Szoftver-technológia II. Valósidej! szoftverek. (Real-time software design) Irodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szoftver-technológia II. Valósidej! szoftverek. (Real-time software design) Irodalom"

Átírás

1 Valósidej! szoftverek (Real-time software design) rodalom an Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 15. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 12. 2

2 Valósidej! rendszerek Környezetüket monitorozó és irányító rendszerek Szorosan kapcsolódó hardver elemek érzékel"k (szenzorok) beavatkozó szervek (aktuátorok) Feldolgozási id" kritikus 3 Speciális jellemz"k d"zítési követelményeket a rendszer környezete határozza meg A rendszer m!ködésének min"ségét a válaszok és az id"zítés min"sége jellemzi hard real-time rendszer abszolút id"zítési követelmények be nem tartása = helytelen m!ködés soft real-time rendszer id"zítési korlátok be nem tartása = csökkentett m!ködés 4

3 Speciális jellemz"k (folyt.) Statikus valósidej! rendszer tervezéskor ismert a rendszer aktivitás mintázata Dinamikus valósidej! rendszer nem meghatározott, szabálytalan lefolyású aktivitás 5 Speciális jellemz"k (folyt.) Valósidej! rendszerek helyességét ellen"rizni kell Biztonság kritikus rendszerek Bugok lokalizálása és javítása bonyolult és drága 6

4 Stimulus/válasz rendszerek Stimulusra a rendszernek meghatározott id"n belül választ kell generálnia Periódikus (ciklikus) stimulus pl. szenzort másodpercenként 10x le kell olvasni Aperiódikus (aszinkron) stimulus pl. kivétel keletkezése esetén le kell azt kezelni 7 Valósidej! rendszerek alkalmazási területei pari folyamat szabályozás Légi irányítás Távközlés Valósidej! adatbázisok Fogyasztási termékek Digitális jelfeldolgozás 8

5 Folyamat szabályozás Szabályozott/ellen"rzött folyamat Számítógépes (digitális) szabályozó/monitorozó rendszer Szenzorok Aktuátorok Számítógépes rendszer nterfészek 9 Folyamat szabályozás (folyt.) Szabályozott foly. Hálózat rányító központ Management Adattárolás Szenzor Aktuátor nterfész nterfész Adatgy!jtés Elemzés Jelentések Monitor tev. Szabály. tev. Beavatkozás riasztásra, utasításra nterfész Hálózat 10

6 Digitális szabályozás Szabályozó modul referencia jel r(t) A/D r k rányítási szabály u k D/A y k A/D u(t) y(t) Szenzor Aktuátor Folyamat 11 Digitális szabályozás (folyt.) Szabályozás hatékonysága referencia megadása, szabályozási algoritmus szenzor mérések pontossága felbontás (bit/minta) mintavételezés (1/T) 12

7 Digitális szabályozás (folyt.) T szerepe r(t) korrekt érték y(t) [nagy T] meghatározá sa és tartása multi-rate u rendszerek max 0 u(t) [nagy T] y(t) [kis T ~ analóg] u(t) [kis T ~ analóg] -u max 13 Digitális szabályozás (folyt.) A megfelel" m!ködés 3 alapfeltevése A szenzor adatok pontos, zaj nélküli becslései az állapot változók értékeinek A szabályzott rendszer állapota rekonstruálható a szenzor adatokból A folyamat dinamikáját meghatározó paraméterek ismertek Ha ezen feltételek nem állnak fenn, be kell építeni a rendszer viselkedésének egy korrekt modelljét zajsz!rés becsült állapot 14

8 Magas szint! szabályozás Hierarchikus szabályozó rendszerek több szabályozási kör id"lépték döntési komplexitás szabályozás->tervezés, intelligens irányítás minden szint valósidej!! 15 Valósidej! kommunikáció A valósidej! szoftver rendszerek nagyrésze elosztott rendszer kommunikációs lépés a szabályozási körben hálózati stimulus Valós id"ben: irányítási algoritmus lefuttatása, kommunikáció ütemezése, üzenet váltások 16

9 Valósidej! rendszerek referenciamodellje Terhelés modell kiszolgált alkalmazások Er"forrás modell alkalmazások számára elérhet" er"források Er"forrás használatot meghatározó algoritmusok (ütemezés) 17 Job-ok és task-ok Job ütemezésre és végrehajtásra kerül" munka egység pl. FFT kiszámítása, fájl beolvasása, csomag elküldése Task valamilyen funkciót együttesen megvalósító job-ok halmaza pl. repül"gép magasságának tartása 18

10 Processzorok és er"források A job egy processzoron kerül végrehajtásra további er"forrásoktól függ"en Processzor sebesség (sávszélesség) pl. CPU, hálózati kapcsolat, diszk, stb. Er"forrás típus méret pl. memória, szekvenciaszám, adatbázis lock, stb. 19 Végrehajtási id" Magányos job végrehajtási ideje, ha minden er"forrás rendelkezésre áll Meghatározó tényez"k job komplexitása processzor sebessége Befoglató intervallum fels" érték használata a biztonságos tervezéshez (nem hatékony) 20

11 Elengedési és válaszid" Elengedési id" job végrehajthatóvá válásának id"pontja Válaszid" elengedési id"t"l a job befejezéséig tartó id"tartam r i - r i + Válaszid! Job d! elengedési id! 21 Határid"k Befejezési id" A job végrahajtásának befejezési id"pontja Relatív határid" maximálisan engedélyezett válaszid" Abszolút határid" az az id"pont, melyre a jobnak be kell fejez"dnie Relatív határid! Válaszid! Job d! r i - r i + elengedési id! Abszolút határid! 22

12 d"zítési korlátok A határid"k id"zítési megkötésekre vezetnek Hard RT rendszer job nem késheti le a határidejét Soft RT rendszer job valamilyen alacsony valószín!séggel esetenként lekésheti a határidejét 23 d"zítési korlátok (folyt.) Nem mindig el"nyös a job-ok korai befejezése Válaszid" jitter alacsonyan tartása Korlátok megadása determinisztikusan valószín!ségi alapon hasznossági függvénnyel 24

13 Hard ill. soft RT rendszerek Hard repülés irányítás vasúti jelzés ABS fék stb. Soft t"zsdei bróker rendszer DVD lejátszó mobil telefon stb. 25 Periódikus task-ok Szabályos id"közönként végrehajtott job-ok halmaza periódikus task T i {J i,1, J i,2,...j i,n } fázis: r i,1 végrehajtási id": e i periódus: p i = min " [ r i,k,r i,k +1 ] hiper periódus H=lkt(p k i ) i=1,2...n 26!

14 Periódikus task-ok (folyt.) Task kihasználtság u i =e i /p i Rendszer kihasználtsága U = " i u i 27! Reagálás küls" eseményekre Szórványos, aperiódikus események Elengedési id"k modellezése val. változókkal, adott eloszlás fv. Altern.: elengedési id"közök modellezése eloszlás fv-nyel 28

15 Precedencia korlátok Job-ok kötött végrehajtási sorrendje el"d közvetlen el"d független Job végrehajtható elengedési id" elmúlt el"dök befejez"dtek 29 Funkcionális paraméterek Job prioritások preemptív nem preemptív környezetváltás Késés kezelés opcionális job-ok kés" eredmények hasznossága 30

16 Ütemezés Job-ok ütemezése er"forrás foglalások hozzáférés kezelés ütemezési algoritmus Job-ok és processzorok összerendelése Érvényes ütemezés kölcs. kizárás, elengedési id"k, precedencia, stb. Kivitelezhet" ütemezés id"zítési korlátok betartása 31 Architektúrális meggondolások Gyors váltási lehet"séget kell biztosítani a stimulus kezel"k számára Különböz" id"zítési igények => több esemény-feldolgozó ciklus kooperatív folyamatok valósidej! vezérléssel 32

17 Architektúrális megvalósítás RT operációs rendszer Valós idej! szoftver-épít"elemek task csomag (funkcionális felbontás) Tevékenységek Szoftver csomagok lebontása processzorokra Protokollok meghatározása task-ok és szálak összerendelése 33 Szabályozó rendszer folyamatai Teszt proc. S1 P(S1) P(A1) A1 S2 P(S2) Monitor proc. Szab. proc. P(A2) A2 S3 P(S3) P(A3) A3 Vezérl!pult proc. 34

18 Valósidej! operációs rendszerek RTS processzeinek menedzselése Processzor és memória allokálás Standard vagy speciális RT kernel Normál processzek Kernel RT processzek Ütemez!, megszakítás rendszer Hardver 35 Valósidej! operációs rendszerek (folyt.) OR komponensek Valósidej! óra Megszakítás rendszer Ütemez" Jogosultság/hozzáférés vezérlés Konfiguráció manager Hiba kezel" 36

19 Valósidej! operációs rendszerek (folyt.) Prioritás kezelés Megszakítás szint! prioritás Óra szint! prioritás Többszint! ütemezés többszint! várakozási sorok 37 Valósidej! operációs rendszerek (folyt.) Folyamat kezelés Konkurrens folyamatok Periódikusan végrehajtandó folyamatok Ütemezés alapja az óra job periódus job határid" 38

20 Valósidej! operációs rendszerek (folyt.) Ütemezési stratégiák nem preemptív futás befejezésig vagy blokkolásig preemptív processzort elveheti az ütemez" Ütemezési algoritmusok round-robin shortest period first shortest deadline first 39 RTS tervezési nehézségek Funkcionális problémák Konkurrencia Elosztottság Beágyazott rendszerek Nem-funkcionális követelmények kielégítése Gazdaságossági kérdések Hardver-szoftver codesign funcionalitás elosztása 40

21 RT rendszerek tervezése Tervezési lépések Feldolgozandó stimulusok és megfelel" válaszok meghatározása d"zítési korlátok meghatározása Konkurrens folyamatok és folyamat osztályok meghatározása 41 RT rendszerek tervezése (folyt.) Feldolgozó algoritmusok megtervezése Ütemezés kialakítása RT rendszer integrálása 42

22 d"zítési korlátok meghatározása Kiterjedt szimuláció és kísérletez szükséges Alacsony szint! programozási nyelvek teljesítmény okok 43 Magasszint! modellezési eszközök Formális módszerek Állapotgépek, állapot térképek Temporális logikák Adatfolyam hálók Modellezési problémák d" metrika megjelenítése a modellben RT ütemezési elméletek hiánya 44

23 Elvárások a modellezési eszközt"l Az adott rendszer legfontosabb jellemz"inek leírása, el"rejelzése válaszid"k átviteli id"k infrastruktúrális modellezés szerkezeti modellezés viselkedési modellezés 45 Tervezési technikák Kiterjesztett struktúrális tervezési módszertanok SDRTS, Ward és Mellor Objektum orientált elemzés és tervezés viselkedés leírás (UML) félformális megoldások (UML->SDL) 46

24 Viselkedési modellezés Esemény vezéreltség aszinkron események diszkrét lépések d" vezérelt folytonos vagy periódikus imput feldolgozás 47 Ward & Mellor Adatfolyam diagramok esemény és vezérlés folyammal kiegészítve vezérlési információ folyam transzformációk több példányban rendszerállapotok és átmenetek 48

25 describe how one affects the Figure 5. her, but some more stable l not change as the system d. For example, in Figure 5, tank and inlet valve is given i TANK -behavioral, time-independent try [Ward 1989]. An incorrect lt from looking at the current ts that the tank opens and riving at Figure 6. When the when the next process control the valves on via some other nship will be destroyed. Ward & Mellor e ERO schema into object lationships will not be carried lationship between two software d in the implementation (the a, part-of and member-of, will VALVE VALVE TOP Bu-FrONS FLOOR e design, however). Yet c relationships is useful in (pl.) tic structure of the software Figure 6. relationships between objects f the relative importance ecisions as to which objects The second example is from the Host at Sea parts of an aggregate object, problem, which has been reproduced several times, rstanding the visibility that including [Mills 1988] and [Booth 1986]. For her. convenience, the problem is restated here. NORM The Host at Sea system is a group --[ FLOOR of free Examples floating buoys that provide navigation and.u~on~ weather t TRANSMTTER~ REDLGHT e use of ERO modeling two data to air and ship traffic. The buoys collect data First is a modeling of an on air and water temperature, wind speed and RECEVER ] Turn elevators providing service to location through sensors. -L WND as a floor button set, with an Each buoy is equipped with a ~adio transmitter SENSOR ~'-^~'~'~0 button, except the top and (to broadcast weather and location information or an levator has an elevator button SOS message) and [ FLOOR a radio receiver (to receive requests each floor. Each elevator has from passing traffic). Each buoy has a control panel, Each floor also has doors. which contains a switch for the SOS signal, so a AR TEMP. SENSOR overall static view of the sailor can activate the SOS broadcast. Also, buoys are equipped with a red light that can be ELEVATOR activated visits BUTTONS relationship is worth by a passing vessel during search operations. er, a goal of ERO modeling is Software for each buoy must: ps that are not part of the Maintain current wind, temperature and TRANSMTTER WATER TEMP.] SO J_ SEN ] ourse the elevator visiting the location information. Wind and temperature e part of the behavior. But values are maintained as a running average. Rec~ive_B roadcast_tetrninat pecific behavior of the system. Broadcast wind, temperature, and location [ K~CBOARD Broadcast24hr_Report be made which might modify information every 60 seconds. -t LOCATON stem. But regardless of the Broadcast wind, temperature, and location TurnSOSBroadcast SENSOR inconceivable that the elevator information from the past 24 hours in t, yet the elevators would no response to requests from passing vessels. SeLActiv~i n t seems to be an inherent This request takes priority over the periodic tems that elevators visit floors, could be altered to suit the ] broadcast. Activate or deactivate Figure the 7. red light, based on a radio request from a passing vessel. EMERGENCY SW'TO" CONTROLPANEL (pl.) 205 Turn SOS Set Activiation ~ ~ Contol : control : 24hrmport ~ w,~,broad, cas t - E/D... ~' "~-.,d,~ nk~eat ~ ~ ". /"qf...,. ~ : control '~ ~" '~, \shutdown j~ "'" p... rd ~..J Figure 15. SO. ~ ~ RECEVER R~uesLR~-L~ht ] R~uest_~h~Rep,o~ ] Broadcast Modes SeLA~i n ] ion particular design representation addition, one procedure was ad shown in Figure 16. 4,6 Allocate Behavior to th The next step is to a expected behavior to the proce allocation is accomplished by m items - already allocated to procedures within the objects. behavior allocation, the data/co not destroyed; rather, it i Continuing with the exampl behavior to procedures for ea Figure 17 for Transmitter, F Panel, Figure 19 for Receive sensors, and Figure 21 for Re allocated flow diagram is given t must be noted that f applications, the identification objects may be an iterative pro identified using the ERO mod procedures, may be further de that were not identified in th ERO modeling could then be ap Continuously broadcast an SOS signal after a sailor HARDWARE engages the emergency current switch, until [ Figure 8. identify lower level objects. T 204 the switch is turned off. This request takes priority over all k\/ripe. other broadcasts. ~-~ ~-~,~ ~ repeated indefinitely. Event The control panel x' ',xv can accept requests," to For this RestaR_Buoy paper, the Ward/Mellor representation SENSOR objects will be identified. start or shut down the buoy, and can was chosen. This representation 24hr Report places request both control accept a password. k ~ Also, report the / password pumsii can and data ShutdownBuoy flow together in a control/data flow SOS on 4.7 Convert to Design P,,e be changed. diagram. Although not disable considered "broadcast current here, report" this approach A shutdown, restart, or password change should work Change_Password trigger "ioroadcast for representations 24hr report" Disable-broadc<,st current repon" As shown in the last a where the control and the structured analysis represe HARDWARE requires ~ ~ the current password to be entered HARDWARE data are separated. A structured analysis correctly. representation for the Host at BROADCASTNG has been reorganized and an Sea problem is given The result of ERO modeling, the ERO schema. here, as a starting broadcast term, i 24HR REPORT point for a transformation to an broadcast term. intact. So the description of 49 is given in Figure 8. This example will be continued object oriented design. A context-level flow diagram still exists. n fact, the enable -broadcas~ enable "'broadcast in this paper to take a structured analysis is shown in current Figure re,port" 9; Figure 10 SOS provides o~ the current report" accompanying transformation s Figure 14. representation of the problem into a preliminary control/data flow diagram; Figure 11 gives the the behavior of each procedure object, oriented design. control transformation specifications. The data object. Actually, the prelimina transformation specifications and data dictionary are the syntax (structure) and sema 3. STRUCTURED ANALYSS not presented here, in the interest of brevity. system is described. Howeve The goal of the behavioral view. as defined 4. TRANSFORMNG SPECFCATON i BROADCASTNG TO SOS graph is not well suited to com here, is to provide an understandable expression of DESGN design. Therefore, this last st what the proposed system will do under any expected the design in a more a.eceptable Clock situation. %%11 Structured ---= analysis with real-time ~,~=1% With the behavioral and Control static Broadcast views Specification in hand, extensions performs reasonably well in this task. Any the following steps will lead to a preliminary design Receive of the three available representations. Ward/Mellor in which the Broadcast highest level components are software [Ward and Mellor 1985], Hatley/Pirbhai [Hatley and objects. Termination These steps are nowhere near a Broad~sSt Pirbhai 1987] or Essential Figure Systems 9. ~conactvated Modeling Language deterministic, guaranteed approach. Yet, by breaking (ESML) [Bruyn et Ward al. 1988] provide enough & down the transformations Mellor into steps, and ~down providing regtatt expressibility. For the purpose of this paper, the some guidance within the steps, some structure is Broadcast method of structured analysis is not considered, but introduced into the transformation. disab d~'~'ab2i '1::rbn~;i~ This l~l~h] t~cast. Current Shutdown Buoy only using the resultant representation as a starting transformation is accomplished with the following 7 ~ P A ~ W Repod point. steps: (1) identify Broadcast the software objects and object 24hr Repod sos sos ~,~,~./. ~.~. Figure ll. ~ ~ t~ termination ~ owiedge command enable "broadcast current report" Control Shutdown Specilication Cha. Password Restad Buoy Set SOS ] Switch Figure so.so, - ~ - ~ E,O `` \ `` `` ~ request `` E/D dockpulse ~ l - ' ' t _.1,. ~ ~ ~' `` `` lightrequest~lghtof on weather report current air water k~tion lig ff.weather wind speed temperature tern ~era~ure report wind =perk air temp. water location temp, Figure

26 UML modellezés Viselkedés állapot diagramok funkcionális viselkedés vezérlési viselkedés 51 Programozási nyelvek hard real-time rendszerek assembly soft real-time rendszerek C Ada Java 52

27 Java, mint RT nyelv Szálak (threads) Szinkronizálás kritikus szakasz (synchronized) objektum lock (wait, notify) Problémák különböz" ütemezés az egyes virtuális gépekben automatikus szemétgy!jtés hardver nem hozzáférhet" Embedded Java 53 Tesztelési problémák d"zítési követelmények brute force tesztelése nem skálázható Formális verifikáció nem lehetséges Környezet szimulációja szükséges 54

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás kifejezések ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt ACCRUED COSTS Halmazati hátralék ACQUISITION STRATEGY Beszerzési stratégia

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő DVcR ic-411l/811s Felhasználói kézikönyv DVcR ic-411l/811s 4/8 csatornás digitális videó rögzítő A dokumentumban szereplő adatok és információk változtatásának jogát fenntartjuk. 1 Tartalomjegyzék 1. rész

Részletesebben

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam V. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam V. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Dunakavics A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam V. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Horváth Zsolt Csaba Ágoston György A közlekedésbiztonság és -védelem javítási

Részletesebben

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul ITIL magyar szakkifejezés-gyűjtemény, v1.0, 2011. október 16. a v1.0-ös, 2011. július 29-i angol szakkifejezés-gyűjtemény alapján ITIL szakkifejezések és rövidítések magyarul Ez a szakkifejezés-gyűjtemény

Részletesebben

Diplomaterv G abriel Zolt an 2004.

Diplomaterv G abriel Zolt an 2004. Diplomaterv Gábriel Zoltán 2004. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK DIPLOMATERV FELADAT Gábriel Zoltán szigorló

Részletesebben

UPPLEVA 32-46" Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA 32-46 Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA 32-46" Design and Quality IKEA of Sweden AV 1 adapter BACK EXIT INITIAL SETUP BACK EXIT BACK EXIT WELCOME CHANNEL INSTALL Automatic Search... Welcome to use the Wizard for Initial Setup!! Please

Részletesebben

A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_HU.indd 1 2013-10-30 10:24:12

A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_HU.indd 1 2013-10-30 10:24:12 A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_HU.indd 1 2013-10-30 10:24:12 A SMART légkondicionáló hálózat tulajdonságai Kényelmes vezérlés okostelefonról a Smart A/C alkalmazással! A Smart A/C alkalmazás segítségével

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben

Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) elő

Részletesebben

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTÔ Fazekas István 2 Fazekas Gábor egyetemi docens Debreceni Egyetem Oktatási segédanyag Elsô kiadás mobidiák könyvtár Debreceni

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek 1 Operációs rendszerek Varga László vargalg@inf.u-szeged.hu Szegedi Tudományegyetem 2012-2013-II levelező tagozat 2 A kurzusról Követelmények ismertetése A fóliákat Erdőhelyi Balázs készítette Makay Árpád

Részletesebben

Energetikai folyamatszabályozás

Energetikai folyamatszabályozás BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Energetikai folyamatszabályozás BMEGE ENMESZ 2/1/0/v/4 Változat: 2014 Dr. Szentannai Pál egyetemi docens, tanszékvezető helyettes D 206B szentannai@energia.bme.hu

Részletesebben

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU IT Italiano,37 HU Magyar,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Részletesebben

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1.0b kiadás, a kézirat lezárva 2003. december 1-én. Copyright 2002, 2003, 2004, BalaBit IT Kft. A kiadvány tartalmának, illetve részeinek sokszorosítása abban az esetben

Részletesebben

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU Magyar,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity

Részletesebben

WIL-ZONE Tanácsadó Iroda

WIL-ZONE Tanácsadó Iroda Berényi Vilmos GMP Akadémia Berendezések és rendszerek GMPkvalifikálása vegyész, analitikai kémiai szakmérnök akkreditált min ségügyi rendszermenedzser regisztrált vezet felülvizsgáló E-mail: info@wil-zone.hu

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Juno sorozat Juno SB kézieszköz Juno SC kézieszköz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Juno sorozat Juno SB kézieszköz Juno SC kézieszköz Verzió 1.00 2009. január Revízió A Trimble Navigation

Részletesebben

1. REPORT TEMPLATE Project Reference (From EasyWay Work plan): CS421 A.4.2.1. HU4-06 Project Name: Improvement of the national traffic information centre (TIC): Organising the individual traffic control

Részletesebben

BEÁGYAZOTT RENDSZEREK ÉS PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK

BEÁGYAZOTT RENDSZEREK ÉS PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK Írta: FODOR ATTILA VÖRÖSHÁZI ZSOLT BEÁGYAZOTT RENDSZEREK ÉS PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK Egyetemi tananyag 2011 COPYRIGHT: 2011 2016, Fodor Attila, Dr. Vörösházi Zsolt, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek General Terms Általános Szerződési Feltételek Tárgymutató Fejezetcím Szerkezet 1 Meghatározások 2,51 Fontos tudnivalók 3 Jogaink 4 Számlaszámok, jelszavak és belépés 5 Besorolás 6 Fogadások és ügyletek

Részletesebben

E L Ő SZÓ. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

E L Ő SZÓ. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) előrelátható

Részletesebben

Utolsó módosítás: 2013. 02. 19.

Utolsó módosítás: 2013. 02. 19. Utolsó módosítás: 2013. 02. 19. Az előadás magáncélra szabadon felhasználható. Köz- és felsőoktatásban felhasználható, csak előtte kérlek írj egy emailt nekem. A jegyzetek részben a ---- vonal alatti részek

Részletesebben

Minõség és Megbízhatóság

Minõség és Megbízhatóság 2006/6 A Hat Szigma megvalósítása a szállítási lánc környezetében Minőségirányítási vezetők a minőségért egy kérdőíves felmérés tapasztalatai A hazai nukleáris ipar minőségügyi szabályozásának fejlődése

Részletesebben

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése 1/57. oldal 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése A dokumentum hivatkozási száma: Státusz

Részletesebben

Utolsó módosítás: 2011. 02. 15.

Utolsó módosítás: 2011. 02. 15. Utolsó módosítás: 2011. 02. 15. Az előadás magáncélra szabadon felhasználható. Köz- és felsőoktatásban felhasználható, csak előtte kérlek írj egy emailt nekem. A jegyzetek részben a ---- vonal alatti részek

Részletesebben