~I» ~..; C.DW. CD c. I a 1. ta :1 CD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~I» ~..; C.DW. CD c. I a 1. ta :1 CD"

Átírás

1

2 -. C.DW ~I» CD c I a 1 ta :1 CD ~..;

3 IPARTERV lpari Epulettervezo Vallalat Budapest Deak Ferenc u. 10 Telex: Telefon:

4 BEVEZETO Az IPARTERY fennallasanak 25. evfordul6jan ezuton is szeretettel koszontom vallalatunk minde n dolgoz6jat, kedves megbfz6inkat es mindazokat, akik eredmenyeink eleresehez hozzasegftettek; technol6giai tervezo partnereinket, valamint az allami es megyei kivitelezo vallalatokat, minden kedves olvas6nkat. Mi nt ismeretes, felszabadulasunk elott hazankban onall6 ipari epi.ilettervezesrol nem lehetett beszelni. Hazank iparilag elmaradott orszag volt, a jelentkezo minimalis ipari epfteszeti igenyeket a kapitalista i.izemek tulajdonosai, vagy a technol6giai berendezesekkel egyi.itt szereztek be, vag y az ipari epi.iletek tervezeset egyes maganos tervezokre bfztak. A felszabadulas gyokeres valtozast hozott e teri.ileten is. Az ipari i.izemek allamosftasaval egyidejuleg megkezdodott a nagy allami. szocialista tervezo vallalatok szervezese. Az 1948-ban alap ftott elso allami tervezo szerv, az Allami Epftestudomanyi es Tervezo lntezet tobbszori atszervezesebol es oszt6dasanak eredmenyekent jott letre 1949-ben mint onall6 vallalat az IPARI EPO LETTERYEZO YALLALAT. Az ujonnan h~trehozott szervezet gyors fejlodesnek indult es hamarosan elerte az 1000 kori.ili letszamot, mellyel azonos nagysagrendben tevekenykedik ma is. A haboru pusztftasai tonkre tettek az orszag ipaninak nagy reszet, fgy az ujonnan letrehozott allam i tervezo szervnek hatalmas feladatokat kellett ellatnia az orszag iparanak helyreallftasaban es az uj iparfejlesztesi feladatokban. Az IPARTERY dolgoz6i derekasan helyt alltak az orszag ujjae pftesenek ezen hosies munkajaban. Kidolgoztak azokat az uj epf~esi elveket, amelyek a rendkfvi.ili kori.ilmenyekhez igazodva anyagtakarekos es korszeru megval6sftasokat biztosftottak. Yallalatunk dolgoz6i kezdemenyeztek : - az i.izemi vasbeton eloregyartas es tipizalas kifejleszteset, -a korszeru acelszerkezetu ipari csarnokok alkalmazasat, - az ipari tombosftes es az ipari teri.iletrendezes legfontosabb iranyelveinek kidolgozasat. Folytonosan kozremukodnek tervezoink az iparosftott epftesi mod fejleszteseben; fgy a konnyuszerkezetes epftesi m6dnak az ipari epfteszet teren val6 mielobbi szerves bekapcsol6dasaban is. Szamu nkra is nehezen kovetheto az a hatalmas munka, amit az IPARTERY fennallasanak 25 eve alatt produkalt. Kozremukodott ez ido alatt mintegy uj i.izemi es gyarepi.ilet megtervezeseben, mely tobb mint 53 milli6 m 3 epi.ilettomeget jelent. 25 ev alatt vegzett munkassagunk nem maradt elismeres nelki.il. Orszaghataron beli.il tortent elismereseinknek tudhat6, hogy negy fzben elnyerti.ik a Minisztertanacs es SZOT Elnokseg Yandorzaszlajat, nyolc esetben az,elozem", ket esetben a, KIYAL6 YALLALAT" cfmet. Dolgoz6ink kozi.il 6 fo reszesi.ilt Kossuth-, ill. Allami Dfjban, 43-an Ybl-dfjban. A hataron tuli elismerest bizonyftja az 1961-ben nemzetkozi palyazaton elnyert, PERRET"-dfj, valami nt a kiilfoldi lapokban szep szamban megjeleno cikkek, amelyek vallalatunk dolgoz6inak kiilon bozo megepiilt munkait ismertetik. Elert eredmenyeinket elsosorban vallalatunk dolgoz6inak koszonhetjiik, akiknek nagyobbik fele torzsgardatag es 82 szocialista brigadban a szocialista egyiitteles szabalyai szerint tanul, el es dolgozik. De bovftjiik eredmenyeinket az egyre fejlodo nemzetkozi kapcsolatainkkal is, melyeknek soran muszaki tudomanyos egyi.ittmukodesbe leptiink barati allamok hasonl6 tervezo intezetei vel es egymas munkajat tanulmanyozva atvesziink olyan tapasztalatokat, amelyek hazai mun kan k fejlodeset segftik elo. YegUI, de ne m utols6sorban eredmenyeinket nagymertekben koszonhetjiik azoknak a tars ~echnol6g iai tervezo vallalat i es kivitelezo vallalati dolgoz6knak is, akik a magyar ipar helyreallftasaban fe lfuttatasaban es fejleszteseben mindvegig partnereink voltak. E ~ehany go ndo lat jegyeben aj anlom e kiadvanyunkat valamennyi kedves olvas6 szfves figyel mebe. Takacs Gyula igazgat6 3

5 AZ IPARTERV 25 EVE Az lpari Epulettervezo Vallalat a _Minisztertanacs hatarozataban foglalt felhatalmazas alapjan letesult. Tevekenysegi koret az Epitesugyi es Varosfejlesztesi Miniszterium hataroztameg. Jogelodjei: az 1948-ban alapitott else allami tervezo szerv, az Allami Epitestudomanyi es Tervezo lntezet II. lpari Epitesi Osztalya volt az a mag, amelybol december 5-i kormanyn:indelet alapjan alakult meg az. lpari Epulettervezo lntezet (ITI), mely 1949 oktobereben intezetkent megszunik es lpari Epulettervezo Nemzeti Vallalatta alakul. (lgazgato: Lux Laszlo, fomernok: Major Sandor.) A beruhazasi feladatok differencialodasa miatt a vallalat ket reszre valik: a) Nehezipari Epulettervezo lroda Nemzeti Vallalatra (igazgato: Lux Laszlo, fomernok: Major Sandorj es b) Konnyuipari Epulettervezc lroda Nemzeti Vallalatra (igazgato: Szekely-Kovacs Ferenc, fomernok: Kardos Andor). Egy ev utan a ket intezmenyt ujra egyesitettek es az uj vallalat lpari Epi.ilettervezo Vallalat (IPARTERV) elnevezest kapott. Az igy egysegesftett vallalat 1953-ban negy ipari epulettervezo vallalatra bomlott. Az anyavallalat az IPARTERV maradt, 1. sz. I pari Epulettervezo Vallalat cimen. A negy tervezo vallalatot az EM ben ismetelten egyesftette es EM. lpari es Mezogazdasagi Tervezo Vallalat elnevezessel mukodtette tovabb 1968-ig. Ekkor a teljes neve ismet lpari Epulettervezo Vallalat. Fennallasa ota igazgatoi: Lux Laszlo ( ), dr. Szendroi Jeno ( ), Takacs Gyula (1957-). Fomernokei: Major Sandor ( ), dr. Szendroi Jeno ( ), Paulovits Laszlo ( ), dr. Szendroi jeno ( ), dr. Pozsgai Lajos (1971- muszaki igazgatohelyettes). A vallalat tevekenysegi kore az EVM-kozlemenyben az alabbiak szerint szerepel:,a vallalat feladata muszaki ~ervezes es az azzal osszefuggo valamennyi muszaki fejlesztesi es gazdasagi tevekenyseg vegzese, kulonosen ipari epuletek vonatkozasaban. Beruhazo szervektol kapott megbfzas alapjan vegzi a beruhazasok teljes vagy reszleges lebonyolftasat. A vallalat mukodesi terulete kiterjed az orszag egeszere. A kulkereskedelmi szervek utjan export-tervezeseket i vegez." A vallalat felett a kozvetlen felugyeletet az Epitesugyi es Varosfejlesztesi Miniszterium gyakorolja, a Vallalatfelugyeleti Foosztalya utjan. Letmlma: cca 1000 fo. A kormanyzat az EVM-en keresztul az IPARTERV megalapitasaval azt tuzte ki celul, hogy a magasepitesi tervezes vonatkozasaban legyen egy olyan tervezo szerv, amely szakositottan foglalkozik az ipari termeles ipartelepeinek, gyarainak, uzemeinek tervezesevel. E tevekenyseg feloleli az epiteszet, statika, epiiletgepeszet, elektromossag tervezesenek minden teruletet, valamint ezek kiegeszftesekent a specialis epuletgepeszeti feladatok (szellozes, klimatizalas, energiaellatas) tervezeset. Melyepitesi tervezes vonatkozasaban csak 1957 ota tevekenykedik a vallalat, ellatja ipartelepek kulso viz, szennyviz, vasut-ut es geodeziai felmeresek tervezeset. Az IPARTERV kialakulasanak elozmenyeit - beagyazva Magyarorszag 1945 utan kialakult tarsadalmi es gazdasagi fejlodesebe- kapcsolni kell az ujjaepites, a haromeves terv, az else 5-eves terv eel kituzesei hez. Az IPARTER V letrejottenek jelentoseget csak akkor tudju k megfeleloen ertekelni, ha elozetesen megemlftjiik azt a tenyt, hogy a ket vilaghaboru kozott hazankban alig voltak meg az iparositas anyagi es tarsadalmi feltetelei. Ezert az else vilaghaboru utani evtizedben keves, a masodik evtizedben sem sok ipari epulet epult. Elsosorban kulfoldi erdekeltsegli nagyobb vallalatok epftkeztek, nagyreszt sajat uzemmernokeikkel. A szukseges epftesze~~ munkat legtobbszor statikusok vegeztek, akik ha kellett, megfelelo burkolatot is adtak az UJ technologiaknak., A 3-eves terv fo celki tuzeseinek megvalosftasanal celszeru volt ipari tervezessel foglalkozo tervezo iroda felallftasa (lasd bevezetest). Az akkori feladatok elsosorban rekonstrukciok voltak. irodak es oltozok tervezesevel szocialis korulmenyek javitasat celoztak. Az else 5-eves terv beindulasa elott kerult sor az IPARTERV felallitasara. Feladata volt a n.a~~ ipari beruhazasok magasepitesi tervezesi bazisanak kialakitasa. Rovid ido alatt egy rendk 1 vu I 4

6 eros es ipari tervezessel foglalkoz6 szellemi koncentraci6 alakult ki, tobb szaz epftesszel, mernokkel, az ehhez tartoz6 technikus es rajzol6 gardaval. A tervezo irodaba tomorftett mliszakiak rovid ido alatt felismertek az eddig elhanyagolt ipari epfteszet sajatossagait: 1) az ipari epfteszet az egyetemes epfteszet szerves resze, 2) a gyar nemcsak termelo eszkoz, hanem a munkasok eletkerete is, 3) az iparosftasra fordftand6 hatalmas beruhazasi osszeg biztosftani fogja az ipari epfteszet kialakftasanak felteteleit is. a megfelelo minosegu tervezest es kivitelezest. lgy az ipari epfteszet nem lesz tobbe a technol6gia j61-rosszul sikerult burkolata. Hogy a tervezok otthonosan mozoghassanak technol6gus kollegaik kozott, szi.iksege volt a magasepftessel foglalkoz6 mernokoknek a technol6giak megtanulasara. Ezt celozta az IPARTERV foly6iratanak az lpari Epiteszeti Szemlenek kiadasa (1951-tol folyamatosan), mely kezdetben ki.ilonfele techno16giakat ismertetett, kesobb pedig sajat epuleteit mutatta be. (Ed dig 27 szam jelent meg, tartalmaz altalanos mliszaki cikkeket, epuletismerteteseket. Az IPARTERV munkassaganak minden muszaki teruletere kiterjedo kr6nikasa.) Technol6giai ismeretek tudatos megszervezesevel az IPARTERV epfteszei es mernokei partnerei lettek a beruhaz6knak, technol6gus tervezoknek. Az elso 5-eves terv feladatait hagyomanyos szerkezetekkel es m6dszerekkel nem lehetett megoldani. Ezert a szerkezettervezok megallapitottak, hogy a kialakftand6 szerkezeteket a kovetkezo tenyezok befolyasoltak: a) az ismetlodo elemek nagy szama, b) a zsaluzatok tobbszori felhasznalasanak szuksegessege, c) munkaerohiany, d) hatalmas epitesi feladatok, e) az epftesi ido csokkentesenek igenye. E nehezsegek lekuzdesere es az uj igenyek kielegitesere az IPARTERV konstruktorei bevezettek az eloregyartast, az akkori koruimenyek kozott a helyszini eloregyartas fogalmat es a kivitelezo vallalatokkal egyutt pedig a gyakorlatat. Ez az epitesm6d hazankban uj volt ( ). A magyar szerkezettervezok nagyreszt kulfoldi elokepek nelkul val6sitottak meg ezt az epitesi eljarast es teremtettek meg ennek szamitasi, kivitelezesi es epitestechnol6giai felteteleit. A szerkezetek egyszeru elemekbol keszi.iltek, uj tfpusu csom6pontok, takarekos keresztmetszetek alakultak ki. E technol6gia reven a helyszfnen dolgoz6 szakmunkasok szamat bizonyos mertekig csokkenteni lehetett, a zsaluz6 anyagok felhasznalasa is tetemesen merseklodott. A helyszfni eloregyartas legtermekenyebb korszaka az os esztendok voltak. A nagy epitesi feladatok tettek lehetove e gyartasi rendszer szeleskoru alkalmazasat. Eloszor vonalas (linearis) szerkezetek eloregyartasara kerult sor, de az 1955-os evekben a szerkezettervezok eljutottak ennek az eloregyartasi technikanak szelso hataraig, a feluletszerkezetek eloregyartasaig, az un.,nagyelemes" eloregyartasig. Ez az epitesi eljaras Eur6paban ismeretlen volt. Ez volt egyben a helyszini eloregyartas vegso allomasa is. Az IPARTERV ilyen iranyu tevekenyseget (az eloregyartott epuletek formai es szerkezeti megjelenesenek egyseget) meltanyolta azzal az Epitomuveszek Nemzetkozi Szovetsege, az UIA, amikor egyik epfteszeti dfjat, a Perret-dfjat 1961-ben az IPARTERV-nek adomanyozta. Az os evekben szerzett IPARTERV-i tapasztalatok a vallalat szakembereit egy ipari tervezesi kezikonyv megirasara kesztettek. Szuksegesnek latszott az eddigi ismeretek osszefoglalasa, a tapasztalatok es eredmenyek rendszerezese, az adatok feldolgozasa. A konyv \ ban jelent meg,lpari Epulettervezes, Gepgyarak" dmmel. (Mliszaki Konyvkiad6, Budapest.) Szerkesztettek: Kiss Ferenc, Korbuly l~szl6, dr. Szendroi jeno es munkatarsai. ~z 1957-es esztendo valtozast hozott Magyarorszag gazdasagi szerkez~teben. A tervgazda ~ag differencialtabban kivanta figyelembe venni a hazai adottsagokat. Uj iparagak fejlodese lndult meg. A nagy orszagos beruhazasok mellett sor kerult kisebb, ki.ilonfele iparagakat erinto gyartelepek tervezesere is. Az elozo evekben a nehezipar alit az elso helyen; most szamos fel ~dat jelentkezett a vegyipar, aluminium-, muszer-, elelmiszer- es mezogazdasagi ipar teruletein IS, Az uj feladatok epfteszeti es szerkezeti megoldasokhoz vezettek. Megszunt a helyszfni elore- 5

7 gy3rtas kizar61agossaga. A kohaszat fejlodesevel javult a szerkezeti acelellatas. Az elvegzett kulonfele mliszaki es gazdasagi vizsgalatok adtak az IPARTERY-nek azt a felismerest, hogy az ipari epuletek egy reszet iparosftva, gyartasi technol6giak bevezetesevel kell megval6sftani. Elofeltetele volt a mar korabban kialakult helyszfni eloregyartas, a tipizalas, a meretrend fogalmanak es gyakorlatanak bevezetese es megval6sftasa ben kerult sor az elso szerkezeti elemek tipizalasara. Az igeny olyan csarnokrendszer kialakftasa volt, amelyben a raktarozast61 a legegyszerubb technol6giaig helyezhetok el a funkci6k. fgy val6sult meg az elso magyar tfpuscsarnok gyarilag eloallftott vasbeton elemekbol. epftesztervezes a nemzetkozi gyakorlatb61 ket alapveto megoldast is atvett sa kulfoldi megval6sulasokkal egy idoben hazankban is torekedett a tombosftesre es tobbcelu gyart6csarnokok l. Az kialakftasara. Szerkezeti vonatkozasban is uj megoldasok szulettek, bevezetesre keriilt a merev acelvazas rendszer, az acel racsostart6k, valamint monolit es eloregyartott fodem kombinaci6ja, korszerlien alkalmazott monolitszerkezetek (hejszerkezet tablas zsaluzattal), a helyszfni eloregyartott, uzembe telepftett es az ott keszftett szerkezetekbol kialakftott teljes gyartelep. AZ IPARTERV TEV~KENYS~GI K0RE Az IPARTERV jelenlegi szervezeteben hazai es kulfoldi gyarak, Uzemek felepftesere es komplex korszerusftesere dolgoz ki tervdokumentaci6kat. A tervezesnel figyelembe veszi a legkorszerubb technol6gia es termelesszervezes kovetelmenyeit. Az IPARTERV tervezoi olyan esztetikai es munkaviszonyokat teremtenek az altaluk tervezett letesftmenyekben, amelyek novelik a termelomunka hatekonysagat. A mliszaki dolgoz6k nagy szama es szakmai felkeszi.iltsege lehetove teszi, hogy az IPARTERV komplex m6don oldja meg a gyarepi.iletek tervezese soran felmeruio osszes problemakat, es sajat mlitermeiben elvegzi a tervezessel kapcsolatos osszes mellekmunkakat is. 6 Tevekenysegi.ink: 1. Magasepites Telepftesi vizsgalatok Teru letfe ltarasok Zoldteru let-tervezes Tervezeselokeszftes Kiviteli tervezes Koltsegvetes-keszftes Koltsegbecsles Arelemzes 2. Szerkezettervezes Statikai szamftaso!< Vasbeton szerkezetek Feszftettbeton szerkezetek Eloregyartott szerkezetek Acelszerkezetek 3. ~pi.iletgepeszet Egeszsegugyi berendezesek Vfzellatas Szolgaltatasok Csatornaz~s Hotechnika Hoellatas Epuletflites Tavflites Nagykonyhai berendezesek Legtechnika Kif maberendezesek Szellozes Porelszfvas Vfzhlito berendezesek 4. Villamostechnika Vilagftas Helyisegvilagftas Tervilagftas Erosaramu berendezesek Elos:o:t6k Villamvedelem Meres- es szabalyozastechnika s. Melyepites Fe I meres Yfzellatas Csatornazas Ozemi uthal6zatok lparvaganyok

8 Ul N r ,-- ftl 1 ' I 1 <::] <::] <::] I ~ I!< EPIIT:SZ F~MER NOKf ~ ,- ftl I I N I :::! I I I I I 0 I ~ L-, SZER K. F6MERNOK~ I I I : I Ul I I N I I.. I 1 r ;--r GEPESZ F~ME!RNOKI- I :-1 I I - I I I II I I <::7 <::Jv ~~, I I ARELEMZES I 0 ~-~ I I <0_ ORGANIZACIOS ~Dl~ Q;:!:J.. EL6KALKULAC16 N_~ I I I 8~~ EPITESZ 0 I EPITESZ 0 "'.!>. I I SZERKEZETI 0 - ;:o._ I SZERKEZETI 0 0 I 0 I GEPESZETI 0. )> I ELEKTROMOS 0 I I TERULETREND 0 &~ TERV CSj I Noll KOZMLJ 0 I ::d"r r TELEPITE:SI 0. ""\)f I TERV CSj 1)1 I EPITESZ 0 I --=-- EPITEsZ 0 I (j) =IJJ= )> I N SZERKEZETI 0 I - (j)5: SZERKEZETIO ;:o I ~ C= GEPESZETI g... G-Ul 0 N )> I)> \ ftl::o:: \ r-- \ ftl \ -1 \ -1 ftl GEPESZETI 0 ELEKTROMOS 0 -< Ht:JTOTAROL6 0 U!GTECHNIKAI 0 <O-r:- TERV CSj I IV-C: ~ H~JTOTECHNIKA I "2-0: \ KAZAN+ RADIOL}:'x: NUl;:, I -~~ I c+~ TERV CS. I / lfl EPITESZ 0 \ \ EPITESZ 0. n I SZERKEZETI 0 \ ;u._ SZERKEZETI 0 \ 0 \ 0 GEPESZETI 0 )> ELEKTROMOS 0. I I TERV CSI I.d.CELSZERK 0. lfl7'.. N C: I ~-r:-:::1... w~~... "N~ \ KONNYLJSZERK 0 ":JO: \ SZAMOL<)CSOP TERVCSI ~lfl I I \ MLJSZAK I 0 I ~ ~-- I t;. t;. \ Gi I )> I I I N ' _;- TERVGAZDASAGI 0 I (j) ~~ \ LSZ~MVITELI 0 \ N... \ Io... ftl)> C(Ul IPE'NZUGYI 0 ~~ IGAZDAS.tiGI 0 ~ m- ~ IJJ ftl 0 ;:o-1 0 ftl c: :s:8 ::0:: z::o:: (j) c: 8. c 0. (j) :--1-< ftl T I I.h I J l... Gi )> N (j) 5- :R ::0:: Ul ;:o N -1 Ul N < IJJ ftl N ' )> < l> r )> r )> -I (/) N m :::u < m N m -I, m r m -u -I m (/) m

9 Epiteszek Nemzetkozi Szovetsege Auguste Perret dij 1961 A Magyororszcigi /pari es Mezogazdascigi Tervezoirodcinak e/ismereset adja. 8 Az IPARTERV 12 eve figyete'mre me/to sikerrel alkalmazza a nagyelemes eloregycirtcis es a sze/eskorii iparositcis technikcijcinak modszeret az ipari es mezogazdascigi iizemek epiteseben. fly modon uj utakat nyitott az epites gazdascigosscigcinak es esszeriisitesenek a kutatcisciban anelkii/, hogy az epites minoseget mint az eplteszet nelkiifozhetetlen ve/ejcir6jcit szem e/61 tevesztette volna. Dontobizottscig: E. Beaudouin, M. Major, A. Persitz, j. Richards, A. Roth, P. Vago, B. Zevi elnok - alciircis-

10 ~t?!':il:!!;/ ra!j~$ ~ ' MEGVALOSiTASABAN EGYUTTM0Kbo6 :1Juu'i ~~ 1-titl'o!Ot fkcfml'-_ tn!lfiyd-~- ~.JlJUo.ld ---~-~#'_ ~ ~~~---- RESZERE A KORSZERU, A GAZDASAGOS ES AZ EPiTESZET KOVETELMENYEIT MAGAS szinvonalon KIELEGIT6 EPireszn1 ALKOTASOK TERVEZESENEK ts EPiTESENEK OSZTONZESERE ALAPITOTT EPiTESZETI NiV6DiJ ELISMEREST ADOMANYOZOM 8 u D A p E s T, 1 9.~ - tv.. H.~----- " b --~~ -- N A p J AN ~"" !PirtsUGYI Is VAROSFIJLESZT!sl MINISZTER _,. ~,. p._ aeri;mf~_qlce_m_f;ntmu "Meov;L6sTrAs~~;;:; -e-ovo~~~(i;()~ SZIUKATIPAR.I i((izponti ~UT~TO INTEzET ~~ipjn JJfBYEZQ _~~L SZ ALLAMI EPITOIPARI \ALLALAT :!t.~a~wwp.bl 'l~l --- Reszhe A KORSZERO, A GAZOASAGOS ES AZ EPITESZET KOVETELMENYEIT MAGAS szinvonalon KIELEGirO epittszen ALKor.t.soK rerveztsenek ts EPITESENEK OSZTONZEShE ALAPITOTT EPiTESZETI NiV6DIJ ELISMEdST AOOMANYOZOM u D A p E T, 1 ~ v P..~A~.IL... "0 ~ N A "J A N ~~ l,lrboeyi b VMOIFIJlliZTbl MIMIIZTU <'\.;.. J); "1 * <t.'' --~ ~piteszeti Nivodij a jaszben\nyi 2000 vagonos gabonat:irolonak korszeru, a gazdasagos es az epiteszet kovetelmenyeit magas szinvonalon kielegito tervezeseert. ~piteszeti Nivodij a Beremendi Cementmunek korszeru, a gazdasagos es az epiteszet kovetelmenyeit magas szinvonalon kielegito tervezeseert. 9

11 TERVEZ~SI MUNKAK K0LF0LDRE Hazai feladataink ellatasa mellett kulfoldi megbidsra is keszftunk terveket. Az elmult evekben ilyen iranyu tevekenysegunk novekedett, mert a hazai ipar epuletigenyes extenzfv fejlodesi szakasza lezarult, fgy tobb lehetosegunk van kulfoldi munkak vallalasara. Munkiinkkal hatekonyan reszt vettunk es veszunk ujjaepftesi munkakban (Koreai Nepi Demokratikus Koztarsasag, Vietnami Nepi Demokratikus Koztarsasag) es a fejlodo orszagok (Algeria, Ghana, Nigeria, lrak, Szfria) iparanak megteremteseben. Kulfoldi munkaink zome a KGST-orszagokba iranyul, kulonosen jelentosek a Szovjetuni6val es a Nemet Demokratikus Koztarsasaggal kapcsolatos tervezesi munkaink. Tokes orszagok szamara altaiaban akkor keszftiink terveket, ha az egyben magyar kivitelezessel parosul. Tevekenysegunk jellege es melysege igen sokfele, a szakertoi munkat61 a kiviteli ~ te 1 ~vr~k mku:ez.etre~eik~ t.er; 1 ~d.dgya~orikaz ill~to.orszag ~zamkara a h 16 edl~ikszabalyko'kk, W 1 'I U IWW& A 1 e u r.aso.,s "P t..s 1v1te 1 a otts.. go szer1nt1 tervez.,s. apcso 1 a mun.. magyar uzemi technol6giainak exportjahoz. (Vasbeton vasutialjgyartas, hutotarol6k). Keszftunk terveket kulfoldon epfto hazai kivitelezok szamara, ilyen tervezes lehet reszfeladat is, pl. a teherhord6 szerkezetek tervezese. Kulfoldi megbfz6ink fele vagy a TESCO kulkereskedelmi vallalat, vagy vala- A kovetkezo felsorolas izehtot ad kuifoldi munkainkr61: Hatekony melyik exportjoggal helyszfni muvezetesunk rendelkezo fovallalkoz6 mellett epult kepviseli fel Koreaban vallalatunkat. terveink alapjin a KUSZON-i Szernamgepgyar, a PHENJAN-i Merleggyar es a HINAM-i Festekgyar. Szovjetuni6beli munkaink a RUSZTAV-i Kaprolaktam es a STERLITA MAK-i PVC-uzem tervez~seivel kezdodtek. Terveztunk vasbetonaljg) arat, jelenleg tobb nagy befogad6kepessegu konnyuszerkezetes hutotaro16t. Reszt veszunk gaztavvezetekekkel kapcsolatos magasepftesi tervezesben. jelentos iiiiiiii!w" sikerunk volt a RAZDAN-ban tervezett es magyar szallitasu acelszerkezetu, aluminium burkolatu legkondenzaci6s hutotcrnyokkal. Bulgariaban vasbetonaljgyarat, Lengyelorsdgban hutotarol6t, a Vietnami Demokratikus Kozdrsasagban tobb kulonbozo letesftmenyt tervezunk. Csehszlovakia szamara gepipari uzemeket, kulonbozo acelszerkezeteket terveztunk. lrakban vasbetonaljgyar es hutc5tarol6k, Sziriaban ugyancsak vasbetonaljgyar keszult vagy epul terveink szerint. A Nemet Demokratikus Koztarsasag a legnagyobb megrende- 16nk. A WEIMAR-I tobbcelu epulet a mar atadott OELSNITZfVOGTLAND-i irotlagepgyar epuletei, kulonbozo eromuvek rekonstrukci6javal kapcsolatos munkak es a HALLE/SAALE-ban epulo melyhutotarol6 mellett jelenleg tervezes alatt van Drezdaban egy uj sorgyar, HALDENSLEBEN-ben szaniterarugyar, LUDWIGSFELDE-ben az IFA aut6gy!r reszere raktartelep, JENSCHWALDEban egy eromuepftkezes felvonulasi epuletei, S6MMERDA-ban pedig egy alumfniumontode. Algeriaban hut6taro16-terveds, szakertc3i tevekenyseg es ipari ovezetek rendedsi terveinek elkeszftese a feladatunk. lndiaban PERAI'1BUR-ban vagongyar, Kubaban uveggyar terveit keszftettuk. Tervt:ztunk a Nemet Szovetsegi Koztarsasagba acel csarnokszerkezetet a BMW aut6gyar uj uzeme szamara DINGOLFING-ban, ugyancsak acel vazszerkezeteket a Hamburgi Container kikot6 ket raktarcsarnoka szamara. Mindharom munkanak a kivitelezc3je is magyar vallalat volt. Ogy veljuk, a kulfoldon terveink szerint megepult uzemek elismert muszaki szfnvonala tovabbi tevekenysegunknek megfelel6 referenciaja. 10 llii~i~~~~~~~~~iiiiiii~~~~

12 Szerszamg~pgyar, Kuszon (Korea) Vagongyar, Perambur (India) Container-raktar, Hamburg (NSZK) BMW aut6gyar, Dingolflng (NSZK) Magasraktar; Oelsnitz/Vogtland (NDK) ~ikot61 raktar, Hamburg (NSZK) Oveggyar, Havanna (Kuba) L~gkondenzaci6s ac~tszerkezetu hgt6torony, Razdan (Szovjetuni6) 11

13 MUNKAINK Vallalatunk tevekenysegerol a kovetkezo oldalakon bemutatott kepanyag hiteles tajekoztatast ad. Tervezesi m6dszereink, a terveket letrehoz6 elvek ti.ikrozodnek itt anelki.il, hogy a megkozelfto teljesseget sikeruine elerni.ink. A szerkesztesnel torekednunk kellett tematikai egysegre, rendszeressegre, ugyanakkor tudomasul kellett venni.ink - kuionosen korabbi munkainknal -a hianyos kepanyag korlatait is. Ezert kenytelenek voltunk olykor jelentos alkotasok kozlesetol eltekinteni. Remelji.ik, hogy a kotottsegek-adottsagok ellenere megfelelo keresztmetszetet adjuk munkainknak. Az egyes muveknel a bemutatas terjedelme aranyos azok jelentosegevel, illetoleg meretevel. A rendelkezesre all6 kepek kozui igyekezti.ink a legjellemzobbeket kivalasztani, ahol indokolt volt a kesz epuiet helyett epites kozbeni, a szerkezetet jobban erzekelteto felvetelt bemutatni. Itt is hangsulyozzuk, hogy tevekenysegunk tulnyom6 resze magasepftesi es az azokhoz szorosan kapcsol6d6 melyepitesi tervezes. Ez azt jelenti, hogy az ipari i.izemek tervezesenel hazai vagy kuifoldi technol6giai tervek alapjan es a szakteri.ileten tevekenykedo generaltervezo kozbejottevel keszitjuk terveinket. Ezeknek a vallalatoknak a nevere akkor hfvtuk fel ki.ilon is a figyelmet, ha epiteszeti tervezesben is tarsaink voltak. Nagy gonddal allftottuk ossze az egyes muvek tervezoinek jegyzeket, bar bizonyosak vagyunk abban, hogy ez nem lehet hibatlan. Az evkonyv szamara az evig szerelesre vagy v~glegesen atadott epi.iletek kozui valogattuk ki a megfeleloket. A munkak termeszetesen folyamatosan keszi.ilnek es szi.iksegesnek latjuk, hogy ezek kozul a jelentosebbeket legalabb megemlftsi.ik. Az elmult evekben bizonyos valtozas tapasztalhat6 tevekenysegi.inkben. Megnott feladataink merete, munkaink zomet hazank kiemelt nagy beruhazasai adjak. Fo munkateri.ileti.ink pedig koncentra!tan az energiaipar, a vegyipar es az epitoepitoanyagipar letesitmenyeinek magasepitesi tervezese lett. Epi.il a Tiszai Hoerom(i Leninvarosban, elkezdti.ik tervezni a Paksi Atomeromuvet es a Bi.ikkabranyi Hoeromuvet. Vegyipari tervezeseink kozi.il kiemelkednek meretben es fontossagban a Peti Nitrogenmuvek nagykapacitasu mutragyagyara, az Olefinmu Leninvarosban, a Kazincbarcikai uj PVC-gyar, a Magyar Viscosagyar poliakrilnitril i.izemenek bovitese. Keszi.ilnek a kiviteli tervei a Tiszai Olajfinomit6nak. Jelentos reszunk van az epitoanyagipar fejleszteseben, a Hejocsabai Cementmu, a Kozep-dunantuli Cementmu es a Tapolcai Bazaltgyapotgyar tartozik e teri.ileten a fontosabb tervezeseink koze. Az epitoiparhoz szorosan kapcsol6d6 munkaink a Veszpremi es Kecskemeti Hazgyarak tervezese, valamint a Budapesti lngatlankezelo Vallalat keri.ileti kozpontjainak tervezese. Nagy jelentosegu a magyar gorduiocsapagy-gyartas debreceni es di6sdi telephelyeinek rekonstrukci6jaban val6 reszveteiunk. A konnyuipar kiemelt nagy beruhazasa a terveink alapjan epitett Dunai Hullamvertikum Dunaujvarosban. Folytatjuk a kuionbozo hutotarol6k tervezeset. Az IPARTERV munkaja az atadas elott all6 Kelet-pesti TejUzem. SzakterUieti.ink a nagy szamit6- kozpontok tervezese, a tervezes, ill. epites alatt all6k kozui megemlftjuk az lnfelor Szamit6- kozpontot es a Szamitastechnikai Koordinaci6s lntezet szamit6kozpontjat, kutat6 es laborat6- riumi feladataink kozui pedig a Muszeripari Kutat6t, a Chinoin es a Kobanyai Gy6gyszerarugyar uj kutat6 laborat6riumait. Ezek a munkaink mar csak a kovetkezo evkonyvunkben fognak szerepelni. 12

14 Borsodi Hoeromu, Berente Hoeromu, Leninvaros Hoeromu, Pees Hoeromu, Ajka Kobanyai Futoeromu, Budapest H6er6mu iizemi epiilete, Oroszlany Dunamenti Hoeromu, Szazhalombatta lnotai gazturbinas csucseromu, Varpalota Gagarin Hoeromu iizemi foepiilete, Gyongyosvisonta Timfoldgyari eromu, Mosonmagyar6var 6budai lak6telep, futomu, Budapest Tiszai Vegyi Kombinat, Polietilen hutotorony, Leninvaros Kereszt~m1l hutotorony az Olefin-uzemhez, TVK, Leninvaros ENERGIATERMELO LETES[TMENYEK 13

15 Borsodi Hoeromu, Berente Tervezc5k : Matrai Gyula, Paszti Karoly, Fekete Bela, Vasek Liszl6 G epesztervezc5: Ben kc5 Janos Elektromos tervezc5 : Balazs Lajos Hoeromu, Leninvaros Tervezc5k: Matrai Gyula, Paszti Karoly, Bereczki Laszl6, Vasek Liszl6 Gepesztervezc5k : Benko Janos, Esterhazy Bela, Sziranyi Zoltan Elektromos tervezc5 : Balazs Lajos 14

16 Hoeromli, Pees Tervezc3k: Matrai Gyula, Paszti Karoly, Szecsi Arpad, Szakacs Odon Gepesztervezc3k: Benko Janos, Esterhazy Bela Elektromos tervezc3 : Balazs Lajos 15

17 Hoeromli, Ajka ~pftesztervezo : Vorosmarty Kalman Szerkezettervezo : Nagy j6zsef Gepesztervezok : Nemeth janos, Dr. Egyedi Andras Elektromos tervezo : Pataky Tibor Kobanyai Futoeromu, Budapest ~pitesz: Resatk6 Endre Szerkezettervezok : Szucs Sandor, Palya Antal Gepesztervezok : Nemeth Janos, Szava Gyorgy, Nagy Karolyne 16

18 Hoeromu iizemi epiilete, Oroszlar;y ~pitesztervezok: Bereczky Laszl6, Pomogats J6zsef, Domaniczky Denes Szerkezettervezok: Pery Vilmos, Ugrai Mikl6s, lvits Ivan Elektromos tervezo: Schletter Istvan 17

19 Dunamenti Hoeromu, Szazhalombatta ~pitesztervezo : Springer Antal Szerkezeti es epliletgepeszeti tervezo: ER6TERV lnotai Gazturblnas Csucseromu, Varpalota ~pitesztervezo: Bajnay Laszl6 ~piteszmunkatars : Borcsok Laszl6 Alu. szerkezet tervezo: Hidasi Lajos Szerkezettervezo: Koml6ssy Istvan Gepesztervezo : Garancsy Andras Elektromos tervezo: Kovacs Gusztiv 18

20 Gagarin Hoeromii iizemi foepiilete, Gyongyosvisonta ~pitesztervezok: Springer Antal, Kurcsak Laszlo Szerkezet- es epiiletgepesz tervezo: ER6TERV Turbinaalap tervezoje: Szucs Sandor 19

21 Timfoldgyari fromli, Moson magyar6var ~pitesztervezok : Arn6th Lajos, Akosfai Lajos Szer kezettervezo k: Dr. Pozsgai Lajos, Ugrai Mik16s Acelszerkezeti tervezo : Volgyes Frigyes Gepesztervezo : Nagy Karolyfle Elektromos tervezo: Brautigam Laszl6 6budai Lak6telep Flitomli, Budapest ~pitesztervezo: Batizan J6zsef Szerkezettervezok: Nyeki julianna, Vastagh Gyorgy Elektromos tervezok: Kovacs Guszdv, Taraj Marton Viz-csatorna tervezok: Nagy Attilane, Sebesteny Peter Futes-szellozes tervezo : Szolar Mikl6s 20

22 Tiszai Vegyi K.;)mbinat, Polietlh!n hutotorony, Leninviros ~pitesztervezo: Fazekas lstvanne Szerkezettervezo: Nagy J6zsef G epesztervezo: Plaganyi Attila Technol6gus-tervezok: Zathureczky Arpad, Dr. Egyedi Andras Keresztiramu hutotorony az OLEFIN-tizemhez Tiszai Vegyi Kombinat, Leninvaros Szerkezettervezo: Borsi Byula

23

24 Szenosztalyoz6, Dudar Csepel Muvek szenosztalyoz6ja, Budapest ~ rceloke szitomu, Gyongyosoroszj Asvany orlomu, Mad Dunaj Vasmu fobejaratj epiilete, Dunaujvaros Dunaj Vasmu oxigengyara, Dunaujvaros Dunai Vasmu hideghengermuve, Dunaujvaros LKM kozepsori hengerm,u, Miskolc- Di6sgyor 6zdi Kohaszati iizemek, acelmurekonstrukci6, 6zd Csepeli Femmu kiserleti iizeme, Budapest Csepeli Femmu, csokikeszito csarnok, Budapest Konnyufemmu kozponti irodaja es laborat6riuma, Szekesfehervar Alumlniumontode es presmu, Szekesfehervar Aluminium hengermu, Szekesfehervar BANYASZATI ~S KOHASZATI L~TES(TM~NYEK 23

25 Szenosztalyoz6, Dudar ~pftesztervezc5k: Miskolczy Laszlo, Bertalan Gyorgy Szerkezettervezo: Bertalan Gyorgy Gepesztervezo: Toldy Schedel Emil Elektr. tervezc5: Nagy Bela Csepel Muvek szenosztalyoz:oja, Budapest ~pftesztervezok: Scultety janos, Nadasy Lajos Szerkezettervezo: Cserjacsukin Viktor Gepesztervezo: Toldy Schedel Emil 24

26 ~rcelokeszitomu, Gyongyosoroszi ~pftesztervezo: Scultety Janos M u n katarsak: Nadasy Lajos, Reichmann lmre, K. Kiszely ~va Szerkezettervezo : Szucs Sandor Gepesztervezo: Pokorny Laszl6 Asvanyorlomu, Mad ~pftesztervezok: Hunyadi Laszl6, Vellay Istvan Szerkezettervezok : Gazs6 Laszl6, Blazi Janos, Szuhay Geza Gepesztervezok: Toldy Schedel Emil, Frank Henrik 25

A 2007. ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA

A 2007. ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA A 2007. ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA Miskolc 2007. szeptember 1. Előszó ELŐSZÓ A jogelődje a Berg-Schola 1735-ben jött létre Selmecbányán, amit Mária Terézia 1726.

Részletesebben

IPARTERV archívum metszetei 1. PR. Eszközök. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezés Tanszék

IPARTERV archívum metszetei 1. PR. Eszközök. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezés Tanszék IPARTERV archívum metszetei 1. PR. Eszközök Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezés Tanszék IPARTERV Ipari Épülettervező Vállalat 1949-1991=42 év 800-1300

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978 Szerkesztő bizottság: DR CZEPPER GÉZA rektori hivatalvezető HORNYÁK MIHÁLY tanulmányi osztályvezető A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS

Részletesebben

Egyesületi ügyek. Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése

Egyesületi ügyek. Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése Egyesületi ügyek Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése A választmányi ülést Budapesten, az OMBKE Mikoviny tanácstermében tartották dr. Tolnay Lajos elnök vezetésével. Az ülés az elõre meghirdetett

Részletesebben

AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954)

AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954) AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954) Baranyi Béla Debrecen iparának első nagy, mélyreható átalakulása a szocialista iparosítás, az első ötéves terv időszakára

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK 2003/4. szám 2003/4. szám 2003/9. szám A tartalomból: Az OMBKE 92. Küldöttgyûlése AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának erkölcsi támogatásával

A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának erkölcsi támogatásával STATIKUS HÍRLEVÉL A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának erkölcsi támogatásával A Tartószerkezeti tagozat 2008. március 14.-én tartotta tisztújító küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés jegyzőkönyve:

Részletesebben

Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika

Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika A természettudományok, a technika és az ipar egymást kölcsönösen megtermékenyítő jellege századunkban hihetetlen mértékben felerősödött. Az ipari

Részletesebben

Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány

Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Modernkor (Új- és legújabb kor) Program Ph.D. értekezés Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány Témavezető: Dr. Belényi

Részletesebben

VEGYIPAR MAGYARORSZÁGON. Jubileumi kiadvány a Magyar Vegyipari Szövetség. megalakulásának 25. évfordulója alkalmából

VEGYIPAR MAGYARORSZÁGON. Jubileumi kiadvány a Magyar Vegyipari Szövetség. megalakulásának 25. évfordulója alkalmából VEGYIPAR MAGYARORSZÁGON Jubileumi kiadvány a Magyar Vegyipari Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából 1990 2015 TARTALOM Lectori salutem............................. 4 A MAGYAR VEGYIPAR FŐ

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Részletek a 2 3. oldalon 1 arany, 2 ezüst és 1 bronz az olimpiáról! Az egyiptomi Kairóban rendezett, 2008. augusztus 21-én lezárult Nemzetközi Informatikai

Részletesebben

A DLT Kft. által tervezett és gyártott 11 tengelyes robotos hegesztőcella részlete. www.magesz.hu

A DLT Kft. által tervezett és gyártott 11 tengelyes robotos hegesztőcella részlete. www.magesz.hu 2011 VIII. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Fotó: DLT Kft. A DLT Kft. által tervezett és gyártott 11 tengelyes robotos hegesztőcella

Részletesebben

Arany-, Gyémánt-, Vas-, Rubin- és Platinadiplomások 2011. Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Arany-, Gyémánt-, Vas-, Rubin- és Platinadiplomások 2011. Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Arany-, Gyémánt-, Vas-, Rubin- és Platinadiplomások 2011 Villamosmérnöki és Informatikai Kar Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Készült a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi

Részletesebben

XI. fejezet 1958 1960 A hároméves terv

XI. fejezet 1958 1960 A hároméves terv XI. fejezet 1958 1960 A hároméves terv A Nitrokémia gazdasági vezetése most már teljes egészében a termelés irányítására, a mindennapi feladatok megoldására koncentrálhatta erejét. A hároméves terv első

Részletesebben

A SZÁMALK és el ódei. (Összeállította és szerkesztette: Havass Miklós)

A SZÁMALK és el ódei. (Összeállította és szerkesztette: Havass Miklós) A SZÁMALK és el ódei (Összeállította és szerkesztette: Havass Miklós) Budapest, 2011 1 2 A SZÁMALK és el ódei (Összeállította és szerkesztette: Havass Miklós) 3 A SZÁMALK és elódei (Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

Hidrológiai Tájékoztató

Hidrológiai Tájékoztató Hidrológiai Tájékoztató Kiadja: A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2007 HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ Szerkeszti: a szerkesztõ bizottság Dr. Józsa János a szerkesztõ bizottság elnöke Dr. Vitális György szerkesztõ

Részletesebben

Összetett és bonyolult év volt

Összetett és bonyolult év volt XXXII. évfolyam, 1. szám 2009. január Héliosz-díj a miniszternek APaksi Atomerõmû Zrt. 2001-ben alapította a Héliosz-díjat, amely az erõmû biztonságos üzemeltethetõsége, a jövõbeni célok elérése és a társadalmi

Részletesebben

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Ebben az évben több alkalommal és különbözô helyen került sor, egykor az Alma Materben végzett, a bányászatban, a földtudományok területén 50, 60 és

Részletesebben

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea MILLENNIUMI ÉVKÖNYV Szerkesztette és a bevezetõt írta: Kiss Márton A szerkesztésben közremûködött: Dallos Györgyi Adatgyûjtõ: Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona Adatrögzítõ: Molnár Klára Kiadvány szerkesztõ:

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 ISSN 0133-2333 A szerkesztő bizottság vezetője: DR. BÁRC2Y PÁL egyetemi docens, a Tudományos és Nemzetközi Osztály vezetője A szerkesztő bizottság

Részletesebben

Dr. Náray Zsolt Emléktábla avatási ünnepsége. Program:

Dr. Náray Zsolt Emléktábla avatási ünnepsége. Program: Dr. Náray Zsolt Emléktábla avatási ünnepsége Program: Beléptetés az épületbe 1. Gregorián kórus I. 2. Bevezetõ szavak (Jobbágy Tibor) 3. Megemlékezés az elhunyt kollégákról (Jobbágy Tibor) 4. Avató beszéd

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK A magyarországi hatósági élelmiszerellenõrzés kialakulása és rövid története és Arcképek a magyar hatósági élelmiszer-ellenõrzés történetébõl (1970-1993) Szerzõ: Gönczy

Részletesebben

OTTHONUNK 2008-2013. Lakásszövetkezetek és Társasházak. Országos Szövetsége. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa

OTTHONUNK 2008-2013. Lakásszövetkezetek és Társasházak. Országos Szövetsége. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa mm Országos Szövetségének kiadványa 2008-2013 Lakásszövetkezetek és Társasházak Losz Tisztségviselők 2008-2013 Elnökség Farkas Tamás elnök Erős István elnökségi tag Mooró Erika elnökségi tag Siktár Valéria

Részletesebben

Hidrológiai Tájékoztató

Hidrológiai Tájékoztató Hidrológiai Tájékoztató Kiadja: A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2009 TARTALOM EMLÉKEZÉSEK Dr. Vitális György: Folyók, tavak és hévizek a 325 éve született Bél Mátyás Notitiáiban......................3 Dr.

Részletesebben

Tartalom 2008/2. Szerelõknek A turizmus jegyében Az 5. D-ÉG Dugógyûjtõ Akció sorsolása 2 A Szakma Kiváló Tanulója versenyrõl 10

Tartalom 2008/2. Szerelõknek A turizmus jegyében Az 5. D-ÉG Dugógyûjtõ Akció sorsolása 2 A Szakma Kiváló Tanulója versenyrõl 10 Tartalom I M P R E S S Z U M Hírhullám - Épületgépeszeti szaklap - ISSN 1586-5959 A lap alapítója: DUNAFERR Épületgépészeti és Kereskedelmi Rt. A lap kiadója: D-ÉG Dunaújváros Kft. Fôszerkesztô: Diczházi

Részletesebben

Beszélgetések Földesi Lajossal

Beszélgetések Földesi Lajossal Kortárs Magyar É P Í T É S Z E T Interjú Földesi Lajossal B M E É P Í T É S Z T E R V E Z Ő S Z A K M É R N Ö K I K É P Z É S I.C I K L U S 2 0 0 6-2 0 0 7 KORTÁRS MAGYAR ÉPÍTÉSZET I N T E R J Ú É S E

Részletesebben

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi

Részletesebben

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében XVIII. Évfolyam 4. szám A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében Miután a Vízmondó névre keresztelt, állandó lakossági fogyasztóinknak szóló kiadványunk els három számában megválaszoltuk a legfontosabb

Részletesebben