CSALÁDKÖZÖSSÉGEK MINT IGEHIRDETŐK Fogassy Judit SDSH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDKÖZÖSSÉGEK MINT IGEHIRDETŐK Fogassy Judit SDSH"

Átírás

1 CSALÁDKÖZÖSSÉGEK MINT IGEHIRDETŐK Fogassy Judit SDSH I. CSALÁD ÉVE: miért volt rá szükség? 1. Az emberkép sok felnőttben sérült, torz, hiányos (nem katolikus szemléletű) 2. Önmagukat sokan vagy nem ismerik, vagy nem szeretik. Házasságba menekülnek, amelyben még bonyolultabbá válik a helyzetük. 3. Sok felnőttnél hiányzik az egészséges házasság és család modell, csak ahhoz tud visszanyúlni, amit megtapasztalt (még akkor is, ha tudja, hogy az nem jó!) 4. A házasságkötés már magában egy kérdés, egészségesen a házasságban maradni már egy másik kérdés. 5. A gyermekek helyzete egyre kiszolgáltatottabbá válik: - az együtt élő párok gyermekei között magasabb a depresszió, koncentráció- és viselkedési zavarok aránya, többen maradnak ki az iskolából, többen kísérleteznek alkohollal, droggal vagy öngyilkossággal - az elvált szülők gyermekei hasonló károkat szenvednek. A csonka családok aránya növekszik! Már csupán a gyermekek érdekében is fontos a családi katekézis. 6. A családdal nem azért kell foglalkozni, mert problémák vannak vele, hanem azért mert ez az Egyház küldetéséhez tartozik. II. A CSALÁD MINT KÖZÖSSÉG 1. Teológiai alapok a Szentháromság 2. Az egyéni lét elsődleges miliője 3. Az egyén el- / befogadása, mint páratlan ajándék (házasfelek, gyermekek számára egyaránt) 4. Az egyének találkozási pontja, mely által egy új egység jön létre (bár ugyanabban a szentségben részesülnek, mégis minden egyes család egy sajátos emberi és istenképet jelenít meg!) 5. Maga a család az Egyház gyermeke! III. IFJÚSÁGI REFLEXIÓ Az ifjúsági felmérésben visszatükröződik a család szerepe. A felmérés kérdései: 1. Kereszténynek tartod-e magad? 2. Mi vagy ki segített abban, hogy keresztény legyél? 3. Mi akadályozott a hitben való fejlődésben? 4. Hogyan veszel részt az Egyház missziójában? Első kérdés: 91,7% - igen a szülők döntésének hatására Második kérdés: 39,4% - a család segít azzal, hogy együtt járnak templomba, van családi Ima és látom szüleimet imádkozni! Harmadik kérdés: 2,5% - család támogatása hiányzik Negyedik kérdés: 3,3% - a családban végezz missziós tevékenységet 1

2 IV. XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A Szentatya üzenete: Szeretetében maradni annyit jelent, mint a hitben gyökerezni 1 Miért kellett ez az üzenet? Mert sokan - kicsinek és erőtlennek érzik magukat - nem foglalkoznak a jövővel - valóban lemondtak a remény erényéről - világ gondok gyengítik hitüket Isten gondviselésében - sodornak napi események által - nem élnek szabadságukkal, hanem az Istentől elfordult világ áldozatainak vélik magukat ( mondván - Mit lehet tenni???) A Szentatya üzenete számunkra: Ahelyett hogy a semmi felé tartunk a véletlen szülöttei vagyunk a végtelen árvái vagyunk az irracionalitás gyümölcsei vagyunk a felületesség, a fogyasztásra összpontosító hedonizmus, a szexualitás lealacsonyításának, a szabadosságnak foglyai legyünk csupán ösztöneinket, saját akaratunkat követve, a sorstól rettegve, horoszkópban bízva éljünk a relativizmus és középszerűség csapdájában éljünk azt, hogy cél felé tartunk Isten gyermekei vagyunk létünk kezdete Isten szeretet-terve biztos a jövőnk erőnket Isten megtapasztalásából merítve éljünk Isten fiainak szabadságában éljünk olyan valakik vagyunk, akikre várnak az evangélium radikalizmusát éljük A Szentatya bátorít minket, hogy verjünk gyökeret a hitben. A gyökérverés érinti a következő területeket: - az emberi kapcsolatokat (házastársi, családi, baráti, ismerősi, hivatalos ) - a hívő közösséget - a saját hivatását - az Egyház misszióját és a küldetés tudatott - és saját jövőjét és Isten tervében helyezett bizalmat - nehéz időkben való helytállást V. A CSALÁD IGEHIRDETŐ KÜLDETÉSE: vallomások házaspároktól 1, A család önmagában egy jel. Nyilvánvalóvá teszi az elköteleződés szépségét, megmutatja, hogy lehetséges a különbözőségek egysége. Jó rátok nézni, jó a gyerekeiteket látni együtt, jó látni az örömötöket, vagy azt, ahogyan együtt legyőzitek a reménytelen helyzeteket, 2. Hivatásuk elsősorban egymás felé szól. Nem lehet mindenfelé szolgálni, hirdetni miközben a gyerekek, vagy a házastársa magányosak a családban. A család akkor igehirdető, ha feladatánál megmarad, hogy a gyermekeit szabadnak, és boldognak (odafigyeléssel, ráhangolódással ~ "szeretve vagy", "fontos vagy" üzenettel) neveli, ugyanakkor bemutatja az Istenben való élet megvalósíthatóságát életpéldáján, 3. Szerepvállalás: Akkor hatékony jel, ha a családban a helyükön vannak az emberek. Ha képesek a változó valóságban igazodni a változáshoz (életkori sajátosságok, életkörülmények, 1 XVI. Benedek pápa, aug. 21. Madridi ifjúsági találkozó katekézise 2

3 személyiségfejlődés, stb.). A család nem statikus, hanem igen dinamikus: szemlélteti Isten szeretetének dinamikáját, és egyben az egységben megmaradó állandóságát. 4. Baráti körben lévő tanúságtétel: (Egy volt ateista asszony, aki ennek a hatására kezdte kérdőre vonni saját meggyőződését ) A család keresztény barátokhoz ment: A szeretet légköre volt mindig az, amit felfedeztem náluk. Odafigyelés, türelem, bizalom, megbocsátás, törődés, hűség. Egymás iránt és a gyerekeik iránt is. Többször töltöttünk hosszabb időt együtt, én veszekedni, morogni soha nem hallottam őket. De hallottam az esti imát a gyerekek ágya mellett, és az esti áldást A negatív hatásról: A család mint egység önmagában hithirdető. Viszont, nagy fájdalom, hogy hívők között is egyre több a válás, és a sérült házasság. Sajnos ezek az esetek negatív hirdetőkké válnak saját gyerekeik felé is, de az egyházon belül is, mivel képmutatásnak minősítik jelenlétét. Sajnos helytelen következtetéssel, de a negatív példa nyomán, inkább elfordulnak Istentől. Fontos megismerni az egyház tanítását, hogy Istent ne a szerint ítéljük meg, hogy érdemes-e hozzá tartozni, hogy az emberek milyenek. 6. A munkahelyen: A férjem, amikor még csak 3 gyerekünk volt, munkahelyet váltott. Az új munkatársakat, (kizárólag férfiak) furdalta a kíváncsiság miért van ennyi gyerekünk. Az egyikük meg is kérdezte a férjemet, hogy hívő-e és mennyire. Férjem nem teljesen értette a mennyire fogalmát és dadogott néhány szót, amikor a srác nekiszegezte a kérdést, hogy mit tenne, ha a felesége ismét gyereket várna. Azt felelte, hogy nem örülne neki, de elfogadná a Jó Isten ajándékaként. (2 év múlva megszülettek az ikrek, azóta nem kérdez senki semmit.) 7. A játszótéren mi anyukák gyakran megvitatjuk melyik óvoda, iskola jobb, hová írassuk a gyerekeinket. Ilyenkor szóba kerül, hogy kinek hova jár/járt gyereke. Amikor megtudják, hogy katolikus iskolába is jár/járt gyerekünk mindig megkérdezik, hogy hívők is vagyunk-e. Ha mondom, hogy igen tovább már nem firtatják 8. Sokkoló hatás a társadalomban: Többen voltak már, hogy amikor megláttak minket a sok gyerekkel megdöbbentek és értetlenkedtek, miért van ennyi? Ha megtudják, hogy katolikusok vagyunk, szinte megnyugszanak. Megvan az elmebajunk forrása, és mivel ők nem hívők remélik, ez nem is ragályos. 9. Tanúságtétel ereje (Családi Tábor): Nemrég egy céges borvacsoráról hazafelé tartottam éjjel 2 tájban, és a taxi sofőr egy fiatal, kisgyermekes apuka volt, aki szívesen beszélgetett velem. Bár fáradt voltam, de elkezdtem neki mesélni arról, hogy 3 gyermekünk van, és katolikus család vagyunk. Katolikus iskolába jár immár 2 gyermekünk, templomba járók is vagyunk, s ez milyen fontos, hogy a gyermek (még) otthon is azt lássa, amit az iskolában. Eszembe jutott, amit a családi táborban hallottunk, hogy apostolok vagyunk, és a katolikus családi életet hirdetjük, népszerűsítjük. Ezek után igazán semmiség volt, hogy éjjel 2 van, és Tanítványokra való hatás: Tamás minden évben fogad szerenádozó gyerekeket. Ők mondták: Jó minket látni: van apa van anya a családban, szeretik egymást, és leülnek a gyerekekkel beszélgetni, eszegetni, meghallgatják őket. Ő örül, ha nem látja a szüleit. 11. A szomszédságra való hatás: 3

4 A szomszéd anyuka azért vállalta a második gyerekét, mert látta rajtunk, hogy nekünk is van, és működik a család. A másik szomszédasszony többször mondta: Jó rátok nézni, olyan nyugodtak vagytok, olyan szépen bántok a gyerekekkel. (Mi nem csinálunk semmi különöset, csak sétálunk az utcán, hozzáteszem csak rátettük az életünket a családunkra!!!) 12. A rokonságra való hatás: Sógorom 20 éves lánya egy török fiúval jár, már elég régen. Sógorom belegondolt, hogy török unokája lesz, aki ráadásul fix, hogy iszlám vallású lesz. Anyósomnak mondta: kár hogy nem járattam hittanra a gyereket! VI. MI SEGÍT? CSALÁDI KATEKÉZIS 1. A katekézis mivolta Célja: hogy ismerje, szeresse, és teljes mértékben kövesse Krisztust Feladatai: a teljes keresztény életre nevelés (magában hordozza a hitre, erkölcsre, liturgiára, szolgálatra, a közösségi életre és a misszióra való nevelést.) 2. Családi katekézis a dokumentumokban Catechesi Tradendae (68.) Gravissimum Educatonis (3.) Gaudium et Spes (52.) Lumen Gentium (11.) A Kateketikai Általános Direktórium ( (179. / 226. / 227./255.) Evangelii Nuntiandi 71. Familiaris Consortio (: 36. / / 53./ 60./86.) A Katolikus Egyház Katekizmusa (1653, 1656, 2221.) Segédanyag családi katekézishez: a Család év lógója alatt található 3. Családi katekézis formái Szülők fóruma mit is jelent szülni Családi napok a plébánián Családi katekézis (ad extra), együtt is, és korosztályokra lebontva Szülők ima-csoportja Levelező program, feladatok, majd időnkénti összejövetel Családi tábor Családok bevonása a szentmise előkészítésébe előzetes felkészítéssel 4. Családi katekézis témái Kapcsolatok ápolása - gyengédség, és a szexuális élet (mi egészséges, mi torz) Érzelmek kezelése mit és hogyan Újrakezdés, megbocsátás Nevelés kérdései - mit csináljon, amikor indulatos - amikor a gyerek indulatos - amikor nincs ereje, de nevelni kell 4

5 - hogyan őrizze a gyermek testi / lelki egészségét - mit lehet elvárni és mit nem? Honnan tudhatja, hogy gyermeke jó irányba fejlődik? Morális kérdések (az igazság kimondása, mivel kapcsolatban legyen őszinte ) A hála és a dicséret kifejezése Küldetésünk a társadalomban 5. A családi katekézis - két megközelítés AD INTRA a családon belül történik. E megközelítésből fakadó feladat, képessé tenni a családot, az evangélium otthoni tanítására, életre váltására, közös megélésére a családon belül. Ez a megközelítés többnyire a szülők támogatását jeleni, és segédanyagok adását, melyeket felhasználhatnak otthon. AD EXTRA a családot evangelizálni, támogatni szervezett katekézissel, programokkal Itt nemcsak a segédanyagok számítanak, hanem a kapcsolatok (párok közt, szülők-gyermekek, szülők szülőkkel) ápolása, lelki és szellemi támogatás, iránymutatás, tanítás, stb. Az ad extra modell a plébánia közösségén belül történik, és oda kapcsolódik vissza. Bár a következő szavakat a Szentatya fiataloknak mondta, de érvényesek a családokra is: Ne a saját külön utatokat járjátok a hitben. Magányosan nem lehet követni Jézust. Aki enged a kísértésnek, és a társadalomban túlsúlyban lévő individualizmus szerint él a hitben, azt kockáztatja, hogy soha nem találkozik Jézus Krisztussal, vagy hamis képet alkot a Megváltóról. VII. NÉHÁNY CSALÁDKÖZÖSSÉG Schönstatt Mécs Házas Hétvége END Katolikus Házastársi Mozgalom Családok Jézusban Közösség Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesülete Új életet a családoknak 5

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

JEGYESEKNEK, HÁZASOKNAK

JEGYESEKNEK, HÁZASOKNAK Vértesaljai János JEGYESEKNEK, HÁZASOKNAK CSALÁDAKADÉMIA VÉRTESALJAI JÁNOS JEGYESEKNEK, HÁZASOKNAK Jegyeseknek, házasoknak Jegyesfelkészítőknek és öntudatos jegyespároknak, és azoknak a házaspároknak

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

A Magyarországi Vincés Család lapja

A Magyarországi Vincés Család lapja VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

A presbiterek szerepe a gyülekezetépítésben 2011. január 16.

A presbiterek szerepe a gyülekezetépítésben 2011. január 16. 2011. január 16. 1. Építsük a gyülekezetet! Az előadás címe azt sugallja, hogy a gyülekezetet építeni kell, mert akkor fog épülni. Magától tehát nem épül. Ugyanakkor azt olvassuk a Zsoltárok könyvében,

Részletesebben

Hogyan lehet jól készülni a házasságra?

Hogyan lehet jól készülni a házasságra? 3. fejezet Hogyan lehet jól készülni a házasságra? A szerelem lélektana és hormonjai Csoportokban beszéljétek meg (vagy magadban gondold át), hogyan sikerült megvalósítanotok a múlt találkozó elhatározását,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

7. A SZÜLŐ A KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS ARRA NEVELŐ

7. A SZÜLŐ A KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS ARRA NEVELŐ 7. A SZÜLŐ A KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS ARRA NEVELŐ Kezdés Számos mítosz, félreértés és hamis elvárás nehezíti az egészséges közösségi kapcsolat kialakítását a családban. Ilyen például, hogy a család minden tagja

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Mária, Krisztus Egyházának anyja

Mária, Krisztus Egyházának anyja Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Mária, Krisztus Egyházának anyja Kedves Testvérek! Én sem tudom mással kezdeni, mint a nagy lelki

Részletesebben

Christine Ponsard. Hit a családban

Christine Ponsard. Hit a családban Christine Ponsard Hit a családban Christine Ponsard Olivérnek (1971-1985) Hit a családban Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Homokkomárom 2007 Előszó E könyv nem jött volna létre a Famille Chrétienne 1

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

Fotó: jezussal.blogspot.hu

Fotó: jezussal.blogspot.hu magyarországi orvosok keresztény társasága XXVI. évfolyam 1. szám 2015. március Annak tudatában, hogy az Atya mindent az Ő kezébe adott elkezdte mosni a tanítványok lábát (Jn 13,3 13,5/b) Tartalom A vezetőség

Részletesebben

PEDAGÓGIA keresztény szemmel

PEDAGÓGIA keresztény szemmel PEDAGÓGIA keresztény szemmel Írta: Dr. Rédly Elemér Lektorálta: Bindes Ferenc Gaál Mária és Siklósi Éva Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek A teológiai főiskolák, hittanár és hitoktatóképzők és az

Részletesebben

Szent István. Védnöke. A Soroksár-Újtelepi. 2014. 2. szám. Bemutatkozik a Schönstatt Mozgalom. Interjú Dr. Kránitz Mihállyal. Szász Bernát verse

Szent István. Védnöke. A Soroksár-Újtelepi. 2014. 2. szám. Bemutatkozik a Schönstatt Mozgalom. Interjú Dr. Kránitz Mihállyal. Szász Bernát verse A Soroksár-Újtelepi Szent István Plébánia lapja 2014. 2. szám Bemutatkozik a Schönstatt Mozgalom Pünkösd Képes beszámoló Interjú Dr. Kránitz Mihállyal Gyógyító mesék Szász Bernát verse Nyári meghívók A

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

SziklaAlap. JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből. "Szüntelen imádkozzatok!"

SziklaAlap. JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből. Szüntelen imádkozzatok! "Szüntelen imádkozzatok!" SziklaAlap VI. évf. 2001/2.sz. február A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből Falu végen, erdő szélen,

Részletesebben

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Családról, házasságról, gyermeknevelésről, a pályázat keretében elhangzott előadások interjúk és beszélgetések gyűjteménye II. 2013

Részletesebben

KATEKETIKA. Írta: Dr. Rédly Elemér. Lektorálta: Bindes Ferenc Bábel Balázs és Siklósi Éva

KATEKETIKA. Írta: Dr. Rédly Elemér. Lektorálta: Bindes Ferenc Bábel Balázs és Siklósi Éva KATEKETIKA Írta: Dr. Rédly Elemér Lektorálta: Bindes Ferenc Bábel Balázs és Siklósi Éva Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek A teológiai főiskolák, hittanár és hitoktatóképzők és az egyházmegyei teológiai

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

Jézus él! Miről olvashatsz? Kedves Olvasó! A LÉNYEG A Szent Szellem keresztség. A Pünkösdi mozgalom Magyarországon

Jézus él! Miről olvashatsz? Kedves Olvasó! A LÉNYEG A Szent Szellem keresztség. A Pünkösdi mozgalom Magyarországon Jézus él! A Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet kiadványa 2013. FEBRUÁR Kedves Olvasó! Gyülekezetünkben véget ért a lassan hagyománnyá váló év eleji böjti időszak. Soha nem szánták még magukat ennyien oda közülünk

Részletesebben

A homoszexualitás megértése és a változás reális esélye. Konkrét segítség bajba jutott homoszexuális személyek számára

A homoszexualitás megértése és a változás reális esélye. Konkrét segítség bajba jutott homoszexuális személyek számára A homoszexualitás megértése és a változás reális esélye Konkrét segítség bajba jutott homoszexuális személyek számára Kérdező (Kérd.): A homoszexualitás kényelmetlen, ijesztő és titokzatos. Olyasvalami,

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben