Megtárgyalja: Beszámoló Hajdúszoboszló város évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megtárgyalja: Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról"

Átírás

1 Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/ , Fax: 52/ kódszám Ügyiratszám: /2013. A november 14-ei képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének melléklete Ügyintéző: Ellenőrizte: Megtárgyalja: Aláíró.. (Jegyző/aljegyző kézjegye) Valamennyi Bizottság Beszámoló Hajdúszoboszló város évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok! Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 3/2013 (II.21.) számú rendeletében elfogadta a város évi költségvetését. Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. I. Bevételek A működési bevételként tervezett módosított /eFt előirányzattal szemben /eFt teljesült szeptember 30-ig, mely 88,3 %-ot jelent. A felhalmozási bevételek /eFt módosított előirányzatával szemben /eFt teljesült, mely 22,6 %. 1. Önállóan gazdálkodó és önállóan működő intézmények bevételei (1/a.- 1/b. sz. mellékletek) A saját bevételek önállóan gazdálkodó intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 77,5 %-ra, míg az önállóan működő intézmények esetén 73 %-ra teljesültek. Fenti számok nem tartalmazzák az átvett pénzeszközöket. A teljesítéseket jelentősen befolyásolja a évi ki nem utalt támogatás, melyek mértékeit a mellékelt 1. számú táblázat mutatja be intézményenként. Ugyanezen táblázat az intézményi saját bevételek megoszlását is szemlélteti.

2 2 2. Helyi adóbevételek (2. számú melléklet) A I-III. negyedév értékelésekor elmondható, hogy tavalyhoz képest a gépjárműadót kivéve minden adónemben növekedtek az adóbevételek. Az időarányos teljesítés megfelel az előzetes terveknek, sőt építményadó és helyi iparűzési adónemben a jelenlegi adatok alapján túlteljesítés várható éves szinten. Örvendetes, hogy az I-III. negyedévben 6,5 %-kal nőtt a szállodákban regisztrált vendégéjszakák száma tavalyhoz képest, mely egy kicsit az országos átlag fölött van (országosan 5,6 % az I-VIII. hónapban). Reményeink szerint a hátralévő 3 hónapot is figyelembe véve az éves ifa bevételi terv teljesülhet, illetve nőhet 2012-hez képest a vendégéjszakák száma városi szinten. A helyi iparűzési adó vonatkozásában a teljes hipa adóalap majdnem azonos a tavalyival, azonban a Htv. adóalap-csökkentést szabályozó rendelkezése (sávos levonás 500 M Ft felett) jelentős változást idézett elő egyes társaságok II. félévi adóelőlegének összegében. Ennek köszönhető, hogy már most teljesült a teljes évi hipa terv, annak ellenére, hogy a jelentősebb hátralékok tekintetében a végrehajtási cselekmények jelenleg is zajlanak, illetve majd decemberben lesz esedékes a hipa feltöltés. Az építményadó bevétel évről-évre folyamatosan növekszik, részben az adóköteles ingatlanok számának növekedésének, illetve részben az adóköteles ingatlanok feltárásának okán (adótárgyak száma negyedév végén 3997 db a év végi 3641 db-hoz képest). A vállalkozók kommunális adónemében a negatív előjel oka továbbra is, hogy 2010-től megszűnt az adónem, és az adózók túlfizetéseiket folyamatosan kérik vissza az elévülési időn (5 év) belül. A gépjárműadó bevétel kiugróan magas teljesítési aránya annak köszönhető, hogy az államnak jutó 60%-ot a magas bevételt hozó szeptemberre vonatkozóan csak október elején kellett elutalni a MÁK-hoz. Ezen tényt leszámítva a gépjárműadó Önkormányzatnál maradó része a tervezettnek megfelelően alakul, várhatóan a költségvetési terv szintjén teljesülni fog év végéig. A mellékletben most is megjelennek olyan bevételi sorok, amelyek viszonylag kis összegűek és a költségvetés tervezésekor felelősen nem tervezhetők (pl. késedelmi pótlék, bírság, termőföld bérbeadás utáni szja, stb.).

3 3 3. Önkormányzati egyéb bevételek átvett pénzeszközök (3-4. sz. mellékletek) Az egyéb bevételek a módosított előirányzathoz képest 114 %-ra teljesültek. Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak: - Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés: 4.460/eFt - Segélyek visszafizetése: 501/eFt - Vendégkönyv bevétele: 268/eFt - Kamatbevétel: /eFt - Továbbszámlázott szolgáltatások: /eFt - Tárgyi eszköz értékesítés: 889/eFt - ÁFA visszatérítés: /eFt A kamatbevételeket annak ellenére tudtuk növelni, hogy évben a jegybanki alapkamat fokozatosan csökkent és ezzel párhuzamosan a betéti kamatok is. A hulladéklerakási díj áthárítás számlázása 50 %-ban megtörtént, a másik 50 % a október hónapban teljesült. A közterület-felügyelet 2013 októberéig közel 6.000/eFt bírságot szabott ki. Ezen kipostázott bírságösszegek befizetése esetén jelentős túlteljesítés várható a 2.550/eFt-os bevételi előirányzathoz képest. A 3. sz. mellékletben szereplő egyéb bevétel a 2012 évihez képest tervezési szinten is jelentős mértékben csökkent a 2013 évtől megváltozott építésügyi jogszabályok hatására. A I félévi beszámolóhoz leadott részanyaghoz képest megállapítható, hogy az építéshatóság bevételei a tervezett szinten alakulnak. Az eredetileg tervezett 300/eFt bevétel (3. sz. melléklet) teljesítésével kapcsolatban előrevetíthető, hogy a jövőben ez a csökkentett mérték sem lesz tartható, tekintve, hogy a jelenlegi szabályok szerint csak az építéshatósági jogkörben kiadott szakhatósági állásfoglalásokért kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ami elenyésző, éves szinten néhány eset (az első félévhez képest mindössze 20 e Ft növekmény). Ellentétben a jegyzői hatáskörben kiadandó szakhatósági állásfoglalásokkal (telekalakítás, közlekedés, energia ellátás,) viszont ezek illeték kötelesek, ami állami bevétel. Az átvett pénzeszközökre tervezett /eFt-ból /eFt realizálódott.

4 4 Előző évi visszatérülés /eFt, mely a évi beszámoló tárgyalásakor már volt a Tisztelt Képviselő-testület előtt. Ennek része az intézményektől elvont /eFt évi pénzmaradvány. Ez a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások jelentős része járulékmentesen történt, és így csaknem 5.088/eFt járulék megvonásra került. Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között a hazai és uniós nyertes pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A bel- és csapadékvíz védelmi pályázat soron a kivitelezéshez igényelt előleg teljesülése található. A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés augusztus végén megkezdődik és várhatóan jövő nyár elejéig be is fejeződik. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a hazai és uniós pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A pályázatok jóváhagyott műszaki és pénzügyi ütemtervének megfelelően történnek a támogatások utalása. A többi nyertes projekt előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő. Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között a hazai és uniós nyertes pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A bel- és csapadékvíz védelmi pályázat soron a kivitelezéshez igényelt előleg teljesülése található. A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés szeptemberben megkezdődött, annak szerződés szerinti befejezési határideje június 30. A pályázatokkal kapcsolatos bevételek a kiadási tábláknál kerülnek részletezésre. 4. Központosított támogatások (5. sz. melléklet) A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is. 5. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet) évben az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül egyet sem sikerült értékesíteni. Ingatlan bérbeadás: Eredeti előirányzat: 6.500/eFt Teljesítés: 7.337/eFt

5 5 Szántó bérleti díj: Eredeti előirányzat: 409/eFt Teljesítés: 321/eFt Ebben az évben a tavalyihoz képest is erősebben jelentkezett a fogyasztás csökkenése, amely megmutatkozik a kereskedelemben vállalkozók forgalmában, ezzel együtt a bérleti díjbevételekben is. A tavalyi évhez képest csökkent az időarányos teljesítés mértéke. A Debreceni útfélen lévő Kempinget a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. üzemelteti, melynek bérleti díját a korábbi évekhez hasonlóan a szezon zárását követően a Zrt. utalja át az Önkormányzat részére. A vagyonhasználati díjak közül a Hungarospa Zrt 100 %-ban kiegyenlítette a területhasználati díjat. A Városgazdálkodási Zrt vagyonhasználati díjbefizetése időarányos. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt a szeptember 30-áig kiszámlázott vagyonhasználati díjat a megküldött számla és fizetési ígéretek ellenére sem utalta mind a mai napig.

6 6 II. Kiadások 1. Önállóan gazdálkodó és önállóan működő intézmények kiadásai (8/a. és 8/b. sz. mellékletek) Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 69,3%-ra teljesült, mely időarányos. Az önálló működő intézmények 71,9%-ra teljesültek, mely szintén időarányos mértékű. A Bocskai István Múzeum kiadása meghaladja az időarányost, melynek oka, hogy a költségvetés tervezésekor kiadásként az az összeg került tervezésre, melyet támogatásként kap az önkormányzat. A múzeum működéséhez létszám bére ebből az összegből nem telik ki, így a képviselő-testület elfogadta a múzeum pótigényét. 2. Önkormányzati feladatok (8. sz. melléklet) A feladatok teljesülése 65,2%-os, ezen belül a teljesülések alakulását a külön sorok mutatják. A táblázat nem tartalmaz olyan feladatokat, melyek a tervezetthez képest jelentősen eltérnének. Állategészségügy feladaton kerül elszámolásra a korszerű állati hulladékkezelő teleppel kapcsolatos támogatás a Vg Zrt. felé, a támogatás lehívása 1/4 évente történik a negyedéves zárást követően kifizetésre került a III. negyedéves számla így teljesítés egyébként időarányos. A közfoglalkoztatás kiadásait eredeti előirányzatban a Polgármesteri Hivatalnál terveztük. Év közben a támogatási szerződést a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége az önkormányzattal kötötte meg, a kiadások az önkormányzati feladatok között jelennek meg. Úszásoktatás A város általános iskoláiban tanuló 2. osztályos diákok úszásoktatása a 2013-as évben is tanórai kereten belül, szervezett keretek között folyik. Ezt a feladatot a nagy szakmai gyakorlattal rendelkező úszóoktató végzi. A gyermekek úszásoktatása az Árpád Uszoda tanmedencéjében zajlik, melyhez a tárgyi feltételeket a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. teremti meg. Erre a célra jóváhagyott háromnegyedévi költségvetési összeg időarányosan felhasználásra került. A Városi Sportház működésére biztosított költségvetési keret időarányosan fedezte a háromnegyedévben felmerülő kiadásokat. A sportház működésére, fenntartására tervezett összegek felhasználása feladat és időarányosan megtörtént. Októberben hónapban befejeződött a gázmérőhely átalakításával kapcsolatos munka, melynek anyag és munkadíját a csarnok költségvetéséből biztosítottuk.

7 7 A zászlókihelyezés-lobogózási feladatokat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. látja el, az önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak szerint, a feladat finanszírozására fordítható összeg, ütemezés szerint kerül átutalásra a Zrt részére. Az ütemezést figyelembe véve a következő részlet kifizetése november hónapban esedékes. Ebből az összegből a város főterén kihelyezett zászlók karbantartására, újak vásárlása, valamint a városi ünnepek egyéb technikai feladatainak ellátására kerül sor. Előző évi állami támogatás visszafizetése sor (14.522/eFt) a évi normatíva és kötött felhasználású támogatások állammal történt elszámolása utáni visszafizetést tartalmazza. A megszűnő intézményekkel kapcsolatos kiadások sorban azon intézmények, melyek 2013-tól állami fenntartásba kerültek a évet terhelő kifizetetlen számláit tartalmazza. Ezek év elején az önkormányzat bankszámlájáról kerültek kifizetésre. Erről a képviselő-testületet évi zárszámadás tárgyalásakor már tájékoztattuk. Az építéshatóság kiadásait elsősorban a 2013 évben bekövetkezett jogszabályi változások indokolják. A változások eredményeként az egész építéshatósági folyamatokat, eljárásokat elektronikusan kell intézni, amihez biztosítani kellett a jogszabályban meghatározott technikai feltételeket. Elavult technikai eszközök cseréjét kellett végrehajtani, új eszközök beszerzésével.(számítógépek két monitorral laptop, fényképezőgép stb.) 2013 évtől az engedélykérelmek, tervek benyújtása, a kérelmek elbírálása, tervek záradékolása csak az elektronikus rendszerben (ÉTDR) történhet, ami a részben papír megtakarítással, illetve irattári helyszükséglet megtakarítással is jár, miközben létrehozta országosan a központi egységes adattárat. Szükségessé vált továbbá a hatóság új elhelyezése során az épület irodáinak padlóburkolat felújítása az avultságból, balesetveszélyből eredően. 3. Városüzemeltetés (9. sz. melléklet) A legtöbb üzemeltetési tevékenységen folyamatos a feladatellátást tartalmaz, melyet többségében a Városgazdálkodási Zrt. lát el. Az elszámolások döntően negyedévente, azok zárását követően történnek. Jelen beszámoló keretében az időarányos teljesítéstől lényegesen eltérő teljesülésekről az alábbiakban adunk tájékoztatást: Az egyéb áramdíj valamint a szökőkutak üzemeltetése feladatokon a teljesítés elmarad a tervezetthez képest, azonban ez egyáltalán nem szokatlan, hiszen, a feladat ellátása folyamatos, azonban annak teljesítése a szolgáltató számlázásához igazodik.

8 8 A Szent István park őrzése, Harangház üzemeltetése, karbantartása, utcabútorok karbantartása, szökőkutak karbantartása feladatokon a teljesítés 0%. A feladat ellátása az őrzés tekintetében július-augusztus hónapban történik, így a pénzügyi teljesítés a kiállított számla alapján az utolsó negyedévben történik meg. A Harangház és szökőkutak és utcabútorok karbantartása feladaton rendelkezésre nem túl magas összeg pénzügyi elszámolására az utolsó negyedévben kerül sor. A menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés feladaton a Hajdú Volán Közlekedési Zrt-vel érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján negyedévente egyenlő részletekben kerül átutalásra a szerződésben vállalt előleg. A Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás feladat ellátása az év végén illetve a következő év elején történik, így pénzügyi teljesítése éven túl áthúzódó kötelezettségvállalásként 2014 évben realizálódik. A játszóterek karbantartása feladaton feladat előirányzat soron a teljesítés 0%-os a Vg Zrt.-vel a vállalkozási szerződés aláírásra került a feladat ellátása folyamatosan történik. A pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben realizálódik. Az allergén növények kaszálása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folyamatban vannak. Az allergizáló gyomok főképp a fekete üröm és a parlagfű virágzási ideje augusztus október közötti időszakban esedékes, ezért a pénzügyi teljesítés az év végével történik. A hulladéklerakók fenntartása, feladatokon a teljesítés csak 0 %, a feladat ellátása folyamatos, azonban pénzügyi teljesítése a VG. Zrt számlázása alapján csak az utolsó negyedévben realizálódik. A Jókai sori nyilvános illemhely üzemeltetése soron a teljesítés 0%, tekintve, hogy a feladatellátás zömében a II-III negyedévben történik, így a Városgazdálkodási Zrt. egy számlát nyújt be a teljesítést követően az utolsó negyedévben. Az útkereszteződések kilátási háromszöge biztosítása feladaton a benyúló növényzet felmérésre került. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható. Az állami tulajdonú utak fenntartása és jelzőlámpák üzemeltetése feladat ellátása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján folynak. Az útburkolati jelek festése, valamint a tavaszi kátyúzási

9 9 munkák teljes egészében elkészültek, az utak menti kaszálás, közúti jelzőtáblák, forgalomirányító lámpák karbantartása szükség szerint folyamatos munkavégzést igényel. Az őszi kátyúzási munkák folyamatban vannak. A számla benyújtása illetve a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben történik. Az illegális hulladéklerakók felszámolása: Az illegális hulladéklerakók felszámolása folyamatosan történik a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrtvel kötött szerződés alapján. Sajnálatos módon a korábban felszámolt hulladéklerakatók helyére újból szállítanak illegálisan hulladékot, illetve új lerakók is fellelhetők. A lerakóhelyi illeték megfizetése miatt rendkívül megnőtt az inert hulladék dűlőutakon törtnő elhelyezése, megnehezítve és költségesebbé téve a dűlőút fenntartási munkálatokat. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben lesz esedékes. 4. Szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet) Az egészségügyi és szociális területet érintő évi féléves költségvetés teljesítés adatai alapján az ott felsorolt ellátásoknál az emelkedő tendencia háromnegyedéves számokon is tapasztalható. Továbbra is az aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodott rendszeres szociális segélye) előirányzataiból a legnagyobb és nem időarányos a felhasználás. Ezen előirányzatokhoz első lakáshoz jutók támogatásából szeretnénk átcsoportosítást eszközölni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás Erzsébet utalványban történt augusztusban ezen összeg látszik a módosított előirányzatban és körülbelül ugyanennyi utalvány (6.200/eFt/alkalom) kerül kiosztásra november hónapban is. A közcélú foglalkoztatás során a szociálpolitikai feladatra tervezett önkormányzati önrészt szeptember 30-áig teljesen felhasználtuk. A normatív lakásfenntartási támogatás felhasználása teljesen időarányos, önrésze elegendő. A nyári szociális gyermekétkeztetés keretében 335 gyermek 54 napon át kapott, egyszeri meleg étkeztetést két szolgáltató közreműködésével. Az állami támogatás mellett 73 gyermek részesült teljes önkormányzati finanszírozású étkezésben. A visszajelzések igen pozitívak voltak.

10 10 5. Átadott pénzeszközök (11. sz. melléklet) Összességében elmondható, hogy a támogatások a szerződéseknek megfelelően teljesültek. A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. részére az alaptőke emelés 100 %-a került átutalásra, amely szinkronban van a Zrt. részéről fizetett vagyonhasználati díjjal. A Hajdúszoboszlói Víziközmű Társulat az év elején szűnt meg, bankszámlájának egyenlege az önkormányzathoz átvezetésre került. A Hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola részére Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.500/eFt támogatást biztosított a 2013-as városi költségvetésben, mely összeg az intézmény részére ütemezés alapján teljes egészében átutalásra került. A Hajdúszoboszlói Sportegyesületnek évben a város költségvetésében biztosított támogatási összeg ütemezés szerint átutalásra került. 6. Tartalékok felhasználása (12. sz. melléklet) Szociális terület A város 30 év feletti lakosai számára a kötelező tüdőszűrés befejeződött, kb ember szűrése történt meg, jelenleg a pontos elszámolás és a mentességek igazolása október 31-el bezárólag folyamatban van. A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Kossuth u. 15. szám alatti intézmény - mint az önkormányzat szociális szolgáltatásait ellátó intézmény takarékos gazdálkodásnak megfelelően időarányos felhasználással rendelkezik. A Kistérségi Központi Orvosi Ügyeletre elkülönített összeg felhasználása folyamatosan történik, működése megfelelő. A jogszabályi változásoknak megfelelően a fejlesztés megtörtént (a telefonhívások beszélgetései rögzítésre kerülnek). A pihenő helyiség tárgyi feltételeinek javításában is történt előre lépés (új ágy vásárlása). Az egészségügyi alapellátás működési feltételeinek javítása (vagyonvédelem, fűtés karbantartás, lépcső csúszásmentesítése) 80 %-os készültségben vannak. Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a bizottsági keretének felhasználása folyamatban van. Az alábbi eseményeket, rendezvényeket és táboroztatásokat támogatott: - New Instant Bt. (méhnyakrák konferencia) Ft

11 11 - HKSZSZK (nyári tábor) Ft - HKSZSZK (péksütemény osztás) Ft - Éltes Mátyás Szakiskola (nyári tábor) Ft - Segítő Szívvel Jó Szándékkal Alapítvány által Ft (Mentőállomás részére gyermek újraélesztő Készülék) - Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Szerv Ft (épület felújítás, véradó ünnepség szervezése) - Hajdúszoboszlói Mentőállomás Ft ( eszközvásárlás) - Magyar Rákellenes Liga Hajdúszoboszlói Ft Alapszervezete (rózsaszín egészségnap szervezése) - HKSZSZK (vegyes tüzelésű kályha vásárlás) Ft - HKSZSZK (idősek napi rendezvény, mindenki Ft Karácsonya) - Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Szerv Ft (karácsonyi csomagok) - Szervezett buszos emlőszűrés Ft Összesen: Ft augusztus 10-én bekövetkezett rendkívüli időjárás miatt keletkezett károk enyhítésére a szociálpolitikai keret átmeneti segély előirányzatából 3.462/eFt összeget állapított meg 82 fő részére a bizottság. Turisztikai célkeret Az éves forgalom 8.404/eFt (81,68 %), melyből a III. negyedévben az alábbiakat finanszíroztuk: - nemzetközi kapcsolatok ápolása: részvétel a Késmárk-i ELRO fesztiválon, svéd vendégünk - Lakatos Tamás programjának költségei, révi kapcsolattartás, dicsőszentmártoni tánccsoport fogadása, hozzájárulás a Német - Magyar Baráti Kör német vendégek szállásköltségéhez, - ajándékvásárlás a nemzetközi kapcsolatok ápolásához A költségvetési tervben szereplő IV. negyedévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel. Városmarketing keret Az éves forgalom /eFt (66.39 %), melyből a III. negyedévben az alábbiakat finanszíroztuk: - a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. által elvégzett marketing feladatok finanszírozása, mint

12 12 őszi városi programok promóciója, intenzív online román és szlovák megjelenések, - a Hajdúszoboszlón forgató román Antena Tv programjának finanszírozása A IV. negyedévet terhelik 6.500/eFt összesen tervezett költséggel a évi budapesti UTAZÁS vásár - és a első negyedévi külföldi vásárok előzetes regisztrációs költsége, ez indokolja a viszonylag nagyobb költségkeret - maradványt a harmadik negyedév végén. A költségvetési tervben szereplő IV. negyedévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel. A Kulturális és Sport Alap költségvetési kerete kevés tartalék összeg képzésével felhasználásra került. Az alapra az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság pályázatot írt ki. A 86 beérkezett pályázaton kívül több kultúrával, sporttal kapcsolatos kérést is elbírált. A támogatás során kiemelten kezelte a városban nagy érdeklődést kiváltó kulturális programok és sportesemények megvalósulását. A Diáksport keretből a bizottság a diákolimpián történő részvételi költségeket biztosította, valamint éremvásárlásra nyújtott támogatást. A célkereten lévő tartalék összeg az év hátralévő részében kerül felhasználásra. A Szabadidősport keretből került finanszírozásra a szabadidős sport rendezvények szervezése. Megrendezésre kerültek az ünnepi szabadtéri kispályás labdarúgó tornák, Világ Gyalogló Nap, Bocskai Emlékfutás. A tornák szervezésében közreműködők, valamint a tornák helyezettjeinek jutalmazását biztosította e keretből a bizottság. Augusztus 31-én került sor a XIII. Aquapark futóverseny megszervezésére, mely rendezvényen közel 700 fő vett részt. A versenyen nemcsak a városi lakosai sportoltak, hanem az ország több városából is ellátogattak hozzánk. A futóverseny megszervezését a bizottság több mint 800/eFt-tal támogatta. A Közművelődési célkeretet a nemzeti és városi ünnepeink, megemlékezéseink színvonalas megrendezésének többlet költségeire, valamint a város egyéb kiemelkedő kulturális programjainak finanszírozására fordítottuk. Támogatást nyújtott a bizottság a Lovasnap szervezésével kapcsolatos többletköltségre is. Kedvezően bírálta el a szakmai bizottság az egyéb kulturális eseményekkel kapcsolatos kérelmeket. A Kulturális programok célkereten rendelkezésre álló keretből a bizottság az év háromnegyed részében több mint 5.000/eFt támogatást nyújtott a minden évben visszatérő és nagy érdeklődést kísérő kulturális programok szervezési,

13 13 rendezési költségeire. A XIII. Aquapark futóverseny megrendezését is támogatta 500/eFt-tal. A tartalék összeget az év végén lebonyolításra kerülő kulturális programok (szilveszteri csergetés, szabadtéri koncert, tűzijáték) finanszírozására kívánjuk felhasználni a szakmai bizottság döntése alapján. Oktatáspolitikai célkeret A célkeretből került kifizetésre az oktatással-neveléssel kapcsolatos kiadványok, folyóiratok beszerzése. A bizottság lehetőségeihez mérten minden évben támogatja a Pedagógusok Arcképcsarnoka c. kiadvány megjelentetését, valamint a dísz diplomában (arany, ezüst, bronz, vas) részesülő nyugdíjas pedagógusok - karácsonyi ünnepség keretében megrendezésre kerülő - megajándékozását. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére a dolgozók szakmai továbbképzésének költségeit is finanszírozta a bizottság. Október hónapban a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodai Intézmény, valamint a Bocskai István Múzeum nyújtott be bérrel kapcsolatos pót-előirányzati kérelmet. Irodánk a kérelmeket a képviselő-testület ülése elé terjesztette. A képviselőtestület mindként intézmény pótigényét jogosnak ítélte és azt a október 17-ei ülésén jóváhagyta. 7. Beruházások célonként (13. sz. melléklet) A beruházások közül részletesen csak azon néhány hatáskörünkbe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél lényegesebb az eltérés a teljesítésben a tervezetthez képest. A csapadékvíz, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat önrész feladaton Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése című ÉAOP-5.1.2/D számú projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés szeptemberben megkezdődött, annak szerződés szerinti befejezési határideje június 30. Csapadékvíz-, belvíz elvezetése feladaton az önkormányzat költségvetési saját forrásból megvalósuló beruházása szerepel. A Haladás utcai csapadékvíz elvezetés hatósági engedélyezési eljárásának elhúzódása miatt a fejlesztés csak augusztus-szeptember hónapokban tudott megvalósulni, így pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben történik.

14 14 Két db gyalogátkelőhely létesítése: Az Ady Endre utca Malom sor csomópontban a kivitelezés folyamatban van, így pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben válik esedékessé. Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény, terv: A Dózsa György úton az árok lefedésére vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése során az állami közutak kezelőjének nyilatkozata alapján a Dózsa György útra vonatkozó útépítési tervek elkészítése is szükségessé vált, annak vízelvezetési rendszerének megváltoztatása miatt. A rendelkezésre álló költségvetési forrás lehetővé teszi, hogy az érintett szakaszra a kerékpárút építési engedélyes tervei is elkészülhessenek az eredeti tervező kiegészítő árajánlatában foglaltaknak megfelelően, így a Beruházási munkacsoport döntése alapján a tervezési szerződés módosításával az új teljesítési határidő február 28., így a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben és év első negyedévben realizálódik. 8. Felújítások feladatonként (14. sz. melléklet) Közterületek felújítása: A közterületek felújítását a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. végzi. Az érvényben lévő vállalkozási szerződés alapján az 1-4 sz. egyéni körzetekben a munkálatok elkészülte az 5-8 sz. körzetekben pedig még folyamatban vannak, így a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben történik. A képviselő-testület októberi ülésén megfogalmazott egyéb felújítási munkálatok egy részének elvégzése nagy valószínűséggel áthúzódik évre, így pénzügyi teljesülése is abban az évben realizálódik. A Hőforrás utca útrekonstrukciója ÉAOP-3.1.2/A azonosító számú projekt megvalósítására vonatkozóan a támogatási szerződés aláírásra került, jelenleg a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása van folyamatban. A kivitelező kiválasztását és az egyéb szolgáltatások (műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, kommunikáció) beszerzését követően a projekt tervezett kezdési időpontja január Folyamatban lévő pályázatok (H)ősök terein- város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP-5.1.1/D-09-2f szeptember 30.-ig kifizetett összeg a Hősök tere (Emlékezés tere) megújítása, Hősök tere (Templomerőd) megújítása és a Hősök tere (Parkolók) megújítása projektelemek számláit, a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár felújítására kötött vállalkozói szerződésben foglalt I. számú rész számláját, közbeszerzési és városmarketing költségeket, műszaki ellenőrzés díját és egyéb költségeket foglal magába.

15 15 A beszámoló készítésének időpontjában a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár átalakítása, a Halasi Fekete Péter tér megújítása és az Üzletsor felújítása folyamatban van, míg a Hősök tere Templomerőd, Parkolók és az Emlékezés tere projektelemek kivitelezése befejeződött. A terek elszámolására vonatkozó kifizetési kérelmek beadása megtörtént. Esélyteremtő, Interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP / július 12-én került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége Ft Támogatásban részesülő partnerek: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Ft eközig Zrt Ft Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület Ft A támogatási szerződés aláírására július 3-án került sor. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az igényelhető előleg összegére benyújtotta igényét, megérkezése az elkülönített számlaszámra hamarosan várható. Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: hónap Az eközig Zrt. beszerezte a projektben megjelölt eszközöket. A szoftverfejlesztés elkezdődött. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a tervezett ütemnek megfelelően halad a projekt megvalósításában. Projektnyitó rendezvény megvalósult, október 10-én. Nyitórendezvényhez kapcsolódó reklámspot elkészült, szakmai megvalósítók bére negyedévenként kifizetésre kerül, a 3 tanyaprogram megvalósult, klubfoglalkozások novembertől kezdődnek. Népi hagyományörző rendezvény, játszóház, bohócműsor, helyi együttműködések kialakítása, hagyományörző kirándulás megszervezése folyamatban van. Flexibilis, Humánus, Korszerű Hivatalért TÁMOP / júliusában került benyújtásra a pályázat, tartaléklistára került. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható költsége Ft Megvalósítás tervezett kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: hónap Szabadtéri Színpad Rekonstrukció HURO/1101 A pályázatot a bírálat során tartaléklistára tették,2013. év végén, év elején várható költségátcsoportosítás, mely során pozitív döntésben részesülhet pályázatunk.

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 5.... kódszám Ügyiratszám: 20291-1/2013. A 2013. szeptember 12-ei testületi

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 4.... kódszám Ügyiratszám:

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE. HAJDÚSZOBOSZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL oldalszám: 1/14

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE. HAJDÚSZOBOSZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL oldalszám: 1/14 1. Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése Cél: Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése -

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. április 11. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 2/12

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 2/12 1. Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése Cél: Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése -

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben