A mentor feladatai Módszertani füzet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mentor feladatai Módszertani füzet"

Átírás

1 SYSTEM S 1072 Budapest, Rákóczi út 26. Tel/fax: A mentor feladatai Módszertani füzet Készítette: Dr. Nemeskéri Gyula Pataki Csilla Budapest június

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A mentorálás célja Ki lehet mentor? A mentor szerepének fontossága A szervezet számára A gyakornok számára A vezető számára A mentor feladatai A szervezetbe való beilleszkedés segítése Az ismeretek átadásának segítése Karrier támogatása A mentor és a gyakornok közötti kapcsolat Alapvető mentori szerepek A kapcsolattartás módja

3 1. A mentorálás célja A mentor a szervezetben az a személy, aki a gyakornok részére támogatást nyújt a munkahelyi beilleszkedéshez, a szervezet működésének megismeréséhez, a szakmai alapismeretek elsajátításához, a későbbi munkakör szakmai feladatai ellátásához szükséges rendszerek, módszerek, ismeretek elsajátításához, az alapvizsgára való felkészüléshez. Segítséget nyújt a szervezet tagjaival való együttműködési kapcsolatok kialakításához, az esetleg kialakult konfliktushelyzetek megoldásához. Közreműködik az új munkatárs beilleszkedésének támogatásában, ezzel is elősegítve a munkahellyel kapcsolatos beállítottság pozitív irányú befolyásolásához, a teljesítőképesség növeléséhez. A mentorálásban nagy hangsúly helyeződik a két résztvevő között kialakult bizalmi viszonyra, valamint a karrier menedzselésében nyújtott támogatásra. 2. Ki lehet mentor 1? A mentor az a gyakorlott, a szervezetben a beosztásától függetlenül elismert, tekintélyt kivívott személy, aki nincs alá-fölérendeltségi kapcsolatban a gyakornokkal. Jól ismeri a szervezet működését, kultúráját, a meghatározó személyeket. Kellő szakértelemmel és kapcsolatokkal rendelkezik. Ahhoz hogy magatartási mintákat képes legyen közvetíteni, lojálisnak kell lennie a szervezethez. Képes jól kommunikálni, tudását, tapasztalatait átadni, példát mutatni. Képes legyen felkelteni a gyakornok érdeklődését a köztisztviselői pálya iránt, megismertesse a karrierlehetőségeket. A mentori kinevezés egyben egy elismerés is a szervezet részéről. A szervezetben szakmai és emberi karriernek tekintik, ha valaki mentori megbízást kap. A mentor igazi elismerése az, ha a szervezet elismert szakemberei az ő pártfogásával illeszkedtek be a szervezetbe. 3. A mentor szerepének fontossága 3.1. A szervezet számára - a gyakornok beilleszkedése nem spontán módon, hanem tervezetten és megfelelő támogatással történik; - visszajelzést ad arról, a gyakornokok hogyan látják a szervezetet, milyen problémákat észlelnek (a vezetővel nem biztos, hogy őszintén tudnak beszélni az alárendeltségi kapcsolatban); 1 Kisebb szervezetekben nincs lehetőség a mentorság intézményének bevezetésére. 3

4 - a szervezeti kultúra átadása több csatornán történik; - a beilleszkedés sikere, hogy csökken a fluktuáció; - a mentori kapcsolat később is él, ez is csökkenti a fluktuációt; - segíti a képességek, a tudás kibontakozását, menedzselését; - a mentoron keresztül megismerhető, milyen kép alakult ki a gyakornokban a szervezetről; - a gyakornok problémamegoldó képessége gyorsabban fejlődik, ez azt eredményezi, hogy a gyakornok előbb képes eredményesen ellátni munkaköri feladatát A gyakornok számára Olyan helyzetbe kerül, amelyben nincs hierarchikus viszony, ezért bizalmas és érdek nélküli kapcsolat alakulhat ki, amelyben - visszajelzést kap munkájáról, - segítséget kap a munkafeladata elvégzéséhez, - segítséget, munkahelyi mintákat kap a munkahelyi beilleszkedéshez, - a mentor rendelkezésére áll, hogy gondjait megbeszélhesse, - támogatást nyújt az önbizalom növeléséhez, - a gyakornok biztonságban érzi magát az alatt az idő alatt is, amikor még tele van bizonytalansággal, mit fog csinálni, képes lesz rá, hogyan fogadják be stb A vezető számára - tehermentesíti a vezetőt - közreműködik a beilleszkedési terv elkészítésében - más szemmel látja a gyakornokot, munkáját, ezért véleményével segíti a vezetőt a beilleszkedés finomításában - olyan viselkedési mintákat közvetít, amelyet a vezető-munkatárs viszonyban nem mindig van lehetőség megtenni 4. A mentor feladatai 4.1. A szervezetbe való beilleszkedés segítése Felkészülés a gyakornok fogadására: Az első benyomások döntő jelentőségűek. Itt dől el, hogy a szervezetbe belépő marad-e a szervezetben. Célszerű, hogy a mentor a felvételi dokumentumok birtokában előzetesen felkészüljön, ismerje meg a gyakornok önéletrajzát, a felvételi interjú anyagát. A mentornak a siker érdekében általában fel kell készülnie a mentori szerep ellátására és a gyakornokot már előre meg kell ismernie. A mentor se felejtse el, hogy az első benyomás a legfontosabb." Ezért az első találkozás helye, a bemutatkozás meghatározó a további együttműködés milyenségére nézve. 4

5 Az értékek tisztázása: Ez egy hosszabb folyamat, amely a dokumentumok alapján a beszélgetésekkel kezdődik, az értékek érvényesülésének pozitív és negatív példáinak bemutatásával folytatódik. A legfontosabb, hogy a gyakornok megismerje, milyen kultúrájú szervezetbe jött és mit várnak el tőle. Abban is segíteni kell a gyakornokot, hogy ne csak megértse, hanem a saját magatartásába, munkakörének gyakorlásába beépítse a szervezet, a köztisztviselői szerep belső értékeit. A szervezeti magatartási szokások, elvárások ismertetése, visszajelzés a viselkedésről: A gyakornok a szervezetbe belépése során tele van bizonytalansággal, nem tudja mi helyes, mi nem. Megismerteti a szervezeti szokásokat, segít megértetni az elvárt viselkedések hátterét. Ehhez kell azonnali praktikus tanácsokat adni. Olyan praktikus kérdéseke is ki kell térni, mint a munkahelyi öltözködéssel, viselkedéssel kapcsolatos szabályok, szokások. A példamutatás szerepekben, magatartásban: A gyakornok először a közvetlen környezetéből próbálja megismerni a viselkedési szabályokat. A mentor, tekintélye miatt az egyik olyan személy, akinek a viselkedését a gyakornok igyekszik megérteni, követni. Visszajelzés, értékelés: A mentor részt vesz a beilleszkedés értékelését szolgáló beszélgetéseken, ahol ő is elmondja véleményét a gyakornok tevékenységéről, részt vesz a problémamegoldási folyamatban, és támogatja a fejlődési terv kidolgozását, a beilleszkedési terv aktualizálását. A szerepek tisztázása, az önérvényesítés a csoportban: A szervezettel kapcsolatos olyan érzések tartoznak ide, mint például mennyire érzi magát a gyakornok a szervezet részének vagy mennyire nem. A csoportba beilleszkedés és a későbbi feladatellátás egyik kulcsszava az asszertivitás, az önérvényesítő viselkedés. A gyakornok önérvényesítő viselkedésének erősítésében, a lehetőségek behatárolásában egy tapasztalt mentor sokat tud segíteni. Az asszertivitás és az ehhez kapcsolódó önbecsülés nagy segítségére lehet a gyakornoknak a beilleszkedés körülményei között. A munkahelyi kapcsolatok kialakítása: A gyakornok még nem ismeri a vezetőjét és kollégáit. Számára fontos, hogy támogatást, információkat kapjon a főnökével, munkatársaival való kapcsolatok kialakításához. Tanulja meg a kompromisszumkötés feltételeit és módjait. Védelem a támadásoktól (mobbing, pletyka): Tekintélyével meg tudja akadályozni, hogy a gyakornokkal szembeni féltékenykedésből eredő rosszindulatú támadások megnehezítsék a gyakornok beilleszkedését. Ha mégis előfordulnak ilyen esetek, segíti ezek feldolgozását, az egyéni védekezési taktikák kialakítását. Ha a támadások eldurvulnak, jelzi a vezetőnek és közösen keresnek megoldásokat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a gyakornokot egy burokba helyezve megvédi minden olyan eseménytől, konfliktusoktól, amely a szervezetekben előfordulhat. Azt el kell kerülni, hogy a gyakornok egyéni konfliktusainak megoldását a mentorától várja. Inkább arra kell törekedni, hogy a jelölt fel tudja dolgozni a vele történteket és megfelelő módon tudjon reagálni az őt ért hatásokra, képes legyen a konfliktushelyzetek kezelésére, 5

6 megoldására. Ide tartozik, hogy a gyakornok tudja kezelni a stresszt, képes legyen azonosítani az azt okozó tényezőket. A gyakornok bevonása a szervezeti kapcsolati hálóba: Közreműködik a gyakornok kapcsolatainak kiszélesítésében. Megmutatja az ügyek elintézéséhez az informális lehetőségeket. Barátság: Habár a beilleszkedés rövidebb távú (max. 1 év), arról ne feledkezzen el, hogy a mentorálás a beilleszkedési program befejeztével nem fejeződik be, akár egy élet során tartó baráti kapcsolat is kialakulhat Az ismeretek átadásának segítése Felkészítés a munkaköri feladatok ellátására: Ahhoz, hogy támogató tevékenységére fel tudjon készülni, ismernie kell minden olyan tevékenységet, amelyet a gyakornoknak is meg kell ismernie. Térjen ki a köztisztviselői feladatok sajátosságainak értelmezésére, a szervezetben lévő általános folyamatok megbeszélésre. A hangsúly nem csak az ismeretátadáson van, hanem a saját élmények megbeszélésén, a gyakornok tapasztalatszerzésén, a megszerzett ismeretek rendszerezésén a beszélgetések során. A beilleszkedési terv egyeztetése: A vezetővel átbeszélik a felvételt követően, illetve a beilleszkedési folyamat szakaszainak értékelése után azokat a lépéseket, feladatokat, amelyek a gyakornok fejlődését biztosítják. Támogatást nyújt a vezetőnek abban, hogy közösen megtalálják azt a munkakört (feladatot) a szervezetben, amelyet a gyakornok későbbiekben sikeresen betölthet, illetve átbeszélik, milyen képzésekre lenne szükség a sikeres betöltéshez, fejlődéshez. Tanácsadás a munkafeladatok elvégzéséhez: A gyakornok megakadhat munkájában, olyan problémákkal találkozik, amely megoldásához segítséget kér. Ilyen esetekben a mentor szakmai segítséget nyújt, amely akár azt is jelentheti, hogy konkrét módszereket, eljárásokat mutat be. Segíti a gyakornokot abban, hogy ki tudja alakítani eredményes problémamegoldó stratégiáját. A visszajelzés a teljesítményt és magatartást illetően: Az első munkanapok folyamán a mentor által nyújtott tájékoztatás és a visszajelzései segítik az új belépőket abban, hogy az új feladatokat és magatartásbeli elvárásokat megismerjék. A legtöbb vezető túlzottan ritkán ad visszajelzéseket. A hiányos visszajelzések ugyanakkor a szerepkör tisztázatlanságához és ismét csak a teljesítménypotenciál ki nem aknázásához vezethetnek Karrier támogatása Az egyéni célok, ambíciók, képességek átbeszélése: Meg kell ismernie a gyakornok megszerzett ismereteit, képességeit, erősségeit, gyengeségeit, azokat a szakterületeket, amelyekkel szívesen foglalkozna, ambícióit, karrier elképzeléseit, 6

7 azokat a tényezőket, amelyek gátolhatják beilleszkedését. Segíti a képességek, a tudás feltárását, kibontakozását, menedzselését. Az egyéni karrier elképzelések tisztázása, megbeszélése segítségével hozzásegíti a gyakornokot ahhoz, hogy céltudatosan végezze tevékenységét. Informálás, tájékoztatás a karrierlehetőségekről: Mivel jól ismeri a szervezetet, a gyakornok ambícióit, tájékoztatást nyújt nemcsak a karrierlehetőségekről, hanem arról is beszélgethet a gyakornokkal, hogy mit kell tennie karrierje érdekében. Kapcsolati tőke mozgósítása a karrier megindításához: Bemutatja a szervezet fontosabb személyeinek. Lobbyzik a gyakornok érdekében. 5. A mentor és a gyakornok közötti kapcsolat Mire ügyeljen a mentor a beilleszkedés során: - Szerezze meg a gyakornok bizalmát. Ha a bizalom nem megfelelő, a mentorálás lehetőségei korlátozottak, hatásfoka alacsony, a gyakornok beilleszkedése megnehezül. A személyes kapcsolat kialakításához, az egyéniség motiváló hatásának érvényesítéséhez őszinte bizalommal teli kapcsolatot kell a gyakornokkal és a vezetőjével kialakítania. - A kapcsolat akkor sikeres, ha kölcsönösségen alapul. - Ügyeljen arra, hogy a gyakornok ne kerüljön szakmai és érzelmi függőségbe vele kapcsolatban. - Ne telepedjen rá a gyakornokra, a mentorság egyenrangú felek kapcsolata, ne viselkedjen atyáskodó, paternalisztikus módon. Ne éreztesse szakmai fölényét, ne fitogtassa tudását, tapasztalatait. - A mentornak nem célja, hogy maga képére formálja a gyakornokot, az a fontos, hogy a mentorált megtalálja a szervezetben a helyét, kielégíthesse egyéni céljait, hasznos tagja legyen a csapatnak, a szervezetnek. - Ha egyéniségük nem fér össze, a mentor ezt jelezze a vezetőnek és adja át mentorálásra a gyakornokot másnak. - Minél önállóbb a gyakornok, annál inkább vissza kell vonulnia a mentornak. - A mentor ne legyen irigy pártfogoltja sikereire. A gyakornok beilleszkedése a mentor sikere is. - Legyen empatikus, türelmes, ne a kritika, hanem a pozitív megközelítés jellemezze támogató magatartását. - A támogatás legyen programszerű, de lehetőséget kell biztosítani az ad hoc találkozásokra is a gyakornok igényei szerint. A program aszerint épüljön fel, hogy az előre tervezhető jelentősebb eseményről legyen visszajelzés, megbeszélés. 6. Alapvető mentori szerepek Ahogy fejlődik a gyakornok, ahogy egyre inkább megtalálja helyét a szervezetben, kompetenciái kibontakoznak, annak megfelelően kell változtatni a mentorálás stílusán, módszerein, gyakoriságán (Nem telepedhet rá a mentor a gyakornokra!) 7

8 Oktató szerep: A mentor ebben a szerepben ismereteket ad át, esetenként betanít, szakmai fogásokat mutat meg. Ebben a szerepben kevésbé a mentor, inkább a munkatársi szerep dominál. Lehetőség szerint a mentor ezirányú szerepét csak olyan mértékig lássa el, amíg nincs más, aki az ismeretek átadását elvégezné. Az oktató szerep nem keverendő össze a célirányos beszélgetésekkel. Ezek inkább a coaching témakörébe tartoznak már. Tanácsadó szerep: A mentor belső konzultáns mind a vezető részére, mind a gyakornok részére. Ebben a szerepében segít a problémákat azonosítani, a megfelelő megoldásokat megtalálni, a megoldásokat és azok eredményét értékelni. A tanácsadás magában foglalja a mit és hogyan csináld válaszadásokat a gyakornok kérdéseire. A tanácsadás direkt módszer, a feltett kérdésekre a mentor konkrét válaszokat, illetve a gyakornok problémáihoz konkrét tanácsokat ad. Célja, hogy biztosítson segítséget a gyakornoknak a megfelelő munkamódszer, munkastílus, magatartás megtalálásában, kialakításában. A mentor nem vesz részt a konkrét feladat megoldásában, csak segít munkatársának, hogy saját megoldását kidolgozza és kivitelezze. A tanácsadás tulajdonképpen egy párbeszéd, ami aktív figyelést, nyíltságot és segítőkészséget feltételez a mentor részéről. Nem szabad a negatív elemekre fókuszálni, annak ellenére, hogy a beszélgetést nyilvánvalóan a munkavégzésben felmerült problémák, hiányosságok váltották ki. A cél a problémákat kiváltó okok meghatározása, majd a változási, fejlődési szükségletek feltárása, és a megvalósítás módjainak meghatározása. A coach szerep: A coaching (edzés) során a résztvevők intenzívebb támogatást kapnak a munkavégzésben, illetve személyes fejlődésükben. A fejlesztés hosszabb időszakon keresztül, előre egyeztetett személyes találkozók és beszélgetések segítségével történik, amelyeken megbeszélik a konkrét munkahelyi tapasztalatokat, problémákat, feldolgozzák őket, meghatározzák a fejlesztési akciókat. A coaching sikere mindkét résztvevőtől pozitív hozzáállást és aktív részvételt feltételez. Az edzőnek nem az a feladata, hogy kész megoldásokat adjon a fejlesztendő személynek, hanem az, hogy támogassa őt a problémák feltárásában és megoldásában. A mentorálás esetében is megjelenik feladatként a coaching, de nem olyan intenzív formában, mint a vezető esetében. A mentor legyen képes arra, hogy a munkavégzés közben megfigyelőként, a háttérbe húzódva, de feltétlenül személyesen megjelenve szerezzen benyomásokat a gyakornok tevékenységéről. Partnerként (edzőként) segítse a gyakornokot, álljon rendelkezésére, ha szükség van rá. A rendelkezésre állás lehet: - előre tervezett időpontokban, - azokban az időpontokban, amikor a gyakornok igényli a mentorral való találkozókat (Ez utóbbi nehezebben megoldható, hiszen a mentor munkaköri feladatainak ellátása korlátozó tényező lehet!) A coaching célja a folyamatos fejlesztés, melynek során - a munkatapasztalatokat közösen elemzik, feltárják az erősségeket, gyengeségeket, - keresik a gyengeségek megszüntetésének lehetőségeit, - a gyakornok meghatározza a fejlődésének a lehetőségeit. 8

9 A hangsúly a gyakornok tevékenységén van, a mentor ne minősítsen (de lehetőség szerint mérjen és visszajelezzen), ne adjon direkt tanácsokat, recepteket (de kérdezzen). A cél az, hogy a gyakornok saját maga elemezze, értékelje, keresse a fejlődésének lehetőségeit, határozza meg feladatait. A coaching néhány fontos szempontja: - Mivel még meglehetősen új és szokatlan képzési forma, kipróbálása előtt a mentornak tréning során el kell sajátítania annak mesterfogásait. (A rosszul kivitelezett vagy elügyetlenkedett coaching ugyanis többet árt, mint használ.) - Célja minden esetben a dolgozó tudásának, képességének fejlesztése a megfigyelt munkafolyamat nyomán (nem ellenőrzésről van itt szó). A jó coaching ismertetői: - Tanulási, nem oktatási folyamat, ezért a gyakornok aktív részvételét igényli. - A gyakornok felel a feladat megtervezéséért és megvalósításáért, a vezető és a mentor jelen van, nyomon követő, visszajelző és tanácsadó szerepet tölt be, szükség esetén együtt dolgozik munkatársával. - Felvállalja a felelősséget a gyakornok beilleszkedéséért. - A visszacsatolásnak időben érkezőnek, probléma-specifikusnak, pozitív elemekre építőnek és fejlesztésorientáltnak kell lennie. 7. A kapcsolattartás módja A mentorálás sajátosságai alapján kell kialakítani a gyakornok és a mentor kapcsolattartásának módját. A személyes találkozók a legfontosabbak, mivel csak így van lehetőség a bizalom elnyerésére, a magatartási minták átadására, a tevékenység értékelésére, visszacsatolásra. A coach szerep leginkább személyes kapcsolatokon keresztül valósítható meg. A személyes kapcsolatokon kívül jól alkalmazhatók az információk továbbítására szolgáló eszközök, például levél, telefon, fax, . 9

A teljesítmény- és tanulási terv, valamint az év végi teljesítményértékelés folyamatának áttekintése, közvetlen felettesi/egységvezetői útmutató

A teljesítmény- és tanulási terv, valamint az év végi teljesítményértékelés folyamatának áttekintése, közvetlen felettesi/egységvezetői útmutató A teljesítmény- és tanulási terv, valamint az év végi teljesítményértékelés folyamatának áttekintése, közvetlen felettesi/egységvezetői útmutató A teljesítmény- és tanulási terv (Performance & Learning

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató?

E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató? E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS Mi a szakmai bemutató? Amikor a tanuló oktatásban vesz részt, folyamatosan sajátítja el a szakmai képzést. Amikor az iskolában van a tanárok rendszeresen tesztelik.

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Új típusú fogadóóra kidolgozása

Új típusú fogadóóra kidolgozása NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád Új típusú fogadóóra kidolgozása Új típusú fogadóórák bevezetése a felső tagozaton Ha mindenki azt mondja, de én egyedül

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

TANKÖNYV A hálózaton kívüli kapcsolatok helye, szerepe és jelentősége a hírszerző munkában

TANKÖNYV A hálózaton kívüli kapcsolatok helye, szerepe és jelentősége a hírszerző munkában BELÜGYMINISZTÉRIUM III/I. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Ikt. sz.: 67-16-1130/83. TANKÖNYV A hálózaton kívüli kapcsolatok helye, szerepe és jelentősége a hírszerző munkában Szerző: Szaklektor: Borsányi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei

II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei A munkahelyen való tanulás kézikönyvének a szerzoje: Maria João Filgueiras-Rauch BFZ Bildungsforschung NÜRNBERG Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Indokolás,

Részletesebben

etfejlesztése 3. célterület I.em.

etfejlesztése 3. célterület I.em. Somberek Körjegyzőség Szerveze etfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 3. célterület Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) Folyamat leírás,

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BAKSAY LÁSZLÓNÉ HORVÁTH H. ATTILA SCHMEHL JÚLIA KÖZREMÛKÖDTEK: HORVÁTHNÉ VALKÓ SZILVIA JUHÁSZ ORCHIDEA MURVAINÉ ÁDÁM ANETTA KÉSZÜLT

Részletesebben