~I» ~..; C.DW. CD c. I a 1. ta :1 CD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~I» ~..; C.DW. CD c. I a 1. ta :1 CD"

Átírás

1

2 -. C.DW ~I» CD c I a 1 ta :1 CD ~..;

3 IPARTERV lpari Epulettervezo Vallalat Budapest Deak Ferenc u. 10 Telex: Telefon:

4 BEVEZETO Az IPARTERY fennallasanak 25. evfordul6jan ezuton is szeretettel koszontom vallalatunk minde n dolgoz6jat, kedves megbfz6inkat es mindazokat, akik eredmenyeink eleresehez hozzasegftettek; technol6giai tervezo partnereinket, valamint az allami es megyei kivitelezo vallalatokat, minden kedves olvas6nkat. Mi nt ismeretes, felszabadulasunk elott hazankban onall6 ipari epi.ilettervezesrol nem lehetett beszelni. Hazank iparilag elmaradott orszag volt, a jelentkezo minimalis ipari epfteszeti igenyeket a kapitalista i.izemek tulajdonosai, vagy a technol6giai berendezesekkel egyi.itt szereztek be, vag y az ipari epi.iletek tervezeset egyes maganos tervezokre bfztak. A felszabadulas gyokeres valtozast hozott e teri.ileten is. Az ipari i.izemek allamosftasaval egyidejuleg megkezdodott a nagy allami. szocialista tervezo vallalatok szervezese. Az 1948-ban alap ftott elso allami tervezo szerv, az Allami Epftestudomanyi es Tervezo lntezet tobbszori atszervezesebol es oszt6dasanak eredmenyekent jott letre 1949-ben mint onall6 vallalat az IPARI EPO LETTERYEZO YALLALAT. Az ujonnan h~trehozott szervezet gyors fejlodesnek indult es hamarosan elerte az 1000 kori.ili letszamot, mellyel azonos nagysagrendben tevekenykedik ma is. A haboru pusztftasai tonkre tettek az orszag ipaninak nagy reszet, fgy az ujonnan letrehozott allam i tervezo szervnek hatalmas feladatokat kellett ellatnia az orszag iparanak helyreallftasaban es az uj iparfejlesztesi feladatokban. Az IPARTERY dolgoz6i derekasan helyt alltak az orszag ujjae pftesenek ezen hosies munkajaban. Kidolgoztak azokat az uj epf~esi elveket, amelyek a rendkfvi.ili kori.ilmenyekhez igazodva anyagtakarekos es korszeru megval6sftasokat biztosftottak. Yallalatunk dolgoz6i kezdemenyeztek : - az i.izemi vasbeton eloregyartas es tipizalas kifejleszteset, -a korszeru acelszerkezetu ipari csarnokok alkalmazasat, - az ipari tombosftes es az ipari teri.iletrendezes legfontosabb iranyelveinek kidolgozasat. Folytonosan kozremukodnek tervezoink az iparosftott epftesi mod fejleszteseben; fgy a konnyuszerkezetes epftesi m6dnak az ipari epfteszet teren val6 mielobbi szerves bekapcsol6dasaban is. Szamu nkra is nehezen kovetheto az a hatalmas munka, amit az IPARTERY fennallasanak 25 eve alatt produkalt. Kozremukodott ez ido alatt mintegy uj i.izemi es gyarepi.ilet megtervezeseben, mely tobb mint 53 milli6 m 3 epi.ilettomeget jelent. 25 ev alatt vegzett munkassagunk nem maradt elismeres nelki.il. Orszaghataron beli.il tortent elismereseinknek tudhat6, hogy negy fzben elnyerti.ik a Minisztertanacs es SZOT Elnokseg Yandorzaszlajat, nyolc esetben az,elozem", ket esetben a, KIYAL6 YALLALAT" cfmet. Dolgoz6ink kozi.il 6 fo reszesi.ilt Kossuth-, ill. Allami Dfjban, 43-an Ybl-dfjban. A hataron tuli elismerest bizonyftja az 1961-ben nemzetkozi palyazaton elnyert, PERRET"-dfj, valami nt a kiilfoldi lapokban szep szamban megjeleno cikkek, amelyek vallalatunk dolgoz6inak kiilon bozo megepiilt munkait ismertetik. Elert eredmenyeinket elsosorban vallalatunk dolgoz6inak koszonhetjiik, akiknek nagyobbik fele torzsgardatag es 82 szocialista brigadban a szocialista egyiitteles szabalyai szerint tanul, el es dolgozik. De bovftjiik eredmenyeinket az egyre fejlodo nemzetkozi kapcsolatainkkal is, melyeknek soran muszaki tudomanyos egyi.ittmukodesbe leptiink barati allamok hasonl6 tervezo intezetei vel es egymas munkajat tanulmanyozva atvesziink olyan tapasztalatokat, amelyek hazai mun kan k fejlodeset segftik elo. YegUI, de ne m utols6sorban eredmenyeinket nagymertekben koszonhetjiik azoknak a tars ~echnol6g iai tervezo vallalat i es kivitelezo vallalati dolgoz6knak is, akik a magyar ipar helyreallftasaban fe lfuttatasaban es fejleszteseben mindvegig partnereink voltak. E ~ehany go ndo lat jegyeben aj anlom e kiadvanyunkat valamennyi kedves olvas6 szfves figyel mebe. Takacs Gyula igazgat6 3

5 AZ IPARTERV 25 EVE Az lpari Epulettervezo Vallalat a _Minisztertanacs hatarozataban foglalt felhatalmazas alapjan letesult. Tevekenysegi koret az Epitesugyi es Varosfejlesztesi Miniszterium hataroztameg. Jogelodjei: az 1948-ban alapitott else allami tervezo szerv, az Allami Epitestudomanyi es Tervezo lntezet II. lpari Epitesi Osztalya volt az a mag, amelybol december 5-i kormanyn:indelet alapjan alakult meg az. lpari Epulettervezo lntezet (ITI), mely 1949 oktobereben intezetkent megszunik es lpari Epulettervezo Nemzeti Vallalatta alakul. (lgazgato: Lux Laszlo, fomernok: Major Sandor.) A beruhazasi feladatok differencialodasa miatt a vallalat ket reszre valik: a) Nehezipari Epulettervezo lroda Nemzeti Vallalatra (igazgato: Lux Laszlo, fomernok: Major Sandorj es b) Konnyuipari Epulettervezc lroda Nemzeti Vallalatra (igazgato: Szekely-Kovacs Ferenc, fomernok: Kardos Andor). Egy ev utan a ket intezmenyt ujra egyesitettek es az uj vallalat lpari Epi.ilettervezo Vallalat (IPARTERV) elnevezest kapott. Az igy egysegesftett vallalat 1953-ban negy ipari epulettervezo vallalatra bomlott. Az anyavallalat az IPARTERV maradt, 1. sz. I pari Epulettervezo Vallalat cimen. A negy tervezo vallalatot az EM ben ismetelten egyesftette es EM. lpari es Mezogazdasagi Tervezo Vallalat elnevezessel mukodtette tovabb 1968-ig. Ekkor a teljes neve ismet lpari Epulettervezo Vallalat. Fennallasa ota igazgatoi: Lux Laszlo ( ), dr. Szendroi Jeno ( ), Takacs Gyula (1957-). Fomernokei: Major Sandor ( ), dr. Szendroi Jeno ( ), Paulovits Laszlo ( ), dr. Szendroi jeno ( ), dr. Pozsgai Lajos (1971- muszaki igazgatohelyettes). A vallalat tevekenysegi kore az EVM-kozlemenyben az alabbiak szerint szerepel:,a vallalat feladata muszaki ~ervezes es az azzal osszefuggo valamennyi muszaki fejlesztesi es gazdasagi tevekenyseg vegzese, kulonosen ipari epuletek vonatkozasaban. Beruhazo szervektol kapott megbfzas alapjan vegzi a beruhazasok teljes vagy reszleges lebonyolftasat. A vallalat mukodesi terulete kiterjed az orszag egeszere. A kulkereskedelmi szervek utjan export-tervezeseket i vegez." A vallalat felett a kozvetlen felugyeletet az Epitesugyi es Varosfejlesztesi Miniszterium gyakorolja, a Vallalatfelugyeleti Foosztalya utjan. Letmlma: cca 1000 fo. A kormanyzat az EVM-en keresztul az IPARTERV megalapitasaval azt tuzte ki celul, hogy a magasepitesi tervezes vonatkozasaban legyen egy olyan tervezo szerv, amely szakositottan foglalkozik az ipari termeles ipartelepeinek, gyarainak, uzemeinek tervezesevel. E tevekenyseg feloleli az epiteszet, statika, epiiletgepeszet, elektromossag tervezesenek minden teruletet, valamint ezek kiegeszftesekent a specialis epuletgepeszeti feladatok (szellozes, klimatizalas, energiaellatas) tervezeset. Melyepitesi tervezes vonatkozasaban csak 1957 ota tevekenykedik a vallalat, ellatja ipartelepek kulso viz, szennyviz, vasut-ut es geodeziai felmeresek tervezeset. Az IPARTERV kialakulasanak elozmenyeit - beagyazva Magyarorszag 1945 utan kialakult tarsadalmi es gazdasagi fejlodesebe- kapcsolni kell az ujjaepites, a haromeves terv, az else 5-eves terv eel kituzesei hez. Az IPARTER V letrejottenek jelentoseget csak akkor tudju k megfeleloen ertekelni, ha elozetesen megemlftjiik azt a tenyt, hogy a ket vilaghaboru kozott hazankban alig voltak meg az iparositas anyagi es tarsadalmi feltetelei. Ezert az else vilaghaboru utani evtizedben keves, a masodik evtizedben sem sok ipari epulet epult. Elsosorban kulfoldi erdekeltsegli nagyobb vallalatok epftkeztek, nagyreszt sajat uzemmernokeikkel. A szukseges epftesze~~ munkat legtobbszor statikusok vegeztek, akik ha kellett, megfelelo burkolatot is adtak az UJ technologiaknak., A 3-eves terv fo celki tuzeseinek megvalosftasanal celszeru volt ipari tervezessel foglalkozo tervezo iroda felallftasa (lasd bevezetest). Az akkori feladatok elsosorban rekonstrukciok voltak. irodak es oltozok tervezesevel szocialis korulmenyek javitasat celoztak. Az else 5-eves terv beindulasa elott kerult sor az IPARTERV felallitasara. Feladata volt a n.a~~ ipari beruhazasok magasepitesi tervezesi bazisanak kialakitasa. Rovid ido alatt egy rendk 1 vu I 4

6 eros es ipari tervezessel foglalkoz6 szellemi koncentraci6 alakult ki, tobb szaz epftesszel, mernokkel, az ehhez tartoz6 technikus es rajzol6 gardaval. A tervezo irodaba tomorftett mliszakiak rovid ido alatt felismertek az eddig elhanyagolt ipari epfteszet sajatossagait: 1) az ipari epfteszet az egyetemes epfteszet szerves resze, 2) a gyar nemcsak termelo eszkoz, hanem a munkasok eletkerete is, 3) az iparosftasra fordftand6 hatalmas beruhazasi osszeg biztosftani fogja az ipari epfteszet kialakftasanak felteteleit is. a megfelelo minosegu tervezest es kivitelezest. lgy az ipari epfteszet nem lesz tobbe a technol6gia j61-rosszul sikerult burkolata. Hogy a tervezok otthonosan mozoghassanak technol6gus kollegaik kozott, szi.iksege volt a magasepftessel foglalkoz6 mernokoknek a technol6giak megtanulasara. Ezt celozta az IPARTERV foly6iratanak az lpari Epiteszeti Szemlenek kiadasa (1951-tol folyamatosan), mely kezdetben ki.ilonfele techno16giakat ismertetett, kesobb pedig sajat epuleteit mutatta be. (Ed dig 27 szam jelent meg, tartalmaz altalanos mliszaki cikkeket, epuletismerteteseket. Az IPARTERV munkassaganak minden muszaki teruletere kiterjedo kr6nikasa.) Technol6giai ismeretek tudatos megszervezesevel az IPARTERV epfteszei es mernokei partnerei lettek a beruhaz6knak, technol6gus tervezoknek. Az elso 5-eves terv feladatait hagyomanyos szerkezetekkel es m6dszerekkel nem lehetett megoldani. Ezert a szerkezettervezok megallapitottak, hogy a kialakftand6 szerkezeteket a kovetkezo tenyezok befolyasoltak: a) az ismetlodo elemek nagy szama, b) a zsaluzatok tobbszori felhasznalasanak szuksegessege, c) munkaerohiany, d) hatalmas epitesi feladatok, e) az epftesi ido csokkentesenek igenye. E nehezsegek lekuzdesere es az uj igenyek kielegitesere az IPARTERV konstruktorei bevezettek az eloregyartast, az akkori koruimenyek kozott a helyszini eloregyartas fogalmat es a kivitelezo vallalatokkal egyutt pedig a gyakorlatat. Ez az epitesm6d hazankban uj volt ( ). A magyar szerkezettervezok nagyreszt kulfoldi elokepek nelkul val6sitottak meg ezt az epitesi eljarast es teremtettek meg ennek szamitasi, kivitelezesi es epitestechnol6giai felteteleit. A szerkezetek egyszeru elemekbol keszi.iltek, uj tfpusu csom6pontok, takarekos keresztmetszetek alakultak ki. E technol6gia reven a helyszfnen dolgoz6 szakmunkasok szamat bizonyos mertekig csokkenteni lehetett, a zsaluz6 anyagok felhasznalasa is tetemesen merseklodott. A helyszfni eloregyartas legtermekenyebb korszaka az os esztendok voltak. A nagy epitesi feladatok tettek lehetove e gyartasi rendszer szeleskoru alkalmazasat. Eloszor vonalas (linearis) szerkezetek eloregyartasara kerult sor, de az 1955-os evekben a szerkezettervezok eljutottak ennek az eloregyartasi technikanak szelso hataraig, a feluletszerkezetek eloregyartasaig, az un.,nagyelemes" eloregyartasig. Ez az epitesi eljaras Eur6paban ismeretlen volt. Ez volt egyben a helyszini eloregyartas vegso allomasa is. Az IPARTERV ilyen iranyu tevekenyseget (az eloregyartott epuletek formai es szerkezeti megjelenesenek egyseget) meltanyolta azzal az Epitomuveszek Nemzetkozi Szovetsege, az UIA, amikor egyik epfteszeti dfjat, a Perret-dfjat 1961-ben az IPARTERV-nek adomanyozta. Az os evekben szerzett IPARTERV-i tapasztalatok a vallalat szakembereit egy ipari tervezesi kezikonyv megirasara kesztettek. Szuksegesnek latszott az eddigi ismeretek osszefoglalasa, a tapasztalatok es eredmenyek rendszerezese, az adatok feldolgozasa. A konyv \ ban jelent meg,lpari Epulettervezes, Gepgyarak" dmmel. (Mliszaki Konyvkiad6, Budapest.) Szerkesztettek: Kiss Ferenc, Korbuly l~szl6, dr. Szendroi jeno es munkatarsai. ~z 1957-es esztendo valtozast hozott Magyarorszag gazdasagi szerkez~teben. A tervgazda ~ag differencialtabban kivanta figyelembe venni a hazai adottsagokat. Uj iparagak fejlodese lndult meg. A nagy orszagos beruhazasok mellett sor kerult kisebb, ki.ilonfele iparagakat erinto gyartelepek tervezesere is. Az elozo evekben a nehezipar alit az elso helyen; most szamos fel ~dat jelentkezett a vegyipar, aluminium-, muszer-, elelmiszer- es mezogazdasagi ipar teruletein IS, Az uj feladatok epfteszeti es szerkezeti megoldasokhoz vezettek. Megszunt a helyszfni elore- 5

7 gy3rtas kizar61agossaga. A kohaszat fejlodesevel javult a szerkezeti acelellatas. Az elvegzett kulonfele mliszaki es gazdasagi vizsgalatok adtak az IPARTERY-nek azt a felismerest, hogy az ipari epuletek egy reszet iparosftva, gyartasi technol6giak bevezetesevel kell megval6sftani. Elofeltetele volt a mar korabban kialakult helyszfni eloregyartas, a tipizalas, a meretrend fogalmanak es gyakorlatanak bevezetese es megval6sftasa ben kerult sor az elso szerkezeti elemek tipizalasara. Az igeny olyan csarnokrendszer kialakftasa volt, amelyben a raktarozast61 a legegyszerubb technol6giaig helyezhetok el a funkci6k. fgy val6sult meg az elso magyar tfpuscsarnok gyarilag eloallftott vasbeton elemekbol. epftesztervezes a nemzetkozi gyakorlatb61 ket alapveto megoldast is atvett sa kulfoldi megval6sulasokkal egy idoben hazankban is torekedett a tombosftesre es tobbcelu gyart6csarnokok l. Az kialakftasara. Szerkezeti vonatkozasban is uj megoldasok szulettek, bevezetesre keriilt a merev acelvazas rendszer, az acel racsostart6k, valamint monolit es eloregyartott fodem kombinaci6ja, korszerlien alkalmazott monolitszerkezetek (hejszerkezet tablas zsaluzattal), a helyszfni eloregyartott, uzembe telepftett es az ott keszftett szerkezetekbol kialakftott teljes gyartelep. AZ IPARTERV TEV~KENYS~GI K0RE Az IPARTERV jelenlegi szervezeteben hazai es kulfoldi gyarak, Uzemek felepftesere es komplex korszerusftesere dolgoz ki tervdokumentaci6kat. A tervezesnel figyelembe veszi a legkorszerubb technol6gia es termelesszervezes kovetelmenyeit. Az IPARTERV tervezoi olyan esztetikai es munkaviszonyokat teremtenek az altaluk tervezett letesftmenyekben, amelyek novelik a termelomunka hatekonysagat. A mliszaki dolgoz6k nagy szama es szakmai felkeszi.iltsege lehetove teszi, hogy az IPARTERV komplex m6don oldja meg a gyarepi.iletek tervezese soran felmeruio osszes problemakat, es sajat mlitermeiben elvegzi a tervezessel kapcsolatos osszes mellekmunkakat is. 6 Tevekenysegi.ink: 1. Magasepites Telepftesi vizsgalatok Teru letfe ltarasok Zoldteru let-tervezes Tervezeselokeszftes Kiviteli tervezes Koltsegvetes-keszftes Koltsegbecsles Arelemzes 2. Szerkezettervezes Statikai szamftaso!< Vasbeton szerkezetek Feszftettbeton szerkezetek Eloregyartott szerkezetek Acelszerkezetek 3. ~pi.iletgepeszet Egeszsegugyi berendezesek Vfzellatas Szolgaltatasok Csatornaz~s Hotechnika Hoellatas Epuletflites Tavflites Nagykonyhai berendezesek Legtechnika Kif maberendezesek Szellozes Porelszfvas Vfzhlito berendezesek 4. Villamostechnika Vilagftas Helyisegvilagftas Tervilagftas Erosaramu berendezesek Elos:o:t6k Villamvedelem Meres- es szabalyozastechnika s. Melyepites Fe I meres Yfzellatas Csatornazas Ozemi uthal6zatok lparvaganyok

8 Ul N r ,-- ftl 1 ' I 1 <::] <::] <::] I ~ I!< EPIIT:SZ F~MER NOKf ~ ,- ftl I I N I :::! I I I I I 0 I ~ L-, SZER K. F6MERNOK~ I I I : I Ul I I N I I.. I 1 r ;--r GEPESZ F~ME!RNOKI- I :-1 I I - I I I II I I <::7 <::Jv ~~, I I ARELEMZES I 0 ~-~ I I <0_ ORGANIZACIOS ~Dl~ Q;:!:J.. EL6KALKULAC16 N_~ I I I 8~~ EPITESZ 0 I EPITESZ 0 "'.!>. I I SZERKEZETI 0 - ;:o._ I SZERKEZETI 0 0 I 0 I GEPESZETI 0. )> I ELEKTROMOS 0 I I TERULETREND 0 &~ TERV CSj I Noll KOZMLJ 0 I ::d"r r TELEPITE:SI 0. ""\)f I TERV CSj 1)1 I EPITESZ 0 I --=-- EPITEsZ 0 I (j) =IJJ= )> I N SZERKEZETI 0 I - (j)5: SZERKEZETIO ;:o I ~ C= GEPESZETI g... G-Ul 0 N )> I)> \ ftl::o:: \ r-- \ ftl \ -1 \ -1 ftl GEPESZETI 0 ELEKTROMOS 0 -< Ht:JTOTAROL6 0 U!GTECHNIKAI 0 <O-r:- TERV CSj I IV-C: ~ H~JTOTECHNIKA I "2-0: \ KAZAN+ RADIOL}:'x: NUl;:, I -~~ I c+~ TERV CS. I / lfl EPITESZ 0 \ \ EPITESZ 0. n I SZERKEZETI 0 \ ;u._ SZERKEZETI 0 \ 0 \ 0 GEPESZETI 0 )> ELEKTROMOS 0. I I TERV CSI I.d.CELSZERK 0. lfl7'.. N C: I ~-r:-:::1... w~~... "N~ \ KONNYLJSZERK 0 ":JO: \ SZAMOL<)CSOP TERVCSI ~lfl I I \ MLJSZAK I 0 I ~ ~-- I t;. t;. \ Gi I )> I I I N ' _;- TERVGAZDASAGI 0 I (j) ~~ \ LSZ~MVITELI 0 \ N... \ Io... ftl)> C(Ul IPE'NZUGYI 0 ~~ IGAZDAS.tiGI 0 ~ m- ~ IJJ ftl 0 ;:o-1 0 ftl c: :s:8 ::0:: z::o:: (j) c: 8. c 0. (j) :--1-< ftl T I I.h I J l... Gi )> N (j) 5- :R ::0:: Ul ;:o N -1 Ul N < IJJ ftl N ' )> < l> r )> r )> -I (/) N m :::u < m N m -I, m r m -u -I m (/) m

9 Epiteszek Nemzetkozi Szovetsege Auguste Perret dij 1961 A Magyororszcigi /pari es Mezogazdascigi Tervezoirodcinak e/ismereset adja. 8 Az IPARTERV 12 eve figyete'mre me/to sikerrel alkalmazza a nagyelemes eloregycirtcis es a sze/eskorii iparositcis technikcijcinak modszeret az ipari es mezogazdascigi iizemek epiteseben. fly modon uj utakat nyitott az epites gazdascigosscigcinak es esszeriisitesenek a kutatcisciban anelkii/, hogy az epites minoseget mint az eplteszet nelkiifozhetetlen ve/ejcir6jcit szem e/61 tevesztette volna. Dontobizottscig: E. Beaudouin, M. Major, A. Persitz, j. Richards, A. Roth, P. Vago, B. Zevi elnok - alciircis-

10 ~t?!':il:!!;/ ra!j~$ ~ ' MEGVALOSiTASABAN EGYUTTM0Kbo6 :1Juu'i ~~ 1-titl'o!Ot fkcfml'-_ tn!lfiyd-~- ~.JlJUo.ld ---~-~#'_ ~ ~~~---- RESZERE A KORSZERU, A GAZDASAGOS ES AZ EPiTESZET KOVETELMENYEIT MAGAS szinvonalon KIELEGIT6 EPireszn1 ALKOTASOK TERVEZESENEK ts EPiTESENEK OSZTONZESERE ALAPITOTT EPiTESZETI NiV6DiJ ELISMEREST ADOMANYOZOM 8 u D A p E s T, 1 9.~ - tv.. H.~----- " b --~~ -- N A p J AN ~"" !PirtsUGYI Is VAROSFIJLESZT!sl MINISZTER _,. ~,. p._ aeri;mf~_qlce_m_f;ntmu "Meov;L6sTrAs~~;;:; -e-ovo~~~(i;()~ SZIUKATIPAR.I i((izponti ~UT~TO INTEzET ~~ipjn JJfBYEZQ _~~L SZ ALLAMI EPITOIPARI \ALLALAT :!t.~a~wwp.bl 'l~l --- Reszhe A KORSZERO, A GAZOASAGOS ES AZ EPITESZET KOVETELMENYEIT MAGAS szinvonalon KIELEGirO epittszen ALKor.t.soK rerveztsenek ts EPITESENEK OSZTONZEShE ALAPITOTT EPiTESZETI NiV6DIJ ELISMEdST AOOMANYOZOM u D A p E T, 1 ~ v P..~A~.IL... "0 ~ N A "J A N ~~ l,lrboeyi b VMOIFIJlliZTbl MIMIIZTU <'\.;.. J); "1 * <t.'' --~ ~piteszeti Nivodij a jaszben\nyi 2000 vagonos gabonat:irolonak korszeru, a gazdasagos es az epiteszet kovetelmenyeit magas szinvonalon kielegito tervezeseert. ~piteszeti Nivodij a Beremendi Cementmunek korszeru, a gazdasagos es az epiteszet kovetelmenyeit magas szinvonalon kielegito tervezeseert. 9

11 TERVEZ~SI MUNKAK K0LF0LDRE Hazai feladataink ellatasa mellett kulfoldi megbidsra is keszftunk terveket. Az elmult evekben ilyen iranyu tevekenysegunk novekedett, mert a hazai ipar epuletigenyes extenzfv fejlodesi szakasza lezarult, fgy tobb lehetosegunk van kulfoldi munkak vallalasara. Munkiinkkal hatekonyan reszt vettunk es veszunk ujjaepftesi munkakban (Koreai Nepi Demokratikus Koztarsasag, Vietnami Nepi Demokratikus Koztarsasag) es a fejlodo orszagok (Algeria, Ghana, Nigeria, lrak, Szfria) iparanak megteremteseben. Kulfoldi munkaink zome a KGST-orszagokba iranyul, kulonosen jelentosek a Szovjetuni6val es a Nemet Demokratikus Koztarsasaggal kapcsolatos tervezesi munkaink. Tokes orszagok szamara altaiaban akkor keszftiink terveket, ha az egyben magyar kivitelezessel parosul. Tevekenysegunk jellege es melysege igen sokfele, a szakertoi munkat61 a kiviteli ~ te 1 ~vr~k mku:ez.etre~eik~ t.er; 1 ~d.dgya~orikaz ill~to.orszag ~zamkara a h 16 edl~ikszabalyko'kk, W 1 'I U IWW& A 1 e u r.aso.,s "P t..s 1v1te 1 a otts.. go szer1nt1 tervez.,s. apcso 1 a mun.. magyar uzemi technol6giainak exportjahoz. (Vasbeton vasutialjgyartas, hutotarol6k). Keszftunk terveket kulfoldon epfto hazai kivitelezok szamara, ilyen tervezes lehet reszfeladat is, pl. a teherhord6 szerkezetek tervezese. Kulfoldi megbfz6ink fele vagy a TESCO kulkereskedelmi vallalat, vagy vala- A kovetkezo felsorolas izehtot ad kuifoldi munkainkr61: Hatekony melyik exportjoggal helyszfni muvezetesunk rendelkezo fovallalkoz6 mellett epult kepviseli fel Koreaban vallalatunkat. terveink alapjin a KUSZON-i Szernamgepgyar, a PHENJAN-i Merleggyar es a HINAM-i Festekgyar. Szovjetuni6beli munkaink a RUSZTAV-i Kaprolaktam es a STERLITA MAK-i PVC-uzem tervez~seivel kezdodtek. Terveztunk vasbetonaljg) arat, jelenleg tobb nagy befogad6kepessegu konnyuszerkezetes hutotaro16t. Reszt veszunk gaztavvezetekekkel kapcsolatos magasepftesi tervezesben. jelentos iiiiiiii!w" sikerunk volt a RAZDAN-ban tervezett es magyar szallitasu acelszerkezetu, aluminium burkolatu legkondenzaci6s hutotcrnyokkal. Bulgariaban vasbetonaljgyarat, Lengyelorsdgban hutotarol6t, a Vietnami Demokratikus Kozdrsasagban tobb kulonbozo letesftmenyt tervezunk. Csehszlovakia szamara gepipari uzemeket, kulonbozo acelszerkezeteket terveztunk. lrakban vasbetonaljgyar es hutc5tarol6k, Sziriaban ugyancsak vasbetonaljgyar keszult vagy epul terveink szerint. A Nemet Demokratikus Koztarsasag a legnagyobb megrende- 16nk. A WEIMAR-I tobbcelu epulet a mar atadott OELSNITZfVOGTLAND-i irotlagepgyar epuletei, kulonbozo eromuvek rekonstrukci6javal kapcsolatos munkak es a HALLE/SAALE-ban epulo melyhutotarol6 mellett jelenleg tervezes alatt van Drezdaban egy uj sorgyar, HALDENSLEBEN-ben szaniterarugyar, LUDWIGSFELDE-ben az IFA aut6gy!r reszere raktartelep, JENSCHWALDEban egy eromuepftkezes felvonulasi epuletei, S6MMERDA-ban pedig egy alumfniumontode. Algeriaban hut6taro16-terveds, szakertc3i tevekenyseg es ipari ovezetek rendedsi terveinek elkeszftese a feladatunk. lndiaban PERAI'1BUR-ban vagongyar, Kubaban uveggyar terveit keszftettuk. Tervt:ztunk a Nemet Szovetsegi Koztarsasagba acel csarnokszerkezetet a BMW aut6gyar uj uzeme szamara DINGOLFING-ban, ugyancsak acel vazszerkezeteket a Hamburgi Container kikot6 ket raktarcsarnoka szamara. Mindharom munkanak a kivitelezc3je is magyar vallalat volt. Ogy veljuk, a kulfoldon terveink szerint megepult uzemek elismert muszaki szfnvonala tovabbi tevekenysegunknek megfelel6 referenciaja. 10 llii~i~~~~~~~~~iiiiiii~~~~

12 Szerszamg~pgyar, Kuszon (Korea) Vagongyar, Perambur (India) Container-raktar, Hamburg (NSZK) BMW aut6gyar, Dingolflng (NSZK) Magasraktar; Oelsnitz/Vogtland (NDK) ~ikot61 raktar, Hamburg (NSZK) Oveggyar, Havanna (Kuba) L~gkondenzaci6s ac~tszerkezetu hgt6torony, Razdan (Szovjetuni6) 11

13 MUNKAINK Vallalatunk tevekenysegerol a kovetkezo oldalakon bemutatott kepanyag hiteles tajekoztatast ad. Tervezesi m6dszereink, a terveket letrehoz6 elvek ti.ikrozodnek itt anelki.il, hogy a megkozelfto teljesseget sikeruine elerni.ink. A szerkesztesnel torekednunk kellett tematikai egysegre, rendszeressegre, ugyanakkor tudomasul kellett venni.ink - kuionosen korabbi munkainknal -a hianyos kepanyag korlatait is. Ezert kenytelenek voltunk olykor jelentos alkotasok kozlesetol eltekinteni. Remelji.ik, hogy a kotottsegek-adottsagok ellenere megfelelo keresztmetszetet adjuk munkainknak. Az egyes muveknel a bemutatas terjedelme aranyos azok jelentosegevel, illetoleg meretevel. A rendelkezesre all6 kepek kozui igyekezti.ink a legjellemzobbeket kivalasztani, ahol indokolt volt a kesz epuiet helyett epites kozbeni, a szerkezetet jobban erzekelteto felvetelt bemutatni. Itt is hangsulyozzuk, hogy tevekenysegunk tulnyom6 resze magasepftesi es az azokhoz szorosan kapcsol6d6 melyepitesi tervezes. Ez azt jelenti, hogy az ipari i.izemek tervezesenel hazai vagy kuifoldi technol6giai tervek alapjan es a szakteri.ileten tevekenykedo generaltervezo kozbejottevel keszitjuk terveinket. Ezeknek a vallalatoknak a nevere akkor hfvtuk fel ki.ilon is a figyelmet, ha epiteszeti tervezesben is tarsaink voltak. Nagy gonddal allftottuk ossze az egyes muvek tervezoinek jegyzeket, bar bizonyosak vagyunk abban, hogy ez nem lehet hibatlan. Az evkonyv szamara az evig szerelesre vagy v~glegesen atadott epi.iletek kozui valogattuk ki a megfeleloket. A munkak termeszetesen folyamatosan keszi.ilnek es szi.iksegesnek latjuk, hogy ezek kozul a jelentosebbeket legalabb megemlftsi.ik. Az elmult evekben bizonyos valtozas tapasztalhat6 tevekenysegi.inkben. Megnott feladataink merete, munkaink zomet hazank kiemelt nagy beruhazasai adjak. Fo munkateri.ileti.ink pedig koncentra!tan az energiaipar, a vegyipar es az epitoepitoanyagipar letesitmenyeinek magasepitesi tervezese lett. Epi.il a Tiszai Hoerom(i Leninvarosban, elkezdti.ik tervezni a Paksi Atomeromuvet es a Bi.ikkabranyi Hoeromuvet. Vegyipari tervezeseink kozi.il kiemelkednek meretben es fontossagban a Peti Nitrogenmuvek nagykapacitasu mutragyagyara, az Olefinmu Leninvarosban, a Kazincbarcikai uj PVC-gyar, a Magyar Viscosagyar poliakrilnitril i.izemenek bovitese. Keszi.ilnek a kiviteli tervei a Tiszai Olajfinomit6nak. Jelentos reszunk van az epitoanyagipar fejleszteseben, a Hejocsabai Cementmu, a Kozep-dunantuli Cementmu es a Tapolcai Bazaltgyapotgyar tartozik e teri.ileten a fontosabb tervezeseink koze. Az epitoiparhoz szorosan kapcsol6d6 munkaink a Veszpremi es Kecskemeti Hazgyarak tervezese, valamint a Budapesti lngatlankezelo Vallalat keri.ileti kozpontjainak tervezese. Nagy jelentosegu a magyar gorduiocsapagy-gyartas debreceni es di6sdi telephelyeinek rekonstrukci6jaban val6 reszveteiunk. A konnyuipar kiemelt nagy beruhazasa a terveink alapjan epitett Dunai Hullamvertikum Dunaujvarosban. Folytatjuk a kuionbozo hutotarol6k tervezeset. Az IPARTERV munkaja az atadas elott all6 Kelet-pesti TejUzem. SzakterUieti.ink a nagy szamit6- kozpontok tervezese, a tervezes, ill. epites alatt all6k kozui megemlftjuk az lnfelor Szamit6- kozpontot es a Szamitastechnikai Koordinaci6s lntezet szamit6kozpontjat, kutat6 es laborat6- riumi feladataink kozui pedig a Muszeripari Kutat6t, a Chinoin es a Kobanyai Gy6gyszerarugyar uj kutat6 laborat6riumait. Ezek a munkaink mar csak a kovetkezo evkonyvunkben fognak szerepelni. 12

14 Borsodi Hoeromu, Berente Hoeromu, Leninvaros Hoeromu, Pees Hoeromu, Ajka Kobanyai Futoeromu, Budapest H6er6mu iizemi epiilete, Oroszlany Dunamenti Hoeromu, Szazhalombatta lnotai gazturbinas csucseromu, Varpalota Gagarin Hoeromu iizemi foepiilete, Gyongyosvisonta Timfoldgyari eromu, Mosonmagyar6var 6budai lak6telep, futomu, Budapest Tiszai Vegyi Kombinat, Polietilen hutotorony, Leninvaros Kereszt~m1l hutotorony az Olefin-uzemhez, TVK, Leninvaros ENERGIATERMELO LETES[TMENYEK 13

15 Borsodi Hoeromu, Berente Tervezc5k : Matrai Gyula, Paszti Karoly, Fekete Bela, Vasek Liszl6 G epesztervezc5: Ben kc5 Janos Elektromos tervezc5 : Balazs Lajos Hoeromu, Leninvaros Tervezc5k: Matrai Gyula, Paszti Karoly, Bereczki Laszl6, Vasek Liszl6 Gepesztervezc5k : Benko Janos, Esterhazy Bela, Sziranyi Zoltan Elektromos tervezc5 : Balazs Lajos 14

16 Hoeromli, Pees Tervezc3k: Matrai Gyula, Paszti Karoly, Szecsi Arpad, Szakacs Odon Gepesztervezc3k: Benko Janos, Esterhazy Bela Elektromos tervezc3 : Balazs Lajos 15

17 Hoeromli, Ajka ~pftesztervezo : Vorosmarty Kalman Szerkezettervezo : Nagy j6zsef Gepesztervezok : Nemeth janos, Dr. Egyedi Andras Elektromos tervezo : Pataky Tibor Kobanyai Futoeromu, Budapest ~pitesz: Resatk6 Endre Szerkezettervezok : Szucs Sandor, Palya Antal Gepesztervezok : Nemeth Janos, Szava Gyorgy, Nagy Karolyne 16

18 Hoeromu iizemi epiilete, Oroszlar;y ~pitesztervezok: Bereczky Laszl6, Pomogats J6zsef, Domaniczky Denes Szerkezettervezok: Pery Vilmos, Ugrai Mikl6s, lvits Ivan Elektromos tervezo: Schletter Istvan 17

19 Dunamenti Hoeromu, Szazhalombatta ~pitesztervezo : Springer Antal Szerkezeti es epliletgepeszeti tervezo: ER6TERV lnotai Gazturblnas Csucseromu, Varpalota ~pitesztervezo: Bajnay Laszl6 ~piteszmunkatars : Borcsok Laszl6 Alu. szerkezet tervezo: Hidasi Lajos Szerkezettervezo: Koml6ssy Istvan Gepesztervezo : Garancsy Andras Elektromos tervezo: Kovacs Gusztiv 18

20 Gagarin Hoeromii iizemi foepiilete, Gyongyosvisonta ~pitesztervezok: Springer Antal, Kurcsak Laszlo Szerkezet- es epiiletgepesz tervezo: ER6TERV Turbinaalap tervezoje: Szucs Sandor 19

21 Timfoldgyari fromli, Moson magyar6var ~pitesztervezok : Arn6th Lajos, Akosfai Lajos Szer kezettervezo k: Dr. Pozsgai Lajos, Ugrai Mik16s Acelszerkezeti tervezo : Volgyes Frigyes Gepesztervezo : Nagy Karolyfle Elektromos tervezo: Brautigam Laszl6 6budai Lak6telep Flitomli, Budapest ~pitesztervezo: Batizan J6zsef Szerkezettervezok: Nyeki julianna, Vastagh Gyorgy Elektromos tervezok: Kovacs Guszdv, Taraj Marton Viz-csatorna tervezok: Nagy Attilane, Sebesteny Peter Futes-szellozes tervezo : Szolar Mikl6s 20

22 Tiszai Vegyi K.;)mbinat, Polietlh!n hutotorony, Leninviros ~pitesztervezo: Fazekas lstvanne Szerkezettervezo: Nagy J6zsef G epesztervezo: Plaganyi Attila Technol6gus-tervezok: Zathureczky Arpad, Dr. Egyedi Andras Keresztiramu hutotorony az OLEFIN-tizemhez Tiszai Vegyi Kombinat, Leninvaros Szerkezettervezo: Borsi Byula

23

24 Szenosztalyoz6, Dudar Csepel Muvek szenosztalyoz6ja, Budapest ~ rceloke szitomu, Gyongyosoroszj Asvany orlomu, Mad Dunaj Vasmu fobejaratj epiilete, Dunaujvaros Dunaj Vasmu oxigengyara, Dunaujvaros Dunai Vasmu hideghengermuve, Dunaujvaros LKM kozepsori hengerm,u, Miskolc- Di6sgyor 6zdi Kohaszati iizemek, acelmurekonstrukci6, 6zd Csepeli Femmu kiserleti iizeme, Budapest Csepeli Femmu, csokikeszito csarnok, Budapest Konnyufemmu kozponti irodaja es laborat6riuma, Szekesfehervar Alumlniumontode es presmu, Szekesfehervar Aluminium hengermu, Szekesfehervar BANYASZATI ~S KOHASZATI L~TES(TM~NYEK 23

25 Szenosztalyoz6, Dudar ~pftesztervezc5k: Miskolczy Laszlo, Bertalan Gyorgy Szerkezettervezo: Bertalan Gyorgy Gepesztervezo: Toldy Schedel Emil Elektr. tervezc5: Nagy Bela Csepel Muvek szenosztalyoz:oja, Budapest ~pftesztervezok: Scultety janos, Nadasy Lajos Szerkezettervezo: Cserjacsukin Viktor Gepesztervezo: Toldy Schedel Emil 24

26 ~rcelokeszitomu, Gyongyosoroszi ~pftesztervezo: Scultety Janos M u n katarsak: Nadasy Lajos, Reichmann lmre, K. Kiszely ~va Szerkezettervezo : Szucs Sandor Gepesztervezo: Pokorny Laszl6 Asvanyorlomu, Mad ~pftesztervezok: Hunyadi Laszl6, Vellay Istvan Szerkezettervezok : Gazs6 Laszl6, Blazi Janos, Szuhay Geza Gepesztervezok: Toldy Schedel Emil, Frank Henrik 25

Kultúrtörténet Déry Attila

Kultúrtörténet Déry Attila Kultúrtörténet Déry Attila Az ipari építészet Bevezető Miért aktuális ez a téma? A műemlékvédelem hozzáállása és szerepe. Az ipari építészet értékelése. A szervezett ipari építészeti védelem kudarcának

Részletesebben

SZÁM KIADÁS ÉVE CÍM ALCÍM SZERZŐ PÉLDÁNY 1 1951 Moduláris méretkoordináció Egyed Zoltán

SZÁM KIADÁS ÉVE CÍM ALCÍM SZERZŐ PÉLDÁNY 1 1951 Moduláris méretkoordináció Egyed Zoltán SZÁM KIADÁS ÉVE CÍM ALCÍM SZERZŐ PÉLDÁNY 1 1951 Moduláris méretkoordináció Egyed Zoltán 1952 "Az ez évben készült gyűjtemények később átdolgozásra kerültek" 2 1953 Gazdaságos zsaluzás, ducolás, álványozás

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

IPARTERV archívum metszetei 1. PR. Eszközök. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezés Tanszék

IPARTERV archívum metszetei 1. PR. Eszközök. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezés Tanszék IPARTERV archívum metszetei 1. PR. Eszközök Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezés Tanszék IPARTERV Ipari Épülettervező Vállalat 1949-1991=42 év 800-1300

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

A Munkaugyi Kapcsolatok Tarsasag alapito tagjai

A Munkaugyi Kapcsolatok Tarsasag alapito tagjai A Munkaugyi Kapcsolatok Tarsasag alapito tagjai dr.berki Erzsebet orosz munkahely: MKI m.h.cime: Bp.VI.Mozsar u. 14. telefon: 1327-787/37 1127-044 Dr.Doboczky Karolyne vegzettseg: Munkaugyi Kapcsolatok

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II.

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II. Eredmények 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam 1 5 Vég Gábor 119 Kőrös Kajak Sportegyesület 01:53.080 2 8 Németh Dávid 6061 Tatai Hódy Sportegyesület 3 3 Kiss Péter

Részletesebben

HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1

HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1 HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1 Országgyűlési képviselők 2 1865. december 14. 1866. április 30. Borbély Miklós (ismeretlen pártállás) törökszentmiklósi 1865. december 14. 1868. december

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10)

2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10) INGYENES I. évfolyam 2. szám SPORTSZERÛEN ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 2004. február TARTALOM 1-12. oldal 2003. évi ranglista (Top 10) 2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10) Szül. Kor- zés 50 m férfi pillangó 1 Szkladányi

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Rákóczi 1-2-0 5805/21

Rákóczi 1-2-0 5805/21 120 Rákóczi 100 Rákóczi 100 Tokaji 100 Kopogó Szalamics Szabolcs Nyíregyháza Kopogó u. 2. 0425/1 Nyíregyháza Kopogó u. 0425/4 Brehovszki Puskás Erika Nyíregyháza Kopogó u. 8. 0425/6 0425/6 Árendás Miklós

Részletesebben

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes 2014/15. TELEKI VERSENY EREDMÉNYEI BP 1.ker. Évf. A versenyző neve neve Felkészítő tanár neve 7. Röhricht Gábor Lisznyei utcai Általános iskola Varga Tibor 7. Bede Júlia Lisznyei utcai Általános iskola

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak Serdülõ I. Ranglista Az összetett verseny állása 2004.nov..10 Férfi Kajak 1 2 3 4 5 Németh Tamás Varga Kálmán Soós Péter Péter Kristóf Mészáros Zsolt 4121 MULTI Sportegyesület 75.70 2 8 19.20 339 Lágymányosi

Részletesebben

SZÉTV Informatikai alapismeretek Budapest, 2016. március 16-17. Intézmény Város. 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92

SZÉTV Informatikai alapismeretek Budapest, 2016. március 16-17. Intézmény Város. 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92 2 Karahuta Zoltán József 3 Mészáros Áron Attila és Nyíregyháza 88 Győr 88 4 Árvai Dániel Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 85

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Név Ábrám Tibor Andrássy Judit Apostolné Bartha Mária Babocsánné Katona Ágnes Eszter

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése.

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat szövege: Az elnökség a 2014. évi tagdíjbefizetések alapján megerősíti az itt felsorolt személyek egyesületi tagi jogviszonyát.

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ. VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ. VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK Székesfehérvár, Regionális Atlétikai Központ 2016. május 28-29. 100 m fiú "A" döntő - VI. kcs. 1 Szabó Dániel 1997 Székesfehérvár,

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Gépészeti alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1. Hulka László Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Veszprém 88%

Gépészeti alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1. Hulka László Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Veszprém 88% 1. Hulka László Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Veszprém 88% 2. Abonyi Mátyás Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, Nagykanizsa 85% 3. Gyaraki Roland Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző

Részletesebben

MSSZ Országos Bajnokság

MSSZ Országos Bajnokság MSSZ Országos Bajnokság 2015.09.05. szombat Fehér út Vers.eng.száma: 361/A/09/01 Sportpisztoly 20 lövés Felnőtt férfi Hsz. Név Sz.év Egyesület S1 S2 Össz.: 10 9 OB Szabó Béla 1962 Zalaegerszegi PLE 95

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr.

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr. Ejelöltek pártonként 1 Körz. Budapest Ejelölt elérhetőség Megjegyzés tel.:702749891- email. hapeduo@gmail.co m 1. Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy Frigyes út 15/1/9, 2. 11. Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Nyilvántartási. az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekről

Nyilvántartási. az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekről Nyilvántartás az üzletszerű és szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekről Nyilvántartási cégjegyzék/nyilvántartási sz. 13334-2/2010 TISZA-LIMES Ingatlanforgalmazási-és vállalkozási Kft. 5000 Szolnok,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények Szegedi magasszálló keringő Verseny eredmények 2011 Öreg e. i. db. p. 1.b. Nagy János V-271 7ó.00p 22db 1080st. 2. Budai János V-271 5ó.33p 23db 839st. 3. Vas Mihály V-39 4ó.35p 24db 685st. 4. Rostás Gyula

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben