Általános szerződési feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szerződési feltételek"

Átírás

1 Általános szerződési feltételek (érvényes: től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Jókai út 44.; céget nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága mint Cégbíróság; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; képviselő: Szűcs János; (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető ibér SaaS Szolgáltatás használatára vonatkozó feltételeket. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés a Felhasználó általi szabályos regisztrációval kivéve a visszautasítás esetét jön létre az első díjbekérőben meghatározott díj Felhasználó általi megfizetésével (jóváírásával), illetve ezt követően kezdi meg a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtást. Preambulum A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető ibér SaaS Szolgáltatás felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél, vagy valamennyi Felhasználónak, a profil oldalon megadott címre küldött értesítés tartalmazhatja. A Szolgáltató biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Felhasználó számára a szerzodesi feltetelek/ címen folyamatosan elérhető. A Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek és az egyedi szerződési feltételek rendelkezései szerint az ibér SaaS Szolgáltatás nyújtás alkalmával biztosítja a Felhasználó számára a szerzői jogilag védett IBSystem Bér rendszer szoftvertermék használatának jogát, Felhasználó pedig kötelezettséget vállal jelen nyilatkozat feltételinek elfogadására, az ibér SaaS Szolgáltatás jelen általános szerződési feltételek és az egyedi szerződési feltétele rendelkezéseinek megfelelő felhasználására. A Szolgáltató felhasználási és továbbértékesítési joggal rendelkezik az IBSystem Bér Rendszer szoftver tekintetében, a szoftver lehetőségeit, működését a rendszer részét képező dokumentációk ismertetik. A jelen szerződés kereteiben igénybevett szolgáltatások nem biztosítanak kizárólagos jogokat, és a Felhasználó által át nem ruházható módon, kizárólag Felhasználó saját belső tevékenysége elősegítése érdekében történő használati (hozzáférési) jogokra vonatkoznak. A szolgáltatásokat a Szolgáltató a megrendeléskor hatályos belső előírásai szerint biztosítja, amelyek azonban időről időre változhatnak, ezen fenntartást a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

2 1. Az ibér SaaS Szolgáltatás igénylése, regisztráció 2. Szolgáltató kötelezettségei 3. Adatmentés 4. Felhasználó kötelezettségei 5. Az ibér SaaS Szolgáltatás bérleti díja 6. Tiltott tartalommal, spam mel kapcsolatos szabályok 7. Hardware és szoftver feltételek bemutatása 8. Munkatársak elérési jogosultságának kezelése 9. Titoktartás, adatvédelem 10. Vis maior 11. Szerződés megszűnésének esetei 12. Vitás kérdések rendezése

3 1. Az ibér SaaS Szolgáltatás igénylése, regisztráció A Szolgáltató által működtetett online szolgáltatásként bérelhető ibér SaaS Szolgáltatás (Rendszer) funkciói elérhetőek mindazok számára, akik érvényesen regisztrálnak az ibér weboldalán, valamint jog és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy gazdálkodó szervezet képviselője, és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál. A Felhasználó nem veheti igénybe az ibér SaaS Szolgáltatást olyan vállalkozás támogatására, amely illegális tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet, amelyet a Szolgáltató erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót az ibér SaaS online szolgáltatásának használatából kizárni. A regisztrációt követően a Felhasználó egy aktiváló kódot tartalmazó t kap. A Felhasználó regisztrációját a véletlen feliratkozások elkerülése érdekében kizárólag a kódra kattintva aktiválhatja. 2. Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató a Felhasználó számára biztosítja jelen ÁSZF ben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető ibér SaaS Szolgáltatás működését, oly módon, hogy a jelen ÁSZF 5.2. pontjában taglalt díjért, ugyanezen pontban feltüntetett szolgáltatásokat folyamatosan, a 2.1. pontban foglalt feltételek mellett a hatályos jogszabályoknak megfelelően naprakészen nyújtja. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználónak kárt okoz figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére a Szolgáltató felelőssége, hogy amennyiben a Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy a Szolgáltató köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

4 2.1. Rendelkezésre állás A Szolgáltató garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a heti 7* 23 órás szolgáltatási szintet teljesíti. Minden nap (23 24) óra között történik az adatbázis biztonsági mentése és a szerver programok frissítése, ekkor a szolgáltatás esetenként szünetelhet Tájékoztatás Amennyiben a Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt a Szolgáltató saját befolyásán kívül eső körülmény következtében az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre állást, nem tudja tartani, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Felhasználót. A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli Felelősségkorlátozás A Szolgáltató a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan elsősorban számítástechnikai vírus okozta károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött hírjelző levelek megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért. Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a weboldal (Rendszer) szolgáltatás szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF ellenes használatából ered, illetve a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért. A Szolgáltató ugyancsak nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

5 2.4. A Szolgáltató garanciális kötelezettsége A Szolgáltató a rendszer használatba vételétől jelen szerződés érvényességének időtartama alatt jótállást vállal arra, hogy a felhasználói dokumentációnak és a Szolgáltató és Felhasználó ismeretei szerinti aktuális jogszabályoknak megfelelően működő programrendszert biztosít a Felhasználó részére. A szavatosság érvényesítése érdekében a Felhasználó köteles a szolgáltatásokban jelentkező bármilyen hiányosságot a Szolgáltató felé a problémás szolgáltatás teljesítésétől számított 90 napon belül bejelenteni. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alapján az esetleg felmerülő és nyilvánvaló hibák kijavítását munkaidőben haladéktalanul megkezdi. Ha a vélelmezett hiba a Szolgáltató és a Felhasználó eltérő jogszabály értelmezéséből származik, a Szolgáltató a Felhasználó közreműködésével megkeresi a megfelelő hatóságot a jogszabály értelmezésére. A Szolgáltatót nem terheli a jótállási kötelezettség, ha a bejelentett hiba, o a Felhasználó egyedi, a dokumentáció leírásain túllépő igényeinek kielégítését szolgáló szempontokat próbálnak érvényesíteni, o a Felhasználó által kijelölt képviselő hozzá nem értésére vezethető vissza, o a dokumentációban meghatározott hardver szoftver konfigurációtól eltérő működtetésből keletkeznek, o akár a szerver oldali, akár a felhasználó oldali berendezés nem üzemszerű, a dokumentáció előírásaitól eltérő használat miatt keletkezett, o a hiba a rendszer futtatásához használt harmadik fél által szállított eszközök hibájából keletkezett. A szavatossági felelősség körébe eső bármilyen hiba esetén a felhasználó kizárólagos jogorvoslati lehetősége és a szolgáltató teljes felelőssége az alábbiakra terjed ki: o o (A) A SZAVATOSSÁG MEGSZEGÉSÉT OKOZÓ PROGRAMHIBÁK KIJAVÍTÁSÁRA, VAGY AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ NEM TUDJA ÜZLETI SZEMPONTBÓL ELVÁRHATÓNAK TEKINTHETŐ MÓDON LÉNYEGILEG KORRIGÁLNI A SZAVATOSSÁG MEGSZEGÉSÉT, A FELHASZNÁLÓ FELMONDHATJA A SZERZŐDÉST, (B) A PROBLÉMÁS SZOLGÁLTATÁSOK ÚJRA ELVÉGZÉSÉRE, VAGY AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ NEM TUDJA ÜZLETI SZEMPONTBÓL ELVÁRHATÓNAK TEKINTHETŐ MÓDON LÉNYEGILEG KORRIGÁLNI A SZAVATOSSÁG MEGSZEGÉSÉT, ÖN FELMONDHATJA A VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSOKAT, ÉS VISSZAIGÉNYELHETI A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA A PROBLÉMÁS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁN KIFIZETETT DÍJAKAT. Ezek a szavatosságok a törvényekben engedélyezett mértékig kizárólagosak. A Szolgáltató által alkalmazott díjak tükrözik az itt meghatározott korlátozást.

6 2.5. Kártérítési felelősség A SZOLGÁLTATÓ A JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL ÉS A FELHASZNÁLÓ MEGRENDELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ MAXIMÁLIS KÁRFELELŐSSÉGE BÁRMILYEN AKÁR SZERZŐDÉSBEN ÉRINTETT, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁR ESETÉN NEM HALADHATJA MEG A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL A JELEN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FIZETETT DÍJAK ÖSSZEGÉT, ÉS AMENNYIBEN AZ ILYEN KÁR A PROGRAMOK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÓ ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, E KÁRFELELŐSSÉG NEM HALADHATJA MEG A KÁRFELELŐSSÉG ALAPJÁT KÉPEZŐ PROBLÉMÁS PROGRAMÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT a FELHASZNÁLÓ ÁLTAL A SZOLGÁLTATÓNAK FIZETETT DÍJAK ÖSSZEGÉT Alvállalkozó bevonásának feltételei Teljesítés során Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el; A Szolgáltató szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni; A Szolgáltató gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik. A SZOLGÁLTATÓNAK, AZ ALVÁLLALKOZÓ ÁLTAL OKOZOTT KÁRÉRT VALÓ MAXIMÁLIS FELELŐSSÉGE BÁRMILYEN AKÁR SZERZŐDÉSBEN ÉRINTETT, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁR ESETÉN NEM HALADHATJA MEG A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL A JELEN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FIZETETT DÍJAK ÖSSZEGÉT, ÉS AMENNYIBEN AZ ILYEN KÁR A PROGRAMOK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÓ ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, E KÁRFELELŐSSÉG NEM HALADHATJA MEG A KÁRFELELŐSSÉG ALAPJÁT KÉPEZŐ PROBLÉMÁS PROGRAMÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT a FELHASZNÁLÓ ÁLTAL A SZOLGÁLTATÓNAK FIZETETT DÍJAK ÖSSZEGÉT. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAK TÜKRÖZIK AZ ITT MEGHATÁROZOTT KORLÁTOZÁST. EZEN KORLÁTOZÁS NEM ÉRINTI A FELHASZNÁLÓNAK AZON JOGÁT HOGY AZ EZT MEGHALADÓ KÁRAIT KÖZVETLENÜL AZ ALVÁLLALKOZÓVAL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTSE. Jelen szerződés teljesítése során a Szolgáltatónak nem kötelezettsége (felelőssége) a Felhasználók hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás. A Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. a továbbiakban: anyagok) ide nem értve a Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott anyagokat a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához,

7 illetve bármilyen átdolgozásához. A Weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat. 3. Adatmentés A Szolgáltató biztonsági biztosítékot garantál az esetlegesen előforduló hardver hibák, és környezeti katasztrófák okozta adatvesztés elkerülésére. A webkiszolgáló tükrözött, redundánsan tároló merevlemez megoldással és szünetmentes áramellátással rendelkezik. A webkiszolgálón tárolt összes adat minden éjjel 2 3 óra között mentésre kerül, amely a Szolgáltató Adatbázisának egészét tartalmazza a Rendszer esetleges összeomlás utáni visszaállítására. Karbantartási célból a Szolgáltató üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó Szolgáltató rendszerébe bejelentkezni. A Szolgáltató a szervereken lévő teljes adatállományról, aktív adatbázis területről naponta 02 órai állapotról készít biztonsági másolatot mentést a (másik) szerver gépre. Max. 3 munkanaponként az adatbázisszervertől elkülönülő külső adathordozóra kiírásra kerül az aktuális mentés. Ez utóbbi mentés generációs elven készül, azaz rendelkezésre áll az aktuális utolsó 3 nap mentése, az előző és az azt megelőző 3 nap, stb. mentése. A Szolgáltató a több éves aktív adatbázis állományokról automatikusan negyedévenként archív mentéseket csinál, amelyekről Felhasználói kérésre, évente egyszer díjtalanul visszaírást végezhet az aktív adatbázis állományba. A Szolgáltató köteles a szerver oldali gépi, hálózati vagy program hibából adódó, adatvesztéssel járó vagy adat roncsolódást előidéző hiba esetén amikor a hibát csak egy korábbi adatbázis állapot visszaállítása szünteti meg haladéktalanul megkezdeni a helyreállítást. A napi mentés visszaírása esetén a hajnali 02 órakor volt adatbázis állapotra visszaáll a feldolgozás, ha nagyobb hiba következik be, és az adatbázis esetleg új gépre történő telepítése szükséges, akkor előző 1 2, maximum 3 nappal korábbi állapotra visszaáll a feldolgozás. (Ekkor a mentés óta a Felhasználó által történt munkavégzés adatai eltűnnek. Ha a Felhasználó saját feldolgozásáról időközben készített mentést, akkor azzal felülírhatja a Szolgáltató által beírt adatállapotot.) A mentés visszaírási eseménynél már a leállás bekövetkeztekor a Szolgáltató köteles értesítést küldeni a Felhasználó számára, ebben ismertetni kell a hiba okát, a mentés azaz az adatok állapotának rögzült időpontját, és a várható munkakezdés idejét. A Szolgáltatási szerződés megszűnése után a Szolgáltató a szerződés megszűnési dátuma szerint még 30 naptári napon keresztül az adatbázisban tartja és menti a Felhasználó feldolgozásainak adatait. 30 nap eltelte után az adatbázisból az adatok és a feldolgozások törlésre kerülnek. (ARCHIV SERVER) A törlésre kerülő adatok esetleges mentéséről és tárolásáról a Felhasználónak kell gondoskodni. Az adatok pl. utólagos listakészítési célból történő visszaírása az adatbázisba, a Felhasználó megkeresése és egyedi megállapodás alapján mint fizetős szolgáltatás a Szolgáltatótól igénybe vehető. A visszaírás történhet a Felhasználó saját mentéséből, vagy a Szolgáltató korábbi archivált adataiból.

8 A Szolgáltató a folyamatos munkavégzéshez a fentiekben leírt módon rendszeresen mentéseket végez a teljes adatbázisról. Az adatbázis teljes mentése egy időpont szerinti állapotot tartalmaz és nem az egyes vállalati adatoknak a feldolgozási szakaszaik szerinti havi zárás, éves zárás után, stb. megfelelő állapotot. (Az adatok ilyen nézetei a megfelelő listákkal képezhetők.) Hiba esetén a Szolgáltató a teljes körű mentésből órákon, nagyobb hiba esetén napokon belül helyreállítja az adatbázist. A Felhasználónak ha erre igénye van, akkor a rendelkezésére álló saját adatmentési eljárással kell gondoskodnia az adatvagyonának feldolgozási időszakok szerint szakaszolt vállalati mentéséről és megőrzéséről. A Szolgáltató csak az adatbázis napi, az éjszaka készült teljes körű mentését és hiba esetén a helyreállítást vállalja. Viszont nem vállalja az egyes felhasználók adatvagyonának feldolgozási szakaszok szerinti elkülönülő mentését és megőrzését. 4. Felhasználó kötelezettségei A Felhasználó köteles Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat a Szolgáltatónak határidőre megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani. Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti A Felhasználó kötelezettsége a jogszabályok ismeretére és helyes alkalmazására A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen bekezdés megszegése esetén, külön kártérítési felelősség nélkül felfüggessze a Felhasználó hozzáférési jogát a rendszerhez A Felhasználó felkészülése a programok használatára A Felhasználó vállalja, hogy meggyőződik róla, hogy a rendszer az elvárásainak, igényeinek és a jogszabályoknak megfelelően működik, valamint a szükséges kliens oldali berendezések, hálózat, internet elérés, stb. a folyamatos munkavégzéshez rendelkezésre állnak. Továbbá a Felhasználó vállalja, hogy az SaaS üzemmódban történő igénybevételhez, a folyamatos önálló munkavégzéshez szükséges mértékű ismeretet elsajátítja. A felkészülési munkát akadályozó problémák bejelentésével program, szerver, hálózati hiba esetén díjtalanul fordulhat a Szolgáltató ügyeletéhez, amely munkaidőben, haladéktalanul hozzákezd a hiba elhárításához. Sem a felkészülés, sem a szerződés érvényessége alatt díjtalan oktatási tevékenységet nem lehet az ügyelettől igényelni. A szerződés érvényessége alatt a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha az Szolgáltatóhoz fordulásának oka nem program, szerver vagy hálózati hiba, amely a HelpDesk közreműködésével elhárítható, hanem a munkavégzést az ismerethiány, hibás kezelés akadályozza, azaz oktatási tevékenységet kell az ügyeletnek folytatni a Felhasználó

9 munkavégzésének segítésére, ez akár telefonon, személyesen, levelezéssel, stb. történik, akkor a Szolgáltató HelpDeskje az időráfordítást a mindenkori árjegyzék szerint kiszámlázza a Felhasználónak. A Szolgáltató minden egyes ilyen ráfordításról 3 munkanapon belül e mail üzenetet küld a Felhasználónak, feltüntetve a Szolgáltató dolgozó nevét, téma rövid megnevezését, időtartamot és díjat. Amennyiben a Felhasználó további 3 munkanapon belül nem vitatja az értesítés adatait, akkor a Szolgáltató a terhelést elfogadottnak tekinti és a kereskedelmi munkatársak a díjat a következő esedékes számlázásban szerepeltetik A Felhasználó kármegelőző kötelezettségei: A Felhasználó felelős a nyilvántartás, a hatóságokkal, a saját dolgozóival és ügyfeleivel történő elszámolások megfelelő adatokkal, határidőre történő elvégzéséért. E felelősséget a rendszer használata nem csökkenti, nem veszi át. A Felhasználó a fenti feladatok ellátásának segítésére, a hatékony munkavégzéshez veheti igénybe programot. A Felhasználó mind a bevezetés próbái, mind a rendszeres használat során köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a rendszer működését, és annak bármely rendellenességét, vagy a Felhasználó értelmezése szerinti jogszabályoktól eltérő működését jeleznie kell a Szolgáltató felé. A napi gyakorisággal futó feldolgozások hibáját pár nap alatt, a havi feldolgozások hibáját egy két hónap alatt, stb. a Felhasználónak észre kell venni, és jelezni kell a Szolgáltató felé. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó által nem jelzett feldolgozási hibákért, a nem jelzett jogszabály értelmezési, jogszabály követési hibákból eredő károkért, vagy a feldolgozási hibák késői észleléséből, illetve késői jelzéséből keletkező károkért a Szolgáltató akkor sem tartozik felelősséggel, ha egyébként a hiba kijavítására vonatkozó kötelezettsége fennáll Adatvagyon megőrzése A rendszer működtetése során a Felhasználó által, az adatbázisba bevitt adatokból adatvagyon keletkezik. Az adatvagyon időben korlátlan tulajdonosa a Felhasználó. A Felhasználó kizárólagosan felelős az adati jogszerűségért, valóságért, integritásáért, helyességéért és minőségéért. Az adatvagyonhoz való hozzáférés elsődleges módja az IBér SaaS Szolgáltatással történő feldolgozás. Továbbá a program tartalmaz olyan lehetőséget, menülépéseket, amelyek megfelelő futtatásával a Felhasználó saját kliens gépére, CD re, DVD re, vagy keménylemezre, stb. az adatbázisból ki tudja írni, ki tudja menteni a saját feldolgozásainak elkülönülő adatait. Ez a mentési forma csak az IBér SaaS rendszerével dolgozható fel. Mód van ezeknek a kiírt adatoknak a kiírás helyére történő visszaírására is, és igény esetén más technikai céllal ideiglenesen létrehozott vállalati feldolgozásba történő visszaírására is. A Felhasználó az adatok időbeli szakaszolásának megfelelően a rendelkezésre álló mentési lehetőséggel rendszeresen köteles gondoskodni az adatainak mentéséről. Ennek hiányában hiba esetén generációs teljes körű mentési eljárás adataival kerül helyreállításra a teljes adatbázis, és a Felhasználó feldolgozásai. A Felhasználónak egyéb lehetősége is van az adatvagyonának megőrzésére, mivel a rendszer működésének, szolgáltatásainak, minden alrendszernek számos olyan kiírási, lista lehetősége van, amelyben a feldolgozások alapadatait tételesen, teljes körűen ki lehet íratni listákra PDF, TXT, stb. formában. Ezek a kiíratási lehetőségek ember által, számítógépi feldolgozás nélkül értelmezhetőek és a kiíratások után folyamatosan rendelkezésére állnak a

10 Felhasználóknak. Megfelelő rendszeres kiíratásokkal, archiválásokkal a Felhasználónak folyamatosan rendelkezésére áll a feldolgozás összes adata. A Szolgáltató nem felelős az olyan adatvesztésért, sérülésért, változásért, illetőleg bármilyen korlátozásért, amelyért harmadik személy a felelős Tilalmak: A Felhasználó számára jelen ÁSZF ben, valamint a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvényben kifejezetten biztosított jogokon kívüli, az IBér feletti szellemi alkotáshoz fűződő összes jogot a Szolgáltató fenntartja. Felhasználó nem jogosult az IBér többszörözésére, átdolgozására, feldolgozására, fordítására, illetve bármely más módosítására. Felhasználó nem folytathatja az IBér rendszer vagy másolataival kapcsolatban különösen az alábbi tevékenységeket: (al) felhasználási engedélyek adása vagy átruházása, jogosultságok engedményezése, kereskedelem, az IBér rendszer alkotórészeire szétválasztása, illetve ezek megkísérlése, forráskód felhasználása, módosítása, terjesztése, továbbadása, bérmunka (a Rendszer alapján, vagy azzal összefüggésben informatikai területen szolgáltatások nyújtása harmadik fél részére). A szoftvert tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását. A Felhasználónak a Szolgáltató által biztosított joga nem ruházhatóak át sem harmadik személyre, sem Felhasználási Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 5. Az ibér SaaS bérleti díja Az ibér SaaS Szolgáltatás használata esetén minden különálló gazdasági egység saját adatait nyilvántartó, a többi gazdasági egységtől elszeparáltan működő egységet, ibér SaaS Szolgáltatást használ. Az egyes ibér SaaS Szolgáltatásokhoz más munkatársaknak hozzáférést kizárólag az Adminisztrátori Joggal rendelkező Felhasználó adhat. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa kiállított elektronikus számlákat az ügyfél számára megőrzi, azt rendszerében folyamatosan elérhetővé teszi. Ügyfél elfogadja az elektronikus számlázási rendszert ibér SaaS 30 napos ingyenes próbaidő Minden először regisztrált Felhasználó számára az első ibér SaaS Fiókjának igénylésekor az ibér SaaS 30 napos ingyenes próbaidőt biztosít. Ez alatt az időszak alatt az ibér SaaS Szolgáltatás minden alapfunkciója a normál használati feltételeknek megfelelően működik, az teljes értékű ibér SaaS Szolgáltatásként használható.

11 Az ingyenes próbaidőszak végéig az ibér SaaS Szolgáltatás működése külön indoklás nélkül, bármikor felmondható. A próbaverzió felmondását követően adatait 3 hónapig tároljuk, majd ezt követően archiváljuk. Adatai nem vesznek el, csak nem lesznek közvetlenül elérhetőek ibér SaaS bérleti díjak fizetési módja A bérleti díjat a Felhasználó előre fizeti meg a Szolgáltató számára. A befizetett összeget a Szolgáltató tartja nyilván, és Felhasználó számára havi rendszerességgel biztosít elszámolást az előre befizetett aktuális egyenleg felhasználásáról. A Felhasználó a befizetést banki átutalással kezdeményezheti a Szolgáltató bankszámlájára. A bérleti díj megfizetése attól a naptól kötelező, amikortól a rendszer kilép a 30 napos ingyenes próbaidőszakból. A szolgáltatási periódus az adott hónap elsejétől a hónap utolsó napjáig tart. Tört hónap elszámolására nincs lehetőség, függetlenül a megrendelt rendszer élesítési dátumától. A Szolgáltató jogosult kiszámlázni a díjfizetéssel érintett hónap első napjától a szolgáltatási díjat, függetlenül attól, hogy a hónap melyik napján történt a szolgáltatás élesítését követő értesítés Felhasználó felé. A díjfizetéssel érintett hónap számlázása a hónap első napján történik, a Felhasználó köteles számláját a számlán jelzett határidőig teljesítéstől számított 8 nap kiegyenlíteni. A Szolgáltató a számlakiállításának napján ellenőrzi a Felhasználó adatbázisában a számfejtett dolgozók számát, és a változásoknak megfelelő korrekciókat a bérleti díjban érvényesíti. A Felhasználó a befizetést Forintban teljesíti Szolgáltató számlájára. A Szolgáltató a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatti kell érteni többek között a Felhasználónként átlagosan maximum 10 GB tárhely használatát. A rendszeres bruttó bérleti díj a választott csomag (funkcionalitás) díja valamint az előzetesen egyeztetett számfejtett dolgozó/hónap alapján a felhasznált terminálszerverenként kerül kiszámításra. A SaaS Szolgáltatás bérleti díját, a mindenkori díjszabásunk tartalmazza, lásd. 1. sz. melléklet. A díj nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A bérleti díj tartalmazza: 1 db üres, felparaméterezett adatséma létrehozását 1 user esetén 3 nap egyszeri helyszíni oktatást (további userenként további 1 nap) Havi 3 óra telefonos/távoli támogatást a napi adatmentést korlátlan számú belépést a Rendszerbe garantált ügyfélszolgálati segítséget 1 munkanapon belül, 24 órás technikai és 7 órás biztonsági felügyeletet a folyamatos fejlesztéseket, jogszabálykövetést

12 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). A Szolgáltató bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek, azonban a Felhasználó kérésére történő felfüggesztés esetén a felfüggesztési időszakban nem kerül számlázásra a rendszer. Ezek számlázása utólag, eseti szerződésben foglaltak alapján történik. 5.3.Eseti szolgáltatási díjak 5.2 pontban meghatározott feladatokon kívül az ibér SaaS szolgáltatás igénybevételének támogatására Szolgáltató további kiegészítő szolgáltatások elvégzésére vállalkozik. Ezen szolgáltatások körét és díjazását az 1.sz melléklet Díjtáblázat tartalmazza. Ezen szolgáltatásokat a Felhasználó az e mail címen tudja igényelni. A szolgáltatás megkezdése előtt a két fél írásban egyedi szerződést köt a szolgáltatások elvégzésére mely tartalmazza a megállapodott feladatok körét, határidejét értékét valamint a fizetési 5.4. Jogtalan programhasználat Az ibér szerződés nélkül, gazdasági haszon elérése céljából történő használatával, vagy igénybe vett, de ki nem fizetett szolgáltatásokkal valósul meg a jogtalan programhasználat. Jogtalan programhasználat keletkezik akkor is, ha a tárgy negyedév használati díját nem fizeti ki a Felhasználó, de a számla fizetési határideje alatt a Felhasználó működteti a programokat és/vagy a szerződés megszüntetési szándékát későn jelzi. Jogtalan programhasználat díjfizetési kötelezettséget keletkeztet, amelyet a Szolgáltató jogosult 10 napos fizetési határidővel kiszámlázni. 6. Tiltott tartalommal, spam mel kapcsolatos szabályok Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi az alábbiakat: Felhasználó az iber SaaS portálrendszere segítségével nem küld olyan t, SMS t vagy csatolt állományt, illetve nem tölt fel, nem publikál olyan tartalmat mely: Pornográf vagy szexuális tartalmú Prostitúciós szolgáltatást hirdet Illegális tevékenységre ösztönöz Illegális termékeket vagy szolgáltatásokat hirdet Sérti mások személyét, jogait vagy vallási meggyőződését A jó ízlést sértő, trágár kifejezéseket tartalmaz A szerzői jog, védjegy, szabadalom, üzleti titok vagy egyéb szellemi tulajdon jogát sérti meg Illetve kerüli az olyan kifejezések használatát, melyeket a spam szűrők spam gyanúsként értékelnek, tehát nem küld olyan üzenetet, mely:

13 Gyógyszerészeti, értrend kiegészítő készítményeket reklámoz Egészségmegőrző termékeket, vitaminokat, vagy gyógyhatású készítményeket hirdet MLM tevékenységre tesz felhívást Szerencsejátékokat hirdet Adósságrendező hitelt vagy kölcsönt hirdet Gyors és egyszerű pénzszerzésre alkalmas tevékenységet hirdet Otthon végezhető, bedolgozó munkát hirdet 7. Hardware és szoftver feltételek bemutatása Az ibér SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás. Internetes nyilvános hálózat a szerverek eléréséhez, melyet a Szolgáltató biztosít. A szoftverbe a https://ibér.hu lapon keresztül lehet bejelentkezni Működési/üzemeltetési rétegek A kliens oldali berendezéseket a Felhasználó biztosítja és működteti. Az egyes klienseknek, a szerverek eléréséhez szükséges hálózati (internet) lehetőséget a Felhasználónak kell biztosítani. A kliens oldali, a szerverek eléréséhez szükséges szoftvereket a Felhasználónak kell biztosítania. A Szolgáltató a szervereken biztosít aktív területet, 7.2. Bejelentkezés feltételei Szélessávú internetkapcsolat; Windows Internet Explorer 7.0+, Firefox vagy kompatibilis (Opera) internet böngésző; A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép; Aktív felhasználó név és jelszó ismerete; Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet Munkavégzés feltételei Bejelentkezés feltételei teljesülnek; Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, Szolgáltató felé lejárt tartozása nem áll fenn.

14 8. Munkatársak, illetve harmadik személy elérési jogosultságának kezelése 8.1. A munkatársak hozzáférésének kezelése A munkatársak Rendszer elérési jogosultságának kezelését a Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt Adminisztrátor Felhasználóval. A Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni illetve a meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni. A Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy megakadályozzon minden jogosulatlan hozzáférést a szolgáltatáshoz vagy a dokumentációhoz, ilyen eset felmerülése esetén pedig haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót A szolgáltatás nyilvános helyen történő használata Amennyiben a Felhasználó az ibér SaaS Szolgáltatást nyilvános helyen (pl. internetkávézó stb.) használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében szükség van a Felhasználó közreműködésére is. Ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek a Felhasználó által használt számítógéphez, az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani: A bejelentkező képernyőn az Emlékezzen rám! mezőbe ne tegyen pipát A böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava megadásakor Jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra Amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, változtassa meg azt Ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban van az ibér SaaS használata Az ibér SaaS Szolgáltatást minden esetben a Kilépés gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el 9. Titoktartás, adatvédelem A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

15 A Szolgáltató és Felhasználó a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez. A Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos. A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli. A Szolgáltató alkalmazottak nem férhetnek hozzá a rendszerekben tárolt adatokhoz (ügyfelek adatai, címek, kampány beállítások, sablonok stb.). Az ügyfélszolgálat működtetéséhez is csupán a munkájuk elvégzéséhez feltétlen szükséges rendszerbeállításokat láthatják (státuszok, extra mezők listája és lehetséges értékeik). A Szolgáltató a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. ában meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja. A Szolgáltató köteles a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Felhasználó a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a Szolgáltató a Felhasználó adatait 30 napig tárolja Naplóbejegyzések használata A Weboldal úgynevezett naplóbejegyzéseket használ, mely naplóbejegyzések tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), a Felhasználó által használt böngésző típusát, az internetszolgáltatót, dátum/ idő bélyegzőt, a hivatkozó és kilépő oldalak címét és a kattintások számát a Weboldal látogatása alatt. Előbbiek célja, hogy a Szolgáltató ennek segítségével látogatási szokásokat elemezzen annak érdekében, hogy a Weboldal kezelése és adminisztrációja hatékonyabb legyen. A naplóbejegyzésekben tárolt adatok semmilyen módon nem kapcsolhatóak konkrét természetes személyhez. A Szolgáltató a Weboldalon úgynevezett anonim látogatásazonosítót (cookies) alkalmaz a Weboldal felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében.

16 Előbbi alkalmazásokat, illetve az azokhoz kapcsolódó adatkezelést, műveleteket a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja. 10. Vis maior Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól. 11. Szerződés megszűnésének esetei A Felhasználó jelen szerződést 15 napos hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. Ebben az esetben a Szolgáltató az adatok tekintetében a 4. pontban foglaltak szerint jár el, az előre kifizetett bérleti díj arányos részét pedig 30 napon belül visszatéríti a számára, amennyiben a Felhasználó kifizette esetleges tartozását; tehát ha korábban számlatartozás miatt Rendszere felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben: Felhasználó az esedékes szolgáltatási díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik; 60 napot meghaladó vis maior esete; ha a Felhasználó a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti; ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató illetve az egyes Felhasználók jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jó hírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem várható el; ha utóbb kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek; ha Felhasználó a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti. A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott címre küldött ben történhet. Az ibér SaaS Szolgáltatásban rögzített adatok tulajdonosa a Felhasználó, így a szerződés bármely fél általi felmondása esetén a Szolgáltató az adatok tekintetében a 4. pontban foglaltak szerint jár el, amint a Felhasználó rendezi a számláját.

17 A Felhasználó ezután jogosult más üzemeltető támogatását igénybe venni, azonban a szoftver forráskódjához nem férhet hozzá. Amennyiben a Felhasználó bekapcsolta a napi adatmentést a rendszerben, adatait saját maga is letöltheti az adatmentéshez generált linkre kattintva, az aktuális adatokhoz a következő reggeli 06:00 órától férhet hozzá. A felek a szerződés megszűnésekor egymással szemben teljes körűen elszámolnak. A megállapodás megszűnte vagy lejárta után is érvényben maradnak a felelősség korlátozására, a jogsértés esetén történő kártérítésre és a fizetésre vonatkozó, illetve mindazon más rendelkezések, amelyeket a felek jellegüknél fogva fennmaradónak szántak. 12. Vitás kérdések rendezése Felhasználó esetleges panaszaival a szolgáltatót az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel: telefon , A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató ügyfélszolgálata kizárólag a 30 napos tesztidőszakukat töltő Felhasználóknak, illetve az aktív Rendszerrel rendelkező aktív Felhasználóknak áll a rendelkezésére; tehát azoknak, akiknek nincs számlatartozásuk, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt a Rendszerük felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után. Egyéb személyek kiszolgálását a Szolgáltató ügyfélszolgálata megtagadhatja. Telefonon a Felhasználók hétköznap 9.00 és óra között kereshetik fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát. A Szolgáltatónak és a Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

18 1. sz. melléklet Díjtáblázat Érvényes: től Csomag neve Csomagár Terminál felár Létszám mozgóár BÁZIS csomag (A szoftver ismertető szerinti teljes funkcionalitás táppénz funkciók nélkül) Ft/Hó + ÁFA Ft/Hó/TS + ÁFA 100 Ft/hó/számfejtett létszám + ÁFA (50 fő feletti létszámra) KIFIZETŐHELYI csomag (A szoftver ismertető szerinti teljes funkcionalitás táppénz funkciókkal) Ft/Hó + ÁFA Ft/Hó/TS + ÁFA 200 Ft/hó/számfejtett létszám + ÁFA (100 fő feletti létszámra) Szolgáltatási díjak: Telefonos tanácsadás/oktatás: Ft/óra + ÁFA Személyes tanácsadás/oktatás: Ft/óra + ÁFA Kiszállási díj: Ft/kiszállás + ÁFA Útiköltség: 105 Ft/Km + ÁFA Új adatséma (üres, vagy meglévőből mentett): Adatáttöltés adatbázisok között: Egyéb testre szabás, migrálás külső rendszerből, interface külső rendszerrel, csoportos oktatás: Ft/séma + ÁFA Ft/adatkör + ÁFA Egyedi megállapodás szerint

FlexiDent Fogorvosi és Fogászati Páciens Nyilvántartó Rendszer Általános Szerződési Feltételek

FlexiDent Fogorvosi és Fogászati Páciens Nyilvántartó Rendszer Általános Szerződési Feltételek FlexiDent Fogorvosi és Fogászati Páciens Nyilvántartó Rendszer Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Broadwalk Holding Kft. A cég rövidített elnevezése:

Részletesebben

Flexi-Dent Fogorvosi és Fogászati Páciens Nyilvántartó Rendszer Általános Szerződési Feltételek

Flexi-Dent Fogorvosi és Fogászati Páciens Nyilvántartó Rendszer Általános Szerződési Feltételek Flexi-Dent Fogorvosi és Fogászati Páciens Nyilvántartó Rendszer Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Szolgáltató A cég rövidített elnevezése: Szolgáltató

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen jogi megállapodás szabályozza a Beauty Solution Kft. (továbbiakban Szolgáltató) A cég rövidített elnevezése: Beauty Solution Kft. A cég elnevezése: Beauty Solution

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek QuickCRM Projektkezelő rendszer használatához Érvényes 2016. december 01-től Szolgáltató Név: Virtualcom Szoftverház Kft. Székhely: Ügyvezető: Madarász Endre Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az EuCargo Flotta Kft. (továbbiakban Forteam) A cég rövidített elnevezése: EuCargo Flotta Kft. A cég elnevezése:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Audit and Account Szolgáltatások Kft. (1184 Budapest, Építő utca 2. 1/1.; Cg. 01-09-994922) által üzemeltetett

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az IT5 Software Technologies Kft. (továbbiakban: IT5) A cég rövidített elnevezése: IT5 Software Technologies Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Előzmények és meghatározások 1.1. A Megrendelő épületüzemeltetési vagy vagyonkezelési szolgáltatási tevékenységet végző magyarországi székhelyű társaság, melynél igény

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

LoGo-IKTATÁS Ügyirat-kezelési Rendszer ASP szolgáltatási szerződés

LoGo-IKTATÁS Ügyirat-kezelési Rendszer ASP szolgáltatási szerződés 3. számú melléklet a 03-3/525/2015. számú előterjesztéshez Szám:03-3/525-4/2015. LoGo-IKTATÁS Ügyirat-kezelési Rendszer ASP szolgáltatási szerződés A Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a továbbiakban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Netlight Consulting Kft. (1148 Budapest, Bánki Donát u. 12/b.; Cg. 01-09-192123) által üzemeltetett online szolgáltatásként

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Webshop Marketing Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.; Cg. 09-09-024017) által üzemeltetett online szolgáltatásként

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a WebShop-Experts Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129. III. em. 301-308.; Cg. 09-09-012282) által üzemeltetett

Részletesebben

Általános szerződési feltételek!

Általános szerződési feltételek! Általános szerződési feltételek! 1. Szerződés tárgya A Szolgáltató által működtetett online szolgáltatásként bérelhető szoftver csomag (a továbbiakban: Szoftver), amelynek alapvető célja egy ügyfél-nyilvántartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.; Cg. 09-09-020636) által üzemeltetett online szolgáltatásként

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a MiniCRM Zrt. (továbbiakban MiniCRM) A cég rövidített elnevezése: MiniCRM Zrt. A cég elnevezése: MiniCRM Szolgáltató

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. TESZT IGÉNYLÉS... 2 2. BÉRLETI DÍJ... 3 3. MINICRM KÖTELEZETTSÉGEI... 5 4. FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI... 7 5. MAGATARTÁSI KÓDEX... 7 6. TECHNIKAI FELTÉTELEK... 10 7. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS... 11 8. ADATMENTÉS...

Részletesebben

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az OL Munkaidő Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) az általa kifejlesztett Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer használati jogát a jelen szerződési feltételek szerint biztosítja

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Webshop Marketing Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.; Cg. 09-09-024017) által üzemeltetett online szolgáltatásként

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 2016. SZEPTEMBER 01. NAPJÁTÓL HATÁLYOS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a MiniCRM Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

GST-Max Korlátolt Felelősségű Társaság. Click&Flow workflow és dokumentumkezelő rendszer. felhő alapú szolgáltatás nyújtására vonatkozó

GST-Max Korlátolt Felelősségű Társaság. Click&Flow workflow és dokumentumkezelő rendszer. felhő alapú szolgáltatás nyújtására vonatkozó GST-Max Korlátolt Felelősségű Társaság Click&Flow workflow és dokumentumkezelő rendszer felhő alapú szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. február 8.

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szoftver vásárlási feltételek 1. A Panda Számlázó szoftvert letöltötte és minden funkcióját kipróbálta. 2. Regisztrácó előtt tudomásul vette a szoftver licenc szerződést.

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.A szerződési feltételek alapfogalmai 1.1 A szolgáltató adatai Szolgáltató: Atkári János E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: H-2220 Vecsés, Róder Imre utca 24.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Hölgyválasz Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.) Hatályos: 2008. július 1. Az Adatkezelő (a www.holgyvalasz.hu, valamint a Hölgyválasz Táncstúdió üzemeltetője) ezúton tájékoztatja a a Hölgyválasz Táncstúdió

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

H o r n e t I T B u s i n e s s

H o r n e t I T B u s i n e s s H o r n e t I T B u s i n e s s r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános szerződési feltételek és a honlapunk nyelvezete magyar. Az eladó/szolgáltató Zlatár PR Kft Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 17. Levélcím, telephely: 1097

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁSZF (moonwell.hu) A moonwell.hu (Rácz Mihály Zsolt e.v., adószám: 60282183-1-26) mint Szolgáltató/Bérbeadó, továbbiakban Szolgáltató, az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.laptopdekor.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online áruház igénybevételének igénybevevő

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a Boltinfo.eu (a továbbiakban Szolgáltató) és a tőle hirdetések megjelenítését megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban

Részletesebben

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése KAZÁN PONT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webgépész Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Daru u. 22., cégjegyzékszám: 03-09-123975, nyilvántartó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére 1. Szolgáltató adatai Cégszerû megnevezés: Blue System Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató neve: Körtvélyesi VillámNyelviskola Oktató és Kereskedelmi Betéti Társaság Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 50331 / 2012 Elérhetőség: info@lazannemetul.hu

Részletesebben