Emberi Erőforrás Menedzsment (2009)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emberi Erőforrás Menedzsment (2009)"

Átírás

1 Bokor, Kováts, Csillag, Bácsi, Szilas: Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Készítette: Ismeretlen 2011.május 1 / 38. oldal

2 1. Emberi erőforrás menedzsment kialakulása EEM def: emberek hatékony vezetésére vonatkozó tudás lefordítása vezetési elvekre+működési gyakorlatra 1.1. Az EEM fejlődése személyzeti adminisztráció (1800-as évek vége) o mai munkaügyi tevékenység: fizetések szétosztása, szerződések kézbentartása o ma még kiterjedtebb és része a hr-nek személyzeti menedzsment (1900-as évek eleje) o tradicionális HR feladatok megjelenése: felvétel, képzés, ösztönző bérezés, eü védelem o munkaerő: költségtényező o szervezetileg önálló funkcionális területként ismerik el (bekerülhet a felsővezetésbe is a vezető) munkaügyi (munkatársakra) és személyzeti (vezetőkre irányul) rész elkülönülése emberi erőforrás menedzsment o korszerű HR feladatok megjelenése: teljesítménymérés, kompenzációmenedzsment, toborzás, kiválasztás o elvárás (együttesen): hatékonyságnövelés+alkalmazotti igények kielégítése o munkaerő: erőforrás (1970-es évek) stratégiai emberi erőforrás menedzsment (1990-es évek) o feladat: vállalati versenyképességhez való hozzájárulás o fő kérdés: szervezeti kultúra/struktúra átalakítása, szükséges kompetenciakészlet biztosítása o miért stratégiai? -felsővezetői nézőpont érvényesítése a HR-ben (funkcionális helyett) -HR integrálása a stratégiai tervezésbe 1.2. Környezeti kihívások 21. századi társadalmi trendek öregedő népesség az EU-ban (átlagéletkor nő, baby-boom vége, kevés születés) magasabb képzettség (gyakran túl magas!) munkerő sokszínűsége (etnikum, nem, életkor, tapasztalatok) o munkaerő és tőke mobilitása is (Mo-n alacsony) o nem: nők egyre többen, bár még mindig koncentrálódnak szakmákban munkával töltött idő növekszik (heti+korhatári) 2 / 38. oldal

3 családmodell változása (kevesebb és későbbi gyerek, egyszülős családok) társadalmi értékrend változás (egyéni+generációk) o értékrendek a világban gazdagabb országokban fontosabb az önkifejezés nemzeti történelmi hagyományok fontosabbak a vallásnál skandinávia a kulturális modernizáció élországa (nem az usa) szocializmus hatása meghatározó istenbe vetett hit nőtt (gazdagabbakban csökkent kiv.: széles spirituál) o négy generáció (4 értékrend) veteránok (II. vh előtt) boomerek (II.vh-60) X generáció (60-70s) Y generáció (70-80s) o CSR (és stakeholder szemlélet) technológiai fejlődés egyre gyorsuló üteme csökkenő avulási idő tudás-intenzív iparágakban egyre több munkaerő HR rendszerek fejlődése (e-learning, web alapú toborzás, intranet, adat-tárházak) jogi-szabályozási környezet változása (egységesedés, szabályozottság, magánszféra védelme) globalizáció (expatrióták, mobilitás, költségcsökkentés, outsource) vállalatokon belül: 21. századi szervezeti változások laposodnak a szervezetek o teamek, önszerveződések o decentralizáció o atipikus munkavégzési formák, hálózatos szervezetek rugalmasság igénye o funkcionális: munkavállaló mozgása a funkciók között o számbeli: munkaadó képessége a gyors alkalmazkodásra (pl.: kölcsönzés) o pénzügyi: gyors alkalmazkodás (kollektív béralkuk helyett egyéni) 1.3. EEM feladatok ellátói szervezetileg kisvállalatok: teljesen a felsővezető (bizalmi feladat) közepes és nagyvállalatok: (3 típus) o önálló pozíció (először rendszerint gazdasági területen): először generalista o önálló szervezeti egység o felsővezető által irányított specialisták o DE: vonalbeli vezetőknek továbbra is fontos feladataik vannak 3 / 38. oldal

4 emberileg o felsővezető: önálló döntések (pl. kultúrafejlesztés)+szponzori-kommunikációs o munkavállaló: egyre inkább elvárás az aktív karrierépítés o szakszervezetk és üzemi tanács o külső tanácsadók, szakértők EEM típusai o általában munkavállaló/1 hr-es o jellemző (6): toborz-kiválaszt+képzés-fejl+kompenz+munkajog+munkaügyi kapcs+~ kérd -Hr-eshez szükséges képességek o üzleti tudás (ítélőképesség, ügyfélorientáció, külső kapcsolatok) o hr szakmai tudás (magatartástudomány: öszötnzés, fejlesztés, stb) o változások támogatása (befolyásolás, kreativitás) o személyes hitelesség (bizalom!) 1.4. HR szerepek(1): a szerep jellege szerint szolgáltatás: hr-es végez boizonyos feladatokat (pl. adminisztráció) tanácsadás koordináció: területek között (pl. teljesítménymenedzsment) 1.5. HR szerepek(1): a kifejtett tevékenység területe szerint: az Ulrich modell A modell: Adminisztratív szakértő (tradicionális szerep) lényege: o szervezeti infrastrutúráért felel o HR folyamatok kialakítása+működtetése a toborz/kiválaszt/értékel/ösztönzésre, stb trendek: o fő cél: hatékonyság o adatkezelés kiszervezése és IT o egyfajta belső szolgáltató: egy-egy területhez hr szakértő (generalista) kirendelése fontos még o EEM rendszerek adminisztratív bázisai összefüggnek o EEM kontrolling (központi elemei: mutatószámrendszer, benchmarking) 4 / 38. oldal

5 2. Érdekképviselő (tradicionális szerep) lényege: munkaváll érdekek képviselete felfelé+elkötelezettség növelése alul megvalósítás o törődés a munkavállalókkal(megbeszélések, dobozok,bizalom, workshopok, stb) o létszámleépítésnél munkavállalói érdekek figyelemmel tartása o közép/felsővezetők folyamatos képzése o egyenlő bánásmód: (=diszkrimináció hiánya<esélyegyenlőségi poliltika<sokszínűség menedzsment<csr) két etikai kérdés o diszkrimináció-mentesség o magánszféra védelme: érzékeny adatokat kezelnek+titkos módszerek is speciális: szakszervezetek o def.: érdekvédelmet szolgáló tartós munkavállalói egyesülése o típusai: szakmai/ágazati/vállalati alapon szerveződő o jellemző alacsony társadalmi elfogadottság szerepértelmezés, beszorulás 3. Változási ügynök (új szerep) lényege: folyamatok/kultúra alakítása a képességek fejlesztéséért kritikus pontok o legfelső szint elkötelezése o többiek (középvezetők!) bevonása o először kis lépések (pilot projektek v részterületek szerint) o hr vezetés helyett facilitálás (tanácsadás) eltérő irányú szerepvállalás o leépítésnél: kontroll szerep erősödése (HR iránti bizalom csökken o növekedés/kultúraváltás: fejlesztő szerep előtérben 4. Stratégiai partner (legdivatosabb szerep, túl nagy hangsúlyt kap) lényeg: a HR stratéga és gyakorlat üzleti stratégiához illesztése megvalósítás: o HR szakemberek részt vesznek: üzleti strat/hr prioritások/akciók/stb megalkotban o olyan hr prioritások megfogalmazása melyek illeszthetőek az üzleti stratégiához Ulrich szerint 5 dolog h stratégiai partnerré váljanak o ne terveket írjanak, hanem kérdéseket és akciókat o mutató és értékelő rendszer létrehozása (hr eredményeinek) o hr tervezés mint az üzleti tervezés része (ne különüljön el) o gyorsan+egyértelműen kimutatható akciókat a fókuszba o stratégiai képességekből kiinduló gondolkodást erősítsék (ez jelent versenyelőnyt) 5 / 38. oldal

6 jól csinálni o valódi hozzáadott értéket termet (kitör a kiszolgáló szerepből) o ismeretei vannak (környezet, piac, ügyfél, mélyelemzési kompetenciák, stb) Humán Tükör Kutatás hr adminiszratív rendszerek megítélése o sínen: kiválasztás, fizetés-menedzsment o zötyög: teljesítménymenedzs, kompetenciarendszerek, képz-fejlesztés, belső kommunikáció o kátyúban: karriermenedzsment, HR kontrolling használt metaforák: harc, küzdelem (leggyakoribb); geladat-végrehajtás, sport, versengés, stb 2. EEM stratégia 2.1. Stratégia szintjei szervezeti (portfolió stratégiák) üzletági funkcionális területi (marketing, pénzügy, eem, stb) o ez alapján lehet tervezni: a tervezés a stratégia programozása (Mintzberg) 2.2. Stratégia és EEM stratégia egymásra épülése 5 modell o független o illeszkedő (szervezeti strat irányítja az eem-et) o dialógus (egyenrangú kölcsönös nyilak): eem korlátozottan hatással van a váll stratra o holisztikus (két gömb összefonódik) o EEM vezérelt (kölcsönös nyilak de eem-é erősebb) még 2 modell o mitchigeni hard modell o harvardi soft modell 2.3. EEM stratégia hozzájárulása a vállalati stratégiához egyéni szint (elégedettség, motiváció, tudás) szervezeti szint (teljesítmény, elkötelezettség, rugalmasság) 6 / 38. oldal

7 Stratégiai EEM modellje vállalati stratégia és kultúra környezeti kihívások (versenytársak+vevők+munkaerőpiac+tech+kulturális t- k+makrogazd+érintettek) stratégiai emberi erőforrás modell (stratégiai választások és tervezés) HRM tevékenységi területek (munkavégzési rendszerek, munkaerő áramlás, teljesítmény menedzsment, kompenzáció, képz-fejl) vállalat alapvető képességei (ktsghatékonys, váll/szervezeti kult, elkötelezettség, kompkészlet, bizalom) szervezeti teljesítmény+egyéni sikeresség 2.4. Lehetséges EEM stratégiák vállalati piac, erőforrások illesztése o terjeszkedés: nagy növekedés, jól illeszkedő erőforrások (ee hatékony eloszlása) o fejlesztés: nagy növekedés, nem jól illeszkedő erőforrások (nagy ee befektetés vs kivonul) o fordulat: nincs növekedés, nem illeszkedő erőforrások (átképzés, leépülés) o termelékenység: nincs növekedés, de illeszkedő erőforrások munkaerő jellemzői alapján o belső fejlesztés (értékes, munkaerőpiacon nehezen megkapható, lojalitás kérdése,) o felvásárlás (értékes, könnyen elérhető, standard tudású) o szerződés (nem egyedi, kis hozzáadott érték; sokszor kölcsönzés stb: kis befektetés) o szövetség (kis ha, nem rendszeres/strat font DE nehezen megszerez, bizalmi, hosszú képz) 2.5. EEM tervezés időhorizontja (5+, 2-5, 0-2 év) folyamata (2 modell) o tradicionális: stratégiai/operatív tervezés az alap, befolyásol a munkaerőpiac és eredmény: HR terv o integrált: ld. itt Integrált modell o válaszlépések a környezeti hatások változásaira (ld. korábban) o jövőbeli célok meghatározása kvalitatív tényezők: szervezet, magatartás, kultúra kvantitatív tényezők: munkaerő-igény tervezése 7 / 38. oldal

8 objektív módszerek: o múltbeli trendek o környezeti változásokat beépítő o munkatanulmány: egy termékhez szükséges munkaórák szubjektív módszerek: pl. vezetői becslések o jelenlegi helyzet elemzése kvalitatív tényezők: szervezet, magatartás, kultúra; EEM rendszerek (audit!) kvantitatív tényezők: munkaerő-igény tervezése: nagyon részletes felmérés egyéni (karrier és utódlási tervek-felsővezető!) és szervezeti szinten is o összevetés: döntések tervek tervek: hr kínálati, szervezeti struktúra, munkavállalók kihasználtsága, kompenzációs képzési és vezetőfejlesztési, teljmenedzs rendszer, mv kapcs, kommunikációs 2.6. EEM kontrolling def.: EEM tervezés kontrollja és beszámolórendszer működtetése mutatószámrendszerek o 3 kritérium: szervezetjavítás mozgatórugója+korl számú mutató+üzl teljesítményhez kapcs o pl. BSC 4 dimenziója: pénzügyi+belső folyamatok+vevői+tanulás-fejlődés benchmarking o viszonyítási alap: belső/versenytárs/általános (iparág-független) o vizsgált területek: hatékonyság: pl. létszám (egy eem vezető mekkora területet lát el) minőség szolgáltatás színvonala: eem audit: belső ügyfelek elégedettsége 3. Munkakör menedzsment Munkakör menedzsment célja szervezet-egyén illesztése munkakör-egyén illesztése Munkakör-menedzsment fő kérdései egyén vagy csoport (termék jellege mit követel meg) technológiai bizonytalanság mértéke (ha alcsony lehet sztanderdizálni) munkavállalók közösségi igénye munkavállalók növekedési igénye Alapfogalmak pozíció: egy egyén által elvégzendő feladatokat+felelősségi körök (pl. hr asszisztens) munkakör: egymáshoz hasonló feladatokkal és felelősségel járó pozíciók csoportja (pl. asszisztens) 8 / 38. oldal

9 3.1. Tradicionális munkaszervezés (Taylor) jellemző o specializáció o rutin (ismétlődő munka) o egyéni munkakör betöltők o a tervezést és az értékelést mások végzik Előny feladatváltásokhoz kevés idő kell rövidebb és olcsóbb tréningek szükségesek Olcsóbb a felvétel/munkavállaló cseréje teljesítmény könnyebben mérhető vezetés állapítja meg az új munkamódszereket lecsökkent a mv-i konzultáció ideje Hátrány magasabb hiányzás és fluktuáció termelés minőségének romlása (unalom és a frusztráció miatt) főleg fizikai és adminisztratívnál lehet, szellemieknél nem 3.2. Munkakör gazdagítási mozgalom általános előzmények o Hawthorne-i kutatási program Maslow, Herzberg szerepe o feltételezés: változatosság+eddig kihasználatlan képességek csökkentik a monotonitást cél o ösztönző hatás növelése o munka változatosságának növelése o értelmesebb munkafeladatok módszerek o rotáció (több munkakört jár végig) o munkakör bővítés (kiszélesedik) o munkakör gazdagítás (nagyobb felelősséget is kap) munkakör gazdagítás: Hackman és Oldham elmélete (nem motivál vs motivál) o készségek változatossága (kevés vs sok) o feladat azonosíthatósága (munkafolyamat kis része vs egészet lefedi) o feladat hatása (kis vs nagy) o autonómia (kis vs nagy) o visszajelzés (hatékonység jól megállapítható vs nem) Munkakör gazdagítás a gyakorlatban (ÁBRA) o felelősségi kör áthelyezése alsóbb szintre o előző munkafázis integrálása a munkakörbe o egyszerűbb munkafeladatok automatizálása/alacsonyabb tudásszintre helyezése o következő munkafázis integrálása a munkakörbe o munkakör fejlesztése: a jelenlegi munkafeladatok átszervezése 9 / 38. oldal

10 3.3. Csoportok tradicionális munkacsoportok (lebontott dolgok, kevés önállóság) önirányító munkacsoportok felelőssége o legkevésbé önálló: elbocsátás, felvétel, teljesítményértékelés o leginkább önálló: időbeosztás, ügyfélkapcsolatok, tréning 3.4. Új tendenciák üzleti folyamatok újraszervezése (BPR) o áramvonalasítja, leegyszerűsíti a folyamatokat o értékteremtő folyamatok szemlélet o eredmény: költségcsökkentés+hatékonyságnövelés atipikus foglalkoztatási formák (mo: 19%) o rugalmas munkaidő o részmunkaidő o munkakör megosztás (többszörös részmunkaidő eltérő munkakörben) o távmunka 3.5. Munkakörelemzés általános o kiindulópontjai: szervezeti ábra (SZMSZ), folyamatábra o eredménye: munkaköri leírás (rendszerint munkaszerződés melléklete), elemzési dokumentum o megvalósítás során kritikus: szakember, kommunikáció, érintettek bevonása információk o munkatevékenységek (mit csinál a munkavállaló) o magatartás/munkakör betöltési kritériumok o gépek, eszközök, berendezések, és segédeszközök o teljesítménykritériumok o munkaköri kontextus (mivel érintkezik, mi kell hozzá, stb) folyamata o cél tisztázása o előzetes információk összegyűjtése, és feldolgozása o reprezentatív pozíciók kiválasztása o munkaköri adatok összegyűjtése o munkaköri adatok véglegesítése o munkaköri leírás elkészítése (ha cél volt), elemei azonosítók (munkakör elnevezés, kód, felettes munkakör elnevezés, stb) munkakör célja feladatok és felelősségek követelmények (készség, képesség, kompetencia, stb) teljesítménymutatók 10 / 38. oldal

11 módszerei: interjú, kérdőív, megfigyelés, naplózás veszélyei o alkalmazottak/vezetők félelme o munkaköri elnevezések inflálódása o munkakörök feloldódása (változó feladatok) 3.6. Kompetenciamenedzsment fogalmak o kompetencia: egyén alapvető, mérhető tulajdonsága, ami meghatározza a feladat teljesítését o kompetencia-modell: munkakörhöz szükséges kompetenciák részletes leírása elvek és trendek o McLelland: megalapozója, kompetencia kell (nem iq/végzettség); viselkedésinterjú feltaláló o Boyatzis: első empirikus mű; főleg vezetői kompetencia, teljesítmény 3 meghatározója: munkaköri elvárás+szervezet környezete+egyéni komp o Spencer és Spencer: konkrét módszereket ajánl o Ulrich: szervezeti képesség (mint a versenyelőny 4. Formája) kompetencia-modellek o kompetenciák összetevői: tudás+készségek+jellemzők+motiváció+attitűdértékek-önkép o láthatóság alapján: felszín: készségek, tudás mélyréteg: önkép, jellemző, motiváció o küszöbkompetencia (alapfeltétel) VS. differenciáló kompetencia (előny ha van) kompetencia-modellek kialakítása o 3 fő jellemzője érvényesség (időtálló, világos teljesítménykritériumok, sikeres magatartás azonosítása) elfogadhatóság (elkészítése széles bevonással történt) hozzáférhetőség (belső felhasználók értsék) Spenceri modell (leggyakoribb): 6 kompetencia csoport o teljesítmény és cselekvés o támogatás és mások segítése o befolyásolás o vezetői o kognitív o személyes hatékonyság két típus: minden munkavállalóra vagy csak vezetőkre 11 / 38. oldal

12 Vegyes-modell 4. Emberi erőforrás áramlás alrendszer munkaerő áramlás tartalma: toborzás/kiválasztás/áthelyezés/elbocsátás célja: cég munkaerő terveit egyeztetni az alkalmazottak elvárásaival Munkaerő áramlási modellek (a make or buy döntés) Általános példa Szervezeti kultúra Erős Tapasztalt segítik újat Erős Hordozói: szeniorok Gyengébb (főleg magas fluktációnál) Újak támogathatják (magas pozíciókban) Gyenge Szervezeti tanulás Kapcsolati hálók segítik Újak fejleszthetnék de gyengék Elkötelezetts Erős Fiatalok: erős+lehetőség ég Idős: kiégés? Kompetencia Képzés-fejlesztés! Képzés-fejlesztés! Felvétel! HR rendszerek Beáramlás Kintről alsó szintre Kintről alsó szintre Minden szintre Élethosszig Fel vagy ki (FVK-modell) Be vagy ki (BVKmodell) Japán; minisztérium Tanácsadó cégek, tanszékek Fizikai munk, kis cégek Karriermenedzsment Erős Erős és elvárt az előrelépés! Gyenge Kompenzáció <piaci DE biztonság Szintenként erősen differenciált Piaci (rövis távú ösztönz) 4.1. Kiválasztás Kiválasztás alapvető dilemmái munkakör/szervezethez (élethosszig/fvk: szervezethez; BVK: munkakörhöz illeszkedés) döntéshozó (jó: hr és vonalbeli együtt) módszer kiválasztása o haszna növekszik: fontos munkakör/több emberről döntünk/több jelentkező/pontos előrejelzés o érvényesség: a munkateljesítmény előrejelzése (tartalom és empirikus) o megbízhatóság: a mérés konzisztenciája (időben+értékelők között) toborzás-kiválasztás folyamata o igény felmerülése o jóváhagyás o munkakör azonosítás (eddig volt v nem) o toborzás (cél: minél több jelölt) o kiválasztás (FVK: szervezethez illesztés; BVK: munkakörhöz illesztés) o szerződéskötés o orientáció/szocializáció 12 / 38. oldal

13 Kiválasztási csapdák (kiválasztási helyzet három arca ) vállalat célja: o reális kép a jelöltről o vonzó kép a vállalatről és megszerezni a legjobb jelöltet jelölt célja: o reális kép a vállalatról o vonzó kép magáról, eladni magát a legjobb helyre kiválasztást végzők célja o nem feltétlenül azonos a szervezet céljaival o politikai és hatalmi játszmák, egyéni szempontok és érzések Kiválasztási módszerek összehasonlítása Módszer Pocízió Érvényesség Megbízhatóság Költség Önéletrajz, motivációs lev. Minden Közép Közép Alacsony Háttérinfo., referencia Magasabb Közép Közép Közép Munkapróba Munkafüggő Magas Magas Alacsony IQ teszt Minden Alacsony Magas Közép Személyiségteszt Minden Közép Magas Közép Képességteszt Minden Közép Magas Közép Interjú Minden (kiv:fiz) A-K A-K Közép AC Minden (kiv:fiz) Magas Magas Magas interjú o interjú típusai (minél strukturáltabb annál érvényesebb+megbízhatóbb) viselkedési, kompetencia interjú: jelölt tapasztalata (múlt jól előrejelzi a jövőt) szituációs (hipotetikus helyzet: kevésbé jó előrejelző) stressz interjú (nyomásgyakorlás, kockázatos) nem irányított interjú (szabadabb, nehezebben összehasonlítható) o interjú szakaszai indítás jelölt alkalmasságának vizsgálata pozíció/vállalat eladása zárás Assessment Center (értékelő központ) o kompetencia és viselkedés vizsgálatára, fejlesztésére (FK) alkalmazott módszer o felépítése munkára jellemző szituációs gyakorlatok: szerepjátékok, csoportmegbeszélések stb. 13 / 38. oldal

14 több döntéshozó, több jelölt megfigyelés alapján, közös értékelés (objektív szempontok) o erősségei: sokrétű, megbízható+érvényes igazságosnak tekintik a jelöltek szubjektivitás minimálisra csökkenthető (csoportos értékelés) o gyengeségei: erőforrás igényes, költséges közös megbeszélés csoportdinamikai hatásai 4.2. Szocializáció def: munkakörbe (munka-egyén)+munkaszervezetbe (szervezet-egyén) való beilleszkedés pszichológiai szerződés o def.: munkavállaló hiedelmeinek összessége a szervezettel való megállapodásáról o tartalma: szervezettel szembeni elvárások+egyén viselkedésére vonatkozó elvárások Schein szocializációs modellje o szervezetbe való belépés előtt (pontatlan információk, téves elvárások, stb) o adaptáció, szocializáció (szervezeti valóság észlelése, szervezeti normák+egyéni szükségletek) o kölcsönös elfogadás (metamorfózis) szervezeti szocializációban az egyén 4 területen szerez fontos munkavégzési ismereteket (Morrison) o munkavégzésbe való betanulás o szerep-tisztázás (érkező ingerek h milyen szerepet várnak tőle) o kultúra megtanulása (szervezetei) o társas integráció szocializáció két hatása (Maanen-Schein) o megerősítés/felavatás: megerősítik a munkával kapcsolatos tapasztalatokat/attitűdöket o leépítés/megfosztás: identitás leépítése+cégnek megfelelő újjáépítése (pl. elfojtás) szocializációs eszköztár: o orientációs programok (akár többnapos, tréningrendszer>), rotációs programok o segédeszközök (kézikönyv, intranetes felület) o személyes segítőtárs (mentoring illetve buddy rendszerek) 14 / 38. oldal

15 4.3. Vállalat elhagyása típusai o kilépés: munkavállaló döntése o elbocsátás: munkáltató döntése, munkavállaló magatartásával indokolva o létszámleépítés: munkáltató döntése, külső gazdasági körülménnyel indokolva o outplacement (gondoskodó létszámleép): =fenti DE segíti érzelmileg+újraelhelyezkedés elbocsátás, mint alapvető változás az egyén életében o érzelmi sokk tagadás harag veszteség elismerése, majd o elfogadás alkalmazkodás kreativitás és kockázatvállalás 4.4. Elbocsátás (munkaadói szemmel) megfelelő előkészítés (munkajogi kérdések+pozitív fedőtörténet) negatív érzések kezelése (gőzkieresztés) helyzet újra-definiálása o fő cél: szétválás minimális károkkal (ne pereskedjen) o jövőre koncentrálás (vmi új kezdete) o részesség a fedősztoriban : saját elhatározásból (ha megtámadja, magának árt) identitás megőrzése (korábbi sikerek összegyűjtése, stb) újra-elhelyezkedés elősegítése (ouplacement feladatok) 4.5. Outplacement szolgáltatás célok o rossz morál miatti problémák kezelése o munkaügyi perek számának minimalizálása o segítség hasonló állás keresésében érzelmi támogatás (tanácsadás) segítség új állás keresésében (készségfejlesztés, adminisztratív támogatás, kapcsolatok, stb) 4.6. Vállalati márka 3 összetevő o jövőkép (menedzserek) o kultúra (alkalmazottak) o arculat (érintettek) hr problémák a vállalati márkával o felsővezetés jövőképét ellenzik az alkalmazottak o retorika és valóság eltérése ha nem inspiráló: szubkultúrák o szétcsúszik az arculat és a vállalati kultúra (belső és külső jegyek eltérnek) 15 / 38. oldal

16 o arculat és a jövőkép eltérése (pl. fogyasztók nem fogadják el a terveket) employer branding (munkaadói márka) o vállalati márka speciális esete o toborzás/megtartás marketing-orientált felfogása (1990-es évek) o cég márkaüzenetet fejleszt ki és küld, szintjei reputáció, arculat (érzelmi) karrier ajánlat (racionális) vállalati kultúra (érzelmi) o kommunikáció módja legalább annyira számít, mint annak tartalma (reklám vs. személyes) 5. Teljesítményértékelés 5.1. Teljesítményértékelés és menedzsment gyökerei korai informális teljesítmény visszajelzés (formális: céhek mestervizsga) formális teljesítményértékelés: (1800s Skócia, New Lanark, Robert Owen: színes farudak-napi munka) 1840s: termelési hatékonyság majd Taylor tudományos munkaszervezése (egyéni darabbér rendszer) XX. század: munkapszichológia megjelenése o személyiségjegyeken alapuló értékelés (ügynökök, majd katonatisztek) o értékelő skálák kidolgozása 1960: USA vállalatok 61%-a rendelkezik TÉR rendszerrel (1987: 96%) o személyiség jogi problémák ellen: formalizálás jelen tendenciák: kidolgozottság+formális értékelés egyre több célú+stratégiai fontosságú 5.2. Teljesítmények Vállalati teljesítmény eredményesség (célok elérésée)+gazdaságosság(hatékony erőforrás-felhasználás) EU 2003 (2005): Számviteli Modernizációs Direktívája: nagy és közepes váll számára kötelező a o részletes beszámoló a "környezettel és a munkavállalókkal kapcsolatos kérdésekről" is vállalati teljesítmény=egyéni teljesítmények+csoportteljesítmények+szinergia Egyéni teljesítmény összetevői motiváció és erőfeszítések (célok és elvárások+erőfeszítés, szándék+karriervágy, stb) környezet (munkafeltételek+normák+vezetői támogatás+jogi szabályozás+stb) képességek, készségek (szaktudás+fizikai+érzelmi+kommunikációs+problémamegoldó+stb) 16 / 38. oldal

17 Teljesítmény menedzsment (TM), mint az EE alrendszer célkitűzés, teljesítménymérés és értékelés, visszacsatolás, követés egységes rendszere célja az egyéni teljesítmény és a vállalat stratégiai céljai közötti összhang megteremtése TM és más EE rendszerek EE rendszerek szíve (integráló, összefogó, mozgásban tartó szerep) inputja: munkaköri leírások és kompetencialisták (ezek frissitését is segíti) tm hatása: javadalmazási+kompenzációs döntéseket outputja: képzési-fejlesztési igények információt is nyújt (karriertervezés, kiválasztás, stb) TM rendszer céljai Célok a kutatók szerint Stratégiai célok Fejlesztési célok Adminisztratív célok Váll strat célok Mv fejlesztés támogatása Visszacsatolás mv-nak támogatása Kívánatos szervezeti kult kialalakítása Mv elkötelezettség+motiváció Kompenz/javadalmazási döntések támogatása javítása TM hatékonyságának Beosztott közvetlen főnök Munkaerő áramlási ellenőrzése Szervezeti változ támogatása kapcsolat erősítése Fejlesztési területek azonosítása döntések támogatása Hr tervezés inputját adja Jogi követelmények teljesít TM céljai: konfliktus o korlátozott számú célt képes szolgálni triviális feszültség: adminisztratív és fejlesztési célok között célok eldöntése kritikus (vezetői!) döntés célkonfliktus feloldása (értékelő-fejlesztő rendszerek időbeni eltolása) o célok sorrendje függ vállalati stratégia alapelveitől stratégia megvalósításának milyen fázisában vannak (innov szakasz: fejlesztés dominál) 17 / 38. oldal

18 TM minősége kritériumok o megbízhatóság: különböző értékelők értékelése mennyiben hasonlít o érvényesség: a teljesítmény releváns aspektusait mérjük gyakori hibák szándékos torzítások (beosztott félelme, pozícióféltés, csoportösszetartás, szabotálás, stb) észlelési hibák (hozzám hasonló, kontraszt, halo(+) és horn(-) hatás, mintavételi hiba, stb) 5.3. TM folyamata ÁBRA célkitűzés és kommunikáció o ez mi?: kétirányúság+participáció+iteráció+kommunikáció o konkrét célok forrása: magas szintű vállalati célok (vízió, misszió, stratégia, értékek), stratégiai/üzleti tervek munkaköri leírás, kompetencialista korábbi értékelő-fejlesztő megbeszélések o hatékony célkitűzés alapelvei: SMART modell személyre szabottság (S - specific): konkrétan mit kell tennnie mérhetőség (M - measurable) elérhetőség (A - attainable, achivable): mv-nek legyenek képességei/készségei stb relevánsság (R - relevant, result oriented): mv fő munkaköréhez kell kapcsolódnia időben meghatározottság (T - timely, time-bound) teljesítménymérés és értékelés o ki értékeljen értékelő személye: ismerje a munkakört+lássa a munkavégzést MO: közvetlen felettes (96%) és magasabb szintű vezető (60%) pozitívum negatívum Közvetlen felettes Teljes kép Saját eredményére is kihat Önértékelés Akítv részese+motiváció Szubjektív Azonos zintű mtk Látják a munkavégzést Szubjektív (csoport, kapcsolatok) Beosztottak Vezetési stílus itt jön ki Nyitott a fejlesztő javaslatokra hajsz Ügyfél/vevő külső Értékelő bizottság Info+piaci visszajelzés egyben Sokoldalú, objektív Pozícióféltés Nem látja(?) a munkavégzést Anonimitás Rövid távú mv elégedettség Drága, nem mindig konkrét Drága 18 / 38. oldal

19 360 fokos visszajelzés: minden egyben o +: sokoldalú, objektív, fejlesztésnél és elbocsátásnál jól használható o -: Erőforrásigényes milyen időtávon (havi, negyedéves, féléves, éves, speciális-pl.: próbaidő) egyéni vagy csoport teljesítmény (kultúra és hierarhikus szinttől is függ) eredményre alapozott vagy kompetencia-alapú teljesítmény o eredmény alapú teljesítményértékelés számszerűsíthető, objektív mérőszámok (eladott mennyiség, nyereségesség, stb) kulcs teljesítmény mutatók: elvárt teljesítményszintek nehézség nem mindenhova rendelhető mérőszám egyén korlátozott befolyásoló hatása rövid távú haszon-maximalizálást eredményezhet o kompetencia alapú értékelés fókusz azokon a személyes tul-okon ami a legjobb eredményt hozza kritikus vállalati folyamatok feltárása: ebből fejtik vissza az egyéni kompetenciát tudás/készség/képesség: gyakran mérhetőek+fejleszthetőek motiváció/attitűd: magatartáson át lehet következtetni+nehezen fejleszthető o jellemző: módszerek kombinálása objektív eredménycélok: összekötik vállalati/egyéni teljesítményt kompetencia célok: biztosíthatják a hosszútávú sikerességet Visszacsatolás interjú típusai: o 3 típus fizetési értékelés potenciál értékelés értékelő-fejlesaztő megbeszélés (ez utóbbi kifejtve) Helyzet Vezetői szándék Vezetői készség Elfogadtató Figyelemfelhívó Problémamegoldó Értékelő tisztán látja a teljesítményt és h hol kell változni Rábeszélni a változtatásokra, Biztosítva motivációt+háttér Meggyezés Motiválás Nagyjából látja Fontos az értékelt véleménye Konfliktusok feltárása, negatív érzések kezelése Odafigyelés, Pozitív visszajelzés Nagyjából látja Közös megoldást keres. Közösen feltárt ptoblémák gyökere után Koncentrálás a fejlesztő Igényekre Odafigyelés, Pozitív visszajelzés Támogató coach szerep 19 / 38. oldal

20 eredményét tekintve (min van a hangsúly) o jó teljesítmény+lehet előrelépés: karrierlehetőség o jó teljesítmény+nem lehet előrelépés: motiváció fenntartása o javítható teljesítmény: fejlesztési terv o nem javítható, gyenge teljesítmény: elmozdítás Fejlesztés o teljesítményproblémák eredete: külső forrás belső (motiváció, készségek-képességek): fejleszthetők o vezetői feladat: közös fejlesztési terv+folyamatos visszajelzés+fejlesztés támogatása o beosztott feladata: felelősségvállalás a célokért+problémák jelzése o fejlesztési lehetőségek : ÁBRA élenjárók (őszinte visszajelzés, jutalom) nem jól irányzott erőfeszítések (coaching, célkitűzés, képzés-fejl, munkakör átalakít) kihasználatlanok (őszinte visszajelzés, tanácsadás, képzés-fejlesztés) veszett fejszék(részletes, alapos visszajelzés+outplacement+fizetéscsökkentés) 6. Új kihívások: egységesség vs. rugalmasság 6.1. Karrier Karrier fogalma def.: eltérő szerepeink sorozata szakmai életpályánk során jelentésének változása o vasút: felszáll és biztos haladás o busz (80s): különböző útvonalak, átszállások o mountanbike (90s) Karriermenedzsment két oldala egyén: aktív, tudatos, motivált szervezet o hr szakértő: kidolgozza a karriermenedzsment eszköztárát o vonalbeli vezető: működtetik a karriermenedzymentet (mindennapi döntésekkel) Karrierszakaszok 0-21 év: felkészülés a munka világára (szakmai önkép, területválasztás, tanulás) év: belépés a munka világába (ajánlatkérés-elfogadás) év: korai életpálya szakasz (szervezeti szocializáció, fejlődés, konkrét célok megfogalmazása) 20 / 38. oldal

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Volt-e hatása a válságnak? (átszervezés, leépítés) (db)

Volt-e hatása a válságnak? (átszervezés, leépítés) (db) Kutatási összefoglaló Anyabarát vállalati politikák és gyakorlatok Magyarországon Írta és szerkesztette: Fertetics Mandy Lektorálta: Keveházi Katalin, Svéda Dóra JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült.

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült. A flexicurity közös alapelvei felé: több és jobb munkahelyet rugalmasság és biztonság révén Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Kézirat lezárva 2007 júliusában

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben