Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Budapest, Ráday u. 46.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Budapest, Ráday u. 46."

Átírás

1 1. számú melléklet Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Budapest, Ráday u. 46. Szakmai program jóváhagyta az ESZSB: /2015. (VI.17.) számú határozata év Készítette: Lengyel Zoltánné Egyesített bölcsődevezető 1

2 Tartalomjegyzék 1) A FERENCVÁROS BEMUTATÁSA 3 2) AZ EGYESÍTETT INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 3) A SZAKMAI PROGRAM CÉLJA 6 4) RÉSZLEGEK BEMUTATÁSA 8 5) A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ALAPELVEI 11 6) NEVELÉS - GONDOZÁS FELADATAI 12 7) A BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 14 8) A BÖLCSŐDEI NEVELÉS - GONDOZÁS FŐBB HELYZETEI 17 9) SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK GONDOZÁSA FEJLESZTÉSE 19 10) ALAPELLÁTÁSON TÚLI, A CSALÁDOKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK, KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK19 11) A SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁT ELŐSEGÍTŐ FELADATOK 20 12) KÉPZÉSEK, TOVÁBB KÉPZÉSEK 22 13) AZ EGYESÍTETT INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE 24 14) A GONDOSKODÁST, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK JOGAINAK VÉDELME 26 15) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 26 16) 1. SZ. MELLÉKLET 1 2

3 Az Intézmény adatai Megnevezése: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Rövidített elnevezése: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék Székhelye, címe: 1092 Budapest, Ráday utca 46. Levelezési címe: 1092 Budapest, Ráday utca 46. Telefonszáma: , 06-20/ Fax szám: Honlap: Intézményvezető: Lengyel Zoltánné Fenntartó: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) 1) A Ferencváros bemutatása Ferencváros Önkormányzat évi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának kivonata és adatai alapján: Ferencváros a Főváros IX. kerülete A kerület határai a Vámház körút, az Üllői út, Soroksári út, Határút, Duna-part. A Vámház körúttól, kifelé haladva egyre kevésbé városias beépítésű területeket láthatunk. A kerület állandó népessége január 1-én fő. A lakónépesség száma 8-10 ezerrel több, mert folyamatos mozgás tapasztalható a népesség számát tekintve, az ide vándorlás és elvándorlás jellemző a kerületben tartózkodó emberek egy részére. A kerület határain belül 4 városrészre tagolódtak területei: Belső Ferencváros A Kiskörút (Vámház krt.) és a Nagykörút (Ferenc körút) közti rész a legrégibb városias terület. Jellemző beépítése zárt sorú, három-, négy-, ötemeletes, századforduló környékén épült bérházakkal, jelentős számú intézménnyel (Vámház, ma Közgazdasági Egyetem, Központi Vásárcsarnok, Iparművészeti Múzeum). Középső Ferencváros A Nagykörút és a Haller út közötti terület. A Haller út ma is a városias, zárt sorú beépítés határvonala. A százéves szegényes bérkaszárnyák és a még régebbi, faluias házak helyén egyedi tervezésű társasházak épülnek, a budapesti átlagnál lényegesen nagyobb számban. A Soroksári út és a Vágóhíd utca menti terület a malmok és egyéb mezőgazdasággal kapcsolatos ipari tevékenységek területe volt, lakóházakkal keverten. Külső Ferencváros A kerület ipari területe három részre tagolódik. A Soroksári út - Gubacsi út - Külső Mester utca menti terület mezőgazdasági feldolgozó-ipari, nehéz- és hadipari létesítményei a privatizáció kapcsán ezekben az években keresik új szerepüket. A Ferencvárosi Rendező pályaudvar, a Lágymányosi hídhoz és az újonnan kiépülő Könyves Kálmán körúthoz való csatlakozás lehetőséggel egyedülálló utat nyit a nagyváros vasúton történő áruellátása. József Attila Lakótelep Határai: Üllői út, Epres-erdő utca és a Határút egy része Budapest egyik legrégebbi és legvirágosabb lakótelepe. Iskolák, óvodák, orvosi rendelők 3

4 Közösségi házak és szolgáltató üzletek találhatók itt. A Külső Ferencváros kivételével bölcsődei részlegek is a kerület tagolásának megfelelően helyezkednek el. A kerületben is nagyszámban előfordul a szegénység, mint jelenség. Számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség okai között szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység. A veszélyeztettek, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők átlag száma intézményi szinten növekszik év 15 fő 2013 év 13 fő 2014 év 19 fő A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élő gyermekek, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a jobb életlehetőségekből való kiszorulás. A rászorultságot figyelembe véve, ezeknek a családoknak a gyermekeit a bölcsődei felvételnél előnyben részesítjük. Ellátandó célcsoport Az elmúlt években a 0-3 év között gyermekek száma az alábbiak szerint alakult: évben évben évben évben évben évben évben 1878 A bölcsődei férőhelyek száma: 328 Az intézmény a Ferencvárosban élő kisgyermeket nevelő családok részére biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátást. A bölcsőde a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 42. (1) bekezdésében meghatározott alapellátás keretében: A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható bölcsődében. A bölcsőde a fentieken túl végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátásban az Nkt pontja szerinti gyermek legfeljebb 6 éves koráig vehet részt. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. 4

5 A bölcsődei ellátás helye a társadalmi rendszerben A bölcsőde a gyermekek védelmének rendszerébe, a személyes gondoskodás keretébe tartozó, gyermekjóléti alapellátás, a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátásának, nevesített intézményi formája. Az intézmény gyermekvédelmi funkciói A család és a munkahely összeegyeztetésének segítése. A gyermek fejlődésének támogatása, szükségleteinek kielégítése, negatív szociális vagy fejlődési eltérések korrekciója. Az ellátás igénybevételének módja A bölcsődéinkbe egész évben jelentkezhetnek a családok. A jelentkezés önkéntes és általában nagyobb részt a szülők kérelmére történik. Egyes esetekben a gyermek felvételét gyermekorvos, védőnő, családgondozó kezdeményezheti, szülői beleegyezéssel. A gyermekek felvétele az egyesített bölcsődevezető hatáskörébe tartozik. A felvétel módját részletesen tartalmazza a Gyermekek Felvételének Szabályzata, mely a bölcsőde honlapjáról elérhető. Honlap elérhetősége: A szülő a bölcsődei részlegekben, valamint a bölcsőde honlapról történő tájékozódás után, dönt a férőhely igényéről, akkor kitölti a felvételi kérelemét, nyomtatványt és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Vezetőjének, a bölcsődei központjában adhatják le. Ezáltal jelentkezési listára kerül. Ha a gyermek felvétele megtörtént, írásos értesítést kap a szülő, majd felkeresi a bölcsődei részleg vezetőjét és ott megkapja a további tájékoztatást. A gyermek beszoktatásának megkezdésekor szülő és az intézményvezető írásbeli megállapodást kötnek az ellátás, szolgáltatás tartalmáról. 2) Az egyesített intézmény bemutatása A kerület bölcsődéi évtől egyesített intézményként működnek, 1997 évben vált önállóan gazdálkodóvá. Az intézmény költségvetési szerv, önálló jogi személy, vezetője egyszemélyi felelős személy: az Egyesített Bölcsődevezető. Az intézmény jelenleg 328 férőhelyet biztosít a napközbeni ellátásra a bölcsődei korosztály számára. Az alapellátás keretein belül vállalja a fogyatékos gyermekek gondozását és nevelését. Ezen kívül családtámogató szolgáltatásaival segíti a kerületben élő családokat. Az alapellátást kiegészítő tevékenységeink, szolgáltatásaink Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása nevelése Diétás étkeztetés Időszakos gyermekfelügyeletet, Házi gyermek felügyeletet Játékos gyermektorna Só szoba működtetése Két részlegünkben hosszított nyitva tartás Speciális tanácsadás (dietetikus, pszichológus). Az egyesített intézmény öt bölcsődei részlegből, és a bölcsődei központból áll. Bölcsődéink épületeinek adottságai: Minden részleg bölcsődének készült, de különböző időszakokban épültek, az akkori építészeti elvárásoknak megfelelően. A mai szakmai elvárásoknak, kívánalmaknak kevésbé megfelelő intézményeket a felújítások alkalmával fokozatosan az önkormányzattal közösen alakítjuk, javítjuk. 5

6 A részlegekben csoportok berendezése a korosztálynak megfelelő méretű és számú, ezek folyamatos cseréje fokozatosan történik. A felszerelés, a gyermekjátékok mennyisége és minősége azok pótlása biztosítja a gyermekek fejlődését. Minden intézmény nagy játszóudvarral rendelkezik, melyek közül még három szorul fejlesztésre. A fejlesztéseket követően minden bölcsődének korszerű, biztonságos, az Unió által támasztott követelményeknek maximálisan megfelelő udvara lesz. Minden részlegünk saját főzőkonyhával rendelkezik és biztosítani tudjuk a diétás étkeztetést (kivétel a liszt érzékeny). Személyi feltételek Az intézmény létszáma:124 fő, ebből szakmai létszám 76 fő, technikai létszám: 48 fő Kisgyermeknevelőink (továbbiakban: nevelő) közül mindenki szakképzett. Az Intézményben foglalkoztatottak végzettségének arányai: - főiskolát végezettek száma 18 fő, aránya: 14,5 % - felsőfokú szakirányú végzettségűek száma: 55 fő, aránya 44,3 % - középfokú végzettségűek száma: 15 fő, aránya: 12,1 % - alapvégzettségűek száma: 33 fő, aránya: 26,6 % Az intézményhálózat minőség politikája A gyermekre irányuló szolgáltatások biztosítását célozza, így minden ellátott gyermekre irányul, a célcsoport sajátosságait figyelembe véve. Intézményünk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy a gyermekek szüleinek, a bölcsőde nevelőtestületének, alkalmazottainak és partnereinek közös együttműködésével teremti meg a gyermekek igényeinek megfelelő magas színvonalú ellátását. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásai minősége, és annak fejlesztése minden alkalmazottunk személyes felelőssége és kötelessége. Minőségpolitikánk abban rejlik, hogy a folyamatos fejlődés elkötelezettségét hordozza magában. Bölcsődéink hitvallása Bölcsődéink nevelő, gondozó munkájának alapját az emberi értékek jellemzik. Hiszünk abban, hogy intézményünk tevékenységével, szolgáltatásaival a családok megsegítését magas szinten szolgálja. A gyermekek ellátását a szeretet, a felelősség a gondoskodás és törődés, melyeket a feltétel nélküli elfogadás jellemez. Intézményünkben a gyermekeket tisztelet és megbecsülés övezi. Fontosnak tartjuk a másság elfogadását és elfogadtatását, az élmény alapú kompetenciamotívumok fejlesztésével az egyéni, szociális és kognitív képességek kibontakoztatását. A gyermekek számára megteremtett szeretet teljes, biztonságos, családias légkörben arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből, családjaikkal együttműködve, személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett, a világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önálló, a társadalmi együttélés alapvető szabályait lerakjuk, úgy hogy nyugodt szívvel átadjuk gyermekeinket az óvodai ellátásba. 3) A szakmai program célja Családtámogató intézményként a ferencvárosi lakosság igényeihez igazodó, jó színvonalú napközbeni kisgyermek ellátást biztosítani az alapellátás keretein belül, és a szolgáltatások nyújtásával, konkrét feladatok meghatározásával. 6

7 A kerület részlegeiben szakmai munka fokozatos továbbfejlődést biztosítani a gyermekek érdekeinek megfelelően. Az eltelt 10 év tapasztalatára, az elért eredményekre építve és továbbra is a minőségi ellátásra fektetve a hangsúlyt, tovább kell fejleszteni az ellátás színvonalát. Szükségszerűvé vált az intézmény szakma területeit pontosabban, részleteiben mélyrehatóan a protokollok kidolgozása. Továbbfolytatni az alapellátáson túl a szolgáltatások jelen állapotának, minőségi színvonalának emelését. 7

8 4) Részlegek bemutatása Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday u. 46. Bölcsőde a Belső Ferencvárosban található, 100 férőhelyes otthonos, a fejlődésre törekvő Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros központjában, a Belső Ferencvárosban évben épült, minden irányból könnyen megközelíthető helyen, a Polgármesteri Hivatal szomszédságában helyezkedik el. Az épület kétemeletes lapos tetővel épített. A homlokzatán szinte mindenütt ablak található. Az épület földszintjén és az első emeletén terasz áll a gyermekek rendelkezésére. Az épületet elöl egy, hátul két udvar határolja, mely biztosítja a mozgás és a játék örömeit a csoportok számára. Az épületben négy gondozási egység található, egyenként két csoportszobával. Az egységben a sérült gyermekek gondozását nevelését és integrációját végzik. Az intézményeink közül a szolgáltatásaink működtetése 80 %-ban itt történik. A részlegnek saját főzőkonyhája van, ahol lehetőség nyílik az étel érzékeny gyermekek élelmezésére. Az intézmény épülete és helységei felújításra szorulnak. A részleg arculata: A bölcsőde és a család kapcsolatának folyamatos fejlesztése és megerősítése. A szülőkkel való folyamatos együttműködés a jó színvonalú ellátás alapvető feltétele, mellyel kölcsönösen befolyásolják az intézmény tevékenységének és a gyermekek nevelésének folyamatát. A szülők és a nevelők közös felelőssége a gyermek fejlődéséhez szükséges optimális feltételek biztosítása. A részleg a kapcsolatot közös programokkal erősíti, mely részletes kifejtése és a megvalósítás folyamatát a bölcsőde szakmai programja biztosítja. Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde 1096 Bp. Thaly Kálmán u.17. Középső Ferencvárosban található az 50 férőhelyes bölcsőde szeptember 1-től nyitotta meg kapuit, 40 férőhellyel. Az Európai Unó támogatásával új intézményként kezdte meg működését két egységben, 5 csoportszobával. Világos, barátságos szobákban a berendezéssel maximálisan a gyermekek igényeihez igazodik. A kialakított sarkok védett tereket biztosítanak, a nyugodt játékhoz Saját főzőkonyha a HACCP előírásainak megfelelően kialakított. A bejárati útról és a csoportszobákból is megközelíthető a zaj, por és füstmentes belső udvarunk, amely, tágas játszókerttel, homokozóval, kerékpárúttal, pancsolóval, változatos udvari játékokkal és babaházzal felszerelve várja a bölcsődés gyermekeket. Az EU szabványoknak megfelelő biztonságos, színes udvari eszközök kínálnak rendszeres lehetőséget a gyermekek szabadlevegőn végzett változatos tevékenységéhez. A bölcsőde sérült gyermekek gondozását nevelését is vállalja. Szolgáltatásai: időszakos gyermekfelügyelet a hosszított nyitva tartás, diétás étkeztetés, só szoba használata. A részleg arculatának célja: A bölcsőde nyitott, valódi családbaráttá váljon. Eredményesen együttműködő rendszeres kapcsolat folyamatos kiépítése, annak fenntartása a családokkal. 8

9 Fehérholló IX/6. sz. bölcsőde 1097 Budapest, Fehérholló u A Középső Ferencvárosban, a Haller utca és a Vágóhíd utca között található. A kerület legrégebben működő bölcsődéje 1957-ben épült, most 60 férőhellyel üzemel Az épület adottságai nem a mai szakmai elvárásoknak megfelelőek, ami megnehezíti a szakmai munka szervezését. A csoportszobák alapterületei változó méretűek, ennek ellenére az idejáró gyermekek szülei elégedettek az ellátással. Földszintes épület két egységből, 6 csoport szobából áll. Az udvara nem az unió által javasolt felszereléssel rendelkezik, de füves, árnyékos, így lehetőség van a mozgásos játékok és a levegőztetés megteremtésére, megvalósítására. Az épület két gyermek fürdőszobája és a csoportszobák részlegesen felújítottak és átalakítottak, mely megkönnyíti a gondozást, nevelést. A bölcsőde további fokozatos felújításra szorul, külsőleg és belsőleg egyaránt. Sérült gyermekek integrációját és időszakos gyermekfelügyelet is ellát. Étel érzékeny gyermekek táplálását végzik. Az intézmény arculata: A bölcsőde a mindennapi ellátáson túl kiemelten foglalkozik a gyermekek játéktevékenységének fokozatos javításával, fejlesztésével, mind bel téren, mind szabadtéren egyaránt. Mivel a játéknak alapvető szerepe van a tanulásban, előmozdítja a gondolkodást, a kreativitást, a képzelőerőt, a megértést, a beszédkészséget, a társakkal és az emberekkel való együttműködést. E cél konkrét, részletes kifejtése és a megvalósítás folyamatát a bölcsőde szakmai programja biztosítja. Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a. A József Attila lakótelepen található, a Metró Pöttyös utcai megállójától jól megközelíthető. A bölcsőde csendes helyen fekszik, bölcsődének építették 1961-ben. Az épület egy emeletes, 42 férőhelyes. Tágas, füves udvarral rendelkezik, melyet fák vesznek körül. Két egység működik az egyik az emeleten, a másik a földszinten 2-2 szobával. A szobák világosak, a kiszolgáló helységek viszont kisméretűek, és felújításra szorulnak. Az épület és a csoportok alapterülete kicsi, így szolgáltatást csak minimálisan tud nyújtani. Sérült gyermek integrációját igény szerint végzi. A gyermekek ételérzékenységének megfelelő diétás ételek elkészítését is vállalják. Arculata: A mindennapi szolgáltatáson túl, a bölcsőde kiemelten foglalkozik a 0-3 éves gyermekek gyermekirodalom területeinek pedagógiai eszközként való alkalmazásával. Cél a gyermekek ez irányú érdeklődésének fokozottabb felkeltése, a vers, a mondóka, az énekzene, és a mese iránt (művészeti nevelés). 9

10 Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Dési Huber u 9. A József Attila lakótelep Üllői út és az Ecseri út által határolt területen helyezkedik el évben bölcsődének építették 60 férőhellyel februárig 48 férőhellyel üzemelt. Ekkor Uniós pályázat segítségével férőhelybővítés és felújítás történt. A bővítés után 28 férőhellyel bővült a befogadó képessége. Férőhelyek száma. 76. A gyermekek számára ideális környezetet biztosít. A bölcsődében 3 egység van, melyhez 3-3 csoportszoba tartozik. A fürdőszoba és az udvar közvetlenül kapcsolódik a csoportszobákhoz, mely megkönnyíti a szakmai munka szervezését. Szolgáltatása: gyermek felügyeletet biztosít korlátozottan a csoportokhoz integrálva, valamint igény szerint hosszított nyitva tartást is az igénybevevő családoknak. A bölcsőde arculata: A bölcsőde meghatározó irányvonala a nevelők és a gyermekek kreativitásának, alkotó tevékenységének kiemelt fejlesztése. Játékajánló programban a gyermekek szabad választása alapján kínálják a korosztálynak megfelelő, kreativitásra való megismerő, alkotó tevékenységet és a szükséges eszközöket. Bölcsődei Központ Címe: 1092 Budapest, Ráday u. 46. A központ munkatársainak feladata, a szakmai fejlődés segítése és a napi működés biztosítása, mind a gazdálkodás, mind a szakmai irányítás területein az által, hogy az intézmény részlegeiben alkalmazott vezetők munkáját segítsék a jogszabályok betartásával, a színvonalasabb ellátás érdekében. Részletesebb feladatai: Irányítás, vezetés (szakmai - gazdasági) Élelmezés Pénzügy-számvitel Munka, bér- és személyügyek Karbantartás Beszerzések Ellenőrzések Egyéb feladatok: munkavédelem, tűzvédelem, foglalkozás-egészségügyi orvosi ellátás, kockázatértékelés és kockázatkezelés. A mindennapi tevékenységünk során a nevelés - gondozás alapprogramban meghatározott elveket szem előtt tartva, adottságaink figyelembevételével, alakítjuk ki a megfelelő módszereinket. E két rendszer megvalósulása mentén történik a gyermekek nevelése-és gondozása. 10

11 5) A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei 5.1 A családi nevelés elősegítése A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben a bölcsődék kiegészítő szerepet játszanak. A kiegészítő szerep abban nyilvánul meg, hogy a családi nevelés értékeit tiszteletben tartva, azt megerősítve részt veszünk a gyermekek nevelésében és gondozásában, szüleik távollétében. Az intézmény lehetőségeit figyelembe bevéve törekedni kell esetenként az otthoni nevelés hiányosságainak kompenzálására. Szükséges minden olyan lehetőséget, fórumot megragadni, ahol információt kaphatnak kisgyermeknevelőink a gyermek bölcsődei neveléséhez szükséges otthoni szokásokról, ezzel elkerülni a kettős nevelés hatásait. Pl. Egyéni beszélgetések, rendezvények, szülői értekezletek alkalmával. 5.2 A gyermek személyiségének tiszteletének elve A bölcsődei nevelésnek - gondozásnak a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására kell irányulnia az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása mellett. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget - különleges védelem illeti meg, a gyermek érdeke elsődleges, minden más háttérbe szorul. A gyermekek ellátását a szeretet, a felelősség a gondoskodás és törődés, melyeket a feltétel nélküli elfogadás jellemezze. 5.3 A nevelés-gondozás egységének elve A mindennapi munkában kettő elválaszthatatlan egységet alkot, a gondozás minden területén nevelés folyik. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom. A nevelési helyzetek lehetőségei azonban nem korlátozódnak csak gondozási helyzetekre, hanem minden tevékenységi helyzetben nevelést végzünk. Arra kell törekedni minden gondozónőnek, hogy ez az egység a gyakorlati életben folyamatosan megvalósuljon. Ilyen például a szabályok betartása a gondozási műveletek alatt. Hogyan viselkedjen az étkezés alatt, miközben a kisgyermeknevelő eteti a gyermeket. 5.4 Az egyéni bánásmód elve A nevelők a nyugodt környezet megteremtésével, meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, fizikai, pszichés állapotát figyelembe véve segítik a gyermekek fejlődését. Az egyéni bánásmód biztosításának egyik feltétele a megfelelő mértékű idő kialakítása a napirendben, azért, hogy a gyermek egyéni igényeit és szükségleteit a kisgyermeknevelők figyelembe tudják venni. Továbbá az adott élethelyzetekben az ellátó személy, a gondozott gyermek tevékenységét kivárni, támogatni tudja, a pozitív megnyilvánulásaiban, dicsérni, elismerni, nevelni. Nagy hangsúlyt kap az ellátás során, a mindennapokban a másként fejlődő gyermek és a más nemzethez, etnikumhoz, kisebbséghez tartozó gyermek elfogadása. Az alkalmazásban álló személyzet minden tagja számára kiemelt feladat, hogy tiszteletben tartsa és segítse az ilyen keretek között élő gyermekek fejlődését. 5.5 Biztonság és stabilitás elve A gyermekek érzelmi biztonságát elősegíti a környezet tárgyi és személyi állandósága. Személyi állandóságot a saját kisgyermeknevelő biztosításával és a felmenőrendszer működtetésével biztosítjuk. A rendszer lényege: a gyermeket intézménybe kerüléstől, óvodába menetelig, ugyanaz a két nevelő látja el, az így kialakult személyes kapcsolat érzelmi biztonságot nyújt. A gyermekek biztonság érzetének állandóságát a napirendben szereplő események egymásra épülése, és ismétlődése erősíti. Ezért, azonos napirend biztosítása, azonos a gondozási műveletek sorrendjének betartása, a kisgyermeknevelő párok esetében kötelező érvényű. A gyermekek új helyzetekhez való alkalmazkodása minden esetben fokozatosság elvére épül, és bármely erőszaktól mentes. 11

12 5.6 Az aktivitás és önállóság elősegítésének elve A biztonságos környezet megteremtése mellett, nagyon fontos, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a gondozási műveletek közben, hiszen ha a gyermekek kiegyensúlyozottak, ha jó a kapcsolatuk a nevelővel, akkor kedvük lesz az együttműködésre. Az elv megvalósulásának feltétele a szakemberek részéről: a gyermek elfogadásának és személyiségének megbecsülése. A kisgyermeknevelő példamutatása, viselkedése elősegíti a gyermekek kezdeményezéseit. Fontos észrevenni, bátorítani, figyelemmel kísérni a gyermekek tanulási folyamatait. A kisgyermeknevelő az élményszerzés biztosításával, a gyermekek számára átláthatóvá és befogadhatóvá, a tapasztalatok segítésével a próbálkozások bátorításával segítik a tanulást. 5.7 Egységes nevelő hatások elve Nevelőink feladata az egységes nevelési nézetek, normák kialakítása a gyermek elfogadásában, a szeretetteljes nevelés és gondoskodás nyújtásában. Ha szükséges, nap, mint nap közelítsék és egyeztessék az alapvető erkölcsi normákat, célokat, nézeteket, nevelői gyakorlatukat.(csoportváltás, új kisgyermeknevelő érkezésekor) Ezen túl figyelembe kell venni a családi és a bölcsődei nevelés kettősségének veszélyeit. A veszélyeket szükséges feltárni, egyeztetni mind a három féllel. 6.1 Az egészséges életmód kialakítása 6) Nevelés - gondozás feladatai A bölcsődei ellátásban a gyermekek egészségvédelme alapvető fontosságú. Ehhez szükséges az egészséges biztonságos környezet megteremtése, a kultúrhigiénés szokások kialakítása. Ezen területek minőségének javításához a gyermekek igényeihez igazodó napirend kialakításával járulunk hozzá. Az egészséges életmód kialakításához támogató speciális szakembert alkalmazunk: pszichológus. orvos, dietetikus, szaktanácsadó stb. - A gyermekek számára meg kell teremtenünk az egészséges biztonságos környezetet a játékra, mozgásra, étkezésre, pihenésre. A gyermekek által használt csoportszobák, berendezése, bútorozása, játékkészlete megfelel a higiéniai, biztonsági, korosztályi követelményeknek. A gyermekek méretéhez igazodnak, épek, könnyen tisztíthatóak, nem okoznak sérülést, kisgyermekek részére készültek. A gyermekek ellátásában a legfontosabb, minden nevelő-gondozói tevékenységben elsődleges szempont, a gyermekek egyéni egészségügyi igényeinek kielégítése. Kisgyermeknevelőink a családlátogatás, a beszoktatás alkalmával, a mindennapi gondozás során fontos egészségügyi tevékenységet végeznek. - Kialakítjuk, megerősítjük a gyermek kultúrhigiénés szokásait, melyek kapcsolódnak az étkezésekhez, mosakodáshoz, öltözködéshez, szobatisztaságra neveléshez, pihenéshez, levegőzéshez, társas kapcsolatok kialakulásához, játékhoz, mozgáshoz. A fent említettek a későbbi életkorban is áthatják viselkedésüket, magatartásukat a higiénés szokásaikat. Ezek elsajátítása, alkalmazása hosszú tanulási folyamat, melyek rendszeres gyakorlást igényelnek a gyermekektől. A velük foglalkozó szakembereink példamutatással, türelemmel, fokozatosan, ismertetik meg, megfelelő gyakorlással alakítják ki, alapozzák meg a helyes szokásokat. - A gyermekek egészség nevelése tudatos, sokrétű feladatunk. Idetartozik a betegség megelőző, komplex testi, lelki egészségi nevelés, a megfelelő táplálás is. - Rendszeresen mérjük és dokumentáljuk a gyermekek testi fejlődését súlygyarapodását, növekedését. Kiemelten fontosnak tartjuk a minőségi, korosztályunknak legmegfelelőbb tápértékű ételek adását, a megfelelő folyadék fogyasztását. Az étlapokat a dietetikus állítja össze a korosztály sajátosságai szerint, figyelembe véve a csecsemők igényeit, valamint a speciális diétát is. 12

13 - Az egészséges életmód kialakításában a fogmosás is beletartozik. Bölcsődénkben a gyermekeket megtanítjuk a helyes fogmosás technikájára. Kezdetben az öblítést gyakoroltatjuk, majd a kefe használatát és végül a fogkrémmel való fogmosást sajátítják el a gyermekek. Évente fogászati szűrést végez a kerületi gyermekfogász, és küldi további kezelésre a nem egészséges fogazatúakat. - Az aktív és pihenő időszakok biztosítása nagyon fontos a kiegyensúlyozott testi és érzelmi fejlődéshez. Az alvás, a levegőn eltöltött aktív mozgás, az egészséges minőségi táplálékok adása hozzájárul a testi fejlődéshez. Az egészséges, fejlesztő, és motiváló tárgyi környezet, a szeretet teljes, vidám, családias hangulat, a gondoskodó légkör megteremtése, kialakítása, az említett helyes szokások kialakítása, a gyermekeket körülvevők testi, lelki egészségre vonatkozó, a nevelők tudatos preventív és megőrző munkája garantálja a feladat eredményességét. 6.2 Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése - A bölcsődei csoporton belül a nyugodt, derűs, szeretetteljes környezet megteremtése, az érzelmi biztonság a megfelelő fejlődés előfeltétele, melyet a kisgyermeknevelőknek kell kialakítani és nap, mint nap fenntartani. - A csoporton belül dolgozók jól szervezettségével, szakmai elkötelezettségével, a gyermekek igényeinek kielégítésére. - A bölcsődébe kerülés nehézségeinek csökkentése. Az adaptáció egyénre és családra szabott legyen. - Egyéni érzelmi szükségletek kielégítése, a gyermek érzelmeinek figyelembe vétele, szükség szerint vigasztalás, ölelés, simogatás, dicséret, magyarázat. - Én tudat egészséges fejlődésének kialakítása támogatása. - Társas kapcsolatok szabályainak segítése, szabályrendszer kialakításával - Közös élmények szervezése, kommunikáció fejlesztése. - Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek gondozása és nevelése speciális törődéssel, szakemberek bevonásával. 6.3 Megismerési folyamatok fejlődésének elősegítése Az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítésén túl, a gondozónők tevékenységi körébe tartozik a gyermekek értelmi fejlesztése is. Ezen belül: - a gyermekek igényeihez, érdeklődéséhez igazodó tevékenységek biztosítása, önálló aktivitás és kreativitás támogatása, - a gyermek érdeklődési körének fenntartása és erősítése, - ismeretnyújtás, spontán eseményekhez és szituációhoz kötötten, - kommunikációs kedv fenntartása és elősegítése, ismeretnyújtás, tájékozódás a közös vagy egyéb élmények feldolgozásának segítése, - a gyermekek bátorítása a számukra bizonytalan helyzetekben. 6.4 Dokumentáció A bölcsőde az alapellátásban a gyermek fejlődésének nyomon követése érdekében, fejlődésének alakulásáról dokumentációt vezet. Az alkalmazott írásos anyagnak mindig a valóságot kell tükröznie pontos, tárgyilagos, érthető megfogalmazásban. A dokumentációról a szülőket tájékoztatni kell, kérésre rendelkezésre kell bocsájtani. Fontos a tárgyszerűség, a folyamatosság és a határidők betartása. A dokumentációt, a gyermek adatainak védelme érdekében a csoportban, irodában elzárt helyen köteles tárolni minden részleg. A szakmai dokumentumok Az egészségügyi törzslap, a családlátogatás- beszoktatás dokumentációi, értékelés a gyermek fejlődéséről havonta és negyedévente, üzenő füzet, csoportnapló és egyéb, a Gyermekvédelmi Törvény 139. szerinti nyilvántartások. A sajátos nevelési igényű gyermekek adminisztrációja a rehabilitációs szakértői bizottság szakvéleményére épített egyéni fejlesztési terv, melyet a szakszolgálat gyógypedagógusa vezet. 13

14 7) A bölcsődei élet megszervezésének elvei - Kapcsolat a szülőkkel A bölcsődei nevelés gondozás, a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A szülőkkel folyamatos, korrekt együttműködésre kell törekedni, a kölcsönös bizalomra és tájékoztatásra építve. Célunk, hogy a korrekt partneri együttműködés etikai szempontból megfelelő és személységi jogokat tiszteletben tartó legyen. A szülőkkel való együttműködés következő formáit alkalmazzuk: Szülők fogadása az első találkozás, családlátogatás, beszoktatás alatt kapcsolat kiépítés, napi találkozások, szülői értekezletek, szülőcsoportos beszélgetések, fogadóórák, Szülői Fórum, hirdetőtábla, üzenő füzetben írásos tájékoztatatók, közösen szervezett programok. - Az első találkozás a szülővel A kapcsolatfelvétel módja: a szülő felkeresi a bölcsődét. A felvételi kiértesítés után a gyermek bölcsődébe kerülése előtt a szülő a bölcsődei részlegvezetővel találkozik. A bölcsődevezető a szülő fogadására felkészül, biztosítja az irodájában nyugodt beszélgetés körülményeit. A szülőt leülteti, a gyermek számára játékokról gondoskodik, valamint arról, hogy ne zavarja meg senki a tájékoztatást. A felvételhez szükséges nyomtatványokat előkészíti. A szülőt tájékoztatja a bölcsődébe kerülés feltételeiről, a térítési díjról, a házirendről családlátogatásról, a csoportokról, gondozónőkről stb. A szülő által feltett kérdésekre válaszol. Ha a következő nevelésre kéri a szülő a gyermek felvételét, akkor egy összevont szülői értekezleten kapja a tájékoztatást a gyermek felvételéről. Ha évközben érkezik a szülő gyermeke elhelyezése miatt, akkor a vezető elmondja a teljes tájékoztatóját, melyet a korábban már megtartott szülői értekezleten mondott. Megmutatja a bölcsődét, bemutatja a gondozónőket. - Családlátogatás A család és a bölcsőde közötti kapcsolat felvétel meghatározó formája a családlátogatás. A családlátogatás rendszerint a beszoktatás előtt, előzetes megbeszélés alapján történik. Lehetőséget ad a bizalmasabb kapcsolat kialakítására, valamint a gyermek családi környezetének, szokásainak megismerésére a szülők és nevelők között. A látogatáskor betekintést nyer a nevelő az anya-gyermek kapcsolatba, s abba, hogy a gyermek milyen helyet foglal el a családban. Képet kapnak a gyermeket ellátó nevelők a gyermek szokásairól, napirendjéről és sok olyan körülményről, mely értelmi fejlődésére hatással van. Megtudhatják, hogy milyen játékai vannak, mekkora mozgástere van a beszoktatásra váró gyermeknek. A nevelők a látogatás alkalmával a beszoktatás menetét ismertetik, és közvetlen módon beszélhetik meg a szülőkkel a gyermekkel kapcsolatos nevelési kérdéseket, egészségügyi problémákat. Az emberek intim szférája a családja és az otthona, ezt tiszteletben kell tartani nevelőknek az időpontok egyeztetésében és az ott elhangzott információkat, kívánságokat is megfelelő diszkrécióval és titoktartással kell kezelni. - Ismételt családlátogatás Ismételt látogatásra sor kerülhet az év során bármikor, a gyermek hosszabb betegsége esetén, vagy ha a gyermek fejlődésével kapcsolatos problémákat részletesebben, nyugodt körülmények között kívánja a nevelő megbeszélni a szülővel. - Beszoktatás A szülővel történő fokozatos beszoktatás a szülő önkéntes részvételén alapul. Ha a gyermek bölcsődébe kerül, ez minden család és gyermek életében nagy változást jelent. A családtól való elszakadás érzelmi bizonytalanságot eredményez, nem csak a gyermeknek, hanem az anyának is. Ilyenkor idegen felnőtthöz és új környezethez kell alkalmazkodnia, több kisgyermekkel együtt kell osztoznia a felnőtt figyelmén. 14

15 A szülővel történő beszoktatás megkönnyíti a gyermek számára a beilleszkedést az új közösségbe. A család és a bölcsőde kapcsolatának kialakításában fontos szerepe van a beszoktatásnak. A beszoktatás alatt a fokozatosság betartása is fontos, mely a gyermek bölcsődében töltött idejének egy-egy órával történő hosszabbítását, és a beszoktató felnőtt csoportban töltött idejének lerövidítését jelenti. A fokozatos beszoktatás lényege, hogy minél zökkenőmentesebben szokjanak hozzá a gyermekek a szülők távollétéhez, az új környezethez, társaikhoz s a gondozónőjükhöz. A beszoktatás előkészítése során meg kell tervezni a gondozási műveletek napirendi összehangolását, a kisgyermeknevelők munkarendjét úgy, hogy a kisgyermeknevelők a szülő jelenlétében figyelemmel tudja kísérni az anya-gyermek kapcsolatát, a gyermek szokásait, valamint az anya jelenlétében át tudja venni a gyermek gondozását is. Ezért a beszoktatás ideje alatt mindkét kisgyermeknevelőnek jelen kell lennie. A beszoktatási idő általában két hét, de minden gyermek egyéni ütemben alkalmazkodik az új helyzethez. Kezdetét és általános folyamatát a részlegek saját ütemterv szerint tervezik. - Napi találkozások Naponta két alkalommal találkozik a szülő a kisgyermeknevelőkkel, bevételkor és kiadáskor. A napi információ mindkét fél részéről rendkívül fontos. A szülőnek feladata reggel átadáskor a gyermekhez kapcsolódó otthoni történésekről tájékoztatni a nevelőket, mely esemény hatással lehet, a kisgyermek aznapi viselkedésére. A nevelőnek délután átadáskor pedig kötelessége a szülőt tájékoztatni gyermekkel kapcsolatos, a bölcsődében történt eseményekről, mely szintén délután vagy este hatással lehet az otthoni viselkedésére. A kölcsönös tájékoztatás hiánya súlyos hátrányt jelenthet a kisgyermeknek, és a felesleges aggodalmakat így kerülhetik el a gyermeket ellátó felnőttek. - Szülői értekezlet Bölcsődéinkben évente két alkalommal tartanak összevont szülői értekezletet, az év eleji értekezlet minden újonnan felvett gyermek szüleit érinti, ennek időpontját a részlegek vezetői határozzák meg. A bölcsődei részlegvezetők felkészülve tájékoztatják az első szülői értekezleten szülőket a következő témákban: A felvételhez szükséges igazolások beszerzéséről, nyomtatványok kitöltéséről. Az egyesített bölcsőde, illetve bölcsőde bemutatása. Napirendről. Gyermekek élelmezéséről. A családlátogatás fontosságáról. Beszoktatásról. A gyermek egyéni igényeinek kielégítésével kapcsolatos tájékoztatás. A saját gyermek rendszer esetében a tájékoztatás a szülők felé olyan tartalommal történik, hogy az adott gyermek saját kisgyermeknevelője foglalkozik a legtöbbet a gyermekkel és nyomon követi a fejlődését. A játék fontosságáról A bölcsőde orvos feladatairól. Az intézmény által vezetet nyilvántartásokról. Az érték, vagyon megőrzésről. Az intézmény házirendjéről. A panaszok kivizsgálásának módjáról. Fizetendő térítési díjakról. Az intézményben folyó nevelő- gondozó munkáról. Az alapítványról. A Szülői Fórumról, tagjainak újra választásáról és működéséről. A szakmai munkát segítő szakemberek feladatairól. 15

16 A második szülői értekezleten a vezetők tájékoztatják a szülőket az óvodai beíratás előtt: A bölcsődék nyári zárásáról. Az óvoda érettség feltételeiről. A nevelési év összefoglalásáról, eredményeiről. Tájékoztató a Szülői Fórum munkájáról. A nyári napirendről. A területileg a bölcsődéhez közelebb található óvodák vezetői, óvónői bemutatják óvodáikat. - Szülőcsoportos beszélgetések Intézményeink csoportjaiban évente minimum két alkalommal tartanak csoportos beszélgetést, csak a csoportra vonatkozó témakörökben. A gondozónők nem a szülői értekezlet sémája szerint szervezik ezt a kapcsolattartási formát, hanem kötetlen, partneri alapokra építve, a szülőkkel közösen választott témákat beszélik meg. A nevelő a téma irányítója, az összejövetel házi asszonya és nem kizárólag előadója. A témák szabadon választhatóak. A megbeszélésen lehetőséget kínálnak arra, hogy a szülők az egymástól hallott helyzetkezelési módokat átvegyék, a kisgyermeknevelőktől kapott megerősítések jó irányba vigyék a szülők nevelési módszereit. - Üzenő füzet A rendszeresen vezetett, és használt üzenő füzet a szülőkkel való kapcsolattartás írásos formája. A gyermekre vonatkozó fontos eseményeket jegyzi be a saját kisgyermeknevelő, ezen kívül az egy év alatti gyermekek fejlődéséről havonta, 1 év fölött negyedévente írásban tájékoztatja a kisgyermeknevelő a szülőket. Az üzenő füzet az orvosi igazolások beírására is szolgál, illetve a gyermek bölcsődében való megbetegedésekor a nevelő beírja a betegségre utaló tüneteket és a tett intézkedését. - Hirdető tábla A tábla funkciója: A szülők teljes köre számára nyújt tájékoztatást a bölcsődei eseményekről, kérésekről, étlapról, panasztételi lehetőségről, a gyermekek munkáiról, házirendről, versek, mondókák ajánlásáról stb. - Közös programok Az intézményben a szülőkkel közösen tartandó ünnepek, szervezett programok a hagyományos kapcsolatformákon túl, többlet lehetőséget nyújtanak mind két fél számára a kapcsolat mélyítésére. A megszervezésében és lebonyolításában való segítségnyújtás a szülők önkéntes részvétele szerint történik. A részlegek maguk döntenek arról, hogy milyen közös programokat szerveznek a szülőkkel, családokkal. - A bölcsődei gyermekcsoportok alakítása A gyermekcsoportok létszámát a 15/1998. NM rendelet határozza meg korcsoport szerint. 2 év fölött maximum 14 fő 2 év alatt 12 fő Vegyes csoportok 12 fő SNI integrált csoport 10 fő Csecsemő csoportban 12 fő Az ettől magasabb létszám már nem biztosítja a gyermekek megfelelő szintű ellátását. A gyermekek korösszetétele és a sajátos nevelési igényű gyermekek száma is befolyásolja a csoportok létszámát. Intézményünk törekszik az azonos korosztályú csoport kialakítására, de előfordul a fiatalabb és az idősebb korosztály együttléte is, mely az ellátásban nagyfokú 16

17 odafigyelést igényel. Ebben az esetben a gyermekek egyéni igényének kielégítése sokkal nagyobb és nehezebb feladatot jelent a nevelőknek. - Napirend A bölcsődei napirend meghatározza az intézmény működését. Az alkalmazottak munkarendje és munkaideje is a gyermekek napirendjéhez igazodik. A napirend függ a gyermek csoportok életkori összetételétől, a szükségleteitől, az ott lévő gyermekek fejlettségi fokától. A jól megszervezett napirend elősegíti a gyermekek fejlődését, folyamatosan biztosítja a nevelés és gondozás feltételeit, a nyugalmat, a biztonságérzetet. A gyermekek számára az áttekinthetőséget biztosítja és csökkenti a várakozási időt egy-egy tevékenység előtt és után. A bölcsődékben a helyes és az évszakonként kialakított napirend összeállításáért a bölcsődei részlegvezetők felelnek. - Saját kisgyermeknevelői rendszer A csoportok kialakításakor és a nevelői váltáskor elsődleges szempont a saját nevelői rendszer figyelembe vétele. A szobákban két nevelő dolgozik és a gyermekek számát egymás között megosztják, úgy hogy 5-7 hasonló korosztályú gyermek alcsoportot alkosson. Ez az 5-7 gyermek tartozik egy nevelőhöz, aki a családlátogatást, a beszoktatást, és a gyermekek fejlődéséről megfelelő dokumentációt végzi. Az úgynevezett ölelkezési időben, ezt az 5-6 gyermeket a saját nevelője látja el. Ezért így több idő, több figyelem jut minden gyermekre. A bölcsődébe járás ideje alatt arra törekszik intézményünk, hogy a beszoktatás kezdetétől, a bölcsődei lét végéig, a saját nevelője lássa el a gyermeket. 8) A bölcsődei nevelés - gondozás főbb helyzetei Gondozás Szűkebb értelmezésében a testi szükséglet kielégítését jelenti, de célja a testi és lelki harmónia megteremtése és elősegítése. Az ellátott korosztályszámára is a Maslow szükségletrendszerében leírtak tudatos megtartása a kisgyermeknevelők fő feladata. Fiziológiai szükséglete: A gondozás helyzetei: a pelenkázás, mosakodás, szükség szerint fürdetés etetés, étkezés, alvás, mozgás, levegőzés. Az első három év az első kötődések, a korai szocializáció időszaka, melynek döntő jelentősége van a későbbi személyiségfejlődésben. Biztonság szükséglete: A fiziológiai szükséglet kielégítésekor kerülhet sor. A gondozási műveletek alatt lehetőség van a bensőséges interakció kialakítására a gondozónő és a gyermek között, mely a biztonsági szükséglet kielégítésének alapja, melyet csak elegendő idő biztosításával lehet megfelelően alkalmazni. A gondozás során a gondozónő a gyermek fejlődési fokának megfelelően motiválhatja a gondozott gyermeket az önállóságra. Úgy ösztönözzük a gyermeket, hogy csecsemőkorától kezdve aktívan vehessenek részt a gondozási műveletekben, lehetőségük legyen úgy próbálkozni, hogy közben érezzék az őt gondozó figyelmét, szeretetét, biztatását, támogató segítését. Próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza, Ez egy magasabb szintű szükséglet elismeréséhez vezet, mint szeretet, elismerés, megbecsülés. Ezzel segítve a gyermek pozitív énképének, későbbi önmegvalósításának alapjait. A gyermek a sikertelenségért nem járhat elmarasztalás. Tanulás Minden olyan tapasztalat, vagy információszerzési folyamat tanulása, amely tartós változást idéz elő a viselkedésben vagy a gondolkodásban, ami a gyermekkel történik, és nap, mint nap ismétlődik, az tanulássá válik. 17

18 A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. A fejlődés, tanulás folyamatos, egyéni ütemnek megfelelő, vannak megtorpanások, stagnálások, sőt visszaesések is a gyermekek fejlődésében. A teljesítmény elváráshoz kötött ismeret gyarapításának nincs helye a bölcsődében. Nem a fejlettebb színt gyors elérése a cél, hanem, hogy minden gyermek örömteli tevékenységek során jusson előbbre. A korosztály tanulási folyamataink színterei a vele történő élethelyzetek átélése az ott szerzett tapasztalatai. A tanulás formái: beszéd, utánzás, játékos tapasztalatszerzés, a nevelő-gyermek interakcióiból származó ismeretszerzés és szokás kialakítás. A részlegek arculatának megvalósítása nem a gyermekek teljesítményéhez kötött, és nem foglalkozás keretében valósítjuk meg, hanem ezen a kisgyermeknevelők felkészülését kell érteni. A kisgyermeknevelők program ajánlataiban való részvétel a gyermek számára nem kötelező, hanem lehetőség. Ha a gyermek érdeklődik, akkor addig vehet részt a programban ameddig az érdeklődése tart. Játék A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, mely segíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést. A gyermekek az őt körülvevő világot a játékokon keresztül ismerik meg. A játéktevékenység örömszerző tevékenység, fejleszti a gyermekek ismereteit, és a kreativitást. A gyermekek játéka önkéntes. A nevelők feladata, hogy segítse, biztosítsa, új ötletet adva vigye tovább a gyermekek játékát. Ezáltal gazdagítva a gyermekek tapasztalatait, melyek csak akkor valósulnak meg, ha a gyermekek fizikai jóléte, a testi komfortja kielégített. A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő eszköz) kialakításával és nevelői magatartással támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet. A gyermekek igényeitől és a játékhelyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal, ötleteivel, javaslataival színesíti a gyermek játékát. Fontos a motiváló környezet kialakítása, a játékkészlet megválasztásánál törekedni kell arra, hogy megfeleljen az egészségügyi, biztonsági, pedagógiai előírásoknak. A játék lehetőséget ad a társas kapcsolatok fejlődésére is. Mozgás Az egészséges gyermekek mozgása szakaszokon át fejlődik. A mozgás fejlődése befolyásolja az értelmi fejlődést. A változatos mozgás lehetőségét korcsoportonként a bölcsődének, illetve a csoportos nevelőnek kell biztosítania. A különböző mozgásfejlesztő eszközök rendszeres használatával és a helyes szakszerű nevelési magatartással kell biztosítani a mozgásfejlődést. A szobában, a téli időszakban, és a többi évszakban az udvaron meg kell teremteni a gyermekek számára a nagy mozgásteret és a mozgásfejlesztő játékokat. Mondóka, ének, vers mese A gyermekek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák felkeltik a kisgyermekek érdeklődését, formálják ízlését. Számukra a közösen átélt mondókázás, éneklés pozitív érzelmeket kelt és ez által érzelmi biztonságot nyújt. A fent felsorolt beszéd és hang kategóriák kisgyermekek beszéd, gondolkodás, emlékezet, képzelet és szociális fejlődésére nagy hatással van. A versnek elsősorban a ritmusa, a számolásra, a mesének a tartalma pedig a személyiségre hat. A gyermekirodalmi eszközök alkalmazásával fejlődik a gyermekek képzelete, fejleszti empátiájukat, gazdagodik szókincsük. A nevelőnek feladatai közé tartozik nem direktben nap, mint nap, a vers, mondóka, ének, mese-, a gyermek értelmi fejlődésének megfelelő és szituációhoz kötött alkalmazása ismétlése. 18

19 Alkotó és egyéb tevékenységek Az alkotó tevékenységek nagymértékben hatnak a kisgyermekek személyiségfejlődésére. Az általuk elvégzett feladat öröme erősíti meg személyiségüket. A kisgyermeknevelő feladata, hogy az alkotáshoz a feltételeket biztosítsa, a hozzátartozó technikákat megmutassa, majd biztatással dicsérettel a gyermek érdeklődését fenntartsa. A kisgyermeknevelő egyéb tevékenységébe a gyermeket is bevonja, például: viráglocsolás, kertgondozás, papírhajtogatás, stb. Ezek a helyzetek is szaporítják a közös élmények sorát. A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak és kiléphetnek a helyzetből, mert számukra csak önként érvényesülhet a segítő szándék, az eredménytől függetlenül. 9) Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása fejlesztése Intézményünkben a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása és nevelése az alapellátás keretében valósul meg. Bölcsődéinkben teljes integráció keretein belül, az igényeknek megfelelően a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek gondozását nevelését végzik. A bölcsődéinkben a korai fejlesztést a Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusa végzi. Az intézmény a helységeket és a fejlesztő eszközöket biztosítja a fejlesztéshez. A sérült gyermekek befogadása segíti a szülő munkába állását, a társadalmi kirekesztettségét megakadályozza, valamint az egészséges gyermekeknek a sérült gyermek elfogadását is elősegíti. A Képesség Fejlesztő Szakértői Bizottság javaslata alapján történik a gyermekek felvétele és fejlesztése. A SNI kisgyermekek bölcsődei gondozása lehetővé teszi, a szülőkkel közösen, hogy minél fiatalabb korban fejlesztő programmal segítse intézményünk a hozzánk került gyermekek fejlődését. A gyógypedagógus a gyermek korának megfelelően egyéni és csoportos foglalkozások keretében valósítja meg a fejlesztést. A nevelő feladata a gondozás és nevelés során alkalmazni a gyógypedagógus által javasolt gyakorlatokat. A gyógypedagógus feladatai egyéb csoportok esetében az, hogy a gondozónő észrevétele alapján megfigyelje, szükség szerint a felmérje, a jelzett gyermek fejlettségét, ezután pedig a bölcsődeorvossal, pszichológussal közösen irányítsák megfelelő vizsgáló intézménybe. 10) Alapellátáson túli, a családokat támogató szolgáltatások, kiegészítő tevékenységek A szolgáltatásaink szakmai működtetése is a bölcsődei nevelés - gondozás országos alapprogramjában meghatározott elvek és módszerek szerint történik. Időszakos gyermekfelügyelet Azok a családok vehetik igénybe a szolgáltatást, akik nem kívánják a bölcsődei alapellátást igénybe venni. Erre külön térítési díjat kell fizetni. A személyi és tárgyi feltételek kialakítása mellett figyelembe kell venni az egyes szolgáltatások speciális igényeit. A szülők elfoglaltsága idejére, napi 8 órától 16 óráig lehet igénybe venni. A csoport összetétele és változékonysága a nevelőtől magas szintű szakmai ismerteket, rugalmasságot, toleranciát igénylő feladat. Ebben a szolgáltatás típusban elég a szülő nyilatkozata arról, hogy gyermeke egészséges, és a szükséges védőoltást megkapta. A szolgáltatások igénybevétele esetén a gyermek számára nem szükséges orvosi igazolás. 19

20 A szolgáltatás két féle módon történik: Külön szobában végzünk időszakos gyermek felügyeletet. Az alapellátás bölcsődei csoportban a hiányzó gyermekek helyére. Az Aprók-háza Bölcsődében három, a Varázskert Bölcsődében egy csoportban biztosítjuk a szolgáltatást. A csoportok működésének összehangolása és szintre hozása a bölcsődevezető feladata. Az alapellátásban elhelyezett időszakos gyermekfelügyeletet, csak korlátozott számban, átmeneti időre a hiányzó gyermekek férőhelyeire tudjuk a szülők számára biztosítani. Naponta egy szobában maximum 2 gyermek integrálható az alapellátás csoportjaihoz. Játékos gyermektorna Intézményeinkben korlátozott létszámban lehetőséget biztosítunk szolgáltatásunk működtetésére, melyet napirendbe építve, szülői igény szerint végezzük. Az Ugri-bugri tornához megfelelő eszközöket biztosítunk, és a gyermekek a nevelők segítségével 20 perces játékos feladatokat végeznek. Ezek a fejlesztő feladatsorok segítik a kisgyermekek mozgáskoordinációját, ügyességét. Házi gyermek felügyelet Kiegészítő tevékenység keretében végzi a Ráday utcai bölcsőde. A Gyermekvédelmi Törvény (GYVT ad lehetőséget e feladat ellátására. Azoknak a családoknak nyújt segítséget, akiknek késői munkaideje, elfoglaltsága vagy a gyermek állapota nem teszi lehetővé a bölcsődei ellátás igénybevételét. A szülők 20-hetestől -14 éves korú gyermek számára vehetik igénybe szolgáltatásunkat. A szolgáltatás díját az évi költségvetésben a fenntartó szabályozza. Speciális tanácsadás A tanácsadás két szakterületen történik a szülők igénye szerint. A dietetikus és a pszichológus a szülővel előre egyeztetett időpontban beszélik meg a problémákat. Tájékoztatják egymást a gyermekkel kapcsolatos teendőkről és feladatokról. Ezen kívül a tanácsadás a kisgyermeknevelők számára is nyújt lehetőséget a személyes és a gyermekekkel előforduló kérdések megoldásához. Só szoba használata Kerületünkben két só szoba működik az Aprók háza és a Varázskert Bölcsődében. Minden bölcsődébe járó kisgyermek térítésmentesen igénybe veheti ezt a szolgáltatást. A helyi intézmények napirendbe iktatva délelőtt használhatják, nevelői felügyelettel. A külső bölcsődék pedig délután 18 óráig szülői felügyelettel, novembertől áprilisig. 11) A szakmai program megvalósulását elősegítő feladatok A szakmai program magasabb szintű megvalósításának sikeréhez a következő területek járulnak hozzá, illetve teljesítésük nélkül nem valósítható meg A bölcsődei részlegekben dolgozó technikai személyzet feladatai Az intézményben alkalmazott technikai munkakörökben dolgozók munkája közvetetten befolyásolja az adott részleg ellátásának színvonalát. A részlegek működtetésében meghatározó szerepet foglalnak el: a dietetikus, az élelmezésvezetők, takarítónők, szakácsnők, konyhalányok, mosónők, karbantartók, kertészek. Munkájuk összehangolása, a munkarendjük kialakítás, a bölcsődében az aktuális napirendhez kell igazodnia. Az 20

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA 2011 1 Intézmény neve: Egyesített Bölcsődék címe: 1191 Budapest, Eötvös u. 11. telefon: 280-30-39 tel/fax: 282-64-74 E mail:

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták:

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták: SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel: 465-5000, 465-5001 Fax: 465-6027 e-mail: gyermekvedelem@szmi.hu; istvan.szikulai@szmi.hu; Gyermekvédelmi Főosztály A BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram Szakmai alapprogram Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges. Egyik az elfogadó közösség, a másik az érzelmi biztonság. (Buda Béla) Összeállította:

Részletesebben

BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA

BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 7940 Szentlőrinc Liszt Ferenc u. 2. OM azonosító: 202346 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA Hatályba lépés ideje: 2013. 09. 01. Módosítás dátuma: 2014.01.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné SZAKMAI PROGRAM 1 A bölcsőde adatai Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Székhelye: 7622 Pécs, Vargha D. u. 2. Telephely: Mezőszél Bölcsőde

Részletesebben

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa 1 A bölcsőde bemutatása 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő szolgáltatások

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/ 3. sz. Aradi utcai Bölcsőde Székhelye:1041 Budapest, Lőrinc

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Bölcsődéi Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címe: 1041.Budapest,

Részletesebben

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. (Kazinczy) GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK, IRÁNYELVEK Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

Szakmai Program 2015-2018

Szakmai Program 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV./9.sz. Munkásotthon Bölcsőde Szakmai Program 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/9 Munkásotthon Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM . SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM 2012 2015 Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi címe: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27. Elérhetőségek: Telefon:

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA 1 TARTALOM Az intézmény bemutatása 4 Napirend 5 BEVEZETÉS 6 1. Jogi keretek 7 2. A bölcsőde definíciója és funkciója 8 I. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS SZAKMAI PROGRAMJA 10

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015 2018

SZAKMAI PROGRAM 2015 2018 Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/4. sz. Labdarúgó Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015 2018 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/4. sz. Labdarúgó Bölcsőde Telephely: 1047

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

S Z A K M A I P R O G R A MJA

S Z A K M A I P R O G R A MJA A gyermek fejlődésének a szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen hagyjuk, hanem, hogy segítő szeretettel köréje emeljük a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra

Részletesebben

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Bölcsőde Szakmaiés Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptember 1-től. 1 Tartalomjegyzék +I. Általános rész... 4 I. Általános rész... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános helyzetkép...

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE 6725 SZEGED SZABADKAI ÚT 18. Tel./Fax: 62/567-177 Tel.:62/421-477 Fenntartó: PICK Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program Bébi Hotel Magánbölcsőde Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program BÉBI HOTEL Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 2071 Páty, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Berhida Város Önkormányzat Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA 2010 1 Intézményünk bemutatása Már évek óta igény merült fel településünkön

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM 2009 Mottó: Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, mint, hogy felneveljük a következő

Részletesebben

2. Törvényi szabályozás

2. Törvényi szabályozás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje Pedagógiai Programjának melléklete az Egységes Óvoda-Bölcsődei csoport szakmai programja Bácsalmás 2013. 1.Az intézmény székhelye:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/6. sz. Pozsonyi ltp. Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015-2018

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/6. sz. Pozsonyi ltp. Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015-2018 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/6. sz. Pozsonyi ltp. Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015-2018 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Intézménye IV/6. sz. Pozsonyi ltp Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben