Szociális és Munkaügyi Minisztérium A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és Munkaügyi Minisztérium A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei"

Átírás

1 2006. november Kedves Olvasóink! E hónapban közreadjuk teljes terjedelemben a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelveit, melyet az NCA eddigi mûködésével egyetemben véleményezhetnek. Kérjük, mondja el véleményét, továbbítsa azt a cikkek végén megjelölt elérhetõségekre!. szerk - A tartalomból Csúcstechnikával 4. oldal Magánvagyonmentés alapítványokon keresztül 5. oldal Megalakult a CÉHálózat - Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szociális Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért! 6. oldal Alig kétezren osztoznak 560 milliárdon 9. oldal Döntöttek az NKA 2007-es kulturális támogatási kereteirõl 11. oldal Civil Konferencia 12. oldal SOK JÓ EMBER- Civiliáda tizenegyedszer 12. oldal Önkéntes börze 14. oldal Átadta "Az Év Adományozottja" díjat az Ökotárs Alapítvány 15. oldal Szociális és Munkaügyi Minisztérium A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei A Minisztérium véleményezésre kiadta az alábbi dokumentumot. A határideje november 30! 1. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének alapelvei Az erõs civil társadalom a demokratikus társadalomszervezõdés alapja és fokmérõje. Fontos, hogy a civil szervezetek a közéleti gondolkodás közegébe vonják be az állampolgárokat, terepet adjanak a közvetlen, részvételi demokráciának. A civil szervezetek a társadalmi integráció, a kohézió, az emberi szolidaritás, az öntevékenység és társadalmi felelõsségvállalás hatékony mûhelyei. A kormány a társadalom elõtt álló célok megvalósításában, a közjó szolgálatában tiszteletben tartva a civil szféra függetlenségét partnerének tekinti a civil szektort. Nélkülözhetetlennek tartja a kormányzati és helyi hatalom feletti civil ellenõrzést, az állami-önkormányzati, a piaci és civil szervezetek közötti munkamegosztást és együttmûködést. Megadja a segítséget ahhoz, hogy a szektor szolgáltatást végzõ szervezetei hatékonyan részt tudjanak venni a közfeladatok ellátásában. Folytatás a 2. oldalon. Csizmár Gábor államtitkár nyílt levele Kedves Civil Barátaim! A Nemzeti Civil Alapprogram létrehozása a civil szektor fejlõdési folyamatában mérföldkõnek tekinthetõ. Az NCA rendszerének alapintézményeként mûködõ civil jelöltállítási rendszer megerõsítette a szektoron belüli együttmûködést, a 2004 óta biztosított NCA pályázati támogatások jelentõsen hozzájárultak a szervezetek megerõsödéséhez, programjainak megvalósításához; hatásukra pozitív rendezõdési folyamat indult el, elsõsorban a szervezetek jogszerû mûködése terén. Az NCA a 2004 és 2006 között megjelent pályázati kiírásokra beérkezett 45 ezer pályamûbõl csaknem 27 ezer pályázat megvalósításához biztosított mintegy 18,9 milliárd Ft támogatást. A törvény hatályba lépése óta eltelt idõszak eredményeinek ismeretében, elérkezettnek látjuk az idõt, hogy az NCA mûködését meghatározó szabályozók felülvizsgálatra kerüljenek, melyet a évi mûködésrõl szóló Állami Számvevõszéki jelentés is megfogalmaz. A korrekció elsõ lépéseként a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény (NCA törvény) módosítása szükséges. Tapasztalataink, és a civil szervezetek visszajelzései egyaránt azt igazolták, hogy idõtálló az NCA törvény koncepciója, az NCA szervezetének újszerû konstrukciója, a szereplõk együttmûködési kényszerére épülõ rendszere, ezért a törvényhez kapcsolódó módosítási javaslatok elsõsorban pontosító jellegûek (lásd 1. sz. melléklet). Folytatás a 2. oldalon Programajánló! A Humán Európa Szövetség által december hónapra tervezett két program: 1. December 2-án egész napos Ablak a nyilvánosságra" elnevezésû, készségfejlesztõ kommunikációs és média képzés. 2. December 9-én az EU-s pályázatok sikeres megírása" Kerekasztal-fórum lesz Nagykanizsán. Brüsszeli civil út tapasztalatait és kapcsolatait is felhasználva kistérségi fórumot szervezünk. Az EU-s pályáztatás rendszerét állítjuk a középpontba a tapasztalatok átadásával. Célunk, a fontosabb gyakorlati ismeretek összefoglalása és az érdeklõdõk segítése, az esélyegyenlõség biztosításával, pályázati tanácsadás, civil szakmai és területi együttmûködések segítése.

2 2 - Nonprofit Hírlevél Csizmár Gábor államtitkár nyílt levele Folytatás a címlapról Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy az NCA támogatási rendszerében jelentõs változtatásokra van szükség annak érdekében, hogy a pályázati folyamat rugalmasabbá, felhasználó baráttá és átláthatóbbá váljon. A civil szervezeteket érthetõ módon közvetlenül leginkább ezek a kérdések, problémák érintik és foglalkoztatják. Ezekre a felvetésekre azonban a válaszokat elsõsorban belsõ eljárásrendek (pl. a támogatási elvek, tanácsi határozatok, pályázatkezelési szabályok), illetve az NCA törvény végrehajtási kormányrendeletének a felülvizsgálatában kell keresnünk. A törvény módosításával egyidejûleg tehát megkezdõdött ezeknek a szabályzatoknak az áttekintése is. Az NCA törvény megalkotásakor jól bevált az a módszer, hogy a jogszabály tervezetét annak legelsõ stádiumától a nyitott jogalkotás jegyében az érintettek véleményezték, javaslatokat fogalmaztak meg.kérjük ezért Önöket, hogy az eddigiekhez hasonlóan gondolataikkal konstruktívan járuljanak hozzá az NCA rendszerének hatékonyabbá és eredményesebbé tételéhez. Javaslataikat és felvetéseiket november 30-áig az címen várjuk. hp?fil_id=6210 Szociális és Munkaügyi Minisztérium A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei Folytatás a címlapról 2. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének pillérei A kormány tevékenyen részt kíván vállalni a civil szektor egyre hatékonyabb mûködésének biztosításában, az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtésében. A civil szféra tagoltságát, sokszínûségét elismerve, a szolgáltató, az adomány- gyûjtõ- és osztó karitatív, valamint az érdekképviseleti szervezetekkel és azok szövetségeivel kívánja a kapcsolatait elmélyíteni. Ennek érdekében a következõ kiemelt területeken kíván intézkedéseket hozni: 1) a társadalmi részvétel eszközrendszerének fejlesztése, 2) a jogi környezet felülvizsgálata és szükség szerinti átalakítása, 3) a civil szervezetek hatékony mûködésének elõsegítése, 4) az állami támogatások pályázóbarát elemeinek megteremtése, 5) az állami és önkormányzati közfeladat-ellátásban a civil szervezetek részvételének elõsegítése. A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény 14. -ának b) pontja szerint civil szervezet: az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat), és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt) A társadalmi részvétel eszközrendszerének fejlesztése Továbbra is biztosítani szükséges, hogy a civil szervezetek mûködési feltételrendszerét kialakító, annak érdekeit szolgáló jogszabályok, intézkedések a civil szervezetek tényleges közremûködésével készüljenek el. Ezen túl azonban a jogszabály-elõkészítés teljes vertikumában, minden ágazat keretében a nyitott jogalkotás elvei szerint szükséges eljárni. Biztosítani kell annak eljárási, szervezeti és technikai feltételeit, hogy a nyitott jogalkotás elvének megfelelõ - a jogalkotásról szóló évi XI. törvényben és az elektronikus információ-szabadságról szóló évi XC. törvényben meghatározott - követelmények a civil szervezetek vonatkozásában is egyre szélesebb körben reálisan teljesíthetõk legyenek. A Kormány biztosítja azoknak az elektronikus csatornáknak a mûködtetését, karbantartását és fejlesztését, amelyek a gyors és tömeges információ-áramlást, interakciót teszik lehetõvé. A területfejlesztés és a szociális igazgatás regionális folyamataiban törvény biztosítja a civil szervezetek döntési folyamatokban való részvételét. Az ehhez hasonló törvényi, intézményi, eljárási részvételi garanciák kiépítését más ágazatokban is meg kell kezdeni, és a már mûködõ ilyen mechanizmusokból ki kell iktatni azokat a formális elemeket, amelyek gátolják a tényleges civil részvételt. A civil társadalommal kapcsolatos kormányzati kommunikációs tevékenységnek arra kell irányulnia, hogy a civil szervezetek idõben és érdemben kapják meg a szükséges tájékoztatást a kormányzati döntéshozatali folyamatok állásáról, magukról a döntésekrõl, továbbá a döntés-végrehajtási szakaszokban történõ civil részvétel lehetõségérõl és gyakorlásuknak konkrét módjairól, technikájáról. A közhatalmi döntéshozatali folyamatokban elõ kell segíteni a civil tapasztalatok és javaslatok intézményes megjelenítését szolgáló megoldások alkalmazását. Biztosítani kell a kormányzat valamennyi döntéshozatali szintjén az együttmûködési mechanizmusok, fórumok és kommunikációs csatornák folyamatos mûködését. A kormányzat segíteni kívánja a közhatalmi döntéshozatal és a közigazgatás minden szintjén a civil együttmûködések és civil érdekképviseletek megjelenését és mûködését. Ezek tevékenységét a kormányzati cselekvés megalapozottságát, valamint a kormányzás minõségi színvonalát biztosító fontos körülménynek, és nem a kormányzást akadályozó tényezõnek tekinti. A civil fórumok, kerekasztalok, tanácsok, együttmûködések, érdekképviseletek körében a kormányzat nem "jelöli ki" semmilyen módon a civil partnereket, hanem a civil szektor érintett részének kiválasztásos, legitimációs folyamataira bízza a civil képviselet

3 Nonprofit Hírlevél - 3 kérdéseinek megoldását. A kormányzati struktúrákban intézményesült és civil részvétellel mûködõ testületekben az állami fél által történõ behívást, kinevezést, felkérést ahol annak feltételei adottak az érdekelt civil szervezetek által választott vagy delegált civil képviselettel kell felváltani. Elõ kell segíteni az ágazati-civil kapcsolatok kiszélesítését, az ágazati civil együttmûködési megállapodások létrejöttét. Az érdekelt civil szervezetek körének meghatározása objektív mutatókon, normatív feltételeken vagy a civil szervezetek önminõsítésén kell, hogy alapuljon. A Kormány a kormányzat civil szférával kapcsolatos stratégiájának és gyakorlati intézkedéseinek koordinációja érdekében civil koordinációs tárcaközi bizottságot mûködtet. A minisztériumokban, kormányhivatalokban, központi hivatalokban a Kormány gondoskodik a civil kapcsolatokért felelõs szervezeti egység kijelölésrõl, ezáltal biztosítva az adott területhez kapcsolódóan a civil szférával történõ együttmûködést. Elõ kell segíteni azt a folyamatot, amelynek eredményeképpen az önkormányzatoknál is kiszélesedik a civil kapcsolatok, a civil együttmûködések, a közszolgáltatás-ellátásban történõ civil részvétel lehetõsége. A kormány a civil szektorból eredõ kezdeményezés esetén segíti a civil szektor legitim képviseletének létrehozását, valamint kész a kormány és a civil szektor közötti megállapodás megkötésére A jogi környezet felülvizsgálata és szükség szerinti átalakítása A civil szektorra közvetlenül vonatkozó jogi szabályozás fejlesztését, korszerûsítését az alábbi irányokban kell kutatással, hatástanulmánnyal és koncepciókészítéssel, továbbá a már meglévõ elemzések, kimutatások felhasználásával, aktualizálásával elõkészíteni: Meg kell teremteni az alapítványok és a társadalmi szervezetek nyilvántartására vonatkozó jogi szabályozás egységességét, amely lehetõséget ad az egységes terminológia kialakítására és alkalmazására is. A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló évi LXXXVIII. törvény elfogadásával jogilag szabályozottá vált az állami és önkormányzati közfeladat ellátásban történõ civil részvétel egyik fontos formája, a közérdekû önkéntesség. A Kormány támogatni kívánja az önkéntesség valamennyi formájának elterjedését, ezért elõmozdítja az önkéntes tevékenységekrõl tájékoztató ügyfélszolgálatok kialakítását, valamint a fogadó szervezetek képzését. Fel kell tárni az önkéntesség lehetõségeit a munkaerõ-piacról kiszorult személyek reintegrációjában, illetve meg kell teremteni az állami intézményekben végzendõ önkéntes tevékenység ágazati feltétel-rendszerét. A közhasznú szervezetekrõl szóló évi CLVI. törvény létrehozta a közhasznúsági rendszert, amelynek tervezett funkciói nem valósultak meg maradéktalanul. A közhasznúsági minõsítést ezért újra kell gondolni és a szabályozást egyszerûsíteni kell. A civil szervezetek mûködésének fontos forrása a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása. E támogatási rendszer 1997 óta nyújt lehetõséget az adózók számára, hogy adójuk egy részével nonprofit szervezeteket támogassanak. A nyilvánosság, felhasználás, kedvezményezetti kör kérdése, ennek megnyugtató rendezése vagy újraszabályozása meghatározó az 1%-os rendszer fejlõdése szempontjából. A szabályozást a gyakorlati tapasztalatok alapján pontosítani kell. Szükséges a számviteli, adózási, mûködési és gazdálkodási jogszabályok felülvizsgálata. A jogi személyiséggel rendelkezõ civil szervezetek (társadalmi szervezetek és alapítványok) 44 %-ának bevétele nem éri el az évi ,- Ft összeget, ezért indokolt az alacsony költségvetésû egyesületek és alapítványok számára bevételi értékhatár alapján egyszerûbb számviteli, könyvvezetési szabályokat kialakítani. A Kormány a jogszabályi környezet felülvizsgálatával elõ kívánja segíteni a nonprofit szervezetek bírósági nyilvántartásának egyszerûbb és gyorsabb elérését, illetve a bírósági kivonatokhoz történõ szélesebb körû hozzáférés lehetõségét. Meg kell teremteni továbbá, a teljes körû elektronikus pályáztatás bevezetésének és mûködtetésének jogi feltételeit. A hazai szervezetek nemzetközi színtéren való mûködésének, együttmûködésének elõsegítése érdekében a Kormány elõkészíti az Európa Tanács 124. sz. Európai egyezmény a nemzetközi nem-kormányzati szervezetek jogi személyiségének elismerésérõl szóló dokumentumhoz való csatlakozást A civil szervezetek hatékony mûködésének elõsegítése A civil szervezetek mûködési hatékonyságának és informáltságának növelése, továbbá felkészültségének és naprakészségének biztosítása érdekében a kormány támogatja a civil szolgáltató központok hálózatának mûködését és fejlesztését, tevé- Miniszteri dicséret Savaria Fórum Az egészségügyi miniszter dicsérõ oklevéllel ismerte el az egyik szombathelyi civil szervezet munkáját. Az egyesület a rákbetegek érdekeit képviseli. Kettõ civil szervezetet részesített miniszteri dicséretben Molnár Lajos, az egészségügyi tárca vezetõje a Batthyány-Strattmann László-emlékünnepélyen, az egyik a szombathelyi Együtt Egymásért Eséllyel az Életért Egyesület. A rákbetegek érdekképviseletével és segítésével foglalkozó szervezet nevében Kardos György elnök és néhány egyesületi tag vett részt a budapesti eseményen. Több éves munkánk elismeréseképpen, a kórház javaslatára kaptuk a miniszteri dicséretet mondta érdeklõdésünkre az elnök. Tíz fõ alapította az egyesületet, ma pedig már közel hatvanan dolgozunk a rákbetegekért, és számos pártoló tagunk is van. Az önkormányzattal fenntartott együttmûködési megállapodás értelmében olyan feladatokat is ellátunk, mint például a rákszûrések népszerûsítése, a felvilágosító elõadások megtartása, és általában az egészségmegõrzésre való ösztönzés. A galériát is kedvelik Vas Népe Térségi körkép (kor) - Már most jó évet tudhat maga mögött a Vasi Alkotók Egyesülete. Jövõre tovább erõsítenek. A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének vasi csoportja eredményes hónapokat tudhat maga mögött, fogalmazott a szervezet mûvészeti asszisztense, Leibinger Csilla. Mint mondta, sikere volt a szombathelyi Bercsényi iskolában rendezett tárlatuknak csakúgy, mint a Savaria Múzeummal való közös kiállításoknak. Az egyesület kedvelt kiállítóhelye a Savaria Tourist belvárosi galériája. Itt idén öt egyéni tárlatuk volt látható. Amint azt a szervezet elnöke, Kamper László megfogalmazta: fontos lenne a galériával kapcsolatos jogi keretek tisztázása, ezért tárgyal a megyei közgyûlés illetékeseivel.

4 4 - Nonprofit Hírlevél Csúcstechnikával Vas Népe Csepreg (tk) - Világszínvonalú gépkocsival gazdagodtak a csepregi önkéntes tûzoltók. A Mercedes Benz Rosenbauer TLF 4000 AT 2 gépjármûfecskendõt a közelmúltban vették át. A Csepregi Önkéntes Tûzoltóság 2002 õszén nyújtott be pályázatot a Belügyminisztériumhoz új, félnehéz kategóriájú tûzoltó gépjármûfecskendõ vásárlására. A közel százmillió forint értékû gép árának önrészét a tûzoltóság és a csepregi önkormányzat vállalta magára. A költségekhez az ellátási területen levõ hét további önkormányzat és számos vállalkozó, magánszemély is hozzájárult. Kovács András elnök elmondta, hogy régi álmuk teljesült most a csepregi tûzoltóknak. A 125 éves múltra visszatekintõ önkéntes tûzoltóság 1930-ban vásárolta elsõ gépjármûvét, amit maguk alakítottak át tûzoltás céljára. Közös gyûjtéssel és áldozatvállalással egyre korszerûbb eszközöket sikerült beszerezniük, míg végül megérlelõdött az elhatározás: pályázatot nyújtanak be egy új, világszínvonalú gépjármûfecskendõ megvásárlására. A Mercedes Benz Atego Rosenbauer TLF 4000 AT 2 tûzoltókocsiból jelenleg mindössze kilenc teljesít szolgálatot Magyarországon, a legközelebbi Sopronban. Beállításával nyugdíjba küldhette az egyesület azt a Csepelt, amely már az 1965-ös árvíz idején is segítette munkájukat. Az új autóban minden tûzoltási és mûszaki mentéshez szükséges felszerelés rendelkezésre áll, és saját aggregátorával éjszakai mentés esetén nappali fénnyel világítja meg a helyszínt. Az új gépkocsi kezelését folyamatosan gyakorolják, abból hat tûzoltó már vizsgát tett. kenységük más szolgáltató hálózatokkal való harmonizációját. A civil szolgáltató hálózatok kormányzat által támogatott legfõbb funkciói: - a szervezetek mûködési hatékonyságának növelése tanácsadásokkal, képzésekkel és információszolgáltatással; - a civil szektoron belüli információáramlás és együttmûködés erõsítése és a szolgáltató hálózatok közötti munkamegosztás fejlesztése; - a civil szektor, valamint az államszervezet közötti párbeszéd útjainak kialakítása, a kooperáció elõsegítése; - a civil részvételhez, a közszolgáltatás-ellátásban történõ közremûködéshez szükséges tanácsadás és szakértõi segítség nyújtása. Biztosítani és fejleszteni kell az évenkénti teljeskörû nonprofit statisztikai adatfelvételt és a már kialakított statisztikai módszerek és elemzések fenntartását, annak érdekében, hogy a civil szektoron belüli mozgások és változások évrõl évre követhetõk legyenek. A Kormány támogatja a jogszabályok döntés-elõkészítõ vizsgálata mellett az utólagos hatás-vizsgálatokat, valamint a civil szektor (ön)értékelését és fejlõdését elõsegítõ alkalmazott kutatásokat. A Kormány továbbra is támogatja a civil szektorban zajló folyamatokra irányuló kutatásokat, különös tekintettel azokra a körülményekre és tényezõkre, amelyek közvetlenül vagy közvetve érintik a civil társadalom közfeladat-ellátásban történõ részvételét, az állami-civil illetve önkormányzati-civil együttmûködést. Tekintettel a civil szektor foglalkoztatási kapacitásának bõvülésére, a kormány ösztönzi és elõsegíti a felsõoktatásban és a felnõttképzésben a nonprofit ismeretek oktatását, tananyagok és tankönyvek, taneszközök fejlesztését, valamint a távoktatási formája kialakítását. A közigazgatást érintõ képzési területeken intézményesíteni kell a civil kapcsolatok fejlesztéséhez szükséges szakmai ismeretek oktatását. Biztosítani kell a közigazgatásban dolgozók képzési, továbbképzési rendszerében az alapvetõ, civil szektorral kapcsolatos ismeretek elsajátítását Az állami támogatások pályázóbarát elemeinek megteremtése A Kormány áttekinti és egységesíti az államháztartás támogatásokra vonatkozó szabályait, és törekszik arra, hogy megteremtse a szektorsemleges, egységes szabályozást, amely tartalmazza a közpénz felhasználásának megfelelõ garanciáit, lehetõvé teszi a támogatási céltól és támogatási összegtõl függõ differenciált eljárási szabályok alkalmazását. A szabályozás során a párhuzamos finanszírozások megszüntetésére, a mûködést finanszírozó források minimalizálására (kivétel Nemzeti Civil Alapprogram) megkülönböztetett figyelmet kell fordítani. A Kormány intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló források döntõ része ne egyedi támogatásként, hanem pályázati keretben vagy normatív módon egységes elvek alapján kerüljön elosztásra. Ezáltal biztosítható az egységes megmérettetés és a fokozott nyilvánosság követelménye. A központi költségvetés forrásaiból pályázati támogatást elnyerõ civil szervezetek részére nyújtott központi költségvetési támogatások egységes nyilvántartásának kialakítása lehetõséget ad a társfinanszírozási rendszer nyomon követésére és fejlesztésére, a finanszírozási mechanizmus aránytalanságainak, hiányainak, területi következetlenségeinek, ágazati eltéréseinek feltárására. Ennek a módszernek az alkalmazása hosszú távon elõ tudja segíteni a támogatási összegek ésszerûbb, hatékonyabb és célirányosabb felhasználását, valamint a visszaélések kiszûrését. A civil szervezeteknek nyújtott támogatások mellett azok felhasználásáról, hasznosulásának eredményérõl is tájékoztatni kell a nyilvánosságot. A magánadományozás jelenlegi szabályai nem ösztönzik a filantróp magatartást, a magánadományok, bár összegszerûségükben növekedést mutatnak, arányuk visszaszorulóban van a civil szervezetek bevételi szerkezetében. Szükséges ezért az adományozás, mint személyes és társadalmi érték megbecsülésének, megjelenítésének, a jó példák célzatos fölmutatásának ösztönzése. A Kormány a pályázati rendszerek egyszerûsítése, a pályázati folyamatok gyorsítása érdekében a civil szervezetek állami támogatása terén az esélyegyenlõségi szempontokat figyelembe véve fokozatosan megteremti az elektronikus pályáztatás lehetõségét. Fenntartja és összehangolja azt a praktikus képzési rendszert, amely megnöveli a civil szervezetek pályázati, így többek között EU-forrásokhoz való hozzáférési esélyeit. A mûködési tapasztalatok birtokában a kormányzat koncepcionálisan áttekinti a Nemzeti Civil Alapprogram szerkezetét, és eljárásrendjét, annak érdekében, hogy a rendszer mûködése rugalmasabbá, átláthatóbbá és hatékonyabbá váljon.

5 Nonprofit Hírlevél Állami/önkormányzati feladatok kihelyezése A Kormány a civil szervezetekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység meghatározó elemének azt tekinti, hogy az államnak tartósan szüksége van közfeladatai magas szintû ellátásához a civil szektor erõforrásaira (humán, szellemi, anyagi, technikai, eljárási és információs értelemben egyaránt). Ezért a humánerõforrás fejlesztés az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás, a kultúra, az esélyegyenlõség biztosítása, valamint a környezet és természetvédelem terén elõ kell segíteni a civil szervezetek állami és önkormányzati közfeladat-ellátásban történõ részvételét. A közfeladat-ellátás széles értelemben magába foglalja a jogszabályba foglalt állami és önkormányzati feladatok közvetlen gyakorlásán túl az olyan általánosabb állami feladatokat is, mint a közhatalmi döntéshozatal optimális elõkészítése, a nyitott jogalkotás elveinek megfelelõ jogszabály-elõkészítés, a közfeladatok gyakorlásának és végrehajtásának ellenõrzése, a valóságos társadalmi folyamatokról jelzõrendszer és információs rendszer mûködtetése, a közfeladat-ellátás folyamatainak fejlesztéséhez szükséges innováció biztosítása. A közfeladat-ellátásba történõ civil forrásbevonás, a közfeladatok ellátásában történõ állami - civil együttmûködés fejlesztése érdekében a civil kapcsolatok fejlesztésének meghatározó iránya egyfelõl a civil részvétel elõtt álló jogi, eljárási, adminisztrációs, anyagi és technikai akadályok lebontása, másfelõl pedig az együttmûködésekhez szükséges információs, szervezeti, intézményi és eljárási feltételek (auditált rendszerek, minõségbiztosítási feltételek, szakmai és pénzügyi standardok), segítségek biztosítása. Az irányelvekre az ágazati és kormányzati intézkedési tervek megfogalmazásához észrevételeket és javaslatokat a címre, vagy a Civil Szolgáltató központok elérhetõségeire várjuk november 30-ig! Magánvagyonmentés alapítványokon keresztül Mfor.hu Lassan Magyarországon is beérnek a nyolcvanas éveken gründolt családi és céges vagyonok. Annak érdekében, hogy ezek hozadéka a kiszemelt örökösre szálljon, legjobb ezt egy panamai alapítványra bízni. Adott esetben rengeteget lehet ezzel spórolni - olvasható a Népszabadság cikkében. Leginkább a családi vagyon megóvása, biztonságos továbbörökítése, s nem utolsósorban optimális adózási feltételek mellett történõ fialtatása lehet számos magánalapítvány célja - még ha egy eredendõen non-profit, vagyis haszonszerzés céljából üzleti tevékenységet nem végzõ alapítvány mûködését igen szigorúan behatárolja is a honi szabályozás - derült ki a Crystal WorldWide tanácsadó cég konferenciáján. A Magyarországon a nyolcvanas-kilencvenes években felhalmozódott, lassan továbbadás, vagy -örökítés elõtt álló ingatlan, céges és értékpapírokban fekvõ vagyonok tulajdonosai szempontjából nem mindegy, hogy mindez milyen közterhek mellett történik meg. Az alapítványok élvezte adózási elõnyök ugyanis egyaránt vonatkoznak a Magyarországon, a Bahamákon, a Holland Antillákon vagy Lichtensteinben bejegyzett alapítványra. A jelentõs különbség ott van, hogy míg a magyar szabályozás nem engedi a szûkös, magánemberekbõl álló kedvezményezetti kört szolgáló magánalapítványok létrehozását (csak közcéllal lehetséges ez), számos közép-amerikai államban, Liechtensteinben és Ausztriában ennek nincs akadálya. Az alapítványba bevitt vagyonelemeket illetékmentesen lehet továbbörökíteni, hiszen a tulajdonos nem változik, csupán annak kedvezményezettje. Ily módon az öröklési jog számos passzusa sem köt - meg lehet például feledkezni a köteles részrõl. A társasági adó alól mentességet élvez az alapítványba bevitt betét kamata, a vállalati üzletrész eladásából fakadó nyereség, valamint az értékpapírszámlán fialtatott pénz hozama. Az ingatlanoknál viszont a bérbeadás már vállalkozási tevékenységnek minõsül, így adóköteles, ám a kedvezményezettek kaphatnak használatra ingatlant - igaz, ez a személyi jövedelemadó szerint természetbeni juttatás, vagyis adóköteles. Komoly megtakarítás azonban nemcsak az "output", hanem az "input" oldalon is elérhetõ, vagyis a vagyonelemek beemelésekor. Nem új keletû eszköze az illeték minimalizálásnak ingatlanok esetében, hogy ha azok egy-egy projektcég tulajdonát képezik, tulajdonosváltáskor voltaképp egy cég üzletrésze cserél gazdát, nem ingatlanértékesítésrõl van szó. Ingóságok ajándékozását pedig legcélszerûbb egy párkányi Hõenergia hasznosításáról A Zala Megyei Fejlesztési Kht. az INTERREG IIIC projekt keretében az "Innovatív hõenergia-megoldásokatkutatóközösségekésrégiókhálózata" címmel szervezett konferenciát a Hotel Balatonban. KaszaSándor,aZalaMegyeiFejlesztési Kht. ügyvezetõ igazgatója elmondta: a 2005 áprilisában induló, 30 hónapig tartó projekt célja, hogy hosszú távon, környezetbarát és hatékony energiaszolgáltatást biztosítson a regionális energiaszerkezetben, amely minden fenntartható fejlesztési stratégia szükségszerû elõfeltétele. Az energiapiac reformálásának folyamata különbözõ módon zajlik, így a régiók közötti kapcsolattartás különösen fontos. A projekt keretében éppen ezért egy olyan régiók közötti, támogató információs hálózatot hoznak létre, melynek segítségével az egyes települések, így természetesen a zalaiak is, bepillanthatnak az energiaellátás területén alkalmazott módszerekbe, illetve megismerhetik a különbözõ lehetõségeket. A projekt alatt a fejlesztési társaság hét nemzetközi konferencián vesz részt. Az itt szerzett információkról és tapasztalatokról több tanulmány is készül, melyeket angol nyelven is elérhetnek az érdeklõdök. A tanulmányok alapján készítenek olyan kiadványokat is, amelyeket a projekt eredményeit bemutató eszemecserén minden megjelent kézhez fog kapni. Ezzel párhuzamosan létrehoznak egy honlapot, ahol folyamatosan tájékozódhatunk a projekt alakulásáról. A programokon, melybe tizenegy ország huszonkét szervezete kapcsolódik be, szerzett tudnivalókról egyébként 257 zalai önkormányzatot is folyamatosan informál azalamegyeifejlesztésikht. A mostani zalaegerszegi rendezvényen több nemzetközi projektpartner is megjelent, így érkeztek vendégek Németországból, Lettországból, Dániából, Lengyelországból, Olaszországból és Görögországból. A zalai konferencia zárásaként a résztvevõk ellátogattak Körmendre, Pózvára és Güssingbe, ahol a megújuló energiaforrások mintaprojektjeit tekintették meg.

6 6 - Nonprofit Hírlevél Bõvítik a zalaegerszegi állatmenhelyet A menhely bõvítésére azért van szükség, mert nem megoldott a mûtéten átesett állatok elhelyezése, illetve az állatmenhelyen született vagy a város területén talált, kitett kiskutyák elkülönítése - mondta Varsóczi Judit, akitõl azt is megtudtuk, hogy két helyiséggel és egy orvosi szobával bõvül az állatmenhely, ahol a legutóbbi adatok szerint 81 állatra vigyáznak. Mint minden hasonló állatvédõ egyesület, így a Bogáncs is küszködik finanszírozási gondokkal. Mûködési támogatásuk egy részét ( forintot) a Nemzeti Civil Alapprogram biztosítja, a zalaegerszegi polgármesteri hivatal 2 millió forinttal járult hozzá a mûködéshez, és ez évben dr. Ribiczey Pál volt alpolgármester, saját keretébõl 100 ezer forinttal járul hozzá az állatok megfelelõ körülmények között való tartásához. - A menhely bõvítésének költsége 8 millió 600 ezer forintba kerül - folytatja az egyesület elnöke. - A számlánkra beérkezett 1 százalékos felajánlásokból (ez több, mint 5 millió forintot tett ki) megtakarítottunk 3 milliót, az önkormányzattól pedig a fejlesztéshez kaptunk még 2 millió forintot. A hiányzót támogatásokból szeretnénk összeszedni. Minden pályázati lehetõséget megpróbálnak kihasználni, szóbeli tájékoztatást kaptak például már arról is, hogy az Ausztria-Magyarország Interreg III/A. pályázati kiírásra beadott anyaguk a nyertesek között szerepel. A pályázati pénzt szemléletformálásra, marketingtevékenységre, valamint az ehhez szükséges eszközök beszerzésére használhatják fel. Ezenkívül még szakmai konferenciák szervezésére, amely kapcsolódik az állatvédelemhez, az állatok szeretetre neveléséhez. Az öröm mellett bosszúság is érte a közelmúltban az állatmenhelyet: betörtek a területre, és ellopták az újonnan vásárolt két darab 150 literes üstöt, amelyben a kutyusok ételét fõzik. Az egyesület vezetése nagyon szeretné, ha a becsületes megtaláló visszaszolgáltatná.(...) (Számlaszám: Zalavölgye Tak.szöv közjegyzõ elõtt elvégezni, ha ugyanis az ajándékozás nem Magyarországon történik, itthon nem kell fizetni, Szlovákiában pedig ez a tevékenység nem illetékköteles - közli a Népszabadság. Mennyit adakozunk évente? nonprofit.hu A vállalati támogatáspolitika kialakításakor keveset nyom a latban az adományozás után járó társaságiadó-kedvezmény: a Nonprofit Kutatócsoport felmérése szerint a cégek inkább erkölcsi megfontolásból adnak, mivel tisztában vannak a gazdasági hatalmukból következõ felelõsségükkel. Karácsony közledtével minden évben megélénkül a vállalatok és magánemberek adakozó kedve, ám a kommunikációs szakemberek szerint jobb lenne, ha a cégek stratégiájuk állandó részének tekintenék az adományozást. A céges adakozók körében ott vannak a kkv-k is, ám a nagyvállalatok jobban ki tudják használni a jótékonyság PR-értékét, már csak a médiához való könnyebb hozzáférés miatt is. Mind nagyobb teret kap a fundraising is, amikor egy nonprofit szervezet az általa megszerzett forrásokból másoknak nyújt szolgáltatásokat. Az adakozási szándékkal nincs baj, különbözõ kutatások szerint a vállalatok évente milliárd forinttal járulnak hozzá a civil szervezetek költségvetéséhez, ehhez képest tavaly mindössze 21 milliárd forinttal csökkentették társaságiadó-alapjukat az adományozók. A legkifizetõdõbb a kiemelkedõen közhasznú szervezetek támogatása: a nekik átadott pénz, tárgyi eszköz vagy a számukra nyújtott szolgáltatás értékének 120 százaléka, tartós adományozás esetén 140 százaléka, de legfeljebb az adózási eredmény ötöde számolható el csökkentõ tételként. Közhasznú szervezet vagy egyház támogatása esetén az adomány tényleges összege elszámolható, de tartós adományozásnál itt is ötödével nõ a kedvezmény. A társaságiadó-bevallást benyújtó vállalkozások kevesebb mint tizede, 20 ezer cég csökkentette tavaly adóalapját adományhoz kapcsolódóan, átlag egymillió forinttal. A magánszemélyek együttvéve a vállalatokhoz hasonló összeggel támogatják évente a civil szervezeteket, ami az önkéntes munka értékét is tartalmazza. A motivációt a polgároknál sem az adókedvezmény jelenti, ugyanis az állam pont a magasabb jövedelmûek esetében korlátozta annak igénybevételét (havi 550 ezer forintos bruttó kereset felett nem jár). Az adó a közcélú adományok 30, illetve tartós támogatás esetén 35 százalékával csökkenthetõ, de legfeljebb ezer forinttal, a kedvezményezett szervezet státusától függõen. Az adományokat kiegészíti az szja egy százalékának felajánlása is, amibõl tavaly 7,5 milliárd forintnyi bevételre tettek szert a civil szervezetek. Megalakult a CÉHálózat - Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szociális Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért! nonprofit.hu Tisztelt Kollegánk! Örömmel értesítjük arról, hogy az értelmi fogyatékos emberek érdekében újabb elõrelépés történt: megalakult a CÉHálózat - Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szociális Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért! Célja a magyarországi, fogyatékossággal élõ embereknek szolgáltató civil szervezetek közös érdekvédelmének kialakítása, közös érdekképviseleti fórum létrehozása, lobbi-munka folytatása. Jelenleg 25 civil szervezet tagja a hálózatnak, mely már elkezdte a közös munkát, a tagszervezetek összefogását. A hálózat nevéül a CÉHálózat elnevezést választotta, mely az együvé tartozásra, a hálózat célkitûzésére: a civil érdekvédelmi munka folytatására, és a harmadik szektorban való mûködésre utal. A hálózat feladata, hogy a tagok igényeit és javaslatait figyelembe véve, azokra alapozva javaslatokat dolgozzon ki, és ezeket képviselje a szakpolitika és a nemzeti hatóságok felé. A hálózat alakuló ülését augusztus 30-án tartotta Budapesten. A találkozón döntés született arról, hogy a hálózat informális szervezetként, demokratikus alapokon fog mûködni. A hálózat kizárólag tagjai forrásaiból és forrásteremtõ képességük felhasználásával mûködik. Vezetõ szerve az Elnökség, melynek három tagját egy évre választja a hálózat. A hálózat soros

A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei

A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei Szociális és Munkaügyi Minisztérium A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei 1. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének alapelvei Az erős civil társadalom a demokratikus társadalomszerveződés

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ Tárgya: Civil fenntartású értelmi sérültek, és autista lakóotthonok

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. 2012-2014 Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. -Iroda - Tanácsadó tér - Térítésmentesen használható számítógépes állomások - Heti 40 órában nyitva tartó szolgáltató iroda Információs

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18100277-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs 16. Pk. 61. 156/1999/4. szám: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR 1827. BUDAPEST, BUDAVÁRI PALOTA F. ÉPÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. Fordulónap:

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

ÉTA. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

ÉTA. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége ÉTA ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (Bejegyzett angol nyelven: ÉTA HungarianFederation of Associations and Foundations Serving People with Mental

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben