Megtárgyalja: Beszámoló Hajdúszoboszló város évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megtárgyalja: Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról"

Átírás

1 Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/ , Fax: 52/ kódszám Ügyiratszám: /2013. A november 14-ei képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének melléklete Ügyintéző: Ellenőrizte: Megtárgyalja: Aláíró.. (Jegyző/aljegyző kézjegye) Valamennyi Bizottság Beszámoló Hajdúszoboszló város évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok! Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 3/2013 (II.21.) számú rendeletében elfogadta a város évi költségvetését. Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. I. Bevételek A működési bevételként tervezett módosított /eFt előirányzattal szemben /eFt teljesült szeptember 30-ig, mely 88,3 %-ot jelent. A felhalmozási bevételek /eFt módosított előirányzatával szemben /eFt teljesült, mely 22,6 %. 1. Önállóan gazdálkodó és önállóan működő intézmények bevételei (1/a.- 1/b. sz. mellékletek) A saját bevételek önállóan gazdálkodó intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 77,5 %-ra, míg az önállóan működő intézmények esetén 73 %-ra teljesültek. Fenti számok nem tartalmazzák az átvett pénzeszközöket. A teljesítéseket jelentősen befolyásolja a évi ki nem utalt támogatás, melyek mértékeit a mellékelt 1. számú táblázat mutatja be intézményenként. Ugyanezen táblázat az intézményi saját bevételek megoszlását is szemlélteti.

2 2 2. Helyi adóbevételek (2. számú melléklet) A I-III. negyedév értékelésekor elmondható, hogy tavalyhoz képest a gépjárműadót kivéve minden adónemben növekedtek az adóbevételek. Az időarányos teljesítés megfelel az előzetes terveknek, sőt építményadó és helyi iparűzési adónemben a jelenlegi adatok alapján túlteljesítés várható éves szinten. Örvendetes, hogy az I-III. negyedévben 6,5 %-kal nőtt a szállodákban regisztrált vendégéjszakák száma tavalyhoz képest, mely egy kicsit az országos átlag fölött van (országosan 5,6 % az I-VIII. hónapban). Reményeink szerint a hátralévő 3 hónapot is figyelembe véve az éves ifa bevételi terv teljesülhet, illetve nőhet 2012-hez képest a vendégéjszakák száma városi szinten. A helyi iparűzési adó vonatkozásában a teljes hipa adóalap majdnem azonos a tavalyival, azonban a Htv. adóalap-csökkentést szabályozó rendelkezése (sávos levonás 500 M Ft felett) jelentős változást idézett elő egyes társaságok II. félévi adóelőlegének összegében. Ennek köszönhető, hogy már most teljesült a teljes évi hipa terv, annak ellenére, hogy a jelentősebb hátralékok tekintetében a végrehajtási cselekmények jelenleg is zajlanak, illetve majd decemberben lesz esedékes a hipa feltöltés. Az építményadó bevétel évről-évre folyamatosan növekszik, részben az adóköteles ingatlanok számának növekedésének, illetve részben az adóköteles ingatlanok feltárásának okán (adótárgyak száma negyedév végén 3997 db a év végi 3641 db-hoz képest). A vállalkozók kommunális adónemében a negatív előjel oka továbbra is, hogy 2010-től megszűnt az adónem, és az adózók túlfizetéseiket folyamatosan kérik vissza az elévülési időn (5 év) belül. A gépjárműadó bevétel kiugróan magas teljesítési aránya annak köszönhető, hogy az államnak jutó 60%-ot a magas bevételt hozó szeptemberre vonatkozóan csak október elején kellett elutalni a MÁK-hoz. Ezen tényt leszámítva a gépjárműadó Önkormányzatnál maradó része a tervezettnek megfelelően alakul, várhatóan a költségvetési terv szintjén teljesülni fog év végéig. A mellékletben most is megjelennek olyan bevételi sorok, amelyek viszonylag kis összegűek és a költségvetés tervezésekor felelősen nem tervezhetők (pl. késedelmi pótlék, bírság, termőföld bérbeadás utáni szja, stb.).

3 3 3. Önkormányzati egyéb bevételek átvett pénzeszközök (3-4. sz. mellékletek) Az egyéb bevételek a módosított előirányzathoz képest 114 %-ra teljesültek. Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak: - Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés: 4.460/eFt - Segélyek visszafizetése: 501/eFt - Vendégkönyv bevétele: 268/eFt - Kamatbevétel: /eFt - Továbbszámlázott szolgáltatások: /eFt - Tárgyi eszköz értékesítés: 889/eFt - ÁFA visszatérítés: /eFt A kamatbevételeket annak ellenére tudtuk növelni, hogy évben a jegybanki alapkamat fokozatosan csökkent és ezzel párhuzamosan a betéti kamatok is. A hulladéklerakási díj áthárítás számlázása 50 %-ban megtörtént, a másik 50 % a október hónapban teljesült. A közterület-felügyelet 2013 októberéig közel 6.000/eFt bírságot szabott ki. Ezen kipostázott bírságösszegek befizetése esetén jelentős túlteljesítés várható a 2.550/eFt-os bevételi előirányzathoz képest. A 3. sz. mellékletben szereplő egyéb bevétel a 2012 évihez képest tervezési szinten is jelentős mértékben csökkent a 2013 évtől megváltozott építésügyi jogszabályok hatására. A I félévi beszámolóhoz leadott részanyaghoz képest megállapítható, hogy az építéshatóság bevételei a tervezett szinten alakulnak. Az eredetileg tervezett 300/eFt bevétel (3. sz. melléklet) teljesítésével kapcsolatban előrevetíthető, hogy a jövőben ez a csökkentett mérték sem lesz tartható, tekintve, hogy a jelenlegi szabályok szerint csak az építéshatósági jogkörben kiadott szakhatósági állásfoglalásokért kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ami elenyésző, éves szinten néhány eset (az első félévhez képest mindössze 20 e Ft növekmény). Ellentétben a jegyzői hatáskörben kiadandó szakhatósági állásfoglalásokkal (telekalakítás, közlekedés, energia ellátás,) viszont ezek illeték kötelesek, ami állami bevétel. Az átvett pénzeszközökre tervezett /eFt-ból /eFt realizálódott.

4 4 Előző évi visszatérülés /eFt, mely a évi beszámoló tárgyalásakor már volt a Tisztelt Képviselő-testület előtt. Ennek része az intézményektől elvont /eFt évi pénzmaradvány. Ez a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások jelentős része járulékmentesen történt, és így csaknem 5.088/eFt járulék megvonásra került. Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között a hazai és uniós nyertes pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A bel- és csapadékvíz védelmi pályázat soron a kivitelezéshez igényelt előleg teljesülése található. A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés augusztus végén megkezdődik és várhatóan jövő nyár elejéig be is fejeződik. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a hazai és uniós pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A pályázatok jóváhagyott műszaki és pénzügyi ütemtervének megfelelően történnek a támogatások utalása. A többi nyertes projekt előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő. Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között a hazai és uniós nyertes pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A bel- és csapadékvíz védelmi pályázat soron a kivitelezéshez igényelt előleg teljesülése található. A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés szeptemberben megkezdődött, annak szerződés szerinti befejezési határideje június 30. A pályázatokkal kapcsolatos bevételek a kiadási tábláknál kerülnek részletezésre. 4. Központosított támogatások (5. sz. melléklet) A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is. 5. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet) évben az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül egyet sem sikerült értékesíteni. Ingatlan bérbeadás: Eredeti előirányzat: 6.500/eFt Teljesítés: 7.337/eFt

5 5 Szántó bérleti díj: Eredeti előirányzat: 409/eFt Teljesítés: 321/eFt Ebben az évben a tavalyihoz képest is erősebben jelentkezett a fogyasztás csökkenése, amely megmutatkozik a kereskedelemben vállalkozók forgalmában, ezzel együtt a bérleti díjbevételekben is. A tavalyi évhez képest csökkent az időarányos teljesítés mértéke. A Debreceni útfélen lévő Kempinget a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. üzemelteti, melynek bérleti díját a korábbi évekhez hasonlóan a szezon zárását követően a Zrt. utalja át az Önkormányzat részére. A vagyonhasználati díjak közül a Hungarospa Zrt 100 %-ban kiegyenlítette a területhasználati díjat. A Városgazdálkodási Zrt vagyonhasználati díjbefizetése időarányos. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt a szeptember 30-áig kiszámlázott vagyonhasználati díjat a megküldött számla és fizetési ígéretek ellenére sem utalta mind a mai napig.

6 6 II. Kiadások 1. Önállóan gazdálkodó és önállóan működő intézmények kiadásai (8/a. és 8/b. sz. mellékletek) Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 69,3%-ra teljesült, mely időarányos. Az önálló működő intézmények 71,9%-ra teljesültek, mely szintén időarányos mértékű. A Bocskai István Múzeum kiadása meghaladja az időarányost, melynek oka, hogy a költségvetés tervezésekor kiadásként az az összeg került tervezésre, melyet támogatásként kap az önkormányzat. A múzeum működéséhez létszám bére ebből az összegből nem telik ki, így a képviselő-testület elfogadta a múzeum pótigényét. 2. Önkormányzati feladatok (8. sz. melléklet) A feladatok teljesülése 65,2%-os, ezen belül a teljesülések alakulását a külön sorok mutatják. A táblázat nem tartalmaz olyan feladatokat, melyek a tervezetthez képest jelentősen eltérnének. Állategészségügy feladaton kerül elszámolásra a korszerű állati hulladékkezelő teleppel kapcsolatos támogatás a Vg Zrt. felé, a támogatás lehívása 1/4 évente történik a negyedéves zárást követően kifizetésre került a III. negyedéves számla így teljesítés egyébként időarányos. A közfoglalkoztatás kiadásait eredeti előirányzatban a Polgármesteri Hivatalnál terveztük. Év közben a támogatási szerződést a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége az önkormányzattal kötötte meg, a kiadások az önkormányzati feladatok között jelennek meg. Úszásoktatás A város általános iskoláiban tanuló 2. osztályos diákok úszásoktatása a 2013-as évben is tanórai kereten belül, szervezett keretek között folyik. Ezt a feladatot a nagy szakmai gyakorlattal rendelkező úszóoktató végzi. A gyermekek úszásoktatása az Árpád Uszoda tanmedencéjében zajlik, melyhez a tárgyi feltételeket a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. teremti meg. Erre a célra jóváhagyott háromnegyedévi költségvetési összeg időarányosan felhasználásra került. A Városi Sportház működésére biztosított költségvetési keret időarányosan fedezte a háromnegyedévben felmerülő kiadásokat. A sportház működésére, fenntartására tervezett összegek felhasználása feladat és időarányosan megtörtént. Októberben hónapban befejeződött a gázmérőhely átalakításával kapcsolatos munka, melynek anyag és munkadíját a csarnok költségvetéséből biztosítottuk.

7 7 A zászlókihelyezés-lobogózási feladatokat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. látja el, az önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak szerint, a feladat finanszírozására fordítható összeg, ütemezés szerint kerül átutalásra a Zrt részére. Az ütemezést figyelembe véve a következő részlet kifizetése november hónapban esedékes. Ebből az összegből a város főterén kihelyezett zászlók karbantartására, újak vásárlása, valamint a városi ünnepek egyéb technikai feladatainak ellátására kerül sor. Előző évi állami támogatás visszafizetése sor (14.522/eFt) a évi normatíva és kötött felhasználású támogatások állammal történt elszámolása utáni visszafizetést tartalmazza. A megszűnő intézményekkel kapcsolatos kiadások sorban azon intézmények, melyek 2013-tól állami fenntartásba kerültek a évet terhelő kifizetetlen számláit tartalmazza. Ezek év elején az önkormányzat bankszámlájáról kerültek kifizetésre. Erről a képviselő-testületet évi zárszámadás tárgyalásakor már tájékoztattuk. Az építéshatóság kiadásait elsősorban a 2013 évben bekövetkezett jogszabályi változások indokolják. A változások eredményeként az egész építéshatósági folyamatokat, eljárásokat elektronikusan kell intézni, amihez biztosítani kellett a jogszabályban meghatározott technikai feltételeket. Elavult technikai eszközök cseréjét kellett végrehajtani, új eszközök beszerzésével.(számítógépek két monitorral laptop, fényképezőgép stb.) 2013 évtől az engedélykérelmek, tervek benyújtása, a kérelmek elbírálása, tervek záradékolása csak az elektronikus rendszerben (ÉTDR) történhet, ami a részben papír megtakarítással, illetve irattári helyszükséglet megtakarítással is jár, miközben létrehozta országosan a központi egységes adattárat. Szükségessé vált továbbá a hatóság új elhelyezése során az épület irodáinak padlóburkolat felújítása az avultságból, balesetveszélyből eredően. 3. Városüzemeltetés (9. sz. melléklet) A legtöbb üzemeltetési tevékenységen folyamatos a feladatellátást tartalmaz, melyet többségében a Városgazdálkodási Zrt. lát el. Az elszámolások döntően negyedévente, azok zárását követően történnek. Jelen beszámoló keretében az időarányos teljesítéstől lényegesen eltérő teljesülésekről az alábbiakban adunk tájékoztatást: Az egyéb áramdíj valamint a szökőkutak üzemeltetése feladatokon a teljesítés elmarad a tervezetthez képest, azonban ez egyáltalán nem szokatlan, hiszen, a feladat ellátása folyamatos, azonban annak teljesítése a szolgáltató számlázásához igazodik.

8 8 A Szent István park őrzése, Harangház üzemeltetése, karbantartása, utcabútorok karbantartása, szökőkutak karbantartása feladatokon a teljesítés 0%. A feladat ellátása az őrzés tekintetében július-augusztus hónapban történik, így a pénzügyi teljesítés a kiállított számla alapján az utolsó negyedévben történik meg. A Harangház és szökőkutak és utcabútorok karbantartása feladaton rendelkezésre nem túl magas összeg pénzügyi elszámolására az utolsó negyedévben kerül sor. A menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés feladaton a Hajdú Volán Közlekedési Zrt-vel érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján negyedévente egyenlő részletekben kerül átutalásra a szerződésben vállalt előleg. A Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás feladat ellátása az év végén illetve a következő év elején történik, így pénzügyi teljesítése éven túl áthúzódó kötelezettségvállalásként 2014 évben realizálódik. A játszóterek karbantartása feladaton feladat előirányzat soron a teljesítés 0%-os a Vg Zrt.-vel a vállalkozási szerződés aláírásra került a feladat ellátása folyamatosan történik. A pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben realizálódik. Az allergén növények kaszálása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folyamatban vannak. Az allergizáló gyomok főképp a fekete üröm és a parlagfű virágzási ideje augusztus október közötti időszakban esedékes, ezért a pénzügyi teljesítés az év végével történik. A hulladéklerakók fenntartása, feladatokon a teljesítés csak 0 %, a feladat ellátása folyamatos, azonban pénzügyi teljesítése a VG. Zrt számlázása alapján csak az utolsó negyedévben realizálódik. A Jókai sori nyilvános illemhely üzemeltetése soron a teljesítés 0%, tekintve, hogy a feladatellátás zömében a II-III negyedévben történik, így a Városgazdálkodási Zrt. egy számlát nyújt be a teljesítést követően az utolsó negyedévben. Az útkereszteződések kilátási háromszöge biztosítása feladaton a benyúló növényzet felmérésre került. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható. Az állami tulajdonú utak fenntartása és jelzőlámpák üzemeltetése feladat ellátása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján folynak. Az útburkolati jelek festése, valamint a tavaszi kátyúzási

9 9 munkák teljes egészében elkészültek, az utak menti kaszálás, közúti jelzőtáblák, forgalomirányító lámpák karbantartása szükség szerint folyamatos munkavégzést igényel. Az őszi kátyúzási munkák folyamatban vannak. A számla benyújtása illetve a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben történik. Az illegális hulladéklerakók felszámolása: Az illegális hulladéklerakók felszámolása folyamatosan történik a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrtvel kötött szerződés alapján. Sajnálatos módon a korábban felszámolt hulladéklerakatók helyére újból szállítanak illegálisan hulladékot, illetve új lerakók is fellelhetők. A lerakóhelyi illeték megfizetése miatt rendkívül megnőtt az inert hulladék dűlőutakon törtnő elhelyezése, megnehezítve és költségesebbé téve a dűlőút fenntartási munkálatokat. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben lesz esedékes. 4. Szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet) Az egészségügyi és szociális területet érintő évi féléves költségvetés teljesítés adatai alapján az ott felsorolt ellátásoknál az emelkedő tendencia háromnegyedéves számokon is tapasztalható. Továbbra is az aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodott rendszeres szociális segélye) előirányzataiból a legnagyobb és nem időarányos a felhasználás. Ezen előirányzatokhoz első lakáshoz jutók támogatásából szeretnénk átcsoportosítást eszközölni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás Erzsébet utalványban történt augusztusban ezen összeg látszik a módosított előirányzatban és körülbelül ugyanennyi utalvány (6.200/eFt/alkalom) kerül kiosztásra november hónapban is. A közcélú foglalkoztatás során a szociálpolitikai feladatra tervezett önkormányzati önrészt szeptember 30-áig teljesen felhasználtuk. A normatív lakásfenntartási támogatás felhasználása teljesen időarányos, önrésze elegendő. A nyári szociális gyermekétkeztetés keretében 335 gyermek 54 napon át kapott, egyszeri meleg étkeztetést két szolgáltató közreműködésével. Az állami támogatás mellett 73 gyermek részesült teljes önkormányzati finanszírozású étkezésben. A visszajelzések igen pozitívak voltak.

10 10 5. Átadott pénzeszközök (11. sz. melléklet) Összességében elmondható, hogy a támogatások a szerződéseknek megfelelően teljesültek. A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. részére az alaptőke emelés 100 %-a került átutalásra, amely szinkronban van a Zrt. részéről fizetett vagyonhasználati díjjal. A Hajdúszoboszlói Víziközmű Társulat az év elején szűnt meg, bankszámlájának egyenlege az önkormányzathoz átvezetésre került. A Hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola részére Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.500/eFt támogatást biztosított a 2013-as városi költségvetésben, mely összeg az intézmény részére ütemezés alapján teljes egészében átutalásra került. A Hajdúszoboszlói Sportegyesületnek évben a város költségvetésében biztosított támogatási összeg ütemezés szerint átutalásra került. 6. Tartalékok felhasználása (12. sz. melléklet) Szociális terület A város 30 év feletti lakosai számára a kötelező tüdőszűrés befejeződött, kb ember szűrése történt meg, jelenleg a pontos elszámolás és a mentességek igazolása október 31-el bezárólag folyamatban van. A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Kossuth u. 15. szám alatti intézmény - mint az önkormányzat szociális szolgáltatásait ellátó intézmény takarékos gazdálkodásnak megfelelően időarányos felhasználással rendelkezik. A Kistérségi Központi Orvosi Ügyeletre elkülönített összeg felhasználása folyamatosan történik, működése megfelelő. A jogszabályi változásoknak megfelelően a fejlesztés megtörtént (a telefonhívások beszélgetései rögzítésre kerülnek). A pihenő helyiség tárgyi feltételeinek javításában is történt előre lépés (új ágy vásárlása). Az egészségügyi alapellátás működési feltételeinek javítása (vagyonvédelem, fűtés karbantartás, lépcső csúszásmentesítése) 80 %-os készültségben vannak. Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a bizottsági keretének felhasználása folyamatban van. Az alábbi eseményeket, rendezvényeket és táboroztatásokat támogatott: - New Instant Bt. (méhnyakrák konferencia) Ft

11 11 - HKSZSZK (nyári tábor) Ft - HKSZSZK (péksütemény osztás) Ft - Éltes Mátyás Szakiskola (nyári tábor) Ft - Segítő Szívvel Jó Szándékkal Alapítvány által Ft (Mentőállomás részére gyermek újraélesztő Készülék) - Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Szerv Ft (épület felújítás, véradó ünnepség szervezése) - Hajdúszoboszlói Mentőállomás Ft ( eszközvásárlás) - Magyar Rákellenes Liga Hajdúszoboszlói Ft Alapszervezete (rózsaszín egészségnap szervezése) - HKSZSZK (vegyes tüzelésű kályha vásárlás) Ft - HKSZSZK (idősek napi rendezvény, mindenki Ft Karácsonya) - Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Szerv Ft (karácsonyi csomagok) - Szervezett buszos emlőszűrés Ft Összesen: Ft augusztus 10-én bekövetkezett rendkívüli időjárás miatt keletkezett károk enyhítésére a szociálpolitikai keret átmeneti segély előirányzatából 3.462/eFt összeget állapított meg 82 fő részére a bizottság. Turisztikai célkeret Az éves forgalom 8.404/eFt (81,68 %), melyből a III. negyedévben az alábbiakat finanszíroztuk: - nemzetközi kapcsolatok ápolása: részvétel a Késmárk-i ELRO fesztiválon, svéd vendégünk - Lakatos Tamás programjának költségei, révi kapcsolattartás, dicsőszentmártoni tánccsoport fogadása, hozzájárulás a Német - Magyar Baráti Kör német vendégek szállásköltségéhez, - ajándékvásárlás a nemzetközi kapcsolatok ápolásához A költségvetési tervben szereplő IV. negyedévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel. Városmarketing keret Az éves forgalom /eFt (66.39 %), melyből a III. negyedévben az alábbiakat finanszíroztuk: - a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. által elvégzett marketing feladatok finanszírozása, mint

12 12 őszi városi programok promóciója, intenzív online román és szlovák megjelenések, - a Hajdúszoboszlón forgató román Antena Tv programjának finanszírozása A IV. negyedévet terhelik 6.500/eFt összesen tervezett költséggel a évi budapesti UTAZÁS vásár - és a első negyedévi külföldi vásárok előzetes regisztrációs költsége, ez indokolja a viszonylag nagyobb költségkeret - maradványt a harmadik negyedév végén. A költségvetési tervben szereplő IV. negyedévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel. A Kulturális és Sport Alap költségvetési kerete kevés tartalék összeg képzésével felhasználásra került. Az alapra az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság pályázatot írt ki. A 86 beérkezett pályázaton kívül több kultúrával, sporttal kapcsolatos kérést is elbírált. A támogatás során kiemelten kezelte a városban nagy érdeklődést kiváltó kulturális programok és sportesemények megvalósulását. A Diáksport keretből a bizottság a diákolimpián történő részvételi költségeket biztosította, valamint éremvásárlásra nyújtott támogatást. A célkereten lévő tartalék összeg az év hátralévő részében kerül felhasználásra. A Szabadidősport keretből került finanszírozásra a szabadidős sport rendezvények szervezése. Megrendezésre kerültek az ünnepi szabadtéri kispályás labdarúgó tornák, Világ Gyalogló Nap, Bocskai Emlékfutás. A tornák szervezésében közreműködők, valamint a tornák helyezettjeinek jutalmazását biztosította e keretből a bizottság. Augusztus 31-én került sor a XIII. Aquapark futóverseny megszervezésére, mely rendezvényen közel 700 fő vett részt. A versenyen nemcsak a városi lakosai sportoltak, hanem az ország több városából is ellátogattak hozzánk. A futóverseny megszervezését a bizottság több mint 800/eFt-tal támogatta. A Közművelődési célkeretet a nemzeti és városi ünnepeink, megemlékezéseink színvonalas megrendezésének többlet költségeire, valamint a város egyéb kiemelkedő kulturális programjainak finanszírozására fordítottuk. Támogatást nyújtott a bizottság a Lovasnap szervezésével kapcsolatos többletköltségre is. Kedvezően bírálta el a szakmai bizottság az egyéb kulturális eseményekkel kapcsolatos kérelmeket. A Kulturális programok célkereten rendelkezésre álló keretből a bizottság az év háromnegyed részében több mint 5.000/eFt támogatást nyújtott a minden évben visszatérő és nagy érdeklődést kísérő kulturális programok szervezési,

13 13 rendezési költségeire. A XIII. Aquapark futóverseny megrendezését is támogatta 500/eFt-tal. A tartalék összeget az év végén lebonyolításra kerülő kulturális programok (szilveszteri csergetés, szabadtéri koncert, tűzijáték) finanszírozására kívánjuk felhasználni a szakmai bizottság döntése alapján. Oktatáspolitikai célkeret A célkeretből került kifizetésre az oktatással-neveléssel kapcsolatos kiadványok, folyóiratok beszerzése. A bizottság lehetőségeihez mérten minden évben támogatja a Pedagógusok Arcképcsarnoka c. kiadvány megjelentetését, valamint a dísz diplomában (arany, ezüst, bronz, vas) részesülő nyugdíjas pedagógusok - karácsonyi ünnepség keretében megrendezésre kerülő - megajándékozását. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére a dolgozók szakmai továbbképzésének költségeit is finanszírozta a bizottság. Október hónapban a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodai Intézmény, valamint a Bocskai István Múzeum nyújtott be bérrel kapcsolatos pót-előirányzati kérelmet. Irodánk a kérelmeket a képviselő-testület ülése elé terjesztette. A képviselőtestület mindként intézmény pótigényét jogosnak ítélte és azt a október 17-ei ülésén jóváhagyta. 7. Beruházások célonként (13. sz. melléklet) A beruházások közül részletesen csak azon néhány hatáskörünkbe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél lényegesebb az eltérés a teljesítésben a tervezetthez képest. A csapadékvíz, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat önrész feladaton Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése című ÉAOP-5.1.2/D számú projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés szeptemberben megkezdődött, annak szerződés szerinti befejezési határideje június 30. Csapadékvíz-, belvíz elvezetése feladaton az önkormányzat költségvetési saját forrásból megvalósuló beruházása szerepel. A Haladás utcai csapadékvíz elvezetés hatósági engedélyezési eljárásának elhúzódása miatt a fejlesztés csak augusztus-szeptember hónapokban tudott megvalósulni, így pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben történik.

14 14 Két db gyalogátkelőhely létesítése: Az Ady Endre utca Malom sor csomópontban a kivitelezés folyamatban van, így pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben válik esedékessé. Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény, terv: A Dózsa György úton az árok lefedésére vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése során az állami közutak kezelőjének nyilatkozata alapján a Dózsa György útra vonatkozó útépítési tervek elkészítése is szükségessé vált, annak vízelvezetési rendszerének megváltoztatása miatt. A rendelkezésre álló költségvetési forrás lehetővé teszi, hogy az érintett szakaszra a kerékpárút építési engedélyes tervei is elkészülhessenek az eredeti tervező kiegészítő árajánlatában foglaltaknak megfelelően, így a Beruházási munkacsoport döntése alapján a tervezési szerződés módosításával az új teljesítési határidő február 28., így a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben és év első negyedévben realizálódik. 8. Felújítások feladatonként (14. sz. melléklet) Közterületek felújítása: A közterületek felújítását a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. végzi. Az érvényben lévő vállalkozási szerződés alapján az 1-4 sz. egyéni körzetekben a munkálatok elkészülte az 5-8 sz. körzetekben pedig még folyamatban vannak, így a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben történik. A képviselő-testület októberi ülésén megfogalmazott egyéb felújítási munkálatok egy részének elvégzése nagy valószínűséggel áthúzódik évre, így pénzügyi teljesülése is abban az évben realizálódik. A Hőforrás utca útrekonstrukciója ÉAOP-3.1.2/A azonosító számú projekt megvalósítására vonatkozóan a támogatási szerződés aláírásra került, jelenleg a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása van folyamatban. A kivitelező kiválasztását és az egyéb szolgáltatások (műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, kommunikáció) beszerzését követően a projekt tervezett kezdési időpontja január Folyamatban lévő pályázatok (H)ősök terein- város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP-5.1.1/D-09-2f szeptember 30.-ig kifizetett összeg a Hősök tere (Emlékezés tere) megújítása, Hősök tere (Templomerőd) megújítása és a Hősök tere (Parkolók) megújítása projektelemek számláit, a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár felújítására kötött vállalkozói szerződésben foglalt I. számú rész számláját, közbeszerzési és városmarketing költségeket, műszaki ellenőrzés díját és egyéb költségeket foglal magába.

15 15 A beszámoló készítésének időpontjában a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár átalakítása, a Halasi Fekete Péter tér megújítása és az Üzletsor felújítása folyamatban van, míg a Hősök tere Templomerőd, Parkolók és az Emlékezés tere projektelemek kivitelezése befejeződött. A terek elszámolására vonatkozó kifizetési kérelmek beadása megtörtént. Esélyteremtő, Interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP / július 12-én került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége Ft Támogatásban részesülő partnerek: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Ft eközig Zrt Ft Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület Ft A támogatási szerződés aláírására július 3-án került sor. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az igényelhető előleg összegére benyújtotta igényét, megérkezése az elkülönített számlaszámra hamarosan várható. Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: hónap Az eközig Zrt. beszerezte a projektben megjelölt eszközöket. A szoftverfejlesztés elkezdődött. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a tervezett ütemnek megfelelően halad a projekt megvalósításában. Projektnyitó rendezvény megvalósult, október 10-én. Nyitórendezvényhez kapcsolódó reklámspot elkészült, szakmai megvalósítók bére negyedévenként kifizetésre kerül, a 3 tanyaprogram megvalósult, klubfoglalkozások novembertől kezdődnek. Népi hagyományörző rendezvény, játszóház, bohócműsor, helyi együttműködések kialakítása, hagyományörző kirándulás megszervezése folyamatban van. Flexibilis, Humánus, Korszerű Hivatalért TÁMOP / júliusában került benyújtásra a pályázat, tartaléklistára került. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható költsége Ft Megvalósítás tervezett kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: hónap Szabadtéri Színpad Rekonstrukció HURO/1101 A pályázatot a bírálat során tartaléklistára tették,2013. év végén, év elején várható költségátcsoportosítás, mely során pozitív döntésben részesülhet pályázatunk.

16 16 BÜRO-RÁCIÓ: Szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában ÁROP-1.A Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: hónap július 30-án került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége: Ft november 4-én érkeztek meg a Támogatási Szerződés megkötésének feltételei. Az önkormányzati-civil partnerség megerősítése Hajdúszoboszlón a fenntartható fejlődésért ÁROP-1.A Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: hónap július 05-én került benyújtásra a pályázat, elbírálása folyamatban van. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége: Ft Hajdúszoboszló Központi Irodaházának Komplex Energetikai Korszerűsítése KEOP-5.5.0/a/ Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: február 12-én került benyújtásra a pályázat, elbírálása folyamatban van. Támogatás intenzitása: 85% A projekt elszámolható teljes költsége: Ft Határozati javaslat: Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az első háromnegyedév takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el az utolsó negyedévben is. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester, Jegyző Hajdúszoboszló, november 06. Lőrincz László gazdasági irodavezető

17 1. sz. táblázat Intézményi saját bevétel megoszlása ig /ezer Ft/ Intézmény Saját bevétel ÁFÁ-val kapcs. bev. Tárgyi eszk. ért. Alulfinanszírozás Műk-re átvett pénzeszk. Felhalm.-ra átvett pénzeszk. Egyéb Összesen Járóbeteg-ellátó Centrum Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Egyesített Óvodai Intézmény Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Hajdúszoboszlói Városi Televízió Városi Bölcsőde Bocskai István Múzeum Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény Összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 5.... kódszám Ügyiratszám: 20291-1/2013. A 2013. szeptember 12-ei testületi

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1.. Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete 3/A. melléklet Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása B4 Működési ek Lakosságnak továbbszámlázandó

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 4.... kódszám Ügyiratszám:

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület április 24-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.február 17-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010. (.) rendelete a 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 248/9/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 235-24/2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság ELŐTERJESZTÉS TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 25 i ülésének 2. számú - Tájékoztatás a 2014. I. félévi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására

Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására Az

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben