Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Budapest, Ráday u. 46.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Budapest, Ráday u. 46."

Átírás

1 1. számú melléklet Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Budapest, Ráday u. 46. Szakmai program jóváhagyta az ESZSB: /2015. (VI.17.) számú határozata év Készítette: Lengyel Zoltánné Egyesített bölcsődevezető 1

2 Tartalomjegyzék 1) A FERENCVÁROS BEMUTATÁSA 3 2) AZ EGYESÍTETT INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 3) A SZAKMAI PROGRAM CÉLJA 6 4) RÉSZLEGEK BEMUTATÁSA 8 5) A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ALAPELVEI 11 6) NEVELÉS - GONDOZÁS FELADATAI 12 7) A BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 14 8) A BÖLCSŐDEI NEVELÉS - GONDOZÁS FŐBB HELYZETEI 17 9) SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK GONDOZÁSA FEJLESZTÉSE 19 10) ALAPELLÁTÁSON TÚLI, A CSALÁDOKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK, KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK19 11) A SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁT ELŐSEGÍTŐ FELADATOK 20 12) KÉPZÉSEK, TOVÁBB KÉPZÉSEK 22 13) AZ EGYESÍTETT INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE 24 14) A GONDOSKODÁST, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK JOGAINAK VÉDELME 26 15) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 26 16) 1. SZ. MELLÉKLET 1 2

3 Az Intézmény adatai Megnevezése: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Rövidített elnevezése: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék Székhelye, címe: 1092 Budapest, Ráday utca 46. Levelezési címe: 1092 Budapest, Ráday utca 46. Telefonszáma: , 06-20/ Fax szám: Honlap: Intézményvezető: Lengyel Zoltánné Fenntartó: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) 1) A Ferencváros bemutatása Ferencváros Önkormányzat évi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának kivonata és adatai alapján: Ferencváros a Főváros IX. kerülete A kerület határai a Vámház körút, az Üllői út, Soroksári út, Határút, Duna-part. A Vámház körúttól, kifelé haladva egyre kevésbé városias beépítésű területeket láthatunk. A kerület állandó népessége január 1-én fő. A lakónépesség száma 8-10 ezerrel több, mert folyamatos mozgás tapasztalható a népesség számát tekintve, az ide vándorlás és elvándorlás jellemző a kerületben tartózkodó emberek egy részére. A kerület határain belül 4 városrészre tagolódtak területei: Belső Ferencváros A Kiskörút (Vámház krt.) és a Nagykörút (Ferenc körút) közti rész a legrégibb városias terület. Jellemző beépítése zárt sorú, három-, négy-, ötemeletes, századforduló környékén épült bérházakkal, jelentős számú intézménnyel (Vámház, ma Közgazdasági Egyetem, Központi Vásárcsarnok, Iparművészeti Múzeum). Középső Ferencváros A Nagykörút és a Haller út közötti terület. A Haller út ma is a városias, zárt sorú beépítés határvonala. A százéves szegényes bérkaszárnyák és a még régebbi, faluias házak helyén egyedi tervezésű társasházak épülnek, a budapesti átlagnál lényegesen nagyobb számban. A Soroksári út és a Vágóhíd utca menti terület a malmok és egyéb mezőgazdasággal kapcsolatos ipari tevékenységek területe volt, lakóházakkal keverten. Külső Ferencváros A kerület ipari területe három részre tagolódik. A Soroksári út - Gubacsi út - Külső Mester utca menti terület mezőgazdasági feldolgozó-ipari, nehéz- és hadipari létesítményei a privatizáció kapcsán ezekben az években keresik új szerepüket. A Ferencvárosi Rendező pályaudvar, a Lágymányosi hídhoz és az újonnan kiépülő Könyves Kálmán körúthoz való csatlakozás lehetőséggel egyedülálló utat nyit a nagyváros vasúton történő áruellátása. József Attila Lakótelep Határai: Üllői út, Epres-erdő utca és a Határút egy része Budapest egyik legrégebbi és legvirágosabb lakótelepe. Iskolák, óvodák, orvosi rendelők 3

4 Közösségi házak és szolgáltató üzletek találhatók itt. A Külső Ferencváros kivételével bölcsődei részlegek is a kerület tagolásának megfelelően helyezkednek el. A kerületben is nagyszámban előfordul a szegénység, mint jelenség. Számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség okai között szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység. A veszélyeztettek, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők átlag száma intézményi szinten növekszik év 15 fő 2013 év 13 fő 2014 év 19 fő A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élő gyermekek, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a jobb életlehetőségekből való kiszorulás. A rászorultságot figyelembe véve, ezeknek a családoknak a gyermekeit a bölcsődei felvételnél előnyben részesítjük. Ellátandó célcsoport Az elmúlt években a 0-3 év között gyermekek száma az alábbiak szerint alakult: évben évben évben évben évben évben évben 1878 A bölcsődei férőhelyek száma: 328 Az intézmény a Ferencvárosban élő kisgyermeket nevelő családok részére biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátást. A bölcsőde a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 42. (1) bekezdésében meghatározott alapellátás keretében: A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható bölcsődében. A bölcsőde a fentieken túl végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátásban az Nkt pontja szerinti gyermek legfeljebb 6 éves koráig vehet részt. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. 4

5 A bölcsődei ellátás helye a társadalmi rendszerben A bölcsőde a gyermekek védelmének rendszerébe, a személyes gondoskodás keretébe tartozó, gyermekjóléti alapellátás, a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátásának, nevesített intézményi formája. Az intézmény gyermekvédelmi funkciói A család és a munkahely összeegyeztetésének segítése. A gyermek fejlődésének támogatása, szükségleteinek kielégítése, negatív szociális vagy fejlődési eltérések korrekciója. Az ellátás igénybevételének módja A bölcsődéinkbe egész évben jelentkezhetnek a családok. A jelentkezés önkéntes és általában nagyobb részt a szülők kérelmére történik. Egyes esetekben a gyermek felvételét gyermekorvos, védőnő, családgondozó kezdeményezheti, szülői beleegyezéssel. A gyermekek felvétele az egyesített bölcsődevezető hatáskörébe tartozik. A felvétel módját részletesen tartalmazza a Gyermekek Felvételének Szabályzata, mely a bölcsőde honlapjáról elérhető. Honlap elérhetősége: A szülő a bölcsődei részlegekben, valamint a bölcsőde honlapról történő tájékozódás után, dönt a férőhely igényéről, akkor kitölti a felvételi kérelemét, nyomtatványt és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Vezetőjének, a bölcsődei központjában adhatják le. Ezáltal jelentkezési listára kerül. Ha a gyermek felvétele megtörtént, írásos értesítést kap a szülő, majd felkeresi a bölcsődei részleg vezetőjét és ott megkapja a további tájékoztatást. A gyermek beszoktatásának megkezdésekor szülő és az intézményvezető írásbeli megállapodást kötnek az ellátás, szolgáltatás tartalmáról. 2) Az egyesített intézmény bemutatása A kerület bölcsődéi évtől egyesített intézményként működnek, 1997 évben vált önállóan gazdálkodóvá. Az intézmény költségvetési szerv, önálló jogi személy, vezetője egyszemélyi felelős személy: az Egyesített Bölcsődevezető. Az intézmény jelenleg 328 férőhelyet biztosít a napközbeni ellátásra a bölcsődei korosztály számára. Az alapellátás keretein belül vállalja a fogyatékos gyermekek gondozását és nevelését. Ezen kívül családtámogató szolgáltatásaival segíti a kerületben élő családokat. Az alapellátást kiegészítő tevékenységeink, szolgáltatásaink Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása nevelése Diétás étkeztetés Időszakos gyermekfelügyeletet, Házi gyermek felügyeletet Játékos gyermektorna Só szoba működtetése Két részlegünkben hosszított nyitva tartás Speciális tanácsadás (dietetikus, pszichológus). Az egyesített intézmény öt bölcsődei részlegből, és a bölcsődei központból áll. Bölcsődéink épületeinek adottságai: Minden részleg bölcsődének készült, de különböző időszakokban épültek, az akkori építészeti elvárásoknak megfelelően. A mai szakmai elvárásoknak, kívánalmaknak kevésbé megfelelő intézményeket a felújítások alkalmával fokozatosan az önkormányzattal közösen alakítjuk, javítjuk. 5

6 A részlegekben csoportok berendezése a korosztálynak megfelelő méretű és számú, ezek folyamatos cseréje fokozatosan történik. A felszerelés, a gyermekjátékok mennyisége és minősége azok pótlása biztosítja a gyermekek fejlődését. Minden intézmény nagy játszóudvarral rendelkezik, melyek közül még három szorul fejlesztésre. A fejlesztéseket követően minden bölcsődének korszerű, biztonságos, az Unió által támasztott követelményeknek maximálisan megfelelő udvara lesz. Minden részlegünk saját főzőkonyhával rendelkezik és biztosítani tudjuk a diétás étkeztetést (kivétel a liszt érzékeny). Személyi feltételek Az intézmény létszáma:124 fő, ebből szakmai létszám 76 fő, technikai létszám: 48 fő Kisgyermeknevelőink (továbbiakban: nevelő) közül mindenki szakképzett. Az Intézményben foglalkoztatottak végzettségének arányai: - főiskolát végezettek száma 18 fő, aránya: 14,5 % - felsőfokú szakirányú végzettségűek száma: 55 fő, aránya 44,3 % - középfokú végzettségűek száma: 15 fő, aránya: 12,1 % - alapvégzettségűek száma: 33 fő, aránya: 26,6 % Az intézményhálózat minőség politikája A gyermekre irányuló szolgáltatások biztosítását célozza, így minden ellátott gyermekre irányul, a célcsoport sajátosságait figyelembe véve. Intézményünk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy a gyermekek szüleinek, a bölcsőde nevelőtestületének, alkalmazottainak és partnereinek közös együttműködésével teremti meg a gyermekek igényeinek megfelelő magas színvonalú ellátását. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásai minősége, és annak fejlesztése minden alkalmazottunk személyes felelőssége és kötelessége. Minőségpolitikánk abban rejlik, hogy a folyamatos fejlődés elkötelezettségét hordozza magában. Bölcsődéink hitvallása Bölcsődéink nevelő, gondozó munkájának alapját az emberi értékek jellemzik. Hiszünk abban, hogy intézményünk tevékenységével, szolgáltatásaival a családok megsegítését magas szinten szolgálja. A gyermekek ellátását a szeretet, a felelősség a gondoskodás és törődés, melyeket a feltétel nélküli elfogadás jellemez. Intézményünkben a gyermekeket tisztelet és megbecsülés övezi. Fontosnak tartjuk a másság elfogadását és elfogadtatását, az élmény alapú kompetenciamotívumok fejlesztésével az egyéni, szociális és kognitív képességek kibontakoztatását. A gyermekek számára megteremtett szeretet teljes, biztonságos, családias légkörben arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből, családjaikkal együttműködve, személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett, a világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önálló, a társadalmi együttélés alapvető szabályait lerakjuk, úgy hogy nyugodt szívvel átadjuk gyermekeinket az óvodai ellátásba. 3) A szakmai program célja Családtámogató intézményként a ferencvárosi lakosság igényeihez igazodó, jó színvonalú napközbeni kisgyermek ellátást biztosítani az alapellátás keretein belül, és a szolgáltatások nyújtásával, konkrét feladatok meghatározásával. 6

7 A kerület részlegeiben szakmai munka fokozatos továbbfejlődést biztosítani a gyermekek érdekeinek megfelelően. Az eltelt 10 év tapasztalatára, az elért eredményekre építve és továbbra is a minőségi ellátásra fektetve a hangsúlyt, tovább kell fejleszteni az ellátás színvonalát. Szükségszerűvé vált az intézmény szakma területeit pontosabban, részleteiben mélyrehatóan a protokollok kidolgozása. Továbbfolytatni az alapellátáson túl a szolgáltatások jelen állapotának, minőségi színvonalának emelését. 7

8 4) Részlegek bemutatása Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday u. 46. Bölcsőde a Belső Ferencvárosban található, 100 férőhelyes otthonos, a fejlődésre törekvő Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros központjában, a Belső Ferencvárosban évben épült, minden irányból könnyen megközelíthető helyen, a Polgármesteri Hivatal szomszédságában helyezkedik el. Az épület kétemeletes lapos tetővel épített. A homlokzatán szinte mindenütt ablak található. Az épület földszintjén és az első emeletén terasz áll a gyermekek rendelkezésére. Az épületet elöl egy, hátul két udvar határolja, mely biztosítja a mozgás és a játék örömeit a csoportok számára. Az épületben négy gondozási egység található, egyenként két csoportszobával. Az egységben a sérült gyermekek gondozását nevelését és integrációját végzik. Az intézményeink közül a szolgáltatásaink működtetése 80 %-ban itt történik. A részlegnek saját főzőkonyhája van, ahol lehetőség nyílik az étel érzékeny gyermekek élelmezésére. Az intézmény épülete és helységei felújításra szorulnak. A részleg arculata: A bölcsőde és a család kapcsolatának folyamatos fejlesztése és megerősítése. A szülőkkel való folyamatos együttműködés a jó színvonalú ellátás alapvető feltétele, mellyel kölcsönösen befolyásolják az intézmény tevékenységének és a gyermekek nevelésének folyamatát. A szülők és a nevelők közös felelőssége a gyermek fejlődéséhez szükséges optimális feltételek biztosítása. A részleg a kapcsolatot közös programokkal erősíti, mely részletes kifejtése és a megvalósítás folyamatát a bölcsőde szakmai programja biztosítja. Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde 1096 Bp. Thaly Kálmán u.17. Középső Ferencvárosban található az 50 férőhelyes bölcsőde szeptember 1-től nyitotta meg kapuit, 40 férőhellyel. Az Európai Unó támogatásával új intézményként kezdte meg működését két egységben, 5 csoportszobával. Világos, barátságos szobákban a berendezéssel maximálisan a gyermekek igényeihez igazodik. A kialakított sarkok védett tereket biztosítanak, a nyugodt játékhoz Saját főzőkonyha a HACCP előírásainak megfelelően kialakított. A bejárati útról és a csoportszobákból is megközelíthető a zaj, por és füstmentes belső udvarunk, amely, tágas játszókerttel, homokozóval, kerékpárúttal, pancsolóval, változatos udvari játékokkal és babaházzal felszerelve várja a bölcsődés gyermekeket. Az EU szabványoknak megfelelő biztonságos, színes udvari eszközök kínálnak rendszeres lehetőséget a gyermekek szabadlevegőn végzett változatos tevékenységéhez. A bölcsőde sérült gyermekek gondozását nevelését is vállalja. Szolgáltatásai: időszakos gyermekfelügyelet a hosszított nyitva tartás, diétás étkeztetés, só szoba használata. A részleg arculatának célja: A bölcsőde nyitott, valódi családbaráttá váljon. Eredményesen együttműködő rendszeres kapcsolat folyamatos kiépítése, annak fenntartása a családokkal. 8

9 Fehérholló IX/6. sz. bölcsőde 1097 Budapest, Fehérholló u A Középső Ferencvárosban, a Haller utca és a Vágóhíd utca között található. A kerület legrégebben működő bölcsődéje 1957-ben épült, most 60 férőhellyel üzemel Az épület adottságai nem a mai szakmai elvárásoknak megfelelőek, ami megnehezíti a szakmai munka szervezését. A csoportszobák alapterületei változó méretűek, ennek ellenére az idejáró gyermekek szülei elégedettek az ellátással. Földszintes épület két egységből, 6 csoport szobából áll. Az udvara nem az unió által javasolt felszereléssel rendelkezik, de füves, árnyékos, így lehetőség van a mozgásos játékok és a levegőztetés megteremtésére, megvalósítására. Az épület két gyermek fürdőszobája és a csoportszobák részlegesen felújítottak és átalakítottak, mely megkönnyíti a gondozást, nevelést. A bölcsőde további fokozatos felújításra szorul, külsőleg és belsőleg egyaránt. Sérült gyermekek integrációját és időszakos gyermekfelügyelet is ellát. Étel érzékeny gyermekek táplálását végzik. Az intézmény arculata: A bölcsőde a mindennapi ellátáson túl kiemelten foglalkozik a gyermekek játéktevékenységének fokozatos javításával, fejlesztésével, mind bel téren, mind szabadtéren egyaránt. Mivel a játéknak alapvető szerepe van a tanulásban, előmozdítja a gondolkodást, a kreativitást, a képzelőerőt, a megértést, a beszédkészséget, a társakkal és az emberekkel való együttműködést. E cél konkrét, részletes kifejtése és a megvalósítás folyamatát a bölcsőde szakmai programja biztosítja. Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a. A József Attila lakótelepen található, a Metró Pöttyös utcai megállójától jól megközelíthető. A bölcsőde csendes helyen fekszik, bölcsődének építették 1961-ben. Az épület egy emeletes, 42 férőhelyes. Tágas, füves udvarral rendelkezik, melyet fák vesznek körül. Két egység működik az egyik az emeleten, a másik a földszinten 2-2 szobával. A szobák világosak, a kiszolgáló helységek viszont kisméretűek, és felújításra szorulnak. Az épület és a csoportok alapterülete kicsi, így szolgáltatást csak minimálisan tud nyújtani. Sérült gyermek integrációját igény szerint végzi. A gyermekek ételérzékenységének megfelelő diétás ételek elkészítését is vállalják. Arculata: A mindennapi szolgáltatáson túl, a bölcsőde kiemelten foglalkozik a 0-3 éves gyermekek gyermekirodalom területeinek pedagógiai eszközként való alkalmazásával. Cél a gyermekek ez irányú érdeklődésének fokozottabb felkeltése, a vers, a mondóka, az énekzene, és a mese iránt (művészeti nevelés). 9

10 Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Dési Huber u 9. A József Attila lakótelep Üllői út és az Ecseri út által határolt területen helyezkedik el évben bölcsődének építették 60 férőhellyel februárig 48 férőhellyel üzemelt. Ekkor Uniós pályázat segítségével férőhelybővítés és felújítás történt. A bővítés után 28 férőhellyel bővült a befogadó képessége. Férőhelyek száma. 76. A gyermekek számára ideális környezetet biztosít. A bölcsődében 3 egység van, melyhez 3-3 csoportszoba tartozik. A fürdőszoba és az udvar közvetlenül kapcsolódik a csoportszobákhoz, mely megkönnyíti a szakmai munka szervezését. Szolgáltatása: gyermek felügyeletet biztosít korlátozottan a csoportokhoz integrálva, valamint igény szerint hosszított nyitva tartást is az igénybevevő családoknak. A bölcsőde arculata: A bölcsőde meghatározó irányvonala a nevelők és a gyermekek kreativitásának, alkotó tevékenységének kiemelt fejlesztése. Játékajánló programban a gyermekek szabad választása alapján kínálják a korosztálynak megfelelő, kreativitásra való megismerő, alkotó tevékenységet és a szükséges eszközöket. Bölcsődei Központ Címe: 1092 Budapest, Ráday u. 46. A központ munkatársainak feladata, a szakmai fejlődés segítése és a napi működés biztosítása, mind a gazdálkodás, mind a szakmai irányítás területein az által, hogy az intézmény részlegeiben alkalmazott vezetők munkáját segítsék a jogszabályok betartásával, a színvonalasabb ellátás érdekében. Részletesebb feladatai: Irányítás, vezetés (szakmai - gazdasági) Élelmezés Pénzügy-számvitel Munka, bér- és személyügyek Karbantartás Beszerzések Ellenőrzések Egyéb feladatok: munkavédelem, tűzvédelem, foglalkozás-egészségügyi orvosi ellátás, kockázatértékelés és kockázatkezelés. A mindennapi tevékenységünk során a nevelés - gondozás alapprogramban meghatározott elveket szem előtt tartva, adottságaink figyelembevételével, alakítjuk ki a megfelelő módszereinket. E két rendszer megvalósulása mentén történik a gyermekek nevelése-és gondozása. 10

11 5) A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei 5.1 A családi nevelés elősegítése A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben a bölcsődék kiegészítő szerepet játszanak. A kiegészítő szerep abban nyilvánul meg, hogy a családi nevelés értékeit tiszteletben tartva, azt megerősítve részt veszünk a gyermekek nevelésében és gondozásában, szüleik távollétében. Az intézmény lehetőségeit figyelembe bevéve törekedni kell esetenként az otthoni nevelés hiányosságainak kompenzálására. Szükséges minden olyan lehetőséget, fórumot megragadni, ahol információt kaphatnak kisgyermeknevelőink a gyermek bölcsődei neveléséhez szükséges otthoni szokásokról, ezzel elkerülni a kettős nevelés hatásait. Pl. Egyéni beszélgetések, rendezvények, szülői értekezletek alkalmával. 5.2 A gyermek személyiségének tiszteletének elve A bölcsődei nevelésnek - gondozásnak a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására kell irányulnia az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása mellett. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget - különleges védelem illeti meg, a gyermek érdeke elsődleges, minden más háttérbe szorul. A gyermekek ellátását a szeretet, a felelősség a gondoskodás és törődés, melyeket a feltétel nélküli elfogadás jellemezze. 5.3 A nevelés-gondozás egységének elve A mindennapi munkában kettő elválaszthatatlan egységet alkot, a gondozás minden területén nevelés folyik. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom. A nevelési helyzetek lehetőségei azonban nem korlátozódnak csak gondozási helyzetekre, hanem minden tevékenységi helyzetben nevelést végzünk. Arra kell törekedni minden gondozónőnek, hogy ez az egység a gyakorlati életben folyamatosan megvalósuljon. Ilyen például a szabályok betartása a gondozási műveletek alatt. Hogyan viselkedjen az étkezés alatt, miközben a kisgyermeknevelő eteti a gyermeket. 5.4 Az egyéni bánásmód elve A nevelők a nyugodt környezet megteremtésével, meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, fizikai, pszichés állapotát figyelembe véve segítik a gyermekek fejlődését. Az egyéni bánásmód biztosításának egyik feltétele a megfelelő mértékű idő kialakítása a napirendben, azért, hogy a gyermek egyéni igényeit és szükségleteit a kisgyermeknevelők figyelembe tudják venni. Továbbá az adott élethelyzetekben az ellátó személy, a gondozott gyermek tevékenységét kivárni, támogatni tudja, a pozitív megnyilvánulásaiban, dicsérni, elismerni, nevelni. Nagy hangsúlyt kap az ellátás során, a mindennapokban a másként fejlődő gyermek és a más nemzethez, etnikumhoz, kisebbséghez tartozó gyermek elfogadása. Az alkalmazásban álló személyzet minden tagja számára kiemelt feladat, hogy tiszteletben tartsa és segítse az ilyen keretek között élő gyermekek fejlődését. 5.5 Biztonság és stabilitás elve A gyermekek érzelmi biztonságát elősegíti a környezet tárgyi és személyi állandósága. Személyi állandóságot a saját kisgyermeknevelő biztosításával és a felmenőrendszer működtetésével biztosítjuk. A rendszer lényege: a gyermeket intézménybe kerüléstől, óvodába menetelig, ugyanaz a két nevelő látja el, az így kialakult személyes kapcsolat érzelmi biztonságot nyújt. A gyermekek biztonság érzetének állandóságát a napirendben szereplő események egymásra épülése, és ismétlődése erősíti. Ezért, azonos napirend biztosítása, azonos a gondozási műveletek sorrendjének betartása, a kisgyermeknevelő párok esetében kötelező érvényű. A gyermekek új helyzetekhez való alkalmazkodása minden esetben fokozatosság elvére épül, és bármely erőszaktól mentes. 11

12 5.6 Az aktivitás és önállóság elősegítésének elve A biztonságos környezet megteremtése mellett, nagyon fontos, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a gondozási műveletek közben, hiszen ha a gyermekek kiegyensúlyozottak, ha jó a kapcsolatuk a nevelővel, akkor kedvük lesz az együttműködésre. Az elv megvalósulásának feltétele a szakemberek részéről: a gyermek elfogadásának és személyiségének megbecsülése. A kisgyermeknevelő példamutatása, viselkedése elősegíti a gyermekek kezdeményezéseit. Fontos észrevenni, bátorítani, figyelemmel kísérni a gyermekek tanulási folyamatait. A kisgyermeknevelő az élményszerzés biztosításával, a gyermekek számára átláthatóvá és befogadhatóvá, a tapasztalatok segítésével a próbálkozások bátorításával segítik a tanulást. 5.7 Egységes nevelő hatások elve Nevelőink feladata az egységes nevelési nézetek, normák kialakítása a gyermek elfogadásában, a szeretetteljes nevelés és gondoskodás nyújtásában. Ha szükséges, nap, mint nap közelítsék és egyeztessék az alapvető erkölcsi normákat, célokat, nézeteket, nevelői gyakorlatukat.(csoportváltás, új kisgyermeknevelő érkezésekor) Ezen túl figyelembe kell venni a családi és a bölcsődei nevelés kettősségének veszélyeit. A veszélyeket szükséges feltárni, egyeztetni mind a három féllel. 6.1 Az egészséges életmód kialakítása 6) Nevelés - gondozás feladatai A bölcsődei ellátásban a gyermekek egészségvédelme alapvető fontosságú. Ehhez szükséges az egészséges biztonságos környezet megteremtése, a kultúrhigiénés szokások kialakítása. Ezen területek minőségének javításához a gyermekek igényeihez igazodó napirend kialakításával járulunk hozzá. Az egészséges életmód kialakításához támogató speciális szakembert alkalmazunk: pszichológus. orvos, dietetikus, szaktanácsadó stb. - A gyermekek számára meg kell teremtenünk az egészséges biztonságos környezetet a játékra, mozgásra, étkezésre, pihenésre. A gyermekek által használt csoportszobák, berendezése, bútorozása, játékkészlete megfelel a higiéniai, biztonsági, korosztályi követelményeknek. A gyermekek méretéhez igazodnak, épek, könnyen tisztíthatóak, nem okoznak sérülést, kisgyermekek részére készültek. A gyermekek ellátásában a legfontosabb, minden nevelő-gondozói tevékenységben elsődleges szempont, a gyermekek egyéni egészségügyi igényeinek kielégítése. Kisgyermeknevelőink a családlátogatás, a beszoktatás alkalmával, a mindennapi gondozás során fontos egészségügyi tevékenységet végeznek. - Kialakítjuk, megerősítjük a gyermek kultúrhigiénés szokásait, melyek kapcsolódnak az étkezésekhez, mosakodáshoz, öltözködéshez, szobatisztaságra neveléshez, pihenéshez, levegőzéshez, társas kapcsolatok kialakulásához, játékhoz, mozgáshoz. A fent említettek a későbbi életkorban is áthatják viselkedésüket, magatartásukat a higiénés szokásaikat. Ezek elsajátítása, alkalmazása hosszú tanulási folyamat, melyek rendszeres gyakorlást igényelnek a gyermekektől. A velük foglalkozó szakembereink példamutatással, türelemmel, fokozatosan, ismertetik meg, megfelelő gyakorlással alakítják ki, alapozzák meg a helyes szokásokat. - A gyermekek egészség nevelése tudatos, sokrétű feladatunk. Idetartozik a betegség megelőző, komplex testi, lelki egészségi nevelés, a megfelelő táplálás is. - Rendszeresen mérjük és dokumentáljuk a gyermekek testi fejlődését súlygyarapodását, növekedését. Kiemelten fontosnak tartjuk a minőségi, korosztályunknak legmegfelelőbb tápértékű ételek adását, a megfelelő folyadék fogyasztását. Az étlapokat a dietetikus állítja össze a korosztály sajátosságai szerint, figyelembe véve a csecsemők igényeit, valamint a speciális diétát is. 12

13 - Az egészséges életmód kialakításában a fogmosás is beletartozik. Bölcsődénkben a gyermekeket megtanítjuk a helyes fogmosás technikájára. Kezdetben az öblítést gyakoroltatjuk, majd a kefe használatát és végül a fogkrémmel való fogmosást sajátítják el a gyermekek. Évente fogászati szűrést végez a kerületi gyermekfogász, és küldi további kezelésre a nem egészséges fogazatúakat. - Az aktív és pihenő időszakok biztosítása nagyon fontos a kiegyensúlyozott testi és érzelmi fejlődéshez. Az alvás, a levegőn eltöltött aktív mozgás, az egészséges minőségi táplálékok adása hozzájárul a testi fejlődéshez. Az egészséges, fejlesztő, és motiváló tárgyi környezet, a szeretet teljes, vidám, családias hangulat, a gondoskodó légkör megteremtése, kialakítása, az említett helyes szokások kialakítása, a gyermekeket körülvevők testi, lelki egészségre vonatkozó, a nevelők tudatos preventív és megőrző munkája garantálja a feladat eredményességét. 6.2 Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése - A bölcsődei csoporton belül a nyugodt, derűs, szeretetteljes környezet megteremtése, az érzelmi biztonság a megfelelő fejlődés előfeltétele, melyet a kisgyermeknevelőknek kell kialakítani és nap, mint nap fenntartani. - A csoporton belül dolgozók jól szervezettségével, szakmai elkötelezettségével, a gyermekek igényeinek kielégítésére. - A bölcsődébe kerülés nehézségeinek csökkentése. Az adaptáció egyénre és családra szabott legyen. - Egyéni érzelmi szükségletek kielégítése, a gyermek érzelmeinek figyelembe vétele, szükség szerint vigasztalás, ölelés, simogatás, dicséret, magyarázat. - Én tudat egészséges fejlődésének kialakítása támogatása. - Társas kapcsolatok szabályainak segítése, szabályrendszer kialakításával - Közös élmények szervezése, kommunikáció fejlesztése. - Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek gondozása és nevelése speciális törődéssel, szakemberek bevonásával. 6.3 Megismerési folyamatok fejlődésének elősegítése Az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítésén túl, a gondozónők tevékenységi körébe tartozik a gyermekek értelmi fejlesztése is. Ezen belül: - a gyermekek igényeihez, érdeklődéséhez igazodó tevékenységek biztosítása, önálló aktivitás és kreativitás támogatása, - a gyermek érdeklődési körének fenntartása és erősítése, - ismeretnyújtás, spontán eseményekhez és szituációhoz kötötten, - kommunikációs kedv fenntartása és elősegítése, ismeretnyújtás, tájékozódás a közös vagy egyéb élmények feldolgozásának segítése, - a gyermekek bátorítása a számukra bizonytalan helyzetekben. 6.4 Dokumentáció A bölcsőde az alapellátásban a gyermek fejlődésének nyomon követése érdekében, fejlődésének alakulásáról dokumentációt vezet. Az alkalmazott írásos anyagnak mindig a valóságot kell tükröznie pontos, tárgyilagos, érthető megfogalmazásban. A dokumentációról a szülőket tájékoztatni kell, kérésre rendelkezésre kell bocsájtani. Fontos a tárgyszerűség, a folyamatosság és a határidők betartása. A dokumentációt, a gyermek adatainak védelme érdekében a csoportban, irodában elzárt helyen köteles tárolni minden részleg. A szakmai dokumentumok Az egészségügyi törzslap, a családlátogatás- beszoktatás dokumentációi, értékelés a gyermek fejlődéséről havonta és negyedévente, üzenő füzet, csoportnapló és egyéb, a Gyermekvédelmi Törvény 139. szerinti nyilvántartások. A sajátos nevelési igényű gyermekek adminisztrációja a rehabilitációs szakértői bizottság szakvéleményére épített egyéni fejlesztési terv, melyet a szakszolgálat gyógypedagógusa vezet. 13

14 7) A bölcsődei élet megszervezésének elvei - Kapcsolat a szülőkkel A bölcsődei nevelés gondozás, a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A szülőkkel folyamatos, korrekt együttműködésre kell törekedni, a kölcsönös bizalomra és tájékoztatásra építve. Célunk, hogy a korrekt partneri együttműködés etikai szempontból megfelelő és személységi jogokat tiszteletben tartó legyen. A szülőkkel való együttműködés következő formáit alkalmazzuk: Szülők fogadása az első találkozás, családlátogatás, beszoktatás alatt kapcsolat kiépítés, napi találkozások, szülői értekezletek, szülőcsoportos beszélgetések, fogadóórák, Szülői Fórum, hirdetőtábla, üzenő füzetben írásos tájékoztatatók, közösen szervezett programok. - Az első találkozás a szülővel A kapcsolatfelvétel módja: a szülő felkeresi a bölcsődét. A felvételi kiértesítés után a gyermek bölcsődébe kerülése előtt a szülő a bölcsődei részlegvezetővel találkozik. A bölcsődevezető a szülő fogadására felkészül, biztosítja az irodájában nyugodt beszélgetés körülményeit. A szülőt leülteti, a gyermek számára játékokról gondoskodik, valamint arról, hogy ne zavarja meg senki a tájékoztatást. A felvételhez szükséges nyomtatványokat előkészíti. A szülőt tájékoztatja a bölcsődébe kerülés feltételeiről, a térítési díjról, a házirendről családlátogatásról, a csoportokról, gondozónőkről stb. A szülő által feltett kérdésekre válaszol. Ha a következő nevelésre kéri a szülő a gyermek felvételét, akkor egy összevont szülői értekezleten kapja a tájékoztatást a gyermek felvételéről. Ha évközben érkezik a szülő gyermeke elhelyezése miatt, akkor a vezető elmondja a teljes tájékoztatóját, melyet a korábban már megtartott szülői értekezleten mondott. Megmutatja a bölcsődét, bemutatja a gondozónőket. - Családlátogatás A család és a bölcsőde közötti kapcsolat felvétel meghatározó formája a családlátogatás. A családlátogatás rendszerint a beszoktatás előtt, előzetes megbeszélés alapján történik. Lehetőséget ad a bizalmasabb kapcsolat kialakítására, valamint a gyermek családi környezetének, szokásainak megismerésére a szülők és nevelők között. A látogatáskor betekintést nyer a nevelő az anya-gyermek kapcsolatba, s abba, hogy a gyermek milyen helyet foglal el a családban. Képet kapnak a gyermeket ellátó nevelők a gyermek szokásairól, napirendjéről és sok olyan körülményről, mely értelmi fejlődésére hatással van. Megtudhatják, hogy milyen játékai vannak, mekkora mozgástere van a beszoktatásra váró gyermeknek. A nevelők a látogatás alkalmával a beszoktatás menetét ismertetik, és közvetlen módon beszélhetik meg a szülőkkel a gyermekkel kapcsolatos nevelési kérdéseket, egészségügyi problémákat. Az emberek intim szférája a családja és az otthona, ezt tiszteletben kell tartani nevelőknek az időpontok egyeztetésében és az ott elhangzott információkat, kívánságokat is megfelelő diszkrécióval és titoktartással kell kezelni. - Ismételt családlátogatás Ismételt látogatásra sor kerülhet az év során bármikor, a gyermek hosszabb betegsége esetén, vagy ha a gyermek fejlődésével kapcsolatos problémákat részletesebben, nyugodt körülmények között kívánja a nevelő megbeszélni a szülővel. - Beszoktatás A szülővel történő fokozatos beszoktatás a szülő önkéntes részvételén alapul. Ha a gyermek bölcsődébe kerül, ez minden család és gyermek életében nagy változást jelent. A családtól való elszakadás érzelmi bizonytalanságot eredményez, nem csak a gyermeknek, hanem az anyának is. Ilyenkor idegen felnőtthöz és új környezethez kell alkalmazkodnia, több kisgyermekkel együtt kell osztoznia a felnőtt figyelmén. 14

15 A szülővel történő beszoktatás megkönnyíti a gyermek számára a beilleszkedést az új közösségbe. A család és a bölcsőde kapcsolatának kialakításában fontos szerepe van a beszoktatásnak. A beszoktatás alatt a fokozatosság betartása is fontos, mely a gyermek bölcsődében töltött idejének egy-egy órával történő hosszabbítását, és a beszoktató felnőtt csoportban töltött idejének lerövidítését jelenti. A fokozatos beszoktatás lényege, hogy minél zökkenőmentesebben szokjanak hozzá a gyermekek a szülők távollétéhez, az új környezethez, társaikhoz s a gondozónőjükhöz. A beszoktatás előkészítése során meg kell tervezni a gondozási műveletek napirendi összehangolását, a kisgyermeknevelők munkarendjét úgy, hogy a kisgyermeknevelők a szülő jelenlétében figyelemmel tudja kísérni az anya-gyermek kapcsolatát, a gyermek szokásait, valamint az anya jelenlétében át tudja venni a gyermek gondozását is. Ezért a beszoktatás ideje alatt mindkét kisgyermeknevelőnek jelen kell lennie. A beszoktatási idő általában két hét, de minden gyermek egyéni ütemben alkalmazkodik az új helyzethez. Kezdetét és általános folyamatát a részlegek saját ütemterv szerint tervezik. - Napi találkozások Naponta két alkalommal találkozik a szülő a kisgyermeknevelőkkel, bevételkor és kiadáskor. A napi információ mindkét fél részéről rendkívül fontos. A szülőnek feladata reggel átadáskor a gyermekhez kapcsolódó otthoni történésekről tájékoztatni a nevelőket, mely esemény hatással lehet, a kisgyermek aznapi viselkedésére. A nevelőnek délután átadáskor pedig kötelessége a szülőt tájékoztatni gyermekkel kapcsolatos, a bölcsődében történt eseményekről, mely szintén délután vagy este hatással lehet az otthoni viselkedésére. A kölcsönös tájékoztatás hiánya súlyos hátrányt jelenthet a kisgyermeknek, és a felesleges aggodalmakat így kerülhetik el a gyermeket ellátó felnőttek. - Szülői értekezlet Bölcsődéinkben évente két alkalommal tartanak összevont szülői értekezletet, az év eleji értekezlet minden újonnan felvett gyermek szüleit érinti, ennek időpontját a részlegek vezetői határozzák meg. A bölcsődei részlegvezetők felkészülve tájékoztatják az első szülői értekezleten szülőket a következő témákban: A felvételhez szükséges igazolások beszerzéséről, nyomtatványok kitöltéséről. Az egyesített bölcsőde, illetve bölcsőde bemutatása. Napirendről. Gyermekek élelmezéséről. A családlátogatás fontosságáról. Beszoktatásról. A gyermek egyéni igényeinek kielégítésével kapcsolatos tájékoztatás. A saját gyermek rendszer esetében a tájékoztatás a szülők felé olyan tartalommal történik, hogy az adott gyermek saját kisgyermeknevelője foglalkozik a legtöbbet a gyermekkel és nyomon követi a fejlődését. A játék fontosságáról A bölcsőde orvos feladatairól. Az intézmény által vezetet nyilvántartásokról. Az érték, vagyon megőrzésről. Az intézmény házirendjéről. A panaszok kivizsgálásának módjáról. Fizetendő térítési díjakról. Az intézményben folyó nevelő- gondozó munkáról. Az alapítványról. A Szülői Fórumról, tagjainak újra választásáról és működéséről. A szakmai munkát segítő szakemberek feladatairól. 15

16 A második szülői értekezleten a vezetők tájékoztatják a szülőket az óvodai beíratás előtt: A bölcsődék nyári zárásáról. Az óvoda érettség feltételeiről. A nevelési év összefoglalásáról, eredményeiről. Tájékoztató a Szülői Fórum munkájáról. A nyári napirendről. A területileg a bölcsődéhez közelebb található óvodák vezetői, óvónői bemutatják óvodáikat. - Szülőcsoportos beszélgetések Intézményeink csoportjaiban évente minimum két alkalommal tartanak csoportos beszélgetést, csak a csoportra vonatkozó témakörökben. A gondozónők nem a szülői értekezlet sémája szerint szervezik ezt a kapcsolattartási formát, hanem kötetlen, partneri alapokra építve, a szülőkkel közösen választott témákat beszélik meg. A nevelő a téma irányítója, az összejövetel házi asszonya és nem kizárólag előadója. A témák szabadon választhatóak. A megbeszélésen lehetőséget kínálnak arra, hogy a szülők az egymástól hallott helyzetkezelési módokat átvegyék, a kisgyermeknevelőktől kapott megerősítések jó irányba vigyék a szülők nevelési módszereit. - Üzenő füzet A rendszeresen vezetett, és használt üzenő füzet a szülőkkel való kapcsolattartás írásos formája. A gyermekre vonatkozó fontos eseményeket jegyzi be a saját kisgyermeknevelő, ezen kívül az egy év alatti gyermekek fejlődéséről havonta, 1 év fölött negyedévente írásban tájékoztatja a kisgyermeknevelő a szülőket. Az üzenő füzet az orvosi igazolások beírására is szolgál, illetve a gyermek bölcsődében való megbetegedésekor a nevelő beírja a betegségre utaló tüneteket és a tett intézkedését. - Hirdető tábla A tábla funkciója: A szülők teljes köre számára nyújt tájékoztatást a bölcsődei eseményekről, kérésekről, étlapról, panasztételi lehetőségről, a gyermekek munkáiról, házirendről, versek, mondókák ajánlásáról stb. - Közös programok Az intézményben a szülőkkel közösen tartandó ünnepek, szervezett programok a hagyományos kapcsolatformákon túl, többlet lehetőséget nyújtanak mind két fél számára a kapcsolat mélyítésére. A megszervezésében és lebonyolításában való segítségnyújtás a szülők önkéntes részvétele szerint történik. A részlegek maguk döntenek arról, hogy milyen közös programokat szerveznek a szülőkkel, családokkal. - A bölcsődei gyermekcsoportok alakítása A gyermekcsoportok létszámát a 15/1998. NM rendelet határozza meg korcsoport szerint. 2 év fölött maximum 14 fő 2 év alatt 12 fő Vegyes csoportok 12 fő SNI integrált csoport 10 fő Csecsemő csoportban 12 fő Az ettől magasabb létszám már nem biztosítja a gyermekek megfelelő szintű ellátását. A gyermekek korösszetétele és a sajátos nevelési igényű gyermekek száma is befolyásolja a csoportok létszámát. Intézményünk törekszik az azonos korosztályú csoport kialakítására, de előfordul a fiatalabb és az idősebb korosztály együttléte is, mely az ellátásban nagyfokú 16

17 odafigyelést igényel. Ebben az esetben a gyermekek egyéni igényének kielégítése sokkal nagyobb és nehezebb feladatot jelent a nevelőknek. - Napirend A bölcsődei napirend meghatározza az intézmény működését. Az alkalmazottak munkarendje és munkaideje is a gyermekek napirendjéhez igazodik. A napirend függ a gyermek csoportok életkori összetételétől, a szükségleteitől, az ott lévő gyermekek fejlettségi fokától. A jól megszervezett napirend elősegíti a gyermekek fejlődését, folyamatosan biztosítja a nevelés és gondozás feltételeit, a nyugalmat, a biztonságérzetet. A gyermekek számára az áttekinthetőséget biztosítja és csökkenti a várakozási időt egy-egy tevékenység előtt és után. A bölcsődékben a helyes és az évszakonként kialakított napirend összeállításáért a bölcsődei részlegvezetők felelnek. - Saját kisgyermeknevelői rendszer A csoportok kialakításakor és a nevelői váltáskor elsődleges szempont a saját nevelői rendszer figyelembe vétele. A szobákban két nevelő dolgozik és a gyermekek számát egymás között megosztják, úgy hogy 5-7 hasonló korosztályú gyermek alcsoportot alkosson. Ez az 5-7 gyermek tartozik egy nevelőhöz, aki a családlátogatást, a beszoktatást, és a gyermekek fejlődéséről megfelelő dokumentációt végzi. Az úgynevezett ölelkezési időben, ezt az 5-6 gyermeket a saját nevelője látja el. Ezért így több idő, több figyelem jut minden gyermekre. A bölcsődébe járás ideje alatt arra törekszik intézményünk, hogy a beszoktatás kezdetétől, a bölcsődei lét végéig, a saját nevelője lássa el a gyermeket. 8) A bölcsődei nevelés - gondozás főbb helyzetei Gondozás Szűkebb értelmezésében a testi szükséglet kielégítését jelenti, de célja a testi és lelki harmónia megteremtése és elősegítése. Az ellátott korosztályszámára is a Maslow szükségletrendszerében leírtak tudatos megtartása a kisgyermeknevelők fő feladata. Fiziológiai szükséglete: A gondozás helyzetei: a pelenkázás, mosakodás, szükség szerint fürdetés etetés, étkezés, alvás, mozgás, levegőzés. Az első három év az első kötődések, a korai szocializáció időszaka, melynek döntő jelentősége van a későbbi személyiségfejlődésben. Biztonság szükséglete: A fiziológiai szükséglet kielégítésekor kerülhet sor. A gondozási műveletek alatt lehetőség van a bensőséges interakció kialakítására a gondozónő és a gyermek között, mely a biztonsági szükséglet kielégítésének alapja, melyet csak elegendő idő biztosításával lehet megfelelően alkalmazni. A gondozás során a gondozónő a gyermek fejlődési fokának megfelelően motiválhatja a gondozott gyermeket az önállóságra. Úgy ösztönözzük a gyermeket, hogy csecsemőkorától kezdve aktívan vehessenek részt a gondozási műveletekben, lehetőségük legyen úgy próbálkozni, hogy közben érezzék az őt gondozó figyelmét, szeretetét, biztatását, támogató segítését. Próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza, Ez egy magasabb szintű szükséglet elismeréséhez vezet, mint szeretet, elismerés, megbecsülés. Ezzel segítve a gyermek pozitív énképének, későbbi önmegvalósításának alapjait. A gyermek a sikertelenségért nem járhat elmarasztalás. Tanulás Minden olyan tapasztalat, vagy információszerzési folyamat tanulása, amely tartós változást idéz elő a viselkedésben vagy a gondolkodásban, ami a gyermekkel történik, és nap, mint nap ismétlődik, az tanulássá válik. 17

18 A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. A fejlődés, tanulás folyamatos, egyéni ütemnek megfelelő, vannak megtorpanások, stagnálások, sőt visszaesések is a gyermekek fejlődésében. A teljesítmény elváráshoz kötött ismeret gyarapításának nincs helye a bölcsődében. Nem a fejlettebb színt gyors elérése a cél, hanem, hogy minden gyermek örömteli tevékenységek során jusson előbbre. A korosztály tanulási folyamataink színterei a vele történő élethelyzetek átélése az ott szerzett tapasztalatai. A tanulás formái: beszéd, utánzás, játékos tapasztalatszerzés, a nevelő-gyermek interakcióiból származó ismeretszerzés és szokás kialakítás. A részlegek arculatának megvalósítása nem a gyermekek teljesítményéhez kötött, és nem foglalkozás keretében valósítjuk meg, hanem ezen a kisgyermeknevelők felkészülését kell érteni. A kisgyermeknevelők program ajánlataiban való részvétel a gyermek számára nem kötelező, hanem lehetőség. Ha a gyermek érdeklődik, akkor addig vehet részt a programban ameddig az érdeklődése tart. Játék A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, mely segíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést. A gyermekek az őt körülvevő világot a játékokon keresztül ismerik meg. A játéktevékenység örömszerző tevékenység, fejleszti a gyermekek ismereteit, és a kreativitást. A gyermekek játéka önkéntes. A nevelők feladata, hogy segítse, biztosítsa, új ötletet adva vigye tovább a gyermekek játékát. Ezáltal gazdagítva a gyermekek tapasztalatait, melyek csak akkor valósulnak meg, ha a gyermekek fizikai jóléte, a testi komfortja kielégített. A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő eszköz) kialakításával és nevelői magatartással támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet. A gyermekek igényeitől és a játékhelyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal, ötleteivel, javaslataival színesíti a gyermek játékát. Fontos a motiváló környezet kialakítása, a játékkészlet megválasztásánál törekedni kell arra, hogy megfeleljen az egészségügyi, biztonsági, pedagógiai előírásoknak. A játék lehetőséget ad a társas kapcsolatok fejlődésére is. Mozgás Az egészséges gyermekek mozgása szakaszokon át fejlődik. A mozgás fejlődése befolyásolja az értelmi fejlődést. A változatos mozgás lehetőségét korcsoportonként a bölcsődének, illetve a csoportos nevelőnek kell biztosítania. A különböző mozgásfejlesztő eszközök rendszeres használatával és a helyes szakszerű nevelési magatartással kell biztosítani a mozgásfejlődést. A szobában, a téli időszakban, és a többi évszakban az udvaron meg kell teremteni a gyermekek számára a nagy mozgásteret és a mozgásfejlesztő játékokat. Mondóka, ének, vers mese A gyermekek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák felkeltik a kisgyermekek érdeklődését, formálják ízlését. Számukra a közösen átélt mondókázás, éneklés pozitív érzelmeket kelt és ez által érzelmi biztonságot nyújt. A fent felsorolt beszéd és hang kategóriák kisgyermekek beszéd, gondolkodás, emlékezet, képzelet és szociális fejlődésére nagy hatással van. A versnek elsősorban a ritmusa, a számolásra, a mesének a tartalma pedig a személyiségre hat. A gyermekirodalmi eszközök alkalmazásával fejlődik a gyermekek képzelete, fejleszti empátiájukat, gazdagodik szókincsük. A nevelőnek feladatai közé tartozik nem direktben nap, mint nap, a vers, mondóka, ének, mese-, a gyermek értelmi fejlődésének megfelelő és szituációhoz kötött alkalmazása ismétlése. 18

19 Alkotó és egyéb tevékenységek Az alkotó tevékenységek nagymértékben hatnak a kisgyermekek személyiségfejlődésére. Az általuk elvégzett feladat öröme erősíti meg személyiségüket. A kisgyermeknevelő feladata, hogy az alkotáshoz a feltételeket biztosítsa, a hozzátartozó technikákat megmutassa, majd biztatással dicsérettel a gyermek érdeklődését fenntartsa. A kisgyermeknevelő egyéb tevékenységébe a gyermeket is bevonja, például: viráglocsolás, kertgondozás, papírhajtogatás, stb. Ezek a helyzetek is szaporítják a közös élmények sorát. A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak és kiléphetnek a helyzetből, mert számukra csak önként érvényesülhet a segítő szándék, az eredménytől függetlenül. 9) Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása fejlesztése Intézményünkben a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása és nevelése az alapellátás keretében valósul meg. Bölcsődéinkben teljes integráció keretein belül, az igényeknek megfelelően a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek gondozását nevelését végzik. A bölcsődéinkben a korai fejlesztést a Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusa végzi. Az intézmény a helységeket és a fejlesztő eszközöket biztosítja a fejlesztéshez. A sérült gyermekek befogadása segíti a szülő munkába állását, a társadalmi kirekesztettségét megakadályozza, valamint az egészséges gyermekeknek a sérült gyermek elfogadását is elősegíti. A Képesség Fejlesztő Szakértői Bizottság javaslata alapján történik a gyermekek felvétele és fejlesztése. A SNI kisgyermekek bölcsődei gondozása lehetővé teszi, a szülőkkel közösen, hogy minél fiatalabb korban fejlesztő programmal segítse intézményünk a hozzánk került gyermekek fejlődését. A gyógypedagógus a gyermek korának megfelelően egyéni és csoportos foglalkozások keretében valósítja meg a fejlesztést. A nevelő feladata a gondozás és nevelés során alkalmazni a gyógypedagógus által javasolt gyakorlatokat. A gyógypedagógus feladatai egyéb csoportok esetében az, hogy a gondozónő észrevétele alapján megfigyelje, szükség szerint a felmérje, a jelzett gyermek fejlettségét, ezután pedig a bölcsődeorvossal, pszichológussal közösen irányítsák megfelelő vizsgáló intézménybe. 10) Alapellátáson túli, a családokat támogató szolgáltatások, kiegészítő tevékenységek A szolgáltatásaink szakmai működtetése is a bölcsődei nevelés - gondozás országos alapprogramjában meghatározott elvek és módszerek szerint történik. Időszakos gyermekfelügyelet Azok a családok vehetik igénybe a szolgáltatást, akik nem kívánják a bölcsődei alapellátást igénybe venni. Erre külön térítési díjat kell fizetni. A személyi és tárgyi feltételek kialakítása mellett figyelembe kell venni az egyes szolgáltatások speciális igényeit. A szülők elfoglaltsága idejére, napi 8 órától 16 óráig lehet igénybe venni. A csoport összetétele és változékonysága a nevelőtől magas szintű szakmai ismerteket, rugalmasságot, toleranciát igénylő feladat. Ebben a szolgáltatás típusban elég a szülő nyilatkozata arról, hogy gyermeke egészséges, és a szükséges védőoltást megkapta. A szolgáltatások igénybevétele esetén a gyermek számára nem szükséges orvosi igazolás. 19

20 A szolgáltatás két féle módon történik: Külön szobában végzünk időszakos gyermek felügyeletet. Az alapellátás bölcsődei csoportban a hiányzó gyermekek helyére. Az Aprók-háza Bölcsődében három, a Varázskert Bölcsődében egy csoportban biztosítjuk a szolgáltatást. A csoportok működésének összehangolása és szintre hozása a bölcsődevezető feladata. Az alapellátásban elhelyezett időszakos gyermekfelügyeletet, csak korlátozott számban, átmeneti időre a hiányzó gyermekek férőhelyeire tudjuk a szülők számára biztosítani. Naponta egy szobában maximum 2 gyermek integrálható az alapellátás csoportjaihoz. Játékos gyermektorna Intézményeinkben korlátozott létszámban lehetőséget biztosítunk szolgáltatásunk működtetésére, melyet napirendbe építve, szülői igény szerint végezzük. Az Ugri-bugri tornához megfelelő eszközöket biztosítunk, és a gyermekek a nevelők segítségével 20 perces játékos feladatokat végeznek. Ezek a fejlesztő feladatsorok segítik a kisgyermekek mozgáskoordinációját, ügyességét. Házi gyermek felügyelet Kiegészítő tevékenység keretében végzi a Ráday utcai bölcsőde. A Gyermekvédelmi Törvény (GYVT ad lehetőséget e feladat ellátására. Azoknak a családoknak nyújt segítséget, akiknek késői munkaideje, elfoglaltsága vagy a gyermek állapota nem teszi lehetővé a bölcsődei ellátás igénybevételét. A szülők 20-hetestől -14 éves korú gyermek számára vehetik igénybe szolgáltatásunkat. A szolgáltatás díját az évi költségvetésben a fenntartó szabályozza. Speciális tanácsadás A tanácsadás két szakterületen történik a szülők igénye szerint. A dietetikus és a pszichológus a szülővel előre egyeztetett időpontban beszélik meg a problémákat. Tájékoztatják egymást a gyermekkel kapcsolatos teendőkről és feladatokról. Ezen kívül a tanácsadás a kisgyermeknevelők számára is nyújt lehetőséget a személyes és a gyermekekkel előforduló kérdések megoldásához. Só szoba használata Kerületünkben két só szoba működik az Aprók háza és a Varázskert Bölcsődében. Minden bölcsődébe járó kisgyermek térítésmentesen igénybe veheti ezt a szolgáltatást. A helyi intézmények napirendbe iktatva délelőtt használhatják, nevelői felügyelettel. A külső bölcsődék pedig délután 18 óráig szülői felügyelettel, novembertől áprilisig. 11) A szakmai program megvalósulását elősegítő feladatok A szakmai program magasabb szintű megvalósításának sikeréhez a következő területek járulnak hozzá, illetve teljesítésük nélkül nem valósítható meg A bölcsődei részlegekben dolgozó technikai személyzet feladatai Az intézményben alkalmazott technikai munkakörökben dolgozók munkája közvetetten befolyásolja az adott részleg ellátásának színvonalát. A részlegek működtetésében meghatározó szerepet foglalnak el: a dietetikus, az élelmezésvezetők, takarítónők, szakácsnők, konyhalányok, mosónők, karbantartók, kertészek. Munkájuk összehangolása, a munkarendjük kialakítás, a bölcsődében az aktuális napirendhez kell igazodnia. Az 20

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Gólyafészek Bölcsőde

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény : Csongrád, 6640 Pf. 50. /fax: 63/570-800 E-mail: eszi@csongrad.hu Ikt. szám: SZB-53/2016 Csongrád Városi Önkormányzat Dr. Szarka Ödön Egyesített

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Az intézmény adatai Intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 27-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 27-i rendes ülésére 4781-1/2012. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyerdő Bölcsőde első évéről Az előterjesztést készítette: Csorbáné Takács

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 99/2014.(VI.03.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. június 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde működésével kapcsolatos

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4.

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. 3.1. Az intézmény alapvető feladata...4. 3.2. Bölcsőde működési

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére

Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére Tisztelt

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: István Zsolt KSzSzK igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: István Zsolt KSzSzK igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt KSzSzK igazgató JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT SÜNIVÁR BÖLCSŐDE TAKSONY, FŐ U.83. Telefon/Fax:06-24/478-055 E-mail: bolcsode@taksony.hu FELVÉTELI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Taksony Nagyközség Önkormányzat Fenntartó Készítette: Mojzes Zsuzsanna bölcsődevezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 23/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Kisgyermekgondozó, - nevelő (OKJ 54 761 02 0010 54 02) - emelt szintű képzéshez. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban 1. Alkalom: Intézménylátogatás

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

H Á Z I R E N D KUCKÓ BÖLCSŐDE FOGADÓÓRA IDŐPONTJA: délelőtt: ig délután: ig tart.

H Á Z I R E N D KUCKÓ BÖLCSŐDE FOGADÓÓRA IDŐPONTJA: délelőtt: ig délután: ig tart. H Á Z I R E N D BÖLCSŐDE NEVE: SMJV. EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK KUCKÓ BÖLCSŐDE BÖLCSŐDE CÍME: 9400 SOPRON, DEÁK TÉR 25. TELEFONSZÁMA: 99/311-385 BÖLCSŐDEVEZETŐ NEVE: GYULAINÉ KARSAI KATALIN MOBILTELEFON: 06-20-4344007

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Beszámoló a Füzesgyarmati Bölcsőde részéről

Beszámoló a Füzesgyarmati Bölcsőde részéről Füzesgyarmati Bölcsőde 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu Beszámoló a Füzesgyarmati Bölcsőde részéről A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni!

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1203 BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV 2015 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Felvételi Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Felvételi Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Felvételi Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. december 01. Érvényes: 2015. január 01-től 2800 Tatabánya,

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Felvételi Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Felvételi Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Felvételi Szabályzata Készült: Tatabánya, 2016. február 01. Érvényes: 2016. február 05-től 2800 Tatabánya,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/987-1/2011/I. Tárgy: Búza utcai bölcsőde

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Kedves Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a Bpest, XVIII.ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre ÖNKORMÁNYZATA által fenntartott BÖLCSŐDÉKRŐL

Kedves Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a Bpest, XVIII.ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre ÖNKORMÁNYZATA által fenntartott BÖLCSŐDÉKRŐL Kedves Szülők! A bölcsődei ellátás színvonalának emelését segíti a "NYITNIKÉK" Közhasznú Bölcsődei Alapítvány, amelyet a munkatársaink hoztak létre 1996-ban. Az Alapítvány célja, hogy a kisgyermekek tárgyi

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben