Alapító Okirat. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító Okirat. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság"

Átírás

1 . Alapító Okirat EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (a XII/2008. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) december 23.

2 Az Alapító a felsőoktatáshoz, a közoktatáshoz és a szakképzéshez kapcsolódó egyes tanügyiigazgatási, illetve oktatásigazgatási szolgáltató tevékenységek ellátása érdekében közhasznú társaság alapításáról határozott, a többször módosított évi IV. tv., az évi CXLIV. tv., valamint az évi CLVI. törvény szerint. Az Alapító elhatározta, hogy ezt a tevékenységet haszonszerzési célzat nélkül vállalja és végzi. Alapító a július 1-jén hatályba lépett, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 336. (2) bekezdésére tekintettel az Alapító Okirat szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A társaság neve 1.1. A társaság cégneve: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság 2. A társaság székhelye 2.1. A társaság székhelye: 1134 Budapest, Váci út A társaság fióktelepei: 2.3. A társaság telephelyei: 3. A társaság alapítója és a társaság tagja 2097 Pilisborosjenő, Fő út Győr, Liszt Ferenc u Budapest, Múzeum u Budapest, Reviczky u. 6. A Társaság alapítója a Magyar Állam. Képviseli: az Oktatási és Kulturális Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u , PIR törzsszám: ). A Társaság tevékenységét egyszemélyes közhasznú társaságként folytatja. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletét a miniszter, vagy a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata által az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el. 2

3 4. A társaság tevékenységi körei A társaság fő tevékenységi köre: Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei: Nyomás (kivéve napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Egyéb sokszorosítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftverkiadás Hangfelvétel készítése, kiadása Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás M.n. s. egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Piac,- közvélemény-kutatás Fényképészet M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Immateriális javak kölcsönzése Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Általános közigazgatás Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása Iskolai előkészítő oktatás Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás Felsőfokú oktatás Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás 3

4 Oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári, levéltári tevékenység Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei Nyomás (kivéve napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Egyéb sokszorosítás Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Könyv-kiskereskedelem Csomagküldő, internetes kiskereskedelem M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Szállodai szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftverkiadás Hangfelvétel készítése, kiadása Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás M.n. s. egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Piac,- közvélemény-kutatás Fényképészet M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Személygépjármű kölcsönzése Irodagép kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Általános közigazgatás Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása 4

5 Szakmai középfokú oktatás Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári, levéltári tevékenység Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. -ának c) pontja szerinti besorolásban végzett közhasznú tevékenység: a) tudományos tevékenység kutatás (TEÁOR szerint Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés) b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (TEÁOR szerint Egyéb sokszorosítás, Könyvkiadás, Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, Egyéb kiadói tevékenység, Egyéb szoftverkiadás, Hangfelvétel készítése, kiadása, Számítógépes programozás, Információ-technológiai szaktanácsadás, Számítógép-üzemeltetés, Egyéb információ-technológiai szolgáltatás, Adatfeldolgozás, webhosting szolgáltatás, Világháló-portál szolgáltatás, Piac,- közvélemény-kutatás, Építményüzemeltetés, Általános közigazgatás, Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása, Iskolai előkészítő oktatás, Alapfokú oktatás, Általános középfokú oktatás, Szakmai középfokú oktatás, Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás, Felsőfokú oktatás, Kulturális képzés, M.n.s. egyéb oktatás, Könyvtári, levéltári tevékenység) c) kulturális tevékenység (TEÁOR szerint Nyomdai előkészítő tevékenység, Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás, Egyéb sokszorosítás, Könyvkiadás, Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, Egyéb kiadói tevékenység, Hangfelvétel készítése, kiadása, M.n. s. egyéb információs szolgáltatás, Fényképészet, Fordítás, tolmácsolás, Könyvtári, levéltári tevékenység, Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység) d) közművelődési tevékenység (helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. ), e) felnőttoktatás (közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. ), f) közoktatási intézmény alapítása, fenntartása (a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. (2) bekezdés alapján), g) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése keretében (segíti a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95. (1) bekezdésének i) pontja alapján működő Országos Oktatási Integrációs Hálózat, mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium célprogramjának működtetését, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. (8) bekezdése megvalósítását) A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység TEÁOR szerint: Nyomás (kivéve napilap), Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme, Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s., Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme, Telekommunikációs termék kiskereskedelme, Könyvkiskereskedelem, Csomagküldő, internetes kiskereskedelem, M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás, Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, 5

6 Szállodai szolgáltatás, Egyéb szálláshely-szolgáltatás, Éttermi, mozgó vendéglátás, Egyéb vendéglátás, Film-, video- és televízióprogram terjesztése, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, PR, kommunikáció, Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, Reklámügynöki tevékenység, Médiareklám, M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység,, Személygépjármű kölcsönzése, Irodagép kölcsönzése,, Sport, szabadidős képzés, Kulturális képzés, Oktatást kiegészítő tevékenység, Sportlétesítmény működtetése, Egyéb sporttevékenység, M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység. A társaság közhasznú tevékenységeként megjelölt olyan tevékenységeket, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezéseibe ütköznek, nem folytat, így közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény, valamint az e törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak kell gondoskodnia. A Társaság feladatai különösen: 4.1. A Társaság Közoktatási Információs Irodaként működteti és fejleszti a közoktatás információs rendszerét, ideértve a következő területeket, szolgáltatásokat: Közoktatási intézménytörzs (a szakközépiskolákat és szakiskolákat is magában foglalóan) nyilvántartás (KIR-INT) Érettségi bizonyítványok és vizsgaeredmények nyilvántartása Készenléti adatszolgáltatás Közoktatás személyi nyilvántartása (tanulói- illetve pedagógusnyilvántartás) Országos közoktatási statisztika (KIR-STAT) Közoktatási Információs Adatbázis (KIR-INFO) Középiskolai felvételi rendszer (KIFIR) Tankönyvjegyzék Szakértői és vizsgáztatói névjegyzékek A közoktatási diákigazolványok igényléseivel, nyilvántartásával és térítési, eljárási díjak beszedésével kapcsolatos adatkezelői feladatok Pedagógus és oktatói igazolványok rendszerének létrehozása a vonatkozó jogszabályhelyek hatályba lépését követően Oktatási igazolványokhoz kötődő szolgáltatások kialakítása, működtetése 4.2. A Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központként működteti és fejleszti a felsőoktatás információs rendszerét, ideértve a következő területeket, szolgáltatásokat: Felsőoktatási felvételi rendszer működtetése és fejlesztése Felsőoktatási intézménytörzs létrehozása és karbantartása Felsőoktatási személyi nyilvántartás létrehozása ás működtetése 6

7 A kétszintű érettségi rendszer megszervezését és lebonyolítását támogató szoftver kifejlesztése és üzemeltetése A felsőoktatási diákigazolványok igényléseivel, nyilvántartásával és térítési, eljárási díjak beszedésével kapcsolatos adatkezelői feladatok Pedagógus és oktatói igazolványok rendszerének létrehozása a vonatkozó jogszabályhelyek hatályba lépését követően Oktatási igazolványokhoz kötődő szolgáltatások kialakítása, működtetése 4.3. A Társaság közreműködik a közoktatás-fejlesztés feladataiban és pedagógiai szakmai szolgáltatásokat szervez, illetve nyújt, e területeken ellátja különösen az alábbi feladatokat, szervezi az alábbi szolgáltatásokat: A közoktatás fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása (pl. az OKM fejezetében a közoktatás fejlesztése célra megtervezett összegek elosztására irányuló nyilvános pályázati eljárások és döntések előkészítése, közreműködés az iskolahálózat és iskolaszerkezet alakulásához szükséges fejlesztési program kidolgozásában, az átalakulás figyelemmel kísérésében) Mérési, értékelési feladatok ellátása, illetve szervezése. Pedagógiai értékelési módszertani szolgáltatások nyújtása. Képzések, továbbképzések szervezése az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Oktatási Hivatal intézményfenntartók és közoktatási intézmények részére. Pedagógus-továbbképzés feltételeinek megteremtése, közoktatás-irányítók továbbképzésének segítése. Pedagógus-továbbképzések fejlesztése, engedélyeztetése és megszervezése. A pedagógusok továbbképzésének segítése. Szakmai támogatás nyújtása a helyi tantervekkel kapcsolatban a közoktatási intézmények számára. Oktatási programok (pedagógiai rendszerek) kidolgozása és kiadása. Gyógypedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása. A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, diákotthoni nevelés segítése. A határon túli magyar tannyelvű iskolák szakmai tevékenységének szakmai támogatása A Társaság közreműködik a magyar köz- és felsőoktatásban tanuló diák, hallgatói, illetve pedagógus, oktatói, dolgozói és intézményvezetői (továbbiakban: kedvezményezettek) státusz alapján a kártyákhoz (továbbiakban: oktatási kártyák) kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésében, e területeken ellátja különösen az alábbi feladatokat: Oktatási igazolványokhoz (kártyákhoz) kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, működtetése A köz- és felsőoktatásban tanuló diák, hallgatói, illetve pedagógus és oktatói (kedvezményezettek) státusza alapján a kártyákhoz kapcsolódó államilag nem garantált kedvezmények és szolgáltatások körének folyamatos bővítése Az oktatási kártyákhoz kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások biztosításához szükséges kedvezményrendszer kialakítását és működtetését, továbbá Az oktatási kártyákhoz kapcsolódó elektronikus technológiai fejlesztések koordinációja, szervezése, a kártyacsalád elemeibe beépített intelligens mikroelektronikai egységhez a technológiai transzfer biztosítása. 7

8 4.5. A Társaság az Alapítóval vagy más, társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött közhasznú vagy támogatási szerződés alapján további feladatokat végezhet, illetve közszolgáltatásokat szervezhet, illetve nyújthat. Ilyenek lehetnek különösen: Sulinet.hu portál tartalmi fejlesztése (a szakképzés témakörére is kiterjedően) Digitális tananyagfejlesztés és akkreditáció, tudásbázis létrehozás, működtetés Közoktatási hardver és szoftver normatíva rendszer működésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása Közoktatási és szakképzési digitális tananyagok elektronikus megjelenítésére és közkinccsé tételére alkalmas keretrendszer fejlesztése és üzemeltetése Pedagógus-továbbképzés Oktatási, oktatás-informatikai tájékoztató rendezvények lebonyolítása, egyéb tájékoztató tevékenység (a közoktatás, szakképzés és felsőoktatás szereplői számára) a december 31-én megszűnt Sulinet Expressz adókedvezményes számítógép-vásárlási program utómunkálatainak lebonyolítása Oktatási, oktatás-informatikai tájékoztató rendezvények lebonyolítása, egyéb tájékoztató tevékenység Felsőoktatási hallgatói információ-szolgáltatás és könyvtári szolgáltatások működtetése Tudományos adatbázisokhoz felhasználói hozzáférések megvásárlása és rendelkezésre bocsátása oktatási célokra Európai Uniós pályázati programok megvalósítása és fenntartási kötelezettség teljesítése. A Nemzeti Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan a közoktatás-fejlesztés területén tartalmi fejlesztések, közreműködés a projekt-tervezésben, stratégiai koordináció, a pályázati programok nyomon követése és értékelése, elemzések, információszolgáltatás az oktatási ágazat szereplői számára. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a jelen Alapító Okiratban meghatározottakon túlmenően a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza, legalább egy országos napilapban való közzététellel. 5. A társaság időtartama A társaság határozatlan időtartamra alakul. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. 6. A társaság törzstőkéje, Alapító szavazati joga 6.1. A társaság törzstőkéje ,- forint, azaz Kettőszázhetvenhétmilliónyolcszázezer forint, amely törzstőke teljes egészében készpénzből áll. Alapító törzsbetéte ,- forint, azaz Kettőszázhetvenhétmillió-nyolcszázezer forint. Az alapító üzletrésze 100 %, az Alapítónak 2778 db szavazata van Alapító kijelenti, hogy jelen Alapító Okirat aláírásáig a törzstőke teljes egészében befizetésre került. 8

9 6.3. A társaság a tevékenysége során keletkező nyereségét tagjai között nem osztja fel, ehelyett azt kizárólag a társaságnak a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 7. A társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása 7.1. A társaság törzstőkéjének felemelése A társaság törzstőkéjének felemelése új törzsbetét befizetésével történhet A törzstőke leszállítása Az Alapító a törzstőkét leszállíthatja, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott esetekben pedig köteles leszállítani. A törzstőke nem szállítható le Ft-nál alacsonyabb összegre, kivéve a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 159. (3) bekezdésében meghatározott feltételes tőkeleszállítást. Az ügyvezető a törzstőke leszállítását elhatározó taggyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles a taggyűlési határozatról szóló közleményt a Cégbíróságnak megküldeni, egyidejűleg intézkedni a tőkeleszállításról szóló döntés Cégközlönyben történő kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább 30 napnak el kell telnie. A hirdetményben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a társaság hitelezőit hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a társaság közvetlenül is köteles értesíteni. A hitelezők a biztosítékra vonatkozó igényeiket a hirdetmény utolsó közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül jogosultak bejelenteni. A törzstőke leszállítása alapján az alapítónak kifizetést csak a leszállításnak a Cégjegyzékbe történt bejegyzése után szabad teljesíteni. 8. Pótbefizetés A társaság tagjai pótbefizetés teljesítésére nem kötelezhetőek. 9. Üzletrész, az üzletrész átruházása, átszállása, bevonása, felosztása 9.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik Az üzletrész átruházása Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható Az üzletrész kívülállóra csak abban az esetben ruházható át, ha a tag törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt ban, valamint a Gt (3) bekezdésben foglalt eseteket. Kívülállóra történő átruházás esetén a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt ezen sorrend szerint az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. 9

10 Amennyiben több tag kíván elővásárlási jogával élni, törzsbetéteik arányában jogosultak azt gyakorolni. Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlás jogával nem kívánt élni és az átruházáshoz hozzájárult. Amennyiben az elővásárlás joga a társaságot vagy az általa kijelölt személyt illeti meg a határidő a bejelentéstől számított 30 nap Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges, azzal, hogy nincs szükség a taggyűlés hozzájárulására a házastársi közös vagyon megosztása esetén történő felosztáshoz, azonban ilyenkor a tagokat, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - a Gt szabályai szerinti elővásárlási jog illeti meg. 10. A társaság szervezete Az alapító jogai A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, a taggyűlés a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben valamint jelen alapító okiratban meghatározott hatáskörében az alapító (egyedüli tag) írásban határoz. Az alapító a határozatait írásban közli az ügyvezetővel Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, 2) osztalékelőleg fizetésének elhatározása 3) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése 4) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által 5) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése 6) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása 7) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről 8) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése 9) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat 10) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 11) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 12) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 13) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával illetve élettársával köt 14) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése 15) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése 10

11 11 Ikt. szám: 30266/ ) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása 17) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása 18) a társasági szerződés módosítása 19) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása 20) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása 21) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése 22) törzstőke-felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása 23) törzstőke leszállításakor a törzsbetétel arányától való eltérés megállapítása 24) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, 25) a közhasznú jelentés elfogadása, 26) a javadalmazási szabályzat elfogadása, illetve az ebben foglaltak alapján a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása, 27) a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó, nettó 40 millió forint becsült értéket meghaladó beszerzések esetén a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlati felhívás és dokumentáció közbeszerzési jogi szempontból történő jóváhagyása, 28) a befektetési szabályzat elfogadása, 29) a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 30) az üzleti tervvel kapcsolatos döntés. 31) mindazon ügyek, amelyeket törvény, egyéb jogszabály vagy társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal Az Alapító az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról legkésőbb minden év május 31-ig köteles határozatot hozni A taggyűlés teljes jogú részvevői a tagok, akik közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy útján is képviseltethetik magukat. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló A taggyűlés határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A határozatképtelenség miatt első alkalommal megismételt taggyűlés amelyet az eredeti taggyűlés napját legalább 8 napot követően, de nem később mint 15 nappal kell összehívni az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve a szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes A taggyűlés a határozatait - a jelen alapító okiratban meghatározott esetek kivételével - a jelenlévő tagok törzsbetéteinek nagysága szerint számított egyszerű szótöbbséggel hozza. ¾-es szótöbbség szükséges a döntéshez az alább felsorolt kérdésekben: a) az üzletrésznek a társaság által történő megvásárlásához (saját üzletrész), b) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat meghozatalához, c) az ügyvezető visszahívásához,

12 d) a társasági szerződés módosításához, e) a társaság megszűnésének elhatározásához f) a Gt (1) bekezdésében foglaltaktól (az elsőbbségi jog törzsbetét arányában való gyakorlásától) való eltéréshez A taggyűlés egyhangú határozatára van szükség: a) a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, b) új kötelezettségek megállapításához, c) az egyes tagok külön jogainak csorbításához Szavazati jog A társaság taggyűlésén a tagokat minden ,- Ft névértékű üzletrész után 1 db szavazat illeti meg A taggyűlésről az ügyvezető köteles jegyzőkönyvet készíteni, amely tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást (Határozatok Könyvét) vezet, oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya egyértelműen meghatározható legyen. Az ügyvezető a határozatot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles bevezetni a határozatok könyvébe A taggyűlést amennyiben a Gt. másként nem rendelkezik az ügyvezető hívja össze évente legalább egy alkalommal. Az éves rendes taggyűlést a ) pontban meghatározott határozathozatal érdekében a gazdasági évet követő év május 10. napjáig össze kell hívni. Rendkívüli taggyűlés: A taggyűlést össze kell hívni, amennyiben az a társaság érdekében szükséges. Az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi. A taggyűlésre a tagokat írásban a napirend közlésével kell meghívni. A meghívó elküldése és a taggyűlés időpontja között legalább 15 napnak el kell telnie Amennyiben az Alapító határozata törvénybe, vagy más jogszabály rendelkezéseibe avagy az Alapító Okiratba ütközik, a társaság ügyvezetője illetve a felügyelő bizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatát kérheti. A jogsértő határozat bírósági felülvizsgálata elleni pert a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított 90 napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet keresettel megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték illetve arról addig nem szerzett tudomást. 12

13 Az egyedüli tag és a társaság között megkötött szerződések kizárólag közokiratba illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan érvényesek Az Alapító a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. Az ügyvezető véleményének megismerése érdekében az Alapító írásban megküldi a döntés tervezetét az ügyvezetőnek, aki a döntés-tervezet kézhezvételét követő 8 napon belül köteles véleményét írásban az alapító rendelkezésére bocsátani. A felügyelő bizottság véleményének megismerése érdekében az Alapító megküldi a döntés tervezetét a felügyelő bizottság elnökének, aki a pontban foglaltak, valamint a felügyelő bizottság ügyrendje szerint köteles intézkedni a felügyelő bizottság összehívásáról, az Alapító döntéstervezetének napirendre tűzéséről és megtárgyalásáról. A felügyelő bizottság az ülését követő 8 napon belül köteles véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az alapító a ) pontjában meghatározott közbeszerzési ügyekben a közbeszerzési felhívás illetve dokumentáció jóváhagyás végett való kézhezvételét követően haladéktalanul kikéri a felügyelő bizottság véleményét, amely köteles azt az alapító felhívásától számított 5 napon belül kialakítani és az alapító rendelkezésére bocsátani. Az alapító a közbeszerzési felhívás illetve dokumentáció kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles nyilatkozni annak közbeszerzési jogi szempontból történő jóváhagyása felől. Amennyiben az alapító a jóváhagyás felől 8 napon belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy az alapító a közbeszerzési felhívással illetve dokumentációval egyetért, azt elfogadja. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény megismerése megfelelő határidő tűzésével rövid úton (pl. távbeszélő, fax, ) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a vélemény-nyilvánításra jogosult személy a vélemény adására irányadó határidőn belül nem nyilvánít véleményt, azt úgy kell tekinteni, hogy az Alapító tervezett döntésével egyetért, azt elfogadja. Az Alapító a döntést az Alapítói Határozatnak az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság részére történő megküldésével közli az érintettekkel A társaság ügyvezetője A társaságnak egy ügyvezetője van. A társaság Alapítója január 1. napjától kezdődő hatállyal két hónapra, azaz február 28. napjáig terjedő időtartamra Kerekes Gábort (lakcím: 1223 Budapest, Rózsakert u. 87. A. ép. Fszt. 2/a.; született: Kazincbarcika, november 26.; személyi igazolványszáma: BA ; anyja neve: Üveges Piroska) jelöli ki ügyvezetőnek Az ügyvezető a jogszabályok és a jelen okirat által meghatározott körben szervezi a társaság működését és gazdálkodását, végzi a társaság ügyeinek intézését, gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett Az ügyvezető köteles a társaság tagjairól tagjegyzéket vezetni. 13

14 A tagjegyzékben fel kell tüntetni: a) valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét, b) a törzstőke mértékét, c) a társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani Az ügyvezető köteles a taggyűlés határozatairól nyilvántartást vezetni, amelyben fel kell tüntetni: a) a taggyűlés/alapító döntésének tartalmát, b) a döntés időpontját, c) a döntés hatályát, d) a döntést támogatók és ellenzők számarányát (amennyiben lehetséges személyét) Az ügyvezető köteles gondoskodni a társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről, a tagoknak felvilágosítást adni a társaság ügyeiről és lehetővé tenni a tagoknak az üzleti könyvekbe, illetve iratokba így különösen a jegyzőkönyvbe, a Határozatok Tárába valamint a Gt és ai alapján készült felvételébe való betekintést, illetve a tagnak ezekről általa hitelesített másolatot adni Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy az érdekeltek az Alapító/taggyűlés döntéseit megismerjék, a társaság könyveibe és irataiba betekintsenek az érdekeltség megfelelő valószínűsítése után. Az Alapító/taggyűlés döntéseinek érdekeltekkel való közlése, valamint a döntések nyilvánosságra hozatala az alábbiak szerint történik: Azok a személyek, akik a társaságnak nem tagjai, felügyelő bizottsági tagjai, illetve vezető tisztségviselői 3 nappal korábban kötelesek az ügyvezetőt betekintési szándékukról, időpont egyeztetés céljából értesíteni. A betekintésre a Társaság székhelyén, munkaidőben a jelen pontban meghatározott előzetes egyeztetést követően kerül sor. Az Alapító döntéseiről szóló információkat a Társaság székhelyén, sokszorosított formában, az érdekeltek számára hozzáférhető tájékoztatók tartalmazzák Az ügyvezető köteles gondoskodni a társaság mindenkori hatályos Alapító Okiratának megfelelő szervezeti és működési szabályzat elkészítéséről. Az ügyvezető az Alapító Okirat aláírásától számított 30 napon belül köteles a szervezeti és működési szabályzatot az Alapítónak jóváhagyás végett elküldeni Az Alapító az ügyvezető hatáskörét a jelen pontban írt kivételektől eltekintve nem vonhatja el. Az olyan közfeladat vagy közszolgáltatás ellátásával összefüggő tevékenységek tekintetében, mely közfeladat, illetve közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért az Alapító felelős, az ügyvezető az Alapító képviseletében eljáró személy szakmai 14

15 irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben a vezető tisztségviselő hatáskörét az Alapító elvonhatja, korlátozhatja, az ügyvezető pedig mentesül a Gt. felelősségi szabályainak alkalmazása alól. Az ügyvezető felelősségére egyebekben a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai irányadók Az ügyvezetőt a évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli A felügyelő bizottság A társaság felügyelő bizottsága legfeljebb hat (6) tagból áll: Név: Dr. Sebes József (a felügyelő bizottság elnöke) Cím: 1119 Budapest, Náday F. u. 3. Anyja neve: Scherer Erzsébet Szül. hely és idő: Bánd, Név: Mizsei Zuzsanna Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 31. IV. 1. Anyja neve: Nagy Eszter Szül. hely, idő: Jászladány, Név: Csizmadia Valéria Cím: 4400 Nyíregyháza, Botond u. 3. Anyja neve: Balogh Róza Szül. hely, idő: Hajdúböszörmény, Név: Miltényi Gábor Cím: 1193 Budapest, Villany u. 10. Anyja neve: Fazekas Ilona Szül. hely és idő: Budapest, Név: Bencze Péterné Cím: 1163 Budapest, Budapesti u. 97. Anyja neve: Tóth Mária Szül. hely és idő: Budapest, Név: Virág Anikó Cím: 2364 Ócsa, Damjanich u. 10. Anyja neve: István Zsuzsanna Szül. hely és idő: Budapest, Megbízatásuk augusztus 31-től - ezen belül Virág Anikó megbízatása szeptember 16-tól december 30. napjáig szól A felügyelő bizottság köteles az Alapítót és az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy: a) a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 15

16 megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapító vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; c) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződést megszegték. Ha a felügyelő-bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelő bizottság tagjai az ügyvezetőtől felvilágosítást, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek, amire a megkereséstől számított 30 napon belül köteles az érintett írásban válaszolni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé kerülő valamennyi fontosabb üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat A felügyelő bizottság tagjai a társaság taggyűlésén tanácskozási joggal részt vehetnek A felügyelő bizottság független testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét az Alapító jelöli ki. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább négy (4) tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és cél megjelölésével a felügyelő szerv bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására A felügyelő bizottság ügyrendjét egyebekben saját maga állapítja meg, amely ügyrendet a taggyűlés hagy jóvá A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni A felügyelő bizottság tagjait a évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli A társaság könyvvizsgálója A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság taggyűlésének A társaság könyvvizsgálója Név: Triász Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. 16

17 Székhely: 1037 Budapest, Jutas út 54, Adószám: Cégjegyzékszám: Kamarai nyilvántartási szám: Személyében felelős könyvvizsgáló: Varga Eszter Ágnes Anyja neve: Marty Edit Cím: 1037 Budapest, Jutas út 54. Születési hely és idő: Mosonmagyaróvár, december 23. Tagsági ig. sz. : TT Adóazonosító jel: Ikt. szám: 30266/ A társaság könyvvizsgálójának megbízatása július 1-től június 30. napjáig szól A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaze, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen A társaság könyvvizsgálója köteles a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként megőrizni A könyvvizsgáló a társaság taggyűlésein részt vesz. A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére különösen meg kell hívni, amin a könyvvizsgáló köteles részt venni Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a társaság taggyűlésének összehívását kérni. Ha a taggyűlés nem kerül összehívásra, vagy a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 11. A társaság cégjegyzése A Társaság ügyvezetője önállóan képviseli a társaságot. 17

18 11.2. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégnevéhez az ügyvezető önállóan csatolja névaláírását az aláírási címpéldány szerint Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság projektkoordinátor illetve előadó vagy ezeknél magasabb szintű munkakört betöltő munkavállalóját önálló képviseleti joggal ruházhatja fel. Ebben az esetben az ügyvezető a konkrét munkavállaló tekintetében köteles meghatározni, hogy az önálló képviseleti joggal felruházott munkavállaló az ügyek mely csoportjára és milyen időtartamra szerez képviseleti jogot. 12. A társaság működésének alapelvei A Társaság nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít A Társaság működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról országos, illetve nemzetközi szaklapokban közzétett publikációk útján tájékoztatja az érintetteket A Társaság tevékenységi körében szokásos nagyságrendű a szerződés, ha az abban meghatározott ellenérték általános forgalmi adó nélkül számított összege a 10 millió forintot nem éri el A Társaság további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. 13. Nyilvánosság A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratai, valamint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvánosak az érdekeltek számára. Azok a személyek, akik a társaságnak nem tagjai, felügyelő bizottsági tagjai, illetve vezető tisztségviselői, 3 nappal korábban kötelesek az ügyvezetőt betekintési szándékukról, időpont egyeztetés céljából értesíteni. A betekintésre a Társaság székhelyén, munkaidőben a jelen pontban meghatározott előzetes egyeztetést követően kerül sor A Társaság taggyűlései a társaság közhasznú céljait érintő kérdésekben nyilvánosak, egyébként nem nyilvánosak A Társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, előzetes egyeztetést követően, munkaidőben ( ), a Társaság székhelyén, irat-betekintési és felvilágosításadási jog biztosításával A Társaság működéséről, valamint a szolgáltatások igénybevételének módjáról szóló információkat a Társaság székhelyén, sokszorosított formában hozzáférhető tájékoztatók tartalmazzák Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) a hatályos jogszabályok által előírt szerveknek történő megküldés kivételével nem kell semmilyen ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott 18

19 letétbe helyezni, ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését) A Társaság és a tagja között létrejövő szerződést, a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt A Társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani A Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, az alapító által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló javadalmazási szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni Az ügyvezetőnek, valamint a felügyelő bizottságnak az alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően nyilvánított írásos véleménye vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámolót. 14. A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szerv A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u ). 15. Összeférhetetlenség A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b, pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 19

20 20 Ikt. szám: 30266/2008 szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki a) a taggyűlés elnöke, tagja, a társaság ügyvezetője b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója (közeli hozzátartozó, élettárs). Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki: a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, alapítója b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, e) a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagja, ezek közeli hozzátartozója, élettársra, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Nem lehet a társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés - büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt Az ügyvezető a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével csak az alapító előzetes engedélyével

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 1.) A Társaság elnevezése Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2013. április 25.-én tartandó éves rendes közgyűlésre IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA Készítette: FreeSoft Nyrt. Jóváhagyta: FreeSoft

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

Tartalomjegyzék. IV. A társaság gazdálkodása. V. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok. VI. Záró rendelkezések

Tartalomjegyzék. IV. A társaság gazdálkodása. V. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok. VI. Záró rendelkezések .. Nonprofit Kft. Alapító Okirata 2013.. 1. A társaság adatai 1. Társaság cégneve 1.2. A társaság rövidített cégneve 1.3. A társaság idegen nyelvű elnevezései 2. A társaság székhelye 3. A társaság jogállása

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) és a gazdasági társaságokról

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok 1 a következők szerint állapítjuk meg az alábbi nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

Részletesebben

ALAPITÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

ALAPITÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 ALAPITÓ OKIRAT Amely egységes szerkezetbe foglalja a társaság 2009. szeptember 3-án kelt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk.), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget]

[Ide írhatja a szöveget] A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 18 napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. társasági szerződésének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-468/2007. Üi.: dr. Ortutay Miklós Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: MATERM Kft. alapítása és a

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) a 43/2012.(II.28.) sz. Ökt. határozat 1.sz. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) 1./ A tagok a társasági szerződés 2./ pontját az alábbiak szerint

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Pro Veszprém. Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző. Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata egységes szerkezetben 2009..

Pro Veszprém. Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző. Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata egységes szerkezetben 2009.. Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetben 2009.. 2 A Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

EUROFORMAZIONE Képzési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

EUROFORMAZIONE Képzési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság EUROFORMAZIONE Képzési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági szerződése 2008. 05.16. 1 AZ EUROFORMAZIONE KÉPZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 234. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT A társaság cégneve: SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRAT A társaság cégneve: SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: 12345678-2-41 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 23 456789 (Hatályos) 11 23 456789 Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea!

oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea! e oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea! Ezúton szeretnénk tájékoztatni hogy társaságunk

Részletesebben

r /.~I" CegOl18 Mediator 5.1

r /.~I CegOl18 Mediator 5.1 ~ r /.~I" CegOl18 Mediator 5.1.,~ Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága _ 9700 Szombathely, 5zi/y János u. 7. ". ~! col Cégkivon_~tt/ '.'. :Y~,. :"'''1 ti Ul. ~ A CQ:rS'=0'9-112041 cégjegyzékszámú RETTEGI

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. március 26. Alapító Okirat Preambulum Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY A PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-732276, KSH szám: 13380223-6312-113-01; adószám:

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására Készítette: Vida István ügyvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2013. június 6. napján kelt 76/2013. (VI. 6.) Kgy. határozata

Részletesebben

A Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

A Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE A Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a III-58/31412-1/2009. számú határozatával a gazdasági társaságokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 3909-2/2008 MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT (A II/2009. sz. Alapítói határozattal kiegészített X/2008. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( AZ IDŐKÖZI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( AZ IDŐKÖZI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( AZ IDŐKÖZI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) Jelen alapító okirattal a többszörösen módosított Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ZUGLÓI KOZBIZTONSA GI NON-PROFIT KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZUGLÓI KOZBIZTONSA GI NON-PROFIT KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ ALAPÍTÓ OKIRATA 3. számú melléklet ZUGLÓI KOZBIZTONSA GI NON-PROFIT KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Készítettem és ellenjegyzem: Budapest, 2010. december A\ EGYSZEMÉLYES NON-PROFIT KFT ALAPÍTÓ OKIRATA amelyet

Részletesebben