Szoftver-technológia II. Valósidej! szoftverek. (Real-time software design) Irodalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szoftver-technológia II. Valósidej! szoftverek. (Real-time software design) Irodalom"

Átírás

1 Valósidej! szoftverek (Real-time software design) rodalom an Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 15. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 12. 2

2 Valósidej! rendszerek Környezetüket monitorozó és irányító rendszerek Szorosan kapcsolódó hardver elemek érzékel"k (szenzorok) beavatkozó szervek (aktuátorok) Feldolgozási id" kritikus 3 Speciális jellemz"k d"zítési követelményeket a rendszer környezete határozza meg A rendszer m!ködésének min"ségét a válaszok és az id"zítés min"sége jellemzi hard real-time rendszer abszolút id"zítési követelmények be nem tartása = helytelen m!ködés soft real-time rendszer id"zítési korlátok be nem tartása = csökkentett m!ködés 4

3 Speciális jellemz"k (folyt.) Statikus valósidej! rendszer tervezéskor ismert a rendszer aktivitás mintázata Dinamikus valósidej! rendszer nem meghatározott, szabálytalan lefolyású aktivitás 5 Speciális jellemz"k (folyt.) Valósidej! rendszerek helyességét ellen"rizni kell Biztonság kritikus rendszerek Bugok lokalizálása és javítása bonyolult és drága 6

4 Stimulus/válasz rendszerek Stimulusra a rendszernek meghatározott id"n belül választ kell generálnia Periódikus (ciklikus) stimulus pl. szenzort másodpercenként 10x le kell olvasni Aperiódikus (aszinkron) stimulus pl. kivétel keletkezése esetén le kell azt kezelni 7 Valósidej! rendszerek alkalmazási területei pari folyamat szabályozás Légi irányítás Távközlés Valósidej! adatbázisok Fogyasztási termékek Digitális jelfeldolgozás 8

5 Folyamat szabályozás Szabályozott/ellen"rzött folyamat Számítógépes (digitális) szabályozó/monitorozó rendszer Szenzorok Aktuátorok Számítógépes rendszer nterfészek 9 Folyamat szabályozás (folyt.) Szabályozott foly. Hálózat rányító központ Management Adattárolás Szenzor Aktuátor nterfész nterfész Adatgy!jtés Elemzés Jelentések Monitor tev. Szabály. tev. Beavatkozás riasztásra, utasításra nterfész Hálózat 10

6 Digitális szabályozás Szabályozó modul referencia jel r(t) A/D r k rányítási szabály u k D/A y k A/D u(t) y(t) Szenzor Aktuátor Folyamat 11 Digitális szabályozás (folyt.) Szabályozás hatékonysága referencia megadása, szabályozási algoritmus szenzor mérések pontossága felbontás (bit/minta) mintavételezés (1/T) 12

7 Digitális szabályozás (folyt.) T szerepe r(t) korrekt érték y(t) [nagy T] meghatározá sa és tartása multi-rate u rendszerek max 0 u(t) [nagy T] y(t) [kis T ~ analóg] u(t) [kis T ~ analóg] -u max 13 Digitális szabályozás (folyt.) A megfelel" m!ködés 3 alapfeltevése A szenzor adatok pontos, zaj nélküli becslései az állapot változók értékeinek A szabályzott rendszer állapota rekonstruálható a szenzor adatokból A folyamat dinamikáját meghatározó paraméterek ismertek Ha ezen feltételek nem állnak fenn, be kell építeni a rendszer viselkedésének egy korrekt modelljét zajsz!rés becsült állapot 14

8 Magas szint! szabályozás Hierarchikus szabályozó rendszerek több szabályozási kör id"lépték döntési komplexitás szabályozás->tervezés, intelligens irányítás minden szint valósidej!! 15 Valósidej! kommunikáció A valósidej! szoftver rendszerek nagyrésze elosztott rendszer kommunikációs lépés a szabályozási körben hálózati stimulus Valós id"ben: irányítási algoritmus lefuttatása, kommunikáció ütemezése, üzenet váltások 16

9 Valósidej! rendszerek referenciamodellje Terhelés modell kiszolgált alkalmazások Er"forrás modell alkalmazások számára elérhet" er"források Er"forrás használatot meghatározó algoritmusok (ütemezés) 17 Job-ok és task-ok Job ütemezésre és végrehajtásra kerül" munka egység pl. FFT kiszámítása, fájl beolvasása, csomag elküldése Task valamilyen funkciót együttesen megvalósító job-ok halmaza pl. repül"gép magasságának tartása 18

10 Processzorok és er"források A job egy processzoron kerül végrehajtásra további er"forrásoktól függ"en Processzor sebesség (sávszélesség) pl. CPU, hálózati kapcsolat, diszk, stb. Er"forrás típus méret pl. memória, szekvenciaszám, adatbázis lock, stb. 19 Végrehajtási id" Magányos job végrehajtási ideje, ha minden er"forrás rendelkezésre áll Meghatározó tényez"k job komplexitása processzor sebessége Befoglató intervallum fels" érték használata a biztonságos tervezéshez (nem hatékony) 20

11 Elengedési és válaszid" Elengedési id" job végrehajthatóvá válásának id"pontja Válaszid" elengedési id"t"l a job befejezéséig tartó id"tartam r i - r i + Válaszid! Job d! elengedési id! 21 Határid"k Befejezési id" A job végrahajtásának befejezési id"pontja Relatív határid" maximálisan engedélyezett válaszid" Abszolút határid" az az id"pont, melyre a jobnak be kell fejez"dnie Relatív határid! Válaszid! Job d! r i - r i + elengedési id! Abszolút határid! 22

12 d"zítési korlátok A határid"k id"zítési megkötésekre vezetnek Hard RT rendszer job nem késheti le a határidejét Soft RT rendszer job valamilyen alacsony valószín!séggel esetenként lekésheti a határidejét 23 d"zítési korlátok (folyt.) Nem mindig el"nyös a job-ok korai befejezése Válaszid" jitter alacsonyan tartása Korlátok megadása determinisztikusan valószín!ségi alapon hasznossági függvénnyel 24

13 Hard ill. soft RT rendszerek Hard repülés irányítás vasúti jelzés ABS fék stb. Soft t"zsdei bróker rendszer DVD lejátszó mobil telefon stb. 25 Periódikus task-ok Szabályos id"közönként végrehajtott job-ok halmaza periódikus task T i {J i,1, J i,2,...j i,n } fázis: r i,1 végrehajtási id": e i periódus: p i = min " [ r i,k,r i,k +1 ] hiper periódus H=lkt(p k i ) i=1,2...n 26!

14 Periódikus task-ok (folyt.) Task kihasználtság u i =e i /p i Rendszer kihasználtsága U = " i u i 27! Reagálás küls" eseményekre Szórványos, aperiódikus események Elengedési id"k modellezése val. változókkal, adott eloszlás fv. Altern.: elengedési id"közök modellezése eloszlás fv-nyel 28

15 Precedencia korlátok Job-ok kötött végrehajtási sorrendje el"d közvetlen el"d független Job végrehajtható elengedési id" elmúlt el"dök befejez"dtek 29 Funkcionális paraméterek Job prioritások preemptív nem preemptív környezetváltás Késés kezelés opcionális job-ok kés" eredmények hasznossága 30

16 Ütemezés Job-ok ütemezése er"forrás foglalások hozzáférés kezelés ütemezési algoritmus Job-ok és processzorok összerendelése Érvényes ütemezés kölcs. kizárás, elengedési id"k, precedencia, stb. Kivitelezhet" ütemezés id"zítési korlátok betartása 31 Architektúrális meggondolások Gyors váltási lehet"séget kell biztosítani a stimulus kezel"k számára Különböz" id"zítési igények => több esemény-feldolgozó ciklus kooperatív folyamatok valósidej! vezérléssel 32

17 Architektúrális megvalósítás RT operációs rendszer Valós idej! szoftver-épít"elemek task csomag (funkcionális felbontás) Tevékenységek Szoftver csomagok lebontása processzorokra Protokollok meghatározása task-ok és szálak összerendelése 33 Szabályozó rendszer folyamatai Teszt proc. S1 P(S1) P(A1) A1 S2 P(S2) Monitor proc. Szab. proc. P(A2) A2 S3 P(S3) P(A3) A3 Vezérl!pult proc. 34

18 Valósidej! operációs rendszerek RTS processzeinek menedzselése Processzor és memória allokálás Standard vagy speciális RT kernel Normál processzek Kernel RT processzek Ütemez!, megszakítás rendszer Hardver 35 Valósidej! operációs rendszerek (folyt.) OR komponensek Valósidej! óra Megszakítás rendszer Ütemez" Jogosultság/hozzáférés vezérlés Konfiguráció manager Hiba kezel" 36

19 Valósidej! operációs rendszerek (folyt.) Prioritás kezelés Megszakítás szint! prioritás Óra szint! prioritás Többszint! ütemezés többszint! várakozási sorok 37 Valósidej! operációs rendszerek (folyt.) Folyamat kezelés Konkurrens folyamatok Periódikusan végrehajtandó folyamatok Ütemezés alapja az óra job periódus job határid" 38

20 Valósidej! operációs rendszerek (folyt.) Ütemezési stratégiák nem preemptív futás befejezésig vagy blokkolásig preemptív processzort elveheti az ütemez" Ütemezési algoritmusok round-robin shortest period first shortest deadline first 39 RTS tervezési nehézségek Funkcionális problémák Konkurrencia Elosztottság Beágyazott rendszerek Nem-funkcionális követelmények kielégítése Gazdaságossági kérdések Hardver-szoftver codesign funcionalitás elosztása 40

21 RT rendszerek tervezése Tervezési lépések Feldolgozandó stimulusok és megfelel" válaszok meghatározása d"zítési korlátok meghatározása Konkurrens folyamatok és folyamat osztályok meghatározása 41 RT rendszerek tervezése (folyt.) Feldolgozó algoritmusok megtervezése Ütemezés kialakítása RT rendszer integrálása 42

22 d"zítési korlátok meghatározása Kiterjedt szimuláció és kísérletez szükséges Alacsony szint! programozási nyelvek teljesítmény okok 43 Magasszint! modellezési eszközök Formális módszerek Állapotgépek, állapot térképek Temporális logikák Adatfolyam hálók Modellezési problémák d" metrika megjelenítése a modellben RT ütemezési elméletek hiánya 44

23 Elvárások a modellezési eszközt"l Az adott rendszer legfontosabb jellemz"inek leírása, el"rejelzése válaszid"k átviteli id"k infrastruktúrális modellezés szerkezeti modellezés viselkedési modellezés 45 Tervezési technikák Kiterjesztett struktúrális tervezési módszertanok SDRTS, Ward és Mellor Objektum orientált elemzés és tervezés viselkedés leírás (UML) félformális megoldások (UML->SDL) 46

24 Viselkedési modellezés Esemény vezéreltség aszinkron események diszkrét lépések d" vezérelt folytonos vagy periódikus imput feldolgozás 47 Ward & Mellor Adatfolyam diagramok esemény és vezérlés folyammal kiegészítve vezérlési információ folyam transzformációk több példányban rendszerállapotok és átmenetek 48

25 describe how one affects the Figure 5. her, but some more stable l not change as the system d. For example, in Figure 5, tank and inlet valve is given i TANK -behavioral, time-independent try [Ward 1989]. An incorrect lt from looking at the current ts that the tank opens and riving at Figure 6. When the when the next process control the valves on via some other nship will be destroyed. Ward & Mellor e ERO schema into object lationships will not be carried lationship between two software d in the implementation (the a, part-of and member-of, will VALVE VALVE TOP Bu-FrONS FLOOR e design, however). Yet c relationships is useful in (pl.) tic structure of the software Figure 6. relationships between objects f the relative importance ecisions as to which objects The second example is from the Host at Sea parts of an aggregate object, problem, which has been reproduced several times, rstanding the visibility that including [Mills 1988] and [Booth 1986]. For her. convenience, the problem is restated here. NORM The Host at Sea system is a group --[ FLOOR of free Examples floating buoys that provide navigation and.u~on~ weather t TRANSMTTER~ REDLGHT e use of ERO modeling two data to air and ship traffic. The buoys collect data First is a modeling of an on air and water temperature, wind speed and RECEVER ] Turn elevators providing service to location through sensors. -L WND as a floor button set, with an Each buoy is equipped with a ~adio transmitter SENSOR ~'-^~'~'~0 button, except the top and (to broadcast weather and location information or an levator has an elevator button SOS message) and [ FLOOR a radio receiver (to receive requests each floor. Each elevator has from passing traffic). Each buoy has a control panel, Each floor also has doors. which contains a switch for the SOS signal, so a AR TEMP. SENSOR overall static view of the sailor can activate the SOS broadcast. Also, buoys are equipped with a red light that can be ELEVATOR activated visits BUTTONS relationship is worth by a passing vessel during search operations. er, a goal of ERO modeling is Software for each buoy must: ps that are not part of the Maintain current wind, temperature and TRANSMTTER WATER TEMP.] SO J_ SEN ] ourse the elevator visiting the location information. Wind and temperature e part of the behavior. But values are maintained as a running average. Rec~ive_B roadcast_tetrninat pecific behavior of the system. Broadcast wind, temperature, and location [ K~CBOARD Broadcast24hr_Report be made which might modify information every 60 seconds. -t LOCATON stem. But regardless of the Broadcast wind, temperature, and location TurnSOSBroadcast SENSOR inconceivable that the elevator information from the past 24 hours in t, yet the elevators would no response to requests from passing vessels. SeLActiv~i n t seems to be an inherent This request takes priority over the periodic tems that elevators visit floors, could be altered to suit the ] broadcast. Activate or deactivate Figure the 7. red light, based on a radio request from a passing vessel. EMERGENCY SW'TO" CONTROLPANEL (pl.) 205 Turn SOS Set Activiation ~ ~ Contol : control : 24hrmport ~ w,~,broad, cas t - E/D... ~' "~-.,d,~ nk~eat ~ ~ ". /"qf...,. ~ : control '~ ~" '~, \shutdown j~ "'" p... rd ~..J Figure 15. SO. ~ ~ RECEVER R~uesLR~-L~ht ] R~uest_~h~Rep,o~ ] Broadcast Modes SeLA~i n ] ion particular design representation addition, one procedure was ad shown in Figure 16. 4,6 Allocate Behavior to th The next step is to a expected behavior to the proce allocation is accomplished by m items - already allocated to procedures within the objects. behavior allocation, the data/co not destroyed; rather, it i Continuing with the exampl behavior to procedures for ea Figure 17 for Transmitter, F Panel, Figure 19 for Receive sensors, and Figure 21 for Re allocated flow diagram is given t must be noted that f applications, the identification objects may be an iterative pro identified using the ERO mod procedures, may be further de that were not identified in th ERO modeling could then be ap Continuously broadcast an SOS signal after a sailor HARDWARE engages the emergency current switch, until [ Figure 8. identify lower level objects. T 204 the switch is turned off. This request takes priority over all k\/ripe. other broadcasts. ~-~ ~-~,~ ~ repeated indefinitely. Event The control panel x' ',xv can accept requests," to For this RestaR_Buoy paper, the Ward/Mellor representation SENSOR objects will be identified. start or shut down the buoy, and can was chosen. This representation 24hr Report places request both control accept a password. k ~ Also, report the / password pumsii can and data ShutdownBuoy flow together in a control/data flow SOS on 4.7 Convert to Design P,,e be changed. diagram. Although not disable considered "broadcast current here, report" this approach A shutdown, restart, or password change should work Change_Password trigger "ioroadcast for representations 24hr report" Disable-broadc<,st current repon" As shown in the last a where the control and the structured analysis represe HARDWARE requires ~ ~ the current password to be entered HARDWARE data are separated. A structured analysis correctly. representation for the Host at BROADCASTNG has been reorganized and an Sea problem is given The result of ERO modeling, the ERO schema. here, as a starting broadcast term, i 24HR REPORT point for a transformation to an broadcast term. intact. So the description of 49 is given in Figure 8. This example will be continued object oriented design. A context-level flow diagram still exists. n fact, the enable -broadcas~ enable "'broadcast in this paper to take a structured analysis is shown in current Figure re,port" 9; Figure 10 SOS provides o~ the current report" accompanying transformation s Figure 14. representation of the problem into a preliminary control/data flow diagram; Figure 11 gives the the behavior of each procedure object, oriented design. control transformation specifications. The data object. Actually, the prelimina transformation specifications and data dictionary are the syntax (structure) and sema 3. STRUCTURED ANALYSS not presented here, in the interest of brevity. system is described. Howeve The goal of the behavioral view. as defined 4. TRANSFORMNG SPECFCATON i BROADCASTNG TO SOS graph is not well suited to com here, is to provide an understandable expression of DESGN design. Therefore, this last st what the proposed system will do under any expected the design in a more a.eceptable Clock situation. %%11 Structured ---= analysis with real-time ~,~=1% With the behavioral and Control static Broadcast views Specification in hand, extensions performs reasonably well in this task. Any the following steps will lead to a preliminary design Receive of the three available representations. Ward/Mellor in which the Broadcast highest level components are software [Ward and Mellor 1985], Hatley/Pirbhai [Hatley and objects. Termination These steps are nowhere near a Broad~sSt Pirbhai 1987] or Essential Figure Systems 9. ~conactvated Modeling Language deterministic, guaranteed approach. Yet, by breaking (ESML) [Bruyn et Ward al. 1988] provide enough & down the transformations Mellor into steps, and ~down providing regtatt expressibility. For the purpose of this paper, the some guidance within the steps, some structure is Broadcast method of structured analysis is not considered, but introduced into the transformation. disab d~'~'ab2i '1::rbn~;i~ This l~l~h] t~cast. Current Shutdown Buoy only using the resultant representation as a starting transformation is accomplished with the following 7 ~ P A ~ W Repod point. steps: (1) identify Broadcast the software objects and object 24hr Repod sos sos ~,~,~./. ~.~. Figure ll. ~ ~ t~ termination ~ owiedge command enable "broadcast current report" Control Shutdown Specilication Cha. Password Restad Buoy Set SOS ] Switch Figure so.so, - ~ - ~ E,O `` \ `` `` ~ request `` E/D dockpulse ~ l - ' ' t _.1,. ~ ~ ~' `` `` lightrequest~lghtof on weather report current air water k~tion lig ff.weather wind speed temperature tern ~era~ure report wind =perk air temp. water location temp, Figure

26 UML modellezés Viselkedés állapot diagramok funkcionális viselkedés vezérlési viselkedés 51 Programozási nyelvek hard real-time rendszerek assembly soft real-time rendszerek C Ada Java 52

27 Java, mint RT nyelv Szálak (threads) Szinkronizálás kritikus szakasz (synchronized) objektum lock (wait, notify) Problémák különböz" ütemezés az egyes virtuális gépekben automatikus szemétgy!jtés hardver nem hozzáférhet" Embedded Java 53 Tesztelési problémák d"zítési követelmények brute force tesztelése nem skálázható Formális verifikáció nem lehetséges Környezet szimulációja szükséges 54

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

A szoftverfejlesztés eszközei

A szoftverfejlesztés eszközei A szoftverfejlesztés eszközei Fejleszt! eszközök Segédeszközök (szoftverek) programok és fejlesztési dokumentáció írásához elemzéséhez teszteléséhez karbantartásához 2 Történet (hw) Lyukkártya válogató

Részletesebben

Elosztott rendszer architektúrák

Elosztott rendszer architektúrák Elosztott rendszer architektúrák Distributed systems architectures Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 12. Andrew S. Tanenbaum, aarten van Steen: Distributed Systems: rinciples

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

IT ADVISORY. Biztonság a felhőben. Gaidosch Tamás CISA, CISM, CISSP. 2010. január 20.

IT ADVISORY. Biztonság a felhőben. Gaidosch Tamás CISA, CISM, CISSP. 2010. január 20. IT ADVISORY Biztonság a felhőben Gaidosch Tamás CISA, CISM, CISSP 2010. január 20. Tartalom Cloud hype Mi micsoda? Szempontok Előnyök és kockázatok 1 Hype 2 Hype cloud outsourcing Forrás: Gartner 3 Mit

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication)

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1 Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1. A folyamat (processzus, process) fogalma 2. Folyamatok: műveletek, állapotok, hierarchia 3. Szálak (threads)

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Operációs rendszerek II. Folyamatok ütemezése

Operációs rendszerek II. Folyamatok ütemezése Folyamatok ütemezése Folyamatok modellezése az operációs rendszerekben Folyamatok állapotai alap állapotok futásra kész fut és várakozik felfüggesztett állapotok, jelentőségük Állapotátmeneti diagram Állapotátmenetek

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II.

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II. Tervezési minták Irodalom Steven R. Schach: Object Oriented & Classical Software Engineering, McGRAW-HILL, 6th edition, 2005, chapter 8. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides:Design patterns: Elements

Részletesebben

Szoftver architektúra, Architektúrális tervezés

Szoftver architektúra, Architektúrális tervezés Szoftver architektúra, Architektúrális tervezés Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 11. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 14. Bass, Clements, Kazman: Software

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek

Vállalatirányítási rendszerek Vállalatirányítási rendszerek Varga Zsigmond Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2015. március 03. Nyilvános Motiváció? 2013 SAP AG. All rights reserved. 2 Adatrögzítés része a fejlődésnek 3 Mestermunkától

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Vé V g é r g e r h e a h j a tá t s á i s s z s ál á ak a Runnable, Thread

Vé V g é r g e r h e a h j a tá t s á i s s z s ál á ak a Runnable, Thread Végrehajtási szálak Runnable, Thread Végrehajtási szálak Java-ban A Java program az operációs rendszer egy folyamatán (process) belül fut. A folyamat adat és kód szegmensekből áll, amelyek egy virtuális

Részletesebben

Outsourcing és Cloud Biztonsági kérdések

Outsourcing és Cloud Biztonsági kérdések IT ADVISORY Outsourcing és Cloud Biztonsági kérdések Gaidosch Tamás 2009. november 25. Tartalom Már megint hype: de mit is akarunk megoldani? Mi micsoda? Szempontok Biztonság, te drága Kockázatok 1 Hype

Részletesebben

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication)

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1 Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1. A folyamat (processzus, process) fogalma 2. Folyamatok: műveletek, állapotok, hierarchia 3. Szálak (threads)

Részletesebben

Szoftver-technológia I.

Szoftver-technológia I. Szoftver technológia I. Oktatók Sziray József B602 Heckenast Tamás B603 2 Tananyag Elektronikus segédletek www.sze.hu/~sziray/ www.sze.hu/~heckenas/okt/ (www.sze.hu/~orbang/) Nyomtatott könyv Ian Sommerville:

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Szoftver-technológia II. Szoftver újrafelhasználás. (Software reuse) Irodalom

Szoftver-technológia II. Szoftver újrafelhasználás. (Software reuse) Irodalom Szoftver újrafelhasználás (Software reuse) Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 18. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 27. 2 Szoftver újrafelhasználás Szoftver

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

TECHNIKAI RENDSZEREK ÁLLAPOTLEÍRÁSÁNAK KÉRDÉSEI QUESTIONS REGARDING THE DESCRIPTION OF THE STATE OF TECHNICAL SYSTEMS

TECHNIKAI RENDSZEREK ÁLLAPOTLEÍRÁSÁNAK KÉRDÉSEI QUESTIONS REGARDING THE DESCRIPTION OF THE STATE OF TECHNICAL SYSTEMS űszaki tudományos közlemények 2. XV. űszaki Tudományos Ülésszak, 2014. Kolozsvár, 235 241. http://hdl.handle.net/10598/28544 TCHNIKAI RNDSZRK ÁLLAPOTLÍRÁSÁNAK KÉRDÉSI QUSTIONS RGARDING TH DSCRIPTION OF

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŽ FELADATOK. Készlet Bud. Kap. Pápa Sopr. Veszp. Kecsk. 310 4 6 8 10 5 Pécs 260 6 4 5 6 3 Szomb. 280 9 5 4 3 5 Igény 220 200 80 180 160

KIEGÉSZÍTŽ FELADATOK. Készlet Bud. Kap. Pápa Sopr. Veszp. Kecsk. 310 4 6 8 10 5 Pécs 260 6 4 5 6 3 Szomb. 280 9 5 4 3 5 Igény 220 200 80 180 160 KIEGÉSZÍTŽ FELADATOK (Szállítási probléma) Árut kell elszállítani három telephelyr l (Kecskemét, Pécs, Szombathely) öt területi raktárba, melyek Budapesten, Kaposváron, Pápán, Sopronban és Veszprémben

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Szoftver-mérés. Szoftver metrikák. Szoftver mérés

Szoftver-mérés. Szoftver metrikák. Szoftver mérés Szoftver-mérés Szoftver metrikák Szoftver mérés Szoftver jellemz! megadása numerikus értékkel Technikák, termékek, folyamatok objektív összehasonlítása Mér! szoftverek, programok CASE eszközök Kevés szabványos

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Verifikáció és validáció Általános bevezető

Verifikáció és validáció Általános bevezető Verifikáció és validáció Általános bevezető Általános Verifikáció és validáció verification and validation - V&V: ellenőrző és elemző folyamatok amelyek biztosítják, hogy a szoftver megfelel a specifikációjának

Részletesebben

Web Services. (webszolgáltatások): egy osztott alkalmazásfejlesztési plattform

Web Services. (webszolgáltatások): egy osztott alkalmazásfejlesztési plattform (webszolgáltatások): egy osztott alkalmazásfejlesztési plattform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem A Web Service Web Service definíciója Számos definíció létezik. IBM [4] A Web

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALAPJAI

A SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALAPJAI A SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALAPJAI Objektumorientált tervezés 8.előadás PPKE-ITK Tartalom 8.1 Objektumok és objektumosztályok 8.2 Objektumorientált tervezési folyamat 8.2.1 Rendszerkörnyezet, használati esetek

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz FJ-RC-MBS-1 Mobus szervezet: -> http://www.modbus.org (néha Modbus-IDA) -> Modbus eszköz kereső motor http://www.modbus.org/devices.php Modbus (RTU) - soros kommunikációs

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Behatolás detektálás. Behatolás megel!zés. IDS rendszerek. Detektálás Eltérítés Elhárítás. (ellenlépések) Megel!z! csapás Küls! megel!

Behatolás detektálás. Behatolás megel!zés. IDS rendszerek. Detektálás Eltérítés Elhárítás. (ellenlépések) Megel!z! csapás Küls! megel! Behatolás detektálás IDS rendszerek Behatolás megel!zés Megel!z! csapás Küls! megel!zés Küls! elrettentés Bels! megel!zés Bels! elrettentés Detektálás Eltérítés Elhárítás (ellenlépések) Behatolási kísérletek

Részletesebben

Szundikáló macska Sleeping kitty

Szundikáló macska Sleeping kitty Model: Peter Budai 999. Diagrams: Peter Budai 999.. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally. 2. Behajtunk középre. Fold to the center. 3. Oda-visszahajtások derékszögben. Fold and unfold at

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kommunikációs rendszerek programozása (NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (5. mérés) SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal 1 Mérés helye: Széchenyi István Egyetem, L-1/7 laboratórium, 9026 Győr, Egyetem

Részletesebben

SDN a különböző gyártói megközelítések tükrében

SDN a különböző gyártói megközelítések tükrében SDN a különböző gyártói megközelítések tükrében Palotás Gábor üzletág igazgató, CCIE #3714 gabor.palotas@synergon.hu Sopron, 2013. március 26. Témák Miért az SDN az egyik legforróbb téma a hálózatok világában?

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

C# Szálkezelés. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) C# Szálkezelés 2013 1 / 21

C# Szálkezelés. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) C# Szálkezelés 2013 1 / 21 C# Szálkezelés Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) C# Szálkezelés 2013 1 / 21 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 Szálkezelés 3 Konkurens Programozás Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem)

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75. Hegedős Csaba Asset manager Mobil: +36 30 867 7679 E-mail: hegedus.csaba.1@cib.hu LEÍRÁS / PROPERTY HIGHLIGHTS A Yacht Irodaház 2008-ban épült "A" kategóriás irodaház közel 2000 m 2 minıségi irodaterülettel.

Részletesebben

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol Attila FODOR 1), Dénes FODOR Dr. 1), Károly Bíró Dr. 2), Loránd Szabó Dr. 2) 1) Pannon Egyetem, H-8200 Veszprém Egyetem

Részletesebben

Rendszer-modellezés, modellezési technikák

Rendszer-modellezés, modellezési technikák Rendszer-modellezés, modellezési technikák System engineering and modelling Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 8. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 10,

Részletesebben

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Kvantumkapuk, áramkörök 2016. március 3. A kvantummechanika posztulátumai (1-2) 1. Állapotleírás Zárt fizikai rendszer aktuális állapota

Részletesebben

Használati útmutató HANDELSINFORMATIONEN FÜR DEN KUNDEN COMMERCIËLE INFORMATIES VOOR DE KLANT SLT955 SLT955. ökocímke

Használati útmutató HANDELSINFORMATIONEN FÜR DEN KUNDEN COMMERCIËLE INFORMATIES VOOR DE KLANT SLT955 SLT955. ökocímke INFORMAZIONI COMMERCIALI PER I CONSUMATORI COMMERCIAL INFORMATION FOR THE CONSUMER INFORMATIONS COMMERCIALES POUR LE CLIENT INFORMACIONES COMERCIALES PARA EL CLIENTE Használati útmutató HANDELSINFORMATIONEN

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

SQLServer. SQLServer konfigurációk

SQLServer. SQLServer konfigurációk SQLServer 2. téma DBMS installáció SQLServer konfigurációk 1 SQLServer konfigurációk SQLServer konfigurációk Enterprise Edition Standart Edition Workgroup Edition Developer Edition Express Edition 2 Enterprise

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

Elosztott rendszerek

Elosztott rendszerek Elosztott rendszerek NGM_IN005_1 Konkurrens folyamatok Folyamat koncepció Adatok (információ reprezetáció) M!veletek (input->output) Számítás (algoritmus) Program (formális nyelv) Folyamat (végrehajtás

Részletesebben

Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez?

Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez? Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez? What kind of qualification is necessary as a certain condition to participate on the competition? A pályázaton való részvételhez

Részletesebben

ios alkalmazásfejlesztés Koltai Róbert

ios alkalmazásfejlesztés Koltai Róbert ios alkalmazásfejlesztés Koltai Róbert robert.koltai@ponte.hu Mi az a block? Utasítások sorozata { }-ek között, amit egy objektumként tuduk kezelni. ios 4.0 és Mac OSX 10.6 óta 2 Egy példa a felépítésére

Részletesebben

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése Regula Gergely, Lantos Béla BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és

Részletesebben

A szoftver tesztelés alapjai

A szoftver tesztelés alapjai Szoftverellenőrzési technikák A szoftver tesztelés alapjai Micskei Zoltán, Majzik István http://www.inf.mit.bme.hu/ 1 Hol tartunk a félévi anyagban? Követelményspecifikáció ellenőrzése Ellenőrzések a tervezési

Részletesebben

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033 HABURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKS 24VDC Cikkszám: 260.033 Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH Schnackenburgallee 41d D-22525 Hamburg Germany +49 40 89 71 20-0 Fax: +49 40 89 71 20-20 Internet:

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: Csoport Házirend 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET in NAT

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Operációs rendszerek. 3. előadás Ütemezés

Operációs rendszerek. 3. előadás Ütemezés Operációs rendszerek 3. előadás Ütemezés 1 Szemaforok Speciális változók, melyeket csak a két, hozzájuk tartozó oszthatatlan művelettel lehet kezelni Down: while s < 1 do üres_utasítás; s := s - 1; Up:

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Computer Architecture

Computer Architecture Computer Architecture Locality-aware programming 2016. április 27. Budapest Gábor Horváth associate professor BUTE Department of Telecommunications ghorvath@hit.bme.hu Számítógép Architektúrák Horváth

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Hálózati és Szolgáltatási Architektúrák

Hálózati és Szolgáltatási Architektúrák Hálózati és Szolgáltatási Architektúrák Zimányi Péter előadása 2013. május 10. Tartalom Linux (Ubuntu) SmartPhone és tablet Ad hoc / Sensor hálózatok Ambient / Pervasive / Ubiquitous computing Hálózati

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

Nagios NSCA Indirect Monitoring, Passive Check

Nagios NSCA Indirect Monitoring, Passive Check Nagios NSCA Indirect Monitoring, Passive Check NSCA passzív monitoring Az NSCA-val végrehajtott passive check monitoringnak a lényege az ábrán jól látszódik. A központi Nagios nem küld (aktív) check parancsokat,

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network

Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network T-05 Temperature sensor TH-05 Temperature, humidity sensor THP- 05 Temperature, humidity, air pressure, air velocity, wet sensors indoor

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ 1 TARTALOM 1.1 A MODELLEZÉS ÉS SZIMULÁCIÓ META-SZINTŰ HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA A. Az SMM definiálása, a Jackson Keys módszer kiterjesztése

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül 1 Tartalom Miről is lesz szó? Bosch GS-TC Automata sebességváltó TCU (Transmission Control Unit) Élettartam tesztek

Részletesebben

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Az Informatika szigorlat alapvetően az IR-fejlesztés, valamint az OO-fejlesztés c. tantárgyi blokkok, valamint az

Részletesebben

Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína. Baranyi Péter DSc

Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína. Baranyi Péter DSc Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína Baranyi Péter DSc Távközlési és Médiainformatika Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem *** 3D Internet alapú Kontrol és Kommunikáció

Részletesebben

Osztott Objektumarchitektúrák

Osztott Objektumarchitektúrák 1. Kliens szerver architektúra Osztott Objektumarchitektúrák Dr. Tick József Jól bevált architektúra Kliens-szerver szerepek rögzítettek Szerver szolgáltatást nyújt, vagy igénybe vesz Kliens csak igénybe

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 1 of 67

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 1 of 67 SZOFTVERTECHNOLÓGIA Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 5. ELŐADÁS - RENDSZERTERVEZÉS 1 1 of 67 TEMATIKA I. SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALTERÜLETEI II. KÖVETELMÉNY MENEDZSMENT III. RENDSZERMODELLEK IV. RENDSZERARCHITEKTÚRÁK

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Objektum orientált software fejlesztés (Bevezetés)

Objektum orientált software fejlesztés (Bevezetés) Objektum orientált software fejlesztés (Bevezetés) Lajos Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Út az objektum orientált szemléletig 1. Klasszikus módszerek: program = adatszerkezetek + algoritmusok

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

(kernel3d vizualizáció: kernel245_graph.mpg)

(kernel3d vizualizáció: kernel245_graph.mpg) (kernel3d vizualizáció: kernel245_graph.mpg) http://www.pabr.org/kernel3d/kernel3d.html http://blog.mit.bme.hu/meszaros/node/163 1 (ml4 unix mérés boot demo) 2 UNIX: folyamatok kezelése kiegészítő fóliák

Részletesebben

Operációs rendszerek. Az NT memóriakezelése

Operációs rendszerek. Az NT memóriakezelése Operációs rendszerek MS Windows NT (2000) memóriakezelés Az NT memóriakezelése 32-bites virtuális memóriakezelés: 4 GB-os címtartomány, alapesetben: a fels! 2 GB az alkalmazásoké, az alsó 2 GB az OPR-é.

Részletesebben