GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK ES FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK A VÍZÜGY TERÜLETÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK ES FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK A VÍZÜGY TERÜLETÉN"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJESKÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (TQM) SZAK Nappali tagozat Szolgáltatás és non profit szakirány GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK ES FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK A VÍZÜGY TERÜLETÉN Készítette: Augusztinovicz Ádám

2 Budapest,

3 Bevezetés... 5 A Víz Keretirányelv... 6 A Víz Keretirányelv által meghatározott nagy lépések és a hozzájuk tartozó határidők 7 A költségek átláthatósága és a szennyező - fizet elv: a Víz Keretirányelv gazdasági elemei... 7 Összefoglalás... 9 A magyar helyzet és tapasztalat a Víz Keretirányelv jogrendbe történő ültetése terén... 9 Egy uniós tagország, Franciaország gyakorlata a vízügyi beruházások finanszírozásában A francia vízügy alapvető szervezete Az intézményesített egyeztetés három szintje A Vízgyűjtő-területi Bizottság összetétele Állami részvétel a francia vízügyben A francia Vízügyi Ügynökségek rendszere a szennyező - fizet elv Víz-járulék rendszer Franciaországban A Sárgarépa és a bot elve A nyilvánosság szerepe A magyar támogatási rendszer A magyar vízügy szervezete Gazdasági eszközök a vizek védelmére Vízügyi Alap, Vízgazdálkodási célelőirányzat (VICE) Környezetvédelmi Alap (KA), Környezetvédelmi Célelőirányzat (KAC) Támogatott környezet- és természetvédelmi célkitűzések Egyéb európai források A támogatás formái és mértéke Az ISPA program magyarországi intézményrendszere A pályázók köre Eredmények az ISPA területén Környezetvédelmi célú beruházási támogatás A vízügyi szabályozó rendszer Magyarországon Szolgáltatások a vizek védelmére, finanszírozás A vízszennyezés-szabályozás alapelvei A vízszennyezés-szabályozás legfontosabb alapelvei Méltányosság Irreverzibilis hatás Szennyező fizet Szabályozás a helyzeti előny kompenzálására Integrált megközelítés Szennyezés megelőzés Elfogadottság Ésszerűség

4 A jelenleg rendelkezésre álló gazdasági szabályozó eszközök Magyarországon A bírság rendszer kritikája Bírság az USA-ban Bírság Magyarországon A környezetterhelési díj Következtetések, ajánlások megfogalmazása oldal

5 Bevezetés Magyarországon becslések szerint több mint ezer milliárd forintra lenne szükség a környezetvédelem területén annak érdekében, hogy megfeleljünk az uniós elvárásoknak. Ezek az elvárások sok mindenre vonatkoznak: kibocsátási határértékekre, állami szervezetekre, kárelhárítási tervekre, a közigazgatás felkészültségére és még egy sor egyébre, melyeknek költségét hol az államnak, hol az állampolgárnak, hol pedig a gazdálkodó szervezeteknek kell fizetnie. A környezetvédelmet három nagy területre szokás osztani: levegőszennyezés, víz- és hulladékgazdálkodás. Ezen kívül számos terület van, de azok sok helyen kapcsolódnak a fenti háromhoz; pl. a talajvédelem kapcsolódik a vízhez (felszín alatti vizek révén), vagy közigazgatási szempontból nem tartozik a környezetvédelmi központi adminisztráció hatáskörébe. Az elmúlt időszakban alkalmam volt közelebbről megismerkedni vízüggyel, annak irányításával, bizonyos problémáival és finanszírozási rendszerével. Dolgozatom célja, hogy átfogó képet adjak az Európai Únió 2000-ben hatályba lépett Víz Keretirányelvének előírásairól és elvárásairól, bemutassam, hogy milyen finanszírozási, ösztönző és bírságolási rendszer létezik egy meghatározó jelentőségű tagállamban (Franciaország), bemutassam a jelenlegi magyar rendszert, végül ajánlásokat fogalmazzak meg a magyar előírások uniós jogharmonizációjával és optimális gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. 5. oldal

6 A Víz Keretirányelv Integrált közösségi víz politikát kell kidolgozni. (Víz Keretirányelv, preambulum 9. cikkely) A Víz Keretirányelvet 2000 október 23-án fogadták el és december 22-én lépett hatályba. Célja, hogy egy igazi európai szintű vízügyi politikát hozzon létre vízgyűjtő kerületekre vonatkozó vízgazdálkodási vízvédelmi keret lefektetésével. A Víz Keretirányelvet minden tagállam jogrendszerébe be kell emelni 2003 december 22-ig. Ez az átültetés törvényeket és kormányhatározatokat is igényel, melyet a parlamenteknek mindenképpen meg kellett szavazniuk 2003 első félévében. A Víz Keretirányelv (VKI) több területen is újdonságot jelent. Először is egy európai keretet rögzít a vízügyi politika terén oly módon, hogy környezetvédelmi célok átfogó megközelítését vezeti be elérendő célok meghatározása és részpolitikák meghatározása mellett. Világos célt tűz ki: 2015-ig el kell érni a felszíni és felszín alatti vizek jó ökológiai állapotát egész Európában és csökkenteni kell, vagy meg kell szüntetni bizonyos veszélyes, vagy különösen veszélyes anyagok kibocsátását. A határidőket is pontosan megadja: 2015 a végső határidő a jó ökológiai állapot elérésére. Derogáció lehetséges ugyan, de csak nagyon indokolt esetben. A nagyközönséget be kell vonni az eljárásokba, vele együtt kell egyeztetni minden olyan döntés előtt, melynek a jövőre kihatása van. Az Európai Bizottság szándéka szerint ez az igazi átláthatóság záloga. A VKI munkamódszert ajánl a vízügyi politika valódi irányítására, melyet mindenek előtt a jelenlegi állapot felmérésével kell kezdeni, majd az elérendő célokat meg kell határozni és ezt követően kell a különböző intézkedéseket meghatározni, végrehajtani és felmérni a cél elérése érdekében kifejtett hatásukat. Lehetővé kell tenni az európai szintű összehasonlításokat. Jelen pillanatban a vízminőség felmérésére szolgáló rendszerek és az elérendő célok meghatározása tekintetében hatalmas az eltérés a különböző tagállamok és tagjelölt országok között. Egy közös hivatkozási alap felállításával a VKI lehetővé teszi a vízminőség korrekt felmérését és a tagállamok különböző stratégiáinak összehasonlítását. 6. oldal

7 A Víz Keretirányelv egyébként integrálja a területrendezési és gazdasági politikát is a vízügyi politikába. A Víz Keretirányelv ezáltal egy valóságos tervezési eszköz kíván lenni, különböző ágazati politikák integrálása révén, hogy minél jobban meg lehessen határozni és végre lehessen hajtani a vízügyi jellegű beruházásokat. A Víz Keretirányelv által meghatározott nagy lépések és a hozzájuk tartozó határidők 2003 A Víz Keretirányelv átültetése a tagország jogrendjébe 2004 december A vízgyűjtő területek állapotfelmérése 2006 december A vízminőségi figyelőhálózat üzembe helyezése 2009 december Célok meghatározása és derogációk indoklása 2015 december Célok elérésének (első) időpontja: újabb célok meghatározása, a vízgyűjtő-területi gazdálkodási tervek felfrissítése 2021 december Célok elérésének (második) időpontja: újabb célok meghatározása, a vízgyűjtő-területi gazdálkodási tervek felfrissítése A költségek átláthatósága és a szennyező - fizet elv: a Víz Keretirányelv gazdasági elemei A tagállamok által alkalmazott gazdasági eszközök az intézkedési programok hasznos részei lehetnek. Figyelembe kell venni a vízi szolgáltatások költségvisszatérülésének elvét, ide értve a vízi környezetben előidézett károkkal vagy kedvezőtlen hatásokkal összefüggő környezeti és készletgazdálkodási költségeket is, különös figyelemmel és összhangban a szennyező fizet elvével. Ehhez szükség van a vízgyűjtő kerületben a vízi szolgáltatásoknak a vízkészletek és a vízigények hosszú távú előrejelzésén alapuló gazdasági elemzésére. (VKI Preambulum, 38. cikkely) 7. oldal

8 A Víz Keretirányelv által bevezetett újítások közül ez az egyik legfontosabb. A gazdasági szempontok következetes alkalmazása a továbbiakban értékes segítséget nyújt a döntéshozatalban és a környezetvédelem területén precedens értékű. A Víz Keretirányelv szerint először is fel kell mérni a víz felhasználásának helyét és módjait: szabadidő, pihenés; vízkivétel ivóvízellátás céljából, öntözés céljából, ipari célokból stb. A vízkivételi és a szennyvíz-kibocsátási helyek azonosítása után fel kell mérni az adott vízhasználat gazdasági fontosságát: melyek a hozzá kapcsolódó gazdasági tevékenységek, meg lehet-e azok nagyságát becsülni árbevétel vagy foglalkoztatás szempontjából stb. A jelenlegi állapotfelmérésen túl a VKI előírja a már meghozott vízgazdálkodási intézkedések várható hatásainak előrebecslését is egészen 2015-ig (mint pl. nitrát irányelv alkalmazása). Ezen kívül a lakosság, valamint a gazdasági tevékenység várható növekedésének a területfejlesztés igényeinek megfelelően elkészített becslését is megkívánja. Ezen a téren a Víz Keretirányelv integráló szerepet tölt be a különböző ágazati politikák között annak érdekében, hogy minél pontosabban meg lehessen határozni és minél jobban végre lehessen hajtani a vízügyi jellegű beruházásokat. Ily módon a vízügyi politika már nem helyreállító szerepet tölt be, hanem éppen ellenkezőleg: integráló jellege révén az egyéb ágazati politikák meghatározója lesz, melynek követelményeit az ágazati politikák kialakítása során figyelembe kell venni, többek között a helyreállítás költségei miatt. A keretirányelv előírja a költségek elemzését annak érdekében, hogy az intézkedési programokat optimalizálni lehessen. Lehetővé teszi, hogy a nagyobb programokat néhány évvel el lehessen halasztani azok költségvonzata miatt ( aránytalan költségek fogalma) azzal a feltétellel, hogy minden halasztást társadalmi vitára kell bocsátani. Az átláthatóság érdekében a Víz Keretirányelv előírja, hogy figyelembe kell venni a vízhasználathoz kapcsolódó szolgáltatások költségének visszatérítését is, ami lehetővé teszi annak pontos megismerését, hogy ki fizet és pontosan mit? Három kérdést kell megvizsgálni a nagy vízgyűjtő kerületben (Laurans, Y. and Blanc, S. (2003)): - A jelenlegi árak fedezik-e a szolgáltatás, tehát a működtetés és a helyreállítás költségeit? 8. oldal

9 - A szennyező fizet elv alkalmazása lehetővé teszi-e, hogy a valódi szennyezőkre terheljék az általuk okozott környezet károsodás költségeit? - Milyen a különböző ágazatok (háztartások, ipar, mezőgazdaság stb.) közötti költségmegoszlás? A Víz Keretirányelv előírja az átláthatóságot, de nem ír elő semmilyen eljárást a költségek teljes körű lefedésére. Szociális, gazdasági vagy környezetvédelmi okokból a támogatások vagy transzferek továbbra is fennmaradhatnak. Azokat fel kell mérni és meg kell jeleníteni a vízgazdálkodási tervben, ily módon a közvélemény számára az információt hozzáférhetővé téve. A Víz Keretirányelv a tarifarendszert egy ösztönző jellegű, intézkedési eszközzé formálja, amely így maga is hozzájárul a kitűzött célok eléréséhez. A vízügyi berendezések és szolgáltatások finanszírozásához hozzákapcsol egy stratégiát, amely az igények kielégítését a vízfogyasztás csökkentésének és a szennyezés forrásánál való megtisztításának ösztönzésével kívánja elérni. Összefoglalás A Víz Keretirányelv három alapvető eleme: a közvélemény részvétele, a gazdasági kérdések integrálása és a környezetvédelmi célok meghatározása a Víz Keretirányelvet a fenntartható fejlődés eszközévé teszi a vízügy területén. A magyar helyzet és tapasztalat a Víz Keretirányelv jogrendbe történő ültetése terén 1 Általánosságban véve elmondható, hogy Magyarország a közelgő tagság figyelembe vételével a vízügy területén teljes egészében igyekezett átvenni a közösségi 1 A VITUKI Rt. által szervezett Az EU Víz Keretirányelve c. továbbképzésen elhangzott a Víz Keretirányelv jogharmonizációs feladatai c. előadás alapján, melyet Holló Gyula (KVVM, Vízigazgató) tartott 9. oldal

10 joganyagot. Ennek része a Víz Keretirányelv is, amiben foglalt és a tagállamok számára kötelező határidőket magára nézve is kötelezőnek tekintette. A 1189/2002.(XI.7.) Korm. Határozat 3/c pontja kimondta a a Keretirányelv végrehajtásához szükséges szervezet- és intézményrendszer kialakításáról szóló előterjesztés kidolgozásának határideje szeptember 30. A joganyag teljes harmonizációjának végleges határideje december 22. A munka végrehajtására horizontális munkacsoportot hoztak létre, amelyben 7 Főosztály és az OVF (Országos Vízügyi Főigazgatóság) vesz részt. A Víz Keretirányelv átültetése kapcsán az elsődleges cél a Víz Keretirányelv alapgondolatainak a magyar jogrendbe való átültetése volt, melyhez törvényi szinten a környezetvédelmi törvényt és a vízgazdálkodási törvényt kell minimális mértékben módosítani oly módon, hogy a két törvény egyensúlya megmaradjon. A törvénymódosítás koncepciójának főbb pontjai a következők: A VKI alapvető célkitűzése A vizek jó állapotának elérése A jó állapot eléréséhez szükséges teendők Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés A társadalom bevonása, nyílt tervezési folyamat Ésszerűség elve Felhatalmazások meghatározása Határidők megadása A törvényi szintű szabályozás nem tartalmazza viszont a jó állapot elérésére, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésre, a vízminőség figyelésére (monitoringra), a gazdasági elemzésekre vonatkozó sajátos szabályokat. A törvénymódosítás felhatalmazza a Kormányt arra, hogy a vízgyűjtőgazdálkodási tervezésre és az intézkedések programjának kialakítására vonatkozó szabályokat a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási törvénnyel összhangban állapítsa meg, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztert arra, hogy a vízgyűjtőgazdálkodási tervet az érintett miniszterek bevonásával rendeletben hirdesse ki. A vízgazdálkodási törvény (Vgtv 2. (1)) kimondja, hogy a jó állapot elérését szolgáló intézkedések programjának kialakítása a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítése állami feladat, a vízkészletek védelmét szolgáló árpolitika kialakításával együtt. 10. oldal

11 A vízgazdálkodási törvény 14. paragrafusa többek között kiegészül a jogi és közgazdasági eszközrendszer gondolatával. A közgazdasági kérdések integrálásának érdekében a vízgazdálkodási törvény 15. -a új (7): (7) Az árpolitika kialakítása során érvényesíteni kell a vízszolgáltatások, a vízigénybevétel céljától függő költségek megtérülésének elvét (megkülönböztetve legalább a háztartási, ipari, mezőgazdasági igényeket), figyelembe véve a környezet- és vízkészlet-védelemmel összefüggő költségeket, a szennyező fizet elvet. Az árak megállapítása során figyelemmel kell lenni a megtérülés társadalmi, környezeti és gazdasági hatásaira. Ezeken kívül módosítások egész sora szolgálja a vízgyűjtőgazdálkodási terv megfelelő előkészítését és a jó állapot elérését. A Víz Keretirányelvben meghatározott határidőket és felelősöket a 1189/2002. (XI. 7.) Korm. határozat tartalmazza. 14. (1) A vizek hasznosítási lehetőségeinek megőrzésére i) a vízkészletek ésszerű használatára ösztönző jogi, és közgazdasági eszköz-rendszer kialakításával kell törekedni. 11. oldal

12 Egy uniós tagország, Franciaország gyakorlata a vízügyi beruházások finanszírozásában Az EU jogszabály-alkotási mechanizmusa nagyban épít a tagországok megszerzett tapasztalataira. Ez azt jelenti, hogy a meglévő, pozitív tapasztalatokat beépítik a jogszabályokba, többek között annak érdekében, hogy az újonnan bevezetésre kerülő szabályok ne forgassák fel gyökeresen a kialakult jogrendet, szokásokat. A vízügy területén sem volt ez másként Franciaország esetében. A vízgyűjtő területekre szervezett vízügyi apparátus, vízgyűjtőkre vonatkozó gazdálkodási tervek, lakossági egyeztetés, közvélemény bevonása a döntéshozatalba mind létezett a francia gyakorlatban a francia vízügy helyzetét alapvetően meghatározó, 1964-ben elfogadott és azóta többször módosított vízügyi törvény alkalmazása óta. A Víz Keretirányelv bevezetése természetesen itt is indukál változásokat, nem lehet módosítások nélkül megtartani a régi rendszert. Ennek ellenére érdemes áttekinteni a vízügyi kérdésekben is meghatározó szerepet betöltő, tengerekkel és folyókkal egyaránt rendelkező nagy uniós tagország eddigi, és részleteiben tovább élő gyakorlatát. A francia vízügy alapvető szervezete A francia vízügyet és vízgazdálkodást hat alapvető elv alapján szervezték meg : 1. A vízügyi igazgatást, csakúgy, mint Magyarországon, a vízgyűjtő területekre szervezték meg. Ennek leginkább a vízgazdálkodás szempontjából van jelentősége. 2. A francia vízügyre az integrált megközelítés jellemző, aminek elsődleges célja a vízfelhasználók igényeinek lehető legjobb kielégítése; mindezt természetesen a vízi környezet és élővilág védelme mellett, annak tiszteletben tartásával. 3. A különböző állami szervek és a területfejlesztésért felelős helyi adminisztratív szervezetek közti partnerség és koordináció megteremtése. Ezt a koordinációt célozza meg a Vízgyűjtő Bizottság intézménye, és az összehangolt munka érdekében születtek meg a vízgyűjtő-gazdálkodási irányadó tervek (SDAGE=Shéma Directeur d Aménagement et de Gestion de l Eau) és a kis 12. oldal

13 területekre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (SAGE= Shéma d Aménagement et de gestion de l Eau). Fontos megjegyezni ezekkel a tervekkel kapcsolatban, hogy elfogadásuk esetén törvényi erőre emelkednek, és az abban foglaltak kötelező erejűvé válnak az önkormányzatok és a beruházók számára. A terveket részben át kell majd alakítani a Víz Keretirányelv előírása szerint, de alapelveiket tekintve megfelelnek a Víz Keretirányelvben foglaltaknak. 4. Specifikus, irányított pénzügyi eszközök mozgósítása : «a víz fizet a vízért» elv, ami tulajdonképpen a szektor önfinanszírozását mondja ki; alkalmazásáért a Vízügyi Ügynökség felelelős. Ezt a finanszírozási rendszert alább részletesebben kifejtem. 5. Több évre előre tervezés : az elérendő (minőség-) célok meghatározása után meg kell határozni az elsőbbséget élvező befektetéseket, beruházásokat, és azokat az ötéves tervek, illetve a helyi jelleggel megkötött «Folyószerződések» keretein belül kell megvalósítani. 6. A különböző beruházó szervek jogköreit, felelősségi köreit tiszteletben kell tartani, a Vízügyi Törvényben foglaltaknak megfelelően. Franciaország területét tehát 6 nagy vízgyűjtő területre osztották : Adour és Garonne, Artois és Pikardia, Loire és Bretagne, Rajna és a Meuse, Rhône, a Földközi tenger vidéke és Korzika, Szajna és Normandia. 13. oldal

14 (Forrás: A francia vízügy alapvető jellemzője a vízfelhasználókkal történő egyeztetés : a vízügyi politikát az állam, a területi önkormányzatok és a felhasználók közti partneri viszony jellemzi egy átlátható, társadalmi egyezségen alapuló vízgazdálkodást eredményezve. Éles ellentétben áll ez a filozófia a magyar vízügy rendszerével, ahol az ország területét 12 részre osztották fel (szintén vízrajzi alapokon, a vízgyűjtő területek figyelembe vételével) és minden területen egy Vízügyi Igazgatóság felelős, a 14. oldal

15 védekezésért és a hatósági feladatok ellátásáért is. Pontosan, törvényileg meghatározott jogkörökkel, kötelezettségekkel rendelkezik, ellentétben a francia rendszerrel, ahol sokszor a helyi igényeknek megfelelően szerveződnek érdekcsoportosulások, szindikátusok vagy egyéb egyeztető fórumok, szövetségek. Az intézményesített egyeztetés három szintje Nemzeti szinten: Nemzeti Vízügyi Bizottság Elnöke egy parlamenti képviselő, tagjait az Országgyűlési képviselők és a szenátus tagjai, valamint az érintett nagy intézmények és federációk (szövetségek) képviselői alkotják. A bizottság véleményét a nemzeti vízügyi politika kialakításánál és a jogszabályok alkotásánál kérik ki. A 6 nagy vízgyűjtő szintjén: Vízgyűjtő-területi Bizottság A Vízgyűjtő-területi Bizottságnak alapvető szerepe van az irányvonalak meghatározása és a kezdeményezés területén. Elnöke egy helyi választott képviselő. Ez a bizottság fogadja el a Vízügyi Ügynökség által elfogadott Vízgyűjtő Gazdálkodási Irányadó Tervet (SDAGE), amely a vízgyűjtő szintjén határozza meg a kiegyensúlyozott minőségi és mennyiségi vízgazdálkodás alapelveit és főbb irányvonalát. A Vízgyűjtő-területi Bizottság ezen kívül részt vesz az ötéves gazdasági programok kialakításában, azok prioritásainak meghatározásában, valamint a Vízügyi Ügynökség által a szennyvíztisztítóknak (ipari és önkormányzati), valamint egyéb, a víz tisztaságát szolgáló beruházásoknak nyújtott pénzügyi támogatás módjának meghatározásában. A Vízügyi Igazgatóságok jelen pillanatban átszervezés alatt állnak. Ennek oka egyrészt az a tény, hogy a Kormány a vízügyet és a környezet- és természetvédelmet ismét egy minisztériumba vonta össze, másrészt pedig az a törekvés, hogy a különböző hatóságok munkáját hatékonyabbá tegyék. Pillanatnyilag nem világos és nem eldöntött, hogy ezt az átalakítást miként fogják az elfogadott kormányhatározat után a gyakorlatba átültetni, de ez az átalakítás nem érinti azokat a pontokat, amely a dolgozatomhoz feltétlenül szükségesek, éppen ezért a korábbi szerkezetet veszem alapul. 15. oldal

16 A Vízgyűjtő-területi Bizottság másik nagyon fontos feladata a vízdíjakra, pontosabban a vízhasználatra és a szennyvízkibocsátásokra kivetett járulékok mértékének meghatározása. A Vízgyűjtő-területi Bizottság összetétele Régió Megye Önkormányzatok Vízfelhasználók és kompetens személyek Szakmai szervezetek Állami közigazgatás Tagok összese n Adour- Garonne Artois- Pikardia Loire- Bretagne Rajna- Meuse Rhone- Földközi tenger vidéke és Korzika Szajna- Nomandia Átlagban 6,4% 24,3% 6,3% 36,8% 5,9% 20,3% sz. táblázat: A Vízgyűjtő-területi Bizottságok összetétele. Forrás: Ministère de l Environment:(1993). A mellékfolyók és részvízgyűjtők szintjén : Helyi Vízügyi Bizottság Tagjainak felét helyi önkormányzatok képviselői, egy negyedét a vízfelhasználók képviselői, egy negyedét pedig az állam képviselői alkotják. Ezt a bizottságot akkor lehet létrehozni, ha a területen valamilyen vízügyi probléma van (vízminőségi, ivóvíz ellátási vagy vízmennyiségi), amely egy vízgyűjtő-gazdálkodási terv (SAGE) elkészítését teszi szükségessé. Ennek a tervnek az elkészítését, jóváhagyását a Helyi Vízügyi Bizottság végzi. Az érdekelt helyi önkormányzatok Helyi Vízügyi Közösségekbe tömörülhetnek a vízgazdálkodási tervben megfogalmazott célok elérésének megkönnyítése érdekében. 16. oldal

17 Ebben az esetben ez a szövetség végzi (vagy végezteti) el a tanulmányokat, kivitelezi vagy megrendeli a beruházásokat, működteti a műtárgyakat vagy berendezéseket, ha azok a közös érdekeket szolgálják. Ilyen közös érdek az árvízvédelem, ivóvízbázis védelme, vízminőségi kárelhárítás, ivóvíz-szolgáltatás, belvízkár elhárítás, stb. Állami részvétel a francia vízügyben Az állam az engedélyezés és a vízügyi politika összehangolása, a vízzel, mint erőforrással való gazdálkodás összehangolása területén van jelen. Ez utóbbi feladatkört a Vízgyűjtő-területi Bizottság székhelyén található régió prefektus (az állami hatalom képviselője) látja el mint vízgyűjtő-területi koordináló prefektus (préfet coordinateur de bassin). Többek között az ő feladatai közé tartozik a krízishelyzetek kezelése is. A különböző engedélyezési eljárásokban az állami szakszolgálatok vesznek részt az ügyek jellegéből fakadóan saját felelősségi körük szerint. A vízgazdálkodás szempontjából fontos engedélyezési eljárások: vízkivétel, szennyvízkibocsátás (elő- és mesterséges környezetbe), szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítása, sóderbányászat stb. Általánosságban véve minden olyan berendezés, beruházás, ipari tevékenység vagy műtárgy építése engedélyköteles, amely az emberi egészségre és biztonságra, vízi környezetre vagy az árvíz szempontjából veszélyt jelent. Minden más esetben csak bejelentési kötelezettség áll fenn. Az engedély határozott időre adható ki a francia államigazgatási eljárás lefolytatása után, de bizonyos esetekben (vészhelyzet, túlzott szennyezés, árvíz stb.) az engedély kártérítés nélkül visszavonható. A közigazgatási szervek vészhelyzet esetén a vízfelhasználást is korlátozhatják (szárazság, árvíz vagy vízhiány esetén). Ha polgári védelmi szempontból veszélyes helyzet áll elő, a közigazgatási szervek bizonyos óvintézkedéseket írhatnak elő, amelyek nem teljesítése esetén azokat a mulasztók terhére végrehajthatják. NB: e feladatok nagy része Magyarországon törvényileg szabályozott és a Vízügyi Igazgatóságok hatáskörébe tartozik. Ez is egy kiemelkedő példája a már korábban említett, a magyar és a francia vízügyi szervezés között fennálló alapvető különbségeknek. Regionális Ipari és Kutatási Igazgatóság (Directions Régionales de l'industrie et de la Recherche (DRIRE)), Megyei Mezőgazdasági és Infrastruktúrális Igazgatóság (Directions Départementales de l'agriculture et de l'equipement (DDAF et DDE)) 17. oldal

18 A francia Vízügyi Ügynökségek rendszere a szennyező - fizet elv Vízügyi ügynökségeket 1964-ben hozták létre az első vízügyi törvény alapján, minden vízgyűjtőben egyet. A Vízügyi Ügynökség egy pénzügyileg önálló adminisztratív jellegű közintézmény, mely jogállását tekintve jogi személy. Az ügynökségek feladata a közös érdekű beruházások megvalósításának elősegítése a vízgyűjtő szintjén a kiegyensúlyozott vízgazdálkodás, a jogszabályok által kitűzött minőségcélok elérése, valamint a vízbázis javítása és mennyiségi növelése érdekében. A Vízügyi Ügynökségek tevékenysége érinti a felszíni vizeket, felszín alatti vizeket és a tengereket. A Vízügyi Ügynökséget egy igazgató tanács irányítja, melynek 8 tagja a helyi önkormányzatokat, 8 tagja a különböző vízfelhasználókat, 8 tagja az államot, míg 1 tag az ügynökség dolgozóit képviseli. Az igazgatótanács elnökét, valamint a Vízügyi Ügynökség igazgatóját a kormány nevezi ki. A Vízügyi Ügynökség feladata egyrészt a Vízgyűjtő-területi Bizottság által előírt céloknak megfelelő, vagy a miatt szükségessé vált beruházások, fejlesztések anyagi támogatása, másrészt a különböző tanulmányok, kutatások végrehajtása vagy megrendelése. A Vízügyi Ügynökség pénzügyi forrásai a szennyező felhasználó fizet elvből fakadnak, mivel járulékot vetnek ki minden vízkivételre és szennyvízkibocsátásra, mely a víz minőségét vagy háztartását befolyásolja. Az iparvállalatok esetében a járulék mértékét az ágazatra jellemző paraméterek és a termelt szennyezőanyag mennyisége alapján számolják ki. A háztartások esetében a település állandó és szezonálisan ott tartózkodó lakosságát veszik alapul és a vízóra állása alapján beszedett vízdíjjal együtt szedik be. A járulékok mértékét a Vízgyűjtő-területi Bizottság és a Vízügyi Ügynökség együtt határozza meg úgy, hogy az elsőbbséget élvező programokat finanszírozni tudják. A járulékok földrajzilag is változhatnak a Vízgyűjtő-területi Bizottság által meghatározott célok és prioritások függvényében. Az alábbi ábra mutatja a pénzügyi alap felhasználásának módját. Kevesebb, mint 10%-ot költenek a Vízügyi Ügynökség működésére, a tanulmányok, kutatások 18. oldal

19 elvégzésére, legalább 90% pedig újra elosztásra kerül a Vízgyűjtő-területi Bizottság által meghatározott prioritások alapján. A támogatásokat egyrészt vissza nem térítendő támogatások, másrészt nagyon kedvezményes hitelek formájában adják. Vízkészlet járulék Szennyvíz járulék AUTONÓMIA A Vízügyi Ügynökség költségvetése Az Igazgató Tanács szavazza meg a Vízgyűjtő-területi Bizottság jóváhagyásával IGAZGATÓ Tanulmányok, kutatás >90% <10% Működés Mérőhálózatok TÁMOGATÁS Támogatott célok: Szennyezés csökkentése Felhasználható vízmennyiség növelése Újraelosztás: Nagy beruházók Helyi önkormányzatok Mezőgazdasági termelők Ipari vállalatok 1. sz. ábra: A vízügyi ügynökségek támogatásának rendszere (Ministère de l Environment:(1993)) A Vízügyi Ügynökségek feladata továbbá az árvízvédelem is, de erre vonatkozóan nincsenek adataim, és egyszer sem említették az árvízvédelmi tevékenységeket. 19. oldal

20 Meg kell említeni, hogy a számításokat nem a kibocsátott szennyvíz nettó szennyezőanyag tartalma alapján végzik, hanem az eljárás során keletkezett összes szennyezőanyag alapján. Ha az iparvállalat vagy önkormányzat ezt a szennyvizet megtisztítja, akkor azért neki jár vissza pénz, ún. tisztítási jutalék. Ezt a jutalékot természetesen megkapja: minél magasabb arányú a tisztítás, annál magasabb a jutalék, annál kevesebbet fizet be nettó a szennyvízkibocsátásáért. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy tényleg csak a nettó kibocsátás után fizessen a cég, ráadásul érdekeltté válik a minél nagyobb arányú tisztítás elérésében, az ahhoz szükséges beruházások megvalósításában. Víz-járulék rendszer Franciaországban A Vízügyi Ügynökségek VI. programja ( ) A legfontosabb célok melyeket ebben az időszakban összesen 81 milliárd frankkal (12,35 milliárd euró) támogattak, a következők: Kommunális szennyvíz megtisztításának felgyorsítása Esővíz összegyűjtése és tisztítása Az ipari kibocsátások mértékének fokozott mértékű csökkentése A mezőgazdaságból származó szennyezés figyelembe vétele Az ivóvíz biztonságának és egészségességének garantálása A vízi környezet védelme A következő táblázatban látható az összes beruházás pénzügyi értéke (millió euróban kifejezve), és az ehhez nyújtott ügynökségi támogatás. 20. oldal

21 Beruházások teljes összege Önerő A Vízügyi ügynökségek által nyújtott támogatás mértéke A támogatás mértéke ADOUR-GARONNE ,52% ARTOIS-PICARDIE ,70% LOIRE-BRETAGNE ,82% RHIN-MEUSE ,00% RHONE-MEDITERRANEE- CORSE ,38% SEINE-NORMANDIE ,17% Összesen: ,19% 2.sz. táblázat: Vízügyi beruházások mértéke és a finanszírozás forrása. Forrás: Agence de l Eau Seine- Normandie (2001a) Érdemes megfigyelni, hogy a támogatások mértéke (átlagosan) 35 és 52% között változik Az alsó értékre nem, de a felső értékre (melyet a Szajna vízgyűjtőjén alkalmaznak) tudok magyarázattal szolgálni. A Rajna és a Szajna vízgyűjtőjén koncentrálódik a francia ipar java része, aminek következtében ezek nagyon gazdag területek. A Szajna vízgyűjtőjén található a francia ipari termelés 40%-a, ezen belül pedig a cukortermelés 79, az autóipar 60 és az olajfinomítás 37%-a. A Szajna-Normandia vízgyűjtő terület kb. Magyarország méretű terület, ide tartozik a főváros, Párizs és környéke, az Ile de France is. A Szajna egy igen szennyezett folyó, amire nagy figyelmet fordítanak, viszont nagy ipari vállalatok és nagy települések miatt a beruházások mérete, és ebből következően pénzigénye is igen nagy. Ez, és a relatív gazdagság együtt magyarázza az ügynökség nagy arányú részvételét. 21. oldal

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv környezeti vizsgálatának vitaanyaga Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. Respect Kft. 2015. július 30.. TARTALOM BEVEZETŐ...1 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI

Részletesebben

A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI Írta dr. Ambrus András (FHNPI) Csörgits Gábor (KvVM TvH, KGI) dr. Fülöp Sándor (EMLA) Havasné Szilágyi Eszter (KvVM) Kis Ferenc (WWF Magyarország) Kiadja

Részletesebben

Megvédhetjük-e természeti értékeinket?

Megvédhetjük-e természeti értékeinket? Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Megvédhetjük-e természeti értékeinket? Természet- és madárvédelmi szabályok hazánkban és az EU-ban Agrár- és Munkajogi Tanszék Konzulens: Dr. Fodor László Egyetemi

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről

JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről 0542 2005. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETI PROBLÉMÁIRA ADOTT

Részletesebben

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÜTEMTERVE ÉS MUNKAPROGRAMJA 2013-2015 VITAANYAG A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 Bevezetés

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet költségvetése - a kormányprogram célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - biztosítja a 2003-ban megkezdett szakmai programok folytatásához szükséges

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009

SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009 SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A NONPROFIT

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

KÖRNYEZETPOLITIKA ÉS INTÉZMÉNYEK című távképzési anyag

KÖRNYEZETPOLITIKA ÉS INTÉZMÉNYEK című távképzési anyag KÖRNYEZETPOLITIKA ÉS INTÉZMÉNYEK című távképzési anyag Készítette: Pánovics Attila 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése számára! Környezetpolitika

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet A Kormány álláspontját nme tükrözi JELENTÉS a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet 2009. március TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. A Program

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben