenként Ft. A kifizetett összeg 100 %-át a központi költségvetés megtéríti július hónapban 134 fő, november hónapban 144 fő részesült pénzbeli támogatásban. A Gyvt. szabályozása alapján kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására, folyósítására, illetve elutasítására kérelem hiányában nem került sor. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban senki sem részesült. Gyermekeink/tanulóink támogatásának egyik formája a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj támogatás, melynek keretében 7 fő A típusú pályázót részesítettünk támogatásban, összesen Ft összegben. Az alsófokú oktatási intézményünk, a Kutas Lábod Mikrotérségi Általános Iskola Óvoda Könyvtár és Pedagógiai Szakszolgálat része. A gyermekétkeztetésről a szomszédos település Kutasi Napköziotthonos Konyháján keresztül gondoskodunk. Megnevezés Iskola Óvoda Létszám (fő) Étkezők (fő) -ebből kedvezményben részesülők 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. részesülők 2. Kt. méltányosság alapján Önkormányzatunk 2010-ben megszervezte a nyári gyermekétkeztetést, melynek keretében 47 fő szociálisan rászorult gyermek napi egyszeri meleg étkeztetését biztosítottuk. A kifizetett Ft, melyből a központi költségvetés Ft- ot megtérített. Hatósági intézkedések: A gyermekvédelmi rendszeren belül, a települési önkormányzat hatáskörébe utalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat állapítja meg, illetve a gyermek családban tartása érdekében elsősorban preventív jellegű hatósági tevékenységet végez. Az elmúlt évhez képest az ügyintézők létszámában változás nem történt. A jegyző hatáskörébe utalt gyámhatósági feladatokat a három településen 1 fő látja el. Ügyiratforgalom évben Hozott határozatok száma: Fellebbezések száma: 90 db 11 db 0 db (Megjegyzés: a fenti adat Beleg Községre vonatkozik és nem tartalmazza a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos ügyiratforgalmat)

15 Gyermekek családi jogállásának rendezése érdekében a jegyző gyámhatósági jogkörében eljáró ügyintéző, az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek esetében az anyakönyvvezető jelzése alapján- tájékoztatja az anyát arról, hogy az apai elismerő nyilatkozat felvételére bármely település jegyzője, illetve bármely városi gyámhivatal illetékes. A tájékoztatást követő 30 napon belül a szülő kérelmére- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz föl. Ezen felül vezeti a szülő adatai nélkül anyakönyvezett kiskorúak nyilvántartását évben 10 rendezetlen családi jogállású gyermek nyilvántartásba vételére került sor, ebből a jegyző által felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok száma 9 db. A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi Intézményegységének (továbbiakban: RSZSZK) munkatársai alapellátás keretében igyekeznek megszüntetni a kiskorúak veszélyeztetettségét azokban az esetekben, ahol a szülő ezt önkéntesen igénybe veszi és a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében együttműködő készséget tanúsít. Amennyiben a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítségével a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a családgondozó javaslatára az önkormányzat jegyzője a kiskorút védelembe veszi. A védelembe vétel olyan hatósági beavatkozás, amely elsősorban prevenciót, a gyermek családban tartását szolgálja. A védelembevétellel egyidejűleg a jegyző, a gyermek ellátásának segítésére, a szülő gondozási tevékenységének támogatására az Alapszolgáltatási Központ családgondozóját kirendeli. Az alapellátás és a védelembe vétel közötti különbség, hogy a védelembe vétel hatósági eljárás, amelynek keretében a szülő, illetve a gyermek kötelezhető a veszélyeztetettségi okokat kiváltó tényezők (pl.: magatartási problémák, alkoholizmus, nem megfelelő gondozási tevékenység, stb.) megváltoztatására, a helyes magatartás, viselkedés kikényszerítésére. Amennyiben a szülő vagy a gyermek az előírt magatartási szabályokat nem tartja be, illetve a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében nem megfelelő módon működik közre, s emiatt a védelembe vétel a célját nem éri el, a gyámhatóság kezdeményezi más gyermekvédelmi intézkedés megtételét, illetve a gyermek családból történő kiemelését. A gyámhatósági ügyintéző napi kapcsolatot tart a RSZSZK dolgozóival és a gyermekek veszélyeztetettségével kapcsolatos valamennyi hatóságunkhoz érkező- bejelentést továbbít részükre azzal, hogy amennyiben a problémát alapellátás keretében kezelni nem sikerül, kezdeményezzék a szükségesnek ítélt gyámhatósági intézkedés megtételét december 31-én 12 fő volt a védelembe vett gyermekek száma, mely 6 családot érint. A nyilvántartás okai: a szülőknek és gyermeknek felróható magatartási gond, valamint gyermek által elkövetett bűncselekmény. A tárgyévben 5 kiskorú nyilvántartásba vételére, 2 kiskorú védelembe vételének megszüntetésére nem került sor. Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezés szükséges, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket ideiglenesen a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél vagy ha erre nincs lehetőség, a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt - gyermekotthonba helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhivatalt.

16 2010 évben 2 esetben azonnali intézkedést kellett alkalmazni évben felügyeleti ellenőrzés volt. Többcélú kistérségi társulás keretében teszünk eleget -a Gyvt. előírása alapján- a gyermekek napközbeni ellátás (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, stb.) biztosításának. Mint ismeretes e kötelező feladatot településünk önállóan megoldani nem tudja, személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt. A jövőre vonatkozóan a szakemberek részéről is- reális igényként merült fel a speciális szolgáltatások biztosítására, különösen gyermek pszichológus kistérségen belüli foglalkoztatása, az átmeneti gondozás feltételeinek megteremtése, ennek érdekében kezdeményeztük területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál a helyettes szülői hálózat kiépítését. Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. Egy alkalommal összevont bűnmegelőzési fórumot, valamint nyári tábort tartottunk -az RSZSZK Segesdi Intézményegység szervezésében- a helyi szintű bűnmegelőzési tevékenység összehangolása érdekében. Önkormányzatuk a kistérségi bűnmegelőzési stratégia részese. Gyermekkorú bűnelkövetők Fiatalkorú bűnelkövetők Általuk elkövetett Bűnelkövetés okai száma (fő) bűncselekmények száma (db) Fiatalkorú bűnelkövetők Fiatalkorú bűnelkövetők száma (fő) Általuk elkövetett bűncselekmények száma (db) 0 0 Bűnelkövetés okai - Településünkön civil szervezetként működik a Beleg Ifjúságáért Alapítvány, a helyi önkormányzati feladatok, szolgáltatások ellátásában szervezet nem vesznek részt. A gyermekvédelmi munka során sok segítséget kapunk a háziorvosi, illetve védőnői szolgálattól, valamint a nevelési-oktatási intézményektől. A RSZSZK munkatársaival jó munkakapcsolat alakult ki. S e g e s d, április 20. Veszner József körjegyző vissza az elejére

17 Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről Beleg ( ) Az évi XXXI. Törvény (Gyvt.) és a végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet szabályozza a gyermekjóléti szolgálatok szakmai feladatait. Ennek fő területei, illetve a 203/2003.(XII.10.) Kormányrendelet 8. Számú mellékletében meghatározottak szerint értékelem szolgálatunk munkáját. Változások történtek: Ötvöskónyiban és Belegben január 01-jén érkezett Bogdán Beáta gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens végzettségű munkatársunk. A megosztás szerint 2010-ben Ötvöskónyi, Beleg körzetben: egy fő szakképzett szociálpedagógus (Harkály Gyula) nyújtotta a gyermekjóléti szolgáltatást Belegben és Ötvöskónyiban, egy fő gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens segítővel (Bogdán Beáta). Az észlelő- és jelzőrendszer működtetése jónak mondható, bár akadnak nehézségek, és az újabb tagok belépésével sokasodnak a felderített problémák. A Gyermekjóléti Szolgálathoz elsősorban a jelzőrendszer tagjai jeleztek: védőnők, az óvodai- és iskolai gyermekvédelmi felelősök, rendőrség, magánszemélyek, jegyző. A jelzések (73) a következők szerint oszlottak meg : Védőnők: 4 jelzés Közoktatási intézmények: 16 jelzés Rendőrség, körzeti megbízott: 8 jelzés Szociális szolgáltatók (Családsegítő): 1 jelzés Pártfogó felügyelő szolgálat: 3 jelzés CSÁO: 0 jelzés Jegyző: 5 jelzés ügyész: 1 jelzés szülő, családtag: 1 jelzés Minden esetben felhívjuk a jelzőrendszeri tagok figyelmét, hogy elsősorban az erre rendszeresített ESETJELZŐ LAP nyomtatványon szíveskedjenek jelezni. A jelzésekről - amennyiben telefonon vagy szóban kapjuk - mindig készül feljegyzés, és a legrövidebb időn belül intézkedés történik. Leggyakrabban családlátogatás, illetve más érintett szerv megkeresése, és a visszajelzés szóban és írásban a jelző kolléga felé ben 110 ügyféllel 253 kapcsolatfelvétel történt, új ügyfél: 72. Gyermekjóléti alapellátásban folyamatos gondozás alatt 18 gyermek (11 családból) áll. Nagykorúság miatt 1 gyermek (1 családból) ellátása szűnt meg. Esetenkénti segítséget 12 gyermek (11 családból) igényelt. Védelembe vétel alatt 10 gyermek 6 családból) áll, az év során 0 gyermek családból) ellátása szűnt meg költözés, 1 főé nagykorúvá válása miatt. Átmeneti nevelésbe 2 fő került. Örökbefogadással kapcsolatban intézkednünk nem kellett. Szociális válsághelyzetben lévő kiskorút 1 esetben jelzett a védőnői szolgálat. Átmeneti nevelésben 9 fő, tartós nevelésben 2 fő, utógondozásban 0 fő van. A tartós nevelésbe vett gyermekek szüleinél vérszerinti családgondozást nem végzünk, az átmenti nevelésben élőknél nem minden esetben lehet (pl.: szülők börtönbüntetésüket töltik). Pártfogó felügyelet alatt álló 2 fő.

18 A veszélyeztetettség fő okai évek óta változatlanok: A család rossz szociális helyzete (alacsony iskolázottság, munkanélküliség, rendkívül rossz lakásviszonyok, higiénés lehetőségek hiánya). A családon belüli rossz pénzbeosztási, költekezési szokások. A gyermeknevelési hiányosságok. Elhanyagolás, bántalmazás (gyermeket, vagy a szülők egymást). Bűnelkövetés a családban. A szervezés, gondozás, szolgáltatás hármas egysége a gyermekjóléti szolgáltatásban ugyanúgy megvan, mint a családsegítésnél, de itt a feladatokat meghatározzák a család, benne a gyermek helyzete, a veszélyeztetettség mértéke. A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a szülők terheinek enyhítésére nyáron egy hetes nyári tábort szerveztünk 25 gyermek részvételével, önkéntes segítőink a táboroztatásban: 2 fő. A nyári gyermekétkeztetés szervezésével 57 gyermeknek sikerült biztosítani az iskola és az önkormányzat együttműködésével a napi egyszeri meleg élelmet. Karácsonyi ajándékozási akciót, illetve műsort szerveztünk a helyi gyermekeknek. A veszélyeztetettség megelőzése érdekében szorosan együttműködünk a családokkal, ill. a gyermekekkel kapcsolatba kerülő személyekkel, intézményekkel. A tevékenységünk összehangolása érdekében jelzőrendszeri esetmegbeszéléseket tartottunk 4 alkalommal, hogy minél szélesebb körben ismerhessük meg egymás munkáját és gyermekekkel kialakult kapcsolatát. Esetkonferenciát 4 esetben tartottunk, melyeken a szülők és a gyermekek bevonásával próbáltunk a problémákra megoldást találni. Szakmaközi megbeszéléseket 4 esetben tartottunk egy-egy felmerült eset kapcsán. Folyamatosan tartunk életvezetési tanácsadást a családgondozás során. Segítjük a különböző működési zavarokkal küzdő családokat, hogy az adott problémának megfelelő Segítjük a gyermekes családokat, hogy az őket megillető természetbeni juttatásokhoz, anyagi támogatásokhoz hozzájuthassanak. Több esetben is szerveztünk élelmiszer-, illetve ruhaosztást, egyéb használati eszközökhöz juttattuk a rászorulókat (pl.: edények, mosógép, centrifuga, szekrény, stb.) Segítettünk a krízissegélyhez, TAJ kártyához, adókártyához, személyi igazolványhoz való nyomtatványok beszerzésében, kitöltésében, gyermekvédelmi kedvezményhez, lakásfenntartási támogatáshoz, átmeneti segélyhez való hozzájutásban. Nagyon sokrétű feladatot látunk el, az ügyintézéstől kezdve a családi konfliktusok kezeléséig. A folyamatos információszerzésre kitűnő lehetőséget biztosítanak a különböző tanfolyamok, továbbképzések, melyeken részt vettünk, és jelenleg is járunk különböző képzésekre. A mediációs képzéseken való részvételünket nagyon fontosnak tartom, mert az egymással haragos viszonyban álló szülők közti közvetítésnek (kapcsolatügyeleti mediáció) nagy szerepe van abban, hogy megakadályozzuk a gyermek veszélyeztetését (pl.: láthatás akadályozása, lelki ráhatás a gyermekre a másik szülő ellen). A kamaszkori mediáció segít a gyermekekkel való foglalkozásban, és a családon, iskolán belüli konfliktusok kezelésében. Szakmai programok, melyeken részt vettünk: - Kistérségi Műhelyek (gyermekjóléti Csurgó, saját-nagyatád) - Családon belüli erőszak kezelése Magyarországon konferencia (Kaposvár, ) - MACSGYOE közgyűlésen való részvétel (05.11.) - Munkaügyi reintegrációs képzés Nagyatád - Önismereti tréning - Nagyatád

19 Terveim, javaslataim Szakmai munka színvonalának szinten tartása, dokumentáció javítása. Személyi és tárgyi feltételek javítása,képzésekben való részvétel. A jól működő észlelő- és jelzőrendszer munkájának koordinálása, új elemek bevonása (civil segítők). Újabb szabadidős tevékenységek szervezése, a nyári tábor folytatása. Karácsonyi ajándékozás és műsor megszervezése kibővítése Bűnmegelőzési Fórum működtetése. Civil szervezetekkel való összefogás, a családokat segítő önsegítő csoportok létrehozása. Az eredményesebb munka végzés érdekében javítani kell a munkakörülményeken, valamint a személyi feltételek. Ezúton is köszönöm a jelzőrendszer tagjainak és az önkormányzatok dolgozóinak együttműködését, segítségét, kérem a Képviselő-testületet, fogadja el beszámolónkat, és támogassa továbbra is munkánkat. Segesd, március 4. Tisztelettel: Harkály Gyula családgondozó vissza az elejére

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Vezetői összefoglaló Kérem a vezetői összefoglalót mellékelni. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3) bekezdés a) pont) Átfogó ellenőrzésre

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Polgármester: Dr Palovics Lajos Jegyző: Makranczi László Belső ellenőr foglalkoztatási formája: külsős, megbízási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2015. 1. oldal, összesen: 10 Az intézmény neve, címe: Az intézmény vezetője: Belső ellenőri álláshellyel

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. a Társult Képviselő-testület április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés. a Társult Képviselő-testület április 30-án tartandó ülésére Bugac Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétől 678/1/2013. Előterjesztés a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben