VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Szám: 02/240-3/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének július 15-ei ülésére Tárgy: Az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összevonása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Oktatási és Közművelődési Iroda Jogi és Önkormányzati Iroda Az előterjesztést megtárgyalta: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a június 12-ei ülésen tárgyalta a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összevonását javasló előterjesztést. A 87/2008. (VI.12.) MÖK határozat alapján a közgyűlés elnöke megkezdte az intézmények összevonásának előkészítését. Veszprém Megyei Önkormányzat és Ajka Város Önkormányzata között június 16-án létrejött megállapodás II.4. pontjára való hivatkozással a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke levélben kérte Ajka Város Önkormányzata véleménynyilvánítását a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tervezett összevonása ügyében. Ajka Város Önkormányzat Képviselőtestülete 121/2008.(VI.24.) számú határozatában foglalt állást. (1. sz. melléklet). A Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kialakításakor egyrészt figyelembe kell venni a helyi önkormányzatokról szóló törvény 115. (5) bekezdését, amely szerint a települési önkormányzat feladatátadása az önkormányzat megbízatásáig szól, így annak egyoldalú felmondására nincs lehetőség. Másrészt tekintettel kell lenni a térségi integrált szakképző központok kialakítására is. A térségi integrált szakképző központok már kialakított esetleges megváltoztatása hatással lehet a szakképzési fejlesztési támogatások fogadására, illetőleg az elbírálás alatt álló pályázatunkra. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 102. (3) bekezdése értelmében az intézmények átszervezését megelőzően a fenntartónak be kell szereznie az alkalmazotti közösség, az iskolai szülői közösség, a diákönkormányzat, illetve a megyei gazdasági kamara véleményét. A Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium alkalmazotti közössége a június 25-én tartott értekezleten arról alakította ki véleményét, hogy egyetért-e a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumba történő beolvadásával megvalósuló intézmény-összevonással. Erre a kérdésre 63 fő adott le szavazatot, melyből 60 volt érvényes. 26 fő (az érvényes szavazatok 43,3%-a) egyetértett, 34 fő (az érvényes szavazatok 56,7%- a) nem értett egyet a tervezett intézményátszervezéssel. A jogutód intézmény nevére a székhely esetében Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, a telephely vonatkozásában Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium Bercsényi Miklós Tagiskolája 59 érvényes szavazat érkezett, melyből 26 támogatta (az érvényes szavazatok 44%-a), 33 (az érvényes szavazatok 56%-a) ellenezte azt. A szülői közösség ellenvéleményét fejezte ki, a diákönkormányzat viszont támogatta az intézmények összevonását és az elnevezésre vonatkozó javaslatot. A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alkalmazotti közössége június 26-án nyilvánított véleményt. A kérdésekre 76 szavazat érkezett, melyből az intézmények összevonásával 21 fő (az érvényes szavazatok 28%-a) értett egyet és 54 fő (az érvényes szavazatok 71%-a) utasította el, 1 érvénytelen szavazat mellett. A jogutód intézmény nevére 20 egyetértő (az érvényes szavazatok 26%-a) és 53 elutasító (az érvényes szavazatok 70%-a) szavazat érkezett. A leadott 76 szavazatból 1 érvénytelen volt és 2 szavazólapon nem volt válasz. A szülői közösség és a diákönkormányzat sem ért egyet az intézmények összevonásával. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a június 23-án kelt levelében (2. sz. melléklet) nem emelt kifogást a tervezett átszervezés ellen. Egyidejűleg fontosnak tartja, hogy a kialakuló szakmastruktúra vegye figyelembe a munkaerőpiac elvárásait, illetve az új intézmény személyi feltételei legyenek alkalmasak a gyakorlati képzéssel és a szakmai vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok ellátására. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 6. (1) bekezdés b) pontja, illetve

3 3 (3)-(4) bekezdése szerint a két intézmény összevonásáról a megyei önkormányzatnak az érintett reprezentatív szakszervezettel egyeztetni kell és véleményeztetni szükséges az összevonásról szóló intézkedések tervezetét. Ennek érdekében jelen előterjesztést megküldtem az érintett reprezentatív szakszervezet részére véleményezés céljából. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását részben vagy egészben akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét. Jelen esetben a megyei fejlesztési tervvel való összhangról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 61/A. -a, valamint a Kt. 88. (11) bekezdése alapján - a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett egyeztető bizottság nyilvánít véleményt. Az egyeztető bizottság június 25-én kinyilvánította azon véleményét, hogy az ajkai székhelyű Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium és Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium közoktatási intézmények tervezett átszervezése után a fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatás-szolgáltatás megszervezéséről továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik és a tanulóknak, szüleiknek a tervezett intézkedés aránytalan terhet nem jelent, a tervezett átszervezés a megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervben foglaltakkal nem ellentétes. Az előbbiekben hivatkozott törvényhely közoktatási szakértő véleményének kikérésére is kötelezi a fenntartót közoktatási intézménye átszervezése előtt. A szakértői vélemény arra kereste a választ, hogy az átszervezést követően a megyei önkormányzat továbbra is megfelelő színvonalon tudja-e ellátni kötelező feladatát, oly módon, hogy annak igénybevétele nem okoz aránytalan terhet a tanulóknak és szüleiknek. A szakértői vélemény szerint az iskolával szemben támasztott jogos igény mind a szülők, mind a fenntartó részéről -, hogy folyamatosan alkalmazkodjon a változó körülményekhez annak érdekében, hogy képes legyen a tanulók alapképzettségét, a legfontosabb készségeit és szaktudását kialakítani. Ezen alkalmazkodás első lépése a szervezeti struktúra szükség szerinti változtatása. A két iskola összevonásával kialakuló nagyobb intézmény a tanulók számára tágabb lehetőségeket biztosít a pályaorientációra, amely a megalapozottabb szakmaválasztást segíti. Az integráció megvalósítása lehetővé teszi az eddigi pályázati és más fejlesztési eredmények szervezeti egységek közötti cseréjét, széleskörű felhasználását. Ez azért tekinthető fontos szempontnak, mert a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság prioritásnak tekinti az oktatási javak multiplikációját. A szakértői anyag kiemeli az intézmények összevonásából származó hatékonyabb humánerőforrásgazdálkodást is. A két intézmény dokumentumainak vizsgálatából a képesítési viszonyok aránytalansága tűnik elő, ami arra enged következtetni, hogy a nevelés-oktatás folyamatában a tanulók érdekét szolgáló módszertani képzések háttérbe szorultak a magasabb besorolást eredményező képzésekkel szemben. Tisztelt Közgyűlés! Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumba történő beolvadásával az átszervezés jogutódlással történik, ezért a tanulói és a közalkalmazotti jogviszony is folyamatos. Nem változik az intézmény típusa - többcélú közoktatási intézmény -, amely szakközépiskolai, szakiskolai és kollégiumi intézményegységeket foglal magában. Ez az intézménytípus egy pedagógiai programmal, egy szervezeti és működési szabályzattal, egy házirenddel, illetve egy minőségirányítási programmal rendelkezik. Az átszervezést követően akkor valósul meg a megfelelő színvonalon való további gondoskodás Kt (1) bekezdés 22. pontja -, ha az iskolai nevelés-oktatás, valamint a kollégiumi oktatás

4 4 személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a szabványoknak, a közoktatásról szóló törvény 1. és 3. mellékletében meghatározott előírásoknak, s továbbra is biztosítottak a meglévő pedagógiai szolgáltatások. A jelenleg önálló intézmények képzési kínálata az összevonásból adódóan nem fog megváltozni, azt a jogutód intézmény megtartja. A közoktatási törvény előírásainak teljesülését az intézmények összevonása nem befolyásolja. Ennek figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy a megyei önkormányzat megfelelő színvonalon gondoskodik a további működésről. Az átszervezés a tanulók számára nem jelent aránytalan terhet Kt (1) bekezdés 3. pont: ( ha a tanuló az iskolai oktatást lényegesen nehezebb körülmények között vagy jelentős költségnövekedés mellett tudja igénybe venni, figyelembe véve a tanuló életkorát, sajátos nevelési igényét. ) - mivel a tanulók nevelés-oktatásának helyszíne a két intézmény összevonásából következően nem változik meg. A szakértői vélemény részletesen elemzi a két intézmény meglévő vezetési struktúráját. Jelenleg 9 vezető (2 igazgató, 3 igazgatóhelyettes, 4 gyakorlati oktatásvezető) 60 órát lát el és 138 óra kedvezménnyel rendelkezik. Hatékonyabb struktúrával a vezetői feladatok ellátása kevesebb órakedvezménnyel és több ténylegesen ellátott órával megoldható lenne. A közoktatási törvény előírásai és a szakértői javaslat alapján a vezetési szerkezet meghatározásához 8 vezetői álláshely (1 igazgató, 2 igazgatóhelyettes, 1 tagintézmény-vezető, 1 gyakorlati oktatásvezető, 3 gyakorlati oktatásvezető-helyettes) kialakításával teszünk javaslatot. Így a vezető megbízással rendelkezők 76 órát tudnának ellátni és 100 óra kedvezménnyel rendelkeznének, ami heti 54 óra megtakarítást jelent. Tekintettel arra, hogy az összevonás után egy nevelőtestülettel működik az intézmény, az új vezetési struktúrával párhuzamosan szükséges az egyes közösségek szervezeteinek áttekintése is (pl. munkaközösségek, érdekvédelmi szervezetek, munkavállalói szervezetek), ami további megtakarítási intézkedéseket vonhat maga után. Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását..../2008.(vii.15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta Ajka Város Képviselőtestületének 121/2008.(VI.24.) számú határozatát, és annak ismeretében az alábbi határozatot hozza: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése augusztus 15-ei hatállyal a mellékelt megszüntető okiratban foglaltak szerint megszünteti a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.) megnevezésű önállóan gazdálkodó költségvetési intézményét és augusztus 15- ei hatállyal beolvasztja a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium (8400 Ajka, Bródy I. u. 2.) megnevezésű részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménybe. A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény megszüntetéséről szóló megszüntető okiratot (3. sz. melléklet) a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv és a közoktatási információs rendszer számára küldje meg. Határidő: augusztus 15., illetve a megszüntető okirat megküldésére július 23. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző

5 5 2. A Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint augusztus 15-ei hatállyal módosítja. A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosítások végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket és a módosított alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről gondoskodjon. A megyei közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az intézmény költségvetése módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé. Határidő: azonnal, illetve az alapító okirat megküldésére július 30., javaslat a költségvetés módosítására a szeptemberi ülésen Felelős: Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése augusztus 15-ei hatállyal visszavonja a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója, Becsei Éva augusztus 15-éig szóló magasabb vezetői megbízását az intézmény Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumba történő beolvadása miatt. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni Becsei Évának, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának az intézményben végzett vezetői munkáját. Határidő: augusztus 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a jogutód intézmény igazgatóját, hogy az iskolai alapdokumentumokat (szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program, minőségirányítási program) az alapító okiratnak és az előterjesztés mellékletét képező szakértői javaslatban foglalt vezetési struktúrának megfelelően dolgozza át, és a szükséges eljárás után jóváhagyásra terjessze az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elé. Határidő: augusztus 25. Felelős: jogutód intézmény igazgatója 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a jogutód intézmény igazgatóját, hogy az intézmény létszámgazdálkodását tekintse át és az esetleges módosításokra vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé. Határidő: április 30. Felelős: jogutód intézmény igazgatója Veszprém, június 27. Lasztovicza Jenő sk.

6

7

8

9 3. sz. melléklet MEGSZÜNTETŐ OKIRAT a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.) önálló jogi személyiségű, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv megszüntetéséről A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 90. (1) bekezdés c) pontja alapján a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium megnevezésű költségvetési intézményét augusztus 15-ei hatállyal megszünteti. A megszűnő költségvetési intézmény székhelye: 8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1. alaptevékenysége: általános középfokú oktatás, szakiskolai oktatás szakképzés egyéb tevékenysége: intézményi vagyon működtetése gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alapító szerve: Munkaügyi Minisztérium Munkaerő Tartalékok Hivatala vezetőjének kinevezési rendje: pályázat útján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése bízza meg A megszűnő intézmény feladatai és a feladat ellátását szolgáló vagyon a Veszprém Megyei Önkormányzat határozata alapján a jogutód Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium (8400 Ajka, Bródy I. u. 2.) intézményhez kerül. A megszűnő intézmény közalkalmazottai és egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogokat augusztus 15. napjától a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium (8400 Ajka, Bródy u. 2.) igazgatója gyakorolja. Veszprém, július 15. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Záradék: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése /2008. (VII.15.) MÖK határozatával a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium megszüntető okiratát jóváhagyta.

10 ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 4. sz. melléklet Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában és a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv ában foglaltak, valamint a./2008. (VII.15.) MÖK határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát augusztus 15-től a következő szerint határozza meg: 1. Az intézmény megnevezése: Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium Rövid név: Bánki Donát Szakképző Iskola Rövidített név: Bánki SZIK Ajka OM azonosító: Székhelye: 8400 Ajka, Bródy I. u. 2. Tagintézménye: Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium Bercsényi Miklós Tagiskolája (8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.) 2. Az intézményalapítás éve: 1949 Alapítója: Munkaügyi Minisztérium Munkaerő Tartalékok Hivatala Fenntartója, felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér Az intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény (összetett iskola): szakközépiskola, szakiskola és kollégium 4. Szakágazat száma és megnevezése: Általános középfokú oktatás 5. Az intézmény alaptevékenysége: Általános középfokú oktatás Szakiskolai oktatás, szakképzés 6. Szakfeladatok száma és megnevezése: Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Nyelvi előkészítő évfolyam Sajátos nevelési igényű (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása Integrált nevelés, oktatás Szakközépiskolai felnőttoktatás: nappali munkarend szerint Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Felzárkóztató oktatás Sajátos nevelési igényű (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Integrált nevelés, oktatás Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás. Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés: fémforgácsoló, géplakatos, karosszérialakatos, üvegcsiszoló, üvegfúvó, számítógépkezelő (-használó), gépíró és szövegszerkesztő, szerszámkészítő, asztalos, villanyszerelő, hegesztő, kőműves, ács-állványozó, nőiruha-készítő, szobafestő-mázoló és tápétázó, vízvezeték- és központifűtés-szerelő, élelmiszer- és vegyi áru kereskedő, vendéglátó eladó, ruházati kereskedő, vas- és műszaki kereskedő Középiskolai végzettséghez kötött szakképzés: informatika szakmacsoport (számítástechnikai szoftver-üzemeltető (tanfolyami jelleggel), gépipari számítástechnikai technikus, műszaki számítástechnikai technikus), gépészet

11 2 szakmacsoport (autószerelő), közlekedés szakmacsoport (közlekedésüzemviteli, szállítmányozási technikus), közgazdaság szakmacsoport (pénzügyiszámviteli ügyintéző, gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző), elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (mechatronikai műszerész, mechatronikai technikus), kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció; vendéglátás-idegenforgalom és környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport, kereskedelmi technikus, vendéglátó technikus, környezetvédelmi technikus, környezet- és vízgazdálkodási technikus. Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés: műszaki informatikai mérnökasszisztens, gépipari mérnökasszisztens, logisztikai műszaki menedzserasszisztens Sajátos nevelési igényű (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása Integrált nevelés, oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Anya-, gyermek- és csecsemővédelem Diáksport 7. Évfolyamok száma: általános műveltség megalapozása: 2; 4; 5 évfolyam szakképzés : 1; 1,5; 2 és 3 évfolyam 8. Felvehető legmagasabb tanulólétszám: iskolába 1800 fő kollégiumba 232 fő 9. A feladatellátást szolgáló vagyon: Ajka Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. 10. A vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a vonatkozó központi, a tulajdonosi és a fenntartói önkormányzat rendelkezéseinek megfelelően. 11. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 12. Az intézményvezető kinevezésének rendje: Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre bíz meg. 13. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei Gazdasági Irodája (8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.) a mellékelt megállapodás szerint látja el. Veszprém, július 15. Lasztovicza Jenő

12 3 Melléklet a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának 6. pontjához Szakképesítés azonosító száma szint tanulm terület Szakképesítés megnevezése Azonosító szám Szint Szakképesítések köre Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés megnevezés Azonosító szám szint megnevezés Azonosító szám szint megnevezés Gépészet szakmacsoport Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Duguláselhárító Gépgyártástechnológiai technikus Karbantartó, csőszerelő Műanyagcsőszerelő Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó Gépi forgácsoló Esztergályos Fogazó Fűrészipari szerszámélező Köszörűs Marós Géplakatos Gépbeállító központifűtés- és csőhálózatszerelő Vízvezeték- és vízkészülékszerelő

13 4 Szakképesítés azonosító száma szint tanulm terület Szakképesítés megnevezése Azonosító szám Szint Szakképesítések köre Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés megnevezés Azonosító szám szint megnevezés Azonosító szám szint megnevezés Hegesztő 31 Bevontelektródás 01 hegesztő 31 Egyéb eljárás szerinti 02 hegesztő 31 Fogyóelektródás 03 hegesztő Gázhegesztő 31 Hegesztő-vágó gép 05 kezelője 31 Volframelektródás 06 hegesztő Szerszámkészítő Szikraforgácsoló Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport Mechatronikai műszerész Mechatronikai szerelő Villanyszerelő Kábelszerelő Mechatronikai technikus Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló*

14 5 Szakképesítés azonosító száma szint tanulm terület Szakképesítés megnevezése Szakképesítések köre Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés Azonosító Azonosító Azonosító szám szám szám Szint megnevezés szint megnevezés szint megnevezés Informatika szakmacsoport Informatikus Vegyipar szakmacsoport Vegyipari technikus 33 Gyógyszerkészítménygyártó Vegyianyaggyártó Építészeti szakmacsoport Ács, állványozó Állványozó Festő, mázoló és 04 tapétázó Mázoló, lakkozó Plakátragasztó Szobafestő Tapétázó Kőműves 21 Beton- és 01 vasbetonkészítő Építési kisgépkezelő 21 Építményvakoló 02 kőműves Épületfalazó kőműves Gépi vakoló Gazdasági informatikus Műszaki informatikus Villámvédelmi felülvizsgáló

15 6 Szakképesítés azonosító száma szint tanulm terület Szakképesítés megnevezése Azonosító szám Szint Szakképesítések köre Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés megnevezés Azonosító szám szint megnevezés Azonosító szám szint megnevezés Karosszérialakatos Autómosógép-kezelő Bútorasztalos Asztalosipari szerelő 31 Fa- és bútoripari 01 gépkezelő Faesztergályos Fatermékgyártó Épületasztalos Famegmunkáló Fűrészipari gépkezelő Közlekedés szakmacsoport Autószerelő Autóbontó Autótechnikus 31 Autókarbantartó és 02 ápoló 52 Gázautószerelő 01 Közlekedésüzemvitelellátó Menetjegyellenőr Menetjegypénztáros Közúti közlekedésüzemvitelellátó Szállítmányozási ügyintéző Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Víz- és szennyvíztechnológus Szennyvíztechnológus Víztechnológus

16 7 Szakképesítések köre Szakképesítés azonosító száma szint tanulm terület Szakképesítés megnevezése Azonosító szám Szint Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés megnevezés Azonosító szám szint megnevezés Azonosító szám szint megnevezés Közgazdaság szakmacsoport Pénzügyi-számviteli ügyintéző Ügyvitel szakmacsoport Irodai asszisztens Gépíró Gépíró, szövegszerkesztő Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Bolti eladó Kereskedő Bútor- és lakástextilkereskedő Élelmiszer- és vegyiárukereskedő Élelmiszer- és vegyi áru-eladó Műszakicikk eladó Ruházati eladó Ruházati kereskedő Kereskedelmi menedzserasszisztens Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 01 Beszédleírógyorsíró Jegyzőkönyvvezető

17 8 Szakképesítés azonosító száma szint tanulm terület Szakképesítés megnevezése Azonosító szám Szint Szakképesítések köre Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés megnevezés Azonosító szám szint megnevezés Azonosító szám szint megnevezés Logisztikai ügyintéző 31 1 Anyagbeszerző Áruterítő Veszélyesáruügyintéző 52 1 Mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő* Bolti pénztáros* Raktáros* Áruösszeállító* Raktárkezelő* Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Vendéglős Étkezdés Vendéglátó eladó Egyéb szolgáltatások szakmacsoport Gépipari Mérnökasszisztens mérnökasszisztens Mechatronikai Üvegcsiszoló Megjegyzés: A*-gal jelzett szakmák kizárólag felnőttképzés keretében oktathatók mérnökasszisztens Műszaki informatikai mérnökasszisztens Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2011. augusztus 8. Szerkesztette: Vattay József intézményvezető 1 1.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító Okiratának módosítása. 2. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása.

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosítója: 030744 1.2. Az intézmény székhelye, címe: 9200 Mosonmagyaróvár Dr. Gyárfás J. u. 3. hrsz.: 1608 1.3. Az

Részletesebben

Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői

Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői Iktatószám:41-22108-3/2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az önkormányzati fenntartású szakképz

TÁJÉKOZTATÁS az önkormányzati fenntartású szakképz TÁJÉKOZTATÁS az önkormányzati fenntartású szakképző intézmények képzési szerkezetének racionalizálása során végrehajtott intézkedésekről 2004 2008 között Összeállította: Közoktatási Iroda Középfokú oktatás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1986 ÉPÍTÕIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM: 034173 SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. szeptember 30-tól Kaposvár 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 8 I. FEJEZET... 9 1. A Szervezeti és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. május 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása VI-181/3026/2012. sz. határozat melléklete 18. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az Alapító okirat kelte: 2007. III. 29. Az Alapító okirat sorszáma: 1/2007. Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. II. 18. 1. Intézmény neve: 2. Székhelye

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrejöttével kapcsolatos helyzetelemzés

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrejöttével kapcsolatos helyzetelemzés Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrejöttével kapcsolatos helyzetelemzés 1. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrejöttével kapcsolatos helyzetelemzés 1.1 A Bakonyi Szakképzés-szervezési

Részletesebben

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 1 TARTALOM I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 678/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Dobó István Gimnázium Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza

Részletesebben

Pedagógiai Program SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Nagykálló. Hatálybalépés: 2010. szeptember 1. Nagykálló, 2019. április 28.

Pedagógiai Program SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Nagykálló. Hatálybalépés: 2010. szeptember 1. Nagykálló, 2019. április 28. Pedagógiai Program SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Nagykálló Nagykálló, 2019. április 28. Készítette: Lipták Lajos igazgató Hatálybalépés: 2010. szeptember 1. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 31. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény... 6 2. A vezetők és a szervezeti egységek

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje lk!. sz.: V. 28712010. BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szenl István fér 7. Ügyintéző: Nagy Árpód Mell.: Hiv. sz: dr. Urbán-Zsilák. Postacím: 560l Pf. 112. Telefon: (66) 523-803 NYILVANOS

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben