9700 SZOMBATHELY ERNUSZT KELEMEN U. 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9700 SZOMBATHELY ERNUSZT KELEMEN U. 1."

Átírás

1

2 9700 SZOMBATHELY ERNUSZT KELEMEN U. 1.

3

4

5

6 Kertészeti képzés Környezetvédelmi képzés Vadgazdálkodási képzés

7 Kertész képzés Parképítı és -fenntartó technikus Virágkötı, -berendezı, virágkereskedı Dísznövénykertész

8 Vadgazdálkodási képzés Vadgazdálkodási technikus Vadász-vadtenyésztı Környezetvédelmi képzés Természet- és környezetvédelmi technikus Települési környezetvédelmi technikus

9 1991 januárja: elkészítettük a középfokú környezetvédelmi szakemberképzés tervezetét (4 éves szakközépiskolai képzés és az 5 éves technikus képzés szakmai anyaga) 1992-ben: pályáztunk az Emberi Erıforrások Fejlesztése Világbanki Ifjúsági Szakképzési Program környezetvédelmi szakirányára 1992 tavasza: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási Bizottsága meghallgatta iskolánk szakindítási érveit, majd a közgyőlés jóváhagyta kérelmünket 1993-ban: bekapcsolódtunk a környezetvédelemvízgazdálkodás szakmacsoport munkájába követı iskolaként szeptember 1-én: indult el 37 fıvel az elsı környezetvédelmi technikus osztály iskolánkban

10 1994-ben: nyertünk az ún. II. világbanki pályázaton, s így teljes jogú szakmacsoportos taggá váltunk 1996-ig: folyamatosan érkeztek iskolánkba az oktatástechnikai, az informatikai eszközök, továbbá a szakmai képzést segítı mőszerek, eszközök és berendezések 1999-ben: indult el a középfokú szakmai végzettséget adó környezetvédelmi szakelıadó képzés, a felnıttképzés keretében 2001-ben: a környezetvédelmi technikus képzés eddigi mezıgazdasági leágazása mellett új szakirányú képzésként indult a természetvédelmi technikus szakképzés Bekapcsolódtunk a Biotikus Index a Középiskolai Oktatásban programba mint regionális bázisiskola ben: Megyei Tanártovábbképzés a BISEL program kapcsán november : Környezetvédelmi Szakképzés Szaktanárainak Országos Továbbképzése május: Környezetvédelmi Nap Megyei Továbbképzés általános iskolai diákoknak, tanároknak

11 2005 június: Megyei Környezetvédelmi Nevelési Konferencia 2007 (elızmény:2003): Szakmai Tanácsadó Testület megalakulása 2008 Együttmőködési megállapodás megkötése a Nyugat- Dunántúli Környezetvédelmi Központtal szeptember: Áttérés a modulrendszerő, új típusú szakképzésre: Természet- és környezetvédelmi technikus szakképzés bevezetése iskolánkban

12 Kapcsolataink: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium VITUKI Kht. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság İrségi Nemzeti Park Igazgatóság Szombathelyi Erdészeti Zrt. VASIVÍZ Zrt. Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron, Szombathely központok) Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ Savaria TISZK Szombathely

13 A középfokú környezetvédelmi szakképzés helyzete, aktualitásai napjainkban egy szakképzı iskola szemszögébıl

14 Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 1989/90-es tanév 20,4% 27% 45,9% 1994/95-ös tanév 25,7% 32,6% 40,5% 2004/05-ös tanév 36,5% 39,2% 23%

15 Szakmai képzés több mint 1000 iskolában folyik 845 szakközépiskola folytat iskolarendszerő szakképzést A szakképzı évfolyamokon a leggyakoribbak a tanulós osztályok, elıfordulnak 10 fı alatti létszámok is

16 A végzıs nyolcadikosok száma 1989-tıl 16 év alatt fıvel csökkent A gyakorlati oktatás korszerősítése és központosítása érdekében 16 Térségi Integrált Szakképzı Központ jött létre Az új Országos Képzési Jegyzék mintegy 480 szakképesítést tartalmaz

17 Megújult az Országos Képzési Jegyzék Az új OKJ-nek megfelelıen az egyes szakképesítésekhez új szakmai és vizsgakövetelmények készültek Az új OKJ-nek megfelelıen az egyes szakképesítésekhez új központi programok készültek (a rész-szakképesítéseknek nem készül központi programja)

18 Az új SzVK-k szükségessé tették a vizsgarendszer megújítását is, ami egyben új vizsgarészek megjelenését és új vizsgáztatási szabályok bevezetését tették szükségessé A Térségi Integrált Szakképzı Központok hálózata 77 egységre bıvült és feladatkörüket is kiterjesztették A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok megalakulása, melyek fı feladata a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól döntéseket hozni

19 Építészet szakmacsoport 1. OKJ-szám: Vízépítı technikus 2. OKJ-szám: Vízkútfúró Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport 3. OKJ-szám: Környezetvédelmi technikus (6 elágazás) 4. OKJ-szám: Települési környezetvédelmi technikus (2 rész-szakképesítés)

20 5. OKJ-szám: Természet- és környezetvédelmi technikus (2 rész-szakképesítés) 6. OKJ-szám: Vízügyi technikus 7. OKJ-szám: Víz-és szennyvíztechnológus (2 elágazás) 8. OKJ-szám: Vízkárelhárító 9. OKJ-szám: Vízmőkezelı (2 rész-szakképesítés)

21 10. OKJ-szám: Csatornamőkezelı (2 rész-szakképesítés) 11. OKJ-szám: Hulladékfelvásárló 12. OKJ-szám: Hulladéktelepkezelı (4 rész-szakképesítés)

22 Alapképzések 1. BME-VBK: -Nappali, Á és K 2. BMF-RKK:- Nappali, Á és K, levelezı Á és K 3. DE-MK: -Nappali, Á és K, levelezı K 4. EJF-M: - Nappali, Á és K, levelezı K 5. ME-MFK: - Nappali, Á és K 6. NYME-EMK: - Nappali, Á 7. PE-MK: - Nappali, Á és K 8. PTE-PMMK: - Nappali, Á és K 9. SZE-MTK: - Nappali, Á és K, levelezı Á és K 10. SZIE-MKK: - Nappali, Á és K 11. SZTE-TTIK: - Nappali, Á és K, levelezı Á és K

23 Mesterképzések: 1. BME-VBK: - Nappali, Á és K 2. PE-MK: - Nappali, Á és K 3. SZIE-MKK: - Nappali, Á és K 4. ME-MFK: - Nappali, Á és K 5. NYME-EMK: - Nappali, Á és K

24 Az új OKJ készítésének koordinálását az NSZFI végezte el Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı szakképesítések meghatározásakor a munkakörök elemzésébıl indultak ki A jegyzék a modularitás elvén épül fel, a szakképesítések tartalmában pedig a kompetenciák kerülnek megfogalmazásra A szakképesítések lehetnek: alapszakképesítések, rész-szakképesítések, elágazások, ráépülı szakképesítések

25 Iskolarendszerben alap-szakképesítésre valamint elágazásra lehet beiskolázni Rész-szakképesítést akkor kaphat a tanuló, ha a szakmai vizsgán nem tud megfelelni minden vizsgakövetelménynek Rész-szakképesítés megléte esetén az újabb szakképesítés megszerzésekor a meglévı vizsgarészbıl felmentést kell adni A ráépülı szakképesítés megszerzésének feltétele egy OKJ-s szakképesítés megléte, ez esetben csak azokból a modulokból kell felkészülni és vizsgázni a tanulónak, amelyekben a két szakképesítés eltér egymástól.

26 Az 55-ös szintő felsıfokú szakképesítések kizárólag iskolarendszerben oktathatók, ezen kívül az összes szakképesítés felnıttképzésben és tanfolyami képzés keretében is oktatható A Központi Program az a dokumentum, amely a legközvetlenebb segítséget adja az iskoláknak helyi tantervük, szakmai programjuk elkészítéséhez! A modularitás a teljes szakképesítési rendszerre érvényes!

27 Régi (kifutó) 26/2001. (VII.27.) OM rendelet Módosítások: 20/2004. (VII.27.) OM 9/2006. (III.27.) OM Új szabályzat 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet 19/2008. (XII.4.) SZMM rendelet

28 a középiskolai oktatás helyzetének áttekintése, a tanulói létszámarányok átgondolása a szakmai képzés teljes hazai spektrumának áttekintése, a szakképzéshez kapcsolódó igények és létszámarányok újragondolása (szakiskola, szakközépiskola, technikusképzés, felsıfokú szakképzés, szakmai felsıoktatás) a szakképzés és a felnıttképzés kapcsolatrendszerének felülvizsgálata, szoros összefüggésben az Országos Képzési Jegyzék aktualizálásával

29 az általános iskolák diákjai számára pályaorientációs lehetıségek biztosítása a 7. és 8. osztályban, életszerő munkakörülmények bemutatásával és a szakmák jellemzıinek megismertetésével nagy jelentısége lenne, ha az RFKB-k a nem támogatott szakmák esetében döntés-elıkészítésükbe különös alapossággal bevonnák a munkahelyek gyakorló szakembereit és a képzıhelyek illetékes szakértıit elengedhetetlenül fontos, a folyamatos információáramlás biztosítása a szakképzés érdekeltjei és szereplıi között

30

31 Megoldást jelenthetne a problémára, ha a szakképzésért felelıs minisztériumok az ún. bemeneti szabályozásban is szerepet kapnának, s ezáltal a nem megfelelı feltételekkel rendelkezı képzıhelyek mőködését nem javasolnák a fenntartóknak A bemeneti szabályozás során szigorúan ellenırizni kellene a személyi és tárgyi feltételek meglétét, mert az ún. kimeneti szabályozás számos esetben csak késın mutatta meg a képzıhely, esetenként a vizsgaszervezı alkalmatlanságát A szakképzésben egyértelmő túlképzés van középfokon és felsıfokon egyaránt Fontos lenne a minıségi képzıhelyek kiválasztása, további hatékony fejlesztése (régiónként néhány képzıhelyen)

32 A munkáltatóknak, a különbözı környezethasználóknak figyelembe kellene venni, és szigorúan be kellene tartani az alábbi jogszabályokat: a.) évi LIII. törvény 108. b.) 93/1996. (VII.4.) Kormány rendelet c.) 11/1996. (VII.4.) KTM rendelet A jogszabályi elıírásokat szigorú hatósági ellenırzésnek kellene követni, sajnos ennek szervezeti háttere a mai napig nem épült ki A hatósági ellenırzés eredményeképpen az egyes környezethasználók komolyabban vennék a környezetvédelmi elıírások betartását, többek között a környezetvédelmi megbízottak alkalmazásának kötelezettségét

33 Fontos lenne, hogy a települési önkormányzatok is megfelelı szakképesítéssel rendelkezı középfokú, ill. felsıfokú szakembereket alkalmazzanak az Európai Uniós elvárásoknak is megfelelıen Az újonnan felállt RFKB-nek sok szempont figyelembe vételével kellene döntést hozni a régiók középfokú szakember képzésével kapcsolatos irányszámok meghatározásakor: a.) a régiók jelenlegi, az elıírásoknak megfelelı szakember ellátottságának vizsgálata b.) a munkáltatók valós középfokú szakember igényének megállapítása c.) a munkáltatók középfokú szakember igényének megállapítása a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen

34 d.) a felsıfokú szakirányú tanulmányokra jelentkezık létszámának összegzése a régió fıiskolái, egyetemei részérıl fontos lenne, hiszen a középfokú környezetvédelmi szakképzésben résztvevı tanulók többsége tovább kíván tanulni, ezért szükséges lenne a szakképesítésekre vonatkozó döntéseknél a szakirányba továbbtanulók számát a munkába állókhoz hasonlóan figyelembe venni e.) feltétlenül figyelembe kell venni a képzési igény jelentkezésének és a képzés idıtartamának eltérését, hiszen míg az igények az adott évre vonatkoznak, addig a képzés végén csak 5 év múlva (vagy érettségi után két év múlva) jelennek meg a technikus végzettségő szakemberek

35 2008-ban: Valamennyi régióban támogatott, vagy szinten tartandó lett a képzés, bár a Nyugat-dunántúli régióban elıször a nem támogatott csoportba került, majd a késıbbiek során, fellebbezést követıen ebben a régióban is a támogatott kategóriába sorolta be az RFKB

36 2009-ben: Dél-alföldi régió: Dél-dunántúli régió: szintentartó támogatott (osztályok számát is meghatározza) Észak-alföldi régió: támogatott Nyugat-dunántúli régió: nem támogatott (-20%) Észak-magyarországi régió: Közép-dunántúli régió: támogatott támogatott Közép-magyarországi régió: szintentartó

37 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság a Természet- és környezetvédelmi technikus szakképesítést, valamint a Települési környezetvédelmi technikus szakképesítést a döntési táblában láthatóan a szakképzési fejlesztési forrás által nem támogatott képzések körébe sorolta be Mindkét említett szakképesítés esetében 20%-os létszámcsökkentési javaslat szerepelt a listán A létszámcsökkentés mellett ez komoly pénzügyi hátrányt is jelent, mert a szak semmilyen szakképzési pályázaton nem vehet részt és nem kaphat szakképzési alapot

38 Az elızıekben bemutatott felsorolás szerint az ország többi régiójában a meglévı környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakképesítések minden esetben a támogatott szakképesítések közé kerültek 2008-ban és 2009-ben egyaránt Véleményem szerint a Nyugat-dunántúli régióban sem lehet kevésbé fontos a környezetés természetvédelem ügye a régióban mőködı gazdasági szervezetek környezetvédelmi önellenırzése, feladatellátása, irányítása és hatósági ellenırzése, mint bárhol másutt az ország területén

39 III. Béla Szakképzı Iskola és Kollégium FVM Középiskola, Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10. Tel.: 94/ Fax: 94/ Vép, Szent Imre utca Tel.: 94/ Fax.: 94/ Vas megye Vas megye Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképzı Iskola és Kollégium NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen út 1. Tel: 94/ Fax: 94/ Sopron, Szent György utca 9. Tel: 99/ Fax: 99/ Vas megye Gyır-Moson-Sopron megye

40 Porpáczy Aladár Általános Mővelıdési Központ 9431 Fertıd, Joseph Haydn utca 2. Tel-fax: 99/ Gyır-Moson-Sopron megye Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium 9026 Gyır, Bácsai u. 55. Tel: 96/ Fax: 96/ Gyır-Moson-Sopron megye Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzı Iskola Nagyváthy János Szakközépiskola és Kollégium 8800 Nagykanizsa, Hunyadi utca 18. Tel: 93/ Fax: 93/ Keszthely, Tapolcai u. 1/C Tel-fax: 83/ Zala megye Zala megye

41 Részvétel a szakmai továbbképzéseken, szakmacsoportonként (mezıgazdaság, környezetvédelem- vízgazdálkodás) Részvétel a Savaria TISzK szakmai továbbképzésein A modulrendszerő szakképzés sajátosságainak részletes megismerése A modulrendszerő, új típusú szakképesítéseink helyi tanterveinek összeállítása szakmai munkaközösségenként

42 A modulrendszerő, új típusú szakképesítéseink szakmai vizsgáinak részletes kidolgozása, az új vizsgáztatási elıírások gyakorlati végrehajtásának megtervezése, kipróbálása Az új vizsgarendszerben szereplı vizsgatevékenységek gyakorlása: interaktív és gyakorlati vizsgarészek összeállítása, szóbeli vizsgarész értékelése A modulrendszerő szakképesítéseinkhez igazodó szakmai kerettantervek átalakítása, helyi tantervek elkészítése Az iskola Pedagógiai Programjának szerves részét képezı Szakmai Program elkészítése Szakmai munkaközösségeken belüli belsı továbbképzések megvalósítása a modulrendszerő tananyag tartalmi összeállítása kapcsán

43 Telefonszám: 06-94/ Fax: 06-94/ cím: Web lap:

44 A program további részéhez kellemes és hasznos idıtöltést kívánok! Takács Zoltán a KvVM országos szakképzési szakértıje szakmai igazgatóhelyettes

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT ORSZÁGELEMZÉS A FORMÁLIS, NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS JELENLEGI SZERKEZETÉRİL ÉS HELYZETÉRİL A KORÁBBI TAPASZTALATOK AKKREDITÁLÁSA/ÉRVÉNYESÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILLS Transzferálási

Részletesebben

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. Hatvan Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Intézményi minıségpolitika... 6 1. Fenntartói minıségpolitika... 6 1.1.

Részletesebben

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém, 2009 Szerkesztették: Dr. Temesvári Balázs Dr. Madarász Sándor

Részletesebben

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010.

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. SIÓFOK, 2007. JANUÁR 23. Balatoni Szakképzési Projekt 2007-2010. 1 HELYZETFELTÁRÁS... 4 Vezetıi összefoglaló... 4 A Balaton Régió jövıképe...

Részletesebben

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN Doktori

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolában folyó CISCO hálózatépítı

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı A MUNKAERİPIAC MŐKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET (oktatás) MUNKAERİPIAC (gazdaság) (közvetítı

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény és annak módosításáról szóló 2006. évi LXXI. tv. 40. -a a közoktatás minıségirányítási feladatait az alábbiak szerint fogalmazza

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA ZSKF TKK A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA ZÁRÓTANULMÁNY SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÍTETTE A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJA AZ OKTATÁSÉRT

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Gazdasági

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA Hely INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2011/2012 (Harmadik akkreditációs értékelés) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2012/8/VI/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2012. szeptember 28.

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzata

Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzata Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzata Bakonyi Szakképzés Szervezési Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2008. Tartalom 1. A helyzetelemzés összegzése... 1 2. Intézkedési

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

Zárótanulmány a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK 1

Zárótanulmány a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 1 1 BEVEZETÉS (ELŐSZÓ: DR. LÜKŐ ISTVÁN) 3 2 A KUTATÁS EREDETI ÉS MEGVALÓSULT TERÜLETEI, FELADATAI 4 2.1 A KUTATÁS CÉLJA, HIPOTÉZISEI 4 2.2 A KUTATÁS TERVE 6 2.2.1 A KUTATÁS

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 2. szám 2010. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. évi 2. szám Komárom-Esztergom megye 2010. február TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben